Öko. Design. kapcsolata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öko. Design. kapcsolata"

Átírás

1 Öko Design a művészet m és s az újrahasznosítás kapcsolata

2 Az öko-design eszmei háttereh A tervezés s felelőss sséggel jár! j A design árthat vagy használhat, veszélyeztetheti és s meg is óvhatja az embert. Megfelelő szemlélet, let, tisztánl nlátás, kreativitás és s felelőss sségvállalás szüks kséges hozzá,, hogy a létrehozott l tárgyi t környezetk rnyezetünk nk ne pusztítsa, tsa, hanem építse életünket. A designer feladata hogy a tárgyak t révén r n harmonikus rendszerbe szervezze a forma, a funkció,, a környezet k és s az ember kapcsolatát. t. A megfelelő felelőss sséggel tervezett tárgyakkal t jój irányba befolyásolhatj solhatják k a társadalom gondolkodásm smódját, visszavezethetik a valódi értékek felismeréséhez.

3 Az öko-design fogalma Az öko-design egy ökológiai szempontból l elkötelezett tervezési módszer, m a formatervezés új j megközel zelítési módja. m Figyelembe veszi a tárgy élő és élettelen környezetre k gyakorolt hatásait, környezettudatossk rnyezettudatosság és s gazdaságoss gosság g jellemzi. Napjainkban már m r megkerülhetetlen az ökológiai szempontok beépülése a formatervezésbe, mely optimalizált, lt, összehangolt tevékenys kenységeket és átfogó rendszerben gondolkodást igényel. A környezetet k kímélők és s védőv szemléletm letmód így tárgyit világunknak is részr szévé válik....

4 Az öko-design létjogosultsága A környezetrombolk rnyezetromboló ipari társadalom t hívta h életre ezt az új tervezési stratégi giát, mely a tervezés s alapjainak újragondolását igényli. A tervezés s során n nem hagyható figyelmen kívül k l a termék ökológiai hatása. Az ipari termelés és s a környezet k szennyezés s mértm rtéke globális lis környezeti változv ltozásokat eredményez, melynek negatív v hatásait napjainkban már m r saját t bőrünkb nkön n is érzékelhetünk: - globális lis felmelegedés - ózonpajzs sérüléses se - levegő és s víz v z szennyezettsége - termőföld kimerülts ltsége

5 A fenntartható fejlődés s mint paradoxon A népessn pesség g növekedn vekedés és s az erőforr forrás- fogyasztásm smértékének növekedn vekedése véges v környezetben nem fenntartható. Mai helyzetünkben nem beszélhet lhetünk fenntartható fejlődésr sről, mert nem létezik l olyan fejlődési mértm rték illetve forma ami hosszútávon fenntartható lenne. A termelési és s gyárt rtási folyamatoknak csökken kkenő tendenciát t kell mutatniuk a következk vetkező tekintetekben, hogy fenntarthatóvá váljanak: anyag és s energia fogyasztás károsanyag kibocsátás hulladék k termelés

6 A fenntarthatóság g 4 alapfeltétele tele A megújul juló erőforr forrásokat nem használhatjuk nagyobb ütemben, mint ahogy azok újraképződnek. A nem megújul juló erőforr forrásokat nem használhatjuk nagyobb ütemben, mint ahogy a megújul juló helyettesítők újraképződnek. Nem bocsáthatunk ki több t szennyező anyagot annál, amennyit környezetk rnyezetünk nk be tud fogadni. Az emberi beavatkozások időtényez nyezőjének nek összhangban kell lenni a természeti folyamatok időtényez nyezőjével, azaz a megújul juló nyersanyagok képzk pződési ütemével és s a hulladékok lebomlási sebességével.

7 A környezeti k és s fenntarthatósági problémák k okai fogyasztói i társadalom t szemléletm letmódja túlfogyasztás tömegtermelés, túltermelt ltermelés szánd ndékos életciklus rövidr vidítés: egyszer használatos termékek, rövid r élettartam, rossz minőség megtéveszt vesztés: s: a reklám és s marketing eszközeivel zeivel indokolatlan és s túlzott, t mértm rtéktelen fogyasztásra sra buzdítás. A fogyasztást st pedig mint végcv gcélt, az emberi boldogság g forrását ábrázolja. Olyan igények generálása, melynek hatására a fogyasztók k felesleges termékeket vásárolnak, v melyek előállat llatása, forgalmazása, használata értelmetlenül terheli a környezetet. k

8 Feladatok az emberiség g hosszú távú jövőjének biztosítása sa céljc ljából 1. a társadalom t környezeti k tudatosságának a fejlesztése se az oktatásban: a tantervbe illesztése, se, öko - ovodák, öko - iskolák, k, egyetemi öko - körök k számának növeln velése a kulturális lis intézm zményekben: Múzeumok, M Galéri riák, Kulturális lis Központok széles társadalmi t rétegeket r elérő informáci ciós s csatornákon: TV-k, rádiók k nyomtatott sajtó 2. a fogyasztói i magatartás s módosm dosítása sa csak a valódi szüks kségletek kielégítése környezettudatos szemlélet let elsajátítása tárgyakhoz való kötődés 3. ökológiai tervezés s bevezetése

9 Budapest legkörnyezettudatosabb kulturális lis intézm zménye A Klebelsberg Kultúrk rkúriaria - hulladék k kezelés, energia megtakarítás, s, - folyamatos környezettudatos k programok - Zöldág g Nemzetközi zi Öko-Design Fesztivál - Fővédnök: Dr. Fazekas Sándor, S Vidékfejleszt kfejlesztési si miniszter Házigazda: Dr. Láng L Zsolt, Budapest Főváros F II. kerületi polgármester Díszvendég: Anu Kippasto,, Magyarországi gi Észt Intézet igazgatója Időpont:

10 Nemzetközi zi öko-design körkép Öko Design Kiáll llítás 10 ország g részvr szvételével Monika Järg Észtország Tytti Thusberg Spanyolország Janno Nõu Észtország Skjern project - Danish Nature Agency Dánia Ecochicc Amerikai Egyesült Államok Loyal Loot Collective Canada Fiscars Finnország Bettina Schori - Dánia Ariane Mariane Franciaország Takemoto Kína Farida & Krzysiek Dubiel Lengyelország Yksi Design Hollandia Lisbeth Nordskov Dánia Derelict-recycle recycle design furniture Észtország Trash Made Csehország

11

12

13

14 Az öko-design hierarchikus egymásra épülő rendszere Öko-design filozófia fia Öko-design stratégia Öko-design módszertan Öko-design gyárt rtástechnológia Öko-design kereskedelem AZ Érintettek köre: k Gyárt rtó Fejlesztőmérn rnök Terméktervez ktervező Értékesítő Fogyasztó A társadalom t egésze

15 Öko-design terméktervez ktervezés A természeti környezet k szempontjait is figyelembe vevő tervezés. Újító,, rendszerelmélet letű termékfejleszt kfejlesztés s jellemzi, mely a termék teljes életciklusát t végig v követi, k a bölcsb lcsőtől l a bölcsb lcsőig és s a legalacsonyabbra próbálja szorítani a természeti és s társadalmi t káros hatásokat. A potenciálisan előfordul forduló negatív v környezeti k hatásokat még m g a tervezés s fázisf zisában minimalizálja. lja. Az egyensúly megteremtésére törekszik: t a természeti környezet k megóvása ökológiai szüks kségletek a gazdaság g profitigénye a szociális szüks kségletek a felhasználói i igények közöttk

16 A környezettudatos k termék k tervezés szempontjai Környezettudatos terméktervezés Hagyományos tervezés Nyersanyag kitermelés és feldolgozás Termelés Használat Hulladék

17 Az öko-design kritériumrendszere riumrendszere Funkciók újragondolása Használati stratégia megújítása Innováci ció színvonal nvonalának nak növeln velése Negatív v Környezeti K hatások csökkent kkentése Nyersanyag kiválaszt lasztás s a környezeti k hatás s alapján Nyersanyag felhasználás csökkent kkentése Jobb anyaghasznosítás (kevesebb, újrahasznosított, lebomló) Energia felhasználás és s alkalmazás hatékonys konyságának nak vizsgálata Hulladék és s kibocsátások sok csökkent kkentése Toxikus anyagok, tiltott alkotók kiküsz szöbölésese Károsanyag-kibocsátás minimalizálása Termelési technológi giák optimalizálása Csomagolás és értékesítés optimalizálása Száll llítás s minimalizálása Élettartam optimalizálása Jó minőség, jój használhat lhatóság Könnyű fenntartás és s karbantartás Javíthat thatóság, szervizelhetőség Visszaforgathatóság Újrahasználhatóság Újrahasznosítás Hulladékkezel kkezelés s optimalizálása Regionális adottságok, erőforr források és s igények figyelembe vétele v (nyersanyag, munkaerő,, megújul juló energia, ) A valós s felhasználói i igények figyelembevétele A társadalomra t és ökológiára gyakorolt hátasok h pozitivitása

18 Nyersanyagok Energia felhasználás Segédanyagok Energia Csomagolás Energia a szállításhoz Felhasznált anyagok Energia az üzemeltetéshez Segédanyagok Energia, szállításhoz és feldolgozáshoz Nyersanyag kitermelés és feldolgozás Termék előállítás Fogyasztókhoz való eljuttatás Használat Élettartam vége Hulladék Termékek Hulladék Emissziók a levegőbe, vízbe Hulladék Emissziók a levegőbe, vízbe Hulladék Emissziók a levegőbe, vízbe Hulladék Emissziók a levegőbe, vízbe

19 Az öko-design eszközei zei Életciklus elemzés Összehasonlító elemzés Rendszer-elemz elemzés Termékelemz kelemzés Szolgáltat ltatás s elemzés Kommunikáci ciós s elemzés Termek-optimaliz optimalizálás Az öko-design módszerei: Szervezeti változtatv ltoztatások Gyárt rtási technológia gia-váltás, új j technológiai rendszerek Nyersanyagok és s kiegész szítő termékek helyettesítése se Eszközök k módosm dosításasa A hasznosítás új j módozataim

20 Termékoptimaliz koptimalizálás A terméktervez ktervezés s során n törtt rténő optimalizálással a termékek környezetik hatásai jelentősen csökkenthet kkenthetők. k. Az optimalizálás s előseg segíti: a környezet k védelmv delmét a költsk ltségek csökkent kkentését, t, a hatékonys konyság g növeln velését, a versenyképess pesség g javulását Az Optimalizálás s területei: Tervezés s (követelm vetelményrendszer, alternatívák, prototípusok, pusok, tesztelés) s) Gyárt rtás Funkciók Hozzáadott érték k / szolgáltat ltatás Használat Társadalmi haszon

21 Életciklus elemzés "Az életciklus elemzés s olyan folyamat, amely megbecsüli egy adott termékkel összefüggő környezeti hatások mértm rtékét t azáltal, hogy azonosítja és számszer mszerűsíti az egyes folyamatok és s tevékenys kenységek: anyag felhasználását energia felhasználását a környezetbe k jutó hulladékokat Területei: nyersanyagkitermelés és -felhasználás gyárt rtás marketing, értékesítés és s száll llítás termékb kből l származ rmazó hulladékk kképződés

22 A terméktervez ktervezés s jelentősége

23 A tervezés s meghatározza a termék által okozott környezeti k hatások 80%-át.

24 Az öko-design jelenléte Magyarországon gon Eco Design Team A művészcsoportot alkotó iparművészek és mérnökök munkáit ökotudatos tervezés jellemzi, szem előtt tartva a tárgy teljes életciklusát a nyersanyagok beszerzésétől a hulladékkezelésig. Céljuk olyan kreatív és innovatív tárgyak létrehozása, melyek a lehető legkevesebb negatív hatással vannak a környezetre. A öko - design tervezés mellett öko - események szervezésével és oktatással is foglalkoznak.

25 Összehangolt szolgáltat ltatási rendszer Eco Design Team Öko - divat Öko - divatbemutató Öko munka- és hostess-ruh ruhák Öko - ékszerek Öko - dekoráci ció és enterieur Öko - ajánd ndék- és s dísztd sztárgyak Öko - workshop Öko - csapatépítő tréning Öko - kiáll llítás Öko - rendezvény ny

26 Öko design workshop Környezetünk nk megóvásához a felelőss sségteljes, tudatos gondolkodás nélkülözhetetlen, mely játékos j formában, kicsiknek és s nagyoknak egyaránt elsajátíthat tható kreatív újrahasznosító alkotás s révén. r Ennek megtanulását t nem lehet elég g korán n kezdeni, hiszen a gyerekek rendkívül l fogékonyak az új j ismeretekre, a fiatalok pedig nagyon aktívak és s nyitottak, így könnyen k bevonhatóak ak a környezetvk rnyezetvédelem és s az alkotás folyamataiba egyaránt. A szülőknek pedig gyermekeik öko-tudatos nevelése érdekében szüks kséges különös k s figyelmet fordítaniuk a kreativitás és s a környezettudatos k gondolkodásm smód d fejlesztésére. A felnövekv vekvő generáci ció kezébe van a jövőj és s a lehetőség g egy fenntartható fejlődés és élhető környezet kialakítására. A feladat pedig a miénk, felhívni a figyelmet, átadni a tudást és s kialakítani egy felelőss sségteljes hozzáá áállást a társadalomban, t egymás és s a környezetk rnyezetünknk iránt.

27 Légy kreatív, hogy szebb legyen a Föld! F ld! Háztartásainkban naponta több t kg hulladék k keletkezik, melynek nagy részer újrafelhasználható, átalakítható,, más m s funkciójú tárgyakká,, hasznos eszközökk kké vagy épp izgalmas játékokkj kokká,, vicces díszekkd szekké,, mint példp ldául: újságpapírokból ékszer, papírmas rmasé doboz, asztaldísz, sz, konzervdobozból l tolltartó, üdítős s papírdobozb rdobozból l kistáska, ska, nesszeszer, tejeszacsóból ékszer vagy akár r lábtl btörlő, üdítős s fémdobozbf mdobozból ékszer, CD-ból ajtó és s asztaldíszek, szek, játékokból ékszer, tejesdobozból pénztárca, névjegytartn vjegytartó, petpalackból ékszer, dísztd sztárgy, hatisnyából hajgummi,, karkötő, bringagumiból ékszer, öv, mosószeres szeres műanyagflakonbm anyagflakonból ékszer, díszek, d textilekből l baba, állatka, nejlonzacskóból l divat-kieg kiegészítők, befőttes ttesüvegből mécsestartó és s még m g sok más m érdekesség

28 Workshopok Eco Design Team Országos Öko-Expo és Bio Fesztivál, Iparművészeti Múzeum, M Mesterségek Ünnepe, Design Hét, H Öko-Design Fesztivál, Klebelsberg Kultúrk rkúria, Corvinus Egyetem, ELTE, KPMG, IBM,

29 Öko enterieur tervezés Eco Design Team

30 VAM Design Center, IBM, Klebelsberg Kultúrkúria, Skanksa, Green Huse,

31 Eco Design Team organic ékszer kollekció

32

33 Eco Design Team recycling ékszer kollekció

34

35 Öko design a divattervezésben Az Eco Design Team által tervezett ruhák Organikus illetve újrahasznosított Alapanyagokból l készk szülnek. A látvl tványos egyedi haute couture darabok mellett hétkh tköznapi utcai viseleteket is terveznek.

36

37

38

39

40 Öko divatbemutatók Eco Design Team Duna Plaza Gondold újra Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál Nyári Művészeti Fesztivál - Pesthidegkút SKANSKA - Green House OPEL Családi Nap ELTE Ökoszeminárum Boscolo Hotel - Budapest Lakástrend és Design Kiállítás Utazás Kiállítás - HUNGEXPO

41 Öko divatbemutatók Eco Design Team Vienna Fashion Night Ars HUNGARICA Fesztivál Iparművészeti Múzeum Design Hét Zöld Szüret Fesztivál Telekom -Fenntarthatóság Napja Mesterségek Ünnepe HUNGEXPO IBM Öko Parti Rendezvénye Baltic Sea Festival Szemét-Világ Öko-Design Fesztivál

42

43

44

45

46 Eco Design Team lakberendezés

47 Eco Design Team Italos karton doboz termékek

48 Köszönöm m a figyelmet! Reök Cecília iparművész Eco - Design Team T.:

49 Köszönöm m a figyelmet! Reök Cecília iparművész Eco - Design Team T.:

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu Megújul juló energiaház, hibrid házh Nagy István Nagy Adaptív v Kft +36-20 20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu adaptiv.hu Tartalom: 1. Miért kell szemléletm letmód d váltv ltás s az épületenergetiká- ban?

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Ahol élni jó Budapest

Ahol élni jó Budapest Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült www.siemens.hu

Részletesebben

A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése Európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő

A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése Európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése Európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő használata révén TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 3

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/ EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Kö rnyezettudatos Vá llalatirá nyítá si Egyesület Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése /tanfolyami segédlet/

Részletesebben

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások A DESUR projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. ÍNDICE

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Még nagyobbak lehetünk!!!

Még nagyobbak lehetünk!!! A fenntartható fejlõdés és a környezettudatos, környezetkímélõ építés néhány építészeti lehetõsége. Nagyok lettünk!!! - Az elmúlt 50 a Föld lakósága megkétszerezõdött. [1] - Az elmúlt 25 év alatt megkétszerezõdõtt

Részletesebben

Zöld vállalat létrehozása

Zöld vállalat létrehozása Zöld vállalat létrehozása A 21. század forradalmi újdonsága 2009. április Make the most of your energy SM Tartalom I. Összefoglaló...3 II. Puskák, számszeríjak és ügyvezető igazgatók...4 Mi lesz a következő

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában

A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában GKI Gazdaságkutató Zrt. A kreatív és kulturális ágazatok (CCI) szerepe és növekedési lehetőségei a Budapest Metropolisz Régió gazdaságában KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Borsi Balázs és Viszt Erzsébet Budapest,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben