BESZÁMOLÓ. Tiszaug Község Szociális Helyzetéről Az Intézmény évi működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Tiszaug Község Szociális Helyzetéről Az Intézmény 2012. évi működéséről"

Átírás

1 Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Intézményvezetőjétől 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 49. sz. BESZÁMOLÓ Tiszaug Község Szociális Helyzetéről Az Intézmény évi működéséről 0

2 Tiszaug Község Szociális helyzete Demográfiai adatok : Az általunk ismert ( ) adatok szerint Tiszaug lakónépesége 939 fő, tényleges állandó lélekszáma 952 fő 60 év felettiek száma 275 fő A Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona ellátottjainak száma : 123 fő Az általános iskola tiszaugi tanulóinak száma : 45 fő az óvodáskorú gyermekek várható száma 2012 szeptembertől fő ben 8 gyermek született, 27 fő hunyt el ebből 60 év alatti 1 fő volt. A halálokok között vezető a sziv-, és érrendszeri, valamint a tumoros megbetegedések. Az egészségi állapot fokozott romlásának leggyakoribb okai mozgásszervi, keringési megbetegedések, kiválasztó szervi : elsősorban veseprobléma, az anyagcserezavarok cukor-, és pajzsmirígy betegségek. A problémák okai fiatalabb korban elsősorban életmódbeli szokásokra, hagyományokra vezethető vissza. Az egászségkárosító szokások jelenléte : az alkohol fogyasztás, valamint a dohányzás szerepe nagyban hozzájárul a külömböző betegségek kialakulásának, mely hosszú távon halálhoz is vezethet. Az egészség csak akkor tartható fenn, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: Biológiai,lelki, mentális, érzelmi és szociális egészség. Az egészséges életmód kialakítása nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. FOGLAKOZTATÁS Magyarországon a 2012-ben végrehajtott közfoglalkoztatási programk hozzájárultak az elmaradott térségben a foglalkoztatás növeléséhez, és az értékteremtés révén gyarapítja a helyiek javait. A Munkaügyi Központ központi adatai alapján településünkön a regisztrált munkanélküliek száma csökkent január 01.-én 72 fő volt nyilvántartásban, míg február 18-án már csak 57 fő. Ebből 27 férfi és 30 nő valamint 13 fő alapfokú végzettséggel, 38 fő középfokú végzettséggel, és 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 25 év alatti 11 fő; év közötti 37 fő, és 55 év feletti 9 fő. Pályakezdő fiatal 11 fő, ellátás nélküli 22 fő, álláskeresési járadékban 11 fő, álláskeresési segélyt III. 4 fő kap, foglakoztatást helyettesítő támogatásban 20 fő részesül. Regisztrálatlan munkanélküliekről nincs adat év év év év év év év 11 fő 6 fő 5 fő 10 fő 5 fő 8 fő 6 fő Az ellátás nélküliek száma a 2012.évi adatok alapján 47 %-kal csökkent. A munkanélküliség kezelésében nagy jelentőségű a közfoglalkoztatás szerepe, amely lehetőséget ad azoknak a munkanélkülieknek az elhelyezkedésében akik a munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni. A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény a tavalyi évben 10 fő munkanélküli nőnek tudott munkát biztosítani. 1

3 Tiszaug Község Önkormányzata szorgalmazza és minden évben keresi a lehetőséget, hogy a legtöbb munkanélküli foglalkozatásában tudjon segítséget nyújtani, egyéneknek családoknak egyaránt. A község számár a legelső és legfontosabb érték : az itt élő ember, mert rajta áll vagy bukik Tiszaug további léte. A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat a szociális törvény alapján az alábbi ellátásokat biztosítja. Aktívkorúak ellátása 32 fő Ft/hó/fő Időskorúak járadéka 2 fő Ft/hó/fő Lakásfenntartási támogatás 80 fő Ft/hó/fő Ápolási díj 5 fő Ft/hó/fő Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 60 gyermek Ft / fő ( augusztuaban, novemberben Erzsébet utalvány ) Átmeneti segély 5 fő Ft Temetési segély 2 fő 8.000Ft/ fő Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogtása 13 fő Ft / fő december 31 napjával az alanyi jogú ápolási díj, időskorúak járadéka, az alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása, folyósítása nem helyben hanem a járásoknál történik. Megszünt a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása is. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt november hónapban már Erzsébet utalványban nyújtottuk, ban mindkét esetben kizárólag Erzsébet utalványban történik a gyermekvédelmi támogatás. Az aktív korúak ellátása túlnyomó részt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket jelenti. Létszámuk sajnos évről évre emelkedik. Különösen ügyeltünk arra, hogy mindegyikük egy év folyósítási időtartam alatt ha máshol nem, az önkormányzat alkalmazásában legalább harminc napot dolgozhasson, hogy ilyen okból el ne veszítse senki a támogatást. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény évi működése A szociális intézmény alapszolgáltatás keretében, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, nappali szociális ellátás, szakosított ellátás keretében idősek otthona ellátásokat biztosítja, és vállalt feladatként ellátja az óvodai intézményi étkeztetést. Alapszolgáltatás keretében: A szociális étkeztetésben 10 főt házi segítségnyújtásban 22 főt, bentlakásos intézményi ellátásban 36 főt összesen : 68 személy ellátását biztsítottuk. Családsegítő szolgálat : Még 2011-ben az éves forgalom 331 volt, és 90 fő igényelt valamilyen segítséget, addig 2012-ben az éves forgalom 333 volt, és 78 fő igényelte a Családsegítő Szolgálat szolgáltatásait. Legfőképpen segélyek igénylése, ellátások igénylése, közüzemi problémák (pl. számlatartozások részletfizetésének igénylése, névátírás), adományok igénylése miatt keresték meg a lakosok a Szolgálatot. 2

4 Az idén már igényelt szolgáltatás volt az adósságrendezéshez történő segítségkérés is. Egyre több az olyan kliens, aki rendszeres kapcsolattartás igényel. Problémáját hosszabb időbe telik megoldani hónaptól a Tiszakécskei Munkaügyi Központtal együttműködik a Családsegítő Szolgálat. Ezt az együttműködést ebben az évben is fenntartottuk. Azok a regisztrált munkanélküliek, akik semmilyem pénzbeli ellátást nem kapnak a Központtól a Családsegítő Szolgálathoz lettek irányítva, ahol havonta kötelező a megjelenés. Minden alkalommal családgondozás, álláshirdetések áttekintése, álláskeresési technikák megismerése történik es évben 10 fő lett a Szolgálathoz irányítva. A Családsegítő Szolgálat szorosan együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal. Nagyobb méretű élelmiszer adományosztás ebben az évben november 23.-án volt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek köszönhetően. 160 család kapott tartós élelmiszert liszt, tészta, cukor, keksz. A lakosság egyre többször hozta be azokat a ruháit, melyeket nem akart kidobni, de már nincs is rá szüksége. A ruhákat igyekszünk igazságosan szétosztani a rászorulók, nehéz helyzetben lévő családok között. Petrezselyemné Szálas Ilona védőnővel ortopéd szűrést szerveztünk, melyen 14 lakos vett részt. Több családnak is segíteni kellett abban, hogy kiutat találjanak abból az adósságcsapdából, amibe kerültek. A nagycsaládosok száma továbbra is nagy. Kevés a fiatal, sok az idős lakos március 20-ig a friss statisztikai adatok még nem érkeztek meg. Pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérem. Az intézményi, és az önkormányzati ünnepségeken is, amiben csak tudok, besegítek. pl: Szociális munka napja, Falu Karácsony. A PROBLÉMA TIPUSA ESETEK SZÁMA 1 Családi - kapcsolati 7 2 Lelki - mentális 8 3 Anyagi 17 4 Foglalkoztatással kapcsolatos 14 5 Ügyintézéshez segítségkérés 93 6 Információkérés 37 7 Egészségkárosodás következménye 11 8 Életviteli 2 9 Családon belüli bántalmazás 0 10 Gyermeknevelési 2 11 Egyéb 51 Összesen : 242 3

5 Szociális étkeztetés : Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt Helyben fogyasztással vagy elvitellel 5 fő 9 fő 9 fő Lakásra szállítással 5 fő 5 fő 7 fő Összesen : 10 fő 14 fő 16 fő Az étkeztetést Tiszaug Község Önkormányzata által kötött szerződés alapján Kecskés István egyéni vállalkozó biztosítja intézményünk részére. Házi segítségnyújtás : Azokról az egészségi állapotuk, szociális körülményeik, koruk, stb., miatt rászoruló személyekről gondoskodunk, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre nem várakoznak. A házi segítségnyújtás célja, feladata: A házi segítségnyújtásnál az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete: saját környezetében életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 4

6 2011.év statisztikai adatok: XII.31-én ellátottak neme, kora ÉV ÉV 1 Férfi év év év év év év év felett - - Összesen : 6 fő 6 fő 2011.ÉV 2012.ÉV 1 Nő év év év év év év év felett 1 1 Összesen : 17 fő 16 fő Ellátotti létszám ben : Házi segítségnyújtás : 22 fő Étkeztetés : 10 fő Házi segítségnyújtásból az idősek bentlakásos otthonába az év folyamán 4 fő költözött be. Idősek Otthona : Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról,ápolásáról valamint lakhatásáról gondoskodunk. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény vagy gondozási szükségletről kiállított igazolás alapján nyújtunk. Ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító csoport gondoskodik. Próbalátogatás : Gondoskodunk arról, hogy a kérelmező és hozzátartozói természetes támogatói meghívást kapjanak intézményi próbalátogtásra. A próbalátogatás során segítő szakember fogadja a kérelmezőt és hozzátartozóit körbevezeti az intézményen, és kérdéseikre kielégítő válaszokat ad. Lehetőség van az intézmény lakóival kapcsolatot létesíteni és tőlük az ellátással kapcsolatban érdeklődni. 5

7 Az engedélyezett férőhelyek száma : 36 Ellátottak száma előző év XII.31.-én : 31 fő Tárgyévben az ellátásból kikerültek száma összesen : 29 fő A tavalyi évben felvételt nyert ellátást igénybevevők száma összesen : 33 fő Ellátottak száma tárgyév XII.31.-én : 35 fő IDŐSEK EBBŐL DEMENS BETEG BENTLAKÁSOS OTTHONA LAKÓI Nő év év év év év év felett 2 - Összesen : 29 fő 2 fő Férdi év év év év év év felett - 1 Összesen : 6 fő 10 fő Munkanélküliség enyhítése: A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény az önkormányzat jóvoltából közfoglalkozatás keretében tavalyi évben 9 fő munkanélküli nőt tudott foglalkoztatni, 1 főt határozott időre munkaszerződéssel foglalkoztattunk. A szakdolgozók éves szabadságának zökkenő mentes kivételét valósítottuk meg, mely nagy segítséget jelentett intézményünknek. Ellenörzések: Molnár István belsőellenőr és a Magyar Államkincstár tartott ellenörzést. Az ellenőrök által megállapított és elmondott iránymutatás szerint végzzük éves munkánkat. Módosítások melyet végre hajttunk : Működési engedély módosítása az idősek bentlakásos otthona ellátási területét kellett megváltoztani Magyarország közigazgatási területére. Az élelmezésvezető kérelmezte áthelyezését szociális gondozó és ápoló munkakörbe 2012 augusztus 01.-vel nem kívánja tovább ezt a munkakört betölteni. Az élelmezésvezetői állást megpályáztattuk és új élelmezésvezető került kinevezésre közalkalmazotti jogviszonyban. Továbbképzési kötelezettség : Az intézmény szakdolgozói létszáma 100 %-os. 12 fő részére került megszervezésre és lebonyolításra személyiség fejlesztő tréning. Ezzel a tréninggel a dolgozók kötelező kreditpontjaikat szerezhették meg. 6

8 Támogatások: Intézményünket a tavalyi év folyamán egyének, családok, egyéni vállalkozók, kisvállalatok és beszállítóink támogatták ruhaneművel, gyümölccsel, üdítővel, süteménnyel.stb. Szivesen fogadtunk és fogadunk minden támogatást. Köszönjük támnogatóink megtisztelő bizalmát. Tisztelt Képviselő testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény évi működéséről és a település szociális helyzetéről ennyiben kívántam beszámolni. Kérem beszámolóm megtárgyalását és elfogadását. Tisztelettel: Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető Kelt : Tiszaug,

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet 8. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2012 évi tevékenységéről Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat 1. Családsegítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben