I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet"

Átírás

1 I. Mindsegi parameterek 4. szamii melleklet Kozszolgaltato a rendkiviili esemenyek bejelentesere ugyeleti rendszert mukodtet vente egy alkalommal teljes koni, ezen feliil az Onkormanyzat igenye szerint esetenkenti ellendrzes vegze~se, a helyszinen jegyzokonyv felvetele (melyet a bcrlo is alair). A jegyzokonyv egy peldanyanak megkuldese az Onkormanyzatnak. Az ellenorzesek tapasztalatairol irasos tajekoztatas a Onkormanyzat re~szere. Indokolt esetben az Onkormanyzat egyidejii tajekoztatasa mcllet intezkedes kezdemenyezese. Bcrlcmeny ellenorzes alkalmaval annak ellenorzese, hogy a berlok a berlemenyeket sajat maguk hasznaljak-e, a berlo a berlemenyt eletvitelszeriien lakja, a berleti szerzodesben meghatarozott celra es rendeltetesszeriien hasznalja, teljesiti-e a berlot terhelo fenntartasi, karbantartasi kotelezettscget, Budapest Fovaros Fojegyzojenek rnindenkor hatalyos intezkcdese, valamint az Onkormanyzat altal keszitett leltarozasi iitemterv eloirasai szerint az ingatlanok targyi eszkoz leltarozasanak elvegzese, selejtezcsi javaslat elkeszitesc. Kozszolgaltato az esetenkenti hibaelharitasi, karbantartasi es javitasi munkakat felmeri, elvegzeset megszervezi, ellenorzi A lakoepuletekben gondnoksagi feladatok ellatasa. 4.1,3 Ingatlanokhoz kapcsolodo kozuzemi feladatok ellatasa A kozponti kozmuhalozat uzemeltetesc, kapcsolattartas a koznui cegekkel Kozuzemi es kozszolgaltatasi szerzodesek megkotese es nyilvantartasa, az csetleges modositasok kezdemenyezese, a teljesites ellenorzese Az tires lakasok beerkezett kozuzemi szamlainak ellenorzese, kifizetesc es tovabbszamlazasa az Onkormanyzat fele Kapcsolattartas a kozuzemi cegekkel, berlovaltozas, illetvc a lakas megiiresedese eseten annak kozlese a kozuzemi cegekkel Szemetszallitas megszervezese Ingatlanokkal kapcsolatos takaritasi es karbantartasi feladatok elvegzese A lakoepiiletek kozos hasznalatu teriileteinek tisztantartasa, heti egyszeri lemosasa, szemetledobok mukodesenek biztositasa, szemcttarolo cdenyck sziikseg szerinti csereje, sziikseg szerint, de legalabb kethetenkenti fertotlenitese Kozszolgaltato sziikseg szerint rovar,- es ragcsalo irtast vegeztct Az ingatlanhoz tartozo jardak takaritasa, telen sziikseg szerinti ho-, jeg-, csuszasmentesitese Az ingatlanhoz tartozo fuves teriiletek es a novenyzet gondozasa, sztikscg szerint, de legalabb evi 4 alkalommal a lu lenyirasa, sovenyck, bokrok, fak sziikseg szerinti nyesese, kaszalek es nyesedek 6'sszeszcdese, elszallitasa Felujitasi es karbantartasi munkak elokeszitoi feladatai ellalasa Az esetenkenti hibaelharitasi, karbantartasi es javitasi munkak fclmcrese es elvegzesenek megszervezese, ellenorzese Kozszolgaltato netto ,- Ft, azaz ketszazezer forint ertekhatarig sajat hataskorben, ezen ertekhatar felett az Onkormanyzat elozetes irasbcli engcdelye alapjan jogosult kozremukodok igenybevetelere.

2 I. Minfisegi parameterek 4. szamu melleklet Kozszolgaltato jelen szerzodesben meghatarozott feladatait elsosorban sajat kapacitassal, illetve ha ezzel nem rcndelkezik vagy erre kenyszeri.il, alvallalkozok bevonasaval latja el Kozszolgaltato az eletveszelyes helyzet kialakulasa, illetve a rendeltetesszerii hasznalatot sulyosan akadalyozo hibak eseten sajat hataskorben intezkedik annak megszuntetesere es egyidejuleg az Onkormanyzatot tajekoztatja. A koltsegeket jogosult a havi elszamolasa soran ervenyesiteni Ures lakasokbanjavitasi-, karbantartasi, takaritasi feladatok vegzcse Rovid es hosszu tavii felujitasi, karbantartasi feladatok szamitogepes nyilvantartasa, ingatlanonkent idopont vagy idointcrvallum szerint Kozremiikodok altal elvegzett szolgaltatasok szakertoi ellenorzese Az epiiletben levo felvonok folyamatos miikodesi feltetclcinck megszervezese (HftUgycIct), gondoskodas az esetleges mentesek vegrehajtasarol, vizsgazott szemely biztositasaval Futes-, es meleg vizellatast biztosito telautomata kazan folyamalos iizemeltetese, feliigyelete Ingatlanokhoz kapcsolodo biztositdsi, biztomdgtechmkai es palyazati feladatainok elvegzese Kozszolgaltato az Onkormanyzat neveben megkoti a biztosi'ttisi szerzodeseket, befizeti a biztosftas dijait es azokat ervcnyesiti az Onkormanyzat fele, bonyolitja az esetleges biztositasi esemenyeket Az tires lakasok kulcsainak orzese, ezen lakasok rendszeres ellenorzese, szelloztetese Korszeriisitesi palyazatokon valo rcszvetelben a tulajdonos tamogatasa, az ehhez kapcsolodo palyazali anyagok elkeszitese az Onkormanyzattal tortent elozetes egyeztetes alapjan Tiizvedelmi es biztonsagtechnikai feladatok ellatasa Noveriigyelet ellatasa Folyamatos noverugyelet ellatasa ingatlanonkent egy fovel Berlo egeszsegi es mentalis allapotvaltozasanak eszlelese eseten a szervezeti felettes tajekoztatasa, aki ertesiti a Berbcadot a sztikseges intezkedesek megtetele celjabol. Kapcsolattartas a hozzatartozokkal, a kezeloorvossal, a haziorvossal, a hazi gondozo szolgalat apoloival, az ideiglenes gondnokkal, stb Noverhivo rendszer miikodtetese, a rendszeren torteno, vagy szeinelyes megkereses eseteben segitscget kcro berlo allapotanak fclmcrese, a szakmailag szlikseges intezkedesek megtetele Indokolt esetben orvos, mento kihivasa Gondnok tavollcteben jelentkezo esetleges miiszaki problemak jelentcsc a szervezeti felettesnek, munkaidon tul pedig jelzes az uzemelteto kozponti telefonszamara Keresre alkalomszeriaen vernyomas ellenorzese Keresre alkalomszerlien vercukor szint meres segitese Elhalalozas eseten a szervezeti felettes, a Bcrbeado es hozzatartozok ertesitese.

3 I. Minosegi parameterek 5. szamu melleklet 5 Ingatlan crtckbecsles 5.1 Ingatlan ertekbccsles 5. /. 1 Ingallanok ertekbecslese Az Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanok, az Onkormanyzat tulajdonaban levo tarsasagok ingatlanportfoliojaban levo ingatlanok, valamint az Onkormanyzat erdekkorebe tartozo ingatlanok forgalmi ertek, berleti dij, nyilvantartasi ertek meghatarozasa a Kozszolgaltato kozszolgaltatasi fcladatai ellatasa koreben, illetve az Onkormanyzat igenye szerint a mindenkori vonatkozo jogszabalyoknak megfeleloen. A Fovarosi Onkormanyzat elovasarlasi joganak gyakorlasa kapcsan felmerulo ingatlanok velemenyezese igeny szerint Adatgyiijtes ingatlan ertekbecslesenek elokeszitese, a szukseges dokumentumok beszerzese, alaprajz, miiszaki dokumentacio, tulajdoni lap, terkepmasolat, kozmiivekkel kapcsolatos egyeztetesek cs informaciok beszerzese, epitesiigyi hatosaggal torteno konzultacio ingatlanok helyszini bejarasa, a va!6s adatok egybevetese a nyilvantartasi adatokkal, fenykepfelvetelen torteno rogzites Ertekbecslesi modszer kivalasztasa (EVS 2012, BM rendelel) a tarsasag sajat ingatlan-ertekesitesi adatbazisaval torteno osszehasonlitas (Interneten es Tulajdonosi, Gazdasagi cs Kozteriilcthasznositasi Bizottsag korabbi, elovasarlasi joggal kapcsolatos hatarozatai alapjan), mikrokornyezet tanulmanyozasa, szakmai konzultacio kiilso es belso szakertokkel elemzesek tanulmanyozasa szamitasok elvegzese Becsult ertek meghatarozasa, a szakertoi anyag lezarasa BM rendelet szerinti ertekeles -,,1/2002 (BK 8.) BM-EuM-FVM-GM-ISM-KoM-KoViM-NKOM-OM-SzCsM iranyelv az onkormanyzati ingatlanvagyon egyseges es egyedi ertekelesehez" alapjan.

4 6. Mernok szakertoi tevekenyseg 6.1 Mcrnoki szolgaltatas az Onkormanyzat egyedi duntese alapjan Beruhazdsok, felujitdsok elokeszitese I. Mincisegi parameterek 6. szamu melleklet Bcruhazasi programok keszitesc, teriiletrendezesi, tervezesi, kivitelezesi, finanszirozasi kerdesek vizsgalata, hatastanulmanyok beszerzese, - a muszaki tevekenyseghez kapcsolodoan sziikseges esetet kiveve- szakertoi velemeny keszittetese az Onkormanyzat elozetes jovahagyasaval Beruhazasok elokeszitese, szervezese Szukseges kozbeszerzesi eljarasok Icbonyolitasa, a vallalkozok kivalasztasa erdekeben Bontas, es epitesi terulet elokeszites Kivitelezes soran felmerulo feladatok A beruhazasi, felujitasi es javitasi munkak soran az Onkormanyzat kepviselete, a kivitelezes soran az epittetoi kotelezettsegek teljesitese, miiszaki, jogi feladatok ellatasa. Ezen felul sziikseg szerint allapotfelmcresek, geologiai, hidrogeologiai tanuhnanyok keszittetese es a kivitelezeshez sziikseges egycb feltarasok elvegeztetese vagy elvegzesenek ellenorzese A kivitelezes soran a miiszaki ellcnorzesi feladatok ellatasa A benyujtott vallalkozoi szamlak alaki es tartalmi felulvizsgalata Az atadas-atveteli eljaras epittetoi, miiszaki ellenori feladatainak lebonyolitasa Az atadas-atveteli eljarasrol jegyzokonyv ellenorzese, ellenjegyzese epittetoi, miiszaki ellenori oldalrol A sikeres miiszaki atadas-atveteli eljarasokat kovetoen a hasznalatbaveteli engedely iranti kerelem epitteto kepviseleteben torteno benyujtasa A sikeres miiszaki atadas-atveteli eljarast kovetoen az elkeszult muvcl kapcsolatos szavatossagi es jotallasi jogok ervenyesitesevel osszefuggo feladatok ellatasa az Onkormanyzattal egyeztetve, sziikseg eseten kiilso szakcrtok bevonasaval Muszaki szaktandcsadas Epiteszeti munkakra vonatkozo miiszaki szaktanacsadas Epiiletgepesz munkakra vonatkozo miiszaki szaktanacsadas Epiilet elektromos munkakra vonatkozo muszaki szaktanacsadas Kerteszeti munkakra vonatkozo muszaki szaktanacsadas A megvalosulo kiemelt onkormdnyzati ingatlanokfejleszieseben valo reszvelei Az Onkormanyzat dontese szerint a fejlesztesi elkepzelesek muszaki tartalmanak meghatarozasa es terveinek elkeszitese. 6.2 Ingatlanok elokcszitese A kozszolgaltato kozszolgaltatasi feladatai ellatasa (ertekesites, hasznositas) erdekeben. A szerzodesben szereplo es az nyilvantartasi rendszerbe bckeriilt ingatlanok auditalasa jogi es muszaki szempontbol. A munkaszakaszban rogzitesre keriilnek azok a tenyek adatok, amelyek az ingatlan szemponljabol meghatarozoak. Az allapotfelmeres utan keriil sor a sziikseges intezkedesck

5 I. Minosegi parameterek 6. szamu melleklet meghatarozasara. A tenyleges allapotnak megfelelo ingatlan-nyilvantartasi allapot tcltuntetese; Elokeszitessel kapcsolatos feladatok: Jogi elokeszites (tulajdonjogi, epitesjogi): atulajdoni lap altal tartalmazott adatok szambavetele tulajdonviszonyok vizsgalata rendezeshez szukseges targyalasok lefolytatasa jogok tenyek vizsgalata, terhek bejegyzesek vizsgalata helyszinrajz beszerzese, vizsgalata fovarosi tclepiilesszerkezeti terv (TSZT), fovarosi rendezesi szabalyzat (FRSZ)., KSZT beszerzese, vizsgalata tarsashazi okiratok, alapito okirat hasznalati mcgallapodasok beszerzese, szolgalmi jogok, vezetekjogok ellenorzese felmeresi vazrajzok tanulmanyozasa hivatali, szakhatosagi eljarasok kezdemenyezese az ingatlan rendezesehez sztikseges jogi lepesek meghatarozasa a jogi lepesek egyeztetese a Fovarosi Onkormanyzattal szerzodesek es a tulajdonjog rendezesehez szukseges okiratok elkeszitesc amennyiben szukseges eloterjesztes elkeszitese nyilvantartason valo atvezetes Muszaki elokeszites az ingatlan foldhivatali nyilvantartasanak es tenyleges allapotanak felmerese osszevetese helyszini bejarassal sziikseg eseten muszaki feltaras az ingatlan alapadatainak szambavetele, muszaki dokumentacio hianyaban felmerese tarsashazi alapito okirat muszaki melleklctenek a vizsgalata kozmiitarsasagokkal egyeztetes feladatok meghatarozasa, a rendezeshez szukseges lepesek mcgtetele, kimeres, kitiizes az ingatlan muszaki allapotanak meghatarozasa, ehhez kapcsolodoan a torveny altal eloirt modon az energetikai tanusitvanyok elkeszittetese; Adatszolgdltatas az adott ingatlannal kapcsolatban vegzett lepesek rogzitese a szamitogepes rendszerbe dokumentumok scannelese es rendezese ingatlanok szerint, felmerult koltsegek felvezctese jelentesek ingatlannyilvantartas fele Fovarosi Onkormanyzat fele az adatok atvezetese erdekeben

6 MincSsegi parameterek 7. szamu melleklet 7. Portfolio vagyonhasznosft&s A Kozszolgaltato koteles a vagyon gyarapitasa, az Onkormanyzat reszesedesevel mukodo gazdasagi tarsasag miikodese eredmenyessegenek elosegitese erdekeben valamennyi intczkcdcst megtenni, amely az adott helyzetben az Onkormanyzat helyett eljarva altalaban clvarhato valamint eljarasa soran arra to"rckedni, hogy a vagyontargy - az ertekesiteslol liiggetlentil, vagy annak meghiusulasa eseten is - a vagyonerteket a lehetoscghcz kcpcat megorizze, es osztalekot, hozadekot termeljen. A Kozszolgaltato feladatat kepezi a Portfoliovagyon lehetoseg szerint jovedelmezo modon torteno kezelese es az Onkormanyzat eseti felhatalmazasa alapjan a Portlbliovagyon res/ci kcpezo, iizleli bcsorolasu adott tarsasagi rcszesedes ertekesitescben valo kozremiikodes. Hrtckesitesi lehetoseg hianyaban, illetve attol fiiggetleniil is, valamint a Portfoliovagyon reszet kepezo strategiai besorolasu tarsasagi reszesedesekhez fiizodo varospolitikai erdckck vedclmeben, a Kozszolgaltato koteles a Portfoliovagyon crtekenek megorzese, illclvc gyarapitasa, az Onkormanyzat reszesedesevel mukodo gazdasagi tarsasag mukodese eredmenyessegenek elosegilese erdekeben valamennyi intezkedest megtenni, amely az adoit helyzetben az Onkormanyzat helyett eljarva altalaban elvarhato, valamint eljarasa soran urru torckedni, hogy az adott tarsasagi reszesedes az erteket a lehctoscgekhezkepest megorizze, cs osztalekot, hozadekot biztositson az Onkormanyzat szamara. Az 1. sz. melleklet II.9. es szamu lablai tartalmazzak az atvett portlblioallomany lislajat, larsasagonkent nevesitve Strategiai portfoliovagyon vagy on kezelese A Kozszolgaltato valamennyi az Onkormanyzat altal kczelesre atadotl tarsasagi rcszesedes vonatkozasaban az Onkormanyzat mcghalalmazotljakent es kepviseleteben, az Onkormanyzai javara gyakorolja a tulajdonosi (tagi es reszvenyesi) jogokat, kiveve azon dontesi jogkorokei. amelyekct az Onkormanyzat a Fenntartott tulajdonosi jogkorok cim alattiakban foglaltak szerint maganak tartott fenn, vagy - amelyhez a Vagyonrendeletben foglalt crlckhatarok szerint - a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag, avagy a Fovarosi Kozgyiiles - vagy az altaluk kijelolt szemcly - dontcsc szukseges. Einnek kereteben a Kozszolgaltato: a Kozszolgaltato reszere beerkezo meghivoban szereplo kerdesekbcn kepviseli az Onkormanyzatot a tarsasagok kozgyulesein (taggycilesein), ahol az Onkormanyzat iizleti erdekeinek megfelelo dontes meghozatalat kezdemenyezi. Amennyiben a tarsasagok kozgyulesein (taggyulesein) felmeriilo kcrdesekhez az Onkormanyzat dontesc, allasfoglalasa szukseges, a Kozszolgaltato tajekoztalja az Onkormanyzal illetekes szervet a kozgyiilesek (taggyulesek) ilyen dontest igenylo meghirdeletl es varhato napirendi pontjairol, a kozgyulest (taggyiilest) megelozoen, lehetoseg szerint 8 nappal korabban. Kozszolgaltato koteles az Onkormanyzat, vagy a Vagyonrendelclben megjelolt bizottsagok felhivasara a koz- es taggyuleseken szereplo mas kerdesekrol is adalot szolgaltatni Onkormanyzat kijelolt szerve szamara akffv tulajdonosi kontrolling tevekenyseget vcgcz annak erdekeben, hogy a tulajdonos Onkormanyzatnak naprakesz inlbrmacioja legyen a tulajdonaban levo larsasagok vagyoni, gazdasagi helyzeterol. a kapott informaciok alapjan a folyamatos mcikodes soran tudjon donteni a szukseges beavatkozasokrol. Ennek kereteben rendszeres adatgyujte~st vegez a larsasagoktol, a kapott adatokat ellenorzi. elemzi, eloic

7 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet mcghatarozolt kriteriumok szerint ertekeli es sziikseg eseten do'ntes-elokeszito clotcrjcszte'st keszit az Onkormanyzat eseti felkerese eseten a Kozszolgaltato kesziti a strategiai portfolioba tartozo 100 %-os Onkonnanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok eves bcszamoloi, iizleti tervei alapjan - a tulajdonosi allaspontot kepviselo dontcsi javaslatot is tartalmazo - eloterjesztes tervezetet a tulajdonos Fovarosi Onkormanyzalot kepviselo dontcshozo reszcrc, aki meghatarozza a tarsasag kozgyiilesen a Fovarosi Onkormanyzat ncvcbcn kepvisclcndo allaspontot a vagyongazdalkodasi feladat koreben a Kozszolgaltato a kezelescbcn levo portfolio vonatkozasaban kiveve a tozsden jegyzett reszvenyeket cvcnte gondoskodik az egyes vagyonelemek uzlcti ertek-meghatarozasanak (vagyonertekeles) clkcsziteserol, amely alapjat kepzi Vagyonrendeletben meghatarozott ddntesi hataskoroknek. A vagyonertekeles altalaban az adott larsasag kb'vetkezo cvi rcndes kozgyiileseig iranyado, kiveve, ha rendkiviili koriilmcnyck ujabb crtckeles clkcszittetesct teszik sziiksegesse. Amennyiben tulajdonosi dontes alapjan az iizleti crtckclcst ncm a Kozszolgaltato kesziti, a vagyonertekelo kivalasztasa, a vele kototl megbi/,asi szcrzodes es a tevekenyseg ellenorzese a Kozszolgaltato kotclezcttsegct kepczi amennyiben a strategiai portfolio csoportba tartozo tarsasagi vagyon crtckvesztesc, vagy a tarsasagban, illetve a mukodes folytan az onkormanyzati crdekekbcn bekovetkezett valtozasok miatt sziikseges, a Kozszolgaltato elotcrjeszti az Onkormanyzatnak az erdekeltseg esetleges atsorolasara vonatkozo javaslatat, ez esctbcn a strategiai portfoliocsoportba tartozo bcfektetes az iizleti/ertekesitcndo cclu portfolio vagyon korebe keriil atsorolasra. A tarsasagi reszesedes elidegenilesere ezen atsorolasl kovetoen keriilhet sor. A tarsasagok miikodcsere, illetve a Kozszolgaltato altali tulajdonosi jogkorgyakorlasra vonatkozo informaciokat a Kozszolgaltato oly modon koteles nyilvantartani, hogy az Onkormanyzat szamara rendszeres, illetve eseti tajekoztatast tudjon adni. I;cnntarlott tulajdonosi jo^korok Az Onkormanyzat nem erintve a Kozszolgaltatonak a tarsasagokra vonalkozo vagyongazdalkodasi tevckenyseggel kapcsolalos onallo hataskoret - a strategiai portfolio csoportba tartozo vagyonelemekkel kapcsolatos alabbi kerdesekben tortcno dontcsi jogosultsagot kizarolag maganak tartja fenn, amclyre vonatkozoan a Kozszolgaltato a Tulajdonosi, Gazdasagi es Koztcrlilet-hasznosi'tasi Bizottsag, illetve a tulajdonosi jogok mindenkori gyakorloja donteset elozetesen kikeri, s e vonatkozasban a tarsasagi koz- es taggyulesekcn kotott mandatummal jar el: i. a tarsasag cegjogi statuszat erinto valtozasok tckintetcben (cgycsiilcs, osszeolvadas, beolvadas, szetvalas, atalakulas, vegelszamolas, felszamolas), ii. a tokcstrukturat erinto valtozasok tckintetcben (alaptoke fclcmclcsc cs leszallitasa), iii. a tarsasagok igazgatosagaba cs feliigyelo bizottsagaba az Onkormanyzat altal dclcgalt szemelyckrol,

8 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet iv. amennyiben az Onkormanyzat tulajdoni hanyada a tarsasagban a 25 %-ot eleri vagy meghaladja, az iigyvezeto igazgato (vezerigazgato, avagy mas elnevezesu, elso szamu vezeto) szemelyerol, v. korlatolt felelossegli tarsasagok, illetve zartkoriien miikodo reszvenytarsasagok alapito okiratanak ilyen rendelkezese eseteben az elovasarlasi jog gyakorlasarol. A Fovarosi Kozgyules illetve a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterufet-hasznositasi Bizottsag - Vagyonrendeletben foglalt hataskoreben eljarva - a strategiai portfolio csoportba tartozo vagyonclemekkel kapcsolatos egyeb, a gazdasagi tarsasagok mukodeset erinto kerdcsck cscti cldonteset is magahoz vonhatja, a Kozszolgaltato onallo hataskorenek elvonasa nelkiil. A Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaghoz a Kozszolgaltato is jogosult a fentieken tulmeno egyeb kerdesekbcn is - dgntesre - eloterjesztest intczni, a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsagez esetben donteset soron kiviil hozza meg. 7.2 Uzleti/ertekesitendo portfolio vagyon kezelese, ertekesitcsc a portfoliokezeles soran Kozszolgaltato minden esetben az Onkormanyzat altal elfogadott tulajdonosi slrategia szerint koteles eljarni. Ennck megfeleloen a/. Onkormanyzat ertekesilendo tarsasagi reszesedeseivel kapcsolatos tulajdonosi dontesekre javaslatot tesz, a tulajdonosi szandekokat megismeri, azokat rogziti. Kozszolgaltato a tulajdonosi strategianak es az Onkormanyzat igenyeinek megfeleloen reszportfoliokat is letrehozhat, amelyek ertekesitesere, kezelesere egyseges szabalyokat kell alkalmazni a Kozszolgaltato valamennyi az Onkormanyzat altal kczelesre aladott uzleli/ertekesitendo tarsasagi reszesedes vonatkozasaban az Onkormanyzat meghatalmazottjakent es kepviscleteben, az Onkormanyzat javara gyakorolja a tulajdonosi (tagi es reszvenyesi) jogokat, kiveve azon dontesi jogkoroket, amclyeket az Onkormanyzat a Fenntartott tulajdonosi jogkorok cim alattiakban foglaltak szerint maganak tartott fenn, vagy - amelyhez a Vagyonrendeletben foglalt ertekhatarok szerint - a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag, avagy a Fovarosi Kozgyules - vagy az altaluk kijelolt szemely - dontese sztikscges. Ennek kerctcbcn a Kozszolgaltato: kepviseli az Onkormanyzatot a tarsasagok kozgyiilesein (taggyiilesein), ahol az Onkormanyzat iizleti erdekeinek megfelelo dontes meghozatalal kezdemenyezi. Amennyiben a tarsasagok kozgyulesein (taggyulesein) felmeriilo kerdesekhez az Onkormanyzat dontese, allasfoglalasa sziikscgcs, a Kozszolgaltato tajekoztatja az Onkormanyzat illetekes szcrvct a kozgyiilesek (taggyiilesek) ilyen dontest igenylo meghirdetett es varhato napirendi pontjairol, a kozgyulest (taggyulest) megelozoen, Ichctoscg szerint 8 nappal korabban. koteles az Onkormanyzat, vagy a Vagyonrendeletben megjelolt bizottsagok felhivasara a koz- es taggylileseken szereplo mas kerdesekrol is adalol szolgaltatni Onkormanyzat kijelolt szerve szamara a BFVK Zrt. szabalyzataiban foglaltaknak megfeleloen. A tarsasagok miikodesere, illetve a Kozszolgaltato altali tulajdonosi jogkcirgyakorlasra vonatkozo informaciokat a Kozszolgaltato oly modon koteles nyilvantartani, hogy az Onkormanyzat szamara rendszeres, illetve eseti tajekoztatast tudjon adni.

9 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet Felszamolas alatt allo tarsasagok eseteben Kozszolgaltato feladata a felszamolast vegzo szervezettel valo kapcsolattartas. A Kozszolgaltato feladatat kepezi az Onkormanyzat eseti felhatalmazasa alapjan a Portfoliovagyon rcszet kepezo adott tarsasagi reszesedes ertekesiteseben valo kozrcmukodcs iya alabbiak szerint: amcnnyiben valamely strategiai besorolasu tarsasagi reszesedes crtekesitcsc ertckvesztese, vagy a tarsasagban, illetve a mukodes folytan az 6'nkormanyzali erdckekben bekovetkezett valtozasok miatt sziikseges, ugy Kozszolgaltato cloterjeszti az Onkormanyzatnak arra vonatkozo javaslatat. hogy a strategiai besorolasu tarsasagi reszesedes tizleti/ertekesitendo besorolasuva kcriiljon atsorolasra, es az adott tarsasagi reszesedes elidegenitesere csak ezen atsorolasl koveloen keriilhet sor. az iizleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagokban fennallo reszesedesek ertekesiteserol a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag vagy a Fovarosi Kozgyiiles dont, megjelolve az ertckesitcsre nyilva allo halaridot is. A dontesi hataskor a Vagyonrendeletben foglallak szerint oszlik meg a Fovarosi Kozgyules, illetve a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilcthasznositasi Bizottsag kozott, kiveve, ha a Fovarosi Kozgyules a hataskort a bizottsagra atruhazta. az ertekcsitesi celt szolgalo tozsdei tarsasagi erdekeltseg ertekesites erdekebcn a konkret ertekesitesi eljaras elinditasarol - a tulajdonosi jogkor gyakorlojanak donteset kovetoen a fopolgarmester dont. Ilyen tarsasagi reszesedes crtckcsitese kizarolag a Fovarosi Kozgyules altal meghatarozott limitaron. illetve az altala esetlegesen meghatarozott mas feltetelek szerint lehetsegcs. Amcnnyiben az Onkormanyzat az altala hozott tulajdonosi dontesben e jogot kifejezetten nem tartja fcnn a maga szamara, ugy feljogosl'tja a Kozszolgaltatot - az Onkormanyzat ncvcbcn cs kepviseleteben eljarva - az ertekesitesi szerzodes alairasara A Portfoliovagyon reszet kepezo, iizleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi reszesedesek kozc sorolt, ncm tozsdei tarsasagokban fennallo reszesedesek crtekesitesrol szolo, a Kozszolgaltato altal vagy kozremukodesevel keszitett eloterjeszles alapjan hozott Onkormanyzati (gazdasagi bizottsagi vagy fovarosi kozgyillcsi) dontest kovetoen, a dontesben megjelolt ertekesitcsrc nyitva allo hataridon bcliil a Kozszolgaltato feladatat kepezi: az ertekesitesi palyaztatas lebonyolitasa az adasvcteli szerzodes elokeszitcsc az adasveteli szerzodes elfogadasra torteno eloterjesztese a vetelar beszedese es elszamolasi kotelezettseggel annak az Onkormanyzat szamlajara torlcno atutalasa a jelen Szerzodes pontjaban (Nyilvdntartdsi es elszamolasi kotelezettseg) foglaltak szerint. Az adott tarsasagi reszesedes ertekesitese - az Onkormanyzat tulajdonosi donteset kovetoen az alairasra valo meghatalmazas alapjan - az tizleti ertek-meghatarozas (vagyonertekeles) altal megallapitott minimalar felett tortenhet meg, kiveve., ha az Onkormanyzat dontesi hataskort gyakorlo kepviselqje - az Onkormanyzat erdckcnck mcgovasa miatt - az elteresrol ktilon hatarozatot hoz.

10 Minosegi parameterek 7. szamu melleklet 'cnnlarlott tulaidonosi jogkorok A Fovarosi Onkormanyzat az iizleti/ertekesitendo celii portfolioallomany cgycs vagyonclcmeivel kapcsolatos alabbi kerdesekben torteno dontesi jogosultsagot kizarolag maganak tartja fenn: i. a Icgalabb cgyszerii tobbsegben (50%+1 szavazatnak megfelelo szavazat, illetvc reszesedes) a fovarosi onkormanyzati tulajdonu tarsasagok eseten az iigyvczclo igazgato es a konyvvizsgalo szemelye tekinteteben, ii. iii. iv. a tarsasagok igazgatosagaba es feliigyelo bizottsagaba a Fovarosi Onkormanyzat altal dclcgalt szcmclyek tekinteteben, az iizlcti/ertckesitendo celu portfolioalfomanyba sorolt nem tozsdci_reszescdesck ertekesileserol a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag vagy a Fovarosi Kozgyiiles do'nt, megjelolve azzal az ertekesftesre nyitva allo hataridot is. A dontesi hataskor a Vagyonrcndcletbcn foglaltak szcrint oszlik meg a Fovarosi Kozgyiiles, illetvc a Tulajdonosi, Gazdasagi es Koztcriilet-hasznositasi Bizottsag kozott, kiveve, ha a Fovarosi Kozgyiiles a halaskort atruhazta. az ertekesitesi celt szolgalo tozsdei tarsasagi erdekeltseg ertekesites crdekebcn a konkret ertekesitesi eljaras beinditasarol a - tulajdonosi jogkor gyakorlqjanak dontesel kovetocn - a fopolgarmester dont. Ilyen tarsasagi reszesedes kizarolag a Fovarosi Kozgyiiles altal meghatarozott Ihnitaron, illetve az altala esetlegesen meghatarozott mas feltetelek szerint lehetseges Osztalckbcs/cdes Az Onkormanyzatot megilleto osztalek beszcdese a Kozszolgaltato kczcleseben allo portfolio vonatkozasaban az Onkormanyzat neveben es helyett - a Kozszolgaltato feladatat kcpczi. Az Onkormanyzat tobbsegi tulajdonaban allo gazdasagi tarsasagok eseteben a Kozszolgaltalo javaslatot tcsz a tarsasagok targyevi osztalekpolitikajara. A Onkormanyzat erdckcltscgcbc tartozo tarsasagok altal kifizetett osztalekot a Kozszolgaltato bcszedi, clkiilonitctt bankszamlan tartja, es a Szerzodesben szabalyozoltak szerint atutalja a I;6varosi Onkormanyzat rcszcrc es egyidejiilcg elszamolast keszit az Onkormanyzat fele, valamint az clszamolasokrol eventc osszesitest keszit. 7.4 Ertckclesck vcg/csc Az Onkormanyzat eseti felkerese alapjan a Kozszolgaltato feladatat kepczi a rendeletben fclsorolt kozmii- cs egyeb gazdasagi tarsasagok miikodeserol kcszitett beszamolok, mcrleg es crcdmcny kimutatasok, valamint az erintett tarsasagok uzleti tcrvenek szakcrloi clcmzesc cs crlekclese. A merlegadatok es az eredmeny-kimutatasok adalainak kozvellen es komplcx elcmzcsevel tovabba az errc a celra kifejlesztctt szamitogepes program alkalmazasaval kcszitctt szakcrtoi vizsgalat kiterjcd a tarsasagok jovedelmczoscgenek, clcrt ercdmcny szerkczetenek, eszkoz-es ber hatekonysaganak, miikodesi es finanszirozasi dinamikajanak valamint a vagyoni es penziigyi helyzetenck es eladosodottsaganak bemutatasara. A Kozszolgaltato az Onkormanyzat eseti megbizasa alapjan elvegzi a portfoliqjaba ncm tartozo, Onkormanyzati tulajdonu, strategiai csoportba sorolt gazdasagi tarsasagok iizleires/ crlckclcsct is.

11 I. Minosegi parameterek 7. szamu melleklet a Portfoliovagyon reszet kepezo uzleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi rcszesedcsek tozsden jegyzett reszvenyekkel kapcsolatos ertekesitesi donlcs elokeszitese erdekeben a Kozszolgaltato az aktualis piaci helyzelrol informaciokat szolgallat mind az erintett tozsdei tarsasagokra, mind az altalanos reszvenypiaci helyzetre vonatkozoan, illetve soron kivul jelzi, ha rendkivlili korulmcnyjelentkezik. Az uzleti/ertekesitendo besorolasu tarsasagi reszesedesek tozsden jegyzett reszvcnyck ertckesitesenek lebonyolitasa koreben az ertekesites formajatol fuggoen a K()/szolgaltat6 kotelezettseget kepezi: az ertekesitesben kb'zremukodo befektetesi szolgaltato kivalasztasara iranyulo palyazat kiirasa, illetve versengo ajanlatkeres lebonyolittatasa, a nyilvanos aukcio es prompt ugyletre vonatkozo megbizas kiadasa. Az ertckesilhelosegrol es ertekesites Ibrmajarol es minimalararol a Fovarosi Kozgyiilcs donl a Kozszolgaltalo reszletes dontes elokeszito javaslata alapjan. A Kozszolgaltato elkesziti az ertekesitesre vonatkozo reszletes szakmai donleselokeszito javaslatat, amely alapjan a fopolgarmester, az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzataban foglaltak szerint, az ertekesitesre vonatkozo tulajdonosi dontest kovetoen, meghatarozza az ertekesites konkret idopontjat es fcltcteleit. A fopolgarmester irasban megadja az Onkormanyzat felhatalmazasat a Koxszolgaltato fclc az ertekesitesre. Tozsdei ertekesites eseten a konkret tozsdei ugyletet - tozsdei kereskedesre jogosull befekletesi szolgaltalo kozremukodesevel -- a Kozszolgaltato -- az Onkormany/,m nevcbcn cs kepviseletcben eljarva - mcghatalmazottkent bonyolitja le, a Kozszolgallalo adja ki az eseti ertekesitesre vonatkozo megbizasokat a belektetesi szolgaltato fele. A Kozszolgaltato az ertekesitesi levekenysegben valo kozremiikodcse, illetve EIZ erlekesites elokeszitese soran koteles flgyelembe venni az Onkormanyzat belso cljarasi rendjct, a tisztsegviselok utasitasaiban es intezkedeseibcn foglaltakat. A Kozszolgaltatu az Onkormanyzat neveben es kepviseleteben adja ki az eseti tulajdonosi megbizasokcit az erlekesitesben kozremukodo broker fele, illetve a Kozszolgaltato irja ala a brokcrcegnel rendszeresitett ertekesitesi szabvany szerzodesmintakat (kerct- vagy alapmcgallapodas, iigyfelszamla szerzodes, ertckpapir-leteti, illetve szamlaszcrzodes). A reszvenyek ertekesitese koreben tett intezkedeseirol (ertekesitesi megbizas kiadasa, tcljesult reszvenyiigyletek, ertekesitesi bevetel, Kozremukodoi koltsegek reszlelezcse) a Kozszolgaltatot teljes korii elszamolasi es tajckoztatasi kotelezeltseg lerheli.

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben