JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére"

Átírás

1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megrendelésére Összeállította: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Dr. Soltész Anikó Dr. Laczkó Zsuzsa Lányi Pál Mihály András Porubcsánszki Katalin Budapest, szeptember

2 Javaslatok a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Az anyag összeállításában részt vett: Forrai Zsuzsanna, Radnai Miklós és Szilágyi Nóra. Munkájukért ezúton szeretnénk köszönetet mondani. A Szerzők

3 Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Javaslatok programokra, intézkedésekre Átfogó programok Intézkedési javaslatok a foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikához Intézkedési javaslatok a vállalkozókészség javítására Intézkedési javaslatok a képzés-ösztönzés módszereire Intézkedési javaslatok a szociális gazdaság kiterjedésének szélesítésére További intézkedési javaslatok A hazai vállalkozás-támogatás közelmúltja, eszközei ahogy az OECD látja A KKV-szektor struktúrája Szabályozási reformok Finanszírozás Képzés, oktatás Infrastruktúra elérhetősége Technológiafejlesztés, K+F A fejlesztés intézmény- és eszközrendszere Női vállalkozókészség fejlesztése A hazai vállalkozás-támogatás jelene, eredményei, megoldandó problémái ahogy mi látjuk Inkubátorházak Klaszterek Lehetséges célcsoportok Az új operatív programok hiányosságai Hazai bevált gyakorlatok -I. önfoglalkoztatóvá válási támogatás Hazai bevált gyakorlatok II. az OFA Vállalkozás-fejlesztési programjának értékelése Új intézményi prioritások Külföldi gyakorlatok I. Foglalkoztatás-ösztönzés A negatív hatású gazdasági változások kiküszöbölésének költségei Regionális különbségek a munkaerőpiacon Az aktív munkaerőpiaci politikák hatásának vizsgálata A munkaerőpiaci szolgáltatások hagyományos és ún. kvázi-piaci biztosítása A munkába állás támogatása az adózási rendszeren keresztül Külföldi gyakorlatok II. A vállalkozás-indítás és működtetés ösztönzése Európai Uniós kitekintés A KKV-k és a vállalkozókészség szerepe az OECD-országokban Vállalkozások alapításának és működtetésének elősegítése - bevett és javasolt módszerek A vállalkozások segítésének kétféle megközelítése: szabályozók és támogatások... 78

4 A vállalkozásfejlesztés dilemmája: foglalkoztatás vs. versenyképesség-növelés Külföldi gyakorlatok III. Országtanulmányok Finnország Írország Németország Franciaország Olaszország Portugália Hollandia Svédország Vállalkozás-fejlesztés, munkahelyteremtés képzések segítségével Bevezetés Összefoglalás a képzésekről A vállalkozásoktatás, képzés szerepe az Európai Unió politikájában A vállalkozóképző programok csoportosítása Külföldi példák jó gyakorlatok A magyarországi helyzet meglévő és hiányzó tudástartalmak Javaslatok új módszerekre, tartalmakra a vállalkozóképző programokban Képzők és képző intézmények minősítése A képzők képzése Az OECD 2005-ös Magyarország Jelentése értékelés és javaslatok A magas növekedési ütem fenntartásának feltételrendszere A foglalkoztatás bővítése Az innováció ösztönzése Felhasznált források Melléklet A VF programban alkalmazott eszközök

5 Bevezető Lisszabon, előtte Amsterdam, Luxembourg, Maastricht, majd Nizza, Koppenhága, Bologna, és mindvégig Brüsszel, városnevek, amelyek politikai célkitűzéseket, ajánlásokat és döntéseket jelentenek minden, a foglalkoztatás- és vállalkozás-ösztönzéssel foglalkozó, a munkanélküliek sorsáért aggódó és tenni akaró ember számára. Olyan döntéseket, amelyek megvalósulása jelentős áldozatvállalással ugyan, de esélyt kínál arra, hogy az EU tagállamaiban, így Magyarországon is, a társadalom egésze számára élhető és élvezhető erős demokrácia szülessen. Úgy gondoljuk, hogy olvasóink jól ismerik a városokhoz köthető határozatokat, ezért tanulmányunkban eltekintünk azok felidézésétől. Arról is meg vagyunk győződve, hogy az elmúlt években megismerték és követték a hazai-és külföldi vállalkozás-fejlesztés eredményeit, gondjait. A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány megalakulása óta szembesül a munkanélküliség problémáival, és a hozzáfordulókkal együtt keresi a megoldásokat a munka világába történő visszatérésre, az önfoglalkoztatás ösztönzésére. A gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportoknál fiatalok, nők, romák kutatásai segítségével lehetőséget talált az aktuális helyzetkép bemutatására, az érdekeltek és a döntéshozók közötti párbeszéd fórumainak megteremtésére, esetenként a döntések befolyásolására. Az elmúlt 15 évben befelé és kifelé egyaránt figyelve folyamatosan adaptáltuk azokat az eszközöket, és gyakorlatokat, amelyektől ügyfeleinek sorsának megváltozását várhattuk. A külföldi országpéldák felidézésével most is ez a célunk: átgondolni, mi az, amit csinálunk, de nem kellő hatékonysággal, mi az, amit érdemes kipróbálnunk, és amiből erőt lehet meríteni a változtatásokhoz. Tudományos és személyes kapcsolatban vagyunk a tanulmány fókuszában levő szektorokkal és érintettekkel. Reméljük, kutatási hátterünk megkönnyíti a megismert folyamatok, a tanulásra alkalmasnak vélt tapasztalatok megértését, a problémák iránti elkötelezettségünk elfogadhatóvá teszi esetleges elfogultságunkat. Program- és intézkedési javaslatainkat olvasva, ezzel menthető és magyarázható, ha a mérhetőséggel, eredményességgel, a hatásossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos hitünk ellenére esetleg engedtünk a méltányosság csábításának. Dolgozatunk használhatóságában bízva, köszöntjük olvasóinkat, a döntés-előkészítőket és döntéshozókat. A Szerzők 1

6 Vezetői összefoglaló A kis- és középvállalkozói szektor fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, a munkanélküliség csökkentésében. A vállalkozások alkalmazzák a foglalkoztatottak több, mint kétharmadát, és közel 40%-kal járulnak hozzá a bruttó hozzáadott érték előállításához. A vállalkozások foglalkoztató képességének ösztönzését és javítását több tényező indokolja: a foglalkoztatottság jelentősebb visszaesése, az EU 15-ökhöz képest majdnem 10 százalékpontos elmaradásunk az aktivitási rátát tekintve, az alacsony foglalkoztatási ráta (57 százalék), a társadalmi kohézió szempontjából igen magas munkanélküliségi ráta. A legsúlyosabb problémát mindemellett a munkavállalási korú inaktívak magas aránya jelenti. Az uniós átlaghoz viszonyítva különösen alacsony az idősek és a férfiak foglalkoztatottsága. Noha a nők foglalkoztatottsága alacsonyabb a férfiakénál és a közösségi átlagnál, de e téren kisebb az EUátlagtól való eltérés. Az évesek foglalkoztatottsága nemcsak az uniós, de a hazai átlagtól is jelentősen elmarad, bár az utóbbi években elsősorban az emelkedő nyugdíjkorhatár miatt az idősek foglalkoztatása növekedni kezdett. A fiatalok munkaerőpiacra való belépése is nehézségekbe ütközik; a éves korosztály foglalkoztatási szintje 2004-ben csak 23,6% volt. Ami a jövőt illeti, a demográfiai előrejelzések szerint az idősek száma és aránya nő, részben ennek következtében az egészségügyi és szociális gondozási-ápolási szükségletek bővülnek, változnak. Az elöregedéssel párhuzamosan a munkaképes korúak száma csökken, a jelenlegi 7 millióról 2050-ben már 5,2 millióra. Az éves korosztálynak csak 20 százaléka foglalkoztatott, a munkaerőpiacra történő visszavezetésükhöz korkedvezményes és rokkant nyugdíj helyett munkahelyi egészségvédelem és rehabilitáció szükséges, célzott képzési és foglalkoztatási programokkal. A mintegy 600 ezer fogyatékossággal élő ember, mindössze 9 százaléka foglalkoztatott, s foglalkoztatásukhoz korai fejlesztésre, képzésre, továbbá komplex akadálymentesítésre lenne szükség. A 3,5 millió aktív korú nő közül csupán minden második foglalkoztatott, s közülük több mint 400 ezren egyedül nevelik gyerekeiket. A gyermekek napközbeni felügyeletét ugyanakkor a 0 3 éves korosztály csupán 8 százaléka számára képesek biztosítani a szolgáltatások. Ez azt jelenti, hogy a nők foglalkoztatásának növeléséhez jelentősen növelni kellene a családtagok (kisgyerekek, idősek, tartósan betegek, fogyatékossággal élők) gondozását és képzését biztosító szociális ellátórendszert. Az egyre kevesebb gyerek növekvő hányada születik szegény családban: a mintegy 2,3 millió gyerek közel egyharmada, 700 ezer kap rendszeres gyerekvédelmi támogatást. Emelkedik ugyanakkor az egyszülős családok aránya. A területi hátrányok fokozzák a kirekesztődés veszélyét, különösen a kistelepüléseken, a tanyás térségekben. A roma közösség lélekszáma 2050-ig mintegy 70 százalékkal emelkedik, s csupán 16 2

7 százalékuk gazdaságilag aktív. A fiatalok körén belül a romák aránya a jelenlegi 15 százalékról 20 százalékra nő. Mivel a roma népesség 60 százaléka kistelepüléseken lakik (szemben a teljes magyarországi népesség 38 százalékával), a roma-probléma kistelepülési, vidékfejlesztési, vidéki tömegközlekedési, lakhatási, szociális szolgáltatási probléma is egyben. Az elöregedő társadalom kereső-eltartotti arányának kedvezőtlen változása időről-időre felveti a szociálpolitika teljesítőképességének korlátait, és erősödő türelmetlenséggel kezeli a foglalkoztatás, munkahelyteremtés stagnálását. A kisvállalkozások adott közterhek és a gyorsan változó piaci feltételek mellett, úgy tűnik, tovább vállalják a fekete foglalkoztatás kockázatát. A legnagyobb foglalkoztatók sokallják a foglalkoztatás támogatás igénylésével együtt járó adminisztrációt, és hosszúnak tartják a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát. A fekete gazdaságban kínált alacsony bérek, a munka bizonytalansága gyakran erősíti a megéri otthon maradni érzését lassan felrajzolja az inaktivitással kapcsolatos érvrendszer ördögi körét. A hazai kis- és középvállalkozások a lassú felzárkózási folyamat ellenére hatékonyságban és eredményességben jelentősen elmaradnak a fejlett országokban működő versenytársaiktól. Ennek egyik oka a strukturális összetételük, a túl sok, túl kicsi szindróma, ami determinálja foglalkoztatási képességeiket és lehetőségeiket is. Az egyéni vállalkozók hosszú ideje félmillió körüli száma szürkegazdaság és a fekete foglalkoztatás meghaladásának nehézségeit tükrözi, a mikrovállalkozások stabil nagyságrendje pedig a kitörést az újabb alkalmazottak felvételét, a növekedési pályára állást segítő konzisztens intézkedések hiányára figyelmeztet. Amikor a konzisztencia hiányáról szólunk, arra gondolunk, hogy a fejlesztési politikáknak a kilencvenes évek közepe óta hallott szándékok ellenére is csak ritkán sikerült egyszerre figyelni a foglalkoztathatóság és a versenyképesség szempontjaira. A hatásos lépések megtételét most már kormányokon átívelő időtartamban gátolja az elmaradt államháztartási reform, a közkiadások állandó növekedése. A támogatásokkal kapcsolatos erős szívásnak engedve, a makrogazdasági háttérfeltételek hiánya ellenére általánossá váltak a vissza nem térítendő támogatások, ott is, ahol a versenyképességet gyengítő hatás nyilvánvaló volt. A szerzett jogokhoz való erős ragaszkodás ellenére ezért lenne kívánatos, hogy az új tervezési periódus többlet támogatásaihoz a korábbinál nagyobb eredményességi és hatékonysági elvárások fűződjenek. Csak így biztosítható a felzárkózás folytatása, felgyorsítása, így teremthetők meg a kiegyenlítő politikák forrásai. A vállalkozásindítás tranzakciós költségeinek csökkentése enyhített, a közterhek további csökkenése tovább enyhíthet a foglalkoztatás gondjain. A vállalkozók foglalkoztató képességének növelése, a humán tőke beruházások és a munka világába történő visszatérés ösztönzése hovatovább az egyetlen út, a foglalkoztatás és inaktivitás jelzett gondjainak megoldásához. A szektor bizonyított: elmúlt 15 évben a kis- és középvállalkozási szektor volt a magyar gazdaság egyetlen nettó munkahelyteremtő része, miközben részt vett a regionális egyenlőtlenségek csökkentésében, a helyi gazdasági potenciál növelésében. A kisvállalkozások fejlődését a versenyképességet és a jövedelemtermelő-képességet javító programokkal lehet elősegíteni. A mikrovállalkozások méretgazdaságossági problémáik meghaladásához testre szabott forrásokra és foglalkoztatási programokra lenne szükség. 3

8 A programok forrásainak hatékonyabb felhasználásához elkerülhetetlen A gazdasági környezet megváltoztatása és EU-konform támogatási programok meghatározására a vállalkozások és a munkaerő eredményesen fejleszthető célcsoportjainak. A Kállay László szerint meghaladott piachelyettesítő modell a közvetlen támogatásokra, támogatott hitelekre és alacsony hozamkövetelményű tőkebefektetésekre épül, a növekvő mértékű uniós és hazai források felhasználásával. Vitatható előnye, hogy nem igényel reformokat, illetve közvetlenebb kormányzati kontrollt tesz lehetővé a források allokációja felett. Az elmúlt években láthatóvá vált hátránya az alacsony hatékonyság, korlátozott gazdaságfejlesztési hatás, a várnál kevesebb támogatott. Az általa követendőnek javasolt piacfejlesztő modell piackonform forrásallokációra, és ehhez kötődő tanácsadási tevékenységre épül, bevált hitelezési és tőkebefektetési pénzügyi eszközök alkalmazásával. A rendszer indikátorai biztosítják, hogy annak minden szereplője közvetlenül motivált legyen a legnagyobb jövedelemtöbblet elérésében, ami hatékonyabb forrásfelhasználását, és nagyobb vállalkozói kör elérését eredményezi. A modell alkalmazásával a programok akkor is folytathatók, amikor a fejlesztési források csökkennek. A bemutatott paradigmaváltás szükségessége nyilvánvaló: a jogharmonizáció során világossá vált, a közösség a piaci kontroll érvényesülését, a versenyt torzító hatások minimalizálását tűzte ki célul. Igyekeznek megakadályozni a támogatások versenyét, amely kihatna az Unió egészének eredményességére. Az ezzel kapcsolatos hazai szemlélet az egyes szektorok helyzeténél, és a döntések szokásosnál is erősebb átpolitizáltságánál fogva, a vártnál és a kelleténél nehezebben változik, s csak erősebb szektorközi együttműködéssel változhat. A GKM új vállalkozás-fejlesztési programja egységben kezeli a foglalkoztatást és a vállalkozásösztönzést. Eszerint a foglalkoztatás bővítése csak akkor érhető el, ha megéri dolgozni, ha a munkának becsülete van, mert tisztességes megélhetést és biztonságot nyújt, és ha megéri legálisan foglalkoztatni, mert a bejelentett foglalkoztatás nem ró aránytalanul nagy terheket a munkáltatókra. A javaslat szerint szükséges, hogy: a munkaerőpiac legyen átlátható, és megfelelő ösztönzők segítsék a legális foglalkoztatást, a munkát terhelő adó- és járulékterhek célzott csökkentése támogassa a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását, a szociális ellátórendszer ösztönözze, segítse az álláskeresést, a munkavállalást, az egész életen áttartó tanulás lehetőségei mindenki számára hozzáférhetővé váljanak beleértve az alacsony iskolai végzettségű embereket is, az oktatási rendszer biztosítsa a munkaerőpiaci részvételhez szükséges készségek és versenyképes tudás elsajátítását, 4

9 a foglalkoztathatóság javítása és a munkaerőpiaci diszkrimináció elleni küzdelemmel segítse a roma népesség és más hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci részvételének növelését, az egészségi állapot javítását és az egészség megőrzését szolgáló intézkedések hozzájáruljanak a munkából tartósan kiszorulók számának csökkentéséhez, a gazdaságot, a munkaerőpiacot és az oktatást érintő területi (regionális, megyei, helyi) stratégiák és intézkedések fokozottabb összehangolása elősegítse a foglalkoztatás területi különbségeinek csökkentését. Az új megközelítésre épülő kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika koncepciója a következő: A közvetlen fejlesztési eszközök alkalmazásának alapelve, hogy a kormány csak közszolgáltatást nyújt, magánszolgáltatást nem. Törekedni kell a fejlesztési eszközök egyedi adminisztrációjának (például a de minimis elv alkalmazásához kötődő dokumentálási kötelezettségek) minimalizálására. Funkcionális megközelítés szerint a politikák kialakításánál a funkciókat és nem a szervezeteket kell kiindulási alapként elfogadni. Fenntarthatóság csökkenteni kell a programok jelenleg közel 100%-os donorfüggőségét, mert az ügyfélorientált, hasznos szolgáltatások ösztönzője és mércéje az önfenntartási képesség. Intézményfejlesztés, kapacitásépítés a politika fő céljává nem a működtetés finanszírozását, hanem az önfenntartó módon működni képes struktúrák kialakítását kell tenni. A piaci mechanizmusokra épülő koordináció eredménye egy olyan rendszer lenne, amiben a piaci koordináció érvényesülne, a versenyen, a hatékonysági kényszeren keresztül, és a siker mércéje a hozzáadott-érték termelésének növekedése lenne. Tervezhetőbb hatások-, hatásvizsgálatok, indikátorok A bemutatott komplex szemlélet is aláhúzza annak a fontosságát, hogy az új tervezési periódusban az egyedi intézkedések mellett egyre nagyobb lesz az egyeztetett intézkedéscsomagok szerepe. Ezek eredményes megvalósítása szempontjából a jövőben a korábbinál fontosabb a hatékonyság mérése, szükségszerűen felértékelődnek az előzetes hatásvizsgálatok, a menet közbeni korrekciót segítő monitoring indikátorok. Magyarországon, a jelenlegi tervezési periódusban kezdtük el tanulni az indikátorok használatát, érvényesülésükkel kapcsolatban több észrevétel is megfogalmazódott: A mérőszámok esetenként nagyon specifikusak, a programok indirekt hatásait általában nem veszik kellően figyelembe. A bizonytalan jövőkép miatt a programok várható hatóideje sem játszik megfelelő szerepet a különböző intézkedések megítélésében. a programok értékelésénél elsősorban a bruttó (vagy abszolút) hatásokra fókuszálnak, a nettó (relatív) hatásokat a jelenlegi gyakorlat nem követi megfelelően. 5

10 A vállalkozások fejlesztésére, illetve az önfoglalkoztatók számának növelésére használt indikátorok: Vállalkozások indítási, illetve túlélési aránya, Az új önfoglalkoztatók száma, Az újonnan foglalkoztatásba vontak száma (önfoglalkoztatókkal együtt vagy anélkül), A programon résztvevők, illetve a programot sikeresen befejezők száma, Egy munkahely létrehozására eső átlagos költség, Egyéb profit-orientált mérőszámok pl. profit növekedés a program után. A bemutatott indikátorok előnyei, hátrányai, a javasolt változtatások: Indikátor Pozitívum Negatívum Javasolt változtatás Vállalkozások kezdési és túlélési aránya a kezdési és túlélési arányok egyszerre figyelembe vétele; könnyen számolható; célorientált program hatásának bruttó értékelése nettó érték használata Új önfoglalkoztatók száma könnyen számolható; célorientált program hatásának bruttó értékelése nettó érték használata Újonnan foglalkoztatottak száma könnyen számolható; célorientált program hatásának bruttó értékelése nettó érték használata Programon résztvevők száma ösztönző hatás a programok bázisának növelésére programok minősége csökkenhet Programok minőségét célzó indikátor ötvözése a programon résztvevők számával Egy munkahely létrehozására eső átlagos költség pénzalapú; célorientált programok hatóideje közötti különbség befolyásolhatja az eredményt a hatóidő alapján súlyozni ezeket az indikátorokat Egyéb profitorientált mérőszámok pénzalapú; könnyen számolható nem a foglalkoztatottságra irányul összekötni és/vagy súlyozni az új munkahelyek számával A táblázat alapján feltételezhető, hogy jobb hatásfokkal használhatjuk az indikátorokat, ha Kombináljuk és egységesítjük azokat, illetve, ha Kiküszöböljük a pontatlanságot okozó tényezőket. 1. Az indirekt hatásokat a különböző segélyeken megtakarított állami kiadásokkal, (pl. munkanélküli segély), extra adóbevétellel, jövedelem és foglalkoztatási multiplikátorokkal, a munkaerő kihasználásával kapcsolatos megtakarításokkal (opportunity cost ún. alternatív 6

11 költség), és a társadalmi-közérzet kutatások által feltárt javulásával-rosszabbodásával mérjük. 2. A programok hatóideje, illetve a cél elérésére szánt idő különösen fontos minden olyan beruházásnál, amelynek pozitív hatásai túlnyúlnak az átlagos megtérülési időn, illetve politikai szempontból a kormányzati ciklusokon. Ahol a teljesítmény kényszer éppen a szerves fejlődés megakadályozásával teszi lehetetlenné a hatékony teljesítést. A klaszterek hazai bevezetése jó példa erre. De a helyüket kereső üzleti inkubátorok esetén a házban indult és később piacképessé vált vállalkozások által teremtett és megmaradt munkahelyek számát osztjuk az inkubátorház költségeivel, akkor a hatásosság jelentősen különbözik, ha az eredményeket 4 vagy 8 év távlatában nézzük. Ugyanígy tisztázni kell, hogy az általános és középiskolás diákok vállalkozási ismereteinek oktatása, csak hosszú távon érzékelhető az önfoglalkoztatottak számát tekintve. Ha ennek költségeit összehasonlítjuk egy vissza nem térítendő állami támogatási sémával, amelynek a célja, hogy a következő 3 évben megnövelje az eredményes önfoglalkoztatottak számát, akkor nem kétséges, hogy a preventív intézkedés szorulhat háttérbe. 3. Ahogy erősödik a forrásokért folyó verseny, a nemzetközi szervezetek egyre következetesebben kérik számon a programok nettó hatásának figyelembe vételét. A nettó hatás azt méri, mennyivel jobb eredményt kaptunk ahhoz képest, ha az adott programot nem valósítjuk meg. Az önfoglalkoztatóvá válási támogatást egyes megyékben kötelező felkészítő tréningekhez kötötték, míg máshol nem. A tréning vélhetően megdrágította a programot, de a sikerességet, illetve a bukások arányát tekintve összehasonlítási alapot teremtett a képzéssel vagy anélkül is sikeresek között, ezzel kézzelfoghatóvá és mérhetővé téve a nettó hatást. 4. Az OECD anyagok rendszeresen hivatkoznak két, további szempontra. Az egyik, az úgynevezett kiszorító hatás (displacement effect), azt méri, hogy egy program milyen hatással volt azokra, akik kimaradtak belőle. Ez történt az OFA vállalkozásfejlesztő programjának monitorozásakor, amikor a támogatottak mellett a visszautasított pályázókat is megkérdeztük. A helyettesítő hatás (substitution effect) akkor érvényesül, amikor egy program támogatottja olyan lehetőséggel él, amit valaki más használt volna ki, ha nincs a program. A fő különbség a bemutatott hatások között az, hogy az első a program célján, a másik kettő a célon belüli, célcsoportján túli hatásokat elemzi. A foglalkoztatási programok előzetes értékelése minimum a következő három kérdés megválaszolását: 1. Az adott program hiányában várhatóan hogyan változna az önfoglalkoztatók és a munkanélküliek száma? 2. A program hogyan hat a programon nem résztvevő emberekre és vállalkozásokra? 7

12 3. Várhatóan hogyan alakul a program hatására kialakult munkalehetőségek miatt megszűnő eddigi foglalkoztatások száma? Az indikátorok meghatározása után bemutatjuk a mérésükre az OECD által ajánlott és használt módszereket. Az OECD-ben és Magyarországon használt mérési módszerek: Mérési módszer Rövid meghatározás Előny Hátrány Kísérlet A programon résztvevők, illetve részt nem vevők közül két véletlenszerűen választott csoport összehasonlítása Összehasonlítás, a program nettó értékének felmérése Egyéb körülmények hatása a két csoportra Kvázi-kísérlet A programon résztvevők, illetve az azon észt nem vevő, de hasonló helyzetű egyének csoportjainak összehasonlítása Összehasonlítás, a program nettó értékének felmérése; könnyebb összehasonlíthatóság Részrehajlás a csoportok kiválasztásakor; egyéb körülmények hatása a két csoportra Résztvevői vélemény A program résztvevőinek véleménye a programról Visszajelzés a program menetéről Részrehajló vélemény; sokszor nincs az indikátorokkal direkt kapcsolatban Eljárás kontroll A program menetének, technikai részleteinek ellenőrzése A program időtartama alatt folyamatosan ellenőrizhető Az indikátorokkal nincs direkt kapcsolatban Felmérés és esettanulmányok használata Egy-egy program specifikus értékelése, koncentrált vizsgálata Sokkal több adat és tény kapható, mint bármilyen másik módszerrel Rendesen elkészített, precíz felmérések szükségesek; főként nagy programokra lehet alkalmazni Az esettanulmányok használata nálunk eléggé elterjedt, ha ezeket ötvözzük a kísérletekből kapott nettó hatások értékelésével, akkor már elég pontosan képet alkothatunk a program hatásáról. A résztvevők véleménye segíthet a program minőségének a javításában, másrészről lehetővé teszi a változtatási igények és a jövővel kapcsolatos szándékok felmérését. Az eljárás kontrollal folyamatosan ellenőrizzük a program hatását. Segítségével könnyen azonosíthatjuk, ha valami elmaradt, vagy ha változtatni kell. Mivel nem határozza meg a különböző indikátorok értékét hacsak nem kalkulál a tervezett lépésektől való eltérés mennyiségével és gyakoriságával, így hatékonyság mérésére nem alkalmas, így kombinálnunk kell más típusú vizsgálatokkal. Az elmondottakat a következő ábrával szemléltetjük. 8

13 Eljárás kontrol Résztvevők v é l e m é n y e Kísérletek Kvázi-kísérletek Felmérések és esettanulmányok Munkaerő kihaszn á l a t l a n s á g á n a k k ö l t s é g e hatékonyság mérési módszerek rövidtávú Extra adóbevétel Indirekt hatások INDIKÁTOROK Hatóidő középtávú Segélyeken való megtakarítás túlélési és kezdési arányok új önfoglalkoztatások száma új munkahelyek száma hosszútávú Program nettó hatása Extra hatások beleszámolása Helyettesítő hatás Kimozdító hatás 9

14 A hagyományos vezetői összefoglalóban most az összegzés következne. Miután írásunk forrásait kutatási anyagok, ország-és egyéb szakértői tanulmányok képezték, így azt találtuk célravezetőnek, ha az összegzést program illetve intézkedési javaslatok formájában tesszük meg. A következőkben táblázatos formában bemutatott intézkedések közül nem mindegyik új. Bemutatásuk egyfajta állásfoglalás az új és a régi kombinációja, a rendszerek elemeinek folytonosságot és változást egyaránt jelentő változtatása mellett. A tanulmányban bemutatott és értékelt javaslatokról nem készítettünk intézkedést, hiszen például az OFA VF program EU-konform hatásvizsgálata először kerül a döntéshozók elé. A VF programról és az Önfoglalkoztatóvá válási támogatásról a címével szavaztunk bevált gyakorlatok. Végül az itt nem említett, de a tanulmányokban bekeretezett elemeket is olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk. 10

15 Javaslatok programokra, intézkedésekre Átfogó programok Eszköz neve: KKV-ket érintő szabályrendszer megújítása Eszköz Adóterhek egyszerűsödése és jellemzői: csökkentése o Vállalkozásba visszaforgatott profit után járó adómentesség o Egyszerűbb, megújított adóügyi eljárások o Adó-részletfizetés o Jelentős adócsökkentés az egyesülési folyamat alatt álló KKV-k számára. Munkaerőpiaci reformok: o Részidős munkavégzés megkönnyítése Vállalkozásindítás adminisztrációjának egyszerűsítése o Akár már 30 nap után elkezdheti a vállalkozási tevékenységet. További lehetőségek Női vállalkozásoknak vállalkozásalapításhoz kapcsolódó beruházásokat, már létező vállalkozások megvásárlását, innovatív vállalkozási projektek kivitelezését, és szolgáltatásvásárlást támogatják. Business Angel hálózatok Megjegyzés Az innováció-terjesztés és technológiatranszfer o Technológiai körzetek kialakítása - technológia-intenzív cégeket magukba foglaló ipari körzetek. o Termelési körzetek magába foglal üzleti vállalkozásokat, közszolgálati szereplőket, iparági szövetségeket. Nemzetközi tapasztalatok Ezek az intézkedések Olaszországban kerültek kivitelezésre KKV fejlesztés egy átfogó gazdasági program részeként Fő területei: Vállalkozókészség fejlesztése KKV-k finanszírozásának biztosítása Szakképzés elősegítése Bürokratikus akadályok elhárítása Innovatív KKV-k támogatása Külkereskedelem és befektetés A program elemei: kezdő vállalkozók indulási feltételeinek és a KKV-k szabályozási környezetének javítása. országos hatókörű online nyilvántartásba vétel bevezetése, amely 1 napra rövidíti a vállalkozóvá válást. KKV-k és a kezdő vállalkozók számára az időszakos foglalkoztatás lehetősége. Az adóterhek csökkentésével a fogyasztási költések és a magánberuházások növelése. Csökkentett számviteli kötelezettség. Csökkentett kamarai tagság az induló KKV-knak 4 évig. Információszolgáltatás és tanácsadás, női célcsoportnak is külön E-kereskedelmi szakértő központok és e-business szaktudás fejlesztése. Speciális KKV-bank létrehozása, mely elérhető hitelkonstrukciókat kínál a célcsoportnak, valamint ösztönzi a tőkebevonást. A tanulás 4 területére koncentrál a német kormány és az Európai Szociális Alap által támogatott program: o tanulás munkavégzés közben o tanulás a társadalmi környezetben o tanulás a folyamatos oktatási és képző intézményekben o tanulás az Interneten és multimédiás tanulás A KKV-kezdeményezés Németországban már a gazdaságpolitika részévé vált 11

16 Eszköz neve: KKV-szakpolitika Gazdasági tevékenységek operatív programja Eszköz A szakpolitika alapelvei Az operatív program jellemzői: A vállalkozások jogi, adminisztratív és megújítása céljából létrehozták a pénzügyi környezetének javítása érdekében az PRIME programot, amely a adminisztratív folyamatok egyszerűsítése, ezáltal vállalkozásfejlesztés számos a vállalatvezetők felszabadítása a nem produktív rutinfeladatok alól. területén működtet programokat. A PRIME által támogatott A vállalkozásalapítás motiválása helyi célok: hálózatok segítségével Eszközei: o Termelőeszközfejlesztés KKV-knak A vállalkozásalapítás egyszerűsítése o pénzügyi támogatási Alkalmazottból vállalkozóvá váláshoz 1 éves speciális TB konstrukció o mechanizmus új termékeket, Kis családi vállalkozásokba való folyamatokat vagy rendszereket tőkebefektetés, magánszemély, mint befektető kifejlesztő K+F projektek esetén SZJA-kedvezmény o Innováció támogatása Nemzetközi tapasztalatok Kezdő vállalkozó első éves TB-járulékának halasztott megfizetése 7 év alatt Egyszerűbb tulajdonosváltás Vállalkozási ismeretek integrálása az oktatásba Középiskolások versenye virtuális vállalkozási oktatási programok kidolgozására Egységes, a KKV-kat és az innovációt támogató szervezet KKV-k finanszírozására, innovációs támogatásokra, tudásfejlesztésre, online szolgáltatások nyújtására, szakpolitikai tanulmányok készítésére a kormányzat számára. Vállalkozásalapítási kölcsön, mely előnyben részesíti az immateriális javak vásárlását. Pénzügyi szolidaritási alap a nagykereskedők adójából a kiskereskedők segítésére. Pénzügyi szolgáltatások női vállalkozóknak Ipari KKV-k támogatása o Regionális tanácsadó alapok o Vezetőtoborzási támogatás A kiemelendő intézkedések a következők: A kockázati tőkebefektetők számára kedvezőbb adózási státusz teremtése: egyéni vállalkozó kockázati tőkebefektető cégek létrehozása. A kutatási adójóváírás modernizációja: szabadalomvédelem és technológiaóvás költségeire is kiterjed. Támogatási terv az új, innovatív cégek projektjei számára: adó- és járulékmentesség. Ipari versenyképességi Alap. Célja a középtávú segítségnyújtás a stratégiai fontosságú ipari K+F projektek számára. Francia Innovációs Hivatal Ipari KKV-k fejlődését és növekedését támogatja, célja az ipari KKV-k innovációjának elősegítése, a kutatási eredmények kihasználásának támogatása. Fiatal diplomások kutatás során való képzése, vállalaton belüli kutatás és innováció elősegítése Franciaországban vezették be ezeket az intézkedéseket Garancia mechanizmusok o Vállalaton belüli, technológiai K+F tevékenységet folytató teamek létrehozása o Szervezeten belüli K+F képességek és szaktudás, a strukturált munkavégzés terjesztése. o technológia alapú vállalatok létrehozása, finanszírozáshoz és kockázati tőkéhez juttatva a vállalatokat. NITEC (K+F klaszterek alapításának támogatási rendszere) program: o PRIME program része o K+F tevékenységet folytató klaszterek létrehozását támogatja. o A szervezeten belüli K+F képességek és szaktudás, a strukturált munkavégzés terjesztése a cél. A PRIME programot Portugália valósította meg. 12

17 Eszköz neve: Vállalkozás-fejlesztési program Társadalmi párbeszéd Eszköz jellemzői: Innováció támogatása Nemzetközi tapasztalatok Az eszköz célja, hogy a vállalkozókészség feltételeinek javulását monitorozzák, beazonosítsák a szükséges reformokat. rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan kerüljenek felhasználásra 5 területe: o Vállalkozókészség oktatása, tanácsadás o Vállalkozások beindítása, növekedése és nemzetköziesedése o Vállalkozásokat érintő o o adók és kifizetések Vidéki vállalkozókészség A vállalkozásokat és a piaci működést érintő jogszabályok A program megvalósításának előfeltételei: o a vállalkozásfejlesztés eszközrendszere legyen szakterületenként előre definiált, kiforrott, o legyenek láthatóak az intézkedések várható hatásai, o legyen rendszerszemlélet és kooperációkészség a programgazdákban. Finnországban megvalósították ezt a programot A vállalkozásfejlesztési politika célrendszerének összeállításába számos társadalmi csoportot bevonnak, a cél a konszenzuskeresés. Ezek a csoportok a következők: o kormányzat, o munkaadók (köztük a KKVk képviselői), o szakszervezetek, o mezőgazdasági gazdálkodók, o valamint a közösségi és önkéntes szektor. Kerekasztal KKV-k számára: a KKV-szektorral kapcsolatos információ- és ötletáramlás elősegítése annak érdekében, hogy a KKV-szektor részt vehessen a szektorra vonatkozó szabályozások kidolgozásában. Szakpolitikák teljesítményének mérése, hatásainak értékelése: 5 különböző ösztönző program másmás célcsoportnak, főként fiataloknak a vállalkozókészség javítására. További ösztönző lehetőségek: jövedelemadó-elengedési lehetőség új KKV-kba való 5 éves tőkebefektetés után inkubátor-program tanácsadással, képzéssel, személyiségfejlesztéssel, üzleti mentoringgal vállalkozó nőknek szóló kezdeményezés: sikeres üzletasszonyok női vállalkozókat mentorálnak infokommunikációs eszközök használatára való ösztönzés speciális támogatás egy vállalkozás első K+F projektjéhez Írországban kapott kiemelt szerepet a társadalmi párbeszéd kialakítása a különböző szereplők között 13

18 Intézkedési javaslatok a foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikához Intézkedés Inaktívak mielőbbi munkába állítása Intézkedés tartalma Ezek a gazdasági változások hatására hátrányos helyzetbe került személyek sokféle igénye alapján kialakított személyre szabott ún. work-first programok, vagy aktivációs csomagok Jellemzője Minél jobb munkalehetőség megtalálása, a munkaerőpiaci státusz lehető legnagyobb mértékű javulása. Célcsoportja 45 év feletti nők, diplomás munkanélküliek, romák, nyugdíj előtt állók Indikátorok Munkaügyi központok által kiközvetített munkavállalók fél évnél tovább foglalkoztatva Mielőbbi elhelyezkedésre való ösztönzés Elbocsátásokat megelőző korai értesítés, álláskeresési és átképzési programok Álláskeresési támogatás szigorú időbeli korlátozása Munkanélkülivé vált szakképzetlen és képzettséggel rendelkező fiatalok, 45 év feletti nők, romák, nyugdíj előtt állók Az újra állásba kerülésig eltelt idő Előny Azonnali elhelyezkedés Serkenti az öngondoskodó szemlélet érvényesülését Hátrány Kevéssé motiváló alacsony bér, Kudarcok elbizonytalanító hatása időkorlát átképzési programokban való részvételre Intézkedés Jövedelem-biztosítás Regionális különbségek kompenzálása Intézkedés tartalma Ez a rendszer (részben) kompenzálja Az elmaradottabb régiók új azokat, akik állásuk elvesztése után munkahelyek létrehozására való alacsonyabb fizetés mellett is munkába képességének fokozása, a mobilitás állnak javítása Jellemzője Célcsoportja Elsősorban azoknak szól, akiknél a veszteség súlyosan érinti az életminőséget Állásukat elveszítő szakképzetlen és képzettséggel rendelkező fiatalok, 45 év feletti nők, romák, nyugdíj előtt állók Indikátorok Teljes vagy részleges kompenzáltak száma Előny Csökkenti a passzív segélyek vonzerejét Hátrány Gátolhatja a jó állások keresését és az átképzést Magasabb támogatási kvóták, pozitív diszkrimináció alkalmazása a bér- és járuléktámogatásban A gyengébben fejlett régiók munkaerőpiacon inaktív lakossága Összehasonlító indexek régiók foglalkoztatottsági rátái között Klaszterizáció elősegítheti a különbségek csökkentését 14

19 Intézkedés Munka Neked program Munkadömping ( Jobs Jolt ) kezdeményezés Intézkedés tartalma Álláslehetőségek széles körű áttekintése Létesülő munkahelyek számának a munkanélküliség választását lökésszerű emelése megelőzően Jellemzője Kiválasztott területeken működő Munkanélküli járadék és a program egyidejűleg a munkaügyi munkaerőpiaci szolgáltatások központok állományát jelentősen szigorú szabályozása; képzések emelték összehangolása az egyes ágazatokban meglévő munkaerőhiánnyal Célcsoportja Állásukat várhatóan elveszítők Régóta munka nélkül lévők Indikátorok Segélyen élők számának csökkenése Előny Kevesebb ügyfél jut egy Követés biztosítása a képzett és esetmenedzserre munkára kész ügyfelek számára Hátrány Hátrányos helyzetű területre költözők kiszorultak a rendszerből Intézkedés Álláskeresési segítségnyújtás Egyéni akciótervek készítése Intézkedés tartalma Foglalkoztathatóság javítását célzó Költséges, de hatékony szolgáltatás Szolgáltatás Jellemzője Egyik leghatékonyabb alkalmazott Általában félévnyi munkanélküliség módszer után vetik be Célcsoportja Régóta munka nélkül lévők Régóta munka nélkül lévők Indikátorok segélyen élők számának csökkenése Előny hatékonysága nem csökken a motivációs hatás érvényesül a hátrányos munkaerő piaci státusszal kiválasztottság érzése rendelkező csoportok esetében sem Hátrányok Alkalmazásának az egy tanácsadóra jutó esetek számának korlátozottsága szab határt Intézkedés Legjobb gyakorlatok összeállítása Adókedvezmények növelése Intézkedés tartalma Ezekből kézikönyv készíthető, ami a Családok második keresőinél az kirendeltségek és képviselők adókulcsok csökkentése ösztönzi a működésének alapja lehet munkába állást Jellemzője Benchmark alapozású rendszer Adótétel csökkenés ellenére nő a befolyó adótömeg Célcsoportja Munkaügyi központokat segítő civil Családi vállalkozások szolgáltatók Indikátorok A szolgáltatók által állásba helyezettek Önfoglalkoztató vállalkozások száma száma Előny Egységesítés, a rosszul teljesítő A családi vállalkozások szolgáltatókat eredményesebbek munkahelyteremtő képességének Hátrány váltják A központ csak kis mértékben lát bele a szolgáltatók tényleges tevékenységébe javítása Bővíteni kell az egyedi esetmenedzsment-kapacitásokat 15

20 Intézkedési javaslatok a vállalkozókészség javítására Intézkedés Infokommunikációs technológiák használata Intézkedés tartalma Vállalatok közötti (B2B), mind az eladó és vevő közötti (B2C) e-kereskedelem Jellemzője Tranzakciók sebessége jelentősen növekszik Lépcsőzetes hitelezés A hiteligénylő kezdetben csak egy kis összeghez fér hozzá majd hitelkerete minden egyes hitelösszeg visszafizetésével növekszik a maximális értékig Célcsoportja Mikro- és kisvállalkozások Mikro- és KKV-k Indikátorok PC- és I-net penetráció Cash flow terv teljesülése, likviditás és visszafizetési biztonság Előny Csökkenti a tranzakciós költségeket és növeli a tranzakciók sebességét és megbízhatóságát Programok gazdasági szempontból fenntarthatók, KKV-k szélesebb köre számára elérhető Intézkedés New Deal program Egyösszegű vagy időszakos támogatások Intézkedés tartalma Új önfoglalkoztatók fél évig még Hollandiában a vissza nem térítendő kapják a munkanélküli segélyt, de nem támogatások lehetnek egyösszegűek vonhatnak ki profitot a vállalkozásból vagy időszakosak Jellemzője Tanácsadás részeként adósságmenedzsment, Az időszakos tervezhetővé teszi, mert felkészítik őket az a fejlődés állomásaihoz rendeli a önállósághoz vezető út változásaira pénzek lehívását. Célcsoportja Önfoglalkoztató vállalkozók Egyszemélyes és mikro-vállalkozások, önfoglalkoztatók Indikátorok 3 éven túl működő vállalkozások Első alkalmazott felvételéhez száma és új alkalmazott felvétele Előny Ösztönzi a segélyektől való elszakadást Hátrány Túl magas segély esetén a munkanélkülinek megéri a biztos segélyen élni szükséges idő, árbevételi szint elérése Egyösszegű: nagyobb vállalkozások létrehozása; Időszakos: ellenőrizhetőek a vállalt kötelezettségek Az egyösszegű túl nagy költségű abban az esetben, ha a vállalkozó a támogatás ellenére tönkremegy Intézkedés Networkök kialakítása ARP-kölcsön program (Németo.) Intézkedés tartalma Hálózati együttműködés elősegítése 15,000 kamatmentes kölcsön demonstrációs programok és célzott biztosítása azoknak, akik támogatások útján önfoglalkoztatóvá akarnak válni Jellemzője Kooperatív költségtakarékos Túljelentkezés miatt kiválasztási megoldások válnak lehetővé folyamatok szükségesek Célcsoportja Azonos profilú vagy komplementer Önfoglalkoztatóvá válók Indikátorok Előny Hátrány vállalkozások 3 éven túl is önfenntartó klaszterek száma, beszállítói pozícióba kerültek száma, csoportos minősítésen résztvevők száma stb. Egységköltség a nagyobb vállalatokkal megegyező szintre csökken Szükség van működtető szervezeti központra 3 éven túl fennmaradó és növekedésnek induló KKV-k száma, munkahelyteremtés, Jó hatást gyakorol a vállalkozói tudatra Költséges, kasszája hamar kiürül, ha nem egészül ki megtérülést segítő intézkedésekkel 16

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSTÁMOGATÁS EREDMÉNYEI ÉS ÚJ CÉLKITÛZÉSEI ***

A VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSTÁMOGATÁS EREDMÉNYEI ÉS ÚJ CÉLKITÛZÉSEI *** 235 Soltész Anikó * Lányi Pál ** A VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSTÁMOGATÁS EREDMÉNYEI ÉS ÚJ CÉLKITÛZÉSEI *** A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (Small Enterprise Economic Development

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz..

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. A szociális gazdaság jelentősége Európában SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. Európa az 1990 es években kudarcot vallott a növekedés és a foglalkoztatás

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Vállalkozásfejlesztési konferencia Győr 2011. május 17. Helyzetértékelés Rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, 60,4%-os foglalkoztatási

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A gazdasági és munkaerőpiaci helyzet 2004 -ben a magyar gazdaság folyamatait a fenntartható növekedési pályára való visszatérés

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében

A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében Döbrönte Katalin PhD hallgató, ELTE Földtudományi Doktori

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége Salgótarján 2013. Június 27. A 2007-2013-as időszak általános tapasztalatai 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ Amiről szó lesz Fiatalok foglalkoztatási válsága Hazai körkép TÁMOP 2.3.6 pályázat Tartalma Folyamata Tapasztalatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14.

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14. Kitörési pontok a vállalkozások számára 2012. június 14. Forrás: Aveco, NGM A Bizottság közzétette tavaszi 2012. és 2013. évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseit. Mindkét évben 3 százalékos szint alá becsülve

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

"M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Zárórendezvénye Szabadszállás M8 Ipari Park A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének tagja "M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye Hantos Zoltán Elnök Magyar Tudományos-

Részletesebben