Bálványozott tudatosság avagy az önámítás magas szintje. Dr. Szűcs Róbert Sándor 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bálványozott tudatosság avagy az önámítás magas szintje. Dr. Szűcs Róbert Sándor 1"

Átírás

1 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! Bálványozott tudatosság avagy az önámítás magas szintje Dr. Szűcs Róbert Sándor 1 Abstract: Gyakorta emlegetett szó az élelmiszervásárlás kapcsán a tudatos vásárló kifejezés. Azonban a korlátozott és pontatlan információbázison hozott döntéseivel senki sem válhat igazi tudatos vásárlóvá. Az 1150 főt magában foglaló kérdőíves kutatási eredményeim alapján kijelenthetem, hogy a magyar fogyasztók egy szűk szegmenstől eltekintve nem ismerik az élelmiszereken található főbb jelöléseket, az azokkal kapcsolatos fogalmakat sem, úgymint az INBÉ, RDA, funkcionális élelmiszer, stb. kifejezéseket. A fogyasztók sok esetben még az elvárható és triviálisnak tűnő jelöléseket sem értik pontosan, példaként említve azt, hogy a fogyasztók jelentős része nem tudja megfogalmazni a különbséget a magyar és hazai termék jelölések között sem. A korábban vázolt kép az élelmiszerek cukortartalmára is igaz. KORLÁTOZOTT INFORMÁCIÓBÁZISON TUDATOS DÖNTÉST?! 1962-ben J. F. Kennedy az Egyesült Államok elnöke 1962-ben deklarálta a fogyasztóvédelmi jogokat (majd 1975-ben az Európai Közösség is). Megállapította, hogy a fogyasztók a legkevésbé meghallgatott, de legfontosabb gazdasági közösség, akiknek érdekében olyan jogszabályokat kell megalkotni, amely biztosítja a jogot: az információra (the right to know), a biztonságra (to be safe), a választásra (to choose), a meghallgattatásra (to be heard). (GYARMATI, 2005). Ahhoz, hogy a vásárló igényeinek megfelelő döntést hozhasson, döntését információk biztosításával támogathatjuk. Ez tulajdonképpen nem más, mint a fogyasztókat megillető 4 alapjog közül az információhoz való jog (the right to know). Biztosítani kell, hogy a fogyasztó megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az áru és szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, különösen annak minőségéről, áráról, díjáról, összetételéről, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és a használattal járó veszélyekről. Az információ biztosításának egyik legegyszerűbb módja az élelmiszereken megjelenő tájékoztatás, amely a fogyasztót nem csupán mennyiségi, hanem minőségi információval látja el, közérthetően. A lényeg mindenképpen a gyors közérthetőségen, az egyszerű érthetőségen van. Ennek oka rendkívül egyszerű; a fogyasztó csak ritka esetben fog komoly erőfeszítéseket megtenni a mélyreható ismeretek megszerzése érdekében. 1 Szolnoki Főiskola, Kereskedelem és Marketing Tanszék 139

2 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor Tény, hogy a fogyasztókat érő ingerek száma drasztikusan emelkedik. A termék csomagolása hemzseg a jelölésektől, az adatoktól, melyek a fogyasztóknak nem információk, csupán adatok. A címkén olyan mennyiségű adatot tárunk a fogyasztó elé, amit ő már nem akar, vagy nem tud feldolgozni. Napjaink fogyasztói társadalmát meglehetősen sok jelzővel látják el a szakemberek, melyek között gyakorta szerepel a patchwork jelző is. Ha a fogalmat kicsit tágabban értelmezzük, akkor elmondhatjuk, hogy a fogyasztók különböző információforrásokat használnak tudásuk gyarapítására. Ennek leggyakoribb forrásai az ismerősök-, barátok ajánlásai, vállalati marketingaktivitások, reklámok, internetes oldalak (válogatás nélkül). Közös bennük, hogy koránt sem tökéletes és megbízható források. Az eredmény az, hogy fogyasztónk lehetőségeihez mérten, laikusként tájékozódik ( jobb esetben), majd összerak egy rész- vagy féligazságokon alapuló véleményt, tudásbázist. Gestaltpszichológiai hasonlattal élve azonban az egész több, mint a részek összessége; vagyis az eredmény az lesz, hogy a fogyasztó korlátozott vagy rossz információbázison fog döntéseket hozni. Egyvalami tény, ha a fenti okfejtés igaz, márpedig igaz, akkor a fogyasztói tudatosság erőteljes csorbát szenved. A TUDATOS VÁSÁRLÓ A meglehetősen gyakran emlegetett szavak közé sorolhatjuk a tudatos vásárló kifejezést, illetve kívánatos magatartásnak a tudatos vásárlást. Nem egyszerű azonban megfogalmazni mit is jelentenek pontosan ezek a kifejezések. A tudatosság meghatározására alapműnek tekintem a HOFMEISTER és TÖRŐCSIK (1996) által megfogalmazott fogyasztói magatartást leíró trendeket. A trendek közül kiválasztva azokat, melyek a tudatosság szempontjából fontosak, kiegészítésekkel, felvetésekkel az alábbiakban ismertetem őket: A fogyasztók egyre inkább öntudatosak, függetlenségre vágynak és nem kívánnak mintákat követni. Sajnálatos tény azonban, hogy még az internet korában sem képes a fogyasztó az adatokat tökéletesen feldolgozni és tudatos fogyasztói magatartásban összesíteni, mint ahogyan látni fogjuk. Szokatlanul és nehezen felismerhető módon viselkednek, ellentmondásba keverednek saját magukkal, kiszámíthatatlanok. Ezen jelzők semmiképpen sem a tudatosság irányába mutatnak. Igénytelenek és igényesek is egyidejűleg, a képzettségi szint emelkedik; bizonyos termékekből a legjobb minőséget keresik, míg másokból a leggyengébb minőséggel is beérik. A jelenség nem feltétlenül jövedelemfüggő. A tapasztalatok alapján láthatjuk, hogy a képzettségi szint emelkedése nem jelenti feltétlenül a fogyasztók tudatosságának, jogtudatosságának emelkedését is egyben. Erre több, jelent írásban is szereplő kutatás is utal. Döntéseiket az érzelmek jelentősen befolyásolják, mely jelenség szintén nem a racionalitás és tudatos vásárlás legfőbb ismérve. 140

3 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! A fogyasztó érzi, hogy nem helyes a fogyasztást választani pótcselekvésként a problémák megoldására, de egyelőre vásárol. Ez a megállapítás már a gyermekekre is igaz (SZŰCS, 2011). A jövő fogyasztóiként a vállalatok igyekeznek a fogyasztói lojalitást már a legkorábban megszerezni, és márkahűségre nevelni a gyermekeket. Kifejezetten nekik címeznek egyes reklámüzeneteket (SULYOKNÉ, 2000; HOFMEISTER, 2006). Elméleti síkon a gazdaság viszonylag hamar megtalálta a gyermek helyét a fogyasztói társadalomban. Beillesztette a David Fincher által megfogalmazott fogyasztói társadalmi filozófiába: Akkor mik vagyunk mi? Nem tudom, hát... gondolom, fogyasztók. Úgy van! Mi fogyasztók vagyunk, az életszínvonal-megszállottság melléktermékei. Bűnözés, éhezés, szegénység? Ezekkel nem törődünk. Mi izgat minket? A színes magazinok, a televízió, az 500 csatorna, egy név az alsógatyánkon, viagra, hajnövesztő, műolaj (FINCHER, 1999). A részletezett jelenség szintén nem a tudatos vásárlás jellemzője, mi több, esélyt sem ad igazán rá. HOFMEISTER és TÖRŐCSIK (1996) az alábbi megfogalmazással élt: A vevő kiszolgáltatott a piac eladó szereplőjének ( ) A fogyasztó ezzel szemben nem kiszolgáltatott. Tudatában van hatalmának, elvárja, hogy pénzéért értéket kapjon, fogyasztótársaival szolidáris, kiszűri a piacról azokat a vállalkozókat, akik érdekei ellen tesznek, akár azzal, hogy becsapják az államot, akár hogy a fogyasztók kárára akarnak nyereséghez jutni. Ebben az értelemben a tudatos vásárló mindenképpen fogyasztó, semmiképpen sem vevő. A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE a következőképpen fogalmaz: a klasszikus fogyasztóvédelem szerint tudatos vásárló az, aki nem hagyja, hogy átverjék. Aki tisztában van fogyasztói jogaival, és él is velük. A fogyasztók természetesen, erős önvédő mechanizmusuknak engedve meglehetősen tudatos fogyasztónak vélik magukat. Korábbi, 2011-ben lefolytatott, élelmiszerekkel kapcsolatos 1297 főre kiterjedő kutatási eredményeim alapján megállapítást nyert, hogy az általában vett tudatosság mértéke 3,91-es értékkel jellemezhető egy 5 fokozatú, növekvő skálán, míg a jogtudatosság mértéke 3,64-es értékkel bír (SZŰCS, 2011). Látszólag az értékek kedvezőek. A vizsgálat azonban a tényleges tudásszint mérésére nem terjedt ki, így joggal nevezhetjük ezt a fogyasztók önbevallásán alapuló, vélelmezett tudatosságnak. SÜLE (2012) 280 egyetemi hallgatóra kiterjedő kutatásában vizsgálata azt, hogy a megkérdezett neme és fogyasztóvédelmi oktatásban való részvétele hogyan hat a fogyasztói tudatosságra. Kutatásában kiemeli, hogy a női fogyasztókat sokkal inkább jellemzi a hedonista fogyasztás és árérzékenység, mint a férfi vásárlókat. A Veblen-hatás erősebb a férfiak esetében, és nagyobb bizalmat támasztanak a jól ismert márkák irányába. A felmérés során kiderült, hogy mind a megkérdezett neme, mind pedig a fogyasztóvédelmi oktatásban való részvétel befolyásoló tényező, de sem a megkérdezett neme, sem pedig a képzettségi szint alapján nem lehet egyértelműen azonosítani a fogyasztói tudatosság szintjét. A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a képzett fogyasztók viselkedésének főbb jellemzője az árérzékenység, míg a többi ( nem tanult ) csoport tagjait sokkal inkább a marketing és a márkák befolyásolták. Kiemeli azonban, hogy az eredmények nem általánosíthatók országos vagy globális szinten, 141

4 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor azok elsősorban a magyarországi egyetemistákra vetíthetők ki. Kívánatos magatartás a tudatos vásárlás, azonban számos tényező hátráltatja, nehezíti ennek megvalósítását. Általánosan elfogadott tény, hogy a vásárlások mintegy 80%-a érzelmi alapú, csupán a fennmaradó 20% tekinthető racionális döntésnek. Nem elhanyagolható az impulzus vásárlások aránya sem. HOYER et al. (2013) az impulzus vásárlások arányát 27-62% közé teszi, mely mérték termékfüggő. SUMIT (2013) szerint a ruházati termékek esetében ez az arány kb. 40%, míg az teljes impulzusvásárlások 14%-a élelmiszer. A felsorolás a végtelenségig folytatható lenne. Ha a fogyasztó igazán tudatos lenne, akkor minden marketingaktivitás ellenére lehetetlen lenne az, hogy az impulzusvásárlás, illetve az emocionális vásárlások ilyen jelentős mértéket ölthessenek. Látható, hogy hatalmas különbség van a vélelmezett tudatosság és a tényleges tudatosság szintje között. Emellett látható, hogy nagyon komoly összefüggés áll fenn a valódi tudatosság és a tényleges tudás között; hiszen tényleges és pontos ismeretek nélkül senki sem lehet tudatos vásárló. PROBLÉMAFELVETÉS, KUTATÁSI CÉL Értelmezésemben a tudatosság az élelmiszerek területén nem csupán azt jelenti, hogy a fogyasztó elolvassa az élelmiszereken található különböző jelöléseket, fogalmakat, hanem azt is, hogy érti azokat, tisztában van azok jelentéstartalmával, sőt, meg is tudja fogalmazni, mit jelentek ezek számára (valós tudás, valódi tudatosság). Kutatásomban elfogadom és alapként kezelem az általánosan elismert Allporti attitűd definíciót, mely szerint az attitűd tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, amely irányító vagy dinamikus hatást gyakorol az egyén reakcióira mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vonatkozik (ALLPORT, 1955). A tudatos fogyasztói magatartás is lényegében hasonlítható az attitűdhöz, aminek 3 komponense van: kognitív (ismereti) komponenst, ami meggyőződést vagy ismeretet fejez ki. Példaként említve vizsgálhatjuk azt, hogy a társadalom tagjai ténylegesen és mérhető módon ismerik-e az élelmiszerekkel kapcsolatos fogalmakat, megnevezéseket (például funkcionális élelmiszer, magyar termék, hazai termék, stb.). affektív (érzelmi) komponens, ami a pozitív és negatív érzésekben ölt testet. Kutatási témakörömnél maradva vizsgálhatjuk azt, hogy a fogyasztókból milyen érzelmeket vált ki, ha meghallják azt a szót, hogy funkcionális élelmiszer vagy magyar termék. konatív (magatartás-tendencia) komponenst, ami magát a cselekvést fejezi ki, például megvásárolja, előnyben részesíti-e a fogyasztó a fentebb említett termékeket. 142

5 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! Az attitűdök mérésének sajátossága, hogy az affektív és konatív komponens viszonylag könnyen mérhető (kérdőíves zárt kérdésekkel), míg a kognitív komponens mérése az előzőekhez képest nehéz és munkaigényes feladat (fókuszcsoport, mélyinterjú, míg tömeges formában kérdőíves nyílt kérdésekkel lehetséges). Jelenlegi kutatásom a nehezebb és munkaigényesebb feladat megvalósítását tűzi ki célul. Kutatásaim jelenlegi fázisában arra vagyok kíváncsi, hogy a magyar fogyasztók mennyire (egészség)tudatosak, mennyire ismerik az élelmiszerekkel kapcsolatos szakmai jellegű fogalmakat, kifejezéseket, amelyekkel a mindennapi fogyasztásaik során találkozhatnak, amelyeket a médiában hallhatnak. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN A valódi tudatosság mérése érdekében kérdőíves kutatás került lefolytatásra 1150 fős fogyasztói minta bevonásával, amely 16 megyére terjedt ki, szeptember 28. és november 10. között. A megyék közül Jász-Nagykunk-Szolnok, Békés, Csongrád, Pest, Bács-Kiskun megye a többi megyéhez képest felülreprezentált. Ez az értékelést nem befolyásolta, ugyanis a területi hovatartozás hatása lényegtelennek bizonyult. 14 éves kortól a 70 év fölötti életkorig bárki bekerülhetett a mintába (átlagos életkor: 37,9 ± 15,0 év), melynek nem szerinti megoszlása jól reprezentálja a magyar lakosságot (53,5% nő, 46,5% férfi). A papír alapú kérdőív lényegi kérdései mind nyílt kérdések voltak (összesen 15 darab), melyekhez kiegészítésül zárt kérdések tartoztak (összesen 9 darab, mely tartalmazza a megkérdező személyes jellemzőire vonatkozó demográfiai kérdések számát is). A kérdőív nyílt kérdései a magyar- és hazai termékek közötti különbségre, a funkcionális élelmiszer fogalmára, a HÍR-programra, az INBÉ, RDA, BMI jelentéstartalmára, az élelmiszerek cukortartalmára, stb. vonatkoztak. A kérdőív nyílt kérdéseket tartalmazott, melyekre a fogyasztók önállóan, mindenféle segítség és támpont nélkül válaszoltak, saját véleményüket rögzítették, szabadon, terjedelmi megkötés nélkül. A nyílt kérdésekre adott válaszok az iskolai osztályzatnak (1-elégtelen, 5-jeles) megfelelően kerültek kiértékelésre. A válaszok értékelésének szubjektivitását kizárta, hogy az összes választ 3 különböző bíráló értékelte egymástól függetlenül, akik között az egyetértés mértéke 96,9% volt. A vélemények rögzítésére papír alapú kérdőívet használtam, a kérdezőbiztosokkal (melyben főiskolai hallgatók álltak segítő rendelkezésemre) támogatott megkérdezés eszközével élve. A lekérdezés során a kérdezőbiztosok segítő támogatást nem nyújtottak a megkérdezetteknek, így biztosítható, hogy a tényleges tudásszint mérése valósult meg. Kutatásommal fel kívánom tárni a magyar fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos valós és tényleges ismereti szintjét, ismerik-e, tudják-e az élelmiszereken található főbb jelöléseket, azokkal kapcsolatos fogalmakat. 143

6 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor A PIAC RÉSZEKRE BONTÁSA Annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatossági szintjére ható tényezőket azonosítani és csoportba rendezni tudjam, faktoranalízist hajtottam végre. A faktoranalízis eredményét az alábbi 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat: A tudatosságra ható faktortényezők súlya és jelentősége Kérdések Mit jelent a funkcionális élelmiszer kifejezés?,646 Factor Mit jelent az INBÉ rövidítés?,638 -,262 Mit jelent az RDA rövidítés?,623 Mit jelent a BMI rövidítés?,562 Mi a különbség a magyar és hazai termék között?,540 Minek a rövidítése a HÍR?,397 Fenti válaszai alapján milyen érdemjegyet adna saját magának? (Önértékelés) Mennyire tartja magát tudatos vásárlónak? (Vélt tudatosság),318,607,537 Megkérdezett végzettsége,573 Megkérdezett jövedelme,445 Megkérdezett neme,603 Megkérdezett kora,492 Variancia 24,9% 11,0% 9,5% 9,1% 8,4% Forrás: Saját kutatás, 2014 Jól látható, hogy a magyarázott variancia legnagyobb részét a tartalmi kérdések (tartalmi faktor) teszik ki, melyek a varianciát 24,9%-ban magyarázzák. Nem elhanyagolható a fogyasztó vélt- és valós tudatossági szintje sem, mint faktortényező (11,0%). A megkérdezett végzettsége és jövedelme a varianciát 9,5%-ban magyarázza, vagyis a tudatosságnál nem tölt be döntő szerepet. Kutatási eredményeim igazodnak a SÜLE (2012) által vázoltakhoz, ugyanis a megkérdezett neme, kora (és végzettsége) befolyásoló tényező, de nem egyértelműen döntő tényezők. A magyarázott összvariancia értéke 62,9%, melyet rendkívül kedvezőnek tartok annak tükrében, hogy a fogyasztói tudatosság rendkívül összetett jelenség, még akkor is, ha azt csupán az élelmiszerekre szűkítetten vizsgáljuk. 144

7 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! A nyílt kérdésre adott válaszok alapján egyértelmű volt, hogy a magyar fogyasztók általános ismereti szintje, vagyis a válaszok alapján mért valódi tudatosság rendkívül gyengének tekinthető az élelmiszerekkel kapcsolatos fogalmak, jelölések kapcsán (2. táblázat átlag oszlopa). Ugyanakkor az is pontosan látszódott a kutatás során, hogy léteznek olyan szegmentumok a piacon, akik az átlagostól tudatosabbak, míg vannak olyanok, akik átlag alatti tudásszinttel rendelkeznek; vagyis a piac koránt sem tekinthető homogénnek. Ennek alapján a piacot 4 szegmentumra osztottam fel, melyek részletes jellemzőit az alábbi, 2. táblázat szemlélteti. 2. táblázat: Tényleges tudatosság szerinti szegmentáció Szegmentum Kérdések Sokasági átlag F-ráta*** Mennyire tartja magát tudatos vásárlónak? (Vélt tudatosság) 3,47 3,41 3,32 3,51 3,41 2,251 Mit jelent az INBÉ rövidítés? 3,77 1,38 1,52 4,59 2,58 397,448 Mit jelent az RDA rövidítés? 3,79 1,32 1,32 3,29 2,24 257,022 Mit jelent a funkcionális élelmiszer kifejezés? Mi a különbség a magyar és hazai termék között? 3,97 1,35 1,38 2,60 2,16 225,937 3,62 1,86 1,80 2,84 2,42 102,371 Mit jelent a BMI rövidítés? 4,60 1,72 2,13 4,42 2,99 257,723 Minek a rövidítése a HÍR? 1,84 1,06 1,08 1,42 1,32 37,507 Fenti válaszai alapján milyen érdemjegyet adna saját magának? (Önértékelés) Jellemző végzettség a szegmensben* 3,16 2,65 2,58 3,16 2,84 39,044 3,84 3,25 3,54 4,02-15,424 Jellemző jövedelemi szint** 2,86 2,55 2,59 2,79-6,742 Nők aránya a szegmentumban 63,6% 54,4% 42,3% 56,7% - 9,228 Átlagos életkor a szegmentumban 47,1 év 53,6 év 25,8 év 24,5 év ,305 Részarány a sokaságon belül 20,1% 26,5% 29,0% 18,1% - - Megjegyzés: * 2 szakmunkásképző, 3 szakközépiskolai érettségi, 4 gimnáziumi érettségi, 5 főiskola, 6 egyetem ** 2 kis mértékben átlag alatti, 3 átlagos, 4 kis mértékben átlag feletti *** A magasabb F-ráta értékek a kérdés súlyát jelölik a szegmentáció során Forrás: Saját kutatás,

8 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor Fenti értékekből jól látszik a piac heterogenitása: Az első szegmentum jellemzően középkorú nőket foglal magában, akik az átlagtól jóval magasabb szintű tudásszinttel jellemezhetők. Ha hasonlattal élnénk, olyanok, mint egy tyúkanyó, aki pontosan megnézi és tudja, hogy mit fogyaszt el és mi az, amit elutasít. Válogat ízlésének és tudásának megfelelően. A vélt és tényleges tudatossági szint közötti különbség itt a legkisebb mértékű. A legfőbb probléma nem a szegmentum tudásszintjével van, hanem azzal, hogy mértéke csupán a piac 20,1%-át teszi ki. A második szegmentum nem szerinti aránya már kiegyenlített, életkortát tekintve ebben a szegmentumban találhatók az idősebb generáció tagjai. Jelentősen átlag alatti tudásszinttel jellemezhetők. Számukra az élelmiszerekkel kapcsolatos újabb fogalmak, jelölések szinte teljesen ismeretlenek. A korábbi hasonlatot folytatva kijelenthetjük, hogy a tapasztalatok és kor a baromfiudvarban tekintélyt parancsol az öreg kakasnak, tyúknak, de jellemzően a múltban él. A megkárosítás veszélye vélelmezhetően mégsem túl magas, mely a kor tiszteletének szól. A harmadik szegmentum tagjait jellemzően férfiak alkotják, életkoruk jellemzően a fiatalsággal jellemezhető. A hasonlatnál maradva tipikus büszke kiskakas -ként írhatók le; a büszkeségtől (tudatosságtól) dagadó mellkast csak a hihetetlen gyenge valódi tudásszint inthetné szerénységre. A negyedik szegmentum a legfiatalabbakat tartalmazza, akik annak ellenére, hogy iskolai végzettségük, informatikai tudásuk bizonyára a legmagasabb a piacon, valódi tudásszintjük, tudatosságuk közepes szintűként írható le. Tipikus fiókák ők, ahol a tapasztalatok hiánya még gátja a valódi tudatosság kialakulásának. A szegmentáció grafikus szemléltetése érdekében diszkriminancianalízist végeztem, melynek összesített ábráján (1. ábra) is jól elhatárolhatók a különböző szegmensek egymástól. 146

9 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! 1. ábra: A klaszter centroidok ábrázolása a diszkriminanciafüggvények tükrében Forrás: Saját kutatás, 2014 A korábbi eredmények (faktoranalízis) kimutatták, hogy a megkérdezett demográfiai jellemzői önmagukban nem utalnak egyértelműen valamely szegmensbe való egyértelmű besorolásra. A végzettség és jövedelem csupán 9,5%-ban, a megkérdezett neme 9,1%-ban, kora 8,4%- ban magyarázza a varianciát. A besorolást (a válaszok helyességén túl) sokkal inkább az adott személy egyénisége, tudásvágya, érdeklődési köre, személyisége (összefoglalva a fogyasztó fekete doboza) határozhatja meg. Fentebb leírt táblázat pontosságát több statisztikai mutató (KMO-0,786, besorolás pontossága: 97,6%) igazolja. Jól látható, hogy a piac koránt sem homogén, ugyanakkor azon szegmentumok részaránya összességében alacsony, akik tudásszintjük alapján is valódi tudatossággal rendelkeznek az élelmiszerpiacon. Kiemelkedően alacsony a tudásszint a HÍR-program és funkcionális élelmiszerek esetében. A kutatás alapján kijelenthető, hogy a fogyasztók által vélelmezett tudatosság és a tényleges tudásból levezethető tudatosság között hatalmas szakadék található. A tudni akarás szándéka azonban sokakban jelen van, hiszen a megkérdezettek 39%-a adta meg önként címét jelezve azt, hogy meg szeretné kapni a kérdések helyes megfejtéseit (megvalósult). 147

10 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor MAGYAR ÉS HAZAI TERMÉK: MIT IS JELENT?! Természetesen a fenti kérdéskörök önmagukban, részletesen is elemezhetők, úgymint az egyik fő, központi kérdés: Mi a különbség a magyar és hazai termék között?. A magyar és hazai termék közötti különbség fontosságát a megkérdezettek jól érzékelték, mindösszesen 7 fő volt, aki nem válaszolt a kérdésre. Ez példanélküli válaszadási készséget jelent. A fogyasztók 23,3%-a (268 fő) jelezte egyértelműen, hogy nem tudja a különbséget a magyar és hazai termék megjelölés között. Válaszára elégtelen osztályzatot a fogyasztók 46,4%-a kapott. Elég gyakori az a tévhit, hogy a két jelölés teljesen azonos, azok között semmi különbség sincs, illetve a magyar termék egyenlő a hungarikum megnevezéssel. Tökéletes választ ( jeles) a fogyasztók 18,8%-a fogalmazott meg, míg megközelítőleg helyes ( jó) válasszal a fogyasztók 8,7%-a bírt. Kijelenthetjük, hogy a fogyasztók negyede ismeri csupán a magyar és hazai termék közötti különbséget elfogadható pontossággal. A fogyasztók tudásszintje az 5 fokozatú skálán átlagosan 2,42-es értékkel írható le, ami rendkívül gyenge általános ismereti szintet jelent. Nemes egyszerűséggel kijelenthetjük, hogy a fogyasztók abszolút nem ismerik a magyar és hazai termékjelölés közötti különbséget. A nők minimálisan, alig mérhetően, de jobban teljesítettek, mint a férfiak. Az iskolai végzettség, lakóhely, jövedelem nem befolyásolja a válaszok helyességét; pont ugyan annyira nem tudják a különbséget a fogyasztók a két fogalom között. Megdöbbentő, hogy a éves kor közöttiek 64,2%-a, a éves kor közöttiek 50,0%-a elégtelen osztályzatot kapott válaszára. Mivel a magyar és hazai szavak nagyon egybecsengőek, és az alkalmazott jelölések is a megtévesztésig hasonlóak egymáshoz, a fogyasztók egyszerűen nem érzékelik a különbséget (2. ábra). 2. ábra: A magyar és hazai termékek jelölése és a fogyasztókban élő kép Forrás: saját szerkesztés, 2014 Tény, hogy a probléma létezik, melyet orvosolni kell. A központi kommunikáció erősítése segíthet az ismereti szint növelésében, mivel az eltelt 2 év talán nem volt elegendő idő a fogyasztók számára. Javasolt lehet 1 év után a vizsgálatot újra lefolytatni. Ha a tudásszint továbbra is ilyen alacsony szintű lesz, javasolnám a jelölésekben lévő különbségek növelését. 148

11 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! AMIRŐL FOGALMUNK SINCS: MI A FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER ÉS MI AZ A HÍR?! Kutatásomban a fejezetcímben is említett kettő, az élelmiszerekkel kapcsolatos fogalom ismertségét vizsgáltam a fogyasztók körében; a HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) Program és a funkcionális élelmiszer fogalmának valódi ismertségére voltam kíváncsi, vagyis a fogyasztók képesek-e megfogalmazni azt, hogy mit jelent a HÍR, illetve a funkcionális élelmiszer jelölés. Mindkét jelölés (különösen a HÍR) erőteljesen összefügg a magyar- és hazai termékek kérdéskörével, a fogyasztói etnocentrizmus jelenségével. Szakmai körökben ismert mindkét fogalom. A HÍR Program célja a hagyományos- és tájjellegű élelmiszeripari termékek piaci pozíciójának előmozdítása. A Program több száz termékeket ölel fel, melynek népszerűsítési feladatait a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve az Agrármarketing Centrum végzi. A funkcionális élelmiszer talán legjobb megfogalmazását SZAKÁLY et al. (2010) adja meg: Az élelmiszerek ( ) segítenek fenntartani az ember egészségét, megakadályozni a betegségek fellépését, vagyis fő funkciójuk az egészségvédelem, általa a jó életminőség biztosítása. Az egyre fokozódó környezetszennyezés mai korszakában különösen azok az élelmiszerek értékelődtek fel, amelyek egy vagy több ún. bioaktív (egészségvédő) hatóanyagot tartalmaznak, avagy ilyenekkel dúsították azokat (funkcionális élelmiszerek). A funkcionális jelző jelentéstartamának megfogalmazására a fogyasztók 64,1%-a elégtelen osztályzatot kapott. A HÍR Program ismertsége ettől is sokkal gyengébb, a fogyasztók 90,8%-a nem tudta annak tartalmát. Megjegyzendő, hogy a magas értékek nem a túlzott szigorúság- és a válaszadási hajlandóság hiányának következménye, melyet a kérdőív más, hasonló struktúrájú kérdései támasztanak alá. A funkcionális élelmiszer esetében jó, illetve jeles osztályzatnak megfelelő osztályzatot a fogyasztóknak 26,8%-a kapott. Ez az arány a HÍR esetében mindösszesen 7,7%. A fogyasztók tudásszintje az 5 fokozatú skálán átlagosan 2,16-os értékkel írható le a funkcionális élelmiszer esetében, ami rendkívül gyenge általános ismereti szintet jelent. A helyzet a HÍR Program esetében ettől is sokkal rosszabb, itt az áltagos érték mindösszesen 1,32. Kijelenthetjük, hogy a funkcionális szó, mint élelmiszereket jellemző fogalom a fogyasztók körében nagyon gyenge tényleges ismeretséggel, míg a HÍR Program majdhogynem tökéletesen ismeretlen fogalom. A demográfiai alapú szegmentáció lehetséges, de az áltaghoz mérten nagy eltéréseket nem találunk. A nők ismereti szintje, ha kis mértékben is, de magasabb a férfiakéhoz viszonyítva. Az életkort vizsgálva a legnagyobb tudásbéli lemaradást a éves korosztály mutatja, de a évesek és 65 éven felüliek is átlag alatti tudásszintet mutatnak fel a két fogalom ismeretének tekintetében. A funkcionális élelmiszerek fogalmának ismerete alig mérhető mértékben kedvezőbb a magasabb iskolai végzettséggel és jövedelemmel rendelkezők esetében. A HÍR esetében még ez a kis mérték sem igazolható. A lakóhely befolyásoló hatása elenyésző. 149

12 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor TALÁN A CUKORTARTALOM, HÁTHA AZT ISMERI A FOGYASZTÓ Kutatásomban a többrétűséget tartottam szem előtt és ahogyan említettem a tényleges tudásszintre voltam kíváncsi. Az élelmiszerek összetételének vizsgálata szintén fontos kérdés mindenféle ítélethirdetés előtt. Kutatómunkám során kértem a fogyasztókat, hogy tippeljék meg néhány, közkedvelt élelmiszer cukortartalmát, mivel napjainkban ez az a kérdés, ami a leginkább a figyelem középpontjába kerül. Az egyszerűség kedvéért a cukortartalmat nem grammban kértem kifejezni, hanem azt kellett megtippelni a fogyasztóknak, hogy az adott élelmiszer körülbelül hány darab kockacukornak megfelelő cukormennyiséget tartalmaz (1 kockacukor 3,4 gramm). Így a kérdés sokkal inkább kézzelfoghatóvá és elképzelhetővé vált a fogyasztók számára. A helyes értéktől való eltérés pozitív és negatív irányban is mérhető %-os formában (tipp/ valódi érték), ami az iskolai érdemjegyeknek megfeleltetve objektíven értékelhetővé vált. Az élelmiszerek körét és a válaszok leíró statisztikáját az alábbi, 3. táblázat tartalmazza. 3. táblázat: Néhány élelmiszer cukortartalmára vonatkozó fogyasztói tippek leíró statisztikája Coca-Cola üdítő (0,33 l) Snickers csoki Cerbona müzli Milli joghurt (300 gr) Fanta üdítő (0,5 l) Nestea tea (0,5 l) Répa (1 kis tál) Megoldás (db kockacukor) , Átlagos tippérték 11,6 11,9 4,1 5,1 12,9 9,1 3,5 Módusz 10,0 9,0 3,0 4,0 10,0 6,0 2,0 Szórás 11,3 12,2 6,0 5,8 13,8 10,8 4,7 Helyes válaszok száma Helyes válaszok aránya (%) 18,7 7,6 1,1 0,8 1,8 1,0 20,3 A helyes megoldástól alacsonyabb tippek aránya (%) Átlag az iskolai osztályzatoknak megfelelően 47,6 41,6 24,3 91,9 77,4 76,9 12,1 2,5 2,2 1,8 1,6 2,1 2,0 1,9 Elégtelen osztályzatok aránya (%) 40,9 49,8 60,6 75,5 55,9 58,4 74,5 Jeles osztályzatok aránya (%) 21,4 11,7 1,1 10,7 12,7 15,8 20,3 Forrás: saját kutatás, 2014 Fenti táblázat alapján jól látható, hogy a fogyasztók tippjei a valós értéktől jelentős eltérést mutatnak. Ha röviden, néhány mondattal szeretnénk összefoglalni a fenti táblázatot, akkor kijelenthetjük, hogy megdöbbentő a fogyasztók tudatlansága az élelmiszerek szénhidráttartalmát illetően. 150

13 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! Fenti adatok tükrében az alábbi főbb megállapításokat tehetjük: A média által sokszor említett Coca-Cola cukortartalmát a fogyasztók a többi termékhez képest nagyobb pontossággal találták el. A helyes válaszok aránya relatíve magasnak mondható, 18,7%. Itt lett a legalacsonyabb az elégtelen osztályzatnak megfelelő tippek aránya (40,9%) és legmagasabb a jeles osztályzat aránya (21,4%). Meg kell jegyezni, hogy ennek a terméknek a cukortartalma kapja a legnagyobb figyelmet a médiában (marketingkommunikációs aktivitásban). A hasonló cukortartalmú, de jóval kisebb médiafigyelmet kapó Fanta termék esetében a fogyasztók már koránt sem teljesítettek ilyen jól. A fogyasztók a termék cukortartalmát alulbecsülték, a válaszadók 77,4%-a a tényleges cukortartalomtól alacsonyabb értéket jelölt meg. A Coca-Cola esetében a média jól kommunikálja a termék cukortartalmát, míg a Fanta esetében az elmaradó kommunikáció a fogyasztói ismeret alacsonyabb szintjét eredményezi. A müzliszelet (Cerbona) esetében a fogyasztók jellemzően túlbecsülték a termék cukortartalmát. Az egészségesnek ítélt termékeknél az alacsonynak nevezhető marketingkommunikációs költés következménye a fogyasztók tájékozatlansága. A jeles osztályzatnak megfelelő kiváló tippek aránya itt a legalacsonyabb arányú (1,1%). A répa, mint természetes zöldség cukortartalmát a fogyasztók drasztikusan túlbecsülték (87,9%). Mivel a természetes forrásból származó élelmiszerek kis figyelmet kapnak marketing szempontból, így valószínűsíthetően csak azon fogyasztók adtak helyes megoldást, akik az egészségtudatos fogyasztók szegmensébe sorolhatók. A MATTHEWS et al. (2004) leírta, hogy a cukrozott, magas zsírtartalmú joghurtok a gyermekek által leggyakrabban fogyasztott magas zsír-, cukor vagy sótartalmú élelmiszerek között találhatók. Ennek ellenére a tanulmány főként szakemberek körében terjedt el, a fogyasztók körében kevésbé. A következmény jól látható: A fogyasztók 91,9%-a alulbecsülte a joghurt cukortartalmát. Minden termék esetében megfigyelhető egy rendkívül szűk szegmens, aki jellemzően helyes válaszokat fogalmazott meg. Ezen fogyasztók aránya 10 20% közötti, mely kiválóan igazodik a fenti klaszteranalízis eredményeihez. Őket nevezhetjük tudatos fogyasztóknak, akik ismerik fogyasztói jogaikat, a termékek összetételét és az egyes összetevők egészségre gyakorolt hatását ( tyúkanyó ). Tudásuk magas szintű, mely nem csupán saját feltételezésük, hanem valóságos és tényszerű. 151

14 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor ÖSSZEFOGLALÁS, MEGJEGYZÉSEK Kutatási eredményeim alapján bizonyítottnak látom azt a korábbi feltételezésem, miszerint a magyar fogyasztók erőteljesen felülértékelik tényleges ismereti szintjüket az élelmiszerek terén. Részigazságokkal tarkított, több-kevesebb valóságtartalmú forrásból összeszedett információk alapján összeállítják a saját világképüket és magyarázatukat, azonban ezek a meglátások meglehetősen pontatlanok. Jelen kutatás igazolja a korábbi feltételezést, miszerint hatalmas szakadék található a fogyasztók vélt- és valós tudatossági szintje között, kedvezőtlen irányban. Tényként könyvelem el a fenti eredmények tükrében, hogy az élelmiszereken alkalmazott jelölések nem látják el megfelelően szerepüket, változtatásra szorulnak. A reformok sokrétűek lehetnek és egy különálló hasonló terjedelmű írás alapjául szolgálhatnának (újabb kutatással alátámasztva természetesen), amellett, hogy javaslataim sok esetben az írásba szőve megtalálhatók. Ezeken túl néhány megjegyzést említve a teljesség igénye nélkül: Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete, mely a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról rendelkezik, ami december 13-tól kötelező erővel bír (tápértékek esetében 2 éves türelmi idő van). A rendelet természetesen sokrétű, így teljes tárgyalására nincs lehetőség. A rendelet értelmében az INBÉ jelölést december 13. után már nem lehet alkalmazni, helyette az RI (referencia beviteli érték) jelölésének bevezetéséről dönthetnek önkéntesen a cégek (CSÁSZÁR, 2014). Jelen írásomban nem a változás helyességéről vagy helytelenségéről kívánok állást foglalni, csupán azon aggodalmamnak adok hangot, miszerint a fogyasztók jelentős része még az INBÉ ről sem tudta, hogy mit jelent; vajon mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az új jelölés tartalmával megbarátkozzon? Számos kiváló javaslat létezik, melyek között megemlíteném az European Heart Network, illetve hazánkban a Magyar Nemzeti Szívalapítvány javaslatát is, mely a jelzőlámpa fényeihez hasonlóan (piros, sárga, zöld) színkódokkal tájékoztatná a fogyasztót az élelmiszerek összetételéről. Javaslatuk hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók egyszerűsített formában információt kapjanak például a magas zsír-, só-, cukortartalmú élelmiszerek összetételéről már az elülső oldalon. Az általuk javasolt jelzőlámpás jelölésnél megítélésem szerint nem létezik egyszerűbb és jobb javaslat. A javaslat elvetésre került az Európai Parlament által, pont a részletesebb INBÉ érték bevezetése miatt. A teljességhez hozzátartozik, hogy a rendszer 2012 óta az Egyesült Királyságban önkéntes jelleggel már működik, szép eredményeket felmutatva. Az előzőekhez szorosan kapcsolódik az élelmiszerek cukortartalmát bemutató jelölés is, melyet valljuk be és lássuk a kutatási eredmények alapján a fogyasztók nem ismernek és jellemzően jelenlegi formájában nem is érdekli őket. A következmény mérhető, hiszen a túlzott szénhidrát fogyasztás következtében (pl.: cukrozott szénsavas üdítőitalok, gyorséttermi ételek, stb.) a 152

15 TANULMÁNYKÖTET III. Így kutattunk mi! gyermek- és fiatalkori elhízás óriási mértéket öltött. Meglátásom szerint kizárólagos felelőse nincs a dolognak, egyetlen profitorientált vállalat sem hibáztatható kizárólagosan. A gyártók jól felfogott profitérdekeik mellett tevékenykednek, tájékoztatva (melynek mértéke ugyan megkérdőjelezhető) a fogyasztókat a veszélyekről. A fogyasztó ugyanakkor dönt, sok esetben ismerve a túlzott fogyasztással járó kockázatokat, és megveszi a terméket. Erre senki sem kényszeríti. A megoldás kulcsa meglátásom szerint kereshető a nem megfelelő, pontatlan vagy túlbonyolított tájékoztatásban. A kérdés és okok elemzése szintén messzire vezető okfejtés lehetne. Egy azonban tény, jelenlegi szinten a kutatás eredményei alapján a magyar fogyasztókat egy kis szegmenstől eltekintve nem tekintem tudatos vásárlónak, melynek fő oka a valódi ismeretek hiánya. Ennek rendezése nem csupán marketing jellegű-, hanem fogyasztóvédelmi kérdés és felelősség is. 153

16 Így kutattunk mi! Dr. Szűcs Róbert Sándor FELHASZNÁLT IRODALOM ALLPORT G. W. (1955) Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality, New Haven, London: Yale University Press, p CSÁSZÁR LÁSZLÓ (2014): Új korszak az élelmiszerek jelölésében, Élelmiszer folyóirat, 2014/6. szám, 22. évfolyam, ISSN , p FINCHER D. (1999): Fight Club, 1999, Movie, Fox 2000 Pictures, min. 139 GYARMATI A. (2005): Fogyasztóvédelem, Printex 96 Kft, Szolnok, p. 227 HOFMEISTER-TÓTH Á. (2006): Fogyasztói Magatartás, Aula Kiadó, Budapest, p HOFMEISTER-TÓTH ÁGNES TÖRŐCSIK MÁRIA (1996a): Fogyasztói magatartás, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, p.13. MATTHEWS A., COWBURN G., RAYNER M., LONGFIELD J., POWELL C. (2004): A gyermekeket célzó egészségtelen élelmiszerek marketingje Európában, Eurpoean Heart Network, p. 21 SÜLE MARGIT (2012): Can conscious consumption be learned? The role of Hungarian consumer protection education in becoming conscious consumers., International Journal of Consumer Studies. Mar2012, Vol. 36 Issue 2, p SULYOKNÉ GUBA J. (2000): Kis emberek, nagy piac, avagy a gyermek fogyasztóvá válása. In Marketing & Menedzsment 34. évf szám p SUMIT ROY (2013): Impulse shopping statistics, com/2011/04/impulse-shopping-statistics.html, SZAKÁLY ZOLTÁN, PALLÓNÉ KISÉRDI IMOLA, NÁBRÁDI ANDRÁS (2010): Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, ISBN , p. 126 SZŰCS RÓBERT SÁNDOR (2011): A fiatalkorúak által fogyasztott néhány élelmiszeripari termék marketing és fogyasztóvédelmi szempontú vizsgálata, Doktori (Ph.D.) értekezés, Debreceni Egyetem, p TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE: Mit jelent a tudatos vásárlás, WAYNE D. HOYER, DEBORAH J. MACINNIS, RIK PIETERS (2013): Consumer behavior, South-Western Cengage Learning, p

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit?

Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Horváthné Kökény Annamária Széles Zsuzsanna Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Összefoglaló: Szekunder kutatásaink alapján a háztartási megtakarítást befolyásoló főbb tényezők egy

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe VILÁGOSSÁG 2004/5. Tudomány & kommunikáció Mosoniné Fried Judit Pálinkó Éva Stefán Eszter Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe Kérdôíves vizsgálat az MTA köztestületi tagjainak

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Magad uram, ha nincs szolgád 1

Magad uram, ha nincs szolgád 1 1 Magyarország hátrányos helyzetű településeinek politikai viszonyai, nem igazán keltik fel a társadalom érdeklődését, de igazából még a kutatókét sem. Az itt élők nem igen tudnak beleszólni az országos

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet VII. KHEOPS Tudományos Konferencia AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ATTITŰDÖK MAGYARORSZÁGON - fiatal kutatók tudományos fóruma - ELŐADÁSKÖTET Mór, 2012. május 16. Hétkúti

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA HUSZTI ÉVA A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A NETWORK NAPLÓ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL 1 A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Kutatásom tárgya egy olyan módszer hazai adaptálása,

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben