Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Környezettudatos fogyasztói magatartás Magyarországon: tények és lehetőségek Belső konzulens: Doba Szilvia Külső konzulens: Dr. Solt Katalin Németh Beatrix Távoktatás Gazdálkodás-és menedzsment szak, Vállalkozásszervező szakirány 2012.

3 w ZALAEGERSZEG BUDAPEST BUSINESS SCHOOL P Sz a B UB er G LI ző F KU i j GK S og Z S ál on ZA ta lin K lv e D éd a OL et rch G t d ív O ok um ZA um á T b en ól tu. m! NYILATKOZAT a szakdolgozat digitális formátumának benyújtásáról A hallgató neve: NÉMETH BEATRIX Szak/szakirány: GAZDÁLKODÁS VÁLLALKOZÁSZERVEZÖ Neptun kód: ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKIRÁNY DEEQ9W A szakdolgozat megvédésének dátuma (év): A szakdolgozat pontos címe: Környezettudatos fogyasztói magatartás Magyarországon: tények és lehetőségek Belső konzulens neve: DOBA SZILVIA Külső konzulens neve: DR. SOL T KATALIN Legalább 5 kulcsszó a dolgozat tartalmára vonatkozóan: KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÁS VIZSGÁLATA MARKETING SZEMPONTBÓL Benyújtott szakdolgozatom nem titkosított I titkosított. (Kérjük a megfelelőt aláhúznif Titkosított dolgozat esetén kérjük a titkosítási kérelem egy példányát csatolni vagy az eredetit másolatkészítés céljára átadni.) BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg I H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Fax: (+36-92) I I Telefon: (+36-92)

4 Hozzájárulok I nem járulok hozzá, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!) Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett - egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy szakdolgozatom digitális adatállománya mindenben eleget tesz a vonatkozó és hatályos intézményi előírásoknak, tartalma megegyezik a nyomtatott formában benyújtott szakdolgozatommal. Dátum: MÁJUS 21. \)c \~\(.,,+\0 :7)( LD t1><hallgató aláírása A digitális szakdolgozat könyvtári benyújtását és átvételét igazolom. -, '. Datum Dl1 MÁJ / G~~~a\A kgf{y\,.an mú~~rs BGF PSZK Gazdálkodási Karl H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. I Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92) I 2

5 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 BEVEZETÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JELENTÉSE A ZÖLD SZEMLÉLET KIALAKULÁSA A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZEKTORAI GLOBÁLIS SZINT 2.2. ÁLLAMI SZINT 2.3. VÁLLALATI SZINT 2.4. EGYÉNI SZINT A SZINTEK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS A MARKETING KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI MARKETING FOGALMA A KÖRNYEZETI MARKETING ESZKÖZEI A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ELÉRÉSÉHEZ Termékpolitika Árpolitika Elosztási politika Kommunikációs politika PRIMER KUTATÁS A KÖRNYEZETBARÁT SZEMLÉLETRŐL ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÁSRÓL A KUTATÁS CÉLJA A KUTATÁS ESZKÖZE A KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK ÁBRÁK, MELLÉKLETEK ÉS DIAGRAMMOK JEGYZÉKE KONZULÁCIÓS LAP

6 NYILATKOZAT Alulírott NÉMETH BEATRIX büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, május 21. Németh Beatrix s.k. hallgató aláírása 3

7 BEVEZETÉS A virágom... felelős vagyok érte. Hiszen olyan gyönge! És olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 1 ) Ahogy az a fenti idézetben olvasható, meg kell őriznünk környezetünk épségét, hiszen abban éltek őseink, abban élünk mi, és abban fog élni a jövő nemzedéke is. Felelősek vagyunk Földünk védelméért, és ez a felelősség megkérdőjelezhetetlen. Szakdolgozatom a környezettudatosság témáját taglalja, hiszen a téma aktuális: a környezet ügye mára a mindennapjaink szerves részévé vált, nem csak a társadalom és a gazdaság van egyidejűleg válságosnak mondható helyzetben, hanem a természet is, ezt jelzik globális problémáink: Túlnépesedés, szegénység, éhezés Élelmiszertermelés növekedésének egyre lassuló üteme Termőföld erózió, sivatagosodás Vízkészletek szűkössége, szennyezettsége Biológiai változatosság veszélyeztetettsége Változó légkör, globális éghajlat módosulás Meg nem újuló erőforrások elhasználódása A korábban csak a tudósok és a környezetvédő mozgalmak által kutatott és fontosnak tartott kérdések a társadalom egyre nagyobb rétegének érdeklődési körébe kerültek, az állami szervek, iskolák, újságok, rádió- és tévéműsorok, internetes oldalak foglalkoznak a témával. 1 Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt., 2011., 84. oldal 4

8 Dolgozatom első részében foglalkozom a környezettudatosság jelentésével és a társadalom által mára egyre fontosabbá váló zöld szemlélet kialakulásával és változásával. A környezettudatosság szintekre bontható, melyek alapján látható, hogy az egyes társadalmi egységekben milyen módon valósítható meg a Földünk védelme, illetve az egyes szektorok milyen lépéseket tudnak tenni a környezetünk érdekében. A dolgozat második részében a környezettudatosság négy szektorával és azok összekapcsolódásával foglalkozom, melyek közül az első a globális szint, hiszen világméretű probléma a környezet károsítása, a Földünk megóvására legfőképp az univerzális szférában kell megoldást találni. Ezen belül a szűkebb zóna az állami szektor második szint - nemzeti összefogással és országos szemléletváltással, illetve kormányzati szabályozásokkal és előírásokkal mérsékelhető a miliő terhelése. Természetesen a környezet célzatos védelme beivódott a lakosság viselkedésébe - negyedik szint -, tehát a marketingszempontból alapvető vásárlói, fogyasztói magatartásba is. A környezeti tudás, a tudatosság többféleképp mutatkozik meg a fogyasztók magatartásában: a fogyasztás mérséklése, a pazarló vagy káros használati, vásárlási szokások megváltoztatása, a környezetbarát termékek előnyben részesítése, a tiltakozás többféle formája (mozgalmak, környezetvédő csoportok) egyaránt kifejezheti az ökológiai kérdések iránti érdeklődést. Erre a fokozott lakossági odafigyelésre és az ez által generált új elvárásokra természetesen megmozdult a vállalati szféra is harmadik szint -, mely az igények megváltozását próbálta követni, illetve a hasznára fordítani, és termékkínálatával, megjelenésével, marketingkommunikációjával, vállalati stratégiájával reagálni az újonnan kialakuló fogyasztói igényekre. A vállalatok az 1970-es évektől foglalkoznak környezeti kérdésekkel nem csak a fogyasztók megváltozott kereslete, hanem az egyéb elvárt fejlődés, azaz a kötelező környezetvédelmi szabályozások betartása miatt is. Így alakulhatott ki a zöld marketing, mely a marketing és a környezetvédelem összekapcsolódása, ami olyan felelősségteljes vállalati tevékenység, amelyre az jellemző, hogy a vállalat a környezetvédelemben növekedési lehetőséget lát, és a környezeti szempontokat fejlesztéseiben, a vállalat valamennyi tevékenységi területén 5

9 érvényre juttatja. 2 (Walter Coddington, Environmental Marketing Positive Strategies for Reaching the Green Costumer, McGraw-Hill, New York) Ezt a témát öleli fel dolgozatom harmadik része, melyben a zöld marketing elemeit vizsgálom. A környezeti marketingnek különböző szintjei vannak - a termékújrapozícionálástól a stratégiai orientációig, - a vállalat a marketingelemei, azaz a termék, a termék ára, a kommunikáció valamint a termék értékesítési helye kisebbnagyobb megváltoztatásával a környezettudatos vásárlást elősegítheti, ösztönözheti. Ez azért kiemelkedő fontosságú, mert a marketing-mix hatékony eszközeivel erősen befolyásolja a fogyasztói magatartást, a vásárlási döntés szakaszaiban is megfigyelhető a 4P egyes elemeinek ráhatása a fogyasztóra. A dolgozat negyedik része pontosan, tényszerűen megmutatja, hogy a környezettudatosság mit jelent, mennyire fontos és milyen szinten tettekre ösztönző a magyar lakosság számára. Ezt egy kérdőíves face to face primer kutatás támasztja alá 100 fős, nem reprezentatív minta alapján, melyet a környezetemben élő, különböző korú, nemű, és iskolai végzettségű, gyermekes és gyermektelen személyek közreműködésével valósítottam meg. A kérdőíves felmérés eredményét demográfiai szempontok alapján csoportosítom és elemzem diagrammok segítségével. Dolgozatomat az ötödik részben összefoglalással zárom, melyben az eddigieket összegzem. 2 [ ] 6

10 1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1. A környezettudatosság jelentése A környezeti kérdés nem anyagi-fizikai, hanem lelki, erkölcsi, szellemi probléma, és amíg ezzel nem szembesülünk, addig nincs kiút evolúciós zsákutcánkból. 3 Az emberiség visszaél környezetével, kizsákmányolja azt, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy az ember a természet része, viszont a társadalom nem élhet a természet megőrzése nélkül: minden ökológiai kár szociális kár is. Sok kutató úgy véli, hogy a múltbéli gazdasági válságok az előszelei lehetnek az ökológiai válságnak. A gazdaságban a hitelfelvétel egyfajta fogyasztásmegelőlegezést jelent, melynek a pénzügyi fedezetét a fogyasztó a jövőben termeli meg. Ilyen szemléletben, ha a Földünk népessége túlfogyasztja a környezetének javait, akkor egy olyan fogyasztást előlegez meg, melynek természeti erőforrás fedezetét bolygónk még nem is termelte meg. Ha túl sok a hitelfelvétel, azaz túl sok fogyasztást előlegezünk meg, azt előbb-utóbb nem tudjuk majd visszafizetni. Ez pénzügyi válsághoz vezet. Ahogy a pénzügyi, úgy az ökológiai rendszer is összeomlik, ha túlhajtjuk. A különbség a végkimenetelben van: Földünk ökológiai rendszerét nem tudjuk majd pénzzel feltámasztani. Az emberi életminőség és a környezet (beleértve a természeti erőforrásokat, az ökológiai életfeltételeket és az esztétikai tartalmat) harmóniájának alapeleme a környezeti kultúra, mely magábafoglalja a jogi, az etikai felelősséget, a környezeti gazdálkodást és a környezettudatosságot. A környezettudatosság napjainkban nagyon népszerű fogalom, de sokan rosszul alkalmazzák, nem értik igazán a jelentését. A legtöbben elvileg ugyan elkötelezik magukat a környezetvédelem ügye mellett, a többség azonban sem az ismeretei, sem magatartásbeli jellemzői alapján nem tekinthető környezettudatosnak. 3 Bogár László neves közgazdásszal készített riport megtiszteltete/2012/02/10 [ ] 7

11 Az egyszeri tömegközlekedés választása az autó használata helyett, a néhány alkalommal külön konténerbe elhelyezett műanyagpalack, illetve a környezetvédelmi törvények kötelező betartása még nem jelenti a környezettudatosságot. A környezettudatosság egy olyan cselekvéssorozat, mely tudatosan felelősséget vállal a környezet, a populáció védelmét szem előtt tartva. A környezettudatosság egy rendszeres, folyamatosan alkalmazott tevékenység, mely új szemléletet és gondolkodásmódot kíván. A környezettudatosság nem lehet öncélú, a társadalmat kell szolgálnia. Véleményem szerint leglényegesebb feladat globálisan változtatni a rossz szemléletmódon, a környezettudatosság eléréséhez elengedhetetlen az erre vonatkozó szabályok betartása, valamint a megszokott, környezetünkre káros szokások alakítása, illetve annak gyökeres megváltoztatása, mely mindenképp lemondásokkal jár. Lehet ez akár anyagi, időbeli vagy egyéb ráfordítás. A környezettudatos gondolkodás és cselekvés az elengedhetetlen feltétele a fenntartható fejlődésnek. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1987-ben Közös jövőnk címmel kiadott jelentésében megfogalmazza, hogy "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". A fenntartható fejlődés fogalmáról, lényegéről számos elemzés, vitairat látott napvilágot. Herman Daly megfogalmazása szerint "a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk". A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat [ ] 8

12 A fenntarthatóság követelményei: 1. Az életközösségek, populációk megóvása 2. Az emberi élet minőségének javítása 3. A Föld életképességének és sokféleségének megőrzése 4. A nem megújuló erőforrások felhasználásának minimálisra csökkentése 5. A Föld teherbíró-képességének határain belül maradó növekedés 6. Az egyéni magatartás és a szokások megváltozatása 7. A közösségek képessé tétele arra, hogy saját környezetükről gondoskodjanak 8. A fejlesztés és a természetvédelem integrálására szolgáló nemzeti keretek kialakítása 9. Világméretű együttműködés kialakítása A fenntartható fejlődés elérésének 3 alapfeltétele: - a tudás - a technika-technológia globális szintű környezet-szemléletűbbé válása. - a társadalmi értékrend A fenntarthatóság érdekében a megfelelő életmód kialakítása abszolút egyszerűen megvalósítható, teljesíthető követelményeket állít az emberiség elé, melyek mindamellett, hogy a Föld jövőjének védelmében, állagának megóvásában is segítenek, az állandó gazdálkodási költségeket is nagymértékben csökkenthetik. Természetesen a környezettudatos cselekvés és gondolkodás mind globális, állami, vállalati, és egyéni szinten kell, hogy teljesüljenek, hiszen csak az összes gazdasági szektor együttműködésével érhető el a kívánt eredmény: Földünk védelme. A környezeti tudatosság tehát jövőtudatosság, a fenntartható fejlődést szolgálja. 9

13 1.2. A zöld szemlélet kialakulása Az őskorbeli ökotársadalmi lét, azaz a vadász- és gyűjtögető életmód több százezer évig jellemezte az emberiséget. Ekkor még ők is a természet részei voltak, harmóniában éltek környezetükkel, majd a földművelés és az állattartás által az ember megtanult a természet felett uralkodni. Ekkor elkezdett megváltozni az ember és a természet viszonya, megbomlott a természetes egyensúly, elindult a civilizálódás. Az idő múlásával lassan bár, de az emberiség egyre modernebb szinten tudta elérni a számára szükséges javakat. Az egyre növekvő értékek és szükségletek akaratlanul is elterjedtek, a növekvő technológia teret hódított szerte a világon. Már a 18. századi híres közgazdász, Thomas Malthus is felismerte, hogy a gyors növekedésnek nem jólét lesz a következménye, hanem nyomor, hiszen a Föld erőforrásai nem végtelenek, korlátai vannak, a növekvő népesség élelmiszerszükségleteit a természet nem tudja a végtelenségig kielégíteni. A 19. századi második ipari forradalom csak meggyorsította a növekedési folyamatot, döbbenetes mértékben nőttek a méretek demográfiai (népesség), társadalmi (elvárások), ipari (termelés) szinten is. A környezetszennyezés a 20. század második felére már globális problémává vált, az egyre növekvő emberi igények pusztán haszonmaximalizáló kielégítése az embertermészet kapcsolat megbomlásához vezettek. Ebben az időben Európa és Észak-Amerika területén létesültek elsőként természetvédelmi csoportok, majd az 1950-es években ezeken a területeken konfliktusok alakultak ki a közgazdászok és a természetvédők közt, melyek az emberi tevékenységek és az azok környezetre gyakorolt hatásainak összefüggéseiről szóltak. Mikor a környezet pusztulása már egyre nagyobb méreteket öltött, a gazdaság és a környezet kapcsolata elemzésekor először állt szembe egymással az ökológiai és a közgazdasági szemlélet. A természetvédők felismerve a bioszféra problémáját élesen támadták a fejlődő tőkés országokat, mint a környezet degradálóit. Szerintük a rohamos gazdasági növekedés állt a környezet pusztításának hátterében, valamint az, hogy a közgazdászok nem foglalkoztak megfelelően a környezet problémáival, középpontba mindig ahogy azt Adam Smith láthatatlan kéz elmélete is mutatja- a termelés maximalizálását és a fogyasztók igényeinek kielégítését állították. Pedig a fenntartható fejlődés mozgatórugója pont ez az integráció kell, hogy legyen: a környezeti és közgazdasági szemléleteknek ötvöződniük kell a döntéshozatalban. A gazdasági és 10

14 ökológiai rendszereink össze kell, hogy kapcsolódjanak, de csaknem teljesen különváltak a valóságban. Az ún. fogyasztói társadalom fenntartásának egyik alapvető biztosítéka a gazdasági növekedés magas szinten tartása, ami a környezet állapotának alakulására viszont negatív következményekkel járt. Az állandóan ösztönzött fogyasztás miatt, a szintén állandóan magas szinten tartott termelés különösen nagy terheket rótt a környezetre. A fogyasztási javak gyors rotációja.és a tudatosan gyengébb minőségű és kevésbé tartós termékek előállítása következtében ugrásszerűen növekedett a nyersanyagok iránti igény, más oldalról mind nagyobb tömegben keletkezett hulladék, és növekedett a szennyeződés. A fogyasztó tehát a környezetet pazarló társadalom lett. 5 a legnagyobb szomorúsággal állapítom meg újra és újra, hogy közgazdász kollégáim döntő többsége láthatólag cinizmusból, vagy tudatlanságból ezt az őrült, önpusztító logikát tekinti a sikeres (értsd profitot hozó) gazdálkodás lényegének. Milton Friedman, a neoliberális társadalom és gazdaságfilozófia atyja, híres mondásában ezt úgy fogalmazta meg, hogy The business of the business is the business. E frappáns mondás lényege, hogy, ha tőketulajdonos vagy, akkor nemcsak, hogy nem kell, de nem is szabad foglalkoznod azzal, hogy esetleg a profitodnál százszor akkora külső és/vagy belső természeti kárt okozol másoknak. Vegyük észre, hogy ha a tőketulajdonos e negatív externáliák hatásait zavartalanul át tudja hárítani másokra, az csak azért lehetséges, mert a liberális kapitalizmus demokratikus felszíne alatt valójában egy brutális és rejtettsége miatt igen veszélyes és pusztító diktatúra húzódik meg. Tehát Hamlettel szólva Őrültség, de van benne rendszer Ám ez a rendszer az emberiség kollektív öngyilkosságának rendszere április 22-én tartották az Amerikai Egyesült Államokban a világ első Föld napját, mely az egyre növekvő környezetrombolást, illetve a környezetterhelés véges határait felismerve került megrendezésre. A média segítségével népszerűvé vált a megmozdulás, majd több millióan csatlakoztak a kampányhoz szerte a világon; ez vezetett ahhoz, hogy 5 Kulcsár Dezső: Környezetgazdaságtan, Jegyzet a környezetvédelmi szakmérnöki továbbképző tanfolyam részére kézirat, Budapest, 1986, 11. oldal 6 Bogár László neves közgazdásszal készített riport megtiszteltete/2012/02/10 [ ] 11

15 minden év április 22-én, a Föld világnapján értékelik a globális és helyi környezeti problémákat. Az első környezetvédő mozgalmak megjelenése is 1970-re datálható. Ezzel egy időben a lelkiismeretes, problémákat felismerő, és globálisan gondolkodó értelmiség megalakította a Római Klubot, mely egy maximum 100 fős csoport vitafórumát takarja, ahol figyelmeztették a társadalmat a növekedés határaira, és egy globális környezeti katasztrófa bekövetkezését jósolták a levegő- a víz-, és a földszennyezettség egyre súlyosbodó helyzete miatt. Az általuk kialakított akcióterv mely nagyrészt a gazdasági növekedés visszaszorítását tartalmazta - felhívta a figyelmet a problémára, így június 5-én (mely azóta környezetvédelmi világnap) sor került az első világméretű környezetmegóvással foglalkozó program kidolgozására az ENSZ világkonferencián Stockholmban. A résztvevők nyilatkozatot fogadtak el a környezetvédelem nemzetközi feladatairól és alapelveiről, melyben a tagok kötelezettséget vállaltak a környezet megóvására, valamint jobbá tételére a fenntarthatóság érdekében. Ennek keretében létrehozták az ENSZ Környezeti Programját (United Nations Environmental Programme - UNEP) a sikeres kooperáció érdekében. A stockholmi konferencia nagy eseménynek számított, hatással volt a környezetvédelmi politikák kialakulására is nemzeti szinten. Létrejöttek az állami környezetvédelmi szervek, hivatalok és minisztériumok születtek. Magyarországon 1977-ben alapították meg az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalt, mint illetékes hatóságot. Ezt követően, pár év elteltével újra esedékessé vált a környezetvédelmi koncepciók újragondolása, ráeszméltek, hogy a környezetvédelem és a közgazdaságtan összekapcsolásával, integrálva kell vizsgálni a problémákat, és megoldani azokat. Így 1984-ben az ENSZ közgyűlése megalakította a Környezet és Fejlődés Világbizottságát, mely 1987-ben elfogadta a Közös Jövőnk (Our Common Future) című jelentést, mely 27 nyelven jelent meg, és először tartalmazza a fenntartható fejlődés fogalmát, valamint szorgalmazta a környezetkímélő technológiák alkalmazását, melynek fedezetét a fejlett országok biztosították. A környezet azonban nem más, mint az a hely, ahol mindannyian élünk, a fejlődés nem más, mint valamennyiünk arra irányuló törekvéseinek összessége, amellyel szüntelenül javítani akarjuk életünket. A két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Azok a politikai vezetők is, akik úgy érzik, hogy országuk feljutott a csúcsra, ahova a többi nemzetnek is fel kell küzdenie magát, központi kérdésként kell kezelniük a fejlődést. A 12

16 fejlett ipari országok fejlődésének sok útja nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Ezt azért nem szabad szem elől tévesztenünk, mert ezeknek a hatalmas gazdasági és politikai erővel rendelkező országoknak a fejlesztési döntései igen nagy hatással lesznek az egész emberiség azon képességére, hogy a haladást a jövendő nemzedékek számára is megőrizze. 7 (Gro Harlem Brudtland) A Világbizottság fő feladata volt, hogy tegyen javaslatokat egy átfogó változásra, mely a fenntartható fejlődést szolgálja úgy, hogy annak három fő alappillérét, a környezet - gazdaság - társadalom egységét a döntéseknél együttesen vegyék figyelembe, hiszen ezek egymással összefüggnek. A Közös Jövőnk koncepcióját alapul véve az ENSZ újabb Környezeti és Fejlődés Világkonferenciát rendezett 1992-ben Rio de Janeiróban. Az alábbi dokumentumokat, ún. riói egyezményeket fogadták el a résztvevők az ülésen: Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről, amely összesen 27 alapelvet mutat a fenntartható fejlődés átfogó programjának sikeréhez Feladatok a 21. századra (AGENDA 21) dokumentum, amely ajánlásokat tartalmaz, amik jogilag nem kötelezőek az aláíró államokra. Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról, ami lényegében az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célozta meg, s jogilag kötelező azokra az államokra nézve, amelyek aláírták. Egyezmény a Biológiai Sokféleségről, mely a teljes élővilág védelmét szorgalmazza és jogilag kötelező. Elvek az Erdőkről, ami egy irányelv-dokumentum, és jogilag nem kötelező. Mivel ez az évek folyamán nem hozta az elvárt eredményt, az elhatározásokból nem sok valósult meg, így az ENSZ Dél-Afrikában, Johannesburgban, augusztus 26 - szeptember 04. közt újabb világkonferenciát rendezett, mely az ENSZ Világtalálkozó a Fenntartható Fejlődésről nevet kapta. A találkozón a Johannesburgi Nyilatkozatot (32 pontot tartalmaz), valamint a Végrehajtási Tervet (153 pontot tartalmaz) fogadták el, melyek új ajánlások, lehetőségek helyett a riói elveket megerősítették, és azok teljesítésére köteleztek. Legfőbb feladatnak tekintették még a szegénység mértékének visszaszorítását, valamint 2015-ig azok számának csökkentését, akiknek nem biztosított a egészséges ivóvíz. 7 Forrás: Közös Jövőnk, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988., 18.oldal 13

17 Tehát a társadalom kérdése is növekvő fontosságúvá vált a gazdaság és a környezet mellett. A zöld szemlélet kialakulása a növekvő környezeti problémák felismerésével egyidőben a kezdetét vette, az emberiség ráeszmélt, hogy a Föld problémája a társadalom problémája is, mely globális, állami, vállalati és fogyasztói szinten is megoldásra vár. 14

18 2. A környezettudatosság szektorai 2.1. Globális szint Az európai zöld mozgalmak alapító atyja és szószólója, Konrad Lorenz az emberiség nyolc halálos bűne c. munkája is tükrözi társadalmunk válságát, mely kihat a gazdaságra és környezetünkre is. A civilizált társadalom nyolc halálos bűne: 1. A Föld túlnépesedik, a szociális kapcsolatok túlkínálata védekezést, agressziót vált ki. 2. A természetes életteret, megélhetésünk alapját elpusztítjuk. 3. Vakság az értékekre, a szüntelen versenyben nincs idő őszinte emberi elmélkedésre. 4. Érzelmi sivárság az elpuhulás, az érzelmek fagyhalála 5. Genetikai problémák, a szociális viselkedést fejlesztő nyomás zavara. 6. Szülő-gyermek kapcsolat hiánya, generációs meg nem értés, a tradíciók lerombolása. 7. Tömeg-tudatformálás, dogmatizmus, nézet-uniformizálás, manipulálás a reklám által. 8. Atomfegyverkezés. A világvége-veszély csökkenti a jövő iránti felelősségérzetet. 8 Ez két nagyon fontos problémát tár elénk, egyrészt a hatalmas mértékű népességszaporulat hibáztatható az emberi kapcsolatok romlásáért, mely agressziót és egymás iránti figyelmetlenséget vált ki, és ez a felelőtlen magatartás rányomja bélyegét az emberi környezettudatra is. Statisztikai adatok alapján, figyelve a felsorolt világkonferenciák dátumait, döbbenetes szintű bolygónk népességének növekedése 1972-ben 3,86 milliárd fő, 1984-ben 4,77 milliárd fő, 1992-ben 5,45 milliárd fő, 2002 ben 6,23 milliárd fő, 2010 ben 6,7 milliárd fő, és ez a szám még azóta is emelkedik, októberében elérte a 7 milliárd főt. Másrészt azt mutatja, hogy globális probléma a gazdaság társadalom -környezet együttes rendszerének nem túl hatékony működése, ami a társadalmi elkorcsosodásnak köszönhető. 8 Forrás: Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne- Ikva- Budapest,

19 Az emberi tudat szférájában végbemenő globális forradalom nélkül semmi nem fordulhat jóra és a katasztrófa, amely felé a világ tart a civilizáció ökológiai, társadalmi, demográfiai vagy általános összeomlása -, elkerülhetetlen lesz. 9 A Föld népességének egyre inkább figyelmetlen, felelőtlen és hanyag viselkedése, felgyorsult élettempója és növekvő szükségletei veszélyeztetik a társadalmi életteret, melyre az ökolábnyom mértékének változása jó példa lehet. Az ökológiai lábnyom egy mérési módszer, amely gyakorlatilag az emberi keresletre vonatkozik a Föld ökológiai rendszerét illetően 10 Más szóval ez egy mutatószám, mely egy területméretet takar, ami azt jelzi, hogy a Föld lakossága a környezeti erőforrásokat milyen mértékben használja fel, illetve az a terület, mely egy meghatározott népesség és életszínvonal végtelen ideig történő eltartásához szükséges. A 2006-os adatok alapján az akkori teljes ökológiai lábnyoma az emberiségnek 1,44 Földnyi terület, azaz 1,44-szer gyorsabban fogyasztjuk el erőforrásainkat, mint ahogy azok újratermelődhetnének. A mutató ben csak 0,62 volt, 1980-ban 1,00, majd az évek előrehaladtával folyamatosan nőtt. A Föld ökolábnyoma 2006-ban összesen 2,6 globális hektár/fő, Európáé 4,5, Magyarországé 3,2. Tehát összességében minél gazdagabb az ország, annál magasabb az érték. Az Egyesült Arab Emirátusok csúcstartónak számít 10,3 globális hektárral. Az adatok alapján a bolygónk már kevésnek bizonyul a népességének eltartásához, szükséges lépéseket tenni, hogy fennmaradjon az emberiség. A probléma-felismerés az első lépcsőfok a környezetpusztítás lassításához, és megállításához, a következő lépcsőfok pedig a cselekvés. A környezettudatos gondolkodás és a környezettudatos tettek kéz a kézben kell, hogy járjanak, nem elég megállni az első lépcsőfoknál, a globális zöld szemléletet zöld cselekvésnek kell követnie. Első körben világméretű, globális intézkedésekre van szükség, mely a gazdasági jólét fenntartásának, a társadalmi igazságosságnak, és az egészséges, élhető környezetnek harmonizációját kell, hogy szem előtt tartsa. A célkitűzések megvalósításához választott környezetvédő politikák az innovációt erősítik, ami pedig segíti a gazdaság növekedését, így szorgalmazza a társadalom céljainak elérését is. 9 László Ervin: Harmadik évezred, Veszélyek és esélyek, A Budapest Klub első jelentése, Új Paradigma Kiadó, 1998, 151. oldal 10 [ ] 16

20 Ennek tükrében a világ egyik legnagyobb integrációja, az Európai Unió környezetvédelmi előírások kötelező betartatásával, és új termelési módszerek, kifinomultabb, kímélőbb technológiák segítésével próbál megoldást találni a problémákra. Ezek a lépések pozitívan hatnak a gazdasági versenyképességre, a kapacitásnövekedésre, azaz munkahelyteremtők is, ez fordítva is igaz, mikor döntéseket hoznak bármilyen (pl.: ipari, kereskedelmi, közlekedési, mezőgazdasági) kérdésben, figyelembe veszik a környezetvédelmi vonatkozásokat is. Az Unió környezeti szabályai nem ajánlások, azok kötelező érvényűek a tagországokra, be nem tartásuk szankciók alkalmazását eredményezik, például a szennyező felelős az okozott szennyezésért, így helyreállítania, illetve térítenie kell (az EU környezetvédelmi felelősségéről a Fehér Könyvben szerepelteti) - hiszen alapvető irányelv, hogy a megelőzés jobb, mint a károk eltakarítása, fontos az elővigyázatosság és a védelem. Az EU környezetvédelmi politikája foglalkozik többek közt a levegő- és víztisztaság, a természetes élőhely növelés, a hulladék- és energiagazdálkodás, valamint a környezetbarát termékek kérdéskörével. Az EU továbbá elkötelezte magát, hogy figyelembe veszi a környezetvédelmi megfontolásokat más országokkal kötött megállapodásaiban. Természetesen ez nemcsak projektek, pályázatok finanszírozásáról szól, hanem ezen országoknak nyújtott segítségről is. Fontos területek, melyek az Európai Unió környezetvédelmi jogi szabályozásához tartoznak: káros gázkibocsátások határértékeinek meghatározása, és azok ellenőrzése veszélyes vegyi anyagok betiltása, korlátozása, szállítás szabályainak meghatározása biotechnológia figyelemmel kísérése, génmódosítások tiltása természetvédelmi törvények felállítása, növény-, állat-, és élőhelyvédelem zajszint csökkentése vizek (talaj-, fürdő-, és ivóvíz) tisztán tartása, szennyvíz elvezetése hulladékkezelési stratégia (újrahasznosítás energianyerés) alkalmazása környezetvédelmi ösztönző rendszer kialakítása, a környezetbarát technikák, gyakorlatok jutalmazása ökocímke alkalmazása, mely gazdasági eszköznek is tekinthető 17

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 19. évfolyam 1. szám (58) 2014. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig Közgazdasági Nobel-díjasok A pénz boldogít? ÖkoRulez Az

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben