FA terminológiai szótár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FA terminológiai szótár"

Átírás

1 FA用語辞典 FA terminológiai szótár ハンガリー語 日本語 Magyar (IPA formátum) Japán FA に関連する用語約 4000 語以上について ハンガリー語 英語 日本語対訳を収録してお ります Több, mint 4000 FA szakszót tartalmazó szószedet magyar, angol és japán nyelven. 注意事項 Figyelmeztetés 文章構成や状況により 単語の翻訳が異なる可能性があります 本辞典に収録している単語は参考とし ご活用の際にはご注意ください Az egyes szavak fordítását az adott mondatszerkezet és kontextus alapján esetenként módosítani kell. A szótárban felsorolt szavak kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, a fordítást mindig megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni.

2 F F 華 氏 1. nyomaték-előterhelés választás torque bias selection 1 トルクバイアス 選 択 1 1. típusú stopper stopper type 1 ストッパ 式 1 16 (szürkeskála) 16 (grayscale) モノクロ16 階 調 16 bites adat 16-bit data 16ビットデータ 16 bites adat negatív átvitel 16-bit data negative transfer 16ビットデータ 否 定 転 送 16-bites CRC (MODBUS protokollhoz) 16-bit CRC (for MODBUS) 16ビットCRC(MODBUS 仕 様 ) 16-bites digitális bemenet 16-bit digital input 16ビットデジタル 入 力 16-bites, előjeles bináris 16-bit signed binary 16 ビット 符 号 付 バイナリ 2 eres csavart érpáros árnyékolt kábel 2-core twisted shielded wire 2 芯 ツイストシールド 線 2 eres csavart érpáros kábel 2-core twisted cable 2 芯 ツイストケーブル 線 24 VDC bemeneti modul diagnosztikai funkciókkal 24VDC input module with diagnostic functions 診 断 機 能 付 きDC24V 入 力 ユニット 2-eres optikai csatlakozó 2-core optical connector ニ 芯 光 コネクタ 2-tengelyű körkörös interpoláció vezérlése 2-axis circular interpolation control 2 軸 円 弧 補 間 制 御 37-tűs D-sub csatlakozó 37-pin D-sub connector 37ピンDサブコネクタ 3-D cad 3-D cad 三 次 元 CAD 3-D nyomtató 3-D printer 三 次 元 プリンタ 4 kvadráns működés 4-quadrant operation 4 象 限 運 転 40 tűs csatlakozótípus 40-pin connector type 40ピンコネクタタイプ 4x-es szorzás multiplication by 4 4 逓 倍 8 bites adat 8 bit data データ 長 8ビット 9-tűs D-sub D-sub 9-pin Dサブ9ピン a felhasználó kérdezte le obtained by user ユーザ 手 配 品 a program állítja be preset by program プログラムによるプリセット a relécsatlakozó modulok összekötőkábele cable for connecting the relay terminal module リレーターミナルユニット 接 続 用 ケーブル ablak window ウィンドウ Ablak képernyő Window screen ウィンドウ 画 面 ABS gyanta ABS resin ABS 樹 脂 ABS számláló ABS counter ABSカウンタ abszolút kódoló absolute encoder アブソリュート 検 出 器 1

3 abszolút kódoló absolute encoder アブソリュートエンコーダ abszolút módszer absolute method アブソリュート 方 式 abszolút nyomás absolute pressure 絶 対 圧 力 abszolút pozíció absolute position 絶 対 位 置 abszolút pozícionálás absolute positioning アブソリュート 位 置 決 め Abszolút szinkronkódoló Absolute synchronous encoder アブソリュート 同 期 エンコーダ AC AC 交 流 AC bemeneti modul AC input module AC 入 力 ユニット AC fojtótekercs AC reactor ACリアクトル AC külső csoportfeldolgozó terminál földelése AC external terminal batch ground AC 外 部 端 子 一 括 アース AC motorhajtás modul AC motor drive module AC モータドライブユニット AC szervo AC servo ACサーボ AC tápellátás AC power supply AC 電 源 ACK válasz ACK response ACK 応 答 ACT vezérlés ACT control ACTコントロール ActiveX vezérlő ActiveX control ActiveXコントロール adagolásállító anya feed adjustment bolt 送 りネジ adapter adapter アダプタ adaptermodul-rögzítő bilincs adapter module mounting bracket アダプタユニット 取 付 金 具 adaptermodul-rögzítő csavar adapter module mounting screw アダプタユニット 取 付 ネジ adapterrögzítő-csavar adapter mounting screw アダプタ 取 付 ネジ adaptív hangolási mód (adaptív szűrő II) adaptive tuning mode (adaptive filter II) アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタⅡ) adaptív rezgéscsillapítás-vezérlés adaptive vibration suppression control アダプティブ 制 振 制 御 adaptív típusvezérlés model adaptive control モデル 適 応 制 御 adat data データ adat- és jelvétel data and signal reception データ 信 号 授 受 adat FILL data FILL データFILL adatátvitel data communication データ 交 信 adatátvitel data communication データ 授 受 adatátvitel data communication データ 送 受 信 2

4 adatátvitel data transfer データ 転 送 adatátviteli hiba data communication error データ 交 信 異 常 adatátviteli keret data communication frame データ 交 信 用 フレーム adatátviteli ráta data transfer rate データ 転 送 速 度 adatátviteli sebesség communication speed 通 信 速 度 adatátviteli sebesség data transmission speed データ 伝 送 速 度 adatátviteli utasítás data transfer instruction データ 転 送 命 令 adatbank data bank データ バンク adatbázis data base データペース adatbeállítás teljes bit data setting complete bit データセット 完 了 ビット adatbeállítás típusa az alaphelyzetbe való visszatéréshez data setting type home position return データセット 式 原 点 復 帰 adatbevitel data input データインプット adatbevitel felügyelete entry data monitor デバイス 登 録 モニタ adatbitek száma number of data bits データ ビット 数 Adatcsatorna vételi jelvivő észlelése (CD (DCD)) Data channel reception carrier detection (CD (DCD)) データチャネル 受 信 キャリア 検 出 (CD (DCD)) adategyesítés merge data データ 結 合 adatelemzés data analysis データ 解 析 adatelérés data access データアクセス adatelérési modul data access module データアクセスユニット adateloszlás data distribution データ 配 分 adatfájl data file データ ファイル adatfeldolgozás data processing データ 処 理 adatfeldolgozási utasítás data processing instruction データ 処 理 命 令 adatfeldolgozó program data processing program データ 処 理 プログラム adatgyűjtés data collection データ 収 集 adatgyűjtő szerver modul data collection server module データ 収 集 サーバユニット adathitelesítés data verify データ 照 合 adathossz data length データ 長 Adathossz-adatterület Data length storage area データ 長 格 納 エリア adatinformáció felügyelete monitor data information モニタデータ 情 報 3

5 adatírási kérés data write request データ 書 込 み 要 求 adatkapcsolat link リンク adatkapcsolat data link データリンク adatkapcsolat állapota data link status データリンク 状 態 adatkapcsolat frissítése link refresh リンクリフレッシュ adatkapcsolat frissítési idő link refresh time リンクリフレッシュタイム adatkapcsolat frissítési utasítása link refresh instruction リンクリフレッシュ 用 命 令 adatkapcsolat indítása data link start データリンク 開 始 adatkapcsolat prioritása link priority リンク 優 先 adatkapcsolat szkennelése link scan リンクスキャン adatkapcsolat vezérlési jogosultság data link control right データリンク 制 御 権 adatkapcsolathoz kijelölt utasítás link dedicated instruction リンク 専 用 命 令 adatkapcsolati adat link data リンクデータ adatkapcsolati eszköz link device リンクデバイス adatkapcsolati modul data link module データリンクユニット adatkapcsolati modul link module リンクユニット adatkapcsolati modul utasítása data link module instruction データリンクユニット 命 令 adatkapcsolati paraméter link parameter リンクパラメータ adatkapcsolati pontok száma number of link points リンク 点 数 adatkapcsolati regiszter link register リンクレジスタ adatkapcsolati regiszter nagysebességű terület link register high-speed area リンクレジスタ 高 速 領 域 adatkapcsolati relé link relay リンクリレー adatkapcsolati sorkapocs data link terminal block データリンク 用 端 子 台 adatkapcsolati utasítás data link instruction データリンク 用 命 令 Adatkészlet készen áll (DR (DSR)) Data ready set (DR (DSR)) データレディセット (DR (DSR)) adatkód data code データコード adatkonfigurálás data configuration データ 構 成 adatkonverzió data conversion データ 変 換 adatkövetés data trace データ トレース adatküldési kérés data send request データ 送 信 要 求 4

6 adatlemezt data disk データ ディスク adatmemória data memory データメモリ Adatmentési művelet érvényes érintkező reteszelése Latch data backup operation valid contact ラッチデータバックアップ 操 作 有 効 接 点 adatméret data size データサイズ Adatminőség tárterület Data quantity storage area データ 数 格 納 エリア adatművelet data operation データ 操 作 adatműveleti utasítás data operation instruction データ 操 作 命 令 adatnaplózás data logging データロギング Adatnaplózás aktiválása Data logging trigger データロギングトリガ Adatnaplózás aktiválása után After data logging trigger データロギングトリガ 後 adatnaplózás elkészült data logging completed データロギング 完 了 Adatnaplózás előkészítése Data logging preparation データロギング 準 備 Adatnaplózás indítása Data logging start データロギング 開 始 adatnaplózás nem készült el data logging not completed データロギング 未 完 了 Adatnaplózás végrehajtása Data logging execution データロギング 実 行 中 adatnaplózáshoz használt bit bit used for data logging データロギング 使 用 ビット adatnaplózási beállítás utasításai data logging set instruction データロギングセット 命 令 adatnaplózási eredményfájl data logging result file データロギング 結 果 ファイル adatnaplózási fájl data logging file データロギングファイル adatnaplózási név data logging name データロギング 名 adatnaplózási terület data logging buffer データロギングバッファ adatnaplózó data logger データロガー Adatok száma Number of data データ 数 adatregiszter data register データレジスタ adatregiszter, nagysebességű terület data register, high-speed area データレジスタ 高 速 領 域 adatregisztráció felügyelete monitor data registration モニタデータ 登 録 Adatsorrend Data order データ 順 adatszámítás data calculation 数 値 演 算 adatszó data word データワード Adattárolás SD memóriakártyán Data storage in SD memory card データロギングSDメモリカード 転 送 中 5

7 Adattárolási terület Data storage area データ 格 納 エリア adatterminál data terminal データ 端 末 Adatterminál készen áll (ER (DTR)) Data terminal ready (ER (DTR)) データ 端 末 レディ (ER (DTR)) adattípus data type データ 型 adattípus jellemzői data type specification データタイプ 指 定 adatvétel frissítési ciklusa refresh data reception cycle リフレッシュ 応 答 データ 受 信 周 期 adatvételi kérés data receive request データ 受 信 要 求 adatvezérlő utasítása data control instruction データ 制 御 命 令 AG kapocs AG terminal AG 端 子 agy hub ハブ ajánlások recommendations 勧 告 書 ajánlat offer オファー ajánlatkérés inquiry 引 合 ajtó nyitva/zárva jel door open/close signal ドア 開 閉 信 号 akkumulátor accumulator アキュームレータ akkumulátor állapota battery power condition バッテリー 状 態 akkumulátor által felvett teljesítmény amount of battery consumption バッテリ 使 用 度 akkumulátor csatlakozótűje battery connector pin バッテリコネクタピン akkumulátor élettartama battery life バッテリ 寿 命 akkumulátor élettartama battery backup time バッテリバックアップ 時 間 akkumulátor ellenőrzése battery check バッテリチェック akkumulátor feszültségesése battery voltage drop バッテリ 電 圧 低 下 akkumulátor műszaki jellemzői battery specifications バッテリ 仕 様 akkumulátor teljesítménye battery power バッテリ 電 源 akkumulátor töltöttsége alacsony battery low バッテリ 低 下 akkumulátor töltöttsége alacsony reteszelés battery low latch バッテリ 低 下 ラッチ akkumulátorcsatlakozó battery connector バッテリコネクタ akkumulátorcsere battery replacement バッテリ 交 換 akkumulátorfeszültség battery voltage バッテリ 電 圧 akkumulátorfolyadék battery fluid バッテリ 液 6

8 akkumulátor-szabályozás battery regulation バッテリ 規 制 akril acryl アクリル akrilgyanta acrylic resin アクリル 樹 脂 aktív mátrix active matrix アクティブマトリックス aktiválás trigger トリガ aktiválás után after trigger/post-trigger トリガ 後 aktiválási naplózás trigger logging トリガロギング Aktiválási naplózás beállítása Trigger logging set トリガロギングセット aktiválással gátolt bemenet trigger inhibited input トリガ 禁 止 入 力 aktiváló eszköz trigger device トリガデバイス aktiválva triggered トリガ 発 生 aktuális érték (PV) present value (PV) 現 在 値 aktuális helyszín current location 現 在 地 aktuális könyvtár current directory カレントディレクトリ aktuális mérés actual measurement 実 測 aktuális pozíció current position 現 在 位 置 aktuális szervizérték actual service value 実 力 値 aktuális termék current product 現 行 品 aktuális termékek actual goods 現 品 aktuális termékellenőrzés actual goods inspection 現 品 調 査 aktuátorok actuators アクチュエータ alacsony low 低 速 alácsordulás underflow アンダーフロー alak shape 形 状 alap base ベース alap base ベース 部 alap áramkör basic circuit 基 本 回 路 alapadapter base adapter ベースアダプタ alapáramkör kikapcsolása base circuit shut off ベース 遮 断 alapértelmezett default デフォルト 7

9 alapértelmezett érték default value デフォルト 値 alapesetben nyitott érintkező normally open contact a 接 点 alapesetben zárt érintkező normally closed contact b 接 点 alapfedél base cover ベースカバー Alaphelyzet Home position 原 点 alaphelyzet eltolási távolsága home position shift distance 原 点 シフト 量 alapillesztési furat base installation hole ベース 取 付 け 穴 alapinformáció base information ベース 情 報 alapjellemzők base specification ベース 指 定 alapképernyő base screen ベース 画 面 alaplemez faceplate フェースプレート alaplemez állapotcímke status tag faceplate ステータスタグフェースプレート alapmód base mode ベースモード alapmodul hiba base module error ベースユニット 異 常 alapmodul redundáns tápegységgel redundant power supply base module 電 源 二 重 化 ベースユニット alapnyílások száma number of base slots ベーススロット 数 alapsáv base band ベースバンド alapszám-beállító csatlakozó base number setting connector 段 数 設 定 コネクタ Alaptípus QCPU Basic model QCPU ベーシックモデルQCPU alátét washer 座 金 alfanumerikus karakter alphanumeric character 英 数 字 alhálózati maszk subnet mask サブネットマスク alhálózati maszk mintája sub-net mask pattern/subnet mask pattern サブネットマスクパターン aljzat socket ソケット alkalmazás application アプリケーション alkalmazási beállítások terület application setting area 使 用 用 途 設 定 エリア alkalmazási program application program アプリケーションプログラム alkatrészadagoló parts feeder パーツフィーダ alkönyvtár subdirectory サブディレクトリ állandó constant 等 速 8

10 állandó mágnes permanent magnet 永 久 磁 石 állapot status ステータス Állapot Condition ユニット 条 件 állapot maszkolása mask status マスク 状 態 állapot visszaállítása reset status リセット 解 除 状 態 állapot-beállító kapcsoló condition setting switch 条 件 設 定 スイッチ állapotcímke status tag ステータスタグ állapotművelet status operation ステータス 操 作 állapotnaplózás status logging ステータスロギング állapotreteszelés status latch ステータスラッチ állapotsáv status bar ステータスバー állítás statement ステートメント állomás station 局 állomás címe host address ホストアドレス Állomás impulzusszáma Station count 局 数 Állomás megadása a távoli eszközállomás inicializálási folyamatának regisztrálásához Specify station for registering remote device station initialization procedure リモートデバイス 局 イニシャライズ 手 順 登 録 局 指 定 állomás száma station No. 局 番 állomásszám váltókapcsoló change station No. switch 局 番 切 り 換 えスイッチ állomásszám-beállító kapcsoló station No. setting switch 局 番 設 定 スイッチ állórészvastest stator core 固 定 子 鉄 心 almenü subcommand サブコマンド alprogram subroutine program サブルーチンプログラム alprogram subroutine サブルーチン alprogram hívása subroutine call サブルーチンコール alprogram hívása subroutine call サブルーチン 呼 出 し alprogram-hívási utasítás subroutine program call instruction サブルーチンプログラムコール 命 令 Alsó folyamatriasztás alsó határérték Process alarm lower lower limit プロセスアラーム 下 下 限 alsó határérték/felső határérték lower limit/bottom limit 下 限 alsó holtpont bottom-dead-center 下 死 点 alsó löket-határérték lower stroke limit 下 限 ストロークリミット 9

11 ALSÓ MÉRETEZÉSI HATÁRÉRTÉK SCALING LOWER LIMIT スケーリング 下 限 alsó szál bobbin thread 下 糸 alsó végálláskapcsoló lower limit switch 下 限 リミットスイッチ általános hibainformáció common error information エラー 共 通 情 報 általános hibainformáció menü common error information menu エラー 共 通 情 報 メニュー általános jellemzők general specifications 一 般 仕 様 általános változó global variable グローバル 変 数 általános, nyilvános telefonvonal general public line 一 般 公 衆 回 線 alternáló vezérműtengely reciprocating cam 往 復 カム alulnézet bottom view 下 面 図 alumínium aluminum アルミニウム alumínium elektrolitikus kondenzátor aluminum electrolytic capacitor アルミ 電 解 コンデンサ alumínium keret aluminum frame アルミフレーム alvállalkozó (szerződéses fél) sub-contractor (Contractor) 下 請 け 業 者 alváz chassis シャーシ alvezérlő sub controller サブコントローラ amper ampere アンペア ampermérő ammeter 電 流 計 amplitúdó amplitude 振 幅 analóg analog アナログ analóg adat analog data アナログデータ analóg be-/kimeneti modul analog I/O module アナログ 入 出 力 ユニット analóg bemenet analog input アナログ 入 力 analóg bemenet hiba analog input error アナログ 入 力 異 常 analóg bemenet-beállító kapcsoló analog input setting switch アナログ 入 力 設 定 スイッチ analóg bemeneti érték analog input value アナログ 入 力 値 analóg bemeneti modul analog input module アナログ 入 力 ユニット analóg bemeneti pontok száma number of analog input points アナログ 入 力 点 数 analóg bemeneti tartomány analog input range アナログ 入 力 レンジ analóg bemenetválasztás analog input selection アナログ 入 力 選 択 10

12 analóg érték analog value アナログ 値 analóg feszültségkimenet analog voltage output アナログ 電 圧 出 力 analóg frekvenciamérő analog frequency meter アナログ 周 波 数 計 analóg IC analog IC アナログ 集 積 回 路 analóg időzítő modul analog timer module アナログタイマユニット analóg jel analog signal アナログ 信 号 analóg jelvezeték analog signal line アナログ 信 号 線 analóg jelző analog indicator アナログ 表 示 計 analóg kimenet analog output アナログ 出 力 analóg kimenet tényleges tartománya practical analog output range アナログ 出 力 実 行 (/ 実 用 ) 範 囲 analóg kimenet-beállító kapcsoló analog output setting switch アナログ 出 力 設 定 スイッチ analóg kimeneti áram analog output current アナログ 出 力 電 流 analóg kimeneti érték analog output value アナログ 出 力 値 analóg kimeneti modul analog output module アナログ 出 力 ユニット analóg kimeneti tartomány analog output range アナログ 出 力 範 囲 analóg leválasztó átalakítóadapter analog isolation conversion adapter アナログ 絶 縁 変 換 アダプタ analóg modul analog module アナログユニット analóg nyomaték-határérték analog torque limit アナログトルク 制 限 analóg nyomatékparancs feszültsége analog torque command voltage アナログトルク 指 令 電 圧 analóg parancs analog command アナログ 指 令 analóg RGB analog RGB アナログRGB analóg sebességparancs analog speed command アナログ 速 度 指 令 analóg sebességparancs feszültsége analog speed command voltage アナログ 速 度 指 令 電 圧 analóg számítógép analogue computer アナコン analóg vezérlés analog control アナログ 制 御 analóg-digitális konverter modul analog-digital converter module アナログディジタル 変 換 ユニット ANB ANB アンドブロック(ANB) anód anode プラス 極 anya (csatlakozó) female (connector) メス(コネクタ) anyag material 材 質 11

13 anyag material 材 料 anyás csavar bolt ボルト árajánlat quotation 見 積 書 áram current 電 流 áramellátás power 電 源 áramfelvétel current consumption 消 費 電 流 áramhurok current loop カレントループ áramkör felépítése circuit structure 回 路 構 成 áramköri példa a rendszerkialakításra system design circuit example システム 設 計 回 路 例 áramköri zaj line noise ラインノイズ áramköri zajszűrő line noise filter ラインノイズフィルタ áramkörvédő circuit protector サーキットプロテクタ áramlás flow フロー áramlásmérő flow meter 流 量 計 áramlásszabályozás flow control フロー 制 御 áramlökés rush current 突 入 電 流 áramlökés bump バンプ áramütés electric shock 感 電 arány ratio 比 率 argon gáz argon gas アルゴンガス argumentum argument 引 数 árnyékolás shield シールド árnyékolás beállítása shading adjustment シェーディング 補 正 árnyékolás kapocs (SLD) shield terminal (SLD) シールド 端 子 (SLD) árnyékolási minta shielding pattern シャヘイパターン árnyékolólemez shielding plate 遮 へい 板 árnyékolt csavart érpáros kábel shielded twisted pair cable ツイストペアシールド 線 árnyékolt kábel shield cable シールドケーブル árnyékolt típus shielded type シールドタイプ árnyékolt vezeték shielded wire シールド 線 12

14 ártárgyalás price negotiation 価 格 折 衝 ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII アスキー ASCII decimális ASCII decimal ASCII10 進 数 ASCII hexadecimális ASCII hexadecimal ASCII16 進 数 ASCII kód ASCII code ASCIIコード ASCII kód ASCII code アスキーコード ASCII kód ASCII character アスキー 文 字 ASCII kód nyomtatási utasítás print ASCII code instruction アスキーコードプリント 命 令 ASCII konverzió ASCII conversion アスキー 変 換 ASCII nyomtatás ASCII print アスキープリント ASCII parancs ASCII string ASCII 文 字 列 ASCII utasítás ASCII instruction アスキー 命 令 ASCII vezérlőkód ASCII control code ASCII 制 御 コード AS-I interfészmodul AS-I interface module AS-Iインターフェイスユニット AS-I mester modul AS-i master module AS-iマスタユニット Asztalindítási utasítás (IPPSTRT1(P)) Table start instruction (IPPSTRT1(P)) テーブル 始 動 命 令 (IPPSTRT1(P)) ATA kártya ATA card ATAカード átalakítás convert 変 換 Átalakítás ASCII kódra Conversion to ASCII ASCII 変 換 Átalakítás binárisra Conversion to binary バイナリ 変 換 áteresztőképesség permeability 透 過 率 átfedés lapping ラッピング átfedő ablak overlap window オーバーラップウィンドウ átfutási idő lead time リードタイム áthaladás megerősítése confirmation of passage 通 過 確 認 áthaladó sugár thru beam 透 過 型 átkapcsolás switchover スイッチオーバー átlagolás averaging 平 均 átlagos időbeállítás értéke average time setting value 平 均 時 間 設 定 値 13

15 átmeneti szabvány temporary standard 暫 定 規 格 átmeneti terület temporary area テンポラリエリア átmenőteljesítmény throughput スループット átnevezés rename ファイル 名 変 更 átskálázás scale conversion スケール 換 算 átszúrás piercing ピアス 加 工 Áttételi viszony Gear ratio ギア 比 átütésvédelem arc barrier アークバリヤ átváltó changeover 段 取 り 替 え átvételi ellenőrzés receiving inspection 購 入 検 査 átvételi vizsgálat acceptance test 検 収 átvitel transition 移 行 átvitel transfer 転 送 átvitel az adathálózati kapcsolatok között transfer between data links データリンク 間 転 送 átvitel nyomonkövetése tracking transfer トラッキング 転 送 átviteli késleltetés transmission delay 転 送 遅 れ átviteli késleltetés transmission delay 伝 送 遅 れ átviteli sáv transmission band 転 送 帯 域 átviteli sáv transmission band 伝 送 帯 域 átviteli sebesség transmission speed 転 送 速 度 átviteli sebesség transmission speed 伝 送 速 度 átviteli veszteség transmission loss 転 送 損 失 átviteli veszteség transmission loss 伝 送 損 失 átviteljelző bit carry flag キャリーフラグ AUI kábel AUI cable AUIケーブル automatikus automatic オートマチック automatikus bejelentkezés auto logging オートロギング automatikus biztonsági másolat auto-backup 自 動 保 存 automatikus futtatás auto-run 自 動 運 転 automatikus hangolás auto tuning オートチューニング 14

16 automatikus hangolás mód auto tuning mode オートチューニングモード automatikus hangolási válasz auto tuning response オートチューニング 応 答 性 automatikus ismétlés auto-replication 自 動 復 列 automatikus javítás auto correction 自 動 補 正 automatikus létrehozás auto-generation 自 動 生 成 automatikus online visszatérés automatic online return オンライン 自 動 復 列 automatikus üzemmód auto mode オートモード automatizálás automation オートメーション automatizálás automation 自 働 化 axiális terhelés axial load アキシャル 荷 重 Az adatnaplózáskor kiadott utasítás At the time of data logging set instruction データロギングセット 命 令 実 行 時 Az egyes csatlakozók állapota Status of each connection コネクション 別 状 態 azonnal jelentkező nyomaték instantaneously occurring torque 瞬 時 発 生 トルク B/NET interfészmodul B/NET interface module B/NETインタフェースユニット bázis modul base module ベースユニット BCD adat BCD data BCDデータ BCD aritmetikus műveleti utasítás BCD arithmetic operation instruction BCD 算 術 演 算 命 令 BCD bemenet kapcsoló BCD input switch BCD 入 力 スイッチ BCD digitális bemenet kapcsoló BCD digital input switch BCDディジタル 入 力 スイッチ BCD digitális kijelzőeszköz BCD digital display device BCDディジタル 表 示 器 BCD kijelző BCD display BCD 表 示 BCD kód BCD code BCDコード BCD-BIN konverzió BCD-BIN conversion BCD-BIN 変 換 be-/kimenet elosztása I/O distribution I/O 分 散 be-/kimenet frissítése I/O refresh I/Oリフレッシュ be-/kimenet kiosztása I/O assignment I/O 割 付 be-/kimenet választókapcsoló I/O display selector switch 入 出 力 表 示 切 換 えスイッチ be-/kimeneti cím I/O address I/Oアドレス be-/kimeneti jel I/O signal I/O 信 号 be-/kimeneti jeladás I/O delivery I/O 渡 し 15

17 be-/kimeneti jelek listája list of I/O signals 入 出 力 信 号 一 覧 be-/kimeneti kombinált modul I/O combined module 入 出 力 混 合 ユニット be-/kimeneti modul I/O module 入 出 力 ユニット be-/kimeneti pontok száma number of I/O points I/O 点 数 be-/kimeneti szám I/O number I/O 番 号 be-/kimeneti szerver I/O server I/Oサーバ be-/kimeneti válasz sebessége I/O response speed I/O 応 答 速 度 be-/kimeneti válaszidő I/O response time I/O 応 答 時 間 beágyazás nesting ネスティング beállási idő settling time 整 定 時 間 beállítás adjustment 調 整 beállítás setting 設 定 beállítás menü setup menu セットアップメニュー beállítási érték/beállítás setting value/set value 設 定 値 beállítási oldal set side セット 側 beállítási távolság adjust distance 距 離 調 整 beállítások maximális száma maximum number of settings 最 大 設 定 数 beállítóállomások maximális száma maximum number of set stations 最 大 設 定 局 数 becslés estimate 概 算 見 積 beépített built-in 内 蔵 beépített akkumulátorral szerelt eszköz device with built-in battery バッテリ 組 込 み 機 器 beérkezési dátum delivery date 納 期 Befejezési jel megnyitása Open completion signal オープン 完 了 信 号 befogás chucking チャッキング befogó jig ジグ( 治 具 ) befogó clamp クランプ behuzalozott logika hard-wired logic ハードワイヤードロジック beillesztés paste 貼 付 beilleszthető memóriakártyák száma number of mountable memory cards メモリカード 装 着 枚 数 beírt felhasználónév ellenőrzése check user name entry ユーザ 名 未 入 力 確 認 16

18 bejelentkezés login ログイン bejelentkezés kezelése login management ログイン 管 理 bejelentkezési hitelesítés login authentication ログイン 認 証 bejelentkezési jelszó hitelesítése login password authentication ログインパスワード 認 証 bejelentkezési név log-in name ログイン 名 bejövő anyagok vizsgálata inspection of in-coming materials 受 入 検 査 bekapcsolás enable switch イネーブルスウィッチ bekapcsolás turn-on ターンオン bekapcsolás előtt before trigger トリガ 前 bekapcsolás késleltető működés on-delay operation オンディレー 動 作 bekapcsolás nyomkövetés után after trace trigger トレーストリガ 後 bekapcsolási feszültség on voltage オン 電 圧 bekapcsolási időzítő on-delay timer オンディレータイマ bekötési rajz connection diagram 結 線 図 bekötődoboz joint box ジョイントボックス belső átmérő inside diameter 内 径 belső relé internal relay 内 部 リレー bemenet frissítése refresh input リフレッシュ 入 力 bemenet/kimenet input/output 入 出 力 bemeneti ellenállás input resistance 入 力 抵 抗 Bemeneti eszközérték Input device value デバイス 値 入 力 bemeneti modul input module 入 力 ユニット bemeneti terület programozható eszközhöz input area for the programming tool プログラミングツール 用 入 力 エリア bemenő frekvencia input frequency 入 力 周 波 数 bemenő jel input signal 入 力 信 号 bemetszés incision 切 目 bemetszés notch 切 欠 け bemutatóterem showroom ショールーム berendezés machinery 加 工 機 berendezés machinery 機 械 装 置 17

19 Berendezés gyűjtött soros átvitelhez manifold serial transfer equipment マニホールドシリアル 転 送 装 置 berendezés üzemtényezője equipment operation rate 設 備 稼 働 率 berregő buzzer ブザー besorolás rank ランク beszédes válasz answerback signal アンサーバック 信 号 beszerzés purchase 仕 入 れ beszerzési útmutató purchase manual 購 買 マニュアル beszerzett alkatrészek purchased parts 外 注 品 betanítás teaching ティーチング betanító modul teaching module ティーチングユニット betáplálás feed 送 り betápláló impulzus feed pulse フィードパルス betét insert 挿 入 betű font フォント betűcsere font replacement フォント 置 き 換 え betűmemória font memory フォントメモリ Beütések száma number of count カウント 数 bevágás calf カーフ bevitel a billentyűzetről keyboard entry キーボード 入 力 bevonat coating コーティング billentyűzet keyboard キーボード billentyűzetablak key window キーウィンドウ bimetál bimetal バイメタル bináris binary バイナリ bináris binary 2 進 数 bináris adat binary data バイナリデータ bináris kód binary code バイナリコード Bináris kód Binary code バイナリコード 交 信 bináris kódolású decimális binary-coded decimal 2 進 化 10 進 数 bírt jelszó ellenőrzése check password entry パスワード 未 入 力 確 認 18

20 bit bit ビット bit adat bit data ビットデータ bitadat beviteli képernyő bit data entry screen ビットデータ 入 力 画 面 bitegységekben in units of bits ビット 単 位 biteszköz bit device ビットデバイス bitfeldolgozási utasítás bit processing instruction ビット 処 理 命 令 bitinverzió módosítása change bit inversion ビット 反 転 変 更 bitkiosztás bit assignment ビット 割 付 bitminta bit pattern ビットパターン bitpozíció bit position ビット 位 置 bitráta baud rate ポーレート bitsebesség bit rate ビットレート biztonság security セキュリティ biztonság szabvány safety standards 安 全 規 格 biztonsági adat backup data バックアップデータ biztonsági adatfájl backup data file バックアップデータファイル biztonsági ajtó safety door 安 全 扉 biztonsági áramkör safety circuit 安 全 回 路 biztonsági áramkör hiba safety circuit error セーフティ 回 路 異 常 biztonsági CSP fájl safety CSP file 安 全 CSPファイル biztonsági ellenőrzés safety inspection 安 全 検 査 biztonsági ellenőrzés safety review 安 全 審 査 biztonsági fék safety brake 安 全 ブレーキ biztonsági felügyelet security management セキュリティ 管 理 biztonsági felügyelet kimenete safety monitor output セーフティモニタ 出 力 biztonsági funkcióblokk safety function block 安 全 ファンクションブロック biztonsági intézkedések safety measures 安 全 対 策 biztonsági jóváhagyás safety approval 安 全 認 証 biztonsági kapcsoló reteszeléssel guard switch with an interlock ロック 機 構 付 ドアスイッチ biztonsági készlet safety inventory 安 全 在 庫 19

21 biztonsági másolás indításbeállító érintkezője backup start setup contact バックアップ 開 始 準 備 接 点 biztonsági másolat backup バックアップ Biztonsági másolat indításának előkészítése kész Backup start preparation completed バックアップ 開 始 準 備 完 了 Biztonsági másolat készül Backup in execution バックアップ 実 行 中 biztonsági mechanizmus safety mechanism 安 全 機 構 biztonsági memória backup memory バックアップメモリ biztonsági mentés elkészült backup completed バックアップ 完 了 Biztonsági mentés indítása előkészítve Backup start prepared バックアップ 開 始 準 備 biztonsági mentés indítása előtt before backup start バックアップ 開 始 前 biztonsági mentés mód backup mode バックアップモード biztonsági mentést indító érintkező backup start contact バックアップ 開 始 接 点 biztonsági működés security operation セキュリティ 操 作 biztonsági relémodul safety relay module 安 全 リレーユニット biztonsági szőnyeg mat switch マットスイッチ BIZTONSÁGI ÜZEMMÓD SAFETY MODE セーフティモード biztosíték fuse ヒューズ biztosíték besorolása fuse rating ヒューズ 定 格 biztosíték kiolvadását jelző modul fuse blown module ヒューズ 断 ユニット biztosíték kiolvadásjelző fuse blown indication ヒューズ 断 表 示 biztosíték kiolvadt fuse blown ヒューズ 断 Blokk összehasonlítása Block comparison ブロック 比 較 blokk részletes konfigurálása block detailed configuration ブロック 詳 細 構 成 blokkolás block ブロック blokkolás kizárása NOR block exclusive NOR ブロック 否 定 排 他 的 論 理 和 blokkolás kizárása OR block exclusive OR ブロック 排 他 的 論 理 和 blokkolási lista block list ブロックリスト blokkváltás block switching ブロック 切 換 え blokkváltó utasítás block switching instruction ブロック 切 替 え 命 令 bordázott vezetékburkolat comb-shaped wiring cover くし 形 配 線 カバー böngésző browser ブラウザ 20

22 bővítés extension 拡 張 子 bővítés add-on アドオン bővített szkennelési idő extended scan time スキャンタイム 延 び 時 間 bővítő alapmodul extension base module 拡 張 ベースユニット bővítő alapmodul redundás tápellátó rendszerhez extension base module for redundant power supply system 電 源 二 重 化 システム 用 増 設 ベースユニット brumm (feszültségigadozás) ripple リップル Bureau Veritas Bureau Veritas フランス 船 級 協 会 burkolat case ケース burkolat védelmi besorolása enclosure rating 保 護 構 造 busz bus バス buszbővítő bus extension バス 延 長 buszcsatlakozás bus connection バス 接 続 buszfeszültség bus voltage 母 線 電 圧 buszkapcsoló modul bus switching module バス 切 換 えユニット buszkommunikációs modul bus communication module バス 通 信 ユニット buszváltó kapcsoló bus switching switch バス 切 換 えスイッチ byte byte バイト C, hőmérsékletszabályozó TC, temperature controller 温 度 調 節 器 CC-Link távoli be-/kimeneti modul diagnosztikai funkciókkal CC-Link remote I/O module with diagnostic functions 診 断 機 能 付 きCC-LinkリモートI/Oユニット cél target ターゲット céladat biztonsági mentése backup target data バックアップ 対 象 データ célérték target value 目 標 値 célfelügyelet monitor target モニタ 対 象 célhely destination デスティネーション cellaméret cell size セルサイズ Célmodul kiválasztása hibajavításhoz Select target module for debugging デバッグ 対 象 ユニット 選 択 Centronics interfész Centronics interface セントロニクスインタフェース CF kártya CF card コンパクトフラッシュカード chip chip チップ chipellenállás chip resistor チップ 抵 抗 21

23 chippel szerelt chip mounting チップ 実 装 chiptörés chip crack チップクラック ciklikus átvitel feldolgozási ideje cyclic transmission processing time サイクリック 伝 送 処 理 時 間 ciklikus átvitel szinkronizált megszakítása cyclic transmission synchronous interrupt サイクリック 伝 送 同 期 割 込 み ciklikus kommunikáció cyclic communication サイクリック 交 信 ciklois cycloid curve サイクロイド 曲 線 ciklus cycle 周 期 ciklus varrás cycle stitch サイクル 縫 い ciklusadat cyclic data サイクリックデータ ciklusidő cycle time サイクルタイム cím address アドレス cím title タイトル cím jelmagyarázata address notation アドレス 表 記 címbejegyzés nyomtatása print title entry プリントタイトル 登 録 címcsökkenési irány address decreasing direction アドレス 減 少 方 向 címke label ラベル címke kijelző tag display タグ 表 示 címke megjegyzés tag comment タグコメント címke regisztrálása register a label ラベル 登 録 címke tartalma tag contents アラーム 内 容 címke típusú kijelző tag type display タグタイプ 表 示 címkeadat-elem tag data item タグデータ 項 目 címkeforrás tag source タグソース címkeprogram label program ラベルプログラム címkeprogram, reverzibilis átalakítás információk label program reversible conversion information ラベルプログラム 可 逆 変 換 情 報 címkeprogramozás, reverzibilis átalakítás információk label programming reversible conversion information ラベルプログラミング 可 逆 変 換 情 報 címkeváltozó tag variable タグ 変 数 címkézés feldolgozása labeling processing ラベリング 処 理 címnövelési irány address increasing direction アドレス 増 加 方 向 cink présöntvény zinc die-cast 亜 鉛 ダイキャスト 22

24 csapágy bearing ベアリング csaplyuk pinhole ピンホール csapolónyílás tap hole タップ 穴 csatlakozás connection 接 続 csatlakozás connection コネクション csatlakozás nélkül connectionless コネクションレス csatlakozási információ connection information コネクション 情 報 csatlakozási kód connection number コネクション 番 号 csatlakozási útvonal lista connection path list 接 続 経 路 一 覧 csatlakozások száma number of connections コネクション 数 csatlakozó teminal ターミナル csatlakozó connector コネクタ csatlakozó interfészmodul terminal interface module ターミナルインタフェースユニット csatlakozó modul teminal module ターミナルユニット csatlakozó oldal connecting side コネクト 側 csatlakozó része connector part コネクタ 部 csatlakozó/sorkapocs konvertermodul connector/terminal block converter module コネクタ/ 端 子 台 変 換 ユニット csatlakozó/sorkapocs konvertermodul kábele cable for connector/terminal block converter module コネクタ/ 端 子 台 変 換 ユニット 用 ケーブル csatlakozócsavar connector screw コネクタ 取 付 けネジ csatlakozófoglalat jack socket ジャックソケット csatlakozórögzítő-csavar connector fixing screw コネクタ 固 定 ネジ csatlakozótű connector pin コネクタピン csatorna channel チャンネル csatornalista lineup ラインアップ csatornaszám channel number チャンネル 番 号 csatornaszám-beállító kapcsoló channel number setting switch チャンネルNo. 設 定 スイッチ csatornaválasztás channel selection チャンネル 選 択 csatornaválasztó kapcsoló channel selection switch チャンネル 選 択 スイッチ Csatornaváltási kérés Channel change request チャンネル 変 更 要 求 csatornaváltási parancs channel change command チャンネル 変 更 指 令 23

25 csavar screw スクリュー csavar screw ネジ csavar meghúzása tightening the screw ネジ 締 め csavaranya nut ナット csavaranya sablon bolt gauge ネジゲージ csavarhúzó screwdriver ドライバー csavarmeghúzási nyomaték screw tightening torque ネジ 締 めトルク csavart eres, árnyékolt vezeték twisted shielded wire ツイストシールド 線 csavart érpár twisted pair ツイストペア csavart érpáros kábel twisted pair cable ツイストペアケーブル csavart érpáros vezeték twisted pair wire ツイストペア 線 csillagfejű csavarhúzó Phillips screwdriver プラスドライバ csillagkapcsolás star connection スター 結 線 csillapító damper ダンパー csipkészlet chip set チップセット csomag packet パケット csomag package パッケージ Csomagadat Packet data パケットデータ Csomagadat terület Packet data area パケットデータエリア Csomagadat terület használata Packet data area usage パケットデータエリア 使 用 率 Csomagelem Packet element パケット 構 成 要 素 Csomagformátum Packet format パケットフォーマット csomagolás packing パッキン csomagolás packing 梱 包 Csomagszám Packet No. パケット 番 号 Csomagtípus Packet type パケット 種 別 csomópont node ノード csomópont címe node address ノードアドレス csoportok száma number of groups グループ 数 Csoportos eszközcsere Device Batch Replacement デバイス 一 括 置 換 24

26 Csoportos eszközfelügyelet device batch monitor デバイス 一 括 モニタ csoportos kezelés batch treatment バッチ 処 理 csökkenés decrement デクリメント csőszerelési rajz piping diagram 配 管 図 csúcs spike スパイク csúcsfeszültség peak voltage ピーク 電 圧 csúcsterhelési arány peak load ratio ピーク 負 荷 率 Csupaszolt csatlakozó insulation displacement connector 圧 接 タイプコネクタ csúszás slip すべり csúszás slip 伝 票 csúszáskompenzáció slip compensation すべり 補 正 Darlington tranzisztor Darlington transistor ダーリントントランジスタ Daru Crane クレーン dátumcél datum target データムターゲット DC DC 直 流 decimális decimal 10 進 数 decimális állandó decimal constant 10 進 定 数 definitív-reflektív definite-reflective 限 定 反 射 型 dekóder decorder デコーダ dekódolás decode デコード deltakapcsolás delta connection デルタ 結 線 demultiplikáló demultiplexer デマルチプレクサ diagnosztika diagnostics 診 断 diagram chart チャート differenciál differential 差 動 differenciál vonalmeghajtó rendszer differential line driver system 差 動 ラインドライバ 方 式 differenciálás differentiation 判 定 differenciálás mód differentiation mode 判 別 モード differenciálmű differential gears ディファレンシャルギア diffúz-szórt diffuse-reflective 拡 散 反 射 型 25

27 digitális digital ディジタル digitális adat részletei digital data details ディジタルデータ 詳 細 digitális bemenet digital input ディジタル 入 力 digitális buszcsatlakozás digital bus connection ディジタルバス 接 続 digitális érték digital value ディジタル 値 digitális IC digital IC ディジタルIC digitális kapcsoló digital switch ディジタルスイッチ digitális kijelző berendezés digital display device デジタル 表 示 器 digitális kimenet digital output ディジタル 出 力 digitális kimeneti érték digital output value ディジタル 出 力 値 digitális RGB digital RGB ディジタルRGB digitális vezérlés digital control ディジタル 制 御 digitális-analóg konverter modul digital-analog converter module ディジタルアナログ 変 換 ユニット dinamikus bemeneti modul dynamic input module ダイナミック 入 力 ユニット dinamikus fék dynamic brake ダイナミックブレーキ Dinamikus fékreteszelés Dynamic brake interlock ダイナミックブレーキインタロック dinamikus karakterisztika dynamic characteristics 動 特 性 dinamikus kimeneti modul dynamic output module ダイナミック 出 力 ユニット dinamikus memória, DRAM dynamic memory, DRAM ダイナミックメモリ dinamikus pásztázás be-/kimeneti modul dynamic scan I/O module dinamikus pásztázás bemeneti modul dynamic scan input module ダイナミックスキャン 入 出 力 ユニット ダイナミックスキャン 入 力 ユニット dinamikus szkennelés dynamic scan ダイナミックスキャン dinamikus tartomány dynamic range ダイナミックレンジ dinamikus terhelés impact load インパクト 負 荷 dinamométer dynamometer 動 力 計 DIN-sín DIN rail DINレール dióda diode ダイオード dióda módszer diode method ダイオード 方 式 diódahíd diode bridge ダイオード ブリッジ DIP-kapcsoló DIP switch ディップスイッチ 26

28 DIP-kapcsoló információ DIP switch information ディップスイッチ 情 報 D-Llink leállítás/stop adatkapcsolat D-Llink stop/stop data link データリンク 停 止 dm dm デシメートル dob barrel バレル dokumentum document ドキュメント Dot Field név dot field name ドットフィールド 名 dőlésmegelőzési művelet szintje stall prevention operation level ストール 防 止 動 作 レベル D-típusú földelése D-type grounding D 種 接 地 dugasz jack ジャッキ dugaszolható plug-in プラグイン dugaszolótábla pinboard ピンボード dugó plug ジャック dupla kattintás double-click ダブルクリック duplaszavas elérési pontok száma number of double-word access points ダブルワードアクセス 点 数 duplaszavas eszköz double-word device ダブルワードデバイス duplaszó double word ダブルワード duplaszó-elérés double-word access ダブルワードアクセス éberségi kapcsoló deadman switch デッドマンスイッチ edzés hardening 焼 入 れ effektív érték effective value 実 効 値 effektív képpontok effective pixels 有 効 画 素 Effektív terhelési arány Effective load ratio 実 効 負 荷 率 egér mouse マウス egérművelet mouse operation マウス 操 作 egy érintéses one touch ワンタッチ egyedi hibainformáció menü individual error information menu エラー 個 別 情 報 メニュー egyedi karakter custom character 外 字 egyedi LSI custom LSI カスタムLSI egyedi termék customized product カスタム 品 egyenes kábel straight cable ストレートケーブル 27

29 egyenes típus straight out type ストレート 出 し 用 タイプ egyenes vonalak straight lines 直 線 egyéni individual 個 別 egyéni hibainformáció individual error information エラー 個 別 情 報 egyenlő sebességű művelet equal speed operation 揃 速 運 転 egyensúly balance バランス egyérintéses beállító gomb one-touch adjustment button ワンタッチ 調 整 ボタン egyérintéses csatlakozó one-touch connector ワンタッチコネクタ egyetlen one shot ワンショット egyetlen befejezés single end シングルエンド egyetlen feladat single task シングルタスク Egyezés Match 一 致 Egyezés észlelés Match detection 一 致 検 出 egyfázisú motor single phase motor 単 相 モータ egyidejű hálózati útvonal co-existence network route 異 種 ネットワーク 通 信 経 路 egylépcsős beszerelés one-touch mounting ワンタッチ 取 付 け egylépéses időzítő kimenet one-shot timer output ワンショットタイマ 出 力 egylépéses kimenet one-shot output ワンショット 出 力 egység unit 単 位 egységár unit price 単 価 Egyszerű projekt Simple project シンプルプロジェクト együttes ellenőrzés joint inspection 立 会 い 検 査 ejtésvizsgálat impact drop インパクトドロップ ejtésvizsgálati eredmény impact drop performance インパクトドロップ 性 能 ekhó echo エコー él edge エッジ él észlelése edge detection エッジ 検 出 elakadás elleni védelem stall prevention ストール 防 止 elektróda electrode 電 極 elektródaszonda electrode probe 電 極 針 28

30 elektromágneses detektor annunciator detection アナンシェータ 検 出 elektromágneses detektor annunciator アナンシェータ elektromágneses detektor ellenőrzése annunciator check アナンシェータチェック elektromágneses detektor száma annunciator detection number アナンシェータ 検 出 番 号 elektromágneses észlelések száma number of annunciator detection アナンシェータ 検 出 個 数 elektromágneses fék electromagnetic brake 電 磁 ブレーキ elektromágneses indukció electromagnetic induction 電 磁 誘 導 elektromágneses kapcsoló electromagnetic switch 電 磁 開 閉 器 elektromágneses motorfék motor electromagnetic brake モータ 電 磁 ブレーキ elektromágneses relé electromagnetic relay 電 磁 リレー elektromos áramkör electrical circuit 回 路 elektromos töltés electric charge 電 荷 Elektronikus áttétel Electronic gear 電 子 ギア elektronikus számláló electronic counters 電 子 カウンタ elektronikus típusú electronic type 電 子 式 elektrosztatikus zaj static induced noise 静 電 誘 導 ノイズ elem battery 電 池 elem battery バッテリ elem element エレメント elemtartó battery holder バッテリホルダ elérés access アクセス elérési slave állomás access slave station アクセス 子 局 elérési tartomány access range アクセス 範 囲 életciklusteszt test of operation life 寿 命 試 験 élettartam life 寿 命 elfogadott norma de facto standard デファクトスタンダード eljárás procedure 手 順 élkiemelés edge enhancement エッジ 強 調 ellenállás resistance 抵 抗 ellenállás terhelés resistance load 抵 抗 負 荷 29

31 ellenelektromos erő counter-electromotive force 逆 起 電 力 ellenirányú forgás reverse rotation 逆 転 ellenőr inspector 検 査 員 ellenőrzés check チェック ellenőrzés overview 概 要 ellenőrző összeg kódja sumcheck code サムチェックコード ellenőrző számjegy check digit チェックデジット ellenőrzőkód check code チェックコード ellenőrzőösszeg checksum チェックサム elmozdítási mód displacement mode 変 位 モード elosztó distributor ディストリビュータ előerősítő preamplifier プリアンプ 箱 előfeldolgozás preprocessing 前 処 理 előfeszültség bias バイアス előkészítés (Eljárások) preparation (Procedures) 段 取 り előkészítés/fenntartás preparation/maintenance 整 備 előnézet preview プレビュー előnézeti terület preview area プレビューエリア előny advantage メリット előre beállított bemenet preset input プリセット 入 力 előre beállított érték preset プリセット előre beállított érték preset value プリセット 値 előre beállított parancs preset command プリセット 指 令 előre beállított számláló preset counter プリセットカウンタ Előre megadott érték írási utasítása (ICPREWR1(P)) Preset value write instruction (ICPREWR1(P)) プリセット 値 書 込 み 命 令 (ICPREWR1(P)) előriasztás pre-alarm プリアラーム Előtolás Inching インチング előtolási művelet inching operation インチング 運 転 előtolási távolság inching moving distance インチング 移 動 量 előzmény kijelző history display 履 歴 表 示 30

32 előzménygrafikon historical trend graph ヒストリカルトレンドグラフ elrendezés layout レイアウト elrendezési rajz layout drawing 配 置 図 első előnyben részesített képernyő first preferred screen 第 一 優 先 画 面 első indítás initial start イニシャルスタート első indítás mód initial start mode イニシャルスタートモード első tranziens zaj first transient noise ファーストトランジェントノイズ elsődleges fordulatszám-beállítás principal velocity setting box 主 速 設 定 箱 elszámolási kulcs yield rate 歩 留 まり eltávolítás uninstallation アンインストール eltávolítás removal 取 りはずし eltérés deviation 偏 差 eltérés difference 差 分 eltérések differences 差 異 eltérésszámláló deviation counter 偏 差 カウンタ élvezérelt relé edge relay エッジリレー elvezérlő állomás sub-control station サブ 管 理 局 emelkedési idő rise time 立 上 り 時 間 emelő lifter リフタ emitter emitter エミッタ emulátor emulator エミュレータ EN túlfeszültségvédelem Surge immunity EN サージイミュニティ EN Endian endian エンディアン energiafogyasztás power rate パワーレート entalpia enthalpy エンタルピ entitás entity エンティティ eredeti diagram original diagram 原 図 eredeti gyártási hely tanúsítványa certificate for original production place 原 産 地 証 明 érintkezésmentes bemenet non-contact input 無 接 点 入 力 érintkezésmentes észlelés non-contact detection 非 接 触 検 出 31

33 érintkező contact 接 点 érintkező bemenet contact input 接 点 入 力 érintkező kimenet contact output 接 点 出 力 érintkező kimeneti modul contact output module 接 点 出 力 ユニット érintkező típusa elektromágneses relé contactor type electromagnetic relay コンタクタ 形 電 磁 継 電 器 érintőkapcsoló touch switch タッチスイッチ érkezés megerősítése confirmation of arrival 到 着 確 認 erős lúg strong alkali 強 アルカリ erősen savas anyagok strong acidic substances 強 酸 性 物 質 erősítés gain ゲイン erősítés beállítás kérés gain setting request ゲイン 設 定 要 求 erősítés beállítási állapota gain setting status ゲイン 設 定 状 態 erősítés beállítási mód gain setting mode ゲイン 設 定 モード erősítés érték gain value ゲイン 値 Erősítés jellemzői Gain specification ゲイン 指 定 erősítés kapcsolása gain switching ゲイン 切 換 え Erősítés keresése Gain search ゲインサーチ Erősítési érték felhasználó által állítható tartománya User range setting gain value ユーザレンジ 設 定 ゲイン 値 erősítő amplifier アンプ értékelés assessment 評 価 értékesítések sales 販 売 értékszám record number レコード 数 értékszám record number レコード 点 数 értékvezérlő egység value control unit 数 値 制 御 装 置 értelmező BASIC interpretive BASIC インタプリタ 形 BASIC érvénytelen állomás hiba error invalid station エラー 無 効 局 érzékenység sensitivity 感 度 és and アンド eseményértesítés event notification イベント 通 知 eseménykiadási feltétel event issuance condition イベント 発 行 条 件 32

34 esés drop 落 下 esési idő fall time 立 下 り 時 間 esésvezérlés droop control ドループ 制 御 eszköz device デバイス eszköz állapota device condition デバイス 条 件 eszköz frissítése refresh device リフレッシュデバイス eszközadat-tároló fájl device data storage file デバイスデータ 格 納 用 ファイル eszközbefektetés equipment investment 設 備 投 資 Eszközcsere Replace device デバイス 置 換 eszközcsere device change デバイス 変 更 eszközcsere jellemzői device change specification デバイス 変 化 指 定 eszközérték device value デバイス 値 eszközfelügyelet device monitor デバイスモニタ eszközfelügyelet/eszközteszt device monitor/device test デバイスモニタ/デバイステスト eszközfelügyelet/teszt device monitor/test デバイスモニタ/テスト eszközfelügyeleti képernyő device monitor screen デバイスモニタ 画 面 eszközgomb tool button ツールボタン eszközinformáció device information デバイス 情 報 eszközkeresés a párbeszédablakban find device dialog box デバイス 検 索 ダイアログ eszközlista device list デバイス 一 覧 eszközmegjegyzés device comment デバイスコメント eszközmegjegyzés kijelzőválasztás device comment display selection デバイスコメント 表 示 選 択 eszközmegjegyzés kijelzőválasztó menü device comment display selection menu デバイスコメント 表 示 選 択 メニュー eszközmegjelenítő képernyő device display screen デバイス 表 示 画 面 eszköznév tool name ツール 名 eszközpontok számának módosítása change number of device points デバイス 点 数 変 更 eszközsáv tool bar ツールバー eszköztartomány device range デバイス 範 囲 eszköztesztelés device test デバイステスト eszköztesztelés megerősítése device test confirmation デバイステスト 確 認 33

35 eszköztesztelés megerősítési menü device test confirmation menu デバイステスト 確 認 メニュー eszköztesztelés menü device test menu デバイステストメニュー eszköztipp kijelző tool hint display ツールヒント 表 示 eszköztörlés menü device clear menu デバイスクリアメニュー Eszközválasztás Device select デバイス 選 択 Eszközválasztás menü Device select menu デバイス 選 択 メニュー észlelési távolság detecting distance 検 出 距 離 észlelési zóna detection zone 検 出 領 域 észlelve detected 検 出 Ethernet Ethernet イーサネット excenter adat cam data カムデータ excentergörbe karakterisztikája cam curve characteristic value カム 曲 線 特 性 値 excenter működtetésű kapcsoló cam operated switch カムスイッチ excentricitás mérése eccentricity measurement 偏 心 測 定 exportálás export エクスポート ezredmásodperc millisecond ミリ 秒 fa tree ツリー fagyás freeze フリーズ fáj létrehozási adatainak módosítása file creation data modification ファイル 作 成 日 時 変 更 fájl file ファイル fájl átváltási időzítése file switching timing ファイル 切 換 えタイミング fájl címsor file header ファイルヘッダ fájl elérési útvonala file path ファイルパス fájl használhatósága file usability ファイル 使 用 方 法 fájl jelszó file password ファイルパスワード fájl zárolása file lock ファイルロック fájladat írása/olvasása file data read/write ファイル 内 容 読 出 し/ 書 込 み fájladatok táblázat olvasása file information table read ファイル 情 報 一 覧 読 出 し fájlattribútim módosítása file attribute change ファイル 属 性 変 更 fájlattribútum file attribute ファイル 属 性 34

36 fájlátvitel file transfer ファイル 転 送 fájlátviteli kérés file transfer request ファイル 転 送 要 求 fájldiagnosztikai ellenőrzés file diagnostic check ファイル 診 断 チェック fájldiagnosztikai információ file diagnostic information ファイル 診 断 情 報 fájlegység file unit ファイル 単 位 fájlelérés file access ファイルアクセス fájlformátum file format ファイル 形 式 fájlinformációk módosítása file information modification ファイル 情 報 変 更 fájl-jelszó 32 file password 32 ファイルパスワード32 fájlkeresés file search ファイルサーチ fájlmentési célhely file save destination ファイル 保 存 先 fájlméret file size ファイル 容 量 fájlméret jellemzői file size specification ファイルサイズ 指 定 fájlméret-egység file size unit ファイルサイズ 単 位 fájlművelet file operation ファイル 操 作 fájlnév file name ファイル 名 fájlnév-módosítási parancs file name change command ファイル 名 変 更 コマンド fájlregiszter file register ファイルレジスタ fájlregiszter blokk-kapcsolási eljárásban file register in the block switching method ブロック 切 換 え 方 式 ファイルレジスタ fájlregiszter fájl file register file ファイルレジスタファイル fájlregiszter kapacitása file register capacity ファイルレジスタ 容 量 格 納 レジスタ fájlregiszter törlése file register clear ファイルレジスタクリア fájlregiszter-pontok száma number of file register points ファイルレジスタ 点 数 fájlszerkezet file structure ファイル 構 成 fájltárolás file storage ファイル 格 納 fájltípus file type ファイル 種 別 fájltörlés parancs file delete command ファイル 削 除 コマンド fájlzárolás regisztrálása/mégsem file lock registration/cancel ファイルロック 登 録 / 解 除 faszerkezetű kijelző tree display ツリー 表 示 fázisdetektor phase detector 位 相 検 出 器 35

37 fázisdetektor kapocs phase detection terminal 位 相 検 出 端 子 Fáziskompenzáció Phase compensation 位 相 補 正 fázissiettető kondenzátor phase-advanced condenser 進 相 コンデンサ fázisszög phase angle 位 相 角 fedélrögzítő-csavar cover mounting screw カバー 取 付 けねじ fehér matt papír white mat paper 白 色 マット 紙 fehéregyensúly white balance ホワイトバランス fej után post head ポストヘッド fejjel lefelé bottom up ボトムアップ Fejléc Header ヘッダ fejléc header ヘッダ 部 fejlesztés development 開 発 fejlesztési ábra development chart 展 開 図 fejlesztő eszköz upgrade tool リニューアルツール fék áramköre brake circuit ブレーキ 回 路 fékellenállás braking resistor ブレーキ 抵 抗 器 fékezési képesség braking ability ブレーキ 能 力 fékező ellenállás túlmelegedés elleni védelme braking resistor overheat protection ブレーキ 抵 抗 器 過 熱 保 護 fékhasználat brake usage ブレーキ 使 用 率 fékmodul brake module ブレーキユニット féknyitás befejezési jel brake opening completion signal ブレーキ 開 放 完 了 信 号 féknyitási kérés brake opening request ブレーキ 開 放 要 求 féktranzisztor hiba brake transistor error ブレーキトランジスタ 異 常 féktranzisztor hibaészlelés brake transistor error detection ブレーキトランジスタ 異 常 検 出 felbontás resolution 解 像 度 felbontás resolution 分 解 能 feldolgozás befejezése end processing エンド 処 理 feldolgozás zárása close processing クローズ 処 理 feldolgozási ciklus process cycle 処 理 サイクル felfutás/lefutás vezérlése ramp-up/down control 台 形 制 御 36

38 felhajtható fedél hinged cover 蝶 番 付 きカバー felhasználó user ユーザ felhasználó 0. sz. órabeállítása user timing clock No.0 ユーザタイミングクロックNo.0 felhasználó által létrehozott képernyő user-created screen ユーザ 画 面 felhasználó által megadott user-specified ユーザ 指 定 felhasználó által meghatározott címke user-defined tag ユーザ 定 義 タグ felhasználó regisztrációs keret jellemzői user registration frame specification ユーザ 登 録 フレーム 指 定 felhasználó regisztrációs keret létrehozása user registration frame creation felhasználó regisztrációs keret tartalmai user registration frame contents ユーザ 登 録 フレーム 作 成 ユーザ 登 録 フレーム 内 容 felhasználó regisztrálása user registration ユーザ 登 録 felhasználói beállítások rendszerterület user setting system area ユーザ 設 定 システムエリア felhasználói beállítások terület user setting area ユーザ 自 由 エリア felhasználói bejelentkezés információi login user information ログインユーザ 情 報 felhasználói kézikönyv user's manual ユーザーズマニュアル felhasználói mágneslemez user floppy disk ユーザ 用 フロッピーディスク felhasználói program user program ユーザプログラム Felhasználói tartományírás kérés User range write request ユーザレンジ 書 込 み 要 求 FELHASZNÁLÓI ÜZENET USER MESSAGE ユーザメッセージ felhasználói üzenet képernyő user message screen ユーザメッセージ 画 面 Felhasználói üzenet utasítás User message instruction ユーザメッセージ 命 令 felhasználónév user name ユーザ 名 felhasználónév beviteli mező user name entry field ユーザ 名 入 力 部 felhasználónév ellenőrzése check user name ユーザ 名 確 認 felhasználó-tartomány user range ユーザレンジ felhasználóváltás user switching ユーザ 切 替 え felhúzó ellenállás pull-up resistor プルアップ 抵 抗 féligáteresztő tükör half mirror ハーフミラー félkész termék semi-manufactured-product 仕 掛 品 félkész termékek semi-manufactured goods 半 完 成 品 Felső folyamatriasztás alsó határérték Process alarm upper lower limit プロセスアラーム 上 下 限 37

FA terminológiai szótár

FA terminológiai szótár FA用語辞典 FA terminológiai szótár 日本語 ハンガリー語 Japán Magyar (IPA formátum) FA に関連する用語約 4000 語以上について 日本語 英語 ハンガリー語対訳を収録してお ります Több, mint 4000 FA szakszót tartalmazó szószedet japán, angol és magyar nyelven.

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Indulás után a kontroller jelszót kér, a gyári adminisztrátori jelszó: 9999

Indulás után a kontroller jelszót kér, a gyári adminisztrátori jelszó: 9999 A CON3 kontroller használata: Indulás után a kontroller jelszót kér, a gyári adminisztrátori jelszó: 9999 A CON3 as kontroller alkalmas a Techson prémium kategóriás rögzítők és a Typhoon speed dome kamerák

Részletesebben

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) 2013. Szeptember Témakörök Háromfázisú generátorok Generátor feszülts ltségszabályzók Digitális vezérl rlésű szabályz lyzók Feszülts ltségszabályzó mérések Digitális

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

4csatornás DVS, 7 LCD

4csatornás DVS, 7 LCD 4csatornás DVS, 7 LCD Tömör kezelési utasítás 4-CS M OZGÁS Távirányító LAN OPCIÓ Mielőtt bekapcsolja a készüléket Kérjük megfelelően csatlakoztassa a SATA táp- és adatkábelt, amikor a SATA HDD-t a DVR-be

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt 43 Magyar Gyors felhasználói útmutató Ez a telepítési útmutató végigvezeti Önt a GW-7100PCI adapter és szoftver telepítésének folyamatán. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a következő

Részletesebben

Felhasználói Útmutató. Center V2

Felhasználói Útmutató. Center V2 Felhasználói Útmutató Center V2 Verzió: v8.5 Készült: Budapest, 2012 Riarex Kft. megbízásából - 1 - Riarex Kft. 1.3 A Center V2 képernyője 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 17 17 18 19 20 21 22 1-1

Részletesebben

DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató. Készitette: Dasyst Kft. www.dasyst.hu

DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató. Készitette: Dasyst Kft. www.dasyst.hu DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató Tartalom: 1 Első lépések 1.1 KI/BE kapcsolás (Power ON/OFF) 1.2 Töltés és az akkumulátor (Power supply and battery) 1.3 Műszer használat (How to use the meter) 1.4

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

Formula Sound árlista

Formula Sound árlista MIXERS FF-6000; FF6000P Formula Sound 160 6 channel dual format DJ mixer with removable fader panel. (Supplied with linear faders) Formula Sound 160P As above but with PRO X crossfade fitted. Formula Sound

Részletesebben

MetaSat Programozó Használati útmutató

MetaSat Programozó Használati útmutató MetaSat Programozó Használati útmutató Gördítés felfelé Többfunkciós gombok Gördítés lefelé Belépés a menübe, funkciók nyugtázása, adattárolás 1 1. fejezet A BERENDEZÉS ELŐZETES ELLENŐRZÉSE A telepítés

Részletesebben

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság Adatkezelő szoftver ProdX Inspect szoftver Fokozott termelékenység Páratlan termékminőség Magas fokú biztonság Teljesen átlátható folyamatok Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség

Részletesebben

Műszerkönyv. Elektronikus számolómérleg. CS Típus

Műszerkönyv. Elektronikus számolómérleg. CS Típus Prominens Kft. Műszerkönyv Elektronikus számolómérleg CS Típus Dátum: 29. május Kód: MŰH DocNr.: CS / 29 / 1. változat Érvényesítve:... Dátum: 29.5.28... MŰH Doc.Nr.: CS / 29 / 1. változat 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony

Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés

Részletesebben

ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ

ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 とハンガリーとの 間 の 協 定 / SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY JAPAN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ 日 本 の 実 施 機 関 による 受 付 日 入

Részletesebben

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz - 2 - A készülék felépítése RS232 soros csatlakozó Dugaszolóaljzat hálózati töltő részére Csatlakozóaljzat a készülékek csatlakoztatásához

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

OBD2 Hibakód lista. P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés

OBD2 Hibakód lista. P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés OBD2 Hibakód lista P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-29 P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) C-31 P0100=Levegőtömeg-

Részletesebben

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2016/2017 I. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2016/2017 I. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC Mechatronika és mikroszámítógépek 2016/2017 I. félév Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC AD átalakítás Cél: Analóg (időben és értékben folytonos) elektromos mennyiség kifejezése digitális (értékében nagyságában

Részletesebben

Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. A B C D E F G H

Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. A B C D E F G H Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. 3 KISEGITŐ hálózat INPUT MAINS hálózat FOGYASZTÓ LED 1 4 HIBA DISPLAY FUNKCIÓ nyomógombok LED INFORMÁCIÓ tartalom. A B C D E F G

Részletesebben

Yealink SIP Phone család. webes programozási útmutató. A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft.

Yealink SIP Phone család. webes programozási útmutató. A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft. Yealink SIP Phone család webes programozási útmutató A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft. 2 1. Tartalomjegyzék 2. Regisztráció lépései... 3 2.1

Részletesebben

3G185 router Li-ion akkumulátor Usb kábel Telepítési útmutató.

3G185 router Li-ion akkumulátor Usb kábel Telepítési útmutató. 1. Doboz Tartalma: 3G185 router Li-ion akkumulátor Usb kábel Telepítési útmutató. Rendszer követelmények Az alábbi böngészők támogatottak:ie,firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Az alábbi operációs rendszerek

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet AS-I ILLESZTŐ-TÁPEGYSÉG PTL RENDSZEREKHEZ KVL-AGW01 FŐBB PARAMÉTEREK AS-i vezérlők illesztését végzi a KVL COMP által gyártott PTL rendszerekhez. 3 A terhelhetőségű AS-i tápegység. 5 A terhelhetőségű tápegység

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

Bemutatás. Elrendezés. Leírás. Műszaki adatok. Funkciók

Bemutatás. Elrendezés. Leírás. Műszaki adatok. Funkciók Bemutatás Leírás A legújabb fejlesztésű STIM DSCR univerzális vevőegység a DSC egyirányú vezeték nélküli eszközeinek a jelzéseit fogadja és azokat 5 darab szabadon konfigurálható relével bármilyen központra

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA 1 MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA A mérést végezte: Csoport: A mérés időpontja: A méréshez felhasznált eszközök: -Számítógépes mérés -printer A vizsgált áramkör neve:...... A mérésvezető tanár tölti

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat. . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre

Részletesebben

OCI611 Hibalista. 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő. 28 Füstgáz hőmérsékletérzékelő. 32 2. előremenő vízhőmérséklet-érzékelő

OCI611 Hibalista. 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő. 28 Füstgáz hőmérsékletérzékelő. 32 2. előremenő vízhőmérséklet-érzékelő OCI611 Hibalista # Hiba 10 Külsőhőmérséklet-érzékelő 11 Napérzékelő 12 Szélérzékelő 20 1. kazánérzékelő 22 2. kazánérzékelő 25 Fatüzelésű kazán vízhőmérséklet-érzékelő 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

Nagy felbontású, analóg, Full-HD videorendszer

Nagy felbontású, analóg, Full-HD videorendszer Nagy felbontású, analóg, Full-HD videorendszer UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TechSon AHD típusú kamerákhoz v 1.2 AHD kamera Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a felhasználói útmutató tartalmazhat

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description 图 Draft 消 声 器 Kipufogó PARTS CATALOGUE YY50QT0000 YY50QT0000 Kipufogó dob Exhaust Muffler YY50QT0000 gyűrű Washer, Exhaust Outlet 3 YY50QT00003 alátét Washer YY50QT0000 Cap Nut, M6 5 YY50QT00005 díszítő

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency Out-Look Display Analog Bar Testing Mode Battery Indicator 1. LCD Display 2. Power Key 3. Mode Key 4. HOLD Key 5. Function Keys 6. Component socket (5Wire) 7. 2Wire Input Terminals Testing Frequency Main

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. május 18. MA lev - 5. óra Verzió: 2.0 Utolsó frissítés: 2012. május 17. 1/45 Tartalom I 1 Tájékoztató 2 További műszerek

Részletesebben

Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design

Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design 30th June - 18th July 1 Adatbázis kapcsolatok, adattárolás és a LabVIEW Ványi Zoltán Hungary Kft. Agenda az előadás tematikája Bevezető - bemutatkozás

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. CAN busz - Autóipari alkalmazásokhoz fejlesztették a 80-as években - Elsőként a BOSCH vállalat fejlesztette - 1993-ban szabvány (ISO 11898: 1993) - Később fokozatosan az iparban

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Kezelési Útmutató DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel)

Kezelési Útmutató DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel) Kezelési Útmutató DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel) 1. Tartalomjegyzék: 1. Tartalomjegyzék... 3 2. A készülék bemutatása...4 3. A DVR üzembe helyezése...5 A. Csatlakoztatás a monitorhoz...5

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9 r. Oniga István IGITÁLIS TEHNIKA 9 Regiszterek A regiszterek több bites tárolók hálózata S-R, J-K,, vagy kapuzott tárolókból készülnek Fontosabb alkalmazások: adatok tárolása és adatmozgatás Funkcióik:

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Linksys WET610N/WES610N Dual-Band N Entertainment Bridge Linksys E-sorozat Tartalom Tartalom Termék-összefoglaló LED panel 2 Portok panel 3 A vezeték nélküli hálózat biztonsága A

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon. Mosolygó Ferenc - Avnet

Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon. Mosolygó Ferenc - Avnet Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon Mosolygó Ferenc - Avnet Bevezető Legfontosabb elvárásaink az adatbázisokkal szemben Teljesítmény Lekérdezések, riportok és válaszok gyors megjelenítése

Részletesebben

B. Glystro vezérlés és tápegységek

B. Glystro vezérlés és tápegységek B. Glystro és tápegységek Vezérlési lehetőségek Glystro 25 DC kapcsolóval vagy csoport DC kapcsolóval DC Switch AC adapter 00/240V 50 Hz DC Switch Power 2.5 DC 20V 50 Hz vagy csoport Centralis DC IB kapcsolókkal

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH. Bécs, Austria

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH. Bécs, Austria Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Bécs, Austria Case 1 Extensive tűz érzékelő rendszerek Oosterschelde vihar gát Hollandia Tűzjelző rendszer GSSnet 12 panel Optikai kábelhálózaton telepítve multi-mode:

Részletesebben

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video)

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video) felületének használati útmutatója Élő kép (Live Video) Belépés után rögtön látható a kamera élő képe, váltható a stream minősége (a beállításoktól függően), valamint a képre jobb kattintással előhozható

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2010. november 8. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Kommunikációs interfész... 2 3 Memóriák az LCD vezérlőben... 3 3.1

Részletesebben

KP-S110. GSM riasztó rendszer. Kezelési utasítás. www.gsmriasztorendszer.hu

KP-S110. GSM riasztó rendszer. Kezelési utasítás. www.gsmriasztorendszer.hu KP-S110 GSM riasztó rendszer Kezelési utasítás www.gsmriasztorendszer.hu Jellemzők GSM frekvencia: 850/900/1800/1900MHz Könnyen telepíthető, LCD és LED kijelzője segíti a programozást és a központ állapotának

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március Digital Super Hybrid System KX-TDCE/6CE Programozási Segédlet ( programozás) 000. március Panasonic Magyarország Kft. Telekommunikáció A TD90/TD6/0 bővítő kártyák ) Port / Csatorna Három különböző bővítő

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV WRC-HPC Infra távirányító OM-GS02-0112(0)-Daikin-HU WRC-HPC WRC-HPC Infra távirányító jelölései Fali tartó felszerelése Elemek behelyezése (AAA.R03) Távirányító lopás megelőzés (opció):

Részletesebben

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. 入 場 券 はこちらで A ご 求 めになれます B お 求 めになれます C ご 求 めにできます D お 求 めにできます 2.ようやく 春 らしくなって A ございました C まいりました が 皆 様 お 元 気 でしょうか

Részletesebben

1. Kapcsolók konfigurálása

1. Kapcsolók konfigurálása 1. Kapcsolók konfigurálása Üzemmódok: Felhasználói Privilegizált Globális konfigurációs váltás: enable (en), váltás: exit váltás: configure terminal (conf t), váltás: exit váltás: változó, váltás: exit,

Részletesebben

UniSim Design. Dinamikus modellezés. BME-KKFT Farkasné Szőke-Kis Anita Stelén Gábor

UniSim Design. Dinamikus modellezés. BME-KKFT Farkasné Szőke-Kis Anita Stelén Gábor UniSim Design Dinamikus modellezés BME-KKFT Farkasné Szőke-Kis Anita Stelén Gábor A szabályozás hatásvázlata Áramlásszabályozás Alapadatok Komponens: víz Modell: SRK Folyamatábra: két anyagáram, szelep,

Részletesebben

NQ INTERAKTÍV TERMINÁL SOROZAT

NQ INTERAKTÍV TERMINÁL SOROZAT NQ INTERAKTÍV TERMINÁL SOROZAT Állítsa össze és már használhatja is Hatékony megjelenítési funkciók Kiváló minőségű kijelző Alkalmazások gyors létrehozása NQ HMI sorozat Műszaki paraméterek Típus NQ5-SQ

Részletesebben

Analóg kamera menüi DINION 4000 AN. Gyors kezelési útmutató

Analóg kamera menüi DINION 4000 AN. Gyors kezelési útmutató Analóg kamera menüi DINION 4000 AN hu Gyors kezelési útmutató Analóg kamera menüi Setup menü hu 3 1 Setup menü A vezérlőbillentyűzet középső gombjának megnyomásával lépjen be a SETUP menübe. Set Menu

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1.1. Új virtuális gép és a Windows Server 2012 R2 Datacenter alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

WiLARM-1 GSM Átjelzı Modul Telepítıi útmutató

WiLARM-1 GSM Átjelzı Modul Telepítıi útmutató Version: 1.2 1 Index 1. Általános leírás... 3 2. A beüzemelés lépései... 4 3. Beállítható paraméterek... 5 4. Funkciók... 8 5. Mőszaki paraméterek... 10 6. Készülék elhelyezése:... 11 7. GSM modem és mőszaki

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

MSP430 programozás Energia környezetben. LED kijelzok második rész

MSP430 programozás Energia környezetben. LED kijelzok második rész MSP430 programozás Energia környezetben LED kijelzok második rész 1 Lab13 SPI_595_7seg Egyszerű mintaprogram kétszámjegyű hétszegmenses LED kijelzővel, 74HC595 shift regiszterrel, SPI programkönyvtár használattal

Részletesebben

Bevezetés a számítástechnikába

Bevezetés a számítástechnikába Bevezetés a számítástechnikába Beadandó feladat, kódrendszerek Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010 október 12.

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 1-0 Egy bit ki/be kapcsolása, érintı mezı (touch tag), funkció billentyő mezı (function key tag), lámpa mezı (lamp tag)

PMU Kezdı lépések. 1-0 Egy bit ki/be kapcsolása, érintı mezı (touch tag), funkció billentyő mezı (function key tag), lámpa mezı (lamp tag) 1 1-0 Egy bit ki/be kapcsolása, érintı mezı (touch tag), funkció billentyő mezı (function key tag), lámpa mezı (lamp tag) 2 1-1 Bemutatás 2 1-2 PMU képernyı szerkesztése 3 1-3 Képernyı szerkesztése 5 1-3-1

Részletesebben

Dr. Oniga István. DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák

Dr. Oniga István. DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák Memóriák Programot, és adatokat tárolnak D flip-flop egyetlen bit, a regiszter egy bináris szám tárolására alkalmasak Memóriák több számok tárolására alkalmasak

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI MK-B4.11. KÖZCÉLÚ DIGITÁLIS CSOMAGKAPCSOLT ADATHÁLÓZATOK INTERFÉSZEI B4.11..25 típusú adathálózat előfizetői if. B4.11.1..25 típusú adathálózat hálózati

Részletesebben

English PATROL 24VDC SOROMPÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

English PATROL 24VDC SOROMPÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS English PATROL 24VDC SOROMPÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS English 3.3 Hand configuration changing As standard the system is supplied in right-hand configuration. To fit the barrier in the left-hand position, follow

Részletesebben

MPLAB leírás V1.1. Projektek kezelése. MPLAB leírás - dr. Kónya László 1

MPLAB leírás V1.1. Projektek kezelése. MPLAB leírás - dr. Kónya László 1 MPLAB leírás - dr. Kónya László 1 MPLAB leírás V1.1 számára. Nem helyettesíti a kézikönyvet, és nem törekszik a teljességre. A menükkel való ismerkedésnek a legjobb módja, azok kipróbálása. Feltételezzük

Részletesebben

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nyomtatási napló tárolása hálózaton 0 verzió HUN A megjegyzések definíciója A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumot használjuk: A megjegyzésekből azt

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Bevezetés a Modbus kommunikációba

Bevezetés a Modbus kommunikációba Bevezetés a Modbus kommunikációba Mobus szervezet Teljesen ingyenes, nyílt-forrású rendszer nem licenc köteles http://www.modbus.org Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php - soros

Részletesebben

01V96 szótár. 1-4 mikrofon csatornák P48 fantom tápfeszültség kapcsolója (hátoldali) CH5-8 OFF/ON

01V96 szótár. 1-4 mikrofon csatornák P48 fantom tápfeszültség kapcsolója (hátoldali) CH5-8 OFF/ON SZÓTÁR 01V96 szótár 2TR -10dBV (UNBAL) 2 csatornás -10dBV érzékenységű asszimmetrikus bemenet (RCA) 2 TR IN DIGITAL közvetlen digitális 2 csatornás bemenet (2 csatornás rögzítőhöz) 2 TR OUT DIGITAL közvetlen

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz MOVITRAC LTX Szervomodul a MOVITRAC LTP-B készülékhez Kiadás: 2012. 05. 19458177 / HU

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

Hálózati mini kupolakamera

Hálózati mini kupolakamera Kamera Hálózati mini kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló HMP7001

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló  HMP7001 Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló www.philips.com/welcome HMP7001 Trademark notice Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in ABOUT DIVX VIDEO:

Részletesebben

Vízálló Kamera. Vízálló Kamera. Telepítői leírás EVC-TP-IE358BN3 EVC-TP-IE358BN5. Ver 1.1

Vízálló Kamera. Vízálló Kamera. Telepítői leírás EVC-TP-IE358BN3 EVC-TP-IE358BN5. Ver 1.1 Vízálló Kamera Vízálló Kamera Telepítői leírás EVC-TP-IE358BN3 EVC-TP-IE358BN5 Ver 1.1 TARTALOM Biztonsági előírások ---------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben