I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet"

Átírás

1 I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet Kozszolgaltato a rendkiviili esemenyek bejelentesere ugyeleti rendszert mukodtet vente egy alkalommal teljes koni, ezen feliil az Onkormanyzat igenye szerint esetenkenti ellendrzes vegze~se, a helyszinen jegyzokonyv felvetele (melyet a bcrlo is alair). A jegyzokonyv egy peldanyanak megkuldese az Onkormanyzatnak. Az ellenorzesek tapasztalatairol irasos tajekoztatas a Onkormanyzat re~szere. Indokolt esetben az Onkormanyzat egyidejii tajekoztatasa mcllet intezkedes kezdemenyezese. Bcrlcmeny ellenorzes alkalmaval annak ellenorzese, hogy a berlok a berlemenyeket sajat maguk hasznaljak-e, a berlo a berlemenyt eletvitelszeriien lakja, a berleti szerzodesben meghatarozott celra es rendeltetesszeriien hasznalja, teljesiti-e a berlot terhelo fenntartasi, karbantartasi kotelezettscget, Budapest Fovaros Fojegyzojenek rnindenkor hatalyos intezkcdese, valamint az Onkormanyzat altal keszitett leltarozasi iitemterv eloirasai szerint az ingatlanok targyi eszkoz leltarozasanak elvegzese, selejtezcsi javaslat elkeszitesc. Kozszolgaltato az esetenkenti hibaelharitasi, karbantartasi es javitasi munkakat felmeri, elvegzeset megszervezi, ellenorzi A lakoepuletekben gondnoksagi feladatok ellatasa. 4.1,3 Ingatlanokhoz kapcsolodo kozuzemi feladatok ellatasa A kozponti kozmuhalozat uzemeltetesc, kapcsolattartas a koznui cegekkel Kozuzemi es kozszolgaltatasi szerzodesek megkotese es nyilvantartasa, az csetleges modositasok kezdemenyezese, a teljesites ellenorzese Az tires lakasok beerkezett kozuzemi szamlainak ellenorzese, kifizetesc es tovabbszamlazasa az Onkormanyzat fele Kapcsolattartas a kozuzemi cegekkel, berlovaltozas, illetvc a lakas megiiresedese eseten annak kozlese a kozuzemi cegekkel Szemetszallitas megszervezese Ingatlanokkal kapcsolatos takaritasi es karbantartasi feladatok elvegzese A lakoepiiletek kozos hasznalatu teriileteinek tisztantartasa, heti egyszeri lemosasa, szemetledobok mukodesenek biztositasa, szemcttarolo cdenyck sziikseg szerinti csereje, sziikseg szerint, de legalabb kethetenkenti fertotlenitese Kozszolgaltato sziikseg szerint rovar,- es ragcsalo irtast vegeztct Az ingatlanhoz tartozo jardak takaritasa, telen sziikseg szerinti ho-, jeg-, csuszasmentesitese Az ingatlanhoz tartozo fuves teriiletek es a novenyzet gondozasa, sztikscg szerint, de legalabb evi 4 alkalommal a lu lenyirasa, sovenyck, bokrok, fak sziikseg szerinti nyesese, kaszalek es nyesedek 6'sszeszcdese, elszallitasa Felujitasi es karbantartasi munkak elokeszitoi feladatai ellalasa Az esetenkenti hibaelharitasi, karbantartasi es javitasi munkak fclmcrese es elvegzesenek megszervezese, ellenorzese Kozszolgaltato netto ,- Ft, azaz ketszazezer forint ertekhatarig sajat hataskorben, ezen ertekhatar felett az Onkormanyzat elozetes irasbcli engcdelye alapjan jogosult kozremukodok igenybevetelere.

2 I. Minfisegi parameterek 4. szamu melleklet Kozszolgaltato jelen szerzodesben meghatarozott feladatait elsosorban sajat kapacitassal, illetve ha ezzel nem rcndelkezik vagy erre kenyszeri.il, alvallalkozok bevonasaval latja el Kozszolgaltato az eletveszelyes helyzet kialakulasa, illetve a rendeltetesszerii hasznalatot sulyosan akadalyozo hibak eseten sajat hataskorben intezkedik annak megszuntetesere es egyidejuleg az Onkormanyzatot tajekoztatja. A koltsegeket jogosult a havi elszamolasa soran ervenyesiteni Ures lakasokbanjavitasi-, karbantartasi, takaritasi feladatok vegzcse Rovid es hosszu tavii felujitasi, karbantartasi feladatok szamitogepes nyilvantartasa, ingatlanonkent idopont vagy idointcrvallum szerint Kozremiikodok altal elvegzett szolgaltatasok szakertoi ellenorzese Az epiiletben levo felvonok folyamatos miikodesi feltetclcinck megszervezese (HftUgycIct), gondoskodas az esetleges mentesek vegrehajtasarol, vizsgazott szemely biztositasaval Futes-, es meleg vizellatast biztosito telautomata kazan folyamalos iizemeltetese, feliigyelete Ingatlanokhoz kapcsolodo biztositdsi, biztomdgtechmkai es palyazati feladatainok elvegzese Kozszolgaltato az Onkormanyzat neveben megkoti a biztosi'ttisi szerzodeseket, befizeti a biztosftas dijait es azokat ervcnyesiti az Onkormanyzat fele, bonyolitja az esetleges biztositasi esemenyeket Az tires lakasok kulcsainak orzese, ezen lakasok rendszeres ellenorzese, szelloztetese Korszeriisitesi palyazatokon valo rcszvetelben a tulajdonos tamogatasa, az ehhez kapcsolodo palyazali anyagok elkeszitese az Onkormanyzattal tortent elozetes egyeztetes alapjan Tiizvedelmi es biztonsagtechnikai feladatok ellatasa Noveriigyelet ellatasa Folyamatos noverugyelet ellatasa ingatlanonkent egy fovel Berlo egeszsegi es mentalis allapotvaltozasanak eszlelese eseten a szervezeti felettes tajekoztatasa, aki ertesiti a Berbcadot a sztikseges intezkedesek megtetele celjabol. Kapcsolattartas a hozzatartozokkal, a kezeloorvossal, a haziorvossal, a hazi gondozo szolgalat apoloival, az ideiglenes gondnokkal, stb Noverhivo rendszer miikodtetese, a rendszeren torteno, vagy szeinelyes megkereses eseteben segitscget kcro berlo allapotanak fclmcrese, a szakmailag szlikseges intezkedesek megtetele Indokolt esetben orvos, mento kihivasa Gondnok tavollcteben jelentkezo esetleges miiszaki problemak jelentcsc a szervezeti felettesnek, munkaidon tul pedig jelzes az uzemelteto kozponti telefonszamara Keresre alkalomszeriaen vernyomas ellenorzese Keresre alkalomszerlien vercukor szint meres segitese Elhalalozas eseten a szervezeti felettes, a Bcrbeado es hozzatartozok ertesitese.

3 I. Minosegi parameterek 5. szamu melleklet 5 Ingatlan crtckbecsles 5.1 Ingatlan ertekbccsles 5. /. 1 Ingallanok ertekbecslese Az Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanok, az Onkormanyzat tulajdonaban levo tarsasagok ingatlanportfoliojaban levo ingatlanok, valamint az Onkormanyzat erdekkorebe tartozo ingatlanok forgalmi ertek, berleti dij, nyilvantartasi ertek meghatarozasa a Kozszolgaltato kozszolgaltatasi fcladatai ellatasa koreben, illetve az Onkormanyzat igenye szerint a mindenkori vonatkozo jogszabalyoknak megfeleloen. A Fovarosi Onkormanyzat elovasarlasi joganak gyakorlasa kapcsan felmerulo ingatlanok velemenyezese igeny szerint Adatgyiijtes ingatlan ertekbecslesenek elokeszitese, a szukseges dokumentumok beszerzese, alaprajz, miiszaki dokumentacio, tulajdoni lap, terkepmasolat, kozmiivekkel kapcsolatos egyeztetesek cs informaciok beszerzese, epitesiigyi hatosaggal torteno konzultacio ingatlanok helyszini bejarasa, a va!6s adatok egybevetese a nyilvantartasi adatokkal, fenykepfelvetelen torteno rogzites Ertekbecslesi modszer kivalasztasa (EVS 2012, BM rendelel) a tarsasag sajat ingatlan-ertekesitesi adatbazisaval torteno osszehasonlitas (Interneten es Tulajdonosi, Gazdasagi cs Kozteriilcthasznositasi Bizottsag korabbi, elovasarlasi joggal kapcsolatos hatarozatai alapjan), mikrokornyezet tanulmanyozasa, szakmai konzultacio kiilso es belso szakertokkel elemzesek tanulmanyozasa szamitasok elvegzese Becsult ertek meghatarozasa, a szakertoi anyag lezarasa BM rendelet szerinti ertekeles -,,1/2002 (BK 8.) BM-EuM-FVM-GM-ISM-KoM-KoViM-NKOM-OM-SzCsM iranyelv az onkormanyzati ingatlanvagyon egyseges es egyedi ertekelesehez" alapjan.

4 6. Mernok szakertoi tevekenyseg 6.1 Mcrnoki szolgaltatas az Onkormanyzat egyedi duntese alapjan Beruhazdsok, felujitdsok elokeszitese I. Mincisegi parameterek 6. szamu melleklet Bcruhazasi programok keszitesc, teriiletrendezesi, tervezesi, kivitelezesi, finanszirozasi kerdesek vizsgalata, hatastanulmanyok beszerzese, - a muszaki tevekenyseghez kapcsolodoan sziikseges esetet kiveve- szakertoi velemeny keszittetese az Onkormanyzat elozetes jovahagyasaval Beruhazasok elokeszitese, szervezese Szukseges kozbeszerzesi eljarasok Icbonyolitasa, a vallalkozok kivalasztasa erdekeben Bontas, es epitesi terulet elokeszites Kivitelezes soran felmerulo feladatok A beruhazasi, felujitasi es javitasi munkak soran az Onkormanyzat kepviselete, a kivitelezes soran az epittetoi kotelezettsegek teljesitese, miiszaki, jogi feladatok ellatasa. Ezen felul sziikseg szerint allapotfelmcresek, geologiai, hidrogeologiai tanuhnanyok keszittetese es a kivitelezeshez sziikseges egycb feltarasok elvegeztetese vagy elvegzesenek ellenorzese A kivitelezes soran a miiszaki ellcnorzesi feladatok ellatasa A benyujtott vallalkozoi szamlak alaki es tartalmi felulvizsgalata Az atadas-atveteli eljaras epittetoi, miiszaki ellenori feladatainak lebonyolitasa Az atadas-atveteli eljarasrol jegyzokonyv ellenorzese, ellenjegyzese epittetoi, miiszaki ellenori oldalrol A sikeres miiszaki atadas-atveteli eljarasokat kovetoen a hasznalatbaveteli engedely iranti kerelem epitteto kepviseleteben torteno benyujtasa A sikeres miiszaki atadas-atveteli eljarast kovetoen az elkeszult muvcl kapcsolatos szavatossagi es jotallasi jogok ervenyesitesevel osszefuggo feladatok ellatasa az Onkormanyzattal egyeztetve, sziikseg eseten kiilso szakcrtok bevonasaval Muszaki szaktandcsadas Epiteszeti munkakra vonatkozo miiszaki szaktanacsadas Epiiletgepesz munkakra vonatkozo miiszaki szaktanacsadas Epiilet elektromos munkakra vonatkozo muszaki szaktanacsadas Kerteszeti munkakra vonatkozo muszaki szaktanacsadas A megvalosulo kiemelt onkormdnyzati ingatlanokfejleszieseben valo reszvelei Az Onkormanyzat dontese szerint a fejlesztesi elkepzelesek muszaki tartalmanak meghatarozasa es terveinek elkeszitese. 6.2 Ingatlanok elokcszitese A kozszolgaltato kozszolgaltatasi feladatai ellatasa (ertekesites, hasznositas) erdekeben. A szerzodesben szereplo es az nyilvantartasi rendszerbe bckeriilt ingatlanok auditalasa jogi es muszaki szempontbol. A munkaszakaszban rogzitesre keriilnek azok a tenyek adatok, amelyek az ingatlan szemponljabol meghatarozoak. Az allapotfelmeres utan keriil sor a sziikseges intezkedesck

5 I. Minosegi parameterek 6. szamu melleklet meghatarozasara. A tenyleges allapotnak megfelelo ingatlan-nyilvantartasi allapot tcltuntetese; Elokeszitessel kapcsolatos feladatok: Jogi elokeszites (tulajdonjogi, epitesjogi): atulajdoni lap altal tartalmazott adatok szambavetele tulajdonviszonyok vizsgalata rendezeshez szukseges targyalasok lefolytatasa jogok tenyek vizsgalata, terhek bejegyzesek vizsgalata helyszinrajz beszerzese, vizsgalata fovarosi tclepiilesszerkezeti terv (TSZT), fovarosi rendezesi szabalyzat (FRSZ)., KSZT beszerzese, vizsgalata tarsashazi okiratok, alapito okirat hasznalati mcgallapodasok beszerzese, szolgalmi jogok, vezetekjogok ellenorzese felmeresi vazrajzok tanulmanyozasa hivatali, szakhatosagi eljarasok kezdemenyezese az ingatlan rendezesehez sztikseges jogi lepesek meghatarozasa a jogi lepesek egyeztetese a Fovarosi Onkormanyzattal szerzodesek es a tulajdonjog rendezesehez szukseges okiratok elkeszitesc amennyiben szukseges eloterjesztes elkeszitese nyilvantartason valo atvezetes Muszaki elokeszites az ingatlan foldhivatali nyilvantartasanak es tenyleges allapotanak felmerese osszevetese helyszini bejarassal sziikseg eseten muszaki feltaras az ingatlan alapadatainak szambavetele, muszaki dokumentacio hianyaban felmerese tarsashazi alapito okirat muszaki melleklctenek a vizsgalata kozmiitarsasagokkal egyeztetes feladatok meghatarozasa, a rendezeshez szukseges lepesek mcgtetele, kimeres, kitiizes az ingatlan muszaki allapotanak meghatarozasa, ehhez kapcsolodoan a torveny altal eloirt modon az energetikai tanusitvanyok elkeszittetese; Adatszolgdltatas az adott ingatlannal kapcsolatban vegzett lepesek rogzitese a szamitogepes rendszerbe dokumentumok scannelese es rendezese ingatlanok szerint, felmerult koltsegek felvezctese jelentesek ingatlannyilvantartas fele Fovarosi Onkormanyzat fele az adatok atvezetese erdekeben

6 MincSsegi parameterek 7. szamu melleklet 7. Portfolio vagyonhasznosft&s A Kozszolgaltato koteles a vagyon gyarapitasa, az Onkormanyzat reszesedesevel mukodo gazdasagi tarsasag miikodese eredmenyessegenek elosegitese erdekeben valamennyi intczkcdcst megtenni, amely az adott helyzetben az Onkormanyzat helyett eljarva altalaban clvarhato valamint eljarasa soran arra to"rckedni, hogy a vagyontargy - az ertekesiteslol liiggetlentil, vagy annak meghiusulasa eseten is - a vagyonerteket a lehetoscghcz kcpcat megorizze, es osztalekot, hozadekot termeljen. A Kozszolgaltato feladatat kepezi a Portfoliovagyon lehetoseg szerint jovedelmezo modon torteno kezelese es az Onkormanyzat eseti felhatalmazasa alapjan a Portlbliovagyon res/ci kcpezo, iizleli bcsorolasu adott tarsasagi rcszesedes ertekesitescben valo kozremiikodes. Hrtckesitesi lehetoseg hianyaban, illetve attol fiiggetleniil is, valamint a Portfoliovagyon reszet kepezo strategiai besorolasu tarsasagi reszesedesekhez fiizodo varospolitikai erdckck vedclmeben, a Kozszolgaltato koteles a Portfoliovagyon crtekenek megorzese, illclvc gyarapitasa, az Onkormanyzat reszesedesevel mukodo gazdasagi tarsasag mukodese eredmenyessegenek elosegilese erdekeben valamennyi intezkedest megtenni, amely az adoit helyzetben az Onkormanyzat helyett eljarva altalaban elvarhato, valamint eljarasa soran urru torckedni, hogy az adott tarsasagi reszesedes az erteket a lehctoscgekhezkepest megorizze, cs osztalekot, hozadekot biztositson az Onkormanyzat szamara. Az 1. sz. melleklet II.9. es szamu lablai tartalmazzak az atvett portlblioallomany lislajat, larsasagonkent nevesitve Strategiai portfoliovagyon vagy on kezelese A Kozszolgaltato valamennyi az Onkormanyzat altal kczelesre atadotl tarsasagi rcszesedes vonatkozasaban az Onkormanyzat mcghalalmazotljakent es kepviseleteben, az Onkormanyzai javara gyakorolja a tulajdonosi (tagi es reszvenyesi) jogokat, kiveve azon dontesi jogkorokei. amelyekct az Onkormanyzat a Fenntartott tulajdonosi jogkorok cim alattiakban foglaltak szerint maganak tartott fenn, vagy - amelyhez a Vagyonrendeletben foglalt crlckhatarok szerint - a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag, avagy a Fovarosi Kozgyiiles - vagy az altaluk kijelolt szemcly - dontcsc szukseges. Einnek kereteben a Kozszolgaltato: a Kozszolgaltato reszere beerkezo meghivoban szereplo kerdesekbcn kepviseli az Onkormanyzatot a tarsasagok kozgyulesein (taggycilesein), ahol az Onkormanyzat iizleti erdekeinek megfelelo dontes meghozatalat kezdemenyezi. Amennyiben a tarsasagok kozgyulesein (taggyulesein) felmeriilo kcrdesekhez az Onkormanyzat dontesc, allasfoglalasa szukseges, a Kozszolgaltato tajekoztalja az Onkormanyzal illetekes szervet a kozgyiilesek (taggyulesek) ilyen dontest igenylo meghirdeletl es varhato napirendi pontjairol, a kozgyulest (taggyiilest) megelozoen, lehetoseg szerint 8 nappal korabban. Kozszolgaltato koteles az Onkormanyzat, vagy a Vagyonrendelclben megjelolt bizottsagok felhivasara a koz- es taggyuleseken szereplo mas kerdesekrol is adalot szolgaltatni Onkormanyzat kijelolt szerve szamara akffv tulajdonosi kontrolling tevekenyseget vcgcz annak erdekeben, hogy a tulajdonos Onkormanyzatnak naprakesz inlbrmacioja legyen a tulajdonaban levo larsasagok vagyoni, gazdasagi helyzeterol. a kapott informaciok alapjan a folyamatos mcikodes soran tudjon donteni a szukseges beavatkozasokrol. Ennek kereteben rendszeres adatgyujte~st vegez a larsasagoktol, a kapott adatokat ellenorzi. elemzi, eloic

7 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet mcghatarozolt kriteriumok szerint ertekeli es sziikseg eseten do'ntes-elokeszito clotcrjcszte'st keszit az Onkormanyzat eseti felkerese eseten a Kozszolgaltato kesziti a strategiai portfolioba tartozo 100 %-os Onkonnanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok eves bcszamoloi, iizleti tervei alapjan - a tulajdonosi allaspontot kepviselo dontcsi javaslatot is tartalmazo - eloterjesztes tervezetet a tulajdonos Fovarosi Onkormanyzalot kepviselo dontcshozo reszcrc, aki meghatarozza a tarsasag kozgyiilesen a Fovarosi Onkormanyzat ncvcbcn kepvisclcndo allaspontot a vagyongazdalkodasi feladat koreben a Kozszolgaltato a kezelescbcn levo portfolio vonatkozasaban kiveve a tozsden jegyzett reszvenyeket cvcnte gondoskodik az egyes vagyonelemek uzlcti ertek-meghatarozasanak (vagyonertekeles) clkcsziteserol, amely alapjat kepzi Vagyonrendeletben meghatarozott ddntesi hataskoroknek. A vagyonertekeles altalaban az adott larsasag kb'vetkezo cvi rcndes kozgyiileseig iranyado, kiveve, ha rendkiviili koriilmcnyck ujabb crtckeles clkcszittetesct teszik sziiksegesse. Amennyiben tulajdonosi dontes alapjan az iizleti crtckclcst ncm a Kozszolgaltato kesziti, a vagyonertekelo kivalasztasa, a vele kototl megbi/,asi szcrzodes es a tevekenyseg ellenorzese a Kozszolgaltato kotclezcttsegct kepczi amennyiben a strategiai portfolio csoportba tartozo tarsasagi vagyon crtckvesztesc, vagy a tarsasagban, illetve a mukodes folytan az onkormanyzati crdekekbcn bekovetkezett valtozasok miatt sziikseges, a Kozszolgaltato elotcrjeszti az Onkormanyzatnak az erdekeltseg esetleges atsorolasara vonatkozo javaslatat, ez esctbcn a strategiai portfoliocsoportba tartozo bcfektetes az iizleti/ertekesitcndo cclu portfolio vagyon korebe keriil atsorolasra. A tarsasagi reszesedes elidegenilesere ezen atsorolasl kovetoen keriilhet sor. A tarsasagok miikodcsere, illetve a Kozszolgaltato altali tulajdonosi jogkorgyakorlasra vonatkozo informaciokat a Kozszolgaltato oly modon koteles nyilvantartani, hogy az Onkormanyzat szamara rendszeres, illetve eseti tajekoztatast tudjon adni. I;cnntarlott tulajdonosi jo^korok Az Onkormanyzat nem erintve a Kozszolgaltatonak a tarsasagokra vonalkozo vagyongazdalkodasi tevckenyseggel kapcsolalos onallo hataskoret - a strategiai portfolio csoportba tartozo vagyonelemekkel kapcsolatos alabbi kerdesekben tortcno dontcsi jogosultsagot kizarolag maganak tartja fenn, amclyre vonatkozoan a Kozszolgaltato a Tulajdonosi, Gazdasagi es Koztcrlilet-hasznosi'tasi Bizottsag, illetve a tulajdonosi jogok mindenkori gyakorloja donteset elozetesen kikeri, s e vonatkozasban a tarsasagi koz- es taggyulesekcn kotott mandatummal jar el: i. a tarsasag cegjogi statuszat erinto valtozasok tckintetcben (cgycsiilcs, osszeolvadas, beolvadas, szetvalas, atalakulas, vegelszamolas, felszamolas), ii. a tokcstrukturat erinto valtozasok tckintetcben (alaptoke fclcmclcsc cs leszallitasa), iii. a tarsasagok igazgatosagaba cs feliigyelo bizottsagaba az Onkormanyzat altal dclcgalt szemelyckrol,

8 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet iv. amennyiben az Onkormanyzat tulajdoni hanyada a tarsasagban a 25 %-ot eleri vagy meghaladja, az iigyvezeto igazgato (vezerigazgato, avagy mas elnevezesu, elso szamu vezeto) szemelyerol, v. korlatolt felelossegli tarsasagok, illetve zartkoriien miikodo reszvenytarsasagok alapito okiratanak ilyen rendelkezese eseteben az elovasarlasi jog gyakorlasarol. A Fovarosi Kozgyules illetve a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterufet-hasznositasi Bizottsag - Vagyonrendeletben foglalt hataskoreben eljarva - a strategiai portfolio csoportba tartozo vagyonclemekkel kapcsolatos egyeb, a gazdasagi tarsasagok mukodeset erinto kerdcsck cscti cldonteset is magahoz vonhatja, a Kozszolgaltato onallo hataskorenek elvonasa nelkiil. A Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaghoz a Kozszolgaltato is jogosult a fentieken tulmeno egyeb kerdesekbcn is - dgntesre - eloterjesztest intczni, a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsagez esetben donteset soron kiviil hozza meg. 7.2 Uzleti/ertekesitendo portfolio vagyon kezelese, ertekesitcsc a portfoliokezeles soran Kozszolgaltato minden esetben az Onkormanyzat altal elfogadott tulajdonosi slrategia szerint koteles eljarni. Ennck megfeleloen a/. Onkormanyzat ertekesilendo tarsasagi reszesedeseivel kapcsolatos tulajdonosi dontesekre javaslatot tesz, a tulajdonosi szandekokat megismeri, azokat rogziti. Kozszolgaltato a tulajdonosi strategianak es az Onkormanyzat igenyeinek megfeleloen reszportfoliokat is letrehozhat, amelyek ertekesitesere, kezelesere egyseges szabalyokat kell alkalmazni a Kozszolgaltato valamennyi az Onkormanyzat altal kczelesre aladott uzleli/ertekesitendo tarsasagi reszesedes vonatkozasaban az Onkormanyzat meghatalmazottjakent es kepviscleteben, az Onkormanyzat javara gyakorolja a tulajdonosi (tagi es reszvenyesi) jogokat, kiveve azon dontesi jogkoroket, amclyeket az Onkormanyzat a Fenntartott tulajdonosi jogkorok cim alattiakban foglaltak szerint maganak tartott fenn, vagy - amelyhez a Vagyonrendeletben foglalt ertekhatarok szerint - a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag, avagy a Fovarosi Kozgyules - vagy az altaluk kijelolt szemely - dontese sztikscges. Ennek kerctcbcn a Kozszolgaltato: kepviseli az Onkormanyzatot a tarsasagok kozgyiilesein (taggyiilesein), ahol az Onkormanyzat iizleti erdekeinek megfelelo dontes meghozatalal kezdemenyezi. Amennyiben a tarsasagok kozgyulesein (taggyulesein) felmeriilo kerdesekhez az Onkormanyzat dontese, allasfoglalasa sziikscgcs, a Kozszolgaltato tajekoztatja az Onkormanyzat illetekes szcrvct a kozgyiilesek (taggyiilesek) ilyen dontest igenylo meghirdetett es varhato napirendi pontjairol, a kozgyulest (taggyulest) megelozoen, Ichctoscg szerint 8 nappal korabban. koteles az Onkormanyzat, vagy a Vagyonrendeletben megjelolt bizottsagok felhivasara a koz- es taggylileseken szereplo mas kerdesekrol is adalol szolgaltatni Onkormanyzat kijelolt szerve szamara a BFVK Zrt. szabalyzataiban foglaltaknak megfeleloen. A tarsasagok miikodesere, illetve a Kozszolgaltato altali tulajdonosi jogkcirgyakorlasra vonatkozo informaciokat a Kozszolgaltato oly modon koteles nyilvantartani, hogy az Onkormanyzat szamara rendszeres, illetve eseti tajekoztatast tudjon adni.

9 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet Felszamolas alatt allo tarsasagok eseteben Kozszolgaltato feladata a felszamolast vegzo szervezettel valo kapcsolattartas. A Kozszolgaltato feladatat kepezi az Onkormanyzat eseti felhatalmazasa alapjan a Portfoliovagyon rcszet kepezo adott tarsasagi reszesedes ertekesiteseben valo kozrcmukodcs iya alabbiak szerint: amcnnyiben valamely strategiai besorolasu tarsasagi reszesedes crtekesitcsc ertckvesztese, vagy a tarsasagban, illetve a mukodes folytan az 6'nkormanyzali erdckekben bekovetkezett valtozasok miatt sziikseges, ugy Kozszolgaltato cloterjeszti az Onkormanyzatnak arra vonatkozo javaslatat. hogy a strategiai besorolasu tarsasagi reszesedes tizleti/ertekesitendo besorolasuva kcriiljon atsorolasra, es az adott tarsasagi reszesedes elidegenitesere csak ezen atsorolasl koveloen keriilhet sor. az iizleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagokban fennallo reszesedesek ertekesiteserol a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag vagy a Fovarosi Kozgyiiles dont, megjelolve az ertckesitcsre nyilva allo halaridot is. A dontesi hataskor a Vagyonrendeletben foglallak szerint oszlik meg a Fovarosi Kozgyules, illetve a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilcthasznositasi Bizottsag kozott, kiveve, ha a Fovarosi Kozgyules a hataskort a bizottsagra atruhazta. az ertekcsitesi celt szolgalo tozsdei tarsasagi erdekeltseg ertekesites erdekebcn a konkret ertekesitesi eljaras elinditasarol - a tulajdonosi jogkor gyakorlojanak donteset kovetoen a fopolgarmester dont. Ilyen tarsasagi reszesedes crtckcsitese kizarolag a Fovarosi Kozgyules altal meghatarozott limitaron. illetve az altala esetlegesen meghatarozott mas feltetelek szerint lehetsegcs. Amcnnyiben az Onkormanyzat az altala hozott tulajdonosi dontesben e jogot kifejezetten nem tartja fcnn a maga szamara, ugy feljogosl'tja a Kozszolgaltatot - az Onkormanyzat ncvcbcn cs kepviseleteben eljarva - az ertekesitesi szerzodes alairasara A Portfoliovagyon reszet kepezo, iizleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi reszesedesek kozc sorolt, ncm tozsdei tarsasagokban fennallo reszesedesek crtekesitesrol szolo, a Kozszolgaltato altal vagy kozremukodesevel keszitett eloterjeszles alapjan hozott Onkormanyzati (gazdasagi bizottsagi vagy fovarosi kozgyillcsi) dontest kovetoen, a dontesben megjelolt ertekesitcsrc nyitva allo hataridon bcliil a Kozszolgaltato feladatat kepezi: az ertekesitesi palyaztatas lebonyolitasa az adasvcteli szerzodes elokeszitcsc az adasveteli szerzodes elfogadasra torteno eloterjesztese a vetelar beszedese es elszamolasi kotelezettseggel annak az Onkormanyzat szamlajara torlcno atutalasa a jelen Szerzodes pontjaban (Nyilvdntartdsi es elszamolasi kotelezettseg) foglaltak szerint. Az adott tarsasagi reszesedes ertekesitese - az Onkormanyzat tulajdonosi donteset kovetoen az alairasra valo meghatalmazas alapjan - az tizleti ertek-meghatarozas (vagyonertekeles) altal megallapitott minimalar felett tortenhet meg, kiveve., ha az Onkormanyzat dontesi hataskort gyakorlo kepviselqje - az Onkormanyzat erdckcnck mcgovasa miatt - az elteresrol ktilon hatarozatot hoz.

10 Minosegi parameterek 7. szamu melleklet 'cnnlarlott tulaidonosi jogkorok A Fovarosi Onkormanyzat az iizleti/ertekesitendo celii portfolioallomany cgycs vagyonclcmeivel kapcsolatos alabbi kerdesekben torteno dontesi jogosultsagot kizarolag maganak tartja fenn: i. a Icgalabb cgyszerii tobbsegben (50%+1 szavazatnak megfelelo szavazat, illetvc reszesedes) a fovarosi onkormanyzati tulajdonu tarsasagok eseten az iigyvczclo igazgato es a konyvvizsgalo szemelye tekinteteben, ii. iii. iv. a tarsasagok igazgatosagaba es feliigyelo bizottsagaba a Fovarosi Onkormanyzat altal dclcgalt szcmclyek tekinteteben, az iizlcti/ertckesitendo celu portfolioalfomanyba sorolt nem tozsdci_reszescdesck ertekesileserol a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag vagy a Fovarosi Kozgyiiles do'nt, megjelolve azzal az ertekesftesre nyitva allo hataridot is. A dontesi hataskor a Vagyonrcndcletbcn foglaltak szcrint oszlik meg a Fovarosi Kozgyiiles, illetvc a Tulajdonosi, Gazdasagi es Koztcriilet-hasznositasi Bizottsag kozott, kiveve, ha a Fovarosi Kozgyiiles a halaskort atruhazta. az ertekesitesi celt szolgalo tozsdei tarsasagi erdekeltseg ertekesites crdekebcn a konkret ertekesitesi eljaras beinditasarol a - tulajdonosi jogkor gyakorlqjanak dontesel kovetocn - a fopolgarmester dont. Ilyen tarsasagi reszesedes kizarolag a Fovarosi Kozgyiiles altal meghatarozott Ihnitaron, illetve az altala esetlegesen meghatarozott mas feltetelek szerint lehetseges Osztalckbcs/cdes Az Onkormanyzatot megilleto osztalek beszcdese a Kozszolgaltato kczcleseben allo portfolio vonatkozasaban az Onkormanyzat neveben es helyett - a Kozszolgaltato feladatat kcpczi. Az Onkormanyzat tobbsegi tulajdonaban allo gazdasagi tarsasagok eseteben a Kozszolgaltalo javaslatot tcsz a tarsasagok targyevi osztalekpolitikajara. A Onkormanyzat erdckcltscgcbc tartozo tarsasagok altal kifizetett osztalekot a Kozszolgaltato bcszedi, clkiilonitctt bankszamlan tartja, es a Szerzodesben szabalyozoltak szerint atutalja a I;6varosi Onkormanyzat rcszcrc es egyidejiilcg elszamolast keszit az Onkormanyzat fele, valamint az clszamolasokrol eventc osszesitest keszit. 7.4 Ertckclesck vcg/csc Az Onkormanyzat eseti felkerese alapjan a Kozszolgaltato feladatat kepczi a rendeletben fclsorolt kozmii- cs egyeb gazdasagi tarsasagok miikodeserol kcszitett beszamolok, mcrleg es crcdmcny kimutatasok, valamint az erintett tarsasagok uzleti tcrvenek szakcrloi clcmzesc cs crlekclese. A merlegadatok es az eredmeny-kimutatasok adalainak kozvellen es komplcx elcmzcsevel tovabba az errc a celra kifejlesztctt szamitogepes program alkalmazasaval kcszitctt szakcrtoi vizsgalat kiterjcd a tarsasagok jovedelmczoscgenek, clcrt ercdmcny szerkczetenek, eszkoz-es ber hatekonysaganak, miikodesi es finanszirozasi dinamikajanak valamint a vagyoni es penziigyi helyzetenck es eladosodottsaganak bemutatasara. A Kozszolgaltato az Onkormanyzat eseti megbizasa alapjan elvegzi a portfoliqjaba ncm tartozo, Onkormanyzati tulajdonu, strategiai csoportba sorolt gazdasagi tarsasagok iizleires/ crlckclcsct is.

11 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet a Portfoliovagyon reszet kepezo uzleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi rcszesedcsek tozsden jegyzett reszvenyekkel kapcsolatos ertekesitesi donlcs elokeszitese erdekeben a Kozszolgaltato az aktualis piaci helyzelrol informaciokat szolgallat mind az erintett tozsdei tarsasagokra, mind az altalanos reszvenypiaci helyzetre vonatkozoan, illetve soron kivul jelzi, ha rendkivlili korulmcnyjelentkezik. Az uzleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi reszesedesek tozsden jegyzett reszvcnyck ertckesitesenek lebonyolitasa koreben az ertekesites formajatol fuggoen a K()/szolgaltat6 kotelezettseget kepezi: az ertekesitesben kb'zremukodo befektetesi szolgaltato kivalasztasara iranyulo palyazat kiirasa, illetve versengo ajanlatkeres lebonyolittatasa, a nyilvanos aukcio es prompt ugyletre vonatkozo megbizas kiadasa. Az ertckesilhelosegrol es ertekesites Ibrmajarol es minimalararol a Fovarosi Kozgyiilcs donl a Kozszolgaltalo reszletes dontes elokeszito javaslata alapjan. A Kozszolgaltato elkesziti az ertekesitesre vonatkozo reszletes szakmai donleselokeszito javaslatat, amely alapjan a fopolgarmester, az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzataban foglaltak szerint, az ertekesitesre vonatkozo tulajdonosi dontest kovetoen, meghatarozza az ertekesites konkret idopontjat es fcltcteleit. A fopolgarmester irasban megadja az Onkormanyzat felhatalmazasat a Koxszolgaltato fclc az ertekesitesre. Tozsdei ertekesites eseten a konkret tozsdei ugyletet - tozsdei kereskedesre jogosull befekletesi szolgaltalo kozremukodesevel -- a Kozszolgaltato -- az Onkormany/,m nevcbcn cs kepviseletcben eljarva - mcghatalmazottkent bonyolitja le, a Kozszolgallalo adja ki az eseti ertekesitesre vonatkozo megbizasokat a belektetesi szolgaltato fele. A Kozszolgaltato az ertekesitesi levekenysegben valo kozremiikodcse, illetve EIZ erlekesites elokeszitese soran koteles flgyelembe venni az Onkormanyzat belso cljarasi rendjct, a tisztsegviselok utasitasaiban es intezkedeseibcn foglaltakat. A Kozszolgaltatu az Onkormanyzat neveben es kepviseleteben adja ki az eseti tulajdonosi megbizasokcit az erlekesitesben kozremukodo broker fele, illetve a Kozszolgaltato irja ala a brokcrcegnel rendszeresitett ertekesitesi szabvany szerzodesmintakat (kerct- vagy alapmcgallapodas, iigyfelszamla szerzodes, ertckpapir-leteti, illetve szamlaszcrzodes). A reszvenyek ertekesitese koreben tett intezkedeseirol (ertekesitesi megbizas kiadasa, tcljesult reszvenyiigyletek, ertekesitesi bevetel, Kozremukodoi koltsegek reszlelezcse) a Kozszolgaltatot teljes korii elszamolasi es tajckoztatasi kotelezeltseg lerheli.

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES mely letrejott egyfelol: nev: Sasd Varos Onkormanyzata szekhely: 7370 Sasd, Rakoczi lit 41. kepviseletre jogosult: Szekely Szilard polgarmester adoszam: 15331933-2-02 bankszamlaszam:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 159-8/2008. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez A képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny 2009. evi LVI. torveny (a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny modositasarol szolo 2008. evi CXI. torveny hatalybalepesevel es a belso piaci

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 32/2011.( XII.19.) onkormanyzati rendelete az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek elidegeniteserol (egyseges szerkezetben a 18/2013.(IX.09.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlan-felajánlásokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő:

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésére Iktató szám: Sz-427/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésére Tárgy: Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott - nem hatósági - hatáskörök jegyzéke

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott - nem hatósági - hatáskörök jegyzéke 50/2004.(VI.18.) rendelet 5. sz. melléklete 1 A Képviselőtestület által a polgármesterre átruházott nem hatósági hatáskörök jegyzéke A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

MIK Zrt. 3072-10/A10/2007.

MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat Garázsterületek és garázsok értékesítésére Összeállította: Molnár Zoltán Vezérigazgató MIK

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 43. számú előterjesztés Egyszerű többség Zárt ülésen javasolt tárgyalni ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői

Részletesebben

2015. EVI EVES KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

2015. EVI EVES KOZSZOLGALTATASI SZERZODES 1000066047255' ikt szam: FPH058 /2024-5 /2015 2015. EVI EVES KOZSZOLGALTATASI SZERZODES amely letrejdtt egyreszt Budapest Fovaros Onkormanyzata (szekhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., KSH szam: 15735636-8411-321-01,

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-3/2010. 01/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 28/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 29/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 0

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Uzsa Község Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási terve

Uzsa Község Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási terve Uzsa Község Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási terve 2013 Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben