PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA"

Átírás

1 PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA Where rivers connect projekt-of-04.indd :17:25

2 Kiadja: a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Zalaegerszeg Felelős kiadó: Borsos József igazgató Szerkeszte e: Međimurska Županija, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Varaždin, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja A kiadvány a Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együ működési Program támogatásával, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság társfinanszírozásával, a Mobile Region elnevezésű, HUHR/0901/2.1.2/0001 nyilvántartási számú projekt keretei közö készült. Nyomdai munkák: Croa ca K. Felelős vezető: Horváth Csaba ügyvezető igazgató projekt-of-04.indd :17:26

3 KÖSZÖNET A projekt sikeres befejezése után, mindenekelő szeretnék köszönetet mondani minden horvát és magyar partnernek, akik munkájukkal, odaadásukkal és kitartásukkal hozzájárultak a projekt céljainak megvalósításához. Továbbá köszönet a projek oglalkozások minden résztvevőjének és mindazoknak, akik közvete en támoga ak és segíte ek abban, hogy konkrét előrelépéseket tegyünk a határon átnyúló munkaerőpiac területén. Köszönöm magyar partnereinknek, a Zala megyei Munkaügyi Központ munkatársának, Todor Gábornak és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársának, Verger Renátának, hogy odaadó munkájukkal és nyíltságukkal lehetővé te ék a könnyű kommunikációt, annak ellenére, hogy nem beszéltük egymás nyelvét. Köszönöm nekik, hogy készen álltak a kompromisszumra, ha a helyzet alkalmazkodást kívánt. Úgy gondolom, hogy e projekt segítségével jobban megismertük szomszédjainkat, megszilárdíto uk az eddigi és elkövetkezendő közös munka alapjait, és remélem lesz alkalmunk újra együ dolgozni egy közös projekten. Köszönöm horvát partnereinknek Melita Levačićnak és Blaženka Dasovićnak a Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Čakovec munkatársainak (Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Čakovec) és Spomenka Štefannak a Regionális Szolgálat Varaždin munkatársának (Područna služba Varaždin), akik nagyban megkönnyíte ék munkánkat azzal, hogy minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsáto ak, mindig készen álltak segíteni, és ismét bebizonyíto ák, hogy a mi intézményeink kiváló partnerek. Köszönöm Senad Ranilovićnak, a PORA Fejlesztési Iroda munkatársának nagy segítségét, aki mindenkori pozi v hozzáállásával és professzionalizmusával minden munkát gyorsan és hatékonyan végze. 3 projekt-of-04.indd :17:26

4 Nagy köszönet azon intézmények vezetőinek, akik részt ve ek a projektben: Vladimir Zebec úrnak, Jasenka Hu nska asszonynak, Melita Birčić asszonynak. Az ő formális és nem formális segítségük nélkül ezt a projektet nem lehete volna megvalósítani, lelkesedésükkel pedig bátoríto ak, hogy mindig higgyünk e dicséretre méltó projekt sikerében. Habár e projekt középpontjában a határon átnyúló régió munkaerő-piaci mobilitásának ösztönzése állt, a projekt lebonyolítása során nagyot fejlődö a foglalkoztatással foglalkozó intézmények együ működése. Ilyen fejlődés nem lehete volna lehetséges az említe barátok és munkatársak odaadása nélkül, még egyszer köszönet nekik ezért is. Darko Radanović projektmenedzser 4 projekt-of-04.indd :17:26

5 VEZETŐ PARTNER: MEĐIMURSKA MEGYE A Međimurska megye mint vezető partner a Mobile Region projektben elsősorban a projektben részt vevő partnerek koordinálásáért volt felelős. Szintén a feladatai közö szerepelt a releváns intézmények minél szélesebb körben való bevonása a projekt feladataiba, a láthatóság és a projekt nagyobb befolyásának biztosítása. A határon átnyúló munkaerőpiac sta sz káinak összehangolása A Međimurska županija hatáskörébe tartozó egyik feladat a munkaerőpiac elemzésével foglalkozó munkacsoport koordinálása volt. E tevékenység keretében összesen nyolc szakmai foglalkozást tarto unk. A foglalkozások 2010 végén kezdődtek, céljuk a helyi szakemberek képesítése, tudásuk és ügyes ségük fejlesztése, hogy így ösztönözzük a határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitást. A foglalkozások témái magukba foglalták a horvát és a magyar fél sta sz kai adatainak összehangolását, a horvátországi és magyarországi oktatás összehasonlítását, a közös munkaerőpiac szükségességének felismerését és a munkaerő-piaci mobilitáshoz kötődő fogalmak definiálását. A foglalkozásokon elemzésre kerültek más országok és az EURES CBC partnerség tapasztalatai, és végül megfogalmazták a konkrét feladatokat és célokat. 5 projekt-of-04.indd :17:26

6 Kiadvány a határon átnyúló munkaerőpiac elemzéséről A kiadvány tartalmazza a témák összefoglalását a határon átnyúló munkaerőpiac elemzésével, a sta sz kákat, trendeket és javaslatokat az oktatási igényekre, amelyek összhangban vannak a munkaerőpiac kínálatával és igényeivel. Internetes oldal Fontos kiemelni, hogy létrejö a projekt internetes oldala: ahol megtalálható a projek el kapcsolatos minden információ, az egyes tevékenységek és a partnerek is közelebbről megismerhetők. A leghasznosabb a weboldal közve tő és tanácsadó szerepe a munkakeresés során. Így az oldalon megtekinthetők az aktuális munkára kiírt pályázatok, kérhető segítség szakemberektől, és az adatbázisba feltölthető a munkát kereső életrajza, amely elérhető a határon átnyúló régió munkaadóinak. A Mobile Region internetes portál a munkaadók és munkát keresők találkozási helye. Az oldal általános részén kívül, amely minden látogatót érint, található még külön a munkaadóknak és külön a munkavállalóknak szóló rész. 6 projekt-of-04.indd :17:26

7 A munkaadóknak szóló rész lehetőséget ad a cégek profiljának és alapadatainak bemutatására, amennyiben a cégek érdekeltek kiszélesíteni a tevékenységüket a határon túlra, vagy külföldi munkaerőre van szükségük. Egyben ezek a cégek a konkurens piac részeivé válnak, megkönnyí k az elhelyezkedni vágyóknak megtalálni az általuk kerese munkát, és közvetlen információkhoz is jutnak. Minden munkát keresőnek hasznosak az olyan tanácsok, mint hogyan kell írni minőségi önéletrajzot és kérvényt, és ezenkívül minden, a munkaügyet érintő információ is megtalálható a honlapon. A kizárólag csak munkát keresőknek szóló részben lehetőség van az önéletrajz feltöltésére, ami elérhető lesz a regisztrált munkaadóknak. Az internetes oldal könnyebb használata és a rajta való eligazodás érdekében használa kézikönyvet készíte ünk, ami minden partnernél beszerezhető. 7 projekt-of-04.indd :17:26

8 ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PROJEKTRÉSZ EREDMÉNYEI A Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Program program keretében május 1-én elkezdődö a Mobil Régió projekt, magyar és horvát partnerek együ működésével. A pályázat előkészítésében és kezde megvalósításában a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ ve részt, mely január 1-én beolvadt a Zala Megyei Kormányhivatalba, és annak szakigazgatási szerveként folyta a a projekt megvalósítását. A projekt határon átnyúló jellege mia meglehetősen komplex, azonban projektrész eredményekről is be tudunk számolni. A projekt témáját tekintve a pályaorientációt helyeztük előtérbe, hogy a határ men régióban elősegítsük az alacsony iskolai végze ségűek felzárkóztatását, illetve a térségben meglévő álláslehetőségek és a munkanélküliek képze sége köz strukturális különbözőségek csökkentését. Továbbá, elengedhetetlen a pályaorientáció a munkaerőpiacon megjelenő különféle intézmények közö lezajló információ- és adatcseréhez, a munkáltatók és munkát keresők egymásra találásához, valamint a best prac cek átvételéhez és alkalmazásához. Mivel a szakmák szerkezete, a képzések, szakképzések összetétele, felépítése, kimene eredménye, a vállalkozási feltételek és ado ságok, a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési lehetősége és jövőképe, továbbá az álláskeresők mobilitása, mo váltsága országon belül és határon túl is differenciált, ezért első lépésként egy határon átnyúló helyzetanalízis elkészítése vált szükségessé projekt szinten. A közös helyzetanalízis egy workshop-sorozat keretében születe meg, kiválaszto szakértők együ es munkájával. A szakértők feladatai közé tartozo többek közö a munkaerő-piaci sta sz kák és módszerek harmonizációja, a határ men munkaerő-mobilitás megoldásának meghatározása, a humánerőforrással kapcsolatos lehetőségek bővítése, a közös munkaerő-piaci trendek analízise, az elvárások előrejelzése, a képzési szükségletek vizsgálata, 8 projekt-of-04.indd :17:26

9 az ajánlások készítése. A workshopok során lezajlo szakértői munka eredménye a projekt keretében egy olyan analíziskiadvány, amely hasznos kézikönyvvé válhat a munkaerőpiacon tevékenykedő stakeholderek számára. Magyarország és Horvátország múltjának, jelenlegi és jövőbeni kapcsolatainak elmélyítését is szolgálta a nagykanizsai őszi pályaválasztási kiállítás és tavaszi állásbörze, ahol a pályaválasztás elő álló fiatalok, illetve álláskeresők százait ismerte ük meg a magyarországi, valamint a horvátországi karrierlehetőségekkel, állásokkal, szakmai megoldásokkal. A Mobil Régió projekt fő célkitűzése a diákok, fiatalok tudatos pályaválasztása, sikeres pályaorientálása. Horvátország jelenleg az EU-hoz való csatlakozás fázisában van. A csatlakozás során nemcsak Horvátország számára nyílik meg az Európai Unió, hanem Magyarország számára Horvátország is. Határon átnyúló orientációs projekt esetében rendkívül fontos, hogy már a fiatalsággal megismertessük a határ két oldalát, munkavállalási kultúráját és lehetőségeit. A Nagykanizsán évente megrendezésre kerülő őszi pályaválasztási kiállítás és tavaszi állásbörze megfelelő alkalom volt arra, hogy a magyar horvát határhoz közel élő diákságnak, tantestületnek, illetve az álláskeresőknek bemutassuk nemcsak a magyar foglalkoztatási szolgálat és a megyei kereskedelmi és iparkamarák tevékenységét, hanem a horvát foglalkoztatási szolgálatot és a horvát fejlesztési ügynökségeket is. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hasznos információkhoz ju a a a pályaválasztási kiállítás és az állásbörze résztvevőit a szakképzés helyzetéről, a Munkaügyi Központ pedig az álláskeresési technikákról, a pályakezdők lehetőségeiről. A horvát munkaügyi szolgálat és horvát fejlesztési ügynökségek a hagyományos pályaválasztási kiállításoktól eltérő lehetőségeket és szempontokat nyújto ak. A projekt szakmai csúcsát a nemzetközi foglalkoztatáspoli kai konferencia megszervezése jelente e. A rendezvény az immáron 17 éve megrendezésre kerülő Osztrák Magyar Szakértői Akadémia (EXPAK) mintáján alapulva, aktuális munkaerő-piaci témákat feldolgozva ad lehetőséget munkaügyi és kamarai szakemberek, intézmények szakmai elmélyülésére. A konferencia témáit a projekt akcióihoz pályaorientáció, pályairányítás, képzési igények igazíto uk. 9 projekt-of-04.indd :17:26

10 Neves előadók és a projektben tevékenykedők szakmai előadásai hangoztak el:» A magyar közigazgatás átszervezése, a kormányhivatalok létrehozása (Zala Megyei Kormányhivatal).» A versenyképes munkapiac felé a határrégióban (Muraköz Megye Önkormányzata).» A gazdasági kamarák új szerepe a szakképzésben (Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara).» A Zala megyei munkaerőpiac helyzete, a pályaorientációval kapcsolatos törekvések, a jó gyakorlatok bemutatása (Kiss Ambrus, munkaerő-piaci szakértő).» Muraköz és Varasd megyék munkaerő-piaci helyzete (Horvát Foglalkoztatási Szolgálat).» Pályairányítás (pályaválasztás) a képzés, a foglalkoztatás és a szociális integráció eszköze (Horvát Foglalkoztatási Szolgálat).» Európai Uniós projektek finanszírozási lehetőségei Horvátországban, különös tekinte el a humánerőforrások fejlesztésével kapcsolatos projektekre (PORA Fejlesztési Iroda). Célunk, hogy évente megrendezésre kerüljön hasonló nagyszabású, magyar horvát rendezvény az ado munkaerő-piaci helyzethez igazodó, aktuális témákat boncolgatva. A Mobil Régió projekt keretén belül ún. informális képzések is megvalósultak, amelyek során a magyar, illetve a horvát fél is megismerkedhete a másik ország külföldi munkavállalási feltételeivel és lehetőségeivel, valamint a Zala Me gyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja bemuta a a csatlakozni kívánó Horvátországnak az Európai Uniót. A 2 1 napos tréning során a következő témákkal gazdagodo a horvát fél: 1. Az Európai Unió rendszere, gazdasága és támogatáspoli kája. 2. A magyar foglalkoztatási szolgálat fejlődése. 3. Az Európai Unió támogatáspoli kája részletesen. 4. Szolgáltatások a magyar foglalkoztatási szolgálatban. 10 projekt-of-04.indd :17:26

11 Az informális képzések mind a témaválasztásban, mind a lebonyolításban sikeresnek bizonyultak. Ezen képzések lehetőséget adnak arra, hogy a kiválaszto témák, felvetések teljes nagyságukban feldolgozásra kerüljenek, melyből mindkét fél a képzést adó és a befogadó profitál. A fen jellemzők alapján az informális képzéseket good prac ce -nek tekintjük. A pályaorientációs projekt szakmai kiteljesedését jelente ék a 2011 májusában megrendezésre került álláskeresési és pályaorientációs tréningek. Az álláskeresési tréning célcsoportja a magyar horvát határhoz közeli Nagy kanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ illetékességi területén élő regisztrált álláskeresők voltak. A tréningen két alkalommal fő álláske reső ve részt, akik a következő témakörökkel ismerkedtek meg:» Önértékelés, korábbi munkasikerek, pozi v élmények, munkanélküliség, mint állapot.» Személyes tulajdonságok feltárása, munkához való hozzáállás, problémamegoldás stb.» Álláskeresési tudnivalók, munkaerőpiac valóság és gondolat, jogi ismeretek.» Álláskeresés menete, önéletrajzírás, állásinterjú, hatékony álláskeresés.» Felkészülés a munkaviszonyra, célok, tervek, a rendszeres munkavégzés jellemzői. A pályaorientációs tréning célcsoportja egy nagykanizsai általános iskola 7. osztályos tanulói, őket elkísérő szülők és osztályfőnökük. A tréninget két alkalommal 29, illetve 25 fő látoga a. A tanulók számára olyan ismeretlen területeket tártak fel a trénerek, mint:» a pályaorientáció jelentése» önmaguk érdeklődési irányainak megismerése, életszervezés, érdeklődés fogalma» képesség munkatevékenység, képesség fogalma, képességek fajtái» pályaismeret, döntésben nyújtható segítségek, pályaismeretek» munkamód fogalma és fajtái. 11 projekt-of-04.indd :17:26

12 A Mobil Régió projekt során megvalósult további outputok:» Közös projektarcula album, mely kifejezi a magyar és horvát partnerek szoros, határon átnyúló együ működését és a két ország nemze színeit.» 4 oldalas, kétnyelvű projektkiadvány (leaflet) egy rövid tájékoztató a projektben résztvevő partnerekről, a projekt céljairól és főbb tevékenységeiről, valamint webes elérhetőségéről.» Dekorációs roll-up, projektmappa és toll az arcula elemek felhasználásával támoga a a projekt beazonosíthatóságát.» Projektanalízis kiadvány, a szakértői munka eredményeinek bemutatása további felhasználás céljára. 12 projekt-of-04.indd :17:26

13 PROJEKTPARTNER: HORVÁT FOGLALKOZTATÁSI INTÉZET REGIONÁLIS SZOLGÁLAT ČAKOVEC HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA ČAKOVEC A Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Čakovec partnere a A határon átnyúló munkaerőpiac versenyhelyzetének erősítése Mobile Region című projektnek. A projekt céljával összhangban a határ men övezet szociogazdasági együ működésének erősítése a munkaerőpiac mobilitásának s mulációján keresztül és a munkaerőpiaccal foglalkozó intézmények tapasztalatcseréje a RSZ Čakovec a következő tevékenységek megvalósításáért volt felelős:» foglalkozás szervezése a magyar és horvát foglalkoztatási hivatalok részére;» állásbörze;» foglalkozások munkanélküliek részére. Foglalkozások a magyar és horvát foglalkoztatási intézmények részére A foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy az egyik foglalkozáson a Horvát Foglalkoztatási Intézet dolgozói voltak az előadók, a másik ke őn pedig a Magyar Foglalkoztatási Hivatal képviselői. A foglalkozások célja a két szomszédos ország, Horvátország és Magyarország munkagyakorlatának és törvényeinek megismerése, a hangsúly pedig a munkaerőpiac mobilitásán, a foglalkoztatás lehetőségein és a megvalósítás lehetséges akadályain volt. A horvát foglalkoztatási intézetek munkatársai megismerte ék a magyar munkatársakat munkamódszereikkel és tevékenységeikkel, amelyeket a munkanélküliekkel, a munkavállalókkal és a munkáltatókkal folytatunk, és bemutatásra került a többi EU-programban való részvételünk, amelyekben partnerek, illetve felelősek vagyunk. 13 projekt-of-04.indd :17:26

14 Szintén bemutatásra került a munkanélkülieket segítő jogsegélyalap, azaz a munkanélkülieket megillető jogok pénzügyi hozzájárulás, nyugdíjbiztosítás, oktatási hozzájárulás, egyszeri pénzügyi segély és hozzájárulás az utazási és költözködési kiadásokhoz. A további együ működés és új projektek előkészítéséhez mindenképpen ösztönző erő az Egész életen át való tanulás mint a változó munkaerőpiachoz való alkalmazkodás alapja. Ezen a témán keresztül bemutatásra kerültek azok a tevékenységek, amelyeket az oktatással kapcsolatban végzünk, de bemutattuk részvételünket a Horvát Kormány programjaiban és projektjeiben is. A magyar foglalkoztatási hivatalok dolgozói beszéltek az EU-csatlakozás kiválto a változások tapasztalatairól. A változások nagyok voltak, a törvényhozási kere ől a foglalkoztatási szolgálatok megszervezéséig. Szintén beszéltek az általuk nyújto, az elhelyezkedést mo váló különböző programok megszervezéséről, amit az Európai Szociális Alap eszközei tesznek lehetővé. Külön hangsúlyt fekte ek a Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Munka szervezet által aláírt megállapodás tartalmára. A foglalkozások célja a horvát foglalkoztatási intézetek dolgozóinak felkészítése a változásokra, amelyek Horvátország az EU-csatlakozását köve k, de közös projektek előkészítése is, amelyek tevékenysége lehetővé teszi az új helyzethez való könnyebb alkalmazkodást. Az említe foglalkozásokon a határ men Intézmények dolgozói kicserélték eddigi tapasztalataikat, a horvát oldal pedig felkészültebben várja a változásokat, amelyek az EU-csatlakozást köve k. Állásbörze Immár negyedik éve szervez a Horvát Foglalkoztatási Intézet állásbörzét. A munkanélküliek és más munkát keresők lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, informálódha ak az elkövetkezendő időszak munkaadói igényeiről, a kiegészítő oktatás lehetőségeiről, az ösztöndíjazásról stb. 14 projekt-of-04.indd :17:27

15 Az állásbörzéket a helyi partner segítségével szervezik: helyi önkormányzat, Horvát Iparkamara, Horvát Gazdasági Kamara, Horvát Munkaadók Egyesülete, fejlesztési irodák, vállalkozói központok, iskolák, egyetemek, felnő oktatási iskolák és mások. Ebben az évben a Čakovecben megrendeze állásbörze határon átnyúló jelleget kapo, ugyanis a börzén Horvátország melle külön kiállítóstandon bemutatkoztak a magyarországi partnerek is. A cél a Mobile Region projekt keretén belül megvalósult tevékenységek bemutatása volt, de a határon átnyúló elhelyezkedés lehetőségei is bemutatásra kerültek. Mint eddig minden évben az Állásbörzét most is sokan, kb an látoga ák meg, akik informálódtak az elhelyezkedési lehetőségekről, de a többi bemutatásra került szolgáltatásról is. Az állásbörzén bemutato szolgáltatások és lehetőségek segítségével a munkanélküliekben és a jövőbeli álláskeresőkben jobban tudatosult a munkaerőpiac rugalmasságának szükségessége és a határon átnyúló elhelyezkedés lehetősége, a munkaadókban pedig az emberi erőforrás tervezésének szükségessége és a foglalkoztatási hivatalokkal való jobb összekö etés fontossága. Foglakozások munkanélküliek részére A munkanélküliek számára szerveze foglalkozások célja, hogy bemutassa a határon átnyúló munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségeit és a dinamikus munkaerőpiacot, amely állandó alkalmazkodást követel meg a kerese igényeknek megfelelően. Miután a célcsoport megismerte a projektben megvalósíto tevékenységeket és azoknak az összegzését, segítséget kapo önéletrajz írásához, munkahelykereséshez és a munkaadókkal való beszélgetéshez. Az Egész életen át való tanulás koncepcióján és a kiegészítő oktatás, azaz továbbképzés/képesítés lehetőségein keresztül hangsúlyozták a munkaerőpiachoz való ak v hozzáállást. 15 projekt-of-04.indd :17:27

16 A foglalkozások sikeresek voltak, érdeklődés mutatkozo a határon átnyúló foglalkoztatás és általában a foglalkoztatás irányában. Továbbá, a résztvevőkben tudatosabbá vált a piaci mobilitás fejlesztésének szükségessége. E projekt megvalósításával megerősíte ük a határon túli Foglalkoztatási Intézményekkel való együ működést, és egyben értékes tapasztalatokhoz és tanácsokhoz is juto unk Horvátország EU- csatlakozását illetően. A munkanélküliek és jövőbeli munkakeresők informálódtak a határon átnyúló foglalkoztatás lehetőségeiről és az állandó továbbképzés szükségességéről, ami a dinamikus munkaerőpiacon a fennmaradás előfeltétele. 16 projekt-of-04.indd :17:27

17 HORVÁT FOGLALKOZTATÁSI INTÉZET REGIONÁLIS SZOLGÁLAT VARAŽDIN HZZ PS VARAŽDIN A határon átnyúló munkaerőpiac versenyeztetésének erősítése Mobile Region ID HUHR/0901/ /0001 A Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Varaždin a A határon átnyúló munkaerőpiac versenyeztetésének erősítése Mobile Region című projekt partnere a csatlakozo régióból. A megvalósítás ala a projekt csapattagjai munkamegbeszéléseken ve ek részt, amelyeken egyezte ünk a partnerekkel a terveze tevékenységekről, tárgyaltunk a megvalósítás részleteiről, és beszámoltunk az elvégze tevékenységekről. A projektkezdést követően Koprivnicában egy, a PORA által szerveze nyitókonferencián ve ünk részt, ahol a határon átnyúló munkaerő-piaci állapotok megismerésének céljából partnereink bemuta ák intézményeiket, így a Hor vát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Varaždin is bemuta a a helyi mun kaerőpiacon játszo szerepét és a projekten belül terveze tevékenységeit. Foglalkozások a munkaerőpiac adatainak összehangolása céljából A fent neveze időszakban nyolc foglalkozáson ve ünk ak van részt a Selec o d. o. o. szakembereivel, azzal a céllal, hogy azonosítsuk a határon átnyúló munkaerőpiac igényeit. Az első foglalkozáson megismerkedtünk a munkaerőpiaci mobilitás fogalmával, a hangsúly pedig a határon átnyúló munkaerőpiac elemzése során a partner ak v segítő szerepére és a munkaerő-piaci állapot adatainak összehangolására helyeződö. Ezért adatokat muta unk be a Horvát Foglalkoztatási Intézet adatbázisának rendszeréből, amelyek az Intézet és a munkaadók nyilvántartásában szereplő munkanélküliekre vonatkoznak. Továbbá bemuta uk még a Hivatal által végze, munkaerő-piaci elemzésekre vonatkozó adatokat és az információforrásokat, ahonnan a munkaerőpiacra vonatkozó adatokat gyűjtjük. Miután összevete ük a határ két oldalán végze ada- 17 projekt-of-04.indd :17:27

18 tok kezelését és gyűjtését, arra a következtetésre juto unk, hogy mindkét fél hasonlóképpen kezeli az adatokat. Néhány lényeges különbség található a munkaadók bázisának kezelésében és a hiány- és telíte szakmák meghatározásában. Ugyanis a magyar fél csak a hozzájuk bejelentkeze munkaadók adatait kezeli (kb. 50%), míg a Horvát Foglalkoztatási Intézet a munkáltatók kb. 95%-át dolgozza fel, amelyeket saját adatbázisból és más forrásokból merít. A foglalkozásokon bemutatásra került a GAP-analízis, amelynek célja definiálni a jelenlegi és a vágyo jövőbeli helyzetet és azon feladatokat, amelyek segí k az átmenetet a jelenlegiből a vágyo helyzetbe. A GAP-analízis legfontosabb szintjeinek a stratégiai, funkcionális és adatokkal kapcsolatos szintet jelöltük meg, és ezek részletes elemzésre is kerültek. Stratégiai szinten a vágyo jövőbeli helyzet elérése érdekében (segítségnyújtás és információ a munkanélkülieknek és munkaadóknak a határon átnyúló régió szintjén HK MK) stratégiai határozatokat hoztunk a Megye és a Horvát Foglalkoztatási Intézet orientálása érdekében. A GAP-analízis minden feldolgozo szintjére javaslatok tervezete került kidolgozásra (stratégiai, funkcionális, adatok szintje), és meghatároztuk a javaslatok elsőbbségét. A foglalkoztatás struktúrájának szakmák szerin á ekintése után javaslatokat te ünk a munkaerőpiac irányvonalainak követésére a határon átnyúló területeken. A horvát és magyar oktatási rendszer alapján kidolgozásra került az oktatási rendszer és az oktatási kínálat á ekintése, a lakosság, a munkanélküli személyek, továbbá az újonnan az Intézetbe jelentkeze ek, az Intézet segítségével elhelyezkede személyek és a kerese szakemberek rendszerének á ekintése. Az összegyűjtö adatok alapján összevete ük Horvátország és Magyarország oktatási rendszerét, és felsoroltuk azon intézkedéseket, amelyek elősegí k az oktatási rendszer munkaerőpiaccal való összehangolását. Az utolsó foglalkozáson Magyarország és Horvátország határon átnyúló régióinak általános bemutatása következe, és végrehajto uk azok összevető elemzését, bemutatásra kerültek a két ország gazdasági fejlődésének irányvonalai és a munkaerőpiacokon való mozgások. Így megállapításra került, hogy Magyarországon Horvát or szággal összevetve lassabb a munkanélküliség növekedése, míg Horvátországban a fiatalok munkanélküliségi rátája 5%-kal magasabb a fiatalok munka nélküliségi rátájánál Magyarországon. A határ men területeken lévő 18 projekt-of-04.indd :17:27

19 munka erő-piaci mobilitás elemzése keretében kapcsolatokat fedeztünk fel a feldolgozóipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság területén, míg a jövőbeli együ működés az építőipari, az oktatási, az egészségügyi szektoron belül és a szociális ellátásban lehetséges. A további tevékenység folytatása érdekében a regionális munkaerőpiac fejlesztésének témájában kidolgozásra került a SWOT-ana lí zis. A határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitás legnagyobb gátló tényezőiként a nyelvet és a nem megfelelő közlekedést emelték ki. Diákoknak és szülőknek szerveze foglalkozások a munkaerő-piaci mobilitás tudatosítása céljából A Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Varaždin egyik feladata az volt, hogy foglalkozást szervezzen a diákoknak és szüleiknek. A foglalkozások három városban kerültek megrendezésre: Varaždinban, Čakovecben és Kop rivnicában. A foglalkozásokon összesen 98, a középiskola 3. és 4. osztályát végző diák ve részt, a szüleikkel együ. A résztvevőknek bemuta uk a Mobile Region projektet azzal a hangsúllyal, hogy a projekt célja a magyar és horvát határrégió társadalmi és gazdasági együ működésének erősítése, ezen belül is kihangsúlyozva a munkaerőpiac mobilitását. Elsősorban tudatosítani szere ük volna a diákokban és szüleikben a munkaerő-piaci mobilitási kultúra fejlesztésének szükségességét, hogy az elhelyezkedésük lehetőségei javuljanak. Hang súlyoztuk, hogy léteznek hasonlóságok a határrégiók gazdasági fejlődésében, és így minden bizonnyal a jövőben a munkavállalók mobilitása a határon átnyúló területeken nőni fog, főleg ha Horvátország az Európai Unió tagországa lesz. 19 Bemutatásra kerültek a projekt kezdetétől megvalósíto tevékenységek, példák a jó gyakorlatok cseréjére (a foglalkozásokon keresztül szakemberek segítségével, horvátországi és magyarországi állásbörzéken való részvétel), és bemutatásra került a projekt weboldala amelyen a projekt partnereinek adatain kívül adatokat találnak a határon átnyúló területek munkaadóiról, az érdeklődők pedig kérdéseket tehetnek fel horvát és magyar nyelven, tanácsokat találhatnak arról, hogyan írjanak jó életrajzot és kérvényt, hogyan kell bemutatkoznia a munkaadónak és más, a határon átnyúló munka- projekt-of-04.indd :17:27

20 erőpiacra vonatkozó információkat. A projekt prezentálása melle a résztvevőknek bemuta uk a megyei munkaerőpiac aktuális helyzetét (munkanélküliek száma, a munkanélküliek képesítése, nem és életkor szerkezete szerint, változások az Intézet nyilvántartásában lévő elhelyezkede ek számában, a munkaadók által bejelente kerese munkavállalók számában, a legkeresettebb szakmák a megyében), hogy betekintést kapjanak és készen álljanak a munkaerőpiac követelményeire. A foglalkozás utolsó részében a diákoknak és szüleiknek bemutatásra került a pályaorientáció és a Horvát Foglalkoztatási Intézet szerepe a végzős középiskolai tanulók pályaorientációjában. Hangsúlyoztuk a pályaorientáció célját, amelynek feladata a munka azon területeire irányítani a személyeket, amelyek a legjobban megfelelnek az ő pszichofiziologiai tulajdonságaiknak és képességeiknek, ahol éppen ezen okokból a legtöbb kilátásuk van a sikerre. Ma már minden ember sikeresen tud alkalmazkodni különböző szakmák sorához, és a pályaorientáció ma abból áll, hogy a jelentkezőt egy meghatározo munkaterületre irányítják és nem egyetlenegy szakma irányába. Az iskolarendszerben kapo tudással összhangban, mint később a munkában szerze tapasztalatokkal, a saját tudását és ügyességét nem kell feltétlenül a helyi-regionális munkaerőpiacra irányítani, hanem számításba kell venni azt is, amit a tágabb környezet nyújt, ebben az esetben a határon átnyúló munkaerőpiacot. Végül összegezhetjük, hogy a foglalkozások sikeresek voltak, mert a diákok és szüleik kérdéseket te ek fel a választo szakmák keresletéről és elhelyezkedési lehetőségeikről, nem csak a regionális munkaerőpiacon, hanem a határon átnyúló területek munkaerőpiacán is. Ezeken a foglalkozásokon tudatosíto uk a résztvevőkben a határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitási kultúra fejlesztésének szükségességét. Állásbörze Varaždinban A projekt megvalósítása ala három állásbörzét tarto unk meg, amelyek közül ke ő Horvátországban, egy pedig Magyarországon került megrendezésre. Az állásbörzéken bemutatásra került a projekt, abból a célból, hogy tudatossá váljon a határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitás fejlesztésének szükségessége. 20 projekt-of-04.indd :17:27

21 HFI RSZ Varaždin a negyedik állásbörzét szervezte meg Varaždinban. Az állásbörzék célja egyrészt lehetővé tenni a munkaadóknak és egyesületeknek cégük munkamódszerének bemutatását a munkanélkülieknek és a többi látogatónak, míg másrészről lehetővé teszi a munkanélkülieknek a közvetlen kapcsolat létrehozását a potenciális munkaadókkal. Az állásbörze melyre 3700 érdeklődő látogato el újdonsága a Mobile Region projekt bemutatása A határon átnyúló munkaerőpiac versenyeztetésének erősítése, amivel a börze nemzetközi jelleget kapo, az érdeklődők pedig informálódha ak a határ men régióban való elhelyezkedés lehetőségeiről, a munkaengedélyekről és magáról a projektről szóló reklámanyagot is szétoszto ak közö ük. A foglalkoztatásról szóló, határon átnyúló konferencia Abból a célból, hogy minél jobban megismerjük a munkaerő-piaci helyzetet, amely a gazdasági változások következményeként változik, Magyarországon határon átnyúló, a munkaerőpiacról szóló konferencia került megrendezésre, amelyen minden partner bemuta a a helyi munkaerőpiac helyzetét és a tevékenységeket, amelyek a munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolását segí k. A gazdasági krízist figyelembe véve, mely csak egy a munkanélküliség fontosabb okai közö, szükséges elkezdeni a foglalkoztatás más lehetőségeiről gondolkodni, pl. a határon á velő munkaerőpiacról. A Foglalkoztatási Intézetek dolgozói részére szerveze foglalkozások Részt ve ünk két, a horvát foglalkoztatási intézetek és egy, a magyar foglalkoztatási hivatalok dolgozói részére szerveze foglalkozáson, azzal a céllal, hogy tapasztalatot cseréljünk és átadjuk egymásnak tudásunkat. A magyar partner részéről bemutatásra került az EU-val való közös költségvetés, amelynek keretében megismertük a költségvetés történetét, felsorolták az elveket és bemuta ák a költségvetés bevételi és kiadási oldalát. Ismerte ék az EU kohéziós poli káját és az Europe 2020 stratégiáját. Bemuta ák az Európai Unió bővítéséről szóló adatokat, a különböző szerződések és megállapodások adatait és egyéb fontos adatokat a közös valuta bevezetésének 21 projekt-of-04.indd :17:27

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS ANALIZA STANJA

HELYZETELEMZÉS ANALIZA STANJA HELYZETELEMZÉS ANALIZA STANJA Where rivers connect 1helyzet-2.indd 1 2011.08.21. 21:52:22 Kiadja: a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zalaegerszeg Felelős kiadó: Borsos József igazgató Szerkeszte

Részletesebben

STUDY AND WORK PROJECT

STUDY AND WORK PROJECT STUDY AND WORK PROJECT BEVEZETŐ A Magyar Horvát Határonátnyúló IPA Program a határmenti megyékben lett lebonyolítva. Ezek magyar részről: Zala megye, Somogy megye, és Baranya megye, és horvát részről:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Moguća pitanja prilikom intervjua. i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve:

Moguća pitanja prilikom intervjua. i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve: Moguća pitanja prilikom intervjua i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve: 1. Foglaljon helyet. - Izvolite sedite. - Köszönöm szépen. Hvala lepo. 2. Mi az Ön lakcíme? - Koja je vaša

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó! Bevezető Tartalom Kedves Olvasó! Tavaszköszöntő hírlevelünkkel a jó idő is megérkezett. Hírek-események - Visszatekintő rovatunkban köszöntjük az új Alumni tagokat, friss Öregdiákjainkat. Áprilisban két

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 "Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért"

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért A Közép-magyarorszK magyarországi gi Regionális Munkaügyi Központ K szervezeti felépítése Előzm zmények 1991 - megyei munkaügyi központok 2007. január 1. - regionális munkaügyi központok PMMK + FMK = KMRMK

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

Turizmus - oktatás - pályázatok. Múlt, jelen, jövő? TURIZMUS 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban konferencia

Turizmus - oktatás - pályázatok. Múlt, jelen, jövő? TURIZMUS 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban konferencia Turizmus - oktatás - pályázatok Múlt, jelen, jövő? TURIZMUS 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban konferencia a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán 2010. november 4. dr. Zsuffa Ákos Turisztikai

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

A magyar-horvát testvértelepülési kapcsolatok alakulása a határ mentén

A magyar-horvát testvértelepülési kapcsolatok alakulása a határ mentén A magyar-horvát testvértelepülési kapcsolatok alakulása a határ mentén D R. K E L L E R K R I S Z T I N A P A N N O N E G Y E T E M N A G Y K A N I Z S A I K A M P U S Z D R. K R I S T I N A S V R Ž N

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT

PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT 1 PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS 6 PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT EU COMPASS 6 2 Sadržaj / Tartalom / Table of contents 6 Partneri projekta EU Compass...3 HRVATSKA

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Készítette: Lőrincz Norbert Projektmenedzser Tatabánya 2006. A Pigmalion Projekt Egyesületünk első EU-s pályázati

Részletesebben

Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra

Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra 1. Podešavanje vršimo preko grafičkog interfejsa. Treba pokenuti YAST: Applications System

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Kovács VEZETÉKNÉV Zsuzsanna KERESZTNÉV PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Az Osztály dolgozói ÚJ! Iskolaválasztási tanácsadók: Málnási Gábor (208) Szatmári László (204)

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési Szolgáltatásai

A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési Szolgáltatásai MSZ-EN ISO 9001:2009 REG.SZ:HU/068/2007 Központ: 7960 Sellye, Batthyány u. 4., Telefon: 73/580-018, Fax: 73/580-019 Elnök: Brlas Andrea Nyilv. 02-0143-04 Fat: AL-0341 A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési

Részletesebben

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Vonzó térségben biztos megélhetés FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG = PAKTUM, A MUNKAERŐPIAC SZEREPLŐI KÖZÖTT a pénzügyi szektor, média képviselői, valamint a hivatalos

Részletesebben

XI. évfolyam 2. szám Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2009. március H I R D E T É S

XI. évfolyam 2. szám Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2009. március H I R D E T É S K Ó P H Á Z I H Í R E K XI. évfolyam 2. szám Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2009. március Tisztelt kópházi Lakosok! Kérjük legyenek Önök is aktív résztvevői a faluban történő fontos eseményeknek!

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések Múlt Személyes életút - vonatút Jelen Helyzetelemzés SWOT analízis Jövő Célkitűzések Az önéletrajz bevezetése előtt tisztába kell jönnöd magaddal és céljaiddal. Ezért fontos, hogy tudd: Az állás, aminek

Részletesebben

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Alapadatok HERITOUR, INTERREG IIIB CADSES Program, 3.f. Cultural thematic route development in

Részletesebben

Važna napomena: Fontos megjegyzés:

Važna napomena: Fontos megjegyzés: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na mađarski _jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben