Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT"

Átírás

1 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette: Kovács Nóra Ifjúságsegítő FSZ Eger 2011

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A közösségfejlesztés fogalma: A közösségfejlesztés módszerei és színterei: Ifjúsági közösségek sajátosságai: A vizsgált ifjúsági közösség sajátosságai Vámosmikola rövid bemutatása Demográfiai adatok: Település ifjúságának sajátosságai A megismert ifjúsági közösség erőforrásai, hiányai, lehetőségei Oktatási rendszer: Egészségügy: Szociális ellátások rendszere: Közművelődés, közösségi élet: Sporttevékenység Egyesületek, civil szervezetek:...13 A, VÁMOSMIKOLAIAK KULTURÁLIS EGYLETE...13 B, MIKOLAI IFJÚSÁGI EGYESÜLET Munkaerőpiac A problémamegoldás lehetőségei, és a fejlesztés iránya Oktatási rendszer: Egészségügy: Közművelődés, közösségi élet: Sporttevékenység: Egyesületek, civil szervezetek: Munkaerőpiac: Összegzés...25

3 1. Bevezetés A szakdolgozatom készítésekor Vámosmikola településre koncentráltam, vagyis a lakhelyemre. Az egy éves ifjúsági cselekvési tervezet intézkedéseket és terveket tartalmaz. Ezek persze egyelőre még csak elképzelések, de a szakmám végeztével, egyesületbe belépve, vagy a falu ifjúságsegítőjeként dolgozva mindenképpen szeretném megvalósítani. A terv készítése során sok emberrel kerültem kapcsolatba, akik szívesen fogadtak és segítőkésznek bizonyultak. Örömmel vették az elképzeléseimet, és biztosítottak abban, hogy a jövőben számíthatok rájuk. Fontosnak tartják, hogy a falu ifjúságának életét közösen felfrissítsük. A dolgozatom első részében a közösségfejlesztés fogalmát, majd az ehhez tartozó módszereket szeretném ismertetni és felvázolni a második fejezetben. A harmadik egység foglalkozik az ifjúsági közösségek sajátosságaival, azzal, hogy az egyén miként helyezkedik bele egy-egy csoportba, milyen érdekek vezérlik és mik befolyásolják döntését. Ezután térnék rá a lakhelyem, Vámosmikola rövid bemutatására: területi elhelyezkedésére, a térségben betöltött szerepére, valamint az általam vizsgált ifjúság helyzetének ismertetésére. Ezt követően szeretnék betekintést nyújtani az adott ifjúsági közösség lehetőségeibe. Felvázolom az egyes területek, mint az oktatás, egészségügy, szociális ellátások rendszere, közösségi élet, sport, egyesületek és a munkaerőpiac helyi szintű erőforrásait, hiányait. A dolgozat következő részében térnék rá a problémamegoldás lehetőségeire, valamint a fejlesztés irányára, figyelembe véve a közösség fejlesztésében végezhető feladatokat és módszereket. Ennek érdekében minden területhez hozzárendeltem egy Cél-Eszköz-Módszer táblázatot, melyben a konkrét elképzeléseimet összegzem, de még nem a részletekig kidolgozva. 3

4 2. A közösségfejlesztés fogalma: A szakma gyökerei Magyarországon a közművelődés, és a művelődési otthonok munkájához nyúlnak vissza. Itthon a fogalom az 1970-es évek közepétől jelent meg, míg az USA-ban az 1920-as, Nyugat-Európában pedig a 70-es évek elejében alakult ki. Nyugaton a városiasodás okozta szegénység, Magyarországon a helyi cselekvés, a közösségek, a társadalmi életben való aktív részvétel, vagyis a demokrácia hiánya hívta életre. Napjainkra mind külföldön, mind itthon az önálló humán segítő szakma részévé vált. Legfőbb célja a társadalmi kirekesztettség elleni harc és a demokratikus részvétel és önszerveződés fokozása. A közösségfejlesztés szakmai profilja: A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community organisation) elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben különösen fontos szerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. 1 A közösségfejlesztés lényege a lokalitásban, a helyi, településszintű vagy regionális cselekvésben és fejlesztésben jelölhető meg A közösségfejlesztés módszerei és színterei: A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság aktivizálásával kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossá tételével folytatódik, melynek során mind többen kapcsolódnak a folyamathoz, és eljutnak a közösségben megfogalmazódó feladatok felismeréséhez, tervezéséhez és közösségi megoldásához. Módszercsoportok és főbb módszereik: 1. Helyi nyilvánosságot szervező módszerek - helyi információk, hírek gyűjtése, generálása 1 Varga A. Tamás, Vercseg Ilona dr.: Közösségfejlesztés. Bp, 1998, Magyar Művelődési Intézet. 4

5 - külső hírekből a helyi vonatkozásúak gyűjtése - helyi információs csatornák kiépítése: helyi médiumok (közösségi újság, közösségi rádió, közösségi televízió); hirdetőtáblák, szórólapok; fórumok stb. - helyi kalendárium kialakítása: a helyi tudás gyűjteménye - közérdeklődésre szánt helyi hírek továbbítása régiós, országos, nemzetközi fórumokra 2. Együttműködést fejlesztő módszerek - személyek közötti együttműködés, információcsere - szervezetek közötti együttműködések: közös programok, tevékenységek, együttműködési megállapodások - szektorok (állami, piaci és nonprofit) közötti együttműködés - civil szervezetek alapítása, működtetése, tagságuk és tevékenységük fejlesztése - nyilvános gyűlések, ülések, fórumok szervezése - helyi akciók, tüntetések, demonstrációk szervezése - tanácsadó szolgáltatások kialakítása - lobbytevékenység - közösségi ünnepek, rendezvények, fesztiválok szervezése 3. Gazdaságfejlesztő módszerek - a település elsődleges népességmegtartó ereje a helyi munkalehetőség, megélhetés - kistelepüléseken a közszféra meghatározó munkahelyteremtő - közösségi alapú, önszerveződő közösségi vállalkozások, civil szervezetek generálása a cél - meglevő, kihasználatlan erőforrások feltérképezésére és a települési és környéki igények felmérésére alapozódik - a közösségben, a közös tudásban rejlő erő kiaknázása 4. Településfeltáró módszerek - településszociológiai terület - erre alapozhatók a településfejlesztések - főbb forrásai: elsődleges és másodlagos dokumentumforrások, interjúk, kérdőívek, megfigyelések - fő tartalmi elemei: - A település története 2 5

6 - A település környezete 3 A közösségfejlesztés során hét fázis figyelhető meg: 1. kapcsolatfelvétel, a résztvevők bevonása, cselekvő tényezők összegyűjtése; 2. a helyzet feltárása; 3. a közösség véleményének feltárása; 4. a feladatok megtervezése, cselekvési terv készítése; 5. technikák elsajátítása, a közösségek megalakulása; 6. a közösség külső és belső kapcsolatainak aktivizálása, érdekérvényesítés; 7. a munka koordinálása, a folyamatok értékelése és a továbblépés tervezése. 4. Ifjúsági közösségek sajátosságai: Az egyén egyszerre több közösség tagja is lehet. Ezek a közösségek sokfélék lehetnek: iskolai, baráti, internetes csoportok stb. Azt, hogy ki milyen csoport tagja szeretne lenni, sok minden befolyásolja, jelentős mértékben az érdekek és az értékek a meghatározók. Az ifjúsági közösségeknél figyelhető meg a legjobban, hogy milyen hatással van az egyénre egy közösség. Az ifjúsági közösségekre jellemző, hogy megalakulásuk színtere az iskola. Serdülőkorban indul el a felnőttektől való függetlenedés folyamat, ezért a kortárscsoportok szerepe és befolyása jelentős mértékben megnövekszik. Fontosabbá válnak a baráti kapcsolatok, az érzelmi támasz és az elköteleződés. Leginkább olyan társaságot választanak, ahol hasonló emberekkel találkozhatnak. Nagyon fontos, hogy az iskolában a tanulás mellett lehetőség legyen közös élmények átélésére. Az osztályközösség nem tekinthető ifjúsági közösségnek mivel az egy formális közösség, melyet készen kapunk. Az iskolákban az osztályokon kívül létrejövő ifjúsági közösségek spontán módon, alulról építkezve szerveződnek, összetartó erejük a benne résztvevők hasonló mentalitásából, életkorából, érdeklődési köréből fakad. Azzal, hogy a fiatalok cselekvően vesznek részt egy közösség életében, nő az önbecsülésük és magabiztosabbá válnak. A közösség további nagy előnye, hogy biztonságot nyújt a fiatalok számára mind fizikailag, mind lelkileg. Egy helyi ifjúsági közösség is működhetne, mint d1c ac98?opendocument#legr%c3%b6videbben 3 Közösségfejlesztés segédletek. EKTF. 6

7 önszervező intézmény egy település életében, és ebben a folyamatban a tanárok, az iskolák és az önkormányzat közvetítő, segítő szerepet játszanak. A helyi fiatalok jobban megismerhetnék városukat, bekapcsolódnának és aktívan részt vennének a település életében, mindezzel erősítve polgári szerepüket és azt az érzést, hogy szükség van rájuk. Az ifjúsági közösségfejlesztés célja a fiatalok önbizalmának erősítése, cselekvési kedvük növelése, a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása, közösségeik önszerveződésének elősegítése és érdekeik nyilvános megjelenítése. Az ifjúsági közösségfejlesztés révén a fiatalok képesek lesznek bekapcsolódni a település életébe, a helyi kérdések alakításába, amely valódi részvételhez vezet. 4 Az ifjúsági közösségfejlesztés egyik fő célja a fiatalok tudatosabb életre való nevelése. Fontos továbbá, hogy az ifjúsági közösségfejlesztés reális kamaszkori igényekre és problémákra épüljön, mert a fiatalok nyitottabbak és motiváltabbak az aktív szerepvállalásra, ha a meglévő tudásukra alapoz a fejlesztő tevékenység. 5. A vizsgált ifjúsági közösség sajátosságai 5.1 Vámosmikola rövid bemutatása Vámosmikola a Börzsöny hegység nyugati peremén, az Ipoly közelében, közvetlenül a magyar-szlovák határ mellett fekszik Vámosmikola. Szomszédos Perőcsény és Nagybörzsöny községekkel, illetve az Ipolyon túl Ipolyszakállos, Ipolybél és Ipolypásztó településekkel. Változatos a község határa, szinte minden domborzati forma megjelenik benne, de a leggyakoribbak a lankás dombok. A délkeleti erdős része, a Börzsöny hegyvonulata a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik Vámosmikola a mai napig a környék központi településének számít. Heti vásárait a mai napig gyakran látogatják a környék lakói. Itt helyezkedik el a Tűzoltó-, és a Mentőállomás is, mely őrködik a szomszédos falvak biztonsága felett. A határban folyó Ipolyon rövid időn belül gyaloghíd ível majd át a túlpartra. Így a trianoni határral elreteszelt, hajdan Mikolát is kiszolgáló ipolypásztói vasútállomás kilencven év után ismét elérhetővé válik az itt élők számára. 4 Az ifjúsági munka fogalomtára. 35.o 7

8 5.2. Demográfiai adatok: A falu összlakossága 2009-es adatok szerint: 1637 fő ben: 1657 fő ban: 1684 fő ben: 1672 fő. A helység lakóinak nemzetiségi kötődése népszámláláskor 2001-ben: magyar: 97,6%; cigány: 3,7%; ismeretlen, nem válaszolt: 1,6% A helység lakóinak vallási összetétele 2001-ben: római katolikus: 73,5%; görög katolikus: 0,4%; református: 12,4%; evangélikus: 1,7%; más egyházhoz, felekezethez tartozik: 0,8%; nem tartozik egyházhoz, felekezethez: 5,1%; ismeretlen, nem válaszolt: 6,0% A 2009-es adatból a éves korosztály: 161 férfi, és 154 nő Település ifjúságának sajátosságai Több adatot nem tudtak a rendelkezésemre bocsátani. Ami köztudott, hogy a fiatalok elég nagy része hagyja el a falut az iskola, a munkalehetőség, vagy a lakhelyváltoztatás miatt. Évente azonban több család is érkezik a faluba letelepedés céljából, de ez a kivándorlást nem tudja kellőképpen javítani. Munkalehetőség miatt sokan ingáznak a közeli városokba, gyárakba. Ami a faluban tartja őket, az a család, de anyagilag a családfenntartás komoly problémát jelent számukra. Több munkahelyre lenne szükség, amit az állam a vidékfejlesztési programmal valósíthatna meg. Vámosmikola demográfiai adatai akkor tudnának látványosan javulni. Megfigyeléseim azt bizonyítják, hogy a falu ifjúsági korosztálya nincsen kellőképpen foglalkoztatva. A középiskola befejezése után kevesen tanulnak tovább felsőoktatási intézményben. Akik kimaradnak az iskolából megpróbálnak elhelyezkedni megfelelő szakképzettség nélkül. Nincs olyan szolgáltatás a településen, ami arra ösztönözné őket, hogy kiválasszák a számukra legideálisabb szakmát, vagy esetleg folytassák tanulmányaikat. A másik problémát abban fedeztem fel, hogy a faluban élő fiataloknak nincs lehetőségük a szabadidő hasznos eltöltésére. Nincsenek megfelelő kulturális programok. Ennek hiánya több problémát gerjeszt. Nagyon sok fiatal tölti szabadidejét a helyi vendéglátó ipari egységekben, ami nem hat pozitívan személyiségük formálására, de más hiányában ezt választják. 8

9 6. A megismert ifjúsági közösség erőforrásai, hiányai, lehetőségei 6.1. Oktatási rendszer: A vámosmikolai iskola 300 éves múltra tekinthet vissza, hiszen oskolamesteréről az as évek elején tettek először említést. Iskolánkba a környező településekről is járnak tanulók tól a község és a Börzsöny-vidék középfokú agrárvégzettség iránti igényeinek kielégítését szolgálta a Váci Mezőgazdasági Technikum (később: Szakközépiskola) kihelyezett osztályok működtetésével. Ez a képzési forma 2001-ben fejeződött be. Az 1948-ban államosított általános iskola kezdetben a katolikus iskola épületében működött, majd rövidesen az Esterházy Huszár-kastélyban került elhelyezésre, majd az as években a növekvő gyermeklétszám és étkeztetés miatt az épületet bővíteni kellett szeptember 1-jétől iskolánknak is megszűnt önállósága, a szobi kistérségi társulás által fenntartott iskola tagintézményévé váltunk. Iskolánk több mint 15 éve biztosítja a szobi zeneiskola kihelyezett tagozatának elhelyezését. Az egyházak hitoktatási tevékenységéhez három felekezet (római katolikus, református, evangélikus) számára nyújtunk elhelyezési lehetőséget. Vámosmikolán az iskola rendelkezésére áll: 9 tanterem, fizika-kémia szaktanterem, számítástechnika terem (14 tanulók által használható, felújításra szoruló számítógéppel + egy tanári géppel, 1998 óta a SULINET keretében Internet-elérhetőséggel), könyvtár, kisméretű tornaterem (a községi szabadidőközpontban 24x36 m-es tornateremmel) sok sporteszközzel, a közelmúltban felújított mosdóhelyiségekkel; átlagosnak mondható eszközellátottsággal. Tanulók létszámának alakulása: Tanév 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o Összesen 2004/ / / Továbbtanulás: 2005/ / /2009 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskolai

10 képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanult tovább Összesen Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy az utóbbi hat évben, között 10 tanulónak szűnt meg úgy a tankötelezettsége, hogy nem fejezte be a nyolc általánost. Ennek okai: évfolyamismétlések, magas hiányzás. Tanórán kívüli foglakozások, szabadidős programlehetőségek Az iskola törekvése, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítson a tanórán kívüli hasznos szabadidőtöltéshez, tanuláshoz, öntevékeny formákhoz. Az iskola valamennyi diákja részt vett a legközelebbi, a török harcokból ismert hősi helytállás példájaként is emlegetett Drégelyvárnál tett kiránduláson. A helytörténeti szakkörösök kétszer jártak Selmecbányán, két túrát tettek a Börzsönyben. A környezetvédelmi szakkörösök Zebegényben és Szobon jártak, a kézműves szakkör tagjai helyben alkottak. A tanév végén szinte mindegyik osztály megszervezte osztálykirándulását. Megrendezésre került az őszi teremdíszítési verseny, és a tökfaragás. Zeneiskolába mintegy 30-an jártak, a táncoktatás részére az iskolában biztosítottunk elhelyezést. Lehetőség van jelentkezni a párkányi úszásoktatásra, ahová külön busz szállítja a gyerekeket Részt vettek a budapesti gyermeknapon, december 6-án a dunakeszi Mikulás-napon a szociális minisztérium támogatásával. Decemberben első alkalommal került megrendezésre a felső tagozatosok számára a Luca-napi vigalom. A községi karácsonyi ünnepségen adták elő a 4. osztályosok betlehemes játékukat. A diákönkormányzat tevékenysége a tanév folyamán rendszeres, működése révén a tanulók, javaslatai, ötletei a gyermekprogramokban valósultak meg. A Mikolai SuliÚjság 4 száma jelent meg a tanévben. Tanulóink részt vettek a községi rendezvényeken műsor biztosításával, és szerepléssel járultak hozzá azok sikeréhez. Különböző háziversenyeket is rendeznek: Arany János magyar nyelvi verseny (6. és 8. osztály) Olvasási verseny 3. Osztály 10

11 A költészet napja tiszteletére vers- és prózamondó-versenyt szerveztünk 42 résztvevővel. Szép magyar beszéd versenye 6. és 8. osztályos résztvevőkkel. Kosárlabda, röplabda 6.2. Egészségügy: Vámsomikolán van egy háziorvosi rendelő, egy védőnői szolgálat és egy éjszakai ügyelet. A kötelező éves szűréseket, és ellenőrzéseket megtartják az általános iskolában. A védőnő rendszeresen jár az iskolába ellenőrizni a gyermekek egészségi állapotát, és higiéniáját. Tartanak tájékoztató jellegű előadásokat, de véleményem szerint nem elegendőt, és nem minden területen Szociális ellátások rendszere: Az önkormányzat több támogatási formákat is biztosít. Ápolási díj - ezt azok kapják, akik valakit gondoznak. Van például egy lány, akinek az apukájának nincsen lába. Ez munkaviszonynak számít. Átmeneti segély - ez egy egyszeri támogatás. Ezt a támogatást a szociális bizottság biztosítja pénzben és természetben. A természetbeni támogatási forma vásárlási utalvány. Rendszeres segély-rendelkezésre állási támogatás - más néven RÁT. Ezt a támogatási formát azok kapják, akiknek letelt a munkanélküli járadékuk és jövedelmi és egyéb viszonyai alapján ez részükre megállapítható. Temetési segély- közlekedési támogatás - ez azok részére biztosítható, akik rokkantak és a jövedelmi határuk a Ft-ot nem haladja meg. Ez egy egyszeri támogatás, ami Ft.- közgyógyellátási igazolvány - ez egy gyógyszertámogatás, ami 1-2 évre adható, azok részére, akiknek a jövedelme alacsony, Ft alatti valamint a rokkantak I-II. kategóriájába tartoznak es tanévig az önkormányzatnak lehetősége és megfelelő anyagi fedezete volt a Bursa Hungarica ösztöndíj meghirdetésére, mellyel havi 5-8 ezer Forinttal tudta támogatni a főiskolai hallgatókat. Az önkormányzatnak jelenleg nincsen lehetősége anyagiak miatt, hogy egyéb támogatási formákat biztosítani tudjon. A fenti támogatási formákat a szociális törvény alapján biztosítja Közművelődés, közösségi élet: A faluban nem működik mozi, színház, így ezek nem tudnak kulturális szórakozást biztosítani a fiatalok számára. Ezt a feladatot a helyi Szabadidőközpont látja el. Vezetője Tóth 11

12 Ágnes, aki mindenben segítségemre volt, és felajánlotta jövőbeni támogatását és együttműködését is. Heti rendszerességgel csütörtökönként tartanak próbát a Szabadidőközpontban a Nyugdíjas Klub tagjai, akik a Hagyományőrző Kórus tagjai is egyben. Községi rendezvényeken és a környékbeli falunapokon léptek fel. A hastánc mellett a női torna is népszerűvé vált, az esti órákban bérelnek termet. Junior hastánccsoport is működik, az I. Mikulás Kupa-női teremfoci-bajnokságon debütáltak december 5-én. Farsangi mulatság 2009-ben február 21-én volt, telt házzal. A Vöröskereszt helyi közösségfejlesztő csoportja segített a díszítésnél. 3 alkalommal volt véradás, sajnos csökken a véradók száma. A Tűzoltóság korszerű tűzoltóautót kapott, ennek ünnepélyes átadása, majd állófogadás a nagyteremben lett megrendezve. A Falukarácsony az időjárási viszonyok miatt a nagyteremben volt, nagy érdeklődés kísérte. A szabadidőközpontban zajló eseményekről készült több száz fényképet képtárba rendezése után, a keptar.hu-n meg lehet majd tekinteni, valamint a Vámosmikolaiak Kulturális Egyesületének honlapján. A megalakult kulturális egyesület a községi szintű rendezvények lebonyolításában részt vesz. A Falunap és a Farsang mellett a Szüret 2009-ben is szép számmal vonzotta a résztvevőket, sokan beöltöztek. A Tüske Kft. szervezésében 2009 júniusában egy csoport okj-s tanfolyam indult, vizsgával élelmiszer-és vegyi áru eladó szakmában. 2 alkalommal volt biztonsági őr okj-s vizsga egy másik cég szervezésében. KRESZ tanfolyamokat a Dakar Autósiskola szervezett 3 alkalommal. A Cselka Emlékünnepség alkalmából a szimpozium 3. alkalommal volt a szabadidőközpontban. Idén a műsort helyi rock zenészek előadásával tették színesebbé. A Zsolnay-Molnár duo mellett Pálfy Tamás gitározott. Falugyűlés 2 alkalommal volt megrendezve a nagyteremben. Községi szintű ünnepségek március 15, ill. október 23-a, melyek az általános iskolások közreműködésével zajlottak Sporttevékenység Vámosmikolán működik egy asztaltenisz csoport, amely a Pest és Nógrád megyei bajnokság szokásos bajnoki meccsein rendszerint az első három helyen szerepel. Márciusban gyermek asztalitenisz-kupa, június én Ipoly kupa megrendezésére került sor. Hét közben 12

13 és hétvégén is több alkalommal adta a helyszínt a Szabadidőközpont a bajnoki találkozókra. Hetente tartanak edzéseket a nagyteremben szerdai napokon az asztaliteniszezők, kedden és csütörtökönként a karatésok. Télen alapozó foci-edzéseket Hont, Márianosztra, Nagymaros, Drégelypalánk, Nagybörzsöny, Perőcsény és Letkés csapatai tartottak szombatonként és vasárnaponként. Teniszre is van igény, hétfő esténként. A NUPI KUPA gyermek bajnoki meccseket a váci sportegyesület szervezésében több alkalommal itt tartották. Szerveződik a gyermek focicsapat, szerdánként vannak az edzések. Újdonság, hogy májusban az I. Harem kupa, decemberben az I. Mikulás kupa női teremfocibajnokság Vámosmikolán került megrendezésre, bográcsozással egybekötve. Részt vettünk a III. Hűvös pincék, forró kemencék nagybörzsönyi rendezvény női focibajnokságán is. Ebben az évben valamennyi korosztályban megnőtt a sportolás iránti igény, külön öröm, hogy az egészséges életmód egyre népszerűbb Egyesületek, civil szervezetek: A, VÁMOSMIKOLAIAK KULTURÁLIS EGYLETE Az Egyesület célja, hogy felkutassa és megőrizze a település múltját, bemutassa a szellemi, kulturális, és épített örökségét a község itt született, jelenleg is itt élő - vagy elszármazott- polgárainak. Fontos számukra az itt élők identitásának tudatosítása, származásunk- szülőhelyünk, és gyökereink, emlékeinek vállalása. Civil összefogással javítani szeretnék az itt élők komfortérzetét, a szabadidő hasznos eltöltését. Az ilyen irányú igények felmérése és támogatása hagyományőrző, kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezésével. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület tagja bárki lehet, aki a szervezet Alapszabályában foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. Az egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezően elfogadja. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat. 13

14 Az Egyesület segít lebonyolítani a Szabadidőközpont éves programjait. Segít a megtervezésben, a megszervezésben és a programok lebonyolításában. Szükség szerint pénzt gyűjt a helyi vállalkozásoktól és vállalkozóktól a dologi kiadásokra. Az Egyesületben részt vesznek helyi lakosok, vállalkozók, pedagógusok, és mindenkit szívesen várnak, akik valahogyan tenni szeretnének a település szellemi, kulturális felemelkedéséért, és a fiatalok megtartásáért, és szabadidejükből szívesen áldoznak, hogy a falu életét változatosabbá és színesebbé alakítsák. A településünkön jelenleg nem működik más ifjúsági szervezet. B, MIKOLAI IFJÚSÁGI EGYESÜLET 2007-ben oszlott fel a Mikolai Ifjúsági Egyesület, a MIE. Ennek az Egyesületnek én is a tagja voltam. 15 tag volt regisztrálva, de több önkéntes is segítette munkánkat. Tevékenységének központjában itt is a falu programjainak megszervezése állt. Ennek a feladata volt megtervezni és lebonyolítani a szüreti bált, Erzsébet és Katalin bált, a Mikulás és karácsonyi ünnepségeket. Egyedi dolog volt, hogy egy Egyesületi tag Mikulás napján, Szent Miklósnak öltözve körbejárta azokat a házakat ahová előzetesen meghívták, és a szülők ajándékain kívül az Egyesület is megajándékozta a gyermekeket. Évente megszervezte a Börzsöny patak és az Ipoly folyó medrének megtisztítását, melyet a lakosság nagy örömmel fogadott, önkéntesnek is sokan jelentkeztek. A munka végeztével mindenkit megvendégelt a csoport. Havonta szórakozási lehetőséget biztosított a fiatalok számára is. A felmért igényeknek megfelelően retro stílusú partit szerveztünk, ami iránt igen nagy volt az érdeklődés. Feladatai közé tartozott még, hogy az évente megrendezésre kerülő Sportnapon a tagok minden intézménybe ellátogattak és megmozgatták a munkásokat. Délután a Központban mindenféle sportolási lehetőséget kipróbálhattak a bátor, vállalkozó kedvű fiatalok, és versenyeken is megmérethették erejüket a többiekkel szemben. Zárásként a két falutábla közötti futás került megrendezésre, ami szintén nagyon népszerű volt. Az Egyesület sokat tett a településért, de sajnos megfelelő vezető nélkül nem tudta tovább folytatni tevékenységét. Terveim között szerepel ennek az újjászervezése, és a munka további folytatása. 14

15 6.7. Munkaerőpiac A térségben elég nehéz a fiatal pályakezdőknek az elhelyezkedés. Konkrétan a településen nincs sok lehetőség a fiatalok számára. Azok a fiatalok, akik szakmával rendelkeznek, a legtöbb esetben nem tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. A legtöbb fiatal Vámosmikolától 10 km-re lévő Fabric nevű gyárba járnak dolgozni. Először rövid ideig szeretnének ott elhelyezkedni, de más munkalehetőség nélkül ott ragadnak. Egészségtelen körülmények között dolgoznak napi órát, három műszakban. Az előrelépés szinte lehetetlen. Többekkel beszélgettem erről a témáról, és azt mondták, hogy az előrelépés náluk úgy működik, hogy kinevezik őket csoportvezetőnek, ami több felelősséggel és több munkával töltött órával jár, de a fizetése ettől függetlenül nem növekszik. Aki ennél a cégnél már nem kap állást, az a helyi vállalkozásoknál próbál munkát szerezni. Több építőipari vállalkozó működik a faluban, ahová a legtöbbször szükség van a fiatal, erős férfiakra. A szellemi munkások, a diplomával rendelkezők a településen nem lelnek állást. A helyi általános iskolának, mivel kistérségi társulásban van, ha pedagógusra van szüksége, a többi településről kell a tanárt pótolnia, és nem vehet fel új, fiatal pályakezdőt, ami igen nagy problémát jelent számukra. A legtöbben ezért a közeli nagyobb városokba jár dolgozni. Ez viszont mindennapos ingázással jár, ami időt és energiát vesz el. 7. A problémamegoldás lehetőségei, és a fejlesztés iránya Mindenekelőtt nagyon fontosnak tartom, hogy a fent felsorolt területeken fejlődést érjünk el. Fel kell venni a kapcsolatot a település intézményeivel, azok vezetőivel, a civil szervezetekkel, és persze a fiatalokat be kell kapcsolni a falu életének alakításába. Minden területet külön választottam, és CÉL-ESZKÖZ-MÓDSZER táblázat segítségével felvázolom a lehetséges megoldásokat, és hogy milyen irányban kellene elkezdeni a megvalósítást. 15

16 7.1. Oktatási rendszer: Véleményem szerint az iskola mindent megtesz, hogy diákjainak széleskörű programválasztási lehetőséget nyújtson. Ami számomra feladatot jelent, hogy a helyi oktatási rendszerbe belevonhassam az általános iskolából kikerülőket, és a fiatalok számára is teremtsek valamilyen továbbtanulási lehetőséget abban a témában, ami számukra is fontos, és érvényesülési lehetőségeiket növeli. Fontosnak tartom a mai világban, hogy a számítógépes és a nyelvi képességeket fejlesszük. CÉL ESZKÖZ MÓDSZER Infokommunikációs Számítógépeken a ismeretszerzés iskolán kívül Szabadidőközpontban, szaktanár bevonásával Idegen nyelv gyakorlása, a Szaktanár keresése erre a célra, fiatalok beszéltetése helyszín a Szabadidőközpont Magasabb szintű számítógépes tananyag-feldolgozás a szaktanárral, minél érdekesebb feladatokkal Nyelviskolák feladatait feldolgozva, életszerű példák alkalmazásával, érdekesen és hatékonyan megtanítani a fiatalokat különböző nyelvekre Cserediák programok A testvérfalvakkal Felkeresni ezeket a falvakat, felvenni a kapcsolatot, és pályázni erre a célra Vonzó településkép Önkéntesekkel, Szebbé, tisztábbá, megteremtése közmunkásokkal, barátságosabbá tenni önkormányzati eszközökkel lakhelyünket együtt. A fiatalok aktivitásának, kötelességtudatának fejlesztése érdekében. Virág, faültetés, szemétszedés 16

17 7.2. Egészségügy: Fontosnak tartom a prevenciót, és ezt leghamarabb az általános iskolában kellene elkezdeni, hogy a fiatalok már felvilágosultak legyenek, és ne keveredjenek bele különböző tiltott szerek használatába. Az iskola működjön közre, mint a megelőzés színtere a helyes táplálkozásra való nevelésben, egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben, a veszélyes tényezők felismerésében, a szenvedélybetegségek megelőzésében. Fontosnak tartom a környezettudatosneveléssel, egészségneveléssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat. A különböző programok megszervezése előtt fel kell mérni az igényeket, és a helyi adottságokat. Ezután jön a tervezés, és a program meghirdetése, meghívók szétküldése. Ez minden tervemben szerepel. Különös figyelmet kell fordítani a szociálisan vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő csoportok egészségvédelmére. Cél a fiatalok szemléletének átalakítása. CÉL ESZKÖZ MÓDSZER Felvilágosító és prevenciós Szakemberek bevonása, előadások, bemutatók. helyszín a Szabadidőközpont, eszközt biztosít a Központ, vagy az önkormányzat. Egészségfejlesztő programok Önkormányzat, iskola, Felkeresik a gyerekeket az iskolában, a fiataloknak fórumot hírdetünk ebben a témában. Prezentáció, filmvetítés a témával kapcsolatosan, utána kötetlen beszélgetés. Standok felállítása, egyesületek, önkéntesek egészségügyi szűrések, beszervezése. Eszközről tanácsadás: egészséges gondoskodik az önkormányzat, táplálkozás, energia egyensúly, vagy a Szabadidőközpont, életvezetés, lelki egészség anyagi támogatás kérése a védelme felmérni a sportolási helyi vállalkozásoktól. kedvet, igényeket Szakemberek felkérése Különböző tréningek Szakemberek keresése, hely Igények felmérése, program 17

18 szervezése: Stresszkezelés, relaxációs, konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés Felhívni a figyelmet a sport fontosságára Vonzó településkép megteremtése biztosítása Népszerűsítő propaganda eszközök Önkéntesekkel, közmunkásokkal, önkormányzati eszközökkel meghirdetése. Plakátok, hirdetések, versenyek meghirdetése Szebbé, tisztábbá, barátságosabbá tenni lakhelyünket együtt. A fiatalok aktivitásának, kötelességtudatának fejlesztése érdekében. Virág, faültetés, szemétszedés 7.3. Közművelődés, közösségi élet: A fiatalok testi-lelki fejlődése és társadalmi szocializációja érdekében lehetőséget kell teremteni szabadidejének hasznos eltöltésére. Cél a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezésekkel. A következőkben az éves rendezvények melletti programötleteimet szeretném ismertetni. Véleményem szerint ezek a programok nem akadályoznák a hagyományos találkozókat, összejöveteleket. Éves program: Január - Petőfi Sándor-emléknap: Szavalóverseny a költő emlékére - Januárban ünnepeljük a Béke-világnapját: összehívni a falu lakosságát a falu főterére, felhívni a figyelmet béke fontosságára, rövid műsor az iskolások bevonásával, minden évben adott osztály készülhetne fel, végül fáklyás felvonulás a faluban. Február - Szépkiejtési verseny a Nemzetközi Anyanyelvi Nap alkalmából Március - Cigányság világnapja: az együttélés, és egymás elfogadása és megértése céljából Cigányfesztivál rendezése. A környéken élő roma 18

19 lakosság bemutatkozhatna bármilyen, kultúráját jellemző produkcióval. Ezen kívül családi programok, közös főzés lehetőségen biztosítása. - Víz világnapja alkalmából a helyi egyesülettel közreműködve éves patak-meder tisztítás önkéntesek bevonásával, közös étkezéssel a munka befejeztével. - Ifjúsági nap: Virágvasárnap. Gitáros mise a szabadban, a falu határában, vagy a sportpályán, utána közös ebéd a jelenlévőkkel. Április - Föld napja: vetélkedő a helyi középiskolásoknak, utána pedig közös biciklitúra a környező településekre, természeti látnivalókhoz: Perőcsényi tó, Börzsöny, Kemence, Ipolytölgyes stb. - Akadályverseny több korcsoport számára. A rendezők bevonhatnák a munkába a fiatalokat is, akik már nem általános iskolások. Segíthetnének a szervezésben és lebonyolításban. Május - Családok napja alkalmából közös játékok és programok a szülőknek és gyermekeiknek. Különböző sportversenyek, és ki mit tudok. Jelentkezni családosan lehetne. A családok készülhetnek külön produkcióval is. Június - A szenvedélyek napján különböző szakmai előadókat hívnánk meg. Az előadások után beszélgetésekre lenne lehetőség, filmvetítéseket tartanánk, végezetül egy koncert zárná a programot. - Környezetvédelmi világnap: önkéntesek toborzása, a falu egészségesebbé és szebbé tétele. Szemétszedés, virágültetés. Július - Nyári tábor a helyieknek és a környező településeken élőknek. Különböző programokkal várnánk a fiatal korosztályt. Az idősebb fiatalokat felkeresnénk, hogy segítsenek be. Mivel e táborok iránt a 18 éven felüli korosztály már nem igazán lelkesedik, őket a szervezésben és lebonyolításban való együttműködésben kérnénk fel. 19

20 Programok: kirándulások, kézműves foglalkozások, filmvetítések, csoportos foglalkozások. A táborok célja az önismeret fejlesztése, kommunikációs, együttműködési, probléma-megoldási készségek javítása. Augusztus - A hónap végén nyárzáró partit szerveznék a helyi vállalkozók támogatásával és az egyesületek segítségével. A bulit a Szabadidőközpontban rendeznénk. Szeptember - Tanszer börze a Szabadidőközpontban a hónap első hetében. Október November - Kirándulás szervezése a Börzsöny hegységbe. Célcsoport a helyi fiatalság. - Márton napi bál. A hiedelem szerint Márton az új bor bírája, mert ilyenkor már iható az új bor. E nap vágták le a tömött libát, mert úgy tartották: "Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik." A helyi gazdák bemutathatnák új boraikat. A borkóstoló, borvásárlás után közös vacsorával várnánk a vendégeket. December - Színházi, operett előadások. Előre meghirdetett előadásokra lehetne jelentkezni. A faluban több ember is foglalkozik csoportok fuvarozásával, ők szállítanák az érdeklődőket Budapestre, Vácra. A busz mérete a jelentkezők létszámától függ 7.4. Sporttevékenység: Véleményem szerint a falu kellőképpen kihasználja adottságait a sport területén. A Szabadidőközpont sportolásra alkalmas termei mind használatban vannak. A falu lakóin kívül a környék sportolóit is szívesen látjuk. A football igen nagy szerepet játszik a környék és a falu életében is. Amit fejleszteni kellene, és amit én szeretnék is véghezvinni, az a női sportok népszerűsítése. Többek között megszervezném az aerobik, jóga órákat, a táncoktatást, és kerékpártúrákat. 20

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet

Zrínyi Ilona Gyermekszervezet Zrínyi Ilona Gyermekszervezet DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2016 2017 Apagy, 2016. augusztus 29. Készítette: Siposné Balogh Anna DÖK patronáló tanár A diákönkormányzat munkaterve A Zrínyi Ilona gyermekszervezet

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2013. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény IKCS csoport Cselekvési és ütemterv 2015/2016. tanév Készítette: Schumann Norbertné IKCS csop.vez. A PROGRAMOK ÜTEMEZÉSE 2015. SZEPTEMBER Éves programterv bővítése, feladatok ütemezése Határidő: szeptember

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben