A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.10.)"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2015) 2452 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a magyarországi Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása számára nyújtott időközi kifizetések részleges felfüggesztéséről CCI-szám: 2007HU161PO001 (CSAK A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG HITELES) HU HU

2 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a magyarországi Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása számára nyújtott időközi kifizetések részleges felfüggesztéséről CCI-szám: 2007HU161PO001 (CSAK A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG HITELES) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 92. cikke (2) bekezdésére, mivel: I. A TÁMOGATÁS ISMERTETÉSE (1) A Bizottság augusztus 1-jén elfogadta a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra (CCI-szám: 2007HU161PO001) (a továbbiakban: program) vonatkozó, legutóbb a C(2012) 845 határozattal módosított C(2007) 3793 határozatot. (2) A program átfogó célja a magyar gazdaság tartós növekedésének előmozdítása a termelőágazat versenyképességének fokozása révén. (3) Az ERFA-ból eddig körülbelül millió EUR összeget folyósítottak a programon belül előfinanszírozásra és időközi kifizetésekre. A program elszámolható kiadásainak maximális összege körülbelül millió EUR. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott hozzájárulás maximális összege körülbelül millió EUR. (4) A program irányító hatóságának szerepét a Nemzetgazdasági Minisztérium keretében működő Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el. Az irányító hatóság a programirányítás egy részét április 15-ig a MAG Zrt. (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) közreműködő szervezetre bízta. A közreműködő szervezetre ruházott irányítási funkciók között szerepelnek az e határozat tárgyát képező funkciók is. (5) Az igazoló hatóság szerepét a Magyar Államkincstár egy szervezeti egysége tölti be. (6) Az ellenőrzési hatóság a magyar nemzetgazdasági miniszter által felügyelt Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság. HU 2 HU

3 II. ELJÁRÁS ÉS LEVÉLVÁLTÁS A PROGRAMHATÓSÁGOKKAL (7) A Bizottság szolgálatai május 5. és 9. között ellenőrző látogatást végeztek a programmal kapcsolatban. Az ellenőrzés során a Bizottság szolgálatai arra utaló bizonyítékokat találtak, hogy a program irányítási és kontrollrendszerének működésében az 1083/2006/EK rendelet 91. cikke (1) bekezdésének a) pontjának értelmében vett súlyos hiányosság tapasztalható. (8) Magyarország július 23-án és szeptember 15-én kifizetési kérelmeket nyújtott be a programra vonatkozóan. (9) A Bizottság október 14-i levelében 1 arról tájékoztatta a magyar hatóságokat, hogy a július 23-i és szeptember 15-i időközi kifizetési kérelmek kifizetési határidejét az 1083/2006/EK rendelet 91. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében megszakítja. (10) A Bizottság október 21-i levelében 2 arról tájékoztatta Magyarországot, hogy megállapításai szerint lehetséges, hogy a program keretében folyósított kifizetéseket teljes egészében vagy részben fel kell függeszteni az irányítási és kontrollrendszer működésében feltárt súlyos hiányosságok miatt. A szóban forgó levélben a Bizottság arra kérte a magyar hatóságokat, hogy hozzanak korrekciós intézkedéseket és tájékoztassák a Bizottságot azok végrehajtásáról. A magyar hatóságok felkérést kaptak észrevételeik két hónapon belüli megtételére. A két hónapos időszak december 21-én járt le. (11) A Bizottság szolgálatai október 24-én megküldték az ellenőrzési jelentés tervezetét 3 Magyarország számára. (12) Magyarország december 23-án megjegyzéseket nyújtott be a október 21-i levéllel és az ellenőrzésijelentés-tervezettel kapcsolatban. III. A BIZOTTSÁG ÁLTAL FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK (13) A Bizottság megállapítja, hogy a program irányítási és kontrollrendszerének működésében olyan súlyos hiányosságok tapasztalhatók, amelyek érintik a kifizetések igazolására vonatkozó eljárás megbízhatóságát, és amelyekre nézve nem hoztak korrekciós intézkedéseket. Ezek a hiányosságok a következőkre vonatkoznak: az irányító hatóság által a műveletek kiválasztására alkalmazott eljárások (az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének a) pontja, az 1828/2006/EK rendelet 5. cikke). Az irányítási és kontrollrendszer hiányosságai (14) A Bizottság szerint hiányosságok tapasztalhatók a műveletek kiválasztási eljárásai terén. (15) Az ellenőrzésijelentés-tervezet megállapítja, hogy az irányító hatóság által kinevezett értékelők a potenciális kedvezményezettek pályázataiban szereplő költségvetések megvizsgálásakor nem jártak el kellő körültekintéssel, ami szükséges lett volna annak A Bizottság szeptember 22-én elküldte a levél angol nyelvű változatát. A Bizottság október 7-én elküldte a levél angol nyelvű változatát. A Bizottság augusztus 7-én elküldte az ellenőrzésijelentés-tervezet angol nyelvű változatát.. HU 3 HU

4 biztosításához, hogy teljesüljön az ellenőrzött felhívásokban meghatározott összes feltétel. (16) A nem teljesített feltétel a pályázatok pénzügyi elemeinek megfelelő értékelésére vonatkozó kötelezettség, melynek során figyelembe kell venni a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, különösen pedig a gazdaságosság elvét, mely kimondja, hogy a felhasznált erőforrások ára nem lehet magasabb a rendes piaci árnál. (17) Az ellenőrzés során kiderült, hogy a potenciális kedvezményezettek által benyújtott pályázatok költségvetései több, jelentősen túlárazott tételt is tartalmaztak (olyan tételeket, amelyek ára jóval túllépte a rendes piaci árat). A kiválasztási folyamatban nem tárták fel ezeket a túlárazott számlákból eredő túlárazott tételeket. (18) Konkrétan például a következő projektek esetében beszülhetünk túlárazásról: A GOP projekt esetében a kedvezményezett biohasznosulási vizsgálatokat tervezett készíttetni egy szolgáltatóval. Az elfogadott ajánlatban szereplő ár/emberhónap 14,4 millió HUF ( EUR) volt, ugyanakkor egy hasonló vizsgálat esetében, mely ugyanannak a projektnek volt a része, a felkínált ár/emberhónap HUF (2 080 EUR) volt. A GOP-351/C projekt Louritex Lusitania 500T mobil olló tétele esetében az ellenőrök által elvégzett piaci felmérésen alapuló ár és EUR között volt, ezzel szemben a kedvezményezett projektpályázatában szereplő költségvetés szerinti ár EUR volt. A GOP-351/C projekt DURMA AD-R CNC présgép (hajlítógép) tétele esetében az ellenőrök által elvégzett piaci felmérésen alapuló ár EUR volt, ezzel szemben a kedvezményezett projektpályázatában szereplő költségvetés szerinti ár EUR volt. (19) Emellett az ellenőrzésijelentés-tervezetből az derül ki, hogy az irányító hatóság vagy a megbízott közreműködő szervezet nem tárt fel nem elszámolható kiadásokat a támogatási pályázatok teljességét és helytállóságát vizsgáló első ellenőrzési szakaszban. (20) A GOP , a GOP és a GOP projektek nem elszámolható kiadásokat tartalmaznak, melyek túlárazásból és túl magas személyi jellegű ráfordításokból adódnak. Például, a projektek havi személyi jellegű ráfordításai 1,7 millió HUF (5 700 EUR) voltak, míg a hasonló projektek és feladatok esetében a bérek HUF ( EUR) között mozogtak. (21) Tekintettel arra, hogy az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének a) pontja előírja, hogy az irányító hatóság felelős annak biztosításáért, hogy a finanszírozásra kiválasztott műveletek összhangban álljanak az operatív programra alkalmazandó feltételekkel, valamint megfeleljenek a vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak, a Bizottság szerint a fenti megállapítások az említett rendelkezésnek való megfelelés biztosítása tekintetében az irányító hatóságnak és a közreműködő szervezetnek felróható mulasztásnak minősülnek. (22) A Bizottság szolgálatai október 21-i levelükben további hiányosságokról is beszámoltak, amelyek azonban még ellenőrzés alatt állnak és így nem képezik e határozat tárgyát. HU 4 HU

5 A Bizottság által kért korrekciós intézkedések (23) A Bizottság október 21-i levelében arra kérte Magyarországot, hogy hozza meg a következő, az ellenőrző hatóság által hitelesítendő korrekciós intézkedéseket: 1. A nemzeti hatóságoknak korrekciós intézkedéseket kell hozniuk a projektkiválasztási rendszer megerősítésére, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló szabálytalanságok. Az irányító hatóságnak úgy kell javítania a projektkiválasztási eljárásokat, hogy a projekteket a program célkitűzéseivel és az adott pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel összhangban válasszák ki. A projektkiválasztási folyamatnak biztosítania kell az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását is. 2. Továbbá, jelentősen javítani kell a projektkiválasztási folyamatba beépített csalásfelderítési és -megelőzési mechanizmusokon. 3. Kérjük, hogy az ebben az összefüggésben hozott intézkedések leírását nyújtsák be a Bizottságnak. 4. A nemzeti hatóságoknak korrigálniuk kell a Bizottság szolgálatai által az ellenőrzés keretében az egyes műveleteknél feltárt szabálytalan kiadásokat és megfelelő korrekciókat kell elvégezniük az ellenőrzött pályázati felhívásokat illetően. 5. Felkérjük a nemzeti hatóságokat, hogy a kérdéses program 1., 2. és 3 prioritásainak műveleteiből vett reprezentatív mintában szereplő műveletek tekintetében ellenőrizzék a bejelentett kiadásokat a Bizottság szolgálatai által nem vizsgált pályázati felhívások esetében, annak ellenőrzése céljából, hogy előfordulnak-e az ellenőrzési jelentésben feltárt szabálytalanságok, és állapítsák meg a mintára vonatkozó hibaarányt. Ezt követően az újraszámított hibaarány alapján megfelelő korrekciót kell végezni a nem ellenőrzött sokaságon. Ezt a mintát az ellenőrző hatóságnak hitelesítenie kell és be kell nyújtani a Bizottsághoz. 6. A nemzeti hatóságoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ellenőrzések eredményeiről és az azt követően elvégzett pénzügyi korrekciókról. 7. Az ellenőrző hatóságnak értékelnie kell, hogy megfelelőek-e a hozott intézkedések és hogy elégségesek-e a feltárt kockázatok kezelésére és a hasonló szabálytalanságok megelőzésére. IV. A TAGÁLLAM ÁLLÁSPONTJA (24) Magyarország a feltárt hiányosságokkal kapcsolatban december 23-i levelében azt állította, hogy néhány kisebb ügy kivételével nem ért egyet a megállapításokkal. (25) Magyarország a túlárazással kapcsolatos megállapításokra vonatkozóan a következőket adta elő: A GOP projekt esetében a bizottsági ellenőrök által az árösszehasonlításhoz alapul vett vizsgálat nem nevezhető hasonlónak, mivel az háziállatokra, míg az ellenőrzött vizsgálat haszonállatokra vonatkozik. HU 5 HU

6 A GOP-351/C projekttel kapcsolatban Magyarország azon a véleményen van, hogy a mobil ollót nem lehetett volna más forgalmazótól beszerezni, hiszen a kérdéses forgalmazó a kizárólagos forgalmazó Magyarországon. A hasonló mobil ollókat illetően elmondható, hogy a hasonló típusú mobil ollók és a beszerzett olló közötti árkülönbözet nem tekinthető jelentősnek. A fenti érv alátámasztása céljából Magyarország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a mobil olló forgalmazójától ár-összehasonlítást kért. Ezen ár-összehasonlítás szerint egy másik gyártó egy hasonló gépre EUR összegű árajánlatot adott. A GOP-351/C projekt vonatkozásában az irányító hatóság a DURMA AD-R CNC présgép EUR-s árát a versenytársak által kínált árakkal vetette össze, elsősorban egy Amada és egy Salvagnini nevű géppel, melyek ára EUR és EUR. (26) A GOP , a GOP és a GOP projekteket illetően Magyarország arra hivatkozott, hogy a projektek összetettsége és bonyolultsága magasabb béreket tett szükségessé. (27) Ezenkívül Magyarország a december 23-i levelében ismertette a Bizottság által kért korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos szándékait. (28) Az 1 3. korrekciós intézkedéseket illetően: Magyarország elkötelezte magát amellett, hogy a jövőben javítani fog a csalásmegelőzésen, -felderítésen és -kezelésen. Ugyanakkor nem határozott meg egyetlen erre vonatkozó konkrét intézkedést sem. (29) A 4. korrekciós intézkedéssel kapcsolatban Magyarország a december 23-i levelében 2 %-os átalánykorrekciót javasolt az ellenőrzési jelentésben szereplő egyedi felhívásokra. (30) Az 5 7. korrekciós intézkedések esetében Magyarország elvégezte a kiadások ellenőrzését azért, hogy megvizsgálja, előfordulnak-e az ellenőrzési jelentésben feltárt szabálytalanságok, és megállapítsa a mintára vonatkozó hibaarányt. V. A BIZOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE (31) A Bizottság megvizsgálta a Magyarország által a feltárt hiányosságokkal és a korrekciós intézkedések végrehajtásával kapcsolatban benyújtott információkat. (32) A Bizottság továbbra is azon a véleményen van, hogy Magyarország nem nyújtott be olyan meggyőző érveket, amelyek cáfolnák a feltárt hiányosságokkal kapcsolatos megállapítást. (33) A Bizottság a Magyarország által a túlárazással kapcsolatban adott magyarázatokat illetően a következőket állapítja meg: A GOP projekt esetében Magyarország nem ad magyarázatot az emberhónap terén fennálló nagyon magas árkülönbözetre. Elképzelhető, hogy egy haszonállatokra vonatkozó vizsgálat részletesebb elemzést és így több munkaórát tesz szükségessé. Ennek ellenére nem indokolt, hogy az óránkénti vagy emberhónaponkénti ár a haszonállatok esetében huszonháromszorosa legyen a munkaóránkénti/emberhónaponkénti árnak. A GOP-351/C projekt esetében elmondható, hogy bár az árkülönbözet kisebb lehet az ellenőrzésijelentés-tervezetben jelöltnél HU 6 HU

7 Magyarország elismeri, hogy hasonló alternatív gépek jelentősen olcsóbbak voltak (kb. 35 %). Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a legjobb ajánlat kiválasztásához nem jelent megbízható alapot épp a mobil olló kereskedőjétől ár-összehasonlítást kérni, hiszen a kereskedő a saját termékének értékesítésében érdekelt. Magyarország továbbá nem bizonyítja, hogy nem volt lehetséges a konkrét mobil ollót egy másik forgalmazótól akár nem magyarországi forgalmazótól esetleg alacsonyabb áron beszerezni. A GOP-351/C projektet illetően a bizottsági ellenőrök további bizonyítékokat szereztek. Ezek alapján a DURMA AD-R CNC présgép EUR áron volt beszerezhető a magyar hatóságok számára ajánlatot adó kiskereskedő weboldalán. (34) A GOP , a GOP és a GOP projektek esetében a Bizottság úgy véli, hogy még a projekt állítólagos összetettsége és bonyolultsága sem magyarázza a bizottsági ellenőrök által feltárt árkülönbözeteket. A fent említett projektpéldák esetében a koordinációs és marketingtevékenységért felelős munkatársak bére 7 9-szerese volt a más hasonló projektek személyezte esetében alkalmazottnál. A koordinációs és marketingtevékenységért felelős munkatársak magasabb bére még akkor sem lenne indokolt, ha a projektek összetett és bonyolult elemeket tartalmaznának. (35) A fent említett megállapítások továbbra is az irányító hatóságnak és a közreműködő szervezetnek az 1083/2006/EK rendelet 60. cikke a) pontjának való megfelelés biztosítása terén fennálló hiányosságait jelzik. (36) Emellett a Bizottság a korrekciós intézkedésekre adott magyar válaszok alapján arra a következetésre jutott, hogy egyetlen korrekciós intézkedés sem valósult meg. (37) Az 1 3. korrekciós intézkedéseket illetően a Bizottság nem tartja megfelelőnek a választ, hiszen Magyarország egyetlen meghozott vagy tervezett korrekciós intézkedést sem ismertetett a as programozási időszakkal kapcsolatban. A szóban forgó programozási időszakra vonatkozóan továbbra is felmerülhetnek új kiadások. A Bizottság ezért megállapítja, hogy az 1 3. korrekciós intézkedéseket még nem hajtották végre. (38) A 4. korrekciós intézkedés esetében a Bizottság azon a véleményen van, hogy tekintettel a szóban forgó felhívások terén feltárt szabálytalanságok súlyosságára, minimum 5 %-os korrekció lenne megfelelő. A Bizottság ezért nem tartja megfelelőnek a Magyarország által javasolt korrekciós intézkedést. Továbbá eddig nem került sor a korrekciós intézkedés végrehajtására. (39) Az 5 7. korrekciós intézkedéseket illetően a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ellenőrzésijelentés-tervezetben a műveletek egy reprezentatív mintája alapján megállapítandó átalánykorrekciót javasolt. Annak ellenőrzése céljából, hogy előfordulnak-e az ellenőrzési jelentésben feltárthoz hasonló szabálytalanságok, Magyarország elvégezte a kiadások ellenőrzését, és megállapította az erre a mintára vonatkozó hibaarányt. A szóban forgó minta ugyanakkor nem felel meg az 5. korrekciós intézkedés követelményeinek, mivel olyan műveleteket is tartalmaz, amelyek esetében egyszer sem került sor kiadásigazolásra, hiszen azokat már a projektpályázati szakaszban elutasították. Ezek a műveletek nem vehetők figyelembe, és a programon belüli műveletek számának tükrében a fennmaradó műveletekből álló minta nem tekinthető reprezentatívnak. A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy a HU 7 HU

8 nemzeti ellenőrző hatóság szerint a minta méretének nagyobbnak kellene lennie. Az ellenőrző hatóság észrevételének következményeként az irányító hatóság egy nagyobb mintán új ellenőrzést végez. Az ellenőrzés jelenleg még folyamatban van, és az ellenőrző hatóság még nem hitelesítette az ellenőrzés eredményét. Ennélfogva még nem került sor a korrekciós intézkedések végrehajtására. V. KÖVETKEZTETÉSEK (40) A fentiekre való tekintettel a Bizottság úgy ítéli meg, hogy teljesülnek az 1083/2006/EK rendelet 92. cikkének alkalmazásához szükséges feltételek. A program irányítási és kontrollrendszerében olyan súlyos hiányosságok tapasztalhatók, amelyek érintik a kifizetések igazolására vonatkozó eljárás megbízhatóságát, és amelyekre nézve nem hozták meg a korrekciós intézkedéseket. (41) Következésképpen a Bizottság megállapítja, hogy a programon belüli kiadásokra vonatkozó időközi kifizetéseket fel kell függeszteni. (42) Az 1083/2006/EK rendelet 92. cikke (3) bekezdésének értelmében a Bizottság akkor szünteti meg a felfüggesztést, amikor a tagállam meghozta a felfüggesztés megszüntetését lehetővé tevő, szükséges intézkedéseket. Ha a tagállam nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet 92. cikke (3) bekezdésének értelmében olyan határozatot hozhat, hogy a 99. és 100. cikkel összhangban részben vagy egészben megszünteti a programhoz nyújtott ERFAhozzájárulást, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk A Bizottság ezennel felfüggeszti az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a magyarországi Gazdaságfejlesztési Operatív Program (CCI-szám: 2007HU161PO001) 1., 2. és 3. prioritása számára nyújtott időközi kifizetéseket. 2. cikk Magyarország az e határozatról szóló értesítés dátumától számított két hónapon belül jelentést tesz az irányítási és kontrollrendszerek működését javító alábbi korrekciós intézkedések végrehajtásáról: (1) A nemzeti hatóságoknak korrekciós intézkedéseket kell hozniuk a projektkiválasztási rendszer megerősítésére, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló szabálytalanságok. Az irányító hatóságnak úgy kell javítania a projektkiválasztási eljárásokat, hogy a projekteket a program célkitűzéseivel és az adott pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel összhangban válasszák ki. A projektkiválasztási folyamatnak biztosítania kell az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását is. (2) Az ebben az összefüggésben hozott intézkedések leírását be kell nyújtani a Bizottságnak. (3) A nemzeti hatóságoknak korrigálniuk kell a Bizottság szolgálatai által az ellenőrzés keretében az egyes műveleteknél feltárt szabálytalan kiadásokat és megfelelő korrekciókat kell elvégezniük az ellenőrzött pályázati felhívásokat illetően. HU 8 HU

9 (4) A Bizottság felszólítja a nemzeti hatóságokat, hogy a kérdéses program 1., 2. és 3. prioritásai alá tartozó műveletek kellően reprezentatív mintája alapján a Bizottság szolgálatai által nem vizsgált pályázati felhívások tekintetében helyesbítsék a műveletek bejelentett kiadásainak ellenőrzését úgy, hogy kizárólag az aláírt támogatási szerződéssel és bejelentett kiadásokkal rendelkező műveleteket vegyék figyelembe az ellenőrzési jelentésben feltártakhoz hasonló szabálytalanságok előfordulásának ellenőrzése és a mintára vonatkozó hibaarány megállapítása céljából. Ezt követően az utóbbi hibaarány alapján megfelelő korrekciót kell végezni a nem ellenőrzött sokaságon. Ezt a mintát az ellenőrző hatóságnak hitelesítenie kell és be kell nyújtani a Bizottsághoz. (5) A nemzeti hatóságoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ellenőrzések eredményeiről és az azt követően elvégzett pénzügyi korrekciókról. (6) Az ellenőrző hatóságnak értékelnie kell, hogy megfelelőek-e a hozott korrekciós intézkedések és hogy elégségesek-e a feltárt kockázatok kezelésére és a hasonló szabálytalanságok megelőzésére. 3. cikk Magyarország meghozza a kedvezményezettek és az e határozat által érintett valamennyi harmadik fél tájékoztatására irányuló intézkedéseket. 4. cikk Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje. Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről Vĕra JOUROVÁ a Bizottság tagja HU 9 HU

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Muszáj, hogy itt is három legyen az igazság? avagy az egészségügyi szolgáltatók többszörös működtetési felelősségéről

Muszáj, hogy itt is három legyen az igazság? avagy az egészségügyi szolgáltatók többszörös működtetési felelősségéről Muszáj, hogy itt is három legyen az igazság? avagy az egészségügyi szolgáltatók többszörös működtetési felelősségéről Egy egészségügyi szolgáltató, ha már működi engedéllyel rendelkezik, 2009. január 01.-től

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben