Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT"

Átírás

1 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette: Kovács Nóra Ifjúságsegítő FSZ Eger 2011

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A közösségfejlesztés fogalma: A közösségfejlesztés módszerei és színterei: Ifjúsági közösségek sajátosságai: A vizsgált ifjúsági közösség sajátosságai Vámosmikola rövid bemutatása Demográfiai adatok: Település ifjúságának sajátosságai A megismert ifjúsági közösség erőforrásai, hiányai, lehetőségei Oktatási rendszer: Egészségügy: Szociális ellátások rendszere: Közművelődés, közösségi élet: Sporttevékenység Egyesületek, civil szervezetek:...13 A, VÁMOSMIKOLAIAK KULTURÁLIS EGYLETE...13 B, MIKOLAI IFJÚSÁGI EGYESÜLET Munkaerőpiac A problémamegoldás lehetőségei, és a fejlesztés iránya Oktatási rendszer: Egészségügy: Közművelődés, közösségi élet: Sporttevékenység: Egyesületek, civil szervezetek: Munkaerőpiac: Összegzés...25

3 1. Bevezetés A szakdolgozatom készítésekor Vámosmikola településre koncentráltam, vagyis a lakhelyemre. Az egy éves ifjúsági cselekvési tervezet intézkedéseket és terveket tartalmaz. Ezek persze egyelőre még csak elképzelések, de a szakmám végeztével, egyesületbe belépve, vagy a falu ifjúságsegítőjeként dolgozva mindenképpen szeretném megvalósítani. A terv készítése során sok emberrel kerültem kapcsolatba, akik szívesen fogadtak és segítőkésznek bizonyultak. Örömmel vették az elképzeléseimet, és biztosítottak abban, hogy a jövőben számíthatok rájuk. Fontosnak tartják, hogy a falu ifjúságának életét közösen felfrissítsük. A dolgozatom első részében a közösségfejlesztés fogalmát, majd az ehhez tartozó módszereket szeretném ismertetni és felvázolni a második fejezetben. A harmadik egység foglalkozik az ifjúsági közösségek sajátosságaival, azzal, hogy az egyén miként helyezkedik bele egy-egy csoportba, milyen érdekek vezérlik és mik befolyásolják döntését. Ezután térnék rá a lakhelyem, Vámosmikola rövid bemutatására: területi elhelyezkedésére, a térségben betöltött szerepére, valamint az általam vizsgált ifjúság helyzetének ismertetésére. Ezt követően szeretnék betekintést nyújtani az adott ifjúsági közösség lehetőségeibe. Felvázolom az egyes területek, mint az oktatás, egészségügy, szociális ellátások rendszere, közösségi élet, sport, egyesületek és a munkaerőpiac helyi szintű erőforrásait, hiányait. A dolgozat következő részében térnék rá a problémamegoldás lehetőségeire, valamint a fejlesztés irányára, figyelembe véve a közösség fejlesztésében végezhető feladatokat és módszereket. Ennek érdekében minden területhez hozzárendeltem egy Cél-Eszköz-Módszer táblázatot, melyben a konkrét elképzeléseimet összegzem, de még nem a részletekig kidolgozva. 3

4 2. A közösségfejlesztés fogalma: A szakma gyökerei Magyarországon a közművelődés, és a művelődési otthonok munkájához nyúlnak vissza. Itthon a fogalom az 1970-es évek közepétől jelent meg, míg az USA-ban az 1920-as, Nyugat-Európában pedig a 70-es évek elejében alakult ki. Nyugaton a városiasodás okozta szegénység, Magyarországon a helyi cselekvés, a közösségek, a társadalmi életben való aktív részvétel, vagyis a demokrácia hiánya hívta életre. Napjainkra mind külföldön, mind itthon az önálló humán segítő szakma részévé vált. Legfőbb célja a társadalmi kirekesztettség elleni harc és a demokratikus részvétel és önszerveződés fokozása. A közösségfejlesztés szakmai profilja: A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community organisation) elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben különösen fontos szerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. 1 A közösségfejlesztés lényege a lokalitásban, a helyi, településszintű vagy regionális cselekvésben és fejlesztésben jelölhető meg A közösségfejlesztés módszerei és színterei: A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság aktivizálásával kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossá tételével folytatódik, melynek során mind többen kapcsolódnak a folyamathoz, és eljutnak a közösségben megfogalmazódó feladatok felismeréséhez, tervezéséhez és közösségi megoldásához. Módszercsoportok és főbb módszereik: 1. Helyi nyilvánosságot szervező módszerek - helyi információk, hírek gyűjtése, generálása 1 Varga A. Tamás, Vercseg Ilona dr.: Közösségfejlesztés. Bp, 1998, Magyar Művelődési Intézet. 4

5 - külső hírekből a helyi vonatkozásúak gyűjtése - helyi információs csatornák kiépítése: helyi médiumok (közösségi újság, közösségi rádió, közösségi televízió); hirdetőtáblák, szórólapok; fórumok stb. - helyi kalendárium kialakítása: a helyi tudás gyűjteménye - közérdeklődésre szánt helyi hírek továbbítása régiós, országos, nemzetközi fórumokra 2. Együttműködést fejlesztő módszerek - személyek közötti együttműködés, információcsere - szervezetek közötti együttműködések: közös programok, tevékenységek, együttműködési megállapodások - szektorok (állami, piaci és nonprofit) közötti együttműködés - civil szervezetek alapítása, működtetése, tagságuk és tevékenységük fejlesztése - nyilvános gyűlések, ülések, fórumok szervezése - helyi akciók, tüntetések, demonstrációk szervezése - tanácsadó szolgáltatások kialakítása - lobbytevékenység - közösségi ünnepek, rendezvények, fesztiválok szervezése 3. Gazdaságfejlesztő módszerek - a település elsődleges népességmegtartó ereje a helyi munkalehetőség, megélhetés - kistelepüléseken a közszféra meghatározó munkahelyteremtő - közösségi alapú, önszerveződő közösségi vállalkozások, civil szervezetek generálása a cél - meglevő, kihasználatlan erőforrások feltérképezésére és a települési és környéki igények felmérésére alapozódik - a közösségben, a közös tudásban rejlő erő kiaknázása 4. Településfeltáró módszerek - településszociológiai terület - erre alapozhatók a településfejlesztések - főbb forrásai: elsődleges és másodlagos dokumentumforrások, interjúk, kérdőívek, megfigyelések - fő tartalmi elemei: - A település története 2 5

6 - A település környezete 3 A közösségfejlesztés során hét fázis figyelhető meg: 1. kapcsolatfelvétel, a résztvevők bevonása, cselekvő tényezők összegyűjtése; 2. a helyzet feltárása; 3. a közösség véleményének feltárása; 4. a feladatok megtervezése, cselekvési terv készítése; 5. technikák elsajátítása, a közösségek megalakulása; 6. a közösség külső és belső kapcsolatainak aktivizálása, érdekérvényesítés; 7. a munka koordinálása, a folyamatok értékelése és a továbblépés tervezése. 4. Ifjúsági közösségek sajátosságai: Az egyén egyszerre több közösség tagja is lehet. Ezek a közösségek sokfélék lehetnek: iskolai, baráti, internetes csoportok stb. Azt, hogy ki milyen csoport tagja szeretne lenni, sok minden befolyásolja, jelentős mértékben az érdekek és az értékek a meghatározók. Az ifjúsági közösségeknél figyelhető meg a legjobban, hogy milyen hatással van az egyénre egy közösség. Az ifjúsági közösségekre jellemző, hogy megalakulásuk színtere az iskola. Serdülőkorban indul el a felnőttektől való függetlenedés folyamat, ezért a kortárscsoportok szerepe és befolyása jelentős mértékben megnövekszik. Fontosabbá válnak a baráti kapcsolatok, az érzelmi támasz és az elköteleződés. Leginkább olyan társaságot választanak, ahol hasonló emberekkel találkozhatnak. Nagyon fontos, hogy az iskolában a tanulás mellett lehetőség legyen közös élmények átélésére. Az osztályközösség nem tekinthető ifjúsági közösségnek mivel az egy formális közösség, melyet készen kapunk. Az iskolákban az osztályokon kívül létrejövő ifjúsági közösségek spontán módon, alulról építkezve szerveződnek, összetartó erejük a benne résztvevők hasonló mentalitásából, életkorából, érdeklődési köréből fakad. Azzal, hogy a fiatalok cselekvően vesznek részt egy közösség életében, nő az önbecsülésük és magabiztosabbá válnak. A közösség további nagy előnye, hogy biztonságot nyújt a fiatalok számára mind fizikailag, mind lelkileg. Egy helyi ifjúsági közösség is működhetne, mint d1c ac98?opendocument#legr%c3%b6videbben 3 Közösségfejlesztés segédletek. EKTF. 6

7 önszervező intézmény egy település életében, és ebben a folyamatban a tanárok, az iskolák és az önkormányzat közvetítő, segítő szerepet játszanak. A helyi fiatalok jobban megismerhetnék városukat, bekapcsolódnának és aktívan részt vennének a település életében, mindezzel erősítve polgári szerepüket és azt az érzést, hogy szükség van rájuk. Az ifjúsági közösségfejlesztés célja a fiatalok önbizalmának erősítése, cselekvési kedvük növelése, a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása, közösségeik önszerveződésének elősegítése és érdekeik nyilvános megjelenítése. Az ifjúsági közösségfejlesztés révén a fiatalok képesek lesznek bekapcsolódni a település életébe, a helyi kérdések alakításába, amely valódi részvételhez vezet. 4 Az ifjúsági közösségfejlesztés egyik fő célja a fiatalok tudatosabb életre való nevelése. Fontos továbbá, hogy az ifjúsági közösségfejlesztés reális kamaszkori igényekre és problémákra épüljön, mert a fiatalok nyitottabbak és motiváltabbak az aktív szerepvállalásra, ha a meglévő tudásukra alapoz a fejlesztő tevékenység. 5. A vizsgált ifjúsági közösség sajátosságai 5.1 Vámosmikola rövid bemutatása Vámosmikola a Börzsöny hegység nyugati peremén, az Ipoly közelében, közvetlenül a magyar-szlovák határ mellett fekszik Vámosmikola. Szomszédos Perőcsény és Nagybörzsöny községekkel, illetve az Ipolyon túl Ipolyszakállos, Ipolybél és Ipolypásztó településekkel. Változatos a község határa, szinte minden domborzati forma megjelenik benne, de a leggyakoribbak a lankás dombok. A délkeleti erdős része, a Börzsöny hegyvonulata a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik Vámosmikola a mai napig a környék központi településének számít. Heti vásárait a mai napig gyakran látogatják a környék lakói. Itt helyezkedik el a Tűzoltó-, és a Mentőállomás is, mely őrködik a szomszédos falvak biztonsága felett. A határban folyó Ipolyon rövid időn belül gyaloghíd ível majd át a túlpartra. Így a trianoni határral elreteszelt, hajdan Mikolát is kiszolgáló ipolypásztói vasútállomás kilencven év után ismét elérhetővé válik az itt élők számára. 4 Az ifjúsági munka fogalomtára. 35.o 7

8 5.2. Demográfiai adatok: A falu összlakossága 2009-es adatok szerint: 1637 fő ben: 1657 fő ban: 1684 fő ben: 1672 fő. A helység lakóinak nemzetiségi kötődése népszámláláskor 2001-ben: magyar: 97,6%; cigány: 3,7%; ismeretlen, nem válaszolt: 1,6% A helység lakóinak vallási összetétele 2001-ben: római katolikus: 73,5%; görög katolikus: 0,4%; református: 12,4%; evangélikus: 1,7%; más egyházhoz, felekezethez tartozik: 0,8%; nem tartozik egyházhoz, felekezethez: 5,1%; ismeretlen, nem válaszolt: 6,0% A 2009-es adatból a éves korosztály: 161 férfi, és 154 nő Település ifjúságának sajátosságai Több adatot nem tudtak a rendelkezésemre bocsátani. Ami köztudott, hogy a fiatalok elég nagy része hagyja el a falut az iskola, a munkalehetőség, vagy a lakhelyváltoztatás miatt. Évente azonban több család is érkezik a faluba letelepedés céljából, de ez a kivándorlást nem tudja kellőképpen javítani. Munkalehetőség miatt sokan ingáznak a közeli városokba, gyárakba. Ami a faluban tartja őket, az a család, de anyagilag a családfenntartás komoly problémát jelent számukra. Több munkahelyre lenne szükség, amit az állam a vidékfejlesztési programmal valósíthatna meg. Vámosmikola demográfiai adatai akkor tudnának látványosan javulni. Megfigyeléseim azt bizonyítják, hogy a falu ifjúsági korosztálya nincsen kellőképpen foglalkoztatva. A középiskola befejezése után kevesen tanulnak tovább felsőoktatási intézményben. Akik kimaradnak az iskolából megpróbálnak elhelyezkedni megfelelő szakképzettség nélkül. Nincs olyan szolgáltatás a településen, ami arra ösztönözné őket, hogy kiválasszák a számukra legideálisabb szakmát, vagy esetleg folytassák tanulmányaikat. A másik problémát abban fedeztem fel, hogy a faluban élő fiataloknak nincs lehetőségük a szabadidő hasznos eltöltésére. Nincsenek megfelelő kulturális programok. Ennek hiánya több problémát gerjeszt. Nagyon sok fiatal tölti szabadidejét a helyi vendéglátó ipari egységekben, ami nem hat pozitívan személyiségük formálására, de más hiányában ezt választják. 8

9 6. A megismert ifjúsági közösség erőforrásai, hiányai, lehetőségei 6.1. Oktatási rendszer: A vámosmikolai iskola 300 éves múltra tekinthet vissza, hiszen oskolamesteréről az as évek elején tettek először említést. Iskolánkba a környező településekről is járnak tanulók tól a község és a Börzsöny-vidék középfokú agrárvégzettség iránti igényeinek kielégítését szolgálta a Váci Mezőgazdasági Technikum (később: Szakközépiskola) kihelyezett osztályok működtetésével. Ez a képzési forma 2001-ben fejeződött be. Az 1948-ban államosított általános iskola kezdetben a katolikus iskola épületében működött, majd rövidesen az Esterházy Huszár-kastélyban került elhelyezésre, majd az as években a növekvő gyermeklétszám és étkeztetés miatt az épületet bővíteni kellett szeptember 1-jétől iskolánknak is megszűnt önállósága, a szobi kistérségi társulás által fenntartott iskola tagintézményévé váltunk. Iskolánk több mint 15 éve biztosítja a szobi zeneiskola kihelyezett tagozatának elhelyezését. Az egyházak hitoktatási tevékenységéhez három felekezet (római katolikus, református, evangélikus) számára nyújtunk elhelyezési lehetőséget. Vámosmikolán az iskola rendelkezésére áll: 9 tanterem, fizika-kémia szaktanterem, számítástechnika terem (14 tanulók által használható, felújításra szoruló számítógéppel + egy tanári géppel, 1998 óta a SULINET keretében Internet-elérhetőséggel), könyvtár, kisméretű tornaterem (a községi szabadidőközpontban 24x36 m-es tornateremmel) sok sporteszközzel, a közelmúltban felújított mosdóhelyiségekkel; átlagosnak mondható eszközellátottsággal. Tanulók létszámának alakulása: Tanév 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o Összesen 2004/ / / Továbbtanulás: 2005/ / /2009 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskolai

10 képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanult tovább Összesen Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy az utóbbi hat évben, között 10 tanulónak szűnt meg úgy a tankötelezettsége, hogy nem fejezte be a nyolc általánost. Ennek okai: évfolyamismétlések, magas hiányzás. Tanórán kívüli foglakozások, szabadidős programlehetőségek Az iskola törekvése, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítson a tanórán kívüli hasznos szabadidőtöltéshez, tanuláshoz, öntevékeny formákhoz. Az iskola valamennyi diákja részt vett a legközelebbi, a török harcokból ismert hősi helytállás példájaként is emlegetett Drégelyvárnál tett kiránduláson. A helytörténeti szakkörösök kétszer jártak Selmecbányán, két túrát tettek a Börzsönyben. A környezetvédelmi szakkörösök Zebegényben és Szobon jártak, a kézműves szakkör tagjai helyben alkottak. A tanév végén szinte mindegyik osztály megszervezte osztálykirándulását. Megrendezésre került az őszi teremdíszítési verseny, és a tökfaragás. Zeneiskolába mintegy 30-an jártak, a táncoktatás részére az iskolában biztosítottunk elhelyezést. Lehetőség van jelentkezni a párkányi úszásoktatásra, ahová külön busz szállítja a gyerekeket Részt vettek a budapesti gyermeknapon, december 6-án a dunakeszi Mikulás-napon a szociális minisztérium támogatásával. Decemberben első alkalommal került megrendezésre a felső tagozatosok számára a Luca-napi vigalom. A községi karácsonyi ünnepségen adták elő a 4. osztályosok betlehemes játékukat. A diákönkormányzat tevékenysége a tanév folyamán rendszeres, működése révén a tanulók, javaslatai, ötletei a gyermekprogramokban valósultak meg. A Mikolai SuliÚjság 4 száma jelent meg a tanévben. Tanulóink részt vettek a községi rendezvényeken műsor biztosításával, és szerepléssel járultak hozzá azok sikeréhez. Különböző háziversenyeket is rendeznek: Arany János magyar nyelvi verseny (6. és 8. osztály) Olvasási verseny 3. Osztály 10

11 A költészet napja tiszteletére vers- és prózamondó-versenyt szerveztünk 42 résztvevővel. Szép magyar beszéd versenye 6. és 8. osztályos résztvevőkkel. Kosárlabda, röplabda 6.2. Egészségügy: Vámsomikolán van egy háziorvosi rendelő, egy védőnői szolgálat és egy éjszakai ügyelet. A kötelező éves szűréseket, és ellenőrzéseket megtartják az általános iskolában. A védőnő rendszeresen jár az iskolába ellenőrizni a gyermekek egészségi állapotát, és higiéniáját. Tartanak tájékoztató jellegű előadásokat, de véleményem szerint nem elegendőt, és nem minden területen Szociális ellátások rendszere: Az önkormányzat több támogatási formákat is biztosít. Ápolási díj - ezt azok kapják, akik valakit gondoznak. Van például egy lány, akinek az apukájának nincsen lába. Ez munkaviszonynak számít. Átmeneti segély - ez egy egyszeri támogatás. Ezt a támogatást a szociális bizottság biztosítja pénzben és természetben. A természetbeni támogatási forma vásárlási utalvány. Rendszeres segély-rendelkezésre állási támogatás - más néven RÁT. Ezt a támogatási formát azok kapják, akiknek letelt a munkanélküli járadékuk és jövedelmi és egyéb viszonyai alapján ez részükre megállapítható. Temetési segély- közlekedési támogatás - ez azok részére biztosítható, akik rokkantak és a jövedelmi határuk a Ft-ot nem haladja meg. Ez egy egyszeri támogatás, ami Ft.- közgyógyellátási igazolvány - ez egy gyógyszertámogatás, ami 1-2 évre adható, azok részére, akiknek a jövedelme alacsony, Ft alatti valamint a rokkantak I-II. kategóriájába tartoznak es tanévig az önkormányzatnak lehetősége és megfelelő anyagi fedezete volt a Bursa Hungarica ösztöndíj meghirdetésére, mellyel havi 5-8 ezer Forinttal tudta támogatni a főiskolai hallgatókat. Az önkormányzatnak jelenleg nincsen lehetősége anyagiak miatt, hogy egyéb támogatási formákat biztosítani tudjon. A fenti támogatási formákat a szociális törvény alapján biztosítja Közművelődés, közösségi élet: A faluban nem működik mozi, színház, így ezek nem tudnak kulturális szórakozást biztosítani a fiatalok számára. Ezt a feladatot a helyi Szabadidőközpont látja el. Vezetője Tóth 11

12 Ágnes, aki mindenben segítségemre volt, és felajánlotta jövőbeni támogatását és együttműködését is. Heti rendszerességgel csütörtökönként tartanak próbát a Szabadidőközpontban a Nyugdíjas Klub tagjai, akik a Hagyományőrző Kórus tagjai is egyben. Községi rendezvényeken és a környékbeli falunapokon léptek fel. A hastánc mellett a női torna is népszerűvé vált, az esti órákban bérelnek termet. Junior hastánccsoport is működik, az I. Mikulás Kupa-női teremfoci-bajnokságon debütáltak december 5-én. Farsangi mulatság 2009-ben február 21-én volt, telt házzal. A Vöröskereszt helyi közösségfejlesztő csoportja segített a díszítésnél. 3 alkalommal volt véradás, sajnos csökken a véradók száma. A Tűzoltóság korszerű tűzoltóautót kapott, ennek ünnepélyes átadása, majd állófogadás a nagyteremben lett megrendezve. A Falukarácsony az időjárási viszonyok miatt a nagyteremben volt, nagy érdeklődés kísérte. A szabadidőközpontban zajló eseményekről készült több száz fényképet képtárba rendezése után, a keptar.hu-n meg lehet majd tekinteni, valamint a Vámosmikolaiak Kulturális Egyesületének honlapján. A megalakult kulturális egyesület a községi szintű rendezvények lebonyolításában részt vesz. A Falunap és a Farsang mellett a Szüret 2009-ben is szép számmal vonzotta a résztvevőket, sokan beöltöztek. A Tüske Kft. szervezésében 2009 júniusában egy csoport okj-s tanfolyam indult, vizsgával élelmiszer-és vegyi áru eladó szakmában. 2 alkalommal volt biztonsági őr okj-s vizsga egy másik cég szervezésében. KRESZ tanfolyamokat a Dakar Autósiskola szervezett 3 alkalommal. A Cselka Emlékünnepség alkalmából a szimpozium 3. alkalommal volt a szabadidőközpontban. Idén a műsort helyi rock zenészek előadásával tették színesebbé. A Zsolnay-Molnár duo mellett Pálfy Tamás gitározott. Falugyűlés 2 alkalommal volt megrendezve a nagyteremben. Községi szintű ünnepségek március 15, ill. október 23-a, melyek az általános iskolások közreműködésével zajlottak Sporttevékenység Vámosmikolán működik egy asztaltenisz csoport, amely a Pest és Nógrád megyei bajnokság szokásos bajnoki meccsein rendszerint az első három helyen szerepel. Márciusban gyermek asztalitenisz-kupa, június én Ipoly kupa megrendezésére került sor. Hét közben 12

13 és hétvégén is több alkalommal adta a helyszínt a Szabadidőközpont a bajnoki találkozókra. Hetente tartanak edzéseket a nagyteremben szerdai napokon az asztaliteniszezők, kedden és csütörtökönként a karatésok. Télen alapozó foci-edzéseket Hont, Márianosztra, Nagymaros, Drégelypalánk, Nagybörzsöny, Perőcsény és Letkés csapatai tartottak szombatonként és vasárnaponként. Teniszre is van igény, hétfő esténként. A NUPI KUPA gyermek bajnoki meccseket a váci sportegyesület szervezésében több alkalommal itt tartották. Szerveződik a gyermek focicsapat, szerdánként vannak az edzések. Újdonság, hogy májusban az I. Harem kupa, decemberben az I. Mikulás kupa női teremfocibajnokság Vámosmikolán került megrendezésre, bográcsozással egybekötve. Részt vettünk a III. Hűvös pincék, forró kemencék nagybörzsönyi rendezvény női focibajnokságán is. Ebben az évben valamennyi korosztályban megnőtt a sportolás iránti igény, külön öröm, hogy az egészséges életmód egyre népszerűbb Egyesületek, civil szervezetek: A, VÁMOSMIKOLAIAK KULTURÁLIS EGYLETE Az Egyesület célja, hogy felkutassa és megőrizze a település múltját, bemutassa a szellemi, kulturális, és épített örökségét a község itt született, jelenleg is itt élő - vagy elszármazott- polgárainak. Fontos számukra az itt élők identitásának tudatosítása, származásunk- szülőhelyünk, és gyökereink, emlékeinek vállalása. Civil összefogással javítani szeretnék az itt élők komfortérzetét, a szabadidő hasznos eltöltését. Az ilyen irányú igények felmérése és támogatása hagyományőrző, kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezésével. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület tagja bárki lehet, aki a szervezet Alapszabályában foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. Az egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezően elfogadja. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat. 13

14 Az Egyesület segít lebonyolítani a Szabadidőközpont éves programjait. Segít a megtervezésben, a megszervezésben és a programok lebonyolításában. Szükség szerint pénzt gyűjt a helyi vállalkozásoktól és vállalkozóktól a dologi kiadásokra. Az Egyesületben részt vesznek helyi lakosok, vállalkozók, pedagógusok, és mindenkit szívesen várnak, akik valahogyan tenni szeretnének a település szellemi, kulturális felemelkedéséért, és a fiatalok megtartásáért, és szabadidejükből szívesen áldoznak, hogy a falu életét változatosabbá és színesebbé alakítsák. A településünkön jelenleg nem működik más ifjúsági szervezet. B, MIKOLAI IFJÚSÁGI EGYESÜLET 2007-ben oszlott fel a Mikolai Ifjúsági Egyesület, a MIE. Ennek az Egyesületnek én is a tagja voltam. 15 tag volt regisztrálva, de több önkéntes is segítette munkánkat. Tevékenységének központjában itt is a falu programjainak megszervezése állt. Ennek a feladata volt megtervezni és lebonyolítani a szüreti bált, Erzsébet és Katalin bált, a Mikulás és karácsonyi ünnepségeket. Egyedi dolog volt, hogy egy Egyesületi tag Mikulás napján, Szent Miklósnak öltözve körbejárta azokat a házakat ahová előzetesen meghívták, és a szülők ajándékain kívül az Egyesület is megajándékozta a gyermekeket. Évente megszervezte a Börzsöny patak és az Ipoly folyó medrének megtisztítását, melyet a lakosság nagy örömmel fogadott, önkéntesnek is sokan jelentkeztek. A munka végeztével mindenkit megvendégelt a csoport. Havonta szórakozási lehetőséget biztosított a fiatalok számára is. A felmért igényeknek megfelelően retro stílusú partit szerveztünk, ami iránt igen nagy volt az érdeklődés. Feladatai közé tartozott még, hogy az évente megrendezésre kerülő Sportnapon a tagok minden intézménybe ellátogattak és megmozgatták a munkásokat. Délután a Központban mindenféle sportolási lehetőséget kipróbálhattak a bátor, vállalkozó kedvű fiatalok, és versenyeken is megmérethették erejüket a többiekkel szemben. Zárásként a két falutábla közötti futás került megrendezésre, ami szintén nagyon népszerű volt. Az Egyesület sokat tett a településért, de sajnos megfelelő vezető nélkül nem tudta tovább folytatni tevékenységét. Terveim között szerepel ennek az újjászervezése, és a munka további folytatása. 14

15 6.7. Munkaerőpiac A térségben elég nehéz a fiatal pályakezdőknek az elhelyezkedés. Konkrétan a településen nincs sok lehetőség a fiatalok számára. Azok a fiatalok, akik szakmával rendelkeznek, a legtöbb esetben nem tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. A legtöbb fiatal Vámosmikolától 10 km-re lévő Fabric nevű gyárba járnak dolgozni. Először rövid ideig szeretnének ott elhelyezkedni, de más munkalehetőség nélkül ott ragadnak. Egészségtelen körülmények között dolgoznak napi órát, három műszakban. Az előrelépés szinte lehetetlen. Többekkel beszélgettem erről a témáról, és azt mondták, hogy az előrelépés náluk úgy működik, hogy kinevezik őket csoportvezetőnek, ami több felelősséggel és több munkával töltött órával jár, de a fizetése ettől függetlenül nem növekszik. Aki ennél a cégnél már nem kap állást, az a helyi vállalkozásoknál próbál munkát szerezni. Több építőipari vállalkozó működik a faluban, ahová a legtöbbször szükség van a fiatal, erős férfiakra. A szellemi munkások, a diplomával rendelkezők a településen nem lelnek állást. A helyi általános iskolának, mivel kistérségi társulásban van, ha pedagógusra van szüksége, a többi településről kell a tanárt pótolnia, és nem vehet fel új, fiatal pályakezdőt, ami igen nagy problémát jelent számukra. A legtöbben ezért a közeli nagyobb városokba jár dolgozni. Ez viszont mindennapos ingázással jár, ami időt és energiát vesz el. 7. A problémamegoldás lehetőségei, és a fejlesztés iránya Mindenekelőtt nagyon fontosnak tartom, hogy a fent felsorolt területeken fejlődést érjünk el. Fel kell venni a kapcsolatot a település intézményeivel, azok vezetőivel, a civil szervezetekkel, és persze a fiatalokat be kell kapcsolni a falu életének alakításába. Minden területet külön választottam, és CÉL-ESZKÖZ-MÓDSZER táblázat segítségével felvázolom a lehetséges megoldásokat, és hogy milyen irányban kellene elkezdeni a megvalósítást. 15

16 7.1. Oktatási rendszer: Véleményem szerint az iskola mindent megtesz, hogy diákjainak széleskörű programválasztási lehetőséget nyújtson. Ami számomra feladatot jelent, hogy a helyi oktatási rendszerbe belevonhassam az általános iskolából kikerülőket, és a fiatalok számára is teremtsek valamilyen továbbtanulási lehetőséget abban a témában, ami számukra is fontos, és érvényesülési lehetőségeiket növeli. Fontosnak tartom a mai világban, hogy a számítógépes és a nyelvi képességeket fejlesszük. CÉL ESZKÖZ MÓDSZER Infokommunikációs Számítógépeken a ismeretszerzés iskolán kívül Szabadidőközpontban, szaktanár bevonásával Idegen nyelv gyakorlása, a Szaktanár keresése erre a célra, fiatalok beszéltetése helyszín a Szabadidőközpont Magasabb szintű számítógépes tananyag-feldolgozás a szaktanárral, minél érdekesebb feladatokkal Nyelviskolák feladatait feldolgozva, életszerű példák alkalmazásával, érdekesen és hatékonyan megtanítani a fiatalokat különböző nyelvekre Cserediák programok A testvérfalvakkal Felkeresni ezeket a falvakat, felvenni a kapcsolatot, és pályázni erre a célra Vonzó településkép Önkéntesekkel, Szebbé, tisztábbá, megteremtése közmunkásokkal, barátságosabbá tenni önkormányzati eszközökkel lakhelyünket együtt. A fiatalok aktivitásának, kötelességtudatának fejlesztése érdekében. Virág, faültetés, szemétszedés 16

17 7.2. Egészségügy: Fontosnak tartom a prevenciót, és ezt leghamarabb az általános iskolában kellene elkezdeni, hogy a fiatalok már felvilágosultak legyenek, és ne keveredjenek bele különböző tiltott szerek használatába. Az iskola működjön közre, mint a megelőzés színtere a helyes táplálkozásra való nevelésben, egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben, a veszélyes tényezők felismerésében, a szenvedélybetegségek megelőzésében. Fontosnak tartom a környezettudatosneveléssel, egészségneveléssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat. A különböző programok megszervezése előtt fel kell mérni az igényeket, és a helyi adottságokat. Ezután jön a tervezés, és a program meghirdetése, meghívók szétküldése. Ez minden tervemben szerepel. Különös figyelmet kell fordítani a szociálisan vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő csoportok egészségvédelmére. Cél a fiatalok szemléletének átalakítása. CÉL ESZKÖZ MÓDSZER Felvilágosító és prevenciós Szakemberek bevonása, előadások, bemutatók. helyszín a Szabadidőközpont, eszközt biztosít a Központ, vagy az önkormányzat. Egészségfejlesztő programok Önkormányzat, iskola, Felkeresik a gyerekeket az iskolában, a fiataloknak fórumot hírdetünk ebben a témában. Prezentáció, filmvetítés a témával kapcsolatosan, utána kötetlen beszélgetés. Standok felállítása, egyesületek, önkéntesek egészségügyi szűrések, beszervezése. Eszközről tanácsadás: egészséges gondoskodik az önkormányzat, táplálkozás, energia egyensúly, vagy a Szabadidőközpont, életvezetés, lelki egészség anyagi támogatás kérése a védelme felmérni a sportolási helyi vállalkozásoktól. kedvet, igényeket Szakemberek felkérése Különböző tréningek Szakemberek keresése, hely Igények felmérése, program 17

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat projektzáró kiadvány Kiadja: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2014 Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Nagy Ádám Támogatók: A projektet az Európai

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben