1. A dolgozat témájának bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A dolgozat témájának bemutatása"

Átírás

1 1. A dolgozat témájának bemutatása A gyermek-fogyasztó tagja a társadalomnak és egyre inkább gazdasági erőként jelenik meg. Teszi ezt a saját fogyasztásával, a szülők fogyasztására gyakorolt hatásával, és mint jövőbeli potenciális fogyasztó, akinek megnyeréséért a vállalatok versengenek. A piacgazdaság fogyasztója az elmúlt évek alatt felnőtt, de a gyerekei gyerekek maradtak, életkoruk jellegzetességeivel, korlátaival és visszahozhatatlan szépségeivel. Vajon hogyan hat rájuk ez az őrületes reklámdömping, ami napról napra körülveszi őket? Szeretik-e a reklámokat a gyermekek? Egyáltalán mit ért meg a reklámokból a gyermek? Meg tudja-e különböztetni a reklámot a többi műsortól? Mennyire befolyásolja kéréseit, vásárlásait? Jelen tanulmány a gyermek - mint költekező, társadalmi elem, és mint a reklám célpontja - sajátosságainak ábrázolására tett próbálkozás. A téma tárgyalása során szakemberek általánosan elfogadott elméletei mellett egy általam megtervezett és lebonyolított, 226 főt érintő kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodom. A kérdőív elsősorban összetétele miatt, de sem a minta, sem a felmérés nagysága, sem földrajzi elhelyezkedése miatt nem mondható reprezentatívnak, nem használható általános érvényű következtetések levonásához, országos átlagok számításához, azonban alkalmas bizonyos tendenciák felvázolására, elméletek alátámasztására. A kérdőívet kisiskolás gyermekek (I-IV. Osztály) szüleivel töltettem ki, ez tehát a 6-11 éves korosztályt érinti. Azért választottam ezt a korosztályt, mert a gyermekeknek szóló reklámok hatása ebben a korban a legváltozóbb, ezért úgy gondoltam, hogy az elméletek alátámasztására ez a legmegfelelőbb korosztály. Másik fontos szempont, hogy a felmérést, bár két egymáshoz közel álló városban, mégis két külön országban készítettem: Nagyváradon és Debrecenben. Célom ezzel a minél nagyobb területen vizsgált eredmények mellett, két város esetében a gyermekek fogyasztói magatartásának összehasonlítása. Kutatásom során megvizsgáltam, hogy a tömegkommunikációban megjelenő reklámok (például a tévé- és rádióreklámok), milyen szerepet töltenek be a kisiskolások életében és ezeket hogyan szabályozza a törvény. Mivel próbálják meg manipulálni a kis 1

2 fogyasztókat és mennyire sikeres ez a befolyás? Végezetül a szülő-gyermek-reklám kapcsolatára térek ki, mely után összegzem a kutatás eredményeit. 2. A reklám, mint a marketingkommunikáció eleme A marketing-mixen belül a Promotion-t a legáltalánosabb elterjedt hazai szóhasználattal marketingkommunikációnak, időnként promóciónak is nevezik. Ez a mixelem a vállalat és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok bonyolult, de a vállalat által tervezett, irányított és ellenőrzött rendszerét foglalja magába. Marketingkommunikációnak nevezzük mindazon piacbefolyásoló eszközöket, ahol a befolyásolás nem a termék vagy az ár révén, hanem döntően a kommunikáción keresztül történik. A marketingkommunikáció immár hagyományosnak tekinthető felosztásai a személyes eladás, a reklám, az eladásösztönzés és a közönségkapcsolatok (public relations). A személyes eladás, a személyes kapcsolatfelvétel és tartás annak érdekében, hogy a potenciális fogyasztókat a vállalat vásárlásra bírja. A reklám egyik célja, hogy a vevőt a termékek, szolgáltatások megvételére ösztönözze. Az eladásösztönzés (sales promotion) rövid távra szóló, az értékesítés növelését célzó vállalati tevékenység, amely többlet előnyöket ígér a vevőnek a vétel megtörténte esetén. A public relation (PR) a vállalat és a belső-külső környezete közötti kapcsolatok tervezése, irányítása, ápolása, szervezése, vállalati arculatépítés, arculatápolás. 2.1 A reklám szerepe a gyermek életében Mit nevezünk reklámnak? A reklámszakma meghatározása szerint a reklám személyes, fizetett, befolyásoló célzatú kommunikáció, azonosítható közzétevővel, termékekről, szolgáltatásokról és eszmékről, melyeket különböző médiumokban tesznek közzé. 2

3 Vagyis a reklám nem más, mint egy üzenet, melynek jól azonosítható a feladója, néha a címzettje is, és melynek célja, hogy termékekre, szolgáltatásokra, politikai irányzatokra, társadalmi tevékenységekre hívja fel a fogyasztók figyelmét, és vágyat ébresszen a megjelenített termék, életstílus, eszme, tevékenység iránt. A reklám tárgya alapján gazdasági, politikai és kulturális reklámot különböztetünk meg. A számunkra érdekes gazdasági reklámot vagy valamely állam gazdaságpolitikai céljai (gazdaságpolitikai reklám), egy vállalat, mint egész célkitűzései (vállalati vagy cégreklám), illetve valamely cég részfunkciói érdekében alkalmazzák. Erre példát jelentenek a forgalmazást szolgáló reklámok, a beszerzés támogatását célzók, illetve a munkatársak toborzására irányuló hirdetések. Léteznek bizonyos BTL-ek (vonal alatti médiumok), melynek eszköztárába sorolható minden olyan reklámeszköz, amely nem számít klasszikusnak, tehát nem sajtóhirdetés, nem TV-, mozi-, vagy rádió-szpot, és nem köztéri reklám. Minden ügynökségi jutalékkal nem terhelt reklám tevékenység ebbe a kategóriába tartozik A reklámeszközök közé sorolhatjuk például a reklámnyomtatványok fogalmát, fajtáit; a közterületi- és zárt területi reklámeszközöket; a sajtóhirdetéseket; a rádióreklámokat; az audiovizuális reklámeszközöket, a Tv reklámokat, a reklámfilmeket; a vásárt és kiállításokat; a reklámajándék fogalmát, célját, szerepét, fajtáit; az internetes reklámokat A gyermek, mint potenciális fogyasztó Szögletes, praktikus, jó, A Maggi-család megbízható így hangzik a reklámfilm szlogenje. Apuka és csintalan csemetéi vidáman ülik körül az idillien megterített étkezőasztalt, a nagypapa - mintha csak a képeskönyvek nagyapóját látnánk - a felső ajkát eltakaró bajusza alatt mosolyog. Aztán egy örömteli "Ohhh!" kiáltás kíséretében anyuka ragyogó mosollyal hozza a várva-várt, gőzölgő spagettivel teli tálat. Ez aztán a meghittség - csak egy gombnyomás és mi is részesei lehetünk. A reklám gyakran ugyanúgy szólítja meg a felnőtteket, mint a gyerekeket. A hirdetések által közvetített magatartásformákra és az ott látott, az egyén állásfoglalására közvetlenül ható elemekre mégis az úgynevezett primer szocializációs fázisban élő emberek, azaz a gyerekek és a fiatalok a legfogékonyabbak. Számukra a reklám nemcsak 3

4 motivációs, információs és szórakoztató funkcióval bír, hanem szocializációs szerepet is betölt. A koncentrált és a differenciált marketingpolitika alapja, a vevők és a fogyasztók bizonyos ismérvek - terület, demográfia, jövedelem, életmód, márkahűség, személyiség - szerinti szegmentálása. A gyermekek közössége - mint potenciális szegmens - értelmezhető a marketing szempontjából, hiszen a gyermek tekinthető keresletet generáló tényezőnek, és ezáltal a reklámok egy sajátos célcsoportjának. Mikor egy gyermek leül a tévé képernyője elé befogadni napi reklámadagját, a végeredmény több mint egyszerűen egy tárgy utáni vágyakozás, ugyanis a médiák használata során a gyermekek értékeket és normákat tanulnak, melyek - a felnőtteknél nagyobb fokú befolyásolhatóságuk révén - viselkedésükre komoly hatást gyakorolnak. A reklámok a világ egy leegyszerűsített verzióját tükrözik, egy életstílus-mintát közvetítenek, melyek közös jellemzője az élet problémáinak fogyasztással történő megoldása. A reklám meg tudja fogni őket, és ez kettős veszéllyel jár. Talán még a kisebb, hogy rajtuk keresztül tör be a családba. A nagyobb veszély, hogy olyan gondolkodásmódra, fogyasztói magatartásra készteti őket, amely kedvezőtlen lehet a gondolkodásmódjuk, személyiségük fejlődésére. Melissa Müller szerint manapság a gyermekek már fogyasztóként jönnek a világra. 1 A reklámnak nagyon sürgős, hogy befogja őket. Szinte mindenütt jelen van, ezért gyakorol ilyen nagy hatást a gyerekekre. Újabb és újabb eszközöket, mind tökéletesebb manipulációs stratégiát alakít ki, hogy megragadhassa őket. Egyre agresszívabb, ugyanakkor egyre ravaszabb módszerekkel irányítja a kicsiket és a legkisebbeket, és a szülők ezt gyakran már észre sem veszik. A korosztály a reklámipar egyik legfontosabb célrétegévé vált: fogyasztási vágyaik, szokásaik kutatásával szakértő intézetek sokasága foglalkozik. A gyermek-reklám igazi fejlődését hazánkban is a kereskedelmi magántelevíziók 1990-es években történt megjelenésétől számíthatjuk. Mára közvetlen és közvetett formája is kiteljesedett. A közvetlen (klasszikus) reklámok rövid, lényegi (a hatásosság érdekében gyakran verbálisan-képileg manipulált) információkkal bombázzák a célréteget. Közvetett reklámnak számítanak a gyerekek részére profi módon készített rajzfilmek (sorozatok) melyek főhősei heteken belül közvetlen reklámhordozókként is megjelennek az iskolákban: a gyerekek ruházatán, iskolatáskáján, tolltartóján. A fejlődést 1 Osman Péter: Melissa Müller- Az áruvilág kicsi királyai, Marketing Management, 2001, 78 old. 4

5 a mennyiségi felfutás mellett vadi-új módszerek megjelenése jelzi: olyan, a korábbi műsorpolitikában-technikában nálunk ismeretlen vagy megmosolygott újdonságok ezek, mint a műsorok szponzorálása, a reklámokkal bélelt nyeremény játékok, vetélkedők, filmeket megszakító reklámblokkok. A jövő ügyfelein belül a reklámszakma 3 korcsoportot különböztet meg: A kisgyermekeknél elsősorban a kép- illetve a hanghatások dominálnak. Ők már 3 éves koruk előtt elkezdik felfogni a reklámokat. A forma, szín, logo és írásjelek segítségével felismerik a márkajelzést. Az óvodásoknál és az alsó tagozatos iskolásoknál a baráti kör elismerése válik fontossá, a márka birtoklása pedig tiszteletet ébreszt. A harmadik, iskolás korosztály állandó kapcsolatot tart fenn az idősebb gyerekekkel. Fontosabb szerephez jutnak náluk a státusszimbólumok. "Úgy tűnik, mintha ebben az értelemben a reklám hozná létre a gyermekek nézeteit; és eligazítaná őket egy olyan világban, amely működik ugyan, de nem magyarázza meg önmagát. A gyerekek szemében a médiák és a reklámok identitást kölcsönző, ismereteket hordozó követek, bölcs és érzékelhető közvetítők egy számukra még nehezen átlátható és nehezen érthető felnőtt világban." - véli Adelheid Bonnemann- Böhner, a kieli szakfőiskola professzora. 2 Felmerül még egy fontos etikai kérdés a gyermekreklámokról. Gyakran pszichológusok segítenek a gyártóknak annak feltérképezésében, hogy mik a célközönség (jelen esetben a gyerekek) pszichológiai sajátosságai, a cégek pedig ezen ismeretek segítségével még hatékonyabb reklámokat tudnak kidolgozni. A pszichológusok e tevékenysége etikai szempontból erősen megkérdőjelezhető, mivel a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe is kimondja az Általános alapelvek című részben, hogy a pszichológus Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensei iránt.. A 2.2-es bekezdés is nagyon hasonló elvet fogalmaz meg: Tudatában van annak, hogy tevékenysége kihat a vele szakmai munkája során kapcsolatba kerülő személyek életére (személyiségének fejlődésére, életvitelére, társadalmi helyzetére). Szakmai felelősséggel tartozik tehát mind a személy, mind a társadalom érdekeinek megóvásáért.. A gyártók érdekeinek kiszolgálása nem felelősségteljes cselekedet, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyerekreklámok nem szolgálják a társadalom érdekeit A reklám gyermekekre gyakorolt hatása 5

6 A gyermekeket célzó reklámtevékenységek szabályozása Világkép Már a harmincas években megfogalmazódott a tétel, hogy a gyerekek a fogyasztók olyan speciális csoportját képezik, akik nem képesek megvédeni magukat a reklámok hatásától. Amerikában a hetvenes években hoztak egy törvényt, ami a hétvégi, gyerekeknek szóló műsorokban csak óránként kilenc és fél perc reklámot engedélyezett, jól elválasztva a műsortól. Az erős szülői lobbi elérte azt is, hogy a hirdetések tartalmát a szülők által közvetített értékrend szerint kellett megalkotni, ezért jó néhány reklámfilmet be is tiltottak. A nyolcvanas években más politikai szelek fújdogáltak: visszaállt a műsorszolgáltatók teljes szabadsága, a reklámok mennyiségét és tartalmát a saját önkorlátozásuk szabta meg - tehát a kormányzat a kecskére bízta a káposztát. Európában különféleképpen kezelik a gyermekeknek szánt reklámokat. Törvény tiltja Norvégiában és Svédországban, irányelvek érvényesek Finnországban és Írországban, önszabályozó rendszer működik a holland, a portugál és spanyol reklám- és médiaiparban. Franciaországban a tartósított élelmiszerek, hozzáadott zsiradékot, édesítőt vagy sót tartalmazó termékek népszerűsítését célzó tévéreklámokat figyelmeztető felirattal kell ellátni, illetőleg a reklámozónak egészségügyi kampányokat kell szponzorálna, Olaszországban pedig tilos a tizennégy éven aluliak szerepeltetése a reklámfilmekben. Magyarországi helyzetkép Magyarországon a Magyar Reklámetikai Kódex próbálja meg szabályozni a reklámtevékenységet, egyfajta szakmai-etikai normagyűjteményként szolgál, hogy alkalmazásával megvalósuljon a szakmai önszabályozás. Ezek a kitételek alapvetően sérülnek, hiszen a gyerekek fokozottan ki vannak szolgáltatva a reklámoknak, mivel kognitív képességeik még nem teszik képessé őket arra, hogy megértsenek olyan fogalmakat, mint a hasznosság, a pénz értéke, a családi költségvetés működése. Nagyon könnyen megtanulják a különböző hirdetéseket, főleg ha 6

7 azok zenések, ritmusosak, és ezek hatására gyakran sikerrel veszik rá a szüleiket az áhított termékek megvásárlására. A Magyar Reklámetikai Kódex azt is leszögezi, hogy A gyermekeknek szóló reklámozás során különös gondossággal kell eljárni a reklám azonosíthatósága érdekében.. Ez a pont is sérülhet olyankor, mikor a reklámblokkokat összemossák a csatorna műsorainak ajánlójával. Ám, ha rendesen elkülönítik a reklámokat, a gyerekeknek akkor is gondot okozhat megkülönböztetni őket a meséktől, főleg akkor, ha valamilyen mesefigura is szerepel bennük. A reklámozott játék tényleges természetét és felhasználási lehetőségeit illetően a reklám nem lehet félrevezető és megtévesztő. A kódex további cikkelyei kimondják, hogy a reklám nem sugallhatja azt, hogyha a gyermek nem vásárolja meg az adott árut szégyenkeznie kell emiatt, vagy ha nem veszi igénybe az adott szolgáltatást, akkor valamiféle kötelességét vagy ígéretét szegi meg. Továbbá kitér a gyermek-szülő kapcsolatra, mely szerint a reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre és nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülők, nevelők iránti bizalmát. Egy másik fontos téma a gyermek és a reklám kapcsolatában a gyermek, mint reklámszereplő: A gyermekeknek, fiatalkorúaknak- vagy gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést, vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat. Romániai helyzetkép 2007-ben a CNA (Audiovizuális Nemzetközi Szövetség) az IAA Romania-val (International Advertising Association) való tárgyalása során elhatározta, hogy több cikkelyt meg szeretne változtatni az audiovizuális Kódexben, a gyermekreklámokat illetően. Az audiovizuális Kódex szerint, január elsejétől kezdődően, a hírességeknek és az orvosoknak tilos olyan reklámokban szerepelniük, melyek 12 éven aluli gyermekeknek szólnak. Ugyanennek az egyezségnek köszönhetően a meseszereplők 7

8 megjelenhetnek a gyermekeknek szóló reklámokban. A törvény szerint, a 12 éves korig terjedő gyermekreklámok alatt, azokat a reklámokat értjük, melyeket a 12 év alatti gyermekek minimum 70%-a néz. A CNA tagjai elhatározták, hogy februárjától kezdődően egy új kampányba fognak: reklámkippekkel szeretnék a fogyasztókat egy egészségesebb étrendre nevelni: Egészsége érdekében kerülje a túlzottan sós, cukros és zsíros ételeket reklámkippekkel, annak érdekében, hogy a fogyasztókat egy egészségesebb étrendre nevelje. 3. A gyermekreklámok megjelenése a tömegkommunikációs eszközökben A gyermekeknek szóló reklámok vizsgálatának egyik leglényegesebb kérdése az, hogy a különféle korosztályú gyermekek milyen gyakran találkoznak olyan információforrással, amely közvetít reklámokat is, és ezek milyen hatással vannak rájuk. Külön kell választani a reklámeszközöket az információközvetítés alapelemei szerint. Vannak, amelyek csak jeleket és betűket (sajtó), van, amelyik hangot (rádió) és van, amelyik képet, hangot (tv, mozi) közvetít. A tv-nek megvan az az előnye, hogy a kívánalomérzetet kiválóan tudja érzékeltetni, viszont kevésbé informatív. A sajtó részletesen tudja bemutatni a termékeket. Mivel írásban jelenik meg, a gyermekeknek van idejük áttanulmányozni a hirdetést. A TV szemléletes, és betekintést is nyújt az eseményekbe. A látott és tanúként átélt értesülés érzelmileg is hatékonyabb, mint a szavakba foglalt tudósítás. Az ember végül is azt hiszi el, amit lát. Nagyobb a hitele, mert az egyidejű képtovábbításnak dokumentum értéke van. A TV egy esemény képét az eseménnyel egyidejűleg továbbíthatja akárhány felvevőkészülékhez, ezért a TV legfontosabb funkciója az információközvetítés. Az ember úgy érzi, hogy részese az eseményeknek, szinte ott is van, a jelenlét érzete hatja át a TV nézést. A televízió mellett az információs szükséglet kielégítése szempontjából fontos szerepet játszik a rádió. A tömegkommunikáció nyomatott eszközei érezhetően háttérbe szorulnak az elektronikus médiumokkal szemben. 8

9 Korunk egyik vívmánya, az Internet is egyre erősebb pozíciót vív ki magának, tehát várható volt, hogy ahogy a többi médiumot, úgy az Internetet is előbb-utóbb utoléri a hirdetők hada, akik az Internetben is potenciális reklámfelületet látnak. 3.1 A televízió hatása a gyermekekre Az elektronikus babysitter A televízió a tömegkommunikáció eszközeként bemutatja a környezetet, a világot, amely valóságtartalmát a nézők - kiemelkedően a fiatalok -, nem mindig kérdőjelezik meg. Másrészt egyes eseményeket kiemel, ebből a környezetből, fontossá tesz. A televízió gyerekekre gyakorolt hatásában nem az a legaggasztóbb, ahogyan a kifejezetten gyerekek számára készült műsorok hatnak rájuk - bár a tévénézés miatt az egyéb tevékenységek csökkennek, és ez is járhat negatív következményekkel. Nagyobb gond az, hogy nagyon sok gyerek már egészen kicsi korától kezdve válogatás nélkül néz, nézhet bármilyen műsort. Ezért is nevezik a televíziót gyakran "elektromos babysitternek", mivel a szülők gyakran azért engedik, hogy gyerekeik már kicsi koruktól kezdve korlátozás nélkül televíziót nézzenek, mert így nyugodtan végezhetik egyéb tevékenységüket. A nem életkoruknak való tartalmak hatását még fokozza az is, hogy a gyerekek gyakran egészen másképp értelmezik a televízióban látottakat, mint a felnőttek és sokszor nem tudnak különbséget tenni a műsorok és reklámok közt, vagy akár a realitás és a fikció közt. Ezt a fejezetben bővebben vizsgálom. A gyerekek sajnos egyre több időt töltenek a tévé előtt. Lassan ott tartunk, mint az amerikaiak, hiszen nálunk is több olyan kereskedelmi csatorna állt munkába, ahol akár a nap tizenkét órájában folyamatosan lehet rajzfilmeket nézni, a filmek közt terjedelmes reklámblokkokkal. Egy Amerikában készült vizsgálat kimutatja, hogy a gyermekek naponta kb. 2 órát töltenek tévénézéssel. Kutatásom sajnos azt bizonyítja, hogy ehhez a számhoz nagyon közel állunk, hiszen az itteni gyermekek 1,89 órát nézik a tévét átlagosan egy nap (esetenként hétvégén ennél többet is). Talán azért, mert a szülők a munkájuk mellett nem tudnak annyi energiát fordítani a gyerekekre, de azt tapasztaltam, 9

10 hogy egyfajta nevelő szerepet tölt be gyakran a TV, hiszen az általános iskolás gyermekek szobájába a szülők 47,3%-a Tv-t helyez el. A szolgáltatók pedig alkalmazkodtak a változó igényekhez, így ma már több olyan csatorna létezik, amely kizárólag gyerekeknek szóló rajzfilmeket sugároz. A saját tévé létezése újabb problémákat gerjeszt, hiszen egyedül marad a gyermek, és nem segítik a felnőttek feldolgozni a látottakat, hogy mi mit jelent, ezért kritika nélkül elfogadja azt az álláspontot, amelyet a tévé közvetít. A gyermekek legszívesebben persze rajzfilmet néznek, ezt követik a felnőtteknek szóló filmek, sorozatok, illetve kis lemaradással a gyermekeknek szóló tudományos műsorok és a zenecsatornák. Legkevesebben bábfilmeket néznek, illetve egyéb műsorkategóriába sorolható, például a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő, tudományos műsorokat. (1. ábra). 1.ábra A gyermekek által nézett műsorok jellege Milyen jellegű műsorokat néz gyermeke a tévében? I. osztály II. osztály III.osztály IV. osztály rajzfilmek bábfilmek gyermekenek szóló tudományos műsorokat felnőtteknek szóló filmeket, sorozatokat zenét egyéb A tévéreklám, a gyermek első számú kedvence a reklámok között A gyerekeknek szóló rajzfilmek között természetesen reklámblokkokat láthatunk, ugyanúgy, mint a felnőtteknek szóló csatornáknál. A tévéreklám a gyerekek első számú 10

11 kedvence. A reklám sokrétű és intenzív fellépése - kisebb és nagyobb gyerekeknél egyaránt - mély és gyakran tudatalatti nyomokat vés gondolataikba, érzéseikbe és cselekedeteikbe. A reklám pszichológiai hatására irányuló számos tudományos vizsgálat ellenére ugyan máig nincsenek megdönthetetlen bizonyítékok, annak azonban, aki vitatni kívánja őket, sutba kell dobnia a kritikus gondolkodást. Becslések szerint egy átlagos gyermek reklámot lát évente. A felnőttekkel ellentétben, akik gyakran lehalkítják a reklámokat, vagy kirohannak a mellékhelységbe a rendelkezésre álló másodperc alatt, a gyerekek szeretik a reklámokat. Az eredmények alapján a gyermekek 40,9%-a végignézi a reklámokat, még 33,8%-a mással foglalkozik közben; 21,1%-uk csatornát vált és 4,2% talál egyéb elfoglaltságot. A gyerekeknek készült termékek gyártói hamar rájöttek, hogy a gyerekek meghódításában mennyi pénz rejlik, hiszen ők maguk is rendelkeznek zsebpénzzel, továbbá jelentős hatással vannak a család kiadásaira. A reklámok egyre fiatalabb korosztályokat céloznak meg, már egyre kisebb kortól próbálnak meg kialakítani egyfajta márkahűséget. Még egy úgynevezett Arany üveggolyó díj is létezik, amit a legjobb gyerekreklám kitalálójának szoktak odaítélni. Általánosságban nézve a reklámok által szponzorált televíziós gyerekcsatornák jelentik a legnagyobb veszélyt - megtéveszthetőség szempontjából pedig az, amikor a műsort szándékosan összekeverik a reklámmal (ez a műsorajánlatok reklámblokkba történő belecsempészésével történik). A gyerekek reklámfüggőségének veszélyét fokozza a kereskedelmi adók műsoridejének agresszív kiterjesztése, a délelőtti időszak elfoglalása, a délutáni és koraesti órákba beépített önálló rajzfilmblokkok Ahogy a pszichológusok látják A gyermekpszichológusok szerint a tévé korlátlan nézése tehát gátolja a belső képek kialakulását, amik arra szolgálnak, hogy segítsék feldolgozni azokat az élményeket, amelyekkel a gyermek napközben találkozott. Ezek között biztosan vannak olyanok, amelyeket még nem ért, amelyek éppen ezért szorongást (tárgy nélküli félelmet) okoznak. Azt, hogy mely dolgok lehetnek ezek, csak nagyon nehezen lehet utólag kinyomozni (lehet egy elhullott madár, egy beteg ember tolókocsiban, egy koldus az 11

12 utcán, egy furcsán berendezett kirakat). A gyermek számára a világ még nagy és gyakran érthetetlen, ezért félelmetes. A TV-ben készen kapott képek nemhogy szorongáscsökkentők, hanem éppen ellenkezőleg szorongásnövelők, mivel a gyerek ebben a korban 3-7 évesen még összekeveri a valóságos és a nem valóságos dolgokat. Hiába mondják neki, hogy ez csak film, nem igazi, nem valóságos, amit ott lát, számára ez nagyon is valóságos dolog. Emellett a gyerek fő tanulási formája az utánzás. Azt csinálja, amit a környezetében lát, így azt is utánozni fogja, amit a TV-ben látott. A tévénézés elveszi az időt a játéktól is, ami szintén a feszültség levezetését, a képzelet gazdagodását segíti csakúgy, mint a könyvből, fejből, diakockákról, vagy bábokkal való mesélés Néhány TV-reklám elemzése Egy megfigyelés során a Reklámetikai Kódexben foglaltakkal összehasonlítva elemeztek néhány, gyermekeknek szóló vagy a reklámozásra gyermekeket felhasználó reklámot. A megfigyelés során egy egész délelőttön át nézték a Minimax nevű, célzottan gyermekeknek szánt tévécsatornát, valamint ezen kívül VIVA Tv-t, a két legnagyobb magyar kereskedelmi csatornán, a Tv2-t és az RTL KLUB-t, valamint az interneten is kerestek gyermekeknek szóló reklámokat (különböző cégek honlapjain, illetve a YouTube oldalán). Egyik ezek közül a Douwe Egberts 3 in 1 KID. A reklám egy gyermekeknek kitalált kávét reklámoz, mely azzal megvigasztalja őket, hogy igenis van ám olyan viselkedés, amit már most is utánozhatnak, éppúgy, mint a felnőttek: ihatnak ők is kávét, mint anyu és apu! Próbálják ugyan hangsúlyozni, hogy semmi koffein nem található benne, azonban ez nem mentesíti őket a felelősség alól, hiszen összetevőit megnézve olyan anyagokra bukkantak, melyek nem egészségesek. Tehát a Douwe Egberts már a kisgyermekeket rászoktatja a kávéra és mindezt úgy éri el, hogy a kicsik egyik legsebezhetőbb pontjára alapoz: arra, hogy ők is olyanok szeretnének lenni, mint a nagyok. Utánozzák a felnőtteket éppúgy a rossz, mint a jó szokásaikban, viselkedésükben, és a gyerekkávé sajnos ez előbbihez tartozik. 12

13 Szintén érinti az egészségesség-egészségtelenség problémakörét a gyermekeknek szóló számos más reklám, mint pl. a - több szempontból már a nagy nyilvánosság előtt is elítélt - Mc Donald s, a Coca Cola, a Pom Bär, az imént említett gyerekkávé, a Danette vagy éppen a Kinder tejszelet Mennyire tudja megkülönböztetni a gyermek a reklámokat más műsoroktól? A gyerekreklámok hatékonyságának titka az "egybemosási törekvés", vagyis hogy a reklámokat tartalmilag nem különítik el élesen a műsoroktól. A reklámban játszódó történetek segítségével a termékek olyan jelentőséget kapnak, mintha azoknak valamilyen fontos, misztikus jelentősége lenne a gyermekek életében (barátságot teremtenek, varázserővel bírnak, emberi érzéseket közvetítenek). A reklámok viszont messze vannak a valóságtól: a kitalált történetek rikítóan tiszta környezetben, természetellenes színekkel, ideális családokban játszódnak. A reklám befolyásolja a gyerekek általános világképét, sőt meg is változtathatja. Kialakítja szükségleteiket és értékrendjüket, valamint a márkafüggőséget. Persze nem egyformán hatnak a reklámok a gyermekekre. Leginkább a háromnégy éves korosztály befolyásolható: ők nem tudnak különbséget tenni a reklám és a rajzfilm között, számukra a kettő egy és ugyanaz. Körülbelül nyolc éves kor után kezdenek kételkedni a reklámok hitelességében. Ekkor már tudják, hogy az üzenetek többsége hamis. A hatodikosoknak tizenkét százaléka, a tizenhat éveseknek már csak négy százaléka hisz a hirdetőknek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne viselkednének konform módon és ne vágyakoznának a reklámozott márkák után. Így termeli újra önmagát a fogyasztói társadalom, egyre nagyobb tömegű és magasabb igényű vásárlói szokásokat kialakítva már gyermekkorban. Vizsgálatom éppen ezért terjedt ki az általános iskolás gyermekekre. Ebbe a kategóriába esett a 6-7 éves korosztály, mely még nincs tisztában a reklám fogalmával, a 7-9 amikor kezdenek megismerkedni a reklámban látott és a valóság közti különbséggel, de még erősen szülői befolyás alatt vannak, és végül a 10-11, mely már azonosítani tudja a reklámot és elkezd kialakulni egy saját személyiség, vélemény a világról. Az 1-es számú táblázat bemutatja, hogyan változik ez osztályonként. Látható, hogy az első osztályos tanulók 13

14 majdnem fele nem tud különbséget tenni a reklámok és más műsorok között, vagy azt hiszik, hogy a reklámokban szereplők is ugyanazt a terméket használják. A második, harmadik osztálynál már látható az átmenet a reklámok valóságát illetően, végül a negyedik osztálynál élesedik ki az, hogy melyik az a korosztály, amely már meg tudja különböztetni a reklámot más műsoroktól. Az igazi gondolkodási feladat azonban az, hogy rájöjjenek, hogy a reklám meg akarja győzni őket valamiről, és ez a befolyásolás a hirdetők érdekeit szolgálja. Gyakran 14 éves korukra sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy a kereskedelmi televíziók elsősorban pénzforrásként szolgálnak. 1. táblázat Mennyire éli meg valóságnak a gyermek a tévéreklámokat? I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály Teljes 23,2% 3,1% 2 3% 0% mértékben Azt hiszi, hogy 25,5% 15,6% 24,24% 8,6% a reklámokban szereplők is ugyanazt a terméket használják Tisztában 46,5% 71,8% 60,1% 86,9% vannak a realitással Egyéb 4,65% 9,37% 12,1% 3% 3.2 Az Internet szerepe a kisiskolás életében Amíg a hirdetők számára az Internet reklámfelület, addig a gyerekek számára a korlátlan lehetőségek világa, hiszen a neten aztán tényleg a maga ura a gyermek. A szülők, tanárok többsége nem is ért annyira hozzá, mint a gyerek, így elveszítik a gyerek felett a kontrolljukat. Itt aztán tényleg mindent szabad, nem figyel a gyerekre senki. S ahol mindent szabad, az a hely nagyon csábító a gyerekek számára. Tudják ezt a hirdetők is, akik különféle hirdetési módokkal próbálkoznak a gyerekek közelébe férkőzni, s ha már ott vannak, igyekeznek elnyerni a kegyeiket. A hirdetők számára akadályt jelent, hogy Magyarországon még ma sem olyan fokú az Internet elterjedtsége, mint a nyugati országokban. A felmérés kimutatja, hogy a 14

15 Magyarországon a gyermekek 54,5%-a nem rendelkezik Internettel, még ez a szám Romániában csupán 34,7. Azonban megállapíthatjuk azt is, hogy ez országon belül régióként is különbözik. Az internetet elsősorban játékra használják, majd zenehallgatásra, filmnézésre és chat-re. Annál kevesebben házi feladatok megoldására vagy ezésre. Emellett elsősorban gyermek és játékportálokat látogatnak. Az Internet sokféle lehetőséget kínál a gyerekek elérésére. Internetes játékoldalt édességgyártók hoztak már létre, ahol játék közben épül ki a gyerekekben a márkahűség. Vannak olyan tematikus gyerekoldalak, ahol korcsoportonként gyűjtik össze a gyerekeket érdeklő témákat. Ezeket a web kikötőket a hirdetők is előszeretettel látogatják. A reklámozók különféle online marketing stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel megpróbálják elérni a gyerekeket. Olyan szavakat és képeket használnak, amelyek annak a gondolatnak a közvetítésére szolgálnak, hogy a weboldal egy hely vagy világ. Itt is szerepelnek a TV-ben és egyéb médiumokban már jól bevált rajzfilm-, illetve mesefigurák, amelyek a gyerek termékkel, cégekkel való azonosulását segítik elő. Az interaktív játékok és tevékenységek, színező oldalak, keresztrejtvények, szókeresők, mind-mind a márkatermékeket és karaktereket szerepeltetik. Itt is léteznek klubok, amelyekbe beléphetnek a gyerekek és vannak versenyek, amelyeken díjat nyerhetnek. Az úgynevezett banner hirdetések további kereskedelmi weboldalakra kalauzolnak minket Gyermekek meghódítására készült internetes technikák A Nestlé 2003 őszén internetes reklámkampányt indított a gyerekek megnyerésére, melynek célja a Nesquik márka népszerűsítése, a gyerekek számára készített játékos Nesquik weboldal megismertetése volt. Ez volt Magyarországon az első olyan online kampány, amely célcsoportjába a legfiatalabb korosztály tagjai tartoznak. A Nesquik célirányosan, más gyerekeknek szóló weboldalakról próbálta saját site-jára csalogatni a gyerekeket, többek között a MinimaxNet-en, a Minimax Plaza-n, a 15

16 Gyerekdén, a Kölökneten, és a Trambulinon helyezett el hirdetéseket, és a saját weboldalára mutató linkeket. Az oldalra belépve mulatságosnak szánt animációk fogadják az érkező gyerekeket. Több játéklehetőség közül választhatnak, vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek használatához regisztrálni kell. A gyerekek fakuckót építhetnek a Nestlé nyuszival (többek közt ezáltal is közvetlenül és közvetett módon is reklámozzák a terméket az oldalon), mely során azt kéri a gyerekektől a nyuszi, hogy válasszanak maguknak barátot. Természetesen ezek a rajzfigura barátok is mind 7-9 évesek, mint az oldalra látogató gyerekek. Ennek célja, hogy az internetes oldalt üzemeltető cég közvetett módon tudjon meg olyan információkat a gyerekekről, amelyeket aztán felhasználhat értékesítési stratégiája kialakítása során. A márkához való kötődést célzó eszközök köre széles az oldalon, folyamosan tájékozódnak a gyerekek külső körülményeiről is, például megkérdezik őket, hogy egyedül használják-e a számítógépet vagy valaki mással. A fentiekkel az a probléma, hogy kihasználja a gyerekek érzékenységét, azt, hogy játékaikhoz alapvetően érzelmileg viszonyulnak. A Nestlé online eszközein keresztül azt szeretné elérni, hogy a gyerekek megszeressék a nyuszit, és ha legközelebb találkoznak vele a boltban, vigyék haza: bírják rá a szülőket, hogy vegyék meg. Ez hosszú távon is kamatozik, mert a gyerekkorban kialakult márkahűség aztán egész életében elkíséri a kis fogyasztókat. Ez ugyanolyan, mint hogy legtöbbünk kedvenc főzeléke sem változott meg az óvoda óta. 4. Reklámeszközök a gyermekek meghódításáért A felmérés azt bizonyította, hogy a kisiskolások 46,9%-a unalmasnak tartja a reklámokat, 15%-uk pedig kifejezetten idegesítőnek. Még ezzel ellenben 29,2%-a szórakoztatónak, 21,23% érdekesnek és csupán 10,6% informatívnak. Arra a kérdésre, hogy Miért tartja fontosnak gyermeke a reklámokat? szinte egységesen megosztott válaszok érkeztek. Kicsivel lemaradt annak a fontossága, hogy többet tudhatnak meg az új termékről, azonban szinte ugyanannyian jelölték be azt, hogy 16

17 a reklámok szórakoztatóak, megmondják mi a menő vagy az egyebet ami elsősorban azt jelentette, hogy nem tartja fontosnak. A gyermekek a reklámra főként szórakoztató elemként tekintenek, az információs tartalom számukra másodlagos. A színes, zenés, mesefigurás reklámokat találják a legvonzóbbnak, ezekre emlékeznek a leginkább. A nyelvi elemek 6-7 éves kor után kerülnek a gyermek figyelmének a szférájába. A gyermekeknek készített reklámok nyelvezete általában könnyed, fesztelen és bizalmas. Egy gyermekreklám annak érdekében, hogy célba találjon egyetlen kulcsfontosságú üzenettel, és megragadó mondandóval kell bírjon. A gyermekek szeretik a zenét, ezért legyen megzenésített, könnyed változatú vagy ritmizált. Mivel gyakran megjegyzik a reklámok szövegét, a márkák szlogenjét, ha alliterációkat, rímeket használnak fel a gyermekreklámokban, vagy szójátékokat iktatnak be, vonzóbbak lesznek a kis fogyasztók számára. A 9-11 éves gyermekek a reklámokat egész másképp szemlélik, mint a felnőttek: epizódról epizódra tudják az eseményeket követni. Mivel darabjaiban tudják követni a filmet, fontos, hogy mindenképp megértsék, miről van szó. Mentális képességeik még nem teszik lehetővé az összefoglaló, a logikai ugrásokat tartalmazó elemek megértését. A gyermekek, ugyanúgy mint a felnőttek, a vizuális kulcsok jelentésén, a karaktereken, néha a szlogeneken keresztül emlékeznek a reklámra, viszont a felnőttekkel szemben képtelenek az azonos elemeket, stílust, technikát alkalmazó reklámok megkülönböztetésére, még akkor is, ha azok eltérő termékkategóriákba tartozó tárgyakat propagálnak A média fogyasztásra orientáló szerepe nemcsak a reklámokban jelenik meg: Ha nagyon sommásan akarom mondani, akkor a televízió alapvetően fogyasztásra orientál. A munka életünkben betöltött szerepe például nagyon torzítottan ábrázolódik, mert sosem az erőfeszítés látszik, csak a gyümölcse. A pénzen vehető dolgok jelenléte dominál, nem pedig a pénz munkával való megszerzésének folyamata, hiszen annak ábrázolása unalmas. A média minden vonzó életjelenetet gondtalannak mutat be, és azt feltételezi, hogy nincsenek problémák, főképp nem anyagiak. Így végül nem is a termék válik a fogyasztás vágyává, hanem az életforma, mert azt érezzük, hogy én is így akarok élni. Naná, hát ki ne akarna így élni. 17

18 A gyerekekben ezáltal felébresztett vágyaknak azonban csak a töredéke teljesülhet, a szülők pedig sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, amikor ezt meg kell értetniük gyermekeikkel. Ennek kiküszöbölésére semmiképpen sem az a megoldás, ha minden módszerrel megpróbáljuk megóvni a gyerekeket attól, hogy olyan termékkel találkozzanak, amelyet nem kaphatnak meg. 5. A gyermekek befolyásolása A gyermeki gondolkodás manipulálása, ha a vallás vagy a politika terén folyna, a szülők körében viharos tiltakozást váltana ki, de a kereskedelem világában a gyerekek eszményi és legitim zsákmánynak számítanak. A manipuláció rendszerint olyan mértékű, hogy a felnőtt is nehezen (vagy egyáltalán nem is) veszi észre, hogy befolyásolják. Mindennapjaink befolyásolása ennél egyszerűbb szinten történik, mégis szinte tehetetlenek vagyunk vele szemben. Annak a ténynek, hogy a tekintélyt is felhasználják a meggyőzés érdekében, van egy többnyire figyelmen kívül hagyott, noha nagyon fontos aspektusa, mégpedig a gyerekek manipulálása. Amikor a reklámszakemberek ráébredtek arra, milyen óriási lehetőségeket rejt a befolyásolásnak ez a módja, külön szektor alakult ki, kifejezetten a gyerekek számára kidolgozott módszerekkel. Egy francia hirdetési folyóirat így ír erről: Lehet úgy formálni az emberek gondolkodását, hogy az ön termékeit akarják! Az amerikai iskolákba mintegy 23 millió fiú és lány jár. Ezek a gyerekek ételeket esznek, ruhákat hordanak, szappant használnak. Ma fogyasztók, holnap pedig vásárlók lesznek; nagy piacot jelentenek az Ön termékei számára. Érje el, hogy a gyerekek rajongjanak az Ön márkájáért, és nyaggatni fogják a szüleiket, hogy vegyék meg nekik. Meg kell említeni, hogy ez a gondolat nem újkeletű. A 20. századi diktatúrák is előszeretettel alkalmazták (alkalmazzák ma is) ezt a technikát, mely során gyerekek politikailag megnevelik szüleiket. Kétségkívül a manipuláció a gyerekeket veszélyezteti a legjobban, és ezt a média maradéktalanul kihasználja. Annál is inkább, mert ma már tudjuk, hogy tévénézéskor, például óvodáskorban, a gyerekek semmiféle különbséget nem tesznek a reklámok és más televíziós műsorok közt. Tehát a média általános tekintélye telepszik rájuk. 18

19 Megnyilvánulhat ez akár egy termék megvásárlásában, de az igazi veszélyt véleményem szerint nem ez jelenti. Sokkal intenzívebb a hatás, ha a termék mellé egy személyt vagy személyeket csatolnak. Ha sikerül elérni, hogy a gyerek azonosuljon a médiafigurával (esetleg példaképének tekintse), olyan reklámüzeneteket, szóhasználatot, gondolkodásmódot lehet közvetíteni, amely intenzív hatást válthat ki a gyerekben. A gyermekek a fentiek ellenére sem fegyvertelen áldozatok, és alapvetően az iparra sem a minden hájjal megkent tettes szerepe hárul. A gyerekek kétségtelenül kivonhatnák magukat a reklámok hatása alól. Itt azonban nem erről van szó; természetesen egyetlen reklám sem képes önmaga új magatartásformákat vagy egy új világképet ültetni a gyerekek fejébe. A reklám szinte mérhetetlen mennyiségével, intenzitásával és agresszivitásával - amelyekkel gondosan megtervezett kampányai során megpróbálja nap mint nap ujja köré csavarni a gyermekeket -, mégis nagy befolyást gyakorol rájuk, és alapvetően megváltoztatja az életfelfogásukat. A reklámok csak viszonylag hosszabb idő eltelte után fejtik ki hatásukat az őket néző gyerekekre. Ezért nehéz meghatározni a gyerekekre gyakorolt közvetlen befolyásukat. A klasszikus reklámhatás-kutatás általánosságban azon a feltételezésen alapul, hogy a reklám bemutatását követően egyből megváltoztatja és erősíti a márkák, illetve termékek iránti beállítódást. A Kentucky Fried Chicken gyorséttermi lánc például a fiatalabbakat célozza meg legújabb reklámhadjáratával: a tévészpotban egy olyan hangot rejtett el, amelyet húszéves kor felett nemigen hall meg az ember. Csak a gyerekek hallják. Ugyanezt a hangeffektust idehaza moszkító csengőhangként reklámozzák, és telefon csengőhang effektusként használják a gyermekek, mivel a tanárok ezt nem képesek meghallani. Ezenkívül a Pom Bär reklámjai is jól manipulálnak a gyermekek érdeklődésével, érzésvilágával: kedves maci énekel, fülbemászó a zene, aranyosan mutatja be a reklám a burgonyaszirom készítését. Természetesen eközben azt sugallják, hogy a nagyobb zacskós a jobb, elmondják, hogy ez az étel könnyű és finom kedvenc, kimondottan eleven kisbocsoknak vagy gyerekeknek való, a legjobb krumpliból van, csak természetes aromával készül, és kell még belőle, még, még, még!. 19

20 6. A márka szerepe a gyermek életében 6.1 A márka fontossága a gyermek termékválasztásában Annak ellenére, hogy a szülők szerint a gyermek számára nem fontos (50%), vagy kevésbé fontos (38,%), hogy márkás terméket vásároljon, a reklám a hirdetett márkához szorosan kapcsolódó életstílusokat és meghatározott értékeket definiál, ezért a márkás termék segít helyreállítani bizonytalan önbecsülésünket. Aki felveszi egy befolyással bíró csoport fogyasztási szokásait, egyszerű módon próbál bejutni a zárt körbe. "Születésnapomra a szüleim végre nekem is vettek egy Nike sportcipőt. Tudod, olyat, amilyet az Agassi is hord... Micsoda, te nem tudod, ki az az Agassi? - tört elő hencegő Maxból, aki éppen most múlt 10 éves. - Már mindenkinek ilyen cipője van, csak nekem kellett ócska Reno cipőben járnom." Az új cipőkkel Max saját teljesítőképességét fitogtatja, és ezáltal - legalábbis egy rövid időre - kielégíti természetes érvényesülési szükségletét. Aki ma reklámokat nézve nő fel, természetesen a szülei generációjától gyökeresen különböző szükségleteket és értékrendeket alakít ki. A reklám sugallata szerint, aki egy bizonyos terméket megvásárol - legyen az akár egy pár tornacipő -, nemcsak egy teljesen új érzést szerez, hanem személyes státust vagy presztízst is, azaz a lehetőséget, hogy társadalmi elismeréshez jusson, és megvalósítsa önmagát. Ezért Max még az új cipő okozta hólyagokat is elviselné a lábán. "Odanézz, már Maxnak is olyan szuper Nike teniszcipője van..., hiszen ez ugyanolyan, mint amilyet az Agassi is hord..." Max iskolatársaira mindez mély benyomást tesz, amit a reklámszakma sem hagy figyelmen kívül. A saját maga hasznára fordítja úgy, hogy a reklámüzenetekkel megerősíti ezt a beállítódást. A termékeket egy pótlólagos ígérettel ékesíti: aki ezt az árut birtokolja, egy lépéssel közelebb kerül a mindenkori bálványhoz és a státusról alkotott általános elképzeléshez. Az embernek csak bizonyos dolgok birtoklása számít. Csak e tárgyak tulajdonlása alapján tudja megbecsülni embertársai értékét. A birtokló egyén ezáltal maga válik többé vagy kevésbé értékes áruvá. Amit sok felnőtt kifogásol és elgondolkodtatónak tart az áruvilág túlértékelésében, azt ma sok gyerek magától értetődően kimondja: "a legjobb nekem éppen elég". Ráadásul nemcsak akkor, ha éppen egy ismert, minőségi kekszre támadt kedve. 20

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas SasIstván István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu Hurka Gyurka 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, "nézik-e" a reklámokat vagy csak "látják" az emberek?

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, nézik-e a reklámokat vagy csak látják az emberek? Műhely Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Bevezető Nézői oldalról vizsgálva az elmúlt éveket, a televíziós reklámpiac nagyléptékű változásainak éveit tudhatjuk magunk mögött. Az országos kereskedelmi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

A cikk a Tudatos Vásárló 2-3. számában jelent meg, 2004. júliusában."

A cikk a Tudatos Vásárló 2-3. számában jelent meg, 2004. júliusában. 2005.01.17. / Gulyás Emese Naponta több száz reklámmal találkozunk az utcákon, a közlekedési eszközökön, az utcabútorokon, a szórakozóhelyeken, az újságokban, a rádióban, a tévében Akár tetszik, akár nem,

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2013 és 2014 egész év, egész nap, Total TV 400 350 370 376 300 250 286 289

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott alapkövetelmények szerepelnek. Értékes információtartalom, olvashatóság, vonzó és igényes megjelenés. Olvashatóság, felhasználói

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Marketing Mood Barometer 2012

Marketing Mood Barometer 2012 Marketing Mood Barometer 2012 1 Marketing Mood Barometer Kvantitatív kutatás és kvalitatív kutatás Célcsoport: a hazai legjelentősebb márkatulajdonos cégek marketingvezetői, ügyvezetői TOP 50-be tartozik:

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM

5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM 5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM Ebben a fejezetben a következő kérdéseket tárgyaljuk: Milyen alapvető osztályozása ismeretes a marketingkommunikációs eszközöknek, és ebben hol helyezkedik el a hagyományos

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITDÖK gemiusadhoc Magyarország 2006. TARTALOMJEGYZÉK Módszertan... Vezeti összefoglaló...... Összefoglaló... Általános attitd az online hirdetésekkel kapcsolatban...

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok Gyermekeket célzó reklámok Közvélemény kutatás a lakosság körében KUTATÁSI JELENTÉS 2015. január Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A kutatás célja... 3 A kutatás módszere, mintája... 3 A minta megoszlása...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TV mindenhol. Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA

TV mindenhol. Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA TV mindenhol Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA A DISCOVERY NETWORKS KÜLDETÉSÜNK A KÍVÁNCSISÁG KIELÉGÍTÉSE

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Pán-európai felmérés 2007 A tévé szerepe a gyermeket nevelő háztartásokban

Pán-európai felmérés 2007 A tévé szerepe a gyermeket nevelő háztartásokban Pán-európai felmérés 2007 A tévé szerepe a gyermeket nevelő háztartásokban RINnr.: 51716 2007 december Magyarország Megállapítások (1) Magyarországon a gyerekek 3-a naponta 1,5 és 3 óra közötti időt tölt

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Sopronmédia. Soprontv

MÉDIAAJÁNLÓ Sopronmédia. Soprontv MÉDIAAJÁNLÓ 2017 Soprontv Soproni Kommunikációs Központ Kft. 9400 Sopron Liszt Ferenc utca 1. www.sopronmedia.hu info@sopronmedia.hu Reklám nélkül eddig csak a pénzverdéknek sikerült pénzt csinálniuk.

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014.

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. 1. Háttér A Magyar Jégkorong Szövetség életében egyre nagyobb szerepet kap a marketingkommunikációs eszközök hatékony használata, a bennük rejlő lehetőségek

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben