JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére"

Átírás

1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megrendelésére Összeállította: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Dr. Soltész Anikó Dr. Laczkó Zsuzsa Lányi Pál Mihály András Porubcsánszki Katalin Budapest, szeptember

2 Javaslatok a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Az anyag összeállításában részt vett: Forrai Zsuzsanna, Radnai Miklós és Szilágyi Nóra. Munkájukért ezúton szeretnénk köszönetet mondani. A Szerzők

3 Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Javaslatok programokra, intézkedésekre Átfogó programok Intézkedési javaslatok a foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikához Intézkedési javaslatok a vállalkozókészség javítására Intézkedési javaslatok a képzés-ösztönzés módszereire Intézkedési javaslatok a szociális gazdaság kiterjedésének szélesítésére További intézkedési javaslatok A hazai vállalkozás-támogatás közelmúltja, eszközei ahogy az OECD látja A KKV-szektor struktúrája Szabályozási reformok Finanszírozás Képzés, oktatás Infrastruktúra elérhetősége Technológiafejlesztés, K+F A fejlesztés intézmény- és eszközrendszere Női vállalkozókészség fejlesztése A hazai vállalkozás-támogatás jelene, eredményei, megoldandó problémái ahogy mi látjuk Inkubátorházak Klaszterek Lehetséges célcsoportok Az új operatív programok hiányosságai Hazai bevált gyakorlatok -I. önfoglalkoztatóvá válási támogatás Hazai bevált gyakorlatok II. az OFA Vállalkozás-fejlesztési programjának értékelése Új intézményi prioritások Külföldi gyakorlatok I. Foglalkoztatás-ösztönzés A negatív hatású gazdasági változások kiküszöbölésének költségei Regionális különbségek a munkaerőpiacon Az aktív munkaerőpiaci politikák hatásának vizsgálata A munkaerőpiaci szolgáltatások hagyományos és ún. kvázi-piaci biztosítása A munkába állás támogatása az adózási rendszeren keresztül Külföldi gyakorlatok II. A vállalkozás-indítás és működtetés ösztönzése Európai Uniós kitekintés A KKV-k és a vállalkozókészség szerepe az OECD-országokban Vállalkozások alapításának és működtetésének elősegítése - bevett és javasolt módszerek A vállalkozások segítésének kétféle megközelítése: szabályozók és támogatások... 78

4 A vállalkozásfejlesztés dilemmája: foglalkoztatás vs. versenyképesség-növelés Külföldi gyakorlatok III. Országtanulmányok Finnország Írország Németország Franciaország Olaszország Portugália Hollandia Svédország Vállalkozás-fejlesztés, munkahelyteremtés képzések segítségével Bevezetés Összefoglalás a képzésekről A vállalkozásoktatás, képzés szerepe az Európai Unió politikájában A vállalkozóképző programok csoportosítása Külföldi példák jó gyakorlatok A magyarországi helyzet meglévő és hiányzó tudástartalmak Javaslatok új módszerekre, tartalmakra a vállalkozóképző programokban Képzők és képző intézmények minősítése A képzők képzése Az OECD 2005-ös Magyarország Jelentése értékelés és javaslatok A magas növekedési ütem fenntartásának feltételrendszere A foglalkoztatás bővítése Az innováció ösztönzése Felhasznált források Melléklet A VF programban alkalmazott eszközök

5 Bevezető Lisszabon, előtte Amsterdam, Luxembourg, Maastricht, majd Nizza, Koppenhága, Bologna, és mindvégig Brüsszel, városnevek, amelyek politikai célkitűzéseket, ajánlásokat és döntéseket jelentenek minden, a foglalkoztatás- és vállalkozás-ösztönzéssel foglalkozó, a munkanélküliek sorsáért aggódó és tenni akaró ember számára. Olyan döntéseket, amelyek megvalósulása jelentős áldozatvállalással ugyan, de esélyt kínál arra, hogy az EU tagállamaiban, így Magyarországon is, a társadalom egésze számára élhető és élvezhető erős demokrácia szülessen. Úgy gondoljuk, hogy olvasóink jól ismerik a városokhoz köthető határozatokat, ezért tanulmányunkban eltekintünk azok felidézésétől. Arról is meg vagyunk győződve, hogy az elmúlt években megismerték és követték a hazai-és külföldi vállalkozás-fejlesztés eredményeit, gondjait. A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány megalakulása óta szembesül a munkanélküliség problémáival, és a hozzáfordulókkal együtt keresi a megoldásokat a munka világába történő visszatérésre, az önfoglalkoztatás ösztönzésére. A gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportoknál fiatalok, nők, romák kutatásai segítségével lehetőséget talált az aktuális helyzetkép bemutatására, az érdekeltek és a döntéshozók közötti párbeszéd fórumainak megteremtésére, esetenként a döntések befolyásolására. Az elmúlt 15 évben befelé és kifelé egyaránt figyelve folyamatosan adaptáltuk azokat az eszközöket, és gyakorlatokat, amelyektől ügyfeleinek sorsának megváltozását várhattuk. A külföldi országpéldák felidézésével most is ez a célunk: átgondolni, mi az, amit csinálunk, de nem kellő hatékonysággal, mi az, amit érdemes kipróbálnunk, és amiből erőt lehet meríteni a változtatásokhoz. Tudományos és személyes kapcsolatban vagyunk a tanulmány fókuszában levő szektorokkal és érintettekkel. Reméljük, kutatási hátterünk megkönnyíti a megismert folyamatok, a tanulásra alkalmasnak vélt tapasztalatok megértését, a problémák iránti elkötelezettségünk elfogadhatóvá teszi esetleges elfogultságunkat. Program- és intézkedési javaslatainkat olvasva, ezzel menthető és magyarázható, ha a mérhetőséggel, eredményességgel, a hatásossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos hitünk ellenére esetleg engedtünk a méltányosság csábításának. Dolgozatunk használhatóságában bízva, köszöntjük olvasóinkat, a döntés-előkészítőket és döntéshozókat. A Szerzők 1

6 Vezetői összefoglaló A kis- és középvállalkozói szektor fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, a munkanélküliség csökkentésében. A vállalkozások alkalmazzák a foglalkoztatottak több, mint kétharmadát, és közel 40%-kal járulnak hozzá a bruttó hozzáadott érték előállításához. A vállalkozások foglalkoztató képességének ösztönzését és javítását több tényező indokolja: a foglalkoztatottság jelentősebb visszaesése, az EU 15-ökhöz képest majdnem 10 százalékpontos elmaradásunk az aktivitási rátát tekintve, az alacsony foglalkoztatási ráta (57 százalék), a társadalmi kohézió szempontjából igen magas munkanélküliségi ráta. A legsúlyosabb problémát mindemellett a munkavállalási korú inaktívak magas aránya jelenti. Az uniós átlaghoz viszonyítva különösen alacsony az idősek és a férfiak foglalkoztatottsága. Noha a nők foglalkoztatottsága alacsonyabb a férfiakénál és a közösségi átlagnál, de e téren kisebb az EUátlagtól való eltérés. Az évesek foglalkoztatottsága nemcsak az uniós, de a hazai átlagtól is jelentősen elmarad, bár az utóbbi években elsősorban az emelkedő nyugdíjkorhatár miatt az idősek foglalkoztatása növekedni kezdett. A fiatalok munkaerőpiacra való belépése is nehézségekbe ütközik; a éves korosztály foglalkoztatási szintje 2004-ben csak 23,6% volt. Ami a jövőt illeti, a demográfiai előrejelzések szerint az idősek száma és aránya nő, részben ennek következtében az egészségügyi és szociális gondozási-ápolási szükségletek bővülnek, változnak. Az elöregedéssel párhuzamosan a munkaképes korúak száma csökken, a jelenlegi 7 millióról 2050-ben már 5,2 millióra. Az éves korosztálynak csak 20 százaléka foglalkoztatott, a munkaerőpiacra történő visszavezetésükhöz korkedvezményes és rokkant nyugdíj helyett munkahelyi egészségvédelem és rehabilitáció szükséges, célzott képzési és foglalkoztatási programokkal. A mintegy 600 ezer fogyatékossággal élő ember, mindössze 9 százaléka foglalkoztatott, s foglalkoztatásukhoz korai fejlesztésre, képzésre, továbbá komplex akadálymentesítésre lenne szükség. A 3,5 millió aktív korú nő közül csupán minden második foglalkoztatott, s közülük több mint 400 ezren egyedül nevelik gyerekeiket. A gyermekek napközbeni felügyeletét ugyanakkor a 0 3 éves korosztály csupán 8 százaléka számára képesek biztosítani a szolgáltatások. Ez azt jelenti, hogy a nők foglalkoztatásának növeléséhez jelentősen növelni kellene a családtagok (kisgyerekek, idősek, tartósan betegek, fogyatékossággal élők) gondozását és képzését biztosító szociális ellátórendszert. Az egyre kevesebb gyerek növekvő hányada születik szegény családban: a mintegy 2,3 millió gyerek közel egyharmada, 700 ezer kap rendszeres gyerekvédelmi támogatást. Emelkedik ugyanakkor az egyszülős családok aránya. A területi hátrányok fokozzák a kirekesztődés veszélyét, különösen a kistelepüléseken, a tanyás térségekben. A roma közösség lélekszáma 2050-ig mintegy 70 százalékkal emelkedik, s csupán 16 2

7 százalékuk gazdaságilag aktív. A fiatalok körén belül a romák aránya a jelenlegi 15 százalékról 20 százalékra nő. Mivel a roma népesség 60 százaléka kistelepüléseken lakik (szemben a teljes magyarországi népesség 38 százalékával), a roma-probléma kistelepülési, vidékfejlesztési, vidéki tömegközlekedési, lakhatási, szociális szolgáltatási probléma is egyben. Az elöregedő társadalom kereső-eltartotti arányának kedvezőtlen változása időről-időre felveti a szociálpolitika teljesítőképességének korlátait, és erősödő türelmetlenséggel kezeli a foglalkoztatás, munkahelyteremtés stagnálását. A kisvállalkozások adott közterhek és a gyorsan változó piaci feltételek mellett, úgy tűnik, tovább vállalják a fekete foglalkoztatás kockázatát. A legnagyobb foglalkoztatók sokallják a foglalkoztatás támogatás igénylésével együtt járó adminisztrációt, és hosszúnak tartják a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát. A fekete gazdaságban kínált alacsony bérek, a munka bizonytalansága gyakran erősíti a megéri otthon maradni érzését lassan felrajzolja az inaktivitással kapcsolatos érvrendszer ördögi körét. A hazai kis- és középvállalkozások a lassú felzárkózási folyamat ellenére hatékonyságban és eredményességben jelentősen elmaradnak a fejlett országokban működő versenytársaiktól. Ennek egyik oka a strukturális összetételük, a túl sok, túl kicsi szindróma, ami determinálja foglalkoztatási képességeiket és lehetőségeiket is. Az egyéni vállalkozók hosszú ideje félmillió körüli száma szürkegazdaság és a fekete foglalkoztatás meghaladásának nehézségeit tükrözi, a mikrovállalkozások stabil nagyságrendje pedig a kitörést az újabb alkalmazottak felvételét, a növekedési pályára állást segítő konzisztens intézkedések hiányára figyelmeztet. Amikor a konzisztencia hiányáról szólunk, arra gondolunk, hogy a fejlesztési politikáknak a kilencvenes évek közepe óta hallott szándékok ellenére is csak ritkán sikerült egyszerre figyelni a foglalkoztathatóság és a versenyképesség szempontjaira. A hatásos lépések megtételét most már kormányokon átívelő időtartamban gátolja az elmaradt államháztartási reform, a közkiadások állandó növekedése. A támogatásokkal kapcsolatos erős szívásnak engedve, a makrogazdasági háttérfeltételek hiánya ellenére általánossá váltak a vissza nem térítendő támogatások, ott is, ahol a versenyképességet gyengítő hatás nyilvánvaló volt. A szerzett jogokhoz való erős ragaszkodás ellenére ezért lenne kívánatos, hogy az új tervezési periódus többlet támogatásaihoz a korábbinál nagyobb eredményességi és hatékonysági elvárások fűződjenek. Csak így biztosítható a felzárkózás folytatása, felgyorsítása, így teremthetők meg a kiegyenlítő politikák forrásai. A vállalkozásindítás tranzakciós költségeinek csökkentése enyhített, a közterhek további csökkenése tovább enyhíthet a foglalkoztatás gondjain. A vállalkozók foglalkoztató képességének növelése, a humán tőke beruházások és a munka világába történő visszatérés ösztönzése hovatovább az egyetlen út, a foglalkoztatás és inaktivitás jelzett gondjainak megoldásához. A szektor bizonyított: elmúlt 15 évben a kis- és középvállalkozási szektor volt a magyar gazdaság egyetlen nettó munkahelyteremtő része, miközben részt vett a regionális egyenlőtlenségek csökkentésében, a helyi gazdasági potenciál növelésében. A kisvállalkozások fejlődését a versenyképességet és a jövedelemtermelő-képességet javító programokkal lehet elősegíteni. A mikrovállalkozások méretgazdaságossági problémáik meghaladásához testre szabott forrásokra és foglalkoztatási programokra lenne szükség. 3

8 A programok forrásainak hatékonyabb felhasználásához elkerülhetetlen A gazdasági környezet megváltoztatása és EU-konform támogatási programok meghatározására a vállalkozások és a munkaerő eredményesen fejleszthető célcsoportjainak. A Kállay László szerint meghaladott piachelyettesítő modell a közvetlen támogatásokra, támogatott hitelekre és alacsony hozamkövetelményű tőkebefektetésekre épül, a növekvő mértékű uniós és hazai források felhasználásával. Vitatható előnye, hogy nem igényel reformokat, illetve közvetlenebb kormányzati kontrollt tesz lehetővé a források allokációja felett. Az elmúlt években láthatóvá vált hátránya az alacsony hatékonyság, korlátozott gazdaságfejlesztési hatás, a várnál kevesebb támogatott. Az általa követendőnek javasolt piacfejlesztő modell piackonform forrásallokációra, és ehhez kötődő tanácsadási tevékenységre épül, bevált hitelezési és tőkebefektetési pénzügyi eszközök alkalmazásával. A rendszer indikátorai biztosítják, hogy annak minden szereplője közvetlenül motivált legyen a legnagyobb jövedelemtöbblet elérésében, ami hatékonyabb forrásfelhasználását, és nagyobb vállalkozói kör elérését eredményezi. A modell alkalmazásával a programok akkor is folytathatók, amikor a fejlesztési források csökkennek. A bemutatott paradigmaváltás szükségessége nyilvánvaló: a jogharmonizáció során világossá vált, a közösség a piaci kontroll érvényesülését, a versenyt torzító hatások minimalizálását tűzte ki célul. Igyekeznek megakadályozni a támogatások versenyét, amely kihatna az Unió egészének eredményességére. Az ezzel kapcsolatos hazai szemlélet az egyes szektorok helyzeténél, és a döntések szokásosnál is erősebb átpolitizáltságánál fogva, a vártnál és a kelleténél nehezebben változik, s csak erősebb szektorközi együttműködéssel változhat. A GKM új vállalkozás-fejlesztési programja egységben kezeli a foglalkoztatást és a vállalkozásösztönzést. Eszerint a foglalkoztatás bővítése csak akkor érhető el, ha megéri dolgozni, ha a munkának becsülete van, mert tisztességes megélhetést és biztonságot nyújt, és ha megéri legálisan foglalkoztatni, mert a bejelentett foglalkoztatás nem ró aránytalanul nagy terheket a munkáltatókra. A javaslat szerint szükséges, hogy: a munkaerőpiac legyen átlátható, és megfelelő ösztönzők segítsék a legális foglalkoztatást, a munkát terhelő adó- és járulékterhek célzott csökkentése támogassa a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását, a szociális ellátórendszer ösztönözze, segítse az álláskeresést, a munkavállalást, az egész életen áttartó tanulás lehetőségei mindenki számára hozzáférhetővé váljanak beleértve az alacsony iskolai végzettségű embereket is, az oktatási rendszer biztosítsa a munkaerőpiaci részvételhez szükséges készségek és versenyképes tudás elsajátítását, 4

9 a foglalkoztathatóság javítása és a munkaerőpiaci diszkrimináció elleni küzdelemmel segítse a roma népesség és más hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci részvételének növelését, az egészségi állapot javítását és az egészség megőrzését szolgáló intézkedések hozzájáruljanak a munkából tartósan kiszorulók számának csökkentéséhez, a gazdaságot, a munkaerőpiacot és az oktatást érintő területi (regionális, megyei, helyi) stratégiák és intézkedések fokozottabb összehangolása elősegítse a foglalkoztatás területi különbségeinek csökkentését. Az új megközelítésre épülő kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika koncepciója a következő: A közvetlen fejlesztési eszközök alkalmazásának alapelve, hogy a kormány csak közszolgáltatást nyújt, magánszolgáltatást nem. Törekedni kell a fejlesztési eszközök egyedi adminisztrációjának (például a de minimis elv alkalmazásához kötődő dokumentálási kötelezettségek) minimalizálására. Funkcionális megközelítés szerint a politikák kialakításánál a funkciókat és nem a szervezeteket kell kiindulási alapként elfogadni. Fenntarthatóság csökkenteni kell a programok jelenleg közel 100%-os donorfüggőségét, mert az ügyfélorientált, hasznos szolgáltatások ösztönzője és mércéje az önfenntartási képesség. Intézményfejlesztés, kapacitásépítés a politika fő céljává nem a működtetés finanszírozását, hanem az önfenntartó módon működni képes struktúrák kialakítását kell tenni. A piaci mechanizmusokra épülő koordináció eredménye egy olyan rendszer lenne, amiben a piaci koordináció érvényesülne, a versenyen, a hatékonysági kényszeren keresztül, és a siker mércéje a hozzáadott-érték termelésének növekedése lenne. Tervezhetőbb hatások-, hatásvizsgálatok, indikátorok A bemutatott komplex szemlélet is aláhúzza annak a fontosságát, hogy az új tervezési periódusban az egyedi intézkedések mellett egyre nagyobb lesz az egyeztetett intézkedéscsomagok szerepe. Ezek eredményes megvalósítása szempontjából a jövőben a korábbinál fontosabb a hatékonyság mérése, szükségszerűen felértékelődnek az előzetes hatásvizsgálatok, a menet közbeni korrekciót segítő monitoring indikátorok. Magyarországon, a jelenlegi tervezési periódusban kezdtük el tanulni az indikátorok használatát, érvényesülésükkel kapcsolatban több észrevétel is megfogalmazódott: A mérőszámok esetenként nagyon specifikusak, a programok indirekt hatásait általában nem veszik kellően figyelembe. A bizonytalan jövőkép miatt a programok várható hatóideje sem játszik megfelelő szerepet a különböző intézkedések megítélésében. a programok értékelésénél elsősorban a bruttó (vagy abszolút) hatásokra fókuszálnak, a nettó (relatív) hatásokat a jelenlegi gyakorlat nem követi megfelelően. 5

10 A vállalkozások fejlesztésére, illetve az önfoglalkoztatók számának növelésére használt indikátorok: Vállalkozások indítási, illetve túlélési aránya, Az új önfoglalkoztatók száma, Az újonnan foglalkoztatásba vontak száma (önfoglalkoztatókkal együtt vagy anélkül), A programon résztvevők, illetve a programot sikeresen befejezők száma, Egy munkahely létrehozására eső átlagos költség, Egyéb profit-orientált mérőszámok pl. profit növekedés a program után. A bemutatott indikátorok előnyei, hátrányai, a javasolt változtatások: Indikátor Pozitívum Negatívum Javasolt változtatás Vállalkozások kezdési és túlélési aránya a kezdési és túlélési arányok egyszerre figyelembe vétele; könnyen számolható; célorientált program hatásának bruttó értékelése nettó érték használata Új önfoglalkoztatók száma könnyen számolható; célorientált program hatásának bruttó értékelése nettó érték használata Újonnan foglalkoztatottak száma könnyen számolható; célorientált program hatásának bruttó értékelése nettó érték használata Programon résztvevők száma ösztönző hatás a programok bázisának növelésére programok minősége csökkenhet Programok minőségét célzó indikátor ötvözése a programon résztvevők számával Egy munkahely létrehozására eső átlagos költség pénzalapú; célorientált programok hatóideje közötti különbség befolyásolhatja az eredményt a hatóidő alapján súlyozni ezeket az indikátorokat Egyéb profitorientált mérőszámok pénzalapú; könnyen számolható nem a foglalkoztatottságra irányul összekötni és/vagy súlyozni az új munkahelyek számával A táblázat alapján feltételezhető, hogy jobb hatásfokkal használhatjuk az indikátorokat, ha Kombináljuk és egységesítjük azokat, illetve, ha Kiküszöböljük a pontatlanságot okozó tényezőket. 1. Az indirekt hatásokat a különböző segélyeken megtakarított állami kiadásokkal, (pl. munkanélküli segély), extra adóbevétellel, jövedelem és foglalkoztatási multiplikátorokkal, a munkaerő kihasználásával kapcsolatos megtakarításokkal (opportunity cost ún. alternatív 6

11 költség), és a társadalmi-közérzet kutatások által feltárt javulásával-rosszabbodásával mérjük. 2. A programok hatóideje, illetve a cél elérésére szánt idő különösen fontos minden olyan beruházásnál, amelynek pozitív hatásai túlnyúlnak az átlagos megtérülési időn, illetve politikai szempontból a kormányzati ciklusokon. Ahol a teljesítmény kényszer éppen a szerves fejlődés megakadályozásával teszi lehetetlenné a hatékony teljesítést. A klaszterek hazai bevezetése jó példa erre. De a helyüket kereső üzleti inkubátorok esetén a házban indult és később piacképessé vált vállalkozások által teremtett és megmaradt munkahelyek számát osztjuk az inkubátorház költségeivel, akkor a hatásosság jelentősen különbözik, ha az eredményeket 4 vagy 8 év távlatában nézzük. Ugyanígy tisztázni kell, hogy az általános és középiskolás diákok vállalkozási ismereteinek oktatása, csak hosszú távon érzékelhető az önfoglalkoztatottak számát tekintve. Ha ennek költségeit összehasonlítjuk egy vissza nem térítendő állami támogatási sémával, amelynek a célja, hogy a következő 3 évben megnövelje az eredményes önfoglalkoztatottak számát, akkor nem kétséges, hogy a preventív intézkedés szorulhat háttérbe. 3. Ahogy erősödik a forrásokért folyó verseny, a nemzetközi szervezetek egyre következetesebben kérik számon a programok nettó hatásának figyelembe vételét. A nettó hatás azt méri, mennyivel jobb eredményt kaptunk ahhoz képest, ha az adott programot nem valósítjuk meg. Az önfoglalkoztatóvá válási támogatást egyes megyékben kötelező felkészítő tréningekhez kötötték, míg máshol nem. A tréning vélhetően megdrágította a programot, de a sikerességet, illetve a bukások arányát tekintve összehasonlítási alapot teremtett a képzéssel vagy anélkül is sikeresek között, ezzel kézzelfoghatóvá és mérhetővé téve a nettó hatást. 4. Az OECD anyagok rendszeresen hivatkoznak két, további szempontra. Az egyik, az úgynevezett kiszorító hatás (displacement effect), azt méri, hogy egy program milyen hatással volt azokra, akik kimaradtak belőle. Ez történt az OFA vállalkozásfejlesztő programjának monitorozásakor, amikor a támogatottak mellett a visszautasított pályázókat is megkérdeztük. A helyettesítő hatás (substitution effect) akkor érvényesül, amikor egy program támogatottja olyan lehetőséggel él, amit valaki más használt volna ki, ha nincs a program. A fő különbség a bemutatott hatások között az, hogy az első a program célján, a másik kettő a célon belüli, célcsoportján túli hatásokat elemzi. A foglalkoztatási programok előzetes értékelése minimum a következő három kérdés megválaszolását: 1. Az adott program hiányában várhatóan hogyan változna az önfoglalkoztatók és a munkanélküliek száma? 2. A program hogyan hat a programon nem résztvevő emberekre és vállalkozásokra? 7

12 3. Várhatóan hogyan alakul a program hatására kialakult munkalehetőségek miatt megszűnő eddigi foglalkoztatások száma? Az indikátorok meghatározása után bemutatjuk a mérésükre az OECD által ajánlott és használt módszereket. Az OECD-ben és Magyarországon használt mérési módszerek: Mérési módszer Rövid meghatározás Előny Hátrány Kísérlet A programon résztvevők, illetve részt nem vevők közül két véletlenszerűen választott csoport összehasonlítása Összehasonlítás, a program nettó értékének felmérése Egyéb körülmények hatása a két csoportra Kvázi-kísérlet A programon résztvevők, illetve az azon észt nem vevő, de hasonló helyzetű egyének csoportjainak összehasonlítása Összehasonlítás, a program nettó értékének felmérése; könnyebb összehasonlíthatóság Részrehajlás a csoportok kiválasztásakor; egyéb körülmények hatása a két csoportra Résztvevői vélemény A program résztvevőinek véleménye a programról Visszajelzés a program menetéről Részrehajló vélemény; sokszor nincs az indikátorokkal direkt kapcsolatban Eljárás kontroll A program menetének, technikai részleteinek ellenőrzése A program időtartama alatt folyamatosan ellenőrizhető Az indikátorokkal nincs direkt kapcsolatban Felmérés és esettanulmányok használata Egy-egy program specifikus értékelése, koncentrált vizsgálata Sokkal több adat és tény kapható, mint bármilyen másik módszerrel Rendesen elkészített, precíz felmérések szükségesek; főként nagy programokra lehet alkalmazni Az esettanulmányok használata nálunk eléggé elterjedt, ha ezeket ötvözzük a kísérletekből kapott nettó hatások értékelésével, akkor már elég pontosan képet alkothatunk a program hatásáról. A résztvevők véleménye segíthet a program minőségének a javításában, másrészről lehetővé teszi a változtatási igények és a jövővel kapcsolatos szándékok felmérését. Az eljárás kontrollal folyamatosan ellenőrizzük a program hatását. Segítségével könnyen azonosíthatjuk, ha valami elmaradt, vagy ha változtatni kell. Mivel nem határozza meg a különböző indikátorok értékét hacsak nem kalkulál a tervezett lépésektől való eltérés mennyiségével és gyakoriságával, így hatékonyság mérésére nem alkalmas, így kombinálnunk kell más típusú vizsgálatokkal. Az elmondottakat a következő ábrával szemléltetjük. 8

13 Eljárás kontrol Résztvevők v é l e m é n y e Kísérletek Kvázi-kísérletek Felmérések és esettanulmányok Munkaerő kihaszn á l a t l a n s á g á n a k k ö l t s é g e hatékonyság mérési módszerek rövidtávú Extra adóbevétel Indirekt hatások INDIKÁTOROK Hatóidő középtávú Segélyeken való megtakarítás túlélési és kezdési arányok új önfoglalkoztatások száma új munkahelyek száma hosszútávú Program nettó hatása Extra hatások beleszámolása Helyettesítő hatás Kimozdító hatás 9

14 A hagyományos vezetői összefoglalóban most az összegzés következne. Miután írásunk forrásait kutatási anyagok, ország-és egyéb szakértői tanulmányok képezték, így azt találtuk célravezetőnek, ha az összegzést program illetve intézkedési javaslatok formájában tesszük meg. A következőkben táblázatos formában bemutatott intézkedések közül nem mindegyik új. Bemutatásuk egyfajta állásfoglalás az új és a régi kombinációja, a rendszerek elemeinek folytonosságot és változást egyaránt jelentő változtatása mellett. A tanulmányban bemutatott és értékelt javaslatokról nem készítettünk intézkedést, hiszen például az OFA VF program EU-konform hatásvizsgálata először kerül a döntéshozók elé. A VF programról és az Önfoglalkoztatóvá válási támogatásról a címével szavaztunk bevált gyakorlatok. Végül az itt nem említett, de a tanulmányokban bekeretezett elemeket is olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk. 10

15 Javaslatok programokra, intézkedésekre Átfogó programok Eszköz neve: KKV-ket érintő szabályrendszer megújítása Eszköz Adóterhek egyszerűsödése és jellemzői: csökkentése o Vállalkozásba visszaforgatott profit után járó adómentesség o Egyszerűbb, megújított adóügyi eljárások o Adó-részletfizetés o Jelentős adócsökkentés az egyesülési folyamat alatt álló KKV-k számára. Munkaerőpiaci reformok: o Részidős munkavégzés megkönnyítése Vállalkozásindítás adminisztrációjának egyszerűsítése o Akár már 30 nap után elkezdheti a vállalkozási tevékenységet. További lehetőségek Női vállalkozásoknak vállalkozásalapításhoz kapcsolódó beruházásokat, már létező vállalkozások megvásárlását, innovatív vállalkozási projektek kivitelezését, és szolgáltatásvásárlást támogatják. Business Angel hálózatok Megjegyzés Az innováció-terjesztés és technológiatranszfer o Technológiai körzetek kialakítása - technológia-intenzív cégeket magukba foglaló ipari körzetek. o Termelési körzetek magába foglal üzleti vállalkozásokat, közszolgálati szereplőket, iparági szövetségeket. Nemzetközi tapasztalatok Ezek az intézkedések Olaszországban kerültek kivitelezésre KKV fejlesztés egy átfogó gazdasági program részeként Fő területei: Vállalkozókészség fejlesztése KKV-k finanszírozásának biztosítása Szakképzés elősegítése Bürokratikus akadályok elhárítása Innovatív KKV-k támogatása Külkereskedelem és befektetés A program elemei: kezdő vállalkozók indulási feltételeinek és a KKV-k szabályozási környezetének javítása. országos hatókörű online nyilvántartásba vétel bevezetése, amely 1 napra rövidíti a vállalkozóvá válást. KKV-k és a kezdő vállalkozók számára az időszakos foglalkoztatás lehetősége. Az adóterhek csökkentésével a fogyasztási költések és a magánberuházások növelése. Csökkentett számviteli kötelezettség. Csökkentett kamarai tagság az induló KKV-knak 4 évig. Információszolgáltatás és tanácsadás, női célcsoportnak is külön E-kereskedelmi szakértő központok és e-business szaktudás fejlesztése. Speciális KKV-bank létrehozása, mely elérhető hitelkonstrukciókat kínál a célcsoportnak, valamint ösztönzi a tőkebevonást. A tanulás 4 területére koncentrál a német kormány és az Európai Szociális Alap által támogatott program: o tanulás munkavégzés közben o tanulás a társadalmi környezetben o tanulás a folyamatos oktatási és képző intézményekben o tanulás az Interneten és multimédiás tanulás A KKV-kezdeményezés Németországban már a gazdaságpolitika részévé vált 11

16 Eszköz neve: KKV-szakpolitika Gazdasági tevékenységek operatív programja Eszköz A szakpolitika alapelvei Az operatív program jellemzői: A vállalkozások jogi, adminisztratív és megújítása céljából létrehozták a pénzügyi környezetének javítása érdekében az PRIME programot, amely a adminisztratív folyamatok egyszerűsítése, ezáltal vállalkozásfejlesztés számos a vállalatvezetők felszabadítása a nem produktív rutinfeladatok alól. területén működtet programokat. A PRIME által támogatott A vállalkozásalapítás motiválása helyi célok: hálózatok segítségével Eszközei: o Termelőeszközfejlesztés KKV-knak A vállalkozásalapítás egyszerűsítése o pénzügyi támogatási Alkalmazottból vállalkozóvá váláshoz 1 éves speciális TB konstrukció o mechanizmus új termékeket, Kis családi vállalkozásokba való folyamatokat vagy rendszereket tőkebefektetés, magánszemély, mint befektető kifejlesztő K+F projektek esetén SZJA-kedvezmény o Innováció támogatása Nemzetközi tapasztalatok Kezdő vállalkozó első éves TB-járulékának halasztott megfizetése 7 év alatt Egyszerűbb tulajdonosváltás Vállalkozási ismeretek integrálása az oktatásba Középiskolások versenye virtuális vállalkozási oktatási programok kidolgozására Egységes, a KKV-kat és az innovációt támogató szervezet KKV-k finanszírozására, innovációs támogatásokra, tudásfejlesztésre, online szolgáltatások nyújtására, szakpolitikai tanulmányok készítésére a kormányzat számára. Vállalkozásalapítási kölcsön, mely előnyben részesíti az immateriális javak vásárlását. Pénzügyi szolidaritási alap a nagykereskedők adójából a kiskereskedők segítésére. Pénzügyi szolgáltatások női vállalkozóknak Ipari KKV-k támogatása o Regionális tanácsadó alapok o Vezetőtoborzási támogatás A kiemelendő intézkedések a következők: A kockázati tőkebefektetők számára kedvezőbb adózási státusz teremtése: egyéni vállalkozó kockázati tőkebefektető cégek létrehozása. A kutatási adójóváírás modernizációja: szabadalomvédelem és technológiaóvás költségeire is kiterjed. Támogatási terv az új, innovatív cégek projektjei számára: adó- és járulékmentesség. Ipari versenyképességi Alap. Célja a középtávú segítségnyújtás a stratégiai fontosságú ipari K+F projektek számára. Francia Innovációs Hivatal Ipari KKV-k fejlődését és növekedését támogatja, célja az ipari KKV-k innovációjának elősegítése, a kutatási eredmények kihasználásának támogatása. Fiatal diplomások kutatás során való képzése, vállalaton belüli kutatás és innováció elősegítése Franciaországban vezették be ezeket az intézkedéseket Garancia mechanizmusok o Vállalaton belüli, technológiai K+F tevékenységet folytató teamek létrehozása o Szervezeten belüli K+F képességek és szaktudás, a strukturált munkavégzés terjesztése. o technológia alapú vállalatok létrehozása, finanszírozáshoz és kockázati tőkéhez juttatva a vállalatokat. NITEC (K+F klaszterek alapításának támogatási rendszere) program: o PRIME program része o K+F tevékenységet folytató klaszterek létrehozását támogatja. o A szervezeten belüli K+F képességek és szaktudás, a strukturált munkavégzés terjesztése a cél. A PRIME programot Portugália valósította meg. 12

17 Eszköz neve: Vállalkozás-fejlesztési program Társadalmi párbeszéd Eszköz jellemzői: Innováció támogatása Nemzetközi tapasztalatok Az eszköz célja, hogy a vállalkozókészség feltételeinek javulását monitorozzák, beazonosítsák a szükséges reformokat. rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan kerüljenek felhasználásra 5 területe: o Vállalkozókészség oktatása, tanácsadás o Vállalkozások beindítása, növekedése és nemzetköziesedése o Vállalkozásokat érintő o o adók és kifizetések Vidéki vállalkozókészség A vállalkozásokat és a piaci működést érintő jogszabályok A program megvalósításának előfeltételei: o a vállalkozásfejlesztés eszközrendszere legyen szakterületenként előre definiált, kiforrott, o legyenek láthatóak az intézkedések várható hatásai, o legyen rendszerszemlélet és kooperációkészség a programgazdákban. Finnországban megvalósították ezt a programot A vállalkozásfejlesztési politika célrendszerének összeállításába számos társadalmi csoportot bevonnak, a cél a konszenzuskeresés. Ezek a csoportok a következők: o kormányzat, o munkaadók (köztük a KKVk képviselői), o szakszervezetek, o mezőgazdasági gazdálkodók, o valamint a közösségi és önkéntes szektor. Kerekasztal KKV-k számára: a KKV-szektorral kapcsolatos információ- és ötletáramlás elősegítése annak érdekében, hogy a KKV-szektor részt vehessen a szektorra vonatkozó szabályozások kidolgozásában. Szakpolitikák teljesítményének mérése, hatásainak értékelése: 5 különböző ösztönző program másmás célcsoportnak, főként fiataloknak a vállalkozókészség javítására. További ösztönző lehetőségek: jövedelemadó-elengedési lehetőség új KKV-kba való 5 éves tőkebefektetés után inkubátor-program tanácsadással, képzéssel, személyiségfejlesztéssel, üzleti mentoringgal vállalkozó nőknek szóló kezdeményezés: sikeres üzletasszonyok női vállalkozókat mentorálnak infokommunikációs eszközök használatára való ösztönzés speciális támogatás egy vállalkozás első K+F projektjéhez Írországban kapott kiemelt szerepet a társadalmi párbeszéd kialakítása a különböző szereplők között 13

18 Intézkedési javaslatok a foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikához Intézkedés Inaktívak mielőbbi munkába állítása Intézkedés tartalma Ezek a gazdasági változások hatására hátrányos helyzetbe került személyek sokféle igénye alapján kialakított személyre szabott ún. work-first programok, vagy aktivációs csomagok Jellemzője Minél jobb munkalehetőség megtalálása, a munkaerőpiaci státusz lehető legnagyobb mértékű javulása. Célcsoportja 45 év feletti nők, diplomás munkanélküliek, romák, nyugdíj előtt állók Indikátorok Munkaügyi központok által kiközvetített munkavállalók fél évnél tovább foglalkoztatva Mielőbbi elhelyezkedésre való ösztönzés Elbocsátásokat megelőző korai értesítés, álláskeresési és átképzési programok Álláskeresési támogatás szigorú időbeli korlátozása Munkanélkülivé vált szakképzetlen és képzettséggel rendelkező fiatalok, 45 év feletti nők, romák, nyugdíj előtt állók Az újra állásba kerülésig eltelt idő Előny Azonnali elhelyezkedés Serkenti az öngondoskodó szemlélet érvényesülését Hátrány Kevéssé motiváló alacsony bér, Kudarcok elbizonytalanító hatása időkorlát átképzési programokban való részvételre Intézkedés Jövedelem-biztosítás Regionális különbségek kompenzálása Intézkedés tartalma Ez a rendszer (részben) kompenzálja Az elmaradottabb régiók új azokat, akik állásuk elvesztése után munkahelyek létrehozására való alacsonyabb fizetés mellett is munkába képességének fokozása, a mobilitás állnak javítása Jellemzője Célcsoportja Elsősorban azoknak szól, akiknél a veszteség súlyosan érinti az életminőséget Állásukat elveszítő szakképzetlen és képzettséggel rendelkező fiatalok, 45 év feletti nők, romák, nyugdíj előtt állók Indikátorok Teljes vagy részleges kompenzáltak száma Előny Csökkenti a passzív segélyek vonzerejét Hátrány Gátolhatja a jó állások keresését és az átképzést Magasabb támogatási kvóták, pozitív diszkrimináció alkalmazása a bér- és járuléktámogatásban A gyengébben fejlett régiók munkaerőpiacon inaktív lakossága Összehasonlító indexek régiók foglalkoztatottsági rátái között Klaszterizáció elősegítheti a különbségek csökkentését 14

19 Intézkedés Munka Neked program Munkadömping ( Jobs Jolt ) kezdeményezés Intézkedés tartalma Álláslehetőségek széles körű áttekintése Létesülő munkahelyek számának a munkanélküliség választását lökésszerű emelése megelőzően Jellemzője Kiválasztott területeken működő Munkanélküli járadék és a program egyidejűleg a munkaügyi munkaerőpiaci szolgáltatások központok állományát jelentősen szigorú szabályozása; képzések emelték összehangolása az egyes ágazatokban meglévő munkaerőhiánnyal Célcsoportja Állásukat várhatóan elveszítők Régóta munka nélkül lévők Indikátorok Segélyen élők számának csökkenése Előny Kevesebb ügyfél jut egy Követés biztosítása a képzett és esetmenedzserre munkára kész ügyfelek számára Hátrány Hátrányos helyzetű területre költözők kiszorultak a rendszerből Intézkedés Álláskeresési segítségnyújtás Egyéni akciótervek készítése Intézkedés tartalma Foglalkoztathatóság javítását célzó Költséges, de hatékony szolgáltatás Szolgáltatás Jellemzője Egyik leghatékonyabb alkalmazott Általában félévnyi munkanélküliség módszer után vetik be Célcsoportja Régóta munka nélkül lévők Régóta munka nélkül lévők Indikátorok segélyen élők számának csökkenése Előny hatékonysága nem csökken a motivációs hatás érvényesül a hátrányos munkaerő piaci státusszal kiválasztottság érzése rendelkező csoportok esetében sem Hátrányok Alkalmazásának az egy tanácsadóra jutó esetek számának korlátozottsága szab határt Intézkedés Legjobb gyakorlatok összeállítása Adókedvezmények növelése Intézkedés tartalma Ezekből kézikönyv készíthető, ami a Családok második keresőinél az kirendeltségek és képviselők adókulcsok csökkentése ösztönzi a működésének alapja lehet munkába állást Jellemzője Benchmark alapozású rendszer Adótétel csökkenés ellenére nő a befolyó adótömeg Célcsoportja Munkaügyi központokat segítő civil Családi vállalkozások szolgáltatók Indikátorok A szolgáltatók által állásba helyezettek Önfoglalkoztató vállalkozások száma száma Előny Egységesítés, a rosszul teljesítő A családi vállalkozások szolgáltatókat eredményesebbek munkahelyteremtő képességének Hátrány váltják A központ csak kis mértékben lát bele a szolgáltatók tényleges tevékenységébe javítása Bővíteni kell az egyedi esetmenedzsment-kapacitásokat 15

20 Intézkedési javaslatok a vállalkozókészség javítására Intézkedés Infokommunikációs technológiák használata Intézkedés tartalma Vállalatok közötti (B2B), mind az eladó és vevő közötti (B2C) e-kereskedelem Jellemzője Tranzakciók sebessége jelentősen növekszik Lépcsőzetes hitelezés A hiteligénylő kezdetben csak egy kis összeghez fér hozzá majd hitelkerete minden egyes hitelösszeg visszafizetésével növekszik a maximális értékig Célcsoportja Mikro- és kisvállalkozások Mikro- és KKV-k Indikátorok PC- és I-net penetráció Cash flow terv teljesülése, likviditás és visszafizetési biztonság Előny Csökkenti a tranzakciós költségeket és növeli a tranzakciók sebességét és megbízhatóságát Programok gazdasági szempontból fenntarthatók, KKV-k szélesebb köre számára elérhető Intézkedés New Deal program Egyösszegű vagy időszakos támogatások Intézkedés tartalma Új önfoglalkoztatók fél évig még Hollandiában a vissza nem térítendő kapják a munkanélküli segélyt, de nem támogatások lehetnek egyösszegűek vonhatnak ki profitot a vállalkozásból vagy időszakosak Jellemzője Tanácsadás részeként adósságmenedzsment, Az időszakos tervezhetővé teszi, mert felkészítik őket az a fejlődés állomásaihoz rendeli a önállósághoz vezető út változásaira pénzek lehívását. Célcsoportja Önfoglalkoztató vállalkozók Egyszemélyes és mikro-vállalkozások, önfoglalkoztatók Indikátorok 3 éven túl működő vállalkozások Első alkalmazott felvételéhez száma és új alkalmazott felvétele Előny Ösztönzi a segélyektől való elszakadást Hátrány Túl magas segély esetén a munkanélkülinek megéri a biztos segélyen élni szükséges idő, árbevételi szint elérése Egyösszegű: nagyobb vállalkozások létrehozása; Időszakos: ellenőrizhetőek a vállalt kötelezettségek Az egyösszegű túl nagy költségű abban az esetben, ha a vállalkozó a támogatás ellenére tönkremegy Intézkedés Networkök kialakítása ARP-kölcsön program (Németo.) Intézkedés tartalma Hálózati együttműködés elősegítése 15,000 kamatmentes kölcsön demonstrációs programok és célzott biztosítása azoknak, akik támogatások útján önfoglalkoztatóvá akarnak válni Jellemzője Kooperatív költségtakarékos Túljelentkezés miatt kiválasztási megoldások válnak lehetővé folyamatok szükségesek Célcsoportja Azonos profilú vagy komplementer Önfoglalkoztatóvá válók Indikátorok Előny Hátrány vállalkozások 3 éven túl is önfenntartó klaszterek száma, beszállítói pozícióba kerültek száma, csoportos minősítésen résztvevők száma stb. Egységköltség a nagyobb vállalatokkal megegyező szintre csökken Szükség van működtető szervezeti központra 3 éven túl fennmaradó és növekedésnek induló KKV-k száma, munkahelyteremtés, Jó hatást gyakorol a vállalkozói tudatra Költséges, kasszája hamar kiürül, ha nem egészül ki megtérülést segítő intézkedésekkel 16

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben