Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban. Pandurics Anett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban. Pandurics Anett 2011.06.23."

Átírás

1 Biztosítások szerepe, jelentısége az öngondoskodásban Pandurics Anett

2 A hazai megtakarítási helyzet értékelése A válság elıtt Magyarország a megtakarításokat tekintve az uniós középmezınyben helyezkedett el. A válság hatására változtak a megtakarítási szokások, visszaszorult a hitelfelvétel. A megtakarítások a GDP arányában bruttó értelemben csökkentek, nettó értelemben nıttek. A kötelezı magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása elırevetítve mérsékelheti a megtakarítási rátát (-1,4%). A magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van. A lakosság nagyobbik része (52%) egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi megtakarításokkal. A magyar államadósság jelentıs részben külföldi befektetık által finanszírozott. A magas külsı államadósság csökkenti a GDP növekedés lehetıségét és megköti a gazdaságpolitika kezét. 2

3 A magyar lakosság megtakarítási hajlandóságának növelése számos nemzetgazdasági célt is támogat Csökkenthetı a magyar gazdaság külsı finanszírozási igénye. Lakossági megtakarítások növekedése Finanszírozhatóbbá válnak az államháztartás nagy ellátórendszerei (nyugdíj- és egészségbiztosítási alap), a magyar kis és középvállalkozások. Erısíthetı a gazdaság kifehérítésének folyamata. 3

4 Miért van szükség az öngondoskodás erısítése? Az állam a bevételekbıl nem tudja finanszírozni a korábbi jóléti kiadásokat (nyugdíj, egészségügy, szociális kiadások, segélye, szociális védı háló) A jelenlegi népesség összetétele 2013-ra és 2030-ra nyugdíjas boom-ot eredményez, jelentısen romlik az eltartottsági arány Évrıl évre csökken a megszületett gyermekek száma (2009-ben csak 94 ezer gyerek született, míg 1976-ban 179 ezer) - > már csak 9,972 millióan vagyunk A foglalkoztatottak (járulék fizetık számának csökkenése) Várhatóan nı a várható átlagos élettartam Igényszintek változása Energia hiány (atomenergia) 4

5 A jó hír.. 5

6 Az egyik rossz hír: a magyar lakosság rossz általános megtakarítási helyzetben van A hazai lakosság tartalékai pénzügyi vészhelyzet esetén 13% 13% 8% 3% 27% 17% 19% Egy hétnél kevesebb Legalább egy hét, de egy hónapnál kevesebb Legalább egy hónap, de 3 hónapnál kevesebb Legalább három hónap, de hat hónapnál kevesebb Több, mint hat hónap Nem tudom Nem válaszolok Forrás: OECD Pénzügyi kultúra felmérés, GfK Custom Research Pénziránytő [2010] Ahogyan a GfK és az OECD partnerségében végzett évi pénzügyi kultúra felmérésének részeredménye is mutatja: a lakosság nem rendelkezik elegendı pénzügyi tartalékkal. A felmérés válaszadóinak 63%-ának nincs három hónapra elegendı felhalmozott megtakarítása egy esetlegesen bekövetkezı pénzügyi vészhelyzet esetén. A megkérdezettek fele (52%) ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen megtakarítással. A megtakarítások hiánya fıként a fiatalokra, a roma származásúakra, az inaktívakra, az alacsony jövedelmőekre, továbbá az érettségivel nem rendelkezıkre, a gyermektelenekre, és a legalább 4 fıs háztartásokra jellemzı. 6

7 A demográfiai változások hosszú távú, de már ma is jelentkezı problémát okoznak a társadalombiztosítási rendszerekben A magyar népesség korfája Az idıskori jövedelem forrása az OECD egyes országaiban (2000-es évek közepe) Forrás: : KSH adatok és elırejelzések [2011], Franciaország Magyarország Egyesült Finnország 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségbiztosítási rendszer esetében hosszú távú problémát okoznak a demográfiai változások. Az államháztartás éves hiányának már most jelentıs részét teszik ki a társadalombiztosítási rendszerek negatív egyenlegei. Míg jelenleg minden 65 év felettire átlagosan négy munkaképes korú jut, addigra ez a következı negyven évben várhatóan kettıre, illetve az alá csökken. Magyarország az OECD országok között, a közép-kelet-európai régió más országait is megelızve második helyezett az idıskori jövedelmek állami transzfereken keresztül történı finanszírozásának arányát tekintve. Szlovákia Belgium Ausztria Luxemburg Lengyelország Csehország Németország Olaszország Spanyolorsz Svédország Görögország Portugália Dánia Írország Hollandia Állami transzfer Munka Magánmegtakarítás Forrás: OECD [2011], Pensions at a glance tanulmány 7

8 8

9 Lakossági megtakarítások, március 31. Nem tızsdei részvények 5% Tızsdei részvények 2% Egyéb 12% Készpénz 8% Befektetési jegyek 9% Üzletrészek 23% Betét 29% Forrás: MNB Biztosítási díjtartalékok 12% 1000 mrd % Készpénz ,0% Befektetési jegyek ,7% Betét ,5% Biztosítási díjtartalékok ,3% Üzletrészek ,5% Tızsdei részvények 394 1,5% Nem tızsdei részvények ,9% Egyéb ,7% Összesen

10 Változások a nagy ellátó rendszerekben Egy pillér eltőnt A megmaradó pilléreknek kell átvenni a megszőnt pillér szerepét! 10

11 Változások a nagy ellátó rendszerekben A befizetett járulékok nem fedezik a nyugdíjrendszer kiadásait! Nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából lehet fizetni (az államháztartás nem pótolja más forrásból) Rokkant nyugdíj szigorítása Rokkant nyugdíjak átalakítása (nem alkotmányos jog) helyette szociális segély Korkedvezményes nyugdíj megszüntetése Öregségi nyugdíj (adóztatás 2013-tól) 2013, 2030 nyugdíjboom Forrás: ONYF 11

12 Az egyik rossz hír nyugdíjügyben: Magyarország népességének korfája (fı)

13 A másik rossz hír nyugdíjügyben. 10 millió 2,3 millió (?) Férfiak Eltartók 1,3 millió Eltartók 1 millió Nık

14 Változások a szociális ellátásban Szociális segélyezés átalakítása Közmunkaprogramok Munkanélküli segély átalakítása, limitált összeg fizetése 14

15 Változások az egészségügyben Semmelweis terv Az Állami egészségszervezési központot létrehozása, amely nyolc nagytérségi igazgatóságot irányít majd. Az ellátás a megyék rendszerét csak lazán követı 1-1,5 milliós térségi egységekre építik fel Térségi betegellátás Államosított kórházak A gyógyszerkasszából százmilliárd forint kivonása Progresszív betegellátási rendszer felépítése Táppénz ellenırzése Táppénz limitálása Táppénzcsalásért szabadságvesztés 15

16 Eddigi intézkedések Az ország adóság állományának csökkentése A foglalkoztatottság növelése (foglalkoztatást ösztönzı politika) Gyermekvállalás ösztönzése A jövıben az eltartottság arányának javítása Az állami nyugdíjrendszer rövidés középtávú finanszírozhatósága érdekében megszüntetésre került az állami nyugdíjalap hiánya Megszüntetésre került a második pillér kötelezı jellege, a kötelezı magán-nyugdíjpénztári tagság, és lehetıvé vált a szabad nyugdíjrendszer választás (2010. évi C. törvény) 16

17 Mire tartalékolunk? A lakosság közel fele pénzügyi megtakarításokat képez a nehézségekre, amelynek elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés Forrás BellResearch kutatás 17

18 Megtakarítási preferenciák Míg a normál üzletmenet szerint mőködı piacokon a hozam-kockázat kettıse áll rendszerint a preferencialisták élén, a válság és a reformok gyökeres változást hoztak az értékállóság, örökölhetıség és a transzparencia kerültek a dobogóra Forrás BellResearch kutatás 18

19 A befektetések ismertsége Megtakarításként elsısorban a betétekre, a készpénzre, az ingatlanokra, illetve a pénztárakra és az életbiztosítási termékekre gondolunk Forrás BellResearch kutatás 19

20 Lakossági pénzügyi elemzés (BellResearch kutatás, 2011) Tízbıl négy embert nem foglalkoztat a jövıje a nık, az érettebb korosztály [45-54 évesek], a nagycsaládosok és a romló anyagi kilátásokat sejtık tudatosabbak öngondoskodás kérdése tekintetében Az öngondoskodás kérdésköre fontosabbá vált a gazdasági krízis és a válságkezelı intézkedések hatására A tartalékok képzése a mi feladatunk, de a gondoskodó államnak is jelentıs szerepet tulajdonítanak az emberek A megkérdezettek úgy gondolják, a jövedelem harmadát kéne megtakarításra fordítani, a gyakorlatban ezt csak minden negyedik ember tudja megvalósítani Legfeljebb havi 20 ezer forintot fordítunk megtakarításra, és 100 ezer forintos nettó jövedelem már elegendı ahhoz, hogy takarékoskodjunk A tartalékképzés elsıdleges célja a nyugdíj-kiegészítés a többség véleménye szerint a nyugdíja nem lesz elegendı a megélhetéshez A megtakarítási preferenciákban a válság és kezelése gyökeres irányváltást hozott a hozam/kockázat kettıse háttérbe szorulásával az értékállóság, örökölhetıség és az egyszerőség váltak a legfontosabb szempontokká A bankbetét, készpénz, ingatlan és a biztosítások a legismertebb vagyonképzési eszközök 20

21 Legfontosabb életcélok, megtakarítási helyzetek Otthonteremtés Gyermekekrıl gondoskodás Idıs kor (nyugdíj) Egészséges élet 21

22 A természeti katasztrófák gyakoribbak és súlyosabbak lettek. A természet erıivel összefüggı természeti csapások közül az alábbiak a leggyakoribbak: Szélvihar, zivatar, heves esı Árvíz Hóvihar, jeges (ónos) esı Földregés, szökıár Földcsuszamlás, sárlavina, hó lavina Klímaviszonyok okozta károk, pl. erdıtüzek Forrás: Vereczki András,

23 Magyarország az elmúlt 10 évben 2001 Tiszai árvíz (~9 MdFt) 2002 Július-augusztusi meteorológiai károk országosan 126 e db Miskolc-Bács kiskun tyúktojás mérető jégesı, szélviharok Bp, Pest m Április-Pásztó Mátrakeresztes, augusztus-3*özönvízszerő esı 2006 Árvízveszély, csapadékos június és augusztus, augusztus 20-i vihar 2007 Januári vihar Kyrill és Olli (milliárdos kár és személyi sérülések) 2008 Emma (március 1.) ~50 e db kár ~ 3 Mrd Ft 2009 Emma nélkül, de hasonló mennyiségő kár, mint 2008-ban 2010 Csapadékrekord, Zsófia, Angéla 40 milliárdos kár; Devecser, Kolontár 2011 Oroszlány földrengés; viharkárok korábbi földrengések Kecskemét (1911), Eger(1925), Dunaharaszti(1956), Berhida(1985) A biztosítási penetráció 72 %. Az alulbiztosítottság jelentıs. Forrás: Vereczki András,

24 Ahol a biztosíthatóság véget ér Az állami szerepvállalás akkor válik szükségessé, amikor nem biztosítható kockázatokról beszélünk, illetve a katasztrófa kockázatok mérete és nagysága ezt feltétlen szükségessé teszi. Az államnak a plusz kockázatok bevállalására vonatkozó szerepét tekinthetjük egyfajta utolsó biztosítói szerep vállalásnak. Wesselényi alap - Ár- és belvíz által veszélyeztetett területeken élık védelmében (2003.évi LVIII. Törvény): o decemberében kezdte meg mőködését. o A kártalanítás szerzıdés alapján, díjfizetés ellenében történik. o A díjtétel megállapítására a tulajdonos által megjelölt érték, valamint a település veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor, figyelemmel a tulajdoni arányokra, és a szociális rászorultságra is. o 6 havi rendszeres befizetés szükséges ahhoz, hogy teljes kártalanításra legyen jogosult a tulajdonos. o A kártalanítási összeg törvényi maximuma 15 millió Ft. o 876 tagot számol, összesen Ft befizetéssel. Forrás: Vereczki András,

25 A Posta Biztosító megoldásai 25

26 Piaci pozíciónk 2010-ben: 7. hely, 4,35%-os piaci részesedés 26

27 Díjbevétel fejlıdése (Milliárd Ft) 40 Kamatadó egyszeri hatása 36, Kötelezı biztosítás bevezetése 26,2 5,3 23,5 28,6 7,6 33,2 7,2 8, ,54 0,1 4,4 10,90 3,0 7,9 16,56 6,2 10,4 8,0 12,9 8,8 14,7 21,0 26,0 28, élet nem-élet kamatadó-hatás 27

28 Magyar Posta Életbiztosító: Pozíciónk a magyar életbiztosítási piacon (2010): 6. hely 60% 40% Top-10 életbiztosító összehasonlítása (bruttó díjbevétel) A kör nagysága = bruttó díjbevétel Allianz Biztosító Br. díjbev. (Mrd.Ft) Piaci részesed és Br. díjbev. (Mrd.Ft) Adózás elıtti eredmény* (Mrd Ft.) 1 ING 77,3 19,2% 79,0 4,1 2 Allianz 49,8 12,4% 34,3 2,0 3 Groupama Garancia 46,6 11,6% 41,7 6,0 4 Generali 43,6 10,8% 43,5 5,2 Bruttó díjbevétel 2010/2009 % 20% Erste AXA Magyar Uniqa Posta Groupama Garancia Piaci részesedés (%) 0% Aegon Aviva ING 0% 5% 10% Generali 15% 20% 5 Aegon 41,5 10,3% 42,1 15,4 6 Magyar Posta Élet 28,4 7,1% 26,0 0,2 7 Aviva 25,7 6,4% 24,3 0,7 8 Uniqa 23,0 5,7% 20,8 1,0 9 AXA 16,5 4,1% 13,2 (2,3) 10 Erste 12,5 3,1% 11,8 0,0 Forrás: informális adatgyőjtés CIG nélkül * Kompozit biztosítók esetén az Adó elıtti er. az (Élet bruttó díj / bruttó díj) arány segítségével került kiszámításra -20% Top 3 bankbiztosító (BB) Br. díjbev. (Mrd.Ft) BB-n keresztül BB részarány a br. díjbevételben % Életbiztosítók TOP 3 Bankbiztosítók Magyar Posta Életbiztosító 1 2 Magyar Posta Élet Groupama Garancia 28,4 100,0% 26,2 56,1% 3 Erste 12,1 96,9% Forrás: informális adatgyőjtés

29 PostaÉrtékİr életbiztosítás és megtakarítás Kis összegő, rendszeres megtakarítás: már havi Ft-tól indítható Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Ügyféligényeknek megfelelıen választható szolgáltatáscsomagok: Alapbiztosítás, Dupla biztonság csomag Nekem İk a legfontosabbak! Azoknak ajánljuk, akik a gyermekükrıl, unokáikról, keresztgyerekeikrıl szeretnének gondoskodni Egyszerően, orvosi vizsgálat nélkül megköthetı (44 éves korig 2 millió Ft haláleseti biztosítási összegig) Kiegészítı biztosítási modulok is köthetık, melyek pl. a házastárs halála esetén, baleseti rokkantság ill. baleseti halál esetén térítenek. 29

30 PostaÉrtékİr életbiztosítás és megtakarítás Dupla biztonság csomag Tartalmazza az Alapbiztosítást és a Díjátvállalás a Biztosított halála esetén kiegészítı modul szolgáltatásait: Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset bejelentésének idıpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget, valamint a rendkívüli díjas számlán lévı összeget. Díjátvállalás: az Alapbiztosítás Biztosítottjának a tartamon belüli halála esetén a biztosító átvállalja a biztosítási díj fizetését a halálesetet követı hónap elsı napjától a szerzıdés lejárati idıpontjáig. Lejárati szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a tartam alatt meghal, a biztosító az Elérési Kedvezményezett részére kifizeti a szerzıdésben meghatározott lejárati idıpontban az aktuális lejárati biztosítási összeget, valamint a díjátvállalás idıpontjától befizetett rendkívüli díjakat, és ezzel a szerzıdés megszőnik. 30

31 PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! év közöttieknek ajánljuk, akik számára fontos a nyugdíj-elıtakarékosság Kétféle módozatával többféle ügyféligényt is kielégít: PostaNyugdíj Program Stabil: a biztos megtakarítást választók számára egy díj visszatérítéses elérési életbiztosítás PostaNyugdíj Program Aktív: a kockázatosabb, de hosszú távon várhatóan nagyobb növekedést biztosító megtakarítást választók számára egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Öröklési illeték mentesség Kamatadó-mentesség legalább 10 éves tartam esetén Választható kiegészítı szolgáltatások (pl. Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén) Választható járadékszolgáltatások Tartam során módosítható díjak 31

32 PostaNyugdíjProgram élethelyzethez igazodó nyugdíj-elıtakarékosság év közötti Biztosítottakra köthetı (a Biztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 75. évet) Az alapbiztosítás minimál díja a tartam függvényében változik éves tartamra köthetı A tartam végén választható szolgáltatások: Szerzıdés meghosszabbítása Járadékszolgáltatás Egyösszegő lejárati kifizetés Választható kiegészítı biztosítások: Kockázati életbiztosítás Baleseti mőtéti térítés Baleseti rokkantság Díjátvállalás Munkanélküliség esetén 32

33 PostaHozamFix befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas, teljes életre szóló életbiztosítás és megtakarítás is egyben Tıke és hozamvédelem Öröklési illeték mentesség Már Ft egyszeri díjtól megköthetı év között köthetı Beépített szolgáltatás baleseti eredető halál esetén: Ft Meghatározott jegyzési idıszakokban köthetı Értékálló megoldás Ajánljuk mindenkinek, aki: biztos befektetést szeretne és hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától 33

34 PostaHaszonİr életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel Egyszeri díjas életbiztosítás és befektetés egyben Baleseti eredető halál esetén: a Biztosított éves koráig Ft-ot, 65 éves kortól Ft-ot kap. Már Ft-tól megköthetı Nincs lejárata, teljes életre szól Biztosított minimális belépési életkora 16év Öröklési illeték mentesség Lehetıség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, akik személye a futamidı során módosítható Garantált hozam a biztos jövıért! Ajánljuk mindenkinek, aki: gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteirıl megtakarítani szeretne értékálló befektetéshez szeretne jutni kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne 34

35 Struccpolitika vagy lehetetlen küldetés? 35

36 Mire költünk? Fogyasztási szerkezet alakulása Magyarországon Megnevezés Súly Súly Súly Súly Súly Élelmiszerek és alkoholmentes italok 18,43 18,703 19,137 19,412 19,6 Szeszes italok, dohányáruk 6,795 7,34 7,767 8,066 8,384 Ruházat és lábbeli 4,858 4,624 4,527 4,295 4,208 Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz 20,26 19,667 19,966 20,832 22,449 és egyéb tüzelıanyagok Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres 6,668 6,382 5,901 5,706 5,399 lakáskarbantartás Egészségügy 3,434 3,496 3,793 3,927 4,078 Közlekedés és szállítás 14,43 15,025 14,671 14,049 13,269 Távközlés 5 4,732 4,402 4,428 4,273 Szabadidı és kultúra 8,82 8,68 8,379 8,167 7,75 Oktatás 1,099 1,106 1,048 1,002 0,924 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 5,927 5,816 5,994 5,79 5,384 Egyéb termékek és szolgáltatások 4,282 4,429 4,415 4,326 4,282 Mindösszesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: KSH, tábla; 36

37 Megtakarítás = hazafias kötelesség? Tıkében szegény országként gondolunk magunkra, de ez nem olyasmi, amit nem lehet megváltoztatni, mint a természeti adottságokat. Ez annak az eredménye, hogy a múltban nem takarítottunk meg.. Tıke nem hull az égbıl, hanem felhalmozás útján keletkezik. A felhalmozás pedig olyan folyamat, amelyben a jövedelemtulajdonos magyar honpolgárok egyénileg vagy privát és állami intézményeken keresztül megtakarítanak.akkor idıvel valóban kevésbé függhetünk a külföldi tıkepiacok szeszélyétıl Lehet a fogyasztást elırehozni, a háztartások nagy értékő vagyontárgyaiét, a lakásét, meg az autójét, de ez pusztán annyit jelent, hogy már akkor használjuk ıket, amikor még nem takarítottuk meg. És ezt hívjuk adósságnak. Amitıl a belsı erıkre támaszkodó stratégia éppen megszabadítani akar bennünket. A hangsúly a hosszú idın és a megtakarításon van Forrás: Pete Péter (2010. június) 37

38 38

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20. 14.11.2011 1 Biztosítás

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Dr. Zolnay Judit Vezérigazgatóhelyettes Aviva Életbiztosító Zrt. Nemcsak a húszéveseké a világ. Változó családi és társadalmi szerepek.. Élére

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj?

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Aktuális és sokakat érintı kérdés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagságot válasszuk vagy visszalépjünk az állami nyugdíjrendszerbe. Cikkünkkel megpróbálunk minél

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8.

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8. A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások Pandurics Anett 2014. május 8. Mrd Ft 1 000 A díjbevétel megoszlása 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 420 426 395 406 410 370 365 358

Részletesebben

R6107. Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. 2014. január 14. Czene Árpád

R6107. Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. 2014. január 14. Czene Árpád R6107 Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 2014. január 14. Czene Árpád 1 Adójóváírás a nyugdíjbiztosításokra 2014. január 1-t l 2013. december 31-ét követ en kötött szerz désekre

Részletesebben

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig TOP EXTRA, TOP, NÍVÓ, BÁZIS TOP EXTRA TOP NÍVÓ EGYÉNI 70 éves korig összesen 1 napra: 1.350 830 660 EGYÉNI-70 éves korig 2-365 napra az elsı

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek

Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek A Föld Ökológiai rendszer, életünk alapja Fenntarthatósága a jövı alapja Társadalmi létezés feltétele, a nemzet létezésének alapja Az azonosítható, ellenırizhetı,

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a.) neve: b.) adóazonosító szám:. c.) születési helye,

Részletesebben

PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERETŐ GONDOSKODÁS Pannónia Alkony Életbiztosítás Szerető gondoskodás A megtakarításokkal rendelkező magyar családok körében ahogy az alábbi táblázatban is látható hosszú

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS ELEMZİLAP HASZNÁLAT

PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS ELEMZİLAP HASZNÁLAT PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS ELEMZİLAP HASZNÁLAT Oktatási segédlet 2006.május Készítette: Szőcs László A PénzP nzügyi Elemzés és s Tervezés értelmezése I. A Pénzügyi Elemzés: részletes ügyféligény feltáráson keresztül,

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

H I R L E V É L. Vészes arányok

H I R L E V É L. Vészes arányok 2012. szeptember 17. Tudta Ön, hogy 2050-re feleannyi munkaképes korú ember jut majd az időskorúakra, mint ma? Bár a megfigyelések azt mutatják, a születésszám, a népesség néhány emberöltő alatt stabilizálódik,

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság Nyugdíjrendszer és makrogazdaság A tervezett intézkedések nemzetgazdasági hatása 2010. október 15. Tartalom Nyugdíjrendszer és pénzügyi egyensúly A költségvetés konvergencia pályája A magánnyugdíjpénztárak

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

PRESZTÍZS. Pintér Zsuzsanna

PRESZTÍZS. Pintér Zsuzsanna PRESZTÍZS Pintér Zsuzsanna Miért pont a PRESZTÍZS? Az ügyfelek igényei szerint BIZTONSÁG Aviva: nagy és tapasztalt világcég Független vagyonkezelés Garantált eszközalap: Profitır Rugalmasan alakítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Földiekkel játszó égi tünemény. Dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke Budapest, 2006. szeptember 26.

INNOVÁCIÓ. Földiekkel játszó égi tünemény. Dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke Budapest, 2006. szeptember 26. INNOVÁCIÓ Földiekkel játszó égi tünemény Dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke Budapest, 2006. szeptember 26. Tartalom: Mi az hogy innováció? Milyen az innováció finanszírozása? Miért van

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Pénz, pénz és pénz. Szint: általános iskola

Pénz, pénz és pénz. Szint: általános iskola Pénz, pénz és pénz Rövid tartalom: ez a lecke röviden áttekinti a pénz történetét; a különbözı kultúrákban lezajlott fejıdését. Érinti a pénznek a mai társadalomban betöltött funkcióit is. Megismerteti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben