Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban. Pandurics Anett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban. Pandurics Anett 2011.06.23."

Átírás

1 Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban Pandurics Anett

2 A hazai megtakarítási helyzet értékelése A válság elıtt Magyarország a megtakarításokat tekintve az uniós középmezınyben helyezkedett el. A válság hatására változtak a megtakarítási szokások, visszaszorult a hitelfelvétel. A megtakarítások a GDP arányában bruttó értelemben csökkentek, nettó értelemben nıttek. A kötelezı magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása elırevetítve mérsékelheti a megtakarítási rátát (-1,4%). A magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van. A lakosság nagyobbik része (52%) egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi megtakarításokkal. A magyar államadósság jelentıs részben külföldi befektetık által finanszírozott. A magas külsı államadósság csökkenti a GDP növekedés lehetıségét és megköti a gazdaságpolitika kezét. 2

3 A magyar lakosság megtakarítási hajlandóságának növelése számos nemzetgazdasági célt is támogat Csökkenthetı a magyar gazdaság külsı finanszírozási igénye. Lakossági megtakarítások növekedése Finanszírozhatóbbá válnak az államháztartás nagy ellátórendszerei (nyugdíj- és egészségbiztosítási alap), a magyar kis és középvállalkozások. Erısíthetı a gazdaság kifehérítésének folyamata. 3

4 Miért van szükség az öngondoskodás erısítése? Az állam a bevételekbıl nem tudja finanszírozni a korábbi jóléti kiadásokat (nyugdíj, egészségügy, szociális kiadások, segélye, szociális védı háló) A jelenlegi népesség összetétele 2013-ra és 2030-ra nyugdíjas boom-ot eredményez, jelentısen romlik az eltartottsági arány Évrıl évre csökken a megszületett gyermekek száma (2009-ben csak 94 ezer gyerek született, míg 1976-ban 179 ezer) - > már csak 9,972 millióan vagyunk A foglalkoztatottak (járulék fizetık számának csökkenése) Várhatóan nı a várható átlagos élettartam Igényszintek változása Energia hiány (atomenergia) 4

5 A jó hír.. 5

6 Az egyik rossz hír: a magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van A hazai lakosság tartalékai pénzügyi vészhelyzet esetén 13% 13% 8% 3% 27% 17% 19% Egy hétnél kevesebb Legalább egy hét, de egy hónapnál kevesebb Legalább egy hónap, de 3 hónapnál kevesebb Legalább három hónap, de hat hónapnál kevesebb Több, mint hat hónap Nem tudom Nem válaszolok Forrás: OECD Pénzügyi kultúra felmérés, GfK Custom Research Pénziránytő [2010] Ahogyan a GfK és az OECD partnerségében végzett évi pénzügyi kultúra felmérésének részeredménye is mutatja: a lakosság nem rendelkezik elegendı pénzügyi tartalékkal. A felmérés válaszadóinak 63%-ának nincs három hónapra elegendı felhalmozott megtakarítása egy esetlegesen bekövetkezı pénzügyi vészhelyzet esetén. A megkérdezettek fele (52%) ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen megtakarítással. A megtakarítások hiánya fıként a fiatalokra, a roma származásúakra, az inaktívakra, az alacsony jövedelmőekre, továbbá az érettségivel nem rendelkezıkre, a gyermektelenekre, és a legalább 4 fıs háztartásokra jellemzı. 6

7 A demográfiai változások hosszú távú, de már ma is jelentkezı problémát okoznak a társadalombiztosítási rendszerekben A magyar népesség korfája Az idıskori jövedelem forrása az OECD egyes országaiban (2000-es évek közepe) Forrás: : KSH adatok és elırejelzések [2011], Franciaország Magyarország Egyesült Finnország 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségbiztosítási rendszer esetében hosszú távú problémát okoznak a demográfiai változások. Az államháztartás éves hiányának már most jelentıs részét teszik ki a társadalombiztosítási rendszerek negatív egyenlegei. Míg jelenleg minden 65 év felettire átlagosan négy munkaképes korú jut, addigra ez a következı negyven évben várhatóan kettıre, illetve az alá csökken. Magyarország az OECD országok között, a közép-kelet-európai régió más országait is megelızve második helyezett az idıskori jövedelmek állami transzfereken keresztül történı finanszírozásának arányát tekintve. Szlovákia Belgium Ausztria Luxemburg Lengyelország Csehország Németország Olaszország Spanyolorsz Svédország Görögország Portugália Dánia Írország Hollandia Állami transzfer Munka Magánmegtakarítás Forrás: OECD [2011], Pensions at a glance tanulmány 7

8 8

9 Lakossági megtakarítások, március 31. Nem tızsdei részvények 5% Tızsdei részvények 2% Egyéb 12% Készpénz 8% Befektetési jegyek 9% Üzletrészek 23% Betét 29% Forrás: MNB Biztosítási díjtartalékok 12% 1000 mrd % Készpénz ,0% Befektetési jegyek ,7% Betét ,5% Biztosítási díjtartalékok ,3% Üzletrészek ,5% Tızsdei részvények 394 1,5% Nem tızsdei részvények ,9% Egyéb ,7% Összesen

10 Változások a nagy ellátó rendszerekben Egy pillér eltőnt A megmaradó pilléreknek kell átvenni a megszőnt pillér szerepét! 10

11 Változások a nagy ellátó rendszerekben A befizetett járulékok nem fedezik a nyugdíjrendszer kiadásait! Nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából lehet fizetni (az államháztartás nem pótolja más forrásból) Rokkant nyugdíj szigorítása Rokkant nyugdíjak átalakítása (nem alkotmányos jog) helyette szociális segély Korkedvezményes nyugdíj megszüntetése Öregségi nyugdíj (adóztatás 2013-tól) 2013, 2030 nyugdíjboom Forrás: ONYF 11

12 Az egyik rossz hír nyugdíjügyben: Magyarország népességének korfája (fı)

13 A másik rossz hír nyugdíjügyben. 10 millió 2,3 millió (?) Férfiak Eltartók 1,3 millió Eltartók 1 millió Nık

14 Változások a szociális ellátásban Szociális segélyezés átalakítása Közmunkaprogramok Munkanélküli segély átalakítása, limitált összeg fizetése 14

15 Változások az egészségügyben Semmelweis terv Az Állami egészségszervezési központot létrehozása, amely nyolc nagytérségi igazgatóságot irányít majd. Az ellátás a megyék rendszerét csak lazán követı 1-1,5 milliós térségi egységekre építik fel Térségi betegellátás Államosított kórházak A gyógyszerkasszából százmilliárd forint kivonása Progresszív betegellátási rendszer felépítése Táppénz ellenırzése Táppénz limitálása Táppénzcsalásért szabadságvesztés 15

16 Eddigi intézkedések Az ország adóság állományának csökkentése A foglalkoztatottság növelése (foglalkoztatást ösztönzı politika) Gyermekvállalás ösztönzése A jövıben az eltartottság arányának javítása Az állami nyugdíjrendszer rövidés középtávú finanszírozhatósága érdekében megszüntetésre került az állami nyugdíjalap hiánya Megszüntetésre került a második pillér kötelezı jellege, a kötelezı magán-nyugdíjpénztári tagság, és lehetıvé vált a szabad nyugdíjrendszer választás (2010. évi C. törvény) 16

17 Mire tartalékolunk? A lakosság közel fele pénzügyi megtakarításokat képez a nehézségekre, amelynek elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés Forrás BellResearch kutatás 17

18 Megtakarítási preferenciák Míg a normál üzletmenet szerint mőködı piacokon a hozam-kockázat kettıse áll rendszerint a preferencialisták élén, a válság és a reformok gyökeres változást hoztak az értékállóság, örökölhetıség és a transzparencia kerültek a dobogóra Forrás BellResearch kutatás 18

19 A befektetések ismertsége Megtakarításként elsısorban a betétekre, a készpénzre, az ingatlanokra, illetve a pénztárakra és az életbiztosítási termékekre gondolunk Forrás BellResearch kutatás 19

20 Lakossági pénzügyi elemzés (BellResearch kutatás, 2011) Tízbıl négy embert nem foglalkoztat a jövıje a nık, az érettebb korosztály [45-54 évesek], a nagycsaládosok és a romló anyagi kilátásokat sejtık tudatosabbak öngondoskodás kérdése tekintetében Az öngondoskodás kérdésköre fontosabbá vált a gazdasági krízis és a válságkezelı intézkedések hatására A tartalékok képzése a mi feladatunk, de a gondoskodó államnak is jelentıs szerepet tulajdonítanak az emberek A megkérdezettek úgy gondolják, a jövedelem harmadát kéne megtakarításra fordítani, a gyakorlatban ezt csak minden negyedik ember tudja megvalósítani Legfeljebb havi 20 ezer forintot fordítunk megtakarításra, és 100 ezer forintos nettó jövedelem már elegendı ahhoz, hogy takarékoskodjunk A tartalékképzés elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés a többség véleménye szerint a nyugdíja nem lesz elegendı a megélhetéshez A megtakarítási preferenciákban a válság és kezelése gyökeres irányváltást hozott a hozam/kockázat kettıse háttérbe szorulásával az értékállóság, örökölhetıség és az egyszerőség váltak a legfontosabb szempontokká A bankbetét, készpénz, ingatlan és a biztosítások a legismertebb vagyonképzési eszközök 20

21 Legfontosabb életcélok, megtakarítási helyzetek Otthonteremtés Gyermekekrıl gondoskodás Idıs kor (nyugdíj) Egészséges élet 21

22 A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek. A természet erıivel összefüggı természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak: Szélvihar, zivatar, heves esı Árvíz Hóvihar, jeges (ónos) esı Földregés, szökıár Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdıtüzek Forrás: Vereczki András,

23 Magyarország az elmúlt 10 évben 2001 Tiszai árvíz (~9 MdFt) 2002 Július-augusztusi meteorológiai károk országosan 126 e db Miskolc-Bács kiskun tyúktojás mérető jégesı, szélviharok Bp, Pest m Április-Pásztó Mátrakeresztes, augusztus-3*özönvízszerő esı 2006 Árvízveszély, csapadékos június és augusztus, augusztus 20-i vihar 2007 Januári vihar Kyrill és Olli (milliárdos kár és személyi sérülések) 2008 Emma (március 1.) ~50 e db kár ~ 3 Mrd Ft 2009 Emma nélkül, de hasonló mennyiségő kár, mint 2008-ban 2010 Csapadékrekord, Zsófia, Angéla 40 milliárdos kár; Devecser, Kolontár 2011 Oroszlány földrengés; viharkárok korábbi földrengések Kecskemét (1911), Eger(1925), Dunaharaszti(1956), Berhida(1985) A biztosítási penetráció 72 %. Az alulbiztosítottság jelentıs. Forrás: Vereczki András,

24 Ahol a biztosíthatóság véget ér Az állami szerepvállalás akkor válik szükségessé, amikor nem biztosítható kockázatokról beszélünk, illetve a katasztrófa kockázatok mérete és nagysága ezt feltétlen szükségessé teszi. Az államnak a plusz kockázatok bevállalására vonatkozó szerepét tekinthetjük egyfajta utolsó biztosítói szerep vállalásnak. Wesselényi alap - Ár- és belvíz által veszélyeztetett területeken élık védelmében (2003.évi LVIII. Törvény): o decemberében kezdte meg mőködését. o A kártalanítás szerzıdés alapján, díjfizetés ellenében történik. o A díjtétel megállapítására a tulajdonos által megjelölt érték, valamint a település veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor, figyelemmel a tulajdoni arányokra, és a szociális rászorultságra is. o 6 havi rendszeres befizetés szükséges ahhoz, hogy teljes kártalanításra legyen jogosult a tulajdonos. o A kártalanítási összeg törvényi maximuma 15 millió Ft. o 876 tagot számol, összesen Ft befizetéssel. Forrás: Vereczki András,

25 A Posta Biztosító megoldásai 25

26 Piaci pozíciónk 2010-ben: 7. hely, 4,35%-os piaci részesedés 26

27 Díjbevétel fejlıdése (Milliárd Ft) 40 Kamatadó egyszeri hatása 36, Kötelezı biztosítás bevezetése 26,2 5,3 23,5 28,6 7,6 33,2 7,2 8, ,54 0,1 4,4 10,90 3,0 7,9 16,56 6,2 10,4 8,0 12,9 8,8 14,7 21,0 26,0 28, élet nem-élet kamatadó-hatás 27

28 Magyar Posta Életbiztosító: Pozíciónk a magyar életbiztosítási piacon (2010): 6. hely 60% 40% Top-10 életbiztosító összehasonlítása (bruttó díjbevétel) A kör nagysága = bruttó díjbevétel Allianz Biztosító Br. díjbev. (Mrd.Ft) Piaci részesed és Br. díjbev. (Mrd.Ft) Adózás elıtti eredmény* (Mrd Ft.) 1 ING 77,3 19,2% 79,0 4,1 2 Allianz 49,8 12,4% 34,3 2,0 3 Groupama Garancia 46,6 11,6% 41,7 6,0 4 Generali 43,6 10,8% 43,5 5,2 Bruttó díjbevétel 2010/2009 % 20% Erste AXA Magyar Uniqa Posta Groupama Garancia Piaci részesedés (%) 0% Aegon Aviva ING 0% 5% 10% Generali 15% 20% 5 Aegon 41,5 10,3% 42,1 15,4 6 Magyar Posta Élet 28,4 7,1% 26,0 0,2 7 Aviva 25,7 6,4% 24,3 0,7 8 Uniqa 23,0 5,7% 20,8 1,0 9 AXA 16,5 4,1% 13,2 (2,3) 10 Erste 12,5 3,1% 11,8 0,0 Forrás: informális adatgyőjtés CIG nélkül * Kompozit biztosítók esetén az Adó elıtti er. az (Élet bruttó díj / bruttó díj) arány segítségével került kiszámításra -20% Top 3 bankbiztosító (BB) Br. díjbev. (Mrd.Ft) BB-n keresztül BB részarány a br. díjbevételben % Életbiztosítók TOP 3 Bankbiztosítók Magyar Posta Életbiztosító 1 2 Magyar Posta Élet Groupama Garancia 28,4 100,0% 26,2 56,1% 3 Erste 12,1 96,9% Forrás: informális adatgyőjtés

29 PostaÉrtékİr életbiztosítás és megtakarítás Kis összegő, rendszeres megtakarítás: már havi Ft-tól indítható Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Ügyféligényeknek megfelelıen választható szolgáltatáscsomagok: Alapbiztosítás, Dupla biztonság csomag Nekem İk a legfontosabbak! Azoknak ajánljuk, akik a gyermekükrıl, unokáikról, keresztgyerekeikrıl szeretnének gondoskodni Egyszerően, orvosi vizsgálat nélkül megköthetı (44 éves korig 2 millió Ft haláleseti biztosítási összegig) Kiegészítı biztosítási modulok is köthetık, melyek pl. a házastárs halála esetén, baleseti rokkantság ill. baleseti halál esetén térítenek. 29

30 PostaÉrtékİr életbiztosítás és megtakarítás Dupla biztonság csomag Tartalmazza az Alapbiztosítást és a Díjátvállalás a Biztosított halála esetén kiegészítı modul szolgáltatásait: Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset bejelentésének idıpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget, valamint a rendkívüli díjas számlán lévı összeget. Díjátvállalás: az Alapbiztosítás Biztosítottjának a tartamon belüli halála esetén a biztosító átvállalja a biztosítási díj fizetését a halálesetet követı hónap elsı napjától a szerzıdés lejárati idıpontjáig. Lejárati szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a tartam alatt meghal, a biztosító az Elérési Kedvezményezett részére kifizeti a szerzıdésben meghatározott lejárati idıpontban az aktuális lejárati biztosítási összeget, valamint a díjátvállalás idıpontjától befizetett rendkívüli díjakat, és ezzel a szerzıdés megszőnik. 30

31 PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! év közöttieknek ajánljuk, akik számára fontos a nyugdíj-elıtakarékosság Kétféle módozatával többféle ügyféligényt is kielégít: PostaNyugdíj Program Stabil: a biztos megtakarítást választók számára egy díj visszatérítéses elérési életbiztosítás PostaNyugdíj Program Aktív: a kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan nagyobb növekedést biztosító megtakarítást választók számára egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Választható kiegészítı szolgáltatások (pl. Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén) Választható járadékszolgáltatások Tartam során módosítható díjak 31

32 PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság év közötti Biztosítottakra köthetı (a Biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 75. évet) Az alapbiztosítás minimál díja a tartam függvényében változik éves tartamra köthetı A tartam végén választható szolgáltatások: Szerzıdés meghosszabbítása Járadékszolgáltatás Egyösszegő lejárati kifizetés Választható kiegészítı biztosítások: Kockázati életbiztosítás Baleseti mőtéti térítés Baleseti rokkantság Díjátvállalás Munkanélküliség esetén 32

33 PostaHozamFix befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas, teljes életre szóló életbiztosítás és megtakarítás is egyben Tıke és hozamvédelem Öröklési illeték mentesség Már Ft egyszeri díjtól megköthetı év között köthetı Beépített szolgáltatás baleseti eredető halál esetén: Ft Meghatározott jegyzési idıszakokban köthetı Értékálló megoldás Ajánljuk mindenkinek, aki: biztos befektetést szeretne és hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától 33

34 PostaHaszonİr életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel Egyszeri díjas életbiztosítás és befektetés egyben Baleseti eredető halál esetén: a Biztosított éves koráig Ft-ot, 65 éves kortól Ft-ot kap. Már Ft-tól megköthetı Nincs lejárata, teljes életre szól Biztosított minimális belépési életkora 16év Öröklési illeték mentesség Lehetıség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, akik személye a futamidı során módosítható Garantált hozam a biztos jövıért! Ajánljuk mindenkinek, aki: gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne 34

35 Struccpolitika vagy lehetetlen küldetés? 35

36 Mire költünk? Fogyasztási szerkezet alakulása Magyarországon Megnevezés Súly Súly Súly Súly Súly Élelmiszerek és alkoholmentes italok 18,43 18,703 19,137 19,412 19,6 Szeszes italok, dohányáruk 6,795 7,34 7,767 8,066 8,384 Ruházat és lábbeli 4,858 4,624 4,527 4,295 4,208 Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz 20,26 19,667 19,966 20,832 22,449 és egyéb tüzelıanyagok Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres 6,668 6,382 5,901 5,706 5,399 lakáskarbantartás Egészségügy 3,434 3,496 3,793 3,927 4,078 Közlekedés és szállítás 14,43 15,025 14,671 14,049 13,269 Távközlés 5 4,732 4,402 4,428 4,273 Szabadidı és kultúra 8,82 8,68 8,379 8,167 7,75 Oktatás 1,099 1,106 1,048 1,002 0,924 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 5,927 5,816 5,994 5,79 5,384 Egyéb termékek és szolgáltatások 4,282 4,429 4,415 4,326 4,282 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: KSH, tábla; 36

37 Megtakarítás = hazafias kötelesség? Tıkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem takarítottunk meg.. Tıke nem hull az égbıl, hanem felhalmozás útján keletkezik. A felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos magyar honpolgárok egyénileg vagy privát és állami intézményeken keresztül megtakarítanak.akkor idıvel valóban kevésbé függhetünk a külföldi tıkepiacok szeszélyétıl Lehet a fogyasztást elırehozni, a háztartások nagy értékő vagyontárgyaiét, a lakásét, meg az autójét, de ez pusztán annyit jelent, hogy már akkor használjuk ıket, amikor még nem takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitıl a belsı erıkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar bennünket. A hangsúly a hosszú idın és a megtakarításon van Forrás: Pete Péter (2010. június) 37

38 38

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20. 14.11.2011 1 Biztosítás

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 2. sz. Függeléke (euróban)

ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 2. sz. Függeléke (euróban) ERGO Unit Linked REGNUM és NOVUM életbiztosítás különös feltételeinek (alapbiztosítás) 2. sz. Függeléke (euróban) 1. Minimális díjak: - Folyamatos díjas szerzıdések esetén: Minimális éves díj: 360 Euró

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat Az Ön eddigi életpályája, jelenlegi foglalkoztatottságának paraméterei és a szakemberek által a

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Az öngondoskodás szerepe a családok anyagi és társadalmi helyzetében, biztosítói szemmel

Az öngondoskodás szerepe a családok anyagi és társadalmi helyzetében, biztosítói szemmel Az öngondoskodás szerepe a családok anyagi és társadalmi helyzetében, biztosítói szemmel VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Pandurics Anett Posta Biztosító 1 A biztosítási piac 2007 óta

Részletesebben

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás Gyermekem támogatása Novum Életbiztosítás Ma egy biztosítás, holnap gyermeke jövőjének záloga Minden szülő arra vágyik, hogy megadhassa gyerme - kének mindazt a támogatást, amellyel hozzásegítheti céljai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj)

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) MAT Altenburger Gyula Szimpózium zium Nyugdíj-szekci szekció 2010. május m 13. Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) Fehér Csaba Kovács Erzsébet 1 -A A paradigma leírása -A A paradigma háttereh

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Biztosítók és pénztárak stratégiai együttműködése. Erdős Mihály. Eger,

Biztosítók és pénztárak stratégiai együttműködése. Erdős Mihály. Eger, Biztosítók és pénztárak stratégiai együttműködése Erdős Mihály Eger, 2006. 05. 10. 1 Tartalom A jelenlegi helyzettől A várható jövő felé Eger, 2006. 05. 10. 2 Nyugdíjcélú megtakarítás aspektusai szociális

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL A csoportos biztosítások azt a lehetıséget kínálják a vállalatok számára, hogy alkalmazottaiknak az anyagi megbecsülésen túl a váratlan események (balesetek,

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies Biztosítási piac Biztosítási ágak díjbevétele és piaci társaságonként Biztosító Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb Piaci Díjbevétel

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról,

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-14/2008/14. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Bonus

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Bonus Nyugdíjprogram Jövőkulcs Bonus Higgy magadban. Nyugdíj? Ugyan, hol van az még! Talán még bele sem gondolt, vagy igyekszik elhessegetni a nyugdíjas lét anyagi kérdéseit. Egy nyugdíjasra jutó járulékfizető

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ. A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról TÁJÉKOZTATÓ A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó adózási és költségelszámolási szabályokról Tartalomjegyzék JOGI NYILATKOZAT...3 I. ADÓJOGI VONATKOZÁSOK...4 II. VARIÁCIÓK CÉGES

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa György utca 22., cégjegyzékszáma: 03-02-000162, a továbbiakban:

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN 2016. december 28. FŐ TÉMÁK: 1. A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA 2016-BAN 2. 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV JELLEMZŐI A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Dr. Zolnay Judit Vezérigazgatóhelyettes Aviva Életbiztosító Zrt. Nemcsak a húszéveseké a világ. Változó családi és társadalmi szerepek.. Élére

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8.

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8. A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások Pandurics Anett 2014. május 8. Mrd Ft 1 000 A díjbevétel megoszlása 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 420 426 395 406 410 370 365 358

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29.

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29. See the future Be the future Own the future Postponed Kozák Ákos, 2011. március 29. GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. A GDP alakulása Euróban 2010-ben 2

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2014. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj?

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Aktuális és sokakat érintı kérdés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagságot válasszuk vagy visszalépjünk az állami nyugdíjrendszerbe. Cikkünkkel megpróbálunk minél

Részletesebben

PRESZTÍZS. Pintér Zsuzsanna

PRESZTÍZS. Pintér Zsuzsanna PRESZTÍZS Pintér Zsuzsanna Miért pont a PRESZTÍZS? Az ügyfelek igényei szerint BIZTONSÁG Aviva: nagy és tapasztalt világcég Független vagyonkezelés Garantált eszközalap: Profitır Rugalmasan alakítható

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban. Higgy abban, hogy kézbe veheted a jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások Higgy magadban. Jövőkulcs nyugdíjprogram Befektetési egységekhez kötött biztosítás, amiben a befektetés összetétele a nyugdíjba vonulás

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben