AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI"

Átírás

1 AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI DUMA VIKTOR MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES MÁRCIUS

2 A 10. sz. főút forgalmi adatai Forgalomnagyság a 10 sz. fő út kmsz közötti szakaszán Össze s Össz tgk Tgk j/nap E/nap j/nap könnyű nehéz szerelvény Tg k a já rmű %-á b a n Ne hé z tg k a já rmű %-á b a n % 10% % 5% % 9% % 14% % 8% % 7% % 8% % 8% % 6% % 6% Els ő re ndű fő utak Pe s t me g ye ÁNF % 13% % 11% % 12% % 11% % 11% Els ő re ndű fő utak Országos ÁNF % 13% % 13% % 13% % 13% % 12%

3 Ugyanez grafikusan Pilisvörösvárnál A 10 sz. fő út, Pilisvörösvár ÖSSZES forgalma j/nap Forgalom Pest megyei ÁNF Országos ÁNF

4 A forgalom Egységjármű/órában A 10 s z. főút, Pilisvörösvár ÖSSZES forg alma E/h Forgalom Pe s t me g ye i ÁNF Országos ÁNF Fe külterület Fe belterület

5 A nehéz tehergépjármű forgalom A 10 sz. főút, Pilis v ö rö s v ár NEHÉZ TGK fo rg alma j/nap Forgalom Pest megyei ÁNF Ors zágo s ÁNF

6 Balesetek megoszlása időben A 10 s z. fő út Pest megyei szakszának baleseti grafikonja hó Balesetek száma [2000] [2001] [2002] [2003] [ hó] Halálos Súlyos Könnyű

7 Balesetek megoszlása települések szerint 10-es főúti balesetek lakott terület szerinti megoszlása hó Balesetek száma Lakott területen kívül Pilisvörösvár Piliscsaba Pilisjászfalu Halálos Súlyos Könnyű

8 1996 OECD konferencia Kilenc alapelv: Az emberek joga az embertársaikkal való találkozásra, az árúkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutásra és a közlekedési mód megválasztásához szükséges információkhoz való hozzáférésre; a társadalom minden tagjának joga, hogy közlekedni tudjon, így a nők, a gyerekek, a mozgáskorlátozottak, a szegények, a vidéken élők érdekeinek a figyelembevétele; az egyéni és közösségi felelősség a környezetbarát közlekedés megválasztásában;

9 1996 OECD konferencia folyt. a közlekedési rendszereket úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy azok a biztonsági és egészség-megóvó kívánalmaknak megfeleljenek; a közlekedéssel kapcsolatos döntésekbe a lakosság bevonása; integrált fejlesztési döntések; hatékony terület- és erőforrás-hasznosítás; a szennyezés megakadályozása; a gazdasági jólét megteremtése

10 A közlekedési munkamegosztás A közlekedési munkamegosztás változása az EU-ban és Magyarországon Munkamegosztási arányok (%) EU átlag Magyarország Személyszállítás személygépkocsi autóbusz vasút repülőgép Összesen: Áruszállítás Közúti vasúti belvízi csővezetékes Összesen:

11 A közlekedési módok rangsora A közlekedési módok rangsora néhány működést minősítő paraméter szerint Szolgáltatás Megbíz- Közlekedési Gyorsaság intenzításhatóság mód Rakodási tér Igénybevételi Fajlagos lehetősége költség Veszteség, Összevont sérülés elkerülése rangsor Légi út ,4 5 Vasút ,1 4 Közút ,9 1-2 Vízi út Csővez ,9 1-2

12 A közlekedés negatív hatásai zajhatás - nappali határérték 65 (50) db 8/2002 (III.22.) KÖM-EÜM - éjszakai határérték 55 (40) db rendelet rezgésterhelés } károsanyag kibocsátás 14/2001 (V.9.) KÖM- EÜM-FVM rendelet útszóró só környezetterhelése életminőség romlás

13 A környezetterhelés csökkentésének módja A települések belső úthálózatának tehermentesítése a következő lépésekkel: 1.) Forgalombiztonságot növelő azonnali intézkedések. 2.) Települések elkerülése, belső úthálózat önkormányzati kezelésbe adása. 3.) EU-országos-regionális hálózatok kialakítása.

14 Az új 10. sz. főút az OTRT-ben (2003. évi XXVI. törvény)

15 Az új 10-es főút fejlesztésének megvalósítása 1991-től napjainkig Egy településeket elkerülő új nyomvonal létesítése már a 60-as évek különböző fejlesztési terveiben megjelent. A PEMÁK Kht elődje - a Budapesti Közúti Igazgatóság ben bízta meg (az akkori legjelentősebb tervező céget) az UVATERV-et a Solymár- Dorog elkerülő útszakasz tanulmánytervének az elkészítésével. Innen számítjuk a kezdetet hivatalosan!

16 1991. Pilisvörösvár és Piliscsaba településeket elkerülő nyomvonalának tanulmányterve elkészül Solymár külterület térségétől Dorogig (12,5-39,0 km sz.) Két alapvető változat készült: déli és északi vonalvezetésű. Környezetvédelmi szempontból csak az északi nyomvonal továbbtervezése volt elfogadható.

17 A Pilisvörösvár elkerülő út északi nyomvonal változatára, valamint a közben elkészült Óbudai temető - Solymári bekötőút (8,0-14,0 km sz.) négysávosításának tanulmánytervére a Környezetvédelmi Felügyelőség (az időközben megjelent 86/1993. évi Kormány-rendelet alapján) részletes környezeti hatásvizsgálatok elkészítését írta elő. Az elkészült hatásvizsgálatokat 1994-ben ter- jesztették fel a tervezők (az újonnan alakult Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügye- lőségre) jóváhagyás céljából. A két szakasz részletes hatásvizsgálatát össze- vonva értékeli a Felügyelőség.

18 A önkormányzati kezdeményezésére (Piliscsév) a település-elkerülő elkerülő útszakasz módosításra került, a tanulmánytervvel részletes környezeti hatásvizsgálat is készült. A lakossági vélemények érvényesítésére a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség köz- meghallgatásokat tart, amelyek után tervkiegészítéseket rendel el júniusában kiadásra kerül a környezetvédel- mi engedély. Ezek után: Az UKIG jóváhagyja a tanulmányterveket, előírva azok egységes szerkezetbe foglalását.

19 1999. Versenyeztetés után a TURA Kft. kap megbízást az engedélyezési tervek szakaszolt *, ill. ütemekre bontott elkészítésére. I. szakasz: Óbudai temető - Pilisvörösvár eleje csomópont (8,0-16,4 km sz.) I/1: Óbudai temető - vasúti keresztezés csomópontja (8,0-9,0 km sz.) I/2: Ürömi csomópont (11,5 km sz.) a meglévő 10. sz. főúton. I/3: Óbudai csomópont - Pilisvörösvár eleje csomópont (9,0-16,4 km) II. szakasz: Pilisvörösvár eleje csomópont - Dorog (16,4-34,7 km sz.) II/1: Pilisvörösvár eleje csomópont - Pilisszántói bekötőút csomópont (16,4-20,4 km sz.) II/2: Pilisszántói bekötőút csomópont - Dorog elkerülő út (20,4-34,7 km sz.) Megjegyzés * : a szakaszolás km szelvényei időközben megváltoztak. Az I. szakaszon 2x2, a II. szakaszon 2x1 forgalmi sávval, de különszintű csomópontokkal, a távlatban gyorsforgalmi úttá fejleszthetően kellett tervezni az utat a jóváhagyás szerint.

20 2001. Az I/3 ütem terveit februárban benyújtják a Pest Megyei Közlekedési Felügyeletre építési engedélyért. Az I/1 szakasz vonalát a Főváros áthelyezteti a Körvasút sor mellé az eredetileg tervezett Bécsi úti négysávosítás helyett. A Pilisvörösvári és a Solymári önkormányzatok tervkiegészítési, módosítási igényeket jelentenek be. (Pl. Alagút helyett magas vezetés Solymárnál, nyomvonal korrekció és egy új csomópont Pilisvörösvárnál.) A Közlekedési Felügyelet hiánypótlásra, majd az időközben megjelent új tervezési szabályzat miatt a tervek műszaki felülvizsgálatára szólítja fel a tervezőt, aki erre való tekintettel határidő módosítást kér. Solymár újabb pótigényekkel jelentkezik. A Felügyelet 90 napos határidejű hiánypótlásokat ír elő.

21 2002. év: A 9,0-11,2 km szakasz terveit hatásköri ille- tékességből átteszik a Fővárosi Közl. Felügyeletre. A 11,2-16,4 km szakaszra újabb hiánypótlásokat írnak elő. Solymár Önkormányzattal folyik a nyomvonal módosításával kapcsolatos párbeszéd. Ehhez újabb tanulmány készül. PEMÁK az eredeti nyomvonalat támogatja. Az engedélyezési eljárást felfüggesztik, újabb hiánypótlásokat írnak elő és bevonják a Központi Közlekedési Felügyeletet is illetékességből (mert az új 10. sz. főút távlatban gyorsforgalmi út lehet).

22 2002. év folytatás: Folytatódott a nyomvonal módosításával kapcsolatos párbeszéd, amelynek a hatására rövid nyomvonal-módosítási tanulmány készül. A beruházás időközben kikerült a Kiemelt Kormányzati Beruházások köréből, így az addig ott biztosított fedezet megszűnt, nem állt rendelkezésre. Szükségessé vált a teljes (felfüggesztett) szakasz engedélyezési tervének a felülvizsgálata, amelyre közbeszerzési pályázatot írtunk ki.

23 2002 december január A Központi Közlekedési Felügyelet véleménye szerint vizsgálni kell a Solymár térségi mélyvezetésű szakasz kiváltásra a meglévő 10-es út korrekciójával és felül- járóval történő átvezetésének a lehetőségét. Erre a vizsgálatra sikerült anyagi erőforrást biztosítanunk, a terveket a TETTHELY Kft. készítette el. Solymár Önkormányzata a legújabban módosított terveket elfogadta, de ez még késlekedett Pilisvörösváron, ahol újabb vonal-, illetve csomópont módosítási igényekkel léptek fel.

24 2003: egyeztetések, levelezések éve Solymár önkormányzatával történt egyeztetések levélváltások az új igényeik kielégítésére: 15 db. Pilisvörösvár önkormányzatával ugyanez: 6 db. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyalások levelezések, újabb tervkészíttetések: 5 db. Közlekedési felügyeletekkel tárgyalások, enge délykérések, módosítások, tervkészítések: 11 db. Az előzőek miatti tervmódosítások, fedvényterv készíttetések (részben közbeszerzéssel): 11 db. Az EIB delegáció fogadása a finanszírozás biztosí tására, a projekt bemutatása: án.

25 Környezetvédelmi kérdések: A környezetvédelmi engedély bár lejárat nélküli megfogalmazással volt kiadva, 2003 júniusban LEJÁRT. Újból megkértük a környezetvédelmi engedélyt új munkarészek alapján, amit májusában megkaptunk. A környezetvédelmi engedélyt először megfellebbezték, majd a jogerős másodfokú határozatot bíróságon támadták meg környezetvédők.

26 2004. napjainkig: UKIG-PMKF egyeztetések eredménye: a a 10. sz. főút nem lesz gyorsforgalmi út, a a meglévő elemeket, forgalmi struktúrát kell figyelembe venni, a a hatóságok kinyilvánították együttmű- ködési szándékukat. Az egybehangzóan legfontosabbnak ítélt feladat a Budapest közeli szakaszok kiépítése és a fővárosi fogadókészség biztosítása.

27 Az új 10. sz. főút kiépítésének becsült költsége (mai áron) és ütemezése A1 ütem 8,0-10,5 km sz. között 2x2 sáv 6,0 MrdFt 2008 A2 ütem 10,5-16,0 km sz. között 2x2 sáv 13,0 MrdFt 2007 B ütem 16,0-34,7 km sz. között 2 sáv 19,0 MrdFt 2008 B ütem A2 ütem A1 ütem

28 A2 ütem időbeni megvalósíthatósága eredeti és módosított ütemterv Új 10. sz. főút 10,5-16,0 km szelvények közötti ti szakasz építése /Építési szakasz hossza: 5,5 km/ BECSÜLT KÖLTSÉGE 13 Mrd Ft PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS ÜTEMEZÉSE határidő: + 1 év, + infláció, + további környezeti károk Tevékenység megnevezése kezdete vége I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tanulmányterv, egyéb előkészítő tervezés van Engedélyezési terv elkészítése Építési engedély kiadása Kiviteli terv készítése Szakértői vélemények készíttetése Területbiztosítás Régészeti feltárás Lőszermentesítés Az előminősítési dokumentáció elkészítése, jóváhagyása fedezet függvényében fedezet függvényében fedezet függvényében fedezet függvényében fedezet függvényében fedezet függvényében A részvételi felhívás megjelenés napja A részvételi jelentkezés várható időpontja Az előminősítési eljárás lefolytatása, eredményhirdetése Ajánlati dokumentáció elkészítése, jóváhagyása Ajánlati felhívás kiadásának időpontja Ajánlatok benyújtásának, bontásának időpontja Ajánlatok értékelése A munkák kezdési időpontja A munka tervezett forgalomba helyezése A munka tervezett befejezése

29 Pest megyében megvalósult és 2015-ig tervezett jelentősebb fejlesztések (GKM program)

30 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 8199000. Fax: (1) 8199540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010.

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben