I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet"

Átírás

1 I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet Kozszolgaltato a rendkiviili esemenyek bejelentesere ugyeleti rendszert mukodtet vente egy alkalommal teljes koni, ezen feliil az Onkormanyzat igenye szerint esetenkenti ellendrzes vegze~se, a helyszinen jegyzokonyv felvetele (melyet a bcrlo is alair). A jegyzokonyv egy peldanyanak megkuldese az Onkormanyzatnak. Az ellenorzesek tapasztalatairol irasos tajekoztatas a Onkormanyzat re~szere. Indokolt esetben az Onkormanyzat egyidejii tajekoztatasa mcllet intezkedes kezdemenyezese. Bcrlcmeny ellenorzes alkalmaval annak ellenorzese, hogy a berlok a berlemenyeket sajat maguk hasznaljak-e, a berlo a berlemenyt eletvitelszeriien lakja, a berleti szerzodesben meghatarozott celra es rendeltetesszeriien hasznalja, teljesiti-e a berlot terhelo fenntartasi, karbantartasi kotelezettscget, Budapest Fovaros Fojegyzojenek rnindenkor hatalyos intezkcdese, valamint az Onkormanyzat altal keszitett leltarozasi iitemterv eloirasai szerint az ingatlanok targyi eszkoz leltarozasanak elvegzese, selejtezcsi javaslat elkeszitesc. Kozszolgaltato az esetenkenti hibaelharitasi, karbantartasi es javitasi munkakat felmeri, elvegzeset megszervezi, ellenorzi A lakoepuletekben gondnoksagi feladatok ellatasa. 4.1,3 Ingatlanokhoz kapcsolodo kozuzemi feladatok ellatasa A kozponti kozmuhalozat uzemeltetesc, kapcsolattartas a koznui cegekkel Kozuzemi es kozszolgaltatasi szerzodesek megkotese es nyilvantartasa, az csetleges modositasok kezdemenyezese, a teljesites ellenorzese Az tires lakasok beerkezett kozuzemi szamlainak ellenorzese, kifizetesc es tovabbszamlazasa az Onkormanyzat fele Kapcsolattartas a kozuzemi cegekkel, berlovaltozas, illetvc a lakas megiiresedese eseten annak kozlese a kozuzemi cegekkel Szemetszallitas megszervezese Ingatlanokkal kapcsolatos takaritasi es karbantartasi feladatok elvegzese A lakoepiiletek kozos hasznalatu teriileteinek tisztantartasa, heti egyszeri lemosasa, szemetledobok mukodesenek biztositasa, szemcttarolo cdenyck sziikseg szerinti csereje, sziikseg szerint, de legalabb kethetenkenti fertotlenitese Kozszolgaltato sziikseg szerint rovar,- es ragcsalo irtast vegeztct Az ingatlanhoz tartozo jardak takaritasa, telen sziikseg szerinti ho-, jeg-, csuszasmentesitese Az ingatlanhoz tartozo fuves teriiletek es a novenyzet gondozasa, sztikscg szerint, de legalabb evi 4 alkalommal a lu lenyirasa, sovenyck, bokrok, fak sziikseg szerinti nyesese, kaszalek es nyesedek 6'sszeszcdese, elszallitasa Felujitasi es karbantartasi munkak elokeszitoi feladatai ellalasa Az esetenkenti hibaelharitasi, karbantartasi es javitasi munkak fclmcrese es elvegzesenek megszervezese, ellenorzese Kozszolgaltato netto ,- Ft, azaz ketszazezer forint ertekhatarig sajat hataskorben, ezen ertekhatar felett az Onkormanyzat elozetes irasbcli engcdelye alapjan jogosult kozremukodok igenybevetelere.

2 I. Minfisegi parameterek 4. szamu melleklet Kozszolgaltato jelen szerzodesben meghatarozott feladatait elsosorban sajat kapacitassal, illetve ha ezzel nem rcndelkezik vagy erre kenyszeri.il, alvallalkozok bevonasaval latja el Kozszolgaltato az eletveszelyes helyzet kialakulasa, illetve a rendeltetesszerii hasznalatot sulyosan akadalyozo hibak eseten sajat hataskorben intezkedik annak megszuntetesere es egyidejuleg az Onkormanyzatot tajekoztatja. A koltsegeket jogosult a havi elszamolasa soran ervenyesiteni Ures lakasokbanjavitasi-, karbantartasi, takaritasi feladatok vegzcse Rovid es hosszu tavii felujitasi, karbantartasi feladatok szamitogepes nyilvantartasa, ingatlanonkent idopont vagy idointcrvallum szerint Kozremiikodok altal elvegzett szolgaltatasok szakertoi ellenorzese Az epiiletben levo felvonok folyamatos miikodesi feltetclcinck megszervezese (HftUgycIct), gondoskodas az esetleges mentesek vegrehajtasarol, vizsgazott szemely biztositasaval Futes-, es meleg vizellatast biztosito telautomata kazan folyamalos iizemeltetese, feliigyelete Ingatlanokhoz kapcsolodo biztositdsi, biztomdgtechmkai es palyazati feladatainok elvegzese Kozszolgaltato az Onkormanyzat neveben megkoti a biztosi'ttisi szerzodeseket, befizeti a biztosftas dijait es azokat ervcnyesiti az Onkormanyzat fele, bonyolitja az esetleges biztositasi esemenyeket Az tires lakasok kulcsainak orzese, ezen lakasok rendszeres ellenorzese, szelloztetese Korszeriisitesi palyazatokon valo rcszvetelben a tulajdonos tamogatasa, az ehhez kapcsolodo palyazali anyagok elkeszitese az Onkormanyzattal tortent elozetes egyeztetes alapjan Tiizvedelmi es biztonsagtechnikai feladatok ellatasa Noveriigyelet ellatasa Folyamatos noverugyelet ellatasa ingatlanonkent egy fovel Berlo egeszsegi es mentalis allapotvaltozasanak eszlelese eseten a szervezeti felettes tajekoztatasa, aki ertesiti a Berbcadot a sztikseges intezkedesek megtetele celjabol. Kapcsolattartas a hozzatartozokkal, a kezeloorvossal, a haziorvossal, a hazi gondozo szolgalat apoloival, az ideiglenes gondnokkal, stb Noverhivo rendszer miikodtetese, a rendszeren torteno, vagy szeinelyes megkereses eseteben segitscget kcro berlo allapotanak fclmcrese, a szakmailag szlikseges intezkedesek megtetele Indokolt esetben orvos, mento kihivasa Gondnok tavollcteben jelentkezo esetleges miiszaki problemak jelentcsc a szervezeti felettesnek, munkaidon tul pedig jelzes az uzemelteto kozponti telefonszamara Keresre alkalomszeriaen vernyomas ellenorzese Keresre alkalomszerlien vercukor szint meres segitese Elhalalozas eseten a szervezeti felettes, a Bcrbeado es hozzatartozok ertesitese.

3 I. Minosegi parameterek 5. szamu melleklet 5 Ingatlan crtckbecsles 5.1 Ingatlan ertekbccsles 5. /. 1 Ingallanok ertekbecslese Az Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanok, az Onkormanyzat tulajdonaban levo tarsasagok ingatlanportfoliojaban levo ingatlanok, valamint az Onkormanyzat erdekkorebe tartozo ingatlanok forgalmi ertek, berleti dij, nyilvantartasi ertek meghatarozasa a Kozszolgaltato kozszolgaltatasi fcladatai ellatasa koreben, illetve az Onkormanyzat igenye szerint a mindenkori vonatkozo jogszabalyoknak megfeleloen. A Fovarosi Onkormanyzat elovasarlasi joganak gyakorlasa kapcsan felmerulo ingatlanok velemenyezese igeny szerint Adatgyiijtes ingatlan ertekbecslesenek elokeszitese, a szukseges dokumentumok beszerzese, alaprajz, miiszaki dokumentacio, tulajdoni lap, terkepmasolat, kozmiivekkel kapcsolatos egyeztetesek cs informaciok beszerzese, epitesiigyi hatosaggal torteno konzultacio ingatlanok helyszini bejarasa, a va!6s adatok egybevetese a nyilvantartasi adatokkal, fenykepfelvetelen torteno rogzites Ertekbecslesi modszer kivalasztasa (EVS 2012, BM rendelel) a tarsasag sajat ingatlan-ertekesitesi adatbazisaval torteno osszehasonlitas (Interneten es Tulajdonosi, Gazdasagi cs Kozteriilcthasznositasi Bizottsag korabbi, elovasarlasi joggal kapcsolatos hatarozatai alapjan), mikrokornyezet tanulmanyozasa, szakmai konzultacio kiilso es belso szakertokkel elemzesek tanulmanyozasa szamitasok elvegzese Becsult ertek meghatarozasa, a szakertoi anyag lezarasa BM rendelet szerinti ertekeles -,,1/2002 (BK 8.) BM-EuM-FVM-GM-ISM-KoM-KoViM-NKOM-OM-SzCsM iranyelv az onkormanyzati ingatlanvagyon egyseges es egyedi ertekelesehez" alapjan.

4 6. Mernok szakertoi tevekenyseg 6.1 Mcrnoki szolgaltatas az Onkormanyzat egyedi duntese alapjan Beruhazdsok, felujitdsok elokeszitese I. Mincisegi parameterek 6. szamu melleklet Bcruhazasi programok keszitesc, teriiletrendezesi, tervezesi, kivitelezesi, finanszirozasi kerdesek vizsgalata, hatastanulmanyok beszerzese, - a muszaki tevekenyseghez kapcsolodoan sziikseges esetet kiveve- szakertoi velemeny keszittetese az Onkormanyzat elozetes jovahagyasaval Beruhazasok elokeszitese, szervezese Szukseges kozbeszerzesi eljarasok Icbonyolitasa, a vallalkozok kivalasztasa erdekeben Bontas, es epitesi terulet elokeszites Kivitelezes soran felmerulo feladatok A beruhazasi, felujitasi es javitasi munkak soran az Onkormanyzat kepviselete, a kivitelezes soran az epittetoi kotelezettsegek teljesitese, miiszaki, jogi feladatok ellatasa. Ezen felul sziikseg szerint allapotfelmcresek, geologiai, hidrogeologiai tanuhnanyok keszittetese es a kivitelezeshez sziikseges egycb feltarasok elvegeztetese vagy elvegzesenek ellenorzese A kivitelezes soran a miiszaki ellcnorzesi feladatok ellatasa A benyujtott vallalkozoi szamlak alaki es tartalmi felulvizsgalata Az atadas-atveteli eljaras epittetoi, miiszaki ellenori feladatainak lebonyolitasa Az atadas-atveteli eljarasrol jegyzokonyv ellenorzese, ellenjegyzese epittetoi, miiszaki ellenori oldalrol A sikeres miiszaki atadas-atveteli eljarasokat kovetoen a hasznalatbaveteli engedely iranti kerelem epitteto kepviseleteben torteno benyujtasa A sikeres miiszaki atadas-atveteli eljarast kovetoen az elkeszult muvcl kapcsolatos szavatossagi es jotallasi jogok ervenyesitesevel osszefuggo feladatok ellatasa az Onkormanyzattal egyeztetve, sziikseg eseten kiilso szakcrtok bevonasaval Muszaki szaktandcsadas Epiteszeti munkakra vonatkozo miiszaki szaktanacsadas Epiiletgepesz munkakra vonatkozo miiszaki szaktanacsadas Epiilet elektromos munkakra vonatkozo muszaki szaktanacsadas Kerteszeti munkakra vonatkozo muszaki szaktanacsadas A megvalosulo kiemelt onkormdnyzati ingatlanokfejleszieseben valo reszvelei Az Onkormanyzat dontese szerint a fejlesztesi elkepzelesek muszaki tartalmanak meghatarozasa es terveinek elkeszitese. 6.2 Ingatlanok elokcszitese A kozszolgaltato kozszolgaltatasi feladatai ellatasa (ertekesites, hasznositas) erdekeben. A szerzodesben szereplo es az nyilvantartasi rendszerbe bckeriilt ingatlanok auditalasa jogi es muszaki szempontbol. A munkaszakaszban rogzitesre keriilnek azok a tenyek adatok, amelyek az ingatlan szemponljabol meghatarozoak. Az allapotfelmeres utan keriil sor a sziikseges intezkedesck

5 I. Minosegi parameterek 6. szamu melleklet meghatarozasara. A tenyleges allapotnak megfelelo ingatlan-nyilvantartasi allapot tcltuntetese; Elokeszitessel kapcsolatos feladatok: Jogi elokeszites (tulajdonjogi, epitesjogi): atulajdoni lap altal tartalmazott adatok szambavetele tulajdonviszonyok vizsgalata rendezeshez szukseges targyalasok lefolytatasa jogok tenyek vizsgalata, terhek bejegyzesek vizsgalata helyszinrajz beszerzese, vizsgalata fovarosi tclepiilesszerkezeti terv (TSZT), fovarosi rendezesi szabalyzat (FRSZ)., KSZT beszerzese, vizsgalata tarsashazi okiratok, alapito okirat hasznalati mcgallapodasok beszerzese, szolgalmi jogok, vezetekjogok ellenorzese felmeresi vazrajzok tanulmanyozasa hivatali, szakhatosagi eljarasok kezdemenyezese az ingatlan rendezesehez sztikseges jogi lepesek meghatarozasa a jogi lepesek egyeztetese a Fovarosi Onkormanyzattal szerzodesek es a tulajdonjog rendezesehez szukseges okiratok elkeszitesc amennyiben szukseges eloterjesztes elkeszitese nyilvantartason valo atvezetes Muszaki elokeszites az ingatlan foldhivatali nyilvantartasanak es tenyleges allapotanak felmerese osszevetese helyszini bejarassal sziikseg eseten muszaki feltaras az ingatlan alapadatainak szambavetele, muszaki dokumentacio hianyaban felmerese tarsashazi alapito okirat muszaki melleklctenek a vizsgalata kozmiitarsasagokkal egyeztetes feladatok meghatarozasa, a rendezeshez szukseges lepesek mcgtetele, kimeres, kitiizes az ingatlan muszaki allapotanak meghatarozasa, ehhez kapcsolodoan a torveny altal eloirt modon az energetikai tanusitvanyok elkeszittetese; Adatszolgdltatas az adott ingatlannal kapcsolatban vegzett lepesek rogzitese a szamitogepes rendszerbe dokumentumok scannelese es rendezese ingatlanok szerint, felmerult koltsegek felvezctese jelentesek ingatlannyilvantartas fele Fovarosi Onkormanyzat fele az adatok atvezetese erdekeben

6 MincSsegi parameterek 7. szamu melleklet 7. Portfolio vagyonhasznosft&s A Kozszolgaltato koteles a vagyon gyarapitasa, az Onkormanyzat reszesedesevel mukodo gazdasagi tarsasag miikodese eredmenyessegenek elosegitese erdekeben valamennyi intczkcdcst megtenni, amely az adott helyzetben az Onkormanyzat helyett eljarva altalaban clvarhato valamint eljarasa soran arra to"rckedni, hogy a vagyontargy - az ertekesiteslol liiggetlentil, vagy annak meghiusulasa eseten is - a vagyonerteket a lehetoscghcz kcpcat megorizze, es osztalekot, hozadekot termeljen. A Kozszolgaltato feladatat kepezi a Portfoliovagyon lehetoseg szerint jovedelmezo modon torteno kezelese es az Onkormanyzat eseti felhatalmazasa alapjan a Portlbliovagyon res/ci kcpezo, iizleli bcsorolasu adott tarsasagi rcszesedes ertekesitescben valo kozremiikodes. Hrtckesitesi lehetoseg hianyaban, illetve attol fiiggetleniil is, valamint a Portfoliovagyon reszet kepezo strategiai besorolasu tarsasagi reszesedesekhez fiizodo varospolitikai erdckck vedclmeben, a Kozszolgaltato koteles a Portfoliovagyon crtekenek megorzese, illclvc gyarapitasa, az Onkormanyzat reszesedesevel mukodo gazdasagi tarsasag mukodese eredmenyessegenek elosegilese erdekeben valamennyi intezkedest megtenni, amely az adoit helyzetben az Onkormanyzat helyett eljarva altalaban elvarhato, valamint eljarasa soran urru torckedni, hogy az adott tarsasagi reszesedes az erteket a lehctoscgekhezkepest megorizze, cs osztalekot, hozadekot biztositson az Onkormanyzat szamara. Az 1. sz. melleklet II.9. es szamu lablai tartalmazzak az atvett portlblioallomany lislajat, larsasagonkent nevesitve Strategiai portfoliovagyon vagy on kezelese A Kozszolgaltato valamennyi az Onkormanyzat altal kczelesre atadotl tarsasagi rcszesedes vonatkozasaban az Onkormanyzat mcghalalmazotljakent es kepviseleteben, az Onkormanyzai javara gyakorolja a tulajdonosi (tagi es reszvenyesi) jogokat, kiveve azon dontesi jogkorokei. amelyekct az Onkormanyzat a Fenntartott tulajdonosi jogkorok cim alattiakban foglaltak szerint maganak tartott fenn, vagy - amelyhez a Vagyonrendeletben foglalt crlckhatarok szerint - a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag, avagy a Fovarosi Kozgyiiles - vagy az altaluk kijelolt szemcly - dontcsc szukseges. Einnek kereteben a Kozszolgaltato: a Kozszolgaltato reszere beerkezo meghivoban szereplo kerdesekbcn kepviseli az Onkormanyzatot a tarsasagok kozgyulesein (taggycilesein), ahol az Onkormanyzat iizleti erdekeinek megfelelo dontes meghozatalat kezdemenyezi. Amennyiben a tarsasagok kozgyulesein (taggyulesein) felmeriilo kcrdesekhez az Onkormanyzat dontesc, allasfoglalasa szukseges, a Kozszolgaltato tajekoztalja az Onkormanyzal illetekes szervet a kozgyiilesek (taggyulesek) ilyen dontest igenylo meghirdeletl es varhato napirendi pontjairol, a kozgyulest (taggyiilest) megelozoen, lehetoseg szerint 8 nappal korabban. Kozszolgaltato koteles az Onkormanyzat, vagy a Vagyonrendelclben megjelolt bizottsagok felhivasara a koz- es taggyuleseken szereplo mas kerdesekrol is adalot szolgaltatni Onkormanyzat kijelolt szerve szamara akffv tulajdonosi kontrolling tevekenyseget vcgcz annak erdekeben, hogy a tulajdonos Onkormanyzatnak naprakesz inlbrmacioja legyen a tulajdonaban levo larsasagok vagyoni, gazdasagi helyzeterol. a kapott informaciok alapjan a folyamatos mcikodes soran tudjon donteni a szukseges beavatkozasokrol. Ennek kereteben rendszeres adatgyujte~st vegez a larsasagoktol, a kapott adatokat ellenorzi. elemzi, eloic

7 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet mcghatarozolt kriteriumok szerint ertekeli es sziikseg eseten do'ntes-elokeszito clotcrjcszte'st keszit az Onkormanyzat eseti felkerese eseten a Kozszolgaltato kesziti a strategiai portfolioba tartozo 100 %-os Onkonnanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok eves bcszamoloi, iizleti tervei alapjan - a tulajdonosi allaspontot kepviselo dontcsi javaslatot is tartalmazo - eloterjesztes tervezetet a tulajdonos Fovarosi Onkormanyzalot kepviselo dontcshozo reszcrc, aki meghatarozza a tarsasag kozgyiilesen a Fovarosi Onkormanyzat ncvcbcn kepvisclcndo allaspontot a vagyongazdalkodasi feladat koreben a Kozszolgaltato a kezelescbcn levo portfolio vonatkozasaban kiveve a tozsden jegyzett reszvenyeket cvcnte gondoskodik az egyes vagyonelemek uzlcti ertek-meghatarozasanak (vagyonertekeles) clkcsziteserol, amely alapjat kepzi Vagyonrendeletben meghatarozott ddntesi hataskoroknek. A vagyonertekeles altalaban az adott larsasag kb'vetkezo cvi rcndes kozgyiileseig iranyado, kiveve, ha rendkiviili koriilmcnyck ujabb crtckeles clkcszittetesct teszik sziiksegesse. Amennyiben tulajdonosi dontes alapjan az iizleti crtckclcst ncm a Kozszolgaltato kesziti, a vagyonertekelo kivalasztasa, a vele kototl megbi/,asi szcrzodes es a tevekenyseg ellenorzese a Kozszolgaltato kotclezcttsegct kepczi amennyiben a strategiai portfolio csoportba tartozo tarsasagi vagyon crtckvesztesc, vagy a tarsasagban, illetve a mukodes folytan az onkormanyzati crdekekbcn bekovetkezett valtozasok miatt sziikseges, a Kozszolgaltato elotcrjeszti az Onkormanyzatnak az erdekeltseg esetleges atsorolasara vonatkozo javaslatat, ez esctbcn a strategiai portfoliocsoportba tartozo bcfektetes az iizleti/ertekesitcndo cclu portfolio vagyon korebe keriil atsorolasra. A tarsasagi reszesedes elidegenilesere ezen atsorolasl kovetoen keriilhet sor. A tarsasagok miikodcsere, illetve a Kozszolgaltato altali tulajdonosi jogkorgyakorlasra vonatkozo informaciokat a Kozszolgaltato oly modon koteles nyilvantartani, hogy az Onkormanyzat szamara rendszeres, illetve eseti tajekoztatast tudjon adni. I;cnntarlott tulajdonosi jo^korok Az Onkormanyzat nem erintve a Kozszolgaltatonak a tarsasagokra vonalkozo vagyongazdalkodasi tevckenyseggel kapcsolalos onallo hataskoret - a strategiai portfolio csoportba tartozo vagyonelemekkel kapcsolatos alabbi kerdesekben tortcno dontcsi jogosultsagot kizarolag maganak tartja fenn, amclyre vonatkozoan a Kozszolgaltato a Tulajdonosi, Gazdasagi es Koztcrlilet-hasznosi'tasi Bizottsag, illetve a tulajdonosi jogok mindenkori gyakorloja donteset elozetesen kikeri, s e vonatkozasban a tarsasagi koz- es taggyulesekcn kotott mandatummal jar el: i. a tarsasag cegjogi statuszat erinto valtozasok tckintetcben (cgycsiilcs, osszeolvadas, beolvadas, szetvalas, atalakulas, vegelszamolas, felszamolas), ii. a tokcstrukturat erinto valtozasok tckintetcben (alaptoke fclcmclcsc cs leszallitasa), iii. a tarsasagok igazgatosagaba cs feliigyelo bizottsagaba az Onkormanyzat altal dclcgalt szemelyckrol,

8 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet iv. amennyiben az Onkormanyzat tulajdoni hanyada a tarsasagban a 25 %-ot eleri vagy meghaladja, az iigyvezeto igazgato (vezerigazgato, avagy mas elnevezesu, elso szamu vezeto) szemelyerol, v. korlatolt felelossegli tarsasagok, illetve zartkoriien miikodo reszvenytarsasagok alapito okiratanak ilyen rendelkezese eseteben az elovasarlasi jog gyakorlasarol. A Fovarosi Kozgyules illetve a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterufet-hasznositasi Bizottsag - Vagyonrendeletben foglalt hataskoreben eljarva - a strategiai portfolio csoportba tartozo vagyonclemekkel kapcsolatos egyeb, a gazdasagi tarsasagok mukodeset erinto kerdcsck cscti cldonteset is magahoz vonhatja, a Kozszolgaltato onallo hataskorenek elvonasa nelkiil. A Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaghoz a Kozszolgaltato is jogosult a fentieken tulmeno egyeb kerdesekbcn is - dgntesre - eloterjesztest intczni, a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsagez esetben donteset soron kiviil hozza meg. 7.2 Uzleti/ertekesitendo portfolio vagyon kezelese, ertekesitcsc a portfoliokezeles soran Kozszolgaltato minden esetben az Onkormanyzat altal elfogadott tulajdonosi slrategia szerint koteles eljarni. Ennck megfeleloen a/. Onkormanyzat ertekesilendo tarsasagi reszesedeseivel kapcsolatos tulajdonosi dontesekre javaslatot tesz, a tulajdonosi szandekokat megismeri, azokat rogziti. Kozszolgaltato a tulajdonosi strategianak es az Onkormanyzat igenyeinek megfeleloen reszportfoliokat is letrehozhat, amelyek ertekesitesere, kezelesere egyseges szabalyokat kell alkalmazni a Kozszolgaltato valamennyi az Onkormanyzat altal kczelesre aladott uzleli/ertekesitendo tarsasagi reszesedes vonatkozasaban az Onkormanyzat meghatalmazottjakent es kepviscleteben, az Onkormanyzat javara gyakorolja a tulajdonosi (tagi es reszvenyesi) jogokat, kiveve azon dontesi jogkoroket, amclyeket az Onkormanyzat a Fenntartott tulajdonosi jogkorok cim alattiakban foglaltak szerint maganak tartott fenn, vagy - amelyhez a Vagyonrendeletben foglalt ertekhatarok szerint - a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag, avagy a Fovarosi Kozgyules - vagy az altaluk kijelolt szemely - dontese sztikscges. Ennek kerctcbcn a Kozszolgaltato: kepviseli az Onkormanyzatot a tarsasagok kozgyiilesein (taggyiilesein), ahol az Onkormanyzat iizleti erdekeinek megfelelo dontes meghozatalal kezdemenyezi. Amennyiben a tarsasagok kozgyulesein (taggyulesein) felmeriilo kerdesekhez az Onkormanyzat dontese, allasfoglalasa sziikscgcs, a Kozszolgaltato tajekoztatja az Onkormanyzat illetekes szcrvct a kozgyiilesek (taggyiilesek) ilyen dontest igenylo meghirdetett es varhato napirendi pontjairol, a kozgyulest (taggyulest) megelozoen, Ichctoscg szerint 8 nappal korabban. koteles az Onkormanyzat, vagy a Vagyonrendeletben megjelolt bizottsagok felhivasara a koz- es taggylileseken szereplo mas kerdesekrol is adalol szolgaltatni Onkormanyzat kijelolt szerve szamara a BFVK Zrt. szabalyzataiban foglaltaknak megfeleloen. A tarsasagok miikodesere, illetve a Kozszolgaltato altali tulajdonosi jogkcirgyakorlasra vonatkozo informaciokat a Kozszolgaltato oly modon koteles nyilvantartani, hogy az Onkormanyzat szamara rendszeres, illetve eseti tajekoztatast tudjon adni.

9 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet Felszamolas alatt allo tarsasagok eseteben Kozszolgaltato feladata a felszamolast vegzo szervezettel valo kapcsolattartas. A Kozszolgaltato feladatat kepezi az Onkormanyzat eseti felhatalmazasa alapjan a Portfoliovagyon rcszet kepezo adott tarsasagi reszesedes ertekesiteseben valo kozrcmukodcs iya alabbiak szerint: amcnnyiben valamely strategiai besorolasu tarsasagi reszesedes crtekesitcsc ertckvesztese, vagy a tarsasagban, illetve a mukodes folytan az 6'nkormanyzali erdckekben bekovetkezett valtozasok miatt sziikseges, ugy Kozszolgaltato cloterjeszti az Onkormanyzatnak arra vonatkozo javaslatat. hogy a strategiai besorolasu tarsasagi reszesedes tizleti/ertekesitendo besorolasuva kcriiljon atsorolasra, es az adott tarsasagi reszesedes elidegenitesere csak ezen atsorolasl koveloen keriilhet sor. az iizleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagokban fennallo reszesedesek ertekesiteserol a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag vagy a Fovarosi Kozgyiiles dont, megjelolve az ertckesitcsre nyilva allo halaridot is. A dontesi hataskor a Vagyonrendeletben foglallak szerint oszlik meg a Fovarosi Kozgyules, illetve a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilcthasznositasi Bizottsag kozott, kiveve, ha a Fovarosi Kozgyules a hataskort a bizottsagra atruhazta. az ertekcsitesi celt szolgalo tozsdei tarsasagi erdekeltseg ertekesites erdekebcn a konkret ertekesitesi eljaras elinditasarol - a tulajdonosi jogkor gyakorlojanak donteset kovetoen a fopolgarmester dont. Ilyen tarsasagi reszesedes crtckcsitese kizarolag a Fovarosi Kozgyules altal meghatarozott limitaron. illetve az altala esetlegesen meghatarozott mas feltetelek szerint lehetsegcs. Amcnnyiben az Onkormanyzat az altala hozott tulajdonosi dontesben e jogot kifejezetten nem tartja fcnn a maga szamara, ugy feljogosl'tja a Kozszolgaltatot - az Onkormanyzat ncvcbcn cs kepviseleteben eljarva - az ertekesitesi szerzodes alairasara A Portfoliovagyon reszet kepezo, iizleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi reszesedesek kozc sorolt, ncm tozsdei tarsasagokban fennallo reszesedesek crtekesitesrol szolo, a Kozszolgaltato altal vagy kozremukodesevel keszitett eloterjeszles alapjan hozott Onkormanyzati (gazdasagi bizottsagi vagy fovarosi kozgyillcsi) dontest kovetoen, a dontesben megjelolt ertekesitcsrc nyitva allo hataridon bcliil a Kozszolgaltato feladatat kepezi: az ertekesitesi palyaztatas lebonyolitasa az adasvcteli szerzodes elokeszitcsc az adasveteli szerzodes elfogadasra torteno eloterjesztese a vetelar beszedese es elszamolasi kotelezettseggel annak az Onkormanyzat szamlajara torlcno atutalasa a jelen Szerzodes pontjaban (Nyilvdntartdsi es elszamolasi kotelezettseg) foglaltak szerint. Az adott tarsasagi reszesedes ertekesitese - az Onkormanyzat tulajdonosi donteset kovetoen az alairasra valo meghatalmazas alapjan - az tizleti ertek-meghatarozas (vagyonertekeles) altal megallapitott minimalar felett tortenhet meg, kiveve., ha az Onkormanyzat dontesi hataskort gyakorlo kepviselqje - az Onkormanyzat erdckcnck mcgovasa miatt - az elteresrol ktilon hatarozatot hoz.

10 Minosegi parameterek 7. szamu melleklet 'cnnlarlott tulaidonosi jogkorok A Fovarosi Onkormanyzat az iizleti/ertekesitendo celii portfolioallomany cgycs vagyonclcmeivel kapcsolatos alabbi kerdesekben torteno dontesi jogosultsagot kizarolag maganak tartja fenn: i. a Icgalabb cgyszerii tobbsegben (50%+1 szavazatnak megfelelo szavazat, illetvc reszesedes) a fovarosi onkormanyzati tulajdonu tarsasagok eseten az iigyvczclo igazgato es a konyvvizsgalo szemelye tekinteteben, ii. iii. iv. a tarsasagok igazgatosagaba es feliigyelo bizottsagaba a Fovarosi Onkormanyzat altal dclcgalt szcmclyek tekinteteben, az iizlcti/ertckesitendo celu portfolioalfomanyba sorolt nem tozsdci_reszescdesck ertekesileserol a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag vagy a Fovarosi Kozgyiiles do'nt, megjelolve azzal az ertekesftesre nyitva allo hataridot is. A dontesi hataskor a Vagyonrcndcletbcn foglaltak szcrint oszlik meg a Fovarosi Kozgyiiles, illetvc a Tulajdonosi, Gazdasagi es Koztcriilet-hasznositasi Bizottsag kozott, kiveve, ha a Fovarosi Kozgyiiles a halaskort atruhazta. az ertekesitesi celt szolgalo tozsdei tarsasagi erdekeltseg ertekesites crdekebcn a konkret ertekesitesi eljaras beinditasarol a - tulajdonosi jogkor gyakorlqjanak dontesel kovetocn - a fopolgarmester dont. Ilyen tarsasagi reszesedes kizarolag a Fovarosi Kozgyiiles altal meghatarozott Ihnitaron, illetve az altala esetlegesen meghatarozott mas feltetelek szerint lehetseges Osztalckbcs/cdes Az Onkormanyzatot megilleto osztalek beszcdese a Kozszolgaltato kczcleseben allo portfolio vonatkozasaban az Onkormanyzat neveben es helyett - a Kozszolgaltato feladatat kcpczi. Az Onkormanyzat tobbsegi tulajdonaban allo gazdasagi tarsasagok eseteben a Kozszolgaltalo javaslatot tcsz a tarsasagok targyevi osztalekpolitikajara. A Onkormanyzat erdckcltscgcbc tartozo tarsasagok altal kifizetett osztalekot a Kozszolgaltato bcszedi, clkiilonitctt bankszamlan tartja, es a Szerzodesben szabalyozoltak szerint atutalja a I;6varosi Onkormanyzat rcszcrc es egyidejiilcg elszamolast keszit az Onkormanyzat fele, valamint az clszamolasokrol eventc osszesitest keszit. 7.4 Ertckclesck vcg/csc Az Onkormanyzat eseti felkerese alapjan a Kozszolgaltato feladatat kepczi a rendeletben fclsorolt kozmii- cs egyeb gazdasagi tarsasagok miikodeserol kcszitett beszamolok, mcrleg es crcdmcny kimutatasok, valamint az erintett tarsasagok uzleti tcrvenek szakcrloi clcmzesc cs crlekclese. A merlegadatok es az eredmeny-kimutatasok adalainak kozvellen es komplcx elcmzcsevel tovabba az errc a celra kifejlesztctt szamitogepes program alkalmazasaval kcszitctt szakcrtoi vizsgalat kiterjcd a tarsasagok jovedelmczoscgenek, clcrt ercdmcny szerkczetenek, eszkoz-es ber hatekonysaganak, miikodesi es finanszirozasi dinamikajanak valamint a vagyoni es penziigyi helyzetenck es eladosodottsaganak bemutatasara. A Kozszolgaltato az Onkormanyzat eseti megbizasa alapjan elvegzi a portfoliqjaba ncm tartozo, Onkormanyzati tulajdonu, strategiai csoportba sorolt gazdasagi tarsasagok iizleires/ crlckclcsct is.

11 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet a Portfoliovagyon reszet kepezo uzleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi rcszesedcsek tozsden jegyzett reszvenyekkel kapcsolatos ertekesitesi donlcs elokeszitese erdekeben a Kozszolgaltato az aktualis piaci helyzelrol informaciokat szolgallat mind az erintett tozsdei tarsasagokra, mind az altalanos reszvenypiaci helyzetre vonatkozoan, illetve soron kivul jelzi, ha rendkivlili korulmcnyjelentkezik. Az uzleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi reszesedesek tozsden jegyzett reszvcnyck ertckesitesenek lebonyolitasa koreben az ertekesites formajatol fuggoen a K()/szolgaltat6 kotelezettseget kepezi: az ertekesitesben kb'zremukodo befektetesi szolgaltato kivalasztasara iranyulo palyazat kiirasa, illetve versengo ajanlatkeres lebonyolittatasa, a nyilvanos aukcio es prompt ugyletre vonatkozo megbizas kiadasa. Az ertckesilhelosegrol es ertekesites Ibrmajarol es minimalararol a Fovarosi Kozgyiilcs donl a Kozszolgaltalo reszletes dontes elokeszito javaslata alapjan. A Kozszolgaltato elkesziti az ertekesitesre vonatkozo reszletes szakmai donleselokeszito javaslatat, amely alapjan a fopolgarmester, az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzataban foglaltak szerint, az ertekesitesre vonatkozo tulajdonosi dontest kovetoen, meghatarozza az ertekesites konkret idopontjat es fcltcteleit. A fopolgarmester irasban megadja az Onkormanyzat felhatalmazasat a Koxszolgaltato fclc az ertekesitesre. Tozsdei ertekesites eseten a konkret tozsdei ugyletet - tozsdei kereskedesre jogosull befekletesi szolgaltalo kozremukodesevel -- a Kozszolgaltato -- az Onkormany/,m nevcbcn cs kepviseletcben eljarva - mcghatalmazottkent bonyolitja le, a Kozszolgallalo adja ki az eseti ertekesitesre vonatkozo megbizasokat a belektetesi szolgaltato fele. A Kozszolgaltato az ertekesitesi levekenysegben valo kozremiikodcse, illetve EIZ erlekesites elokeszitese soran koteles flgyelembe venni az Onkormanyzat belso cljarasi rendjct, a tisztsegviselok utasitasaiban es intezkedeseibcn foglaltakat. A Kozszolgaltatu az Onkormanyzat neveben es kepviseleteben adja ki az eseti tulajdonosi megbizasokcit az erlekesitesben kozremukodo broker fele, illetve a Kozszolgaltato irja ala a brokcrcegnel rendszeresitett ertekesitesi szabvany szerzodesmintakat (kerct- vagy alapmcgallapodas, iigyfelszamla szerzodes, ertckpapir-leteti, illetve szamlaszcrzodes). A reszvenyek ertekesitese koreben tett intezkedeseirol (ertekesitesi megbizas kiadasa, tcljesult reszvenyiigyletek, ertekesitesi bevetel, Kozremukodoi koltsegek reszlelezcse) a Kozszolgaltatot teljes korii elszamolasi es tajckoztatasi kotelezeltseg lerheli.

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e

J a v a s l a t. MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-10/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t Garázsterületek és garázsok értékesítésére Összeállította: Molnár Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny 2009. evi LVI. torveny (a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny modositasarol szolo 2008. evi CXI. torveny hatalybalepesevel es a belso piaci

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Egyszeriisitett eves beszamolo

Egyszeriisitett eves beszamolo 14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama Batmonostori K6rny.ved.es Sport Nonprofit KFt 6528 Batmonostor, Hunyadi u.3. Egyszeriisitett eves beszamolo 2011. december31. Keltezes:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben