VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN január 1-jétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől"

Átírás

1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN január 1-jétől Készítette: Nagy Imréné könyvelő

2 Változások a személyi jövedelemadóban január elsejétől megszűnt az adóalap kiegészítés (bruttósítás). A magánszemély valamennyi jövedelmére egységesen 16 % lesz az adó. A szuperbruttósítás kivezetése jelentősen leegyszerűsíti az adóalap és az adóelőleg megállapítását. A minimálbér a Ft lett az eddigi Ft helyett. A szakképesített munkakörök esetén a garantált bérminimum Ft lett az eddigi Ft helyett. A családi adókedvezmény érvényesítéséről minden év elején nyilatkozni kell igénybevételére vonatkozóan a megosztás szabályait pontosították. Közös tulajdonú ingatlan, ingóság bérbeadása esetén a tulajdonosoknak a tulajdoni hányaduk arányában kell adózni, kivéve, ha a tulajdonosok erről eltérően rendelkeztek. Megjelent a 2013-ra vonatkozó bérkompenzáció ról szóló rendelet, melyről a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról. Megjelent: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. számában Elvileg a 2013-as Kompenzációs rendeletbe beépítésre kerültek az évi kompenzációs hibák - sok helyen csökkentek a nettó keresetek - tanulságából levont javaslatok. Ez azt jelenti, hogy elvileg 2013-tól már nem csökkenhet a bére a versenyszférában foglalkoztatott házastárssal rendelkező dolgozónak, ha egy, vagy két gyermek, illetve több gyermek után megosztottan veszik igénybe a családi adókedvezményt, illetőleg azoknak sem, akiknek már nincsen családi adókedvezményre jogosító gyermekük. A kompenzáció viszonyítási összegének bázis éve a 2011 évi nettó kereset! A Kompenzáció végrehajtása ugyanaz lesz, mint 2012-ben, tehát fontos, hogy még január 15-ig nyilatkozzanak a dolgozók annak érdekében, hogy ne csökkenjen a nettó illetmény.

3 Béren kívüli juttatások változó eho-terhelése. A béren kívüli adható juttatásokat 16 százalékos személyi jövedelemadón túl terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 2013-tól 14 százalékra emelkedik (a korábbi 10 helyett!) A közteheralap változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese. Igy a béren kívüli juttatásokat 35,7% adó terheli összesen, korábban, 30,94 % volt, évi 500 ezer forintig adható, a következő elemekből: étkezés (munkahelyi melegkonyhán forint/hó, Erzsébet utalvány formájában a keretösszeg havi forintra emelkedik /(az Erzsébet utalvány 2013-tól fogyasztásra készétel vásárlásán túlmenően melegkonyhás étkezési szolgáltatás igénybevételére is felhasználható, bővült az elfogadóhelyek száma) helyi utazási bérlet nyugdíj és egészségpénztári befizetés Szép kártya ( szállás, étkezés, szabadidő) Változás az iskolakezdési támogatás csak utalvány formájában adható, felhasználása iskolakezdés előtt 60 naptól december 31. napjáig. Megszűnik a számlával való elszámolás, az adhatóság feltételi nem változtak. Egyes meghatározott juttatások: (51,17% adó terheli összesen) csekély értékű ajándék, reklám célú juttatás, reprezentáció, internet az 500 ezer forint feletti (vagy az adott keretet meghaladó) béren kívüli juttatások

4 Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány nem lehet ilyen juttatás, kivéve az Erzsébet utalvány Ft-ot meghaladó része. Foglalkoztatott esetén bérnek minősül, egyébként egyéb jövedelemnek. Adómentesen adható juttatások:. A szociális és más ellátások közül adómentes: munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló társadalmi szervezet, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatásoknyújtása; Adómentes az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély (Szja tv. 1. sz. melléklet 1.3. pontja). A kifizethető segély mértéke nem haladhatja meg az eltemettető által számlával igazolt költségek összegét. Az egyenes ágbeli rokon forgalmát a évi III. törvény Családról és a házasságról szóló törvény 34. (1) bekezdése tartalmazza: egyenes ági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. Temetési segély tehát csak az elhunyt házastársa szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája részére fizethető ki. Rendkívüli szociális segély: Szociális segélyre az a tag jogosult, aki szociálisan rászorult, vagyis aki saját maga vagy családja létfenntartásáról - akár csak átmenetileg is - külső segítség nélkül nem tud gondoskodni. A rászorultságot a tag vagyoni viszonyaira való tekintettel kell megítélnie. Tárgyjutalom Az Szja törvény 1. sz. melléklet pontja a következőképpen rendelkezik: a társadalmi szervezettől, az egyháztól évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az Forintot meg nem haladó összeg, e rendelkezés alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír. Tárgyjutalmat évente egy alkalommal lehet adni. Tárgyjutalom lehet használati tárgy, lehet, műszaki cikk, lakberendezési tárgy, könyv, háztartási gép. Nem lehet tárgyjutalom a tag személyes vagy családi szükségleteit részben vagy egészben kielégítő termék, juttatás, ilyen például: élelmiszer, italáru, vagy ruhanemű, élvezeti cikk (csokoládé, cigaretta).

5 Ha az Alapszervezet döntéshozó testülete választmány, vagy ügyvivő testület úgy dönt, hogy tagjait tárgyjutalomban részesíti, ezt költségvetésben kell rögzíteni, és el kell készíteni a jutalmazási szabályzatot. A jutalmazási szabályzatban célszerű úgy meghatározni a jutalomban részesítettek körét, hogy valamennyi jutalomban részesíteni kívánt tag megfeleljen a feltételeknek. Rendezvény Az Szja törvény 1. sz. melléklet a következőképpen rendelkezik: a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben résztvevőnként azonos értékű ajándék Ha az Alapszervezet döntéshozó testülete arról határoz, hogy rendezvényt tart mikulás ünnepség, karácsonyi, szilveszteri zenés-táncos mulatság akkor az Alapszervezet által a rendezvényen biztosított étel és ital adómentes juttatásnak minősül. További lehetőség a rendezvényen a rendezvény összes költségének étel-ital, terembérlet, zeneszolgáltatás 10 %-áig terjedő együttes értékben, résztvevőnként azonos értékű ajándék. Például a Pedagógusnapi rendezvényen a gyermekek részére adott kis értékű ajándékok, ha ezek összértéke nem haladja meg a rendezvény költségének 10 %-át. Adómentes a kifizető Szja törvény 1.sz.melléklet 8.28 a)-b) pontja (nem csak munkáltató) által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj. Igazolás nélkül elszámolható kiadásnak minősül a külföldi napidíj. Adható mértéke 15 eurónak megfelelő összeg naponta. A nyugdíjszolgáltatás Önkéntes nyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj, NYESZ számla akkor lesz adómentes, ha legalább 10 évnél régebbi a tagsági viszony. (Eddig 3 év volt a feltétel!) Ez a szabály a 2013-tól nyitott számlákra alkalmazandó.

6 Változtak a biztosítási díjakra való kedvezmények, pontosításra kerültek a kockázati, elérési elemet tartalmazó biztosítások. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény is módosult január 1-jétől: A törvény megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. számában évi CCXVI. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról cím alatt! A Kjt módosítás a 13 - tól érhető el, érdemes áttanulmányozni az egészet! Két többször feltett kérdést emelnék csak ki a hivatkozott törvénymódosításból: a) Felmentés kérdése a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjba menő közalkalmazottaknál: A Kjt a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. (5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Tehát, a fenti esetben, ha a közalkalmazott kéri a felmentését, a munkáltatónak fel kell menteni őt! b) Jubileumi jutalomra vonatkozó kérés a fenti esetre vonatkozóan: (10) A Kjt. 78. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Tehát, jár a 40 éves jubileumi jutalom annak a 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonuló közalkalmazottnak, aki rendelkezik 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal! A fenti törvénymódosítás január 1-jén lép hatályba. A nyugdíj melletti foglalkoztatás kérdéséről: A parlament megszavazta nyugdíj melletti foglalkoztatás kérdésének tilalmát, mely július 1-jétől lép életbe.

7 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról - A törvény megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 178. számában. 10. A Tny. a következő 83/C. -sal egészül ki: 83/C. (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. (2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről a nyugellátásban részesülő személynek a 97. (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján hivatalból dönt. (3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. (4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését. (5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 11. A Tny. a következő 102/I. -sal egészül ki: 102/I. (1) A január 1-jén a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülő személy a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. (2) A január 1-jén a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját ha a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll július 1-jétõl kell szüneteltetni. Változások a Munka Törvénykönyvében Hatályos a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, mely a 20 éve érvényben lévőt váltja fel, több új elem van benne, minden munkáltatónak érdemes tájékozódnia a témában. Ezek a változások fontosak, már módosításra is kerültek. A részletes ismertetés meghaladja ennek az ismertetőnek a keretét. Csak néhány újszerű, érdekes téma: Munkavégzés behívás alapján

8 Munkakör megosztása (egy munkakör, több munkavállaló) Több munkáltató egy munkavállaló (cégcsoportok) Vezető állású dolgozók Külföldre küldött munkavállaló Munkajogi szabályozás változása (kollektív szerződés, annak hiánya esetén közös megegyezés) Tájékoztatási kötelezettség: munkavállaló adatainak továbbadása (pl. bérszámfejtésre); munkavállaló ellenőrzése (pl. GPS, kamera, számítógép) Eltérő földrajzi helyzet eltérő feltételek egyenlő bánásmód Kézbesítési vélelem, címváltozások kezelése Munkáltatói nyilatkozatok, szabályzatok, ha lehet, minden írásban. Juttatások: közlés, gyakorlat kötelezettség vállalás (Fontos írásban: meddig, milyen feltételekkel!) Próbaidő, 3 hónap, közösen egyszer meghosszabbítható. Vezető munkajogviszonya: legalább 7-szeres minimálbér Munkaviszony megszűnés megszüntetés: valóság és okszerűség követelménye. Szabadság Az éves kiadható szabadság csak a "munkában töltött idő alapján jár". (új Mt. 115 ) A gyakorlatban az a legfontosabb következmény, hogy amint a keresőképtelen (naptári) napok száma meghaladja a 30-at, csökkenteni kell a járó szabadságnapok számát. (A 30 napnak nem kell egybefüggőnek lennie!) Betegszabadság Előző munkáltató(k)nál igénybevett betegszabadság nem csökkenti a belépési dátum szerint igénybe vehető napokat. Változások a TB-ben Megszűnt a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség felső határa.

9 Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi Ft lett (napi 222 Ft) A béren kívüli juttatást terhelő EHO 14 % lett a korábbi 10 helyett. Idén még kérhető: szolgálati idő elismerése iránti kérelem, célszerű megkérni. Év vásárlás lehetősége (min bér 34 %-a). Foglalkoztatási kedvezmények Az új kedvezmények január 1-jével lépnek hatályba. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is érvényesíthetők. Tovább foglalkoztatási létszámbővítési előírást nem tartalmaz. A kedvezmények nem vonhatók össze a START-, PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ kedvezményekkel. A tv. a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű munkavállalókra tekintettel jelentős mértékű kedvezményeket ad a foglalkoztatóknak az élő munkára rakódó közterhekből. A munkáltatói kedvezményre való jogosultság nem függ attól, hogy a munkavállalót hány órában foglalkoztatják, De a kedvezmény mértéke igen. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény a forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. A 2013-ban életbe lépő új kedvezmények igénybevétele a munkáltató oldaláról nincs speciális feltételekhez kötve, nincs továbbfoglalkoztatási, létszámbővítési előírás. A kedvezmények nem vonhatók össze a START-, PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ kedvezményekkel, de a kedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg! Milyen jogviszonyban, kinek és miből jár kedvezmény? munkaviszony alapján, munkáltató érvényesítheti, havonta, a munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adóból, a kedvezmény alap maximum Ft. Kedvezménykorlát: a 100 ezer forintban maximálja a tv a kedvezmény alapját, ami azt jelenti, hogy ennél magasabb bér esetén is érvényesíthető a kedvezmény, de a munkabér 100 ezer forint feletti részére már a teljes közterhet meg kell fizetni 27 % szocho, 1,5 % szakképzési hozzájárulás Munkaviszony a szociális hozzájárulási adó szabálya szerint értendő:

10 Munka törvénykönyvében meghatározott munkaviszony, Közalkalmazotti, Közszolgálati, Bírósági, Ügyészségi szolgálati, Hivatásos nevelőszülői, Ösztöndíjas foglalkoztatási, Közfoglalkoztatási jogviszony, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya az előző jogviszonyoknak megfelelő külföldi jog alapján fennálló jogviszony. Nem munkaviszony: az egyszerűsített foglalkoztatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó jogviszony (alkalmi-, idénymunka) Iskolaszövetkezetnek a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló / hallgató tagjával fennálló jogviszony A kedvezmény alanya: a szociális hozzájárulási adóalanyának minősülő kifizető. Pl. munkaerő-kölcsönzés keretében a kölcsönbe adó a kifizető. Több munkáltatóval létesített munkaviszony esetén (Mt.195. ) kifizető az Art. szerint meghatározott munkáltató, vagyis akit a munkaviszony létesítésével maguk közül írásban kijelöltek. Munkabér: A bruttó munkabért a számviteli törvényben foglaltak alkalmazásával kell meghatározni. A munkavállalót az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér. Szakképzési hozzájárulási kedvezmény [2011. évi CLVI. tv. (Eat.)] A 25 év alatti pályakezdő munkavállaló [Eat. 462/B (2)], a tartósan álláskereső személy [Eat. 462/C (2)], a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló [Eat. 462/D. (2)]után. a foglalkoztatás első két évében vehető igénybe a szociális hozzájárulási adókedvezmény mellett. A kedvezmények meghatározott részénél a munkáltató mentesül a szakképzési hozzájárulás alól is. A nem szakképzett munkavállaló utáni kedvezmény [2011. évi CLVI. tv ] jén érvényes FEOR főcsoportjában tartozó munkakörben foglalkoztatottak után jár. Kedvezmény összege: a bruttó munkabér, de legfeljebb Ft 14,5 %-a, A kedvezmény időkorlát nélkül igénybe vehető, ha a munkavállalót egész hónapban nem szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatták. Havi bruttó bér Kifizető költsége Munkabér + Szocho. + Szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 14,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 A FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ január 1-jétől hatályos KSH közlemény szerinti munkakörben foglalkoztatott után vehető igénybe. 9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 91 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 92 Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások 93 Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások A 25 év alatti pályakezdő munkavállaló utáni kedvezmény évi CLVI. tv. 462/B. (1) (2) (5)-(7) bek.] Legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti munkavállaló után érvényesítő, összege: a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 27 % + 1,5 %-a, a kedvezmény 25. életév betöltéséig, vagy 2 évig számolható el, és a hónap egészére jár, érvényesítéséhez igazolás kell, alkalmazható a én fennálló munkaviszony esetén is, foglalkoztatás kezdő időpontja: január 1. Havi bruttó bér 1-2. év Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 27 % Szakk.h.: 1,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Időben korlátozottabb de még nagyobb összegű kedvezményt jelent. A 180 napba a biztosítási (járulékfizetési) kötelezettséggel járó munkaviszonyok számítanak be. Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi, idénymunka), vagy az iskolaszövetkezetben végzett munka időtartamát nem kell figyelembe venni. Érvényesítéséhez munkavállaló által igényelt, az állami adóhatóság által kiállított 15 napnál nem régebbi igazolás kell. Nem kell töredék hónappal számolni, abban a hónapban is jár a kedvezmény, amelyben a munkavállaló a 25. életévét betölti, vagy a foglalkoztatás 2. éve véget ér. A 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló utáni kedvezmény A 25 év alatti 55 év feletti munkavállaló után érvényesítő, összege: a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 14,5 %-a, a kedvezmény mindaddig jár amíg az életkori feltétel teljesül, a hónap egészére elszámolható. Havi bruttó bér Munkabér + Szocho. + Szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 14,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 A kedvezmény igénybevételéhez NINCS SZÜKSÉG IGAZOLÁSRA. Nem kell töredék hónappal számolni, abban a hónapban is jár a kedvezmény, amelyben az életkori feltétel teljesül. Vagyis amíg a munkavállaló be nem tölti a 25. életévét, illetve amikor a munkavállaló már betöltötte az 55. életévét. Tartósan álláskereső személy után érvényesíthető adókedvezmény [2011. évi CLVI. tv. 462/C. ] Tartósan álláskereső: akit 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott az állami foglalkoztatási szerv, összege: 1-2. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 28,5 %-a, 3. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb: Ft, 14,5%-a, a kedvezmény egész hónapra jár. Havi bruttó bér 1-2. év Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 27 % Szakk.h.: 1,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Havi bruttó Kedvezmény bér Munkabér + kedvezménnyel Szocho.: 14,5 % 3. év Szocho.+ szakk.h. csökkentve Ft Ft Ft Ft A tartósan álláskeresők után nagyobb mértékű, de időben korlátozottabb adókedvezmény jár. A 9, valamint a 6 hónap számítása során nem lehet figyelembe venni a közfoglalkoztatási jogviszonyát. Ez kedvezményt jelent, hiszen a munkavállaló ezáltal nem veszíti el a közfoglalkoztatást megelőzően, álláskeresőként szerzett jogosultsági idejét. Az első két évben a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetni. Ha a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve 3. éve hó közben jár le, az adókedvezmény egész hónapra elszámolható. A kisgyermekesek utáni kedvezmény [2011. évi CLVI. tv. 462/D. ] a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló után, az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, legfeljebb 3 évig számolható el, összege: o 1-2. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 28,5 %-a, o 3. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb: Ft, 14,5%-a, o érvényesítéséhez igazolás szükséges,

13 o alkalmazható a én fennálló munkaviszony esetén is. Havi bruttó bér 1-2. év Kifizető költsége Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 27 % Szakk.h.: 1,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Havi bruttó bér 3. év Kifizető költsége Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 14,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Az anyagsági ellátás folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike az érintett személyt megillette. Egymást követő több ellátás esetén a határidőt a később folyósított anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani. Ha a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve 3. éve hó közben jár le, az adókedvezmény egész hónara elszámolható. Az igazolást kiállító szerv az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár vagy családtámogatási kifizetőhely. A tv. nem tesz különbséget, hogy a kisgyermekes munkavállaló január 1-je előtt, vagy után tér vissza a munkaerő-piacra, azaz a előtt visszatérő kisgyermekes munkavállalók után is igénybe vehető, legkorábban január 1-től, de csak az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig. Változások a helyi adókban: Jelenleg a helyi adókötelezettségek teljesítése kapcsán a fő problémát az jelenti, hogy- megfelelő információs adatbázis és kommunikáció híján- sok esetben az adókötelezettségünk ténye sem ismert január 1-től a Magyar Államkincstár országos, helyi adóztatási információkat tartalmazó adatbázist üzemeltett. Ez egy havonta frissülő adatbázis valamennyi önkormányzat vonatkozásában tartalmazza a településen működtetett helyi adónemekre vonatkozó fontos adózási információkat, azaz azt, hogy milyen adónemek működnek a településen, mekkora adómértékkel, létezik-e bármely rendeleti adómentesség vagy adókedvezmény. Az önkormányzatoknak saját

14 honlapjukon kötelezően közzé kell tenniük valamennyi egységes szerkezetbe foglalt helyi adórendeletet, bevallási nyomtatványt és elérhetőségi információt. Már 2012-ben bővült a telekadó hatálya, a belterületi be nem épített telek néhány kivételtől eltekintve mind bekerült a körbe. Iparűzési adó változások Az IPA alapja megállapításánál az árbevételből levonható az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ), valamint a közvetített szolgáltatás díja tól ez csak korlátozottan, sávosan progresszív módon tehető meg. Illetékek: Az illetékrendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és az ajándékozási illeték nemekben alkalmazott 18 db adókulcs helyett két adókulcs lett bevezetve. Az öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték általános mértéke egységesen 18 %, lakástulajdon esetén pedig 9 %. Változatlanul illetékmentes az egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzés. Visszterhes lakásszerzési illeték: egységesen 4 %. Praxisjog illetéke 10 %-ról 4 %-ra csökken. A túlélő házastárs öröklési illeték mentessége: az egyenes ági rokonokkal egy tekintet alá esik. Egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás esetén nem kell illetéket fizetni. Megszűnik a bejelentési kötelezettség az egyenes ági rokonok ajándékozása esetén. Megmarad a bejelentési kötelezettség az egyenes ági rokonok öröklési és visszterhes vagyonszerzése esetén.

15 Az első lakástulajdon vásárlása esetén a 35 évet be nem töltött fiatal akkor jogosult az 50 % illetékkedvezményre, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 mft-ot. (korábban ez 8 mft volt.) Időkorlát nélkül illetékmentes a visszlízingügylet keretében szerzett vagyon. Termőföldszerzés illetékmentessége: a birtokbavételtől 5 évig kell mezőgazdasági célra hasznosítani. Megszűnik a negatív illetékalap lakáscsere ügyletek esetén. Megszűnik az illetékelőleg, csak a tényleges illetékről születik határozat, azt kell fizetni. Fellebbezés illetéke minimum 15 ezer Ft. Változások a számvitelben december 1-től megszűnt a napi készpénz állomány korlátozása, azt minden gazdálkodó maga határozza meg a pénzkezelési szabályzatában, a működési körülményeinek megfelelően. Elektronikus aláírás és időbélyegző nélkül is alkalmazható számviteli bizonylatként az elektronikus dokumentum, ha az megfelel a törvény bizonylatokra vonatkozó előírásainak. (PDF forma is elfogadható) Adózás rendje Készpénz-fizetés korlátozása Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók közötti ügylet esetén legfeljebb 1,5 millió forint összegben lehet készpénzben fizetni havonta,

16 ügyletenként. Az ügylet nem bontható szét részletekre. Ennek megsértése esetén mindkét fél, a vevő is, az eladó is 20 %-os mulasztási birsággal sújtható! További módosítások, pontosítások: Kötelező képviseletet ír elő a törvény bizonyos eljárási ügyekben. Kényszertörlési eljárás esetén az adókötelezettségek teljesítéséért a vezető tisztségviselő, végelszámoló felel. Jogsértés esetén a mulasztási bírságot is vele szemben állapítanak meg. Elektronikus iratmegőrzés esetén hozzáférés biztosítása a hatóságnak. Székhelyszolgáltatás megszüntetése. Adóregisztrációs eljárás: Korábbi adótartozások figyelembe vétele, vezető tisztségviselő átvilágítása az adószám kiadás előtt. Fokozott adóhatósági felügyelet: kockázatelemzés, szigorúbb bevallási, képviseleti előírások. (Adószakértővel ellenjegyzett bevallások) Nem kell adóigazolás semmilyen eljárásban annak, aki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Magánszemélyek is kérhetik felvételüket a köztartozásmentes dózói adatbázisba. Bizonylat kiállítási kötelezettség elmulasztás esetén a hatóság dönthet úgy, hogy mellőzi a kötelezettség teljesítésére vonatkozó felhívást. Kérhető az ÁFA gyakoribb elszámolása, ha az adózó érdeke úgy kívánja. Elektronikus kapcsolat létesül a NAV és a pénzügyi intézmények között. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt önellenőrzésre hívhatja fel a NAV, ha nem stimmel a bevallása.

17 Kiutalás előtti ellenőrzések határideje meg kell egyezzen a bevalláson feltüntetetett nyilatkozat szerinti kiutalási határidővel. A kézbesítési vélelem beálltát minden eredménytelen kézbesítés esetén megállapítja a NAV. Automatikus SZJA fizetési könnyítés: A magánszemély automatikus fizetési könnyítésének értékhatára 100 eft-ról 150 eft-ra, időtartama pedig 4-ről 6 hónapra nő. Változások az általános forgalmi adóban Az MNB árfolyam helyett az átszámításoknál alkalmazható az EKB (Európai Központi Bank) árfolyama is, ha ezt előzetesen bejelenti az adóalany. a külföldi adóalany az ÁFA visszaigénylő lapot január 1-től nem csak magyar nyelven töltheti ki, elérhető lesz angol, német, orosz és francia nyelven is. Bővül a fordított adózás köre (Mezőgazdaság). Számlamegőrzés elektronikusan lehetséges mind a papír alapon kibocsátott, mind az elektronikus számla vonatkozásában. (fordítva nem: elektronikus csak elektronikusan őrizhető!) Elektronikus számlázás: A kibocsátástól a megőrzési idő végéig biztosítsa az olvashatóságot, az eredet hitelességét, és a tartalom sértetlenségét. Fel kell tüntetni a számlán a vevő adószámát, ha a számlában szereplő ÁFA eléri, vagy meghaladja a 2 mft-ot. (ugyanis jelentési kötelezettség van róla adóalanyonként)

18 Ha a kibocsátó a pénzforgalmi adózást választotta, kötelező a számlán feltüntetni a pénzforgalmi elszámolás kifejezést is a számlán. A számla befogadójának tudnia kell erről, mert legkorábban akkor vonhatja le az ezen szereplő adót (akkor csökkentheti vele fizetendő ÁFA-ját!), amikor ezt a számlát kifizette, azaz a pénzforgalmi adózást választónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A számlán feltüntetett jelölések még: fordított adózás, különbözet szerinti szabályozás (utazási irodák). Pénztárgépi adatszolgáltatás. Alanyi adómentesség értékhatára 6 mft-ra emelkedik. Adatszolgáltatás a fordított adózásnál (Tételes, vevő adószáma szükséges). A személygépkocsik üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások eddig 100 %-os ÁFA levonási tilalma 50 %-os korlát alá esik Belföldi ÁFA összesítő bevezetése Adja: a belföldi egyenes adózású adóalany.bevallással összhangban, olyan időszakra (havi, negyedéves). Két fajtája van: tételes, és összevont jelentés. A vevő tételes és összevont jelentésre is kötelezett, az eladó csak a tételesre. A tételes (számlaszintű) jelentés: Ha az Áfa tartalom egy számlában legalább 2 mft, akkor partnerenként részletes adatszolgáltatás, egy partner egy lap (Vevő adószáma, számlaszám, nettó, ÁFA, teljesítési időpont). Számlakorrekciókról is készül jelentés.

19 Összevont jelentés: bevallási időszakonként, partnerenként összevontan az ÁFA eléri, vagy meghaladja a 2 mft-ot, akkor az adóról partnerenként adatot kell szolgáltatni. Az összesítő jelentést elektronikus úton kell teljesíteni. Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számláról neki, mint eladónak és a vevőnek is. Elmulasztása, késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén magánszemély 200 ezer Ft-ig, más adózó 500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható! Budapest, Nagy Imréné

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 1. Személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magánszemély

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2017. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1.

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1. Változások a társadalombiztosítás terén 2012-2013 Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a bruttó munkabére annak a munkavállalónak, akire tekintettel a munkáltató - a 25

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője Adóváltozások Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A változások Törvényjavaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012.

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó Kedvezmények: 2017. 01.01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%. Ennek következményeként a szociális hozzájárulási adó kedvezmények is változtak. A kedvezmény összege, a típusonként meghatározott

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.), valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben