VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN január 1-jétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN. 2013. január 1-jétől"

Átírás

1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉKFIZETÉS ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN január 1-jétől Készítette: Nagy Imréné könyvelő

2 Változások a személyi jövedelemadóban január elsejétől megszűnt az adóalap kiegészítés (bruttósítás). A magánszemély valamennyi jövedelmére egységesen 16 % lesz az adó. A szuperbruttósítás kivezetése jelentősen leegyszerűsíti az adóalap és az adóelőleg megállapítását. A minimálbér a Ft lett az eddigi Ft helyett. A szakképesített munkakörök esetén a garantált bérminimum Ft lett az eddigi Ft helyett. A családi adókedvezmény érvényesítéséről minden év elején nyilatkozni kell igénybevételére vonatkozóan a megosztás szabályait pontosították. Közös tulajdonú ingatlan, ingóság bérbeadása esetén a tulajdonosoknak a tulajdoni hányaduk arányában kell adózni, kivéve, ha a tulajdonosok erről eltérően rendelkeztek. Megjelent a 2013-ra vonatkozó bérkompenzáció ról szóló rendelet, melyről a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról. Megjelent: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. számában Elvileg a 2013-as Kompenzációs rendeletbe beépítésre kerültek az évi kompenzációs hibák - sok helyen csökkentek a nettó keresetek - tanulságából levont javaslatok. Ez azt jelenti, hogy elvileg 2013-tól már nem csökkenhet a bére a versenyszférában foglalkoztatott házastárssal rendelkező dolgozónak, ha egy, vagy két gyermek, illetve több gyermek után megosztottan veszik igénybe a családi adókedvezményt, illetőleg azoknak sem, akiknek már nincsen családi adókedvezményre jogosító gyermekük. A kompenzáció viszonyítási összegének bázis éve a 2011 évi nettó kereset! A Kompenzáció végrehajtása ugyanaz lesz, mint 2012-ben, tehát fontos, hogy még január 15-ig nyilatkozzanak a dolgozók annak érdekében, hogy ne csökkenjen a nettó illetmény.

3 Béren kívüli juttatások változó eho-terhelése. A béren kívüli adható juttatásokat 16 százalékos személyi jövedelemadón túl terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 2013-tól 14 százalékra emelkedik (a korábbi 10 helyett!) A közteheralap változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese. Igy a béren kívüli juttatásokat 35,7% adó terheli összesen, korábban, 30,94 % volt, évi 500 ezer forintig adható, a következő elemekből: étkezés (munkahelyi melegkonyhán forint/hó, Erzsébet utalvány formájában a keretösszeg havi forintra emelkedik /(az Erzsébet utalvány 2013-tól fogyasztásra készétel vásárlásán túlmenően melegkonyhás étkezési szolgáltatás igénybevételére is felhasználható, bővült az elfogadóhelyek száma) helyi utazási bérlet nyugdíj és egészségpénztári befizetés Szép kártya ( szállás, étkezés, szabadidő) Változás az iskolakezdési támogatás csak utalvány formájában adható, felhasználása iskolakezdés előtt 60 naptól december 31. napjáig. Megszűnik a számlával való elszámolás, az adhatóság feltételi nem változtak. Egyes meghatározott juttatások: (51,17% adó terheli összesen) csekély értékű ajándék, reklám célú juttatás, reprezentáció, internet az 500 ezer forint feletti (vagy az adott keretet meghaladó) béren kívüli juttatások

4 Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány nem lehet ilyen juttatás, kivéve az Erzsébet utalvány Ft-ot meghaladó része. Foglalkoztatott esetén bérnek minősül, egyébként egyéb jövedelemnek. Adómentesen adható juttatások:. A szociális és más ellátások közül adómentes: munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló társadalmi szervezet, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatásoknyújtása; Adómentes az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély (Szja tv. 1. sz. melléklet 1.3. pontja). A kifizethető segély mértéke nem haladhatja meg az eltemettető által számlával igazolt költségek összegét. Az egyenes ágbeli rokon forgalmát a évi III. törvény Családról és a házasságról szóló törvény 34. (1) bekezdése tartalmazza: egyenes ági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. Temetési segély tehát csak az elhunyt házastársa szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája részére fizethető ki. Rendkívüli szociális segély: Szociális segélyre az a tag jogosult, aki szociálisan rászorult, vagyis aki saját maga vagy családja létfenntartásáról - akár csak átmenetileg is - külső segítség nélkül nem tud gondoskodni. A rászorultságot a tag vagyoni viszonyaira való tekintettel kell megítélnie. Tárgyjutalom Az Szja törvény 1. sz. melléklet pontja a következőképpen rendelkezik: a társadalmi szervezettől, az egyháztól évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az Forintot meg nem haladó összeg, e rendelkezés alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír. Tárgyjutalmat évente egy alkalommal lehet adni. Tárgyjutalom lehet használati tárgy, lehet, műszaki cikk, lakberendezési tárgy, könyv, háztartási gép. Nem lehet tárgyjutalom a tag személyes vagy családi szükségleteit részben vagy egészben kielégítő termék, juttatás, ilyen például: élelmiszer, italáru, vagy ruhanemű, élvezeti cikk (csokoládé, cigaretta).

5 Ha az Alapszervezet döntéshozó testülete választmány, vagy ügyvivő testület úgy dönt, hogy tagjait tárgyjutalomban részesíti, ezt költségvetésben kell rögzíteni, és el kell készíteni a jutalmazási szabályzatot. A jutalmazási szabályzatban célszerű úgy meghatározni a jutalomban részesítettek körét, hogy valamennyi jutalomban részesíteni kívánt tag megfeleljen a feltételeknek. Rendezvény Az Szja törvény 1. sz. melléklet a következőképpen rendelkezik: a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben résztvevőnként azonos értékű ajándék Ha az Alapszervezet döntéshozó testülete arról határoz, hogy rendezvényt tart mikulás ünnepség, karácsonyi, szilveszteri zenés-táncos mulatság akkor az Alapszervezet által a rendezvényen biztosított étel és ital adómentes juttatásnak minősül. További lehetőség a rendezvényen a rendezvény összes költségének étel-ital, terembérlet, zeneszolgáltatás 10 %-áig terjedő együttes értékben, résztvevőnként azonos értékű ajándék. Például a Pedagógusnapi rendezvényen a gyermekek részére adott kis értékű ajándékok, ha ezek összértéke nem haladja meg a rendezvény költségének 10 %-át. Adómentes a kifizető Szja törvény 1.sz.melléklet 8.28 a)-b) pontja (nem csak munkáltató) által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj. Igazolás nélkül elszámolható kiadásnak minősül a külföldi napidíj. Adható mértéke 15 eurónak megfelelő összeg naponta. A nyugdíjszolgáltatás Önkéntes nyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj, NYESZ számla akkor lesz adómentes, ha legalább 10 évnél régebbi a tagsági viszony. (Eddig 3 év volt a feltétel!) Ez a szabály a 2013-tól nyitott számlákra alkalmazandó.

6 Változtak a biztosítási díjakra való kedvezmények, pontosításra kerültek a kockázati, elérési elemet tartalmazó biztosítások. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény is módosult január 1-jétől: A törvény megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. számában évi CCXVI. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról cím alatt! A Kjt módosítás a 13 - tól érhető el, érdemes áttanulmányozni az egészet! Két többször feltett kérdést emelnék csak ki a hivatkozott törvénymódosításból: a) Felmentés kérdése a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjba menő közalkalmazottaknál: A Kjt a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. (5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Tehát, a fenti esetben, ha a közalkalmazott kéri a felmentését, a munkáltatónak fel kell menteni őt! b) Jubileumi jutalomra vonatkozó kérés a fenti esetre vonatkozóan: (10) A Kjt. 78. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Tehát, jár a 40 éves jubileumi jutalom annak a 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonuló közalkalmazottnak, aki rendelkezik 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal! A fenti törvénymódosítás január 1-jén lép hatályba. A nyugdíj melletti foglalkoztatás kérdéséről: A parlament megszavazta nyugdíj melletti foglalkoztatás kérdésének tilalmát, mely július 1-jétől lép életbe.

7 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról - A törvény megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 178. számában. 10. A Tny. a következő 83/C. -sal egészül ki: 83/C. (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. (2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről a nyugellátásban részesülő személynek a 97. (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján hivatalból dönt. (3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. (4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését. (5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 11. A Tny. a következő 102/I. -sal egészül ki: 102/I. (1) A január 1-jén a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülő személy a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. (2) A január 1-jén a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját ha a 83/C. (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll július 1-jétõl kell szüneteltetni. Változások a Munka Törvénykönyvében Hatályos a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, mely a 20 éve érvényben lévőt váltja fel, több új elem van benne, minden munkáltatónak érdemes tájékozódnia a témában. Ezek a változások fontosak, már módosításra is kerültek. A részletes ismertetés meghaladja ennek az ismertetőnek a keretét. Csak néhány újszerű, érdekes téma: Munkavégzés behívás alapján

8 Munkakör megosztása (egy munkakör, több munkavállaló) Több munkáltató egy munkavállaló (cégcsoportok) Vezető állású dolgozók Külföldre küldött munkavállaló Munkajogi szabályozás változása (kollektív szerződés, annak hiánya esetén közös megegyezés) Tájékoztatási kötelezettség: munkavállaló adatainak továbbadása (pl. bérszámfejtésre); munkavállaló ellenőrzése (pl. GPS, kamera, számítógép) Eltérő földrajzi helyzet eltérő feltételek egyenlő bánásmód Kézbesítési vélelem, címváltozások kezelése Munkáltatói nyilatkozatok, szabályzatok, ha lehet, minden írásban. Juttatások: közlés, gyakorlat kötelezettség vállalás (Fontos írásban: meddig, milyen feltételekkel!) Próbaidő, 3 hónap, közösen egyszer meghosszabbítható. Vezető munkajogviszonya: legalább 7-szeres minimálbér Munkaviszony megszűnés megszüntetés: valóság és okszerűség követelménye. Szabadság Az éves kiadható szabadság csak a "munkában töltött idő alapján jár". (új Mt. 115 ) A gyakorlatban az a legfontosabb következmény, hogy amint a keresőképtelen (naptári) napok száma meghaladja a 30-at, csökkenteni kell a járó szabadságnapok számát. (A 30 napnak nem kell egybefüggőnek lennie!) Betegszabadság Előző munkáltató(k)nál igénybevett betegszabadság nem csökkenti a belépési dátum szerint igénybe vehető napokat. Változások a TB-ben Megszűnt a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség felső határa.

9 Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi Ft lett (napi 222 Ft) A béren kívüli juttatást terhelő EHO 14 % lett a korábbi 10 helyett. Idén még kérhető: szolgálati idő elismerése iránti kérelem, célszerű megkérni. Év vásárlás lehetősége (min bér 34 %-a). Foglalkoztatási kedvezmények Az új kedvezmények január 1-jével lépnek hatályba. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is érvényesíthetők. Tovább foglalkoztatási létszámbővítési előírást nem tartalmaz. A kedvezmények nem vonhatók össze a START-, PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ kedvezményekkel. A tv. a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű munkavállalókra tekintettel jelentős mértékű kedvezményeket ad a foglalkoztatóknak az élő munkára rakódó közterhekből. A munkáltatói kedvezményre való jogosultság nem függ attól, hogy a munkavállalót hány órában foglalkoztatják, De a kedvezmény mértéke igen. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény a forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. A 2013-ban életbe lépő új kedvezmények igénybevétele a munkáltató oldaláról nincs speciális feltételekhez kötve, nincs továbbfoglalkoztatási, létszámbővítési előírás. A kedvezmények nem vonhatók össze a START-, PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ kedvezményekkel, de a kedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg! Milyen jogviszonyban, kinek és miből jár kedvezmény? munkaviszony alapján, munkáltató érvényesítheti, havonta, a munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adóból, a kedvezmény alap maximum Ft. Kedvezménykorlát: a 100 ezer forintban maximálja a tv a kedvezmény alapját, ami azt jelenti, hogy ennél magasabb bér esetén is érvényesíthető a kedvezmény, de a munkabér 100 ezer forint feletti részére már a teljes közterhet meg kell fizetni 27 % szocho, 1,5 % szakképzési hozzájárulás Munkaviszony a szociális hozzájárulási adó szabálya szerint értendő:

10 Munka törvénykönyvében meghatározott munkaviszony, Közalkalmazotti, Közszolgálati, Bírósági, Ügyészségi szolgálati, Hivatásos nevelőszülői, Ösztöndíjas foglalkoztatási, Közfoglalkoztatási jogviszony, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya az előző jogviszonyoknak megfelelő külföldi jog alapján fennálló jogviszony. Nem munkaviszony: az egyszerűsített foglalkoztatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó jogviszony (alkalmi-, idénymunka) Iskolaszövetkezetnek a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló / hallgató tagjával fennálló jogviszony A kedvezmény alanya: a szociális hozzájárulási adóalanyának minősülő kifizető. Pl. munkaerő-kölcsönzés keretében a kölcsönbe adó a kifizető. Több munkáltatóval létesített munkaviszony esetén (Mt.195. ) kifizető az Art. szerint meghatározott munkáltató, vagyis akit a munkaviszony létesítésével maguk közül írásban kijelöltek. Munkabér: A bruttó munkabért a számviteli törvényben foglaltak alkalmazásával kell meghatározni. A munkavállalót az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér. Szakképzési hozzájárulási kedvezmény [2011. évi CLVI. tv. (Eat.)] A 25 év alatti pályakezdő munkavállaló [Eat. 462/B (2)], a tartósan álláskereső személy [Eat. 462/C (2)], a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló [Eat. 462/D. (2)]után. a foglalkoztatás első két évében vehető igénybe a szociális hozzájárulási adókedvezmény mellett. A kedvezmények meghatározott részénél a munkáltató mentesül a szakképzési hozzájárulás alól is. A nem szakképzett munkavállaló utáni kedvezmény [2011. évi CLVI. tv ] jén érvényes FEOR főcsoportjában tartozó munkakörben foglalkoztatottak után jár. Kedvezmény összege: a bruttó munkabér, de legfeljebb Ft 14,5 %-a, A kedvezmény időkorlát nélkül igénybe vehető, ha a munkavállalót egész hónapban nem szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatták. Havi bruttó bér Kifizető költsége Munkabér + Szocho. + Szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 14,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 A FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ január 1-jétől hatályos KSH közlemény szerinti munkakörben foglalkoztatott után vehető igénybe. 9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 91 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 92 Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások 93 Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások A 25 év alatti pályakezdő munkavállaló utáni kedvezmény évi CLVI. tv. 462/B. (1) (2) (5)-(7) bek.] Legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti munkavállaló után érvényesítő, összege: a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 27 % + 1,5 %-a, a kedvezmény 25. életév betöltéséig, vagy 2 évig számolható el, és a hónap egészére jár, érvényesítéséhez igazolás kell, alkalmazható a én fennálló munkaviszony esetén is, foglalkoztatás kezdő időpontja: január 1. Havi bruttó bér 1-2. év Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 27 % Szakk.h.: 1,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Időben korlátozottabb de még nagyobb összegű kedvezményt jelent. A 180 napba a biztosítási (járulékfizetési) kötelezettséggel járó munkaviszonyok számítanak be. Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi, idénymunka), vagy az iskolaszövetkezetben végzett munka időtartamát nem kell figyelembe venni. Érvényesítéséhez munkavállaló által igényelt, az állami adóhatóság által kiállított 15 napnál nem régebbi igazolás kell. Nem kell töredék hónappal számolni, abban a hónapban is jár a kedvezmény, amelyben a munkavállaló a 25. életévét betölti, vagy a foglalkoztatás 2. éve véget ér. A 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló utáni kedvezmény A 25 év alatti 55 év feletti munkavállaló után érvényesítő, összege: a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 14,5 %-a, a kedvezmény mindaddig jár amíg az életkori feltétel teljesül, a hónap egészére elszámolható. Havi bruttó bér Munkabér + Szocho. + Szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 14,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 A kedvezmény igénybevételéhez NINCS SZÜKSÉG IGAZOLÁSRA. Nem kell töredék hónappal számolni, abban a hónapban is jár a kedvezmény, amelyben az életkori feltétel teljesül. Vagyis amíg a munkavállaló be nem tölti a 25. életévét, illetve amikor a munkavállaló már betöltötte az 55. életévét. Tartósan álláskereső személy után érvényesíthető adókedvezmény [2011. évi CLVI. tv. 462/C. ] Tartósan álláskereső: akit 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott az állami foglalkoztatási szerv, összege: 1-2. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 28,5 %-a, 3. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb: Ft, 14,5%-a, a kedvezmény egész hónapra jár. Havi bruttó bér 1-2. év Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 27 % Szakk.h.: 1,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Havi bruttó Kedvezmény bér Munkabér + kedvezménnyel Szocho.: 14,5 % 3. év Szocho.+ szakk.h. csökkentve Ft Ft Ft Ft A tartósan álláskeresők után nagyobb mértékű, de időben korlátozottabb adókedvezmény jár. A 9, valamint a 6 hónap számítása során nem lehet figyelembe venni a közfoglalkoztatási jogviszonyát. Ez kedvezményt jelent, hiszen a munkavállaló ezáltal nem veszíti el a közfoglalkoztatást megelőzően, álláskeresőként szerzett jogosultsági idejét. Az első két évben a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetni. Ha a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve 3. éve hó közben jár le, az adókedvezmény egész hónapra elszámolható. A kisgyermekesek utáni kedvezmény [2011. évi CLVI. tv. 462/D. ] a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló után, az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, legfeljebb 3 évig számolható el, összege: o 1-2. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb : Ft, 28,5 %-a, o 3. évben a bruttó munkabér, de legfeljebb: Ft, 14,5%-a, o érvényesítéséhez igazolás szükséges,

13 o alkalmazható a én fennálló munkaviszony esetén is. Havi bruttó bér 1-2. év Kifizető költsége Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 27 % Szakk.h.: 1,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Havi bruttó bér 3. év Kifizető költsége Munkabér + Szocho.+ szakk.h. Kedvezmény Szocho.: 14,5 % kedvezménnyel csökkentve Ft Ft Ft Ft Az anyagsági ellátás folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike az érintett személyt megillette. Egymást követő több ellátás esetén a határidőt a később folyósított anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani. Ha a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve 3. éve hó közben jár le, az adókedvezmény egész hónara elszámolható. Az igazolást kiállító szerv az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár vagy családtámogatási kifizetőhely. A tv. nem tesz különbséget, hogy a kisgyermekes munkavállaló január 1-je előtt, vagy után tér vissza a munkaerő-piacra, azaz a előtt visszatérő kisgyermekes munkavállalók után is igénybe vehető, legkorábban január 1-től, de csak az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig. Változások a helyi adókban: Jelenleg a helyi adókötelezettségek teljesítése kapcsán a fő problémát az jelenti, hogy- megfelelő információs adatbázis és kommunikáció híján- sok esetben az adókötelezettségünk ténye sem ismert január 1-től a Magyar Államkincstár országos, helyi adóztatási információkat tartalmazó adatbázist üzemeltett. Ez egy havonta frissülő adatbázis valamennyi önkormányzat vonatkozásában tartalmazza a településen működtetett helyi adónemekre vonatkozó fontos adózási információkat, azaz azt, hogy milyen adónemek működnek a településen, mekkora adómértékkel, létezik-e bármely rendeleti adómentesség vagy adókedvezmény. Az önkormányzatoknak saját

14 honlapjukon kötelezően közzé kell tenniük valamennyi egységes szerkezetbe foglalt helyi adórendeletet, bevallási nyomtatványt és elérhetőségi információt. Már 2012-ben bővült a telekadó hatálya, a belterületi be nem épített telek néhány kivételtől eltekintve mind bekerült a körbe. Iparűzési adó változások Az IPA alapja megállapításánál az árbevételből levonható az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ), valamint a közvetített szolgáltatás díja tól ez csak korlátozottan, sávosan progresszív módon tehető meg. Illetékek: Az illetékrendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és az ajándékozási illeték nemekben alkalmazott 18 db adókulcs helyett két adókulcs lett bevezetve. Az öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték általános mértéke egységesen 18 %, lakástulajdon esetén pedig 9 %. Változatlanul illetékmentes az egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzés. Visszterhes lakásszerzési illeték: egységesen 4 %. Praxisjog illetéke 10 %-ról 4 %-ra csökken. A túlélő házastárs öröklési illeték mentessége: az egyenes ági rokonokkal egy tekintet alá esik. Egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás esetén nem kell illetéket fizetni. Megszűnik a bejelentési kötelezettség az egyenes ági rokonok ajándékozása esetén. Megmarad a bejelentési kötelezettség az egyenes ági rokonok öröklési és visszterhes vagyonszerzése esetén.

15 Az első lakástulajdon vásárlása esetén a 35 évet be nem töltött fiatal akkor jogosult az 50 % illetékkedvezményre, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 mft-ot. (korábban ez 8 mft volt.) Időkorlát nélkül illetékmentes a visszlízingügylet keretében szerzett vagyon. Termőföldszerzés illetékmentessége: a birtokbavételtől 5 évig kell mezőgazdasági célra hasznosítani. Megszűnik a negatív illetékalap lakáscsere ügyletek esetén. Megszűnik az illetékelőleg, csak a tényleges illetékről születik határozat, azt kell fizetni. Fellebbezés illetéke minimum 15 ezer Ft. Változások a számvitelben december 1-től megszűnt a napi készpénz állomány korlátozása, azt minden gazdálkodó maga határozza meg a pénzkezelési szabályzatában, a működési körülményeinek megfelelően. Elektronikus aláírás és időbélyegző nélkül is alkalmazható számviteli bizonylatként az elektronikus dokumentum, ha az megfelel a törvény bizonylatokra vonatkozó előírásainak. (PDF forma is elfogadható) Adózás rendje Készpénz-fizetés korlátozása Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók közötti ügylet esetén legfeljebb 1,5 millió forint összegben lehet készpénzben fizetni havonta,

16 ügyletenként. Az ügylet nem bontható szét részletekre. Ennek megsértése esetén mindkét fél, a vevő is, az eladó is 20 %-os mulasztási birsággal sújtható! További módosítások, pontosítások: Kötelező képviseletet ír elő a törvény bizonyos eljárási ügyekben. Kényszertörlési eljárás esetén az adókötelezettségek teljesítéséért a vezető tisztségviselő, végelszámoló felel. Jogsértés esetén a mulasztási bírságot is vele szemben állapítanak meg. Elektronikus iratmegőrzés esetén hozzáférés biztosítása a hatóságnak. Székhelyszolgáltatás megszüntetése. Adóregisztrációs eljárás: Korábbi adótartozások figyelembe vétele, vezető tisztségviselő átvilágítása az adószám kiadás előtt. Fokozott adóhatósági felügyelet: kockázatelemzés, szigorúbb bevallási, képviseleti előírások. (Adószakértővel ellenjegyzett bevallások) Nem kell adóigazolás semmilyen eljárásban annak, aki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Magánszemélyek is kérhetik felvételüket a köztartozásmentes dózói adatbázisba. Bizonylat kiállítási kötelezettség elmulasztás esetén a hatóság dönthet úgy, hogy mellőzi a kötelezettség teljesítésére vonatkozó felhívást. Kérhető az ÁFA gyakoribb elszámolása, ha az adózó érdeke úgy kívánja. Elektronikus kapcsolat létesül a NAV és a pénzügyi intézmények között. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt önellenőrzésre hívhatja fel a NAV, ha nem stimmel a bevallása.

17 Kiutalás előtti ellenőrzések határideje meg kell egyezzen a bevalláson feltüntetetett nyilatkozat szerinti kiutalási határidővel. A kézbesítési vélelem beálltát minden eredménytelen kézbesítés esetén megállapítja a NAV. Automatikus SZJA fizetési könnyítés: A magánszemély automatikus fizetési könnyítésének értékhatára 100 eft-ról 150 eft-ra, időtartama pedig 4-ről 6 hónapra nő. Változások az általános forgalmi adóban Az MNB árfolyam helyett az átszámításoknál alkalmazható az EKB (Európai Központi Bank) árfolyama is, ha ezt előzetesen bejelenti az adóalany. a külföldi adóalany az ÁFA visszaigénylő lapot január 1-től nem csak magyar nyelven töltheti ki, elérhető lesz angol, német, orosz és francia nyelven is. Bővül a fordított adózás köre (Mezőgazdaság). Számlamegőrzés elektronikusan lehetséges mind a papír alapon kibocsátott, mind az elektronikus számla vonatkozásában. (fordítva nem: elektronikus csak elektronikusan őrizhető!) Elektronikus számlázás: A kibocsátástól a megőrzési idő végéig biztosítsa az olvashatóságot, az eredet hitelességét, és a tartalom sértetlenségét. Fel kell tüntetni a számlán a vevő adószámát, ha a számlában szereplő ÁFA eléri, vagy meghaladja a 2 mft-ot. (ugyanis jelentési kötelezettség van róla adóalanyonként)

18 Ha a kibocsátó a pénzforgalmi adózást választotta, kötelező a számlán feltüntetni a pénzforgalmi elszámolás kifejezést is a számlán. A számla befogadójának tudnia kell erről, mert legkorábban akkor vonhatja le az ezen szereplő adót (akkor csökkentheti vele fizetendő ÁFA-ját!), amikor ezt a számlát kifizette, azaz a pénzforgalmi adózást választónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A számlán feltüntetett jelölések még: fordított adózás, különbözet szerinti szabályozás (utazási irodák). Pénztárgépi adatszolgáltatás. Alanyi adómentesség értékhatára 6 mft-ra emelkedik. Adatszolgáltatás a fordított adózásnál (Tételes, vevő adószáma szükséges). A személygépkocsik üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások eddig 100 %-os ÁFA levonási tilalma 50 %-os korlát alá esik Belföldi ÁFA összesítő bevezetése Adja: a belföldi egyenes adózású adóalany.bevallással összhangban, olyan időszakra (havi, negyedéves). Két fajtája van: tételes, és összevont jelentés. A vevő tételes és összevont jelentésre is kötelezett, az eladó csak a tételesre. A tételes (számlaszintű) jelentés: Ha az Áfa tartalom egy számlában legalább 2 mft, akkor partnerenként részletes adatszolgáltatás, egy partner egy lap (Vevő adószáma, számlaszám, nettó, ÁFA, teljesítési időpont). Számlakorrekciókról is készül jelentés.

19 Összevont jelentés: bevallási időszakonként, partnerenként összevontan az ÁFA eléri, vagy meghaladja a 2 mft-ot, akkor az adóról partnerenként adatot kell szolgáltatni. Az összesítő jelentést elektronikus úton kell teljesíteni. Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számláról neki, mint eladónak és a vevőnek is. Elmulasztása, késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén magánszemély 200 ezer Ft-ig, más adózó 500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható! Budapest, Nagy Imréné

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Helyi adók, illetékek, 2013.

Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben