KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA"

Átírás

1 KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJA Budapest, május 10. A haza minden előtt! Kölcsey Ferenc

2 A KSZSZ az évi megalakulása óta, az alapszabályában foglaltakban megfelelően képviseli a Szövetségbe tömörült kormánytisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak, rendvédelmi dolgozók érdekeit. Elsődlegesnek tartjuk a munkavállalók életminőségét meghatározó összetevők pozitív irányú befolyásolását. Különösen az anyagi, jövedelmi viszonyokat, élet és munkakörülményeket érintő jogszabályok, intézkedések előkészítésében, véleményezésében a KSZSZ-nek alapvetően képviselnie kell a tagsága és a munkavállalók érdekeit. Az érdekképviseleti munka során az önkéntesség és önszerveződés, a demokratizmus, a független érdekvédelem, a megegyezésre való törekvés, valamint a szolidaritás az alapelveink. Az eltelt időszakban az ország gazdasági, politikai és társadalmi viszonyai alapvetően megváltoztak, a világban is gyökeres változások mentek végbe, amelyek alapvetően hatnak az általunk képviselt munkavállalók munka- és életkörülményeire, így állandóan megújuló szakszervezeti munkát követeltek. A jövőben is nagyrészt a KSZSZ-re hárulnak azoknak a problémáknak és nehézségeknek a megoldásai, amelyek a munkavállalók anyagi és munka- viszonyaival összefüggésben fennállnak. A KSZSZ a kitűzött célt a közszolgálatban dolgozók érdekvédelmét és képviseletét a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság méreteit ismerve sem adja fel. Véleményünk szerint az érdekképviseletek érdekérvényesítő képességének két alapvető tényezője a szervezeti erejük és a befolyásuk a kitűzött célok elérése érdekében. Az érdekképviseletek szervezeti erejének alapja pedig a taglétszámuk, a munkavállalók belépése az érdekképviseletekbe, aktivitásuk az érdekképviseleti tisztségviselők munkájának segítése. A szervezettség, a tagság aktivitása adhat nyomatékot és segítséget az KSZSZ érdekképviseleti tevékenységének is. Szervezetünk követeli az Országgyűléstől és a Kormánytól, hogy hazánkban is európai életkörülmények legyenek. A biztonságos megélhetés, növekvő bérek valósuljanak meg, érvényesüljön, hogy az állampolgárok anyagi, egzisztenciális biztonságban éljenek. A tevékenységünket úgy kell folytatnunk, hogy a munkavállalók megértsék, elfogadják, igényeljék és természetesnek vegyék a Szövetség szükségességét. A KSZSZ-nek a következő években is egyik legfontosabb feladata érdekvédelmi tevékenységének és megfelelő társadalmi elismertségének megerősítése. Ennek érdekében meg kell találni a kapcsolatot a médiákkal, illetve a társadalom felé is nyitni szükséges. Fontos a cél elérése érdekében a kormánnyal, valamint a parlamenti pártokkal történő szigorúan szakmai kérdésekben történő kapcsolattartás. Az egyik legfontosabb feladatunk annak elérése, hogy rólunk nélkülünk ne döntsenek! Az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkát nehezítik a különböző reformelképzelések, amelyek hazánk Európai Uniós csatlakozását követően rendkívül felerősödtek. A 2

3 reformok az általunk képviselt közszféra dolgozóinak jelentős részét negatívan érintették. Mindezek következtében komoly harcot kellett és kell vívnunk a közszféra területén. Tudjuk, hogy a társadalom átformálása, a gazdaság átalakulása áldozatokat követel, de nem fogadjuk el, hogy az áldozatokat főleg a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők, elsősorban a közszféra munkavállalói viseljék. Továbbra is a legfontosabb feladataink egyike a közszolgálat dolgozóinak, élet és munkakörülményeinek, szociális ellátottságának javítása, a közszférára, illetve a munkavilágára vonatkozó törvények és jogszabályok Európai Uniós irányelveinek képviselete. A munkavállalók érdeke azt kívánja meg, hogy érdemi, hatékony és eredményes érdekegyeztető munkát végezzünk. A KSZSZ úgy választja meg érdekvédő, érdekérvényesítő munkájának módszereit és eszközeit, hogy azok a legjobban megfeleljenek az adott időszak követelményeinek és a szakszervezeti tagság céljainak. 1. Államreform, közszolgáltatások átalakítása 1.1. Véleményünk továbbra is az, hogy a közszolgálat komplex felülvizsgálatára van szükség. Fontos, hogy a döntéshozók felismerjék, a változtatások nem lehetnek eredményesek társadalmi konszenzus nélkül. A konkrét változások előkészítése az ellátandó állami feladatok, a társadalmi hatások, a szakmai szempontok és a pénzügyi szükségesség együttes, egyidejű figyelembevételével, az eltérő érdekek ésszerű kompromisszumával történhet. Állásfoglalásunk szerint a jogszabályváltozásokat az érdekképviseletek bevonásával, véleményeik, javaslataik kikérésével lehet végrehajtani Meggyőződésünk, hogy egy megfontolt módon átgondolt intézményrendszerben a feladatok hatékonyan elvégezhetők, és ehhez kell meghatározni a munkavállalói létszámot és a költségkereteket Véleményünk szerint a közszféra rendszerszerű változtatásának célja a rendszer racionálisabb működésén túl a megfelelő munkakörülmények kialakítása, valamint színvonalasabb szolgáltatások nyújtásával a lakosság életminőségének javítása, a szolgáltató állam és az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása Kiszámítható közszolgálati reformkoncepció kidolgozása: tartalmi, szervezeti és pénzügyi szempontból, különös tekintettel az állami és az önkormányzati feladatokra Stabil kormányzati struktúrára van szükség. Hosszú távú, választási ciklusokon és kormányzatokon átnyúló, a társadalmi igényeket tükröző és azokat maximálisan kiegészítő jogszabályokra, illetve felkészült, energikus közszolgálati munkavállalóra van szüksége hazánknak Valódi Társadalmi Gazdasági Megállapodásra van szükség az ország versenyképességének megteremtéséhez. 3

4 1.7. Elengedhetetlennek tartjuk az ország fejlődését szolgáló politikai, szakmai, tudományos és civil szervezetek együttműködését. 2. Közszolgálati foglalkoztatáspolitika 2.1. Alapvető célunk a minél nagyobb foglalkoztatás megvalósítása, ezért hajlandóak vagyunk mindenkivel együttműködni, aki ezt a célt tűzte ki. Különösen fontos hangsúlyt kell fordítani a regionális különbségekből adódó foglalkoztatottsági nehézségek kezelésére, a munkanélküliek visszafoglalkoztatásának segítésére. Támogatunk minden olyan kormányzati intézkedést, ami ugyanezt szolgálja. Minden eszközzel fellépünk a munkavállalóknak a fekete-, illetve a szürkegazdaságba történő bekényszerítése ellen A kormányzatnak és a lakosságnak is alapvető érdeke egy jól működő közszféra létrehozása, amely megfelel az EU-ban alkalmazott követelményeknek Célunk a jövőben is a közszolgálati foglalkoztatás biztonságának megteremtése, elismertségének megerősítése Fontosnak tartjuk a törvényes munkaidő betartását. Az EU-s alapelvekkel összhangban azt az álláspontot képviseljük, hogy a munkaidő heti 40 óra. A heti munkaidő túlszolgálattal sem haladhatja meg a heti 48 órát. Alapvető célunk a szabadság megfelelő módon és időben történő kiadása. Határozottan fellépünk az ellen, hogy a munkáltató visszaél azzal, hogy a munkavállaló kiszolgáltatott, és a napi munkaidőn túl is munkavégzésre kényszeríthető A munkahelyeken történő oktatás-képzés része kell, hogy legyen az alapvető foglalkoztatáspolitikai tevékenységnek. Egyetértünk az egész életen át tartó tanulás célkitűzésével. Az oktatási rendszer fejlesztése során olyan követelményeket kell kialakítani, amely a közszolgálat igényeinek megfelelő képzési struktúrát hoz létre, biztosítva ezzel mind a munkavállaló, mind a munkáltató érdekeit. Csak magasan képzett közszolgák tudnak megfelelni az egyre fokozódó, bonyolult, a globalizáció hatásaiból fakadó szakmai elvárásoknak. A tanulás biztosítása elengedhetetlen a közszolgáltatások színvonal-növekedéséhez, az erős állam jó közigazgatás ideájának megvalósításához A jelenlegi közszolgáltatásokhoz képest nincs túlfoglalkoztatás a közszférában. Létszámcsökkentés csak a szakszervezetekkel történő egyeztetés, az elvégzendő feladatok csökkentése mellett képzelhető el. Az esetlegesen létszámfölöttivé vált munkavállalók beilleszkedését a versenyszférába támogatni kell Kiszámítható, biztonságos foglalkoztatás bér, egészségpolitikára van szükség a közszférában A közszolgálatban alapkövetelmény a nemzetközi (ILO) és EU munkaügyi normáinak betartása. Az Európai Szociális Karta korszerűsítését fontosnak tartjuk, aminek ki kell terjednie a közszolgálat munkavállalóinak speciális kérdéseire is. 4

5 2.9. Az atipikus foglalkoztatási formák hazánkban történő elterjedésének nincsenek meg a feltételei, sem a munkavállalók, sem a munkáltatók oldaláról. Ennek ellenére javasoljuk, hogy a közszolgálat területén is fejlesszék e foglalkoztatási formák (távmunka, részmunka) garantált szakmai és munkajogi biztosítékait Javítani kell a közszolgálat munkavállalóinak, de különösen a vezetőinek kiválasztási, pályaalkalmassági követelményeit A munkahelyi egészség, biztonság tekintetében az a tapasztalatunk, hogy sajnálatos módon csökkentek a munkahelyi egészségvédelem és a balesetmentes munkavégzés feltételei. Javasoljuk, hogy a munkahelyeken növeljék az egészségügyi szűréseket akár mobil orvosi és egészségügyi szolgálatok igénybevételével. Az egészséges életmód, a sportolás jelentéségére fel kell hívunk a tagság figyelmét. A munkabiztonság és a munkahelyi környezet alakítása területén sokkal aktívabb tevékenységet kell folytatnunk Az esélyegyenlőségi törvény maradéktalan betartásával a gyakorlatban is meg kell valósítani, hogy a közszféra igényeinek megfelelő munkaerő foglalkoztatásnál ne lehessen nemhez, fajhoz tartozás, valamint életkor alapján megkülönböztetést tenni. Javasoljuk, hogy mindenhol készítsenek esélyegyenlőségi megállapodást a munkáltatók az érdekképviseletekkel Az elmúlt években végrehajtott kiszervezések jelentős részét elhibázott lépésnek tatjuk. A jövőben csak kellően átgondolt, valódi hatástanulmányokra épülő át-, és kiszervezéseket támogatunk. 3. Közszolgálati bér- és keresetpolitika 3.1. A magyar munkavállaló ezen belül a közszféra munkavállalóinak munkája, szakképzettségét és felkészültségét figyelembe véve alulfinanszírozott. A közszféra kereseti szintjét méltánytalanul alacsonynak tartjuk. Elutasítjuk azon véleményeket, amelyek szerint a magyar gazdaság romlását a mértéktelenül nagy bérkiáramlás okozza és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a közszolgálati béreket továbbra is befagyasztották A közszolgálati bérek Európai Uniós átlaghoz való felzárkóztatására tervet kell kidolgozni. Továbbra is készek vagyunk részt vállalni egy több évre szóló bérfelzárkóztatási program kidolgozásában és a megvalósítását garantáló megállapodások megkötésében. A közszférában fontosnak tartjuk a közszféra béreinek reálérték megőrzését és növelését, melynek fedezetét az állami költségvetésben kell biztosítani. Törekednünk kell, olyan megállapodás kötésére a mindenkori kormánnyal, hogy a köztisztviselői alap összege automatikusan minden évben az infláció mértékével emelkedik. Az ezen felüli béremelések, szociális kérdések, cafetéria elemek és keretösszegek tekintetében kell további tárgyalások útján konszenzusra jutni A közszolgálat dolgozói a rendszerváltás aktív résztvevői és a terhek fő hordozói voltak, és ma is az állam legbiztosabb és legkiszámíthatóbb adófizetői. Továbbra is fellépünk a reálbérek csökkenése ellen, követeljük a reálbérek növekedését. Célunk a 5

6 közterhek csökkentése. Javasoljuk, hogy csökkenjen a munkavállalókat terhelő elvonás (tb. szolidaritási, stb.), ennek hatására növekedjenek a reálbérek Kezdeményezzük a hosszabb szolgálai idővel rendelkezők elismerését a különböző bértáblákban, például a köztisztviselői törvény kiegészítését a 37 éves munkaviszonynál hosszabb szolgálati idővel rendelkezők részére. A közszféra és a rendvédelem területén meg kell vizsgálni a korkedvezményes nyugdíj visszaállításának lehetőségét Kezdeményezzük a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők elmaradt bérszínvonalának mielőbbi felzárkóztatását A közszférában kiemelt szerepük van a vezetőknek. Ezért a kiválasztásuk, munkájuk értékelése kiemelt feladat a különböző közhatalmi szervezetek számára, amihez a szakszervezetek közreműködésére van szükség Nem értünk egyet a közszférában a cafetéria összegének a befagyasztásával. A közszféra és a versenyszféra cafetéria keretét közelíteni kell egymáshoz. Fontosnak tartjuk a béren kívüli ellátások és juttatások egységes rendszerének kiépítését, az egységes közszolgálati cafeteria rendszert. 4. Munkajog és szociális párbeszéd a közszférában 4.1. Nem fogadjuk el azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a közszféra egyes részeit kiszervezzék a közszolgálatból. Nem értünk egyet az egységes közszolgálati jogviszonyra irányuló törekvésekkel Az Európai Unió közszolgálati munkajogi szabályozásának és gyakorlatának megfelelően hazánkban is szükség van az ágazati szintű (keret) kollektív szerződésekre. A hatályos jogszabályokra és az ágazati kollektív szerződésekre épülve szülessenek munkahelyi kollektív szerződések, illetve közszolgálati megállapodások. Növekedjen a kollektív szerződések szerepe, javuljanak megkötésének és betartásának lehetősége. Fontos, hogy egy érdemi, működő érdekegyeztetési rendszer legyen, érdemi tárgyalásokkal és megállapodások megkötésével Szükség van a munka világában az érdekegyeztetés rendszerének újragondolására, az európai és a nemzetközi normák rendezett betartására. Javasoljuk egy új, átfogó társadalmi párbeszéd útján kidolgozott szakszervezeti törvény elfogadását Céljaink elérése érdekében együttműködési megállapodást kell kötnünk a Magyar Kormánytisztviselői Karral és a Magyar Rendvédelmi Karral Újra kell gondolni az érdekegyeztetés rendszerét az OÉT a magyar munkavállalók, a munkaadók és a kormány tripartit egyeztető fórumának megszűnésével. Az OKÉT napjainkban egyre nagyobb szerepet tölt be a közszféra munkavállalóinak érdekképviseletében, ezért kiemelkedően fontos az OKÉT-on belüli 6

7 egységes fellépés, mert így sokkal nagyobb és hangsúlyosabb érdekérvényesítő tevékenységre nyílik lehetőség. Az ország gazdasági, társadalmi helyzete kikényszeríti a szakszervezetek szorosabb összefogását, a közös gondolkodást és az egységes fellépést. 5. Közszolgálati jóléti és szociálpolitika 5.1. Javasoljuk, hogy Magyarországon az Alaptörvény deklarálja a szociális biztonsághoz való állampolgári jogot. Fontos feladatnak tartjuk a munkahelyi szociális ellátási rendszerek megőrzését, illetve fejlesztését. A bérek megfelelő szintre emelésével kell elérni, hogy a munkavállalók, a családok ne szoruljanak támogatásra A KSZSZ fontosnak tartja a stabil nyugdíjrendszer fenntartását. Érdekeltek vagyunk a tisztes megélhetést, gondtalan életet biztosító nyugdíjak megállapításában. A nyugdíjbiztosítás állami felelősségvállalás mellett garantált, a járulékfizetők számára érthető, hosszútávra kiszámítható viszonyokat és megfelelő színvonalú ellátást biztosítson Ma Magyarországon nem csak az önhibájukon kívül szociális perifériára szorultak képtelenek az öngondoskodásra, hanem a bérből és fizetésből élők, valamint a nyugdíjasok jelentős része is. Ezért a társadalombiztosításban, a közszolgáltatásokban, a szociális ellátás intézményeiben továbbra is alapvetően meghatározó a társadalmi szolidaritás, és még hosszú ideig fenn kell tartani az állam gondoskodó szerepét. Elismerjük az állampolgári öngondoskodás szükségességét, de állami feladatnak tartjuk a tisztes bérek és tisztes nyugdíjak megteremtését Az egészségbiztosításnak továbbra is valódi biztosítóként működő, de a szolidaritás elvét és gyakorlatát érvényesítő intézményként kell tevékenykednie. A befizetés és felhasználás tekintetében szigorú társadalmi ellenőrzés alatt álló, egységes, kötelező társadalombiztosítási intézményt tartunk szükségesnek Fontosnak tartjuk, hogy a közszféra munkahelyein is tartsák be a munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat, és azokat a szakszervezetek bevonásával szigorúan ellenőrizzék Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári rendszer bővítését támogatjuk. Szorgalmazzuk, hogy a közszolgálati munkáltatók teljes köre egységes elven járuljon hozzá e pénztárak működéséhez, melynek szabályozását az egységes cafeteria rendszer keretében kell elvégezni A munkahelyi stressz és az egyéb munkahelyi egészségkárosító hatások csökkentésére ágazati és munkahelyi szinten is akciótervek kidolgozására van szükség. A munkavédelmi törvényben előírt kockázatértékeléseket az előírásoknak megfelelően minden munkahelyen el kell végezni, amihez a munkahelyi szakszervezetek közreműködésére van szükség. A felvilágosításra, a prevencióra és a rendszeres szűrésekre az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet és erőforrásokat kell fordítani Az esélyegyenlőségi törvény alapján minden állami munkáltatónak esélyegyenlőségi tervet kell kidolgoznia és végrehajtania. E tervek kidolgozásában, végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében a szakszervezeteknek aktív szerepet kell betölteniük. 7

8 6. Rétegpolitika 6.1. Nyugdíjas politika Az idősödés folyamatával hazánknak is számolnia kell, ezért fenntartható nyugdíjas politikára van szükség. A méltó időskor mindenkit megillet, aminek megvalósításához az egyén, a volt munkahely, a különböző társadalmi szervezetek és az állami szervek hatékony együttműködésére van szükség Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, az özvegyek, egyedül élők és a betegek kiemelt társadalmi megsegítésére van szükség Fontosnak tartjuk a méltányossági nyugdíjemelés-, és megállapítás, valamint az egyszeri segély intézményének fenntartását. Célunk, hogy elérjük az idősödök, idősebbek életminőségének javítását, társadalmi aktivitásuk növekedését Aktívabban, szakemberek bevonásával kell segíteni a nyugdíjba vonulással járó megrázkódtatások kezelését Közérdek, hogy a nyugdíjasok élet és munkatapasztalata a szűkebb és tágabb környezet számára egyaránt átadásra kerüljön a fiatalabb generációk részére A közszolgálati életpálya modell részének tekintjük a közszolgák nyugdíjas életszakaszát is. A köztisztviselői törvény a munkáltatók feladatának tekinti a nyugdíjasokkal való törődést. E törvényi kötelezettséget minden munkáltató magas színvonalon hajtsa végre, amihez a munkahelyi szakszervezetek adjanak támogatást! Fontosnak és támogatandónak tartjuk a nyugdíjas alapszervezeteink munkájának minden lehetséges eszközzel történő megerősítését, valamint munkájuk összehangolását Továbbra is részt vállalunk a nyugdíjasok országos képviseletében. Fontosnak tartjuk és támogatjuk az Idősügyi Tanács tevékenységét, melynek munkájába közvetlenül is kapcsolódnunk kellene Javasoljuk a korkedvezményes nyugdíj intézményének felülvizsgálatát, visszaállítását. A korkedvezményes nyugdíj alkalmazására azokban a munkakörökben kerüljön sor, ahol az egészségkárosító hatások, illetve a fegyveres szolgálati viszonnyal járó egyéb kockázati tényezők nem küszöbölhetők ki. Fontosnak tartjuk a szolgálati járandóságba helyezett munkavállalók helyzetének felülvizsgálatát Ifjúságpolitika Magyarország versenyképességének megteremtéséhez helyzetbe kell hoznunk a fiatalokat, a családalapítás, az otthonteremtés és a munkavállalás területén is. Olyan 8

9 programra van szükségük, amely kellő információt, segítséget biztosít számukra döntéseik meghozatalában. Véleményünk szerint a fiatalok jövője hazánk jövője ezért a fiatalok érdekeiért végsőkig kiálló, megalkuvásmentes képviselet képzelhető el. A KSZSZ-nek az ifjúsági koncepciójával segítenie kell a közszférában dolgozó fiatalok társadalmi, munkahelyi integrációjának megvalósítását, a közéletben való részvételüket, a korszerű tudás, a piacképes szakmai tudás megszerzését, valamint kulturált szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítását. Meg kell vizsgálni a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz (NIT) történő csatlakozás lehetőségét Mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalokban kialakult kép a szakszervezetekről megváltozzon, és szükségességét érezzék a szakszervezethez való tartozásnak A szakszervezeti tagság elöregedése tapasztalható, ezért a fiatal közszolgálati dolgozók számára be kell mutatni a szakszervezetek tevékenységét, céljait, eredményeit és nehézségeit A fiatal korosztály sajátosságaihoz igazodó szervezeti és munkaformákkal, rendezvényekkel kell vonzóvá tenni a szakszervezeti tevékenységet Tudatosítani kell a fiatalokban, hogy a munkahelyhez szervesen hozzá tartozik az érdekképviselet és az érdekvédelem, melynek törvényes eszköze a szakszervezet A fiatalokhoz szóló tagszervező kampány megvalósítására van szükség, együttműködve más szakszervezetekkel, külföldi partner szervezetekkel Az iskolapadból kikerülő korosztályra különös fegyelmet kell fordítani, mivel még nem rendelkeznek sem munkatapasztalattal, sem pedig érdekvédelmi tapasztalatokkal Szakszervezeti taggá válásukhoz az érdekképviseleti munka és a lehetőségek bemutatására van szükség annak érdekében, hogy munkavállalói jogaikkal és kötelességeikkel tisztában legyenek, majd pedig speciális képzést követően, jól képzett munkahelyi, ágazati és országos szakszervezeti vezetővé válhassanak. A cél elérése érdekében a KSZSZ törekszik a sajátos önálló ifjúsági érdekképviseleti szervezeti forma létrehozására Nőpolitika Magyarországon, ezen belül a közszféra foglalkoztatási ágazataiban fontos kérdés a nők és a férfiak jogi és társadalmi egyenlőségének biztosítása. Az elmúlt időszakban kialakított intézményi, jogi és közpolitikai keretek véleményünk szerint nem elégségesek az egyenlőség megvalósításához. Fontosnak tartjuk és képviseljük, hogy a nemek közötti egyenlőség épüljön be a közszférába, szűnjön meg a foglalkoztatási szegregáció, az eltérő bérezés a nők és a férfiak számára egyenlő feltételek legyenek biztosítva minden területen. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése létfontosságú a társadalomban. 9

10 A nők alapvető szerepet játszanak Európa foglalkoztatás és gazdasági növekedésében, képességeikre, tehetségükre szükségünk van társadalmunk gazdasági fejlődéséhez. A nemek közötti bérszakadék, a folyamatos munkaerő-piaci megkülönböztetés hazánkban az esélyegyenlőség hiányának következménye, ami a gyakorlatban elsősorban a nőket érinti. Növelni kell a nők foglalkoztatottsági arányát, összeegyeztetve a családi élet és a munkavégzés lehetőségeit, valamint biztosítani kellene számukra az atipikus munkaformában való foglalkoztatást. 7. A KSZSZ szervezetrendszere, működése és kommunikációja 7.1. A KSZSZ a jövőben is a központi és a területi közigazgatás, az adó és vámhivatal, a társadalombiztosítás, az igazságszolgáltatás és a rendvédelem mértékadó ágazati szakszervezeti szövetsége kíván lenni Az elmúlt években a magyar szakszervezeti mozgalmat negatív kihívások érték a gazdasági-társadalmi átalakulások, valamint a politika részéről, melynek következtében az együttműködés hiánya megrendítette a szakszervezeteket. A KSZSZ elkötelezett a munkavállalók érdekérvényesítő szerepének javítása érdekében hatékonyabbá tenni a szakszervezeti együttműködést és érdekérvényesítést úgy, hogy tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát A KSZSZ a jövőben is politikailag semleges, független szervezet kíván maradni, megőrizve a szakszervezeti mozgalom egyik alapértékét A KSZSZ mint szövetség kövesse az általa képviselt területeken a munkahelyek átalakulását annak szem előtt tartásával, hogy ne szoruljon ki egyetlen helyről sem. Fel kell térképezni a működési területén a szakszervezeti szervezettség helyzetét. Törekedni kell arra, hogy a nem szervezett munkavállalók új tagszervezeteket hozzanak létre. Fontos feladat a taglétszám növelése, ennek érdekében minél előbb a szolgáltató szakszervezet irányába kell elmozdulni. A szolgáltató modell arról szól, hogy erősítsük egy üzleties világban a tagsági összetartozást. A szolgáltatások kiegészítik az alapvető, klasszikus szakszervezeti tevékenységet, így a modern társadalomban a szakszervezeti érdekvédelem valósulhat meg, tagmegtartó célból egyéb szolgáltatásokkal. Közvetett vagy közvetlen pénzeszközök racionális felhasználásával kulturális rendezvényeket, felkészítéseket, tanfolyamokat kell szervezni, amelynek hatására nő a szervezettség. Folyamatosan keresni kell azokat a szociális, gazdasági, egészségügyi lehetőségeket, melyekkel a munkavállalók életkörülményeit pozitívan javítani lehet. A KSZSZ-nek és tagszervezetinek keresni kell a szorosabb együttműködést, a lehetőségek, anyagi eszközök jobb felhasználása érdekében. Kiemelt hangsúlyt kell fordítani a Magyar kormányzat, az Európai Unió, és a SZEF által meghirdetett pályázatok benyújtására A szakszervezeti érdekképviseleti munka szakszerűségét a tisztségviselők kiemelt feladatának tekinti a KSZSZ. Csak jól felkészült, szakmailag erős és erkölcsös tisztségviselők lehetnek méltó képviselői a munkavállalóknak és egyúttal méltó tárgyaló partnerei a munkáltatóknak és a kormányzatnak. 10

11 A szakszervezeti képzés területén folytatni kell a tanfolyamok szervezését. Az új szervezetek képviselői, a fiatal tagok számára rendszeres szakszervezeti képzést kell tartani a vezetői utánpótlás biztosítása érdekében Szakszervezetünknek kiemelt feladatként kell kezelnie az infokommunikációs eszközök használatát a hivatali munkában és a szakszervezeti tevékenységben egyaránt. Elsősorban a szakszervezeti tagságot kell megszólítani, de a lehetőségekhez képest a társadalom felé is nyitni kell. Nagyon fontos feladat a médiaszereplés. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy a közszférát érintő problémákat, véleményünket elmondhassuk a nyilvánosság előtt A választott szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védettségét minden lehetséges eszközzel garantálni kell A KSZSZ vezetőségének az eddigieknél nagyobb támogatást kell nyújtania a tagszervezetek vezetői részére szakmai és munkajogi területen egyaránt Nemzetközi kapcsolatok 8. A KSZSZ kapcsolatai A régió és az EU szintjén is meg kell őrizni a tekintélyünket és erősíteni kell kapcsolatainkat a szakmailag illetékes szakszervezetekkel és egyéb szakmai szervezetekkel, aktívan részt kell vennünk a nemzetközi munkában. A nemzetközi szerepvállalás azonban nem mehet a hazai szakszervezeti munka rovására. A KSZSZ-nek elsősorban az általa képviselt tagság érdekeit kell képviselnie a kormányzati, munkáltatói szervekkel, szervezetekkel folytatott érdemi és eredményorientált tárgyalásokban TUNED (Trade Union s National and European Administration Delegation) - Nemzeti és Európai Közigazgatási Szakszervezetek Küldöttsége februárjában hozta létre az EPSU (Európai Közigazgatási Szakszervezetek Szövetsége) és a CESI (Független Szakszervezetek Európai Szövetsége) azzal a szándékkal, hogy együttműködésükkel hozzájáruljanak egy formalizált szociális párbeszéd kialakulásához az európai közigazgatásban EUROFEDOP (European Federation of Employees in Public Services) Közszolgálati Dolgozók Európai Szövetsége. AZ EUROFEDOP 1966-ban alakult meg Bécsben. Jelenleg 55 közszolgálati szakszervezet tagja Európa 23 országából, többek között Ausztriából, Németországból, Spanyolországból, Angliából, Csehországból, Svájcból. Célja, hogy elősegítse az együttműködést az európai közszolgálati szakszervezetek között és megjelenítse érdekeiket az Európai Unióban. Az EUROFEDOP december 1-vel tagja lett a CESI-nek azzal a céllal, hogy együttműködésüket még szorosabbra fűzzék. A TUNED és az EUROFEDOP által nemzetközi tevékenységünk jelentős mértékben fokozható, amihez elsősorban a nemzetközi fórumokon megjelenni képes, idegen 11

12 nyelveket beszélő aktivistákra lesz szükség. A fiatalok aktivitására ezen a területen kiemelten számítunk Hazai kapcsolatok Jelenleg is meglévő kapcsolataink további erősítésére van szükség annak érdekében, hogy érdekvédelmi tevékenységünk eredményességét és hatékonyságát javítani tudjuk. A KSZSZ kész minden olyan szakszervezeti mozgalommal szorosabb együttműködés kialakítására mellyel összeegyeztettetők a közös érdekek, értékek és célok Az eddigieknél szorosabb együttműködést valósítsunk meg a közszféra partner szervezeteivel, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF), a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetével (MKKSZ), a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével (BRDSZ). Támogatjuk közös fórumok szervezését Folyamatos munkakapcsolatot kell fenntartanunk az ágazati kormányzati vezetéssel, mert csak így lehetünk kellően informáltak, ami a hatékony érdekvédelem alapkövetelménye A tagszervezeteket szövetségi szinten is segíteni kell a hatékony munkahelyi érdekvédelem megvalósításában. --- ooo --- A programot a KSZSZ VIII. Kongresszusa május 10-én elfogadta. 12

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Cseh János Elérhetőség: Tel: 1 4612-462 Mobil: 20 414-7985 E-mail: janoscs@vdsz.hu 1 GONDOLATOK! KÉRDÉSEK? Mit jelent

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9.

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Előzmények

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg.

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. A Vasutasok Szakszervezetéhez (VSZ) tartozó női munkavállalók

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI AZ MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI Budapest, 2012. október 18. 1 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének javaslata a korengedmény rendszerének átalakítására:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről 1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 22 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben