ÜGYMENET LEÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI IRODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYMENET LEÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI IRODA"

Átírás

1 ÜGYMENET LEÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI IRODA SZOCIÁLIS FELADATOK: Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás nyújtható: villanyáram -, víz- és gázfogyasztás, távhő szolgáltatás, csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, lakbérhez, albérleti díjhoz, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, közös költséghez, tüzelőanyag költségéhez. Ügyintézés helye tér 4. Jogszabályi háttér ellátásokról szóló évi III. tv. 38., Pénzbeli és természetbeni szociális Átmeneti segély/gyógyszertámogatás Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre /fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma/ jutó havi jövedelem nem haladja meg évben ,-ft-ot, és vagyona nincs. Rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása. Átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek tér 4. ellátásokról szóló évi III. tv. 45., Pénzbeli és természetbeni szociális 1

2 Védendő fogyasztóvá nyilvánítás Rendkívüli átmeneti segély családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem évben ,-Ft-ot, egyedül élő esetében az ,-Ft-ot nem haladja meg. Alkalmanként adott átmeneti segély gyógyszertámogatásként is megítélhető. Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem évben ,-Ft-ot, egyedül élő esetében az ,-Ft-ot nem haladja meg. Szociálisan rászoruló fogyasztó az aki, vagy akinek háztartásában élő személy időskorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban részesül, ápolási díjban részesül, gyermekvédelmi kedvezményben részesül, otthonteremtési támogatásban részesül, nevelőszülő, vagy hivatásos nevelőszülő. Az eljárás kérelemre indul, a nyilatkozat kitöltését és leigazolását követően kerül megküldésre az ügyfél részére, a nyilatkozaton a fentiekben felsorolt támogatások kerülnek igazolásra, a határozat számának feltüntetésével, valamint a jogosultság határozott időre vagy határozatlan időre történő megjelölésével. Különleges méltánylást érdemlő esetben rendkívüli átmeneti segély adható. Különleges méltánylás esetei: elemi kár, kérelmező, vagy a családban élő személy tartós betegsége miatti jövedelemcsökkenés, váratlan rendszeres nagyobb kiadás /műtét, kórház, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz/, váratlan lakáshelyzet megoldatlansága /bérleti, albérleti jogviszony tér 4. tér 4. A villamos energiáról szóló évi LXXVI. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 30. (1). Nagykőrös Város Önkormányzat ellátásokról

3 megszűnése/ kérelmező önhibáján kívüli létfenntartását veszélyeztető élethelyzet megoldása /tüzelő, élelmiszer, ruházat hiánya/. A támogatás jövedelemtől és vagyoni helyzettől független. Méltányos ápolási díj Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A kérelemmel együtt a háziorvos igazolását is mellékelni szükséges. Ápolási díj állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem évben nem haladja meg a ,-Ft-ot, egyedülálló esetében évben az ,-Ft-ot. Méltányos közgyógyellátás Temetési segély Méltányos közgyógyellátás illeti meg azt a szociálisan rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme évben nem haladja meg a ,-Ft-ot, egyedül élő esetén évben az ,-Ft-ot, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az 5.700,-Ft-ot. Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, valamint tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját és családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély összege ,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem évben nem haladja meg a 5 3/ tér 4. tér 4. tér 4. ellátásokról szóló évi III. tv. 43/B., Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 50. (3), Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 46., Pénzbeli és természetbeni szociális 3

4 Köztemetés Aktív korúak ellátása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ,-Ft-ot, egyedül élő esetén a ,-Ft-ot. A kérelemhez mellékelni szükséges a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, valamint az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. Eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha a családjáéban az egy főre jutó havi nettó jövedelem évben a ,-Ft-ot, egyedül élő esetén a ,-Ft-ot nem haladja meg. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy akkor jogosult aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme évben nem haladja meg a ,-Ft-ot, vagyona nincs. A gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. A támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg évben ,-Ft-ot, egyedülálló esetében a ,-Ft-ot. Pénzesné Bársony Pénzesné Bársony tér 4. tér 4. tér 4. ellátásokról szóló évi III. tv. 48., Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló évi III. tv /C., Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő testületének 27/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/

5 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A gyámhatóság annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, óvodáztatási támogatásra jogosult. A szülői felügyeletet gyakorló szülő/szülők az eljárás során önkéntes nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a gyermek hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Első lakáshoz jutó A helyi támogatás magyar állampolgárságú, legalább öt éve Nagykőrös városban állandó Pénzesné Bársony Pénzesné Bársony Pénzesné Bársony tér 4. tér 4. tér 4. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/B., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 21., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Pénzesné Bársony tér 4. Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról szóló 5

6 fiatalok önkormányzati támogatása helyi bejelentett lakóhellyel rendelkező és ténylegesen helyben lakó fiatal házaspár, gyermekét egyedül nevelő 35 év alatti személy részére állapítható meg. A családban az egy főre jutó havi jövedelem el kell hogy érje a ,-Ft-ot, de nem lehet több ,-Ft-nál. 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK: Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Építési engedélyezési eljárás Összevont engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Hatósági bizonyítvány kiállítása Fennmaradási engedélyezési eljárás Az építési tevékenység végzésére az építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni. Az építtető az építési engedélyezésre vonatkozóan választhatja a rendeletben meghatározott összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárást (a továbbiakban: összevont eljárás), amely a) a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és b) építési engedélyezési szakaszból áll. A használatbavételi engedélyt, bejelentést az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt kell kérni, illetve kell bejelenteni. Adta, tény, állapot igazolása céljából kérelemre hatósági bizonyítvány kiállítására kerül sor. Ha az építményt, építményrészt szabálytalanul építették meg, az építésügyi hatóság arra - az építtető vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult kérelme alapján - fennmaradási engedélyt ad, ha a jogszabályi, szakmai feltételek fennállnak vagy 6 Ügyintézés helye Jogszabályi háttér (XI. 8.) Korm. rendelet (XI. 8.) Korm. rendelet (XI. 8.) Korm. rendelet (XI. 8.) Korm. rendelet 56. (XI. 8.) Korm. rendelet

7 Bontási engedélyezési eljárás Építésügyi hatósági engedély hatályának meghosszabbítási eljárása Egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások megteremthetők és az építtető az építési jogosultságát igazolta. Ha az építményt, építményrészt építésügyi hatósági engedély nélkül bontották le az építésügyi hatóság azt tudomásul veszi. Bontási engedély alapján végezhető a) a műemléket érintő, b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő, c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység. A Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett kérhető a jogerős építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély hatályának meghosszabbítása. A Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerinti használatbavételi engedélyhez kötött építmények kivételével az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész és építési tevékenység. (XI. 8.) Korm. rendelet (XI. 8.) Korm. rendelet (XI. 8.) Korm. rendelet HATÓSÁGI ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK: Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Anyakönyvvezetői feladatok Születés és haláleset anyakönyvvezetése, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, állampolgársági ügyek, honosítási eljárások, névviselés, névmódosítás, névváltoztatás, anyakönyvi kivonatok kiadása. Kis-György Zsuzsanna: 53/ Ügyintézés helye tér 4. fsz. 0/17. Jogszabályi háttér Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet. A bejegyzett élettársi kapcsolatokról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi XXIX. Törvény. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 7

8 Hagyatéki eljárás Lakásépítési kedvezmény, adóvisszatérítési támogatás biztosítékául bejegyzett jelzálogjog átjegyeztetésére, illetve annak felfüggesztésére irányuló kérelmek: Méhek vándoroltatása Haláleset bekövetkezése estén a törvényben foglalt feladatok ellátása a hagyatékátszállás biztosítása érdekében szeptember 19. napját megelőzően benyújtott lakásépítési kedvezmény, adóvisszatérítési támogatás, fiatalok otthon teremtési támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban történő újabb lakásra való átjegyzése, illetve visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem. Méhészet letelepítését követő 72 órán belül bejelentési kötelezettség a jegyző részére. Vándortanya elhagyását megelőző 72 órán belül továbbvándorlás bejelentése. Kis-György Zsuzsanna: 53/ tér 4. fsz. 0/ évi IV. tv. A magyar állampolgárságról szóló évi LV. tv. és a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet. A nemzetközi magánjogról szóló évi 13. tvr. A évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról. A 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 3. számú melléklet Bejelentő lap. 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 4. számú melléklet Kijelentő lap. Vadkár megtérítése Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a bekövetkezéstől számított 30 napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel. Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről, mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény

9 Szálláshely üzemeltetési engedély kiadása Gyümölcstelepítések engedélyezése önkormányzat jegyzőjétől 8 napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását. A szálláshely szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője jár el. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyző került kijelölésre. Az 1500 m2-nél nagyobb területen gyümölcsültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzék, vagy Szállítói fajtajegyzékben szereplő fajtákkal. A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet. A gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló 314/2007. (XI.21.) Korm. rendelet 1., a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. tv. szerint telepítési hatóság a telepítés helye szerint illetékes jegyző. Birtokvédelem Üzletműködés engedélyezése Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet. Humánerőforrás, személyügyek Köznevelési feladatok Közszolgálati jogviszonnyal, munkaszerződéssel létrejövő, illetve megszüntetéssel kapcsolatos valamennyi irat elkészítése, igazolások kiadása, hatóság részére történő továbbítás, nyilvántartások vezetése (szabadság, munkaalkalmasság). Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek pályáztatásával kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása. agyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos adminisztratív jellegű feladatok. Az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. Pádár Éva: 53/ Pádár Éva: 53/ A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 9

10 Közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok Nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása Választási feladatok Szemétszállításra és ürítésre vonatkozó díjkedvezmények Az önkormányzat fenntartásában működő kulturális, közművelődési intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat képviwelő-testülete, bizottságai Települési nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátása. Az aktuális helyi választási irodai feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottak szerint és határidőben. Mentesség illeti meg a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül élő 70 év feletti ingatlan tulajdonost, akinek díjtartozása nincs, rendszeres havi jövedelme évben nem haladja meg az ,-Ft-ot. Pádár Éva: 53/ Dr. Ecsedi Viktória: 06-53/ Dr. Kecskeméti Éva: 06-53/ Dr. Ecsedi Viktória: 06-53/ Dr. Ecsedi Viktória: 06-53/ Földi Istvánné 06-53/ rendelet. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. A választási eljárásról szóló évi C. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi CCIII. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló évi CXIII. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Végrehajtási rendeletek. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő testületének 23/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék begyűjtés és elszállítás díjáról Mezőőri járulék Mentesség illeti meg az ürítési díj fizetése alól azt egyedül élő 70 év feletti ingatlan tulajdonost, akinek díjtartozása nincs, rendszeres havi jövedelme nem haladja meg évben ,- Ft-ot. A termőföld használója, amennyiben ismeretlen, a föld tulajdonosa mezőőri járulékot köteles fizetni. Földi Istvánné 06-53/ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő testületének módosított 27/1999. (XI.26.) ÖT. sz. 10

11 A rendelet kiterjed Nagykőrös közigazgatási területéhez tartozó: termőföldre, szántóra, gyümölcsösre, rétre, legelőre, nádasra, mezőgazdasági rendeltetésű földterületre. rendelete a mezőőri járulékról Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása Mértéke: m2-ig egységesen művelési ágra tekintet nélkül: 500,- Ft/év, m2-től ültetvény /gyümölcsös, bodza stb./ esetén 500,-Ft/év+500,-Ft megkezdett hektáronként/év, Szántó 500,-Ft/év+250,-Ft megkezdett hektáronként/év, Rét, legelő, nád 500,-Ft/év+200,-Ft megkezdett hektáronként/év A hivatkozott jogszabállyal összefüggésben ellátja a jegyző hatáskörébe utalt feladatokat. Dr. Kecskeméti Éva 06-53/ A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény, végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet. Megjegyzés: Az ügymenet leírás aktualizálása a hatályos jogszabályok változására figyelemmel folyamatosan történik. 11

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben