J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete április 28-án (csütörtökön) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület 3. II. emelet) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester, alpolgármester 8 fő önkormányzati képviselő: Kondora István, Máhr Tivadar, Baranyai József, Kampel Oszkár, Kiss Zsolt, Németh Józsefné, Németh Zsolt, Papp József, dr. Szabó Gyula, Varga Jenő képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Vinter István képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szijártó Valéria jegyző, Sütő Károly aljegyző, irodavezető, dr. Bankits László irodavezető, Erdős Katalin irodavezető, Fitosné Kanta Valéria irodavezető, Rosenfeld Istvánné irodavezető. Jelen vannak továbbá: 1. Napirendi pont tárgyalásánál: Horváth Márta könyvvizsgáló 2. Napirendi pont tárgyalásánál: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. Napirendi pont tárgyalásánál: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója 4. Napirendi pont tárgyalásánál: dr. Dolnyik Gézáné, a Vármelléki Óvoda vezetője. Sajtó képviselői: 1 fő 1

2 Televíziós közvetítést vezetők: 2 fő Markó Sándorné jegyzőkönyvvezető Kondora István polgármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Vinter István képviselő távolmaradását, Kiss Zsolt képviselő késését előzetesen jelezte. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai jelentést kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amelyet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai beszámolót kaptak a márciusi ülés óta történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, amelyet a következőkkel egészít ki. Megköszöni azt, hogy nagyon sok sárvári lakos jelentkezett a Tavaszi nagytakarítás elnevezésű felhívásra, közel 1500 személy vett részt a szemét összegyűjtésében. Ezt követően jelent meg egy országos szintű felhívás, amelynek neve Te-szedd, ennek keretében az ország területén, május végén lesz hulladék, szemétgyűjtési lehetőség. Sárvár e területen előbb lépett, és a környezet kitakarítása olyankor történt meg, amikor a vegetáció még nem indult teljes fejlődésnek. 123 m3, - 6,1 tonna szemét gyűlt össze Sárváron és közvetlen környékén, ami jelentős mennyiség. Lehetséges, hogy egy hasonló akcióra ősszel is sor kerül, ezáltal néhány év alatt el lehet jutni oda, hogy az összegyűjtött szemét mennyisége egyre kevesebb lesz. Úgy véli, hogy a környezet megtisztításával Sárvár fürdővárosi jellege erősödni fog. Az elmúlt időszakban egy jelentős sárvári sportsiker született, Németh Viktória, a Sárvári Shotokan Karate Egyesület versenyzője, Németh Róbert edző felkészítésével Európa-bajnokságot nyert,a junior női egyéni kumite versenyszámban aranyérmet szerzett. A beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul veszi. (Kiss Zsolt képviselő az ülésre megérkezik.) Kondora István polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalommal javasolja megállapítani, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek - ben a helyszínen kiosztott, létszámleépítéssel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület. A képviselő-testület a javaslatot elfogadja és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: 2

3 N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. Beszámoló a évi belső ellenőrzési munkáról. Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. A Városgazdálkodás Sárvár költségvetésébe történő pénzügyi átcsoportosítás, egyidejűleg az intézmény felújítási feladat lebonyolításával történő megbízása. Előadó: Kondora István polgármester 4. A sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzete. Előadó: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője 5. Beszámoló a Vármelléki Óvoda munkájáról. Előadó: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető 6. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 7. A Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 8. Önkormányzati rendelet-alkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 9. Önkormányzati rendelet-alkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 3

4 10. Átfogó értékelés Sárvár város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Előadó: dr.bankits László irodavezető 11. Fogászati alapellátás térítési díjainak megállapítása. Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök 12. A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása. Előadó: dr.bankits László irodavezető 13. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése: - Vásártér 6. - Batthyány u. 14. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 14. Gázközmű-hozzájárulás megállapításával kapcsolatos /298/2010. /XII.15./ számú/ képviselő-testületi határozat módosítása. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 15. VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT környezetszépítő verseny hirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 16. Egyebek: 1./Létszámcsökkentést elrendelő képviselő-testületi határozatok kiegészítése. Előadó: Erdős Katalin irodavezető Napirend után: Kérdések, bejelentések Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Bírósági ülnökök megválasztása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 2. Önkormányzati kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 1./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester 4

5 Kondora István polgármester: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a bizottságok részletesen megtárgyalták. A évi gazdálkodás ugyanazt a stabil pályát mutatta, mint ami a korábbi évekre jellemző volt. Az előző évet sikerrel tudta zárni az önkormányzat, hiszen az előző évek sikeres pályázatainak köszönhetően a költségvetés főösszege 9,2 milliárd forint összeg volt, a korábban szokásos 5,2 milliárd Ft-tal szemben. Az elmúlt napokban a Nyugat-Dunántúli Monitoring Bizottság Sárváron tartotta soros ülését a Vital-Med Hotelben. Az ülésre készült összeállítás adatai alapján tudja kijelenteni azt, hogy 4,2 milliárd Ft. összegű pályázati pénz érkezett Sárvárra az elmúlt három évben, amelyből 6,8 milliárd Ft. nagyságrendű fejlesztést tudott megvalósítani az önkormányzat. Az önkormányzati rendelet-tervezetben látni, hogy 1 milliárd Ft. körüli felújítási, illetve 2,5 milliárd Ft. összegű beruházási érték volt a városban. A legtöbb jelentős beruházás, mint a főtér és a fürdő közötti járdaszakasz felújítása, az Esze Tamás utca és a Nádasdy utca kereszteződésében körforgalom kialakítása, az egyik évről áthúzódik a másikra. Az önkormányzat évi záró pénzkészlete 1,3 milliárd Ft. az önkormányzati rendelet-tervezet alapján, jelen pillanatban közel 1 millió Ft-tal van több a számlán a december 31-i adathoz képest. Amellett a stabil gazdálkodás mellett, amelyet az önkormányzat folytat és folytatni kíván, a pályázatokat tekintve szükség esetén pénzügyileg be tudott avatkozni és bizonyos költségeket meg tudott előlegezni a város, ezáltal a beruházásokat be lehetett fejezni. Más településeken sok beruházás azért akad meg hónapokig, mert a finanszírozás nehézségein az önkormányzatok nem tudnak túllendülni. Az elmúlt év végén az intézmények gazdálkodását pótköltségvetési támogatás keretében további 43 millió Ft-tal segítette ki az önkormányzat, két intézménynek pedig gazdálkodási előleget biztosított. Minden év elején a képviselő-testület feszített költségvetést állapít meg az intézményi körnek, nyilvánvalóan ennek az oka az, hogy ősszel átmeneti támogatásra szorulnak. Úgy véli, az önkormányzat ezen a gyakorlaton a következő években nem fog változtatni, hiszen a kiskincstári rendszer kialakítása következtében az intézmények napi likviditási gondokkal nem küzdenek, kifizetéseiket mindig tudják teljesíteni. Az önkormányzat gazdálkodását tekintve három fontos pillér található egymás mellett, ezek közül az első a város üzemeltetése, második a város fejlesztése, majd a tartalékok képzése és az adósságkötelezettség teljesítése. Ennek megfelelően az önkormányzat nem egy piramisszerű költségvetést alakít ki, ahol van egy prioritás majd több alapzat, hanem olyant, amelyik azonos fontosságú pillérsorokat tartalmaz. Ha ezek közül bármelyik megbillen, akkor a költségvetés meginoghat. A következő évtől a költségvetésben lehet egy nagyobb hullám a törlesztések miatt, de 2011-ben az önkormányzat gazdálkodása minden tekintetben stabilnak ígérkezik, amennyiben a gazdasági életben vagy a jogalkotásban beálló változás Sárvár gazdaságát nem fogja befolyásolni. Felkéri Horváth Márta könyvvizsgálót az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére. 5

6 Horváth Márta könyvvizsgáló: Az önkormányzati rendelet-tervezethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés részletesen taglalja az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodását. A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló megfelel a törvényi kötelezettségeknek, jogszabályoknak, megbízható, valós képet mutat az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulását Kondora István polgármester már felvázolta, de a legfontosabb kérdés az, hogy az önkormányzati vagyon hogyan alakul. Sárváron kétmilliárd Ft. értékű vagyoni növekedés keletkezett, évről évre. A vagyon szerkezetileg módosult, mivel a pénzeszközök csökkentek, a befektetett eszközök nőttek, ilyen a fürdőbe történt befektetés is. A saját tőke és a tartalék együttesen tehát mindaz, ami az önkormányzat saját tiszta vagyonát illeti- 1 milliárd Ft. összeggel nőtt, természetesen emellett a kötelezettségek is nőttek, a vagyonnövekedéssel párhuzamosan. A kötelezettség növekedése elsősorban abból fakadt, hogy az árfolyamok oly mértékben változtak, hogy az kötelezettségnövekedést eredményezett. Ez a következő időszakban az árfolyam alakulásának függvényében bármelyik irányba eltolódhat, akár vissza is rendeződhet. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az önkormányzat kötelezettségei növekedése nélkül a saját tiszta vagyonából tudta növelni eszközeinek értékét. Vannak olyan pénzeszközök, amelyek egyúttal tartalékokat is jelentenek. Az önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat pénzügyi-vagyoni helyzetét jól mutatja be, megállapítható belőle a precíz, gondos gazdálkodás. Az önkormányzati rendelet-tervezetet képviselő-testület általi jóváhagyásra javasolja. Kondora István polgármester: A beruházások eredményeképpen Sárvár vagyona 2 milliárd Ft-tal növekedett. A vagyon tulajdonsága az, hogy időközben használódik, ezért annak pótlása, felújítása további forrásokat követel az önkormányzattól. A képviselő-testületnek az a legfontosabb feladata, hogy a vagyonnal ésszerűen gazdálkodjon. Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatával kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Határidő: azonnal 6

7 Kondora István polgármester: Az önkormányzati rendelet-tervezetet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 2./ Napirendi pont: Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr: Az éves ellenőrzési jelentésben az szerepel, hogy a évi belső ellenőrzés nem jelzett nagyobb hiányosságokat a vizsgált területek és folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban, amelyek alapján az ellenőrzött területek tevékenysége megfelelőnek minősíthető. A évi munkaterv alapján lefolytatott, valamint a soron kívül elvégzett ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban megállapítható, hogy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2010-ben, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az éves ellenőrzési illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az előterjesztést szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 79/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. Határidő: azonnal 7

8 3./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A Nádasdy-vár tűz-víz rendszere meghibásodott, javasolja, hogy ennek felújítására az önkormányzat e Ft-ot csoportosítson át a Városgazdálkodás Sárvár költségvetésébe, hogy az lebonyolíthassa a felújítási munkálatokat. A határozati javaslatot kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 80/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében a Nádasdy-vár tűzi-víz rendszerének felújítására tervezett bruttó e Ft-ot a Városgazdálkodás Sárvár évi költségvetésébe csoportosítja át, és egyben megbízza a Városgazdálkodást a felújítási feladat lebonyolításával. A Városgazdálkodásnak a kivitelezés befejezését követő első Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági ülésen kell az elkészült munkákról tájékoztatást adnia. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosításakor a pótelőirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos, a következő költségvetési önkormányzati rendelet-módosítás időpontja, dr. Szijártó Valéria jegyző 4./ Napirendi pont: Előadó: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője Kondora István polgármester: A sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos előterjesztés nagyon részletes, azt a bizottságok megtárgyalták. Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A Vas Megyei Kormányhivatalhoz tartozik jelenleg a Zala megyei és Győr-Moson Sopron megyei kirendeltségek területe is. Remélhetőleg ez egy átmeneti helyzet, hiszen a cél az, hogy a kormányhivatalok megyei szerepet lássanak el. 8

9 Annak ellenére, hogy az előterjesztés részletes és pontos adatokat tartalmaz, azt néhány gondolattal kiegészíti. A beszámoló februári adatokkal dolgozik, ehhez képest néhány új adat, illetve újdonság van, amiről említést kíván tenni. Örvendetes tény, hogy az elmúlt év illetve az elmúlt hónapok mindenképpen gazdasági fejlődést, pozitív folyamatokat mutatnak, annak ellenére, hogy Vas megyén belül leginkább Sárvárt viselte meg a gazdasági válság. Sárvár térsége viszonylag jó pozícióban volt 2008-ig, ezért a válság itt fejthette ki legerőteljesebb hatását, ez napjainkig érződik ig Sárváron 4-5% körül volt az álláskeresési ráta, márciusban ez már 9,5%-ra változott, ami elég magas az itteni körülményekhez képest. Úgy véli, elindult egy pozitív folyamat, hiszen a munkanélküliségi mutató csökkent. Márciusban Sárvár térségében 1707 fő, míg Sárváron 606 fő volt az álláskeresők száma. Ez a folyamat remélhetőleg pozitív irányba fog folytatódni. Viszonylag magas a tartósan munkanélküliek száma, ami annak tudható be, hogy a válság sokáig kitartott és az új munkahelyek is hosszabb ideig jöttek létre. Éppen ezért fontos, hogy a közfoglalkoztatás rendszerének illetve a viszonylag hosszú ideje munkanélküliekkel mit tud az önkormányzat kezdeni ben átalakult a közfoglalkoztatás rendszere, véleménye szerint Sárváron jól működik ez a rendszer. A hosszú távú közfoglalkoztatásba mindenkit sikerült felvenni, de csak 9 fő foglalkoztatására van ebben a formában lehetőség. A közfoglalkoztatást várhatóan újra át fogja alakítani a kormány, ez év nyarára várható ez, de az átalakítás pontos formája még nem ismert. Az előterjesztéshez további szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, kérdésekre, felvetésekre szívesen válaszol. Kondora István polgármester: Az elmúlt két hónapban sárvári vállalatot látogatott meg, a korábbi és későbbi látogatások között úgy érzékelte, hogy a vállalatvezetők optimizmusa nőtt. Egyes vállalatok azt jelezték, hogy 3-4 fővel, míg mások azt, hogy fővel tervezik növelni a létszámot, esetleges a meglevő vállalatot kívánják fizikai értelemben bővíteni. Sok esetben megrendelés növekedés történt, ezért kerül sor bővítésre. A valóság azonban nem ennyire optimista, mert olyan hírek is vannak, főleg az élelmiszeriparban, hogy a piac jelenlegi mozgása miatt újabb megrázkódtatások érhetik Sárvárt és környékét, de ugyanakkor az elektronikai ipar területén jelentős munkaerő igény van. A jelenlegi helyzetre talán azt lehet elmondani, hogy az optimizmus egy kicsit erősebb, mint négy-öt hónapja volt. Amikor a sárvári munkanélküliség a csúcson volt, akkor álláskereső volt nyilvántartva, ehhez képest visszaesést jelent a 606 fő. Sárváron az elmúlt években jellegzetesen 4,5-5,5 % volt a munkanélküliségi ráta. Külön kérdést vet fel a pályakezdők munkába állásának kérdése, valamint további kérdés, hogy a tartósan munkanélküliek hogyan visszavezethetők a munka világába és a közfoglalkoztatás alkalmas módszer lesz-e erre. Az oktatási rendszerben a szakképzést érintő változtatás, valamint a tankötelezettség 16 éves korban történő meghatározása is azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő piac egyes területein el lehessen helyezkedni. Amennyiben a gazdaság kereke elindul, Sárváron új idegenforgalmi fejlesztésekre kerülhet sor, ezáltal új munkaerőpiac nyílik meg. 9

10 Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A városi statisztikák, amelyek az álláskeresők számát mutatják, nem azon alapulnak, mint a térségiek, ezért nem szokott a munkaügyi kirendeltség városi statisztikákat használni, hanem létszámot, mivel ez pontosabb. Városokban mindig alacsonyabb a munkanélküliségi mutató, mint térségben, hiszen kis falvakban több a munkanélküliek száma. Németh Józsefné képviselő: A közfoglalkoztatás rendszerében a közcélú és közmunka területén változás következett be, hiszen eddig több évig, napi nyolc órában voltak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatva, most pedig néhány hónapos ciklusban van lehetőség dolgozni, napi négy-hat órát. Ez módosította a Sárvár térségére jellemző statisztikát, oly módon, hogy az adatok pozitívabbak lettek? A kormány tervei között szerepel az, hogy három hónap időtartamra lehessen igénybe venni a munkanélküli támogatást. Van arra esély, hogy a munkanélküli segélyt kapó személyek három hónapot követően munkába tudjanak állni? Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A kérdésre pontos választ nehéz adni. Nem gondolja azt, hogy a munkanélküliség összességében attól fog jelentősen megváltozni, hogy a közfoglalkoztatás rendszere módosult. A közfoglalkoztatás rendszere átalakult, a év előtti időszakban annak egy felső plafon nélküli finanszírozása volt, ami igazából nem volt tartható. Ez a fajta finanszírozási mód változott meg két-három hónapos finanszírozásra, de ez nem érint annyi személyt, hogy a teljes munkanélküliség befolyásolva legyen ettől. Télen mindig emelkedik a munkanélküliek száma, tavasszal meg lecsökken. Sárváron a rövid idejű közfoglalkoztatás 39 személyt érint, ez 5%-át teszi ki az összes munkanélkülinek. Ami a munkanélküli ellátásra való jogosultság idejének csökkentését jelenti, annak hatása ma még nem ismert, hiszen viszonylag új döntésről van szó. A nyilvántartott munkanélkülieknek csak egy része az ellátásban részesülő. Sárvár és térségében márciusban 1707 regisztrált álláskereső volt, közülük álláskeresési járadékban 535 fő, munkanélküli segélyben 288 fő részesült, összességében valamivel több, mint 800 személy, tehát az álláskeresők fele. A munkanélküli segély folyósításának rövidítése ezt a réteget fogja érinteni, mert aki ma bérpótló juttatásban részesül, annak a továbbiakban is várható valamilyen szociális jellegű ellátás. Azokat, akik nem részesülnek ilyen támogatásban, a változás szintén nem fogja érinteni, az csak arra a nyolcszáz emberre lesz hatással, akiket a korábbiakban említett. A változás hosszú távon előreláthatólag csökkenteni fogja az említett személyek létszámát. Ezek a személyek továbbra is bent fognak maradni a regisztrációban, hiszen ellátást rövidebb ideig kapnak, de szolgáltatást illetve támogatást csak akkor fognak kapni akár a munkaügyi kirendeltségtől, akár az önkormányzattól, ha továbbra is együttműködnek. Az első időszak mindig egy aktív időszak, tehát a munkaügyi kirendeltségnek is nagyobb feladata lesz abban, hogy ez alatt a rövid három hónap alatt nagyobb erővel segítse a rászorulókat munkahely keresésében. Az is igaz, hogy az idősebbek vagy az alacsonyabb iskolázottságú személyek munkaerőpiacra történő visszalépése nem 10

11 biztos, hogy három hónap múlva meg tud történni. Ezen személyek elhelyezésére a közfoglalkoztatás keretében kerülhet sor, erre kell majd nagyobb energiát fektetni. Erre valószínűleg EU-s források adnak lehetőséget, a program májusban indul el és kimondottan hátrányos helyzetűekre vonatkozik. Kondora István polgármester: A munkanélküliség kérdése visszatérő témaként jelenik meg, hatása az önkormányzatoknál a szociális ellátásokat illetően megjelenik. Reméli, hogy Sárváron a munkanélküliség stabilizálódni tud, így ennek a kezelése pénzügyi, szociális és mentális szempontból könnyebb lesz, mint az előző években. Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, az előterjesztést szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyező tartalommal tudomásul veszi. Határidő: azonnal 5./ Napirendi pont: Előadó: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető Kondora István polgármester: Az elmúlt időszakban pályázati felhívás jelent meg a Vármelléki Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére, mivel a jelenlegi vezető megbízatása hamarosan lejár. Intézményvezetői megbízatások lejárása előtt a vezető a helyi gyakorlat alapján a képviselő-testület előtt beszámol az intézmény munkájáról. Az előterjesztés a Vármelléki Óvoda évek közötti időszak munkájára vonatkozó beszámoló. dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető: A Vármelléki Óvoda munkájával kapcsolatos előterjesztés alapos, részletes, ehhez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Kondora István polgármester: dr. Dolnyik Gézáné intézményvezető munkásságát több évtizedre visszamenőleg ismeri. Úgy véli, hogy az intézményvezető azokat a nemes hagyományokat képes volt személyében is továbbvinni, amelyek a magyar óvodát jellemzik évtizedek óta. Az óvoda a munkába járó szülő helyett is egyfajta családpótló intézmény, ezért nyitottsága, a benne levő szeretetteljes légkör a második otthont jelenti a gyerekek számára. dr. Dolnyik Gézáné óvodavezetőnek, valamint az intézmény dolgozóinak megköszöni az elmúlt öt év lelkiismeretes munkáját. 11

12 A Vármelléki Óvoda munkájáról szóló beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 82/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vármelléki Óvoda munkájáról szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és dolgozóinak magas színvonalon végzett eredményes munkájukért. Határidő: azonnal dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető: Megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását, azzal, hogy reméli, a jövőben is segíteni, támogatni tudja a képviselő-testület a Vármelléki Óvodát. 6./ Napirendi pont: Előadó:Máhr Tivadar polgármester Máhr Tivadar polgármester: Az előterjesztés a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyásával kapcsolatos. A Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott iskolák pedagógiai programjába, szervezeti és működési szabályzatába, intézményi minőségirányítási programjába illetve házirendjébe beépítésre kerültek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és programcélkitűzések, a képviselő-testületnek az említett dokumentumokat kell jóváhagynia. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítésekkel szövegrész kerüljön ki a végleges határozatból, mivel a javasolt kiegészítések már beépültek a dokumentumokba. Kondora István polgármester: A határozati javaslatot az említett módosítással, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 83/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumainak módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 12

13 A/ A pedagógiai programból törli a 258/2008. /X.16./ számú határozattal jóváhagyott intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet, és jóváhagyja a pedagógiai programnak az 1. számú mellékletben foglalt kiegészítését. B/ Az intézményi minőségirányítási programot a 2. számú mellékletben foglalt tartalom szerint módosítja. C/ A szervezeti és működési szabályzatot a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint módosítja. D/ A házirendet a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint egészíti ki. Határidő: azonnal 7./ Napirendi pont: Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester Máhr Tivadar alpolgármester: Az előterjesztés a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyásával kapcsolatos. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítésekkel szövegrész kerüljön ki a határozat D. pontjánál, mivel az A.,B,C, pontok esetében a javasolt kiegészítések már beépültek a dokumentumokba. Kondora István polgármester: A határozati javaslatot az említett módosítási javaslattal, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 84/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumainak módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá: A/ A pedagógiai programból törli a 257/2008. /X.16./ számú határozattal jóváhagyott intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet, és jóváhagyja a pedagógiai programnak az 1. számú mellékletben foglalt kiegészítését. B/ Az intézményi minőségirányítási programot a 2. számú mellékletben foglalt tartalom szerint módosítja a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítéssel. C/ A szervezeti és működési szabályzatból törli a 180/2009. /VI. 25./ számú határozattal jóváhagyott, Esélyegyenlőség biztosítása című XXV. fejezetet, és a 3. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítéssel. 13

14 D/ A házirendet a 4. számú mellékletben foglaltak szerint egészíti ki. Határidő: azonnal 8./ Napirendi pont: Előadó: Rodenfeld Istvánné irodavezető Rosenfeld Istvánné irodavezető: Javasolja, hogy a honlapon szereplő előterjesztéstől eltérően az önkormányzati rendelet-tervezet 3.. utolsó mondata ne kerüljön be az önkormányzati rendelet-módosításba, mivel a Rákóczi utcán elhelyezendő reklámtábla kialakításának megoldására további pontosításokra van szükség. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet néhány pontban módosul, ilyen módosítás a közterületek felújítása miatt közterülethasználat szabályozása, a hajléktalanok tartózkodásának megtiltása a város központi helyein, illetve a közúti közlekedés módosításából adódó módosítások. Kondora István polgármester: Az önkormányzati rendelet további módosítására egy későbbi képviselő-testületi ülésen kerül sor, amire a Rákóczi utca járdafelújítása befejeződik, a reklámtábla elhelyezésével kapcsolatos kérdések megoldódnak. Lehetséges, hogy a szabályozás minden elhelyezendő reklámtáblára vonatkozna a jövőben. Az önkormányzati rendelet-tervezetet kérdés, szabályozás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 22/2001.(V.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 9./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására pontosítások miatt van szükség, jogszabály-változások, illetve a képviselő-testület állandó bizottságai új elnevezése miatt. További módosítást jelent a licit nélkül értékesíthető önkormányzati ingatlanvagyon értékhatárának korrigálása, hogy az önkormányzati rendelet igazodjon a jelenlegi árakhoz. Kiss Zsolt képviselő: Felhívja a képviselő-testület figyelmét az önkormányzati rendelet-tervezet 11. -ára, amely a következő: A forgalomképtelen vagyon 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben