Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián."

Átírás

1 XXII. évf. 3. (178.) szám március iwiwen és facebookon - Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény szeretettel vár minden érdeklıdıt március 30-án, nagyszombaton egész napos húsvéti programjára. A március 15-i városi ünnepségek idén is két helyszínen kerültek megrendezésre. A rendkívüli idıjárás miatt a megemlékezéseket épületen belül tartották, ez után koszorúzták meg Kossuth Lajos és Irinyi János szobrát. A kép az Arany János Általános Iskola március 14-i mősora alkalmával készült a szereplıkkel és felkészítıkkel. Fotó: Iskola archívuma A Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház március 5- én, író-olvasó találkozó keretén belül látta vendégül a Biharország címő folyóirat szerkesztıit. 09:00 15:00 óra: Kézmőves foglalkozások gyermekeknek, a húsvéti hagyományok jegyében: - tojásfestés, színes tavaszi virágkészítés 13:00 óra: Húsvéti filmvetítés 15:00 óra: Kiállítás megnyitó: Makoldi Sándor festımővész rajzai és üvegképei, valamint Makoldi Sándorné hímestojás-győjteményének bemutatása. A büfé egész nap nyitva. Frissen sült kenyérlángos is kapható ELSİSÖK BEÍRATÁSA Értesítjük az érintett szülıket, hogy az elsı osztályosok beíratása április 8 9 -én (hétfı, kedd) óráig lesz Beíratáskor: a gyermek személyi azonosító és lakcím igazolványát az iskolaérettséget tanúsító igazolást kell bemutatni. Az Arany János- és Irinyi János Általános Iskolákhoz tartozó utcajegyzék megtalálható a város honlapján: Város/Oktatás Országos hatodik helyezettek Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. Immár harmadik éve minden alkalommal képviselteti magát az Arany János Általános Iskola az országos úszó döntın, melyet az idén Budapesten, a Komjádi uszodában rendeztek meg. Iskolánkat a megyei verseny megnyerése után 100 méteres mellúszásban Nagy Noémi, a 4x50 méteres gyors váltóban pedig a Laczkó Zsolt, Turucz Dávid, Czifra Bence, Guba Dániel összetételő csapat képviselte. A rendezvényen bemutatták Szilágyi Aladár: Azok a világba küldött nagy emberek -címő könyvét is. Fotó: Mővelıdési ház Versenyszámonként 22 résztvevı küzdött az elsıségért, ahol Nagy Noémi egyéni legjobbját megjavítva 1:38,67-tel az erıs mezınyben tizenötödikként ért célba. A váltó is javított legjobb eredményén, és 2:10,55- öt úszva hatodikok lettek a fiúk. Közülük ketten már tavaly is résztvevıi voltak az országos versenynek. Az úszó csapat tagjai kivétel nélkül nyolcadikos tanulók, akiknek az elmúlt idıszak elsısorban a felvételirıl szólt, így minimális felkészüléssel érték el ezt a szép eredményt, ami még inkább növeli teljesítményük értékét. Felkészítı nevelı: Bertóthy Tamás

2 2. oldal Létavértesi HÍREK MÁRCIUS GYÉMÁNTLAKODALOM Fotó: Magánarchívum Cseresznye Gyula és felesége Kovács Róza létavértesi lakosok március 8-án ünnepelték a hatvanadik házassági évfordulójukat. A jeles évforduló alkalmából nagy szeretettel üdvözlik és csókolják ıket gyermekeik, unokáik és dédunokáik! ÁLLAMPOLGÁRI ESKŐ Február 22-én a Városházán 120 fı tett állampolgári esküt és vette át okmányát. HÚSVÉTRA HANGOLÓ Március 23-án, szombaton délután 14 órától Húsvéti családi délután sok programmal az Irinyi Kiállítóteremben (Irinyi u. 8. szám alatt) Minden érdeklıdıt szeretettel várnak! Részletesebben: MÁRCIUS 15 ÜNNEPÉN Az Irinyi János Általános Iskola diákjai is méltóképpen emlékeztek az 1848/49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. A folyosó is ünnepi díszben A 165 évvel ezelıtti eseményeket interaktív foglalkozásokon dolgozták fel, melynek részletei -képekkel illusztrálva- olvashatók a /Létavértesi Hírek menü. Szép Húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete több alaklommal ülésezett február 26-i ülés napirendjén: Polgármesteri jelentés 1. Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttmőködésrıl, munkájuk bemutatása 2. Közbeszerzési Szabályzat. A hatályos szabályzat /Önkormányzat március 8-i ülés Egyetlen napirend szerepelt a rendkívüli ülés napirendjén a 4000 m 2 nagyságú beépítetlen terület, mely a volt kenyérgyárral szemben van, és a felszámolás alatt álló Léta Coop Kft. tulajdona. A Cégközlönyben március 12-i rendkívüli ülés 1. Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetése. A 3/2013.(III.12.) Ör. sz. rendelettel el- Fogadott költségvetés a város honlapján: /Önkormányzat Mőködési célú bevételek és kiadások: 3.o Az átalakuló feladatellátási és finanszírozási rendszerben az önkormányzat célkitőzése mint mindig- a mőködıképesség fenntartása. Bevételekrıl: A kommunális adó mértéke változatlanul 17 ezer Ft/év, mely 35 millió forint bevételt jelent. Az AKSD Kft. a lakossági hulladékszállításért 45 millió forintot számláz az önkormányzatnak. Az iparőzési adó mértéke változatlanul 1,6 %, ebbıl tervezett bevétel 65 millió Ft. Az intézmények mőködési bevételei a térí-tési-, szolgáltatási-, terembérleti és egyéb díjak, melyek már korábban 10 %-os eme-léssel lettek jóváhagyva. Az állami támogatás 100 %-ban feladatfinanszírozást jelent, felhasználása kötött. Ez 2013-ban várhatóan 417,822 millió Ft (2012-ben 624,663 millió Ft volt) Számítások szerint a mőködéssel összefüggésben kiegészítı támogatásra lesz szükség ( a hiányzó összeg 141,42 M Ft). Támogatásértékő bevétel érkezik OEP-tıl az ügyeleti, védınıi szolgálat finanszírozására, illetve más forrásból a mezııri szolgálat fenntartásához. Felhalmozási bevételek az Árpád tér 10. szám alatti épület felújítására kapott 10 millió Ft támogatás, illetve ÉOP pályázat a belvízmentesítésre 2013-ban e/ft. Adósságkonszolidáció keretében az adósságállomány 60 %-ának, Ft állami átvállalása történik meg. Hatása félév után várható. Még nincs információ arról, hogy ez a törlesztırészlet, vagy a futamidı csökkenésével jár együtt (a fennmaradó 40 % hitel után. 3. Önkormányzati ingatlanok hasznosítási lehetıségei Különfélékben: - Iskolák felvételi körzethatárairól (lásd: /Város/Oktatás) meghirdetett kikiáltási ár 600 ezer Ft. (Ezt a területet a Kft ben 8 millió Ftért vásárolta meg az önkormányzattól. A vételi ajánlatot az önkormányzat a meghirdetett összeggel benyújtotta. 2. Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bıvítése és korszerősítése tárgyában az önkormányzat csatlakozott a KEOP 7.1.0/11 víziközmő projekt elıkészítése pályázati konstrukcióhoz. 3. Geotermikus energia pályázaton való részvételrıl határozott a testület A város költségvetésérıl Kiadásokról: Az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati mőködtetésbe adásával, közigazgatási, intézményi (pl: Családsegítı) átszervezésekkel mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások vonatkozásában jelentıs módosulások történtek. A mőködıképesség fenntartását olyan jogszabályi és finanszírozási környezetben kell teljesíteni az önkormányzatnak, mely nem biztosít garanciát a kötelezı- és önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítésére. A évi költségvetési bevétel: e Ft költségvetési kiadás e Ft költségvetési egyenleg e Ft A felhalmozási hiány összegét kiegészítı támogatás jogcímen tartalmazza a rendelet. Az országban az fı feletti települések önkormányzatunkhoz hasonlóan nem tudják a hiány nélküli tervezést megvalósítani. A 2000 önkormányzat a Belügyminisztérium segítségében bízik, ezért nem célszerő a szolgáltatások teljes leépítésében gondolkodni. Ugyanakkor a hiány mértéke azt jelenti, hogy a mőködés fél éven túl nem biztosítható. Az ÖNHIKI beadási határideje április 20, döntés július elejére várható. Az önkormányzatnak a hiány leküzdésére vészforgatókönyvet kell készíteni. (t.b.) Egészségügyi Világnap április 07 Nemzeti Rákellenes nap - április 10 ANTSZ felhívása a város honlapján Helyi Hírek/ Tájékoztató

3 2013. MÁRCIUS Létavértesi HÍREK 3. oldal

4 4. oldal Létavértesi HÍREK MÁRCIUS Arany János Általános Iskola Versenyek Minden idık legjobb eredményeit érték el diákjaink az idei Zrínyi Ilona Matematika Versenyen. Több mint 50 diákunk méretkezett meg. Fotók: Iskola archívuma Egy tanulónkat behívták a megyei eredményhirdetésre, s az iskolák összesítésében nagyon elıkelı helyen végezetünk, különösen a 4. és 5. évfolyam jeleskedett. Legjobb eredményeinket lásd: Létavértesi Hírek/ Iskola A Simonyi Zsigmond országos helyesíró verseny helyi fordulóját is lebonyolítottuk. Nyertesek évfolyamonként: 5. évf.: Kalmár Gabriella, 6. évf.: Hadházi Zsófia, 7. évf.: Bora Xavér, 8. évf.: Zolnai Fruzsina A Hevesy György országos verseny helyi fordulója után a megyei döntıbe jutottak: Bora Boglárka, Máté Gábor, Tarnai Péter, Gáspár Attila 7. osztályos tanulók. Sportversenyeken is sikeresen szerepeltünk. Úszóink Budapesten az országos döntıben úsztak, alsós diákjaink pedig az iskolánkban megrendezett körzeti sorversenyt nyerték meg. Gratulálunk valamennyi eredményhez diákjainknak és felkészítıiknek, akik nem kevés energiával készítették fel a gyerekeket. Az alsó tagozaton március elsı felében rendeztük a mesemondó versenyt. Nyertes mesemondóink Eredmények: 2. évfolyam: I. Jónás Jázmin 2.a, 2. Vida Csaba 2.c, Bozsóky Virág 2.b, 3. Ágoston Ákos 2.b, Vásárhelyi Klaudia 2.a. Különdíj: Szabó Csongor 2.b 3. évfolyam: 1. Szabó Márton 3.c, 2. Hadházi Panna 3.b, Kontor Balázs 3.b, 3. Hermeczi Ivett 3.a, 3. Tarján Renáta 3.c, 4. évfolyam: I. Tarnai Panna 4.a, 2. Bodnár Gergı 4.b, 3. Jobbágy Martin 4.b Programjaink: Idén is bekapcsolódtunk a határon túlról szervezett meseolvasó maratonba. Most Gárdonyi mővekkel ismerkedtek a gyerekek. Tılünk 433 fı vett részt. A felolvasás mellett filmrészletet is megnéztek, népdalokat hallgattak hegedőkísérettel, és együtt énekeltek a résztvevık. Jutalmul emlékkönyvjelzıt kaptak a szervezıktıl. Farsangi mulatságainkat külön tartotta az alsó, külön a felsı tagozat. Az alsósok az Arany-nappal egybekötve mulatoztak. Délelıtt a névadónkról való megemlékezés után különbözı versenyeken, foglalkozásokon vettek részt diákjaink, amibıl különösen nagy népszerőségnek örvendett a vízi vetélkedı. Tarzan és barátai az 1.c-bıl Délután iskolánk legfiatalabb polgárai, az elsısök mutatkoztak be farsangi mősorukkal, melyet jelmezes felvonulás követett sok ötletes maskarával. A felsısök Arany-napja rendhagyó tanítási órákkal kezdıdött, amikor nem pedagógusok, hanem diákok tartottak órákat. Ezután különbözı sport-, kreatív-, és ismeretterjesztı foglalkozáson vehettek részt diákjaink. Továbbtanulás: A januárban megírt írásbeli felvételik után elküldtük diákjaink jelentkezési lapját összesen 37 középiskolába. A 74 nyolcadikosunk nagy része túl van a szóbeli felvételi vizsgákon is. Sokan nagy sikerrel szerepeltek, nem egy diákunk kapott maximális pontszámot a szóbeli felvételin, az írásbeli eredményeink pedig az országos átlag körül alakultak. Március 15. Szokásainkhoz híven méltóan emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkrıl. A 4. évfolyam diákjai színvonalas, szivet-lelket melengetı mősort készítettek, s adtak elı diáktársaiknak, s a szép számban megjelent felnıtteknek. A mősort összeállították, s betanították: Balogh Józsefné, Balogh Réka, Biró Edit, Bora Istvánné, Fazokán Jánosné és Nyakné Hevesi Judit tanító nénik. (lásd: címlap) Nagy Józsefné igazgató Az iskolai hírekhez kapcsolódó további sok-sok színes kép megtekinthetı: InfoBox/Létavértesi Hírek Arany-csillag születik Február 22-én lázasan készülıdtek a kis csillagok a délutáni Arany-csillag születik tehetségkutató versenyre, melyet az iskolai Diákönkormányzat szervezett. A 16 produkció között volt bővészkedés, tánc, ének, mese-és versmondás. A legfényesebben ragyogók jutalomban részesültek. Az estét farsangi mulatság zárta, ahol megválasztottuk iskolánk szépét is. Arany-csillag születik díjazottak: 1. Lakatos Zsolt 6.c, 2. Cserebingó néptánccsoprt: Juhász Erzsébet 6.a, Bíró Mónika 6.a, Rost Dorka 6.a, Kovács Lili 6.c, Kovács Luca 6.c, Guba Virág 6.c, Mihucz Csaba 6.c, Mihucz Kristóf 6.c, Andirkó Renáta 6.c, Tarnai Péter 7.b 3. 8.b csoport: Szász Andrea, Mezei Renáta, Szabó Nikolett, Budai Gergı, Nyak Ágnes, Bontovics Klaudia, Oláh Barna, Horváth Csaba, Gaál Tibor, Tarnóczki Lotti, Suta Nóra, Seres József, Pántya Norbert, Csák Szilvia 4. ARANYos komédiások: Adorján Dávid 6.b, Gaál Zoltán 6.b, Szima Csaba 6.b, Zakota Gábor 6.b, Andirkó Renáta 6.c, Molnár Laura 6.c, Aranyosi János 6.c, Kulcsár Dénes 6.c, Tóháti Róbert 6.c, Oláh Zoltán 6.c, Szabó Zoltán 6.c, Balogh Petra 7.a, 5. Tóth Zalán 5.c, Kalmár Gabriella 5.c Különdíj: HSK: Kovács Kornél 7.c, Szabó Dávid 7.c, Szabó Attila 7.b, bővészek: Madai Péter 5.a Pongor Norbert 5.a Iskolánk szépe: 1. Szabó Nikolett 8.b, 2. Kelemen Boglárka 7.c, 3. Szabó Viktória 7.c. Szépen, helyesen magyarul Iskolánkban már hagyomány a Kazinczy Ferenc szépkiejtési verseny megrendezése, melyet február 28-án délután 14 órától tartottunk az iskolai könyvtárban. A megmérettetésre 43 tanuló nevezett. A versenyben a diákok a hangos, pontos, hangsúlyos olvasásról, helyes elıadókészségükrıl tettek tanúbizonyságot. Köszönjük a napközi konyhájának a felajánlásokat, mellyel a gyerekek megvendégelését támogatták! Eredmények: 5-6. osztály: 1. Kovács Lili 6.c, 2. Szabó Bence 6.b, 3. Juhász Erzsébet 6.a, 4. Pántya Dóra 6.b, 5. László Szabina 5.c 7-8. osztály: 1. Zolnai Fruzsina 8.c, 2. Nagy Rebeka 8.a, 3. Kovács Gabriella 7.a, 4. Zilai Zsófia 8.a, 5. Mezei Renáta 8.b Kedvenc hısöm Lezárult az iskolai könyvtár által meghirdetett Kedvenc hısöm alkotópályázat. A pályázó gyerekek emlékezetes mesehısüket, regényhısüket jelenítették meg különbözı kézmőves technikákkal (rajzolás, agyagozás, bábkészítés, hímzés). Összesen 77 rajzból és 18 kézmőves munkából kerültek ki a díjazott alkotások. Alsó tagozat: Rajz: 1. Hadházi Panna 3.b, 2. Jónás Jenı 4.a, 3. Turucz Szabolcs 4.c Kézmőves: 1. Tarnai Panna Kelemen Panna 4.a, 2. Gyarmati Zalán 3.c, 3. Józsa Norbert 3.c. Különdíj: Kerekes Antónia 2.a, Balogh Eleonóra 4.a Grafikás különdíj: Kreativitás: Szabó Viktória 3.b, Szoták Viktória 2.b, Dienes Dóra 4.a, Kanalas Marianna 4.a, Pénzes Tekla 3.c Felsı tagozat:1. Kovács Gabriella 7.a, 2. Papp Márk 7.c, 3. Csák Annamária 6.c, 4. Andirkó Renáta 6.c

5 2013. MÁRCIUS Létavértesi HÍREK 5. oldal Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Iskolai és megyei mese- és versmondó verseny Februárban a Városi Könyvtárunkban három délutánon kerestük: Ki tud szebben mesélni? Ki tud szebben szavalni? A legjobbak oklevelet és könyvjutalmat kaptak. Az I. helyezettek a konyári Babszem Jankó és az Apáczai Kiadó által meghirdetett versenyeken képviselik iskolánkat. Mesemondó verseny 1-2. osztály: I. Szőcs Alexandra (1.o.), 2 Károlyi Kitti (2.o.), 3. Szabó Dávid Gyula (2.o.). Felkészítıik: Nagyné Kiss Etelka, Vályi Éva 3-4. osztály.1. Kádi Péter (3.o.), 2. Adorján Dóra (4.o.). Felkészítıik: Katonáné Szabó Csilla, Magyar Jánosné 5-6. osztály: 1. Balogh Bence (6.o.), 2. Szabó Jutka (5.o.). Felkészítı: Jákobné Szilágyi Éva Versmondó verseny 3-4. osztály: 1. Tóth Lili (4.o.), 2. Bacsa László (3.o.), 3. Csizmazia Réka (4.o), Orvos Panna (3.o.), 4.. Adorján Krisztián (3.o.) Felkészítıik: Katonáné Szabó Csilla, Magyar Jánosné Március 8-án az Apáczai Kiadó és a Szivárvány gyermekújság szervezésében az debreceni Epreskerti Általános Iskolában megrendezett megyei mesemondó versenyen Kádi Péter (3.o.) tanulónk 3. helyezést ért el a 17 indulóból. Gratulálunk! Vályi Éva munkaközösség-vezetı Elmúlt már a vidám farsang... Három napig tartó, fergeteges hangulatú farsangi mulatsággal őztük el a telet a Létavértesi Gyermeksziget Óvodában. Az ovisok nagy izgalommal készültek erre a napra. Láthattuk Apraja falva bulizó törpikéit, az ügyes kező kis horgászokat, a gumi cumis macikákat. A szép tavaszi idı elıcsalogatta a kis bocikat, a katicabogárkákat és a kis kutyusokat is, akik ennek örömére vidám táncot jártak. Felidézhettük a '80-as, '90-es évek disco, illetve twist világát, láthattuk a bajor legények, leányok mősorát és az ezeregy éjszaka világába is elvarázsolták a közönséget a fellépı gyermekek. Nagy sikert aratott a szülık illetve óvodai dolgozók mexikói, country és modern tánca. A Cifra Palota bábcsoport táncoló struccai is vidám perceket okoztak mindenki számára. Sok-sok farsangi finomság várta a vendégeket és gyermekeket az ovi cukiban. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az óvoda gyermekei és munkatársi közössége nevében a szülıknek az áldozatos munkáért és az adományokért! Hozzájárultak a nap sikeréhez: Huszti Sándorné, Pánya Gáborné, Bora Sándorné, Vizelli Károlyné, Pongor Imréné, Oláh István, Balogh Attila, Boros- Szima Beáta, Tóth Tamás, Szatmári Sándor, Zolnai Lajosné, Kovácsné Mazsu Andrea, Létavértesi Kistérsége Járóbeteg Centrum, Kertészné Fereczi Viktória, Tóth Anikó, Szabó János. A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda gyermek és munkatársi közössége Február 22-én péntek délután rendeztük meg iskolánkban a télőzı farsangot. Kikiáltó hívta fel a figyelmet a mulatság kezdetére. Jelmezeseink az alsó tagozatból megmérkıztek szépség, ötletesség, munkaigényesség kategóriában. Bizony most sem volt könynyő dolga a zsőrinek! Ezek után következett csak a mulatság. Fiatalságunk kisebb csoportokban, majd osztályonként fellépve megmutatta, hogy buliznak ma. Iskolafoci Bozsik program Iskolánk az elmúlt hetekben, a szerdai és pénteki napokon 4 korcsoportban vett részt az OTP MOL Bozsik Program téli labdarúgó tornáján. A legkisebbektıl a legnagyobbakig izgalmas, hajtós és szórakoztató mérkızéseket játszottak a gyerekek, a környezı települések iskoláinak hasonló korú diákjaival.. Fotók: Iskola archívuma Slágerek sora következett különbözı stílusban, különbözı táncfajtákkal. Mindenki nagyon élvezte! A farsangon a hagyomány is szerepet kapott. Tanulóink, nagy büszkeségünkre néptáncbemutatót tartottak. A fellépık jutalma -a díjakon kívül- a nyugdíjas kör által sütött csöröge fánk volt. A rendezvényt záró meglepetésként az iskola pedagógusai és dolgozói, csárdással készültek, hogy ık is részt vegyenek a farsangi bolondozásban. Magyar Jánosné DÖK segítı A legkisebbek 3., illetve 4. helyezést értek el, míg a felsısök 1., illetve 2. helyezéssel öregbítették iskolánk hírnevét. Résztvevık voltak Létavértes Arany János Általános Iskola, Pocsaj Általános Iskola, Hosszúpályi Általános Iskola, Monostorpályi Általános Iskola, Létavértes Irinyi János Általános Iskola Kontor Gábor edzı Mindkét óvoda farsangi képei: InfoBox /Események Fotó: Boros Szima Betti

6 6. oldal Létavértesi HÍREK MÁRCIUS VÉGET ÉRT A 18. TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG Ez a szezon a határon túli csapatok sikerét hozta A bajnokság az idén két 10 csapatos és egy 7 csapatos (öregfiúk) osztályban bonyolódott le, ami az elızı évekhez képest mennyiségi visszalépést jelent, ám a színvonal jelentısen emelkedett. Évrıl-évre hízik az ÖFB (Öregfiúk Bajnoksága), és jó döntés volt a korkedvezményes játékosok mellızése. Jó hangulatú, izgalmas, hajtós meccsek jellemezték az idei évet. A bajnokság elsı felében mutatott teljesítményének köszönhetıen a Margittai Amatırök megérdemelten nyerték meg ezt a kategóriát. Hamar kiderült, hogy az elsı osztály bajnoki címéért mindössze három csapat vetélkedik. A tavalyi bajnok Paptamási végül harmadik lett, Létafit ismét második, és a tavalyi bronzérmes Csokalyi Interstecs jó játékkal megszerezte a bajnoki címet. Az Esélyetek csapata mindössze 1 pontot tudott összekaparni és ezzel sajnos ki is esett. Az osztályozóm a Blue Light 3-2-re legyızte a másodosztály második helyezettjét, a Royal FCt, így megırizte elsı osztályú tagságát Hamar a másodosztály elsı számú favoritja lett a Nagyváradi malária, nem talált legyızıre a bajnokság végéig. Velük együtt jövıre már 5 romániai csapat szerepelhet az elsı osztályban, ami a rendezvény határon túli népszerőségét bizonyítja. Kicsit keserően állapíthattuk meg, hogy egyik osztályban sem tudtuk itthon tartani a vándorserleget, sıt az egyéni díjak közül is csak Jávorszki József (II.o. gólkirály), Fekete Sándor (II.o. legjobb kapus) és Plókai Mihály (ÖFB gólkirály) nyert díjat a honi labdarúgók közül. Farsang az Irinyi úti Tag-óvodában! február 21-én az Irinyi úti Tag-óvodában télőzı farsangi mulatságot tartottunk. A zsúfolásig megtelt iskolai tornateremben a közönség egy hangulatos utazáson vehetett részt. Utunk elsı állomásaként betekintést nyerhettünk a Sünikék mindennapos életébe, amit a Cirmi csoport adott elı mősorukat egy hamisítatlan Sünibugi zárta. Utunk második állomásán a Szivárvány csoport tavasztündérei szerették Fotó: Boros Szima Betti volna idevarázsolni a tavaszt, melynek feltétele volt, hogy a tücskök feleségül vegyék ıket. Utazásunk következı megállóján a Hinta-palinta csoport várt bennünket. Kinyílt a méhkas a méhecskék útra keltek a tavaszi szellık szárnyán és eljárták sárga-fekete csíkos ruhájukban a fullánktáncukat. Álomutazásunk végén egy csodálatos afrikai tengerpartra érkeztünk a Bambi csoporttal. Itt részesei lehettünk a gondtalan tengerparti élet mindennapjainak, a bennszülött lányok vad táncának, ami magával ragadta a nyaralók népes táborát. Mikor a buli a tetıfokára hágott, akkor következett az össztánc, amelybe mindenki kedve szerint bekapcsolódhatott. Ráadásként egy lelkes kis csapat a szülık csapata egy lendületes cigánytánccal lepte meg a közönséget. Ezután mindenki átváltozhatott valakivé vagy valamivé. A vendégek szerencséjüket kipróbálhatták a zsákbamacskával, szerencsekereket forgathattak és a a lufihajtogatás rejtelmeibe is bepillanthattak. Köszönetet mondunk a nagylelkő felajánlásokért, adományokért a debreceni Dárda Pékségnek, H-H Kft-nek, Nagy Tibor vállalkozónak, Mazsu Andreának, Demeter Józsefnének, a Misuta Gumiszervíz Kft-nek és minden szülınek, SZMK-tagnak, akik önzetlenül segítettek nekünk. Az Irinyi úti Óvoda munkatársi közössége Kellemetlen volt az Ebes menet közbeni kizárása, egy jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt. A versenybíróság az idén szigorú de következetes ítéleteket hozott, mellyel kompenzálni próbálta a játékvezetık sokszor gyenge teljesítményét. Az utolsó napon volt a Paptamási - Csokaly kupadöntı, mely az egész idény legparádésabb mérkızését hozta. Paptamási csapata zsinórban harmadszor nyerte el a kupát, így az már végképp náluk marad. Fotó: Magánarchívum Paptamásiak az általuk megnyert kupákkal Az elıdöntın még úgy ahogy helyt állt, ám a bronzmeccsen teljesen szétesett a Létafit, így a másodosztályú Léta-coop megérdemelten ütötte ki esélyesebb ellenfelét és szerezte meg a harmadiknak járó serleget. Itt szeretném megköszönni a versenybíróság tagjainak, hogy három hónapon keresztül itt voltak és próbálták a bajnokság menetét helyes mederben tartani, ami nem volt könnyő, ahogy Erdélyi Sándor is megfogalmazta a díjkiosztón mondott beszédében. A polgármester úr nevében Papp Zoltán képviselı jókívánságokat és több üveg pezsgıt adott át.. Köszönet Paptamásinak, akik elismerésüket fejezték ki a bajnokság szervezéséért, lebonyolításáért. Ez az elismerés azért fontos számunkra, mivel egy komoly, meghatározó együttestıl kaptuk. Bertóthy Tamás Értékelés teljes szövege, tabellák: /Városunk/Sport A március 2-án megrendezett XI. Városi Borversenyre több mint 60 bort neveztek. Határon túlról Diószegrıl és Székelyhídról is sok versenybort kaptuk. Közel 100 fı vett részt az eredményhirdetésen: A rendezvényt a Létavértesi Citerakör és a Cserebingó gyermek néptánccsoport mősora színesítette. Folytatás 2014-ben. Reméljük az idei termés is legalább ilyen jó lesz. Az 5 fıs szakmai zsőri pontozása alapján az eredmények: Hazai vörösbor kategória 1I. Kovács Miklós, pannonfrankos 2. Nagy Dezsı, kékfrankos 3. Nyak György, cabernet 4. Laczkó József, zweigelt 5. Vida Sándor, otelló Vendégbor kategória 1. Fábián Tibor, tramini Hasznosi Sándor, tramini Varga Sándor, királyleányka 4. Várdai József, királyleányka Hazai fehérbor kategória 1. Papp Sándor, pölöskei -pozsonyi 2. Papp József, erdei 3. Papp Sándor, cserszegi 4. Papp Imre Zsolt, vegyes fehér V. Papp József, cserszegi vegyes 5. Hasznosi Sándor, tramini 2012 Kép és szöveg: Diószegi Enikı További képek: InfoBox/Események

7 2013. MÁRCIUS Létavértesi HÍREK 7. oldal Judo Szakosztály A Létavértes SC 97 keretében megalakult a Judó Szakosztály február 21.-én csatlakoztunk az Észak-kelet Magyarországi Regionális Judo Szövetséghez. Fotó: Magánarchívum február 24-én Miskolcon került megrendezésre neves sport iskolák résztvételével a Regionális Diákolimpia (serdülı, diák abc), melyen a Létavértes SC 97 Judo SE csapata kiválóan szerepelt. Közel 100 induló versenyzı között Létavértesnek is jutott érem. 33 kg-ban Papp Levente ezüst, 39 kg-ban Kádi Péter bronz éremmel térhetett haza. A kiváló eredmények mellett értékes ajándékkal érkeztünk Létavértesre. 18 db tatamit kapott a szakosztály, mellyel újabb lehetıség nyílt a sportolni vágyó fiatalok elıtt. Mi is a judo? - magyarul annyit jelent, hogy "lágy út" Egy olyan sportág, ahol a gyerekek veszély nélkül kipróbálhatják erejüket, miközben, fegyelmet tanulnak. Szeretettel várjuk a sportolni vágyókat, és érdeklıdıket kedden és csütörtökön 17:00-18:30 között -az edzések alkalmával- az Arany János Általános Iskola torna termébe. Kívánunk a csapatnak és edzıjének Haja Jánosnak további sikereket! Elızı lapszámunkban helyhiány miatt nem volt teljes a február 2-i disznótoros mulatság pálinkaversenyének listája. Név pálinka Név pálinka 1 Juhász Ernı barack 17 Barna Péter körte 2 Kovács Károly meggy 18 Barna Péter szilva 3 Kovács Károly szilva 19 Gajer Martin alma 4 Bárány László barack 20 Gajer Martin törköly 5 Bárány Péter vegyes 21 Kovács Miklós meggy 6 Barna Péter meggy 22 Pongor Imre szilva-barack 7 Karcza József szilva 23 Szőcs András nórabor 8 Kovács Miklós törköly 24 Szőcs András pöszméte 9 Kovács Miklós szilva 25 Barna Péter szılı 10 Laczkó József cserszegi f. 26 Sápi János szilva 11 Szilágyi József vegyes 27 Szőcs Lóránt birs 12 Szőcs András kökény 28 Szilágyi József Körte (ágyas) 13 Szőcs Lóránt som 29 Tóth József törköly 14 Id. Bárány Péter szilva 30 Bakó László vilmoskörte 15 Juhász László szılı 31 Bakász Gábor meggy 16 Bakó László körte-alma 32 Létavértes SC 97 Megyei férfi kézilabda bajnokság tavaszi fordulói - Létavértes Március: 24 vasárnap Létavértes -Balmazújváros 31 vasárnap Létavértes -Földes Április: 07 vasárnap Létavértes -Hajdúböszörmény 14 vasárnap Létavértes -Debreceni KK 21 vasárnap Létavértes -Polgár 28 vasárnap Balmazújváros -Létavértes Május: 05 vasárnap Földes -Létavértes 12 vasárnap H.böszörmény -Létavértes 19 vasárnap Debreceni KK -Létavértes 26 vasárnap Polgár -Létavértes Kezdési idıpontok késıbb: Városunk/Sport

8 8. oldal Létavértesi HÍREK MÁRCIUS Falugazdász rovata Tisztelt Termelık! Hamarosan itt a tavasz és megkezdıdnek a tavaszi munkák a földeken, de mellette ne feledjék, hogy mindig akad valami határidıs adminisztratív tennivaló is. Ez utóbbi feladatokhoz nyújtunk némi segítséget azáltal, hogy összegyőjtöttük a folyamatban lévı és a megnyíló támogatásokat, és felhívjuk a figyelmet az aktuális változásokra. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani egyes beruházási jellegő támogatások kifizetési kérelmeit február május 31. között az alábbi jogcímek vonatkozásában (teljesség igénye nélkül): Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés) Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerősítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés) Növénytermesztés létesítményeinek korszerősítése (Szárító) Mezıgazdasági utak fejlesztése (Mezıgazdasági út) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER) Továbbra is aktuálisak a földhasználati bejelentések és az ahhoz kapcsolódó egyéb kötelezı adatszolgáltatási feladatok február 28-ai hatállyal módosultak a földhasználati bejelentésre vonatkozó szabályok, az alábbiak szerint: A közös tulajdonban álló termıföldek használatának szabályait nem kell alkalmazni a zártkertekre, valamint a halastó mővelési ágban nyilvántartott területekre. A földhasználati nyilvántartási eljárás minden esetre vonatkozóan - mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól. A korábban földhasználati bejelentésre nem kötelezett, azaz 1 ha alatti termıföldet használó gazdálkodóknak az elıírt bejelentési kötelezettségüket április 30-ig kell megtenniük. Azon földhasználók részére, akik földhasználatukat január 1- jét követıen bejelentették, azoknak a földhasználati nyilvántartási eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a 90 napon belül visszafizetik a földhivatalok. Nyomtatványok elérhetık a weboldalon. Megjelent a nemzeti kvótatartalékból történı közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirıl szóló 42/2013. ( II. 13.) MVH Közlemény. Kérelmet a benyújtásra nyitva álló idıszakban, vagyis a közlemény kihirdetésétıl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésıbb március 29-ig lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tejkvótával kapcsolatos kérelmeket és jelentéseket ismét a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft címére (levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.31.) kell postázniuk. Létavértes SC 97 Megyei nıi kézilabda bajnokság tavaszi fordulói - Létavértes Március: 30 szombat óra Létavértes -Püspökladány Április: 06 szombat óra: HNJSE -Létavértes 13 szombat óra: Létavértes -Nagyhegyes 21 vasárnap óra: HRSE -Létavértes 27 szombat óra Létavértes -Berettyóújfalu Május: 04 szombat óra: ANKE -Létavértes 12 vasárnap óra: Téglás - Létavértes 18 szombat óra: Komádi -Létavértes 26 vasárnap óra: Nádudvar -Létavértes Június: 02 vasárnap óra Balmazújváros -Létavértes Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó egyesített támogatási és kifizetési kérelmek beadási határideje az OKJ-s képzések esetén március 1 április 30. között lehetséges. Változás, hogy a támogatás mértéke április 30-tól Ft-ról Ft-ra emelkedik. (45/2013. (II.19.) számú MVH Közleménye) Módosult a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérıdzı szerkezetátalakítási nemzeti programról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet, így az érintett gazdálkodóknak március 15-ig kellett: Mind a három nemzeti feltétel közül a vállaltat teljesíteniük a nemzeti feltételek teljesítésérıl és módjáról szóló nyilatkozatot benyújtaniuk, ill. a kötelezettségeket is ez idıpontig módosíthatták. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel (EMVA -Monitoring) érintett gazdálkodóknak az elızı évi, azaz a 2012-es gazdálkodásukról számot kellett adniuk, melynek kizárólag elektronikus őrlapon, február 13 - március 12. között tehettek eleget a februárban módosított18/2009. (III. 6.) FVM monitoring rendelet alapján. Kölcsönös megfeleltetés aktuális szabályai: Emlékeztetjük a gazdálkodókat, hogy az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerint ugyan véget ért a nitrátérzékeny területeken október február 15. között tartó trágyázási tilalmi idıszak, de a rendelet értelmében trágyázni, ideiglenes trágyakazlat létesíteni e területeken akkor sem szabad, ha a talaj fagyott, vízzel telített, vagy összefüggı hótakaróval borított. Az elıírásoknak való meg nem felelés akár szankcióval is sújtható. Továbbá érvényes a napkeltétıl napnyugtáig engedélyezett munkavégzés a NATURA 2000 területeken, valamint a belvíz gyepterületrıl történı elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. Nem megengedett a cserjeirtás sem, mivel e tevékenységre meghatározott határidı szeptember 1. tıl február 28. ig tart. Megjelent fontosabb jogszabályok: a évi VI. törvény A termıföldrıl szóló évi LV. törvény módosításáról a 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról a 10/2013. (II. 28.) VM rendelet A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehetı pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól Szima György falugazdász Létavértes SC 97 Labdarúgás Megyei II. osztály bajnokság tavaszi fordulói - Létavértes Március: 17 vasárnap óra Fülöp -Létavértes 24 vasárnap óra Létavértes -Sáránd 31 vasárnap óra Nyírábrány -Létavértes Április: 07 vasárnap óra: Létavértes - Debreceni SC 13 szombat óra: Vámospércs - Létavértes 21 vasárnap óra: Létavértes Nádudvar 27 szombat óra Hajdúhadház Létavértes Május: 01 szerda óra: Létavértes - Nyíracsád 05 vasárnap óra: Nyírmártonfalva - Létavértes 12 vasárnap óra: Létavértes - Görbeháza 19 vasárnap óra: Létavértes - Balmazújváros Június: 02 vasárnap óra: Létavértes - Álmosd FIATALOK! Az egyesület elnöksége az ifjúsági csapatba várja a labdarúgást szeretı év közötti fiatalok jelentkezését. A labdarúgó szakosztály újra beindítja a nıi labdarúgást Várják az 5., 6., 7., 8. osztályos lányokat minden szerdán fél 5-tıl az Arany János iskola sportcsarnokába, edzésre.

9 2013. MÁRCIUS Létavértesi HÍREK 9. oldal Mezııri tájékoztató Tisztelt Földtulajdonosok, Szılıtulajdonosok, Erdıbirtokosok! Lassan vége a zord idıjárásnak, a tavasz közeledtével benépesül a határ. így nem csak a mezıırök, hanem a tulajdonosok, gazdák is fokozottabban ellenırzik területeiket, ami nagy segítség számunkra. Mi történt a télen az elızı szám megjelenése óta? A hideg idı beköszöntével nagymértékben megnıtt a falopások száma. Sok esetben a fa tolvajok szükségbıl tulajdonították el a fát, de voltak olyanok is, akik haszonszerzésbıl. Ez egyik estben sem megengedett, senkit sem mentesít a szabálysértési felelısségre vonás alól. A mezııri szolgálat segítségével a rendırök számos esetben fogtak el fa tolvajokat, több esetben történt szabálysértési feljelentés, illetve helyszíni bírság. Volt olyan eset, amikor tisztázatlan tulajdonviszony miatt történt szabálysértés. Egy esetben történt sorozatos falopás fasorból, de sajnos, a gazda, a mezııri szolgálat és a rendırség fokozott ellenırzésével sem sikerült a tetteseket felderíteni, így a gazda kénytelen volt kivágni a maradék fát. Sajnos, ez a terület olyan közel van a lakott településhez (Konyári utcai rész), hogy az elkövetık pillanatok alatt eltőnnek, közutat nem is érintve. Reméljük, hogy az idı javulásával ezeknek a szabálysértéseknek a száma csökkenni fog, de továbbra is fokozottan ellenırizni kell a fakivágások szabályszerőségét. Az önkormányzat illetékesei számos esetben adtak segítséget a fa kivágást kérelmezınek, a kivágás szabályszerőségét a mezıırök ellenırzik. Február hónapban több kérelem érkezett az Önkormányzathoz a szılıskerti gyepősorból történı fa kivágására. A Létavértesi Hírek április számában már foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Mivel a rendszerváltással ezek a területek a Magyar Állam kezelésébıl önkormányzati tulajdonba kerültek, így a fa kivágási engedélyt az Önkormányzatnak kell megkérni a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától, és azt térítés ellenében továbbadja a gazdáknak. Ez meg is történt. Az engedély kiadásához a mezıır igazolása szükséges a kérelemhez, a gyepőrészre és a kivágandó fára vonatkozóan. A szılıterületek 1/3- át mővelik napjainkban, a törvényes fakivágás nem alapulhat szokásjogon. Nem egyszer olyan személyek is kivágták a fát a gyepősorból, akinek szılıje sem volt. A most beérkezett kérelmeknél is ezt vettük figyelembe. A kimérést egy évi gyepő szétmérési lista alapján kellett volna elvégezni. Kiderült, hogy a listának a valós viszonyokhoz nem sok köze van, ezért a meglévı lista szerinti gyepő kimérés rengeteg konfliktust fog okozni a gazdák között, illetve a gazdák és az önkormányzat között. Ezeknek a gyepőknek gazdaságilag nem nagy a jelentısége, sokkal inkább a tulajdonhoz való ragaszkodás joga a fontos. A fenti tényeket figyelembe véve a konfliktusok elkerülése miatt az önkormányzat a kiméréseket felfüggesztette. Egy igazságosabb rendszer kidolgozásáig (a szılısgazdákkal együtt) addig a gyepősorból fa kivágása tilos! Az új vágási lehetıségekrıl a Létavértesi Hírekben tájékoztatni fogjuk Önöket. A torma felszedésekkel együtt újra beindult a torma tallózása. Ismételten kérem a gazdákat, hogy tallózásra senkinek ne adjanak engedélyt, mert az visszaélésekre ad okot. Ezzel együtt a torma átvételek ellenırzése is indokolttá válik, melyet a rendırséggel együtt végzünk. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az újlétai út melletti állati tetem lerakó helyen a konténerbe helyezzék el a tetemet, ne a konténer (mellé) köré, vagy a lejárati út mellé. Az elkövetı tettenérés estén, vagy a tettes kilétének megállapítása esetén komoly pénzbírságra számíthat. Mire figyeljünk a tavaszi munkák és az elkövetkezı idıszak során? Ha a határban, erdıben, szılıben idegen személyeket látnak, kérdezzék meg ıket, milyen okból tartózkodnak az adott területen, idegen rendszámú autók esetében írják fel a rendszámot és értesítsék a mezııri szolgálatot, vagy a rendırséget. Ugyanezt tegyék gyanús cselekmény esetén is. Segítségüket köszönjük: Papp Sándor mezıır Közfoglalkoztatás Létavértesen 2013-ban. Sajnos településünkön is érezhetık a gazdasági visszaesés okozta gondok. Biztosnak hitt munkahelyek szőnnek meg egyik napról a másikra, a mezıgazdasági termelık nem, vagy csak nehezen tudják értékesíteni megtermelt áruikat, vagy a tılük elszállított termények árára várnak. Ezen tények tükrében borítékolható, hogy idén kevesebb lesz az alkalmi jellegő mezıgazdasági munka is. A gazdálkodók, a bérbıl és fizetésbıl élık mellett a Foglalkoztatás Helyettesítı Támogatásban (FHT) részesülıket (jövedelem szempontjából) is igen érzékenyen fogja érinteni ez az év. Létavértesen a folyamatosan FHT -ban részesülık száma fıre. Számukra -az elmúlt évekhez hasonlóan- különféle közmunkaprogramokban való részvételre van lehetıség. Fotó: Magánarchívum Erre az évre tervezett /várható közfoglalkoztatási munkaprogramok és foglalkoztatási létszámok: Önkormányzat közfoglalkoztatási program, folyamatos 2-4 hónapos váltásokban: 74 fı Kistérség Startmunka programban 7 hónapos idıtartam: 15 fı TIVIZIG Társulás várhatóan 8 hónapos idıtartam: 19 fı Berettyó Vízgazdálkodási társulás: 8 fı Hortobágyi Nemzeti Park: 2 fı Határrendészet: a határnyiladék tisztán tartására (várhatóan) kb fı DEKO: 5-10 fı Folyamatosan lehetıség van az Önkormányzat által indított Önkéntes Közérdekő Munkában való részvételre is. Az elmúlt év közepén elindított folyamatban már a tizedik turnust hívtuk be, és 200 fıhöz közelít a résztvevık száma. Létezı probléma a munkába állást megelızı elbeszélgetések alkalmával, hogy vannak olyan személyek, akik nem értik meg: az FHT ellátás már nem alanyi jogon járó juttatás, hanem dolgozni kell érte! Aki elveszti a forintos ellátás jogosultságát, az a Munkaügyi Kirendeltséggel való együttmőködés esetén is csak egy év eltelte után részesülhet újra folyamatos ellátásban. Az a tapasztalatunk, hogy egyre többen, és tudatosan élnek a felkínált munkalehetıségekkel is. Papp Zoltán képviselı Öregfiúk barátságos labdarúgó mérkızés Március elsején Tasó László országgyőlési képviselı és Nyíradony város öregfiúk csapata látogatott Létavértesre egy barátságos labdarugó mérkızésre. Fotó: Magánarchívum A mérkızés eredménye szerint a létavértesi öregfiúk derekasan helyt álltak, és nagyarányú 13:3 -as gyızelmet arattak. A sportkapcsolat hosszú távra kötettett, ami azt jelenti, hogy évente találkozik a két csapat hol Létavértesen, hol Nyíradonyban, Árva Barna SE. elnök

10 10. oldal Létavértesi HÍREK MÁRCIUS Nagylétai görög katolikusok húsvéti szertartásai Kistemplom Nagytemplom Nagycsütörtök 12 Evangélium 17 óra Nagypéntek Sírba tétel 17 óra 15 óra (körmenet) Nagyszombat Feltámadás 17 óra 20 óra (körmenet) Húsvét 1. nap Ünnepi Liturgia 08 óra 9.30 óra Pászka szenteléssel Húsvét 2. nap Ünnepi Liturgia 08 óra 10 óra Római katolikus Szentmise 09 óra Húsvét 3 nap Ünnepi Liturgia 08 óra 10 óra Isten Nagypénteken igazolta Jézus áldozatával mennyire képes szeretni a világot! Húsvét hajnalán pedig megmutatta a halált legyızı hatalmának erejét! Városunk minden lakosának legyen a Húsvét Ünnepe az Isten iránti szeretetben és az Istenbe vetett hitben való megerısödés napja! Ilyen Húsvétot kívánok mindenkinek szeretettel: Szimicsku Ferenc esperes Farsangzáró Maradandó szép élménnyé vált Görög katolikus bálunk 2013-ban is, mely második alkalommal került megrendezésre városunkban. Szervezését és lebonyolítását Szimicsku Ferenc esperes úr végezte. Az est mottója: Jót tenni jó! - a jótékonysági esthez méltóan. Tettük mindezt ifjak és vének felejthetetlen jó hangulatban. A bál sikerét és népszerőségét mutatja, hogy egyre több fiatal és családi - baráti kör jelentkezett be még más településekrıl is, nemcsak görög katolikusok. A kereszténységnek minden idıben és helyen az összefogásról kell szólnia, ahol lehetıleg mindenki jól érezheti magát. Ezen a bálon kiváló volt szinte minden: a vacsora, a meghívott vendégszereplık és a zenészek, akik gondoskodtak a jó hangulatról. A mi dolgunk csak annyi volt, hogy jól érezzük magunkat kulturált módon hajnalig. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok útján utazzál tovább, Ott várj ránk, míg a mi idınk is lejár. Tarján József halálának 6. évfordulóján Soha el nem múló szeretettel emlékezik Feleséged és családod GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft PALÁNTA és VIRÁG VÁSÁR a HIRIPI KERTÉSZETBEN Virág és zöldségpalántáink kizárólag fémzárolt magokból készültek, ez garantálja az idén is a megszokott jó minıséget Virágpalánták - egynyári virágok: (petunia, verbéna, gazánia, salvia, stb. - muskátlik: álló, futó, félfutó - cserepes növények: enciánfa, leander, canna, mandevilla - kaspós növények: petunia, muskátli, begónia Zöldségpalánták - paprika: édes, csípıs, enyhén csípıs - paradicsom: törpe, középmagas, folyton érı uborka, zeller, sárgadinnye, görögdinnye ÚJDONSÁGUNK!! FŐSZERNÖVÉNYEK: bazsalikom, zsálya, csombor, tárkony Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Cím: Hiripi Sándor, Létavértes, Teleki u. 12. Tel: , NYITVA: hétfıtıl vasárnapig 17 órától 19 óráig Számunkra a bál nemcsak a jó szórakozást jelentette, hanem látva a felnıtt, idısebb generáció pozitív összefogását, példamutatását arról, hogyan lehet jó közösségi hangulatot teremteni, és egyben jótékonyságot gyakorolni. Érezni lehetett, hogy fontosak vagyunk, hogy mindenki hozzátehet valamit egy közösség jobbá tételéhez, értékeinek (jelen esetben a nagytemplomunk) megszépítéséhez. Errıl tanúskodtak az értékes tombola nyeremények, és a jótékonysági felajánlások is a templomunk belsı festéséhez. Ezek láttán mi fiatalok jobban értékeljük, becsüljük az összefogás és közösségteremtés minden olyan eszközét, amely egyben jó célt is szolgál. Jót tanítani jó! ezt így lehet a gyakorlatban tovább adni. Báli esténk (sajnos) véget ért, de emlékeinkben maradandó lesz. Köszönet mindenkinek, akik lehetıvé tették, akik támogatatták, segítették, akik jelenlétükkel átélték, és egyben tovább sugározzák: Együtt lenni jó! Jövıre találkozunk! Suta Ildikó és Julcsi, valamint Puja Tamás és Zsolt

11 2013. MÁRCIUS Létavértesi HÍREK 11. oldal Vízvezeték-, gázvezeték- és főtésszerelést, csıtöréseket, gázkészülékek javítását, dugulás elhárítását, vegyes tüzeléső kazánok és puffer tárolók beépítését anyagbeszerzéssel, gázvezetékek és gázkészülékek mőszaki, biztonsági felülvizsgálatát és átadását vállalom. BÁRÁNY PÉTER víz-, gáz- és központi főtés szerelı mester Telefon: 06-52/ , és 06-30/ éjjel-nappal Cím: Létavértes, Bács - köz 4. Február 12-én délelıtt eltőnt vagy ellopták a nagyon kicsi termető, zsemleszínő, yorkihoz hasonló, keverék, microchippel ellátott szuka kiskutyánkat a létavértesi volt Piremon lovastanyájáról. Eltőnésekor piros nyakörvet, házikó alakú bilétát és rózsaszínő kutyaruhát viselt. 4 éves kisfiú és családja nagyon várja haza! Kérem aki látta, vagy tud róla valamit, jelentkezzen a 30/ számon. A becsületes megtalálótól vissza is vásárolnánk! (http:letavertes.hu )

12 12. oldal Létavértesi HÍREK MÁRCIUS Apróhirdetés Díja: 670 Ft (ÁFA - val) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. ( ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni lehet 06-30/ telefonszámon. (C ) ERDİ eladó. Létavértestıl kb. 3 km-re, Újléta irányába, a kövesút mellett közvetlenül és földutakkal körülvéve, egy helyrajzi számon található, 11,3 ha erdı eladó, földdel együtt. Ebbıl: 6,9 ha 15 éves akác, 0,85 ha 38 éves erdei fenyı és 3,23 ha 28 éves erdei fenyı és vörös tölgy. Komoly érdeklıdık jelentkezését várom! Árajánlatokat is várok! Irányár: 13,5 M Ft. Érd.: 30/ TERMİFÖLD. Létavértes belterületén, az Epreskertben föld eladó. Érdeklıdni: / Telephelynek is alkalmas. Víz, villany az utcában. (Kissné) (C ) RÉT LEGELİ SZÁNTÓ. Létavértes közelében (a bánki út mellett) 2,629 hektár, 21,98 AK értékő földterület eladó osztatlan közös területbıl. Rét legelı - szántó mővelési ágú. Az egész terület (hrsz.) összesen 21,89 hektár, 183,06 AK értékő. Az ár alkuképes, komoly érdeklıdık jelentkezését várom! Irányár: 3,5 M Ft. Érd: 30/ CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m 2 es, 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érd.: 06/30/ (C ) ÉPÜLET, SZÁNTÓ. Cserekerti iskola 1,2 hektár szántófölddel eladó. Telefonszámok: 52/ , / (C ) SZİLİ PAJTÁVAL. Mosonta zártkertben 2038 m 2 szılıterület pajtával eladó. Érdeklıdni lehet mobilon: , vagy 17 óra után: 52/ (C ) GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minıségő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd:: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ LAPTOP, FÜRDİKÁD. Eladó 1 db kitőnı állapotban lévı laptop, 2 db fürdıkád. Érdeklıdni: Árva Barna C HONDA rotációs kapa 5 LE, keveset használt, megkímélt, nagyon jó állapotban eladó. Irányár Ft. Érdeklıdni lehet telefofonon: 06-30/ (C ) ) LADA. Kék színő 1500-as Lada személygépkocsi eladó. Érdeklıdni: 52/ Irányár: Ft. (C KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésére alkalmas), és egy Simplee 02-es vegyes tüzeléső kazán. Érdeklıdni: 06 20/ (C ) HIRDESSEN a Létavértesi Hírek-ben FODRÁSZÜZLET NYÍLT az Árpád tér 10. szám alatt Iparosok háza Minden régi és új vendégemet sok szeretettel várom! Béres Annamária Bejelentkezés: / FÓKUSZBAN 2002 Bt. Új akciókkal várja vásárlóit! Fénymásolás: A/4-es 9.-Ft/db, -20 db-tól 8 Ft/db - A/3-as 18.-Ft/db A/5 füzetek: 35.-Ft/db. Minden játékra 10 % engedmény Kossuth u. 21. szám alatt a piacnál Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. I.. em ajtó

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 1 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 A verseny idıpontja: I.-IV. korcsoport: 2012. január 18. V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A versenyek kezdési idıpontja: 14:00.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Tankönyvrendelések Április hónapban megrendelésre kerültek a 2015/2016-os tanévben szükséges tankönyvek. A következő iskolai évben egyre több osztályunk

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben