J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete április 28-án (csütörtökön) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület 3. II. emelet) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester, alpolgármester 8 fő önkormányzati képviselő: Kondora István, Máhr Tivadar, Baranyai József, Kampel Oszkár, Kiss Zsolt, Németh Józsefné, Németh Zsolt, Papp József, dr. Szabó Gyula, Varga Jenő képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Vinter István képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szijártó Valéria jegyző, Sütő Károly aljegyző, irodavezető, dr. Bankits László irodavezető, Erdős Katalin irodavezető, Fitosné Kanta Valéria irodavezető, Rosenfeld Istvánné irodavezető. Jelen vannak továbbá: 1. Napirendi pont tárgyalásánál: Horváth Márta könyvvizsgáló 2. Napirendi pont tárgyalásánál: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. Napirendi pont tárgyalásánál: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója 4. Napirendi pont tárgyalásánál: dr. Dolnyik Gézáné, a Vármelléki Óvoda vezetője. Sajtó képviselői: 1 fő 1

2 Televíziós közvetítést vezetők: 2 fő Markó Sándorné jegyzőkönyvvezető Kondora István polgármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Vinter István képviselő távolmaradását, Kiss Zsolt képviselő késését előzetesen jelezte. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai jelentést kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amelyet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai beszámolót kaptak a márciusi ülés óta történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, amelyet a következőkkel egészít ki. Megköszöni azt, hogy nagyon sok sárvári lakos jelentkezett a Tavaszi nagytakarítás elnevezésű felhívásra, közel 1500 személy vett részt a szemét összegyűjtésében. Ezt követően jelent meg egy országos szintű felhívás, amelynek neve Te-szedd, ennek keretében az ország területén, május végén lesz hulladék, szemétgyűjtési lehetőség. Sárvár e területen előbb lépett, és a környezet kitakarítása olyankor történt meg, amikor a vegetáció még nem indult teljes fejlődésnek. 123 m3, - 6,1 tonna szemét gyűlt össze Sárváron és közvetlen környékén, ami jelentős mennyiség. Lehetséges, hogy egy hasonló akcióra ősszel is sor kerül, ezáltal néhány év alatt el lehet jutni oda, hogy az összegyűjtött szemét mennyisége egyre kevesebb lesz. Úgy véli, hogy a környezet megtisztításával Sárvár fürdővárosi jellege erősödni fog. Az elmúlt időszakban egy jelentős sárvári sportsiker született, Németh Viktória, a Sárvári Shotokan Karate Egyesület versenyzője, Németh Róbert edző felkészítésével Európa-bajnokságot nyert,a junior női egyéni kumite versenyszámban aranyérmet szerzett. A beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul veszi. (Kiss Zsolt képviselő az ülésre megérkezik.) Kondora István polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalommal javasolja megállapítani, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek - ben a helyszínen kiosztott, létszámleépítéssel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület. A képviselő-testület a javaslatot elfogadja és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: 2

3 N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. Beszámoló a évi belső ellenőrzési munkáról. Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 3. A Városgazdálkodás Sárvár költségvetésébe történő pénzügyi átcsoportosítás, egyidejűleg az intézmény felújítási feladat lebonyolításával történő megbízása. Előadó: Kondora István polgármester 4. A sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzete. Előadó: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője 5. Beszámoló a Vármelléki Óvoda munkájáról. Előadó: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető 6. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 7. A Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 8. Önkormányzati rendelet-alkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 9. Önkormányzati rendelet-alkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 3

4 10. Átfogó értékelés Sárvár város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Előadó: dr.bankits László irodavezető 11. Fogászati alapellátás térítési díjainak megállapítása. Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök 12. A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása. Előadó: dr.bankits László irodavezető 13. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése: - Vásártér 6. - Batthyány u. 14. Előadó: Papp József képviselő, bizottsági elnök 14. Gázközmű-hozzájárulás megállapításával kapcsolatos /298/2010. /XII.15./ számú/ képviselő-testületi határozat módosítása. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető 15. VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT környezetszépítő verseny hirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 16. Egyebek: 1./Létszámcsökkentést elrendelő képviselő-testületi határozatok kiegészítése. Előadó: Erdős Katalin irodavezető Napirend után: Kérdések, bejelentések Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Bírósági ülnökök megválasztása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 2. Önkormányzati kitüntetés adományozása. Előadó: Kondora István polgármester 1./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester 4

5 Kondora István polgármester: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a bizottságok részletesen megtárgyalták. A évi gazdálkodás ugyanazt a stabil pályát mutatta, mint ami a korábbi évekre jellemző volt. Az előző évet sikerrel tudta zárni az önkormányzat, hiszen az előző évek sikeres pályázatainak köszönhetően a költségvetés főösszege 9,2 milliárd forint összeg volt, a korábban szokásos 5,2 milliárd Ft-tal szemben. Az elmúlt napokban a Nyugat-Dunántúli Monitoring Bizottság Sárváron tartotta soros ülését a Vital-Med Hotelben. Az ülésre készült összeállítás adatai alapján tudja kijelenteni azt, hogy 4,2 milliárd Ft. összegű pályázati pénz érkezett Sárvárra az elmúlt három évben, amelyből 6,8 milliárd Ft. nagyságrendű fejlesztést tudott megvalósítani az önkormányzat. Az önkormányzati rendelet-tervezetben látni, hogy 1 milliárd Ft. körüli felújítási, illetve 2,5 milliárd Ft. összegű beruházási érték volt a városban. A legtöbb jelentős beruházás, mint a főtér és a fürdő közötti járdaszakasz felújítása, az Esze Tamás utca és a Nádasdy utca kereszteződésében körforgalom kialakítása, az egyik évről áthúzódik a másikra. Az önkormányzat évi záró pénzkészlete 1,3 milliárd Ft. az önkormányzati rendelet-tervezet alapján, jelen pillanatban közel 1 millió Ft-tal van több a számlán a december 31-i adathoz képest. Amellett a stabil gazdálkodás mellett, amelyet az önkormányzat folytat és folytatni kíván, a pályázatokat tekintve szükség esetén pénzügyileg be tudott avatkozni és bizonyos költségeket meg tudott előlegezni a város, ezáltal a beruházásokat be lehetett fejezni. Más településeken sok beruházás azért akad meg hónapokig, mert a finanszírozás nehézségein az önkormányzatok nem tudnak túllendülni. Az elmúlt év végén az intézmények gazdálkodását pótköltségvetési támogatás keretében további 43 millió Ft-tal segítette ki az önkormányzat, két intézménynek pedig gazdálkodási előleget biztosított. Minden év elején a képviselő-testület feszített költségvetést állapít meg az intézményi körnek, nyilvánvalóan ennek az oka az, hogy ősszel átmeneti támogatásra szorulnak. Úgy véli, az önkormányzat ezen a gyakorlaton a következő években nem fog változtatni, hiszen a kiskincstári rendszer kialakítása következtében az intézmények napi likviditási gondokkal nem küzdenek, kifizetéseiket mindig tudják teljesíteni. Az önkormányzat gazdálkodását tekintve három fontos pillér található egymás mellett, ezek közül az első a város üzemeltetése, második a város fejlesztése, majd a tartalékok képzése és az adósságkötelezettség teljesítése. Ennek megfelelően az önkormányzat nem egy piramisszerű költségvetést alakít ki, ahol van egy prioritás majd több alapzat, hanem olyant, amelyik azonos fontosságú pillérsorokat tartalmaz. Ha ezek közül bármelyik megbillen, akkor a költségvetés meginoghat. A következő évtől a költségvetésben lehet egy nagyobb hullám a törlesztések miatt, de 2011-ben az önkormányzat gazdálkodása minden tekintetben stabilnak ígérkezik, amennyiben a gazdasági életben vagy a jogalkotásban beálló változás Sárvár gazdaságát nem fogja befolyásolni. Felkéri Horváth Márta könyvvizsgálót az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére. 5

6 Horváth Márta könyvvizsgáló: Az önkormányzati rendelet-tervezethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés részletesen taglalja az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodását. A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló megfelel a törvényi kötelezettségeknek, jogszabályoknak, megbízható, valós képet mutat az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulását Kondora István polgármester már felvázolta, de a legfontosabb kérdés az, hogy az önkormányzati vagyon hogyan alakul. Sárváron kétmilliárd Ft. értékű vagyoni növekedés keletkezett, évről évre. A vagyon szerkezetileg módosult, mivel a pénzeszközök csökkentek, a befektetett eszközök nőttek, ilyen a fürdőbe történt befektetés is. A saját tőke és a tartalék együttesen tehát mindaz, ami az önkormányzat saját tiszta vagyonát illeti- 1 milliárd Ft. összeggel nőtt, természetesen emellett a kötelezettségek is nőttek, a vagyonnövekedéssel párhuzamosan. A kötelezettség növekedése elsősorban abból fakadt, hogy az árfolyamok oly mértékben változtak, hogy az kötelezettségnövekedést eredményezett. Ez a következő időszakban az árfolyam alakulásának függvényében bármelyik irányba eltolódhat, akár vissza is rendeződhet. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az önkormányzat kötelezettségei növekedése nélkül a saját tiszta vagyonából tudta növelni eszközeinek értékét. Vannak olyan pénzeszközök, amelyek egyúttal tartalékokat is jelentenek. Az önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat pénzügyi-vagyoni helyzetét jól mutatja be, megállapítható belőle a precíz, gondos gazdálkodás. Az önkormányzati rendelet-tervezetet képviselő-testület általi jóváhagyásra javasolja. Kondora István polgármester: A beruházások eredményeképpen Sárvár vagyona 2 milliárd Ft-tal növekedett. A vagyon tulajdonsága az, hogy időközben használódik, ezért annak pótlása, felújítása további forrásokat követel az önkormányzattól. A képviselő-testületnek az a legfontosabb feladata, hogy a vagyonnal ésszerűen gazdálkodjon. Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatával kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Határidő: azonnal 6

7 Kondora István polgármester: Az önkormányzati rendelet-tervezetet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 2./ Napirendi pont: Előadó: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr: Az éves ellenőrzési jelentésben az szerepel, hogy a évi belső ellenőrzés nem jelzett nagyobb hiányosságokat a vizsgált területek és folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban, amelyek alapján az ellenőrzött területek tevékenysége megfelelőnek minősíthető. A évi munkaterv alapján lefolytatott, valamint a soron kívül elvégzett ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban megállapítható, hogy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2010-ben, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az éves ellenőrzési illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az előterjesztést szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 79/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. Határidő: azonnal 7

8 3./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A Nádasdy-vár tűz-víz rendszere meghibásodott, javasolja, hogy ennek felújítására az önkormányzat e Ft-ot csoportosítson át a Városgazdálkodás Sárvár költségvetésébe, hogy az lebonyolíthassa a felújítási munkálatokat. A határozati javaslatot kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 80/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében a Nádasdy-vár tűzi-víz rendszerének felújítására tervezett bruttó e Ft-ot a Városgazdálkodás Sárvár évi költségvetésébe csoportosítja át, és egyben megbízza a Városgazdálkodást a felújítási feladat lebonyolításával. A Városgazdálkodásnak a kivitelezés befejezését követő első Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági ülésen kell az elkészült munkákról tájékoztatást adnia. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosításakor a pótelőirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos, a következő költségvetési önkormányzati rendelet-módosítás időpontja, dr. Szijártó Valéria jegyző 4./ Napirendi pont: Előadó: Kiss Tamara a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltsége kirendeltség-vezetője Kondora István polgármester: A sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos előterjesztés nagyon részletes, azt a bizottságok megtárgyalták. Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A Vas Megyei Kormányhivatalhoz tartozik jelenleg a Zala megyei és Győr-Moson Sopron megyei kirendeltségek területe is. Remélhetőleg ez egy átmeneti helyzet, hiszen a cél az, hogy a kormányhivatalok megyei szerepet lássanak el. 8

9 Annak ellenére, hogy az előterjesztés részletes és pontos adatokat tartalmaz, azt néhány gondolattal kiegészíti. A beszámoló februári adatokkal dolgozik, ehhez képest néhány új adat, illetve újdonság van, amiről említést kíván tenni. Örvendetes tény, hogy az elmúlt év illetve az elmúlt hónapok mindenképpen gazdasági fejlődést, pozitív folyamatokat mutatnak, annak ellenére, hogy Vas megyén belül leginkább Sárvárt viselte meg a gazdasági válság. Sárvár térsége viszonylag jó pozícióban volt 2008-ig, ezért a válság itt fejthette ki legerőteljesebb hatását, ez napjainkig érződik ig Sárváron 4-5% körül volt az álláskeresési ráta, márciusban ez már 9,5%-ra változott, ami elég magas az itteni körülményekhez képest. Úgy véli, elindult egy pozitív folyamat, hiszen a munkanélküliségi mutató csökkent. Márciusban Sárvár térségében 1707 fő, míg Sárváron 606 fő volt az álláskeresők száma. Ez a folyamat remélhetőleg pozitív irányba fog folytatódni. Viszonylag magas a tartósan munkanélküliek száma, ami annak tudható be, hogy a válság sokáig kitartott és az új munkahelyek is hosszabb ideig jöttek létre. Éppen ezért fontos, hogy a közfoglalkoztatás rendszerének illetve a viszonylag hosszú ideje munkanélküliekkel mit tud az önkormányzat kezdeni ben átalakult a közfoglalkoztatás rendszere, véleménye szerint Sárváron jól működik ez a rendszer. A hosszú távú közfoglalkoztatásba mindenkit sikerült felvenni, de csak 9 fő foglalkoztatására van ebben a formában lehetőség. A közfoglalkoztatást várhatóan újra át fogja alakítani a kormány, ez év nyarára várható ez, de az átalakítás pontos formája még nem ismert. Az előterjesztéshez további szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, kérdésekre, felvetésekre szívesen válaszol. Kondora István polgármester: Az elmúlt két hónapban sárvári vállalatot látogatott meg, a korábbi és későbbi látogatások között úgy érzékelte, hogy a vállalatvezetők optimizmusa nőtt. Egyes vállalatok azt jelezték, hogy 3-4 fővel, míg mások azt, hogy fővel tervezik növelni a létszámot, esetleges a meglevő vállalatot kívánják fizikai értelemben bővíteni. Sok esetben megrendelés növekedés történt, ezért kerül sor bővítésre. A valóság azonban nem ennyire optimista, mert olyan hírek is vannak, főleg az élelmiszeriparban, hogy a piac jelenlegi mozgása miatt újabb megrázkódtatások érhetik Sárvárt és környékét, de ugyanakkor az elektronikai ipar területén jelentős munkaerő igény van. A jelenlegi helyzetre talán azt lehet elmondani, hogy az optimizmus egy kicsit erősebb, mint négy-öt hónapja volt. Amikor a sárvári munkanélküliség a csúcson volt, akkor álláskereső volt nyilvántartva, ehhez képest visszaesést jelent a 606 fő. Sárváron az elmúlt években jellegzetesen 4,5-5,5 % volt a munkanélküliségi ráta. Külön kérdést vet fel a pályakezdők munkába állásának kérdése, valamint további kérdés, hogy a tartósan munkanélküliek hogyan visszavezethetők a munka világába és a közfoglalkoztatás alkalmas módszer lesz-e erre. Az oktatási rendszerben a szakképzést érintő változtatás, valamint a tankötelezettség 16 éves korban történő meghatározása is azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő piac egyes területein el lehessen helyezkedni. Amennyiben a gazdaság kereke elindul, Sárváron új idegenforgalmi fejlesztésekre kerülhet sor, ezáltal új munkaerőpiac nyílik meg. 9

10 Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A városi statisztikák, amelyek az álláskeresők számát mutatják, nem azon alapulnak, mint a térségiek, ezért nem szokott a munkaügyi kirendeltség városi statisztikákat használni, hanem létszámot, mivel ez pontosabb. Városokban mindig alacsonyabb a munkanélküliségi mutató, mint térségben, hiszen kis falvakban több a munkanélküliek száma. Németh Józsefné képviselő: A közfoglalkoztatás rendszerében a közcélú és közmunka területén változás következett be, hiszen eddig több évig, napi nyolc órában voltak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatva, most pedig néhány hónapos ciklusban van lehetőség dolgozni, napi négy-hat órát. Ez módosította a Sárvár térségére jellemző statisztikát, oly módon, hogy az adatok pozitívabbak lettek? A kormány tervei között szerepel az, hogy három hónap időtartamra lehessen igénybe venni a munkanélküli támogatást. Van arra esély, hogy a munkanélküli segélyt kapó személyek három hónapot követően munkába tudjanak állni? Németh Zsolt, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója: A kérdésre pontos választ nehéz adni. Nem gondolja azt, hogy a munkanélküliség összességében attól fog jelentősen megváltozni, hogy a közfoglalkoztatás rendszere módosult. A közfoglalkoztatás rendszere átalakult, a év előtti időszakban annak egy felső plafon nélküli finanszírozása volt, ami igazából nem volt tartható. Ez a fajta finanszírozási mód változott meg két-három hónapos finanszírozásra, de ez nem érint annyi személyt, hogy a teljes munkanélküliség befolyásolva legyen ettől. Télen mindig emelkedik a munkanélküliek száma, tavasszal meg lecsökken. Sárváron a rövid idejű közfoglalkoztatás 39 személyt érint, ez 5%-át teszi ki az összes munkanélkülinek. Ami a munkanélküli ellátásra való jogosultság idejének csökkentését jelenti, annak hatása ma még nem ismert, hiszen viszonylag új döntésről van szó. A nyilvántartott munkanélkülieknek csak egy része az ellátásban részesülő. Sárvár és térségében márciusban 1707 regisztrált álláskereső volt, közülük álláskeresési járadékban 535 fő, munkanélküli segélyben 288 fő részesült, összességében valamivel több, mint 800 személy, tehát az álláskeresők fele. A munkanélküli segély folyósításának rövidítése ezt a réteget fogja érinteni, mert aki ma bérpótló juttatásban részesül, annak a továbbiakban is várható valamilyen szociális jellegű ellátás. Azokat, akik nem részesülnek ilyen támogatásban, a változás szintén nem fogja érinteni, az csak arra a nyolcszáz emberre lesz hatással, akiket a korábbiakban említett. A változás hosszú távon előreláthatólag csökkenteni fogja az említett személyek létszámát. Ezek a személyek továbbra is bent fognak maradni a regisztrációban, hiszen ellátást rövidebb ideig kapnak, de szolgáltatást illetve támogatást csak akkor fognak kapni akár a munkaügyi kirendeltségtől, akár az önkormányzattól, ha továbbra is együttműködnek. Az első időszak mindig egy aktív időszak, tehát a munkaügyi kirendeltségnek is nagyobb feladata lesz abban, hogy ez alatt a rövid három hónap alatt nagyobb erővel segítse a rászorulókat munkahely keresésében. Az is igaz, hogy az idősebbek vagy az alacsonyabb iskolázottságú személyek munkaerőpiacra történő visszalépése nem 10

11 biztos, hogy három hónap múlva meg tud történni. Ezen személyek elhelyezésére a közfoglalkoztatás keretében kerülhet sor, erre kell majd nagyobb energiát fektetni. Erre valószínűleg EU-s források adnak lehetőséget, a program májusban indul el és kimondottan hátrányos helyzetűekre vonatkozik. Kondora István polgármester: A munkanélküliség kérdése visszatérő témaként jelenik meg, hatása az önkormányzatoknál a szociális ellátásokat illetően megjelenik. Reméli, hogy Sárváron a munkanélküliség stabilizálódni tud, így ennek a kezelése pénzügyi, szociális és mentális szempontból könnyebb lesz, mint az előző években. Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, az előterjesztést szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a sárvári térség és Sárvár város munkaerőpiaci helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyező tartalommal tudomásul veszi. Határidő: azonnal 5./ Napirendi pont: Előadó: dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető Kondora István polgármester: Az elmúlt időszakban pályázati felhívás jelent meg a Vármelléki Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére, mivel a jelenlegi vezető megbízatása hamarosan lejár. Intézményvezetői megbízatások lejárása előtt a vezető a helyi gyakorlat alapján a képviselő-testület előtt beszámol az intézmény munkájáról. Az előterjesztés a Vármelléki Óvoda évek közötti időszak munkájára vonatkozó beszámoló. dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető: A Vármelléki Óvoda munkájával kapcsolatos előterjesztés alapos, részletes, ehhez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Kondora István polgármester: dr. Dolnyik Gézáné intézményvezető munkásságát több évtizedre visszamenőleg ismeri. Úgy véli, hogy az intézményvezető azokat a nemes hagyományokat képes volt személyében is továbbvinni, amelyek a magyar óvodát jellemzik évtizedek óta. Az óvoda a munkába járó szülő helyett is egyfajta családpótló intézmény, ezért nyitottsága, a benne levő szeretetteljes légkör a második otthont jelenti a gyerekek számára. dr. Dolnyik Gézáné óvodavezetőnek, valamint az intézmény dolgozóinak megköszöni az elmúlt öt év lelkiismeretes munkáját. 11

12 A Vármelléki Óvoda munkájáról szóló beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 82/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vármelléki Óvoda munkájáról szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és dolgozóinak magas színvonalon végzett eredményes munkájukért. Határidő: azonnal dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető: Megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását, azzal, hogy reméli, a jövőben is segíteni, támogatni tudja a képviselő-testület a Vármelléki Óvodát. 6./ Napirendi pont: Előadó:Máhr Tivadar polgármester Máhr Tivadar polgármester: Az előterjesztés a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyásával kapcsolatos. A Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott iskolák pedagógiai programjába, szervezeti és működési szabályzatába, intézményi minőségirányítási programjába illetve házirendjébe beépítésre kerültek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és programcélkitűzések, a képviselő-testületnek az említett dokumentumokat kell jóváhagynia. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítésekkel szövegrész kerüljön ki a végleges határozatból, mivel a javasolt kiegészítések már beépültek a dokumentumokba. Kondora István polgármester: A határozati javaslatot az említett módosítással, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 83/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola működési dokumentumainak módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 12

13 A/ A pedagógiai programból törli a 258/2008. /X.16./ számú határozattal jóváhagyott intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet, és jóváhagyja a pedagógiai programnak az 1. számú mellékletben foglalt kiegészítését. B/ Az intézményi minőségirányítási programot a 2. számú mellékletben foglalt tartalom szerint módosítja. C/ A szervezeti és működési szabályzatot a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint módosítja. D/ A házirendet a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint egészíti ki. Határidő: azonnal 7./ Napirendi pont: Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester Máhr Tivadar alpolgármester: Az előterjesztés a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumai módosításának jóváhagyásával kapcsolatos. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítésekkel szövegrész kerüljön ki a határozat D. pontjánál, mivel az A.,B,C, pontok esetében a javasolt kiegészítések már beépültek a dokumentumokba. Kondora István polgármester: A határozati javaslatot az említett módosítási javaslattal, kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 84/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő testülete a Nádasdy Tamás Általános Iskola működési dokumentumainak módosításait az alábbiak szerint hagyja jóvá: A/ A pedagógiai programból törli a 257/2008. /X.16./ számú határozattal jóváhagyott intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet, és jóváhagyja a pedagógiai programnak az 1. számú mellékletben foglalt kiegészítését. B/ Az intézményi minőségirányítási programot a 2. számú mellékletben foglalt tartalom szerint módosítja a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítéssel. C/ A szervezeti és működési szabályzatból törli a 180/2009. /VI. 25./ számú határozattal jóváhagyott, Esélyegyenlőség biztosítása című XXV. fejezetet, és a 3. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja a közoktatási szakértő által javasolt kiegészítéssel. 13

14 D/ A házirendet a 4. számú mellékletben foglaltak szerint egészíti ki. Határidő: azonnal 8./ Napirendi pont: Előadó: Rodenfeld Istvánné irodavezető Rosenfeld Istvánné irodavezető: Javasolja, hogy a honlapon szereplő előterjesztéstől eltérően az önkormányzati rendelet-tervezet 3.. utolsó mondata ne kerüljön be az önkormányzati rendelet-módosításba, mivel a Rákóczi utcán elhelyezendő reklámtábla kialakításának megoldására további pontosításokra van szükség. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet néhány pontban módosul, ilyen módosítás a közterületek felújítása miatt közterülethasználat szabályozása, a hajléktalanok tartózkodásának megtiltása a város központi helyein, illetve a közúti közlekedés módosításából adódó módosítások. Kondora István polgármester: Az önkormányzati rendelet további módosítására egy későbbi képviselő-testületi ülésen kerül sor, amire a Rákóczi utca járdafelújítása befejeződik, a reklámtábla elhelyezésével kapcsolatos kérdések megoldódnak. Lehetséges, hogy a szabályozás minden elhelyezendő reklámtáblára vonatkozna a jövőben. Az önkormányzati rendelet-tervezetet kérdés, szabályozás hiányában szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 22/2001.(V.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 9./ Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására pontosítások miatt van szükség, jogszabály-változások, illetve a képviselő-testület állandó bizottságai új elnevezése miatt. További módosítást jelent a licit nélkül értékesíthető önkormányzati ingatlanvagyon értékhatárának korrigálása, hogy az önkormányzati rendelet igazodjon a jelenlegi árakhoz. Kiss Zsolt képviselő: Felhívja a képviselő-testület figyelmét az önkormányzati rendelet-tervezet 11. -ára, amely a következő: A forgalomképtelen vagyon 14

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzata 2011. szeptember 9- én (pénteken) 9.00 órai kezdettel a Sárvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2010. október 14.-én 15 45 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben