MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a feltámadásnak így hisszük. S mert hisszük: - így van. /András Sándor: Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában. München, 1958/ szavalatát követően Tamás Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. a magyar emberek 56-ban olyan tettet hajtottak végre, amit ezután nem sokkal számos nemzet követett. Ismét szervezkedik a baloldal, de nem szabad megengedni azt, hogy az országot többször is tönkretett emberek ismét hatalomra kerüljenek. Ők ugyanis csak a saját és a nagytőkések érdekeit nézik, az emberek boldogulása nem számít nekik. A rendszerváltozás után, 1989ben a Legfelső Bíróság Elnökségi Tanácsa hatályon kívül helyezte a Nagy Imre és társai ellen hozott ítéleteket, és felmentette az elítélteket. A Magyar Köztársaság országgyűlésének első ülése május másodikán törvénybe iktatta az évi októberi forradalom és szabadságharc jelentőségét. Az évi XXVIII. törvény kimondja, hogy az újkori magyar történelem e dicső eseménye csak az es forradalomhoz és szabadságharchoz mérhető. Ekkor nyilvánították október 23-át nemzeti ünneppé. Felnőtt egy új nemzedék, amelynek tagjai vagy még gyerekek voltak 56-ban, vagy utána születtek. Örökül kell adni számukra a dicső múlt emlékét, s évről évre emlékezni azokra, akik felemelték fejüket, lerázták béklyóikat. Városunkban az 56-os megemlékezés helyszíne a Belvárosi Művelődési Ház volt. Vécsei Bence döntjük el, mért vagyunk készek áldozatokat is vállalni. Ma már képesek vagyunk megélni azt a szabadságot, amelyre 1956 hősei is vágytak. Mi egy autonóm, független, szabad nemzet vagyunk, amely önállóan dönt sorsáról, fejlődésének irányáról. Olyan szabad és független, demokratikus országban élünk, amelyet szüleink, nagyszüleink 56-ban létre akartak hozni. Ré- mításunk és a mi közös mércénk szerint történnek a dolgok. Ahol a külföldi vállalatok ugyanúgy adóznak, mint a magyarok,ahol a közteherviselés nem csak az emberekre, hanem a bankokra, a nagy szolgáltatókra is vonatkozik. Ahol garantálják a nyugdíjak értékét, ahol nem engedik, hogy eltőzsdézzék az emberek befizetéseit, ahol azokkal fizettetik meg a rezsi egy részét, akiknél sze az európai közösségnek, de saját akarata és céljai vannak. A nemzet 2010-ben igent mondott arra, hogy országunkban mindennek meg kell változnia. Az Alkotmánynak, a törvényeknek, a közéleti erkölcsöknek, a tabuknak, a parancsoknak, a céloknak, a viszonyoknak,s az értékek egy részének is, a médiának, az egészségügynek,a környezetvédelemnek, s az iskolának. Mindennek, ami ember ellenes, s mindennek, ami ész ellenes. Mindennek, ami nemzet ellenes, ami élet ellenes és a határon túli magyarság kirekesztésével jár. Azzal a bátor és elszánt tekintettel kell a jövőbe néznünk,amelyel 56 hősei néztek a velük szembe meredő géppuskákba. Olyan országot látunk magunk előtt,ahol a mi időszá- az elmúlt években,évtizedekben az extra haszon képződött, nem a kisemberekkel. Olyan országunk lesz, ahol az állam a polgárai jövedelméből adókedvezményként támogatja a gyermeket vállalókat, ahol a munkának, az adózásnak becsülete van, mert egyszerű, mert józan ésszel belátható, hogy csak munkából lehet a jövőben megélni, ahol nem hamisított video felvételekkel befolyásolják a választások eredményét, mint ahogy a kommunisták befolyásolták a kék cédulás szavazással 1947-ben a demokratikus választás eredményét. Akkor is, ma is hamar kiderült a tisztességtelen, az embereket megtévesztő álságos magatartás, úgy az MSZP-nél, mint elődénél, a Magyar Kommunista Pártnál. Az ünnep szónoka Ríz Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke volt, akinek beszédéből részletet idézünk. Tamás Barnabás ezt követően átadta a Putnok Városért Plaketteket Dr.Bende Sándornak, Gere Miklósnénak és Sike Ildikónak. A putnoki ünnepség a református templom kertjében koszorúzással ért véget. Ríz Gábornak, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés alelnökének beszédéből idézünk: Egy kis ország annál nagyobb népe megmutatta a világnak, hogy nem ismer lehetetlent, nem fél semmitől. A büszkeség mellett a fájdalom és gyász is bennünk él. Egyrészt siratjuk mártírjainkat, a megtorlás áldozatait, a megannyi ketté tört életutat, a megannyi egzisztenciát. Másrészt keserűséget érezhetünk amiatt, hogy bár a külvilág szimpátiáját elnyertük, mégis cselekvésképtelenek, érdektelenek voltak Magyarországgal szemben ban még csak elérhetetlen vágyálom volt, amely mára már természetes. Magunk döntünk az ország sorsáról, magunk választunk szövetségest, s magunk

2 2 Az idei évben PRO URBE kitüntetést kapták: DR. BENDE SÁNDOR A Bende család a székelyföldi Háromszékről származik, az 1900-as évek elején telepedtek le Putnokon. Édesapja Putnok város Pro Urbe díjasa, egyetemi tanár, édesanyja közel 50 évig vezette a putnoki gyógyszertárat, személyüket a városban nagy tisztelet övezte. Dr. Bende Sándor nős, két gyermeke van. Az általános iskolát Putnokon végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A Debreceni Orvostudományi Egyetem befejezését követően a Miskolci Semmelweis Kórház Sebészeti Osztályán, majd az Általános és Mellkassebészeti Osztályán dolgozott. Ennek megfelelően sebészeti, majd anaesthsiológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett ban kandidátusi értekezést védett az Endotoxin chock kezelésének kísérleti és klinikai vizsgálata címmel. Kutatási eredménye alapján előadásra és tapasztalatszerzésre hívták meg a Baltimóri John s Hopkins Egyetemre. Sebészeti osztályvezetői állást töltött be a Békés Megyei Pándy Kálmán Megyei Kórházban, majd januárjában nevezték ki a B.-A.-Z. Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályára, mely irányítása alatt az ország egyik vezető laparoscopos centrumává és továbbképző központjává vált. Tudományos munkássága rendkívül termékeny, előadásainak száma 184, idézhető publikációinak száma 130. Összesen 29 tudományos ülést szervezett, 3 könyvfejezetet írt. Különböző tisztségeket töltött, illetve tölt be tudományos bizottságokban, orvosi kamarában, szakmai vezető testületben. Tudományos munkássága mellett aktívan részt vesz a mindennapi gyógyításban, az általa vezetett osztály szakmai színvonala országos elismerést vívott ki. Jelenleg a B-A-Z Megyei Kórházban részt vesz egy 600 ágyas Sebészeti Intézet megszervezésében. Szakmai és tudományos munkássága elismeréseként többször magas kitüntetésben részesült ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott számára. Ez évben pedig a Magyar Sebésztársaság Elnöksége a legmagasabb sebészeti kitüntetést ítélte meg számára, a Balassa János Emlékérem és emlékelőadást. Dr. Bende Sándor hű maradt gyermekkori városához. Pályafutása alatt mindenkor különös figyelmet fordított a putnoki emberek egészségének védelmére, az ellátásuk minél magasabb színvonalú biztosítására. Nehéz lenne méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettünk tanúi, amely a nagyszámú lexikális adat mellett azt is bizonyítja, hogy főorvos úr sokoldalú, elhivatott orvos, aki a nehézségek mellett is igazi barátja a putnoki betegeknek. GERE MIKLÓSNÉ Humánus gondolkodása, emberszerető magatartása, az emberi élet iránti tisztelete, a gyógyítás területén végzett kiemelkedő szakmai, és tudományos teljesítménye alapján, mellyel putnoki gyökerei által a város hírnevét és elismertségét is öregbíti, tekintélyét emeli, érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. Általános iskolai tanulmányait Szabolcsveresmartonban végezte, majd a kisvárdai Császy László Leány Gimnáziumban érettségizett. Kiemelkedő tanulmányi eredménye meghozta a gyümölcsét: felvételt nyert a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola Orosházi Kihelyezett Tagozatára ahol 1968-ban szerzett diplomát. Putnokra költözött, és pályakezdőként az ózdi Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél helyezkedett el agronómusként ben az Országos Takarékpénztár putnoki fiókjában kezdett dolgozni, ahol a munkakörök betöltéséhez megszerezte a szükséges vizsgákat és végül fiókigazgatói pozícióba került, mely tisztséget 2005-ben történő nyugdíjazásáig töltött be. Életének boldog időszaka volt a családalapítás, házasságából három gyermek született, s mára 6 unokával büszkélkedhet. Sajnos neki is meg kellett tapasztalnia az élet fájdalmait, amikor is két év alatt férjét és édesanyját is elvesztette. Az összetartó családi szeretet, a mindennnapi feladatok maximális elvégzése átsegítette e nehéz időszakon. Nyugdíjazását követően minden idejét az unokákkal való foglalatosság töltötte ki. Személyiségéből adódóan igen agilis, kiváló kapcsolatteremtő, jó humorral megáldott, a tétlen nyugdíjas éveket nem számára találták ki. Nyugdíjazása után 1 évvel már aktívan bekapcsolódott a helyi nyugdíjas klub, az Irodalmi és Daloskör életébe. Rövid idő alatt kiderült, hogy kiváló szervező, irányító képességekkel rendelkezik, jó ötletei vannak, a nyugdíjasok bizalommal fordultak felé. Mindezek alapján felkérést kapott a városi Nyugdíjas Egyesület vezetésére, melyet 2008-tól tölt be. Feladata 4 nyugdíjas klub összefogása és irányítása. Mindemellett felvállalta a nyugdíjas klubok külföldi kapcsolatainak ápolását, a közös rendezvények bonyolítását. Az idősek közös programjainak szervezése, a klubéletek tartalommal való megtöltése fontos feladat a mindennapjaiban. Az idősügyi pályázatokon való eredményes részvétel személyének köszönhető. A helyi önkormányzati és társadalmi rendezvények szervezésében részt vállal, a város időseit is bevonja a különböző feladatokba. Vezetőként őszinte emberszeretettel, társai iránti tisztelettel igyekszik legjobb tudása szerint a nyugdíjasok érdekeit képviselni. Az egyesület iránti elkötelezettsége, közösségformáló személyisége széleskörű elismerést váltott ki a fiatalok és idősek körében egyaránt. Életútja, szakmai és közösségi tevékenysége példamutató, több alkalommal részesült polgármesteri, intézményi dicséretben, nyugdíjba vonulásakor pedig megkapta az OTP Bankért kitüntetést. Gere Miklósné a közösség szolgálatában szerzet érdemeiért, közösségformáló, az emberi kapcsolatokat erősítő magatartásával érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. SIKE ILDIKÓ Egyszerű bányász családból származik. A 70-es évek elején költözött szüleivel és két testvérével Putnokra. Édesanyja és 1 testvére jelenleg is Putnokon él. Egy lánya van, 24 éves és Debrecenben lakik. Általános iskolás éveit Putnokon töltötte. Az ápolói szakképesítésének megszerzése után a fogyatékosok putnoki intézményében helyezkedett el. Több területen is dolgozott, s ezáltal folyamatosan képezte magát. Ennek köszönhetően számos szakképesítése, diplomája van: szociális asszisztens, szociális munkás, karitász szociális munkás, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, és eleget tett a szociális szakvizsga követelményeinek. Képzettségének és kiemelkedő munkájának köszönhetően 2010

3 3 december 1-jén kinevezték a putnoki intézmény igazgatójának. Szakmai munkája során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségét, önálló életvitelét, társadalmi életben való aktív részvételét segítse. Tevékenységét a pontosság, precizitás jellemzi. Kapcsolattartó és kommunikációs készségének köszönhetően jó viszonyt alakí- tott ki kollégáival, az intézmény lakóival és azok családtagjaival. Önmagával és környezetével szemben is igényes, céljai megvalósításában következetes. A évi szociális és gyermekvédelmi rendszer összevonása következtében a putnoki intézményből átkerült Miskolcra és április 1-jétől kinevezték a Szociális és Gyermekvédelmi Központ igazgatójának. Bár mindennapi munkája Miskolchoz köti, de lakóhelye továbbra is Putnok. Városának és a putnoki intézmény lakóinak sorsát folyamatosan figyelemmel kíséri, és segíti. A város közéletének aktív részese, rendszeres résztvevője, szervezője jótékonysági rendezvényeknek. Az önkormányzat munkáját is folyamatosan segíti, jelenleg külső bizottsági tagként. Sike Ildikó az intézményben élő fogyatékos személyek ellátása, életminőségük javítása érdekében végzett kiváló szakmai munkája, és ellátásuk szakmai színvonalának fejlesztése területén kifejtett tevékenysége, valamint a város érdekében hosszú időn át végzett, kiemelkedő munkájáért érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. Magyarország szeretlek! -Putnoki vigadalom- Az MTVA szervezte Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! kétnapos programsorozaton fesztiválok, szüreti bálok, forgatagok egész dömpingje valósította meg a rendezvény igazi célját: bárhol is éljünk a világban, kerekedjünk fel, látogassunk el szülőhelyünkre, kedvenc településeinkre, és ünnepeljünk azon a helyen, ahol igazán jól, igazán otthon érezzük magukat. Putnok Város Önkormányzata is csatlakozott a rendezvényhez, szeptember 28-án 9.30 órai kezdettel hagyományteremtő programsorozat keretében rendezte meg a Gömöri Vigadalmat. A Humán Szolgáltató Központ vezetője Tamásné Tuza Gabriella tájékoztatott arról, hogy a Belügyminisztérium pályázatot írt ki Szent-Mihály napja alkalmából, hagyományőrző céllal. A település létszám arányában 400 ezer forintot nyert, melyet, műsorokra, hagyományőrző meleg étkeztetésre lehetett fordítani. Régen, ennek a napnak a dolgozó emberek számára nagy jelentősége volt, hiszen befejeződött a betakarítás, a munka a földeken, és kezdetét vehette a mulatság, a vigadalom, az úgynevezett Kis-farsang. Így lett településünkön is gömöri vigadalom. A szervezőknek nagyon rövid idő állt rendelkezésére, hogy a teljes napot programokkal, előadókkal lefedjék, hiszen egy hét volt a pályázat elbírálása után Szent- Mihály napjáig. Az esemény lebonyolítására a Belvárosi Művelődési Központot és az előtte lévő parkolót választották. A rendezvényt Katona Pál alpolgármester nyitotta meg. A kicsiktől a nagyokig, mindenki találhatott érdeklődésének megfelelő műsort és programot. Az óvodások színvonalas fellépését követően, bábszínház, népi zenekarok szórakoztatták a közönséget. Akit a múlt érdekelt, a Gömöri Múzeumban kiállítást tekinthetett meg Titkos tárgyak a múltból címmel. Közben a parkolóban, a sátrak alatt krumpliból készült ételeket kínáltak a nyugdíjas klubok tagjai és a Gömöri Népfőiskola munkatársai. A művelődési ház emeletén Jeddi József képviselő köszöntötte a városba érkező újságíró vendégeket, akik a pálinkafőzésről hallhattak rövid előadást. A különleges pálinkafajták bemutatása mellett kóstolásra is volt lehetőség. Délután a sátrak alatt kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Akit jobban érdekelt a tánc és zene, a művelődési házban a Szöktető zenekart hallgathatta és táncolhatott a népi zenére. A nap eseménydúsan telt, az est fénypontja a fáklyagyújtás volt, mely 21 óra 30 perckor kezdődött a Turul szobornál. Ezzel ért véget a rendezvény. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló színvonalas programon találkozhatunk. Horváth Ilona

4 4 Kulináris élvezet forrása a minőségi pálinka A szeptember 28-i rendezvények egyike volt a Belvárosi Művelődési Ház emeleti termében a Gömöri Pálinkabarát Egyesület bemutatkozása,mely egyesület több putnoki taggal is rendelkezik. Észak- Magyarországra látogató budapesti újságírók kaptak meghívást az egyesület tagjaitól e bemutatkozásra. Ez alkalommal a kánói pálinkafőzde tulajdonosa, aki egyben az egyesület tagja is- Bokros Lajos avatott be a pálinkafőzés titkaiba, s tájékoztatott erről az új civil szerveződésről. -Milyen szándék hozta létre az egyesületet? - érdeklődöm a fiatalembertől. -Országunkban a pálinkafőzés reneszánszát éli. A mi vidékünkön még nem volt ilyen szakmai közösség, s igény mutatkozott megalakítására. Jelenleg tizenhat tagunk van. Az első időszakban hagyományos gyümölcsökből főztük a pálinkát, ilyen volt a szilva,a barack, a meggy. Mára már az egzotikus erdei gyümölcsök irányába tolódott érdeklődésünk. Csak a magunk kedvére és fogyasztására készítjük a jobbnál jobb pálinkákat, nem értékesítésre. Tetszetős üvegekbe töltjük,s baráti beszélgetések alkalmával ízlelgetjük. A mai kóstolásra elhoztunk néhány üveggel, mutat az asztalon katonásan sorakozó tetszetős palackokra. -Honnan származik az alapanyag? Milyen gyümölcsből érdemes főzni? Avasson be a pálinkafőzés rejtelmeibe! - kérem a szakembert, akinek a főzdéjében patika tisztaságú körülmények között történik a nagy átváltozás. -A gyümölcsöt felvásároljuk. A nagy titka a jó pálinkának, hogy csak jó alapanyagból lehet főzni. Erre a tiszta, enyhén túlérett gyümölcs a legalkalmasabb. A csonthéjas gyümölcsöket ki kell magozni, hogy a ciántartalom a magokból ne kerüljön a pálinkába. A többi gyümölcsnél, pl alma, lényeges a pépesítés. Egy barack cefre pl. olyan pépes, mint a barack lekvár. Nagyon fontos a folyamatban az erjesztés, melynek lényege az oxigénhiány. Itt a gyümölcs cukor tartalmának kell lebomlania. Adalék anyagokat lehet hozzá adni, ezek segítik a lebontást. A legmegfelelőbb hőmérséklet erre a fok. Tudni kell, hogy a nap megöli a pálinkát. A lepárlás, majd a nemesítés következik. Fontos a pálinka tárolása. Üvegbe,saválló edénybe, esetleg fahordóba is lehet tenni. A hordó anyagából ilyenkor kioldódik egy olyan anyag, ami sajátos ízt ad a pálinkának. -Úgy tudom, az sem mindegy, milyen pohárból történik a kóstolás. -A tulipán alakú poharak a legjobbak. Az aljuk öblös, a tetejük beszűkül, így az ital aromája az ízlelő orrába jut közvetlenül. Nem mellékes a fogyasztás hőfoka sem,szobahőmérsékleten nyújtja a legjobb élvezetet. Az igazán nemes pálinkát ízlelgetni kell, rossz szokás az ital hirtelen felhörpintése. -Milyen pálinka most a sláger önöknél? -Szinte mindennel próbálkozunk, galagonyával, berkenyével,birsalmával, csipkével, sommal,de vadkörte szilvával keverve, esetleg som szilvával keverve is megtalálható a palettán. Az egyik legkitűnőbb az áfonya pálinka. Az újságíró vendégek kitűnőnek találták a felkínált különlegességeket. Mint sokak által ismert, a pálinka hungarikumnak számít,eu-s védettséget élvez. De tekintsük át, a WIKIPÉDIA segítségével, mik is azok a hungarikumok, amikre az egész világ előtt büszkék lehetünk: A csabai kolbásszal, a hízott libából előállított termékekkel, a tokaji aszúval és a Béres-cseppel bővítette a hungarikumok gyűjteményét a közelmúltban a Hungarikum Bizottság. A négy új hungarikummal a gyűjtemény jelenleg húsz tagot számlál. Már korábban bekerült a hungarikumok közé a pálinka és a törkölypálinka, a matyó népművészet, a táncház módszer, a tokaji történelmi borvidék kultúrtáj, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, Budapest (a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út), a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj, a herendi porcelán, Hollókő ófalu és környezete, a Hortobágyi Nemzeti Park, a mohácsi busójárás, Pécs ókeresztény temetője, a solymászat, az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, valamint a karcagi birkapörkölt. Egerszegi Márta Tisztelettel meghívjuk a Putnoki Református Egyházközség által szervezett jótékonysági bálra. Ideje: november :00 óra Helyszíne: Péczeli iskola aulája A bál tervezett programja: 18:30-tól Helyfoglalás 19:00 Köszöntő 18:10 Szakonyi Sztella és Szabó Judit Fanni énekes műsora Irodalmi és Daloskör kabaré előadása 20:00 Nyitótánccal kezdődik a bál Zenél: Molek Csongor 24:00 Tombolasorsolás Belépőjegy 1000 Ft, pártolójegy 500 Ft Kiadja: Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Putnok Városi Televízió. HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta. A szerkesztőbizottsági tagok: Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt. Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: /

5 a rezsicsökkentés éve Tamás Barnabás országgyűlési képviselő úrral a rezsicsökkentésről beszélgettünk. -Nagyon nagy hangsúlyt helyez a kormány, a parlament a szolgáltatások árának a csökkentésére, aminek természetesen mindenki örül, hiszen több pénz marad a pénztárcánkban. -Valóban,rendkívülinek mondható, hogy egy konzervatív kormány ilyen lépésekre szánja magát, de látjuk, hogy meg kell védeni az embereket az egekbe emelkedő szolgáltatási díjaktól. Évtizedekig az emelkedés volt a jellemző. A szolgáltató cégek gyakorlatilag minden profitot kivittek az országból /1060 milliárdot/ s a lakosság eljutott addig, hogy 3 millió a kifizetetlen közüzemi számla, ami több mint 100 milliárd Ft tartozást jelent január 1-től a rezsicsökkentésnek az eredményeként a közüzemi tartozások 15 százalékkal csökkentek. A FIDESZ XXV. Kongresszusa egy politikai nyilatkozatot fogadott el. A dokumentum rögzíti, hogy megvédik Magyarország gazdasági függetlenségét, a magyar családok biztonságát,nem engednek semmilyen külső vagy belső nyomásnak. A távlati cél,a közműszektor nonprofitjellegűvé alakítása. A parlament döntésével november 1-jétől 11,1 százalékkal csökken a gáz, az áram és a távhő ára. Számításaink szerint az eddigi intézkedések hatására egy átlagos családnál ezer forint megtakarítás jelentkezik. Ha ez az összeg a gazdaságba forgatódik, az élénkíteni fogja azt,s az infláció csökkenésével is számolunk. Az újabb rezsicsökkentéssel a gáz, az áram és a távhő ára a tavaly decemberihez képest összesen 20 százalékkal esik vissza. Az Országgyűlés a fogyasztóvédelmi bizottság javaslatára arról is határozott, hogy az egyetemes földgázszolgáltatókra terhelik a csatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések, például a gázkazánok műszaki-biztonsági felülvizsgálatának költségét. Eddig a családoknak ez akár ezer forintjába is kerülhetett. A vezetékek és a berendezések felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendeletben jelölhetik majd ki. A multikkal szemben más országok is lépéseket fontolgatnak, Angliában a Munkáspárt rezsibefagyasztást kér három évre. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beterjesztette a Költségvetési törvény tervezetét a parlamentben, ami 2 százalék körüli GDP-növekedéssel, 2,9 százalékos GDParányos államháztartási hiánnyal és 2,4 százalékos inflációval számol. A rezsicsökkentés 2014-ben folytatódik. A családi adókedvezmény kiterjesztésével az ideihez képest 53 milliárd forinttal több marad a családok zsebében: 260 ezer háztartás számára teszi lehetővé a kormány, hogy a korábban nem teljes mértékben érvényesített családi adókedvezményt igénybe tudják venni a gyermekek után; összességében 230 milliárd forintot hagynak ezzel a háztartásoknál. E.M. Együttműködési megállapodás Szeptember 20-án a szlovákiai Tiszolcon együttműködési megállapodást írták alá Nowy Zmigrod, Ludgerovice, Putnok és Tiszolc küldöttségei. A szerződés tárgya: a szerződő partnerek kötelezettsége aktívan együttműködni a következő területeken -közös együttműködés a kultúra, sport területén, az iskolák között -közös gazdasági és társadalmi együttműködés -közös részvétel nemzetközi programokban -tapasztalatcsere a helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítására és a -lakosok mozgósítása a települések életében. A szerződő felek maximálisan szorgalmazni fogják a nemzetközi programokat és a határon átnyúló programokban (LEADER, Visegrádi alap) és más alapokban való közös részvételt. A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése A Kormány intézkedésének eredményeként január 1-jétől azon nők számára, akik leg-alább 40 év nyugellátásra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjba vonulásra. A program célcsoportja: azon 55 év feletti nők, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláske-resők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik. A program október 15-től december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség. Bérköltség támogatás: A célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munka-bér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a garantált bérminimum (114 ezer Ft) 125%-a, azaz legfeljebb ,- Ft vehető figyelembe. A Fidesz Női Tagozata az Idősek Otthonában 2013 őszén a Fidesz Putnoki Női Tagozata ismét ellátogatott az Idősek Napja alkalmából az Öregek Otthonába. Egy héten keresztül minden nap friss gyümölccsel kedveskedtek az otthon lakóinak. Reméljük, hogy örömet szerezhettünk ezzel a kis ajándékkal. Tóthné Győr Erzsébet

6 6 VÁLTOZÁS A BELVÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN A városban személygépkocsival közlekedők általában bos szankodva tapasztaták, hogy a múzeum előtt autóbusz megállóhely foglalja el a parkolót. Ezen változás okáról Tarr István városunk alpolgármestere tájékoztatott. A történet eleje úgy kezdődik, ha emlékszünk rá, évekkel ezelőtt néhány járat, amelynek Putnokon van a végállomása a régi OTP elől indult. Ez nem hivatalosan kijelölt megálló volt. Sajnos néhány, hiszen e hely nem felelt meg a létesítés feltételeinek. Néhány évvel ezelőtt egy utas reklamációt nyújtott be a Volán felé,- mivel helyismeret hiányában- nem tudta, hogy az OTP elől indulnak ezek a járatok, a másik megállóban várakozott, és lekéste azt. A Volán ezért kénytelen volt megtiltani ezt a felszállási lehetőséget. A járási székhely elnyerésével megnövekedett az autóbusz forgalom, hiszen a hivatalba, az okmányirodába is sokan érkeznek a környező községekből. Ezért is vált szükségessé az ide érkező és innen induló buszoknak egy megálló kialakí- tása. A kijelölés és megvalósítás az engedélyek beszerzése után a 20/1984 KM. rendelet előírásainak betartartásával történt meg. A Volán kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem sikerül a Serényi téren megvalósítani az utasok le- és felszállítását, valamint autóbuszok megfordulását, a járatokat a Vasútállomásról fogják indítani. Ez az intézkedés nagyon hátrányosan érintette volna a busszal utazó polgártársainkat, ezért kerestünk megoldást. Ezeknek a nem átmenő autóbuszoknak a megfordulása eddig a Vám épület előtt, a Serényi téren történt. A tér felújítását követően ezek a nagy tengelyterhelésű járművek kitiltásra kerültek a megépült létesítmények megóvásának érdekében. Az autóbuszoknak azonban meg kell fordulni, a tolatás veszélyes manőver, az ilyen járművek esetén csak két vizsgázott fővel hajtható végre az utasok leszállítása után, ezért leszállító helykijelölésére volt szükség. A fordulásra a Cérnázó előtti útszakaszt jelöltük ki. A volt Kalitka előtti részen leszállnak az utasok, a múzeum előtt pedig a felszállás történik, úgy hogy a járművek tíz perccel az indulás előtt beállnak, ezzel kímélve az utasokat az időjárás behatásaitól. Érkezésük és indulásuk közötti időben az autóbuszok a katolikus templom előtt parkolnak vasárnap óráig tartó időszak kivételével, amikor is a misére érkezőknek a parkolót biztosítani kell. Ezáltal ugyan beszűkült a parkolási lehetőség, de véleményem szerint vannak még tartalékok, ha jobban odafigyelünk, és javul a közlekedési kultúránk, pl. nem két szabad parkolóhely közepébe állunk be egy gépkocsival. Egyébként a Serényi,- a volt VÁM előtti- téren bárhol lehet parkolni, valamint a Piactéren is jelentős számú parkoló áll rendelkezésre, ami nincs nagy távolságra az üzletektől. Véleményem szerint sikerült megoldást találnunk, hiszen a közlekedés zavartalanul működik. F.Judit Kettévált középiskolánk Az augusztus 1-i különválás természetesen nagy horderejű esemény iskolánk vonatkozásában mondja Magyar András, a Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatója. Hosszú évtizedekig egyazon tantestület oktatta a tanulókat, gazdálkodásunk, működésünk összeforrt. Nem volt egyszerű a szakos ellátottság biztosítása a különvált intézményekben szeptember elsejétől, de szerencsére óraadókkal kiegészítve sikerült ezt a problémát áthidalni. oktatást is szerephez kívánjuk juttatni. -Vannak-e elképzelések a vonzerő növelésére? -A szakképző iskolánk önállóan gazdálkodó szervezetté vált, költségvetésében önálló döntési jogkörrel. Természetesen mindennemű segítséget megkapunk a minisztériumtól, de a támogatásról szabadon -Igen, tervezzük a szakképzési paletta bővítését. A közeljövőben egyéb szakmai képzést is szeretnénk beindítani, de a szakiskolai -Konkrétan mire gondol igazgató úr? rendelkezünk. Ez a fajta önállóság egyébként más területen is gyümölcsöző lehet, gondolok itt elsősorban a pályázati lehetőségekre. -Mezőgazdasági technikus képzésre, kiegészítve a mezőgazdasági gépészeti vonallal, de az állattenyésztés területén is bővítjük az ismeretek oktatását. -Megkezdődött a lóbérci tangazdaság végelszámolása. Várható-e, hogy az üzemeltetés területén szerephez jut az iskola? -A Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartói szerepe hozott változást a gazdálkodás területén? -Már alig várjuk. A gazdaság működtetését a Városi önkormányzattal közösen szeretnénk megoldani, de természetesen ez a térszín a gyakorlati képzés területén is óriási jelentőséggel bírhat majd. Visszatérve a putnoki önkormányzathoz, Tamás Barnabás polgármester úr és a városvezetés részéről mindkét középiskolát érintve megfogalmazódott egy olyasfajta segítségnyújtás ígérete, ami a működést kívántja támogatni. Ezért köszönet és nagyon remélem, hogy a gimnáziumi és a szakképző iskolai képzést is egyre több putnoki és vidéki továbbtanuló nyolcadikos választja majd, hogy jövőjét középiskolai tanulmányaival városunkban alapozza meg. Szakonyi

7 2013 a változások éve az oktatás területén. Kezdődött a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülésével január 1-én, aztán a MIK-es(megyei intézményfenntartó központ) intézmények is a Klik-hez kerültek, majd a Vidékfejlesztési Minisztérium vette át a mezőgazdasági szakképzéssel foglalkozó iskolákat.ennek következménye lett az a változás, amely érintette a putnoki középiskolát aug 1-től önálló lett a gimnázium és a putnoki tankerülethez került. A változások között nem Újra önálló a Putnoki Serényi Béla Gimnázium Sándorné Gyurcsik Erika igazgató a következő tájékoztatást adta: A korábbi tantestületből öt közismereti tantárgyat tanító kolléga került a szakközépiskolába, tíz tanár maradt a gimnáziumi állományban. Mivel a tanulók létszáma kétharmad (gimnázium), egyharmad (szakközépiskola) arányban oszlik meg, új tanárokkal kellett bővíteni a gimnázium tanári karát. Heghi Enikő okleveles angol, Lehota Roland magyar- történelem, Szabó Bianka magyar- történelem, Tóthné Ablonci Diána kémia szakos kollégák kezdték meg munkájukat intézményünkben. Egy matematika - fizika szakos álláshelyünk üres, amit jelenleg egyetemet végzett óraadókkal látunk el. A tantestületben minden kollégának megvan a törvények OKTATÁSI HELYZETKÉP szabad elfeledkezni a pedagógus életpálya modell bevezetéséről, amely jelentős fizetésemelést hozott a pedagógusoknak. Úgy gondolom ez egy jó lehetőség arra, hogy ez az iskola bebizonyítsa, hogy a gimnáziumi képzés létjogosultsága megvan és stabilan áll az intézmény. Természetesen a szakközépiskola és a gimnázium szétválása miatt új vezető került- először csak 1 éves megbízással- a gimnázium élére Sándorné Gyurcsik Erika személyében. A kolléganő szerint előírt végzettsége, ami az adott tantárgy tanításához szükséges. A tanulók száma a gimnáziumban jelenleg 232 fő. Kilenc osztályban folyik az oktatás, ehhez kilenc osztályterem és hat szaktanterem áll rendelkezésre. Osztályfőnökök az idei tanévben: 9.A - Molnárné Vaga Anita 11.B - Molnár Gábor 9.B - Bánszky Miklós 12.A - Kurtánné Komoróczy Judit 9.C - Gyalai Bálintné 12.B - Kurtán Tibor 10.B - Szabó Csilla 13.A - Sándorné Gyurcsik Erika 11.A - Bakai Vilmosné Szénási Beáta Az intézményben többféle képzésben részesülnek a diákok. Az idén tízenöt éves múltnak örvend a belügyi rendészeti pályára előkészítő képzésünk, ami jelenleg is nagyon népszerű. Az öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztályokat- ahogyan az ország számos gimnáziumában- az idei tanévtől nálunk is felváltotta a négy évfolyamos emelt óraszámú nyelvi képzés. E mellett néhány osztályban párhuzamosan zajlik négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés. A gimnáziumi képzés célja a tanulók közép- és emelt szintű érettségire való felkészítése, hogy sikeresen tudjanak tovább- több éve már az iskola tanára és az oktatás-. nevelés terén elért eredménye, közoktatás vezetői végzettsége garancia arra, hogy megfelelő szakértelemmel, az iskola és a gyerekek érdekeit figyelembe véve irányítja majd az intézményt. A gimnáziummal a tankerülethez tartozó iskolák száma egygyel növekedett. A gimnázium és általános iskolák között így kialakuló szorosabb kapcsolat mindenki számára hozhat tanulni kétéves szakmai képzéseken, főiskolákon vagy egyetemeken. Az előző tanévben diákjaink a következő felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt: Budapesti Műszaki Egyetem (fizika szak), Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Szegedi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nemzetvédelmi Egyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Szent István Egyetem, Miskolci Egyetem: Bölcsészettudományi Kar (angol szak), Állam- és Jogtudományi kar- (munkaügyi és társadalombiztosítási szak), Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar. A belügyi rendészeti pályára előkészítő osztályunkból végzős diákjaink nagy számban folytatják tanulmányaikat a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában, ahol a gimnáziumban megszerzett ECDL vizsgákért plusz 5, a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett érettségiért 2-8 (az érettségi osztályzata alapján) többletpontban részesülnek a felvételi vizsgán. A ös tanévre meghirdetett képzési formáink: -négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés -négy évfolyamos emelt óraszámú (3 normál plusz heti két órás) 7 előnyöket és lehetőségeket az együttműködés terén. Örömömre szolgál, hogy nagyon jó a kapcsolat a tankerület iskolái között. Az igazgató kollegák partnerek abban, hogy ne csak szakmai téren, hanem a kultúra, hagyományőrzés területén is együtt dolgozzanak. Alig kezdődött el a tanév, de máris több olyan programról számolhatunk be, amin a járás iskolái közösen vettek rész (pl. szüreti felvonulás, ragályi művészeti gála). Dr.Váradiné Nagy Andrea angol vagy német nyelvi képzés -négy évfolyamos emelt óraszámú informatikai képzés -négy évfolyamos belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés. Az emelt óraszámú nyelvi osztályokban célunk az, hogy a lecsökkent óraszámokat fakultációs, ill. tehetséggondozásra felhasználható órákkal pótolva biztosítsuk diákjainknak a magas szintű idegen nyelvi képzést, és ezzel a gimnáziumi tanulmányok alatt a nyelvvizsgák megszerzésének esélyét. A 2014/2015-ös tanévben egy új, emelt óraszámú informatikai képzést is el kívánunk indítani, ami az informatikával mélyebben megismerkedni szándékozók igényeit is ki fogja elégíteni (hardver, szoftver, programozás). Az intézményünkben oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz. Minden tanulónk számára biztosítjuk az ECDL vizsgákra való felkészülést. Az idén két alkalommal tartunk nyílt napot a nyolcadikos diákok és szüleik számára: november 27- én és december 4-én délelőtt 9 órától a gimnázium épületében. Jelenlegi és volt diákjaink is iskolánk erényének tartják a családias légkört, a gyermekközpontú nevelést, a személyre szabott bánásmódot; valamint a szülők és a tantestület együttes munkáját a tanulók jövője érdekében. Sándorné Gyurcsik Erika mb. intézményvezető

8 8 Vastaps a Bányász Művelődési Házban CSACSIAVATÓ A GIMNÁZIUMBAN Az iskolai diákönkormányzat minden év októberében megrendezi az új tanulók számára a csacsiavatót, amikor az idősebb diákok befogadják a kis csacsikat, a 9. évfolyamosokat. A hagyományokhoz hűen vidám, humoros próbatételek vártak e napon az új diákokra. Előzetes feladat ebben az évben az egyik osztály számára a Harry Potter fantázia regénysorozat egyik részének parodizálása, a másiknak az Adams Falmily, A galád család című vígjáték bemutatása volt. Vastapssal, felállva köszönte meg a szépszámú közönség az Irodalmi és Daloskör előadását. A lelkes csapat október 19-én tartotta hagyományos szüreti bálját immár negyedik alkalommal. Szokásukhoz híven műsorral kezdődött a rendezvény. Nagy fába vágta a fejszéjét az amatőr társulat. Ezúttal A muzsika hangja című musicalt mutatták be. Az előadás kezdetén apáca ruhába öltözött szereplők jelentek meg a bálteremben és szórólapokat osztogattak a vendégeknek. Ezekről a lapokról hasznos információkat szerezhettek a nézők az 1930-as években játszódó történetről, a szereposztásról, díszlet- és jelmeztervezésről, a zenei kíséretről. A klubtagokon kívül részt vettek a műsorban az unokák is. A legifjabb szereplő négy és féléves volt. Ezek a gyerekek felnőtteket megszégyenítő kitartással, lelkesedéssel, csillogó szemekkel csinálták végig a többhetes próbát és játszották végig az előadást. Igen komoly szerepük volt az előadás sikerében. A darab a 21. század emberének is tartogat aktuális mondanivalót: hazaszeretetre, összetartásra, egymás segítésére, kitartásra tanít bennünket. A musicalben mindezt a zene segítségével érték el. Azt hiszem, aki végignézte az előadást, nem bánta meg! A műsor után Szűcs István klubvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Tamás Barnabás polgármester úr nyitotta meg a bált. A táncolni vágyók Molek Csongor zenéjére hajnalig mulattak. Fergeteges volt a hangulat! A szervezők ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a bál sikeréhez. Zárszóként mit is lehet még mondani? Azt, amivel a meghívott vendégek búcsúztak: Jövőre veletek ugyanitt! Reméljük, így is lesz! A programok végén a csacsiknak esküt kellett tenniük, amiben megfogadták, hogy mindenben támogatják a felsőbb éves társaikat. Mind a délelőtti események, mind a bemutatkozó műsorok nagy sikert arattak diákjaink körében. Köszönjük ezt a színvonalas rendezvényt a résztvevőknek, a rendezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeres lebonyolításához. Fábián Katalin Putnoki Serényi Béla Gimnázium DÖK A NYELVEK EURÓPAI NAPJA A GIMNÁZIUMBAN 2001 óta szeptember 26-a az Nyelvek Európai Napja. A nyelvi bőségre való felhívás volt a célja az Európai Uniónak és Európai Tanácsnak, mikor útjára indította az eseményt, hiszen a 24 hivatalos és több mint 60 regionális vagy kisebbségi nyelv igazi tőkéje Európának. Iskolánk diákjai csapatokban versengtek egymással, hogy ki tudja a legszínvonalasabb tablót elkészíteni egy- egy nép kultúrájához kapcsolódva. Az ünnepség alkalmából műsor is készült az iskola tanulóinak közreműködésével, amit csakúgy, mint az elkészített tablókat az aulában tekinthetett meg a diákság. A legnagyobb sikert az aratta, amikor a szereplők kórusa kiegészülve két tanárukkal elénekelte Varga Miklós Vén Európa c. dalát. Ezt követően angol, francia és német nyelvű filmvetítéseken vettek részt a tanulók. A tablókészítés eredménye: 1. Ausztria (készítette: 9. A első csoport) 2. Olaszország (9. C) 3. Szlovákia (9. A második csoport) Lehota Roland tanár Putnoki Serényi Béla Gimnázium TÖBB MINT SZÁZ FŐVEL NÖVEKEDETT A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN TANULÓK SZÁMA A Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptemberétől foglalkozik alapfokú művészetoktatással zene és képzőművészeti tagozaton. Az iskola 13 év alatt országosan elismert színvonalon dolgozott. Bizonyítja ezt, hogy a minősítési eljárás során kiváló minősítést kapott az intézmény 2007-ben. A képzőművészeti tagozat növendékei országos és nemzetközi rajz és média pályázatokon jelentős eredményeket értek el, első, harmadik és számtalan különdíj részesei. A zenei tagozat teljesítménye is kiemelkedő. Az országos versenyeken elért első és negyedik hely, valamint a különdíjak mellett lényeges, hogy Vidám az élet a péczeliben. az elmúlt két évben 3 tanuló nyert felvételt a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. A legörömtelibb az iskola vezetése és dolgozói számára az, hogy ebben a tanévben az elmúlt évhez viszonyítva több mint száz fővel növekedett a beiratkozott tanulók száma. Zenetagozatra 70 fő, képzőművészeti tagozatra 267 fő jelentkezett, és kezdte meg tanulmányait a 2013/2014- es tanévben. A képzőművészeti tagozat állandó kiállítása a putnoki OTP fiókban megtekinthető. A zenei tagozat növendékei pedig a város hazai és külföldi rendezvényein képviselik méltóképpen Putnok városát.

9 Meghalt Kárpáti Ferenc A Németh-kormány honvédelmi minisztere 87 éves volt. Szeptember 28-án hosszan tartó betegség után, életének 87. évében elhunyt Kárpáti Ferenc, a Németh-kormány honvédelmi minisztere. A volt honvédelmi miniszternek is érdeme volt, hogy a rendszerváltás békésen történt, emiatt kitüntetést kapott Göncz Árpád volt köztársasági elnöktől. Kárpáti Ferenc Putnokon született október 16-án. A Wikipédia szerint 1958 és 1970 között a Magyar Szocialista Munkáspárt Néphadseregi Bizottságának első titkára volt. A Magyar Néphadsereg politikai főcsoportfőnöki beosztását december 19. és december 30. között töltötte be, egyúttal honvédelmi miniszterhelyettes is volt tól ezredes, től vezérőrnagy, majd 1979-ben altábornagy lett től ig országgyűlési képviselő volt, először a szobi, majd a ceglédi választókerületben. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa december 30-ával választotta honvédelmi miniszterré, s egyben kinevezte vezérezredessé. Kárpáti Ferencet Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök december 15-ével katonai tartalékállományba helyezte, így polgári miniszterként vezette a honvédelmi tárcát május 2-tól, a Némethkormány lemondását követően ügyvezető miniszterként vezette a minisztériumot június 1-jével, 64 éves korában került nyugállományba májusában az ideiglenes köztársasági elnök Kárpáti Ferencnek több évtizedes, eredményes munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta. Putnok szülötteként elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy március 1-én településünk visszakapta városi rangját. Az Elnöki Tanács megbízásából örömmel adta át a díszoklevelet Putnok vezetőinek. Forrás: Hír 24 felhasználásával Kárpáti (középen) 2007-ben (Fotó: MTI) Közlemény augusztus 28. napján elrendelt belső ellenőrzést követően sikkasztás elkövetésének alapos gyanújára derült fény a Putnoki Városgondnokságnál a társasházak gazdálkodásával kapcsolatosan. Emiatt feljelentés történt a társasház kezelési feladatokat ellátó ügyintéző ellen. A társasházak kezelésével kapcsolatos iratokat a rendőrség lefoglalta. Az ügy jelenleg nyomozati szakaszban van, igazságügyi könyvszakértő vizsgálja ki, hogy az egyes társasházakat pontosan mekkora kár érte a bűncselekmény elkövetésével. A Putnoki Városgondnokság vezetői részletes tájékoztatást adtak az érintett lakóközösségeknek, s folyamatos tájékoztatást ígértek részükre az ügy állásáról. A társasházakkal kapcsolatos ügyintézés folyamatosan biztosított. A közeljövő városfejlesztése Sikeres pályázatnak köszönhetően teljes felújításra kerül az éjszakai ügyelet épülete és a fogorvosi rendelők épülete. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében pályázati úton választja ki az önkormányzat az elvégzendő munkára. Mintakonyha kialakítására adott be pályázatot az önkormányzat. A megyében 6 ilyen konyha kialakítását engedélyezték. Sikeres pályázat esetén a konyha 2000 fő ellátását tudná megoldani. A működtetése munkahelyteremtést jelentene a városban,hiszen a mezőgazdasági termékek megtermelése, feldolgozása és végül a főzés nagyobb munkaerő igényt jelentene. Kollegánk Ő Istvánnal időtlen idők óta együtt tanítunk. Magas, férfias alakját nem nehéz észrevenni a gyerekek sokaságában. Az elnőiesedett tanári karban mégsem ezzel vonja magára a kollegák, a szülők és a gyerekek figyelmét, személyének van egy sajátos kisugárzása, ami miatt mindenképp oda kell figyelni rá. Arra amit mond, és arra is, amit tesz. Az emberek bizalommal fordulnak hozzá, kivívta magának az itt élők megbecsülését.. A Péczeli iskola meghatározó alakjává vált az évek alatt, a művészeti képzés elindulásával nagy kedvvel fogott hozzá a gyerekek ízlésvilágának, ügyességének fejlesztéséhez, ekkor kerültek ki keze alól olyan növendékek, akik az ő figyelő tekintetétől kísérve, szakmai irányításával kezdték el első filmjeik készítését, s vitték az iskola, s egyben Putnok jó hírét szerte a világba. Nem túlzás a világ kifejezés, mert az alkotások eljutottak az országhatárokon túlra is, ahol képviselték hazánkat. Hívták más, neves városokba tanítani, nem ment, ő putnoki, hű maradt városához. 9 A szó nemes értelmében pedagógus, aki szigorral, s nagy-nagy szakmai hozzáértéssel neveli a keze alá került gyermekeket. Sziporkázik az ötletektől, ha valami igazán kedvére való témához nyúlhat. Emberi nagyságát mutatja, hogy súlyos balesete sem törte derékba életét, bár sokszor hatalmas fájdalmat tűrve éli napjait. Sorsán nem kesereg, elfogadja azt, igyekszik teljes, tartalmas életet élni, büszke feleségére, tehetséges gyermekeire. És alkot. Megálmodta István királyunk szobrát, a Mohos sétány díszét, a Szakállas farkas ivókutat, s főterünk impozáns turul madarát. Amikor az alkotás lázában ég, nem ismer lehetetlent, magától és környezetétől is a maximumot kívánja. Önzetlensége példa értékű, hiszen városának minden alkalommal tehetségét adva, honorárium nélkül készítette szobrait egy civil szervezet, a Putnok Városért Egyesület támogatásával. A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Alkotói Díját kapta az ra emlékező megyei közgyűlés ünnepi ülésén, amit szerényen mutatott be az iskolában. Szeme csillogott, mert már új terveiről beszélt. Gratulálunk István az elismerésedhez, a mai nap nemcsak számodra vált örömtelivé, de családod, kollegáid, tanítványaid és mindazok veled örülnek, akikhez közel kerültél eddigi életedben. Egerszegi Márta

10 10 ÜLTESSÜNK FÁT! A legújabb tanulmányok szerint egyre csökken az erdő, területe világszerte. Aki érez magában felelősséget a környezet védelmére, annak a legegyszerűbb lehetőséget,a fatelepítést javaslom a helyzet javítására. Hogyha világmegváltó terveknél egyszerűbb gondolatok, mondjuk gyümölcstermesztés jár az eszünkben, nosza itt az ideje az ültetésnek. Hogy miért ne várjunk tavaszig? Jankó Lajos kertészmérnök válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdéseimre. - Mikor érdemesebb fát ültetni? Ősszel, vagy tavasszal? - Az őszi faültetés a biztonságosabb, hiszen tavasszal majd a növény akkor kezdheti életciklusát, amikor kedvező számára minden életfeltétel. A tavaszi ültetés esetén csúszás lehet. A fatelepítés menete az oltvány vásárlásával kezdődik. Feltétlenül csak olyan faiskoláktól szabad vásárolni, melyek államilag ellenőrzöttek, címkével ellátottak ezek garan- tyúk, vagy lótrágya is. Sokan azt mondják, hogy nem szükséges, én feltétlenül javaslom, hiszen több évig fog élni azon a helyen a növény. Az a fontos, hogy a trágya ne kerüljön közvetlenül a gyökérhez, mert kiégeti. Minden egyes gyümölcsfaoltványnál van úgynevezett oltás helye, ahol kis görbületet találunk, az pontosan a talajjal egy szinten legyen ültetéskor. A föld 90%-át vissza kell tölteni, a talajt jól megtaposni, hogy a gyökér ne visszafelé álljon. A fa körül egy kb. 30 cm sugarú tányért kell képezni, ami megtartja a kb. 20 liter vizet amit az elültetett növényre öntünk. Ez tavaszig elegendő. A metszés csak tavasszal történjen, minden fafajtára érvényes metszési szabályok figyelembevételével, mert akkor látható melyik rügy sérült, vagy fagyott meg. - Az idősebb, beültetett növényt hány éves koráig lehet még átültetni? - Két-három éve beültetett fát földlabdával, vagy nagy gyökér- EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK Darnyi Béla emlékére A búcsúzás a legfájóbb emberi érzések közé tartozik, és én most búcsúzom tőled Béla bácsi. Kollégám voltál hosszú éveken át a szerkesztőségében, és ami még fontosabb számomra, barátoddá fogadtál engem. Az életről, az emberekről, a világról egyformán gondolkoztunk. Ez alapozta meg az egymás iránt érzett tiszteletünket. Jó ember voltál, árasztottad magad körül a szeretetet. Ha rád gondolok, egy mosolygós arc tűnik fel emlékeim ködéből, a te arcod. Szeretted és elfogadtad az embereket hibáikkal együtt. Törődtél a környezetedben élőkkel, gondjaikat magadénak tudtad, segítettél az arra szorulóknak. Harcoltál az új, szebb világért, egy kiforrott demokratikus létért, amit majd az unokáink élveznek. Istenben vetett hited töretlen volt, ez segített át életed legnagyobb tragédiáján, fiad elvesztésén. Ekkor sem átkozódtál, csendben elviselted a reád mért csapást. Komoly műveltséggel rendelkeztél. Gyönyörű verseidet felolvastad nekünk, mi áhítattal hallgattunk egy-egy szerkesztőségi ülésen. Megérted, hogy egyházad, a református egyház segítségével több, mint száz versedet egy csokorba gyűjtve kiadják. Elveidhez, a családodhoz, feleségedhez, barátaidhoz mindenkor hű voltál, bízhattak benned. Ami még nagyon fontos volt az életedben, a szülővárosod. Elsősorban putnokinak tartottad magad, ismerted, szeretted ezt a földet, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk. Nagyon sok helytörténeti írásodat olvashatták az emberek újságunkban. A főszerkesztője és szerkesztői fájdalommal telt lélekkel búcsúznak tőled. drága Béla bácsi, jó barátom.számomra kedves verssoraiddal én is elbúcsúzom, ha majd az időm lejár, találkozunk a csillagokban. Addig is nyugodjál békében, az Úr legyen veled. SAJTÓKÖZLEMÉNY Felújított, korszerűbb ravatalozó szolgálja a temetkezést Sajómercsén táltan azok a fa-fajták, amelyeket feltüntetnek a cimkén. Nemcsak az előállító nevét tartalmazza a jeltábla az oltványokon, hanem az alany fajtájának a nevét amibe oltották. Az alany rengeteg dolgot meghatároz, rengeteg tulajdonságot átad. Például az őszibarack esetén ezen a vidéken csak mirabolán, vagy keserű mandulába oltott alanyokat érdemes a talaj miatt ültetni. Visszatérve a fatelepítésre fontos, hogy az oltványok gyökere hazaszállításkor is fedve legyen, erről általában a lerakatok gondoskodnak. Egy köbméteres tehát méterszer méteres gödröt szükséges ásni. Sokan kérdezik, miért van szükség ekkorára. Ha csak egy kis gödröt ásunk, a gyökér nehezen tud a kemény talajban terjedni. Az altalajt félretes szük, amit majd fordítva teszünk vissza, vagyis ami felül volt, az a föld kerül lentre, ami alul, azt fentre, de legalulra szerves trágyát tegyünk, ami a tápanyagot biztosítja a fa számára. Lehet humusz alapanyagút vásárolni, mint a TerraVita, de megfelelő a rel nyugalmi állapotban át lehet ültetni. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor lehullott a levele. - És ha akkor már fagyás van? - Kiszedés előtt közvetlenül meg lehet erőszakolni a fát le lehet szedni a faleveleket, amelyek egyébként a farész sejtnedvét elpárologtatják. - A fa körül magról nőtt sarancokat érdemes új helyre átültetni? - Az ilyen növények nagy része, az almatermésűek kivételével, amibe beletartozik az alma, körte, naspolya, birs, % - ban mag nemesek. Ezt az is befolyásolja, milyen más fajta van még a közelben az összeporzódás miatt. Nem biztos, hogy ugyanolyan fa lesz, mint ahonnan kiszedtük, de akinek van türelme, szakmaszeretete kipróbálhatja, hiszen őseink idejében így jöttek létre új fajták, tájfajták. Fábián Judit Korszerűbb, s környezetében is megújult ravatalozónál róhatják le kegyeletüket, s kísérhetik utolsó útjukra halottaikat a sajómercseiek. A külső és belső felújítás után egy teljesen megújult ravatalozó képe fogadja majd a temetőbe érkezőket. Sajómercse, október 31. A sajómercsei ravatalozó felújítása a Darányi Ignác Terv A Nemzeti Vidékstratégia (NVS ) végrehajtási keretprogramja támogatásával valósul meg. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, napján benyújtott, azonosító számon nyilvántartott, Ravatalozó felújítása címmel támogatást kapott Sajómercse Község Önkormányzata. A Kedvezményezett a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Európai Únió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: Ft, az Önkormányzat saját forrásként a támogatás ÁFÁ-ját fizeti. A beruházás kivitelezése: augusztus október 31. Kivetelező: HÓDOS ÉPKER Kft. A projekt szükségessége: A sajómercsei ravatalozó felújítása azért vált szükségessé, mert az épület jelenlegi állapota nem megfelelő, valamint az épület további állagromlását meg kell akadályozni, mert az idő előrehaladtával egyre rosszabbá váltak a körülmények. Az itt élők számára is fontos, hogy halottaikat méltó körülmények között tudják elbúcsúztatni, ezért szükséges a meglévő ravatalozó épületének építészeti és villamos felújítása, 1 db akadálymentes és 2 db parkoló megépítése, járda építése, parkosítás. A felújítási munkák az itt élők igényeit szolgálják, a település népességmegtartó képességét növeli. A prjojekt tartalma: A fejlesztés során megtörténik a ravatalozó épületének építészeti és villamos felújítása, 1 db akadálymentes parkoló és 2 db parkoló, valamint járda építése, 400 m2 zöldfelület felújítása. Az épületben kicserélik a külső és belső nyílászárókat, burkolatokat, a teljes tetőfelület új cserépfedést kap. Megtörténik a külső és belső falfelületek helyreállítása. A projekt leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő településen javítja a területi kiegyenlítődést. Sajómercse Község Önkormányzata, 3656 Sajómercse, Petőfi út

11 11 Őszi forgatag kreálva és kínálva az út két oldalán ácsorgóknak. Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre október 4-én a Serényi László Általános Iskola tradicionális szüreti felvonulása. Kellemes, napsütéses időjárás alapozta meg a kavalkád hangulatát, az ősz színeibe bújt sokaság látványa, a vonulók jókedve pedig fejejthetetlenné tette a délutánt a mentre kíváncsi putnokiak számára is. Az iskola udvaráról induló tömeg hos szú sorban kígyózott városunk főutcáján megmutatva mindent a tarka évszakra jellemzőkből. Csősznek, madárijesztőnek, szüreti kellékeknek öltözött felvonulók, népviseletben pompázó gyerekek és felnőttek, lovasok, gyönyörű mazsorett lányok, népi táncosok és zenészek rótták a métereket fergeteges hangulatot Na persze nem csak ez dukált a helyieknek, jófajta bor és lekváros bukta járt mindazoknak, akik nem utasították vissza a szívélyes kínálgatást. A lakótelepet is érintve érkezett a vonuló had a Mohos sétányon felállított színpadhoz, ahol számos fellépő szórakoztatta tovább produkcióival a közönséget. A Gömöri Népfőiskolai Egyesület támogatásával és szervezésében kézműves termékek vásárával is igyekeztek kedveskedni a rendezők a város lakóinak. Idén a putnoki tankerülethez tartozó települések szereplői mellett a határ túloldaláról is érkeztek meghívottak. A nagyérdemű elé állhattak városunk óvodásai és iskolásai, a Női Klub énekesei, bátkai, tornaljai, ragályi, sajószentpéteri és felsőnyárádi csoportok, a Velezd Néptánc együttes tagjai és az Árok zenekar zenészei. A műsor- számok palettáján a népdaléneklés és a néptánc vitte a prímet, de hangszeres produkciókat és népi játékokat, hagyományokat megelevenítő számokat is bemutattak az előadók. A délutánt felölelő műsordömpinget este szüreti mulatság követte. Sütemény és borverseny, játékos vetélkedő, tombola tarkította a programot, üde színfolt volt Barta Barbara, majd a Velezd Néptáncegyüttes fellépése, míg Molek Csongor a talpalávalóról gondoskodott. Fergeteges hangulat jellemezte a mulatságot és bizony a legkitartóbb vendégeket csak a kakas hívószava vetette haza pirkadatkor a pelyhes, puha paplanba. Egyszóval így esett meg Putnokon a harmadik szüreti felvonulás nagyon sok jó ember kitartó és fáradságos munkájának hála, s kicsit mintha aznap mindenki Serényissé lett volna. Szakonyi Múzeumi hírek A Holló László Galériában szeptember 26-án került sor a Holló László Művészeti Díj átadására. Az idén Horváth Árpád képzőművész /Tornalja/ és Novák Géza fafaragóművész / Kazincbarcika/ vehették át a megtisztelő elismerést, az alkotásaikból nyílt kiállítás környezetében. Először a Putnoki Városi Televízió filmet vetített Holló László életéről. A rendezvényt és az alkotókat és a megjelenteket köszöntötte Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, polgármester. A tárlatot Erdei Sándor író, költő nyitotta meg. A kuratórium értékelését Kármán József titkár olvasta fel, és a díjakat Dr. Ujváry Zoltán professor emeritus, a kuratórium elnöke adta át. Közreműködött: Tóth Hanna, a Serényi László Általános Iskola 8. osztályos tanulója szintetizátoron és furulyán szeptember 28-án nyílt meg az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! országos rendezvénysorozaton belül a Gömöri Múzeumban a Titokzatos tárgyak a múltból című időszakos kiállítás. A múzeum gyűjteményéből rendezett tárlatot Kerényi Éva történész nyitotta meg. Közreműködött Tóth Hanna citerán és furulyán. A tárlatot február elejéig tekinthetik meg az érdeklődők a múzeumban. A hetedik alkalommal megrendezett Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozaton belül október 18-án a Gömöri Múzeumban a Pásztorok ösvényein című ismeretterjesztő előadásra került sor. A rendezvény elején elköszöntünk a 86. évében elhunyt Trieber Lászlóné Kati nénitől, aki a múzeumban teremőr volt az 1990-es évek elején, és akinek a temetése az előadással egy időben történt. A megjelenteket Katona Pál alpolgármester úr köszöntötte. Levetítésre került az Ars Forum Társulás Rimaszombat, a Pásztorok ösvényein című dokumentumfilmje, melynek Vörös Előd az operatőre, Vörös Attila rendezője és Varga Norbert szakmai vezetője. Az összejövetelen bemutatkozott Süveges Imre Putnokon élő gulyás a Pásztor Lovagrend tagja. Pásztorgyűjteményében 1861-re visszamenőleg találhatóak pásztorkodással kapcsolatos eszközök, melyeknek egy részét a kiállításban bemutatta. A rendezvényen ismertette a pásztor élet szépségeit, és magával hozta hűséges kutyáját, Figurát, fő segítőjét október 26-án a Holló László Galériában Orosz Margit Tűnődés című könyvbemutatója és Ormós Péter grafikus, a könyv illusztrációinak készítőjének nyílt időszakos kiállítása. A rendezvény elején Tímea Cipriani született Bata Tímea barokk operaénekes és Kiss Virág zongoraművész adott elő káprázatos hangzásban négy operadarabot. A köszöntőbeszédet Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Bánhorváti Község Polgármestere mondta. Orosz Margit költő kiállítás megnyitó beszédét követően újra hallhattunk négy operaelőadást, melyek között Tímea Cipriani élvezettel beszélt a mű tartalmáról és létrejöttének körülményeiről. A jelenlévők hosszú tapssal köszönték meg a szívet-lelket melegítő előadást. Ezt követően a verses könyv bemutatójára került sor. A szerzőt és könyvet Tamás István író mutatta be, nagyon ötletesen, hiszen a költőt is megszólaltatta, és közvetlenül hallhattunk verseket a szerző előadásában. Mindenki megérezhette, átélhette a költő őszinte, tiszta gondolatait, mely közlésmódjában, szép beszédében jutott kifejezésre.

12 12 FARKASOK A BÜKKBEN- TALÁN VALÓRA VÁLIK A MESE? Az állatok iránt érdeklődők biztosan felkapták a fejüket, amikor a híradások arról adtak hírt, hogy farkasok vannak a közeli hegyekben. Grédics Szilárddal a Bükki Nemzeti Park igazgatójával erről beszélgettem. -A hírek szerint természetes úton, nem mesterséges betelepítéssel kerültek a farkasok a Bükkbe, de tudomásom szerint van olyan program is, amely támogatja a természet sokszínűségének megőrzését a térségben. Mit tudhatunk erről? - Mindenkit megnyugtathatok a farkasok ugyan itt vannak, de turistaként, erdőjáróként senkinek nincs félnivalója tőlük. A természetes úton megtelepedett példányok Szlovákiából érkezhettek, a határ közeli területekről. A határ innenső felén néhány éve folyamatosan jelen vannak. Jelenleg igazgatóságunk területe több FELHÍVÁS Tisztelt Fogysztónk! Az ÉMÁSZ Hálózati Kft., mint elosztó hálózati engdélyes megbízásából eljáró ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út ) képviseletében felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. A növényzet eltávolítására a balesetek és az áramkimaradások elkerülése érdekében van szükség. Amennyiben a vezeték biztonsági övezetében eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t. Telecentrum: Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk! A levágott gallyak a tulajdonost illetik, ezért azokat rendezetten a helyszínen hagyjuk, elszállítására a tulajdonosokat kérjük. Miskolc, szeptember 24. olyan pályázat révén is érintett, ami elsősorban az erdőségekkel, mint közösségi jelentőségű védett fajok élőhelyével, annak állapotával foglalkozik. Az egyik projektben a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézetével, mint partner szervezettel együttműködve fogjuk meghatározni az itt élő farkas egyedek származását, de akár azoknak egymáshoz viszonyított rokonsági fokát is. -A szakemberek véleménye szerint a farkas emberre nem támad, hamarább észreveszi azt és elmenekül, de ha mégsem így reagál, mit tegyen a kiránduló? - Elég valószínűtlen, hogy a farkassal találkoznának az erdőn, mivel a farkasok érzékszervei sokkal kifinomultabbak az emberénél. Ha mégis ez előfordulna, az különbözteti a kóbor kutyától, hogy a kutya barátkozni, ismerkedni szeretne, esetleg falkában agresszívan viselkedik, ÉMÁSZ a farkas pedig az ember elől menekül, nem keresi, sokkal inkább kerüli az embert. Nagyon fontos viszont, hogy soha ne hagyjunk kint magunk után szemetet, ételmaradékot. A farkasok is könynyen megtanulhatják, hogy az ember által otthagyott hulladékban számukra is fogyasztható táplálék van. Ez kétes kimenetelű problémák keletkezéséhez vezethet. -Ha rejtőzködő életet élnek, hogyan tudják pontosan megállapítani, hogy csak egy család tartózkodik a területen és ez kb. mennyi állatot jelent? - Kollégáink a terepi munka során rögzítik azokat az életnyomokat, amik a farkasok után maradnak, így például a lábnyomokat, hulladékokat, vagy akár a zsákmányolások helyét, az ott található nyomokat. A szakirodalomból is ismert egy átlagos farkas család territóriuma, kb. 500 négyzetkilométer kiterjedésű. Megfigyelési adataink alapján ezt a jellemzőt a Bükkben és a környéken előforduló farkasokról is elmondhatjuk. Működési területünkön a jelenleg ismert egyedek száma 10 példány alatti állományra enged következtetni. -Hogyan védekezhetnek az állattartó gazdák a farkasok támadása ellen úgy, hogy a Ft eszmei értékű állatnak sem ártsanak? -Érdemes visszatérni a régi módszerekre. Nemcsak terelőkutyát kell alkalmazni, mint a puli, pumi stb., hanem alkalmazni kellene a nyájak őrzésére hazánkban korábban, és szomszédainknál jelenleg is alkalmazott nagytestű őrzőkutyákat, mint a kuvasz, komondor. Természetesen a nyájat őrző juhász sem hiányozhat a legeltetett haszonállatok mellől. Szívesen ajánljuk a gazdálkodók figyelmébe azt a társadalmi szervezetet, amely a hazai nagyragadozók megtelepedését közvetve segíti nagytestű, nyájak mellett nevelkedett pásztorkutyák közvetítésével. Persze az őrzőkutyák is ott lehetnek hatékonyak, ahol megfelelő szakértelemmel fordulnak az állatok felé. A villanypásztor elsősorban a haszonállatok megőrzésére való, nem pedig a vadállatok elűzésére. Megfelelően, több szintben telepítve védelmet nyújthat a nagyragadozókkal szemben is. A haszonállatok megfelelő éjszakázó helyeinek kialakítása is fontos szempont, ha a gazdálkodók el akarják kerülni a káreseményeket. Sajnos hazánkban még mindig azok a sztereotípiák élnek a nagyragadozókkal kapcsolatosan, ami az évszázadokkal ezelőtti mesékben leírásra került. A jelenlegi tudományos igénnyel elvégzett kutatások ezeket a hiedelmeket alapjaiban cáfolják. F. Judit

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 15. oldal

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja Újabb beruházás az árvíz ellen Több mint 200 millió forintból rendezik Újhatvan csapadékvíz elevezetését. zárt esővíz csatornák

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert népzenészt, Berta Alexandrát, akinek egyik küldetése, hogy segítsen elfoglalni a citerának az őt megillető helyet a hangszerek közt.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben