MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a feltámadásnak így hisszük. S mert hisszük: - így van. /András Sándor: Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában. München, 1958/ szavalatát követően Tamás Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. a magyar emberek 56-ban olyan tettet hajtottak végre, amit ezután nem sokkal számos nemzet követett. Ismét szervezkedik a baloldal, de nem szabad megengedni azt, hogy az országot többször is tönkretett emberek ismét hatalomra kerüljenek. Ők ugyanis csak a saját és a nagytőkések érdekeit nézik, az emberek boldogulása nem számít nekik. A rendszerváltozás után, 1989ben a Legfelső Bíróság Elnökségi Tanácsa hatályon kívül helyezte a Nagy Imre és társai ellen hozott ítéleteket, és felmentette az elítélteket. A Magyar Köztársaság országgyűlésének első ülése május másodikán törvénybe iktatta az évi októberi forradalom és szabadságharc jelentőségét. Az évi XXVIII. törvény kimondja, hogy az újkori magyar történelem e dicső eseménye csak az es forradalomhoz és szabadságharchoz mérhető. Ekkor nyilvánították október 23-át nemzeti ünneppé. Felnőtt egy új nemzedék, amelynek tagjai vagy még gyerekek voltak 56-ban, vagy utána születtek. Örökül kell adni számukra a dicső múlt emlékét, s évről évre emlékezni azokra, akik felemelték fejüket, lerázták béklyóikat. Városunkban az 56-os megemlékezés helyszíne a Belvárosi Művelődési Ház volt. Vécsei Bence döntjük el, mért vagyunk készek áldozatokat is vállalni. Ma már képesek vagyunk megélni azt a szabadságot, amelyre 1956 hősei is vágytak. Mi egy autonóm, független, szabad nemzet vagyunk, amely önállóan dönt sorsáról, fejlődésének irányáról. Olyan szabad és független, demokratikus országban élünk, amelyet szüleink, nagyszüleink 56-ban létre akartak hozni. Ré- mításunk és a mi közös mércénk szerint történnek a dolgok. Ahol a külföldi vállalatok ugyanúgy adóznak, mint a magyarok,ahol a közteherviselés nem csak az emberekre, hanem a bankokra, a nagy szolgáltatókra is vonatkozik. Ahol garantálják a nyugdíjak értékét, ahol nem engedik, hogy eltőzsdézzék az emberek befizetéseit, ahol azokkal fizettetik meg a rezsi egy részét, akiknél sze az európai közösségnek, de saját akarata és céljai vannak. A nemzet 2010-ben igent mondott arra, hogy országunkban mindennek meg kell változnia. Az Alkotmánynak, a törvényeknek, a közéleti erkölcsöknek, a tabuknak, a parancsoknak, a céloknak, a viszonyoknak,s az értékek egy részének is, a médiának, az egészségügynek,a környezetvédelemnek, s az iskolának. Mindennek, ami ember ellenes, s mindennek, ami ész ellenes. Mindennek, ami nemzet ellenes, ami élet ellenes és a határon túli magyarság kirekesztésével jár. Azzal a bátor és elszánt tekintettel kell a jövőbe néznünk,amelyel 56 hősei néztek a velük szembe meredő géppuskákba. Olyan országot látunk magunk előtt,ahol a mi időszá- az elmúlt években,évtizedekben az extra haszon képződött, nem a kisemberekkel. Olyan országunk lesz, ahol az állam a polgárai jövedelméből adókedvezményként támogatja a gyermeket vállalókat, ahol a munkának, az adózásnak becsülete van, mert egyszerű, mert józan ésszel belátható, hogy csak munkából lehet a jövőben megélni, ahol nem hamisított video felvételekkel befolyásolják a választások eredményét, mint ahogy a kommunisták befolyásolták a kék cédulás szavazással 1947-ben a demokratikus választás eredményét. Akkor is, ma is hamar kiderült a tisztességtelen, az embereket megtévesztő álságos magatartás, úgy az MSZP-nél, mint elődénél, a Magyar Kommunista Pártnál. Az ünnep szónoka Ríz Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke volt, akinek beszédéből részletet idézünk. Tamás Barnabás ezt követően átadta a Putnok Városért Plaketteket Dr.Bende Sándornak, Gere Miklósnénak és Sike Ildikónak. A putnoki ünnepség a református templom kertjében koszorúzással ért véget. Ríz Gábornak, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés alelnökének beszédéből idézünk: Egy kis ország annál nagyobb népe megmutatta a világnak, hogy nem ismer lehetetlent, nem fél semmitől. A büszkeség mellett a fájdalom és gyász is bennünk él. Egyrészt siratjuk mártírjainkat, a megtorlás áldozatait, a megannyi ketté tört életutat, a megannyi egzisztenciát. Másrészt keserűséget érezhetünk amiatt, hogy bár a külvilág szimpátiáját elnyertük, mégis cselekvésképtelenek, érdektelenek voltak Magyarországgal szemben ban még csak elérhetetlen vágyálom volt, amely mára már természetes. Magunk döntünk az ország sorsáról, magunk választunk szövetségest, s magunk

2 2 Az idei évben PRO URBE kitüntetést kapták: DR. BENDE SÁNDOR A Bende család a székelyföldi Háromszékről származik, az 1900-as évek elején telepedtek le Putnokon. Édesapja Putnok város Pro Urbe díjasa, egyetemi tanár, édesanyja közel 50 évig vezette a putnoki gyógyszertárat, személyüket a városban nagy tisztelet övezte. Dr. Bende Sándor nős, két gyermeke van. Az általános iskolát Putnokon végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A Debreceni Orvostudományi Egyetem befejezését követően a Miskolci Semmelweis Kórház Sebészeti Osztályán, majd az Általános és Mellkassebészeti Osztályán dolgozott. Ennek megfelelően sebészeti, majd anaesthsiológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett ban kandidátusi értekezést védett az Endotoxin chock kezelésének kísérleti és klinikai vizsgálata címmel. Kutatási eredménye alapján előadásra és tapasztalatszerzésre hívták meg a Baltimóri John s Hopkins Egyetemre. Sebészeti osztályvezetői állást töltött be a Békés Megyei Pándy Kálmán Megyei Kórházban, majd januárjában nevezték ki a B.-A.-Z. Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályára, mely irányítása alatt az ország egyik vezető laparoscopos centrumává és továbbképző központjává vált. Tudományos munkássága rendkívül termékeny, előadásainak száma 184, idézhető publikációinak száma 130. Összesen 29 tudományos ülést szervezett, 3 könyvfejezetet írt. Különböző tisztségeket töltött, illetve tölt be tudományos bizottságokban, orvosi kamarában, szakmai vezető testületben. Tudományos munkássága mellett aktívan részt vesz a mindennapi gyógyításban, az általa vezetett osztály szakmai színvonala országos elismerést vívott ki. Jelenleg a B-A-Z Megyei Kórházban részt vesz egy 600 ágyas Sebészeti Intézet megszervezésében. Szakmai és tudományos munkássága elismeréseként többször magas kitüntetésben részesült ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott számára. Ez évben pedig a Magyar Sebésztársaság Elnöksége a legmagasabb sebészeti kitüntetést ítélte meg számára, a Balassa János Emlékérem és emlékelőadást. Dr. Bende Sándor hű maradt gyermekkori városához. Pályafutása alatt mindenkor különös figyelmet fordított a putnoki emberek egészségének védelmére, az ellátásuk minél magasabb színvonalú biztosítására. Nehéz lenne méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettünk tanúi, amely a nagyszámú lexikális adat mellett azt is bizonyítja, hogy főorvos úr sokoldalú, elhivatott orvos, aki a nehézségek mellett is igazi barátja a putnoki betegeknek. GERE MIKLÓSNÉ Humánus gondolkodása, emberszerető magatartása, az emberi élet iránti tisztelete, a gyógyítás területén végzett kiemelkedő szakmai, és tudományos teljesítménye alapján, mellyel putnoki gyökerei által a város hírnevét és elismertségét is öregbíti, tekintélyét emeli, érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. Általános iskolai tanulmányait Szabolcsveresmartonban végezte, majd a kisvárdai Császy László Leány Gimnáziumban érettségizett. Kiemelkedő tanulmányi eredménye meghozta a gyümölcsét: felvételt nyert a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola Orosházi Kihelyezett Tagozatára ahol 1968-ban szerzett diplomát. Putnokra költözött, és pályakezdőként az ózdi Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél helyezkedett el agronómusként ben az Országos Takarékpénztár putnoki fiókjában kezdett dolgozni, ahol a munkakörök betöltéséhez megszerezte a szükséges vizsgákat és végül fiókigazgatói pozícióba került, mely tisztséget 2005-ben történő nyugdíjazásáig töltött be. Életének boldog időszaka volt a családalapítás, házasságából három gyermek született, s mára 6 unokával büszkélkedhet. Sajnos neki is meg kellett tapasztalnia az élet fájdalmait, amikor is két év alatt férjét és édesanyját is elvesztette. Az összetartó családi szeretet, a mindennnapi feladatok maximális elvégzése átsegítette e nehéz időszakon. Nyugdíjazását követően minden idejét az unokákkal való foglalatosság töltötte ki. Személyiségéből adódóan igen agilis, kiváló kapcsolatteremtő, jó humorral megáldott, a tétlen nyugdíjas éveket nem számára találták ki. Nyugdíjazása után 1 évvel már aktívan bekapcsolódott a helyi nyugdíjas klub, az Irodalmi és Daloskör életébe. Rövid idő alatt kiderült, hogy kiváló szervező, irányító képességekkel rendelkezik, jó ötletei vannak, a nyugdíjasok bizalommal fordultak felé. Mindezek alapján felkérést kapott a városi Nyugdíjas Egyesület vezetésére, melyet 2008-tól tölt be. Feladata 4 nyugdíjas klub összefogása és irányítása. Mindemellett felvállalta a nyugdíjas klubok külföldi kapcsolatainak ápolását, a közös rendezvények bonyolítását. Az idősek közös programjainak szervezése, a klubéletek tartalommal való megtöltése fontos feladat a mindennapjaiban. Az idősügyi pályázatokon való eredményes részvétel személyének köszönhető. A helyi önkormányzati és társadalmi rendezvények szervezésében részt vállal, a város időseit is bevonja a különböző feladatokba. Vezetőként őszinte emberszeretettel, társai iránti tisztelettel igyekszik legjobb tudása szerint a nyugdíjasok érdekeit képviselni. Az egyesület iránti elkötelezettsége, közösségformáló személyisége széleskörű elismerést váltott ki a fiatalok és idősek körében egyaránt. Életútja, szakmai és közösségi tevékenysége példamutató, több alkalommal részesült polgármesteri, intézményi dicséretben, nyugdíjba vonulásakor pedig megkapta az OTP Bankért kitüntetést. Gere Miklósné a közösség szolgálatában szerzet érdemeiért, közösségformáló, az emberi kapcsolatokat erősítő magatartásával érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. SIKE ILDIKÓ Egyszerű bányász családból származik. A 70-es évek elején költözött szüleivel és két testvérével Putnokra. Édesanyja és 1 testvére jelenleg is Putnokon él. Egy lánya van, 24 éves és Debrecenben lakik. Általános iskolás éveit Putnokon töltötte. Az ápolói szakképesítésének megszerzése után a fogyatékosok putnoki intézményében helyezkedett el. Több területen is dolgozott, s ezáltal folyamatosan képezte magát. Ennek köszönhetően számos szakképesítése, diplomája van: szociális asszisztens, szociális munkás, karitász szociális munkás, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, és eleget tett a szociális szakvizsga követelményeinek. Képzettségének és kiemelkedő munkájának köszönhetően 2010

3 3 december 1-jén kinevezték a putnoki intézmény igazgatójának. Szakmai munkája során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségét, önálló életvitelét, társadalmi életben való aktív részvételét segítse. Tevékenységét a pontosság, precizitás jellemzi. Kapcsolattartó és kommunikációs készségének köszönhetően jó viszonyt alakí- tott ki kollégáival, az intézmény lakóival és azok családtagjaival. Önmagával és környezetével szemben is igényes, céljai megvalósításában következetes. A évi szociális és gyermekvédelmi rendszer összevonása következtében a putnoki intézményből átkerült Miskolcra és április 1-jétől kinevezték a Szociális és Gyermekvédelmi Központ igazgatójának. Bár mindennapi munkája Miskolchoz köti, de lakóhelye továbbra is Putnok. Városának és a putnoki intézmény lakóinak sorsát folyamatosan figyelemmel kíséri, és segíti. A város közéletének aktív részese, rendszeres résztvevője, szervezője jótékonysági rendezvényeknek. Az önkormányzat munkáját is folyamatosan segíti, jelenleg külső bizottsági tagként. Sike Ildikó az intézményben élő fogyatékos személyek ellátása, életminőségük javítása érdekében végzett kiváló szakmai munkája, és ellátásuk szakmai színvonalának fejlesztése területén kifejtett tevékenysége, valamint a város érdekében hosszú időn át végzett, kiemelkedő munkájáért érdemessé vált a Putnok Városért Plakett adományozására. Magyarország szeretlek! -Putnoki vigadalom- Az MTVA szervezte Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! kétnapos programsorozaton fesztiválok, szüreti bálok, forgatagok egész dömpingje valósította meg a rendezvény igazi célját: bárhol is éljünk a világban, kerekedjünk fel, látogassunk el szülőhelyünkre, kedvenc településeinkre, és ünnepeljünk azon a helyen, ahol igazán jól, igazán otthon érezzük magukat. Putnok Város Önkormányzata is csatlakozott a rendezvényhez, szeptember 28-án 9.30 órai kezdettel hagyományteremtő programsorozat keretében rendezte meg a Gömöri Vigadalmat. A Humán Szolgáltató Központ vezetője Tamásné Tuza Gabriella tájékoztatott arról, hogy a Belügyminisztérium pályázatot írt ki Szent-Mihály napja alkalmából, hagyományőrző céllal. A település létszám arányában 400 ezer forintot nyert, melyet, műsorokra, hagyományőrző meleg étkeztetésre lehetett fordítani. Régen, ennek a napnak a dolgozó emberek számára nagy jelentősége volt, hiszen befejeződött a betakarítás, a munka a földeken, és kezdetét vehette a mulatság, a vigadalom, az úgynevezett Kis-farsang. Így lett településünkön is gömöri vigadalom. A szervezőknek nagyon rövid idő állt rendelkezésére, hogy a teljes napot programokkal, előadókkal lefedjék, hiszen egy hét volt a pályázat elbírálása után Szent- Mihály napjáig. Az esemény lebonyolítására a Belvárosi Művelődési Központot és az előtte lévő parkolót választották. A rendezvényt Katona Pál alpolgármester nyitotta meg. A kicsiktől a nagyokig, mindenki találhatott érdeklődésének megfelelő műsort és programot. Az óvodások színvonalas fellépését követően, bábszínház, népi zenekarok szórakoztatták a közönséget. Akit a múlt érdekelt, a Gömöri Múzeumban kiállítást tekinthetett meg Titkos tárgyak a múltból címmel. Közben a parkolóban, a sátrak alatt krumpliból készült ételeket kínáltak a nyugdíjas klubok tagjai és a Gömöri Népfőiskola munkatársai. A művelődési ház emeletén Jeddi József képviselő köszöntötte a városba érkező újságíró vendégeket, akik a pálinkafőzésről hallhattak rövid előadást. A különleges pálinkafajták bemutatása mellett kóstolásra is volt lehetőség. Délután a sátrak alatt kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Akit jobban érdekelt a tánc és zene, a művelődési házban a Szöktető zenekart hallgathatta és táncolhatott a népi zenére. A nap eseménydúsan telt, az est fénypontja a fáklyagyújtás volt, mely 21 óra 30 perckor kezdődött a Turul szobornál. Ezzel ért véget a rendezvény. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló színvonalas programon találkozhatunk. Horváth Ilona

4 4 Kulináris élvezet forrása a minőségi pálinka A szeptember 28-i rendezvények egyike volt a Belvárosi Művelődési Ház emeleti termében a Gömöri Pálinkabarát Egyesület bemutatkozása,mely egyesület több putnoki taggal is rendelkezik. Észak- Magyarországra látogató budapesti újságírók kaptak meghívást az egyesület tagjaitól e bemutatkozásra. Ez alkalommal a kánói pálinkafőzde tulajdonosa, aki egyben az egyesület tagja is- Bokros Lajos avatott be a pálinkafőzés titkaiba, s tájékoztatott erről az új civil szerveződésről. -Milyen szándék hozta létre az egyesületet? - érdeklődöm a fiatalembertől. -Országunkban a pálinkafőzés reneszánszát éli. A mi vidékünkön még nem volt ilyen szakmai közösség, s igény mutatkozott megalakítására. Jelenleg tizenhat tagunk van. Az első időszakban hagyományos gyümölcsökből főztük a pálinkát, ilyen volt a szilva,a barack, a meggy. Mára már az egzotikus erdei gyümölcsök irányába tolódott érdeklődésünk. Csak a magunk kedvére és fogyasztására készítjük a jobbnál jobb pálinkákat, nem értékesítésre. Tetszetős üvegekbe töltjük,s baráti beszélgetések alkalmával ízlelgetjük. A mai kóstolásra elhoztunk néhány üveggel, mutat az asztalon katonásan sorakozó tetszetős palackokra. -Honnan származik az alapanyag? Milyen gyümölcsből érdemes főzni? Avasson be a pálinkafőzés rejtelmeibe! - kérem a szakembert, akinek a főzdéjében patika tisztaságú körülmények között történik a nagy átváltozás. -A gyümölcsöt felvásároljuk. A nagy titka a jó pálinkának, hogy csak jó alapanyagból lehet főzni. Erre a tiszta, enyhén túlérett gyümölcs a legalkalmasabb. A csonthéjas gyümölcsöket ki kell magozni, hogy a ciántartalom a magokból ne kerüljön a pálinkába. A többi gyümölcsnél, pl alma, lényeges a pépesítés. Egy barack cefre pl. olyan pépes, mint a barack lekvár. Nagyon fontos a folyamatban az erjesztés, melynek lényege az oxigénhiány. Itt a gyümölcs cukor tartalmának kell lebomlania. Adalék anyagokat lehet hozzá adni, ezek segítik a lebontást. A legmegfelelőbb hőmérséklet erre a fok. Tudni kell, hogy a nap megöli a pálinkát. A lepárlás, majd a nemesítés következik. Fontos a pálinka tárolása. Üvegbe,saválló edénybe, esetleg fahordóba is lehet tenni. A hordó anyagából ilyenkor kioldódik egy olyan anyag, ami sajátos ízt ad a pálinkának. -Úgy tudom, az sem mindegy, milyen pohárból történik a kóstolás. -A tulipán alakú poharak a legjobbak. Az aljuk öblös, a tetejük beszűkül, így az ital aromája az ízlelő orrába jut közvetlenül. Nem mellékes a fogyasztás hőfoka sem,szobahőmérsékleten nyújtja a legjobb élvezetet. Az igazán nemes pálinkát ízlelgetni kell, rossz szokás az ital hirtelen felhörpintése. -Milyen pálinka most a sláger önöknél? -Szinte mindennel próbálkozunk, galagonyával, berkenyével,birsalmával, csipkével, sommal,de vadkörte szilvával keverve, esetleg som szilvával keverve is megtalálható a palettán. Az egyik legkitűnőbb az áfonya pálinka. Az újságíró vendégek kitűnőnek találták a felkínált különlegességeket. Mint sokak által ismert, a pálinka hungarikumnak számít,eu-s védettséget élvez. De tekintsük át, a WIKIPÉDIA segítségével, mik is azok a hungarikumok, amikre az egész világ előtt büszkék lehetünk: A csabai kolbásszal, a hízott libából előállított termékekkel, a tokaji aszúval és a Béres-cseppel bővítette a hungarikumok gyűjteményét a közelmúltban a Hungarikum Bizottság. A négy új hungarikummal a gyűjtemény jelenleg húsz tagot számlál. Már korábban bekerült a hungarikumok közé a pálinka és a törkölypálinka, a matyó népművészet, a táncház módszer, a tokaji történelmi borvidék kultúrtáj, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, Budapest (a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út), a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj, a herendi porcelán, Hollókő ófalu és környezete, a Hortobágyi Nemzeti Park, a mohácsi busójárás, Pécs ókeresztény temetője, a solymászat, az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, valamint a karcagi birkapörkölt. Egerszegi Márta Tisztelettel meghívjuk a Putnoki Református Egyházközség által szervezett jótékonysági bálra. Ideje: november :00 óra Helyszíne: Péczeli iskola aulája A bál tervezett programja: 18:30-tól Helyfoglalás 19:00 Köszöntő 18:10 Szakonyi Sztella és Szabó Judit Fanni énekes műsora Irodalmi és Daloskör kabaré előadása 20:00 Nyitótánccal kezdődik a bál Zenél: Molek Csongor 24:00 Tombolasorsolás Belépőjegy 1000 Ft, pártolójegy 500 Ft Kiadja: Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Putnok Városi Televízió. HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta. A szerkesztőbizottsági tagok: Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt. Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: /

5 a rezsicsökkentés éve Tamás Barnabás országgyűlési képviselő úrral a rezsicsökkentésről beszélgettünk. -Nagyon nagy hangsúlyt helyez a kormány, a parlament a szolgáltatások árának a csökkentésére, aminek természetesen mindenki örül, hiszen több pénz marad a pénztárcánkban. -Valóban,rendkívülinek mondható, hogy egy konzervatív kormány ilyen lépésekre szánja magát, de látjuk, hogy meg kell védeni az embereket az egekbe emelkedő szolgáltatási díjaktól. Évtizedekig az emelkedés volt a jellemző. A szolgáltató cégek gyakorlatilag minden profitot kivittek az országból /1060 milliárdot/ s a lakosság eljutott addig, hogy 3 millió a kifizetetlen közüzemi számla, ami több mint 100 milliárd Ft tartozást jelent január 1-től a rezsicsökkentésnek az eredményeként a közüzemi tartozások 15 százalékkal csökkentek. A FIDESZ XXV. Kongresszusa egy politikai nyilatkozatot fogadott el. A dokumentum rögzíti, hogy megvédik Magyarország gazdasági függetlenségét, a magyar családok biztonságát,nem engednek semmilyen külső vagy belső nyomásnak. A távlati cél,a közműszektor nonprofitjellegűvé alakítása. A parlament döntésével november 1-jétől 11,1 százalékkal csökken a gáz, az áram és a távhő ára. Számításaink szerint az eddigi intézkedések hatására egy átlagos családnál ezer forint megtakarítás jelentkezik. Ha ez az összeg a gazdaságba forgatódik, az élénkíteni fogja azt,s az infláció csökkenésével is számolunk. Az újabb rezsicsökkentéssel a gáz, az áram és a távhő ára a tavaly decemberihez képest összesen 20 százalékkal esik vissza. Az Országgyűlés a fogyasztóvédelmi bizottság javaslatára arról is határozott, hogy az egyetemes földgázszolgáltatókra terhelik a csatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések, például a gázkazánok műszaki-biztonsági felülvizsgálatának költségét. Eddig a családoknak ez akár ezer forintjába is kerülhetett. A vezetékek és a berendezések felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendeletben jelölhetik majd ki. A multikkal szemben más országok is lépéseket fontolgatnak, Angliában a Munkáspárt rezsibefagyasztást kér három évre. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beterjesztette a Költségvetési törvény tervezetét a parlamentben, ami 2 százalék körüli GDP-növekedéssel, 2,9 százalékos GDParányos államháztartási hiánnyal és 2,4 százalékos inflációval számol. A rezsicsökkentés 2014-ben folytatódik. A családi adókedvezmény kiterjesztésével az ideihez képest 53 milliárd forinttal több marad a családok zsebében: 260 ezer háztartás számára teszi lehetővé a kormány, hogy a korábban nem teljes mértékben érvényesített családi adókedvezményt igénybe tudják venni a gyermekek után; összességében 230 milliárd forintot hagynak ezzel a háztartásoknál. E.M. Együttműködési megállapodás Szeptember 20-án a szlovákiai Tiszolcon együttműködési megállapodást írták alá Nowy Zmigrod, Ludgerovice, Putnok és Tiszolc küldöttségei. A szerződés tárgya: a szerződő partnerek kötelezettsége aktívan együttműködni a következő területeken -közös együttműködés a kultúra, sport területén, az iskolák között -közös gazdasági és társadalmi együttműködés -közös részvétel nemzetközi programokban -tapasztalatcsere a helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítására és a -lakosok mozgósítása a települések életében. A szerződő felek maximálisan szorgalmazni fogják a nemzetközi programokat és a határon átnyúló programokban (LEADER, Visegrádi alap) és más alapokban való közös részvételt. A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése A Kormány intézkedésének eredményeként január 1-jétől azon nők számára, akik leg-alább 40 év nyugellátásra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjba vonulásra. A program célcsoportja: azon 55 év feletti nők, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláske-resők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik. A program október 15-től december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség. Bérköltség támogatás: A célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munka-bér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a garantált bérminimum (114 ezer Ft) 125%-a, azaz legfeljebb ,- Ft vehető figyelembe. A Fidesz Női Tagozata az Idősek Otthonában 2013 őszén a Fidesz Putnoki Női Tagozata ismét ellátogatott az Idősek Napja alkalmából az Öregek Otthonába. Egy héten keresztül minden nap friss gyümölccsel kedveskedtek az otthon lakóinak. Reméljük, hogy örömet szerezhettünk ezzel a kis ajándékkal. Tóthné Győr Erzsébet

6 6 VÁLTOZÁS A BELVÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN A városban személygépkocsival közlekedők általában bos szankodva tapasztaták, hogy a múzeum előtt autóbusz megállóhely foglalja el a parkolót. Ezen változás okáról Tarr István városunk alpolgármestere tájékoztatott. A történet eleje úgy kezdődik, ha emlékszünk rá, évekkel ezelőtt néhány járat, amelynek Putnokon van a végállomása a régi OTP elől indult. Ez nem hivatalosan kijelölt megálló volt. Sajnos néhány, hiszen e hely nem felelt meg a létesítés feltételeinek. Néhány évvel ezelőtt egy utas reklamációt nyújtott be a Volán felé,- mivel helyismeret hiányában- nem tudta, hogy az OTP elől indulnak ezek a járatok, a másik megállóban várakozott, és lekéste azt. A Volán ezért kénytelen volt megtiltani ezt a felszállási lehetőséget. A járási székhely elnyerésével megnövekedett az autóbusz forgalom, hiszen a hivatalba, az okmányirodába is sokan érkeznek a környező községekből. Ezért is vált szükségessé az ide érkező és innen induló buszoknak egy megálló kialakí- tása. A kijelölés és megvalósítás az engedélyek beszerzése után a 20/1984 KM. rendelet előírásainak betartartásával történt meg. A Volán kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem sikerül a Serényi téren megvalósítani az utasok le- és felszállítását, valamint autóbuszok megfordulását, a járatokat a Vasútállomásról fogják indítani. Ez az intézkedés nagyon hátrányosan érintette volna a busszal utazó polgártársainkat, ezért kerestünk megoldást. Ezeknek a nem átmenő autóbuszoknak a megfordulása eddig a Vám épület előtt, a Serényi téren történt. A tér felújítását követően ezek a nagy tengelyterhelésű járművek kitiltásra kerültek a megépült létesítmények megóvásának érdekében. Az autóbuszoknak azonban meg kell fordulni, a tolatás veszélyes manőver, az ilyen járművek esetén csak két vizsgázott fővel hajtható végre az utasok leszállítása után, ezért leszállító helykijelölésére volt szükség. A fordulásra a Cérnázó előtti útszakaszt jelöltük ki. A volt Kalitka előtti részen leszállnak az utasok, a múzeum előtt pedig a felszállás történik, úgy hogy a járművek tíz perccel az indulás előtt beállnak, ezzel kímélve az utasokat az időjárás behatásaitól. Érkezésük és indulásuk közötti időben az autóbuszok a katolikus templom előtt parkolnak vasárnap óráig tartó időszak kivételével, amikor is a misére érkezőknek a parkolót biztosítani kell. Ezáltal ugyan beszűkült a parkolási lehetőség, de véleményem szerint vannak még tartalékok, ha jobban odafigyelünk, és javul a közlekedési kultúránk, pl. nem két szabad parkolóhely közepébe állunk be egy gépkocsival. Egyébként a Serényi,- a volt VÁM előtti- téren bárhol lehet parkolni, valamint a Piactéren is jelentős számú parkoló áll rendelkezésre, ami nincs nagy távolságra az üzletektől. Véleményem szerint sikerült megoldást találnunk, hiszen a közlekedés zavartalanul működik. F.Judit Kettévált középiskolánk Az augusztus 1-i különválás természetesen nagy horderejű esemény iskolánk vonatkozásában mondja Magyar András, a Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatója. Hosszú évtizedekig egyazon tantestület oktatta a tanulókat, gazdálkodásunk, működésünk összeforrt. Nem volt egyszerű a szakos ellátottság biztosítása a különvált intézményekben szeptember elsejétől, de szerencsére óraadókkal kiegészítve sikerült ezt a problémát áthidalni. oktatást is szerephez kívánjuk juttatni. -Vannak-e elképzelések a vonzerő növelésére? -A szakképző iskolánk önállóan gazdálkodó szervezetté vált, költségvetésében önálló döntési jogkörrel. Természetesen mindennemű segítséget megkapunk a minisztériumtól, de a támogatásról szabadon -Igen, tervezzük a szakképzési paletta bővítését. A közeljövőben egyéb szakmai képzést is szeretnénk beindítani, de a szakiskolai -Konkrétan mire gondol igazgató úr? rendelkezünk. Ez a fajta önállóság egyébként más területen is gyümölcsöző lehet, gondolok itt elsősorban a pályázati lehetőségekre. -Mezőgazdasági technikus képzésre, kiegészítve a mezőgazdasági gépészeti vonallal, de az állattenyésztés területén is bővítjük az ismeretek oktatását. -Megkezdődött a lóbérci tangazdaság végelszámolása. Várható-e, hogy az üzemeltetés területén szerephez jut az iskola? -A Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartói szerepe hozott változást a gazdálkodás területén? -Már alig várjuk. A gazdaság működtetését a Városi önkormányzattal közösen szeretnénk megoldani, de természetesen ez a térszín a gyakorlati képzés területén is óriási jelentőséggel bírhat majd. Visszatérve a putnoki önkormányzathoz, Tamás Barnabás polgármester úr és a városvezetés részéről mindkét középiskolát érintve megfogalmazódott egy olyasfajta segítségnyújtás ígérete, ami a működést kívántja támogatni. Ezért köszönet és nagyon remélem, hogy a gimnáziumi és a szakképző iskolai képzést is egyre több putnoki és vidéki továbbtanuló nyolcadikos választja majd, hogy jövőjét középiskolai tanulmányaival városunkban alapozza meg. Szakonyi

7 2013 a változások éve az oktatás területén. Kezdődött a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülésével január 1-én, aztán a MIK-es(megyei intézményfenntartó központ) intézmények is a Klik-hez kerültek, majd a Vidékfejlesztési Minisztérium vette át a mezőgazdasági szakképzéssel foglalkozó iskolákat.ennek következménye lett az a változás, amely érintette a putnoki középiskolát aug 1-től önálló lett a gimnázium és a putnoki tankerülethez került. A változások között nem Újra önálló a Putnoki Serényi Béla Gimnázium Sándorné Gyurcsik Erika igazgató a következő tájékoztatást adta: A korábbi tantestületből öt közismereti tantárgyat tanító kolléga került a szakközépiskolába, tíz tanár maradt a gimnáziumi állományban. Mivel a tanulók létszáma kétharmad (gimnázium), egyharmad (szakközépiskola) arányban oszlik meg, új tanárokkal kellett bővíteni a gimnázium tanári karát. Heghi Enikő okleveles angol, Lehota Roland magyar- történelem, Szabó Bianka magyar- történelem, Tóthné Ablonci Diána kémia szakos kollégák kezdték meg munkájukat intézményünkben. Egy matematika - fizika szakos álláshelyünk üres, amit jelenleg egyetemet végzett óraadókkal látunk el. A tantestületben minden kollégának megvan a törvények OKTATÁSI HELYZETKÉP szabad elfeledkezni a pedagógus életpálya modell bevezetéséről, amely jelentős fizetésemelést hozott a pedagógusoknak. Úgy gondolom ez egy jó lehetőség arra, hogy ez az iskola bebizonyítsa, hogy a gimnáziumi képzés létjogosultsága megvan és stabilan áll az intézmény. Természetesen a szakközépiskola és a gimnázium szétválása miatt új vezető került- először csak 1 éves megbízással- a gimnázium élére Sándorné Gyurcsik Erika személyében. A kolléganő szerint előírt végzettsége, ami az adott tantárgy tanításához szükséges. A tanulók száma a gimnáziumban jelenleg 232 fő. Kilenc osztályban folyik az oktatás, ehhez kilenc osztályterem és hat szaktanterem áll rendelkezésre. Osztályfőnökök az idei tanévben: 9.A - Molnárné Vaga Anita 11.B - Molnár Gábor 9.B - Bánszky Miklós 12.A - Kurtánné Komoróczy Judit 9.C - Gyalai Bálintné 12.B - Kurtán Tibor 10.B - Szabó Csilla 13.A - Sándorné Gyurcsik Erika 11.A - Bakai Vilmosné Szénási Beáta Az intézményben többféle képzésben részesülnek a diákok. Az idén tízenöt éves múltnak örvend a belügyi rendészeti pályára előkészítő képzésünk, ami jelenleg is nagyon népszerű. Az öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztályokat- ahogyan az ország számos gimnáziumában- az idei tanévtől nálunk is felváltotta a négy évfolyamos emelt óraszámú nyelvi képzés. E mellett néhány osztályban párhuzamosan zajlik négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés. A gimnáziumi képzés célja a tanulók közép- és emelt szintű érettségire való felkészítése, hogy sikeresen tudjanak tovább- több éve már az iskola tanára és az oktatás-. nevelés terén elért eredménye, közoktatás vezetői végzettsége garancia arra, hogy megfelelő szakértelemmel, az iskola és a gyerekek érdekeit figyelembe véve irányítja majd az intézményt. A gimnáziummal a tankerülethez tartozó iskolák száma egygyel növekedett. A gimnázium és általános iskolák között így kialakuló szorosabb kapcsolat mindenki számára hozhat tanulni kétéves szakmai képzéseken, főiskolákon vagy egyetemeken. Az előző tanévben diákjaink a következő felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt: Budapesti Műszaki Egyetem (fizika szak), Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Szegedi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nemzetvédelmi Egyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Szent István Egyetem, Miskolci Egyetem: Bölcsészettudományi Kar (angol szak), Állam- és Jogtudományi kar- (munkaügyi és társadalombiztosítási szak), Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar. A belügyi rendészeti pályára előkészítő osztályunkból végzős diákjaink nagy számban folytatják tanulmányaikat a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában, ahol a gimnáziumban megszerzett ECDL vizsgákért plusz 5, a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett érettségiért 2-8 (az érettségi osztályzata alapján) többletpontban részesülnek a felvételi vizsgán. A ös tanévre meghirdetett képzési formáink: -négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés -négy évfolyamos emelt óraszámú (3 normál plusz heti két órás) 7 előnyöket és lehetőségeket az együttműködés terén. Örömömre szolgál, hogy nagyon jó a kapcsolat a tankerület iskolái között. Az igazgató kollegák partnerek abban, hogy ne csak szakmai téren, hanem a kultúra, hagyományőrzés területén is együtt dolgozzanak. Alig kezdődött el a tanév, de máris több olyan programról számolhatunk be, amin a járás iskolái közösen vettek rész (pl. szüreti felvonulás, ragályi művészeti gála). Dr.Váradiné Nagy Andrea angol vagy német nyelvi képzés -négy évfolyamos emelt óraszámú informatikai képzés -négy évfolyamos belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés. Az emelt óraszámú nyelvi osztályokban célunk az, hogy a lecsökkent óraszámokat fakultációs, ill. tehetséggondozásra felhasználható órákkal pótolva biztosítsuk diákjainknak a magas szintű idegen nyelvi képzést, és ezzel a gimnáziumi tanulmányok alatt a nyelvvizsgák megszerzésének esélyét. A 2014/2015-ös tanévben egy új, emelt óraszámú informatikai képzést is el kívánunk indítani, ami az informatikával mélyebben megismerkedni szándékozók igényeit is ki fogja elégíteni (hardver, szoftver, programozás). Az intézményünkben oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz. Minden tanulónk számára biztosítjuk az ECDL vizsgákra való felkészülést. Az idén két alkalommal tartunk nyílt napot a nyolcadikos diákok és szüleik számára: november 27- én és december 4-én délelőtt 9 órától a gimnázium épületében. Jelenlegi és volt diákjaink is iskolánk erényének tartják a családias légkört, a gyermekközpontú nevelést, a személyre szabott bánásmódot; valamint a szülők és a tantestület együttes munkáját a tanulók jövője érdekében. Sándorné Gyurcsik Erika mb. intézményvezető

8 8 Vastaps a Bányász Művelődési Házban CSACSIAVATÓ A GIMNÁZIUMBAN Az iskolai diákönkormányzat minden év októberében megrendezi az új tanulók számára a csacsiavatót, amikor az idősebb diákok befogadják a kis csacsikat, a 9. évfolyamosokat. A hagyományokhoz hűen vidám, humoros próbatételek vártak e napon az új diákokra. Előzetes feladat ebben az évben az egyik osztály számára a Harry Potter fantázia regénysorozat egyik részének parodizálása, a másiknak az Adams Falmily, A galád család című vígjáték bemutatása volt. Vastapssal, felállva köszönte meg a szépszámú közönség az Irodalmi és Daloskör előadását. A lelkes csapat október 19-én tartotta hagyományos szüreti bálját immár negyedik alkalommal. Szokásukhoz híven műsorral kezdődött a rendezvény. Nagy fába vágta a fejszéjét az amatőr társulat. Ezúttal A muzsika hangja című musicalt mutatták be. Az előadás kezdetén apáca ruhába öltözött szereplők jelentek meg a bálteremben és szórólapokat osztogattak a vendégeknek. Ezekről a lapokról hasznos információkat szerezhettek a nézők az 1930-as években játszódó történetről, a szereposztásról, díszlet- és jelmeztervezésről, a zenei kíséretről. A klubtagokon kívül részt vettek a műsorban az unokák is. A legifjabb szereplő négy és féléves volt. Ezek a gyerekek felnőtteket megszégyenítő kitartással, lelkesedéssel, csillogó szemekkel csinálták végig a többhetes próbát és játszották végig az előadást. Igen komoly szerepük volt az előadás sikerében. A darab a 21. század emberének is tartogat aktuális mondanivalót: hazaszeretetre, összetartásra, egymás segítésére, kitartásra tanít bennünket. A musicalben mindezt a zene segítségével érték el. Azt hiszem, aki végignézte az előadást, nem bánta meg! A műsor után Szűcs István klubvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Tamás Barnabás polgármester úr nyitotta meg a bált. A táncolni vágyók Molek Csongor zenéjére hajnalig mulattak. Fergeteges volt a hangulat! A szervezők ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a bál sikeréhez. Zárszóként mit is lehet még mondani? Azt, amivel a meghívott vendégek búcsúztak: Jövőre veletek ugyanitt! Reméljük, így is lesz! A programok végén a csacsiknak esküt kellett tenniük, amiben megfogadták, hogy mindenben támogatják a felsőbb éves társaikat. Mind a délelőtti események, mind a bemutatkozó műsorok nagy sikert arattak diákjaink körében. Köszönjük ezt a színvonalas rendezvényt a résztvevőknek, a rendezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeres lebonyolításához. Fábián Katalin Putnoki Serényi Béla Gimnázium DÖK A NYELVEK EURÓPAI NAPJA A GIMNÁZIUMBAN 2001 óta szeptember 26-a az Nyelvek Európai Napja. A nyelvi bőségre való felhívás volt a célja az Európai Uniónak és Európai Tanácsnak, mikor útjára indította az eseményt, hiszen a 24 hivatalos és több mint 60 regionális vagy kisebbségi nyelv igazi tőkéje Európának. Iskolánk diákjai csapatokban versengtek egymással, hogy ki tudja a legszínvonalasabb tablót elkészíteni egy- egy nép kultúrájához kapcsolódva. Az ünnepség alkalmából műsor is készült az iskola tanulóinak közreműködésével, amit csakúgy, mint az elkészített tablókat az aulában tekinthetett meg a diákság. A legnagyobb sikert az aratta, amikor a szereplők kórusa kiegészülve két tanárukkal elénekelte Varga Miklós Vén Európa c. dalát. Ezt követően angol, francia és német nyelvű filmvetítéseken vettek részt a tanulók. A tablókészítés eredménye: 1. Ausztria (készítette: 9. A első csoport) 2. Olaszország (9. C) 3. Szlovákia (9. A második csoport) Lehota Roland tanár Putnoki Serényi Béla Gimnázium TÖBB MINT SZÁZ FŐVEL NÖVEKEDETT A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN TANULÓK SZÁMA A Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptemberétől foglalkozik alapfokú művészetoktatással zene és képzőművészeti tagozaton. Az iskola 13 év alatt országosan elismert színvonalon dolgozott. Bizonyítja ezt, hogy a minősítési eljárás során kiváló minősítést kapott az intézmény 2007-ben. A képzőművészeti tagozat növendékei országos és nemzetközi rajz és média pályázatokon jelentős eredményeket értek el, első, harmadik és számtalan különdíj részesei. A zenei tagozat teljesítménye is kiemelkedő. Az országos versenyeken elért első és negyedik hely, valamint a különdíjak mellett lényeges, hogy Vidám az élet a péczeliben. az elmúlt két évben 3 tanuló nyert felvételt a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. A legörömtelibb az iskola vezetése és dolgozói számára az, hogy ebben a tanévben az elmúlt évhez viszonyítva több mint száz fővel növekedett a beiratkozott tanulók száma. Zenetagozatra 70 fő, képzőművészeti tagozatra 267 fő jelentkezett, és kezdte meg tanulmányait a 2013/2014- es tanévben. A képzőművészeti tagozat állandó kiállítása a putnoki OTP fiókban megtekinthető. A zenei tagozat növendékei pedig a város hazai és külföldi rendezvényein képviselik méltóképpen Putnok városát.

9 Meghalt Kárpáti Ferenc A Németh-kormány honvédelmi minisztere 87 éves volt. Szeptember 28-án hosszan tartó betegség után, életének 87. évében elhunyt Kárpáti Ferenc, a Németh-kormány honvédelmi minisztere. A volt honvédelmi miniszternek is érdeme volt, hogy a rendszerváltás békésen történt, emiatt kitüntetést kapott Göncz Árpád volt köztársasági elnöktől. Kárpáti Ferenc Putnokon született október 16-án. A Wikipédia szerint 1958 és 1970 között a Magyar Szocialista Munkáspárt Néphadseregi Bizottságának első titkára volt. A Magyar Néphadsereg politikai főcsoportfőnöki beosztását december 19. és december 30. között töltötte be, egyúttal honvédelmi miniszterhelyettes is volt tól ezredes, től vezérőrnagy, majd 1979-ben altábornagy lett től ig országgyűlési képviselő volt, először a szobi, majd a ceglédi választókerületben. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa december 30-ával választotta honvédelmi miniszterré, s egyben kinevezte vezérezredessé. Kárpáti Ferencet Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök december 15-ével katonai tartalékállományba helyezte, így polgári miniszterként vezette a honvédelmi tárcát május 2-tól, a Némethkormány lemondását követően ügyvezető miniszterként vezette a minisztériumot június 1-jével, 64 éves korában került nyugállományba májusában az ideiglenes köztársasági elnök Kárpáti Ferencnek több évtizedes, eredményes munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta. Putnok szülötteként elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy március 1-én településünk visszakapta városi rangját. Az Elnöki Tanács megbízásából örömmel adta át a díszoklevelet Putnok vezetőinek. Forrás: Hír 24 felhasználásával Kárpáti (középen) 2007-ben (Fotó: MTI) Közlemény augusztus 28. napján elrendelt belső ellenőrzést követően sikkasztás elkövetésének alapos gyanújára derült fény a Putnoki Városgondnokságnál a társasházak gazdálkodásával kapcsolatosan. Emiatt feljelentés történt a társasház kezelési feladatokat ellátó ügyintéző ellen. A társasházak kezelésével kapcsolatos iratokat a rendőrség lefoglalta. Az ügy jelenleg nyomozati szakaszban van, igazságügyi könyvszakértő vizsgálja ki, hogy az egyes társasházakat pontosan mekkora kár érte a bűncselekmény elkövetésével. A Putnoki Városgondnokság vezetői részletes tájékoztatást adtak az érintett lakóközösségeknek, s folyamatos tájékoztatást ígértek részükre az ügy állásáról. A társasházakkal kapcsolatos ügyintézés folyamatosan biztosított. A közeljövő városfejlesztése Sikeres pályázatnak köszönhetően teljes felújításra kerül az éjszakai ügyelet épülete és a fogorvosi rendelők épülete. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében pályázati úton választja ki az önkormányzat az elvégzendő munkára. Mintakonyha kialakítására adott be pályázatot az önkormányzat. A megyében 6 ilyen konyha kialakítását engedélyezték. Sikeres pályázat esetén a konyha 2000 fő ellátását tudná megoldani. A működtetése munkahelyteremtést jelentene a városban,hiszen a mezőgazdasági termékek megtermelése, feldolgozása és végül a főzés nagyobb munkaerő igényt jelentene. Kollegánk Ő Istvánnal időtlen idők óta együtt tanítunk. Magas, férfias alakját nem nehéz észrevenni a gyerekek sokaságában. Az elnőiesedett tanári karban mégsem ezzel vonja magára a kollegák, a szülők és a gyerekek figyelmét, személyének van egy sajátos kisugárzása, ami miatt mindenképp oda kell figyelni rá. Arra amit mond, és arra is, amit tesz. Az emberek bizalommal fordulnak hozzá, kivívta magának az itt élők megbecsülését.. A Péczeli iskola meghatározó alakjává vált az évek alatt, a művészeti képzés elindulásával nagy kedvvel fogott hozzá a gyerekek ízlésvilágának, ügyességének fejlesztéséhez, ekkor kerültek ki keze alól olyan növendékek, akik az ő figyelő tekintetétől kísérve, szakmai irányításával kezdték el első filmjeik készítését, s vitték az iskola, s egyben Putnok jó hírét szerte a világba. Nem túlzás a világ kifejezés, mert az alkotások eljutottak az országhatárokon túlra is, ahol képviselték hazánkat. Hívták más, neves városokba tanítani, nem ment, ő putnoki, hű maradt városához. 9 A szó nemes értelmében pedagógus, aki szigorral, s nagy-nagy szakmai hozzáértéssel neveli a keze alá került gyermekeket. Sziporkázik az ötletektől, ha valami igazán kedvére való témához nyúlhat. Emberi nagyságát mutatja, hogy súlyos balesete sem törte derékba életét, bár sokszor hatalmas fájdalmat tűrve éli napjait. Sorsán nem kesereg, elfogadja azt, igyekszik teljes, tartalmas életet élni, büszke feleségére, tehetséges gyermekeire. És alkot. Megálmodta István királyunk szobrát, a Mohos sétány díszét, a Szakállas farkas ivókutat, s főterünk impozáns turul madarát. Amikor az alkotás lázában ég, nem ismer lehetetlent, magától és környezetétől is a maximumot kívánja. Önzetlensége példa értékű, hiszen városának minden alkalommal tehetségét adva, honorárium nélkül készítette szobrait egy civil szervezet, a Putnok Városért Egyesület támogatásával. A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Alkotói Díját kapta az ra emlékező megyei közgyűlés ünnepi ülésén, amit szerényen mutatott be az iskolában. Szeme csillogott, mert már új terveiről beszélt. Gratulálunk István az elismerésedhez, a mai nap nemcsak számodra vált örömtelivé, de családod, kollegáid, tanítványaid és mindazok veled örülnek, akikhez közel kerültél eddigi életedben. Egerszegi Márta

10 10 ÜLTESSÜNK FÁT! A legújabb tanulmányok szerint egyre csökken az erdő, területe világszerte. Aki érez magában felelősséget a környezet védelmére, annak a legegyszerűbb lehetőséget,a fatelepítést javaslom a helyzet javítására. Hogyha világmegváltó terveknél egyszerűbb gondolatok, mondjuk gyümölcstermesztés jár az eszünkben, nosza itt az ideje az ültetésnek. Hogy miért ne várjunk tavaszig? Jankó Lajos kertészmérnök válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdéseimre. - Mikor érdemesebb fát ültetni? Ősszel, vagy tavasszal? - Az őszi faültetés a biztonságosabb, hiszen tavasszal majd a növény akkor kezdheti életciklusát, amikor kedvező számára minden életfeltétel. A tavaszi ültetés esetén csúszás lehet. A fatelepítés menete az oltvány vásárlásával kezdődik. Feltétlenül csak olyan faiskoláktól szabad vásárolni, melyek államilag ellenőrzöttek, címkével ellátottak ezek garan- tyúk, vagy lótrágya is. Sokan azt mondják, hogy nem szükséges, én feltétlenül javaslom, hiszen több évig fog élni azon a helyen a növény. Az a fontos, hogy a trágya ne kerüljön közvetlenül a gyökérhez, mert kiégeti. Minden egyes gyümölcsfaoltványnál van úgynevezett oltás helye, ahol kis görbületet találunk, az pontosan a talajjal egy szinten legyen ültetéskor. A föld 90%-át vissza kell tölteni, a talajt jól megtaposni, hogy a gyökér ne visszafelé álljon. A fa körül egy kb. 30 cm sugarú tányért kell képezni, ami megtartja a kb. 20 liter vizet amit az elültetett növényre öntünk. Ez tavaszig elegendő. A metszés csak tavasszal történjen, minden fafajtára érvényes metszési szabályok figyelembevételével, mert akkor látható melyik rügy sérült, vagy fagyott meg. - Az idősebb, beültetett növényt hány éves koráig lehet még átültetni? - Két-három éve beültetett fát földlabdával, vagy nagy gyökér- EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK Darnyi Béla emlékére A búcsúzás a legfájóbb emberi érzések közé tartozik, és én most búcsúzom tőled Béla bácsi. Kollégám voltál hosszú éveken át a szerkesztőségében, és ami még fontosabb számomra, barátoddá fogadtál engem. Az életről, az emberekről, a világról egyformán gondolkoztunk. Ez alapozta meg az egymás iránt érzett tiszteletünket. Jó ember voltál, árasztottad magad körül a szeretetet. Ha rád gondolok, egy mosolygós arc tűnik fel emlékeim ködéből, a te arcod. Szeretted és elfogadtad az embereket hibáikkal együtt. Törődtél a környezetedben élőkkel, gondjaikat magadénak tudtad, segítettél az arra szorulóknak. Harcoltál az új, szebb világért, egy kiforrott demokratikus létért, amit majd az unokáink élveznek. Istenben vetett hited töretlen volt, ez segített át életed legnagyobb tragédiáján, fiad elvesztésén. Ekkor sem átkozódtál, csendben elviselted a reád mért csapást. Komoly műveltséggel rendelkeztél. Gyönyörű verseidet felolvastad nekünk, mi áhítattal hallgattunk egy-egy szerkesztőségi ülésen. Megérted, hogy egyházad, a református egyház segítségével több, mint száz versedet egy csokorba gyűjtve kiadják. Elveidhez, a családodhoz, feleségedhez, barátaidhoz mindenkor hű voltál, bízhattak benned. Ami még nagyon fontos volt az életedben, a szülővárosod. Elsősorban putnokinak tartottad magad, ismerted, szeretted ezt a földet, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk. Nagyon sok helytörténeti írásodat olvashatták az emberek újságunkban. A főszerkesztője és szerkesztői fájdalommal telt lélekkel búcsúznak tőled. drága Béla bácsi, jó barátom.számomra kedves verssoraiddal én is elbúcsúzom, ha majd az időm lejár, találkozunk a csillagokban. Addig is nyugodjál békében, az Úr legyen veled. SAJTÓKÖZLEMÉNY Felújított, korszerűbb ravatalozó szolgálja a temetkezést Sajómercsén táltan azok a fa-fajták, amelyeket feltüntetnek a cimkén. Nemcsak az előállító nevét tartalmazza a jeltábla az oltványokon, hanem az alany fajtájának a nevét amibe oltották. Az alany rengeteg dolgot meghatároz, rengeteg tulajdonságot átad. Például az őszibarack esetén ezen a vidéken csak mirabolán, vagy keserű mandulába oltott alanyokat érdemes a talaj miatt ültetni. Visszatérve a fatelepítésre fontos, hogy az oltványok gyökere hazaszállításkor is fedve legyen, erről általában a lerakatok gondoskodnak. Egy köbméteres tehát méterszer méteres gödröt szükséges ásni. Sokan kérdezik, miért van szükség ekkorára. Ha csak egy kis gödröt ásunk, a gyökér nehezen tud a kemény talajban terjedni. Az altalajt félretes szük, amit majd fordítva teszünk vissza, vagyis ami felül volt, az a föld kerül lentre, ami alul, azt fentre, de legalulra szerves trágyát tegyünk, ami a tápanyagot biztosítja a fa számára. Lehet humusz alapanyagút vásárolni, mint a TerraVita, de megfelelő a rel nyugalmi állapotban át lehet ültetni. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor lehullott a levele. - És ha akkor már fagyás van? - Kiszedés előtt közvetlenül meg lehet erőszakolni a fát le lehet szedni a faleveleket, amelyek egyébként a farész sejtnedvét elpárologtatják. - A fa körül magról nőtt sarancokat érdemes új helyre átültetni? - Az ilyen növények nagy része, az almatermésűek kivételével, amibe beletartozik az alma, körte, naspolya, birs, % - ban mag nemesek. Ezt az is befolyásolja, milyen más fajta van még a közelben az összeporzódás miatt. Nem biztos, hogy ugyanolyan fa lesz, mint ahonnan kiszedtük, de akinek van türelme, szakmaszeretete kipróbálhatja, hiszen őseink idejében így jöttek létre új fajták, tájfajták. Fábián Judit Korszerűbb, s környezetében is megújult ravatalozónál róhatják le kegyeletüket, s kísérhetik utolsó útjukra halottaikat a sajómercseiek. A külső és belső felújítás után egy teljesen megújult ravatalozó képe fogadja majd a temetőbe érkezőket. Sajómercse, október 31. A sajómercsei ravatalozó felújítása a Darányi Ignác Terv A Nemzeti Vidékstratégia (NVS ) végrehajtási keretprogramja támogatásával valósul meg. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, napján benyújtott, azonosító számon nyilvántartott, Ravatalozó felújítása címmel támogatást kapott Sajómercse Község Önkormányzata. A Kedvezményezett a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Európai Únió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: Ft, az Önkormányzat saját forrásként a támogatás ÁFÁ-ját fizeti. A beruházás kivitelezése: augusztus október 31. Kivetelező: HÓDOS ÉPKER Kft. A projekt szükségessége: A sajómercsei ravatalozó felújítása azért vált szükségessé, mert az épület jelenlegi állapota nem megfelelő, valamint az épület további állagromlását meg kell akadályozni, mert az idő előrehaladtával egyre rosszabbá váltak a körülmények. Az itt élők számára is fontos, hogy halottaikat méltó körülmények között tudják elbúcsúztatni, ezért szükséges a meglévő ravatalozó épületének építészeti és villamos felújítása, 1 db akadálymentes és 2 db parkoló megépítése, járda építése, parkosítás. A felújítási munkák az itt élők igényeit szolgálják, a település népességmegtartó képességét növeli. A prjojekt tartalma: A fejlesztés során megtörténik a ravatalozó épületének építészeti és villamos felújítása, 1 db akadálymentes parkoló és 2 db parkoló, valamint járda építése, 400 m2 zöldfelület felújítása. Az épületben kicserélik a külső és belső nyílászárókat, burkolatokat, a teljes tetőfelület új cserépfedést kap. Megtörténik a külső és belső falfelületek helyreállítása. A projekt leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő településen javítja a területi kiegyenlítődést. Sajómercse Község Önkormányzata, 3656 Sajómercse, Petőfi út

11 11 Őszi forgatag kreálva és kínálva az út két oldalán ácsorgóknak. Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre október 4-én a Serényi László Általános Iskola tradicionális szüreti felvonulása. Kellemes, napsütéses időjárás alapozta meg a kavalkád hangulatát, az ősz színeibe bújt sokaság látványa, a vonulók jókedve pedig fejejthetetlenné tette a délutánt a mentre kíváncsi putnokiak számára is. Az iskola udvaráról induló tömeg hos szú sorban kígyózott városunk főutcáján megmutatva mindent a tarka évszakra jellemzőkből. Csősznek, madárijesztőnek, szüreti kellékeknek öltözött felvonulók, népviseletben pompázó gyerekek és felnőttek, lovasok, gyönyörű mazsorett lányok, népi táncosok és zenészek rótták a métereket fergeteges hangulatot Na persze nem csak ez dukált a helyieknek, jófajta bor és lekváros bukta járt mindazoknak, akik nem utasították vissza a szívélyes kínálgatást. A lakótelepet is érintve érkezett a vonuló had a Mohos sétányon felállított színpadhoz, ahol számos fellépő szórakoztatta tovább produkcióival a közönséget. A Gömöri Népfőiskolai Egyesület támogatásával és szervezésében kézműves termékek vásárával is igyekeztek kedveskedni a rendezők a város lakóinak. Idén a putnoki tankerülethez tartozó települések szereplői mellett a határ túloldaláról is érkeztek meghívottak. A nagyérdemű elé állhattak városunk óvodásai és iskolásai, a Női Klub énekesei, bátkai, tornaljai, ragályi, sajószentpéteri és felsőnyárádi csoportok, a Velezd Néptánc együttes tagjai és az Árok zenekar zenészei. A műsor- számok palettáján a népdaléneklés és a néptánc vitte a prímet, de hangszeres produkciókat és népi játékokat, hagyományokat megelevenítő számokat is bemutattak az előadók. A délutánt felölelő műsordömpinget este szüreti mulatság követte. Sütemény és borverseny, játékos vetélkedő, tombola tarkította a programot, üde színfolt volt Barta Barbara, majd a Velezd Néptáncegyüttes fellépése, míg Molek Csongor a talpalávalóról gondoskodott. Fergeteges hangulat jellemezte a mulatságot és bizony a legkitartóbb vendégeket csak a kakas hívószava vetette haza pirkadatkor a pelyhes, puha paplanba. Egyszóval így esett meg Putnokon a harmadik szüreti felvonulás nagyon sok jó ember kitartó és fáradságos munkájának hála, s kicsit mintha aznap mindenki Serényissé lett volna. Szakonyi Múzeumi hírek A Holló László Galériában szeptember 26-án került sor a Holló László Művészeti Díj átadására. Az idén Horváth Árpád képzőművész /Tornalja/ és Novák Géza fafaragóművész / Kazincbarcika/ vehették át a megtisztelő elismerést, az alkotásaikból nyílt kiállítás környezetében. Először a Putnoki Városi Televízió filmet vetített Holló László életéről. A rendezvényt és az alkotókat és a megjelenteket köszöntötte Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, polgármester. A tárlatot Erdei Sándor író, költő nyitotta meg. A kuratórium értékelését Kármán József titkár olvasta fel, és a díjakat Dr. Ujváry Zoltán professor emeritus, a kuratórium elnöke adta át. Közreműködött: Tóth Hanna, a Serényi László Általános Iskola 8. osztályos tanulója szintetizátoron és furulyán szeptember 28-án nyílt meg az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! országos rendezvénysorozaton belül a Gömöri Múzeumban a Titokzatos tárgyak a múltból című időszakos kiállítás. A múzeum gyűjteményéből rendezett tárlatot Kerényi Éva történész nyitotta meg. Közreműködött Tóth Hanna citerán és furulyán. A tárlatot február elejéig tekinthetik meg az érdeklődők a múzeumban. A hetedik alkalommal megrendezett Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozaton belül október 18-án a Gömöri Múzeumban a Pásztorok ösvényein című ismeretterjesztő előadásra került sor. A rendezvény elején elköszöntünk a 86. évében elhunyt Trieber Lászlóné Kati nénitől, aki a múzeumban teremőr volt az 1990-es évek elején, és akinek a temetése az előadással egy időben történt. A megjelenteket Katona Pál alpolgármester úr köszöntötte. Levetítésre került az Ars Forum Társulás Rimaszombat, a Pásztorok ösvényein című dokumentumfilmje, melynek Vörös Előd az operatőre, Vörös Attila rendezője és Varga Norbert szakmai vezetője. Az összejövetelen bemutatkozott Süveges Imre Putnokon élő gulyás a Pásztor Lovagrend tagja. Pásztorgyűjteményében 1861-re visszamenőleg találhatóak pásztorkodással kapcsolatos eszközök, melyeknek egy részét a kiállításban bemutatta. A rendezvényen ismertette a pásztor élet szépségeit, és magával hozta hűséges kutyáját, Figurát, fő segítőjét október 26-án a Holló László Galériában Orosz Margit Tűnődés című könyvbemutatója és Ormós Péter grafikus, a könyv illusztrációinak készítőjének nyílt időszakos kiállítása. A rendezvény elején Tímea Cipriani született Bata Tímea barokk operaénekes és Kiss Virág zongoraművész adott elő káprázatos hangzásban négy operadarabot. A köszöntőbeszédet Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Bánhorváti Község Polgármestere mondta. Orosz Margit költő kiállítás megnyitó beszédét követően újra hallhattunk négy operaelőadást, melyek között Tímea Cipriani élvezettel beszélt a mű tartalmáról és létrejöttének körülményeiről. A jelenlévők hosszú tapssal köszönték meg a szívet-lelket melegítő előadást. Ezt követően a verses könyv bemutatójára került sor. A szerzőt és könyvet Tamás István író mutatta be, nagyon ötletesen, hiszen a költőt is megszólaltatta, és közvetlenül hallhattunk verseket a szerző előadásában. Mindenki megérezhette, átélhette a költő őszinte, tiszta gondolatait, mely közlésmódjában, szép beszédében jutott kifejezésre.

12 12 FARKASOK A BÜKKBEN- TALÁN VALÓRA VÁLIK A MESE? Az állatok iránt érdeklődők biztosan felkapták a fejüket, amikor a híradások arról adtak hírt, hogy farkasok vannak a közeli hegyekben. Grédics Szilárddal a Bükki Nemzeti Park igazgatójával erről beszélgettem. -A hírek szerint természetes úton, nem mesterséges betelepítéssel kerültek a farkasok a Bükkbe, de tudomásom szerint van olyan program is, amely támogatja a természet sokszínűségének megőrzését a térségben. Mit tudhatunk erről? - Mindenkit megnyugtathatok a farkasok ugyan itt vannak, de turistaként, erdőjáróként senkinek nincs félnivalója tőlük. A természetes úton megtelepedett példányok Szlovákiából érkezhettek, a határ közeli területekről. A határ innenső felén néhány éve folyamatosan jelen vannak. Jelenleg igazgatóságunk területe több FELHÍVÁS Tisztelt Fogysztónk! Az ÉMÁSZ Hálózati Kft., mint elosztó hálózati engdélyes megbízásából eljáró ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út ) képviseletében felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. A növényzet eltávolítására a balesetek és az áramkimaradások elkerülése érdekében van szükség. Amennyiben a vezeték biztonsági övezetében eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t. Telecentrum: Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk! A levágott gallyak a tulajdonost illetik, ezért azokat rendezetten a helyszínen hagyjuk, elszállítására a tulajdonosokat kérjük. Miskolc, szeptember 24. olyan pályázat révén is érintett, ami elsősorban az erdőségekkel, mint közösségi jelentőségű védett fajok élőhelyével, annak állapotával foglalkozik. Az egyik projektben a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézetével, mint partner szervezettel együttműködve fogjuk meghatározni az itt élő farkas egyedek származását, de akár azoknak egymáshoz viszonyított rokonsági fokát is. -A szakemberek véleménye szerint a farkas emberre nem támad, hamarább észreveszi azt és elmenekül, de ha mégsem így reagál, mit tegyen a kiránduló? - Elég valószínűtlen, hogy a farkassal találkoznának az erdőn, mivel a farkasok érzékszervei sokkal kifinomultabbak az emberénél. Ha mégis ez előfordulna, az különbözteti a kóbor kutyától, hogy a kutya barátkozni, ismerkedni szeretne, esetleg falkában agresszívan viselkedik, ÉMÁSZ a farkas pedig az ember elől menekül, nem keresi, sokkal inkább kerüli az embert. Nagyon fontos viszont, hogy soha ne hagyjunk kint magunk után szemetet, ételmaradékot. A farkasok is könynyen megtanulhatják, hogy az ember által otthagyott hulladékban számukra is fogyasztható táplálék van. Ez kétes kimenetelű problémák keletkezéséhez vezethet. -Ha rejtőzködő életet élnek, hogyan tudják pontosan megállapítani, hogy csak egy család tartózkodik a területen és ez kb. mennyi állatot jelent? - Kollégáink a terepi munka során rögzítik azokat az életnyomokat, amik a farkasok után maradnak, így például a lábnyomokat, hulladékokat, vagy akár a zsákmányolások helyét, az ott található nyomokat. A szakirodalomból is ismert egy átlagos farkas család territóriuma, kb. 500 négyzetkilométer kiterjedésű. Megfigyelési adataink alapján ezt a jellemzőt a Bükkben és a környéken előforduló farkasokról is elmondhatjuk. Működési területünkön a jelenleg ismert egyedek száma 10 példány alatti állományra enged következtetni. -Hogyan védekezhetnek az állattartó gazdák a farkasok támadása ellen úgy, hogy a Ft eszmei értékű állatnak sem ártsanak? -Érdemes visszatérni a régi módszerekre. Nemcsak terelőkutyát kell alkalmazni, mint a puli, pumi stb., hanem alkalmazni kellene a nyájak őrzésére hazánkban korábban, és szomszédainknál jelenleg is alkalmazott nagytestű őrzőkutyákat, mint a kuvasz, komondor. Természetesen a nyájat őrző juhász sem hiányozhat a legeltetett haszonállatok mellől. Szívesen ajánljuk a gazdálkodók figyelmébe azt a társadalmi szervezetet, amely a hazai nagyragadozók megtelepedését közvetve segíti nagytestű, nyájak mellett nevelkedett pásztorkutyák közvetítésével. Persze az őrzőkutyák is ott lehetnek hatékonyak, ahol megfelelő szakértelemmel fordulnak az állatok felé. A villanypásztor elsősorban a haszonállatok megőrzésére való, nem pedig a vadállatok elűzésére. Megfelelően, több szintben telepítve védelmet nyújthat a nagyragadozókkal szemben is. A haszonállatok megfelelő éjszakázó helyeinek kialakítása is fontos szempont, ha a gazdálkodók el akarják kerülni a káreseményeket. Sajnos hazánkban még mindig azok a sztereotípiák élnek a nagyragadozókkal kapcsolatosan, ami az évszázadokkal ezelőtti mesékben leírásra került. A jelenlegi tudományos igénnyel elvégzett kutatások ezeket a hiedelmeket alapjaiban cáfolják. F. Judit

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára

Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára Tóth Czifra Mihály Emlékdíj, általános iskolai kategória: Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára Bordáné Csököly Éva 1979-ben diplomázott Szegeden

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok. Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov.

A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok. Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov. A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov.hu 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Szervezetünk, a Mentálhigiénés Egyesület - Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana 2008-ban

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 014/015 A Köznevelési törvény (NKT 011/190) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap 2014. július 11-12-13. Parád Nagyközség Önkormányzata és Bodony Község Önkormányzata szervezésében A rendezvény fővédnöke: Horváth László Országgyűlési képviselő

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Palotásné Gyöngyösi Ágnes Osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben