1. A dolgozat témájának bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A dolgozat témájának bemutatása"

Átírás

1 1. A dolgozat témájának bemutatása A gyermek-fogyasztó tagja a társadalomnak és egyre inkább gazdasági erőként jelenik meg. Teszi ezt a saját fogyasztásával, a szülők fogyasztására gyakorolt hatásával, és mint jövőbeli potenciális fogyasztó, akinek megnyeréséért a vállalatok versengenek. A piacgazdaság fogyasztója az elmúlt évek alatt felnőtt, de a gyerekei gyerekek maradtak, életkoruk jellegzetességeivel, korlátaival és visszahozhatatlan szépségeivel. Vajon hogyan hat rájuk ez az őrületes reklámdömping, ami napról napra körülveszi őket? Szeretik-e a reklámokat a gyermekek? Egyáltalán mit ért meg a reklámokból a gyermek? Meg tudja-e különböztetni a reklámot a többi műsortól? Mennyire befolyásolja kéréseit, vásárlásait? Jelen tanulmány a gyermek - mint költekező, társadalmi elem, és mint a reklám célpontja - sajátosságainak ábrázolására tett próbálkozás. A téma tárgyalása során szakemberek általánosan elfogadott elméletei mellett egy általam megtervezett és lebonyolított, 226 főt érintő kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodom. A kérdőív elsősorban összetétele miatt, de sem a minta, sem a felmérés nagysága, sem földrajzi elhelyezkedése miatt nem mondható reprezentatívnak, nem használható általános érvényű következtetések levonásához, országos átlagok számításához, azonban alkalmas bizonyos tendenciák felvázolására, elméletek alátámasztására. A kérdőívet kisiskolás gyermekek (I-IV. Osztály) szüleivel töltettem ki, ez tehát a 6-11 éves korosztályt érinti. Azért választottam ezt a korosztályt, mert a gyermekeknek szóló reklámok hatása ebben a korban a legváltozóbb, ezért úgy gondoltam, hogy az elméletek alátámasztására ez a legmegfelelőbb korosztály. Másik fontos szempont, hogy a felmérést, bár két egymáshoz közel álló városban, mégis két külön országban készítettem: Nagyváradon és Debrecenben. Célom ezzel a minél nagyobb területen vizsgált eredmények mellett, két város esetében a gyermekek fogyasztói magatartásának összehasonlítása. Kutatásom során megvizsgáltam, hogy a tömegkommunikációban megjelenő reklámok (például a tévé- és rádióreklámok), milyen szerepet töltenek be a kisiskolások életében és ezeket hogyan szabályozza a törvény. Mivel próbálják meg manipulálni a kis 1

2 fogyasztókat és mennyire sikeres ez a befolyás? Végezetül a szülő-gyermek-reklám kapcsolatára térek ki, mely után összegzem a kutatás eredményeit. 2. A reklám, mint a marketingkommunikáció eleme A marketing-mixen belül a Promotion-t a legáltalánosabb elterjedt hazai szóhasználattal marketingkommunikációnak, időnként promóciónak is nevezik. Ez a mixelem a vállalat és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok bonyolult, de a vállalat által tervezett, irányított és ellenőrzött rendszerét foglalja magába. Marketingkommunikációnak nevezzük mindazon piacbefolyásoló eszközöket, ahol a befolyásolás nem a termék vagy az ár révén, hanem döntően a kommunikáción keresztül történik. A marketingkommunikáció immár hagyományosnak tekinthető felosztásai a személyes eladás, a reklám, az eladásösztönzés és a közönségkapcsolatok (public relations). A személyes eladás, a személyes kapcsolatfelvétel és tartás annak érdekében, hogy a potenciális fogyasztókat a vállalat vásárlásra bírja. A reklám egyik célja, hogy a vevőt a termékek, szolgáltatások megvételére ösztönözze. Az eladásösztönzés (sales promotion) rövid távra szóló, az értékesítés növelését célzó vállalati tevékenység, amely többlet előnyöket ígér a vevőnek a vétel megtörténte esetén. A public relation (PR) a vállalat és a belső-külső környezete közötti kapcsolatok tervezése, irányítása, ápolása, szervezése, vállalati arculatépítés, arculatápolás. 2.1 A reklám szerepe a gyermek életében Mit nevezünk reklámnak? A reklámszakma meghatározása szerint a reklám személyes, fizetett, befolyásoló célzatú kommunikáció, azonosítható közzétevővel, termékekről, szolgáltatásokról és eszmékről, melyeket különböző médiumokban tesznek közzé. 2

3 Vagyis a reklám nem más, mint egy üzenet, melynek jól azonosítható a feladója, néha a címzettje is, és melynek célja, hogy termékekre, szolgáltatásokra, politikai irányzatokra, társadalmi tevékenységekre hívja fel a fogyasztók figyelmét, és vágyat ébresszen a megjelenített termék, életstílus, eszme, tevékenység iránt. A reklám tárgya alapján gazdasági, politikai és kulturális reklámot különböztetünk meg. A számunkra érdekes gazdasági reklámot vagy valamely állam gazdaságpolitikai céljai (gazdaságpolitikai reklám), egy vállalat, mint egész célkitűzései (vállalati vagy cégreklám), illetve valamely cég részfunkciói érdekében alkalmazzák. Erre példát jelentenek a forgalmazást szolgáló reklámok, a beszerzés támogatását célzók, illetve a munkatársak toborzására irányuló hirdetések. Léteznek bizonyos BTL-ek (vonal alatti médiumok), melynek eszköztárába sorolható minden olyan reklámeszköz, amely nem számít klasszikusnak, tehát nem sajtóhirdetés, nem TV-, mozi-, vagy rádió-szpot, és nem köztéri reklám. Minden ügynökségi jutalékkal nem terhelt reklám tevékenység ebbe a kategóriába tartozik A reklámeszközök közé sorolhatjuk például a reklámnyomtatványok fogalmát, fajtáit; a közterületi- és zárt területi reklámeszközöket; a sajtóhirdetéseket; a rádióreklámokat; az audiovizuális reklámeszközöket, a Tv reklámokat, a reklámfilmeket; a vásárt és kiállításokat; a reklámajándék fogalmát, célját, szerepét, fajtáit; az internetes reklámokat A gyermek, mint potenciális fogyasztó Szögletes, praktikus, jó, A Maggi-család megbízható így hangzik a reklámfilm szlogenje. Apuka és csintalan csemetéi vidáman ülik körül az idillien megterített étkezőasztalt, a nagypapa - mintha csak a képeskönyvek nagyapóját látnánk - a felső ajkát eltakaró bajusza alatt mosolyog. Aztán egy örömteli "Ohhh!" kiáltás kíséretében anyuka ragyogó mosollyal hozza a várva-várt, gőzölgő spagettivel teli tálat. Ez aztán a meghittség - csak egy gombnyomás és mi is részesei lehetünk. A reklám gyakran ugyanúgy szólítja meg a felnőtteket, mint a gyerekeket. A hirdetések által közvetített magatartásformákra és az ott látott, az egyén állásfoglalására közvetlenül ható elemekre mégis az úgynevezett primer szocializációs fázisban élő emberek, azaz a gyerekek és a fiatalok a legfogékonyabbak. Számukra a reklám nemcsak 3

4 motivációs, információs és szórakoztató funkcióval bír, hanem szocializációs szerepet is betölt. A koncentrált és a differenciált marketingpolitika alapja, a vevők és a fogyasztók bizonyos ismérvek - terület, demográfia, jövedelem, életmód, márkahűség, személyiség - szerinti szegmentálása. A gyermekek közössége - mint potenciális szegmens - értelmezhető a marketing szempontjából, hiszen a gyermek tekinthető keresletet generáló tényezőnek, és ezáltal a reklámok egy sajátos célcsoportjának. Mikor egy gyermek leül a tévé képernyője elé befogadni napi reklámadagját, a végeredmény több mint egyszerűen egy tárgy utáni vágyakozás, ugyanis a médiák használata során a gyermekek értékeket és normákat tanulnak, melyek - a felnőtteknél nagyobb fokú befolyásolhatóságuk révén - viselkedésükre komoly hatást gyakorolnak. A reklámok a világ egy leegyszerűsített verzióját tükrözik, egy életstílus-mintát közvetítenek, melyek közös jellemzője az élet problémáinak fogyasztással történő megoldása. A reklám meg tudja fogni őket, és ez kettős veszéllyel jár. Talán még a kisebb, hogy rajtuk keresztül tör be a családba. A nagyobb veszély, hogy olyan gondolkodásmódra, fogyasztói magatartásra készteti őket, amely kedvezőtlen lehet a gondolkodásmódjuk, személyiségük fejlődésére. Melissa Müller szerint manapság a gyermekek már fogyasztóként jönnek a világra. 1 A reklámnak nagyon sürgős, hogy befogja őket. Szinte mindenütt jelen van, ezért gyakorol ilyen nagy hatást a gyerekekre. Újabb és újabb eszközöket, mind tökéletesebb manipulációs stratégiát alakít ki, hogy megragadhassa őket. Egyre agresszívabb, ugyanakkor egyre ravaszabb módszerekkel irányítja a kicsiket és a legkisebbeket, és a szülők ezt gyakran már észre sem veszik. A korosztály a reklámipar egyik legfontosabb célrétegévé vált: fogyasztási vágyaik, szokásaik kutatásával szakértő intézetek sokasága foglalkozik. A gyermek-reklám igazi fejlődését hazánkban is a kereskedelmi magántelevíziók 1990-es években történt megjelenésétől számíthatjuk. Mára közvetlen és közvetett formája is kiteljesedett. A közvetlen (klasszikus) reklámok rövid, lényegi (a hatásosság érdekében gyakran verbálisan-képileg manipulált) információkkal bombázzák a célréteget. Közvetett reklámnak számítanak a gyerekek részére profi módon készített rajzfilmek (sorozatok) melyek főhősei heteken belül közvetlen reklámhordozókként is megjelennek az iskolákban: a gyerekek ruházatán, iskolatáskáján, tolltartóján. A fejlődést 1 Osman Péter: Melissa Müller- Az áruvilág kicsi királyai, Marketing Management, 2001, 78 old. 4

5 a mennyiségi felfutás mellett vadi-új módszerek megjelenése jelzi: olyan, a korábbi műsorpolitikában-technikában nálunk ismeretlen vagy megmosolygott újdonságok ezek, mint a műsorok szponzorálása, a reklámokkal bélelt nyeremény játékok, vetélkedők, filmeket megszakító reklámblokkok. A jövő ügyfelein belül a reklámszakma 3 korcsoportot különböztet meg: A kisgyermekeknél elsősorban a kép- illetve a hanghatások dominálnak. Ők már 3 éves koruk előtt elkezdik felfogni a reklámokat. A forma, szín, logo és írásjelek segítségével felismerik a márkajelzést. Az óvodásoknál és az alsó tagozatos iskolásoknál a baráti kör elismerése válik fontossá, a márka birtoklása pedig tiszteletet ébreszt. A harmadik, iskolás korosztály állandó kapcsolatot tart fenn az idősebb gyerekekkel. Fontosabb szerephez jutnak náluk a státusszimbólumok. "Úgy tűnik, mintha ebben az értelemben a reklám hozná létre a gyermekek nézeteit; és eligazítaná őket egy olyan világban, amely működik ugyan, de nem magyarázza meg önmagát. A gyerekek szemében a médiák és a reklámok identitást kölcsönző, ismereteket hordozó követek, bölcs és érzékelhető közvetítők egy számukra még nehezen átlátható és nehezen érthető felnőtt világban." - véli Adelheid Bonnemann- Böhner, a kieli szakfőiskola professzora. 2 Felmerül még egy fontos etikai kérdés a gyermekreklámokról. Gyakran pszichológusok segítenek a gyártóknak annak feltérképezésében, hogy mik a célközönség (jelen esetben a gyerekek) pszichológiai sajátosságai, a cégek pedig ezen ismeretek segítségével még hatékonyabb reklámokat tudnak kidolgozni. A pszichológusok e tevékenysége etikai szempontból erősen megkérdőjelezhető, mivel a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe is kimondja az Általános alapelvek című részben, hogy a pszichológus Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensei iránt.. A 2.2-es bekezdés is nagyon hasonló elvet fogalmaz meg: Tudatában van annak, hogy tevékenysége kihat a vele szakmai munkája során kapcsolatba kerülő személyek életére (személyiségének fejlődésére, életvitelére, társadalmi helyzetére). Szakmai felelősséggel tartozik tehát mind a személy, mind a társadalom érdekeinek megóvásáért.. A gyártók érdekeinek kiszolgálása nem felelősségteljes cselekedet, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyerekreklámok nem szolgálják a társadalom érdekeit A reklám gyermekekre gyakorolt hatása 5

6 A gyermekeket célzó reklámtevékenységek szabályozása Világkép Már a harmincas években megfogalmazódott a tétel, hogy a gyerekek a fogyasztók olyan speciális csoportját képezik, akik nem képesek megvédeni magukat a reklámok hatásától. Amerikában a hetvenes években hoztak egy törvényt, ami a hétvégi, gyerekeknek szóló műsorokban csak óránként kilenc és fél perc reklámot engedélyezett, jól elválasztva a műsortól. Az erős szülői lobbi elérte azt is, hogy a hirdetések tartalmát a szülők által közvetített értékrend szerint kellett megalkotni, ezért jó néhány reklámfilmet be is tiltottak. A nyolcvanas években más politikai szelek fújdogáltak: visszaállt a műsorszolgáltatók teljes szabadsága, a reklámok mennyiségét és tartalmát a saját önkorlátozásuk szabta meg - tehát a kormányzat a kecskére bízta a káposztát. Európában különféleképpen kezelik a gyermekeknek szánt reklámokat. Törvény tiltja Norvégiában és Svédországban, irányelvek érvényesek Finnországban és Írországban, önszabályozó rendszer működik a holland, a portugál és spanyol reklám- és médiaiparban. Franciaországban a tartósított élelmiszerek, hozzáadott zsiradékot, édesítőt vagy sót tartalmazó termékek népszerűsítését célzó tévéreklámokat figyelmeztető felirattal kell ellátni, illetőleg a reklámozónak egészségügyi kampányokat kell szponzorálna, Olaszországban pedig tilos a tizennégy éven aluliak szerepeltetése a reklámfilmekben. Magyarországi helyzetkép Magyarországon a Magyar Reklámetikai Kódex próbálja meg szabályozni a reklámtevékenységet, egyfajta szakmai-etikai normagyűjteményként szolgál, hogy alkalmazásával megvalósuljon a szakmai önszabályozás. Ezek a kitételek alapvetően sérülnek, hiszen a gyerekek fokozottan ki vannak szolgáltatva a reklámoknak, mivel kognitív képességeik még nem teszik képessé őket arra, hogy megértsenek olyan fogalmakat, mint a hasznosság, a pénz értéke, a családi költségvetés működése. Nagyon könnyen megtanulják a különböző hirdetéseket, főleg ha 6

7 azok zenések, ritmusosak, és ezek hatására gyakran sikerrel veszik rá a szüleiket az áhított termékek megvásárlására. A Magyar Reklámetikai Kódex azt is leszögezi, hogy A gyermekeknek szóló reklámozás során különös gondossággal kell eljárni a reklám azonosíthatósága érdekében.. Ez a pont is sérülhet olyankor, mikor a reklámblokkokat összemossák a csatorna műsorainak ajánlójával. Ám, ha rendesen elkülönítik a reklámokat, a gyerekeknek akkor is gondot okozhat megkülönböztetni őket a meséktől, főleg akkor, ha valamilyen mesefigura is szerepel bennük. A reklámozott játék tényleges természetét és felhasználási lehetőségeit illetően a reklám nem lehet félrevezető és megtévesztő. A kódex további cikkelyei kimondják, hogy a reklám nem sugallhatja azt, hogyha a gyermek nem vásárolja meg az adott árut szégyenkeznie kell emiatt, vagy ha nem veszi igénybe az adott szolgáltatást, akkor valamiféle kötelességét vagy ígéretét szegi meg. Továbbá kitér a gyermek-szülő kapcsolatra, mely szerint a reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre és nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülők, nevelők iránti bizalmát. Egy másik fontos téma a gyermek és a reklám kapcsolatában a gyermek, mint reklámszereplő: A gyermekeknek, fiatalkorúaknak- vagy gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést, vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat. Romániai helyzetkép 2007-ben a CNA (Audiovizuális Nemzetközi Szövetség) az IAA Romania-val (International Advertising Association) való tárgyalása során elhatározta, hogy több cikkelyt meg szeretne változtatni az audiovizuális Kódexben, a gyermekreklámokat illetően. Az audiovizuális Kódex szerint, január elsejétől kezdődően, a hírességeknek és az orvosoknak tilos olyan reklámokban szerepelniük, melyek 12 éven aluli gyermekeknek szólnak. Ugyanennek az egyezségnek köszönhetően a meseszereplők 7

8 megjelenhetnek a gyermekeknek szóló reklámokban. A törvény szerint, a 12 éves korig terjedő gyermekreklámok alatt, azokat a reklámokat értjük, melyeket a 12 év alatti gyermekek minimum 70%-a néz. A CNA tagjai elhatározták, hogy februárjától kezdődően egy új kampányba fognak: reklámkippekkel szeretnék a fogyasztókat egy egészségesebb étrendre nevelni: Egészsége érdekében kerülje a túlzottan sós, cukros és zsíros ételeket reklámkippekkel, annak érdekében, hogy a fogyasztókat egy egészségesebb étrendre nevelje. 3. A gyermekreklámok megjelenése a tömegkommunikációs eszközökben A gyermekeknek szóló reklámok vizsgálatának egyik leglényegesebb kérdése az, hogy a különféle korosztályú gyermekek milyen gyakran találkoznak olyan információforrással, amely közvetít reklámokat is, és ezek milyen hatással vannak rájuk. Külön kell választani a reklámeszközöket az információközvetítés alapelemei szerint. Vannak, amelyek csak jeleket és betűket (sajtó), van, amelyik hangot (rádió) és van, amelyik képet, hangot (tv, mozi) közvetít. A tv-nek megvan az az előnye, hogy a kívánalomérzetet kiválóan tudja érzékeltetni, viszont kevésbé informatív. A sajtó részletesen tudja bemutatni a termékeket. Mivel írásban jelenik meg, a gyermekeknek van idejük áttanulmányozni a hirdetést. A TV szemléletes, és betekintést is nyújt az eseményekbe. A látott és tanúként átélt értesülés érzelmileg is hatékonyabb, mint a szavakba foglalt tudósítás. Az ember végül is azt hiszi el, amit lát. Nagyobb a hitele, mert az egyidejű képtovábbításnak dokumentum értéke van. A TV egy esemény képét az eseménnyel egyidejűleg továbbíthatja akárhány felvevőkészülékhez, ezért a TV legfontosabb funkciója az információközvetítés. Az ember úgy érzi, hogy részese az eseményeknek, szinte ott is van, a jelenlét érzete hatja át a TV nézést. A televízió mellett az információs szükséglet kielégítése szempontjából fontos szerepet játszik a rádió. A tömegkommunikáció nyomatott eszközei érezhetően háttérbe szorulnak az elektronikus médiumokkal szemben. 8

9 Korunk egyik vívmánya, az Internet is egyre erősebb pozíciót vív ki magának, tehát várható volt, hogy ahogy a többi médiumot, úgy az Internetet is előbb-utóbb utoléri a hirdetők hada, akik az Internetben is potenciális reklámfelületet látnak. 3.1 A televízió hatása a gyermekekre Az elektronikus babysitter A televízió a tömegkommunikáció eszközeként bemutatja a környezetet, a világot, amely valóságtartalmát a nézők - kiemelkedően a fiatalok -, nem mindig kérdőjelezik meg. Másrészt egyes eseményeket kiemel, ebből a környezetből, fontossá tesz. A televízió gyerekekre gyakorolt hatásában nem az a legaggasztóbb, ahogyan a kifejezetten gyerekek számára készült műsorok hatnak rájuk - bár a tévénézés miatt az egyéb tevékenységek csökkennek, és ez is járhat negatív következményekkel. Nagyobb gond az, hogy nagyon sok gyerek már egészen kicsi korától kezdve válogatás nélkül néz, nézhet bármilyen műsort. Ezért is nevezik a televíziót gyakran "elektromos babysitternek", mivel a szülők gyakran azért engedik, hogy gyerekeik már kicsi koruktól kezdve korlátozás nélkül televíziót nézzenek, mert így nyugodtan végezhetik egyéb tevékenységüket. A nem életkoruknak való tartalmak hatását még fokozza az is, hogy a gyerekek gyakran egészen másképp értelmezik a televízióban látottakat, mint a felnőttek és sokszor nem tudnak különbséget tenni a műsorok és reklámok közt, vagy akár a realitás és a fikció közt. Ezt a fejezetben bővebben vizsgálom. A gyerekek sajnos egyre több időt töltenek a tévé előtt. Lassan ott tartunk, mint az amerikaiak, hiszen nálunk is több olyan kereskedelmi csatorna állt munkába, ahol akár a nap tizenkét órájában folyamatosan lehet rajzfilmeket nézni, a filmek közt terjedelmes reklámblokkokkal. Egy Amerikában készült vizsgálat kimutatja, hogy a gyermekek naponta kb. 2 órát töltenek tévénézéssel. Kutatásom sajnos azt bizonyítja, hogy ehhez a számhoz nagyon közel állunk, hiszen az itteni gyermekek 1,89 órát nézik a tévét átlagosan egy nap (esetenként hétvégén ennél többet is). Talán azért, mert a szülők a munkájuk mellett nem tudnak annyi energiát fordítani a gyerekekre, de azt tapasztaltam, 9

10 hogy egyfajta nevelő szerepet tölt be gyakran a TV, hiszen az általános iskolás gyermekek szobájába a szülők 47,3%-a Tv-t helyez el. A szolgáltatók pedig alkalmazkodtak a változó igényekhez, így ma már több olyan csatorna létezik, amely kizárólag gyerekeknek szóló rajzfilmeket sugároz. A saját tévé létezése újabb problémákat gerjeszt, hiszen egyedül marad a gyermek, és nem segítik a felnőttek feldolgozni a látottakat, hogy mi mit jelent, ezért kritika nélkül elfogadja azt az álláspontot, amelyet a tévé közvetít. A gyermekek legszívesebben persze rajzfilmet néznek, ezt követik a felnőtteknek szóló filmek, sorozatok, illetve kis lemaradással a gyermekeknek szóló tudományos műsorok és a zenecsatornák. Legkevesebben bábfilmeket néznek, illetve egyéb műsorkategóriába sorolható, például a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő, tudományos műsorokat. (1. ábra). 1.ábra A gyermekek által nézett műsorok jellege Milyen jellegű műsorokat néz gyermeke a tévében? I. osztály II. osztály III.osztály IV. osztály rajzfilmek bábfilmek gyermekenek szóló tudományos műsorokat felnőtteknek szóló filmeket, sorozatokat zenét egyéb A tévéreklám, a gyermek első számú kedvence a reklámok között A gyerekeknek szóló rajzfilmek között természetesen reklámblokkokat láthatunk, ugyanúgy, mint a felnőtteknek szóló csatornáknál. A tévéreklám a gyerekek első számú 10

11 kedvence. A reklám sokrétű és intenzív fellépése - kisebb és nagyobb gyerekeknél egyaránt - mély és gyakran tudatalatti nyomokat vés gondolataikba, érzéseikbe és cselekedeteikbe. A reklám pszichológiai hatására irányuló számos tudományos vizsgálat ellenére ugyan máig nincsenek megdönthetetlen bizonyítékok, annak azonban, aki vitatni kívánja őket, sutba kell dobnia a kritikus gondolkodást. Becslések szerint egy átlagos gyermek reklámot lát évente. A felnőttekkel ellentétben, akik gyakran lehalkítják a reklámokat, vagy kirohannak a mellékhelységbe a rendelkezésre álló másodperc alatt, a gyerekek szeretik a reklámokat. Az eredmények alapján a gyermekek 40,9%-a végignézi a reklámokat, még 33,8%-a mással foglalkozik közben; 21,1%-uk csatornát vált és 4,2% talál egyéb elfoglaltságot. A gyerekeknek készült termékek gyártói hamar rájöttek, hogy a gyerekek meghódításában mennyi pénz rejlik, hiszen ők maguk is rendelkeznek zsebpénzzel, továbbá jelentős hatással vannak a család kiadásaira. A reklámok egyre fiatalabb korosztályokat céloznak meg, már egyre kisebb kortól próbálnak meg kialakítani egyfajta márkahűséget. Még egy úgynevezett Arany üveggolyó díj is létezik, amit a legjobb gyerekreklám kitalálójának szoktak odaítélni. Általánosságban nézve a reklámok által szponzorált televíziós gyerekcsatornák jelentik a legnagyobb veszélyt - megtéveszthetőség szempontjából pedig az, amikor a műsort szándékosan összekeverik a reklámmal (ez a műsorajánlatok reklámblokkba történő belecsempészésével történik). A gyerekek reklámfüggőségének veszélyét fokozza a kereskedelmi adók műsoridejének agresszív kiterjesztése, a délelőtti időszak elfoglalása, a délutáni és koraesti órákba beépített önálló rajzfilmblokkok Ahogy a pszichológusok látják A gyermekpszichológusok szerint a tévé korlátlan nézése tehát gátolja a belső képek kialakulását, amik arra szolgálnak, hogy segítsék feldolgozni azokat az élményeket, amelyekkel a gyermek napközben találkozott. Ezek között biztosan vannak olyanok, amelyeket még nem ért, amelyek éppen ezért szorongást (tárgy nélküli félelmet) okoznak. Azt, hogy mely dolgok lehetnek ezek, csak nagyon nehezen lehet utólag kinyomozni (lehet egy elhullott madár, egy beteg ember tolókocsiban, egy koldus az 11

12 utcán, egy furcsán berendezett kirakat). A gyermek számára a világ még nagy és gyakran érthetetlen, ezért félelmetes. A TV-ben készen kapott képek nemhogy szorongáscsökkentők, hanem éppen ellenkezőleg szorongásnövelők, mivel a gyerek ebben a korban 3-7 évesen még összekeveri a valóságos és a nem valóságos dolgokat. Hiába mondják neki, hogy ez csak film, nem igazi, nem valóságos, amit ott lát, számára ez nagyon is valóságos dolog. Emellett a gyerek fő tanulási formája az utánzás. Azt csinálja, amit a környezetében lát, így azt is utánozni fogja, amit a TV-ben látott. A tévénézés elveszi az időt a játéktól is, ami szintén a feszültség levezetését, a képzelet gazdagodását segíti csakúgy, mint a könyvből, fejből, diakockákról, vagy bábokkal való mesélés Néhány TV-reklám elemzése Egy megfigyelés során a Reklámetikai Kódexben foglaltakkal összehasonlítva elemeztek néhány, gyermekeknek szóló vagy a reklámozásra gyermekeket felhasználó reklámot. A megfigyelés során egy egész délelőttön át nézték a Minimax nevű, célzottan gyermekeknek szánt tévécsatornát, valamint ezen kívül VIVA Tv-t, a két legnagyobb magyar kereskedelmi csatornán, a Tv2-t és az RTL KLUB-t, valamint az interneten is kerestek gyermekeknek szóló reklámokat (különböző cégek honlapjain, illetve a YouTube oldalán). Egyik ezek közül a Douwe Egberts 3 in 1 KID. A reklám egy gyermekeknek kitalált kávét reklámoz, mely azzal megvigasztalja őket, hogy igenis van ám olyan viselkedés, amit már most is utánozhatnak, éppúgy, mint a felnőttek: ihatnak ők is kávét, mint anyu és apu! Próbálják ugyan hangsúlyozni, hogy semmi koffein nem található benne, azonban ez nem mentesíti őket a felelősség alól, hiszen összetevőit megnézve olyan anyagokra bukkantak, melyek nem egészségesek. Tehát a Douwe Egberts már a kisgyermekeket rászoktatja a kávéra és mindezt úgy éri el, hogy a kicsik egyik legsebezhetőbb pontjára alapoz: arra, hogy ők is olyanok szeretnének lenni, mint a nagyok. Utánozzák a felnőtteket éppúgy a rossz, mint a jó szokásaikban, viselkedésükben, és a gyerekkávé sajnos ez előbbihez tartozik. 12

13 Szintén érinti az egészségesség-egészségtelenség problémakörét a gyermekeknek szóló számos más reklám, mint pl. a - több szempontból már a nagy nyilvánosság előtt is elítélt - Mc Donald s, a Coca Cola, a Pom Bär, az imént említett gyerekkávé, a Danette vagy éppen a Kinder tejszelet Mennyire tudja megkülönböztetni a gyermek a reklámokat más műsoroktól? A gyerekreklámok hatékonyságának titka az "egybemosási törekvés", vagyis hogy a reklámokat tartalmilag nem különítik el élesen a műsoroktól. A reklámban játszódó történetek segítségével a termékek olyan jelentőséget kapnak, mintha azoknak valamilyen fontos, misztikus jelentősége lenne a gyermekek életében (barátságot teremtenek, varázserővel bírnak, emberi érzéseket közvetítenek). A reklámok viszont messze vannak a valóságtól: a kitalált történetek rikítóan tiszta környezetben, természetellenes színekkel, ideális családokban játszódnak. A reklám befolyásolja a gyerekek általános világképét, sőt meg is változtathatja. Kialakítja szükségleteiket és értékrendjüket, valamint a márkafüggőséget. Persze nem egyformán hatnak a reklámok a gyermekekre. Leginkább a háromnégy éves korosztály befolyásolható: ők nem tudnak különbséget tenni a reklám és a rajzfilm között, számukra a kettő egy és ugyanaz. Körülbelül nyolc éves kor után kezdenek kételkedni a reklámok hitelességében. Ekkor már tudják, hogy az üzenetek többsége hamis. A hatodikosoknak tizenkét százaléka, a tizenhat éveseknek már csak négy százaléka hisz a hirdetőknek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne viselkednének konform módon és ne vágyakoznának a reklámozott márkák után. Így termeli újra önmagát a fogyasztói társadalom, egyre nagyobb tömegű és magasabb igényű vásárlói szokásokat kialakítva már gyermekkorban. Vizsgálatom éppen ezért terjedt ki az általános iskolás gyermekekre. Ebbe a kategóriába esett a 6-7 éves korosztály, mely még nincs tisztában a reklám fogalmával, a 7-9 amikor kezdenek megismerkedni a reklámban látott és a valóság közti különbséggel, de még erősen szülői befolyás alatt vannak, és végül a 10-11, mely már azonosítani tudja a reklámot és elkezd kialakulni egy saját személyiség, vélemény a világról. Az 1-es számú táblázat bemutatja, hogyan változik ez osztályonként. Látható, hogy az első osztályos tanulók 13

14 majdnem fele nem tud különbséget tenni a reklámok és más műsorok között, vagy azt hiszik, hogy a reklámokban szereplők is ugyanazt a terméket használják. A második, harmadik osztálynál már látható az átmenet a reklámok valóságát illetően, végül a negyedik osztálynál élesedik ki az, hogy melyik az a korosztály, amely már meg tudja különböztetni a reklámot más műsoroktól. Az igazi gondolkodási feladat azonban az, hogy rájöjjenek, hogy a reklám meg akarja győzni őket valamiről, és ez a befolyásolás a hirdetők érdekeit szolgálja. Gyakran 14 éves korukra sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy a kereskedelmi televíziók elsősorban pénzforrásként szolgálnak. 1. táblázat Mennyire éli meg valóságnak a gyermek a tévéreklámokat? I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály Teljes 23,2% 3,1% 2 3% 0% mértékben Azt hiszi, hogy 25,5% 15,6% 24,24% 8,6% a reklámokban szereplők is ugyanazt a terméket használják Tisztában 46,5% 71,8% 60,1% 86,9% vannak a realitással Egyéb 4,65% 9,37% 12,1% 3% 3.2 Az Internet szerepe a kisiskolás életében Amíg a hirdetők számára az Internet reklámfelület, addig a gyerekek számára a korlátlan lehetőségek világa, hiszen a neten aztán tényleg a maga ura a gyermek. A szülők, tanárok többsége nem is ért annyira hozzá, mint a gyerek, így elveszítik a gyerek felett a kontrolljukat. Itt aztán tényleg mindent szabad, nem figyel a gyerekre senki. S ahol mindent szabad, az a hely nagyon csábító a gyerekek számára. Tudják ezt a hirdetők is, akik különféle hirdetési módokkal próbálkoznak a gyerekek közelébe férkőzni, s ha már ott vannak, igyekeznek elnyerni a kegyeiket. A hirdetők számára akadályt jelent, hogy Magyarországon még ma sem olyan fokú az Internet elterjedtsége, mint a nyugati országokban. A felmérés kimutatja, hogy a 14

15 Magyarországon a gyermekek 54,5%-a nem rendelkezik Internettel, még ez a szám Romániában csupán 34,7. Azonban megállapíthatjuk azt is, hogy ez országon belül régióként is különbözik. Az internetet elsősorban játékra használják, majd zenehallgatásra, filmnézésre és chat-re. Annál kevesebben házi feladatok megoldására vagy ezésre. Emellett elsősorban gyermek és játékportálokat látogatnak. Az Internet sokféle lehetőséget kínál a gyerekek elérésére. Internetes játékoldalt édességgyártók hoztak már létre, ahol játék közben épül ki a gyerekekben a márkahűség. Vannak olyan tematikus gyerekoldalak, ahol korcsoportonként gyűjtik össze a gyerekeket érdeklő témákat. Ezeket a web kikötőket a hirdetők is előszeretettel látogatják. A reklámozók különféle online marketing stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel megpróbálják elérni a gyerekeket. Olyan szavakat és képeket használnak, amelyek annak a gondolatnak a közvetítésére szolgálnak, hogy a weboldal egy hely vagy világ. Itt is szerepelnek a TV-ben és egyéb médiumokban már jól bevált rajzfilm-, illetve mesefigurák, amelyek a gyerek termékkel, cégekkel való azonosulását segítik elő. Az interaktív játékok és tevékenységek, színező oldalak, keresztrejtvények, szókeresők, mind-mind a márkatermékeket és karaktereket szerepeltetik. Itt is léteznek klubok, amelyekbe beléphetnek a gyerekek és vannak versenyek, amelyeken díjat nyerhetnek. Az úgynevezett banner hirdetések további kereskedelmi weboldalakra kalauzolnak minket Gyermekek meghódítására készült internetes technikák A Nestlé 2003 őszén internetes reklámkampányt indított a gyerekek megnyerésére, melynek célja a Nesquik márka népszerűsítése, a gyerekek számára készített játékos Nesquik weboldal megismertetése volt. Ez volt Magyarországon az első olyan online kampány, amely célcsoportjába a legfiatalabb korosztály tagjai tartoznak. A Nesquik célirányosan, más gyerekeknek szóló weboldalakról próbálta saját site-jára csalogatni a gyerekeket, többek között a MinimaxNet-en, a Minimax Plaza-n, a 15

16 Gyerekdén, a Kölökneten, és a Trambulinon helyezett el hirdetéseket, és a saját weboldalára mutató linkeket. Az oldalra belépve mulatságosnak szánt animációk fogadják az érkező gyerekeket. Több játéklehetőség közül választhatnak, vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek használatához regisztrálni kell. A gyerekek fakuckót építhetnek a Nestlé nyuszival (többek közt ezáltal is közvetlenül és közvetett módon is reklámozzák a terméket az oldalon), mely során azt kéri a gyerekektől a nyuszi, hogy válasszanak maguknak barátot. Természetesen ezek a rajzfigura barátok is mind 7-9 évesek, mint az oldalra látogató gyerekek. Ennek célja, hogy az internetes oldalt üzemeltető cég közvetett módon tudjon meg olyan információkat a gyerekekről, amelyeket aztán felhasználhat értékesítési stratégiája kialakítása során. A márkához való kötődést célzó eszközök köre széles az oldalon, folyamosan tájékozódnak a gyerekek külső körülményeiről is, például megkérdezik őket, hogy egyedül használják-e a számítógépet vagy valaki mással. A fentiekkel az a probléma, hogy kihasználja a gyerekek érzékenységét, azt, hogy játékaikhoz alapvetően érzelmileg viszonyulnak. A Nestlé online eszközein keresztül azt szeretné elérni, hogy a gyerekek megszeressék a nyuszit, és ha legközelebb találkoznak vele a boltban, vigyék haza: bírják rá a szülőket, hogy vegyék meg. Ez hosszú távon is kamatozik, mert a gyerekkorban kialakult márkahűség aztán egész életében elkíséri a kis fogyasztókat. Ez ugyanolyan, mint hogy legtöbbünk kedvenc főzeléke sem változott meg az óvoda óta. 4. Reklámeszközök a gyermekek meghódításáért A felmérés azt bizonyította, hogy a kisiskolások 46,9%-a unalmasnak tartja a reklámokat, 15%-uk pedig kifejezetten idegesítőnek. Még ezzel ellenben 29,2%-a szórakoztatónak, 21,23% érdekesnek és csupán 10,6% informatívnak. Arra a kérdésre, hogy Miért tartja fontosnak gyermeke a reklámokat? szinte egységesen megosztott válaszok érkeztek. Kicsivel lemaradt annak a fontossága, hogy többet tudhatnak meg az új termékről, azonban szinte ugyanannyian jelölték be azt, hogy 16

17 a reklámok szórakoztatóak, megmondják mi a menő vagy az egyebet ami elsősorban azt jelentette, hogy nem tartja fontosnak. A gyermekek a reklámra főként szórakoztató elemként tekintenek, az információs tartalom számukra másodlagos. A színes, zenés, mesefigurás reklámokat találják a legvonzóbbnak, ezekre emlékeznek a leginkább. A nyelvi elemek 6-7 éves kor után kerülnek a gyermek figyelmének a szférájába. A gyermekeknek készített reklámok nyelvezete általában könnyed, fesztelen és bizalmas. Egy gyermekreklám annak érdekében, hogy célba találjon egyetlen kulcsfontosságú üzenettel, és megragadó mondandóval kell bírjon. A gyermekek szeretik a zenét, ezért legyen megzenésített, könnyed változatú vagy ritmizált. Mivel gyakran megjegyzik a reklámok szövegét, a márkák szlogenjét, ha alliterációkat, rímeket használnak fel a gyermekreklámokban, vagy szójátékokat iktatnak be, vonzóbbak lesznek a kis fogyasztók számára. A 9-11 éves gyermekek a reklámokat egész másképp szemlélik, mint a felnőttek: epizódról epizódra tudják az eseményeket követni. Mivel darabjaiban tudják követni a filmet, fontos, hogy mindenképp megértsék, miről van szó. Mentális képességeik még nem teszik lehetővé az összefoglaló, a logikai ugrásokat tartalmazó elemek megértését. A gyermekek, ugyanúgy mint a felnőttek, a vizuális kulcsok jelentésén, a karaktereken, néha a szlogeneken keresztül emlékeznek a reklámra, viszont a felnőttekkel szemben képtelenek az azonos elemeket, stílust, technikát alkalmazó reklámok megkülönböztetésére, még akkor is, ha azok eltérő termékkategóriákba tartozó tárgyakat propagálnak A média fogyasztásra orientáló szerepe nemcsak a reklámokban jelenik meg: Ha nagyon sommásan akarom mondani, akkor a televízió alapvetően fogyasztásra orientál. A munka életünkben betöltött szerepe például nagyon torzítottan ábrázolódik, mert sosem az erőfeszítés látszik, csak a gyümölcse. A pénzen vehető dolgok jelenléte dominál, nem pedig a pénz munkával való megszerzésének folyamata, hiszen annak ábrázolása unalmas. A média minden vonzó életjelenetet gondtalannak mutat be, és azt feltételezi, hogy nincsenek problémák, főképp nem anyagiak. Így végül nem is a termék válik a fogyasztás vágyává, hanem az életforma, mert azt érezzük, hogy én is így akarok élni. Naná, hát ki ne akarna így élni. 17

18 A gyerekekben ezáltal felébresztett vágyaknak azonban csak a töredéke teljesülhet, a szülők pedig sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, amikor ezt meg kell értetniük gyermekeikkel. Ennek kiküszöbölésére semmiképpen sem az a megoldás, ha minden módszerrel megpróbáljuk megóvni a gyerekeket attól, hogy olyan termékkel találkozzanak, amelyet nem kaphatnak meg. 5. A gyermekek befolyásolása A gyermeki gondolkodás manipulálása, ha a vallás vagy a politika terén folyna, a szülők körében viharos tiltakozást váltana ki, de a kereskedelem világában a gyerekek eszményi és legitim zsákmánynak számítanak. A manipuláció rendszerint olyan mértékű, hogy a felnőtt is nehezen (vagy egyáltalán nem is) veszi észre, hogy befolyásolják. Mindennapjaink befolyásolása ennél egyszerűbb szinten történik, mégis szinte tehetetlenek vagyunk vele szemben. Annak a ténynek, hogy a tekintélyt is felhasználják a meggyőzés érdekében, van egy többnyire figyelmen kívül hagyott, noha nagyon fontos aspektusa, mégpedig a gyerekek manipulálása. Amikor a reklámszakemberek ráébredtek arra, milyen óriási lehetőségeket rejt a befolyásolásnak ez a módja, külön szektor alakult ki, kifejezetten a gyerekek számára kidolgozott módszerekkel. Egy francia hirdetési folyóirat így ír erről: Lehet úgy formálni az emberek gondolkodását, hogy az ön termékeit akarják! Az amerikai iskolákba mintegy 23 millió fiú és lány jár. Ezek a gyerekek ételeket esznek, ruhákat hordanak, szappant használnak. Ma fogyasztók, holnap pedig vásárlók lesznek; nagy piacot jelentenek az Ön termékei számára. Érje el, hogy a gyerekek rajongjanak az Ön márkájáért, és nyaggatni fogják a szüleiket, hogy vegyék meg nekik. Meg kell említeni, hogy ez a gondolat nem újkeletű. A 20. századi diktatúrák is előszeretettel alkalmazták (alkalmazzák ma is) ezt a technikát, mely során gyerekek politikailag megnevelik szüleiket. Kétségkívül a manipuláció a gyerekeket veszélyezteti a legjobban, és ezt a média maradéktalanul kihasználja. Annál is inkább, mert ma már tudjuk, hogy tévénézéskor, például óvodáskorban, a gyerekek semmiféle különbséget nem tesznek a reklámok és más televíziós műsorok közt. Tehát a média általános tekintélye telepszik rájuk. 18

19 Megnyilvánulhat ez akár egy termék megvásárlásában, de az igazi veszélyt véleményem szerint nem ez jelenti. Sokkal intenzívebb a hatás, ha a termék mellé egy személyt vagy személyeket csatolnak. Ha sikerül elérni, hogy a gyerek azonosuljon a médiafigurával (esetleg példaképének tekintse), olyan reklámüzeneteket, szóhasználatot, gondolkodásmódot lehet közvetíteni, amely intenzív hatást válthat ki a gyerekben. A gyermekek a fentiek ellenére sem fegyvertelen áldozatok, és alapvetően az iparra sem a minden hájjal megkent tettes szerepe hárul. A gyerekek kétségtelenül kivonhatnák magukat a reklámok hatása alól. Itt azonban nem erről van szó; természetesen egyetlen reklám sem képes önmaga új magatartásformákat vagy egy új világképet ültetni a gyerekek fejébe. A reklám szinte mérhetetlen mennyiségével, intenzitásával és agresszivitásával - amelyekkel gondosan megtervezett kampányai során megpróbálja nap mint nap ujja köré csavarni a gyermekeket -, mégis nagy befolyást gyakorol rájuk, és alapvetően megváltoztatja az életfelfogásukat. A reklámok csak viszonylag hosszabb idő eltelte után fejtik ki hatásukat az őket néző gyerekekre. Ezért nehéz meghatározni a gyerekekre gyakorolt közvetlen befolyásukat. A klasszikus reklámhatás-kutatás általánosságban azon a feltételezésen alapul, hogy a reklám bemutatását követően egyből megváltoztatja és erősíti a márkák, illetve termékek iránti beállítódást. A Kentucky Fried Chicken gyorséttermi lánc például a fiatalabbakat célozza meg legújabb reklámhadjáratával: a tévészpotban egy olyan hangot rejtett el, amelyet húszéves kor felett nemigen hall meg az ember. Csak a gyerekek hallják. Ugyanezt a hangeffektust idehaza moszkító csengőhangként reklámozzák, és telefon csengőhang effektusként használják a gyermekek, mivel a tanárok ezt nem képesek meghallani. Ezenkívül a Pom Bär reklámjai is jól manipulálnak a gyermekek érdeklődésével, érzésvilágával: kedves maci énekel, fülbemászó a zene, aranyosan mutatja be a reklám a burgonyaszirom készítését. Természetesen eközben azt sugallják, hogy a nagyobb zacskós a jobb, elmondják, hogy ez az étel könnyű és finom kedvenc, kimondottan eleven kisbocsoknak vagy gyerekeknek való, a legjobb krumpliból van, csak természetes aromával készül, és kell még belőle, még, még, még!. 19

20 6. A márka szerepe a gyermek életében 6.1 A márka fontossága a gyermek termékválasztásában Annak ellenére, hogy a szülők szerint a gyermek számára nem fontos (50%), vagy kevésbé fontos (38,%), hogy márkás terméket vásároljon, a reklám a hirdetett márkához szorosan kapcsolódó életstílusokat és meghatározott értékeket definiál, ezért a márkás termék segít helyreállítani bizonytalan önbecsülésünket. Aki felveszi egy befolyással bíró csoport fogyasztási szokásait, egyszerű módon próbál bejutni a zárt körbe. "Születésnapomra a szüleim végre nekem is vettek egy Nike sportcipőt. Tudod, olyat, amilyet az Agassi is hord... Micsoda, te nem tudod, ki az az Agassi? - tört elő hencegő Maxból, aki éppen most múlt 10 éves. - Már mindenkinek ilyen cipője van, csak nekem kellett ócska Reno cipőben járnom." Az új cipőkkel Max saját teljesítőképességét fitogtatja, és ezáltal - legalábbis egy rövid időre - kielégíti természetes érvényesülési szükségletét. Aki ma reklámokat nézve nő fel, természetesen a szülei generációjától gyökeresen különböző szükségleteket és értékrendeket alakít ki. A reklám sugallata szerint, aki egy bizonyos terméket megvásárol - legyen az akár egy pár tornacipő -, nemcsak egy teljesen új érzést szerez, hanem személyes státust vagy presztízst is, azaz a lehetőséget, hogy társadalmi elismeréshez jusson, és megvalósítsa önmagát. Ezért Max még az új cipő okozta hólyagokat is elviselné a lábán. "Odanézz, már Maxnak is olyan szuper Nike teniszcipője van..., hiszen ez ugyanolyan, mint amilyet az Agassi is hord..." Max iskolatársaira mindez mély benyomást tesz, amit a reklámszakma sem hagy figyelmen kívül. A saját maga hasznára fordítja úgy, hogy a reklámüzenetekkel megerősíti ezt a beállítódást. A termékeket egy pótlólagos ígérettel ékesíti: aki ezt az árut birtokolja, egy lépéssel közelebb kerül a mindenkori bálványhoz és a státusról alkotott általános elképzeléshez. Az embernek csak bizonyos dolgok birtoklása számít. Csak e tárgyak tulajdonlása alapján tudja megbecsülni embertársai értékét. A birtokló egyén ezáltal maga válik többé vagy kevésbé értékes áruvá. Amit sok felnőtt kifogásol és elgondolkodtatónak tart az áruvilág túlértékelésében, azt ma sok gyerek magától értetődően kimondja: "a legjobb nekem éppen elég". Ráadásul nemcsak akkor, ha éppen egy ismert, minőségi kekszre támadt kedve. 20

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, "nézik-e" a reklámokat vagy csak "látják" az emberek?

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, nézik-e a reklámokat vagy csak látják az emberek? Műhely Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Bevezető Nézői oldalról vizsgálva az elmúlt éveket, a televíziós reklámpiac nagyléptékű változásainak éveit tudhatjuk magunk mögött. Az országos kereskedelmi

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS Tervezés-Kutatás 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS MÉDIASZABÁLYOZÁS Hatáskör: Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Etikai normatívák Önszabályozás, Belső szabályozás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Adó-

Részletesebben

Médiaismeret. A televízió Horvát János nyomán

Médiaismeret. A televízió Horvát János nyomán Médiaismeret A televízió Horvát János nyomán Száz éve csak, hogy az Angol Királyi Főpostamester hírül vette, hogy a távoli Amerikában üzembe lépett az első telefonvonal, s értetlenül csak annyit mondott:

Részletesebben

A televíziós reklámokról, valamint a reklámozási technikákról alkotott fogyasztói vélemények Magyarországon

A televíziós reklámokról, valamint a reklámozási technikákról alkotott fogyasztói vélemények Magyarországon A televíziós reklámokról, valamint a reklámozási technikákról alkotott fogyasztói vélemények Magyarországon Műsorelemző osztály Budapest, 2013. október 8. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. BEVEZETŐ... 6

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

Bevezetés. Az önszabályozás fontossága

Bevezetés. Az önszabályozás fontossága Bevezetés Az UNESDA az európai alkoholmentes italok iparának fontos szereplője, mely minden nagyobb alkoholmentes italgyártót (szénsavas és szénsavmentes italok, tea és kávé, palackozott víz, sport és

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX 2001. MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX ELOSZÓ A Magyar Reklámetikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók szakmai-etikai normagyujteményeként

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Ipsos Kid.com. 8-14 éves gyerekek médiafogyasztása és preferenciái. A 2012-es Kid.com kutatás szponzorai:

Ipsos Kid.com. 8-14 éves gyerekek médiafogyasztása és preferenciái. A 2012-es Kid.com kutatás szponzorai: A 2012-es Kid.com kutatás szponzorai: Ipsos Kid.com 8-14 éves gyerekek médiafogyasztása és preferenciái Készítette: Halmos Júlia Csenge az Ipsos 2011-2012 decemberi gyerek-kutatásai alapján Különböző médiumokkal

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Karbonsemleges marketing csomag. A karbonsemlegesség megtérül

Karbonsemleges marketing csomag. A karbonsemlegesség megtérül Karbonsemleges marketing csomag A karbonsemlegesség megtérül Tegyen egy lépést a környezettudatosság felé, és a következő lépést a világ teszi meg Ön felé! Mérje fel és ellentételezze vállalkozásának károsanyag-kibocsátását,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Mi játsszuk a slágereket!

Mi játsszuk a slágereket! A FRISSS FM Szombathely, 97.7 immáron több, mint másfél éve zengi körbe kiváló zenéivel, és friss híreivel Szombathely és 25 30 km es vertikális körzetét. A térség egyetlen kereskedelmi rádiójaként több

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések Dr. Horváth Péter A szerző jogai Személyhez fűződő jogok 10-15. (név feltüntetés, nyilv.ra hozatal, a mű egységének védelme) Vagyoni

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

FIC Szabályozás - Mit jelent ez Önnek. 2014. november

FIC Szabályozás - Mit jelent ez Önnek. 2014. november FIC Szabályozás - Mit jelent ez Önnek 2014. november FIC szabályozás összefoglaló Mi az. a FIC szabályozás? A FIC a Élelmiszer Információ a Fogyasztóknak rövidítése (Food Information for Consumers). A

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Alapozni a középiskolás években kell Hatékony kommunikációs stratégia a célcsoportban

Alapozni a középiskolás években kell Hatékony kommunikációs stratégia a célcsoportban Alapozni a középiskolás években kell Hatékony kommunikációs stratégia a célcsoportban Sáfrány Zsuzsanna Felsőoktatás Nyilvánossága Konferencia 2006. november 17. Mivel támogatja a FISZ a felsőoktatási

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV CÍM Hybrid Broadcast Broadband TV Bevezetés Az IPTV piacot a mai napig zárt rendszerű egyedi fejlesztésű rendszerek uralják. Az új szabványosítási folyamatnak ( Connected TV, HbbTV ) eredményeképpen ez

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés. 4. Esettanulmányok

1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés. 4. Esettanulmányok 1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés 4. Esettanulmányok "Azt mondják, hogy egy év az internet businessben olyan, mint a kutya év... 7 évvel egyenlő. Vinton Cerf,

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR Foodlawment konferencia Mitől márka egy márka... Hosszútávon egy márka meglétéhez szükséges erős és tiszta márkajegyek (ún. brand identity) az ismertség folyamatos

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. június; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

eredményeinek összesítése

eredményeinek összesítése Burgenland és Nyugat-Magyarország kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásai körében végzett rejtett értékelési tesztek eredményeinek összesítése 2012. július A viszgálat CÉLKITŰZÉSE Az infrastruktúra,

Részletesebben

Közösségi hálózatok használata internet marketingben

Közösségi hálózatok használata internet marketingben Közösségi hálózatok használata internet marketingben 2014, Szabadka Tárgy: Elektronikus ügyvitel Mentor: dr Zlatko Čović Hallgató: Vadlja Róbert Index: 12212268 Szak: Internet és elektronikus ügyvitel

Részletesebben

Sas István. www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu. Kommunikációs Akadémia

Sas István. www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu. Kommunikációs Akadémia Sas István Kommunikációs Kommunikációs Akadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu KOGNITÍV KOGNITÍV DISSZONANCIA DISSZONANCIA A szokásos logikai, erkölcsi beidegződéshez képest ellentétes tudattartalmak

Részletesebben

Médiafogyasztási szokások

Médiafogyasztási szokások What do we see? Médiafogyasztási szokások Egészség és Kommunikáció - 27 Nobody s Unpredictable Az adatok forrása Nemzeti Médiaanalízis: - 1992 óta folyamatosan (1995-tıl GfK Hungáriával közösen) - Évente

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2015. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2015. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2015. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2015. január; egész nap; Live Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

Kantar Media. DIGITAL+ kreatívok

Kantar Media. DIGITAL+ kreatívok Kantar Media DIGITAL+ kreatívok MIT, HONNAN, MIÓTA? 2013 második felétől Szponzorált weboldal (wallpaper) Online video (pre-, mid-, postroll) Magazin applikáció (ipad) 46 weboldal fő- és alrovatokkal hetente

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ Sas István INTEGRÁLT INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ. at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben