TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL ALSÓÖRS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007. 06. 19. ALSÓÖRS"

Átírás

1 BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETFEJLESZTÉS TÁJGAZDÁLKODÁS ENERGIAHATÉKONYSÁG keretében a: TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL ALSÓÖRS Előadó: Dr. Unk Jánosné* okl. villamosmérnök, megújuló energia szakértő regionális tervező, a PYLON Kft. ügyvezetője ENERGIAHORDOZÓK, HAZAI ÁTFOGÓ ÉS HELYI POTENCIÁLIS ADOTTSÁGOK (NAPENERGIA, BIOMASSZA, GEOTERMIKUS, SZÉL- ÉS VÍZENERGIA) ÉS ÁTALAKÍTÁSI-, HASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK, ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSEK, VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK BEMUTATÁSA I. előadás: 1. NAPENERGIA közvetlen villamos energia hasznosítási technológiái (fotovillamos napcellás autonóm, kvázi autonóm rendszerek) 2. BIOMASSZA (országos potenciális adottságok felmérése, területi megoszlások, összevetés a területi energiaigényekkel, elindult megrekedt hasznosítások, területfelhasználási korlátok. Balatoni BKÜ Program nád hasznosítási projektje II. előadás: 3. GEOTERMIKUS ENERGIA (országos potenciális adottságok, BKÜ területi adottságok, programjavaslatok, komplex hasznosítási tervek, projektek. Hőszivattyús rendszer fűtés-hűtésre) 4. SZÉL- ÉS VÍZENERGIA (országos potenciális adottságok, helyi lehetőségek, kisfogyasztói technológiák) * Elérhetőségek: PYLON Kft., 1126 Bp. Istenhegyi út 9/d. Tel: (1) ; Fax: (1) ; Mobil: ;

2 MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS ADOTTSÁGAI 3. GEOTERMIKUS ENERGIA POTENCIÁL 1. ábra: Hőmérséklet eloszlás 2000 méter mélységben [2] 2. ábra: Hőmérséklet eloszlás 3000 méter mélységben [2] 2

3 3. ábra: Megújuló energiaforrás-bázisú erőművek javasolt helye a térszerkezetben [12] 4. ábra: Magyarország CH meddő kútjainak területi megoszlása [26] 3

4 HELYI ADOTTSÁGOK A közvetlenül a tóparton feltárt, ásványvíz értékű és beltartalmú kutak hasznosításának nagymúltú hagyományai mellett, nagyhőmérsékletű hévízkutak inkább csak a part második vonulatában, a háttértelepülésekben fordulnak elő, ill. ismeretesek, a nagy tektonikai törésvonal -ban (lásd az 5. ábrát), ott is elsősorban a BKÜ területe délnyugati és déli részein. Ezek között is kiemelkedik a Marcali és Lengyeltóti kistérség területe, ill. még inkább leszűkítve: a Táska, Buzsák, Buszák-Csisztapuszta, Lengyeltóti-Öreglak és Somogy-szentpál-Kisperjés települések zömmel külterületi hévízkútjai és meddő CH kútjai (lásd a 6. ábrát). 5. ábra: Magyarország főbb tektonikai vonalai, a harmadidőszaki medencealjzat mélységű és a valószínűsített nagy entalpiájú repedezett, breccsásodott, kasztosodott karbonátos tárolók helyei 4

5 6. ábra: Geotermikus kiserőmű és komplex hőhasznosítási telepítési változatai ( A, B ) 5

6 1. táblázat A számításba vehető, kooperáló kutak jegyzéke az A) változatra A B változat telephely javaslata több szempontból kedvezőbb az A -nél, mivel ez Marcali kistérség déli részére tevődik, pontosabban a közvetlen szomszédos települések, így Gadány-, Mesztegnyő, Hosszúvíz értékes, 3000 m-nél mélyebb kútjaira alapozva (2. táblázat) valósítható meg, valóban nem zavarva a szűkebb üdülőkörzetet és védett területeket, ugyanakkor ez a bázis kooperálhat Marcali város hőellátásával és/vagy néhány középüzem központos hőellátására is vállalkozhat a szűkebb települési hőigények kielégítésén felül. Mintaprojektként ez a B változat javasolható, a város és vállalkozók lehetőségeitől függő komplex hasznosítás alkotóelemeivel kibővítve, beleértve a Marcali Termálgyógyfürdő, gyógyszálló és városi strandhasznosítást is. 6

7 Termálkutak a B változat térségében 2. táblázat A nagymúltú gyógyfürdőhelyek; mint Hévíz, Balatonfüred, később Zalakaros, Buzsák-Csisztapuszta mellett, a termálvagyon ellenére, a reménybeli települések alig jutottak tovább nagyszabású terveknél, a BKÜ területén az elmúlt félévszázad alatt. E programot (2001. jan május) megelőzően, ellenben, főleg kormányzati támogatás reményében, annyira felgyorsultak az önkormányzati termálkút hasznosítási helyi törekvések, üdülési turizmus fejlesztési főcéllal, hogy napjainkra, csak a Balaton déli-, DNY-i térségében, egymás tőszomszédságában, mintegy 6 helyen folyik, olyan előrehaladott, nagyszabású ( fő befogadóképességű) gyógyüdülő komplexum projektszintű tervezése, így: Táska, Buzsák, Buzsák-Csisztapuszta-Fonyód, Somogyszentpál, Marcali, Lengyeltóti-Öreglak és valamivel távolabb: Balatonszemes térségében lásd a 7. ábrát), melyek közül 5 projekt szűkebb-tágabb területe átfedi egymást, ugyanarra a külföldi érdeklődésre, de nagyobb, igényesebb létszámra számítva, amit most a Csisztapusztai állandó közönség testesít meg. 7

8 7. ábra: A Balaton Déli part üdülőterületi komplex termálvíz és energiahasznosítás lehetséges térségei 8

9 3. táblázat A Balaton déli parti háttértelepülések hévíz és meddő CH kútjainak jegyzéke ismert paraméterei, főleg gyógy- és strandfürdő hasznosításra preferálva 9

10 A vázolt, leszűkített kedvező geotermikus adottságokra alapozva, jelenleg a következő gyógyfürdőhelyi hasznosítási tervezés folyik: 1. Marcali térségében gyógyfürdő-gyógyszálló, strand együttes (3,0 mrd Ft) 2. Somogyszentpál térségben gyógyfürdő-szolgáltató együttes (2,0 mrd Ft) 3. Táska térsége saját gyógyüdülőfalu komplexummal (10 12 mrd Ft) és 4. Fonyódra kiépített termáltávhő-vezeték kapcsolattal (1,0 1,2 mrd Ft) 5. Buzsák térsége saját strand és élményfürdő fejlesztés (3,0 3,89 mrd Ft) és 6. Csisztapusztai termálstrand rekonstrukciós fejlesztése (0,8 1,2 mrd Ft) 7. Lengyeltóti-Öreglak tágabb térsége termálstrand együttese (2,0 mrd Ft) 8. Balatonszemesi gyógyfürdő-szolgáltató együttes (2,0 mrd Ft) Ezek közül Marcali távlati programja bekerült a komplex energetikai alprogram javaslatba, ahol a gyógyfürdői hasznosítást megelőzően, a hőhordozó közeg felső hőmérséklettartományát villamos és hőenergia-átalakításra és ellátásra lehet hasznosítani. 10

11 8. ábra: A villamos áram fejlesztést és a közvetlen termálhő hasznosítást egyesítő segédközeges bináris rendszer telepítési elvi vázlata 11

12 Technológiai javaslatok A termálgyógyfürdőhelyek vízkincshasznosítása akkor optimális, ha valamennyi jellegzetes hőlépcsőjének energiatartalmát, az ismert hasznosítási válfajok szerint értékesítik, különösen a gyógy- és strandfürdői hasznosítás feletti hőmérsékleti tartomány energiáját: elsősorban fürdőtelepi létesítmények, szállók, apartmanok, üdülőházak, üvegházi hajtatás stb. hőellátására (fűtés-hűtés, használati melegvízre), kis körzetű távhőellátási rendszer létesítésével, majd a fürdővíz balneológiai hasznosítása utáni hőtartományt pl. kertészeti létesítmények vagy állattartó objektumok hőellátására. Növelhető a rendszer hatásfoka megfelelő hőszivattyúk beiktatásával több fázisban, azonfelül a téli-nyári kiegyenlített hasznosítás megvalósításával, esetleges napkollektoros napenergia-hasznosító felületek beépítésével. 9. ábra: Termálvíz hasznosítási vázlat hőszivattyús kombinációval gyógyfürdőhelyi komplexumok térségében 12

13 TECHNOLÓGIA 10. ábra: Hévíztermelő és hasznosító rendszerek elvi vázlata 13

14 11. ábra: Kis kategóriájú (100 kw) kettős ciklusú geotermális áramfejlesztő egység 14

15 TÁJÉKOZTATÓ KÖLTSÉGEK A termál és gyógyfürdői komplex fejlesztések prognosztizált alapköltségeit és a geotermikus energiahasznosítás addicionális költségeit célszerű volt összesíteni ahhoz, hogy megítélhető legyen a térségre háruló feladat és annak támogatási lehetőségei (lásd az 5.6/2. sz. táblázatot). Előzetes és globális költségösszesítő 4. táblázat 5. táblázat Közép- és hosszabb távú, évekre bontott, prognosztizált költségmegoszlások 15

16 FÖLDHŐ HASZNOSÍTÁS hőszivattyús technológiával fűtés-hűtés és melegvíz készítésre A hőszivattyú a földi hőáramot (a nap által felmelegített talaj, talajvíz mélyebb rétegeinek hőmérsékletét) nem közvetlenül hasznosítja, hanem ezt az alacsonyabb (5 25 o C) hőt átadja egy speciális munkaközegnek (amelynek igen alacsony a forráspontja, csak nagy nyomáson cseppfolyósodik). Ezt a munkaközeget egy zárt rendszerben (ami két hőcserélőt összekötő egy körvezetékből áll) az oda beiktatott kompresszor keringteti ill. hajtja meg (lásd a 12. ábrát); a hidegoldali hőcserélő előtt a folyékony halmazállapotban lévő munkaközeg nyomását egy nyomáscsökkentő szelep leejti kb. 1,7 5 bar-ra, aminek hatására a munkaközeg 0 o C-ra lehűl; a párolgáshoz szüksége sőt a hőcserélő másik oldalán átfolyó környezeti közegből (földhőből, talajból, vízből, levegőből) vonja el, annak lehűtésével. 12. ábra: A hőszivattyú elvi működési vázlata 16

17 Ezt a kb. 3 5 o C felmelegedett munkaközeget a kompresszor elszívja, besűríti 13, bar nyomásra, amelytől a lecsapódó munkaközeg felmelegszik ,5 o C-ra. A lecsapódásnál felszabadul az a hő, amelyet a környezetből elvont, megnövekedve a kompresszoron keresztül betáplált és hővé alakított 4,5 5-szörös energiával. Mindezt az energiát, a másik hőcserélőn áthaladva átadja a fűtési rendszerben keringő fűtőközegnek. A rendszer hatékonysági mutatója (COP, ε) a választott technológiával ε = 4,5 5,0, ami azt jelenti, hogy a hőszivattyú 1 kw elektromos energiájával és a kőzethő ill. talajhő melegének felhasználásával 4,5 5,0 kw hőteljesítmény állítható elő (levegő esetében ε = 3, talajvíznél ε = 4, termálvíz 20 25oC esetén ε = 5 7). 17

18 A hőszivattyú-gépegység után a földkollektor a rendszer második legfontosabb eleme. Ezek közül ma leghatékonyabb a függőleges csőhurok-szonda (lásd a 13. ábrát), amely 120 mm átmérőjű, m mélységű talajba fúrt lyuk(ak)ból áll, amelybe kerül a nyomáspróbázott, vízzel feltöltött csőhurok. Ez után a kollektorlyukat a jobb hőátadás érdekében bentonit-cement zaggyal töltik fel. A kollektortól a hőközpontig kiépítendő gerincvezetéket a fagyhatár alatti mélységbe kell fektetni, majd csatlakoztatni a hőszivattyúhoz. Az adott hőigényhez illeszkedően, több függőleges szonda telepíthető. Jelen projektben min. 4 db szükséges. 13. ábra: Függőleges szondából kialakított földkollektor 14. ábra: Zárt kútpáros rendszer Ismeretes még zárt kútpáros rendszer megoldásmód (a 14. ábrán), ahol a talajvízkútból búvárszivattyúval nyert víz hőjét vonják el (a talajvíz állandó hőmérséklete 7 o C 12 o C, jó hővezető képessége révén ideális hőforrás), majd a lehűlt vizet vagy egy másik kútba, vagy felszíni vizekbe (patak, folyó, tó) vezetik el, vagy visszaszivárogtatják a földbe dréncsöveken át. 18

19 A talajkollektoroknak ismeretes az ún. horizontális elhelyezése (lásd a 15. ábrát), amikor is több mint száz méter hosszú, speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket vagy polietilén csöveket fektetnek le 1 2 m mélységbe. A rendszer segítségével Watt/m 2 energia nyerhető. 15. ábra: Horizontális kollektorok elhelyezése Hőközpont nézetrajza 19

20 PÉLDA (ajánlott típusok) * A teljesítményértékek az EN 255 szabvány szerint értendők (keringetőszivattyúk nélkül) ** Beépített keringetőszivattyúkkal nem érhetők el *** gl-gg típusú olvadószálas biztosító vagy D típusú kismegszakító Nagyteljesítményű vezérlőrendszer, REGO 6000, négysoros megvilágított kijelzővel az optimális működés és az egyszerű beállítás érdekében Fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmas beépített keringetőszivattyúk Beépített hajlékony csőrendszer Rezonanciamentes zajszigetelő búra és zajszint csökkentésére Hatásfokot növelő új befecskendezési technológia CompSafe védi a kompresszort és növeli élettartamát Egyszerű beszerelés, könnyű karbantartás 20

21 Vaillant geotherm Wärmepumpe (hőszivattyú) Elrendezése Elve Teljesítményadatok I. Teljesítményadatok II. Nézete 21

22 SZÉL ÉS VÍZERŐ HASZNOSÍTÁS 16. ábra: Szél- és vízerő-hasznosítási hagyományok Magyarországon 17. ábra: Nyári téli szélirányok és szélsebességek területi megoszlása 22

23 SZÉLENERGIA POTENCIÁL 18. ábra: Magyarország szélerő térképe 70 m magasságban 23

24 19. ábra: Kis szélerőgép-rendszer felépítése 24

25 KISFOGYASZTÓK ELLÁTÁSA SZÉLERŐGÉPEKKEL Változatok a különböző igényű tanyatípushoz tartozó fogyasztók ellátására 1. Alapváltozat: kisigényű, lakáscélra hasznosított tanya (8. kat.) L2 fogy. tip. 1 fázisú, 0,8 max. 3,0 kw vill. telj.szükségletű tanya ellátására Becsült villamos energia fogyasztása: 2200 kwh/év; 180 kwh/hó, 6000 Wh/nap 2. vált. Közepes igényű lakás vagy üdülési célú tanyai fogyasztó (9. kat.) L3 tip. 1 fázisú, 1,6 max. 6,0 kw vill. teljes.szükségletű tanya ellátására Becsült villamos energia fogyasztása: 4400 kwh/év; 360 kwh/hó, 1,2 kwh/nap 3. vált. Mezőgazdasági termelő és lakófunkciójú tanyai fogyasztó (1. kat.) T1 tip. 1 fázisú, 2,4 8,0 kw villamos teljesítményszükségletű tanya ellátására Becsült villamos energia fogyasztása: 6600 kwh/év; 550 kwh/hó, 1,8 kwh/nap 25

26 Vállalt műszaki paraméterek és költségelőirányzatok az fenti változatokra 26

27 4. vált. Mezőgazdasági kistermelő, vagy lakófunkciójú családi gazdaság típusú (3. kat.) T2 tip. tanyai fogyasztóhely ellátására 3 fázisú, 6,0 kw villamos teljesítményszükségletű tanya Becsült villamos energia fogyasztása: kwh/év; 10,5 kwh/hó, 3,6 kwh/nap 27

28 A hazai kereskedelemben további egyedi, önellátó kis szélerőgépes technológiákat is forgalmaznak, amelyek közül kis és nagyobb teljesítményű változatokat célszerű még számításba venni, ezek: 5) Alapváltozat, kisigényű, lakáscélra hasznosított tanya (8. kat.) L2 fogy. típus 1 fázisú, max W villamos teljesítményszükségletű fogyasztó Becsült villamos energia fogyasztása: 2000 kwh/év, kwh/hó, 5,5 kwh/nap Technológiai berendezés és telepítés költsége, szélturbina: 700 eft Ah akkumulátortelep + töltő 500 eft + inverter + vill. berend. 550 eft + 17 m tartóoszlop 250 eft + 300W-os napelem (1300 Ft/W) ára: 400 eft. A rendszer nettó ára: 2,4 millió Ft + ÁFA 28

29 6) Mezőgazdasági termelő és lakófunkciójú tanyai fogyasztó (1. kat.) T1 fogy. típus 3 fázisú, 5,0 kw villamos teljesítményszükséglettel. Becsült villamos fogyasztás: kwh/év, 830 kwh/hó, 7,5 kwh/nap Technológia: akkumulátor-telepes, saját hálózatra tápláló rendszer. Részei: szélturbina: 4,0 kw, rotor átmérő: 5 m, csúcsteljesítmény: 5,600 kw, 6 m/s átlag szélsebesség esetén: évi kwh áramot termel. Becsült létesítési kts.: szélturbina 2,2 millió Ft, inverter 1,5 millió Ft, akkumulátor + töltő: 0,8 millió Ft, tartószerkezet és elosztószekrény 0,7 millió Ft, belső elosztóhálózat és csatl. ber. 0,5 millió Ft, installálás 0,7 m, szállítás 0,3 millió Ft. A rendszer nettó ára: 6,8 millió Ft + ÁFA. 29

30 7) Mezőgazdasági kistermelő és/vagy lakófunkciójú családi gazdaság típusú (3. kat.) tanyai fogyasztóhely-csoport (3 tanya) ellátására T2 fogy. típus 3 fázisú, 3x10 kw villamos teljesítményszükséglettel Becsült villamos fogyasztás: 3x kwh/év, 3x1500 kwh/hó, 3x3,0 kwh/nap A rendszer nettó ára: 27,646 millió Ft, amely 3 tanyára oszlik meg, így egyetlen tanyára: 9,22 millió Ft + ÁFA jut, magasság: 30 m-es vasoszlop. A költségek részletezése az alábbi kimutatásban szerepel. Jól érzékelhető, hogy ez a változat mennyivel előnyösebb az előző 4. változatnál műszaki és gazdasági szempontból egyaránt. Célszerű ezért tanyának közös szélturbina egységet létesíteni és működtetni, a következő példa szerint: 30

31 Áramellátásra a svéd típusú kw névleges teljesítményű hálózatra kapcsolt szélturbina telepítésére következő ajánlat adható: 31

32 21. ábra: Szélerőgép AER 06 típusú 12 lapátos, alacsonyabb szélsebesség tartományban való felhasználásra (víztovábbításra) 20. ábra: Szélerőgépek szárnylapát típusai 22. ábra: AER IG-075 tip. szélerőgép villamos energia termelésre, max. 1,5 kw 32

33 23. ábra: Víztermelő szélerőgép, AER 21 farm típusú, 18 lapátos kivitel 24. ábra: Példák közép és nagyteljesítményű szélerőgépekre művekre. Központos villamos energia termelés bázislétesítményei 33

34 8. vált. Vízkiemelés mechanikus úton, membránszivattyúval vagy dugattyús szivattyúval, 18 lapátos szélerőgép alkalmazásával: A hazai gyártmány és kereskedelmi forgalomban nagy hagyománynak örvendenek azok a kialakult technológiák (az AER 06 és AER 21 típusú) szélenergia hasznosító rendszerek, melyek alkalmasak tanyák vízellátására, termőföld öntözésre, állattartás itatóinak, fürdetőinek vízellátására, szennyvizek szállítására, halastavak vízpótlására, vadgazdaságok itatóinak és dagonyáinak vízellátására stb. A rendszerek a vízkivételi hely jellegétől függően membránszivattyúval vagy dugattyús szivattyúval egyaránt működtethetők (elrendezésüket lásd a 23. ábrán). Műszaki főbb paraméterek 34

35 KÖZPONTOS ENERGIA-ELLÁTÁSMÓDOK SZÉLENERGIÁRA ALAPOZOTT, KÖZPONTOS VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS Felmerülhet távoli nagyobb tanyacsoportok részére központos (egyetlen, viszonylag nagyobb teljesítményű) szélturbina létesítése, ahonnan további saját belső kisfeszültségű elosztóhálózat kialakítása árán; 100 max. 200 tanya/bokor) is ellátható. Ennek működtetésére, a szolgáltatás biztonsága érdekében már karbantartó-szolgáltató helyi szervezet is szükséges, amely a folyamatos költségekben rejlő jelentős megtakarítást csökkenti, mégis célszerű ezzel foglalkozni, mivel fajlagos létesítési költségeit tekintve ez esetenként előnyösebbnek bizonyul más, egyedi technológiákhoz képest. 1) Mezőgazdasági középvállalkozói (KKV) tanyacsoport (4., 5., 6. kat. és ezek kombinációja) fogyasztói, pl. 100 tanya ellátására Egyenként 3 fázisú, 8 10 kw vill. teljesítményszükséglettel Becsült villamos fogyasztás egyenként kwh/év, 1500 kwh/hó, 3,0 kwh/nap Technológiai berendezés: 600 kw-os szélturbina, 70 m magas tartóoszlopon (belső elrendezési vázlata a 15. ábrán). A tanyák egymástól való távolsága max. 50 m, ehhez min. 1,5 km kisfeszültségű hálózat és tr. állomás szükséges. A rendszer nettó ára: 310 millió Ft + ÁFA, egyetlen tanyára 3,1 millió Ft + ÁFA létesítési költség jut, ill. teljesítményigény arányosan történik a költségmegoszlás. 35

36 2) Vegyes mezőgazdasági kistermelő, lakófunkciójú, egyéb gazd. tevékenységet folytató tanyacsoport (1., 2., 3., 8., 9. kat. tanyák és ezek kombinációja) Egyenként 1-3 fázisú, 3 6,5 max. 8 kw villamos teljesítményszükségletű tanyacsoport. 200 tanya ellátására Technológiai berendezés: 600 kw-os szélturbina (ugyanaz, mint az előbbi 1. változatba). A tanyák egymástól való távolsága átlagosan 50 m, ehhez min. 3,2 km kisfeszültségű hálózat és tr. állomás szükséges. A rendszer nettó ára: 316 millió Ft + ÁFA, egyetlen tanyára 1,58 millió Ft + ÁFA létesítési költség jut, ill. a költségmegoszlás a teljesítményszükséglettel arányos. A központos ellátási változatok (az 1. és 2. sz. vált.) között nyilvánvalóan a 2. változat a legelőnyösebb, amennyiben létezik ekkora ellátatlan bokortanya-csoport, vagy valamilyen vállalkozás szervez egy termelő központot és azt kiszolgáló szolgálati lakáscsoportot, amelyhez a meglévő szomszédos tanyacsoportok is társíthatók. Hasonló farmergazdasági csoportosulások esetében, még az 1. változat technológiai berendezése és beruházási költsége is kedvezőnek ítélhető. 36

37 25. ábra: Szélturbina belső berendezés elrendezési vázlata Ilyen nagyobb szélerőtelep a BKÜ területén legfeljebb Litér térségében engedélyezhető. 37

38 VÍZENERGIA [4] [7] [20] [21] A csatlakozó és az EU-s országoknak egyaránt megnyugtató és előremutató a Vízügyi Miniszterek évi Kyoto-i nyilatkozata, amely kimondja a vízenergia kiemelt hasznosításának szükségességét, majd a johannesburgi WSSD világcsúcstalálkozó végrehajtási programjának 19.e) pontjában az alábbi tézisekkel hívják fel az országok figyelmét: A vízenergia megújuló és tiszta energiafajta. A megújuló energiára vonatkozó politika és jogalkotás a vízenergia minden méretére kell, hogy vonatkozzék. Lényegtelen, hogy a vízenergia régi, vagy új megújuló forrást képez. A vízerő villamosenergia hasznosításának növekednie kell. A feltételek alapján egyaránt szerepe van mind a nagy, mind a kisméretű; teljesítményű átalakító létesítményeknek. A környezeti tudatosság és a helyileg érintett emberek iránti érzékenység kulcskérdés. Az ágazatnak folytatnia kell a jó gyakorlat értékelését és e rendszer fejlesztését. Hazai vízenergia-forrásadottságok Magyarország a tiszta, környezetszennyezés-mentes vízerő villamosenergia átalakításával nyerhető megújuló energiaforráshasznosítási tervszerű, európai, környezetbarát fejlesztési folyamatában lemaradt, a fosszilis tüzelőanyagbázisú erőműfejlesztést részesít előnyben még ma is. 38

39 26. ábra: Magyarország kis és törpe vízerőművek telephelye 39

40 PRONÓZIS 1. Kisebb folyókra tervezett törpe vízerőművek, duzzasztói kiegészítő fejlesztések A Hernád folyóra 5 db kiserőmű, összesen 5,6 MW beép. telj., 4,8 GWh termeléssel A Sajó folyóra 5 db kiserőmű, összesen 4,8 MW beép. telj., 5,2 GWh termeléssel A Körös folyóra Körösladány térségében 4,8 MW beép. telj., 10,0 GWh termeléssel A Maros folyóra Makó térségében 4,3 MW beép. telj., 12,0 GWh termeléssel Összesen 19,5 MW 32,0 GWh 2. Meglévő duzzasztóművekre javasolt vízerő-hasznosítások színhelyei: Békésszentandrás, Dunakiliti, Kisköre, Tiszalök és Nicki duzzasztóművek. Összesen 15 MW e /85 GWh termelési és 8 milliárdos létesítési előirányzattal. 3. Tiszai vízlépcsők tervezett villamosenergia hasznosítása A Tisza folyóra három közepes teljesítményű vízerőmű telepítésére adnak lehetőséget az ismert adottságok, ezek: a) Záhony térségi vízerőmű 20,0 MW vill. telj. 100 GWh termeléssel b) Vásárosnaményi vízerőmű 18,0 MW vill. telj. 90 GWh termeléssel c) Csongrádi vízerőmű 18,0 MW vill. telj. 90 GWh termeléssel Összesen 56,0 MW 280 GWh et követő időszakra javasolt fejlesztések a Dunára [4] Nagymarosi vízlépcsőre 153 MW e 1035 GWh Adonyi vízlépcsőre 150 MW e 775 GWh Paksi rekuperációs erőmű 7 MW e 50 GWh Fajszi vízlépcsőre 100 MW e 650 GWh Összesen 403 MW e 2460 GWh A BKÜ területére vízerő hasznosítást nem terveznek. 40

41 ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK EU ÁLTAL ELVÁRT MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓI-HASZNOSÍTÁSOK MÓDJA, NAGYSÁGA, KÖLTSÉGEI (bemutatás: egy konkrét projekt példájával, ill. eredményeivel) GKM 6800/2003. sz. V.1. sz. kutatási téma: A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉNEK KÖLTSÉGEI című tanulmányunk [4] fő célkitűzése: a 2001/77/EK Európai Uniós IRÁNYELVEKben rögzített, Magyarország számára előírt kötelezettség: a megújuló bázison termelt villamos energia felhasználásnak a jelenlegi (2002) 0,5%-ról 3,6%-ra történő növelése, mintegy GWh nagysággal számolva, az ország energiahordozói szerkezetében. Mint főfeladat teljesítése, nem csupán technológiai alátámasztást igényelt, hanem a választott technológiák költségeinek meghatározását és összehasonlításukat is. Erre az alapdokumentumra alapozva meg kellett határozni azt a legkisebb költséget, mint állami támogatás-minimumot, amelyet a kormányzatnak garantáltan biztosítania kell a ig terjedő időszakban. 41

42 TECHNOLÓGIÁK MŰSZAKI-GAZDASÁGI TECHNOLÓGIA ELEMZÉS, MÉRETEZÉS Villamosenergia átalakításra 15 technológiai változat elemzése készült el, ebből: biomassza energiahordozóra négy változat: a CHP (gőzturbinás, kapcsolt hőenergia termeléssel) az ORC rendszerű, a faelgázosító technológiák és a biogázmotoros technológiák; geotermikus energia átalakításra 4 változat; a kisebb teljesítményekre az ORC a Kalina és a gázmotoros technológiák a nagyobb teljesítményre a kombinált (vízgőz-gázmotoros) technológia; napenergiára a fotóvillamos-energia átalakítás 3 különböző nagyságú technológiájára (autonóm rendszer, hálózatra táplálás, kvázi autonóm rendszer); szélenergiára két jellegzetes formáció, az: egyetlen (single) és a szélerőtelepi nagyobb teljesítményű rendszer; vízenergiára 2 változat: a ma megengedett közepes max. 5,0 MW kapacitású - technológiájú és másodikként a törpe vízerőművi technológiák elemzése. Hőenergia átalakításra 8 technológia változat jellemzése készült el, ebből: napenergia aktív hőhasznosítására 3 változat (családiházas, intézményi nagyobb teljesítményű, végül speciális-kombinált változatok); napenergia passzív hőhasznosítására 3 változat (új beépítéstelepülés szintű, új építésű építményei szintű és meglévő épületrekonstrukcióval kapcsolt változatok); földi hőáram: hőszivattyús technológia 2 változata új beépítésre és lakónegyedi rekonstrukció esetére. Bioüzem termelésre 2 technológia: bioethanol és biodizel gyártásra. 42

43 MUTATÓK TECHNOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSHEZ HASZNÁLT MUTATÓK INDIKÁTOROK KÖRE (a szaktanulmány egységes, közösen vállalható tematikus tartalommal készültek) Az indításkor felvetett közös mutatók voltak: 1. a projekt (technológia) fajlagos nagysága; 2. a termelés/átalakítás, szolgáltatás fajlagos költsége; 3. a technológia hatásfoka; 4. a kogeneráció lehetősége; 5. a folyamatos üzemvitel; 6. a szolgáltatás megbízhatósága (koncentrált vagy diszperz rendszer; 7. a környezetszennyezés-emisszió csökkentés módja, mértéke; 8. az energiahordozó és technológia társadalmi elfogadottság mértéke; 9. egyéb közös mutató. Szakértői, egyeztetett megfontolások alapján, a további átfogó; a döntéshozók számára alkalmas portfólió összegző anyag kidolgozásához a jellemző mutatók indikátorok három fő csoportba kerültek, ezek: 1. költségmutatók, 2. kockázati, ill. ellátásbiztonsági mutatók 3. járulékos egyéb hasznok és hátrányok mutatói (pozitív-negatív externáliák). A költség szerinti értékelés két jellegzetes mutató segítségével készült (technológiai összehasonlító elemzések értékeit, ill. markáns különbségeit lásd a kiragadott 27. és 28. ábrákon). Az értékelés összesítése és súlyozása (pontozással elért osztályozása szerint) a legkedvezőbb kategóriába elsősorban a nagyméretű, nagy teljesítményű technológiai megoldásokat tette, a várakozásnak megfelelően. 43

44 27. ábra: 1 GJ/év megújuló energia felhasználás támogatásigénye jövedelemalapú támogatásnál (villamos energia termelésre alkalmas technológiáknál) 28. ábra: Megújuló energia technológiák gazdaságossága támogatás nélkül (villamos energia termelésre alkalmas technológiáknál) 44

45 29. ábra: A megújuló energiaátalakítási technológiák osztályzatai 45

46 További következtetések, megfogalmazhatóak: 1. A vízenergia hasznosítása, ha környezetvédelmi szempontból elfogadható és a volumennagyság megfelelően illeszkedik a termelhető mennyiségekhez, jelenleg a legolcsóbb megoldásoknak számítanak a megújulókból történő villamosenergia termelés növelésére abban az esetben, ha meglévő kész duzzasztóművekbe építik be utólagosan a turbinaegységeket. 2. A biogáz-motorok elterjesztése a mezőgazdasági életvitelben a társadalmi költségigény szempontjából is kedvező. 3. A geothermia hasznosításának a különböző megoldásai a legváltozatosabb eredményeket, szórásokat eredményezhetik, azonban kedvező viszonyok között versenyképes megoldásokat jelentenek a költségességek tekintetében is. 4. A szélerőművek támogatásigénye egyre inkább elfogadható társadalmilag, azonban azzal, hogy nem kombinálhatók kogenerációval, a gazdaságosságuk megkérdőjelezhető. 46

47 5. A biomassza villamosenergia termelésre történő hasznosítása úgy tűnik, a nem nagy erőművi méretek esetében ma még túl drága megoldásnak számít. Ez azonban csak még inkább kihangsúlyozza a biomassza szerepét és lehetőségeit a hőtermelés vonatkozásában. 6. A fotovoltaikus villamosenergia termelés túl költséges ahhoz, hogy a jelentős volumennagyság emelkedése reális cél lehessen. Azonban az autonóm helyeken a szükséges villamosenergia ellátás érdekében, vagy imázs növelő céllal terjedésére számítani lehet, sőt bizonyos alaptámogatása, ami a relatív költségessége miatt inkább erkölcsinek értelmezhető, mindenképpen indokolt ennek a legtisztább technológiának. További hasonló részletezettségű és mélységű értékelés készült a kockázatra, a fenntarthatóságra mintegy 6 indikátor (B1-B6 jelű) segítségével. Végül a pozitív és negatív extrenális hatások szerinti értékelés (C1-C7 jelű mutatóval) után végzett összesítő osztályozás alapján, a műszaki és immár gazdasági értékelések szerint az egyes technológiák a következő kategóriába sorolhatók. 47

48 A PREFERÁLT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A 15 modellszerűen választott villamos energiaátalakító technológiához meghatározott teljesítőképesség, ideálisan a villamosenergiával kapcsolt hőenergia termelés is létesítési költség tartozik, melyek mindegyikére a gazdasági elemző tanulmány előbb fajlagos mutatókat határozott meg, amelyek összefoglalását az 1. táblázat tartalmazza. Valamennyi megvizsgált technológiára NPV nettó jelenérték számítást irányzott elő e kutatás táblázatos formában, 3 esetre: 1. a támogatás gazdasági hatékonysága és a projekt fenntarthatósága tartalommal 2. a támogatás gazdasági hatékonysága emissziókereskedelemmel és 3. a projekt gazdaságossági vizsgálatára. Így a tényleges, valóságos, véglegesített javaslatot, ami a megújuló bázison termelt és 2010-ben már hasznosított villamosenergia nagyságára, energiaforrás szerkezetére vonatkozik, kiegészíti egy olyan részletező összesítő kimutatás, melyben megjelenik a megújuló energiahordozói hőenergia termelés is, részben a meglévőek, részben a villamosenergia átalakítással kapcsoltan évente termelt új hőmennyiségek, és a villamos és hőenergia várható volumenek összesítése is. 48

49 PROJEKTJAVASLAT 1. táblázat Megújuló energiahordozói volumen és szerkezet prognózisok 2010 évre Magyarországon 30. ábra: Magyarország tervezett megújuló energiahordozói, szerkezeti arányai 2010-re 49

50 EREDMÉNYEK Az összesítés végeredményéből levonható következtetések: a 2005-ig meglévő erőművi mintegy 142 MW kapacitásokhoz képest 310 MW új átalakító technológiák fejlesztése szükséges, amelyek együttesen a 3 erőművi blokk termelését is bevonva biztonságosan kellő tartalékkal, ill. építési kockázattal ki tudják elégíteni az előírt min GWh/év volument, ill. nagyobb gazdasági felfutás esetén a min GWh/év villamosenergia felhasználási igényhányadot, a fő feladat ezzel teljesítettnek tekinthető (tartalék: 25%). A termelt villamosenergia évenként 7,6 PJ/év növekményt tesz ki, ill. amely technológiánál ez lehetséges és gazdaságos, ott kapcsolt hőenergia termeléssel még további 17,3 PJ/év növekmény valósítható meg. A vázolt növekmények alapján, az energiatermelés-felhasználási összesítő végeredménye szerint 2010-ig: megújuló energiahordozói bázison mintegy: PJ/év nagysággal lehet számolni a teljes 2010-re becsült 1148 PJ/év nagyságú energiafelhasználási szerkezetben. A megújuló energiahasznosítások mértéke a jelenlegi 36 PJ/év értékről 61 PJ/évre, azaz mintegy 70%-kal nagyobbra növekedett. A PJ/év megújuló energiahordozói felhasználás a 2010-re becsült összfelhasználásnak alig több mint 5%-a (5,23%-a), azaz a mai aránynak (a 3,53%-nak) a megduplázódásához, azaz a min. 7%-os tervezett hányadhoz képest még nem elegendő. Ahhoz, hogy a megújuló részvétel az össz-energiafelhasználásnak legalább 7%-a legyen, el kell érni, hogy annak nagysága 80 PJ/év legyen, azaz az eddig méretezett és költségelt hasznosításokon felül még további min. 20 PJ/év hasznosításhoz szükséges. Elsősorban hőenergia-termelő kapacitásokat szükséges még ig számításba venni, ill. lehetőleg vállalkozói alapon megépíttetni. Ebben kapnak szerepet az ugyancsak e kutatásban felmért és prognosztizált technológiák, így: a napenergia direkt hőhasznosításának (napkollektoros korszerűbb technológiákkal) további növelése, mint legtisztább forrású és legnépszerűbb, társadalmi szinten jól elfogadott megoldás (0,7 PJ/év végeredménnyel); a passzív napenergia hasznosításokat létrehozó új építkezések és a meglévő lakásrekonstrukciókkal elérhető mintegy 3,5 PJ/év megtakarítások, ugyancsak itt érvényesíthetők a földi hőáram hasznosításával nyerhető, ill. ide betudható energiamegtakarítási volumenek. 50

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói PASSZÍV HÁZ Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói 0 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...2 2. Kiotói jegyzőkönyv...2 3. Üvegházhatás fogalma...2

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Szabó Márta, PhD 2012. július Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY

Részletesebben

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Kozma Tibor kozmatibor@yahoo.com GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL Absztrakt A felhasználók számára biztosított energia értéke és a mindennapok során betöltött

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben