Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének"

Átírás

1 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 1.) Tsp: Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat évi koncepciójára II. forduló Előterjesztő: Szente Béla polgármester 2.) Tsp: Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjára Előterjesztő: Szente Béla polgármester 3.) Tsp: Előterjesztés folyószámlahitel felvételével kapcsolatos döntésekre Előterjesztő: Szente Béla polgármester 4.) Tsp: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 10/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Szente Béla polgármester 5.) Tsp: Előterjesztés a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Szente Béla polgármester 6.) Tsp: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység ellátására érkezett ajánlatokra Előterjesztő: Szente Béla polgármester 7.) Tsp: Előterjesztés Abonyi Sándor kérelmére az eddig is bérelt földterület további bérlésére vonatkozóan Előterjesztő: Szente Béla polgármester 8.) Tsp: Előterjesztés Nyerlucz Mária belterületi telek vásárlási ügyének határidő módosítására Előterjesztő: Szente Béla polgármester 9.) Tsp: Egyebek Monorierdő, december 16. Szente Béla polgármester 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én 14:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Szente Béla polgármester, dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselők Távollévő: dr. Pácziné Félix Anna, Meghívott: --- Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető Balázs Beatrix igazgatási csoportvezető Megjelent: Nagy Lászlóné Mi Újság Monorierdő újság szerkesztője Szente Béla polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 6 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Szalai Gábor és Dzsupin Imréné képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Kifutné Szerencsi Ildikót. Szente Béla polgármester: Egy napirendi pont van: Interpellációk, kérdések, Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról, 1.) Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat évi koncepciójára II. forduló, 2.) Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjára, 3.) Előterjesztés folyószámlahitel felvételével kapcsolatos döntésekre, 4.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 10/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására, 5.) Előterjesztés a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására, 6.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység ellátására érkezett ajánlatokra, 7.) Előterjesztés Abonyi Sándor kérelmére az eddig is bérelt földterület további bérlésére vonatkozóan, 8.) Előterjesztés Nyerlucz Mária belterületi telek vásárlási ügyének határidő módosítására, 9.) Egyebek. Kérem, aki a napirendi ponttal, a jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslattal egyetért kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület a napirendi pontra, a jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja. Interpellációk Borbás Elvira képviselő: Nagyon sok a vonattal utazó, ingázó ember Monorierdőn. A MÁV a konténert elszállította, vonatjegyet csak a vonaton lehet vásárolni. Az automata nagyon lassú, van aki lekési a vonatot, vagy megkockáztatja és büntetést fizet a vonaton. Az egyik utast majdnem leszállították, mert a vonaton nem a kalauz, hanem másik személyzet jött, akinél nem lehetett jegyet venni. Mivel a konténert elszállították, nincs egy olyan melegedő, ahova az utasok a hó, szél, eső elől behúzódhatnának. Nagyon sok embert érint és joggal háborodott fel a lakosság. Kérem a polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a MÁV illetékeseivel és tárgyaljon ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetéséről. Vonatkésések vannak, nem lehet szó nélkül hagyni. 2

3 Szente Béla polgármester: Megpróbálok velük tárgyalni, bár nem sok reményt fűzök hozzá, mivel megmondták, hogy 2015-ig nem lesz sem váróterem, se melegedő. Borbás Elvira képviselő: Ez egy szolgáltatás, ezért mindenki fizet, a minimum feltételeket teljesítse a MÁV. Jön a hó, a hideg, se egy WC, se egy melegedő. Sürgősen biztosítsák a minimum feltételeket. Szente Béla polgármester: Van egy törvény, mely szerint mi nem feltételes megállóhely vagyunk, hanem rendes megállóhely, így nekik biztosítani kell a minimum feltételeket. Dzsupin Imréné képviselő: Nekem is nagyon rossz tapasztalataim vannak, az automata kétszer vette le a kártyámról a pénzt. A kalauz azt mondta menjek be a Nyugati-pályaudvaron az információba, ott elküldtek egy másik helyre, ahol közölték, hogy menjek át a Keleti-pályaudvarra. Ketten voltunk és kiszámoltam, hogy az Ft-ot a vonaljegyre el is költettem volna. A másik probléma, hogy a vonatindulás előtt 5 perccel, már arra a vonatra nem lehet jegyet venni és hosszú sor áll. Január 1. után nem lehet a vonaton jegyet venni, utána még a kalauzok sem tudják, hogy mi lesz. Négy percbe telt, míg jegyet tudtam venni és nagyon sok idős ember is utazik, aki az automatához nem is ért. Borbás Elvira képviselő: Itt embertelen körülmények vannak, az időjárási viszontagságoknak kitett emberek, WC és minden nélkül. Ezt nem lehet tovább tűrni. dr. Páczi Antal alpolgármester: A település több mint ötezer lélekszámú, erre is lehet hivatkozni. El kell valahogy intézni, hogy a vonaton pótdíj nélkül adjanak továbbra is jegyet. Nyáregyházai lakosok is itt szállnak fel a vonatra. Balogh Gábor képviselő: Az idős emberek a szürkületben vagy sötétben nem is látják mit kell tenniük az automatánál. Szente Béla polgármester: Arra fogok hivatkozni, hogy nagy létszámú község vagyunk, nem feltételes megállóval rendelkezünk, és a kártyahasználat nincs biztosítva. Dzsupin Imréné képviselő: A Harmat és Szellő utcai lakosok kerestek meg, hogy az út javításához anyagilag hozzájárultak. Le van szórva felmart aszfalttal, de nagyon nagy gödrök vannak. Az utak nagyon rossz állapotba kerültek, kérik az útjavítást. Szente Béla polgármester: A rendezési terv tartalmazza, hogy az úthálózatot hogy tartjuk karban. dr. Páczi Antal alpolgármester: Jó lenne venni mart aszfaltot és a közmunkásokkal a gödröket feltöltetni. Borbás Elvira képviselő: A Róka utcában van egy telefonközpont. A lakosok jelezték, hogy egy gödör van kiásva, balesetveszélyes meg kellene nézni. Szente Béla polgármester: Felírtam. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 3

4 Szente Béla polgármester: Van-e valakinek kiegészíteni való? Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 1.) Tsp: Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat évi koncepciójára II. forduló Szente Béla polgármester: Az összevont ülést Borbás Elvira képviselő vezette le, kérem, ha van kiegészíteni valója, mondja el. Borbás Elvira képviselő: Nincs kiegészíteni valóm, maradtak a szempontok. Szente Béla polgármester: Ha nincs hozzászólás a határozati-javaslat: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásakor az alábbi szempontokat veszi figyelembe: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a költségvetési törvényben megállapított létszám alapján állapítja meg a létszámot január 1. naptól, Ft-ot különít el a könyvtáros megbízási díjára és Ft-ot a rendezvények hangosításának biztosítására, az Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság a védőnői szolgálat átköltözésével kapcsolatos tárgyi feltételeinek biztosítását figyelembe veszi. Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2013. (XII. 12.) Kt. határozata az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásakor az alábbi szempontokat veszi figyelembe: - a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a költségvetési törvényben megállapított létszám alapján állapítja meg a létszámot január 1. naptól, Ft-ot különít el a könyvtáros megbízási díjára és Ft-ot a rendezvények hangosításának biztosítására, - az Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság a védőnői szolgálat átköltözésével kapcsolatos tárgyi feltételeinek biztosítását figyelembe veszi. Határidő: azonnal Felelős: Szente Béla polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 2.) Tsp: Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjára 4

5 Szente Béla polgármester: Több alkalommal tárgyaltuk. Felkérném Borbás Elvira képviselőt, ha van kiegészíteni valója, egészítse ki. Borbás Elvira képviselő: Jól áttanulmányoztuk az Esélyegyenlőségi Programot. Nem kívánok semmit hozzáfűzni. Szeretném Sahin-Tóth Jenőnének megköszönni azt, hogy ezt a több mint száz oldalas anyagot elkészítette. Pontról pontra végig mentünk, nagyon jó, tanár létemre azt mondanám, hogy csillagos ötös. Még egyszer nagyon köszönjük ezt a szép munkát. dr. Páczi Antal alpolgármester: Én is csak azt tudom mondani, hogy az anyag nagyon jó és próbáljuk megvalósítani. Borbás Elvira képviselő: A bizottsági ülésen kiegészítettük a civil szervezetek tevékenységeivel. Szente Béla polgármester: A határozati-javaslat: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Monorierdő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés szerint, valamint az elhangzott módosításokkal, a Tür István Képző és Kutató Intézet szakmai javaslatát figyelembe véve fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2013. (XII. 12.) Kt. határozata Monorierdő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Monorierdő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés szerint, valamint az elhangzott módosításokkal, a Tür István Képző és Kutató Intézet szakmai javaslatát figyelembe véve elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Szente Béla polgármester Vargáné Vass Éva jegyző Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoport vezető 3.) Tsp: Előterjesztés folyószámlahitel felvételével kapcsolatos döntésekre Szente Béla polgármester: Ezt tárgyalta a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság is. Kérem, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a Képviselő-testület. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 5

6 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2013. (XII. 12.) Kt. határozata folyószámlahitel kerettel kapcsolatos döntésről 1. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ,- Ft összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételéről döntött. A hitel futamidejét a szerződéskötés január 01-től december 30-ig határozza meg. 2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére. A képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a július 29-én kelt,öb /1 számú, Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés jelen folyószámlahitel igénylésre is kiterjed, ezen folyószámlahitel fedezetét is képezi (ingatlan(ok): 2288/2, 2290/4, 1208, 1209, 1212, 1213, 1234, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1267/4, 1267/5, 1267/6, 1267/7, 1267/8, 1267/10). 3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. Határidő: azonnal Felelős: Szente Béla polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 4.) Tsp: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 10/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására Vargáné Vass Éva jegyző: A rendelet-tervezet két okból módosítaná a jelenlegi hatályos rendeletet. Az egyik, hogy az egyes szociális juttatásokat ildomos lenne feltételekhez kötni, ilyen feltétel lehet a jogszabály szerint a lakókörnyezet tisztán tartása és gondozása. Ez került bele a rendelet-tervezet 11/A. -ába. Konkrét megfogalmazás is van benne, hogy a rendelkezésére álló ingatlanterületének %-át haszonnövényekkel köteles beültetni és gondozni például az, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapna. Amennyiben lehetőség lesz pályázat útján vetőmag, palánta biztosítására, akkor azt megtesszük. A jogszabály módosítás január 1. naptól lépne hatályba január 1. naptól megszűnik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, megszűnik az átmeneti segély és megszűnik a temetési segély. Helyette önkormányzati segélyként kerülhet be a támogatási forma a Képviselő-testület döntésétől függően. A hatáskör gyakorlója továbbra is az Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság lenne, kivéve a krízis segélyt, ami a jelenleg is hatályos 6

7 rendeletünkben is benne van, hogy polgármesteri hatáskör. Az egységesnél a 16. módosulna úgy, hogy önkormányzati segélyt jelent majd, a 16. -t kiegészítettük. A temetési segélynél sávosan javasolnánk megállapítani a temetési segélyben részesíthető szociálisan rászorultak részére a támogatást. Jövőre a törvény nem teszi lehetővé a jövedelemhatár 100%-ban történő megállapítását. A mindenkori öregségi nyugdíj 130%-ánál kevesebb nem lehet. A segélykérő adatlap is megváltozna, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Dzsupin Imréné képviselő: A második oldalon a rendelet-tervezetben az áll, hogy az ingatlanon legalább egy darab, a települési szilárd kommunális hulladék szervezett gyűjtéséhez és szállításához rendszeresített, az ingatlanon keletkező szilárd kommunális hulladék mennyiségéhez mérten elegendő nagyságú szemétszállító edényzet áll rendelkezésre és annak rendeltetésszerű használata a jogosult részéről biztosított. A sólyom utcából nagyon sok segélyes van. Nem tudom, hogy ott mennyi családnak van ott edényzete, mennyien fizetnek szemétszállítási díjat stb. Ki fogja ezt ellenőrizni? Vargáné Vass Éva jegyző: Nem azt írjuk le kötelezettségként, hogy szerezze be, hanem azt mondjuk, hogy az aktívkorúak ellátásának megállapításakor ez helyi rendelet szerint feltétel. Ha nem tudja igazolni, hogy szerződést kötött a KÖVÁL Zrt.-vel a szemétszállításra, ha nem tudja igazolni, hogy az edényzet rendelkezésre áll, akkor ő az aktívkorúak támogatását nem fogja kapni. Dzsupin Imréné képviselő: Ez minél előbb tudatosítani kell az ott lakókkal, mert gondok lesznek. Úgy kell megoldani, hogy olyan helyzet álljon elő, hogy legyen rá idő. Vargáné Vass Éva jegyző: Akkor azt javaslom, hogy a 11/A március 1. napján lépjen hatályba. Dzsupin Imréné képviselő: Tudatosítani kell bennük azt, ha nincsenek meg a feltételek, akkor elesnek a segélytől, de időt kell nekik adni. Én javasolnám, hogy ez március 1. naptól létjen hatályba. Szente Béla polgármester: A megfelelő média felületeken megjelentetnénk, ezzel is elejét lehetne venni annak, hogy illegális szemétlerakó helyeket hoznak létre. Szalai Gábor képviselő: Örömmel hallottam, hogy a házaknál a 30%-ot konyhakertként kell hasznosítani, de mikor ott járok akkor azt látom, hogy a 30%-a nincs beépítve. Van-e olyan jogszabály, hogy az engedély nélkül felépített épületeket lebontassuk, mert többen laknak belső épületekben. Szente Béla polgármester: Most a rendeletről döntünk. Szalai Gábor képviselő: A 30%-os konyhakert nem hozható létre, mert 70% be van építve, 3 4 család lakja a területet. Ezt nem lehet valahogy megszüntetni? Szente Béla polgármester: Lehet, de most arról van szó, hogy az kaphasson segélyt, aki eleget tesz ezeknek a feltételeknek. Az egy következő kérdés, amit a képviselő-társam felvetett, nem a rendelethez tartozik. Szalai Gábor képviselő: Nem mindegy, hogy mennyien laknak egy ingatlanon belül. Dzsupin Imréné képviselő: Ez más területen is probléma, le kell ülni és megbeszélni, de nem 7

8 most. Balogh Gábor képviselő: Nincs megkülönböztetett állampolgár Monorierdőn, mindenkitől ugyan azt kell megkövetelni. Szente Béla polgármester: Ha nincs több hozzáfűzni való, akkor kérem, aki az elhangzottakkal, kiegészítésekkel egyetért az a rendeletet kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 13.) önkormányzati R E N D E L E T E (a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2007. (VII.02.) Kt., 15/2007.(X.01.) Kt., 24/2007.(XII.17. ) Kt., a 3/2009.(II.02.) Kt., a 11/2009.(IV.30.) Kt., a 21/2009.(XI.30.) Kt. rendeletekkel, a 15/2010.(X.29.), a 15/2011. (IX.30.) és a 17/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet módosításáról) Monorierdő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132. (4) bekezdés a) - g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2006. (X.01.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (5) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 2. A R. 4. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben az Sztv.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint lakásfenntartási támogatást, az Sztv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj), önkormányzati segélyt, önkormányzati segélyt állapít meg. 3. A R. 5/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5/A. (2) Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Az ilyen igazolás aránytalanul nehéz beszerezhetősége esetén elfogadható a vizsgált személy nevére szóló bankszámlakivonat (vagy más hasonló hiteles irat) is a bér átutalásáról. Egyéb jövedelmek igazolása csak okirattal, két tanú aláírásával ellátott magánokirattal vagy az önkormányzat nyilvántartásában fellelhető adat alapján fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből (egyéni és társas vállalkozás) 8

9 származó jövedelemként az állami adóhatóság által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. 4. A R. 5/C. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5/C. (2) A lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati segély (egészben vagy részben) indokolt esetben természetben (élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen kifizetése, térítési díjak közvetlen kifizetése) is nyújtható. A kérelemből egyértelműen ki kell, derüljön, hogy a kérelmező melyik formára tart igényt, de ez az Önkormányzatot nem köti. A támogatás természetbeli megállapítását követően az ellátásnak a jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a Hivatal gondoskodik. 5. A R. 16. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Sztv. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 6. A R. 16/A. (1)-(2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 16/A. (1)Az önkormányzati segély megállapítására az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit (Sztv. 45. ), a R. szabályait (R. 31. ) kell alkalmazni. Az önkormányzati segélyről a 17. (4) bekezdés szerinti esetet kivéve a Bizottság dönt. (2)Az önkormányzati segély megállapítására az Sztv a szerinti szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a támogatásban az részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 százalékát, egyedül élő esetében pedig a 150 százalékát. (4)A Bizottság különösen indokolt egyedi esetben, kivételes méltányosságból a támogatásra való jogosultság elbírálása során, az (2) bekezdés szerinti jövedelemhatároktól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 100 százalékával eltérhet. 6. A R. 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1)A havi rendszerességgel folyósított időszaki támogatás legfeljebb 6 hónapig tarthat. Összege havonta nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 százalékát és nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 százalékánál. A Bizottság dönthet úgy is, hogy a kérelmező valós igényeinek megfelelően havonta más-más összegű támogatást állapít meg. 7. A R a az alábbiakkal egészül ki : 11/A. (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, valamint folyósításának egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja (a továbbiakban együtt: jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) A jogosultnak a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje (a továbbiakban ezek együtt: ingatlan), a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságára, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló, ezen -ban szabályozottak szerinti kötelezettségeket kell teljesítenie. (3) Ezen alkalmazása szempontjából a jogosult lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a)az ingatlanon legalább egy darab, a települési szilárd kommunális hulladék szervezett gyűjtéséhez és szállításához rendszeresített, az ingatlanon keletkező szilárd kommunális hulladék mennyiségéhez mérten elegendő nagyságú szemétszállító edényzet áll rendelkezésre és annak rendeltetésszerű használata a jogosult részéről biztosított; b)az ingatlanon, az ingatlan körül lévő járda- és árokszakaszban járda, árok hiányában az ingatlan határától legalább két méter széles területsávban nincs hulladék sem kiöntött, sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban; 9

10 c)az ingatlan körül lévő árokszakaszban nincs a csapadékvíz lefolyását gátoló bármilyen szilárd anyag (pl.: építési törmelék, föld stb.) és azt növények sem akadályozzák; d)az ingatlanon lakók, tartózkodók számára legalább az udvaron, kertben kiépített, emberi használatra műszakilag alkalmas állapotú, s a közegészségügyi követelményeknek megfelelő tisztaságú WC van megépítve, vagy telepítve, s azt az érintettek azt valóban használják is; e)állatok tartása esetén az ingatlanon megfelelően kialakított és az erre vonatkozó szabályok szerint állattartó hely áll rendelkezésre, a trágya megfelelően kezelt; f)az ingatlant határoló kerítés, kapu olyan állapotú, amely megakadályozza az ingatlanon tartott bármely állat elkóborlását, és a kisgyermekek felügyelet nélküli közterületre való kijutását; g)az ingatlanon nincs nyoma elszaporodott mennyiségű káros rágcsálóknak (pl.: patkány, egér stb.), káros rovaroknak (állati parazitáknak, légyinváziónak stb.); h)az ingatlanon nagyobb tömegben meglévő szilárd típusú anyagok (pl.: tüzelő, építési anyag stb.) rendezett formában vannak tárolva; i)az ingatlan mezőgazdasági művelésre alkalmas kertjének, szabad földterületének legalább 70 százalékán ebbe nem számítva a gondozott zöldfelületként hasznosított, parkosított terület, udvar nagyságát megfelelően ápolt módon haszonnövényeket (pl.: zöldséget, gyümölcsöt stb.) termesztenek; j)az ingatlan kertje, udvara, továbbá a hó eltakarítása, a jég- és síkosság mentesítés megtörtént; k)a lakás helyiségei különösen a konyha, WC, fürdőszoba, lakószoba szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen kitakarítottak, rendezettek, szellőztetettek, s ott nincs a szokásos napi mennyiséget meghaladóan szennyes ruha, mosatlan edény, hulladék. (4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozó e rendeletben meghatározott feltételeket a jogosult nem teljesíti, úgy vele szemben a jegyző az aktívkorúak ellátására való jogosultságot megszünteti. (5) A rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozóan meghatározott feltételek nem teljesítését a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele előtt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai szerint megfelelő módon bizonyítani kell (pl.: dátumos fényképfelvétel, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, vagy feljegyzés, tanúvallomás, stb.). Az ellenőrzésre a jegyző, vagy a nevében eljáró köztisztviselő jogosult. (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi határozatával a jogosult számára az ingatlana mezőgazdasági művelésre alkalmas kertjének, szabad földterületének hasznosítása haszonnövény, vagy haszonnövények termelése érdekében természetbeni szociális juttatásként évente vissza nem térítendő támogatást (pl.: vetőmagot, ültetvényt stb.) biztosíthat. (7) A (6) bekezdés szerinti támogatás biztosítása előtt, annak feltételeként a jogosultnak írásban tett nyilatkozatával kell vállalnia, hogy a haszonnövényt fajtájának megfelelő módon folyamatosan, kellő rendszerességgel, gyakorisággal ápolja, gondozza, neveli (elülteti, locsolja, gyom mentesíti, s elvégzi a szükséges növényvédelmi munkákat stb.), majd a termést betakarítja és hasznosítja. Amennyiben a jogosult vállalásának nem tesz eleget, úgy a támogatást nyújtó határozattal a támogatás visszafizetésére kötelezheti. 8. A R a az alábbiakkal egészül ki : 16/B. (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek a 16/E. -ban foglalt kivétellel -, aki a 16. szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 százalékát nem haladja meg. (2) Az önkormányzati segély egyszeri összege a 16/E. -ban foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, mint Ft. (3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege a 16/E. -ban foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül, 10

11 b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. (4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg. (5) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. (6) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Községgazdálkodási Csoportja gondoskodik. 16/C. (1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény megállapításának a 16/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. (2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás. (3) Rendkívüli gyógyszersegélyre megállapított önkormányzati segély elsősorban természetben adható. 16/D. (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell az 5/A. szerinti jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. (2) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani 16/E. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 százalékát. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát - a jogszabályban meghatározott adatok feltüntetését követően - az eltemettetőnek vissza kell adni. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 százalékát; b) 15 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát; c) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 százalékát; d) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát nem haladja meg. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a Babérkoszorú Temetkezési 11

12 Vállalat által évente kiadott tájékoztató alapján kerül megállapításra. (5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 16/F. (1) Az önkormányzati segély megállapítására az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit (Sztv. 45. ), a R. szabályait (R. 31. ) kell alkalmazni. Az önkormányzati segélyről a 17. (4) bekezdés szerinti esetet kivéve a Bizottság dönt. (2) Az önkormányzati segély megállapítására az Sztv a szerinti szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a támogatásban az részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 százalékát, egyedül élő esetében pedig a 150 százalékát. 8. (1) A R. 1. számú melléklettel egészül ki: 1.számú melléklet a 10/2006. (X. 01.) Kt. rendelethez Monorierdői Polgármesteri Hivatal 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A. Telefon: Fax: KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ Állampolgársága: magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert. (a megfelelő rész aláhúzandó) Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy. (a megfelelő rész aláhúzandó) 12

13 4./ Lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) 5./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Rokonsági fok (család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka: 13

14 Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg. ) a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra kérem. III. Jövedelmi adatok* A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.) 4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj, stb.) 7. Munkaügyi szervek által folyósított Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme 14

15 rendszeres pénzbeli ellátás 8. Föld és bérbeadásából származó jövedelem 9. Egyéb (pl.: ösztöndíj) 10. Összes jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó (* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) IV. Egyéb nyilatkozatok: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. Monorierdő, 20 év hó nap kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása/bejegyzett élettársa aláírása Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) Monorierdő, 20 év hó nap kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása/bejegyzett élettársa aláírása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 15

16 I. Személyi adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, 16

17 életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. III. Mellékletek: A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges. Csatolandó mellékletek:,a jövedelme igazolására: a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Monori Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat, e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat, f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat - 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását - Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. - minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet. 9. Hatályát veszti a R a. 17

18 Záró rendelkezések 10. (1) E rendelet kihirdetése napjával lép hatályba. (2) A rendelet 7. -a március 1-jén lép hatályba. (3) Kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. 5.) Tsp:Előterjesztés a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2006. (X. 01.) Kt. rendelet módosítására Vargáné Vass Éva jegyző: A rendeletünk kiüresedett, mert eddig is csak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást tartalmazta a jogszabályok változása következtében, illetve az óvodáztatási támogatást. Most csak az óvodáztatási támogatás marad meg. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szakaszt január 1. naptól helyezze hatályon kívül, mivel a szociális rendeletbe beépítésre került ez a támogatási forma. Szente Béla polgármester: Ha nincs hozzászólás kérem aki egyetért a rendelettervezettel az kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 13.) önkormányzati R E N D E L E T E A gyermekvédelmi támogatásokról (a 11/2007. (VII.02.) Kt., 14/2007.(X.01.) Kt., a 2/2009. (II.02.) Kt. rendeletekkel módosított 11/2006. (X.01.) Kt. rendelet módosításáról) Monorierdő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) szabályaira a gyermekvédelmi támogatásokról 11/2006. (X.01.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A rendelet a Gyvt. hatálya alá tartozó azon gyermekre és szüleire terjed ki, akik Monorierdő községben állandó bejelentett lakóhellyel, vagy (a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kivételével) olyan bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, ahol életvitelszerűen tartózkodnak. 2. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Gyvt. alapján Monorierdő Község Önkormányzata óvodáztatási támogatást nyújt.. 3. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmet személyesen a Monorierdő Községi 18

19 Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. A kérelem a hivatalba postai úton is előterjeszthető. (2) A kérelmet kizárólag a Hivatal által megszerkesztett kérőlapon lehet előterjeszteni. Ettől eltérő esetben a kérelmezőt a Ket. vonatkozó szabályai szerint, postai úton beérkezett kérelem esetében a megfelelő kérőlap egyidejű megküldésével hiánypótlásra kell felszólítani. A kérőlapoknak olyan adattartalmúnak kell lenniük, amelyek alapján biztosítható a Gyvt (1) bekezdése szerinti nyilvántartás teljes körű vezetése. 4. A R. 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4.. (6) Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása csak a munkáltató (foglalkoztató) által kiállított igazolással lehetséges. Egyéb jövedelmek igazolása csak okirattal, két tanú aláírásával ellátott magánokirattal vagy az Önkormányzat nyilvántartásában fellelhető adat alapján fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási tevékenységéből (egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként a Nemzeti Adó és Vámhivatal által igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni. Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. 5. A R. 4. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép: 4. (11) Hiánypótlási kötelezettség elmulasztása esetén a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani. 7. Hatályát veszti a R. 2. (4), a 3. (2), a 4. (14) bekezdése, valamint az 5. és a 6. -a. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet kihirdetése napjával lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. 6.) Tsp: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység ellátására érkezett ajánlatokra Vargáné Vass Éva jegyző: december 31. napig a Benedek Kft. látja el a feladatot. Két ellenőrzési jelentést készítettek el, jogszabályi nem meg felelősség miatt kénytelen voltam mind a két ellenőrzési jelentést visszautasítani. A benyújtott számlákat még nem fizettük ki, az önkormányzat jogi képviselőjéhez fordultam jogi állásfoglalásért abban a tekintetben, hogy a teljesítésigazolást megadhatom-e ebben az esetben. Az ügyvéd úr javaslata az volt, hogy mindenféleképpen javasolja a szerződésünk módosítását és azt követően ki lehet adni a teljesítés igazolását. A jövőre vonatkozóan három ajánlatot kértünk be, ebből két cég nem lesz ismeretlen a Képviselőtestület előtt, mert már dolgoztunk velük. Az egyik az I.K.SZ. 98. Kft. a másik a Kistérségi Ellenőrzési Központ, de inkább azt mondom, hogy Majláth Konrád és akkor mindenki tudja, melyik cégről van szó. A harmadik a Szalkay István által vezetett Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda. Majláth úrtól még nem érkezett meg az ajánlat a kolléganő szóban tájékoztatott, hogy ő is elküldte az ajánlatát, de még nem érkezett meg. Felolvassa az ajánlatokat és az ajánlott ellenszolgáltatási díjakat évben három vizsgálatot terveztünk két vizsgálatot és egy ad hoc vizsgálatot, ami nem biztos, hogy megvalósul csak akkor, ha szükség lesz rá. Kérem a Képviselő-testületet, hogy mindhárom ajánlatot fontolja meg, ebből már két cég munkáját ismerjük, a Szalkay István által vezetett cég számomra is ismeretlen. Olyan cégeket próbáltunk kiválasztani, akik rendelkeznek a megfelelő képesítéssel és megfelelő szakember állománnyal, továbbá az önkormányzati szektorban van szakmai gyakorlatuk és tapasztalatuk. 19

20 Az I.K.SZ. 98. Kft. ajánlat Ft, a Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda ajánlata Ft+Áfa, a Kistérségi Ellenőrzési Központ ajánlata Ft+Áfa. Borbás Elvira képviselő: Akkor a Majláth Konrád cége adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vargáné Vass Éva jegyző: Mióta az önkormányzat megalakult, azóta Majláth úr látta el a belső ellenőrzési feladatokat. Én személy szerint és a hivatal dolgozói is jó kapcsolatot tudott vele ápolni, bármikor kérdeztünk vagy segítségre volt szükségünk a rendelkezésünkre állt. Az biztos, hogy a következő évre a három ellenőrzés kevés. Ha lesz belső ellenőrzési vezetőnk és a jogszabályi követelményeknek is meg tud felelni, akkor ezen még lehet változtatni, hogy négy-öt ellenőrzés is bele fog férni. Dzsupin Imréné képviselő: Most is volt belső ellenőrzés, soha nincs probléma, megkapjuk az anyagot, hogy minden rendben van. Itt most azt kell kiválasztani, hogy kivel kössünk szerződést. Borbás Elvira képviselő: Javaslom, hogy válasszuk a Kistérségi Ellenőrzési Központot, mivel ők adták a legkedvezőbb ajánlatot. Szente Béla polgármester: Az önkormányzat működésénél elengedhetetlen a belső ellenőrzés. Aki most végzi a feladatot még futólag sem mutatkozott be, Majláth úr bár mikor a rendelkezésünkre állt. Kérem aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a Kistérségi Ellenőrzési Központ ajánlatát fogadjuk el, az kézfeltartással fogadja el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2013. (XII. 12.) Kt. határozata a évben történő belső ellenőrzési tevékenység ellátásáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési tevékenység ellátására érkezett ajánlatok közül a Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 24. III. e. 2., adószáma: , cégjegyzék szám: ) ajánlatát fogadja el. Határidő: azonnal Felelős: Szente Béla polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 7.) Tsp: Előterjesztés Abonyi Sándor kérelmére az eddig is bérelt földterület további bérlésére vonatkozóan Szente Béla polgármester: A javaslat, hogy évben a bérleti díjat 20.- Ft/m2/év határozza meg. Ha nincs hozzászólás a határozati javaslat: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselőtestülete bérbe adja az 1267/10 helyrajzi számú, 612 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Abonyi Sándor, 2213 Monorierdő, Futó u. 30. szám alatti lakosnak január 1-től december 31-ig szólóan. A bérleti díj összegét a 201/2013. (X. 30.) Kt. határozat szerint 20 Ft/m 2 /év összegben lett meghatározva. Felhatalmazza Szente Béla polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt a haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: azonnal, felelős Szente 20

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. Személyes adatok: I. Az igénylő adatai Név:, Születési név: Születési

Részletesebben

I. Az igénylő adatai:

I. Az igénylő adatai: KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési neve / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. Telefon: (33) 514-320

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. Telefon: (33) 514-320 1. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. Telefon: (33) 514-320 Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 1. melléklet a./2013. (.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I.

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 3. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ a) Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

I. Születési Támogatást igénylő szülő/családbafogadó gyám adatai: Neve:... Születési neve:. Születési hely, idő (év, hó, nap):. Anyja neve:.

I. Születési Támogatást igénylő szülő/családbafogadó gyám adatai: Neve:... Születési neve:. Születési hely, idő (év, hó, nap):. Anyja neve:. 7. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Települési Születési Támogatás megállapításához Kérem, hogy gyermekem születésére való tekintettel szíveskedjenek Települési Születési

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Eseti krízistámogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Eseti krízistámogatás igényléséhez 5. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Eseti krízistámogatás igényléséhez I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott

Részletesebben

Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:

Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. I. Az igénylő adatai: (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

KÉRELEM. I. Az igénylő adatai: (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) KÉRELEM Alulírott azzal a kéréssel fordulok Tompa Város Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi körülményekre tekintettel önkormányzati segélyt szíveskedjen megállapítani. I. Az igénylő adatai: (Nyomtatott

Részletesebben

Kérem, hogy részemre szíveskedjenek gyógyászati segédeszköz támogatást megállapítani az alábbi indokokra tekintettel:...

Kérem, hogy részemre szíveskedjenek gyógyászati segédeszköz támogatást megállapítani az alábbi indokokra tekintettel:... KÉRELEM Iktatás helye: Települési Gyógyászati segédeszköz támogatás megállapításához Kérem, hogy részemre szíveskedjenek gyógyászati segédeszköz támogatást megállapítani az alábbi indokokra tekintettel:....

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Egészségügyi települési támogatás megállapításához 6. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Egészségügyi települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ a) Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM. Települési Ápolási Támogatás megállapításához. 5. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez

KÉRELEM. Települési Ápolási Támogatás megállapításához. 5. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez 5. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Települési Ápolási Támogatás megállapításához Kérem, hogy részemre szíveskedjenek megállapítani az ápolási támogatást arra való

Részletesebben

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:.

KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. KÉRELEM Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás igényléséhez (Zsombón lakóhellyel rendelkezők részére) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M Jászdózsai Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Telefon: 57/436-060, Fax: 57/436-020 e-mail: jegyzo@jaszdozsa.hu TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M I) Személyi adatok A kérelmező

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM temetési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapításához

KÉRELEM. települési támogatás megállapításához 1. melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 8697. Öreglak, Fő u. 14. KÉRELEM települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési

Részletesebben

KÉRELEM Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM Életkezdéshez nyújtható települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapítására

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapítására 7. Melléklet a 11/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez 1. Az igénylő adatai: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapítására Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. számú melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez. Születési helye, ideje (év, hó, nap) Név (születési név) Társadalombiztosítási Azonosító Jele

2. számú melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez. Születési helye, ideje (év, hó, nap) Név (születési név) Társadalombiztosítási Azonosító Jele 2. számú melléklet a../.(..) önkormányzati rendelethez Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 8697. Öreglak, Fő u. 14. KÉRELEM lakhatási támogatás megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

3. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapításához I. Az igénylő adatai /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

2/2013.(II.28.) 6/2012 (II.28.)

2/2013.(II.28.) 6/2012 (II.28.) Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselőtestülete Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályiról szóló,

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

11. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Iskoláztatás miatt jelentkező többletkiadások miatti anyagi segítségre

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Iskoláztatás miatt jelentkező többletkiadások miatti anyagi segítségre Személyi adatok KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Iskoláztatás miatt jelentkező többletkiadások miatti anyagi segítségre A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának 20/2013.(XII.17.) rendeletéhez

2. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának 20/2013.(XII.17.) rendeletéhez 2. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának 20/2013.(XII.17.) rendeletéhez Erdőkertes Polgármesteri Hivatal cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. honlap: www.erdokertes.hu tel: 06-28-595-046 fax: 06-28-595-041

Részletesebben

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2170 Aszód. Szabadság tér 9. Tel.:06-28/500-691 Fax.:06-28/400-575.aszod@aszod.hu www.aszod.hu Ügyfélfogadás: hétfő,

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának /2013.( ) rendeletéhez

4. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának /2013.( ) rendeletéhez 4. számú melléklet Erdőkertes Önkormányzatának /2013.( ) rendeletéhez Erdőkertes Polgármesteri Hivatal cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. honlap: www.erdokertes.hu tel: 06-28-595-046 fax: 06-28-595-041 KÉRELEM

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE Az igényelt támogatás formája: *A megfelelő rész aláhúzandó - eseti önkormányzati segély általános eseti önkormányzati segély gyógyszersegély temetési segély -

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: (52) 517-750 Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 2.számú melléklete TEHETSÉGES

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 6. melléklet az 5/2015.(II.5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben