KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008"

Átírás

1 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

2 Tartalom 1. Bevezetés A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők Érdeklődés és informálódás... 7 Érdeklődési területek, releváns témák... 7 Az informálódás módjai... 8 Médiafogyasztási szokások, kontroll a médiahasználatban Médiahasználati attitűd-csoportok Társas kapcsolatok, network és kommunikáció Társas kapcsolatok jellemzői Mindennapi kommunikáció Időfelhasználás és a szabadidő eltöltése A szabadidő mennyisége és eltöltésének módjai Az internethasználat jellemzői Időmérleg: a gyerekek napi időbeosztása

3 1. Bevezetés Az iskoláskorúak egyik fő jellemzője, hogy ebben (8-14 éves) a korosztályban zajlik le az az átmenet, amely során a felnőttek által hozott döntéseket először kiegészíti, majd fokozatosan felváltja az autonóm döntéshozatal az élet legkülönbözőbb területein. Ekkor indul el tehát a felnőtté válás, az egyén kialakulásának hosszú folyamata. Ebben az időszakban a gyermekeket kívülről érő hatások meghatározó szerepet játszanak abban, hogy felnőttként milyen egyén, személyiség, vagy akár fogyasztó válik belőlük. Ugyanakkor az ilyen korú gyerekek sokkal kiszolgáltatottabbak, védtelenebbek ezekkel a kívülről jövő hatásokkal szemben, mint az idősebb társaik. Nem véletlen, hogy az elmúlt években programok egész sora indult - akár az EU keretében is annak érdekében, hogy ezek segítségével a gyerekeket felkészítsék az eligazodásra az élet különböző területein. (Például a gyerekek aktív és felelős, európai állampolgárokká válását elősegítő uniós programok, vagy az itthon is követőkre talált MediaSmart, a tudatos reklámfogyasztóvá válást segítő program, vagy akár a European Safer Internet (itthon Barátságos Internet néven elindult) programok. A KID.COMM elnevezésű projekt fő célkitűzése az volt, hogy hazai viszonylatban hiánypótló jelleggel tárja fel az iskoláskorú gyerekek kommunikációs és médiafogyasztási szokásait, valamint attitűdjeit. A célcsoport kommunikációs sajátosságainak mindennapi életvitelük kontextusában való vizsgálata (kommunikációs napló és napi időmérleg alkalmazásával) által tártuk fel a kommunikáció hasznosulásának mechanizmusát. A célcsoport felmérése speciális kutatási tervet igényelt több szempontból is: egyrészt ki kellett terjednie a célszemélyek válaszain túl a családi kontextusra, amely hátteret nyújt a mindennapi életükhöz, másrészt az életkori sajátosságaiknak megfelelően, adaptált formában kellett alkalmazni a standard (összehasonlításokat lehetővé tevő) kutatási eszközöket. A kutatás főbb paraméterei: Célcsoport: 8-14 évesek Minta: országos reprezentatív Mintanagyság: 2001 fő Adatfelvételi módszer: CAPI (laptop) Felhasznált kutatási eszközök: - fókuszcsoportos megalapozás 3

4 - gyerek-kérdőív - szülői kérdőív - időmérleg - kommunikációs napló 4

5 2. A célcsoport jellemzői Szociodemográfiai jellemzők A kutatás során alkalmazott minta szociodemográfiai összetétele reprezentálja a hazai 8-14 éves korosztályt. A mintában közel azonos arányban vannak a fiúk és a lányok, a 8-11 évesek aránya 45%, a évesek aránya pedig 55%. A településtípus, a vagyoni helyzet és a háztartás nagyságára vonatkozó megoszlások pedig reprezentálják a hazai gyermekes háztartásokat. 1. Táblázat: A minta szociodemográfiai jellemzői (N=2001) A minta összetétele Esetszám Százalék Neme Fiú Lány Korcsoportok 8-11 éves éves Településtípus Budapest Megyeszékhely Város Község Esomar besorolás AB C C DE NV Háztartásnagyság 2 fős fős fős vagy több fős Gyerekek száma a háztartásban Válaszhiány gyermek gyermek

6 Pszichografikus jellemzők A vizsgált korosztályról értékes információkat tudhatunk meg azáltal, ha megvizsgáljuk, kit, kiket tekintenek a fiatalok példaképüknek. A példaképek feltárása abban segít, hogy betekintést nyújtson arról, kik azok a személyek, akiket a fiatalok referenciának tekintenek, kikre néznek fel, kiknek a véleménye, életmódja, stílusa mértékadó a számukra. Az eredmények alapján azt látjuk, hogy a legtöbbjük számára nincsen ilyen meghatározható személy, további 22 százalékuk a szüleik egyikét tekinti példaképének. A fiatalabbakra (8-11 évesek) nagyob arányban jellemző, hogy meg tudnak nevezni saját példaképet, míg a 12 évnél idősebbek körében szignifikánsan kisebb arányban vannak azok (47%), akik számára van ilyen meghatározó személy. A fiúk és a lányok között nincsen eltérés ebben a tekintetben. A Budapesten és a nagyvárosokban élő fiatalokra inkább jellemző, hogy van meghatározott példaképük, míg a községi, kisvárosi kortársaik esetében ez jóval ritkább. A fiatalabb gyerekek körében jellemzőbb a szülők megnevezése, míg az idősebbek körében 18 százalékuk külföldi sportolót említ. 2. Táblázat: Példaképek megnevezése csoportosítás alapján (N=2001) Példaképek Említések száma Százalék Nincs példaképe Szülő (apa, anya) Sportoló - külföldi Híresség - külföldi Családtag egyéb 80 4 Híresség - magyar 74 4 Sportoló - magyar 27 1 Barát, barátnő, osztálytárs 20 1 Tanár (edző, nevelő, oktató) Táblázat: Példaképek konkrét említése (N=2001) Példaképek Említések száma Százalék Christiano Ronaldo 37 2 Ronaldo 19 1 L.L. Junior 18 1 Rihanna 16 1 Ronaldinho 15 1 Avril Lavigne cent (rapper) 11 1 David Beckham 8 0 Vanessa Hudgens 6 0 Shakira 6 0 Kimi Raikonnen 6 0 6

7 3. Érdeklődés és informálódás E fejezet központi témája a fiatalok informálódási és médiafogyasztási szokásai. A konkrét médiatartalmak kedveltségének bemutatása mellett feltárjuk a médiafogyasztáshoz kapcsolódó attitűdöket, melyekre ebben az életkorban még az otthoni, szülői minta is nagy hatással van. Érdeklődési területek, releváns témák A vizsgált fiatalok körében egyértelműen a könnyűzene iránti érdeklődés a legjellemzőbb, amit az állatok, növények iránti figyelem követ. Továbbá a fiatal korosztály több mint felét nagyon érdekli a sport, a számítógép használat és az internet. Az érdeklődési területek sorrendje természetesen korcsoportonként és nemenként eltérést mutat. A fiúk esetében a sport szerepel az első helyen és a számítástechnika mellett az autók, motorkerékpárok iránti figyelem is jelentős. A lányoknál a könnyűzene áll az élen, amit a divat és az öltözködés követ. Ha a két korcsoportot tekintjük, akkor is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk: a 8-12 évesek elsősorban az állatok, növények és a sport iránt érdeklődnek, míg a évesek körében a zene, az internet és a számítástechnika dominál. 1. ábra: Érdeklődési területek meghatározása (N=2001) Nagyon Közepesen Egyáltalán nem Válaszhiány Zene Állatok, növények, élővilág Sport Számítógépek, számítástechnikai eszközök, video-játékok Internet Mozi, filmek Divat, öltözködés, ruhák Autók, motorkerékpárok Sztárok, híres emberek Szépségápolás, kozmetikumok használata, hajápolás Egészséges táplálkozás Irodalom, könyvek Tudományok Színház Klasszikus zene, festészet, szobrászat % 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 Az informálódás módjai A következőkben a fiatalok általános informálódási technikáit tekintjük át, illetve a különböző személyes és nem személyes információs csatornák megítélését a relevancia, a szórakoztatás és a hitelesség szempontjából. A fiatalok a számukra érdekes témákról elsősorban a szüleiktől, másodsorban pedig a legjobb barátaik révén jutnak információkhoz. A televízió, mint a tájékozódás forrása, a harmadik helyen szerepel az informálódás tekintetében. A fiatalok több mint fele említette még az internetet és más kortárs gyerekek általi információszerzést. Összességében azt láthatjuk, hogy a személyes kommunikáció révén történő informálódás lényegesebb, mint a nem személyes jellegű csatornákon történő. Ez utóbbiak közül pedig a televízió és az internet említése jelentős, míg az újságokból, könyvekből való tájékozódás kevésbé jellemző. Relevancia A kommunikációs csatornák relevanciája azt jelenti, hogy a fiatalok az őket érdeklő területeken mennyire tartják hasznosnak, érdekesnek az adott forrásból érkező információkat. Azt láthatjuk, hogy a relevancia szempontjából kiemelkedő értékkel rendelkező szülők, felnőtt családtagok mellett a televízió is releváns információkat közvetít a fiatalok többsége számára. A barátok és a televízió esetében kapott érték közel azonos, míg a többi információs forrás esetében a relevancia meghatározása 50 százalék alatti. Szórakoztatás A kommunikációs csatornák szórakoztató funkciója azt jelenti, hogy az adott kommunikációs módhoz mennyire társul a kikapcsolódás, mennyire szórakoztató, mennyire társul az információszerzéshez kellemes időeltöltés is. A szórakoztató funkció említése a barátok révén történő információszerzés esetében a legjellemzőbb. A televízió szintén magas szórakoztatási funkcióval bír, míg a többi csatorna esetében 50 százalék alatti érték tapasztalható. Hitelesség A kommunikációs csatornák hitelessége azt jelenti, hogy a fiatalok az adott forrásból érkező információkat mennyire fogadják el feltétel nélkül, milyen mértékben hiszik el a kapott információkat. A hitelesség vonatkozásában azt láthatjuk, hogy a személyes kommunikáció hitelesebb, mint a nem személyes csatornák révén történő informálódás. Különösen magas érték tartozik a szülőkhöz, vagy más felnőtt családtagokhoz. Ezek mellett a legjobb barátok hitelességének említése is jelentős, míg a különböző médiumok (TV, rádió, újság stb.) igen alacsony hitelességi értékekkel bírnak. 8

9 2. ábra: Kommunikációs csatornák (személyes) általános megítélése/1. (N=2001) Tájékozódás forrása Hasznosság, érdekesség Szórakoztatás Hitelesség Szülő vagy felnőtt családtag Más felnőttek Testvérek, unokatestvérek A legjobb barátod, barátaid Más gyerekek 3. ábra: Kommunikációs csatornák (médiumok) általános megítélése/2. (N=2001) Tájékozódás forrása Hasznosság, érdekesség Szórakoztatás Hitelesség Újság Televízió Rádió Internet Könyvek Rendezvények, események A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely konkrét kommunikációs tartalmak, csatornák a legkedveltebbek, mind a televízió, a rádió, az internet és a nyomtatot sajtó tekintetében. Mindegyik médiatípus esetében összesítettük a megnevezett kedvenc csatornákat, és kialakítottunk egy rangsort, melyet a következő ábra foglal össze: 9

10 Kedvenc TV-csatornák, lapok, weboldalak, rádióállomások éves fiúk éves lányok 8-12 éves fiúk 8-11 éves lányok december Médiafogyasztási szokások, kontroll a médiahasználatban Mivel ebben az életkorban a médiafogyasztási szokásokat nagymértékben befolyásolja még az otthoni, a szülői minta, illetve a szülői kontroll, ezért ezeknek a feltárására nagy hangsúlyt fektettünk. A médiafogyasztási szokásokat elsőként különböző dimenziók (kikapcsolódás, szülői kontroll stb.) révén mutatjuk be, majd pedig egy összetett kép alapján, amelyben jól elkülöníthető csoportokat jellemzünk a vizsgált attitűdök alapján. Az otthoni mintának egyik lényeges eleme a médiaeszközök programszerű, tudatos használata, illetve az ezzel ellentétes, szinte állandó jellegű, háttérként szolgáló zenehallgatás, illetve TV használat. Az eredmények azt mutatják, hogy igen elterjedt az egyéb cselekvésekhez kötődő (evés, utazás), háttérben történő médiafogyasztás, és az olyan háztartások sem ritkák, ahol szinte egész nap be van kapcsolva a televízió (19%). A médiafogyasztás szórakoztató funkciója elsősorban a televízióhoz kapcsolódik, a fiatalok nagy része kifejezetten szeret másokkal együtt közösen tévézni, illetve kapcsolgatni a különböző csatornák között. Az újságokkal, magazinokkal kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a legtöbben lapozgatni szeretik, a lapok tartalmának teljes elolvasása csak a gyerekek kevéssel több, mint egyharmadára jellemző. A gyerekek közel felének egyáltalán nem a 10

11 televíziózás a legfontosabb kikapcsolódási forma, de egy nem elhanyagolható részüknek szinte kizárólag a tévézés jelenti a szórakozást, a pihenést. A különböző kommunikációs eszközök és tartalmak használatának mindennapiságával együtt jár az eszközök nélkülözhetetlenné válásának szubjektív érzete is. Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy már a gyerekeknek is van egy olyan része, akik nem érzik komfortosan magukat, ha nincs lehetőségük internetezni. A mobiltelefon-használat nélkülözhetetlensége pedig még ennél is nagyobb mértékben érvényesül a fiatalok körében. A fiatalok 59 százaléka pedig mindig törekszik arra, hogy a kedvenc műsorait megnézze a tévében, azaz a gyerekek túlnyomó része ragaszkodik az általa már egyszer megkedvelt műsorhoz, és csupán 9 százalék azok aránya, akiket nem zavar, ha lemaradnak róla. A televíziózáshoz, a látott tartalmakhoz kötődő személyes kommunikáció a gyerekek többségének fontos igénye. A megkérdezett fiatalok több mint fele szokott a szüleivel és a kortársaival is beszélgetni a különböző televíziós műsorokról, közel 60 százalékuk pedig kikéri a szülei véleményét abban az esetben, ha nem ért valamit abból, amit lát vagy hall. 4. ábra: Médiafogyasztási attitűd: Személyes kommunikáció, tudatos fogyasztás (N=2001) Válaszhiány Egyáltalán nem Kicsit Teljesen Fontosnak tartom, hogy megismerjem mások véleményét Szoktam televíziós műsorokról, a televízióban látottakról beszélgetni a szüleimmel Szoktam televíziós műsorokról, a televízióban látottakról beszélgetni más gyerekekkel Jobban hiszek a barátaimnak, mint annak, amit a tévében látok Ha látok, hallok valamit a tévében, amit nem értek, megkérdezem a szüleimet Ha érdekel valami, igyekszem a lehető legalaposabban utánanézni Csak akkor nézek tévét, ha már végképp nincs semmi jobb dolgom Az interneten mindent megtalálok, amire csak szükségem van % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % A szülői kontroll jelenlétének vizsgálatára több attitűdállítás alapján következtethetünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a televíziózás és az internetezés kapcsán a gyerekek többségénél van valamilyen mértékű korlátozás, beleszólás a szülők részéről. A megkérdezettek negyedénél jelentősebb mértékű szülői kontroll tapasztalható a televízió-nézést tekintve, de a gyerekek harmadánál kifejezetten alacsony szintű a korlátozás. 11

12 5. ábra: Médiafogyasztási attitűd: Szülői kontroll (N=2001) Válaszhiány Egyáltalán nem Kicsit Teljesen Meg szoktam nézni olyan műsorokat, filmeket a tévében, amelyeket nem lenne szabad Gyakran tévézek egyedül Előfordul, hogy megnézek olyan internetoldalakat, ami nem lenne szabad Általában szabadon böngészhetek az interneten Általában azt nézek meg a tévében, amit akarok A szüleim döntik el, mit nézhetek meg a tévében A nálam idősebbeknek szóló műsorok sokkal érdekesebbek, mint az én korosztályomnak szólók % 20% 40% 60% 80% 100% A médiafogyasztásban szerepet játszó szülői kontroll vizsgálata kapcsán nemcsak a fiatalokat, hanem a szüleiket is megkérdeztük, hogy milyen mértékben korlátozzák a különböző kommunikációs eszközök használatát, és milyen mértékben felügyelik a különböző médiatartalmakhoz való hozzáférést. A 8-14 éves korosztály 60 százaléka rendelkezik már saját mobiltelefonnal, 39 százalékuk pedig saját használatú színes TV-vel is. Ezek mellett a fiatalok majdnem negyedének van saját discman-je és számítógépe. A szülők bevallása alapján azt láthatjuk, hogy a legtöbb esetben van valamiféle korlátozás ezen eszközök használata esetében. Emellett nem elhanyagolható azok aránya sem (25-25%), akik bármiféle korlátozás nélkül használhatják a saját számítógépüket, illetve tévéjüket. 12

13 6. ábra: Saját médiaeszközökkel való rendelkezés (N=2001) Mobiltelefon Színes TV Mp3 lejátszó / ipod Discman / walkman Asztali számítógép CD lejátszó Rádió Játékkonzol DVD lejátszó, amely felvételre nem alkalmas Kábel TV Otthoni internethozzáférés Webkamera HI-FI sztereó berendezés Kézi video-játék Nyomtató Analóg, hagyományos fényképezőgép ábra: Kommunikációs eszközök használatának szülői kontrollja (N=2001) Nincs korlátozás a használatban Korlátozás van vagy felügyelettel használhatja Webkamera Videomagnó Színes TV Rádió Otthoni internethozzáférés Nyomtató Mp3 lejátszó / ipod Mobiltelefon Kézi video-játék Kábel TV Játékkonzol HI-FI sztereó berendezés DVD lejátszó, amely felvételre nem alkalmas Discman / walkman Digitális fényképezőgép vagy kamkorder CD lejátszó Asztali számítógép Analóg, hagyományos fényképezőgép % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A szülői korlátozások döntően személyes felügyelettel vagy ellenőrzéssel történnek, a különböző biztonsági technikai eszközök alkalmazása egyelőre kevéssé elterjedt. Az esetek valamivel több, mint felében a szülők meghatározzák mind a televíziózással eltölthető idő mennyiségét, mind pedig a gyermek számára nézhető műsorok jellegét, típusát. A korlátozások előfordulása természetesen a gyerekek életkorával áll összefüggésben, a 8-11 évesek esetében sokkal elterjedtebbek és szigorúbbak mind a televíziózással, mind a 13

14 számítógép-használattal kapcsolatban. A 8-11 éves gyerekek esetében a szülők 70 százaléka meghatározza, hogy milyen műsorokat nézhet meg a gyermeke, 65 százalékuk meghatározza a tévézéssel eltöltött idő mennyiségét is, és 16 százalékuk alkalmaz valamilyen biztonsági beállítást a számítógépen is, annak érdekében, hogy korlátozza a hozzáférhető internetes tartalmakat. Érdekesség, hogy településtípus szerint is nagy eltérések figyelhetők meg. Lazább szülői kontroll érvényesül a községi és a kisvárosi fiatalok esetében, míg a nagyvárosi vagy budapesti gyerekeknél sokkal jelentősebb a korlátozás minden típusának mértéke. A vagyoni hátteret tekintve pedig az tapasztalható, hogy a legmagasabb vagyoni kategóriába tartozó, jómódú családok esetében nagyobb fokú ellenőrzés, korlátozás tapasztalható a szülők részéről a különböző eszközök fogyasztására vonatkozóan. 4. Táblázat: Otthoni korlátozások a kommunikációs eszközök használatában Korlátozások Esetszám Százalék Meghatározzák, hogy gyermekük milyen műsorokat nézhet meg a televízióban Meghatározzák, hogy gyermekük mennyi időt tölthet televízió nézéssel Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a videójátékokon/számítógépes játékokon Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a videókon/dvd-ken Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a tévéműsorokon Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a mozifilmeken Alkalmaznak biztonsági beállítást a számítógépükön, amivel az interneten hozzáférhető tartalmat korlátozzák Alkalmaznak gyermekzárat vagy pinkód alapú hozzáférést a televíziójukon Médiahasználati attitűd-csoportok A kutatásban szereplő attitűdállítások alapján összetett képet kapunk a fiatalok médiafogyasztási szokásairól. A klaszteranalízis segítségével kialakított csoportok a következőképpen jellemezhetők: 1. Kontroll nélküli, intenzív médiahasználó: Az ebbe a csoportba tartozó gyerekeknél otthon szinte mindig be van kapcsolva a televízió, általában azt néznek, amit akarnak, a szülők részéről minimális a kontroll a tévénézés és az internetezés tekintetében is. Maga a televíziózás igazi kikapcsolódás a számukra, és mellette egyéb tevékenységeket is gyakran végeznek (evés, számítógépezés stb.). Fontos számukra a mobiltelefonálás és az internetezés állandó lehetősége. 14

15 2. Kontrollált és ritkább médiahasználat: Ebbe a csoportba tartozó gyerekeknél a szülői kontroll sokkal jelentősebb mértékű mind az internetezés, mind a tévézés tekintetében, mint az első csoport esetében. A háttérben történő médiahasználat kevésbé jellemző, a különböző kommunikációs csatornák használata nem annyira hangsúlyos az életükben. 3. Tudatosabb médiahasználat és közepes kontroll: Az ebbe a csoportba tartozó gyerekek esetében van egyfajta szülői kontroll a médiahasználatra vonatkozóan, de ők is dönthetnek abban, hogy mit néznek meg a tévében. A televízión kívül sokat számít nekik a szüleik, barátaik véleménye, szeretnek utánajárni, utánanézni több forrásból is annak, ami érdekli őket. Ők a legnyitottabbak mások véleményére, és gyakran beszélgetnek a különböző médiában látott, hallott tartalmakról mind a kortársaikkal, mind a szüleikkel. 8. ábra: Általános médiahasználati attitűdcsoportok megoszlása (N=2001) Médiahasználati attitűdcsoportok Kontroll nélküli, intenzív médiahasználó Kontrollált és ritkább médiahasználat 34 Tudatosabb médiahasználat, közepes kontrollal 5. Táblázat: Médiahasználati attitűdcsoportok jellemzői Kontroll nélküli, intenzív médiahasználó Kontrollált és ritkább médiahasználat Tudatosabb médiahasználat és közepes kontroll Nagyobb arányban fiúk Fiúk, lányok aránya közel egyforma Nagyobb arányban lányok Kétharmaduk 12 év feletti Döntően 8-11 évesek Döntően évesek Kisvárosiak túlreprezentáltak Községiek túlreprezentáltak Nagyvárosiak túlreprezentáltak Átlagos vagyoni háttér Átlagos vagy az alatti vagyoni háttér Vagyoni háttér: átlag feletti (AB) Átlagos tanulók Jó tanulók Legjobb tanulók 15

16 4. Társas kapcsolatok, network és kommunikáció A kutatás egyik fő célkitűzése a gyerekek társas viszonyainak feltérképezése, a különböző kommunikációs és szociális viszonyainak meghatározása és az ezekhez köthető kommunikációs technikák bemutatása volt. A gyerekek kapcsolati hálóját mennyiségi, minőségi oldalról vizsgáltuk, illetve abból a szempontból is, hogy milyen mértékben szerepelnek benne a kortársak és milyen mértékben a felnőttek, szülők. A kapcsolatháló elemeinek részletes áttekintése után pedig a kapcsolatháló tulajdonságai és a kommunikáció másokra vonatkozó hatása alapján csoportosítottuk a gyerekeket aszerint, hogy milyen mértékben befolyásolják véleményükkel a szűken, illetve a tágabban értelmezett környezetüket. Társas kapcsolatok jellemzői A gyerekek kapcsolati hálójának nagyságát, kiterjedtségét elsőként azzal mértük, hogy hány olyan személy van a környezetükben, akikkel rendszeresen tudnak és szoktak is beszélgetni. Ezen személyek átlagos száma hét és nyolc között van, a gyerekek közel harmada 6-10 emberrel tart kapcsolatot. A fiúk kapcsolati hálója valamivel kisebb, mint a lányoké; és a budapesti és községi lakosok is kevesebb ilyen jellegű viszonnyal rendelkeznek a kisvárosi, nagyvárosi gyerekekhez képest. Az ennél személyesebb, bizalmasabb kapcsolatok átlagos száma 2,4. Jól láthatjuk, hogy a gyerekek harmada egy személlyel osztja meg a bizalmas, személyes dolgait, 6 százalékuk pedig senkivel sem. A legtöbbjük életében van kettő vagy három olyan személy, akikkel megoszthatják a titkaikat is. A bizalmasabb viszonyok számát illetően nincs különbség a fiúk és a lányok között. 9. ábra: Társas kapcsolatok jellemzői (N=2001) Azon személyek száma, akikkel rendszeresen beszélgetni szokott Válaszhiány Egy sincs 1-3 ember 4-5 ember 6-10 ember 11 felett Azon személyek száma, akikkel megosztja titkait Válaszhiány Egy sincs 1 ember 2 ember 3 ember 4 vagy több

17 A kapcsolatháló résztvevőinek vizsgálata alapján azt láthatjuk, hogy a gyerekek 95 százaléka rendszeresen beszélget a szüleivel, nagy részük a titkait is megosztja velük. A szülők mellett a legjobb barát, barátok irányába történő bizalmas kommunikáció jellemző még leginkább, a testvérekkel való bizalmas beszélgetés ritkábbnak mondható. A társas kapcsolatokat a véleményformálás szempontjából is vizsgáltuk, vagyis azt, hogy az illető környezetében hányan hallgatnak, adnak a véleményére, illetve ő milyen mértékben hallgat mások tanácsaira. A gyerekek környezetében átlagosan 3-4 olyan személy van, akik hallgatnak, figyelnek a fiatal véleményére, és átlagosan négy olyan személy, akik véleményére pedig ő támaszkodik. 10. ábra: Társas kapcsolatok hatása (N=2001) Azon személyek száma, akik hallgatnak rá Válaszhiány Egy sincs 1 ember 2 ember 3 ember 4 vagy több Azon személyek száma, akikre hallgat, ad a véleményükre Válaszhiány Egy sincs 1 ember 2 ember 3 ember 4 ember 5 vagy több Akik hallgatnak, adnak a gyerekek véleményére, elsősorban a családtagok (szülők, testvérek) és a barátok. Más felnőttek és más gyerekek ilyen jellegű figyelme ritkának mondható. Akik véleményére pedig ők adnak elsősorban, azok a szüleik és a barátaik. Érdekesség, hogy a gyerekek a legjobb barátaikkal kapcsolatban a saját hatásukat jellemzőbbnek ítélték, mint fordítva, azaz a barátaik hatását az ő véleményükre. 17

18 11. ábra: Társas kapcsolatok résztvevői (N=2001) Rendszeresen beszélgetnek Titkaikat megosztják Hallgatnak rá, adnak a véleményére Ő hallgat rájuk, ad a véleményükre Szülő vagy felnőtt családtag Más felnőttek Testvérek, unokatestvérek Legjobb barát, barátok Más gyerekek A társas kapcsolatok, viszonyok és hatások alapján öt olyan csoport különíthető el, amelyek eltérő kommunikációs szokásokkal bírnak. Ezek a csoportok pedig a következők: 1. Véleményvezér: nagy kapcsolathálóval rendelkezik, otthon és a barátok, kortársak körében is adnak a véleményére, ő is nyitott, hallgat másokra, 2. Otthoni hangadó: kis kapcsolathálóval rendelkezik, véleményvezér otthon, a barátok körében azonban nem az, 3. Cserfes: kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezik, felnőttekkel, gyerekekkel sokat kommunikál, de véleménye nem hangsúlyos sem otthon, sem a kortársak körében, 4. Passzív, elzárkózó: kevés kortárs kapcsolata van, elszigetelt, nem nyitott másokra, az ő véleményére sem adnak, 5. Nyitott, közvetítő: barátok körében véleményvezér, adnak a véleményére, otthon kevésbé vonják be a döntésekbe. 18

19 12. ábra: Kommunikációs csoportok azonosítása Társas kapcsolatok, viszonyok és kommunikáció Véleményvezér Otthoni hangadó Cserfes 22 Passzív Közvetítő Mindennapi kommunikáció A gyerekek mindennapi kommunikációjának egyik fő jellemzője, hogy milyen gyakran beszélgetnek a szüleikkel, a barátaikkal, mennyit kezdeményeznek ők a beszélgetésekből. Másik fő jellemzője pedig, hogy a beszélgetések milyen formában történnek (személyes, nem személyes) és milyen témákat érintenek. A 8-14 éves gyermekek egy átlagos hétköznapon általában háromszor kommunikálnak a szüleikkel és a barátaikkal is. Hétvégén természetesen más a helyzet: a szülőkkel többet kommunikálnak, átlagosan négyszer, míg a barátokkal kevesebbet, és azt is leginkább szombaton teszik. A testvérekkel való kommunikáció szintén a hétvégi napokon intenzívebb. 19

20 13. ábra: Napi kommunikáció intenzitása (N=2001) Kommunikációk átlagos száma különböző napokon Barát, ismerős 1,9 2,1 2,9 Testvér 1,5 1,9 2,0 Egy átlagos hétköznap Szombat Vasárnap Más felnőtt 1,0 1,2 1,6 Szülő, felnőtt rokon 3,0 3,8 3, *Ha a kommunikáció egyszerre több személlyel történt, akkor az mindegyik félhez be lett számítva A korcsoportonkénti eltéréseket tekintve azt tapasztaljuk, hogy a 12 éven felüli gyerekek mind hétköznap, mind hétvégén kevesebbet kommunikálnak a szüleikkel, mint a kisebbek; azonban a barátokkal, kortársakkal történő kommunikáció már jóval intenzívebb a körükben. Tehát kimutatható, hogy a kortársak irányába való elmozdulás, nyitottság ebben az életkorban már a kommunikációk intenzitásában is tetten érhető. A fiúk és a lányok közötti eltéréseket tekintve, a lányok összességében többet kommunikálnak, de ez csak a 12 évnél idősebbek körében jellemző; a kisebbek esetében a fiúk kicsivel többször beszélnek a szüleikkel, mint a lányok. Nemcsak az életkor befolyásolja nagymértékben, hogy mennyi kommunikáció zajlik a gyerekek és a szüleik, illetve más felnőttek és a kortársaik irányába, hanem nagy eltéréseket tapasztalunk a különböző településtípusok között is. A budapesti gyerekek jóval kevesebbet beszélnek a szüleikkel, barátaikkal, testvéreikkel egyaránt, mint a többi kortársuk. A legintenzívebben kommunikálók a megyeszékhelyen lakó fiatalok, őket a kisvárosi, majd pedig a községi lakosok követik. A Budapesten élő gyerekek még hétvégén sem kommunikálnak annyit a szüleikkel, mint amennyit a megyeszékhelyen élő kortársaik egy átlagos hétköznapon. 20

21 A kommunikációk elemzése szempontjából fontos szempont, hogy ki a kezdeményező fél. Ha az egy hét alatt történő összes kommunikációt összesítjük, akkor a vizsgált fiatalok tíz százaléka egyszer sem volt kezdeményező fél, legtöbben pedig közötti kontaktust kezdeményeztek. Az idősebb korcsoportba tartozó fiatalok (12-14 évesek) ugyan kevesebbet kommunikálnak a szüleikkel, de nagyobb arányban kezdeményezők, mint a kisebbek. A nemenkénti eltéréseket tekintve a lányok bizonyultak kezdeményezőbbnek, a településtípus szerinti eltérések pedig hasonlóak a már korábban is bemutatott tendenciához. A budapesti gyerekek kezdeményeznek a legritkábban beszélgetést, legaktívabbak pedig a megyeszékhelyen lakó kortársaik. 14. ábra: Kommunikációk kezdeményezésének aránya (N=2001) Kommunikációk kezdeményezése egy átlagos héten Nem kezdeményezett 1-5 kommunikáció kommunikáció kommunikáció kommunikáció Legalább 31 kommunikáció 21

22 5. Időfelhasználás és a szabadidő eltöltése A kutatás során a médiahasználati és kommunikációs szokások mellett részletesen feltártuk a célcsoport időfelhasználását, szabadidős tevékenységét, a különböző kikapcsolódási formákat. Elsőként a különböző szabadidős elfoglaltságok gyakoriságát tekintjük át, majd a gyerekek napi időbeosztását vizsgáljuk, és kötjük össze a különböző médiahasználati jellemzőkkel. A szabadidő mennyisége és eltöltésének módjai A gyerekek számára rendelkezésre álló szabadidő hétköznap átlagosan négy, míg egy hétvégi napon 9,5 óra. A éves korosztálynak valamivel több szabadidő áll rendelkezésére - főként hétvégén -, mint a kisebbeknek. Az életkor mellett meghatározó tényező a településtípus hatása is, miszerint a budapesti fiatalok szabadideje kevesebb, mint a kisvárosi, községi kortársaiké (hétvégén átlagosan napi egy órával). A megyeszékhelyen lakó fiatalok szabadideje pedig hasonló a fővárosi gyerekekéhez. A vagyoni háttér szerinti eltéréseket tekintve legkevesebb szabadidővel a AB vagyoni háttérrel rendelkező gyerekek rendelkeznek, de ez csak a hétköznapokra vonatkozik, a hétvégékre már nem. Ennek oka abban valószínűsíthető, hogy ezek a gyerekek a többiekhez képest több iskolán kívüli programra járnak, sűrűbb időbeosztással rendelkeznek. 15. ábra: Szabadidő mennyisége hétköznap és hétvégén (N=2001) Szabadidő nagysága egy átlagos hétköznapon Válaszhiány 1-2 óra 3 óra 4 óra 5 v. több Szabadidő nagysága egy átlagos hétvégi napon Válaszhiány 1-5 óra 6-8 óra 9-11 óra 12 v. több A 8-14 éves korosztály esetében a szabadidő eltöltésének leggyakoribb formája a zenehallgatás, a számítógépen történő játék és a barátokkal, ismerősökkel való találkozás, együttlét. Ezek mellett még gyakori a sportolás, vagy valamilyen hobbival való foglalkozás és 22

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készült: Mihalik Natália MEME titkár részére Készítette: Dr. Babocsay Ádám kvalitatív kutatási igazgató Virág

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig Székely Levente A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig 1. BEVEZETÉS Napjainkban a médiának vitathatatlanul egyre fontosabb szerepe van az életünkben. Egyre több időt töltünk mediatizált

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola KULTÚR-TÉR avagy a lokális szempontok helye és szerepe a kulturális fogyasztás folyamatában Készítette: Nagy Éva 2004. január, Debrecen

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd -

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Ruff Tamás A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A

Részletesebben

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében

Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében Albert Fruzsina Dávid Beáta: Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Albert Fruzsina Dávid

Részletesebben

Megvásároljam, vagy sem?

Megvásároljam, vagy sem? KUTATÁSI JELENTÉS Némethné Tömő Zsuzsanna Kovács Zsuzsanna Megvásároljam, vagy sem? Mi befolyásolja az időseket a döntésben? Bevezetés Hazánkban ma több mint 3 millió 700 ezer ember, azaz a magyar népesség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Kommentek megítélése. Elemzés

Kommentek megítélése. Elemzés Kommentek megítélése Elemzés 2012 Kommentek jelentősége Komment kifejezés ismertsége A kommentek, a kommentelés megkerülhetetlen jelensége a világhálónak: a rendszeresen internetezők döntő többsége, 82,2

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA HUSZTI ÉVA A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A NETWORK NAPLÓ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL 1 A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Kutatásom tárgya egy olyan módszer hazai adaptálása,

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 Kassay Réka 47 XVI. évf. 1. szám Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 A gyermekeknek szóló médiatartalmak elsősorban a nemi szerepek mentén különülnek el egymástól. Elemi iskolás

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközhasználat válfajai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt MARKETINGKUTATo NRC#06 2014. tavasz www.marketingkutato.hu Lassú víz partot mos Elektronikus tartalomfogyasztási szokások Meddig lesz még jövő idő? ízlések és pofonok Nemi szerepek a reklámokban Tele a

Részletesebben