SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉLY HELYETT ESÉLY!"

Átírás

1 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek megvitatták a MÁV Rt-nél kialakult helyzetet, mivel a munkáltató; a defenzív vállalatpolitika jegyében a vonatok számának csökkentésére készül, az ésszerûtlen tevékenység kihelyezést erõlteti, vasutasok ezreinek munkahelyét akarja tevékenység kihelyezéssel megszüntetni. A résztvevõk megállapodtak abban, hogy az érdekérvényesítési erõk egyesítésére és a fenti témákkal kapcsolatban egy közös állásfoglalás kialakítása érdekében, levélben szólítják meg az érintett szakszervezeteket. A találkozó megszervezését a MOSZ magára vállalta. Járási Ferenc (Lapzártánkig, az érintett szakszervezetek az VDSZSZ kivételével (hm!) jelezték, hogy a kezdeményezéssel egyetértenek, azt támogatják! -a szerk.-) Járási Ferenc a PVDSZ elnöke Hat évvel ezelõtt, október 15- én néhány, a korábbi vasutas szakszervezetek tevékenységében csalódott pályás munkavállaló (akkor még Pft-s és TEBes), megalakította a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, a PVDSZ-t! A megalakulásunkat eleve sérelmezõ társ-szakszervezetek által gerjesztett, folyamatos -idõnként orkán erejû- ellenszélben is sikerült talpon maradnunk, ami azt bizonyítja, hogy érdemes volt belevágni, mert bírjuk a pályavasutasok bizalmát és támogatását! Az elmúlt hat évben szakszervezetünk annyira megerõsödött, hogy 2002 tavaszán - éppen a fenti okok miatt és következtében - elérte, hogy a MÁV reprezentatív szakszervezete legyen. Bár a vasúti érdekegyeztetés folyamatában most már (és ez sem volt kis meccs!) részt veszünk, javaslataink, szakmai véleményünk sok esetben elolvad és csak azért mert mi mondjuk. Néhány szakszervezet (egész pontosan kettõ!) hozzáállása miatt sajnos még mindig nem lehetséges a szakszervezeti összefogás. Pedig ha valamikor, akkor most igazán szükség lenne az egységes szakszervezeti fellépésre. Hiszen aki az utcára kerül, és munka nélkül marad, azt aligha érdekli, hogy ki kit utál, kinek kivel van nézeteltérése, vagy hogy melyik szakszervezeti vezetõnek, milyen személyes ambíciói vannak. Mi viszont ez alatt megtettük, amit megtehettünk: Megteremtettük a pályavasutas munkavállalók (PML, TEB, Forgalom) számára az egységes és összehangolt szakmai érdekvédelmet A pályás munkavállalók segélyezésére létrehoztuk a Pályavasúti Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztárát (PÖKKÖP) amelynek minden vasutas tagja lehet és ma már fõs tagsága van. Létrehoztuk az Alapítvány a Pályavasutasokért nevû alapítványt, amely egyelõre szerény keretek között igyekszik segíteni a különösen nehéz élethelyzetbe került pályás munkavállalókon. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagjaként, részt veszünk az országos érdekegyeztetésben. A PVDSZ megalakulása óta hirdeti, hogy sikeres érdekvédelem, csak szakszervezeti (munkavállalói) összefogással és aktív dolgozói részvétellel képzelhetõ, illetve érhetõ el! Hiszen senki érdekeit nem lehet megvédeni, ha Õ maga azt nem akarja! Mi mindig is ezt állítottuk, és ma sem mondunk mást, hiszen ez meggyõzõdésünk! A korábbi szakszervezetünket ért - és a bíróságon sorra elbukott- támadásokat végre félre kéne tenni és közös szakszervezeti összefogással megvédeni azokat a vasutas munkavállalókat, akik arra igényt tartanak, akik azért tenni is hajlandóak, és akik azt igencsak megérdemlik!!! Aztán majd ráérnek folytatni az -egyre nyilvánvalóbbá váló- értelmetlen birkózást, ha valakinek ez annyira hiányzik a boldogságához! Manapság nincs idõ az ünneplésre, mert minden korábbinál nagyobb a baj, és ezzel kapcsolatban -egy érdekvédelemmel foglalkozó szakszervezet számára legalábbis- több a teendõ. Csak hát, azért gondoltuk, megemlítjük: hat évesek lettünk! Szánthó Géza a Nyílt vonal fõszerkesztõje SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

2 2 HÉZAG NÉLKÜL október PVDSZ közgyûlés Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök Sztrájk? A pesszimizmus hangulat, az optimizmus akarat! Szeptember 16-án közgyûlést tartott a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). Járási Ferenc a szakszervezet elnöke köszöntötte a megjelent képviselõket illetve szakszervezeti tagokat, majd átadta a szót Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnöknek, aki a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó munkáról tájékoztatta a közgyûlést. Beszámolt a MÁV tevékenységkihelyezési elképzeléseivel kapcsolatos legfrissebb hírekrõl. Ezek után a megjelentek a saját és az általuk képviselt kollégák véleményét ismertették. Egybehangzó vélemény volt, hogy a pályavasút területén egyes szakszervezeteknek végre félre kell tenniük vélt és valós sérelmeiket, hiszen a munkavállalók egyetlen reménye a kívánt összefogás! A közgyûlés ezután kialakította a tevékenység-kihelyezéssel kapcsolatos álláspontját, majd meghatározta a PVDSZ tárgyaló delegációja számára az ezzel kapcsolatos stratégiát. -a szerk.- A közgyûlésen készült képeket a pvdsz web címen tekinthetitek meg! PÖKKÖP az interneten: Az ország szolgálati helyeit járva, egyre elkeseredettebb, egyre fásultabb kollégákkal találkozom akik már belefáradtak a sok átszervezésbe, a munkakörülmények folyamatos romlásába, esetenként ellehetetlenülésébe! Az elkeseredettség egyik fokmérõje, hogy amíg korábban általános volt az a vélemény, hogy: Áh, úgyis hiába sztrájkolnánk, azt az utasok, a civilek úgysem érzékelnék, hiszen nagy baj volna, ha egy-két napos karbantartás elmaradásnak feltûnõ ( közfeltûnést keltõ ) hatása lenne!, addig mára már egyre többen gondolják úgy, hogy ha más esetekben, gyár bezárásoknál ember elbocsátásával az újságok címlapjára lehet kerülni, akkor nekünk is nagy cirkuszt kell csapni! Belefáradtak már a pályavasutasok a sok átszervezésbe, hiszen nem csak tíz-egynéhány-ezer vasutasról van szó, közel ugyanennyi családról, sõt (a statisztikai adatok szerint!) 1,08-szor ennyi gyermekrõl is! Esetleges megállapodások útján lehetségesnek látszik 1-1,5 éves foglalkoztatási garancia illetve elképzelhetõ, hogy emelkedik a személyi alapbérük a kiszervezett munkavállalónak néhány %-kal. Ám ettõl függetlenül az új alapbérekben ez sajnos nem fog meglátszani, hiszen nem épül be a bérükbe a évre várható reform prémium, bérkiegészítés, VBKJ (ha a VDSZSZ nem akadályozta volna meg, akkor az már benne lenne) és nem is beszélve a vasúti menetkedvezmények elvonásáról. Az látszik, hogy amennyiben a tervek megvalósulnak, úgy a kiszervezett dolgozóknak -és ez által a családjuknakmindenképpen csökken az eddig megszokott életszínvonala és sajnos az idõ múlásával nõ a kiszervezésre, elbocsátásokra váró munkavállalók létszáma. Ráadásul sok esetben olyan speciális - csak a vasútnál hasznosítható - szakmával, vizsgával, ismerettel rendelkezõ kollégákról van szó, akiknek leépítése is és az újra munkába állítása is, sem nem egyszerû, sem nem olcsó! Na most! Ez az egész nem érdekli X.Y.-t, a társadalom tagját akit csak az érdekli, hogy ha évek óta bele adózik a MÁV-ba, és ha mindenképpen vonatra kell ülnie, vajon vigyen-e magával porrongyot, vagy ha esetleg szeretne kikukkantani az ablakon, akkor ehhez ablakpucoló szerszámokat! És vajon mennyi idõt kalkuláljon a két órás vonat útra, esetleg vigyen-e szerszámot, ha a mozdonyt mentközben javítani kéne! Pláne, kedveszegett lesz szerencsétlen, ha már látott filmen tiszta, pontos kényelmes vonatokat is! (aki már utazott is ilyenen azt csak irigyelheti!) Nagyon jó lenne, ha a MÁV Rt finanszírozása, végre hosszútávon megoldódna (nem csak az autópályáké!) és a tulajdonos állam, nem kezelné mostoha gyermekeként a vasutat, hanem végre igazi tulajdonosként, jó gazda -ként viselkedne! Ezért fontos a közös fellépés! Mindenki maga döntse el, hogy mit akar! Az fenti témával kapcsolatos kérdéseiddel, véleményeddel keresd a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, hívd a es telefonszámot! PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: városi: ; vasúti: (üz.rögz./fax);

3 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 3 VÉT HÍREK Enzsöl Róbert A kormányváltás és a MÁV Rt-ben tulajdonosi jogokat gyakorló új miniszter (Kóka János) kinevezése ellenére az érdekvédelmi tevékenység vezetõ híre továbbra is a tevékenység kihelyezés. A változásra tehát még várnunk kell, annak ellenére, hogy a miniszter az eddigieknél intenzívebb tárgyalásokra szólította fel a társaság vezetését. Múlt havi számunkban hoztuk nyilvánosságra azt a MÁV Rt felsõ vezetésének írt levelünket, melyben az esetleges tevékenység kihelyezéssel érintett munkavállalók helyzetének korrekt rendezése érdekében biztosítandó feltételeket foglaltuk össze.talán határozott fellépésünk eredményének is tekinthetnénk, hogy a soros Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) ülésen a MÁV Rt. megállapodás tervezetet terjesztett a szakszervezetek elé, mely kétségtelenül tartalmaz elemeket javaslatainkból. Annak, hogy elégedettségünk nem lehet teljes, részben az idõ múlása, részben pedig a biztosított feltételek elégtelensége az oka. Ismert, hogy a tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalókat az alábbi hátrányok elszenvedése fenyegeti: vasúti arcképes igazolvány elvesztése, forint Választható Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) elvesztése, az alapbér 3,5 százalékának megfelelõ reformprémium elvesztése, az alapbér 4,0 százalékának megfelelõ bérkiegészítés elvesztése, a középtávú megállapodásból fakadó bérfelzárkóztatási garancia elvesztése. Eddigi javaslatainkkal egy meghatározott idejû foglalkoztatási garancia biztosítása mellett ezeknek a hátrányoknak a megszüntetésére, mérséklésére törekedtünk. A MÁV Rt. megállapodás tervezetében a MÁV tulajdonú társaságba vitel esetén pusztán a jogutódlással járó törvényi garanciákat biztosítaná. (Ez gyakorlatilag a MÁV Kollektív Szerzõdés egy éves továbbélése) Nem MÁV tulajdonú társaságba történõ tevékenység kihelyezés esetén a javaslat szerint az új munkáltatónak 1,5 éves foglalkoztatási garanciát érvényes saját kollektív szerzõdést az átkerülõ fizikai munkakört betöltõ munkavállaló esetén a jelenleginél valamivel magasabb alapbért kellene biztosítania az átkerülõknek. Mindezt a pályázóknak az ajánlati feltételek teljesítésével kellene garantálniuk. Annak ellenére, hogy a 1,5 éves foglalkoztatási garanciát melynek értelmében az érintett munkavállalók munkaviszonyát az új munkáltató mûködésével összefüggõ okra alapított rendes felmondással megszüntetni nem lehet eredménynek tekintjük, a tárgyalásokat tovább kell folytatnunk. Ennek során tisztázni kell, hogy a saját tulajdonú (MÁV) kft-ék miért nem tudnak foglalkoztatási garanciát biztosítani? Miért csak az átkerülõ fizikai dolgozóknak biztosítható a megemelt alapbér és miért csak a nem MÁV tulajdonú társaságok esetén? Az alapbér emelés mértéke kompenzálja-e fentebb említett pénzügyi hátrányokat? A tárgyalás során kiderült az is, hogy a jelenleg évi forintot jelentõ béren kívüli juttatás kollektív szerzõdésen kívüli biztosítása mit jelent a tevékenység kihelyezéssel érintettek számára. Ismert, hogy a jövõre a béremelés százalékával növekvõ - forint kollektív szerzõdésbe foglalását a VDSZSZ megakadályozta. A PVDSZ elmúlt havi Nyílt Vonalban is - közzétett javaslatában felvetette, hogy célszerû a VBKJ rendszer KSZ-be építésének ismételt megkísérlése. A felvetés talán nem volt hiábavaló, mert a VDSZSZ bejelentette, hogy most már hajlandó a Választható Béren Kívüli Javadalmazásokat is tartalmazó Kollektív Szerzõdés aláírására. VÉT elé kerül... az eddigi pénztárosi feladatokat külön díjazás ellenében ellátó forgalmi szolgálattevõk ügye. A feladat ellátásának további megkövetelése mellett megvont díjazást az érintettek nem hiába érzik méltánytalannak, ezért szakszervezetünk a Forgalmi Igazgatóság vezetõjénél konzultációt kezdeményezett a számadó és jegypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõk sérelmének orvoslása érdekében. A konzultációba javasoltuk bevonni a Személyszállítási Üzletág és a Kompenzációs Fõosztály képviselõit is. A Forgalmi Igazgató válaszában hatáskör hiányára hivatkozva javasolta a probléma VÉT ülés keretében történõ megtárgyalását. Egyetértünk, ezért a VÉT ügyrendjének megfelelõen a soron következõ VÉT ülés napirendjére tûzetjük. Enzsöl

4 4 HÉZAG NÉLKÜL Az elmúlt idõszakban kétszer is ülésezett a Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT). Már 4150 fõ a Pályavasúti Üzletág évi létszámcsökkentési elõirányzata tudtuk meg az üzletági érdekegyeztetõ fórumon a fõigazgató bejelentésébõl. A számok alakulása döbbenetes! Addig, míg az év elején 2500 fõs, a nyáron 3700 fõs létszámcsökkentési tervet tettek a szakszervezetek elé felelõs vasúti vezetõk, ma már a 4150 fõ távozását tartják szükségesnek. Az egyre nagyobb számok megjelenésének oka az, hogy az eredeti elképzelésekrõl sorra derül ki, hogy az adott idõpontban nem hajtható végre, csúszik vagy elmarad. Egy dologban lehetünk biztosak NEM ÚGY LESZ. Nem úgy lesz, mert már az elképzelés ismertetésének pillanatában látszott, hogy az ingatlankezelési feladatok ellátásán foglalkoztatott több mint PÉT HÍREK 300 fõ IK Kft-nek történõ átadása sem valósulhat meg október 1-vel. Megvalósul ugyan csak késõbb, hiszen a jogutódlásról szóló törvény által elõírt tájékoztatást még csak október elején kezdik el a különbözõ szervezetek és csak az ettõl számított tizenöt nap múltán kerülhetnek át a munkavállalók. Az átkerülés és így további foglalkoztatásuk sem ment simán, hisz az IK Kft. nem akarta a dolgozókat átvenni. A szakszervezeteknek erõteljes nyomásgyakorlására volt szükség ahhoz, hogy ne kerüljenek utcára az érintett munkavállalók. A tárgyalások eredményeként a korábban kívánt 20 fõ helyett 319 fõt vesz át a MÁV Rt. többségi tulajdonában lévõ IK Kft. A MÁV és a kft. között létrejött együttmûködési megállapodás értelmében az átkerülõk munkaviszonya folyamatosnak tekintendõ, egy évig felmondási védelemben részesülnek és többek között az ún. re október Úgy látjuk, hogy a szervezeti felállás kimunkálása íróasztal mellett, spekulatív módon történt anélkül, hogy a tényleges munkafolyaformprémium és vasutasnapi jutalom 4 %-os mértékben lesz része a javadalmazásuknak. Az üzletág létszám tervei között a másik akciót a titokzatos H 4 projekt elnevezést viselõ terv képezi. Az elképzelés a pályavasúti területi egységek szervezetének módosításáról, az osztálymérnöki szervezet felszámolásáról szól. A szervezési intézkedés 332 fõ munkahelyét veszélyezteteti. Õk olyan logisztikai vagy kontrolling jellegû munkaköröket (adminisztrátor, anyagos, pénzügyi számviteli, gazdálkodási, ügyviteli munkatársak) töltenek be, akikre a továbbiakban, mint pályavasúti dolgozók nem számítanak. Jó esetben átkerülhetnek a társasági szolgáltatások vagy a kontrolling szervezeti egységeihez, de ez ezen egységek fogadókészségének hiánya miatt igencsak kérdéses. Meglátásunk szerint a szervezetfejlesztési elképzelés lényegi eleme az osztálymérnökségi szervezet megszüntetése, valamint egy erõsebb szakmai koordináció és együttmûködés feltételének megteremtése a középirányítás szintjén. Érzékelhetõ a törekvés a pályavasúti végrehajtó szervezeti formák egységesítésére, a keresztmetszeti funkciók (társasági szolgáltatások, kontrolling, stb.) eddiginél markánsabb elkülönítésének megvalósítására, a szakági együttmûködés javítására és ezek által egy hatékonyabb mûködés lehetõségének megteremtésére. Az említett törekvések akár szakszervezeti támogatásra is számíthatnának, azonban a gyakorlati érvényesítésükre javasolt mûködési modell és különösen annak a tárgyalt anyagban rögzített mélysége komoly fenntartásokra ad okot. matok számbavétele és érdemi elemzése megtörtént volna. Erre utal az is, hogy az elõterjesztés végén, mintegy féloldalnyi terjedelemben sorolja fel az elõterjesztõ az elvégzendõ feladatokat, köztük a mûködési változás részletes megtervezésének feladatát is. Megítélésünk szerint az optimális szervezet kialakítását meg kell hogy elõzze a szükséges fõ és mellék munkafolyamatok részletekbe menõ kimunkálása. Az integráció, a szakmai szinergiák kiaknázása nem biztos, hogy azzal érvényesíthetõ, hogy az eddig szervezetileg elkülönült területi központok egy közös közvetlenül a fõigazgató alá rendelt vezetõt kapnak maguk fölé (pályavasúti területi központvezetõ). Ezzel a jelenlegi igazgatóságok (PMLI, TEB, FORGALOM) távolabb kerülnek a reálfolyamatoktól és mintegy az üzletágvezetés háttérintézményévé degradálódnak. Az elkülönülõ szakmai érdekek érvényesítése nagyban fog függeni attól, hogy a pályavasúti területi központvezetõt melyik terület adja (PML, TEB, FORG). Ha ez területenként eltérõ, akkor az eddiginél akár nagyobb problémák is jelentkezhetnek. Az eddigi szervezet átalakítási intézkedések kísérõ jelensége, hogy a központi és területi irányítás szintjén megvalósuló vezetõi létszámnövekedést a végrehajtó szinteken történõ vezetõi létszámcsökkentéssel kompenzálják. Erre látunk példát a jelen elõterjesztésben is. A vezetõk számának 30 fõs csökkenése, mint az intézkedés egyik eredménye jelenik meg. A bemutatott táblázatból kitûnik azonban, hogy ez a csökkenés a megszüntetni tervezett 76 osztálymérnöki munkakör hatásaként jelentkezik. Az osztálymérnök azonban nem szûnik meg csak átalakul, hiszen üzemelési, más helyeken üzemeltetési mérnök lesz belõle. Szervezetileg a megfelelõ felügyeleti alosztályhoz kerül, egyre távolabb a folyamatoktól, az operatív intézkedések lehetõségétõl. Ugyanakkor az elõterjesztés azt rögzíti, hogy az osztálymérnökségek megszüntetésével a végrehajtás irányítási feladatok, felelõsségek és hatáskö-

5 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 5 Szakszervezetünk javasolta a pályavasúti területi operatív egységek szervezeti módosítására és irányításának korszerûsítésére vonatkozó elképzelések ismételt átgondolását és a szervezetfejlesztési döntések alaposabb elõkészítését. A meglehetõsen felületes elképzelésekrõl, szakszervezetünk által kialkotott véleményt keretes írásunk tartalmazza. A pályavasúti üzletág évi záró létszámának alakulását befolyásoló legnagyobb hatású lépés a tervezhetõ pályakarbantartás kiszervezése lenne. Az 1100 fõ munkahelyét érintõ akció elõkészítése viharos ütemben zajlik. A munkák és ezzel párhuzamosan az átvételre szánt létszám közbeszerzési értesítõben került meghirdetésre. A hírek szerint 14 érdeklõdõ vásárolta meg a tendert, valószínûleg az eddig is MÁV környékén tevékenykedõ gazdasági társaságok közül. Eredményhirdetés október végén várható. Sajnos mindenféle szakszervezeti erõfeszítés ellenére úgy tûnik, hogy csak az értékelhetetlen pályázatok menthetik meg a több, mint 1000 fõ pályást a kiszervezéstõl. Erre egyébként jó esély van, ugyanis a hírek szerint mindössze két, MÁV Rt. tulajdonú kft-nek sikerült értékelhetõ pályázatot benyújtania. Kézenfekvõ a kérdés, felmeri-e vállalni a MÁV, hogy az ország kétharmadán a társaságon belül, egyharmadán a társaságon kívül végzi illetve végezteti a tervezhetõ pályakarban tartási feladatokat. Itt is meg kell jegyeznünk azonban, hogy bár az üzletág tervei szerint az 1100 fõ távozását november hónapra irányozták elõ, igencsak valószínû, hogy az nem a tervek szerint fog megvalósulni. Szentgyörgyi - Enzsöl Köszönjük, hogy segített! Ülésezett az Alapítványunk A 2003 évi személyi jövedelemadó bevallása során sok-sok munkatársunk döntött úgy, hogy adójának 1%-át az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványnak adja, amit -rászoruló kollégáink nevében- ezúton is köszönünk! Az alapítvány célja, a nehéz élethelyzetbe került pályavasutas munkavállalók anyagi támogatása. Sajnos, kevés az a pénz, amelyet a fenti célra fordíthatunk, hiszen mindannyiunk elõtt ismert a pályavasúti munkavállalók alacsony jövedelme, amely egy váratlan, nem tervezett esemény bekövetkeztekor akár teljesen kilátástalan helyzetbe sodorhatja kollégáinkat. Mi továbbra is segítünk, ha Ön is segít!!! A rászoruló kollégáink nevében, köszönjük!!! Kerepesi Zoltán az alapítvány kuratóriumának elnöke rök a területi központokban lévõ üzemelési mérnökökhöz kapcsoltak. Mindezek alapján nem látható a funkcióbeli különbség az osztálymérnök és az üzemelési mérnök között, pusztán annyi, hogy távolabb kerül az irányított területtõl és vezetõbõl legalábbis névleg beosztott ügyintézõvé válik. Biztos, hogy ez jó? Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az osztálymérnökségek megszüntetése nem feltétlenül igazítható a pályavasúti végrehajtó egységek egységesítésének folyamatába sem, hiszen a forgalom területén is léteznek a csomópontok, melyeknek kvázi megfelelõje lehet a mûszaki területek osztálymérnökségi szervezete. A PVDSZ a társaság szervezetének és mûködési szabályainak kialakítására vonatkozó döntések meghozatalát a menedzsment kompetenciájába tartozó kérdésnek tekinti. Szakszervezetünk a szervezeti és mûködési szabályok változását mindenkor a munkavállalók helyzetének rövid és hosszabbtávú változásának fényében értékeli. Abból a szempontból, hogy a tervezett intézkedések hogyan befolyásolják a munkavállalók foglalkoztatásának biztonságát és munkakörülményeit. Ebbõl a szempontból veszélyesnek a társasági szolgáltatásoknál és a kontrolling területeken (humán, anyag, egyéb gazdálkodási, ügyviteli, stb.) tevékenykedõ munkavállalók helyzete tûnik. Õk az elõterjesztés szerint ezekhez a keresztmetszeti szervezetekhez kerülnek kiajánlásra. Létszámukat azonban az elõterjesztés, mint létszámpotenciál veszi számba, tényleges feladataikat, tényleges tevékenységüket nem értékeli abból a szempontból, hogy a tevékenység kelle és ha igen akkor hol végezhetõ hatékonyan. Tartunk attól, hogy ezek a munkavállalók nem kerülnek fogadásra más szervezeti egységeknél és anélkül, hogy a kontrolling vagy más szolgáltató szervezetek tevékenysége párhuzamosan áttekintésre kerülne, megszûnik munkaviszonyuk. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy jelenleg az osztálymérnökségek ilyen tevékenységet ellátó dolgozói fontos és nélkülözhetetlen tevékenységet folytatnak. Nem egy esetben a területi központokban és a vezérigazgatóságon az õ általuk szolgáltatott adatok összesítése, értékelése zajlik, mely eltávolításukkal ellehetetlenülhet, illetõleg az alapfolyamatok kapacitásait kötheti le. Megítélésünk szerint ahhoz, hogy az itt jelentkezõ esetleges kapacitás felesleget megítéljük, nem feltétlenül szükséges az osztálymérnöki szervezet felszámolása. Már amennyiben a szervezeti intézkedés fõ célja egy újabb létszámcsökkentés feltételeinek megteremtése.

6 6 HÉZAG NÉLKÜL Majd találkozunk néhányunkkal az ideggondozóban mondta egy vasutas a munkásgyûlésen. A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató magyar óriásvállalatnál ma mindenkinek van oka a szorongásra. Riportunkban annak jártunk utána, hogy milyen konfliktusok alakultak ki a Magyar Államvasutaknál, és a különbözõ szinteken lévõ vezetõk, alkalmazottak miképpen élik meg ezt. A rendszerváltás óta az egymást követõ kormányok elodázták a drága és fájdalmas vasúti reformot, amelyet az uniós elõírások miatt már nem lehet tovább halasztani. A MÁV eladósodott. Ha ez a tendencia folytatódik, a cég már nem, vagy csak rossz feltételekkel vehet fel hitelt és mûködésképtelenné válhat. A jelenlegi kabinet lecserélte a cég vezetését, amely hozzákezdett az átalakításhoz, de a kormány utóbb nem tudta megadni az ehhez átmenetileg szükséges nagyobb anyagi támogatást. A menedzsment azt tervezi, hogy minden negyedik alkalmazottjától megválik, vagy külsõs cégekhez helyezi át õket. Az elmúlt évtizedekben rendre elmaradtak a fejlesztések, emiatt az eszközpark korszerûtlen és elhasználódott, erre hivatkozva a Vasutasok Szakszervezete és húszezer aláíró állította tavasszal egy petícióban: így nem lehet hozzákezdeni a leépítésekkel járó reformhoz, mert kevesebb alkalmazottal balesetveszélyessé válhat a vasút. Legutóbb éppen múlt csütörtökön történt látványos baleset a Déli pályaudvarnál. Ráadásul a kormány és a MÁV idén még nem tudott megállapodni arról, hogy mennyi pénze lesz a vállalatnak jövõre, s ez már a vasút mûködõképességét veszélyezteti. Õszre sztrájkot helyezett kilátásba a Pályavasutas Dolgozók Szakszervezete. A rendszert nem lehet megkérdõjelezni 2002 júliusában a Medgyessy-kormány leváltotta a MÁV vezetését. A korábbi vezérigazgatóval még az Orbán-kormány szerzõdött. Medgyessyék Mándoki Zoltánt nevezték ki vezérigazgatónak. Mándoki 2000-ben távozott a MOL élérõl Csák János elnökkel együtt, miután az Orbán-kormány és a cég között kemény vita robbant ki a gáz ára körül. A Financial Times ez utóbbiból azt a következtetést vonta le, hogy Magyarországon a piacgazdaságot aláássa a túlzott politikai beavatkozás. Amióta Mándoki a vezérigazgató, többen kaptak állást a MÁV-nál, akik korábban az olajiparban tevékenykedtek állapította meg a Magyar Nemzet. A MÁV honlapján van egy fórum, ahol ez visszatérõ téma. A brit vasutaknál súlyos balesetek követték a reformot, amelyben egy külsõs cégre bízták a pálya karbantartását, ezért most visszaveszik a dolgozóikat és a feladatokat a külsõs cégtõl. Ha az ember interjút akar kérni a MÁV egyik vezetõjétõl, akkor a kommunikációs osztály elkéri a kérdéseket. Többek között annak a szakmai és emberi következményeirõl érdeklõdtem, hogy sok új vezetõ jött ide a MOLtól. Miért firtatom ezt kérdezte Mészáros Zita, a kommunikációs osztályról, egyébként egészen kedvesen, közvetlenül. Nincs mögötte prekoncepció feleltem. És az az érzésem támadt, hogy riadalmat kelthettem a kérdéssel. Pedig adja magát: a cég felsõ vezetõi szintjének törekvései jók, de sokszor gellert kapnak az áthatolhatatlan, középvezetõi vízzáró réteg ellenállásán írta errõl a Figyelõ. A kommunikációs osztály Apavári Józsefet jelölte ki interjúalanynak. Szerinte a kormány jól döntött, amikor kívülrõl hozott új vezetést a nagy feladathoz. Piaci szemléletet képviselnek mondta a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes helyettese. És hozzátette, hogy õ nem volt MOL-os. Az új vezetést nem kötik a tradíciók, ezért gyorsabban és hatékonyabban tudják átalakítani a céget mondta, és arról beszélt, hogy MÁV-nál elmaradt a rendszerváltás, ezt kell most végrehajtania Mándoki úr csapatának. Ön is tudja, hogy egy ilyen váltásnak lesznek vesztesei, ahogy a rendszerváltásnak is voltak mondtam. Ezt hogyan dolgozza fel? A rendszert nem lehet megkérdõjelezni, ez adott. felelte. Önmagának mivel indokolja, hogy egy ilyen fájdalmas folyamatban kulcsszerepet játszik? tettem fel a kérdést Apavárinak, aki korábban szakszervezeti vezetõ volt. A többség nyertes október Ötvenezer kiszolgáltatott ember Forrás: NépszabadságOnline szeptember lesz felelte -, a cél az, hogy a vállalat legyen képes a cégnél maradó körülbelül negyvenezer embert jól eltartani és magas szintû szolgáltatást nyújtani. Miért váltott a szakszervezeti munkáról menedzseri posztra? hangzott az újabb kérdés. A válasza: a kihívás miatt. Végrehajtani négy év alatt az átalakítást. Aztán ha nem sikerül, vagy ha kurzusváltás lesz, akkor esetleg mennünk kell. Ezek szerint ön épp olyan kiszolgáltatott, mint egy kis állomás fõnöke? kérdeztem. Vállalati környezetben nincs olyan, hogy ha jól csinálom a dolgomat, akkor biztosan maradok! mondta. Nyugaton is leváltanak sikeres vezetõket a tulajdonosok, ha épp úgy gondolják. Most azonban nem csak a dolgozók és a menedzsment lehet vesztes, hanem az egész cég. Az új vezetés azt a feladatot kapta a kormánytól, hogy készítse fel az uniós csatlakozásra a vasutat, amely eladósodott, korszerûtlen és emiatt drágán mûködik. Fél évvel az új menedzsment kinevezése után a kormány úgy döntött, hogy a MÁV nem kapja meg az államtól a mûködéséhez és az átalakításhoz szükséges összes pénzt. A következõ évben, 2003-ban hasonló döntést hozott a kabinet. Idén a MÁV Rt. és a kormány még nem tudott megegyezni a vasút jövõ évi támogatásáról. Akkor mit várnak tõlünk?! tárta szét a karját Apavári. A reform lényeges eleme, hogy szolgáltatást nyújtunk, és erre szerzõdünk az állammal. De ha nem fizetik ki a szolgáltatást Sztrájk a levegõben Mellékutca, barakképület egy pályaudvar árnyékában: itt székel a Pályavasutas Dolgozók Szakszervezete. A MÁV pályavasúti üzletága felügyeli többek között a vágányokat, a felsõ vezetéket és a biztosító berendezéseket. Az érdekképviselet õszre sztrájkot helyezett kilátásba, mert közel négyezer dolgozót akar a MÁV ebbõl az üzletágból kiszervezni, azaz külsõs cégnek átadni. A cég látná el a karbantartási feladatok egy részét. A szakszervezet lapja arról értekezik, hogy a reform nyomán balesetveszélyessé

7 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 7 válhat a vasút, ezért munkásgyûlést hívott össze, hogy a vezetõk és a dolgozók szemtõl szemben beszélhessenek a reformról. Járási Ferenc szakszervezeti elnök kafkai viszonyokat rajzol elém: Mindenki továbbpasszolja a felelõsséget. A kormány a MÁV- elõterjesztésekre, a mi vezérkarunk meg kormányzati elvárásra hivatkozik. A vállalaton belül ugyanígy pingpongoznak. A pályavasúti üzletág azt mondja, hogy a vezérigazgatóság utasítására cselekszenek, amikor meg a vezérkarhoz fordulunk, akkor visszaküldenek a pályavasúthoz, hogy ott alkudozzunk. A gazdasági tárca nem fogadta el a meghívást a munkásgyûlésre tájékoztat Járási -, azt felelték, hogy ez vállalati ügy. Az új vasúti vezérkarról Járási nem akar nyilatkozni, az események önmagukért beszélnek mondja. Egyet azonban nem titkol: Kezdetben magabiztosak voltak, beruházásokat ígértek, reformot és humánus módon kezelt létszámcsökkenést. Aztán nem kaptunk pénzt a kormánytól, a reformból egy dolog maradt, az erõltetett létszámleépítés. Lefejezték a pályavasutat!!! áll a szakszervezeti újság címlapján. Dr. Zsákai Tibor június végéig volt a MÁV pályavasúti fõigazgatója. A Lukács Cukrászdában ülünk, az utca túloldalán a cég központja, amelynek harminc évig állt az alkalmazásában. Higgadtnak látszik, pedig nem hosszabbították meg a szerzõdését, más feladatot ajánlottak neki, amit nem fogadott el. A vasút négy nagy tevékenységi körre tagolódik, Zsákai vezette az egyiket. Nem szeretnék nyilatkozni arról, ami a MÁV-nál folyik. Remélem nem fog bekövetkezni az a baj, amitõl tartok, de ha mégis, akkor megszólalok e bevezetõ után lendületes elemzésbe fog a vasúti átalakításról, mint aki nem tud szabadulni az aggodalmaitól. Zaklatottnak, ugyanakkor rendíthetetlenül fegyelmezettnek látom. Egészen belehevül az elemzésbe. Végül megengedi, hogy valamit megírjak, szinte tollba mondja az üzenetét: a brit vasutaknál súlyos balesetek követték a reformot, amelyben egy külsõs cégre bízták a pálya karbantartását, ezért most visszaveszik a dolgozóikat és a feladatokat a külsõs cégtõl. Ugyanígy politikai nyomás nehezedett a vasútra, amikor elkezdték a reformot; emiatt elszivárgott a szakma a cégtõl, ráadásul a költségek nem csökkentek mondja tágra nyílt szemekkel. Állítása szerint se a cégen belül, se a kormányzati illetékesekkel nem volt módja vitára. Említ néhány minisztériumi ismerõst, aki nem mer vitába szállni a fõnökeivel. Rengeteg konfliktusom volt. Folyton szakmai kompromisszumokra kényszerültem. És minden éjjel felriadtam. Érdekes, pontban kettõ és félhárom között ébredtem fel, és mindig a vasútra. Szakmai problémákon rágódtam órákig. Most hogy van? Jobban. Tudok végre aludni. Munkásgyûlés Remegõ embert látok. Legalább száz társa elõtt beszél, amihez nincsen hozzászokva ez a vidéki pályamester, és az indulatok is fûtik. Rögtön, a MÁV egyik budapesti székházában meghirdetett munkásgyûlés elején felállt. Aggodalommal, szinte könyörgõre fogva adja elõ, hogy egyre nehezebb szavatolni a biztonságot, és képtelenség felfogni, miért akarják odafönt ezt a reformot, amely ha megvalósul, katasztrófa lesz. Sorra állnak fel az ország különbözõ részeibõl érkezett pályavasutasok, a maguk területérõl vett példákkal bizonygatják: nem akarnak, nem tudnak hinni a reformban. A tömeggel szemben, hosszú asztalok mögött két öltönyös ember ül, jegyzetelnek. Mellettük a MÁV menedzsment, valamint a minisztérium széke üres, így csak Jándi Péter, a Távközlési, Erõsáramú és Biztosítóberendezési igazgató, valamint Szamos Alfonz, a Pálya- és Mérnöki Létesítmények igazgatója képviseli a vállalatvezetést. Nincs könnyû dolguk, a felszólalásokból bizalmatlanság rajzolódik ki. Az emberek kérdéseket tesznek fel ugyan, de mind mögött ott a gyanakvás, hogy valami képtelenség készül. Végre Szamos Alfonz feláll. Szemüveges, középkorú. Lassan, méltóságteljesen átfogó képet vázol. Összekulcsolja a kezét és malmozik, mint aki a helyzet ura. Piacgazdaság építése folyik mondja, peremfeltételekrõl beszél, a létszámhatékonyság mellett kitér a költség- és eszközhatékonyságra is. Legalább negyven percen át veszi sorra a kérdésköröket, amit fegyelmezetten hallgatnak az emberek, bár a figyelmük láthatóan lankad. Valaki diktafont tett Szamos elé nem sokkal a beszéd kezdete után, de mint aki meggondolta magát, húsz perccel késõbb elvette onnan. Nem értettük az elõadását a Szamos úrnak, és megint nem kaptunk választ a kérdéseinkre hangzik az ítélet a közönségbõl az elõadás után. Szamos úr arca nem rezdül. Innentõl kezdve a gyûlés mind nyíltabb küzdelemmé válik. Az emberek most már tudni akarják, mi is az igazság, kivel mi lesz, mennyi pénzt kapnak majd attól a kft-tõl, amelyikbe kiszervezik õket a MÁV-ból. Járási, a szakszervezeti vezetõ is erõsíti a gyanakvást a reformmal szemben, azt mondja: érthetetlen, miért nem mutatja meg a menedzsment a gazdasági számításokat, amelyek igazolnák a tervet. Mintha ezzel azt sejtetné: ez a reform olyan célt szolgál, amit nem mondanak meg. Az érdekképviseletnek nem az a dolga, hogy ellenõrizze a gazdasági számításainkat feleli Szamos. Néhány konkrétumot végül mégis közölnek az egyre határozottabban kérdezõ hallgatósággal, kiderül, hogy vasúti szabadjegy nem jár majd ezután, és más béren kívüli juttatásoktól is eleshetnek. Ha jól értelmezem, minden marad a régiben, csak a juttatásokat veszik el, és ezt a MÁV nem tudja felvállalni, ezért adnak át minket egy kft-nek vágja oda valaki a tömegbõl, félig már a többiek felé fordulva. Az angol példa miért nem merül fel a vezetõinkben?? kérdi valaki. Mert nem MÁV-osok hangzik a válasz valahonnan hátulról. Szamos úr higgadt marad: Kiszervezés többféle van feleli. Beszélünk részleges, és teljes kiszervezésrõl. Ha úgy tetszik, éppen a negatív angol példa miatt választottuk a kiszervezésnek a leginkább megfelelõ módját. A gazdasági számításainknak belsõ kontrollja is van. De ha ezt megkérdõjelezitek, akkor nem fogunk közös nevezõre jutni... Ezt már kevesen hallják. Sokan elmentek.

8 8 HÉZAG NÉLKÜL október Ötvenezer... folytatás a 7. oldalról Ünnep, akár utoljára is Idén a MÁV vezetése elrendelte, hogy a Vasutas Nap hagyományától eltérõen a dolgozók július kilencedikén csakis a központi rendezvényeken vegyenek részt, és kizárólag más napokon ünnepeljenek maguk között. A menedzsmentnek az volt a szándéka, hogy idén minél több emberhez jusson el az új vállalati kultúra üzenete, amelynek lényege a piaci szemlélet. Információim szerint több helyen ennek ellenére megtartják házon belül az ünnepségeket, de csak zárt ajtók mögött, hogy még véletlenül se lássa senki írta egy olvasónk a Vasutas Nap elõtt. Nem akarta elárulni, hogy mely állomásokon ünnepelnek július kilencedikén: az emberek félnek, senki nem nyilatkozhat, csak a kommunikációs osztály engedélyével állította. Némi nyomozás után Szentesre mentem és sztrájkhangulatra számítottam. Elvégre a cég tizenegyezer fõs létszámleépítést tervez. Az állomás melletti kultúrházban százöt ember ült hosszú asztaloknál. Zenész állt a szintetizátor mögött. Bográcsban rotyogott a pörkölt, amire összedobták a pénzt. Ki strandpapucsban, ki öltönynadrágban, ki melósruhában mosolygott. Mondi Miklós állomásfõnök körbevezetett, büszkén mutatta a gyepet, amelyet vasutasok nyírnak, mutatta a virágoszlopokat a peronon, a stukkós várótermet, amely elõkelõ, akár egy templom, még freskó is van benne, aztán az új technológiáról elmélkedett. Többen álltak körülöttünk, valaki fölvetette, hogy a német gépsorról is írhatnék, amikor Mellékállás Mondi Miklós nekem szegezte a kérdést: - Mondd meg, miért jöttél! Mindenki elhallgatott, mint amikor földhöz vágnak egy poharat. Nem küldött senki. Érdekelt, hogy mit gondoltok a reformról. Meg errõl a rendhagyó Vasutas Napról. De nem muszáj írnom róla. Néhányan azonnal otthagytak minket. Az állomásfõnök megkönnyebbült: Nem akartunk mi ezzel semmit. Csak úgy voltunk vele, hogy nálunk mindig ezen a napon volt a Vasutas Nap. Bent a kultúrban már javában táncoltak. Egy orosz szerelõ énekelt. Õ tartja karban az új orosz motorvonatot, amit itt úgy hívnak, hogy Uzsgyi. Miután az orosz befejezte a nótáját, a magyarok rákezdtek a Katyusára. Kakaspörköltet kaptam túrós csuszával. A tányér mellé fényképeket rakott egy asszony, a tárcájából vette elõ: az állomásával meg a családi házával dicsekedett. Mondi Miklós saját kezûleg nyomtatott emléklapot osztott azoknak, akik tavasszal önként segítettek csobogót, kis szökõkutat építeni az állomáson. Aztán megtáncoltatta a nõket, koccintott, röpködött vendégrõl vendégre. Mellettem a fényképes asszony lelkesen magyarázott: Én is olyan vagyok, mint Miklós. Nem a saját házam elé rakattam le az ajándékba kapott tujákat, hanem az állomásra Maga mindennek a szebbik oldalát látja jegyeztem meg. Majdnem felnyársalt a szemével: Ebben a mocskos világban csak így lehet élni, nem?! Hej Rigó, Rigó, részeges ló énekelte a vendéglátós zenész. Bihari László Az Explorer Vasutas Világjáró Klub, Magyarország legnagyobb vasutas, turista szervezete felvételt hirdet csoportkísérő mellékállás betöltésére. A mellékállásra jelentkezhetnek házastársak és élettársak is. Az ideális jelentkező legalább 25 éves, az egyesület profiljának megfelelő európai helyismerettel, utazási gyakorlattal, jó problémamegoldó képességgel rendelkezik. Angol vagy német nyelv alapfokú ismerete szükséges. Kézzel írott önéletrajzodat: EVVK 6100 Kiskunfélegyháza Akácfa u. 12/3 címre várjuk. További információ a ös telefonszámon kérhető. AUTONÓMOK szeptember 13-án az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) megkezdte tárgyalásait a évi minimálbérrõl és a verseny szféra bérnövelési ajánlásáról. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Tagszervezeti Tanácsának ülései is gyakoribbá váltak. A fórum elemezte a munkaadói és a kormányoldal álláspontját, mérlegelte a társszakszervezeti szövetségek javaslatait, értékelte az elsõ tárgyalások tapasztalatait. A testület megerõsítette az elnökség álláspontját. Megállapította, hogy az OÉT a 2004-re kötött megállapodás szerint 7-8 %-os keresetnövekedést ajánlott a helyi bértárgyalásokra. A nemzetgazdasági reálkereset - az infláció elõre jelzett mértéket meghaladó növekedése miatt - csak 0,2 százalékkal nõtt az I-VII hónapban, míg a minimálbér reálértéke csökkent. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége a kormány által ajánlott és a munkáltatók által lelkesen támogatott 4,5 %-os bruttó keresetnövekedési javaslatot nem fogadja el. A munkáltatók Ft-os minimálbérre vonatkozó javaslatát a tárgyalásra sem tartja alkalmasnak. Az Autonómok úgy értelmezik, hogy a kormány béremelési javaslata nem szolgálja a munkavállalók érdekeit, sõt komolyan veszélyezteti a megállapodás megkötését, ezért elvárja a kormánytól, hogy változtassa meg javaslatát, törekedjen a munkavállalók helyzetének valós jobbítására, a reálbérek növelésére. A szövetség azt javasolja, hogy 2005-ben a GDP növekedésével összhangban a reálbér 4,0 százalékkal emelkedjen, a minimálbér pedig havi ,- Ft legyen, az adómentesség megtartása mellett A javaslat garanciát teremt a reálkeresetek növekedésére és a minimálbér nagyobb arányú fejlesztésére. erobi

9 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 9 EGYÜTT PIHEN A CSALÁD SZOCIÁLIS ÜDÜLÉSI TÁMOGATÁS CSALÁDOK RÉSZÉRE A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány EGYÜTT PIHEN A CSA- LÁD címmel pályázatot hirdet meg, melynek keretében üdülési támogatást kíván nyújtani szociálisan hátrányos helyzetben lévõ családok pihenéséhez. Az alapítvány jelentõs támogatást nyújt minden olyan családnak, akik vállalják -négy fõ együtt pihenése esetén- minimális önrész befizetését. Az alapítvány a szolidaritás és esélyegyenlõség ezen megnyilvánulásához saját erõforrásaiból 300 millió forintot biztosít. KÉRELMET NYÚJTHAT BE (4 fõ együttes üdülési támogatására) egy felnõtt három gyermekkel vagy két felnõtt két gyermekkel A felnõttek lehetnek a szülõ(k) vagy nagyszülõk. Szülõ(k) esetében, ha annak egy havi átlagkeresete személyenként nem haladja meg a bruttó Ft-ot. Nagyszülõ(k) esetében, ha annak egy havi ellátása személyenként nem haladja meg az Ft-ot. A gyermekek 18 év alatti, eltartott gyermekek. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (4 fõ együttes igénylése esetén) Felnõtt: Ft/fõ értékû üdülési csekk Ft/fõ önrésszel Gyermek: Ft/fõ értékû üdülési csekk önrész nélkül HATÁRIDÕ Kérelmet szeptember 28-tõl november 15-ig, kizárólag levélben lehet benyújtani az alábbi címre: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest Pf BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Kérelem (letölthetõ a /PÁLYÁZATOK honlap menüpont alatt) munkáltatói jövedelemigazolás (letölthetõ a / PÁLYÁ- ZATOK honlapról) vagy GYES, GYED, GYET összegérõl szóló igazolás fénymásolata vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji igazolásának fénymásolata nyugdíjas nagyszülõk esetében ÖNRÉSZ Az önrészt vagy a család fizeti meg, vagy a családdal megállapodva egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyház, civil szervezet, stb.) vállalhatja át. A pályázat további részletei a / PÁLYÁZATOK honlapról letölthetõ. Kérelmet szeptember 28-tõl november 15-ig, kizárólag levélben lehet benyújtani a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány címére. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány A PVDSZ az önrész átvállalásával támogatja azokat a tagjait, akik az alapítvány támogatását elnyerik! További kérdéseitekkel, kéréseitekkel (pályázati kérelmilap...) keressétek a telefonszámon a PVDSZ munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésetekre! -a szerk.- OLVASÓI LEVÉL Csõbe húzták az érdekvédõt? A Választható Béren Kívüli Juttatási-rendszer (VBKJ) -bár némi ellenkezés után!- végül is úgy tûnik, hogy a dolgozók megelégedésére szolgált. Bár a többségnek jobb, több anyagi forrást jelent, a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésébe (KSZ) mégsem került bele, így szabadon variálható, akár törölhetõ, elhagyható hála a kisebbik gyûjtõ szakszervezet kõkemény ellenállásának. A tevékenység-kihelyezéssel érintett dolgozók most lehetnek igazán hálásak nekik. Érdekes, hogy ahol az érdekképviselet, érdekérvényesítés gellert kap ott valahogy mindig felmerül e harcos érdekvédelmi szervezet neve, miközben szintén csuda érdekes módon ahol a MÁV pozíciókat osztogathat, - és osztogat! - ott ugyanennek a harcos szervezetnek a sameszait dobja fel a víz! (ami ugye a víznél könnyebb, mint például a... Na inkább hagyjuk!) A vasutas érdekvédelem egyik médiasztárja, a Sztrájk Professzor éppen most kapott sarzsit egy (véletlenül éppen talán eladás elõtt álló!) vasutas sportegyesületben. Aligha jelentkezett Õ erre a posztra, nyilván a polihisztor mindenhez értõ- mivolta okán érezték úgy az Õt jelölõk, hogy Neki bizony nincs alternatívája! Nahát, Galádék már megint itt sunnyognak a kertek alján! Biztos így akarják az érdekvédõ mester figyelmét lekötni Galádék mind a két kezükkel (kötik gúzsba, fúrton-fúrt!), hogy kevesebb energiája maradjon a harcos érdekvédelemre! Micsoda aljas trükk! Szegény ember talán észre sem vette a cselszövést, hiszen Õt csak a jó szándék vezérli, hogy tudniillik most éppen a sportegyesületen segíthetne legjobb szívével (a legjobb áron tán!)! Jaj Istenem, ha a csapdába besétáááááááál...! Mi lesz az érdekvédelemmel? Honnan veszi az energiát, (a nagy) Õ? Hiszen: érdeket véd, mint tudjuk harcosan! FEB-ezik, természetesen szintén harcosan! országos szakszervezeti konfederációt vezet, aligha arcosan! tán még néhány Kft gazdálkodását is felügyeli, igazgatja féltõn, puha, meleg tenyérkéjivel! és most sportegyesületért ontja fogyhatatlan energiáját! Mi lesz velünk vasutasok? Jujujj! Név és cím a szerkesztõségben

10 10 HÉZAG NÉLKÜL Ruházati Bizottság Bizottságok munkája Fehérné Ragcsák Andrea szeptember 20-án ismét ülésezett a bizottság. Fõ témája az ülésnek a Ruházati Utasítás tervezetével kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok megvitatása volt. A Kommunikációs Igazgatóság képviselõje tájékoztatta az ülésen résztvevõket arról, hogy az Arculati Bizottság a jó láthatóságot biztosító ruhadarabok ügyében a sárga csík és az ezüst (fényvisszaverõ) csík levétele mellett döntött. Az EBK fõosztály véleménye és az Arculati Bizottság döntése következtében a beszerzés készletezés szolgáltató egység beszerezte a bevezetendõ rövidnadrágok mintadarabjait. Esélyegyenlõségi Bizottság Megalakulása utáni második ülését tartotta szeptember 22-én az Esélyegyenlõségi bizottság. Az esélyegyenlõségi törvény értelmében a munkáltatónak december 31.-ig esélyegyenlõségi tervet kell elkészíteni, ezért az ülés fõ témája az volt, hogy meg kell találni a MÁV Rt mûködési területén belül azokat a célcsoportokat, akikre fókuszálva el lehet készíteni a tervet. A terv elkészítéshez a bizottság tagjai három fõszempontot határoztak meg: 1.a munkavállalók közötti esélyegyenlõség biztosítása 2.a munka és családi élet összeegyeztetése 3.az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való jog (minõségi munkavégzés) A célcsoportok pontos meghatározására a bizottság a munkáltató által készített statisztikai adatait használja fel. Enzsöl Róbert Reform Konzultatív Bizottság A Paritásos Munkavédelmi Testület október szeptember 21-én ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság. A konzultációra szakszervezeti kezdeményezésre került sor az elmúlt idõszakban tapasztalt kedvezõtlen sajtóhírek kapcsán. Az ülésen a MÁV vezetõi megerõsítették a híreket és tájékoztatták a szakszervezeti vezetõket arról, hogy a évre szóló közszolgálati szerzõdések aláírása az állammal késik. A MÁV mûködésének finanszírozása egyre nehezebb. A évi 33,1 Mrd veszteséget követõen a évi veszteség elérheti a 48,0 Mrd forintot, és a jelenleg várható költségvetési elképzelések alapján 2005-ben nem kizárt a 80,0 Mrd üzleti veszteség sem. A vállalat eladósodottságának mértéke a jövõ év elején elérheti a kritikus 150 milliárdos szintet. A MÁV vezetõinek álláspontja szerint az egyre súlyosabb gazdasági válság elsõdleges okozója az, hogy az állam nem finanszírozza az általa megrendelt személyszállítási közszolgáltatás indokolt költségeinek árbevétellel nem fedezett hányadát. Ez indokolja a személyszállítási kapacitás-kibocsátás mintegy 10 százalékos csökkentését is, melyre a részvénytársaság igazgatósága javaslatot tett. A menetrendi javaslatra a kormánynak kell rábólintania, amitõl 1,5 milliárd, hoszszabb távon 9,0 milliárd forintos költségcsökkenést várnak. A szakszervezeti álláspont szerint ideje lenne a reform kifejezés elhagyása a bizottság elnevezésébõl, annál is inkább, mert az igazgatóság maga is javasolja a kormánynak az ismert 1001/2004. (I. 8.) kormányhatározat megvalósíthatóságának és esetleges korrekciójának lehetõségét megvizsgálni. Közismert az is, hogy ez a kormányhatározat írja elõ a MÁV Rt. számára a 20 százalékos létszámcsökkentést. A MÁV Rt. az évi XCIII. tv. (Munkavédelmi törvény) (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kezdeményezte a Paritásos Munkavédelmi Testület létrehozását. A testület munkavállalói tagjainak és póttagjainak delegáló értekezletére szeptember 30-án került sor a Vasúttörténeti Parkban. A munkavállalók az alábbi tagokat és póttagokat delegálták: Üzletág Tag Póttag Pályavasúti Üzletág Kondor Norbert Gerencsér Lajos Árufuvarozási Üzletág Kolonics Kálmán Horváth László Személyszállítási Üzletág Szõllõsi Sándor Urbánné Ritz Erzsébet Gépészeti Üzletág Temesvári István Károlyi Lajos Egyéb terület Varga Andrásné Harkai András A munkáltató késõbb nevezi meg az általa delegált tagokat! A megválasztást követõen a munkavédelmi képviselõk a 13 tagú Központi Munkavédelmi Bizottság delegálását végezték el. A testület 10 tagja megegyezik a Paritásos Munkavédelmi Testület 5 tagjával, illetve 5 póttagjával. A fennmaradó három helyre a képviselõk a következõ személyeket delegálták: Pék Károlyt (Pályavasúti Üzletág) Sziráczki Tibort (Pályavasúti Üzletág) Horváth Andrást (Gépészeti Üzletág) A Központi Munkavédelmi Bizottság elnökének a tagok Szõllõsi Sándort, helyettesének Pék Károlyt választották. -a szerk.-

11 Minden üdülõben ismerkedési esttel, játékos programokkal, szilveszteri mûsorral, valamint igényszerint fakultatív programokkal várjuk kedves vendégeinket! Kérjük, hogy a MÁV aktív dolgozók november 15-ig jelezzék üdülési igényüket a MÁV Rt. Üdülési Osztályán (Tel.: 06 1/ )! Áraink a MÁV Rt. dolgozóira vonatkoznak, valamint az ÁFA és az IFA összegét tartalmazzák! Szolgáltatásaink Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztárból és NÜSZ Üdülési Csekkel is téríthetõek! MÁV HOTELS RT. BA Budapest, Teleki Blanka u Tel.: Fax:

12 12 HÉZAG NÉLKÜL Alapítvány a Pályavasutasokért A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: városi: ; vasútüzemi: Miért érdemes belépni a PÖKKÖP-be? mert a PÖKKÖP havi tagdíja 2004 évben minden pénztártagnak egységesen mindössze 3.500,- Ft, és ez éves szinten a VBKJ-ból csak ,- Ft igénybevételt jelent a pénztártagok számára mert a havi tagdíjon felül befizetett összeg 100 %-a a tag egyéni számlájára kerül, amit a tag négy havonta igénybe vehet mert egyéni befizetés esetén, a befizetett tagdíj után 30% adókedvezmény vehetõ igénybe mert a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ, így tagja lehet minden magyarországi munkavállaló mert a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap mert a PÖKKÖP megszüntette a pénztártag ki- és átlépési költségeit mert a pénztár minden szolgáltatása adómentes mert a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) mert a PÖKKÖP nem csak a tagok egyéni számlájának erejéig, hanem (a szolidaritási alapból, az arra jogosult tagjainak) A TELJES SEGÉLY ÖSSZEGET KIFIZETI!!! Sor sz. A segély megnevezése Hogyan lehet belépni a PÖKKÖP-be? október Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce P Ö K K Ö P Várak. idõ/hó Segély összege 1. Születési (saját gyermekenként jár) ,-Ft 2. Munkaképesség csökkenési (legalább 50% esetén jár) ,-Ft 3. Rokkantsági (legalább 67% esetén jár) ,-Ft 4. Beiskolázási (saját, és nevelt gyermekenként jár) ,-Ft 5. Fenyõ (igénybejelentés után, Karácsonyra jár, évente) ,-Ft 6. Házasságkötési (a tagviszony alatti elsõ házasságkötéskor jár) ,-Ft 7. Felnõttképzési (közép- vagy felsõfokú állami oktatási intézményben eredményesen befejezett félévenként jár, tanfolyamokra nem) ,-Ft 8. Temetési (a tag halála esetén (ha közeli hozzátartozó az eltemettetõ) ,-Ft közeli hozzátartozó esetén (ha a tag temetteti el) ,-Ft 9. Egyszeri árvasági (a pénztártagnak -házastársa, élettársa halála eseténkiskorú gyermekenként jár) ,-Ft 10. Betegségi (betegállományban töltött naponként) 5 500,-Ft/nap 11. Kórházi, szanatóriumi (kórházi vagy szanatóriumi kezelés esetén, naponként) ,-Ft/nap 12. Munkanélkülivé válási (a tagsági jogviszony alatt egy alkalommal jár) ,-Ft + (kiskorú gyermekenként) 5 000,-Ft/gy. 13. Gyermeküdülési (legalább 5 napot elérõ, szervezett vagy iskolai üdülés esetén gyermekenként) ,-Ft 14. Átmeneti, kiegészítõ ( legfeljebb a tag egyéni számláján lévõ fedezet aktuális egyenlege) négy havonta 1. Lakhatási támogatás Lakbér, tüzelõanyag vásárlás, közüzemi díjak, lakás karbantartás költségei. Igénylés dokumentumai: számla a felhasználásról. 2. Gyermeknevelési 18. életévét be nem töltött és tanulmányokat folytató gyermek nevelésére fordított kiadások. támogatás Igénylés dokumentumai: számla a felhasználásról. 3. Ápolási segély Közvetlen hozzátartozó ápolására, gondozására fordított egészségügyi kiadások. Igénylés dokumentumai: számla a felhasználásról. A munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére. A belépéshez, illetve az átlépéshez szükséges nyomtatványokat minden szolgálati helyre térítésmentesen megküldjük! A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Szánthó Géza (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Telefon/fax: városi: , Üzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA MŰKÖDÉSE, ÜGYRENDJE, A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELVEI BUDAPEST 2003. május 2 KSZ 8. melléklete (III. fejezet 6.2.) A Szociális Bizottság

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY A Keretösszeg: - A munkáltató egységesen, munkakörre, beosztásra és rendfokozatra való különbségtétel nélkül határozza meg a keretösszeget. - 2011-ben érvényes keretösszeg bruttó 200.000,-

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 5. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (A BKV Zrt. és a Társaság területén működő szakszervezetek között) Együttműködési megállapodás mely létrejött a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY

SEGÉLY HELYETT ESÉLY 2005. február VII. évfolyam 2. szám Választottak a munkavállalók Mint azt már korábbi számunkban hírül adtuk, a VÉT tárgyalások eredményeként 2005. évben tíz százalékkal, 165.000,- forintra nõtt a béren

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel: WOL ÉLET SZAVA 2015 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldött kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A D A T L A P. f, Munkahely megnevezése és címe:...

A D A T L A P. f, Munkahely megnevezése és címe:... Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdés 23. pontja szerint illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás (fizetési könnyítés-, adómérséklés).

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Pályázati kiírás 2014

Pályázati kiírás 2014 Pályázati kiírás 2014 Az alapítványhoz az alábbi szervezetek jogosultak benyújtani pályázatot: - A szociális törvény végrehajtási rendelete értelmében Családsegítő Szolgálat, - Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben