J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete április 28-án (csütörtökön) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület 3. II. emelet) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester, alpolgármester 8 fő önkormányzati képviselő: Kondora István, Máhr Tivadar, Baranyai József, Kampel Oszkár, Kiss Zsolt, Németh Józsefné, Németh Zsolt, Papp József, dr. Szabó Gyula, Varga Jenő képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Vinter István képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szijártó Valéria jegyző, Sütő Károly aljegyző, irodavezető, dr. Bankits László irodavezető, Erdős Katalin irodavezető, Fitosné Kanta Valéria irodavezető, Rosenfeld Istvánné irodavezető. Jelen vannak továbbá: 1. Napirendi pont tárgyalásánál: Horváth Márta könyvvizsgáló 2. Napirendi pont tárgyalásánál: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. Napirendi pont tárgyalásánál: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója 4. Napirendi pont tárgyalásánál: dr. Dolnyik Gézáné, a Vármelléki Óvoda vezetője. Sajtó képviselői: 1 fő 1

2 Televíziós közvetítést vezetők: 2 fő Markó Sándorné jegyzőkönyvvezető Kondora István polgármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Vinter István képviselő távolmaradását, Kiss Zsolt képviselő késését előzetesen jelezte. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai jelentést kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amelyet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai beszámolót kaptak a márciusi ülés óta történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, amelyet a következőkkel egészít ki. Megköszöni azt, hogy nagyon sok sárvári lakos jelentkezett a Tavaszi nagytakarítás elnevezésű felhívásra, közel 1500 személy vett részt a szemét összegyűjtésében. Ezt követően jelent meg egy országos szintű felhívás, amelynek neve Te-szedd, ennek keretében az ország területén, május végén lesz hulladék, szemétgyűjtési lehetőség. Sárvár e területen előbb lépett, és a környezet kitakarítása olyankor történt meg, amikor a vegetáció még nem indult teljes fejlődésnek. 123 m3, - 6,1 tonna szemét gyűlt össze Sárváron és közvetlen környékén, ami jelentős mennyiség. Lehetséges, hogy egy hasonló akcióra ősszel is sor kerül, ezáltal néhány év alatt el lehet jutni oda, hogy az összegyűjtött szemét mennyisége egyre kevesebb lesz. Úgy véli, hogy a környezet megtisztításával Sárvár fürdővárosi jellege erősödni fog. Az elmúlt időszakban egy jelentős sárvári sportsiker született, Németh Viktória, a Sárvári Shotokan Karate Egyesület versenyzője, Németh Róbert edző felkészítésével Európa-bajnokságot nyert,a junior női egyéni kumite versenyszámban aranyérmet szerzett. A beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul veszi. (Kiss Zsolt képviselő az ülésre megérkezik.) Kondora István polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalommal javasolja megállapítani, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek - ben a helyszínen kiosztott, létszámleépítéssel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület. A képviselő-testület a javaslatot elfogadja és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: 2

3 N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. Beszámoló a évi belső ellenőrzési munkáról. Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. A Városgazdálkodás Sárvár költségvetésébe történő pénzügyi átcsoportosítás, egyidejűleg az intézmény felújítási feladat lebonyolításával történő megbízása. Előadó: Kondora István polgármester 4. A sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzete. Előadó: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője 5. Beszámoló a Vármelléki Óvoda munkájáról. Előadó: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető 6. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 7. A Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 8. Önkormányzati rendelet-alkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 9. Önkormányzati rendelet-alkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 3

4 10. Átfogó értékelés Sárvár város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Előadó: dr.bankits László irodavezető 11. Fogászati alapellátás térítési díjainak megállapítása. Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök 12. A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása. Előadó: dr.bankits László irodavezető 13. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése: - Vásártér 6. - Batthyány u. 14. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 14. Gázközmű-hozzájárulás megállapításával kapcsolatos /298/2010. /XII.15./ számú/ képviselő-testületi határozat módosítása. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 15. VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT környezetszépítő verseny hirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 16. Egyebek: 1./Létszámcsökkentést elrendelő képviselő-testületi határozatok kiegészítése. Előadó: Erdős Katalin irodavezető Napirend után: Kérdések, bejelentések Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Bírósági ülnökök megválasztása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 2. Önkormányzati kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 1./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester 4

5 Kondora István polgármester: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a bizottságok részletesen megtárgyalták. A évi gazdálkodás ugyanazt a stabil pályát mutatta, mint ami a korábbi évekre jellemző volt. Az előző évet sikerrel tudta zárni az önkormányzat, hiszen az előző évek sikeres pályázatainak köszönhetően a költségvetés főösszege 9,2 milliárd forint összeg volt, a korábban szokásos 5,2 milliárd Ft-tal szemben. Az elmúlt napokban a Nyugat-Dunántúli Monitoring Bizottság Sárváron tartotta soros ülését a Vital-Med Hotelben. Az ülésre készült összeállítás adatai alapján tudja kijelenteni azt, hogy 4,2 milliárd Ft. összegű pályázati pénz érkezett Sárvárra az elmúlt három évben, amelyből 6,8 milliárd Ft. nagyságrendű fejlesztést tudott megvalósítani az önkormányzat. Az önkormányzati rendelet-tervezetben látni, hogy 1 milliárd Ft. körüli felújítási, illetve 2,5 milliárd Ft. összegű beruházási érték volt a városban. A legtöbb jelentős beruházás, mint a főtér és a fürdő közötti járdaszakasz felújítása, az Esze Tamás utca és a Nádasdy utca kereszteződésében körforgalom kialakítása, az egyik évről áthúzódik a másikra. Az önkormányzat évi záró pénzkészlete 1,3 milliárd Ft. az önkormányzati rendelet-tervezet alapján, jelen pillanatban közel 1 millió Ft-tal van több a számlán a december 31-i adathoz képest. Amellett a stabil gazdálkodás mellett, amelyet az önkormányzat folytat és folytatni kíván, a pályázatokat tekintve szükség esetén pénzügyileg be tudott avatkozni és bizonyos költségeket meg tudott előlegezni a város, ezáltal a beruházásokat be lehetett fejezni. Más településeken sok beruházás azért akad meg hónapokig, mert a finanszírozás nehézségein az önkormányzatok nem tudnak túllendülni. Az elmúlt év végén az intézmények gazdálkodását pótköltségvetési támogatás keretében további 43 millió Ft-tal segítette ki az önkormányzat, két intézménynek pedig gazdálkodási előleget biztosított. Minden év elején a képviselő-testület feszített költségvetést állapít meg az intézményi körnek, nyilvánvalóan ennek az oka az, hogy ősszel átmeneti támogatásra szorulnak. Úgy véli, az önkormányzat ezen a gyakorlaton a következő években nem fog változtatni, hiszen a kiskincstári rendszer kialakítása következtében az intézmények napi likviditási gondokkal nem küzdenek, kifizetéseiket mindig tudják teljesíteni. Az önkormányzat gazdálkodását tekintve három fontos pillér található egymás mellett, ezek közül az első a város üzemeltetése, második a város fejlesztése, majd a tartalékok képzése és az adósságkötelezettség teljesítése. Ennek megfelelően az önkormányzat nem egy piramisszerű költségvetést alakít ki, ahol van egy prioritás majd több alapzat, hanem olyant, amelyik azonos fontosságú pillérsorokat tartalmaz. Ha ezek közül bármelyik megbillen, akkor a költségvetés meginoghat. A következő évtől a költségvetésben lehet egy nagyobb hullám a törlesztések miatt, de 2011-ben az önkormányzat gazdálkodása minden tekintetben stabilnak ígérkezik, amennyiben a gazdasági életben vagy a jogalkotásban beálló változás Sárvár gazdaságát nem fogja befolyásolni. Felkéri Horváth Márta könyvvizsgálót az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére. 5

6 Horváth Márta könyvvizsgáló: Az önkormányzati rendelet-tervezethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés részletesen taglalja az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodását. A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló megfelel a törvényi kötelezettségeknek, jogszabályoknak, megbízható, valós képet mutat az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulását Kondora István polgármester már felvázolta, de a legfontosabb kérdés az, hogy az önkormányzati vagyon hogyan alakul. Sárváron kétmilliárd Ft. értékű vagyoni növekedés keletkezett, évről évre. A vagyon szerkezetileg módosult, mivel a pénzeszközök csökkentek, a befektetett eszközök nőttek, ilyen a fürdőbe történt befektetés is. A saját tőke és a tartalék együttesen tehát mindaz, ami az önkormányzat saját tiszta vagyonát illeti- 1 milliárd Ft. összeggel nőtt, természetesen emellett a kötelezettségek is nőttek, a vagyonnövekedéssel párhuzamosan. A kötelezettség növekedése elsősorban abból fakadt, hogy az árfolyamok oly mértékben változtak, hogy az kötelezettségnövekedést eredményezett. Ez a következő időszakban az árfolyam alakulásának függvényében bármelyik irányba eltolódhat, akár vissza is rendeződhet. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az önkormányzat kötelezettségei növekedése nélkül a saját tiszta vagyonából tudta növelni eszközeinek értékét. Vannak olyan pénzeszközök, amelyek egyúttal tartalékokat is jelentenek. Az önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat pénzügyi-vagyoni helyzetét jól mutatja be, megállapítható belőle a precíz, gondos gazdálkodás. Az önkormányzati rendelet-tervezetet képviselő-testület általi jóváhagyásra javasolja. Kondora István polgármester: A beruházások eredményeképpen Sárvár vagyona 2 milliárd Ft-tal növekedett. A vagyon tulajdonsága az, hogy időközben használódik, ezért annak pótlása, felújítása további forrásokat követel az önkormányzattól. A képviselő-testületnek az a legfontosabb feladata, hogy a vagyonnal ésszerűen gazdálkodjon. Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatával kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Határidő: azonnal 6

7 Kondora István polgármester: Az önkormányzati rendelet-tervezetet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 2./ Napirendi pont: Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr: Az éves ellenőrzési jelentésben az szerepel, hogy a évi belső ellenőrzés nem jelzett nagyobb hiányosságokat a vizsgált területek és folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban, amelyek alapján az ellenőrzött területek tevékenysége megfelelőnek minősíthető. A évi munkaterv alapján lefolytatott, valamint a soron kívül elvégzett ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban megállapítható, hogy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2010-ben, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az éves ellenőrzési illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az előterjesztést szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 79/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. Határidő: azonnal 7

8 3./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A Nádasdy-vár tűz-víz rendszere meghibásodott, javasolja, hogy ennek felújítására az önkormányzat e Ft-ot csoportosítson át a Városgazdálkodás Sárvár költségvetésébe, hogy az lebonyolíthassa a felújítási munkálatokat. A határozati javaslatot kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 80/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében a Nádasdy-vár tűzi-víz rendszerének felújítására tervezett bruttó e Ft-ot a Városgazdálkodás Sárvár évi költségvetésébe csoportosítja át, és egyben megbízza a Városgazdálkodást a felújítási feladat lebonyolításával. A Városgazdálkodásnak a kivitelezés befejezését követő első Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági ülésen kell az elkészült munkákról tájékoztatást adnia. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosításakor a pótelőirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos, a következő költségvetési önkormányzati rendelet-módosítás időpontja, dr. Szijártó Valéria jegyző 4./ Napirendi pont: Előadó: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője Kondora István polgármester: A sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos előterjesztés nagyon részletes, azt a bizottságok megtárgyalták. Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A Vas Megyei Kormányhivatalhoz tartozik jelenleg a Zala megyei és Győr-Moson Sopron megyei kirendeltségek területe is. Remélhetőleg ez egy átmeneti helyzet, hiszen a cél az, hogy a kormányhivatalok megyei szerepet lássanak el. 8

9 Annak ellenére, hogy az előterjesztés részletes és pontos adatokat tartalmaz, azt néhány gondolattal kiegészíti. A beszámoló februári adatokkal dolgozik, ehhez képest néhány új adat, illetve újdonság van, amiről említést kíván tenni. Örvendetes tény, hogy az elmúlt év illetve az elmúlt hónapok mindenképpen gazdasági fejlődést, pozitív folyamatokat mutatnak, annak ellenére, hogy Vas megyén belül leginkább Sárvárt viselte meg a gazdasági válság. Sárvár térsége viszonylag jó pozícióban volt 2008-ig, ezért a válság itt fejthette ki legerőteljesebb hatását, ez napjainkig érződik ig Sárváron 4-5% körül volt az álláskeresési ráta, márciusban ez már 9,5%-ra változott, ami elég magas az itteni körülményekhez képest. Úgy véli, elindult egy pozitív folyamat, hiszen a munkanélküliségi mutató csökkent. Márciusban Sárvár térségében 1707 fő, míg Sárváron 606 fő volt az álláskeresők száma. Ez a folyamat remélhetőleg pozitív irányba fog folytatódni. Viszonylag magas a tartósan munkanélküliek száma, ami annak tudható be, hogy a válság sokáig kitartott és az új munkahelyek is hosszabb ideig jöttek létre. Éppen ezért fontos, hogy a közfoglalkoztatás rendszerének illetve a viszonylag hosszú ideje munkanélküliekkel mit tud az önkormányzat kezdeni ben átalakult a közfoglalkoztatás rendszere, véleménye szerint Sárváron jól működik ez a rendszer. A hosszú távú közfoglalkoztatásba mindenkit sikerült felvenni, de csak 9 fő foglalkoztatására van ebben a formában lehetőség. A közfoglalkoztatást várhatóan újra át fogja alakítani a kormány, ez év nyarára várható ez, de az átalakítás pontos formája még nem ismert. Az előterjesztéshez további szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, kérdésekre, felvetésekre szívesen válaszol. Kondora István polgármester: Az elmúlt két hónapban sárvári vállalatot látogatott meg, a korábbi és későbbi látogatások között úgy érzékelte, hogy a vállalatvezetők optimizmusa nőtt. Egyes vállalatok azt jelezték, hogy 3-4 fővel, míg mások azt, hogy fővel tervezik növelni a létszámot, esetleges a meglevő vállalatot kívánják fizikai értelemben bővíteni. Sok esetben megrendelés növekedés történt, ezért kerül sor bővítésre. A valóság azonban nem ennyire optimista, mert olyan hírek is vannak, főleg az élelmiszeriparban, hogy a piac jelenlegi mozgása miatt újabb megrázkódtatások érhetik Sárvárt és környékét, de ugyanakkor az elektronikai ipar területén jelentős munkaerő igény van. A jelenlegi helyzetre talán azt lehet elmondani, hogy az optimizmus egy kicsit erősebb, mint négy-öt hónapja volt. Amikor a sárvári munkanélküliség a csúcson volt, akkor álláskereső volt nyilvántartva, ehhez képest visszaesést jelent a 606 fő. Sárváron az elmúlt években jellegzetesen 4,5-5,5 % volt a munkanélküliségi ráta. Külön kérdést vet fel a pályakezdők munkába állásának kérdése, valamint további kérdés, hogy a tartósan munkanélküliek hogyan visszavezethetők a munka világába és a közfoglalkoztatás alkalmas módszer lesz-e erre. Az oktatási rendszerben a szakképzést érintő változtatás, valamint a tankötelezettség 16 éves korban történő meghatározása is azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő piac egyes területein el lehessen helyezkedni. Amennyiben a gazdaság kereke elindul, Sárváron új idegenforgalmi fejlesztésekre kerülhet sor, ezáltal új munkaerőpiac nyílik meg. 9

10 Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A városi statisztikák, amelyek az álláskeresők számát mutatják, nem azon alapulnak, mint a térségiek, ezért nem szokott a munkaügyi kirendeltség városi statisztikákat használni, hanem létszámot, mivel ez pontosabb. Városokban mindig alacsonyabb a munkanélküliségi mutató, mint térségben, hiszen kis falvakban több a munkanélküliek száma. Németh Józsefné képviselő: A közfoglalkoztatás rendszerében a közcélú és közmunka területén változás következett be, hiszen eddig több évig, napi nyolc órában voltak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatva, most pedig néhány hónapos ciklusban van lehetőség dolgozni, napi négy-hat órát. Ez módosította a Sárvár térségére jellemző statisztikát, oly módon, hogy az adatok pozitívabbak lettek? A kormány tervei között szerepel az, hogy három hónap időtartamra lehessen igénybe venni a munkanélküli támogatást. Van arra esély, hogy a munkanélküli segélyt kapó személyek három hónapot követően munkába tudjanak állni? Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A kérdésre pontos választ nehéz adni. Nem gondolja azt, hogy a munkanélküliség összességében attól fog jelentősen megváltozni, hogy a közfoglalkoztatás rendszere módosult. A közfoglalkoztatás rendszere átalakult, a év előtti időszakban annak egy felső plafon nélküli finanszírozása volt, ami igazából nem volt tartható. Ez a fajta finanszírozási mód változott meg két-három hónapos finanszírozásra, de ez nem érint annyi személyt, hogy a teljes munkanélküliség befolyásolva legyen ettől. Télen mindig emelkedik a munkanélküliek száma, tavasszal meg lecsökken. Sárváron a rövid idejű közfoglalkoztatás 39 személyt érint, ez 5%-át teszi ki az összes munkanélkülinek. Ami a munkanélküli ellátásra való jogosultság idejének csökkentését jelenti, annak hatása ma még nem ismert, hiszen viszonylag új döntésről van szó. A nyilvántartott munkanélkülieknek csak egy része az ellátásban részesülő. Sárvár és térségében márciusban 1707 regisztrált álláskereső volt, közülük álláskeresési járadékban 535 fő, munkanélküli segélyben 288 fő részesült, összességében valamivel több, mint 800 személy, tehát az álláskeresők fele. A munkanélküli segély folyósításának rövidítése ezt a réteget fogja érinteni, mert aki ma bérpótló juttatásban részesül, annak a továbbiakban is várható valamilyen szociális jellegű ellátás. Azokat, akik nem részesülnek ilyen támogatásban, a változás szintén nem fogja érinteni, az csak arra a nyolcszáz emberre lesz hatással, akiket a korábbiakban említett. A változás hosszú távon előreláthatólag csökkenteni fogja az említett személyek létszámát. Ezek a személyek továbbra is bent fognak maradni a regisztrációban, hiszen ellátást rövidebb ideig kapnak, de szolgáltatást illetve támogatást csak akkor fognak kapni akár a munkaügyi kirendeltségtől, akár az önkormányzattól, ha továbbra is együttműködnek. Az első időszak mindig egy aktív időszak, tehát a munkaügyi kirendeltségnek is nagyobb feladata lesz abban, hogy ez alatt a rövid három hónap alatt nagyobb erővel segítse a rászorulókat munkahely keresésében. Az is igaz, hogy az idősebbek vagy az alacsonyabb iskolázottságú személyek munkaerőpiacra történő visszalépése nem 10

11 biztos, hogy három hónap múlva meg tud történni. Ezen személyek elhelyezésére a közfoglalkoztatás keretében kerülhet sor, erre kell majd nagyobb energiát fektetni. Erre valószínűleg EU-s források adnak lehetőséget, a program májusban indul el és kimondottan hátrányos helyzetűekre vonatkozik. Kondora István polgármester: A munkanélküliség kérdése visszatérő témaként jelenik meg, hatása az önkormányzatoknál a szociális ellátásokat illetően megjelenik. Reméli, hogy Sárváron a munkanélküliség stabilizálódni tud, így ennek a kezelése pénzügyi, szociális és mentális szempontból könnyebb lesz, mint az előző években. Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, az előterjesztést szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyező tartalommal tudomásul veszi. Határidő: azonnal 5./ Napirendi pont: Előadó: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető Kondora István polgármester: Az elmúlt időszakban pályázati felhívás jelent meg a Vármelléki Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére, mivel a jelenlegi vezető megbízatása hamarosan lejár. Intézményvezetői megbízatások lejárása előtt a vezető a helyi gyakorlat alapján a képviselő-testület előtt beszámol az intézmény munkájáról. Az előterjesztés a Vármelléki Óvoda évek közötti időszak munkájára vonatkozó beszámoló. dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető: A Vármelléki Óvoda munkájával kapcsolatos előterjesztés alapos, részletes, ehhez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Kondora István polgármester: dr. Dolnyik Gézáné intézményvezető munkásságát több évtizedre visszamenőleg ismeri. Úgy véli, hogy az intézményvezető azokat a nemes hagyományokat képes volt személyében is továbbvinni, amelyek a magyar óvodát jellemzik évtizedek óta. Az óvoda a munkába járó szülő helyett is egyfajta családpótló intézmény, ezért nyitottsága, a benne levő szeretetteljes légkör a második otthont jelenti a gyerekek számára. dr. Dolnyik Gézáné óvodavezetőnek, valamint az intézmény dolgozóinak megköszöni az elmúlt öt év lelkiismeretes munkáját. 11

12 A Vármelléki Óvoda munkájáról szóló beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 82/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vármelléki Óvoda munkájáról szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és dolgozóinak magas színvonalon végzett eredményes munkájukért. Határidő: azonnal dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető: Megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását, azzal, hogy reméli, a jövőben is segíteni, támogatni tudja a képviselő-testület a Vármelléki Óvodát. 6./ Napirendi pont: Előadó:Máhr Tivadar polgármester Máhr Tivadar polgármester: Az előterjesztés a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyásával kapcsolatos. A Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott iskolák pedagógiai programjába, szervezeti és működési szabályzatába, intézményi minőségirányítási programjába illetve házirendjébe beépítésre kerültek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és programcélkitűzések, a képviselő-testületnek az említett dokumentumokat kell jóváhagynia. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítésekkel szövegrész kerüljön ki a végleges határozatból, mivel a javasolt kiegészítések már beépültek a dokumentumokba. Kondora István polgármester: A határozati javaslatot az említett módosítással, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 83/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumainak módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 12

13 A/ A pedagógiai programból törli a 258/2008. /X.16./ számú határozattal jóváhagyott intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet, és jóváhagyja a pedagógiai programnak az 1. számú mellékletben foglalt kiegészítését. B/ Az intézményi minőségirányítási programot a 2. számú mellékletben foglalt tartalom szerint módosítja. C/ A szervezeti és működési szabályzatot a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint módosítja. D/ A házirendet a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint egészíti ki. Határidő: azonnal 7./ Napirendi pont: Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester Máhr Tivadar alpolgármester: Az előterjesztés a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyásával kapcsolatos. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítésekkel szövegrész kerüljön ki a határozat D. pontjánál, mivel az A.,B,C, pontok esetében a javasolt kiegészítések már beépültek a dokumentumokba. Kondora István polgármester: A határozati javaslatot az említett módosítási javaslattal, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 84/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumainak módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá: A/ A pedagógiai programból törli a 257/2008. /X.16./ számú határozattal jóváhagyott intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet, és jóváhagyja a pedagógiai programnak az 1. számú mellékletben foglalt kiegészítését. B/ Az intézményi minőségirányítási programot a 2. számú mellékletben foglalt tartalom szerint módosítja a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítéssel. C/ A szervezeti és működési szabályzatból törli a 180/2009. /VI. 25./ számú határozattal jóváhagyott, Esélyegyenlőség biztosítása című XXV. fejezetet, és a 3. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítéssel. 13

14 D/ A házirendet a 4. számú mellékletben foglaltak szerint egészíti ki. Határidő: azonnal 8./ Napirendi pont: Előadó: Rodenfeld Istvánné irodavezető Rosenfeld Istvánné irodavezető: Javasolja, hogy a honlapon szereplő előterjesztéstől eltérően az önkormányzati rendelet-tervezet 3.. utolsó mondata ne kerüljön be az önkormányzati rendelet-módosításba, mivel a Rákóczi utcán elhelyezendő reklámtábla kialakításának megoldására további pontosításokra van szükség. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet néhány pontban módosul, ilyen módosítás a közterületek felújítása miatt közterülethasználat szabályozása, a hajléktalanok tartózkodásának megtiltása a város központi helyein, illetve a közúti közlekedés módosításából adódó módosítások. Kondora István polgármester: Az önkormányzati rendelet további módosítására egy későbbi képviselő-testületi ülésen kerül sor, amire a Rákóczi utca járdafelújítása befejeződik, a reklámtábla elhelyezésével kapcsolatos kérdések megoldódnak. Lehetséges, hogy a szabályozás minden elhelyezendő reklámtáblára vonatkozna a jövőben. Az önkormányzati rendelet-tervezetet kérdés, szabályozás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 22/2001.(V.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 9./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására pontosítások miatt van szükség, jogszabály-változások, illetve a képviselő-testület állandó bizottságai új elnevezése miatt. További módosítást jelent a licit nélkül értékesíthető önkormányzati ingatlanvagyon értékhatárának korrigálása, hogy az önkormányzati rendelet igazodjon a jelenlegi árakhoz. Kiss Zsolt képviselő: Felhívja a képviselő-testület figyelmét az önkormányzati rendelet-tervezet 11. -ára, amely a következő: A forgalomképtelen vagyon 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. augusztus 26-án a ség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid Tamás,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 12-én (csütörtökön) 17 00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Bakonyszentkirály

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10.-én 18 órai kezdettel a közösségi házban megtartott, soron következő nyilvános üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben