AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Fellélegezhettek az almatermelôk Ukrajna leállította az Európai Unióból érkezô hússzállítmányokat Felértékelôdtek a gabonatermô vidékek évf. 9. szám

2 Ebben a tájházban Badacsonytomaj szinte egész múltja nyomonkövethetô, így a kenyérkeresô foglalkozások, a mezôgazdaság, szôlészet-borászat, halászat és a házi-ipar eszközei. Sokkal nagyobb megbecsülést érdemelne ez a kis oázis a piactéren, a mezôgazdasági jellegû gyûjtemény pedig sokkal jobb bemutathatóságot. Számomra meglehetôsen érthetetlen, hogy a ház mint vezetôm mondta nem minôsül mûemléknek (mûemlékké nyilvánítását az illetékesek nem kezdeményezték), a gyûjtemény nem múzeumként mûködik (pedig megérdemelné), így nem tud pályázni sem olyan támogatásokra (hazai és EU-s) amelyekre méltán lenne jogosult. Arról nem is beszélve, hogy mûemlékként nagyobb védelmet is élvezne, véletlenül sem eshetne áldozatul esetleges városkép-átalakító ötleteknek, elképzeléseknek! Riport a 23. oldalon. Helytörténeti gyûjtemény Badacsonytomajon Mezôgazdasági kézi eszközök gyûjteménye Lószerszám, abraktarisznya, tarlógereblye A nádvágás eszközei és más kéziszerszámok Szobabelsô

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Fellélegezhettek az almatermelôk Elfogyott az eladó szántóföld Támogatás a COPA-COGECA magyar tagszervezetei számára Jó évet zártak a gabonatermelôk Elfogadhatatlan az új WTO-javaslat Szarvasmarha spermatároló központok létesültek Coop Rally ismét a Dunántúlon EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Biomezôgazdaság Olaszországban Ukrajna leállította az Európai Unióból érkezô hússzállítmányokat 9 Új borpiaci szabályozás lép életbe Francia saláta és ágazati preferencia összhangja Az uborka görbületérôl BRÜSSZELBE JÁRUNK Francia-talajirányelvek, tüntetések, fiatal gazdák konferenciája.. 17 ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS Bíztatóak az Organic.Edunet projekt elsô eredményei ARCKÉPCSARNOK Hilary Benn AGRÁR-KÜLKERESKEDELEM Agrár-külkereskedelmünk alakulása két évtized tükrében RIPORT Mezôgazdasági eszközgyûjtemény tájházi keretek között KÖZLÖNY BORÍTÓ 2 3 Mezôgazdasági eszközgyûjtemény tájházi keretek között BELSÔ SZÍNES 1 2 BELSÔ SZÍNES 3 4 BORÍTÓ 4 Sétáljunk szôlôhegyen! A fa fellegvárában Könyvajánló Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 9. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Lükôné Örsi Gabriella fôigazgató Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô-helyettes: Siadak Balogh Beáta Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Örsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u /80 HU-ISSN A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája Címképünk: A közkedvelt piros Chasselas csemegeszôlô Horváth Csilla felvétele évfolyam 9. szám 1

4 Contents BROWSER NEWS, EVENTS Apple producers relieved No more land Support for the Hungarian member organizations of COPA-COGECA 5 A good season for grain producers Unacceptable new WTO proposal Centres for cattle sperm storage has been established Coop Rally again on Dunántúl EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Eco-farming in Italy Ukraine banned the meat import from the European Union New wine market regulation is coming into force Concordance of the French salad and the sector s preference About the curvature of cucumber ATTENDING BRUSSELS French soil-directives, demonstrations and the conference of young farmers ECO-FARMING The first promising results of the Organic.edunet project PORTRAIT Hilary Benn AGRICULTURAL FOREIGN TRADE Hungarian agricultural foreign trade in the last two decades REPORT Collection of agricultural tools in a rural museum house BULLETIN AgraEconomy of the European Union Volume 2008/13., Issue 9. Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Lükôné Örsi Gabriella Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Vice Editor-in-chief: Siadak Balogh Beáta Editorial board: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM Publishing and Printing Co. H-1149 Budapest, Angol u HU-ISSN COVER 2 3 Collection of agricultural tools in a local museum Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes INNER COLOURED 1 2 INNER COLOURED 3 4 COVER 4 Let us walking on a vineyard! In the citadel of wood Recommended books Front Cover: Chasselas rouge, the popular table grape Photo by Csilla Horváth 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó Emberi fogyasztásra alkalmatlan, lejárt szavatosságú, az Európai Unióból származó hússzállítmányokat foglaltak le ukrán hatóságok szeptember elején. A húst Ukrajnában megsemmisítették. Négy nagy európai húsfeldolgozó cég belga, francia, holland és német érintett az ügyben. A Bizottság azonnal lépett, mûködésbe hozták az élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszert. Mind az ukránok, mind az oroszok rendkívüli alapossággal vizsgálják az unióból érkezô szállítmányokat egyrészt, másrészt bevallottan törekednek arra, hogy piacaikat hazai húskészítményekkel lássák el. (Részletek a 9. oldalon.) Az EU új borpiaci szabályozása egyre inkább egy agyonfoltozott asztalterítôre emlékeztet. Persze nem biztos, hogy az újabb foltok mentén nem szakad-e tovább a terítô A hazai eredetvédelmi rendszer hiányosságai között a legszembetûnôbb az, hogy borvidékenként különbözô rendszer van életben, a védett eredetû borok szabályozása nem egységes, és szükség lenne egy felülvizsgálatra szakosodott szervezetre is. (Részletek a 9. oldalon.) Még Franciaországban is csökken a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Ez ellen azonban programot dolgozott ki a francia kormány. Kampányba és felvilágosító munkába kezdtek, milyen fontos szerepe van a zöldségnek, gyümölcsnek az egészség megtartásában. (Bôvebben a 11. oldalon.) Milyen az Európai Unió zöldség és gyümölcs minôségszabályozása, és merre tart az ellenôrzés reformja? (A 12. oldalon) Hilary Benn 2007 júniusa óta tölti be az Egyesült Királyságban a környezetvédelmi, élelmiszer- és vidékügyi miniszteri posztot. A miniszter a környezetvédelem elkötelezett híveként tevékenyen részt vesz a klímaváltozás elleni küzdelemben. A mezôgazdasági ágazatok közül kiemelten kezeli a kertészetet, azon belül is a biokertészetet. Fontosnak tartja az élelmiszertermelés növelését az emelkedô élelmiszerárakkal összefüggésben. (További részletek Arcképcsarnok címû rovatunkban a 20. oldalon.) Figyelemre méltó a badacsonytomaji tájház. Badacsonytomaj önmagában is érdemes arra, hogy közelebbrôl megnézzük. Egyedülálló, kéttornyú bazaltkôbôl épült templomának Európában sincs párja óta városi rangot visel a település. Neves emberek sora kötôdik Badacsonytomajhoz az aradi vértanú Poeltenberg Ernô honvédtábornoktól Egry József festômûvészen át Tatay Sándor íróig. A tájházban Badacsonytomaj egész múltja nyomonkövethetô. Mivel az értékes gyûjtemény nem múzeumként mûködik, így pályázni sem tudnak. (Bôvebben a 23. oldalon.) Felértékelôdnek világszerte az értékes gabonatermô vidékek és azok az országok, ahol ilyen területek vannak. Oroszország nagyon óvatosan bánik termôföldjeivel, de különösen körmére néz azon befektetôknek, akik ott akarnak földet vásárolni. Fogytán van a megvásárolható, mezôgazdasági mûvelésre alkalmas és eladható földterület Oroszországban. (Részletek a 4. oldalon.) A magyar vidéken a Coop üzletlánc, amely hazai tulajdonú, növekvô árbevételt és piaci részesedést tudhat magáénak óta folyamatosan nô boltjainak száma. A teljes magyar napi fogyasztásicikk-forgalomban a második legnagyobb részesedéssel bír. Több mint 30 ezer embert foglalkoztat, s ezzel mintegy 100 ezer embernek ad kenyeret. Képviselôi azt vallják, képes a magyar magyarral összefogni. (A 7. oldalon bôvebben.) évfolyam 9. szám 3

6 Hírek, események Fellélegezhettek az almatermelôk Végleges megállapodás született az ipari alma felvásárlási áráról, illetve a termelôknek nyújtandó állami támogatásról szeptember elején. Az alapdokumentumot Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Jakab István, a MAGOSZ elnöke, valamint Budai Gyula, a MAGOSZ szövetségi igazgatója sajtótájékoztató keretében írták alá. Gráf József elmondta, a évi fagykárok következtében a magyar almatermelôk komoly veszteségeket szenvedtek. A léalma mennyiségének jelentôs csökkenése miatt maguk a feldolgozók is nehéz helyzetbe kerültek; a jóval drágább külföldi alapanyag megvásárlása mellett a piacon idôközben megjelenô olcsó kínai almasûrítmény az árakat letörte. A tárgyalások eredményeképpen a piacon uralkodó osztrák érdekeltségû Agrana-Juice Kft., illetve több lengyel feldolgozó is elfogadta az ipari alma kilójáért a minimum 9 eurócentes (nettó 21,50 forint) árat. Várhatóan a másik jelentôs felvásárló, a Rauch is csatlakozik a megállapodáshoz. A miniszter hangsúlyozta, a megállapodásban meghatározott minimálár alacsonyabb ugyan az önköltségnél, de azt mindenképpen lehetôvé teszi, hogy a léalmatermelôk kilábaljanak jelenlegi kilátástalan helyzetükbôl. Hozzátette, a tavalyi fagykárok miatti veszteségek enyhítésére a magyar agrártárca úgy döntött, hogy hektáronként mintegy 70 ezer forinttal támogatja a termelôket. A de minimis támogatás keretében nyújtott, hektáronkénti 70 Nyugati befektetôk arra figyelmeztetnek, hogy Oroszországban fogytán van az elérhetô és megvásárolható föld. Alexander Soldatov a külföldi ezer forintot kizárólag azok a termelôk vehetik igénybe, akik ipari léalmaként értékesítik terméküket a feldolgozóknak. Három évre a támogatások felsô határa 7500 euró, így akik tavaly a fagykárok enyhítésére már részesültek a keretbôl, most annyival kevesebbet kapnak. Az összesen mintegy 1,5 milliárd forintot kitevô támogatást a minisztérium saját költségvetésébôl, forrásátcsoportosítással biztosítja. A hosszú távú megoldás érdekében a miniszter kijelentette, egyrészt lépéseket fog tenni a kínai léalmasûrítmény kedvezményes vámtételének eltörléséért az Európai Unióban, másrészt kezdeményezi, hogy Magyarországhoz hasonlóan a többi tagországban is tiltsák meg a léalma savtartalmának citromsavval történô beállítását. Jakab István kiemelte, miután Szabolcs- Szatmár-Bereg megye lakossága számára az almatermesztés jelenti a fô megélhetési forrást, a jelenlegi megállapodás létkérdés volt. Hozzátette, a térség problémáinak hosszú távú kezelése, illetve az uniós piacon való versenyképesség növelése érdekében a tervek között szerepel az almaültetvények teljes szerkezetátalakítása, valamint az infrastruktúra fejlesztése is a rendelkezésre álló uniós fejlesztési források igénybevételével. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a szabolcsi almatermesztés megtartásához és fejlesztéséhez mindenekelôtt termelôi összefogásra, valódi szövetkezésre van szükség. Papp Mónika Elfogy az eladó szántóföld befektetôket arra figyelmeztette, hogy 2009 végéig vásárolhatnak Oroszországban földet. Ezután arra kényszerülnek, ha Oroszországban akarnak befektetni, hogy orosz cégeket vásároljanak meg, hogy jogot szerezzenek arra, hogy jó minôségû földhöz jussanak a világ ötödik legnagyobb gabonatermô országában. 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 Hírek, események Mind orosz, mind külföldi befektetôk dollárok millióit fektetik be földvásárlásba, hogy egyrészt föltámasszák, életet pumpáljanak a sokáig elhanyagolt mezôgazdasági szektorba, másrészt, és fôleg hogy kihasználják az élelmiszerek árának növekedését. Ebben az évben az orosz gabonaszektor az elmúlt 15 év legjobb termését ígéri. Razgulay, a legnagyobb orosz mezôgazdasági cég tervei között szerepel, hogy mintegy 690 millió dollárt fektet be az elkövetkezô két évben, megháromszorozza szántóterületét, és feldolgozó üzemeket épít. A külföldi befektetôk számára azonban aligha marad megvásárolható, jó minôségû földterület. Tatársztánban van ugyan még megvásárolható föld, de ahhoz különleges képességek kellenek, hogy ott külföldi személy földet tudjon vásárolni. Más területeken pedig kapcsolatot kell keresni a helyi önkormányzatokkal a siker érdekében. Kurszk régióban például minden eladható szántóföld elkelt. A verseny drámai méreteket öltött. T. E. Forrás: Agra Food East Europe Támogatás a COPA-COGECA magyar tagszervezetei számára május 1-je óta az európai gazdaszervezeteket tömörítô COPA-COGECA négy teljes jogú hazai tagszervezete (Magyar Agrárkamara, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Magyar Termelôi Értékesítô és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttmûködése, a Mezôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk Országos Szövetsége) képviseli a magyar agrárium érdekeit az Európai Unióban. A magyar agrártárca a továbbiakban is támogatni kívánja a COPA- COGECA magyarországi szervezeteinek európai képviseleti tevékenységét. Ennek érdekében Gôgös Zoltán, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint a COPA- COGECA magyarországi tagszervezeteinek képviseletében Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke támogatási megállapodást írt alá. A szerzôdés értelmében az agrárkormányzat a szervezetek évi mûködési költségeinek fedezeteként 30 millió forint egyszeri, vissza nem térítendô támogatást nyújt. A megállapodás fô célja, hogy az agrárkormányzat és az érdekképviseleti szervezetek közös álláspontot képviseljenek a magyar agrárügyekben Brüsszelben. P. M. Jó évet zártak a gabonatermelôk Kiemelkedô mennyiségû, 16 millió tonna körüli gabona termett az idén, ami messze meghaladja a tavalyi 9,6 millió tonnát. A nyári betakarítású gabonákból 8,6 millió tonna került a magtárakba, ôszi búzából 5,6 millió tonnát arattak. Ez utóbbinak a minôsége 60%-ban felel meg az étkezési követelményeknek, a fennmaradó rész takarmányozásra megy. Az elôzetes számítások alapján Magyarország kivitele búzából idén eléri a 1,5 millió tonnát. Miután Európában a gabona minôsége a vártnál kevésbé jó, várhatóan és remélhetôen emelkedni fog a jó minôségû termények ára. Ôszi árpából összesen 938 ezer tonna termett, rozsból több mint 117 ezer tonna. A tritikáléból 515 ezer tonna került a raktárakba, tavaszi árpából csaknem 520 ezer tonna. Kukoricából mintegy 8 millió tonna termésre lehet számítani. Magyarországon a repce termôterülete megduplázódott, elérte a 250 ezer hektárt. A hektáronkénti átlaghozam szintén magas, meghaladja a 2,6 tonnát. (Elhangzott Gôgös Zoltán államtitkár sajtótájékoztatóján, az FVM-ben.) P. M évfolyam 9. szám 5

8 Hírek, események Elfogadhatatlan az új WTO-javaslat Alakulóban van az új WTO-javaslat, mely a jövôben átlagosan 60%-os mezôgazdasági vámcsökkentést irányozna elô az Európai Unió számára. A magyar kormány és a magyar agrár-érdekképviseletek egybehangzó véleménye alapján a Dohai Fejlesztési Fordulóban az Európai Bizottság által tett engedmények egyoldalúan hátrányosak az európai termelôk, illetve az exportban érdekelt tagországok (többek között Magyarország) számára. Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter sajtótájékoztatóján kijelentette, a korábbi 39%-os csökkentéssel szembeni 60%-os vámcsökkentés a magyar agrártermelôket és a magyar élelmiszerfogyasztókat sújtaná. A javaslat elfogadása az USA-nak, Ausztráliának, Új- Zélandnak, illetve a fejlôdô országok közül Brazíliának és Argentínának kedvezne. Font Sándor, az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának elnöke szerint a szigorú hazai élelmiszerbiztonsági szabályokat is sértené az agrárvámszint mérséklése. Kiemelte, a WTO-javaslat elfogadása esetén elkerülhetetlen azoknak a harmadik világból származó élelmiszereknek a tömeges beáramlása, melyek nem felelnek meg az uniós elôírásoknak. Ugyanakkor a magyar mezôgazdaságban mintegy 1 millió embert érintene hátrányosan. Nagy Tamás, a Mezôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke hangsúlyozta, a hazai élelmiszerágazat kedvezô kilátásait nagymértékben rontaná a javaslat elfogadása, valamint érvényét veszítené az unió által kidolgozott a földtôl a fogyasztóig elv is. További gondot okoz, hogy a vámcsökkentés mellett az európai piaci fogyasztásban különösen védelemre szoruló, úgynevezett érzékeny termékek száma szintén csökkenne, illetve a speciális védintézkedések kizárólag a baromfihús és a cukor esetében maradnának fenn. Az elôzetes miniszteri egyeztetéseken Magyarországon kívül Franciaország, Olaszország és Litvánia is elutasította a javaslatot, de várhatóan más tagországok is csatlakozni fognak a magyar véleményhez. Papp Mónika Szarvasmarha spermatároló központok létesültek Az állattenyésztési hatóság (Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központi Állattenyésztési Igazgatóság) a Holstein-Fríz Tenyésztôk Egyesülete részére az Intermix Kft. kezelésében levô Budapest, Rétifarkas u. 6. telephelyre, valamint az Interbos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kezelésében levô Sükösd, Hôsök útja 11/2 telephelyére szarvasmarha spermatároló központok üzemelését három év határozott idôtartamra, 2011 júliusáig engedélyezte. A két központ mûködési körébe holstein-fríz fajtájú, elsôsorban külföldi eredetû szarvasmarhasperma mélyhûtött tárolása, raktározása, felkínálása és értékesítése tartozik. A spermatároló központok új típusú létesítmények, amelyek az állattenyésztési törvényt módosító évi XI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 49/2007 (VI.26.) FVM. rendelet szerint kaptak mûködési engedélyt. Az új típusú nemzeti jogi szabályozás ugyanis a 2005/24/EK tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja. Dr Flink Ferenc MgSzH Központ 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 Coop Rally ismét a Dunántúlon Hírek, események Idén harmadik alkalommal vehettek részt a szakma és a média képviselôi a Co-op Hungary Zrt. által meghirdetett A minôségi magyar termékekért ügyességi autóversenyen. Az évenként megrendezésre kerülô versennyel a kiváló hazai élelmiszerekre kívánják a figyelmet felhívni, és öszszefogásra sarkallni a magyar termelôket, vállalkozókat, illetve hangsúlyt fektetni a jogkövetôen, tisztességesen kereskedô cégek hosszú távú állami támogatására, elismerésére. Szeptember 18-án 71 versenyautó indult a tavalyi alföldi túra után ismét a Dunántúlra Budapestrôl, hogy sorra látogassák a minôségi magyar termékeket gyártó cégeket. Így megfordultak a Sara Lee Hungary Zrt.- nél, a Gyermely Zrt.- nél, a Pannonhalmi Pálinkáriumban, a Gici Tej-Tejtermék Kft.-nél, a szombathelyi Hétforrás Zrt.-nél. Másnap Sárvárról indultak tovább Zalaszentgrótra a Coca-Cola Beverages (Mo.) Kft. Naturaqua Palackozójához, Zalaegerszegre a Csipkeházi ABC-be, a kilimáni Natúr Gyümölcsfarm Kft.-hez, és Kaposvárra a Kométa 99 Zrt.- hez. A résztvevôk az út során a gyárlátogatásokon, termékbemutatókon kívül ügyességi versenyeken, szakmai megbeszéléseken, egyéb, színes programokon vehettek részt. A Coop Rally-kezdeményezés fôvédnöke a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Gráf József. Manapság az élelmiszer nagy üzlet, de figyelembe kell venni, hogy a világ kihívásai megváltoztak. Már nem elég minôségi és viszonylag olcsó árut elôállítani, együtt kell haladni a fogyasztási trendekkel: új, egészséges, és lehetôleg hazai termékekre van szükség. Az agrártárca vezetôje a lengyeleket állította követendô példának, miszerint ôk is természetesen eleget tesznek az élelmiszeripari, és -kereskedelmi uniós normáknak, de különösen becsben tartják, és nagy hangsúlyt fektetnek a lengyel termékek elôállítására, megismertetésére. A magyar élelmiszeripar megújulására szükség van, és ezt az állam is támogatja: pályázatokat ír ki, illetve adminisztratív eszközökkel segíti a kereskedelmi fegyelem megtartását. A COOP üzletlánc a magyar élelmiszer-kereskedelem egyik fontos résztvevôje, vidéki kis- és középméretû üzleteinek száma közel háromezer, és ötezer bolt ellátást biztosítja. Murányi László, a Co-op Hungary Zrt. vezérigazgatója büszkén jelentette be, hogy a COOP most is növekvô árbevételt és piaci részesedést tudhat magáénak óta folyamatosan nôtt boltjainak száma, annak ellenére, hogy Magyarországon csökken a kisboltok aránya. A piackutatások szerint a Coop-lánc a teljes magyar napi fogyasztási cikk forgalomban a második legnagyobb részesedéssel bír, maga mögé utasítva több nemzetközi hálózatot is. A forgalmazott cikkek mintegy 90%-a hazai gyártású és magyar munkaerô által elôállított termék. A kis- és közepes jövedelmû vidéki lakosok igényeit kívánják elsôsorban kiszolgálni jó minôségû saját márkás termékeikkel. Jelenleg több mint 700 ezeknek a száma, amelyeket hazai kis- és közepes vállalkozásokkal állíttatnak elô. A következô félévben újabb termékkel gyarapodik a COOP-áruk száma, amelyeket kutatóintézettekkel közösen fejlesztettek ki kifejezetten az egészséges életmód és a tudatos fogyasztás jegyében. A COOP üzletlánc kizárólag magyar tulajdonú, 700-nál is több magyar kis- és középvállalkozásnak ad biztos megélhetést. Csepeli Lajos, a Co-op Hungary Zrt. Igazgatóságának elnöke elmondta, hogy több mint harmincezer embert foglalkoztatnak, ezzel mintegy embernek biztosítják a megélhetését. A COOP felelôsen és tudatosan vállal társadalmi szerepet a kultúra, a sport és az egészségügy területén. Vallják, hogy a hétköznapi kemény csatározásokon túl képes a magyar a magyarral összefogni, a szakemberek egymást és egymás cégét kölcsönösen elôbbre tudják vinni. Ennek egyik módja lehet az a játékos vetélkedô, amit Coop Rally-nak neveznek. Kripner Vera évfolyam 9. szám 7

10 EU Agrárium és Piacszabályozás Biomezôgazdaság Olaszországban Az olasz biotermelôket minôsítô szervezetek közzétették legfrissebb adataikat a bio-mezôgazdaságra, a bioélelmiszerek termelésére, feldolgozására és forgalmazására vonatkozóan. Az adatok gyûjtését és elemzését a SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull Agricoltura Biologica), egy erre a célra létrehozott informatikai rendszer végzi. Az adatok szerint Olaszország megôrizte vezetô pozícióját Európában, mind a biotermelôk számát, mind a biotermelésbe bevont területek nagyságát illetôen. (A világranglistán pedig Olaszország az ötödik, Ausztrália, Kína, Argentína és az Egyesült Államok után.) A december 31-i állapotnak megfelelôen Olaszországban bio-vállalkozó volt, akik közül termeléssel, feldolgozással, kiszereléssel, termeléssel és feldolgozással, 46 pedig kizárólagosan importtal foglalkozott. További 165 importôr vállalkozó az import mellett végzett vagy termelést, vagy feldolgozást is, 59-en pedig az ún. egyéb vállalkozók, akik elsôsorban a kereskedelemben tevékenykednek. A bio-vállalkozók számát tekintve a évihez képest bizonyos csökkenés ( 1,55%) volt, amit részben kompenzált a biotermelésbe bevont területek nagyságának 0,18%-os növekedése, amely így elérte az hektárt 2007-ben. E terület legnagyobb részén gabonaféléket valamint szántóföldi zöld- és silótakarmányt termesztenek. Ezek, a bio rét-legelôvel együtt a teljes ökológiailag mûvelt terület mintegy 70%-át teszik ki. Sorrendben ezután következik a bioolíva-termesztés, valamint az ennél kisebb, de jelentôségében annál fontosabb bio zöldség- és gyümölcstermesztés. Az egyes tartományok közül az ökológiailag mûvelt területek nagyságát illetôen elsô helyen áll Szicília ( ha), ezt követi az ugyancsak délolasz tartomány, Basilicata ( ha) és a bolognai székhelyû Emilia-Romagna ( ha). A bioélelmiszerek fogyasztását illetôen is készült a közelmúltban egy felmérés Olaszországban. Az olasz mezôgazdasági minisztérium piaci elemzéseket végzô háttérintézménye, az ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, és a Magyarországon is ismert ACNielsen közös tanulmánya szerint 2007-ben folytatódott az elôzô év kedvezô tendenciája, s tovább nôtt, a évihez képest mintegy 10,2%-kal, a kiszerelt bioélelmiszerek fogyasztása. Bizonyos mértékben emelkedett a bio-termékeknek az összes élelmiszerfogyasztáson belüli aránya is, habár ez utóbbi még mindig nem éri el az 1%-os szintet. A kiszerelt bioélelmiszerek fogyasztásának 10,2 százalékos szintjén belül a legdinamikusabban a bébiételek (+36,5%), a friss és feldolgozott zöldség-gyümölcs (+25,2%) és az alkoholmentes italok (+19%) fogyasztása emelkedett. Az említett jelentôs változások ellenére a bioélelmiszerek vásárlásában továbbra is a tej és a tejtermékek (20,6%), a friss és feldolgozott zöldség és gyümölcs (17,1%), valamint az édesipari termékek (11,4%) aránya a meghatározó, a három termékcsoport a teljes forgalom csaknem felét teszi ki. A bioélelmiszerek fogyasztása az országon belül is eltér: a gazdagabb észak-olasz tartományokban vásárolják a bioélelmiszerek több mint 70%-át, míg az ország középsô részén, és különösen a szegényebb déli tartományokban a fogyasztás lényegesen alacsonyabb, s a növekedés arányainak alakulása sem a kiegyenlítôdés irányába mutat. A forgalom bolt-típusok szerinti megoszlását illetôen is tapasztalható bizonyos változás. A hard diszkont boltokat kivéve, a bioélelmiszereknek az egyes értékesítési csatornákon keresztül bonyolított forgalma 2007-ben kisebb-nagyobb mértékû növekedést mutat az elôzô évihez képest. Tovább folytatódott a hipermarketek (12,7%) növekvô térhódítása, ami általános tendencia. Kisebb mértékben ugyan, de nôtt a szupermarketek (5,4%) forgalma is. Figyelemre méltó ugyanakkor az ún., hagyományos boltok forgalmában tapasztalt 23%-os növekedés. Az elemzés ugyan nem tér ki rá, de az utóbbi években gyors ütemben fejlôdik a bioélelmiszerek közvetlen értékesítésének az aránya is. Az értékesítési lánc lerövidítése, a termelô és a fogyasztó közvetlen találkozása mindkét fél részére elônyös, bizalom-erôsítô és egyben megtakarítás a vásárlóknak. Ennek különbözô formái léteznek. Az egyik a termelôi szervezetek és/vagy az önkormányzatok által szervezett ún. Farmers Market vagy más néven közvetlen piac. Egy másik esetben magukat a termelôket keresik fel a vásárlók, összekötve a vásárlást vidéki kirándulással, falusi turizmussal. Több nagyvárosban létrejöttek továbbá (lakóhelyi vagy munkahelyi közösségekbôl) ún. beszerzôi csoportok. Ezek összeszedik a beszerzôi csoporthoz társult több sok esetben több száz fogyasztó rendelését, s egy megbízottjuk révén közösen intézik a bioélelmiszerek beszerzését, közvetlenül a termelôtôl. Kálmán Zoltán mezôgazdasági attasé Forrás: AIOL, ISMEA, ACNielsen, SINAB 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 Bizottsági hírforrásból derült fény arra, hogy egy belgiumi húsfeldolgozó cég bírósági vizsgálat alatt van, mert hamis élelmiszerbiztonsági adatok alapján dolgozott. Így Belgium és a Bizottság arra kényszerült, hogy az élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszeren keresztül adja hírül a többi tagállamnak a részleteket. A jelentés feltárta, hogy a belga eredetû élelmiszerszállítmányt az ukrán határon fogták el, és különösen veszélyes volt a szállítmány, mivel olyan termékeket is magába foglalt, amelyeket a dioxin krízis idején tároltak. A Bizottsági hírforrás azt is megerôsítette, hogy a belga hatóságok ezt nem hiszik el júniusában nagy mennyiségû csirkehúst és tojást vontak ki a piacról, miután bebizonyosodott, hogy az erôsen rákkeltô dioxinnal szennyezett takarmányokat találtak az országban. 32 teherautót feltartóztattak Az Európai Unióból származó összes hússzállítmányt rendkívüli alapossággal vizsgálják az ukrán hatóságok 2008 eleje óta, ennek ellenére a botrány csak szeptember elsô napjában robbant EU Agrárium és Piacszabályozás Ukrajna leállította az Európai Unióból érkezô hússzállítmányokat A magyar szôlô- és borágazat jövôbeli kilátásairól, illetve versenyképességének javítási lehetôségeirôl az új szabályozási rendszer tükrében esett szó a július 17-én megrendezett országos fórumon. Hartz Zoltán, az FVM Agrárpiaci Fôosztályának vezetôhelyettese az új borpiaci szabályozás részleteirôl, valamint a jelenleg életbe lépô uniós támogatási lehetôségekrôl számolt be elôadásában. A borreformot december 19-én fogadták el, ezt követôen április 29-én jelent meg az új közös borpiaci szabályozásról szóló 479/2008/EK Tanácsi rendelet. A rendeletben a különbözô termékek, termékkategóriák, ki. Ennek során 32 hússzállító autót tartóztattak föl, a Belgiumban megjelenô Utolsó óra (La Derniére Heure) szerint. Mintegy 1400 tonna olyan húst találtak, amely emberi fogyasztásra alkalmatlan, és amelyet Ukrajnában azóta megsemmisítettek. Feltételezhetôen az emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy lejárt szavatosságú húst exportálták Ukrajnába, majd azt követôen feldolgozták és visszaexportálták az EU piacaira. Négy nagy európai húsfeldolgozó cég érintett a botrányban, ezek Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Németországban dolgoznak. A Bizottság azonnal lépett, és mûködésbe hozták az élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszert; azonban a csalás ügyének kivizsgálása elsôsorban a belga hatóságok és bíróságok kezében van. A múlt évben Viktor Slauta miniszterelnök-helyettes kifejtette, hogy Ukrajna célja csökkenteni a húsbehozatalt, és mielôbb, lehetôleg már tôl a hazai készítésû húsokkal, húskészítményekkel kívánják ellátni saját országuk lakosságát. TE Forrás: Agra Food East Europe Új borpiaci szabályozás lép életbe évfolyam 9. szám 9

12 EU Agrárium és Piacszabályozás borászati eljárások leírása mellett a támogatási intézkedésekrôl, a külkereskedelmi szabályokról és az övezetekrôl is szó van. A Tanácsi rendelet elsô Bizottsági végrehajtási rendelete (555/2008/EK) június 27-én jelent meg, mely a támogatási programmal, a termôpotenciál kezelésével, a szôlészeti és borászati ellenôrzésekkel, illetve a harmadik országokkal folytatott borkereskedelemmel kapcsolatos végrehajtási szabályokat tartalmazza. A reform végrehajtási rendeletével kapcsolatos támogatások augusztus 1-jével léptek hatályba, az új eredetmegjelölési és címkézési rendszer hatályba lépése augusztus 1-jén várható. Hazánk esetében a nemzeti borítékban lévô teljes összeg a termelésre fordítható támogatás formájában. A hazai nemzeti borítékban rendelkezésre álló kiinduló keretösszeg 16,9 millió euró, mely 2012 után 30 millió euróra nô a kivágási kötelezettség megszûnésével. A támogatásra jogosult intézkedések köre meghatározott, ezekbôl azonban minden tagállam szabadon választhat. A közötti idôszakra a támogatás felhasználásáról szóló részletes tervezetet Magyarország is elkészítette, június 30-án nyújtotta be a Bizottsághoz. Szabó Ágnes, az FVM Jogi Fôosztályának vezetô fôtanácsosa és Sidlovits Diána, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakmai referense a borászati termékekre vonatkozó iparjogvédelmi szabályozással kapcsolatos tudnivalókat ismertették közös elôadásukban. A termékek eredetvédelmének egyik lehetséges eszköze a származási helyre utaló földrajzi árujelzô alkalmazása. A borászati termékekre érvényben lévô földrajzi eredetmegjelölések a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett nemzeti lajstromban vannak nyilvántartva, Magyarországon jelenleg 13 ilyen árujelzô van. A 22 hazai borvidék neve ugyancsak védett eredetmegjelölésnek minôsül. Emellett az egyes termelôknek lehetôségük van saját termékeik levédésére, védjegy iránti igényüket a Magyar Szabadalmi Hivatalban kell bejelenteniük. Európában jelenleg két eredetvédelmi rendszer, a latin, illetve a germán rendszer van érvényben. Sidlovits Diána a hazai eredetvédelmi rendszer hiányosságai közül kiemelte, hogy miután borvidékenként más rendszer van életben, a védett eredetû borok szabályozása nem egységes, valamint szükség lenne egy felülvizsgálatra szakosodott szervezetre is. Az új szabályozás értelmében augusztus 1. után változás várható a borkategóriák és jelölések terén. A jövôben az ellenôrzési rendszer is átalakul, az éves ellenôrzéshez a résztvevôknek regisztráltatni kell magukat. A borászokra számos feladat vár az elkövetkezô idôszakban, többek között a hegyközségi nyilvántartási rendszer, valamint az eredetvédelmi intézményrendszer átalakítása. Az egyes borvidékeknek termékeik leltárba vételét követôen el kell készíteniük boraik termékleírását is. Müller István, a Magyar Szôlô- és Bortermelôk Szövetségének ügyvezetô igazgatója elôadásában kiemelte, a termékleírások elkészítéséhez szükség van a borok minôségének vizsgálatára, az viszont gondot okoz, hogy egyes borvidékeken nincsen erre alkalmas kutatóintézet. Hangsúlyozta, az állam feladatának kell, hogy tekintse az anyagi források biztosítását a borok minôségének ellenôrzéséhez. Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fôtitkára úgy vélte, a magyar borászat intézményrendszere elmaradott a többi tagállamhoz képest, a kutatóintézetek száma nagyon alacsony. Ugyanakkor az egyes borvidéki rendtartások is eltérôek, szükség lenne egységes rendszer létrehozására. Hangsúlyozta, az elkövetkezô idôszakban a hegyközségek fô feladata a megfelelô szellemi bázis megteremtése és egy jól mûködô, hatékony intézményrendszer létrehozása kell legyen, mely csak az egyetemek és kutatóintézetek szakmai összefogásával valósulhat meg. Papp Mónika 10 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

13 EU Agrárium és Piacszabályozás Francia saláta és ágazati preferencia összhangja A szezonális zöldség- és gyümölcsárak emelkedése Franciaországban is visszavetette a fogyasztást. A hazai fogyasztás további visszaesésének megakadályozására ez év tavaszán átfogó kommunikációs program indult azzal a nem titkolt céllal, hogy a friss zöldség és gyümölcs ismét elfoglalhassa régen kialakított helyét a francia konyha kínálatában és az emberek táplálkozásában. Az ez év júniusában indult nagyszabású program keretében 125 városban 2500 akció szolgálta a friss zöldség és gyümölcs fogyasztásának növelésére irányuló sokszínû kezdeményezést. Párizsban a Velib stadiont ez alkalomból megtöltô mintegy 30 ezer biciklista hívta fel a figyelmet az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen vitaminforrásra. Nantesban pedig 165 étteremben és gyorsbüfében tálaltak speciális, friss zöldségbôl készült salátákat és könnyû ételeket. A programhoz kapcsolódóan mintegy 400 televíziós mûsorban népszerûsítették a friss zöldség és gyümölcs fogyasztásának egészségmegôrzésben, valamint a kulináris élvezetek fokozásában játszott szerepét. A cél egyértelmûen fogalmazva az, hogy a franciák fedezzék fel ismét a tájegységenként eltérô ízekkel és zamatokkal megjelenô zöldség- és gyümölcsfajtákat, váljon napi táplálék-kiegészítôvé és a mindennapi étrend részévé, a háztartások szerves tartozékává a vitaminokban gazdag friss termék. A kampány kiváltó oka Franciaországban is a zöldségfogyasztás tartós csökkenésének állandósulása. Az idegen számára talán hihetetlen, hiszen a zöldség a franciás étrend velejárójaként tudatosodott a világban, de a fogyasztási statisztika szerint a franciák is egyre kevesebb zöldséget és friss gyümölcsöt fogyasztanak. A friss zöldségés gyümölcsfogyasztás 1997 és 2005 között öszszességében mintegy 12%-kal, ezen belül a friss zöldség fogyasztása 14%-kal csökkent, ami érzékelhetô egészségromlással jár ebben a zöld köreteirôl híressé vált fogyasztói közegben is. Míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az egészség megôrzéséhez és tartós biztosításához napi minimum 400 gramm friss zöldség és gyümölcs fogyasztása javallott, addig a franciák átlagban ma már csak 340 grammot fogyasztanak. A friss zöldségés gyümölcsfogyasztás és az egészségmegôrzés között a WHO párhuzamot von. Az év elején nyilvánosságra hozott tanulmányában a szervezet megállapítja, hogy az elhízás, a cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek elôfordulása nagyban függ a túl alacsony zöldségfogyasztástól. Ennek a felismerésnek és az ehhez kapcsolódó táplálkozástudományi ismereteknek a közzé tétele érdekében a WHO ez év májusában a FAOval, az UNESCO-val és az EU Bizottsággal karöltve nemzetközi konferenciát tartott Párizsban. A tudományos kutatások eredményeit összegzô kongresszuson feltárt összefüggésekre és az azokból levont következtetésekre, üzenetekre épült fel a franciák vázolt, a frisszöldség-kultuszt helyreállítani hivatott, a friss zöldség és gyümölcs fogyasztásának fellendítését célzó programja. A részben már vázolt program keretében 1000, elmaradott térségi, illetve hátrányos helyzetû diákokkal foglalkozó szervezetben és iskolában is ingyenes rászoktató programokat indítottak. A szegény sorsú gyerekekkel is meg kívánják ismertetni és szerettetni a friss zöldségeket és gyümölcsöket, bevonva ôket a fogyasztást, de egyúttal a termelés felfuttatását is ösztönzô nemzeti kampányba. A célok között így rétegpolitikai elemek évfolyam 9. szám 11

14 EU Agrárium és Piacszabályozás is meghúzódtak, ösztönözve így az alacsonyabb jövedelmû rétegeket az egészségesebb táplálkozási modell követésére, az egészségtudatosabb fogyasztási szokások elfogadására. Különös nyomatékot adott a fiatalság felvilágosításában az, hogy a francia mezôgazdasági miniszter, Michel Barnier is élére állt a kampánynak, és személyes jelenlétével segítette a felvilágosító munkát, tevékenyen részt vett a legkisebbek sokszor nagyon is egysíkú fogyasztási szokásainak helyes útra terelésében. A miniszteri fellépés és az ahhoz kapcsolódó médianyilvánosság arra is alkalmat adott a miniszternek, hogy az agrárirányítás fontos, kiemelt céljainak megvalósulását is segítse. Nevezetesen nyomatékot adjon annak a kormányzati szándéknak, mely a hazai zöldség- és gyümölcstermesztés honi, konkrétabban helyi és regionális fogyasztói piacainak a fejlesztésében, a francia zöldség- és gyümölcstermelés felfuttatásában, valamint az egészségtudatosabb táplálkozás propagálásában fogalmazható meg. A Le Figaro -ban megjelent értékelés kitér arra is, hogy mindezen nagyszabású és önzetlen kormányzati, önkormányzati, illetve civil kezdeményezésû program ellenére sem nôtt a friss zöldség- és gyümölcs fogyasztása Franciaországban. A mérések, statisztikai adatfelvételezések azt mutatják, hogy a friss zöldségekre és gyümölcsre fordított kiadások élelmiszerkosáron belüli 9,4%- os részaránya nem változott a háztartásokban. A franciák ugyanis elsôsorban az árak alakulására figyelnek. Kevés fogyasztóban tudatosodik az a meglehetôsen egyszerû összefüggés, hogy ha mondjuk, vesz egy kiló cseresznyét, tegyük fel 5 euróért, akkor a cseresznye árában minimum 1,5 euró munkabér is megtestesül, azaz a fogyasztó választása munkahelyteremtés szempontjából sem lényegtelen kérdés. Nem is beszélve arról, hogy hozzávetôlegesen 5 6 ember számára desszertkiváltó kiegészítést biztosít, és ez lényegesen olcsóbb, és egészség szempontjából is értékesebb, mint az ilyen célból vásárolt élelmiszeripari készítmény. Az élelmiszerárak emelkedése masszív tendencia Franciaországban is. A májusi statisztika az elôzô év azonos idôszakához mérten átlagosan 5,4%-os áremelkedést mutat ki a zöldség és gyümölcs esetében. Az öt évvel ezelôtti helyzethez képest ma 11%-kal drágábbak ezek a termékek. A francia fogyasztó árérzékenysége a magyar statisztikai adatok tükrében nehezen értelmezhetô. Az inflációhoz kevésbé szoktatott fogyasztó, tôlünk nyugatabbra, úgy látszik már csak így reagál. Összeállította: Szabó Jenô Felhasznált irodalom: Le Figaro, A zöldség-gyümölcs a gyorsan romló termékek közé tartozik, ugyanakkor a világon nagy mennyiségben forgalmazzák és fogyasztják. Magyarországon a mezôgazdasági termékek export-árbevételében is régóta figyelemre méltó arányt képvisel. Ennek megfelelôen a minôség mindig fontos volt az ágazatnak. Ezt nemzetközi szinten is el tudtuk ismertetni: az EU a harmadik országok közül a magyar zöldség-gyümölcs ellenôrzést ismerte el elsôként a sajátjával egyenértékûnek, Magyarország készítette a gombaszabvány OECD kiadványát, az OECD elsôként Magyarországon tartott Peer Review látogatásának jelentése nyilvános megjelentetésével más országoknak is útmutatóul szolgál. Az EU zöldség-gyümölcs reformja kapcsán a zöldség-gyümölcs minôségszabályozás és ellenôrzés bekerült a Tanács mezôgazdasági piacok egységes szervezésérôl szóló 1234/2007/EK rendeletébe. A piacszabályozások uniformizálásával Az uborka görbületérôl avagy merre hajlik az EU zöldség-gyümölcs minôségszabályozás és ellenôrzés reformja 12 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

15 EU Agrárium és Piacszabályozás a zöldség-gyümölcs ágazat már itt nagy hátrányt szenvedett, számos specialitása elvesztésével. Legfôképp probléma az, hogy a zöldség-gyümölcs minôségszabályozás és -ellenôrzés nem csupán az EU piacszabályozásának, hanem egy nemzetközi szabványosításnak és kereskedelemnek is része. Emellett a zöldség-gyümölcsre, mint élelmiszerre több vonatkozásban is érvényes az élelmiszerjog. Egyszerûsíteni bármi áron? Az EU zöldség-gyümölcs reformjának célja az egyszerûsítés, amit a Tanács 1182/2007/EK rendelete megfelelôen megalapozott azzal, hogy valamennyi zöldség-gyümölcs terméknek minimumként épnek, egészségesnek, megbízható piaci minôségûnek kell lenni, feltüntetve a származási országot, amit a tagállamok a kereskedelem valamennyi lépcsôfokán ellenôrizhetnek. Adott termékekre ennél bôvebb tartalmú szabvány is készíthetô, illetve alkalmazható. Így, ha a végrehajtási rendeletek készítése során megfelelô tartalmú, a minimumkövetelményeket tartalmazó általános szabvány elkészül, a jelenlegi részletes speciális szabványok száma csökkenthetô. A végrehajtási rendelet ehhez úgy készült, hogy a Bizottság 1580/2007/EK rendelete átvette a Bizottság korábbi, 1148/2007/EK rendeletét. A 1580/2007/EK rendelet módosítási tervezete az általános szabvánnyal szemben támasztott követelményeket nem elégíti ki, így nem felel meg a tagállamok döntô többsége termelôi, kereskedôi és fogyasztói igényeinek. A június 2 3-i Irányító Bizottsági ülésen a tagállamok döntô többsége a Bizottság javaslata ellen volt. A legutóbbi július 22-i ülésen ehhez képest annyi változás történt, hogy Németország (aki a januári Szakértôi Ülésen még a tagállamok tervezetének összefogója és elôterjesztôje volt) is a Bizottság javaslata mellé állt. A zöldség-gyümölcs minôség szabványosításának és ellenôrzésének reformja már az elmúlt évben megkezdôdött és a nemzeti szakértôk több alkalommal is megtárgyalták. A magyar álláspont minden esetben a minôség megôrzését támogatta, a jelenlegi formájában nem fogadva el a Bizottság javaslatát. Az elmúlt idôszakban több cikk jelent meg a médiában, a BBC-tôl a Washington Post-ig, illetve Magyarországon a HVG-ben és több online hírportálon is. A cikkek többnyire szakértôket is megkérdeztek és egyértelmûen nem foglaltak állást. Gyakori téma a görbe uborka és banán íve A Bizottság javaslata mellett az angolok véleménye egyértelmûen jelenik meg, kicsit nevetségessé téve a jelenlegi EU szabályozást, és támogatva az általuk fölöslegesnek tartott zöldség-gyümölcs minôségszabályozás és ellenôrzés megváltoztatását. Magyarországon az uborka görbülete már a évi EU csatlakozás környékén is sajtótéma volt, de a hazai agrár-szakigazgatás megfelelô tájékoztatással gyorsan lecsillapította a fel-felmerülô vitákat, tekintve, hogy a felkészült magyar termelô és a tudatos fogyasztó érti ennek lényegét. Most az uborka görbületének ügye európaivá (sôt még szélesebb körûvé) vált. Mielôtt azonban a hangerô, illetve az egymást idézô hírek befolyásolnák a közvéleményt, szükségesnek látjuk az egyszerû szakmai, logikai érvek bemutatását a kereskedô és fogyasztó számára egyaránt fontos, piacos (eladható) áru védelmében. Fogyasztói oldalról érthetetlen, hogy miért kell ellenezni, még kevésbé csodálkozni, a világon nagy mennyiségben forgalmazott és fogyasztott, gyorsan romló, de nagy távolságokra is szállított, táplálkozás-élettani hatásában az élelmiszerek között kiemelt zöldség-gyümölcs szabványosításán, osztályba sorolásán, méretre válogatásán. Ugyanakkor egy példával élve az mindenki számára elfogadott, hogy nem két kiló szöget vesz úgy általában, amiben bizonytalan arányban talál majd az apró cipôszegtôl a százas szegig, különbözô méretût és minôségût. A görbe uborka forgalmazásának, fogyasztásának tiltása nem fedi a valóságot, jobbik esetben tájékozatlanság, rosszabbik esetben poénvadászat, még rosszabb esetben tudatos megtévesztés. Tagállami ellenvélemény makacs Bizottság A hazai cikkekben szerencsére egy agrárintézmény vezetôje is elmondhatta, hogy a változtatás a határokon átnyúló kereskedelmet veszélyeztetné, a Terméktanács elnöke szintén elmondhatta, hogy nem tartja helyesnek a forgalmazási-minôség szabványok egy részének eltörlését. A probléma valójában az, hogy a rendkívül változatos zöldség-gyümölcs termékek (más-más részük fogyasztható a gyökerétôl, a száron, levélen, virágon, keresztül a termésig; a gyorsan romló szamócától a hosszan tárolható dióig) nem írhatók le egy általános szabvánnyal. Nincs is rá szükség. A kereskedelem segítése, a kereskedelmi akadályok elhárítása érdekében a forgalmazási-minôséget nemzetközi szabványok (ENSZ/EGB, OECD, FAO/WHO Codex Alimentarius) szabályozzák, azokat a világ zöldség-gyümölcs forgalmazás szempontjából jelentôs országaiban az évfolyam 9. szám 13

16 EU Agrárium és Piacszabályozás Egyesült Államoktól Új-Zélandig, Chilétôl Izraelig alkalmazzák. Ezidáig ugyanezt alkalmazta az EU is a 36 legfontosabb termékére. Az EU tagállamok sok évtizedes munkájával kiépített rendszerébôl visszalépni indokolatlan, sôt nem is racionális. Valóban kereskedelmi akadályokat gerjeszt majd, mi több a fogyasztók számára is hátrányos. A szabványnak megfelelô árut a fogyasztó idôt megtakarítva megvásárolhatja a jelölés alapján, homogén árut kapva, míg a kevert minôségû áru tárolhatóságának lényeges csökkenése a fogyasztó érdeke ellen hat. Alapvetôen a termelô is felismerte, hogy a hosszabb távú piaci érdeke a szabványnak megfelelô minôségû áru termelése, a magasabb minôségi osztályú áru megkülönböztethetôsége. Ôt is védi a szabvány a jogtalan reklamációktól, a minôséggel kapcsolatos eldönthetetlen vitáktól. A fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer forgalomba hozatalát egyébként nem csak ezen szabályok, hanem az EU általános élelmiszerjoga is tiltja. Ugyanakkor az uborkánál, mint a többi terméknél is a II. osztály toleranciájába a fogyasztásra alkalmatlan kategória kivételével szinte minden belefér. Mindezek alapján nem váratlan a tagállamok ellenállása. Annál is inkább, mert már ez év januárjában, Brüsszelben egy szakértôi ülésen több kritikát fogalmaztak meg a tagállamok is a bizottsági reformmal szemben. A tagállamok érvei ellenére kompromisszum nem jött létre. A szabványosítást és ellenôrzést gyengítô vélemények mögött a szabványok szakmai hátterének nem ismerése állhat. A szabványok a minôség számos vonatkozását próbálják szabályozni bizonyos termékjellemzôkkel. Így a fejlettség esetenként egy minimum-mérethez köthetô; a méret az érettségben is szerepet játszhat; amihez kapcsolható a húskeménység vagy a víztartalom, cukorsavtartalom vagy éppen a színezôdés. A fajta vagy termékcsoport az azonosítást szolgálja, gyakorlatilag a minôség potenciális hordozója, ami a termôhelyen realizálódik. A méret és az alak a felhasználhatóságra, a csomagolhatóságra van hatással, súlyos alakhibák gyakran megtermékenyülési vagy egyéb fejlôdési hibákra vezethetôk vissza. Mindezek a jellemzôk a termék esztétikai értékét, beltartalmi értékeit, íz- és zamatanyagait is befolyásolhatják. Így az uborka esetén a magképzôdésbôl eredô súlyos rendellenességek nem férnek bele a II. osztályba, míg az uborka a meghatározott enyhe görbület esetén simán, illetve a görbületi értéke korlátozása nélkül, külön csomagolva forgalmazható II. osztályú áruként. Végezetül néhány további pontosítás: 1. A nemzetközi szabványosító szervezetek folyamatosan karbantartják és módosítják szabványaikat a kereskedelem igényeinek, a fajtanemesítés eredményeinek megfelelôen. Az EU jelenlegi zöldséggyümölcs szabványosítása sem az 1960-as évekbeli szabályok átvételét jelenti, hanem azoknak folyamatosan fejlesztett változatait. Az elmúlt évtizedek során bebizonyosodott, hogy a szabványosítás nem gátolja a biodiverzitást, és a szabványok azonnal reagáltak a minitermékek megjelenésére is, és biztosítják forgalmazásuk szabadságát. 2. A minôségi osztály és a méret kategória két különbözô dolog. A minôség nem azt jelenti, hogy minél nagyobb, annál jobb, így az ökológiai gazdálkodással elôállított termékek forgalmazását sem zárják ki a szabványok. Ha szükséges és indokolt a minitermékekéhez hasonló speciális szabályozás ez esetben is kialakítható. Egyébként a gyakran emlegetett banán minimum 14 cm hosszúságából a szabvány most is enged kivételt a meghatározott esetekre. 3. A Bizottság 1677/88 EK rendeletével kötelezôvé tett uborkaszabvány nem vonatkozik a konzervuborkára, mint ahogyan a többi forgalmazási-minôség szabvány sem vonatkozik az ipari feldolgozásra. Egyébként a FAO/WHO Codex Alimentariusnak arra is van elôírása, 14 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

17 EU Agrárium és Piacszabályozás ami annak a célnak megfelelôen fogalmazza meg a követelményeket. 4. A forgalmazási-minôség szabványok a fajtaleírásokban használt kifejezéseket alkalmazzák, illetve hivatkoznak a fajtajellegre, így akár a szív alakú uborka is forgalmazható, ha az a fajtára jellemzô. 5. Érdekesebb elméleti kérdés a kocka alakú dinnye, amely nem egy görögdinnyefajta, hanem a dinnye a termesztés során egy doboz alakját veszi fel, és termesztéstechnológiai elem eredményeként lesz kocka alakú. Gyakorlati szempontból tehát nem tekinthetô defektnek, nem megfelelô alaknak, annak ellenére, hogy nem a fajtára jellemzô. A szabványosítás a kereskedelmi típus fogalmának beiktatásával ebben az esetben is kínál megoldási lehetôséget. 6. Összességében a szabványokat ki nem elégítô termékek aránya kicsi. Azok semmilyen körülmények között sem piacosak, sôt döntôen fogyasztásra alkalmatlanok (fejletlen, éretlen, túlérett, beteg), így ezek meghagyásával a jó minôségû áru piaci értéke is romlana. Ugyanakkor az osztályozás hiányában a fogyasztó nem tudná, hogy mit vesz, vagy folyamatosan turkálná az árut, ami végül is a fogyasztók kárára árnövekedéshez vezetne, ellentétben azzal a véleménnyel, amely a változtatástól árcsökkentést vár. Reform koncepció nélkül? Az EU piacszabályozása keretében folyó zöldség-gyümölcs minôségszabályozás és ellenôrzés reformja helyes irányba indult el, és elôbb-utóbb minden bizonnyal a nyitott kapukat döngetô reform reformja is az eredeti célkitûzések irányába fog hatni. A II. osztály toleranciájába minden még fogyasztásra alkalmas áru belefér, és a tudatos fogyasztó belátja, hogy a minôségrontás a gyorsan romló termékek esetében nem járható út, a rossz minôség, a fogyaszthatatlan áru a legdrágább. Az ellenôrzött, hiteles áru pedig plusz értéket képvisel. Mindezek alapján a Bizottság tervezetének elutasítására vonatkozó véleményünket szakmai indokok alapján fenntartjuk, a tervezetet jogi szempontból sem tartjuk elfogadhatónak a következô indoklással: 1. A nemzetközi szabványokat lehet alkalmazni vagy nem alkalmazni. Egyet nem lehet: egy kicsit alkalmazni. A Tanács 1234/2007/EK rendelete is meghivatkozza az ENSZ/EGB szabványokat mint kiindulási alapot. Ez a tervezet nem felel meg ennek a jogszabályi követelménynek, és összeegyeztethetetlen a nemzetközi szabályozással és ellenôrzési gyakorlattal, ha a szabványfejezeteknek csupán töredékét kívánjuk alkalmazni. 2. Így a tervezetben szereplô általános szabvány tartalma nem kielégítô, ezért piaci háborúkat, kereskedelemtechnikai akadályokat hozhat. Az általános szabványok nem tartalmaznak osztályokat, így az azokkal lefedett termékeken nem lehet osztályra hivatkozni, azokból nem lesz extra, illetve I. osztályú áru. 3. A Bizottság tervezetében az általános szabványok ellenôrzése nem, illetve nem megfelelôen szabályozott, a tagállamok eltérô értelmezése következtében még az eredeti minimális piacszabályozási célját sem éri el. Nem világos, hogyan mûködhet egy ilyen ellenôrzés a gyakorlatban, mit jelent a származási ország ellenôrzése, hogyan valósítható meg a 1234/2007/EK rendeletben egyébként rögzített követelmény. Csak példaként említhetô a magyar származású áruként dokumentált, Litvániából szállított zöldség-gyümölcs tételek orosz szermaradék-határérték kifogásolása esetében, vagy az egyik utóbbi Irányító Bizottság ülésén említett, fokhagyma-csalások esetében a származási ország megfelelô dokumentálása és ellenôrzése. 4. A reformhoz koncepció kell. Azt valamilyen felmérésnek alá kell támasztani. Nem elegen évfolyam 9. szám 15

18 EU Agrárium és Piacszabályozás dô a forgalmazott mennyiségek alapján csökkenteni a szabványok számát és az ellenôrzést, kihagyva az értékelésbôl a termék romlandóságát, hiszen így a kockázatbecslés követelményének sem fog megfelelni ez a változtatás, márpedig a kockázatbecslésen alapuló ellenôrzést a tanácsi rendelet már rögzítette. A nem kellôen átgondolt változtatásokkal úgy járhatunk, mint az ôszibarackfajta nevének feltüntetése eltörlésével. Jelenleg csak a hús színét kell felírni, hogy sárga vagy fehérhúsú. Nagyon sok szállító azonban él az opcionális lehetôséggel, és továbbra is feltünteti a fajtanevet, hiszen ezen termékek esetében a fajta és a termôhely nyújtja a legtöbb információt, és teszi lehetôvé egyáltalán az azonosítást. Olaszország javasolta a fajtanév kötelezô feltüntetésének visszaállítását. Mindezek mellett a jelenlegi szabványok száma nem csökkenthetô, mert az a jelenleginél rosszabb helyzetet teremtene, hátrányba hozná a tagállamokat a világ más, a nemzetközi szabványokat alkalmazó országaival szemben. Egyébként sem érthetô, hogy ha a Bizottság által megjelölt tíz termékre jó a szabvány, akkor a tagállamok által megjelölt másik tízre miért nem. Persze világosan kell látni, hogy ha a tagállamok bôvíthetnék a Bizottság listáját, mindegyik más tízet tartana fontosnak. Végül újra bekerülne mindegyik, azaz ez a tervezet logikátlan is. A 36 jelenleg szabványosított termék közül a szabványok csökkentését a javaslat szerinti következô 10-re nem tartjuk elfogadhatónak: alma citrusfélék kiwi saláta ôszibarack és nektarin paprika körte csemegeszôlô szamóca paradicsom Még az általános szabvány megfelelô tartalma és ellenôrzésének kellô szabályozása mellett is fontosnak tartjuk a javaslatban szereplô termékek mellett a következô 11 terméket: cseresznye, meggy vöröshagyma fokhagyma spárga termesztett csiperke sárgarépa szilva kajszi sárgadinnye görögdinnye Ha végképp nem sikerül megegyezni, kompromisszumként javasolható a jelenlegi szabványok megtartása egy adott átmeneti (2 3 év) idôszakra, amely alatt valamennyi szabvány felülvizsgálatát végre kell hajtani, szükség szerint egyszerûsítve, vagy a terméket a speciális szabványok hatálya alól az általános szabvány hatálya alá helyezni. Végül és szemléltetésül néhány kérdés a jövôre nézve, ha a Bizottság javaslatának jelenlegi változatát fogadják el: 1. Mit tesz majd a német fogyasztó, ha találkozik a piacon 30 cm hosszú spárgával? (évtizedeken keresztül hozzászokott, hogy maximum 22 cm lehetett, és nem kellett neki a tömeg egyharmadát eldobni.) 2. Mit szól a lengyel gombaexportôr, ha az osztrák üzletfél visszaküldi kamionnyi gombáját, mert nem lehet rajta takaróföld-maradvány? (Ugyanis a gombaszabvány vonatkozó toleranciái nem lesznek életben.) 3. Ki segít eldönteni az ellenôrnek, hogy a gyümölcsök 8 9%-ában talált nyû esetében a cseresznye megfelel-e az általános szabványnak, ami 10% toleranciát enged meg (dióra, szamócára egyaránt), ha az nem rothadt, romlott vagy fogyasztásra alkalmatlan? Végül is, egyenként is ellenôrizheti mindenki. Vagy a hasonló mértékû, szemmel látható permetezés nyomait hogyan ítélje meg? Bármi lesz is a reform végkifejlete, a gyakorlat majd megköveteli, sôt ki is harcolja a maga igazát Ha nem egyenesen, hát görbén. Szinte minden tagállam a zöldség és gyümölcs nemzetközi szabványosítására és a szabvány alkalmazására létrehozott OECD Scheme tagja, legfeljebb azt fogják alkalmazni. Dr. Németh Lajos országos zöldség-gyümölcs ellenôrzési fôfelügyelô, FVM 16 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

19 Magyarországon 22 borvidéket tartanak számon egy 2006-os FVM-rendelet alapján. Ezek az Ászár-Neszmélyi, a Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balatonfelvidéki, a Balatonfüred-Csopaki, a Bükki, a Csongrádi, az Egri, az Etyek-budai, a Hajós- Bajai, a Kunsági, a Mátrai, a Móri, a Nagy-Somlói, a Pannonhalmi, a Pécsi, a Soproni, a Szekszárdi, a Tokaji, a Tolnai, a Villányi és a Zalai. Általában nagy múltú hagyományokkal rendelkezô, történelmi jelentôségû szôlôtermô tájak településeit fogja össze egy-egy borvidék. Hazánk egész területén szétszórva találhatók, hiszen az országban szinte mindenhol adottak a feltételek a szôlô termesztéséhez. A településekhez közeli domboldalakra már a században ültettek szôlôt. Századunkban is magmaradtak a szôlôhegyek, de folyamatos változáson mentek keresztül. Mindig a kor gazdasági-társadalmi hangulatát, szemléletét adják vissza. A Balaton-felvidéki borvidék egy présháza Szentbékkállán A Mátrai borvidék egy szelete Gyöngyöspatához közel A pilisszéli szôlô az Egyek-Budai borvidékhez tartozik Kunfehértóhoz közeli ültetvény a Kunsági borvidéken Szarvaskendhez közel szôlô, napfelkeltekor Tokajhegyaljához tartozik Hercegkút Lesenceistvándon is hagyománya van a szôlôtermesztésnek

20 ABalatonboglári borvidék a Balaton déli partján, Somogy megye északi részén található. Hagyományosan mind fehér-, mind vörösbort adó szôlôfajtákat termesztenek. A Balatonfelvidéki borvidék a Keszthelyi-hegység és a Bakony lábánál, a hegyek közötti medencék oldalain fekszik. Gazdag hagyománya van itt a szôlôtermesztésnek, sokáig királyi, illetve fôúri szôlôbirtokok voltak. Budapest szôlôskertje az Etyeki-Budai borvidék. A Gerecse lábától a Velencei- és a Budai-hegységekig húzódik. Leginkább Olaszrizlinget és Chardonnay-t termesztenek. A XVIII. században betelepült németajkú lakosságnak köszönhetôk a katonásan egymás mellett sorakozó, szemet gyönyörködtetô pincesorok a Hajós-Bajai borvidéken. A szôlôtermô terület a Duna Tisza közének déli részén a bácskai löszön alakult ki. Útszéli kereszt egy Vas megyei szôlôt nevelô domboldalban Présházak Lesenceistvándnál Lesenceistvánd szép présházai a Balaton-felvidéki borvidéken találhatók Szép, egységes a hajósi pincesor A Kunsági borvidék Magyarország legnagyobb borvidéke, területe a Duna Tisza közén található. Jellemezôen árubort adó fajtákat termesztenek. A Mátra déli lankáin helyezkedik el a Mátrai borvidék. Már a honfoglalás elôtt itt élt népek foglalkoztak szôlôvel. Az évszázadok során virágzó szôlôkultúra alakult ki. A királyok bora, a borok királya a tokaji aszú a Tokaj-hegyaljai borvidék szôlôibôl készül. Ez hazánk egyetlen zárt borvidéke, a Zemplénhegység déli lejtôin terül el. A Zalai borvidék tíz éve lett különálló borvidék, az ide tartozó települések elszórtan helyezkednek el a Zalai-dombság és a Keszthelyihegység lejtôin. Jórészt fehérborszôlô-fajtákat és csemegeszôlôt termesztenek. Kripner Vera Forrás: Borvidékek a Kárpát-medencében/Bodnár László, 2007 Képek: Kripner Vera és Németh Zoltán Sok az elhagyott épület a zalai szôlôsdombokon Egytôl-egyig felújított pincék között járhatunk Hajóson Zegzugos utcák a Hajós-Bajai borvidéken

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Teret a Vidéknek! Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

EU-Georgikon 229. szám, 2008. május 28. TARTALOM:

EU-Georgikon 229. szám, 2008. május 28. TARTALOM: EU-Georgikon 229. szám, 2008. május 28. TARTALOM: KAP új reformja: Brüsszel megerősítette javaslatait... 2 FAO: a mezőgazdasági termények árai magasak maradnak a várható rekordtermés ellenére.. 2 Ukrajna

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Megjelenik kéthetente július 29. Felelős

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Szállítmányozás 1 Szállítmányozás Áru továbbítása Minőség megőrzése Q U A L I T R A N S Szárazföldi Közúti Szállítási módok 2 3 Szállítási módok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása A zöldség-gyümölcs piac szabályozása (A TÉSZ-ekkel foglalkozó részek Ledóné Darázsi Hajnalka, Ledó Ferenc és Fodor Zoltán előadásai alapján készültek) Az EU-s zöldség-gyümölcs piacszabályozás főbb részelemei

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ... 3

Tartalom MAZSOLÁZÓ... 3 Tartalom MAZSOLÁZÓ............................................ 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Az élelmiszerláncok hatalmi visszaéléseinek vizsgálatát kezdeményezi az Európai Parlament....................... 4 Termeljünk

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

Újratervezés. Bemutatkozás:

Újratervezés. Bemutatkozás: Újratervezés Bemutatkozás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése Kengyel község. Szolnoktól 30 kmre található. Lakosainak száma 3700 fő, főleg idősek lakta település, sajnos a fiatalok máshol keresik a

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Bükkösd, 2015.02.16. A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Kujáni Katalin szakreferens Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Email: olga.katalin.kujani@fm.gov.hu

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN Agriculture and Rural Development in Europe Newsletter from Brussels/Brüsszeli Hírlevél February 2010./2010. február 26. szám AGRIBUSINESS BUSINESS AND NEWS HOMEPAGE

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ!

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ! TájGazda országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy A 2013ban létrehozott TájGazda termelési rendszer tartalmazza: A részletes tájegységi teljes

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar zöldség-gyümölcs termelés legfőbb jellemzői Bruttó termelési érték (folyó áron) Mezőgazdasági

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben