SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉLY HELYETT ESÉLY!"

Átírás

1 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek megvitatták a MÁV Rt-nél kialakult helyzetet, mivel a munkáltató; a defenzív vállalatpolitika jegyében a vonatok számának csökkentésére készül, az ésszerûtlen tevékenység kihelyezést erõlteti, vasutasok ezreinek munkahelyét akarja tevékenység kihelyezéssel megszüntetni. A résztvevõk megállapodtak abban, hogy az érdekérvényesítési erõk egyesítésére és a fenti témákkal kapcsolatban egy közös állásfoglalás kialakítása érdekében, levélben szólítják meg az érintett szakszervezeteket. A találkozó megszervezését a MOSZ magára vállalta. Járási Ferenc (Lapzártánkig, az érintett szakszervezetek az VDSZSZ kivételével (hm!) jelezték, hogy a kezdeményezéssel egyetértenek, azt támogatják! -a szerk.-) Járási Ferenc a PVDSZ elnöke Hat évvel ezelõtt, október 15- én néhány, a korábbi vasutas szakszervezetek tevékenységében csalódott pályás munkavállaló (akkor még Pft-s és TEBes), megalakította a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, a PVDSZ-t! A megalakulásunkat eleve sérelmezõ társ-szakszervezetek által gerjesztett, folyamatos -idõnként orkán erejû- ellenszélben is sikerült talpon maradnunk, ami azt bizonyítja, hogy érdemes volt belevágni, mert bírjuk a pályavasutasok bizalmát és támogatását! Az elmúlt hat évben szakszervezetünk annyira megerõsödött, hogy 2002 tavaszán - éppen a fenti okok miatt és következtében - elérte, hogy a MÁV reprezentatív szakszervezete legyen. Bár a vasúti érdekegyeztetés folyamatában most már (és ez sem volt kis meccs!) részt veszünk, javaslataink, szakmai véleményünk sok esetben elolvad és csak azért mert mi mondjuk. Néhány szakszervezet (egész pontosan kettõ!) hozzáállása miatt sajnos még mindig nem lehetséges a szakszervezeti összefogás. Pedig ha valamikor, akkor most igazán szükség lenne az egységes szakszervezeti fellépésre. Hiszen aki az utcára kerül, és munka nélkül marad, azt aligha érdekli, hogy ki kit utál, kinek kivel van nézeteltérése, vagy hogy melyik szakszervezeti vezetõnek, milyen személyes ambíciói vannak. Mi viszont ez alatt megtettük, amit megtehettünk: Megteremtettük a pályavasutas munkavállalók (PML, TEB, Forgalom) számára az egységes és összehangolt szakmai érdekvédelmet A pályás munkavállalók segélyezésére létrehoztuk a Pályavasúti Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztárát (PÖKKÖP) amelynek minden vasutas tagja lehet és ma már fõs tagsága van. Létrehoztuk az Alapítvány a Pályavasutasokért nevû alapítványt, amely egyelõre szerény keretek között igyekszik segíteni a különösen nehéz élethelyzetbe került pályás munkavállalókon. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagjaként, részt veszünk az országos érdekegyeztetésben. A PVDSZ megalakulása óta hirdeti, hogy sikeres érdekvédelem, csak szakszervezeti (munkavállalói) összefogással és aktív dolgozói részvétellel képzelhetõ, illetve érhetõ el! Hiszen senki érdekeit nem lehet megvédeni, ha Õ maga azt nem akarja! Mi mindig is ezt állítottuk, és ma sem mondunk mást, hiszen ez meggyõzõdésünk! A korábbi szakszervezetünket ért - és a bíróságon sorra elbukott- támadásokat végre félre kéne tenni és közös szakszervezeti összefogással megvédeni azokat a vasutas munkavállalókat, akik arra igényt tartanak, akik azért tenni is hajlandóak, és akik azt igencsak megérdemlik!!! Aztán majd ráérnek folytatni az -egyre nyilvánvalóbbá váló- értelmetlen birkózást, ha valakinek ez annyira hiányzik a boldogságához! Manapság nincs idõ az ünneplésre, mert minden korábbinál nagyobb a baj, és ezzel kapcsolatban -egy érdekvédelemmel foglalkozó szakszervezet számára legalábbis- több a teendõ. Csak hát, azért gondoltuk, megemlítjük: hat évesek lettünk! Szánthó Géza a Nyílt vonal fõszerkesztõje SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

2 2 HÉZAG NÉLKÜL október PVDSZ közgyûlés Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök Sztrájk? A pesszimizmus hangulat, az optimizmus akarat! Szeptember 16-án közgyûlést tartott a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). Járási Ferenc a szakszervezet elnöke köszöntötte a megjelent képviselõket illetve szakszervezeti tagokat, majd átadta a szót Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnöknek, aki a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó munkáról tájékoztatta a közgyûlést. Beszámolt a MÁV tevékenységkihelyezési elképzeléseivel kapcsolatos legfrissebb hírekrõl. Ezek után a megjelentek a saját és az általuk képviselt kollégák véleményét ismertették. Egybehangzó vélemény volt, hogy a pályavasút területén egyes szakszervezeteknek végre félre kell tenniük vélt és valós sérelmeiket, hiszen a munkavállalók egyetlen reménye a kívánt összefogás! A közgyûlés ezután kialakította a tevékenység-kihelyezéssel kapcsolatos álláspontját, majd meghatározta a PVDSZ tárgyaló delegációja számára az ezzel kapcsolatos stratégiát. -a szerk.- A közgyûlésen készült képeket a pvdsz web címen tekinthetitek meg! PÖKKÖP az interneten: Az ország szolgálati helyeit járva, egyre elkeseredettebb, egyre fásultabb kollégákkal találkozom akik már belefáradtak a sok átszervezésbe, a munkakörülmények folyamatos romlásába, esetenként ellehetetlenülésébe! Az elkeseredettség egyik fokmérõje, hogy amíg korábban általános volt az a vélemény, hogy: Áh, úgyis hiába sztrájkolnánk, azt az utasok, a civilek úgysem érzékelnék, hiszen nagy baj volna, ha egy-két napos karbantartás elmaradásnak feltûnõ ( közfeltûnést keltõ ) hatása lenne!, addig mára már egyre többen gondolják úgy, hogy ha más esetekben, gyár bezárásoknál ember elbocsátásával az újságok címlapjára lehet kerülni, akkor nekünk is nagy cirkuszt kell csapni! Belefáradtak már a pályavasutasok a sok átszervezésbe, hiszen nem csak tíz-egynéhány-ezer vasutasról van szó, közel ugyanennyi családról, sõt (a statisztikai adatok szerint!) 1,08-szor ennyi gyermekrõl is! Esetleges megállapodások útján lehetségesnek látszik 1-1,5 éves foglalkoztatási garancia illetve elképzelhetõ, hogy emelkedik a személyi alapbérük a kiszervezett munkavállalónak néhány %-kal. Ám ettõl függetlenül az új alapbérekben ez sajnos nem fog meglátszani, hiszen nem épül be a bérükbe a évre várható reform prémium, bérkiegészítés, VBKJ (ha a VDSZSZ nem akadályozta volna meg, akkor az már benne lenne) és nem is beszélve a vasúti menetkedvezmények elvonásáról. Az látszik, hogy amennyiben a tervek megvalósulnak, úgy a kiszervezett dolgozóknak -és ez által a családjuknakmindenképpen csökken az eddig megszokott életszínvonala és sajnos az idõ múlásával nõ a kiszervezésre, elbocsátásokra váró munkavállalók létszáma. Ráadásul sok esetben olyan speciális - csak a vasútnál hasznosítható - szakmával, vizsgával, ismerettel rendelkezõ kollégákról van szó, akiknek leépítése is és az újra munkába állítása is, sem nem egyszerû, sem nem olcsó! Na most! Ez az egész nem érdekli X.Y.-t, a társadalom tagját akit csak az érdekli, hogy ha évek óta bele adózik a MÁV-ba, és ha mindenképpen vonatra kell ülnie, vajon vigyen-e magával porrongyot, vagy ha esetleg szeretne kikukkantani az ablakon, akkor ehhez ablakpucoló szerszámokat! És vajon mennyi idõt kalkuláljon a két órás vonat útra, esetleg vigyen-e szerszámot, ha a mozdonyt mentközben javítani kéne! Pláne, kedveszegett lesz szerencsétlen, ha már látott filmen tiszta, pontos kényelmes vonatokat is! (aki már utazott is ilyenen azt csak irigyelheti!) Nagyon jó lenne, ha a MÁV Rt finanszírozása, végre hosszútávon megoldódna (nem csak az autópályáké!) és a tulajdonos állam, nem kezelné mostoha gyermekeként a vasutat, hanem végre igazi tulajdonosként, jó gazda -ként viselkedne! Ezért fontos a közös fellépés! Mindenki maga döntse el, hogy mit akar! Az fenti témával kapcsolatos kérdéseiddel, véleményeddel keresd a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, hívd a es telefonszámot! PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: városi: ; vasúti: (üz.rögz./fax);

3 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 3 VÉT HÍREK Enzsöl Róbert A kormányváltás és a MÁV Rt-ben tulajdonosi jogokat gyakorló új miniszter (Kóka János) kinevezése ellenére az érdekvédelmi tevékenység vezetõ híre továbbra is a tevékenység kihelyezés. A változásra tehát még várnunk kell, annak ellenére, hogy a miniszter az eddigieknél intenzívebb tárgyalásokra szólította fel a társaság vezetését. Múlt havi számunkban hoztuk nyilvánosságra azt a MÁV Rt felsõ vezetésének írt levelünket, melyben az esetleges tevékenység kihelyezéssel érintett munkavállalók helyzetének korrekt rendezése érdekében biztosítandó feltételeket foglaltuk össze.talán határozott fellépésünk eredményének is tekinthetnénk, hogy a soros Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) ülésen a MÁV Rt. megállapodás tervezetet terjesztett a szakszervezetek elé, mely kétségtelenül tartalmaz elemeket javaslatainkból. Annak, hogy elégedettségünk nem lehet teljes, részben az idõ múlása, részben pedig a biztosított feltételek elégtelensége az oka. Ismert, hogy a tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalókat az alábbi hátrányok elszenvedése fenyegeti: vasúti arcképes igazolvány elvesztése, forint Választható Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) elvesztése, az alapbér 3,5 százalékának megfelelõ reformprémium elvesztése, az alapbér 4,0 százalékának megfelelõ bérkiegészítés elvesztése, a középtávú megállapodásból fakadó bérfelzárkóztatási garancia elvesztése. Eddigi javaslatainkkal egy meghatározott idejû foglalkoztatási garancia biztosítása mellett ezeknek a hátrányoknak a megszüntetésére, mérséklésére törekedtünk. A MÁV Rt. megállapodás tervezetében a MÁV tulajdonú társaságba vitel esetén pusztán a jogutódlással járó törvényi garanciákat biztosítaná. (Ez gyakorlatilag a MÁV Kollektív Szerzõdés egy éves továbbélése) Nem MÁV tulajdonú társaságba történõ tevékenység kihelyezés esetén a javaslat szerint az új munkáltatónak 1,5 éves foglalkoztatási garanciát érvényes saját kollektív szerzõdést az átkerülõ fizikai munkakört betöltõ munkavállaló esetén a jelenleginél valamivel magasabb alapbért kellene biztosítania az átkerülõknek. Mindezt a pályázóknak az ajánlati feltételek teljesítésével kellene garantálniuk. Annak ellenére, hogy a 1,5 éves foglalkoztatási garanciát melynek értelmében az érintett munkavállalók munkaviszonyát az új munkáltató mûködésével összefüggõ okra alapított rendes felmondással megszüntetni nem lehet eredménynek tekintjük, a tárgyalásokat tovább kell folytatnunk. Ennek során tisztázni kell, hogy a saját tulajdonú (MÁV) kft-ék miért nem tudnak foglalkoztatási garanciát biztosítani? Miért csak az átkerülõ fizikai dolgozóknak biztosítható a megemelt alapbér és miért csak a nem MÁV tulajdonú társaságok esetén? Az alapbér emelés mértéke kompenzálja-e fentebb említett pénzügyi hátrányokat? A tárgyalás során kiderült az is, hogy a jelenleg évi forintot jelentõ béren kívüli juttatás kollektív szerzõdésen kívüli biztosítása mit jelent a tevékenység kihelyezéssel érintettek számára. Ismert, hogy a jövõre a béremelés százalékával növekvõ - forint kollektív szerzõdésbe foglalását a VDSZSZ megakadályozta. A PVDSZ elmúlt havi Nyílt Vonalban is - közzétett javaslatában felvetette, hogy célszerû a VBKJ rendszer KSZ-be építésének ismételt megkísérlése. A felvetés talán nem volt hiábavaló, mert a VDSZSZ bejelentette, hogy most már hajlandó a Választható Béren Kívüli Javadalmazásokat is tartalmazó Kollektív Szerzõdés aláírására. VÉT elé kerül... az eddigi pénztárosi feladatokat külön díjazás ellenében ellátó forgalmi szolgálattevõk ügye. A feladat ellátásának további megkövetelése mellett megvont díjazást az érintettek nem hiába érzik méltánytalannak, ezért szakszervezetünk a Forgalmi Igazgatóság vezetõjénél konzultációt kezdeményezett a számadó és jegypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõk sérelmének orvoslása érdekében. A konzultációba javasoltuk bevonni a Személyszállítási Üzletág és a Kompenzációs Fõosztály képviselõit is. A Forgalmi Igazgató válaszában hatáskör hiányára hivatkozva javasolta a probléma VÉT ülés keretében történõ megtárgyalását. Egyetértünk, ezért a VÉT ügyrendjének megfelelõen a soron következõ VÉT ülés napirendjére tûzetjük. Enzsöl

4 4 HÉZAG NÉLKÜL Az elmúlt idõszakban kétszer is ülésezett a Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT). Már 4150 fõ a Pályavasúti Üzletág évi létszámcsökkentési elõirányzata tudtuk meg az üzletági érdekegyeztetõ fórumon a fõigazgató bejelentésébõl. A számok alakulása döbbenetes! Addig, míg az év elején 2500 fõs, a nyáron 3700 fõs létszámcsökkentési tervet tettek a szakszervezetek elé felelõs vasúti vezetõk, ma már a 4150 fõ távozását tartják szükségesnek. Az egyre nagyobb számok megjelenésének oka az, hogy az eredeti elképzelésekrõl sorra derül ki, hogy az adott idõpontban nem hajtható végre, csúszik vagy elmarad. Egy dologban lehetünk biztosak NEM ÚGY LESZ. Nem úgy lesz, mert már az elképzelés ismertetésének pillanatában látszott, hogy az ingatlankezelési feladatok ellátásán foglalkoztatott több mint PÉT HÍREK 300 fõ IK Kft-nek történõ átadása sem valósulhat meg október 1-vel. Megvalósul ugyan csak késõbb, hiszen a jogutódlásról szóló törvény által elõírt tájékoztatást még csak október elején kezdik el a különbözõ szervezetek és csak az ettõl számított tizenöt nap múltán kerülhetnek át a munkavállalók. Az átkerülés és így további foglalkoztatásuk sem ment simán, hisz az IK Kft. nem akarta a dolgozókat átvenni. A szakszervezeteknek erõteljes nyomásgyakorlására volt szükség ahhoz, hogy ne kerüljenek utcára az érintett munkavállalók. A tárgyalások eredményeként a korábban kívánt 20 fõ helyett 319 fõt vesz át a MÁV Rt. többségi tulajdonában lévõ IK Kft. A MÁV és a kft. között létrejött együttmûködési megállapodás értelmében az átkerülõk munkaviszonya folyamatosnak tekintendõ, egy évig felmondási védelemben részesülnek és többek között az ún. re október Úgy látjuk, hogy a szervezeti felállás kimunkálása íróasztal mellett, spekulatív módon történt anélkül, hogy a tényleges munkafolyaformprémium és vasutasnapi jutalom 4 %-os mértékben lesz része a javadalmazásuknak. Az üzletág létszám tervei között a másik akciót a titokzatos H 4 projekt elnevezést viselõ terv képezi. Az elképzelés a pályavasúti területi egységek szervezetének módosításáról, az osztálymérnöki szervezet felszámolásáról szól. A szervezési intézkedés 332 fõ munkahelyét veszélyezteteti. Õk olyan logisztikai vagy kontrolling jellegû munkaköröket (adminisztrátor, anyagos, pénzügyi számviteli, gazdálkodási, ügyviteli munkatársak) töltenek be, akikre a továbbiakban, mint pályavasúti dolgozók nem számítanak. Jó esetben átkerülhetnek a társasági szolgáltatások vagy a kontrolling szervezeti egységeihez, de ez ezen egységek fogadókészségének hiánya miatt igencsak kérdéses. Meglátásunk szerint a szervezetfejlesztési elképzelés lényegi eleme az osztálymérnökségi szervezet megszüntetése, valamint egy erõsebb szakmai koordináció és együttmûködés feltételének megteremtése a középirányítás szintjén. Érzékelhetõ a törekvés a pályavasúti végrehajtó szervezeti formák egységesítésére, a keresztmetszeti funkciók (társasági szolgáltatások, kontrolling, stb.) eddiginél markánsabb elkülönítésének megvalósítására, a szakági együttmûködés javítására és ezek által egy hatékonyabb mûködés lehetõségének megteremtésére. Az említett törekvések akár szakszervezeti támogatásra is számíthatnának, azonban a gyakorlati érvényesítésükre javasolt mûködési modell és különösen annak a tárgyalt anyagban rögzített mélysége komoly fenntartásokra ad okot. matok számbavétele és érdemi elemzése megtörtént volna. Erre utal az is, hogy az elõterjesztés végén, mintegy féloldalnyi terjedelemben sorolja fel az elõterjesztõ az elvégzendõ feladatokat, köztük a mûködési változás részletes megtervezésének feladatát is. Megítélésünk szerint az optimális szervezet kialakítását meg kell hogy elõzze a szükséges fõ és mellék munkafolyamatok részletekbe menõ kimunkálása. Az integráció, a szakmai szinergiák kiaknázása nem biztos, hogy azzal érvényesíthetõ, hogy az eddig szervezetileg elkülönült területi központok egy közös közvetlenül a fõigazgató alá rendelt vezetõt kapnak maguk fölé (pályavasúti területi központvezetõ). Ezzel a jelenlegi igazgatóságok (PMLI, TEB, FORGALOM) távolabb kerülnek a reálfolyamatoktól és mintegy az üzletágvezetés háttérintézményévé degradálódnak. Az elkülönülõ szakmai érdekek érvényesítése nagyban fog függeni attól, hogy a pályavasúti területi központvezetõt melyik terület adja (PML, TEB, FORG). Ha ez területenként eltérõ, akkor az eddiginél akár nagyobb problémák is jelentkezhetnek. Az eddigi szervezet átalakítási intézkedések kísérõ jelensége, hogy a központi és területi irányítás szintjén megvalósuló vezetõi létszámnövekedést a végrehajtó szinteken történõ vezetõi létszámcsökkentéssel kompenzálják. Erre látunk példát a jelen elõterjesztésben is. A vezetõk számának 30 fõs csökkenése, mint az intézkedés egyik eredménye jelenik meg. A bemutatott táblázatból kitûnik azonban, hogy ez a csökkenés a megszüntetni tervezett 76 osztálymérnöki munkakör hatásaként jelentkezik. Az osztálymérnök azonban nem szûnik meg csak átalakul, hiszen üzemelési, más helyeken üzemeltetési mérnök lesz belõle. Szervezetileg a megfelelõ felügyeleti alosztályhoz kerül, egyre távolabb a folyamatoktól, az operatív intézkedések lehetõségétõl. Ugyanakkor az elõterjesztés azt rögzíti, hogy az osztálymérnökségek megszüntetésével a végrehajtás irányítási feladatok, felelõsségek és hatáskö-

5 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 5 Szakszervezetünk javasolta a pályavasúti területi operatív egységek szervezeti módosítására és irányításának korszerûsítésére vonatkozó elképzelések ismételt átgondolását és a szervezetfejlesztési döntések alaposabb elõkészítését. A meglehetõsen felületes elképzelésekrõl, szakszervezetünk által kialkotott véleményt keretes írásunk tartalmazza. A pályavasúti üzletág évi záró létszámának alakulását befolyásoló legnagyobb hatású lépés a tervezhetõ pályakarbantartás kiszervezése lenne. Az 1100 fõ munkahelyét érintõ akció elõkészítése viharos ütemben zajlik. A munkák és ezzel párhuzamosan az átvételre szánt létszám közbeszerzési értesítõben került meghirdetésre. A hírek szerint 14 érdeklõdõ vásárolta meg a tendert, valószínûleg az eddig is MÁV környékén tevékenykedõ gazdasági társaságok közül. Eredményhirdetés október végén várható. Sajnos mindenféle szakszervezeti erõfeszítés ellenére úgy tûnik, hogy csak az értékelhetetlen pályázatok menthetik meg a több, mint 1000 fõ pályást a kiszervezéstõl. Erre egyébként jó esély van, ugyanis a hírek szerint mindössze két, MÁV Rt. tulajdonú kft-nek sikerült értékelhetõ pályázatot benyújtania. Kézenfekvõ a kérdés, felmeri-e vállalni a MÁV, hogy az ország kétharmadán a társaságon belül, egyharmadán a társaságon kívül végzi illetve végezteti a tervezhetõ pályakarban tartási feladatokat. Itt is meg kell jegyeznünk azonban, hogy bár az üzletág tervei szerint az 1100 fõ távozását november hónapra irányozták elõ, igencsak valószínû, hogy az nem a tervek szerint fog megvalósulni. Szentgyörgyi - Enzsöl Köszönjük, hogy segített! Ülésezett az Alapítványunk A 2003 évi személyi jövedelemadó bevallása során sok-sok munkatársunk döntött úgy, hogy adójának 1%-át az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványnak adja, amit -rászoruló kollégáink nevében- ezúton is köszönünk! Az alapítvány célja, a nehéz élethelyzetbe került pályavasutas munkavállalók anyagi támogatása. Sajnos, kevés az a pénz, amelyet a fenti célra fordíthatunk, hiszen mindannyiunk elõtt ismert a pályavasúti munkavállalók alacsony jövedelme, amely egy váratlan, nem tervezett esemény bekövetkeztekor akár teljesen kilátástalan helyzetbe sodorhatja kollégáinkat. Mi továbbra is segítünk, ha Ön is segít!!! A rászoruló kollégáink nevében, köszönjük!!! Kerepesi Zoltán az alapítvány kuratóriumának elnöke rök a területi központokban lévõ üzemelési mérnökökhöz kapcsoltak. Mindezek alapján nem látható a funkcióbeli különbség az osztálymérnök és az üzemelési mérnök között, pusztán annyi, hogy távolabb kerül az irányított területtõl és vezetõbõl legalábbis névleg beosztott ügyintézõvé válik. Biztos, hogy ez jó? Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az osztálymérnökségek megszüntetése nem feltétlenül igazítható a pályavasúti végrehajtó egységek egységesítésének folyamatába sem, hiszen a forgalom területén is léteznek a csomópontok, melyeknek kvázi megfelelõje lehet a mûszaki területek osztálymérnökségi szervezete. A PVDSZ a társaság szervezetének és mûködési szabályainak kialakítására vonatkozó döntések meghozatalát a menedzsment kompetenciájába tartozó kérdésnek tekinti. Szakszervezetünk a szervezeti és mûködési szabályok változását mindenkor a munkavállalók helyzetének rövid és hosszabbtávú változásának fényében értékeli. Abból a szempontból, hogy a tervezett intézkedések hogyan befolyásolják a munkavállalók foglalkoztatásának biztonságát és munkakörülményeit. Ebbõl a szempontból veszélyesnek a társasági szolgáltatásoknál és a kontrolling területeken (humán, anyag, egyéb gazdálkodási, ügyviteli, stb.) tevékenykedõ munkavállalók helyzete tûnik. Õk az elõterjesztés szerint ezekhez a keresztmetszeti szervezetekhez kerülnek kiajánlásra. Létszámukat azonban az elõterjesztés, mint létszámpotenciál veszi számba, tényleges feladataikat, tényleges tevékenységüket nem értékeli abból a szempontból, hogy a tevékenység kelle és ha igen akkor hol végezhetõ hatékonyan. Tartunk attól, hogy ezek a munkavállalók nem kerülnek fogadásra más szervezeti egységeknél és anélkül, hogy a kontrolling vagy más szolgáltató szervezetek tevékenysége párhuzamosan áttekintésre kerülne, megszûnik munkaviszonyuk. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy jelenleg az osztálymérnökségek ilyen tevékenységet ellátó dolgozói fontos és nélkülözhetetlen tevékenységet folytatnak. Nem egy esetben a területi központokban és a vezérigazgatóságon az õ általuk szolgáltatott adatok összesítése, értékelése zajlik, mely eltávolításukkal ellehetetlenülhet, illetõleg az alapfolyamatok kapacitásait kötheti le. Megítélésünk szerint ahhoz, hogy az itt jelentkezõ esetleges kapacitás felesleget megítéljük, nem feltétlenül szükséges az osztálymérnöki szervezet felszámolása. Már amennyiben a szervezeti intézkedés fõ célja egy újabb létszámcsökkentés feltételeinek megteremtése.

6 6 HÉZAG NÉLKÜL Majd találkozunk néhányunkkal az ideggondozóban mondta egy vasutas a munkásgyûlésen. A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató magyar óriásvállalatnál ma mindenkinek van oka a szorongásra. Riportunkban annak jártunk utána, hogy milyen konfliktusok alakultak ki a Magyar Államvasutaknál, és a különbözõ szinteken lévõ vezetõk, alkalmazottak miképpen élik meg ezt. A rendszerváltás óta az egymást követõ kormányok elodázták a drága és fájdalmas vasúti reformot, amelyet az uniós elõírások miatt már nem lehet tovább halasztani. A MÁV eladósodott. Ha ez a tendencia folytatódik, a cég már nem, vagy csak rossz feltételekkel vehet fel hitelt és mûködésképtelenné válhat. A jelenlegi kabinet lecserélte a cég vezetését, amely hozzákezdett az átalakításhoz, de a kormány utóbb nem tudta megadni az ehhez átmenetileg szükséges nagyobb anyagi támogatást. A menedzsment azt tervezi, hogy minden negyedik alkalmazottjától megválik, vagy külsõs cégekhez helyezi át õket. Az elmúlt évtizedekben rendre elmaradtak a fejlesztések, emiatt az eszközpark korszerûtlen és elhasználódott, erre hivatkozva a Vasutasok Szakszervezete és húszezer aláíró állította tavasszal egy petícióban: így nem lehet hozzákezdeni a leépítésekkel járó reformhoz, mert kevesebb alkalmazottal balesetveszélyessé válhat a vasút. Legutóbb éppen múlt csütörtökön történt látványos baleset a Déli pályaudvarnál. Ráadásul a kormány és a MÁV idén még nem tudott megállapodni arról, hogy mennyi pénze lesz a vállalatnak jövõre, s ez már a vasút mûködõképességét veszélyezteti. Õszre sztrájkot helyezett kilátásba a Pályavasutas Dolgozók Szakszervezete. A rendszert nem lehet megkérdõjelezni 2002 júliusában a Medgyessy-kormány leváltotta a MÁV vezetését. A korábbi vezérigazgatóval még az Orbán-kormány szerzõdött. Medgyessyék Mándoki Zoltánt nevezték ki vezérigazgatónak. Mándoki 2000-ben távozott a MOL élérõl Csák János elnökkel együtt, miután az Orbán-kormány és a cég között kemény vita robbant ki a gáz ára körül. A Financial Times ez utóbbiból azt a következtetést vonta le, hogy Magyarországon a piacgazdaságot aláássa a túlzott politikai beavatkozás. Amióta Mándoki a vezérigazgató, többen kaptak állást a MÁV-nál, akik korábban az olajiparban tevékenykedtek állapította meg a Magyar Nemzet. A MÁV honlapján van egy fórum, ahol ez visszatérõ téma. A brit vasutaknál súlyos balesetek követték a reformot, amelyben egy külsõs cégre bízták a pálya karbantartását, ezért most visszaveszik a dolgozóikat és a feladatokat a külsõs cégtõl. Ha az ember interjút akar kérni a MÁV egyik vezetõjétõl, akkor a kommunikációs osztály elkéri a kérdéseket. Többek között annak a szakmai és emberi következményeirõl érdeklõdtem, hogy sok új vezetõ jött ide a MOLtól. Miért firtatom ezt kérdezte Mészáros Zita, a kommunikációs osztályról, egyébként egészen kedvesen, közvetlenül. Nincs mögötte prekoncepció feleltem. És az az érzésem támadt, hogy riadalmat kelthettem a kérdéssel. Pedig adja magát: a cég felsõ vezetõi szintjének törekvései jók, de sokszor gellert kapnak az áthatolhatatlan, középvezetõi vízzáró réteg ellenállásán írta errõl a Figyelõ. A kommunikációs osztály Apavári Józsefet jelölte ki interjúalanynak. Szerinte a kormány jól döntött, amikor kívülrõl hozott új vezetést a nagy feladathoz. Piaci szemléletet képviselnek mondta a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes helyettese. És hozzátette, hogy õ nem volt MOL-os. Az új vezetést nem kötik a tradíciók, ezért gyorsabban és hatékonyabban tudják átalakítani a céget mondta, és arról beszélt, hogy MÁV-nál elmaradt a rendszerváltás, ezt kell most végrehajtania Mándoki úr csapatának. Ön is tudja, hogy egy ilyen váltásnak lesznek vesztesei, ahogy a rendszerváltásnak is voltak mondtam. Ezt hogyan dolgozza fel? A rendszert nem lehet megkérdõjelezni, ez adott. felelte. Önmagának mivel indokolja, hogy egy ilyen fájdalmas folyamatban kulcsszerepet játszik? tettem fel a kérdést Apavárinak, aki korábban szakszervezeti vezetõ volt. A többség nyertes október Ötvenezer kiszolgáltatott ember Forrás: NépszabadságOnline szeptember lesz felelte -, a cél az, hogy a vállalat legyen képes a cégnél maradó körülbelül negyvenezer embert jól eltartani és magas szintû szolgáltatást nyújtani. Miért váltott a szakszervezeti munkáról menedzseri posztra? hangzott az újabb kérdés. A válasza: a kihívás miatt. Végrehajtani négy év alatt az átalakítást. Aztán ha nem sikerül, vagy ha kurzusváltás lesz, akkor esetleg mennünk kell. Ezek szerint ön épp olyan kiszolgáltatott, mint egy kis állomás fõnöke? kérdeztem. Vállalati környezetben nincs olyan, hogy ha jól csinálom a dolgomat, akkor biztosan maradok! mondta. Nyugaton is leváltanak sikeres vezetõket a tulajdonosok, ha épp úgy gondolják. Most azonban nem csak a dolgozók és a menedzsment lehet vesztes, hanem az egész cég. Az új vezetés azt a feladatot kapta a kormánytól, hogy készítse fel az uniós csatlakozásra a vasutat, amely eladósodott, korszerûtlen és emiatt drágán mûködik. Fél évvel az új menedzsment kinevezése után a kormány úgy döntött, hogy a MÁV nem kapja meg az államtól a mûködéséhez és az átalakításhoz szükséges összes pénzt. A következõ évben, 2003-ban hasonló döntést hozott a kabinet. Idén a MÁV Rt. és a kormány még nem tudott megegyezni a vasút jövõ évi támogatásáról. Akkor mit várnak tõlünk?! tárta szét a karját Apavári. A reform lényeges eleme, hogy szolgáltatást nyújtunk, és erre szerzõdünk az állammal. De ha nem fizetik ki a szolgáltatást Sztrájk a levegõben Mellékutca, barakképület egy pályaudvar árnyékában: itt székel a Pályavasutas Dolgozók Szakszervezete. A MÁV pályavasúti üzletága felügyeli többek között a vágányokat, a felsõ vezetéket és a biztosító berendezéseket. Az érdekképviselet õszre sztrájkot helyezett kilátásba, mert közel négyezer dolgozót akar a MÁV ebbõl az üzletágból kiszervezni, azaz külsõs cégnek átadni. A cég látná el a karbantartási feladatok egy részét. A szakszervezet lapja arról értekezik, hogy a reform nyomán balesetveszélyessé

7 2004. október HÉZAG NÉLKÜL 7 válhat a vasút, ezért munkásgyûlést hívott össze, hogy a vezetõk és a dolgozók szemtõl szemben beszélhessenek a reformról. Járási Ferenc szakszervezeti elnök kafkai viszonyokat rajzol elém: Mindenki továbbpasszolja a felelõsséget. A kormány a MÁV- elõterjesztésekre, a mi vezérkarunk meg kormányzati elvárásra hivatkozik. A vállalaton belül ugyanígy pingpongoznak. A pályavasúti üzletág azt mondja, hogy a vezérigazgatóság utasítására cselekszenek, amikor meg a vezérkarhoz fordulunk, akkor visszaküldenek a pályavasúthoz, hogy ott alkudozzunk. A gazdasági tárca nem fogadta el a meghívást a munkásgyûlésre tájékoztat Járási -, azt felelték, hogy ez vállalati ügy. Az új vasúti vezérkarról Járási nem akar nyilatkozni, az események önmagukért beszélnek mondja. Egyet azonban nem titkol: Kezdetben magabiztosak voltak, beruházásokat ígértek, reformot és humánus módon kezelt létszámcsökkenést. Aztán nem kaptunk pénzt a kormánytól, a reformból egy dolog maradt, az erõltetett létszámleépítés. Lefejezték a pályavasutat!!! áll a szakszervezeti újság címlapján. Dr. Zsákai Tibor június végéig volt a MÁV pályavasúti fõigazgatója. A Lukács Cukrászdában ülünk, az utca túloldalán a cég központja, amelynek harminc évig állt az alkalmazásában. Higgadtnak látszik, pedig nem hosszabbították meg a szerzõdését, más feladatot ajánlottak neki, amit nem fogadott el. A vasút négy nagy tevékenységi körre tagolódik, Zsákai vezette az egyiket. Nem szeretnék nyilatkozni arról, ami a MÁV-nál folyik. Remélem nem fog bekövetkezni az a baj, amitõl tartok, de ha mégis, akkor megszólalok e bevezetõ után lendületes elemzésbe fog a vasúti átalakításról, mint aki nem tud szabadulni az aggodalmaitól. Zaklatottnak, ugyanakkor rendíthetetlenül fegyelmezettnek látom. Egészen belehevül az elemzésbe. Végül megengedi, hogy valamit megírjak, szinte tollba mondja az üzenetét: a brit vasutaknál súlyos balesetek követték a reformot, amelyben egy külsõs cégre bízták a pálya karbantartását, ezért most visszaveszik a dolgozóikat és a feladatokat a külsõs cégtõl. Ugyanígy politikai nyomás nehezedett a vasútra, amikor elkezdték a reformot; emiatt elszivárgott a szakma a cégtõl, ráadásul a költségek nem csökkentek mondja tágra nyílt szemekkel. Állítása szerint se a cégen belül, se a kormányzati illetékesekkel nem volt módja vitára. Említ néhány minisztériumi ismerõst, aki nem mer vitába szállni a fõnökeivel. Rengeteg konfliktusom volt. Folyton szakmai kompromisszumokra kényszerültem. És minden éjjel felriadtam. Érdekes, pontban kettõ és félhárom között ébredtem fel, és mindig a vasútra. Szakmai problémákon rágódtam órákig. Most hogy van? Jobban. Tudok végre aludni. Munkásgyûlés Remegõ embert látok. Legalább száz társa elõtt beszél, amihez nincsen hozzászokva ez a vidéki pályamester, és az indulatok is fûtik. Rögtön, a MÁV egyik budapesti székházában meghirdetett munkásgyûlés elején felállt. Aggodalommal, szinte könyörgõre fogva adja elõ, hogy egyre nehezebb szavatolni a biztonságot, és képtelenség felfogni, miért akarják odafönt ezt a reformot, amely ha megvalósul, katasztrófa lesz. Sorra állnak fel az ország különbözõ részeibõl érkezett pályavasutasok, a maguk területérõl vett példákkal bizonygatják: nem akarnak, nem tudnak hinni a reformban. A tömeggel szemben, hosszú asztalok mögött két öltönyös ember ül, jegyzetelnek. Mellettük a MÁV menedzsment, valamint a minisztérium széke üres, így csak Jándi Péter, a Távközlési, Erõsáramú és Biztosítóberendezési igazgató, valamint Szamos Alfonz, a Pálya- és Mérnöki Létesítmények igazgatója képviseli a vállalatvezetést. Nincs könnyû dolguk, a felszólalásokból bizalmatlanság rajzolódik ki. Az emberek kérdéseket tesznek fel ugyan, de mind mögött ott a gyanakvás, hogy valami képtelenség készül. Végre Szamos Alfonz feláll. Szemüveges, középkorú. Lassan, méltóságteljesen átfogó képet vázol. Összekulcsolja a kezét és malmozik, mint aki a helyzet ura. Piacgazdaság építése folyik mondja, peremfeltételekrõl beszél, a létszámhatékonyság mellett kitér a költség- és eszközhatékonyságra is. Legalább negyven percen át veszi sorra a kérdésköröket, amit fegyelmezetten hallgatnak az emberek, bár a figyelmük láthatóan lankad. Valaki diktafont tett Szamos elé nem sokkal a beszéd kezdete után, de mint aki meggondolta magát, húsz perccel késõbb elvette onnan. Nem értettük az elõadását a Szamos úrnak, és megint nem kaptunk választ a kérdéseinkre hangzik az ítélet a közönségbõl az elõadás után. Szamos úr arca nem rezdül. Innentõl kezdve a gyûlés mind nyíltabb küzdelemmé válik. Az emberek most már tudni akarják, mi is az igazság, kivel mi lesz, mennyi pénzt kapnak majd attól a kft-tõl, amelyikbe kiszervezik õket a MÁV-ból. Járási, a szakszervezeti vezetõ is erõsíti a gyanakvást a reformmal szemben, azt mondja: érthetetlen, miért nem mutatja meg a menedzsment a gazdasági számításokat, amelyek igazolnák a tervet. Mintha ezzel azt sejtetné: ez a reform olyan célt szolgál, amit nem mondanak meg. Az érdekképviseletnek nem az a dolga, hogy ellenõrizze a gazdasági számításainkat feleli Szamos. Néhány konkrétumot végül mégis közölnek az egyre határozottabban kérdezõ hallgatósággal, kiderül, hogy vasúti szabadjegy nem jár majd ezután, és más béren kívüli juttatásoktól is eleshetnek. Ha jól értelmezem, minden marad a régiben, csak a juttatásokat veszik el, és ezt a MÁV nem tudja felvállalni, ezért adnak át minket egy kft-nek vágja oda valaki a tömegbõl, félig már a többiek felé fordulva. Az angol példa miért nem merül fel a vezetõinkben?? kérdi valaki. Mert nem MÁV-osok hangzik a válasz valahonnan hátulról. Szamos úr higgadt marad: Kiszervezés többféle van feleli. Beszélünk részleges, és teljes kiszervezésrõl. Ha úgy tetszik, éppen a negatív angol példa miatt választottuk a kiszervezésnek a leginkább megfelelõ módját. A gazdasági számításainknak belsõ kontrollja is van. De ha ezt megkérdõjelezitek, akkor nem fogunk közös nevezõre jutni... Ezt már kevesen hallják. Sokan elmentek.

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon MKKSZ HÍRLEVÉL Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 2005. július Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2006. MÁRCIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN MIÉRT TÜNTETTÜNK STRASBOURGBAN? Micsoda fölséges égiháború A külön lábak együttes

Részletesebben

Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai

Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai Vass Péter 1[1] Adósságkezelés gyakorlati tapasztalatai A modern fogyasztói társadalomban az élet természetes eleme az eladósodás. Az előrehozott fogyasztás biztosítására kölcsönt veszünk fel. Hitelből

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Milyen jövô vár ránk?

Milyen jövô vár ránk? A POSTÁS SZAKSZERVEZET MSZOSZ-DÍJAS LAPJA 2005. JÚNIUS A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetôleg terjessze.

Részletesebben

Megyei elismerés a sajtónak

Megyei elismerés a sajtónak Megyei Itthon, Tolnában Napló 2009. március TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3 szám Megjelenik havonta Tolna megye minden településén, 90 000 példányban A láthatatlan Gemenc Szép idõben, különleges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933)

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1 Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) 1 ISBN 978-963-87985-4-1 2 Válság és bizalom... 4 Hogyan történhet az elbocsátás?...

Részletesebben

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett.

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett. M O L V E G Y É S Z S Z A K S Z E R V E Z E T hírforrás 2010 március Országos Vegyész-találkozó Nagyatádon Egyénileg sebezhetőbbek vagyunk Aki megpróbál felülkerekedni, szerepet téveszt Vegyész arcok Száz

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás

Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás Sajtószemle 2015. május 27. Napi.hu Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás Újabb 3,7 milliárd forinttal 116,1 milliárd forintra nőtt áprilisban a közintézmények tartozása, ami megközelíti

Részletesebben

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház obuda_21.qxd 10/30/2007 3:53 PM Page 1 XIII. évfolyam 21. szám 2007. november 5. Adventkor mûjégpálya a Fõ téren Szülõk fóruma Elvitték a mozdonyt a Bécsi útról Újdonság, hogy az adventi idõszakban A leendõ

Részletesebben