Helyi Esélyegyenlőségi Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága...33 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei...34 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése...34 Jövőképünk Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás...41 A megvalósítás előkészítése...41 Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, JÁSZDÓZSA Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Jászdózsa község Jász - Nagykun - Szolnok megyében, a Jászságban található. A Jászság földrajzilag a Mátra alja folytatása. A község a Jászság Heves megyével határos vidéken a Tarna folyó két partján helyezkedik el. Jászdózsa Magyarországon belül központi helyzetű: Budapest az ország központja közúton 92 km, vasúton pedig 105 kilométerre van a településtől. Jászdózsa elhelyezkedése a jász települések között A 18 jász település közül Jászdózsa a kis települések közé tartozik a 40,40 km 2 -es külterületével és a 2,46 km 2 -es belterületével. Az egy négyzetkilométerre jutó átlagos lakónépesség 52,8 fő, mely messze elmarad a kistérségi (77fő/km 2 ) és a megyei (75 fő/k m 2 ) átlagához képest. Jászdózsa község népessége az elmúlt évtizedben lassú, de csökkenő tendenciát mutat. A népesség fogyásának elsődleges oka az alacsony és csökkenő születési arány. A népesség korösszetétele is megváltozott az elmúlt évtizedekben. A község korösszetételére jellemző adatok tekintetében sajnos elmondható, hogy a 0-14 évesek aránya csökken, még a 60 éven felüliek aránya stagnál. Az utóbbi öt évben az öregedési index 130 % fölött van, vagyis elmondható, hogy a település elöregedő. A település a 3

4 betelepülők számára vonzó lakhelynek számít, mivel egyre többen települnek le. A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. Jászdózsán található etnikum kb. 15 főt számlál, bár a pontos számot nehéz megállapítani, mert a magukat cigánynak vallók száma nem egyezik a lakosság által cigánynak tartott népesség számával. A becsült alacsony létszám indokolja azt, hogy a településen nem működik cigány kisebbségi önkormányzat. A településen hajléktalan személy nincsen. Értékeink, küldetésünk Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, hatálya alá emeli az egyenlő bánásmód követelményét többek között a helyi és kisebbségi önkormányzatok, valamint ezek szervei részére, s megtartási kötelezettséget ír elő jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során. A törvény kimondja továbbá, hogy az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni, illetve lehetőséget teremt a települési önkormányzatok számára, hogy hazánk esélyegyenlőségi programjában meghatározott célokkal összhangban, helyi esélyegyenlőségi programot fogadjon el. A dokumentum célja, hogy elemezze a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. Az a fontos, hogy minden állampolgár számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. Jászdózsa község élve a törvény adta lehetőséggel, a célok minél hatékonyabb megvalósításának érdekében megalkotja a településre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját, mely tartalmazza az Önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Jászdózsa település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, - a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 4

5 A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 5

6 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Jászdózsa község Önkormányzata a helyi szabályozásokra az alábbi rendeleteket alkotta: a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (V.25.) rendelet, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló o 15/2006.( VI.29.) rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2006.(IX.15.) rendelet 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Jászdózsa község szociális szolgáltatásszervezési koncepciója, Jászdózsa község bűnmegelőzési programja, Jászdózsa község költségvetési koncepciója, Önkormányzat gyermekvédelmi beszámolója, Rendőrség, polgárőrség beszámolója, Erdős Alapszolgáltatási Központ beszámolója, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója, Óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősök beszámolója, Településrendezési terv 6

7 Jászsági Közoktatási Intézmény beszámolója 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Jászdózsa a jászberényi statisztikai kistérségbe tartozik, legfontosabb vonzásközpontja Jászberény. A kistérség 4 városból és 14 községből áll. Jászberényben érhető el a szakorvosi ellátás, szaküzletek, középfokú oktatási intézmények, munkaügyi kirendeltség, okmányiroda, kórház, bíróság, földhivatal, rendőrség. A Jászságban a Kistérségi Többcélú Társulás novemberében jött létre Jászsági Többcélú Társulás néven, a kistérséget alkotó valamennyi 18 település, köztük Jászdózsa együttműködési szándékát tükrözve. A társuláson belül működik a Jászsági Támogató Szolgálat, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása népesség nyilvántartás, szociális nyilvántartás, védőnői nyilvántartás, gyermekjóléti nyilvántartás, statisztikai adatbázis, TeIR szakrendszer 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A mélyszegénység viszonylag újkeletű jelenség az emberiség történelmében; a XX. században jelent meg először. Napjainkban egyre gyakrabban használják a mélyszegénység fogalmát. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Ez forintosítva Magyarországon forint havi jövedelmet jelent. Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Ez jelenleg Magyarországon a forintos havi jövedelem. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35%-át teszi ki, közülük a gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimálnyugdíj forintos havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg. A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység ( a szegénység fiatal arca : a szegények mintegy 30%-a 0 17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 7

8 A szegénység - mint szó a szocializmus időszakában tiltott fogalom volt - helyét a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű kifejezések vették át. Magyarországon a mélyszegénységben élők területi elrendeződése nagyjából egybeesik a leghátrányosabb helyzetű kistérségek területével. Leghátrányosabb helyzetű kistérségek Magyarországon (forrás: Ezen térségek leginkább az ország északkeleti részében találhatók; Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Sajó és a Bodrogköz közötti területen, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Másik fontos térség a Dél- Dunántúl bizonyos részei, úgy, mint az Ormánság, vagy Tolna megyében a Tamási kistérség. Jászdózsa statisztikailag nem tartozik a hátrányos települések közé. A településen nincs hivatalos adat a romákról, ezért a következő fejezetekben csak a mélyszegénységben, szegénységben élőket vesszük figyelembe. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A település lakossága anyagi és szociális helyzetét tekintve jellemzően a középréteghez tartozik. Az inaktív lakosok száma: 541 fő, ez az összlakosság 23 %-a. Jászdózsán a gazdaságilag aktív népesség mintegy 720 főre tehető. A lakosság zöme mezőgazdasággal foglalkozik, vagy a környező városokban igyekszik munkalehetőséget találni. A településen jelentős számban működnek vállalkozások, melyeknek tevékenységi köre elsősorban a mezőgazdasági termeléshez és a lakossági alapszolgáltatásokhoz kapcsolódik. Mélyszegénységben élők száma sajnos a településen is egyre nagyobb számban fordul elő, és egyre több az is, akit szegénynek nevezhetünk. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A munkanélküliség adatait vizsgálva elsősorban a fizikai foglalkozásúakat érinti a munkanélküliség. A munkanélküliek számát illetően nem rendelkezünk pontos adatokkal, mert a munkaügyi központba nincsenek bejelentkezve, de a helyi viszonyokat ismerve, döntő többségük állandó munka hiányában alkalmi munkákból és segélyekből tartja fenn családját. Szinte a térség összes önkormányzatára jellemző a magas munkanélküliség, és főleg az apró falvakban az elöregedő lakosság. A gazdasági válság hatása miatt-e vagy sem, az üzemek, gyárak csoportosan küldik el az embereket a munkahelyükről. Az innen kikerülő 45 év feletti munkavállalóknak az elhelyezkedési esélyei alacsonyak. Gyakori eset, hogy a munkavállaló egész életében az adott cégnél dolgozott, ebből kifolyólag nincs tapasztalata az álláskeresésben. Az esetleges átképzéshez, új ismeretek elsajátításához öregnek érzi magát. 8

9 Az ilyen emberek, főleg a férfiak körében, akik a nőktől eltérően nem tudják hasznosítani magukat a családban, a munkanélkülivé válást követően gyors mentális leépülés következik be. A kisebb vállalkozások a képzett, fiatal vagy középkorú munkaerőt keresik. Az idősebbek, különös tekintettel a nyugdíj előtt állók nagyon kicsi eséllyel találnak munkát náluk. A térség munkaerő-piaci helyzetének elemzése alapján tapasztalható, hogy bizonyos tényezők, úgymint az alacsony iskolai végzettség, a képzettség és az alkalmazkodóképesség hiánya, hajléktalanság, a rossz egészségi állapot, a hátrányos helyzetű térségekben vagy településen lévő lakóhely, fogyatékosság vagy életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés, a diszkriminatív munkáltatói attitűdök jelentős munkaerő piaci hátrányok kialakulásához vezetnek. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A munkanélküliek számáról nincs pontos adatunk. A munkaügyi központba bejelentkezetteken kívül tudomásunk szerint még sokan vannak olyanok, akik évek óta nem dolgoznak. Ezek az emberek megszokták a szabad életet, akkor dolgoznak, amikor akarnak, nem tudják a kötöttséget és a szabályokat betartani. Olyan munkanélküliek is vannak, akik megelégszenek az önkormányzattól kapott segéllyel, egyáltalán nem keresnek munkát, évek óta a nyilvántartásunkban szerepelnek. Az önkormányzatunk önkéntes befogadó szervezetként is működik, akik nem tudnak 30 munkanapot igazolni, azok önkéntes munkát vállalhatnak. Ezzel a lehetőséggel minden segélyes él, akit nem tudunk behívni közfoglalkoztatásba. A számadatokat vizsgálva elmondható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma évről-évre nő, és szinte minden korosztályt érint. A nemeket tekintve a férfiak száma a több és azoké, akik 45 év fölöttiek. Az önkormányzatnál aktív korúak ellátását igénybevevő jelenleg 54 fő közül 29 férfi és 25 nő. 54 főből: - 5 fő rendszeres szociális segélyes fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül. Aktív korúak ellátásában részesülők kor és nem szerinti összetétele: éves éves éves összesen férfi nő b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága A munkanélküliek iskolázottságára jellemző az alacsony iskolázottság. A nyilvántartott álláskeresők 30 %-ának csak a 8. általános iskolai végzettsége van. Az aktív korúak ellátásában részesülők közül 1 főnek nincs meg az általános iskolai végzettsége, 33 főnek van általános iskolai végzettsége, 15 fő rendelkezik szakképzettséggel. c) közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás szervezése a településeken kiemelt hangsúlyt kapott, a programok megvalósítása során a foglalkoztatottak létszáma nagymértékben nőtt. Sajnos az utóbbi években a szűkös költségvetés csak olyan közfoglalkoztatás szervezését tudja biztosítani, amelyekhez önerő nem szükséges ben és 2013-ban is részt veszünk a Kistérségi Startmunkaprogramban, fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A településen nagyon kevés a munkalehetőség. Munkahelyek nagyobb számban Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszarun állnak rendelkezésre, így jellemzően ide utazik nap mint nap a jászdózsai ingázók jelentős része. Előnyt jelent, hogy több munkahelynek járatos busza van és az első munkába álláskor nem kell az utazás költségeit fedezni. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük Település szinten ilyen szolgáltatások nem működnek. 9

10 f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) Jászdózsa a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltségéhez tartozik. Jászberény város autóbusszal megközelíthető, de az útiköltség gondot okoz a munkanélkülieknek. Munkaerő-piaci szolgáltatások Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a következők: a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, c) munkaközvetítés. Álláskeresők támogatása A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az Flt a rögzíti. A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt a szerint a legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt a rendelkezik, eszerint pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató. Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. Az Flt a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén. Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt a szerint. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása Nincs adatunk. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Tudomásunk szerint nincs, nem kimutatható. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások E területen az Szt. alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: -Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. -Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. -Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. Az aktív korúak ellátásának feltétele, hogy az egy főre eső fogyasztási egység nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. Ez az egyedülállóknál nem jelent problémát, de ahol a házastárs/élettárs valamelyike jövedelemmel rendelkezik, családtámogatási ellátásban részesülnek és meghaladják az előírt jövedelemhatárt, akkor már 10

11 nem jogosultak az ellátásra és az egyik fél teljesen ellátatlan marad. Ráadásul a munkanélkülisége mellé még a TB ellátása sem biztosított, mert szociálisan arra sem lesz jogosult az egy főre jutó jövedelme miatt. Ugyancsak probléma a házastársaknál/élettársaknál, hogy az aktív korúak ellátását, ezen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak az egyik fél veheti igénybe. Így éljenek meg ketten ,- Ftból. A szociális nyilvántartásból megállapítható, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátásokat szinte azok az alacsony jövedelműek igénylik, akik aktív korúak ellátásában is részesülnek. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció A településen a lakóépületek száma: 1160 db. A lakóépületek állagáról elmondható, hogy az épületek állaga megfelelő, viszont jellemzőek a romos épületek, melyek helyreállításának költsége olyan magas, hogy lebontásra várnak. A lakóépületek kb. 10 %-a lakatlan. A lakások nagyságára jellemző, hogy az átlagos hasznos alapterület 70 m 2. A lakások 75 %-a összkomfortos, 20 %-a komfortos, 5 %-a komfort nélküli. A lakások 97 %-a ellátott vezetékes vízzel. Az ivóvízhálózatba való bekötések száma 1134 db, amelyből 29 db közületi bekötés. Jászdózsa kiépített szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezik. A település 13 éve gázközművel ellátott, a bekötések száma 565. A közintézmények energiaellátása is gázzal történik, azonban még sok háztartás fűtésére használnak szilárd tüzelőanyagot. a) bérlakás-állomány A településen bérlakások nincsenek. b) szociális lakhatás Nem jellemző. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Ilyenről nincs tudomásunk. e) lakhatást segítő támogatások Az önkormányzatnál igényelhető lakásfenntartási támogatáson kívül nincs más lakhatást segítő támogatás ben 167 család vette igénybe ezt a támogatási formát. A téli időszakban az önkormányzat természetbeni ellátással, tüzelőfával segíti a rászorulókat. f) eladósodottság A szegényebb rétegre egyre jobban jellemző az eladósodottság. Azoknál a családoknál, ahol segélyből élnek, a családban van tartós munkanélküli, egyre több azoknak a száma, ahol az udvaron lévő vizet elzárják a tartozások miatt, vagy az áramot kikapcsolják. Ha sikerül az áram tartozást kifizetni, utána már nem vállalják a havonkénti rendszeres díjfizetést, inkább a kártyás áramszolgáltatást vállalják. Annyit fogyaszt, amennyit előre meg tud venni. Sokan a gázszolgáltatást sem tudják felvállalni és áttérnek egyedi fűtésre. Az áram és gázszolgáltatóknál lehet védendő fogyasztóként nyilvántartásba venni azokat a rászoruló családokat, akik valamilyen szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban részesülnek az önkormányzattól. Ilyen esetben a szolgáltató elnézőbb a tartozások részletfizetési lehetőségeknél és az áram vagy gáz kikapcsolásánál. Adósságcsökkentési támogatás nyújtása nem feladata az önkormányzatnak, 3000 fő fölötti településeken adható. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása A tanyavilág már nem jellemző a településre, 1 fő kivételével már mindenki beköltözött a faluba. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete A településen nincs ilyen. a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 11

12 b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról. A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén lehetőségeihez képest saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés A településen egészségügyi szolgáltatások csak korlátozott mértékben vannak jelen a lélekszámból adódóan. Egy körzeti orvos, egy helyettes fogorvos működik. Jelenleg központi orvosi ügyeleti ellátás működik, melynek kistérségi központjai Jászapáti és Jászberény. Az egészségügyi dolgozók szakképzettek, törvényi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkeznek. A védőnőnk jelenleg gyes-en van, egy helyettes védőnő látja el a feladatát, aki heti két alkalommal tartózkodik a településen. Ez az idő nagyon kevés a tanácsadásra, az adminisztrációra, a látogatásokra. Legtöbbször a védőnőn keresztül kerülnek látóterünkbe azok a 0-3 éves gyermekek, akiknek a családja valamilyen problémával küzd. A településen minden hónapban egy alkalommal rendel szülész,- nőgyógyász szakorvos, és gyermekorvos. A szakorvosi és kórházi ellátás igénybe vételére Jászberénybe vagy Szolnokra kell utazni. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A településen minden évben igénybe vehetik a tüdőszűrést. Jászárokszálláson minden évben lehetőség van a nők számára mammográfiás szűrésre. A védőnői tanácsadóban történnek a szűrővizsgálatok és az iskolások oltása. A kisgyermekek csoportos szűrését megszüntették, ezáltal a szülőknek kell a gyermekeket elhozni a státuszvizsgálatokra. Az esetek többségében a szülők lelkiismeretesen eleget tesznek ennek a feladatnak, de még mindig előfordul, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kell kérni, hogy a vizsgálatra eljusson a gyermek. 12

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Szanda Községi Önkormányzat

Szanda Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Szanda Községi Önkormányzat 2013. december 17. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben