A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:"

Átírás

1 A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005

2 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője: Vadasi Aida Ariadne Alapítvány vezetője kutatás szakmai munkatársa: Kopasz Krisztina Ariadne Alapítvány munkatársa arculat tervezése, kivitelezése: Bojkó Imre Ariadne Alapítvány munkatársa kistérségi összekötő koordinátor: Pásztor Zsolt Kistérségi Fejlesztési Iroda munkatársa festmények, illusztrációk: Varga Anita Festőművész

3 Tartalomjegyzék: BEVEZETÉS I. HELYZETÉRTÉKELÉS KÜLSŐ TÉNYEZŐK Országos és regionális foglalkoztatási trendek Vállalkozások telephelykiválasztásának szempontjai Az eu foglalkoztatáspolitikájának célkitűzései Foglalkoztatás bővítést erősítő programok BELSŐ ADOTTSÁGOK Munkaerő kereslet Vállalkozások Közszféra-önkormányzatok Civil szervezetek Munkaerő kínálat Népesség életkor és nemek szerinti összetétele Iskolai végzettég, szakma szerinti összetétel Gazdasági aktivitás Megélhetési stratégiák Foglalkoztatottsági helyzet alakulása Helyi munkahelyek és ingázók Foglalkoztatottsági helyzet alakulása Munkanélküliség Munkaerőhiány Munkaerőpiaci programok

4 1.9. Gazdasági kitörési pontok-lehetséges fogalkoztatási területek Kisipar Nem élelmiszeripari mezőgazdasági termékek előállítása Erdőtelepítés és gondozás Tájfenntartó gazdálkodás Mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozása Kézműipar Turizmus Szociális szolgáltatások A sárospataki kistérség swot analízise II. JAVASLATOK Célrendszer Fő és mellékcélok A fejlesztés során érvényesülő alapelvek Jövőkép Javasolt eredményességi mutatók Célfa A foglalkoztatásbővítés lehetséges technikái és térségi feladatai Új vállalkozások Meglévő vállalkozások erősítése Közösségi vállalkozások indítása Külső vállalkozók betelepülésének ösztönzése Klaszteresedés Szervezeti háttér Karriercentrum létrehozása Foglalkoztatási paktum A fejlesztések résztvevői a térségben

5 III. VÁR HATÓ EREDMÉNYEK ÉS HATÁSOK Elérendő hatások Foglalkoztatás Vállalkozások versenyképessége Térségi jövedelmek növekedése Helyi szolgáltatások bővülése Környezeti hatások Kulturális és mentális hatás Társadalmi hatás Térhasználat változása, infrastruktúra igény

6

7 BEVEZETÉS A Sárospataki kistérség fejlesztési stratégiájának célja, hogy a kistérség helyzetét elemezve kijelölje az irányvonalakat a foglalkoztatás és az idegenforgalom fejlődése szempontjából. A tanulmány bemutatja a kiindulási tényezőket, a belső és a külső adottságokat, az erősségeket és a gyengeségeket, valamint azokat a trendeket, amelyek meghatározzák a térség lehetőségeit. A program célja, hogy a vizsgált 16 település adottságainak megfelelő irányvonalakat vázoljon fel, melyekre alapozva valódi fejlődés indulhat el. A tanulmány segítséget nyújt abban, hogy melyek azok a területek, amelyeket érdemes erősíteni, és támogatni. A célkitűzések az Európai Unió regionális politikájának célkitűzéseivel összhangban lettek meghatározva. Ez azért fontos, mert mindenképpen számítunk pályázati úton elnyert uniós támogatásokra, azért, hogy a fejlesztés anyagi háttere is biztosítva legyen ben a Nemzeti Fejlesztési Terv új szakaszába fog lépni, és ezáltal még több csatorna fog megnyílni a támogatások megszerzésére, amelyet nem szabad elszalasztani. A tanulmány primer és szekunder adatokat is felhasznált. A szekunder adatforrásoknál meg kell említeni a 2004-ben elkészült Sárospataki kistérség felzárkóztatási fejlesztési programját, a Sárospataki Munkaügyi Központ munkaügyi prognózisait, valamint a Zemplén 2000 stratégiai és operatív programot. A primer kutatásoknál a saját kérdőíves módszer szolgáltatott aktuális adatforrásokat. A kutatás a térségi szereplők véleményét és igényeit is figyelembe vette, ezek folyamatos szakmai konzultáció során lettek megvitatva. Két fő részre tagolódik a tanulmány, az egyik a Sárospataki kistérség foglalkoztatási stratégiája, a másik pedig az idegenforgalmi fejlesztési program. A helyzetfeltárás után mindkét részben ki lettek jelölve a beavatkozási területek. A térség elemzése azt mutatja, hogy nagyszerű adottságok birtokában van Sárospatak és statisztikai térsége. A gyönyörű természeti erőforrások, a történelmi és kulturális környezet jelentős idegenforgalmi vonzerővel bírnak. Megfelelő partnerségi hozzáállással, összefogással, és alapos szakmai munkával jelentős pozi- 7

8 tív változások indulhatnak el a kistérségben. I. HELYZETÉRTÉKELÉS KÜLSŐ TÉNYEZŐK 1.1. OR SZÁGOS ÉS REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TRENDEK Magyarországon a foglalkoztatottsági szint az európai összehasonlításban az egyik legalacsonyabb, 56,6 százalékos. Ez lassan növekszik ugyan, de még messze áll az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) által előirányozott 70 %- os foglalkoztatási szinttől, melyet 2010-re kellene megvalósítani re a cél a 67%-os ráta elérése, a női foglalkoztatottságban pedig 57%. A Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tartalmazza az Európai Foglalkoztatási Stratégiával összefüggő hazai foglalkoztatáspolitikai célokat, intézkedéseket, fejlesztési irányokat. A hazai munkaerőpiacon nagy mozgás érzékelhető, amelyhez nehezen alkalmazkodik a magyar társadalom. Évente mintegy 90 ezer munkahely szűnik meg, és 110 ezer jön létre. A rendszerváltást megelőző helyzetre jellemző életfogytig tartó foglalkoztatás már nem megvalósítható, a megváltozott munkaerő-piaci viszonyokhoz jobban kellene alkalmazkodniuk a munkába-állóknak. A munkaerőpiac igényei, és az oktatás kínálata nem mindig van összhangban. Ez azt jelenti, hogy számos szakmában szinte lehetetlen elhelyezkedni a túlképzés miatt, míg némely területen hiányszakmák alakultak ki. Előtérbe kerül a távmunka, amely korszerű munkavégzési formának tekinthető. Magyarországon jelenleg 2-3 % körüli a távmunkában foglalkoztatottak aránya, míg ez a szám az Európai Unióban 15 % körülire tehető. A távmunka újszerű munkaszervezésével azok is munkához juthatnának, akik nehezen tudják összeegyeztetni a karrierjüket a magánéletükkel, pl.: otthon levő családanyák, vagy a megváltozott munkaképességűek. Megállapítható, hogy a munka mobilitása növekszik. A nyugat-európai országokban növekszik a munka mobilitása, gyorsan nő a vállalkozásban, távmunká- 8

9 ban dolgozók száma, és egyre több példát figyelhetünk meg a munka határokon túlnyúló szervezésére is. 9

10 1.2. VÁLLALKOZÁSOK TELEPHELYVÁLASZTÁSÁNAK ÉS MUNK AERŐ-KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A vállalkozások telephelyválasztásában a következő szempontok játszanak döntő szerepet: infrastrukturális feltételek, gazdasági központokhoz való közelség, esetleges adókedvezmények, valamint a rendelkezésre álló humánerőforrás mennyiségi és minőségi összetétele. A térségben az infrastrukturális feltételek nem a legjobbak. Gyenge az úthálózat, számos zsák település található, amelyek csak bekötőúttal csatlakoznak a régió vérkeringésébe. Ez a tényező a turizmus fejlesztésének szempontjából is hátrányos, hiszen nincsenek átutazók, így csak azok kerülhetnek kapcsolatba ezekkel a településekkel akiknek a közvetlen célállomását jelentik. A legközelebbi autópálya az M3-as. A közlekedés fő közúti ütőere a 37. számú főút, amely a térséget a tokaji, és a szerencsi térséggel, illetve Miskolccal is összeköti. A megye keleti szélén elhelyezkedő kistérségről nem mondható el, hogy közlekedési csomópontban lenne, távol esik a fővárostól, és Miskolctól, a megyeszékhelytől is. Másik szempontból vizsgálva a dolgot ez a hátrány lehet a térség egyik legfőbb előnye, a szlovák határ közelsége miatt. A határokon túlnyúló gazdasági együttműködések fejlesztésével versenyelőnyre lehet szert tenni. A marginális elhelyezkedés tehát olyan tényező, amit a térség a javára tud fordítani. Magyarország földrajzi fekvése miatt tranzit-ország, összeköti kelet- és nyugat- Európát, és ugyanez mondható el a Sárospataki kistérségről is. Ez egy olyan adottság, melyet mindenképpen ki lehet használni. A vállalkozások betelepülésének szempontjából vonzerőként hathat, ha működik a térségben ipari park. Ipari parknak nevezzük a telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttesét, amely főként kis- és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. A park lehetővé teszi a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül szükséges fizikai infrastruktúra (energia, víz, telefon, szennyvíztisztító stb.) igénybevételét. Másfelől pedig bizonyos szolgáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segíti a vállalkozókat, amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek (pl. ügyvitelszervezés, pénzügyi-számviteli ügyintézés, PR, marketing, külkereskedelem bonyolítása, hitel ügyintézés, beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás, stb.). 10

11 A betelepülő vállalkozások jellegét tekintve elsősorban korszerű termelő és/vagy szolgáltató tevékenységet folytató, nagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztató kis- és középvállalkozásokat támogatnak. Ezen belül előnyben részesítik az exportorientált termelést növelő késztermék gyártó és beszállító vállalkozásokat. Borsod-Abaúj-Zemplén megye szlovák és ukrán határmenti régiója 1998-ban különleges gazdasági övezeti státuszt kapott a magyar kormánytól, és kijelölték a Zempléni Vállalkozási Övezetet. A vállalkozási övezet 1949-tõl az írországi Shannon-övezet kialakításától különböző formában egész Nyugat-Európában elterjedt területfejlesztési eljárás. Angolul: Special Enterprise Zone vagy Free Enterprise Zone - szabad vállalkozási övezet. Nem szabad összekeverni a Free Economic Zone-nal, a szabad gazdasági övezettel. A szabad gazdasági övezet Európában a kereskedelemfejlesztés eszköze elsősorban, míg a vállalkozási övezet területfejlesztési eszköz. A Római Szerződés alapján a vállalkozási övezet létesítését feltételhez kötik, hiszen az övezetben tevékenykedők gazdasági feltételrendszere eltér az országos általánostól, vagyis különleges. A vállalkozói övezet létesítésének a feltétele többek között, hogy a munkanélküliség jelentős mértékben meghaladja az országos átlagot; a problémás térség kezeléséhez a hagyományos infrastruktúra-fejlesztés már nem elégséges, a térség jövedelemtermelő és adófizetési képessége messze az országos átlag alatti; az övezet létesítése nem csak egy kistérségre, hanem a régióra és az egész országra pozitív hatással van. A vállalkozások itt nem közvetlen pénzügyi támogatásokat kapnak, hanem működési feltételeik kedvezőbbek az átlagosnál. A visszaélések elkerülése érdekében viszont sokkal szigorúbb az ellenőrzés, mint általában. A vállalkozási övezet létesítése nemcsak a gazdasági egységek letelepítéséből áll, hiszen akkor ez csak iparfejlesztés lenne és nem területfejlesztés. Területfejlesztéssé attól válik, hogy a vállalkozásokkal összhangban átalakítják az övezet területén belül az oktatás szerkezetét a szakoktatástól a felsőfokú oktatásig; az infrastruktúra-fejlesztést alá kell rendelni a termelés érdekeinek ; azt kell fejleszteni és olyan mértékben, amire fizetőképes kereslet van; át kell alakítani az övezeten belül a szociálpolitika szerkezetét és a szemléletrendszerét. A legfontosabb 11

12 szempont, hogy elinduljon egy folyamatos, öngerjesztő, úgynevezett fenntartható fejlődés. Ennek gazdasági alapját az államtól kapott kedvezmények, és a betelepült társaságoktól beszedett - és csak azokra a kistérségekre, amelyek területén az övezet működik, fordítható - területfejlesztési járulék képezik. Ezen forrásokra alapozva a fejlesztés három szereplőjének - gazdaság, állam, helyi szervezetek - egységes fejlesztési programot kell kidolgozni. A térségben létrejött a Sátoraljaújhelyi Ipari Park, megalakult az ezt működtető gazdasági társaság, valamint megvalósult a Sárospataki Vállalkozói Park. A Sárospataki Vállalkozói Park a város déli részén a Csepel Művek ruhaipari gépgyárának hajdani telephelyén, összközműves zöldmezős beruházási területként került kialakításra 1998-ban. Vállalkozás pontos megnevezése Iparág, tevékenységi terület 1) Technometall Kft Szerszám-készülék gyártás 2) UNITED ST-2 BT Vasaló berendezés gyártás 3) SPSG Bt Szerszámgyártás 4) T-BOSS Bt Szerszámkereskedelem 5) Kék és Társai Kft Felületkezelés 6) Hutkai és Májer Kft Kerékpáralkatrész gyártás 7) Anyag-Ker Bt Kereskedelem 8) Valler-Trans Kft Teherszállítás 9) Patrog-Komplex Kft Zárgyártás 10) Ferro-Tool Rt Szerszámgyártás 11) Véd-Controll Kft Őrzésvédelem 12) Götz Mihály ev Teherszállítás 13) Tokaj-Oremus Kft Borászat 14) Rubikon-Text Kft Varrógép-szabászgép gyárt. 15) Szabó Bt Kádár 16) Bálint János Villamossági szerelő 17) Rubikon Invest Kft Szolgáltatás (üzemeltető) A Sárospataki Vállalkozói Park területén működő vállalkozások,

13 A háromhektáros területen elterülő vállalkozói park a város szélén helyezkedik el, így nagyobb helyigényű zöldmezős beruházásokra is van lehetőség a helyi parki infrastruktúra, kooperációs kapcsolatok igénybevételi lehetősége mellett. A bérelhető üzemcsarnokok területén igénybe lehet venni egy irodaházat is, melyben rendezvényterem, számos iroda és tárgyalóterem is helyet kapott. A Vállalkozói Park 28027m2 es hasznos alapterületének 32,6 százaléka (9125 m2) még kiadásra vár. A Park üzemeltetését a RUBIKON INVEST Kft. végzi. Sárospatakon található még egy vámszabad terület is, mely a város ipari övezetében, 2000 nm-en működik. A Zempléni Vállalkozási Övezet Sárospatak és Sátoraljaújhely és vonzáskörzeteik közigazgatási területeire terjed ki. A vállalkozási övezeti kategória hazánkban a legkedvezőbb adózási és támogatási feltételeket tud nyújtani a befektetőknek. A térségi adókedvezményeket az alábbi táblázat szemlélteti. 13

14 A "vállalkozási övezetek" beruházási adókedvezményei JOGOSULTSÁG A BERUHÁZÁS ADÓKEDVEZMÉNY Értékének Időtartam Térség Adózói kör Tárgya Mértéke alsó határa Vállalkozási Övezet Vállalkozási Övezet Vállalkozási Övezet Az üzembehelyezés évében. Ha nem vett igénybe egyösszegű vagy építmény esetében 10%- os leírást. Az üzembehelyezés évében. Ha nem vett igénybe egyösszegű vagy építmény esetében 10%- os leírást. Vállalkozási Övezet Vállalkozási Övezet Vállalkozási Övezet Vállalkozási Övezet Az üzembehelyezés évében. Ha nem vett igénybe egyösszegű vagy építmény esetében 10%- os leírást. Az üzembehelyezés évében. Ha nem vett igénybe egyösszegű vagy építmény esetében 10%- os leírást. Vállalkozási Övezet Társas vállalkozás Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó Termék előállítás fejlesztése Társas vállalkozás Kereskedelmi szálláshely létesítése Társas vállalkozás Gépbeszerzés és épület beruházás Társas vállalkozás Infrastruktúra fejlesztése Termék előállítás fejlesztése Kereskedelmi szálláshely létesítése Gépbeszerzés és építmény beruházás Infrastruktúra fejlesz- Egyéni vállalkozó tése Forrás: nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs (Termékelőáll. árbev. / összes árbev.) x számított társ. adó (Keresk. száll. h. árbev. / összes árbev) x számított társ. adó A beruházási érték 6%-a, de legfeljebb a társasági adó 70%-áig A beruházási érték 6%-a, de legfeljebb a társasági adó 70%-áig (Temékelőállítás bevétele / összes bevétel) x személyi jövedelemadó (Keresk. szálláshely bevétele / összes bevétel) x személyi jövedelemadó A beruházási érték 6%-a A beruházási érték 6%-a 5 év Feltételek Árbevételét évente legalább a beruházási érték 1%-val növeli. 5 év nincs 1 év 1 év 5 év Bevételét évente legalább a beruházási érték 1%- val növeli. 5 év nincs 1 év 1 év 14

15 Valamint ezen kívül lehetősége van az ide települő cégeknek gyorsított értékcsökkentési eljárás alkalmazására, amely a következők szerint alakul: Térséghez kötött gyorsított értékcsökkenési leírás lehetősége JOGOSULTSÁG A BERUHÁZÁS ADÓKEDVEZMÉNY Térség Időtartam Vállalkozási Övezet A tárgyi eszközök értéke az adózás előtti eredményt csökkenti Vállalkozási Övezet Adózói kör Társas vállalkozás Társas vállalkozás Tárgya Tárgyi eszköz (kivéve közúti gépjármű és épület, építmény) Épület Társas vállalkozás Ipari Park Ipari park közműi Vállalkozási Övezet Egyéni vállalkozó járművek (kivéve sz. g. k.) beruházás Vállalkozási építmény Épület,- Egyéni vállalkozó Övezet beruházás Forrás: Értékének alsó határa nincs nincs nincs nincs nincs Mértéke Évi 10%-os amortizáció Adóalapnál figyelembe vehető a Számviteli tv. szerinti É. Cs. Gép, berendezés,- felszerelés, Gépek,-berendezések felszereléseknél egyösszegű leírás Épületek,- építmények esetében 10%-os leírás nincs nincs nincs nincs nincs Feltételek Ha a vállalkozó nem vette igénybe a 6%-os térségi adókedvezményt Ha a vállalkozó nem vette igénybe a 6%-os térségi adókedvezményt nincs Ha a vállalkozó nem vette igénybe a 6%-os térségi adókedvezményt Ha a vállalkozó nem vette igénybe a 6%-os térségi adókedvezményt A fenti adatok alapján láthatjuk, hogy történtek kezdeményezések a vállalkozások versenyképességének hatékonyságának növelésére a vállalkozási övezet, és az ipari parkok megvalósításával. Ha megnézzük ezeknek a fejlesztési formáknak az előnyeit, illetve hátrányait, akkor kiderül, hogy mennyire alkalmasak az 15

16 aprófalvas sárospataki térség helyzetének javítására. A vállalkozási övezet jellemzői: Pozitívum: állami, minden vállalkozás számára vonzó támogatási formák a jellemzők ösztönöz az integrált fejlesztésre az övezeti kedvezmények az ipari park adottságaival együtt vonzó lehetőségeket kínálnak a beruházóknak Negatívum: túl nagy a terület, az aktivitás annak csak egy kis részére, a magterületekre összpontosul Összességében: Kimondottan az elmaradott térségek számára szánt, de eddig még a várt eredményeket nem hozó eszköz. Az ipari parkkal kapcsolatban Pozitívum: Jó eszköze a szerkezetváltásnak, a szolgáltatások ösztönözhetik az új, innovatív ágazatok meghonosítását. Lehetőséget ad a térségi foglalkoztatásban jelentős eredményeket hozó vállalkozások megtelepedésére. Leegyszerűsíti a vállalkozások közötti kommunikációt, láthatóvá válnak a betelepült, de addig egymás számára ismeretlen vállalkozások. Hozzájárul a térség ismertségének, imázsának alakításához. Negatívum: Mindegyik típusa nagyobb koncentrációban elérhető, képzett vagy képezhető munkaerőt feltételez. Követelmény, hogy erős innovációs tartalmú szolgáltatást is valósítson meg, ami feltételezi valamely innovációs központhoz való közvetlen kapcsolódást. Döntően önkormányzati eszközként működik, ám az elmaradott térség önkormányzatai nyújtható kedvezmények nem képesek a területi hátrányokat mérsékelni. Jellemzően külső betelepülőkkel számolnak, melyek számára azonban az elmaradott térségeknél kedvezőbb ajánlatok, fejlettebb területen már működő ipari parkok is elérhetők. 16

17 Összességében: nem az elmaradott térségek számára megfelelő eszköz A fenti megfontolások alapján az elmaradott, aprófalvas térség fejlesztésére alkalmazható gazdaságfejlesztési eszközt kellene kidolgozni a térségre. 17

18 1.3. AZ EU FOGLALKOZTATÁSPOLITIK ÁJÁNAK CÉLKITŰZÉSEI Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája a szociális kohézióval és a szociális integráció erősítésével áll összhangban. Az irányvonalak egyik meghatározó tényezője, hogy a tagállamoknak a gazdaságpolitika alapvető vonásait át kell alakítaniuk, annak a célnak az elérésére, hogy a gazdaságpolitika és a foglalkoztatáspolitika eszközei koherens módon kapcsolódjanak egymáshoz. Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikáját négy pillér figyelembevételével alakították ki, melyek a következők: A foglalkoztathatóság javítása A vállalkozások képzettebb munkaerőt, új típusú képzettségekkel, képességekkel rendelkező munkavállalókat igényelnek, amelyek sok esetben nem állnak rendelkezésre. Így a foglalkoztathatóság szempontjából az első és legfontosabb kategória a megfelelően képzett munkaerő biztosítása. A vállalkozóvá válás ösztönzése Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások fejlesztése jelenti a munkahelyteremtés alapvető forrását. A kis- és középvállalkozások fejlesztése alatt azoknak a gazdasági-környezeti tényezőknek a javítását kell érteni, amelyek révén jelentős mértékben erősödhet az Unió tagállamaiban a kis- és középvállalkozások versenyképessége. Ennek révén bővül a pótlólagos munkahelyek létesítésének lehetősége. Az alkalmazkodó-készség fejlesztése Az alkalmazkodó-készség- és képesség fejlesztése szoros összefüggésben áll a munkaerőpiac rugalmasságával. Az Európai Unióban az elmúlt időszakban az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák jelentősen növelték a foglalkoztathatóságot és az új munkahelyek számát. (Atipikus foglalkoztatási formának minősül, pl. a részmunkaidős foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás, határozott munkaidejű megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás, szezonális munkák, munkaerő-kölcsönzés, távmunka stb.) Az utóbbi időkben az Európai Unió egyes tagállamaiban jelentős mértékben növekedett az e foglalkoztatási formában alkalmazott munkavállalók száma, ennek révén jelentős mértékben nőtt a vállalkozások versenyképessége. 18

19 Az egyenlő esélyek politikájának megerősítése A foglalkoztatási esélyegyenlőség kérdése az Európai Unió szintjén jelenleg a férfiak és nők esélyegyenlősége közötti lényeges különbségben keresendő, melynek alapvetően kettős oka van. Az egyik ok a gazdasági aktivitás, azaz a foglalkoztatási rátával kapcsolatos, amelyben finoman, de érzékelhető a nők hátrányos helyzete a foglalkoztatás terén a férfiakkal szemben. Érzékelhető, hogy az esélyegyenlőség politikája az Európai Unió tagállamaiban jelentős mértékben elő kívánja segíteni a nők foglalkoztatási aktivitását, másrészt a mindenfajta hátrányos diszkriminációt érintő megkülönböztetés tilalma révén biztosítani akarja a munkaerőpiacra való visszatérés megkönnyítését, az integrálódást. Fő célkitűzések: elősegíteni a keresővé válást a munkahelyi belépés ösztönzésével, megakadályozni a kirekesztést, következetesen fellépni a diszkrimináció ellen. A három prioritást speciális irányvonalak egészítik ki, amelyek a következők: aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és inaktívak számára, munkahelyteremtés a vállalkozói szellem erősítésével, a munkaerő-piaci rugalmasság feltételeinek az erősítése, a képzési rendszerek minőségének, hatékonyságának a javítása, az egész életen át tartó tanulás, a munkaerő-kínálat emelése, az aktív időskor támogatása, a nemek szerinti egyenlőség, a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci helyzetének megkülönböztetett kezelése, megfelelő ösztönzés, a nem bejelentett kereső tevékenységek csökkentése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek a mérséklése. 19

20 1.4. FOGLALKOZTATÁST BŐVÍTŐ PROGR AMOK Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében kerül megvalósításra hazánkban. Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program A humánerőforrás fejlesztésért felelős operatív program az operatív programok közül a legnagyobb mértékben részesedik a Strukturális Alapok forrásaiból. A közötti időszakra a HEFOP költségvetése összesen 750 millió euró, azaz 191 milliárd forint. ebből uniós forrás 653 millió euró (kb.75 %) nemzeti forrás 187 millió euró A HEFOP átfogó stratégiai célkitűzései között szerepel a foglalkoztatási szint emelése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, valamint a munkaerő versenyképességének javítása oly módon, hogy a munkaerő piaci igényekkel összhangba hozzák a képzettségeket: A HEFOP célkitűzéseit négy prioritáson keresztül valósítják meg: aktív munkaerő-piaci politikák támogatásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével az egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatásával a humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügy területén. Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) aktív munkaerő-piaci programjainak támogatásának célja, a munkanélküliek visszasegítése a munkaerőpiacra, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése, a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése. A jobb minőségű és hatékonyabb szolgáltatások biztosítása érdekében a szolgáltatások, állásközvetítés és a tanácsadás rendszerének és informatikai hátterének fejlesztése is szükséges. Támogatás nyújtható a nők munkaerő-piaci részvételét segítő kezdeményezések- 20

21 nek, beleértve a vállalkozóvá válás segítését is, valamint a munka és a család összeegyeztetését segítő a képzési vagy foglalkoztatási programokban résztvevők gyermekeinek, vagy más hozzátartozóinak napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztését. Intézkedések: A munkanélküliség megelőzése és kezelése: célja, hogy elősegítse a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult népesség munkaerőpiacra történő visszatérését, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését, az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése: célja a munkaközvetítés rendszere eredményességének és hatékonyságának javítása, a törvényes foglalkozásokban tapasztalt munkaerőhiány megelőzése és leküzdése, a foglalkoztatási szolgáltatások minőségének javítása, a területi munkaerő-piaci különbségek csökkentése, valamint a munkaerő-tervezés fejlesztése. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése: az intézkedés célja a nők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése képzéssel és készségfejlesztéssel, a családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolása, a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése. A társadalmi kirekesztés ellenei küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével Célja: a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási esélyeit javítani, munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedésüket segíteni. Célcsoportok a roma emberek, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos emberek a lemorzsolódott fiatalok, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek, a szenvedélybetegek, a hátrányos helyzetű térségekben élők. A program az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire egyaránt épít. Intézkedések: Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben. Az intézkedés célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű tanulók oktatásban való részvételét, továbbtanulását. A társadalmi befogadás elősegítése a hátrányos helyzetű csoportokkal 21

22 foglalkozók humánerőforrás-fejlesztésével. Az intézkedés keretében a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását támogató szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében a szociális területen és a bűnmegelőzésben tevékenykedő szakemberek és önkéntesek képzése valósul meg. Hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása. Az intézkedés célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi integrálására. Tehát pályázni lehet célcsoport orientált tevékenységekre, valamint a szakmai segítségnyújtás jellegű tevékenységekre. Egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben: Az intézkedés célja az oktatási, képzési rendszer hatékony fejlesztő támogatása, a tanulók számára a sikeres tanulást megalapozó készségek, valamint a szociális és életviteli kompetenciák átadása, és az ehhez kapcsolódó tanár-továbbképzési tevékenységek biztosítása. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése: Az intézkedés célja a gazdaság szereplőinek bevonásával az OK J-ben szereplő szakképesítések megújítása rugalmas, moduláris képzési rendszer kifejlesztésével, további térségi integrált szakképző központok létrehozása, amely többfunkciós, térségi integrált szakképző központok létrahozása. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése: Az intézkedés fő célja, hogy elősegítse a felsőoktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a munkaerőpiacra és alkalmazkodásukat annak követelményeihez. Munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzése: Az intézkedés támogatási lehetőséget kínál többek között a munkahelyteremtő beruházásokhoz és vállalati technológiaváltáshoz kapcsolódó képzések kidolgozásához, a regionális központokban megvalósuló felnőttképzési programok megvalósításához. Emellett a korszerű vállalkozói ismeretek és az üzletmenet hatékony megszervezéséhez szükséges ismeretek megszerzését biztosító képzési programokat, az EU-ra vonatkozó ismeretekkel kapcsolatos képzéseket, és informatikai képzéseket támogatja. 22

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

TÁMOP / Projekt rendezvény Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4

TÁMOP / Projekt rendezvény Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4 A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" TÁMOP - 1.4.4-08/1-2009-0016 Projekt rendezvény 2010. 08. 04. Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI BENKEI-KOVÁCS BALÁZS HEGYI-HALMOS NÓRA: MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Munkanélküliség Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkaerő kínálat meghaladja

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Közös gondok-közös megoldások

Közös gondok-közös megoldások Közös gondok-közös megoldások Jövőteremtő fejlődési utak hátrányos helyzetű falvainkban Zalaszentmárton, 2015. augusztus 24. Hogyor Veronika referens Herman Ottó Intézet Helyi gazdaságfejlesztés Szociális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben