Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban. Pandurics Anett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban. Pandurics Anett 2011.06.23."

Átírás

1 Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban Pandurics Anett

2 A hazai megtakarítási helyzet értékelése A válság elıtt Magyarország a megtakarításokat tekintve az uniós középmezınyben helyezkedett el. A válság hatására változtak a megtakarítási szokások, visszaszorult a hitelfelvétel. A megtakarítások a GDP arányában bruttó értelemben csökkentek, nettó értelemben nıttek. A kötelezı magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása elırevetítve mérsékelheti a megtakarítási rátát (-1,4%). A magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van. A lakosság nagyobbik része (52%) egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi megtakarításokkal. A magyar államadósság jelentıs részben külföldi befektetık által finanszírozott. A magas külsı államadósság csökkenti a GDP növekedés lehetıségét és megköti a gazdaságpolitika kezét. 2

3 A magyar lakosság megtakarítási hajlandóságának növelése számos nemzetgazdasági célt is támogat Csökkenthetı a magyar gazdaság külsı finanszírozási igénye. Lakossági megtakarítások növekedése Finanszírozhatóbbá válnak az államháztartás nagy ellátórendszerei (nyugdíj- és egészségbiztosítási alap), a magyar kis és középvállalkozások. Erısíthetı a gazdaság kifehérítésének folyamata. 3

4 Miért van szükség az öngondoskodás erısítése? Az állam a bevételekbıl nem tudja finanszírozni a korábbi jóléti kiadásokat (nyugdíj, egészségügy, szociális kiadások, segélye, szociális védı háló) A jelenlegi népesség összetétele 2013-ra és 2030-ra nyugdíjas boom-ot eredményez, jelentısen romlik az eltartottsági arány Évrıl évre csökken a megszületett gyermekek száma (2009-ben csak 94 ezer gyerek született, míg 1976-ban 179 ezer) - > már csak 9,972 millióan vagyunk A foglalkoztatottak (járulék fizetık számának csökkenése) Várhatóan nı a várható átlagos élettartam Igényszintek változása Energia hiány (atomenergia) 4

5 A jó hír.. 5

6 Az egyik rossz hír: a magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van A hazai lakosság tartalékai pénzügyi vészhelyzet esetén 13% 13% 8% 3% 27% 17% 19% Egy hétnél kevesebb Legalább egy hét, de egy hónapnál kevesebb Legalább egy hónap, de 3 hónapnál kevesebb Legalább három hónap, de hat hónapnál kevesebb Több, mint hat hónap Nem tudom Nem válaszolok Forrás: OECD Pénzügyi kultúra felmérés, GfK Custom Research Pénziránytő [2010] Ahogyan a GfK és az OECD partnerségében végzett évi pénzügyi kultúra felmérésének részeredménye is mutatja: a lakosság nem rendelkezik elegendı pénzügyi tartalékkal. A felmérés válaszadóinak 63%-ának nincs három hónapra elegendı felhalmozott megtakarítása egy esetlegesen bekövetkezı pénzügyi vészhelyzet esetén. A megkérdezettek fele (52%) ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen megtakarítással. A megtakarítások hiánya fıként a fiatalokra, a roma származásúakra, az inaktívakra, az alacsony jövedelmőekre, továbbá az érettségivel nem rendelkezıkre, a gyermektelenekre, és a legalább 4 fıs háztartásokra jellemzı. 6

7 A demográfiai változások hosszú távú, de már ma is jelentkezı problémát okoznak a társadalombiztosítási rendszerekben A magyar népesség korfája Az idıskori jövedelem forrása az OECD egyes országaiban (2000-es évek közepe) Forrás: : KSH adatok és elırejelzések [2011], Franciaország Magyarország Egyesült Finnország 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségbiztosítási rendszer esetében hosszú távú problémát okoznak a demográfiai változások. Az államháztartás éves hiányának már most jelentıs részét teszik ki a társadalombiztosítási rendszerek negatív egyenlegei. Míg jelenleg minden 65 év felettire átlagosan négy munkaképes korú jut, addigra ez a következı negyven évben várhatóan kettıre, illetve az alá csökken. Magyarország az OECD országok között, a közép-kelet-európai régió más országait is megelızve második helyezett az idıskori jövedelmek állami transzfereken keresztül történı finanszírozásának arányát tekintve. Szlovákia Belgium Ausztria Luxemburg Lengyelország Csehország Németország Olaszország Spanyolorsz Svédország Görögország Portugália Dánia Írország Hollandia Állami transzfer Munka Magánmegtakarítás Forrás: OECD [2011], Pensions at a glance tanulmány 7

8 8

9 Lakossági megtakarítások, március 31. Nem tızsdei részvények 5% Tızsdei részvények 2% Egyéb 12% Készpénz 8% Befektetési jegyek 9% Üzletrészek 23% Betét 29% Forrás: MNB Biztosítási díjtartalékok 12% 1000 mrd % Készpénz ,0% Befektetési jegyek ,7% Betét ,5% Biztosítási díjtartalékok ,3% Üzletrészek ,5% Tızsdei részvények 394 1,5% Nem tızsdei részvények ,9% Egyéb ,7% Összesen

10 Változások a nagy ellátó rendszerekben Egy pillér eltőnt A megmaradó pilléreknek kell átvenni a megszőnt pillér szerepét! 10

11 Változások a nagy ellátó rendszerekben A befizetett járulékok nem fedezik a nyugdíjrendszer kiadásait! Nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából lehet fizetni (az államháztartás nem pótolja más forrásból) Rokkant nyugdíj szigorítása Rokkant nyugdíjak átalakítása (nem alkotmányos jog) helyette szociális segély Korkedvezményes nyugdíj megszüntetése Öregségi nyugdíj (adóztatás 2013-tól) 2013, 2030 nyugdíjboom Forrás: ONYF 11

12 Az egyik rossz hír nyugdíjügyben: Magyarország népességének korfája (fı)

13 A másik rossz hír nyugdíjügyben. 10 millió 2,3 millió (?) Férfiak Eltartók 1,3 millió Eltartók 1 millió Nık

14 Változások a szociális ellátásban Szociális segélyezés átalakítása Közmunkaprogramok Munkanélküli segély átalakítása, limitált összeg fizetése 14

15 Változások az egészségügyben Semmelweis terv Az Állami egészségszervezési központot létrehozása, amely nyolc nagytérségi igazgatóságot irányít majd. Az ellátás a megyék rendszerét csak lazán követı 1-1,5 milliós térségi egységekre építik fel Térségi betegellátás Államosított kórházak A gyógyszerkasszából százmilliárd forint kivonása Progresszív betegellátási rendszer felépítése Táppénz ellenırzése Táppénz limitálása Táppénzcsalásért szabadságvesztés 15

16 Eddigi intézkedések Az ország adóság állományának csökkentése A foglalkoztatottság növelése (foglalkoztatást ösztönzı politika) Gyermekvállalás ösztönzése A jövıben az eltartottság arányának javítása Az állami nyugdíjrendszer rövidés középtávú finanszírozhatósága érdekében megszüntetésre került az állami nyugdíjalap hiánya Megszüntetésre került a második pillér kötelezı jellege, a kötelezı magán-nyugdíjpénztári tagság, és lehetıvé vált a szabad nyugdíjrendszer választás (2010. évi C. törvény) 16

17 Mire tartalékolunk? A lakosság közel fele pénzügyi megtakarításokat képez a nehézségekre, amelynek elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés Forrás BellResearch kutatás 17

18 Megtakarítási preferenciák Míg a normál üzletmenet szerint mőködı piacokon a hozam-kockázat kettıse áll rendszerint a preferencialisták élén, a válság és a reformok gyökeres változást hoztak az értékállóság, örökölhetıség és a transzparencia kerültek a dobogóra Forrás BellResearch kutatás 18

19 A befektetések ismertsége Megtakarításként elsısorban a betétekre, a készpénzre, az ingatlanokra, illetve a pénztárakra és az életbiztosítási termékekre gondolunk Forrás BellResearch kutatás 19

20 Lakossági pénzügyi elemzés (BellResearch kutatás, 2011) Tízbıl négy embert nem foglalkoztat a jövıje a nık, az érettebb korosztály [45-54 évesek], a nagycsaládosok és a romló anyagi kilátásokat sejtık tudatosabbak öngondoskodás kérdése tekintetében Az öngondoskodás kérdésköre fontosabbá vált a gazdasági krízis és a válságkezelı intézkedések hatására A tartalékok képzése a mi feladatunk, de a gondoskodó államnak is jelentıs szerepet tulajdonítanak az emberek A megkérdezettek úgy gondolják, a jövedelem harmadát kéne megtakarításra fordítani, a gyakorlatban ezt csak minden negyedik ember tudja megvalósítani Legfeljebb havi 20 ezer forintot fordítunk megtakarításra, és 100 ezer forintos nettó jövedelem már elegendı ahhoz, hogy takarékoskodjunk A tartalékképzés elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés a többség véleménye szerint a nyugdíja nem lesz elegendı a megélhetéshez A megtakarítási preferenciákban a válság és kezelése gyökeres irányváltást hozott a hozam/kockázat kettıse háttérbe szorulásával az értékállóság, örökölhetıség és az egyszerőség váltak a legfontosabb szempontokká A bankbetét, készpénz, ingatlan és a biztosítások a legismertebb vagyonképzési eszközök 20

21 Legfontosabb életcélok, megtakarítási helyzetek Otthonteremtés Gyermekekrıl gondoskodás Idıs kor (nyugdíj) Egészséges élet 21

22 A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek. A természet erıivel összefüggı természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak: Szélvihar, zivatar, heves esı Árvíz Hóvihar, jeges (ónos) esı Földregés, szökıár Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdıtüzek Forrás: Vereczki András,

23 Magyarország az elmúlt 10 évben 2001 Tiszai árvíz (~9 MdFt) 2002 Július-augusztusi meteorológiai károk országosan 126 e db Miskolc-Bács kiskun tyúktojás mérető jégesı, szélviharok Bp, Pest m Április-Pásztó Mátrakeresztes, augusztus-3*özönvízszerő esı 2006 Árvízveszély, csapadékos június és augusztus, augusztus 20-i vihar 2007 Januári vihar Kyrill és Olli (milliárdos kár és személyi sérülések) 2008 Emma (március 1.) ~50 e db kár ~ 3 Mrd Ft 2009 Emma nélkül, de hasonló mennyiségő kár, mint 2008-ban 2010 Csapadékrekord, Zsófia, Angéla 40 milliárdos kár; Devecser, Kolontár 2011 Oroszlány földrengés; viharkárok korábbi földrengések Kecskemét (1911), Eger(1925), Dunaharaszti(1956), Berhida(1985) A biztosítási penetráció 72 %. Az alulbiztosítottság jelentıs. Forrás: Vereczki András,

24 Ahol a biztosíthatóság véget ér Az állami szerepvállalás akkor válik szükségessé, amikor nem biztosítható kockázatokról beszélünk, illetve a katasztrófa kockázatok mérete és nagysága ezt feltétlen szükségessé teszi. Az államnak a plusz kockázatok bevállalására vonatkozó szerepét tekinthetjük egyfajta utolsó biztosítói szerep vállalásnak. Wesselényi alap - Ár- és belvíz által veszélyeztetett területeken élık védelmében (2003.évi LVIII. Törvény): o decemberében kezdte meg mőködését. o A kártalanítás szerzıdés alapján, díjfizetés ellenében történik. o A díjtétel megállapítására a tulajdonos által megjelölt érték, valamint a település veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor, figyelemmel a tulajdoni arányokra, és a szociális rászorultságra is. o 6 havi rendszeres befizetés szükséges ahhoz, hogy teljes kártalanításra legyen jogosult a tulajdonos. o A kártalanítási összeg törvényi maximuma 15 millió Ft. o 876 tagot számol, összesen Ft befizetéssel. Forrás: Vereczki András,

25 A Posta Biztosító megoldásai 25

26 Piaci pozíciónk 2010-ben: 7. hely, 4,35%-os piaci részesedés 26

27 Díjbevétel fejlıdése (Milliárd Ft) 40 Kamatadó egyszeri hatása 36, Kötelezı biztosítás bevezetése 26,2 5,3 23,5 28,6 7,6 33,2 7,2 8, ,54 0,1 4,4 10,90 3,0 7,9 16,56 6,2 10,4 8,0 12,9 8,8 14,7 21,0 26,0 28, élet nem-élet kamatadó-hatás 27

28 Magyar Posta Életbiztosító: Pozíciónk a magyar életbiztosítási piacon (2010): 6. hely 60% 40% Top-10 életbiztosító összehasonlítása (bruttó díjbevétel) A kör nagysága = bruttó díjbevétel Allianz Biztosító Br. díjbev. (Mrd.Ft) Piaci részesed és Br. díjbev. (Mrd.Ft) Adózás elıtti eredmény* (Mrd Ft.) 1 ING 77,3 19,2% 79,0 4,1 2 Allianz 49,8 12,4% 34,3 2,0 3 Groupama Garancia 46,6 11,6% 41,7 6,0 4 Generali 43,6 10,8% 43,5 5,2 Bruttó díjbevétel 2010/2009 % 20% Erste AXA Magyar Uniqa Posta Groupama Garancia Piaci részesedés (%) 0% Aegon Aviva ING 0% 5% 10% Generali 15% 20% 5 Aegon 41,5 10,3% 42,1 15,4 6 Magyar Posta Élet 28,4 7,1% 26,0 0,2 7 Aviva 25,7 6,4% 24,3 0,7 8 Uniqa 23,0 5,7% 20,8 1,0 9 AXA 16,5 4,1% 13,2 (2,3) 10 Erste 12,5 3,1% 11,8 0,0 Forrás: informális adatgyőjtés CIG nélkül * Kompozit biztosítók esetén az Adó elıtti er. az (Élet bruttó díj / bruttó díj) arány segítségével került kiszámításra -20% Top 3 bankbiztosító (BB) Br. díjbev. (Mrd.Ft) BB-n keresztül BB részarány a br. díjbevételben % Életbiztosítók TOP 3 Bankbiztosítók Magyar Posta Életbiztosító 1 2 Magyar Posta Élet Groupama Garancia 28,4 100,0% 26,2 56,1% 3 Erste 12,1 96,9% Forrás: informális adatgyőjtés

29 PostaÉrtékİr életbiztosítás és megtakarítás Kis összegő, rendszeres megtakarítás: már havi Ft-tól indítható Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Ügyféligényeknek megfelelıen választható szolgáltatáscsomagok: Alapbiztosítás, Dupla biztonság csomag Nekem İk a legfontosabbak! Azoknak ajánljuk, akik a gyermekükrıl, unokáikról, keresztgyerekeikrıl szeretnének gondoskodni Egyszerően, orvosi vizsgálat nélkül megköthetı (44 éves korig 2 millió Ft haláleseti biztosítási összegig) Kiegészítı biztosítási modulok is köthetık, melyek pl. a házastárs halála esetén, baleseti rokkantság ill. baleseti halál esetén térítenek. 29

30 PostaÉrtékİr életbiztosítás és megtakarítás Dupla biztonság csomag Tartalmazza az Alapbiztosítást és a Díjátvállalás a Biztosított halála esetén kiegészítı modul szolgáltatásait: Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset bejelentésének idıpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget, valamint a rendkívüli díjas számlán lévı összeget. Díjátvállalás: az Alapbiztosítás Biztosítottjának a tartamon belüli halála esetén a biztosító átvállalja a biztosítási díj fizetését a halálesetet követı hónap elsı napjától a szerzıdés lejárati idıpontjáig. Lejárati szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a tartam alatt meghal, a biztosító az Elérési Kedvezményezett részére kifizeti a szerzıdésben meghatározott lejárati idıpontban az aktuális lejárati biztosítási összeget, valamint a díjátvállalás idıpontjától befizetett rendkívüli díjakat, és ezzel a szerzıdés megszőnik. 30

31 PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! év közöttieknek ajánljuk, akik számára fontos a nyugdíj-elıtakarékosság Kétféle módozatával többféle ügyféligényt is kielégít: PostaNyugdíj Program Stabil: a biztos megtakarítást választók számára egy díj visszatérítéses elérési életbiztosítás PostaNyugdíj Program Aktív: a kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan nagyobb növekedést biztosító megtakarítást választók számára egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Választható kiegészítı szolgáltatások (pl. Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén) Választható járadékszolgáltatások Tartam során módosítható díjak 31

32 PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság év közötti Biztosítottakra köthetı (a Biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 75. évet) Az alapbiztosítás minimál díja a tartam függvényében változik éves tartamra köthetı A tartam végén választható szolgáltatások: Szerzıdés meghosszabbítása Járadékszolgáltatás Egyösszegő lejárati kifizetés Választható kiegészítı biztosítások: Kockázati életbiztosítás Baleseti mőtéti térítés Baleseti rokkantság Díjátvállalás Munkanélküliség esetén 32

33 PostaHozamFix befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas, teljes életre szóló életbiztosítás és megtakarítás is egyben Tıke és hozamvédelem Öröklési illeték mentesség Már Ft egyszeri díjtól megköthetı év között köthetı Beépített szolgáltatás baleseti eredető halál esetén: Ft Meghatározott jegyzési idıszakokban köthetı Értékálló megoldás Ajánljuk mindenkinek, aki: biztos befektetést szeretne és hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától 33

34 PostaHaszonİr életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel Egyszeri díjas életbiztosítás és befektetés egyben Baleseti eredető halál esetén: a Biztosított éves koráig Ft-ot, 65 éves kortól Ft-ot kap. Már Ft-tól megköthetı Nincs lejárata, teljes életre szól Biztosított minimális belépési életkora 16év Öröklési illeték mentesség Lehetıség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, akik személye a futamidı során módosítható Garantált hozam a biztos jövıért! Ajánljuk mindenkinek, aki: gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne 34

35 Struccpolitika vagy lehetetlen küldetés? 35

36 Mire költünk? Fogyasztási szerkezet alakulása Magyarországon Megnevezés Súly Súly Súly Súly Súly Élelmiszerek és alkoholmentes italok 18,43 18,703 19,137 19,412 19,6 Szeszes italok, dohányáruk 6,795 7,34 7,767 8,066 8,384 Ruházat és lábbeli 4,858 4,624 4,527 4,295 4,208 Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz 20,26 19,667 19,966 20,832 22,449 és egyéb tüzelıanyagok Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres 6,668 6,382 5,901 5,706 5,399 lakáskarbantartás Egészségügy 3,434 3,496 3,793 3,927 4,078 Közlekedés és szállítás 14,43 15,025 14,671 14,049 13,269 Távközlés 5 4,732 4,402 4,428 4,273 Szabadidı és kultúra 8,82 8,68 8,379 8,167 7,75 Oktatás 1,099 1,106 1,048 1,002 0,924 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 5,927 5,816 5,994 5,79 5,384 Egyéb termékek és szolgáltatások 4,282 4,429 4,415 4,326 4,282 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: KSH, tábla; 36

37 Megtakarítás = hazafias kötelesség? Tıkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem takarítottunk meg.. Tıke nem hull az égbıl, hanem felhalmozás útján keletkezik. A felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos magyar honpolgárok egyénileg vagy privát és állami intézményeken keresztül megtakarítanak.akkor idıvel valóban kevésbé függhetünk a külföldi tıkepiacok szeszélyétıl Lehet a fogyasztást elırehozni, a háztartások nagy értékő vagyontárgyaiét, a lakásét, meg az autójét, de ez pusztán annyit jelent, hogy már akkor használjuk ıket, amikor még nem takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitıl a belsı erıkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar bennünket. A hangsúly a hosszú idın és a megtakarításon van Forrás: Pete Péter (2010. június) 37

38 38

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában... 5 1. Ausztria... 5 2. Belgium...

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem. Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell

Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem. Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell 2010. Október 18. Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell A népesség idősödése a korábban vártnál gyorsabb ütemben következett

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS MARKETING AZ ONLINE BIZTOSÍTÁSPIACON Készítette: Mészáros Nikolett Budapest, 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben