ESETTANULMÁNY. Tell gyümölcs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNY. Tell gyümölcs"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY Tell gyümölcs Készítette: Jandzsó Gábor Sántosi Péter Kaposvári Egyetem Marketing és Kereskedelem Tanszék

2 TARTALOM 1. Bevezetés A helyi termék fogalma, főbb elemei A helyi termékek környezeti hatása A fogyasztói magatartás, trendek a helyi termékekkel kapcsolatosan Öko gazdálkodás Biotermék A védjegy A Kaposvár Kincse projekt Tell gyümölcs Elosztás Értékesítés Termékek Árak Környezettudatos viselkedés, fogyasztó Marketing Felhasznált irodalom

3 1. BEVEZETÉS Az utóbbi években felértékelődött a fenntartható fejlődés, a környezettudatosság gondolataival foglalkozó témakörök jelentősége. A modernizáció jegyében természetesnek vettük, hogy a termelés és a fogyasztás, a termelő és a fogyasztó eltávolodik egymástól, mindennapi szükségleteink kielégítéséhez egyre távolabbi helyekről származó árucikkeket vásárolunk. A választék bővítésén, az újdonság varázsán túl a tömegtermelés és a multinacionális cégek által kontrollált területi munkamegosztás következtében olcsó árak is vonzóvá tették ezt a megoldást. Piacaink megnyitásával hozzá szoktunk, hogy itthon is megvásárolhatjuk mindazon cikkeket, melyek külföldön elérhetők. Csak lassan ébredtünk rá, hogy saját ízeink eltűntek és már nem is tudjuk, mit fogyasztunk, és mivel etetjük gyermekeinket. A hagyományos ízek elvesztésén és az élelmiszerbiztonságon túl azonban a helyi termékek elvesztése sokkal komolyabb társadalmi és környezeti problémákat is indukált [G. Fekete, 2011]. A fogyasztói trendek és a vásárlási környezet is azt mutatja, hogy egyre nehezebben maradhat meg a fogyasztói társadalom és a törékeny környezet egyensúlya. Ennek a trendnek ellentmondva jött létre 2002-ben egy családi vállalkozás Tell gyümölcs néven Szenna és Kaposszerdahely határában A helyi termék fogalma, főbb elemei A helyi termékeknek máig nincs egyöntetű definíciója. Sokfajta fogalmi magyarázattal találkozhatunk. Hutflesz (2008) megfogalmazásában helyi terméknek azokat a termékeket nevezzük, amelyek hozzátartoznak egy adott település, térség, tájegység, régió identitásához, és létrehozásukban a helyi gazdasági rendszer vesz részt. Más aspektusban Fehér (2007) fogalmazta meg a helyi termék fogalmát: Speciális, helyi termékek, amelyek közös helyi értéket képviselnek, és főként a történelmi örökség és hagyomány révén egy megnevezett településhez kapcsolhatók. Ezek a meghatározások mellett még felsorakoztathatnék sok-sok definíciót. Hiába, nincs hivatalos definíciója a helyi termékeknek, biztos jellemzőket sorolhatunk fel mellette: Kis mennyiségben és közvetlen értékesítés útján jutnak el a fogyasztókhoz. Gyakran kapcsolódnak a vidéki turizmus szolgáltatásaihoz. Jellemzően kis- és mikrovállalkozások termelik, szolgálják fel a fogyasztók számára. 3

4 Helyben készül és 51%-ban helyi hozzáadott értéket képvisel helyi alapanyag vagy helyi munkaerő tekintetében km-en belül értékesítik a termelési helyhez képest. Más oldalról megközelítve, ezek a termékek eszközöknek tekinthetők: a munkahelyteremtés és munkahely megtartásának, a hagyományok fenntartásának, megőrzésének és újjászületésének, az élhető vidék megteremtésének és fenntartásának, a turisztikai kínálat színesítésének és egyedivé tételének eszköze [Gonda, 2014]. Az előbb felsoroltak tekinthetők lassító tényezőinek a vidéki lakosság folyamatos csökkenésének és a hagyományos falusi életmód megszűnési folyamatának. Ez a vidéki munkahelyek megszűnését, a mezőgazdaság humán erőforrás igényének csökkenését vonja maga után, az urbanizáció és a korosodó falvak okozta folyamat következtében [Agrár Európa, ] A helyi termékek környezeti hatása Amióta az ember elkezdett a földeken valamiféle ételt, növényt termeszteni saját felhasználásra, azóta megmaradt az a szokás, hogy táplálékunk nagy részét a konyhakertekből szedjük. Ahogy modernizálódott a világ, úgy indult el az urbanizációs folyamat és tűntek el a konyhakertek, miközben jelentek meg kifejezetten nagy volumenű termővállalatok, akik céljuk eléréséhez (minél magasabb profit) nagy mennyiségben termesztettek és értékesítettek a világ minden tájára növényeket, termékeket. Idővel már a közlekedés is megadta a lehetőséget, hogy ténylegesen a bolygó egyik feléről a másik felére is eljuttassák a termékeiket. Ennél a pontnál lépett előtérbe igazán nagy hatással a környezeti károsítás. A szállítások eredményeképpen, a kicsapódó gázok következtében a környezetünk károsodott, károsodik. Savas esők, mérgező anyagok a vízben, szmog és még sok más anyag rendkívül erős hatással van a környezetre. A helyi termékeknek egyik célja éppen az, hogy ezeket a folyamatokat lelassítsa, visszafogja. Hiszen a helyi termékeket jórészt körülbelül 50 km-es sugarú körben lehet beszerezni. Így a termékeknek a szállításához nem szükséges hatalmas benzinfaló monstrumokat alkalmazni, ezáltal csökkentve a levegőbe kibocsátott mérges gázok mennyiségét. Más néven az élelmiszerkilométer csökkentése a cél. Nem beszélve arról a tényről, hogy a termékek hatalmas hányada szállítás közben megsérül, megromlik. Így nagyfokú túltermelés van a földeken, hiszen a megtermelt termékek 20-30%-a jut el a 4

5 fogyasztókhoz a selejtezés, megromlás, megsemmisülés következtében. A táptalajok kihasználtsága a nagy volumenű termelésnél nagyon magas, így nem képes rendesen regenerálódni, több adalékot, tápot a termőföldbe invesztálni. Ez a fajta minőségjavítás a földeken hosszú távon nem kifizetődő és a növényekben megtalálható adalékanyagok sem egészségesek sem az ember számára, sem a környezet számára. Így a helyi termékeknek még oktató, ösztönző szerepe is van a társadalomban, hogy környezettudatosabb vásárlókat, fogyasztókat faragjon a hétköznapi emberekből, így csillapíthatják az ökológiai lábnyomukat, védhetik környezetük egészségét. A környezettudatosság fokozása, a fenntartható fejlődés a helyi termékek bevonásával és kifejlesztésével központi szerepet tölt be A fogyasztói magatartás, trendek a helyi termékekkel kapcsolatosan A termékek keresettségét nemcsak maga a termék befolyásolhatja, hanem különféle szempontok alapján kaphatjuk meg azokat a tényezőket, amelyek a fogyasztókra hatnak és esetleg befolyásolhatja őket egy termék megvásárlásában, kipróbálásában. Ezek a tényezők az alábbiak: Kulturális, Társadalmi, Személyes, Pszichológiai. Kulturális tényező köreiben megemlíthetjük a szubkultúra és a társadalmi osztály fogalmait is. Az aktuális fogyasztó tartozhat egy olyan társaságba, ahol bizonyos termékkörök megvásárlására szabályozottság van, így hathat ez ki a helyi termékek vásárlására is. Társadalmi tényező kereteiben megemlíthetjük a referenciacsoportokat, státuszt [Szakály, 2011]. Egyes csoportokban, vagy éppen egy adott státuszban a csoporton belül, meghatározóvá válik, hogy az egyén milyen termékeket fogyaszt. Ez mutatja azt, hogy abba a csoportba és beosztásba tarozik, vagy sem az egyén. A személyes tényezőhöz tartozik az egyén kora, családi életciklusa, gazdasági körülményei, életmódja és személyisége. Az előbb felsoroltak befolyásolják a helyi termékek keresettségét. Egy fiatal fogyasztó nem minden esetben keresi fel a helyi termékeket. Egy kisgyerekes családos ember venni fogja a helyi termékeket, mert ügyelni szeretne családja egészségéért, ugyanígy egy hagyományokhoz közel álló ember is keresni fogja a helyi termékeket. 5

6 Pszichológiai tényezőkhöz soroljuk a motiváció, észlelés, tanulás és attitűdök fogalmait. A motivációnál megemlíthetjük a fogyasztó céljait, amik természetesen létrehozzák az egyéni motivációit. A tanulás során a fogyasztók vagy a tudatosság irányába mozdulnak, vagy éppen ellenkezőleg, így befolyásolva a helyi termékek iránti keresletet. Attitűdökről pedig akkor beszélünk, ha az egyén fejében már egy meghatározott kép jelenik meg a helyi termékekről. Nem fogja keresni a termékeket, ha negatív attitűdök keringenek a helyi termék fogalom körül. Egy másik szempont is erősen hat a termékek fogyasztására, vásárlására. Ez nem más, mint a trend. Sok vállalat nagy erőforrásokat öl bele a trendkutatásba, hogy alkalmazkodni tudjanak a jövőbeli keresletre. A trendkutatás célja az, hogy a jelenben feltűnő, de érzékelhetően erősödő társadalmi jelenségeket felkutassa, feltárja azok okait, növekedésük várható hatásait a vásárlás a fogyasztás területén azért, hogy a gazdaság szereplőinek döntéseit támogassa [Szente, 2013] Öko gazdálkodás A helyi termékekhez szorosan kapcsolódik az Öko gazdálkodás, mint környezettudatos viselkedés. Ehhez illeszkedik a bio gazdaságok megléte is, akik környezetszennyező anyagoktól mentes, vegyszermentes termékeket állítanak elő a tudatos, vagy tudatos életet kívánó fogyasztók számára. Öko (biológiai vagy, ökológiai vagy, organikus) gazdálkodás alatt olyan környezetkímélő, és megújító, mező -, erdő -és tájgazdálkodási rendszert értünk, amely szigorú előírások keretei között zajlik, speciális termelés- és termékellenőrzéssel, valamint minőségtanúsítással. Az ökogazdálkodás különleges minőségű termékei garantálják a termelő és a fogyasztó egészségvédelmét. A termelés aktív környezetvédelem és életformaváltás igényével zajlik (Hofer, 2009) Biotermék A biotermékek a bio/öko/organikus tulajdonságuknál fogva piacra lépésükkel egy összetéveszthetetlenül új (innovatív) pozíciót és kommunikálható termékkülönbözőséget testesítenek meg, melyet a fogyasztók többletként fognak értékelni, - a hivatalos tanúsító szervek minősítése alapján. Mivel a termék összetéveszthetetlen különbözősége nem egy látható tulajdonság, ezért a tanúsítást a terméken az alábbi igazolt kritériumok feltüntetése biztosítja a fogyasztók számára: 6

7 Öko vagy bio vagy organic szó a termék megnevezése előtt, Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó kifejezés, Az összes alkotórész feltüntetése, - a nem 100%-os biotermék esetén: o *-al jelölve az ellenőrzött alkotórészeket, és o nincs csillag a nem bio alkotórészek mellett, A termékeken szerepel az ellenőrző szerv neve, kódszáma és logója, o Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (Hu-Öko001), o Ökogarancia Hungária Kft. (Hu-Öko002) A védjegy A védjegyek olyan jelölések, melyek közvetett minőségjelzőként funkcionálva alkalmasak a termékek leírására, minőségük azonosítására, a megkülönböztetésre, segítve ezzel a fogyasztót döntése meghozatalában. Jelentős szerepet töltenek be továbbá a vállalkozás márkavédelmi és marketingstratégiájában, mellyel hozzájárulnak az arculat és a termék hírnevének a fogyasztók által történő behatárolhatóságához. Ez utóbbiak bizalmat indukálnak, megteremtve az érzelmi kötődés és ennek következtében a vállalathoz hűséges ügyfélkör kialakulásának lehetőségét. A védjegy és az azt viselő termékek sikere két tényezőtől függ: a termékek megbízhatóságától és a védjegy bevezetésétől, ismertségétől [Bódi, 2014]. A védjegyet a védjegyszervezet fogalmazza meg, hogy melyek azok az értékek, amelyek megkülönböztetik, valamilyen szempontból értékesebbé teszik az adott védjeggyel jelölt terméket az összes többitől [Allercherné, 2014]. A védjegyekkel kapcsolatos attitűdök: bizalmat kelt, garanciát nyújt (nevét adja a termékhez), állandó minőséget sugall, ha magyar termékről van szó, nagyobb biztosítékot jelent, fontos az élelmiszerbotrányok miatt, érzelmi kötődést alakíthat ki [Bódi, 2014] A Kaposvár Kincse projekt Egy pályázat keretében a Kaposvári Önkormányzatnak lehetősége nyílt egy helyi védjegy bevezetésére. A pályázatot az Önkormányzat a Környezetvédelmi és Energia Operatív 7

8 Program keretébenkeop-6.2.0/b/ azonosító számmal nyerte el. A projektet a Kaposvári Nagypiac Kft-vel és a Zselici Forrás Kft-vel konzorciumban valósítja meg a Kaposvár Városi Önkormányzat. A védjegy még fizikai formájában nem található meg sehol, mert építés alatt áll az eladóhely, de már most dicséretes teljesítmény, hogy a válaszadók nagy része ismeri ezt a védjegyet. A program célja, egy egységes védjegy kialakítása, a Kaposvár és környezetében (40 km-es körzetben, de kizárólag Somogy megyében) előállított termékek összefogására, valamint egy helyiség kialakítása, ahol ezeket a termékeket a fogyasztók megvásárolhatják. A védjegy megszerzésének minőségi feltételei is vannak. Úgy tudják a termékek a védjegyet megkapni, ha legalább egy tulajdonság tekintetében kiemelkedő minőséget képviselnek. Az egészséges életmódra való ösztönzés is a célok között szerepel, ezért az elbírálás során ilyen kiemelkedő minőségi előnyt jelenthet, amennyiben a nevezett termék hozzáadott egészségvédő összetevőt tartalmaz, vagy környezetbarát megoldást alkalmaz (pl. környezetbarát csomagolóanyag). Ilyen előnyt képviselhet még pl.: kiemelkedő érzékszervi tulajdonság, dúsítás vagy csökkentés adott összetevő tekintetében, esztétikus design/megjelenés, praktikus csomagolás és egyéb minőségi szempontok. A védjegy használatára az alábbi osztályokba besorolt termékek előállítói pályázhatnak - a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint: 29. osztály: Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30. osztály: Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. 31. osztály: Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta. 32. osztály: Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33. osztály: Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). [Kaposvár Kincse Tanúsító Megjelölés Szabályzata, 2014] 8

9 2. TELL GYÜMÖLCS Ezt a családi gazdaságot választottam alanynak, hiszen a vállalkozás természetes, 100%-ban bio termékeket termel, mindamellett hogy kézi erővel és környezettudatos tevékenységgel termeszi gyümölcseit. Primer kutatásunk során egy mélyinterjús vizsgálatot csináltunk, mely egy kvalitatív jellegű kutatási eljárás. Ezen módszer egy feltáró jelleggel végzett kutatás, amely során egyetlen emberrel beszélgetünk az adott témáról, ezáltal mélyebb betekintést, és több információt kaphattunk. A családi gazdaság 2002-ben kezdte el működését, amikor is egy pályázat keretében 6 hektár gyümölcsöst ültettek el Kaposszerdahelyen a Németh József utcában. A ház, ahol a tulajdonos lakik és ahol a gyümölcsök válogatása, feldolgozása történik 2004-ben épült. A tulajdonos Búsné Fokvári Katalin, aki kertészmérnökként végzett biogazdaságot vezető őstermelő, kistermelő. A gyümölcsösben az alábbi fajták vannak: Cseresznye Meggy Kajszibarack Szilva Alma A gyümölcsök érési sorrendjének köszönhetően májustól októberig mindig van friss áru a gazdaságban. Az idei 2014-es évben alacsonyabb volt termés mennyisége, mint a 1. ábra: A gyümölcsös tavalyi évben, amit megalapozhat a tavalyi hihetetlen mennyiségű termés is. Az időjárási körülmények miatt, az idei évben, csak átlaghoz közeli termés sikerülhetett. A cseresznye és a meggy friss áruként, a szilva és a kajszibarack lekvárként, a többi pedig 100%-ban facsart gyümölcsléként van felkínálva a végső felhasználóknak. 9

10 2.1. Elosztás A friss gyümölcsöket és a feldolgozott termékeket a Pesten található Csörsz utcai Ökopiacra szállítva árusítják. Ez a piac a Magyar Biokultúra Szövetség kezelésében van, ahol a termékeket a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felügyeli. E mellett még sok helyre hívják, mert ilyen minőségű terméket kevesen forgalmaznak, másrészről kevés helyi termelő van ebben a termelési szektorban. Mindezek mellett a Biokontroll még felügyelőket is kiküld a vállalkozás helyszínére, hogy megvizsgálja a bio jelző használatának jogát, és hogy minden úgy zajlik-e a feldolgozás és termelés körül, ahogy az meg van szabva. Abban az esetben, ha nem megfelelő minőségű az áru (meg van ütődve, formai hibák), inkább nem kínálja fel a fogyasztóknak, elkerülve a negatív marketinget és hűséges fogyasztói megtartása érdekében Értékesítés A gyümölcsösből eredetileg friss gyümölcsértékesítés volt a dominánsabb, de az idő múlásával átvette szerepét a gyümölcslé értékesítése. Az említett biopiac mellett még háznál található értékesítés is jelent van a vállalkozás életében, valamint környékbeli fesztiválokon való részvételekor is értékesít a helyszínen. Ilyen fesztiválok a Kaposvár Mézfesztivál, a Hurka és kolbásztöltő fesztivál, a Kaposvári 2. ábra: Kitelepülés Állattenyésztési Napok és egyéb kulturális események is. A Kaposvári Nagypiaccal kapcsolatban kérdeztem a termelőt, aki elmesélte, hogy ezelőtt 2 évvel még járt a piacra árulni termékeit, de felhagyott vele. Már nem áll kapcsolatban az intézménnyel. A piacon fellelhető helyi termékek boltja pedig számára nagyon eldugott volt, nem látott benne semmi a vállalkozás számára haszonnal bíró lehetőséggel. Azonban az idén indult Kaposvár Kincse projektről hallott, és már tárgyalási folyamatban vannak. A Kaposvár Kincse projekt mellett még szerepet kap a 4 torony címet viselő projekt, mely a Kaposvár, Nagykanizsa, valamint a horvátországi Kapronca és Csáktornya helyi termelőit összefogja. 10

11 Ezen projektek ismertetése közben a termelő bevallotta, hogy jónak tartja ezeket a kezdeményezéseket, így elindítanak egy összefogást, és később talán ez ki fog hatni az egész ország területére mind a termelőkre és a fogyasztókra. A friss gyümölcsök, mint cseresznye és meggy nagyon kelendő, mert a piacon nem sok választék van, így gyakorlatilag a megtermelt mennyiség majdnem 100%-osan eljut a végső fogyasztókhoz. A nagyobb távolságra jutáshoz kishasznon gépjárművet használnak Termékek A termesztés és a feldolgozás is 100%-osan bio, így vagy semmi, vagy minimális adalékanyaggal dolgozik a vállalkozás (bio nádcukor). Meggyből és almából 100%-os gyümölcslét állítanak elő, amelyek fajtánként eltérőek, így megkülönböztetve például az almának több fajtáját, amelyek ízükben eltérnek egymástól. Ezáltal tudnak egy termékfajtán belül több vásárlói igényt kielégíteni, ami jelenti a választás lehetőségét, ezt a fogyasztók kedvelik. A préselt gyümölcs minőségileg étkezésre is használható, vagyis gondos válogatás után történik a préselés. Szilvából és kajszibarackból még lekvárt készítenek. Friss gyümölcsök, amelyek leszedés után rögtön értékesíthetőek, azok a cseresznyék és a meggyek. Az összes gyümölcs (friss és feldolgozni való) mind kézzel gondosan válogatva van, így biztosítva a minőségét az áruknak. A 6 hektár gyümölcsös átlagosan évente 5-10 ezer liter almalét, 2-4 ezer liter meggylét, 500 kg friss meggyet és 1 tonna cseresznyét jelent. Ezt a termésátlagot nagyban befolyásolja az adott év időjárási viszonya. Ha sok eső keletkezik, akkor a gyümölcsökbe több víz kerül, kidurranhatnak és a kártevők ellen sem tudnak védekezni Árak Az árakról tájékozódva megállapíthatom és ezt a megkérdezett őstermelő is említette, hogy a gyümölcsök ára kevéssel van a 8-10 évvel ezelőtti gyümölcs árszínvonal alatt. Ez a tény meglehetősen megnehezíti a termelők helyzetét, fenntarthatóságát. Szerencsére az utóbbi 2 évben elindulhatott egy folyamat, amelynek eredményeként az árszínvonal emelkedni fog tette hozzá a megkérdezett őstermelő. Az érési szezon elején magasabb áron is képes eladni a termékeket, amelyeket a vállalkozó elmondása szerint nem tekintenek magas árnak, a minőség fejében. A fogyasztó, ha magas is az ár, mindenképp visszatér a termelőhöz, mert a legjobb terméket nála találhatja. Így is mondható olcsónak, hiszen nincs többletköltség a feldolgozás, és betakarítás következtében, 11

12 köszönhetően az otthoni feldolgozásnak. Nyugodt szívvel adom mérsékeltebb áron termékeimet. Sokszor ugyan megesik, hogy a termékek árszínvonala alacsonyabban van a konvencionális termékek árszínvonalánál Környezettudatos viselkedés, fogyasztó A környezettudatosság már eleve megjelenik a gyümölcsös megtekintésénél. Nincsenek felesleges környezetszennyező anyagok a területen (motoros berendezések) és ami van, az csak a kötelező rossz. A gyümölcsfák virágzásától kezdve a termésig folyamatosan védve vannak permetszerekkel, amelyek megfelelnek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. előírásainak és környezetszennyező tevékenységet nem vonnak maguk után. Főleg réz és kén tartalmúak, amelyek nem felszívódóak, így a gyümölcsben nem találhatóak meg ezek a szerek. A betakarítás és feldolgozás hagyományos kézi erővel történik, amely egyúttal munkát is ad az embereknek, diákoknak. Sajnos a helyi emberek többsége nem alkalmas a szakszerű szüretelésre, így napszámosként már környékről való embereket és diákokat alkalmaz. A feldolgozás után például a gyümölcsleveket tekintve csomagolás szempontjából kifejezetten környezettudatosnak tekinthető a vállalkozás. A gyümölcsleveket aszeptikus zsákokban árulják, amelyeket első eladáskor tároló dobozba csomagolva értékesítik. A dobozok többszöri felhasználásához (csökkentve a megtermelt szemetet) csak új zsák vásárlása szükséges az újratöltéséhez. Azután hogy a doboz elhasználódott, a szelektív szemétgyűjtés következtében újrahasznosításra kerül. Figyelve a környezet védelmét, a dobozokból csak ha szükséges, akkor rendel. Így van ez a címkékkel is. A feldolgozás melléktermékeként megmaradó törkölyt is felhasználják. Jó viszonyban áll egy helyi termelővel, akinek tehénfarmja van, így a teheneknek kiegészítő táplálékként szolgált, vagy a helyi vadászegyesületnek ajánlja fel a téli idényben esedékes vadetetéshez. Az átlagos fogyasztói a Tell gyümölcs termékeinek a biotermék fogyasztók. Ezek mellett még nagy számban vannak visszajáró fogyasztók, akiknek természetesen ízlik az áru. A biopiacon az értékesítés során megfigyelte a termelő, hogy főleg gyerekes családok vették termékeit, akik emellett egészségtudatos életet élnek. A termék vásárlásánál még fontos, hogy egy státusszimbólumként is szolgál a biotermék, mely minőségi élelmiszert és beteg emberek számára akár gyógyszert is jelenthet. 12

13 2.6. Marketing A termékek népszerűsítése érdekében több módon is próbálkozik a termelő. Időszakonként szórólapot terít szét az árusító helyen, vagy az érdeklődőknek névjegyet ad. Emellett még megjelent a vállalkozás az e-marketing területén is, így webes honlapot (www.tellgyumolcs.hu) alakítottak ki. A mai időket elnézve nem volt kérdéses még, hogy a népszerű közösségi oldalon is jelen legyen, a Facebook-on. A termelő elmondása szerint nem fordít nagyobb gondot a termékek népszerűsítésére, 3. ábra: Meggy- és almalé eladják azok magukat. Jó termékért visszajön a vevő és más potenciális fogyasztóknak is elmesélik kellemes élményeiket, így a szájreklám nagyon fontos számára. A korábbi években a gyümölcsleveket megpróbálta mindenféle felirat és címke nélkül értékesíteni, de nem hozott nagy sikert a naturalista nézet, így kényszerült egy saját címkét terveztetni és egy kaposvári nyomdában sokszorosíttatni. Így is jött arra a következtetésre, hogy címke mindig kell a termékre, még akkor is ha kizárólagos bio fogyasztóval áll szemben a termék. A vállalkozásnak lett egy logója is, amely a Tell névhez igazodva megpróbálja asszociálni Tell Vilmos történetét, vagyis amikor a testvére fejéről nyílvesszővel lelövi az almát. A kifröccsenő gyümölcslé csepp idézi a lé frissességét és természetességét. A logóban szimbolikusan megjelenik az alma és a meggy is, hiszen mindkét gyümölcsből értékesít gyümölcslét. 13

14 3. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Dr. Hofer Mária: Bioélelmiszerek fogyasztásának tendenciája Magyarországon, Győr, 2009, Széchenyi István Egyetem 2. Agrár Európa: Az Önellátó falu modell. Vidékfejlesztés II I.,p Allercherné Szépkuthy Katalin: Mit jelentenek a védjegyek? Agroinform 6. szám, 2014, p Gonda Tibor: A helyi termék turisztikai hasznosítása a vidékfejlesztés új lehetősége, A Falu, XXIX. évf. 1.sz. p Hutflesz Mihály (2008): Termeljünk helyi terméket lesz munka, jobb lesz a gazdaság és még értékeket is őrzünk! cikknyomtatas/34403_ termeljunk_helyi_termeket_lesz_munka_jobb_lesz_es_is (Letöltés ideje: ) 6. Dr. G. Fekete Éva: Helyi termékek előállítása és értékesítésea Zala Termálvölgyében, 2009., p default/files/helyi_ termek_tanulmany_ zalatermalvolgye_0.pdf (letöltés ideje: ) 7. Dr. Szakály Zoltán, Marketing előadás anyaga, Kaposvári Egyetem Szente Viktória, Fogyasztói magatartás előadás anyaga, Kaposvári Egyetem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata: Kaposvár Kincse Tanúsító Megjelölés Szabályzata,

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA 1 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. MECSEK PORTÉKA TANÚSÍTÓ VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA... 3 3. VÉDJEGYJOGOSULT

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2012 1. Tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka több mint egy étel több mint vendéglátás több mint egy termék A Vidék Minősége a valódi érték a megkezdett út arculat, szórólapok,

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01725 ( 220 ) 2010.05.31. ( 731 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági

Részletesebben

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG (ESETTANULMÁNY) Készítette: Magyar Tárek Zoltán Kaposvári Egyetem III. évfolyamos Kereskedelem és Marketing szakos hallgatója 1 Bevezetés Horváth Zoltán és neje 2008-ban

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02869 ( 220 ) 2011.09.09. ( 731 ) Pártos Csilla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében Dr. Tóth György elnök, Völgység Kincse Szövetkezet Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014.

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. november 27., Székesfehérvár Szomi Edina/Bognár Krisztián/ vidékfejlesztési

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Fertõszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Új j kormányos - régi gondok. Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25.

Új j kormányos - régi gondok. Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25. Új j kormányos - régi gondok Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25. 1. Élelmiszerellátás, táplálkozás igényeinek időbeli trendje Múlt Jelen Jövő Célrendszer Fokozott igények a vásárló

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

ALAKORSHOW. Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig

ALAKORSHOW. Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig ALAKORSHOW Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig Kanyó Zsolt, fejlesztési részlegvezető BiokontrollHungária Nonprofit Kft. ALAKORSHOW Teljes

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András Tájékoztató és minősítő rendszerek Összeállította: Sallai András Tanúsítás olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás megfelel az előírt

Részletesebben

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005.

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. 2 A táplálkozástudomány miközben folyamatosan kutatja az egészséget

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly nemzeti

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Tiszanána Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Kökény község Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT.

KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT. KÖSZÖNTÖM A KÁRPÁT MEDENCEI AGRÁRFEJLESZTÉSI FÓRUM, ILLYEFALVA 2015. RÉSZTVEVŐIT. II. AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉK FOGALOM KÖRE: - ökológiai termék az egyetemes világ produktuma - biotermék az élő szimbóluma -

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l A nyilvántartásba vétel száma: 2/1997 neve: Molnár Emília

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat!

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! E.ON EnergiaKözösségek 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! A Rezsiszelídítők közösségének közlekedési szokásainak bemutatásához, elemzéséhez elsőként is karbon-lábnyom

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Mondd, te mit választanál?

Mondd, te mit választanál? Mondd, te mit választanál? Veresné Bálint Márta Ph.D. Semmelweis Egyetem ETK Alkalmazott Egészségtudomány Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013.

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl esrempehollós Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Ásványráró Község Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt

Részletesebben

A gyümölcs felhasználásának különböző formáit különböztetjük meg, pl.: A gyümölcs darabossága szerint megkülönböztetünk:

A gyümölcs felhasználásának különböző formáit különböztetjük meg, pl.: A gyümölcs darabossága szerint megkülönböztetünk: Áruismeret Dzsemek A NYERSÁRU A kiváló minőségű dzsemek előállításának alapfeltétele a kifogástalan nyersanyagok felhasználása. A gyümölcs felhasználásának különböző formáit különböztetjük meg, pl.: Friss

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT 2. sz. melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7624 Pécs, Tettye tér 9.) mint védjegyjogosult Duna-Dráva Nemzeti Parki

Részletesebben

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2 Termék fogalma Terméknek minősül mindaz,

Részletesebben

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag ismeretterjesztő kiállítás oktatóprogram környezettudatos csapatépítő tréning öko játszóház családi program ParasztWellness ÖKO-Pack Zöld Programcsomag Célunk a környezettudatosság terjesztése és fejlesztése,

Részletesebben

ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

ÖKO-Pack Nonprofit Kft. ÖKO-Pack Programcsomag Ismeretterjesztő kiállítások, környezettudatos csapatépítő tréningek, öko játszóházak, családi programok, Recycling Work-shop, Javítóműhely és Paraszt-Wellness! Környezetvédelmi

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Miért nem bomlik le a "meki kaja"? Az igazi magyarázat!

Miért nem bomlik le a meki kaja? Az igazi magyarázat! Miért nem bomlik le a "meki kaja"? Az igazi magyarázat! Elérkezettnek láttuk az időt, hogy összegezzük az interneten keringő írásokat, videókat és adalékanyagokat az örök életű burgerekről. Válaszokat

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. VÉDJEGYEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. VÉDJEGYEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR TERMÉK NONPROFIT KFT. VÉDJEGYEIRŐL Bemutatkozás - 2006: alakulás, nonprofit civil szervezet, politika- és szektorsemleges; - 2008-ban kirobbanó válság miatt megváltozott külső gazdasági

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

Marketing. Gyakorlat.Műhely. Ételek elvitelre. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Gyakorlat.Műhely. Ételek elvitelre. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Gyakorlat.Műhely Marketing Ételek elvitelre Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 TARTALOM Gyakorlat. Műhely Ételek elvitelre Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM A tartaloméert

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010. Neve: Máté Plastic Bt. Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező!

1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező! BEJELENTKEZÉSI LAP AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERÉBE A TANÁCS 834/2007/EK ÉS A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE, ILLETVE A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. ALAP FELTÉTELRENDSZERE SZERINTI

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben