2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap"

Átírás

1 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból rendezte meg 40. Tej Világnapi rendezvényét május 28-án a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a Pest megyei Forster Vadászkastélyban. 40. Tej Világnap A szakmai konferenciát (melyről jelen Tagi Tájékoztató 2. oldalán részletesen is beszámolunk) követően egy gyermekekkel közös, tejfogyasztást népszerűsítő rövid programmal is készültünk, melynek keretében a település általános iskolájának diákjai részére kakaóivó- és lufi fújó versennyel kedveskedtünk. A programot követően mely Dévényi Tibor celebrálása mellett zajlott a konferencia előadói és résztvevői a diákokkal együtt Tej-szív logóval ellátott lufikat engedtek a magasba, ezzel is ösztönözve a gyermekeket és a jelenlévőket a hazai tej fogyasztására. A látványos programot követően a hagyományokhoz híven Sajtlovag avatásra is sor került. A Magyar Sajtlovagrend idén Kalla Roland kézműves sajtkészítőt avatta a szakmai próbatétel, majd eskütételt követően ünnepélyes keretek között tagjává. A Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai:

2 Szervezeti hírek 40. Tej Világnapi Konferencia (Folytatás az első oldalról.) Ez a Tej Világnap különleges volt, hiszen az Európai Unió mintegy 30 év után az idén megszüntette a közösség adminisztratív termeléskorlátozó struktúráját, a tejkvóta rendszert. A tejkvóta megszüntetése új kihívásokat jelent, de egyben új lehetőség is a magyar tejágazat számára. Előre láthatólag a kvótarendszer kivezetése középtávon (5-10 éves távlatban) átrajzolja majd Európa tejágazati térképét, érvényesítve egy kiélezettebb piaci versenyt és egy ehhez kapcsolódó területi átrendeződést. Feltételezzük, hogy az alapanyag előállítás egy része a költséghatékony termelési övezetekbe fog átkerülni, a feldolgozás meghatározó része pedig a szervezett piaci működéssel rendelkező régiókba fog koncentrálódni. Ez a változás vélhetően jelentős tőkemozgást fog indukálni az EU-n belül. Jelenleg a hazai tejszektor egyik fázisában sem realizálható elegendő jövedelem az adottságok kihasználásához és a versenyben való helytálláshoz szükséges piaci és technológiai fejlesztések megvalósulásához. Szakmaközi szervezetünk és a kormányzat szervei ezért olyan jelentőségű ügyeken dolgoznak együtt, mint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉbiH), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzései hatékonyságának növelése, az áfacsalások megállítása a tejágazatban, közösségi tejmarketing, illetve a tejgazdaság fehérítése. Ide kell sorolni a kiszámítható támogatási rendszer kialakítására és a tej-feldolgozóipar fejlesztésére vonatkozó közös erőfeszítéseket. A tejszakma egésze a tejtermékek áfájának csökkentését továbbra is kiemelt jelentőségű célnak tekinti. Ezen felül kiemelt elhatározásunk az is, hogy hazai tejtermékkel láthassuk el a hazai fogyasztókat. A május 28-i rendezvényen négy szakmai előadás hangzott el. A konferencia Mélykuti Tibor elnök ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét. Az Elnök köszöntőjében a tejkvóta megszűnésének előnyeiről és hátrányairól beszélt a jelenlévőknek, bemutatva egyúttal az ágazat gazdasági helyzetét. Örömünkre szolgált, hogy sűrű szakmai programja mellett elfogadta meghívásunkat Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium), aki úgy véli, a tejkvóta rendszer megszűnése után a legfontosabb feladatunk az, hogy a fogyasztókat elkötelezetté tegyük a jó minőségű magyar tej és tejtermékek vásárlása iránt. Az államtitkár előadásában hangsúlyozta, az ágazat az elmúlt években egységesebbé és szervezettebbé vált, köszönhetően a szaktárca és a Terméktanács között kialakult hatékony együttműködésnek. Czerván György a közvetlen támogatásokat illetően elmondta, az éves támogatás mértéke az eddigi 26 milliárd forintról közel 50 milliárd forintra emelkedik, mely magában foglalja mind az uniós, mind a nemzeti forrásokat. A Terméktanáccsal történt konzultáció alapján pedig létrejön egy 420 millió forintos marketing alap, melynek alapvető célja, hogy a tej és tejtermék fogyasztást népszerűsítse. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a tejágazati kihívásokról tartott előadásában ismertette a Visegrádi Országok Agrárkamaráinak Találkozóján elhangzott, javasolt piaci intézkedéseket. Kiemelte a gazdák részére nyújtandó olyan mértékű támogatás fontosságát, amely fedezné a piaci ár és a jövedelmezőségi szint közötti különbséget, de szintén fontos lenne a tej és tejtermékek intervenciós árának emelése, valamint az exporttámogatások bevezetése és a tejtermékek új piacokon történő értékesítésének ösztönzése. Az elnök bemutatta továbbá a Kamara javaslatait, melyek közül kiemelten beszélt a nyomonkövethetőség biztosításáról, az EKÁER rendszer jelentőségéről, valamint az ütemezett áfacsökkentés fontosságáról is. 2

3 Dr. Oravecz Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke a tejtermék ellenőrzésekről tartott p r e z e n t á c i ó j á b a n ismertette a FELIR, EKÁER rendszerek bevezetésének eddig elért eredményeit. A szakember elmondta az EKÁER rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, a közterhek megfizetésének biztosítása. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény alapján pedig a hatóság létrehozta és működteti az élelmiszerláncfelügyeleti információs rendszert (FELIR). Az elnök kiemelte, az EKÁER rendszer a hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. A szakember úgy véli, a tudatos fogyasztás erősítése nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy a magyar családok asztalára hazai termékek kerüljenek, ehhez azonban véleménye szerint szemléletváltásra is szükség lenne. Záró előadásként Dr. Potori Norbert, az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazgatója adott a jelenlévőknek rendkívül részletes tájékoztatást Lengyelország, Románia és Magyarország tejszektorának öszszehasonlító elemzését bemutatva. Szemléltette egyebek mellett a tejtermelés koncentráltságát, költségszerkezetét, a tejelő tehenek állományának alakulását, csakúgy, mint a főbb tejtermékek termelési, fogyasztási és külkereskedelmi mutatóit. A szakember bemutatta a konferencia résztvevőinek a tejelő tehenek termeléshez kapcsolt támogatásának alakulását is, számos európai ország vonatkozásban. Tej Terméktanács Küldött Közgyűlés május 12-én tartotta éves rendes Küldött Közgyűlését a Tej Terméktanács. Az ülésen elfogadásra került a Terméktanács előző évben végzett munkájáról készült szakmai beszámoló. Harcz Zoltán ügyvezető igazgató a beszámoló ismertetése kapcsán elmondta, az anyag öszszeállításánál törekedtünk arra, hogy mind a szervezeti, mint a szakmai munka részletesen megismerhető legyen, továbbá bemutatásra került benne a Terméktanács marketing tevékenysége és a nemzetközi, valamint hazai tejpiac alakulása is. Az Ügyvezető Igazgató fontos momentumként említette, hogy a évben megszerzett reprezentativitást szakmaközi szervezetünk meg tudta tartani az elmúlt évben is, az alapanyag-termelés (értékesítés) vonatkozásában 72%-os, a felvásárolt tej vonatkozásában mintegy 85%-os, míg a (kis)kereskedelem vonatkozásában 63%-os lefedettséggel rendelkezett a Terméktanács 2014-ben. Szervezetünk életében meghatározó szereppel bír a kiskereskedelmi áruházláncok (Auchan, Tesco, Penny Market, CBA, CO-OP) évi belépése a Terméktanácsba. A kereskedelmi láncok csatlakozásával tovább javítottuk az ágazat szervezettségét. (Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy az idei év tavaszán a Reál Hungária Élelmiszer Kft. is csatlakozott szervezetünkhöz). Harcz Zoltán szintén kiemelte az elmúlt évben lezajlott tisztújító választásokat is, melyek keretében új küldöttek, új elnökségi tagok, valamint új Elnök, Társelnök és Ügyvezető Igazgató megválasztására került sor. A szakmai munka ismertetése során kiemelte a Terméktanács által minden évben közzétett nyerstej alapár prognózist, a hatóságok felé tett bejelentéseinket, valamint az EU-s és hazai jogalkotásban folytatott aktív részvételt. A Küldött Közgyűlésen elfogadásra került a szakmai beszámoló mellett az elmúlt évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló, az Ellenőrző Bizottság jelentése, a könyvvizsgáló jelentése, valamint a évi költségvetési terv is. A 2015/2016. k v ó t a é v re p ro g n o s z t i z á l t nyerstej alapár korrekciója A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége június 24-i ülésén úgy döntött, hogy a április 1. napjától március 31. napjáig tartó időszakra az alapár éves átlagára március 31-i Közleményében nyilvánosságra hozott 90 Ft/kg-os prognózisát nem módosítja. Fo g y a s z t á s ö s z t ö n z ő k o m m u n i k á c i ó s kampány július 13 - augusztus július 13 - augusztus 13. között a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatósága a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésével a tej és tejtermékekre irányuló fogyasztásösztönző kampányt folytat a Tej Terméktanács tag kiskereskedelmi áruházláncok üzleteiben (Auchan Magyarország Kft., Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt., Penny Market Kft., CBA Kereskedelmi Kft., CO-OP Hungary Zrt., Reál Hungária Élelmiszer Kft.). A kommunikációs kampány során bemutatásra kerül a Tej Terméktanács által felügyelt Tej-szív védjegy, 3

4 valamint a termékeken található, származási országot jelölő ovális bélyegző is. A promóció alatt a Tej Terméktanács áruházakban felállított információs standjain termékkóstoltatással egybekötött vásárlói edukáció folyik az akcióról, a tej és tejtermékek fogyasztásáról, valamint a tudatos termékvásárlásról. A fogyasztói tájékoztató kampány egy-egy üzletlánc 3 egységében történik, melyből egy fővárosi, kettő vidéki üzlet. Elsődleges cél az erős vizuális elemeken keresztül a hazai tej és tejtermékek népszerűsítése, összekötve azt a megbízhatósággal, és az egészséges életmóddal. Az üzenet felhívja a fogyasztók figyelmét a kereskedelmi forgalomban lévő hazai tej és tejtermékek előnyeire, értékeire, kommunikálva azok tartalmi és eszmei értékeit. A kampány nyitó eseményére július 20-án a Tej Terméktanács elnökségi tag Naszálytej Zrt. telephelyén került sor, ahol ünnepélyes sajtótájékoztatót tartott Dr. Fazekas Sándor miniszter úr, Lipcsey György úr, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóságának vezérigazgató-helyettese, valamint a Terméktanács elnöke, Mélykuti Tibor úr. Fo g y a s z t á s ö s z t ö n z ő a k c i ó a Te j Te r m é k t a n á c s kiskereskedő tagjainak közreműködésével A Tej Terméktanács tagjai elkötelezettek a magyar tejágazat fejlődése, a hazai tejtermelés és tejtermék-előállítás magas színvonalú folytatása, a fogyasztói igények lehető legjobb kielégítése és a tej termékpálya sikeres működése mellett. A tagok közös célnak tekintik, hogy együttműködésükkel javítsák a tej termékpálya hatékonyságát, a fogyasztók magas minőségű termékekkel történő ellátását, valamint a tej- és tejtermék-fogyasztás népszerűsítését és növelését. A Tej Terméktanácsnak jelenleg hat teljes jogú kiskereskedelmi lánc tagja van. A kiskereskedő tagok április és július között több mint 40 db országos és regionális reklámújságban biztosítottak megjelenési lehetőséget a Terméktanács feldolgozó tagjai által gyártott tejtermékek számára. A tag kiskereskedelmi láncok szerződött védjegyhasználóként a TEJ-SZÍV védjegycsalád feltüntetésével, valamint a Tej Terméktanács által rendelkezésre bocsátott arculati elemek és szlogenek alkalmazásával készítették el a reklámújságok arculatát. Az akció elsődleges célja a hazai tej és tejtermékek népszerűsítése volt, összekötve azt a megbízhatósággal és az egészséges életmóddal. Fel kívántuk hívni a figyelmet a magyar tej és tejtermékek előnyeire, értékeire, kommunikálva azok tartalmi és eszmei értékeit. Az akció a fentieken túl a tudatos vásárlás ösztönzésére, a fogyasztók edukálására irányult. Az akciós újságok másolatai a Terméktanács weboldalán elérhetők (www.tejtermek.hu). A fogyasztásösztönző akcióhoz támogatóként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott. A magyar tejtermékeket népszerűsítő marketing kampányra a Terméktanács Közösségi Marketing Alapjának forrásain túl további 420 millió forint áll az idén rendelkezésre. Közösségi Marketing Alap A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetés kiterjesztéséről szóló 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 3. (1) bekezdése alapján: A Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tej-kiskereskedő (a továbbiakban együtt: befizető) a (4) bekezdés szerinti kivétellel köteles piacszervezési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezet által működtetett 2. szerinti Közösségi Marketing Alapba. A piacszervezési hozzájárulás megfizetésére két lehetőséget ad a jogszabály: - a tej és tejtermék forgalmazásból származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétel fél ezrelékének megfelelő összeg befizetése, vagy - a Tej Terméktanács tulajdonában álló Tej-Szív védjegycsalád jogszerű használata alapján történő védjegyhasználati díj megfizetése. A nettó árbevétel fél ezrelékét két egyenlő részletben tárgyév április 15. és október 15. napjáig kell teljesíteni a számú folyószámlára. Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő piacszervezési járulék megfizetés elmulasztását ágazatfelügyeleti bírság kiszabásával szankcionálja a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló évi CXXVIII. törvény. Amennyiben a 2/2015. (II. 6.) FM rendelet hatálya alá tartozó piaci szereplő a rendeletben rögzített kötelezettségét nem teljesíti, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hatósági bejelentést tesz a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalnál (NÉbiH). A befizetéssel kapcsolatos részletinformációk megtalálhatók a következő címen: Hatósági bejelentések A Tej Terméktanács valamennyi korábbi, a hazai és import 1,5 % zsírtartalmú UHT tejek közötti jelentős árkülönbség okán adófizetési kötelezettség teljesítésének valószínűsíthető elkerülése tárgyban a NAV felé tett közérdekű bejelentései ügyében a vizsgálatok megindultak. Egy esetben az adóhatóság a vizsgálatot lezárta és a szükséges intézkedéseket megtette. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény adótitokra vonatkozó rendelkezései szerint az adóhatóság a megtett intézkedésekről, a vizsgálatokról és azok eredményéről sajnálatosan egyéb tájékoztatást nem adhat. Egy, még évben kelt, 1,5 % zsírtartalmú UHT tej és trappista sajt vonatkozásban tett bejelentés ügyében a NÉbiH megalapozottnak találta a diszkriminatív árképzés gyanúját és jogerős határozatában kötelezettségvállalás teljesítését írta elő az adott kereskedelmi egységre. 4

5 Tejpiaci információk Az EU tejpiacán a nyerstej árak vonatkozásában a csökkenő tendencia folytatódott, a májusi uniós átlagár (30,48 eurocent/kg) 3%-kal maradt alatta az áprilisi árnak. A májusi átlagárhoz viszonyítva a csökkenés jelentős, 19%-os. Az EU június hónapra megadott becsült átlagárai (30,47 eurocent/kg) sem mutatnak javulást, bár a szinte a májusi árral megegyező mértékű nyerstej ár már a trend megfordulását vetíti előre. Forrás: MNB, LTO, Milk Market Observatory, Camera di Commercio Verona Az adatok nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a tendenciák összehasonlíthatók. A hazai nyerstej árakat jellemző tendencia megegyezik az uniós trenddel, mértéke azonban jóval az átlagot meghaladó. A tejár év eleje óta néhány hónap enyhe javulásától eltekintve folyamatosan csökken, és az EU becslésétől eltérően a júniusi átlagár (75,74 Ft/kg) sem mutat javulást, ellenkezőleg, májusról júniusra 3,6%-kal csökkent a felvásárlási átlagár júniusához viszonyítva az árakat, a csökkenés mértéke 26,4%. Forrás: AKI 5

6 A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban 2015 elején viszonylagos stabilitást mutatott, majd március végén csökkenni kezdett. Egy hónap alatt csaknem 10%-kal zuhantak a spot árak, május eleje óta azonban újra növekvő tendencia jellemzi a piacot. A 28. héten, július második hetében a veronai spot ár már ismét 36,09 eurocent/liter, tehát visszaállt a csökkenés előtti értékre. A holland spot piacon a csökkenés jóval drasztikusabb volt, április közepén egy hét alatt 28,00-ról 18,00 eurocent/kg-ra zuhant az ár. Ez az ár április végéig kitartott, de átmeneti javulás, majd kisebb visszaesést követően június végén a holland spot piacon is újra növekedni kezdtek az árak. Forrás: CLAL A hazai felvásárlási és kiviteli árak trendje megegyezik a spot piaci trenddel. A spot árak júniusi javulása az export árakban is megfigyelhető, a felvásárlási árak azonban ebben a hónapban még nem követték a tendenciát. A kiviteli ár 2014 decemberében a felvásárlási ár szintje alá esett, és azóta 6-10%-kal marad el attól. Az export ár júniusi növekedésével az elmaradás 6%-os. Forrás: AKI, Camera di Commercio Verona 6

7 Az EU tejfelvásárlása 2015 első negyedévében elmaradt a évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlésével azonban csekély, 0,7%-os növekedés volt mérhető. A termelési korlát megszűnése ellenére a jelenlegi igen sérülékeny piaci helyzetben nem várható a felvásárlás ugrásszerű növekedése, szakértők enyhe, 1%-os termelésbővülést prognosztizálnak az év végére. Forrás: CLAL Magyarországon a termelésnövekedés az előző év azonos időszakával összehasonlítva az uniós átlagot jóval meghaladva rekordméretű. Az év első négy hónapjában az EU 28 tagállama közül Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben, 9%-kal a felvásárlás. A felvásárlási átlagár csökkenésének mértéke is eltér az uniós átlagtól, ez esetben azonban negatív irányba. Az áprilisi átlagár csökkenés Magyarországon 5,2%, míg az EU átlagában csupán 0,7% volt. Forrás: AKI 7

8 A magyar tejpiac sajátossága, hogy a nyerstej kivitel szintje igen magas. Ebben továbbra sincs változás, az exportált mennyiség a felvásárlás 15-20%-ában állandósult, de 2015 márciusa óta a kivitel folyamatosan csökken. A júniusban exportált mennyiség 21%-kal alacsonyabb a márciusi mennyiségnél. Forrás: AKI A tejelő tehénállomány létszáma a 2009-es tejválság után 2010-ben érte el mélypontját. A évtől lassú javulás kezdődött meg, amely 2013-ban kis mértékben megtört, de 2014-től újra emelkedésnek indult az állomány. Forrás: KSH 8

9 A tehénállomány előreláthatóan évben is növekedni fog, I-V. hónapjában az állománynövekedés több mint két és félszerese a I-V. havi állománynövekedésnek. Forrás: ÁT Kft. Magyarország tejtermék külkereskedelmében az I. negyedéves számokat vizsgálva a évi növekedést követően évben csökkenés következett be, mind export, mind import vonatkozásában. A kivitel 8, a behozatal 9%-kal kevesebb, mint az előző évben, az egyenleg csökkenése 19%-os. Forrás: KSH 9

10 A főbb tejtermékek behozatalában továbbra is a fogyasztói tej áll az első helyen, a évi csúcs utáni csökkenést követően évben újra emelkedni kezdett a behozott mennyiség. A évben további növekedés várható, az első negyedéves adatok évben a évinél 8%-kal magasabb számokat mutatnak. Ugyancsak nőtt a sajt és túró termékek importja, évhez képest 5%-kal. A savanyított tejtermékek importja óta egyre kevesebb, és I. negyedévében is 5% a csökkenés. Forrás: KSH A hazai nyerstej export főbb célországai közül évben Olaszország irányába nőtt, Románia és Horvátország irányába azonban csökkent a kivitel. A I. negyedéves adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a román és horvát export fellendült, az olasz kivitel pedig az előző évi szinttel megegyező mértékű. Forrás: KSH 10

11 Ágazati hírek EU tejpiaci helyzet Az Európai Tejpiaci Megfigyelőközpont legfrissebb felvásárlási adatai alapján az EU nyerstej szállítása a január-áprilisi időszakban 0,6%-kal volt alacsonyabb a évi szintnél. A áprilisi adat ugyanakkor 1,3%-os növekedést mutat a áprilisi adathoz képest. A legnagyobb mértékű növekedést továbbra is Magyarországon mérték, ahol az 1. negyedév felvásárlása 8,2%-kal haladta meg az előző évi szintet. A évi áprilisi felvásárlás is az uniós átlagon felüli mértékben, 7,6%-kal volt a áprilisi szint felett. A főbb tejtermékek közül a sovány tejpor (+1,5%), a vaj (+0,3%) és tejszín (+1,4%) uniós termelése növekedett, a sajt termelése kis mértékben (-0,2%) csökkent. Az uniós nyerstej árról rendelkezésre álló májusi adat szerint az átlagár újra csökkenni kezdett (30,48 EUR/100 kg), a májusi árszinthez képest a csökkenés továbbra is jelentős maradt (-19%). Nem várható a tejár jelentős javulása, a júniusra becsült uniós átlagár 30,47 EUR/100 kg. A magyarországi átlagár (25,68 EUR/100 kg) is követte az uniós trendet, de a csökkenés az uniós átlagon felüli, 25%-os 2014 májusához viszonyítva (ezzel a 28 tagállam közül a 24. helyen állt). Az olasz spot nyerstej árak 2015 májusában jelentősen csökkentek, majd újra növekedésnek indultak ( én 35 EUR/100 kg). A holland spot ár áprilisban drasztikusan csökkent, majd kisebb-nagyobb ingadozásokat követően júniusban enyhe javulás kezdődött ( én 24 EUR/100 kg). A főbb tejtermékek közül a sajt árak viszonylag stagnáló, enyhén csökkenő szinten maradtak az év első felében, a többi tejtermék ára az év eleji növekedést követően március/április hónapban csökkeni kezdett és a tendencia fennmaradt (2015. júliusi árak Sovány tejpor: 176 EUR/100 kg, Vaj: 296 EUR/100 kg, Teljes tejpor: 235 EUR/100 kg, Cheddar: 312 EUR/100 kg, Edami: 249 EUR/100 kg, Gouda: 258 EUR/100 kg, Emmentáli: 398 EUR/100 kg, Savópor: 67 EUR/100 kg). Valamennyi termék esetében elmondható, hogy az árak az egy évvel korábbi szintnél jelentősen alacsonyabbak. A sovány tejpor esetében az átlagár közelíti a 169,8 EUR/100 kg intervenciós árat. A január-májusi export adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a vaj és a sovány tejpor exportja mintegy 10%-kal emelkedett, a teljes tejpor és a sajt esetében pedig ugyanilyen mértékben csökkent a kivitel mennyisége 2014 azonos időszakához képest. Az import vonatkozásában továbbra is jelentős a csökkenés a vaj (-85%) és a sajt (-41%) esetében a január-májusi időszakhoz viszonyítva a mennyiségi adatokat. A júniusi világpiaci árakat vizsgálva elmondható, hogy a vaj, a teljes tejpor és a sajt esetében az USA, a sovány tejpor esetében az EU árai a legmagasabbak. A sovány tejpor és a sajt árak közel azonosak, de a vaj esetében az USA árai jóval magasabbak a versenytársakénál. Az USA-ban január-május hónapokban a sajt előállítás 2,0%-kal növekedett, a többi főbb tejtermék termelése azonban csökkent, legnagyobb mértékben (-25,2%) a sovány tejporé. Jelentősen (+13,4%) emelkedett ugyanakkor a sovány tejpor termelése Ausztráliában. A főbb tejtermékek előállításának rangsorában az EU a tejnél és a sajtnál az 1. helyen, a vajnál a 2. helyen áll. A tejtermelés Ausztrália, Új-Zéland és az USA esetében is a 2013/2014-es szint feletti, Ausztráliában és Új-Zélandon +2,8%, az USA-ban +1,7% a termelés növekedés. Az átlagár Új-Zélandon a év végi/2015. év eleji emelkedést követően márciusban újra csökkenni kezdett, májusban 23,4 EUR/100 kg volt. Az USA-ban a 2014 őszén megkezdődött drasztikus csökkenés februárban megállt, a májusi átlagár 36,2 EUR/100 kg. Rö v i d t áv ú e l ő r e j e l z é s Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága a június 15-ig rendelkezésre álló adatok piaci szakértők általi elemzése alapján elkészítette rövid távú előrejelzését a 2015/2016. évre. Eszerint a kvótarendszer megszűnése ellenére uniós szinten csupán 1%-os tejfelvásárlás növekedés várható évben. Ennek főbb oka, hogy néhány tagállamban ugyan a tejtermelés április elsejét követően jelentősen megemelkedett, más országokban azonban a tejár nem jelentett megfelelő ösztönző erőt a tejtermelés növekedéséhez. A termelők különféle stratégiákat alkalmaztak a kvótarendszer lejárta előtt a tejszállítás csökkentésére. Sokuknál elsődleges szempont volt az állatállomány potenciáljának megőrzése annak érdekében, hogy április elseje után a termelést azonnal növelni tudják. A kiváló takarmány ellátottság szintén hozzájárult az elmúlt hónapok tejtermelés növekedéséhez. A évre a tejfelvásárlás nem több mint 1%-os növekedése várható az orosz importkorlátozás fenntartását feltételezve: a keresletnél gyorsabban növő kínálat késleltetheti a nyerstej árak elvárt javulását. A termelői tejárak 2014 második felében és 2015 elején is csökkentek. Februárban a csökke n é s l a s s u l á s a volt t a p a s z t a l h a t ó, d e m áj u s b a n áprilishoz képest újra nagyobb, 2,6 %-os csökkenést mértek. Az Európai Bizottság által júniusra becsült tejár a májusi árral (30,48 EUR/100 kg) megegyező, mindazonáltal néhány tagállamban további csökkenés várható. 11

12 Az év elején a tejtermékek uniós árai együtt növekedtek a világpiaci árakkal, de a javulás nem tartott sokáig, az árak márciusban újra csökkenésnek indultak az EU és az USA tejtermelésének szezonális növekedésével, miközben Új-Zélandon a várt szárazság elmaradt, és Kína kereslete is csökkent 2014-hez viszonyítva. Az orosz importkorlátozás fenntartása a tejágazat számára elsősorban a sajt export csökkenésével jár az egyéb célországok felé történő erős átrendeződések ellenére is, a tejfelesleg pedig a sovány tejpor és a vajgyártásban kerül felhasználásra. Szakértők a sovány tejpor termelésének mintegy 8%-os növekedésével számolnak ben. Az uniós sovány tejpor versenyképes a világpiacon, az év első négy hónapjában az export jelentősen megemelkedett, és ezt a tendenciát tartva 17%-os export növekedés prognosztizálható ez évben. A tejzsír piacán is fellendülés tapasztalható: az USA és Japán, valamint a világ más részeinek tartós kereslete a vaj árának növekedését indukálja. Ezáltal a vajtermelés mintegy 3%-os, exportjának 5%-os emelkedését várják szakértők 2015-ben. Az Unión belüli felhasználás vezet 2015-ben a sajttermelés enyhe, 0,5%-ra becsült növekedéséhez. A csökkenő tejárak és a javuló gazdasági növekedés hatására az egy főre eső sajtfogyasztás 1,7%-kal nőve 17,1-ről 17,4 kg/ fő-re emelkedhet évben. Jelentősen bővült az uniós sajt export az USA, Japán és Dél-Korea irányába. A teljes tejpor termelésének 3%-os, exportjának 2%-os növekedése várható ben. A friss tejtermékek piacán a folyadéktej fogyasztása csökken, míg a tejszíné folyamatosan növekszik. A friss tejtermékek fogyasztása ezáltal évben is stabil maradhat, míg az export várható 5%-os növekedése a termelés csekély, 0,4%-os emelkedéséhez vezethet. Az e u r ó pa i pa r l a m e n t m e z ő g a z d a s á g i b i z o t t s ág á n a k j e l e n t é s e a t e j c s o m a g v é g r e h a j t á s á r ó l Az Európai Parlament július 7-i ülésén tárgyalta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentését a tejágazati csomag végrehajtásáról és az uniós tejágazat kilátásairól. Az Európai Parlament a jelentést 510 igen szavazattal, 154 ellenében és 44 tartózkodással elfogadta. Az EP által most elfogadott jelentés szinte valamennyi elemében megegyezik az előző Tagi Tájékoztatóban részletezett bizottsági jelentéssel. Kiemelendő, hogy mivel a Tejcsomag hatályba lépése óta kevés idő telt el, jelentős hatásai még nem érezhetőek a tejágazatban. A Parlament határozatában többek között az alábbiakra kéri fel a Bizottságot és a tagállamokat: - Egy, a piaci változásokra jóval érzékenyebben reagáló, hatékonyabb és reálisabb eszközrendszer létrehozása például a 2008 óta változatlan intervenciós árak kiigazítása, hogy az a termelési költségeket és a piaci változásokat jobban tükrözze, valamint az export-visszatérítések ideiglenes visszaállítása piaci válságok esetén, objektív feltételrendszer alapján. - Törvényi javaslat előterjesztése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására. - A Milk Market Observatory (Tejpiaci Megfigyelőközpont) továbbfejlesztése, hogy bármilyen piaci zavar esetén a Központ minél korábbi és gyakoribb jelzéseket, valamint intézkedési javaslatokat tudjon adni. - A termelői szerveződések elismerési eljárásának javítása, erősítve ezáltal a termelők tárgyalási pozícióját. - Erősebb ösztönzők létrehozása annak érdekében, hogy minél több termelő alakítson új termelői csoportokat, vagy csatlakozzon már meglévőkhöz. - Új exportpiacok felkutatása, hogy a meghoszszabbított orosz importkorlátozás ellenére az EU termelői a lehető legjobban használhassák ki a kvótarendszer eltörlésével megnyílt lehetőségeket. - Az export erősítése, a harmadik országok felé fennálló vámok helyett kereskedelmi tárgyalások sürgetése, az export lehetőségeknek a beazonosítása a nemzetközi piaci trendek szoros nyomon követésével. In t e r v e n c i ó A Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével Foglalkozó Bizottság Állati termékek bizottsága üléseinek rendszeres eleme a tejpiaci helyzet értékelése. A tárgyalások során rendre felmerült, hogy az egyre romló tejpiaci helyzetben szükségesnek tartanák az intervenciós árak emelését, valamint az export-visszatérítés ideiglenes bevezetését. A Bizottság értékelése szerint az európai tejszektor nehéz helyzetét a globális túlkínálat okozza. Az árak csökkenése ellenére több tagállamban folytatódott a dinamikus termelésbővülés. Az EU versenyképes a világpiacon, ezért az export-visszatérítés nem indokolható. Magyarország is az évek óta változatlan interve nció s á r a k e melé s é t s ü rge t i. A Mez őg a z d a s á g i és Halászati Tanács július 13-i ülésén a Visegrádi országok, valamint Bulgária, Románia és Szlovénia közös dokumentumban kérték a Bizottságot, hogy készítsen elemzést, valamint jogszabályi javaslatot a referenciaárak módosításával kapcsolatban. Phil Hogan mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos úr az ülésen bejelentette, hogy a nehéz piaci helyzetre való tekintettel meghosszabbítják a magántárolási és intervenciós időszakokat, valamint előrehozzák a évi intervenciós időszak kezdetét. 12

13 Magántárolási támogatás A Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével Foglalkozó Bizottság Állati termékek bizottsága több ülésen is napirendre tűzte a magántárolási támogatás horizontális szabályainak aktualizálását a korábbi, 826/2008/EK rendeletből egy felhatalmazáson alapuló és egy végrehajtási rendelet előkészítésével. A Bizottság javaslata a jelenleg alkalmazott fix támogatás, valamint a pályázati eljárás előnyeit kihasználva hozná létre az új, kombinált rendszert. Első lépésben pályázati eljárás alapján kialakulna egy maximális támogatási mérték, majd a Bizottság meghatározna egy fix támogatást is, amely a pályázatos támogatásnál alacsonyabb lenne. A támogatás elsődlegesen a már betárolt készletekre vonatkozna, de különösen a hús termékek esetében ettől eltérő javaslat is elfogadható. Lehetőség nyílna korai kitárolásra a legalább 4 hónapos szerződések esetében, amely 10 nappal a szerződés lejárata előtt kezdődhetne. A korai kitárolás esetén a hátralévő napok tekintetében a napi támogatási mérték duplája kerülne levonásra büntetésként. A Bizottság törölte a magántárolásra jogosult tejtermékek (sajt, vaj és sovány tejpor) esetében alkalmazott minimális felajánlható mennyiségeket, tekintettel arra, hogy azokat minden esetben a magántárolási támogatást megnyitó rendeletekben tervezi meghatározni. A szerződésekhez kapcsolódó támogatás és biztosíték tekintetében is maradtak nyitott kérdések, ezek megvitatására és a tárgyban történő végleges szavazásra későbbi ülésen kerül sor. Eredet jelölés A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet értelmében az Európai Bizottságnak a származási ország vagy eredet helyének kötelező jelölésével kapcsolatban többek között a tej és a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej vonatkozásában december 13-ig jelentést kellett benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés benyújtására végül május 22-én került sor. A jelentés három lehetséges opciót vázol fel: 1. önkéntes származás megjelölések; 2. kötelező EU/ nem EU (vagy harmadik ország) jelölés; 3. kötelező származás megjelölés annak a tagállamnak vagy harmadik országnak a jelzésével, amelyben a fejés (a), illetve a feldolgozás (b) történt. A jelentés szerint az önkéntes alapon történő eredet megjelölés zavarná meg legkevésbé a piacot, és nem befolyásolná a termékek jelenlegi árát sem. Az uniós (EU/nem EU vagy EU/harmadik 13 ország) szintű kötelező eredet megjelölés bevezetésével kisebb mértékben nőnének az előállítási költségek, kevesebb terhet jelentene az élelmiszer-ipari vállalkozók és a tagállami illetékes hatóságok számára, ugyanakkor az ország szintű kötelező eredet megjelöléshez képest a fogyasztói megelégedettség mértéke alacsonyabb lenne. Az uniós szintű eredet megjelöléssel ellentétben az ország szintű megjelölés jelentős hatást gyakorolna a belső piacra, egyes piacok esetében elképzelhető a helyi élelmiszerek fogyasztásának megnövekedése is. A Bizottság következtetése az, hogy az önkéntes eredet megjelölés és az egyes élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák estében jelenleg is kötelező eredet megjelölés együttes alkalmazása jelentené a megfelelő megoldást. A Tej Terméktanács a tej, valamint a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej esetében a kötelező jelölést támogatja: kötelező származás megjelölés annak a tagállamnak vagy harmadik országnak a jelzésével, amelyben a fejés (a) és/ vagy a tejfeldolgozás (b) történt. A Földművelésügyi Minisztérium a bizottsági jelentéssel kapcsolatos magyar álláspont kialakításakor a Tej Terméktanács szakmai véleményét maximálisan figyelembe vette. A Tej Terméktanács még évben kezdeményezte a Magyar Élelmiszerkönyv módosítását a tekintetben, hogy a megnevezés közvetlen közelében a fő látómezőben az egyedi fogyasztói csomagolási egységen jelölni kelljen a tej származási országát, amennyiben az nem Magyarország, illetve hogy a magyar nyelvű megnevezés legalább a csomagoláson legnagyobb betűnagysággal feltüntetett idegen nyelvű megnevezés betűnagyságával megegyező méretben legyen feltüntetve. Sajnálatos módon az Európai Bizottság az eredet megjelölésre vonatkozó kezdeményezést elutasította, amelynek következtében hangsúlyosnak tartjuk a jelentéssel kapcsolatban tett fenti szakmai álláspontunkat. Európai demonstrációk Június elején Németországban figyelemfelhívó megmozdulásokra került sor, míg Romániában már drasztikusabb módszerrel, tejlocsolással tüntettek a termelők az alacsony tejárak ellen. Július elején Litvániában ugyancsak tejkiöntéssel demonstráltak, az elmúlt héten pedig Franciaországban a tejtermelő gazdák több napos útzárral tüntettek az egyik legforgalmasabb európai útvonalon az önköltségi szint alatti tejárak miatt. Még ugyanazon a héten Belgiumban az egyik legnagyobb mezőgazdasági vásárra szerveztek tüntetést a gazdák, ideiglenes kvótarendszer felállítását sürgetve az Európai Bizottságtól az uniós túltermelés csökkentése és ezáltal a zuhanó tejárak megfékezése érdekében.

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága 2014. I. negyedév MÉRFÖLDKŐ Kiskereskedelmi áruházláncokkal bővült a Tej Terméktanács tagsága A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács életében egy jelentős mérföldkő, illetve szervezetünk szakmai tevékenységében

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

FINO CSOPORT 2013.11.06.

FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT Földrajzi elhelyezkedés Mezőgazdasági vertikum 100% magyar családi tulajdonban ÁLLATTENYÉSZTÉS 2013 2014 Tejelő tehén állomány (fő): 2.500 3.300 Tejtermelés (Liter/nap):

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Két demonstráció utóélete

Két demonstráció utóélete 2016. I. negyedév Két demonstráció utóélete 2016. március 18. Balatonfüreden és Nádudvaron demonstráltak a tejtermelők azon nagy importőrök ellen, akik olcsó külföldi termékekkel árasztják el a hazai piacot.

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2015. február 24-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 3/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadett választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében 2015. I. negyedév Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében A március végén megszűnt, 1984 óta fennálló uniós tejszabályozási rendszer után minden EU-tagállam annyi tejet termelhet és dolgozhat fel, amennyit

Részletesebben

XVI. évfolyam, 9. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XVI. évfolyam, 9. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK XVI. évfolyam, 9. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XVI. évfolyam, 9. szám, 2013 2013. szeptember 20. Megjelenik havonta Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

XVII. évfolyam, 02. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XVII. évfolyam, 02. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK XVII. évfolyam, 02. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XVII. évfolyam, 02. szám, 2014 2014. február 20. Megjelenik havonta Felelős szerkesztő Dr.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XVIII. évfolyam, 1. szám, 2015 Megjelenik havonta 2015. január 20. Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

XVI. évfolyam, 11. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XVI. évfolyam, 11. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 2013. november 19. Megjelenik havonta Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/8386. számú JELENTÉS. az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/8386. számú JELENTÉS az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. január Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 67/2005/9. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Colas-Hungária Építőipari Kft. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR 2004 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdasági Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben