KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA"

Átírás

1 KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJA Budapest, május 10. A haza minden előtt! Kölcsey Ferenc

2 A KSZSZ az évi megalakulása óta, az alapszabályában foglaltakban megfelelően képviseli a Szövetségbe tömörült kormánytisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak, rendvédelmi dolgozók érdekeit. Elsődlegesnek tartjuk a munkavállalók életminőségét meghatározó összetevők pozitív irányú befolyásolását. Különösen az anyagi, jövedelmi viszonyokat, élet és munkakörülményeket érintő jogszabályok, intézkedések előkészítésében, véleményezésében a KSZSZ-nek alapvetően képviselnie kell a tagsága és a munkavállalók érdekeit. Az érdekképviseleti munka során az önkéntesség és önszerveződés, a demokratizmus, a független érdekvédelem, a megegyezésre való törekvés, valamint a szolidaritás az alapelveink. Az eltelt időszakban az ország gazdasági, politikai és társadalmi viszonyai alapvetően megváltoztak, a világban is gyökeres változások mentek végbe, amelyek alapvetően hatnak az általunk képviselt munkavállalók munka- és életkörülményeire, így állandóan megújuló szakszervezeti munkát követeltek. A jövőben is nagyrészt a KSZSZ-re hárulnak azoknak a problémáknak és nehézségeknek a megoldásai, amelyek a munkavállalók anyagi és munka- viszonyaival összefüggésben fennállnak. A KSZSZ a kitűzött célt a közszolgálatban dolgozók érdekvédelmét és képviseletét a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság méreteit ismerve sem adja fel. Véleményünk szerint az érdekképviseletek érdekérvényesítő képességének két alapvető tényezője a szervezeti erejük és a befolyásuk a kitűzött célok elérése érdekében. Az érdekképviseletek szervezeti erejének alapja pedig a taglétszámuk, a munkavállalók belépése az érdekképviseletekbe, aktivitásuk az érdekképviseleti tisztségviselők munkájának segítése. A szervezettség, a tagság aktivitása adhat nyomatékot és segítséget az KSZSZ érdekképviseleti tevékenységének is. Szervezetünk követeli az Országgyűléstől és a Kormánytól, hogy hazánkban is európai életkörülmények legyenek. A biztonságos megélhetés, növekvő bérek valósuljanak meg, érvényesüljön, hogy az állampolgárok anyagi, egzisztenciális biztonságban éljenek. A tevékenységünket úgy kell folytatnunk, hogy a munkavállalók megértsék, elfogadják, igényeljék és természetesnek vegyék a Szövetség szükségességét. A KSZSZ-nek a következő években is egyik legfontosabb feladata érdekvédelmi tevékenységének és megfelelő társadalmi elismertségének megerősítése. Ennek érdekében meg kell találni a kapcsolatot a médiákkal, illetve a társadalom felé is nyitni szükséges. Fontos a cél elérése érdekében a kormánnyal, valamint a parlamenti pártokkal történő szigorúan szakmai kérdésekben történő kapcsolattartás. Az egyik legfontosabb feladatunk annak elérése, hogy rólunk nélkülünk ne döntsenek! Az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkát nehezítik a különböző reformelképzelések, amelyek hazánk Európai Uniós csatlakozását követően rendkívül felerősödtek. A 2

3 reformok az általunk képviselt közszféra dolgozóinak jelentős részét negatívan érintették. Mindezek következtében komoly harcot kellett és kell vívnunk a közszféra területén. Tudjuk, hogy a társadalom átformálása, a gazdaság átalakulása áldozatokat követel, de nem fogadjuk el, hogy az áldozatokat főleg a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők, elsősorban a közszféra munkavállalói viseljék. Továbbra is a legfontosabb feladataink egyike a közszolgálat dolgozóinak, élet és munkakörülményeinek, szociális ellátottságának javítása, a közszférára, illetve a munkavilágára vonatkozó törvények és jogszabályok Európai Uniós irányelveinek képviselete. A munkavállalók érdeke azt kívánja meg, hogy érdemi, hatékony és eredményes érdekegyeztető munkát végezzünk. A KSZSZ úgy választja meg érdekvédő, érdekérvényesítő munkájának módszereit és eszközeit, hogy azok a legjobban megfeleljenek az adott időszak követelményeinek és a szakszervezeti tagság céljainak. 1. Államreform, közszolgáltatások átalakítása 1.1. Véleményünk továbbra is az, hogy a közszolgálat komplex felülvizsgálatára van szükség. Fontos, hogy a döntéshozók felismerjék, a változtatások nem lehetnek eredményesek társadalmi konszenzus nélkül. A konkrét változások előkészítése az ellátandó állami feladatok, a társadalmi hatások, a szakmai szempontok és a pénzügyi szükségesség együttes, egyidejű figyelembevételével, az eltérő érdekek ésszerű kompromisszumával történhet. Állásfoglalásunk szerint a jogszabályváltozásokat az érdekképviseletek bevonásával, véleményeik, javaslataik kikérésével lehet végrehajtani Meggyőződésünk, hogy egy megfontolt módon átgondolt intézményrendszerben a feladatok hatékonyan elvégezhetők, és ehhez kell meghatározni a munkavállalói létszámot és a költségkereteket Véleményünk szerint a közszféra rendszerszerű változtatásának célja a rendszer racionálisabb működésén túl a megfelelő munkakörülmények kialakítása, valamint színvonalasabb szolgáltatások nyújtásával a lakosság életminőségének javítása, a szolgáltató állam és az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása Kiszámítható közszolgálati reformkoncepció kidolgozása: tartalmi, szervezeti és pénzügyi szempontból, különös tekintettel az állami és az önkormányzati feladatokra Stabil kormányzati struktúrára van szükség. Hosszú távú, választási ciklusokon és kormányzatokon átnyúló, a társadalmi igényeket tükröző és azokat maximálisan kiegészítő jogszabályokra, illetve felkészült, energikus közszolgálati munkavállalóra van szüksége hazánknak Valódi Társadalmi Gazdasági Megállapodásra van szükség az ország versenyképességének megteremtéséhez. 3

4 1.7. Elengedhetetlennek tartjuk az ország fejlődését szolgáló politikai, szakmai, tudományos és civil szervezetek együttműködését. 2. Közszolgálati foglalkoztatáspolitika 2.1. Alapvető célunk a minél nagyobb foglalkoztatás megvalósítása, ezért hajlandóak vagyunk mindenkivel együttműködni, aki ezt a célt tűzte ki. Különösen fontos hangsúlyt kell fordítani a regionális különbségekből adódó foglalkoztatottsági nehézségek kezelésére, a munkanélküliek visszafoglalkoztatásának segítésére. Támogatunk minden olyan kormányzati intézkedést, ami ugyanezt szolgálja. Minden eszközzel fellépünk a munkavállalóknak a fekete-, illetve a szürkegazdaságba történő bekényszerítése ellen A kormányzatnak és a lakosságnak is alapvető érdeke egy jól működő közszféra létrehozása, amely megfelel az EU-ban alkalmazott követelményeknek Célunk a jövőben is a közszolgálati foglalkoztatás biztonságának megteremtése, elismertségének megerősítése Fontosnak tartjuk a törvényes munkaidő betartását. Az EU-s alapelvekkel összhangban azt az álláspontot képviseljük, hogy a munkaidő heti 40 óra. A heti munkaidő túlszolgálattal sem haladhatja meg a heti 48 órát. Alapvető célunk a szabadság megfelelő módon és időben történő kiadása. Határozottan fellépünk az ellen, hogy a munkáltató visszaél azzal, hogy a munkavállaló kiszolgáltatott, és a napi munkaidőn túl is munkavégzésre kényszeríthető A munkahelyeken történő oktatás-képzés része kell, hogy legyen az alapvető foglalkoztatáspolitikai tevékenységnek. Egyetértünk az egész életen át tartó tanulás célkitűzésével. Az oktatási rendszer fejlesztése során olyan követelményeket kell kialakítani, amely a közszolgálat igényeinek megfelelő képzési struktúrát hoz létre, biztosítva ezzel mind a munkavállaló, mind a munkáltató érdekeit. Csak magasan képzett közszolgák tudnak megfelelni az egyre fokozódó, bonyolult, a globalizáció hatásaiból fakadó szakmai elvárásoknak. A tanulás biztosítása elengedhetetlen a közszolgáltatások színvonal-növekedéséhez, az erős állam jó közigazgatás ideájának megvalósításához A jelenlegi közszolgáltatásokhoz képest nincs túlfoglalkoztatás a közszférában. Létszámcsökkentés csak a szakszervezetekkel történő egyeztetés, az elvégzendő feladatok csökkentése mellett képzelhető el. Az esetlegesen létszámfölöttivé vált munkavállalók beilleszkedését a versenyszférába támogatni kell Kiszámítható, biztonságos foglalkoztatás bér, egészségpolitikára van szükség a közszférában A közszolgálatban alapkövetelmény a nemzetközi (ILO) és EU munkaügyi normáinak betartása. Az Európai Szociális Karta korszerűsítését fontosnak tartjuk, aminek ki kell terjednie a közszolgálat munkavállalóinak speciális kérdéseire is. 4

5 2.9. Az atipikus foglalkoztatási formák hazánkban történő elterjedésének nincsenek meg a feltételei, sem a munkavállalók, sem a munkáltatók oldaláról. Ennek ellenére javasoljuk, hogy a közszolgálat területén is fejlesszék e foglalkoztatási formák (távmunka, részmunka) garantált szakmai és munkajogi biztosítékait Javítani kell a közszolgálat munkavállalóinak, de különösen a vezetőinek kiválasztási, pályaalkalmassági követelményeit A munkahelyi egészség, biztonság tekintetében az a tapasztalatunk, hogy sajnálatos módon csökkentek a munkahelyi egészségvédelem és a balesetmentes munkavégzés feltételei. Javasoljuk, hogy a munkahelyeken növeljék az egészségügyi szűréseket akár mobil orvosi és egészségügyi szolgálatok igénybevételével. Az egészséges életmód, a sportolás jelentéségére fel kell hívunk a tagság figyelmét. A munkabiztonság és a munkahelyi környezet alakítása területén sokkal aktívabb tevékenységet kell folytatnunk Az esélyegyenlőségi törvény maradéktalan betartásával a gyakorlatban is meg kell valósítani, hogy a közszféra igényeinek megfelelő munkaerő foglalkoztatásnál ne lehessen nemhez, fajhoz tartozás, valamint életkor alapján megkülönböztetést tenni. Javasoljuk, hogy mindenhol készítsenek esélyegyenlőségi megállapodást a munkáltatók az érdekképviseletekkel Az elmúlt években végrehajtott kiszervezések jelentős részét elhibázott lépésnek tatjuk. A jövőben csak kellően átgondolt, valódi hatástanulmányokra épülő át-, és kiszervezéseket támogatunk. 3. Közszolgálati bér- és keresetpolitika 3.1. A magyar munkavállaló ezen belül a közszféra munkavállalóinak munkája, szakképzettségét és felkészültségét figyelembe véve alulfinanszírozott. A közszféra kereseti szintjét méltánytalanul alacsonynak tartjuk. Elutasítjuk azon véleményeket, amelyek szerint a magyar gazdaság romlását a mértéktelenül nagy bérkiáramlás okozza és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a közszolgálati béreket továbbra is befagyasztották A közszolgálati bérek Európai Uniós átlaghoz való felzárkóztatására tervet kell kidolgozni. Továbbra is készek vagyunk részt vállalni egy több évre szóló bérfelzárkóztatási program kidolgozásában és a megvalósítását garantáló megállapodások megkötésében. A közszférában fontosnak tartjuk a közszféra béreinek reálérték megőrzését és növelését, melynek fedezetét az állami költségvetésben kell biztosítani. Törekednünk kell, olyan megállapodás kötésére a mindenkori kormánnyal, hogy a köztisztviselői alap összege automatikusan minden évben az infláció mértékével emelkedik. Az ezen felüli béremelések, szociális kérdések, cafetéria elemek és keretösszegek tekintetében kell további tárgyalások útján konszenzusra jutni A közszolgálat dolgozói a rendszerváltás aktív résztvevői és a terhek fő hordozói voltak, és ma is az állam legbiztosabb és legkiszámíthatóbb adófizetői. Továbbra is fellépünk a reálbérek csökkenése ellen, követeljük a reálbérek növekedését. Célunk a 5

6 közterhek csökkentése. Javasoljuk, hogy csökkenjen a munkavállalókat terhelő elvonás (tb. szolidaritási, stb.), ennek hatására növekedjenek a reálbérek Kezdeményezzük a hosszabb szolgálai idővel rendelkezők elismerését a különböző bértáblákban, például a köztisztviselői törvény kiegészítését a 37 éves munkaviszonynál hosszabb szolgálati idővel rendelkezők részére. A közszféra és a rendvédelem területén meg kell vizsgálni a korkedvezményes nyugdíj visszaállításának lehetőségét Kezdeményezzük a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők elmaradt bérszínvonalának mielőbbi felzárkóztatását A közszférában kiemelt szerepük van a vezetőknek. Ezért a kiválasztásuk, munkájuk értékelése kiemelt feladat a különböző közhatalmi szervezetek számára, amihez a szakszervezetek közreműködésére van szükség Nem értünk egyet a közszférában a cafetéria összegének a befagyasztásával. A közszféra és a versenyszféra cafetéria keretét közelíteni kell egymáshoz. Fontosnak tartjuk a béren kívüli ellátások és juttatások egységes rendszerének kiépítését, az egységes közszolgálati cafeteria rendszert. 4. Munkajog és szociális párbeszéd a közszférában 4.1. Nem fogadjuk el azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a közszféra egyes részeit kiszervezzék a közszolgálatból. Nem értünk egyet az egységes közszolgálati jogviszonyra irányuló törekvésekkel Az Európai Unió közszolgálati munkajogi szabályozásának és gyakorlatának megfelelően hazánkban is szükség van az ágazati szintű (keret) kollektív szerződésekre. A hatályos jogszabályokra és az ágazati kollektív szerződésekre épülve szülessenek munkahelyi kollektív szerződések, illetve közszolgálati megállapodások. Növekedjen a kollektív szerződések szerepe, javuljanak megkötésének és betartásának lehetősége. Fontos, hogy egy érdemi, működő érdekegyeztetési rendszer legyen, érdemi tárgyalásokkal és megállapodások megkötésével Szükség van a munka világában az érdekegyeztetés rendszerének újragondolására, az európai és a nemzetközi normák rendezett betartására. Javasoljuk egy új, átfogó társadalmi párbeszéd útján kidolgozott szakszervezeti törvény elfogadását Céljaink elérése érdekében együttműködési megállapodást kell kötnünk a Magyar Kormánytisztviselői Karral és a Magyar Rendvédelmi Karral Újra kell gondolni az érdekegyeztetés rendszerét az OÉT a magyar munkavállalók, a munkaadók és a kormány tripartit egyeztető fórumának megszűnésével. Az OKÉT napjainkban egyre nagyobb szerepet tölt be a közszféra munkavállalóinak érdekképviseletében, ezért kiemelkedően fontos az OKÉT-on belüli 6

7 egységes fellépés, mert így sokkal nagyobb és hangsúlyosabb érdekérvényesítő tevékenységre nyílik lehetőség. Az ország gazdasági, társadalmi helyzete kikényszeríti a szakszervezetek szorosabb összefogását, a közös gondolkodást és az egységes fellépést. 5. Közszolgálati jóléti és szociálpolitika 5.1. Javasoljuk, hogy Magyarországon az Alaptörvény deklarálja a szociális biztonsághoz való állampolgári jogot. Fontos feladatnak tartjuk a munkahelyi szociális ellátási rendszerek megőrzését, illetve fejlesztését. A bérek megfelelő szintre emelésével kell elérni, hogy a munkavállalók, a családok ne szoruljanak támogatásra A KSZSZ fontosnak tartja a stabil nyugdíjrendszer fenntartását. Érdekeltek vagyunk a tisztes megélhetést, gondtalan életet biztosító nyugdíjak megállapításában. A nyugdíjbiztosítás állami felelősségvállalás mellett garantált, a járulékfizetők számára érthető, hosszútávra kiszámítható viszonyokat és megfelelő színvonalú ellátást biztosítson Ma Magyarországon nem csak az önhibájukon kívül szociális perifériára szorultak képtelenek az öngondoskodásra, hanem a bérből és fizetésből élők, valamint a nyugdíjasok jelentős része is. Ezért a társadalombiztosításban, a közszolgáltatásokban, a szociális ellátás intézményeiben továbbra is alapvetően meghatározó a társadalmi szolidaritás, és még hosszú ideig fenn kell tartani az állam gondoskodó szerepét. Elismerjük az állampolgári öngondoskodás szükségességét, de állami feladatnak tartjuk a tisztes bérek és tisztes nyugdíjak megteremtését Az egészségbiztosításnak továbbra is valódi biztosítóként működő, de a szolidaritás elvét és gyakorlatát érvényesítő intézményként kell tevékenykednie. A befizetés és felhasználás tekintetében szigorú társadalmi ellenőrzés alatt álló, egységes, kötelező társadalombiztosítási intézményt tartunk szükségesnek Fontosnak tartjuk, hogy a közszféra munkahelyein is tartsák be a munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat, és azokat a szakszervezetek bevonásával szigorúan ellenőrizzék Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári rendszer bővítését támogatjuk. Szorgalmazzuk, hogy a közszolgálati munkáltatók teljes köre egységes elven járuljon hozzá e pénztárak működéséhez, melynek szabályozását az egységes cafeteria rendszer keretében kell elvégezni A munkahelyi stressz és az egyéb munkahelyi egészségkárosító hatások csökkentésére ágazati és munkahelyi szinten is akciótervek kidolgozására van szükség. A munkavédelmi törvényben előírt kockázatértékeléseket az előírásoknak megfelelően minden munkahelyen el kell végezni, amihez a munkahelyi szakszervezetek közreműködésére van szükség. A felvilágosításra, a prevencióra és a rendszeres szűrésekre az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet és erőforrásokat kell fordítani Az esélyegyenlőségi törvény alapján minden állami munkáltatónak esélyegyenlőségi tervet kell kidolgoznia és végrehajtania. E tervek kidolgozásában, végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében a szakszervezeteknek aktív szerepet kell betölteniük. 7

8 6. Rétegpolitika 6.1. Nyugdíjas politika Az idősödés folyamatával hazánknak is számolnia kell, ezért fenntartható nyugdíjas politikára van szükség. A méltó időskor mindenkit megillet, aminek megvalósításához az egyén, a volt munkahely, a különböző társadalmi szervezetek és az állami szervek hatékony együttműködésére van szükség Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, az özvegyek, egyedül élők és a betegek kiemelt társadalmi megsegítésére van szükség Fontosnak tartjuk a méltányossági nyugdíjemelés-, és megállapítás, valamint az egyszeri segély intézményének fenntartását. Célunk, hogy elérjük az idősödök, idősebbek életminőségének javítását, társadalmi aktivitásuk növekedését Aktívabban, szakemberek bevonásával kell segíteni a nyugdíjba vonulással járó megrázkódtatások kezelését Közérdek, hogy a nyugdíjasok élet és munkatapasztalata a szűkebb és tágabb környezet számára egyaránt átadásra kerüljön a fiatalabb generációk részére A közszolgálati életpálya modell részének tekintjük a közszolgák nyugdíjas életszakaszát is. A köztisztviselői törvény a munkáltatók feladatának tekinti a nyugdíjasokkal való törődést. E törvényi kötelezettséget minden munkáltató magas színvonalon hajtsa végre, amihez a munkahelyi szakszervezetek adjanak támogatást! Fontosnak és támogatandónak tartjuk a nyugdíjas alapszervezeteink munkájának minden lehetséges eszközzel történő megerősítését, valamint munkájuk összehangolását Továbbra is részt vállalunk a nyugdíjasok országos képviseletében. Fontosnak tartjuk és támogatjuk az Idősügyi Tanács tevékenységét, melynek munkájába közvetlenül is kapcsolódnunk kellene Javasoljuk a korkedvezményes nyugdíj intézményének felülvizsgálatát, visszaállítását. A korkedvezményes nyugdíj alkalmazására azokban a munkakörökben kerüljön sor, ahol az egészségkárosító hatások, illetve a fegyveres szolgálati viszonnyal járó egyéb kockázati tényezők nem küszöbölhetők ki. Fontosnak tartjuk a szolgálati járandóságba helyezett munkavállalók helyzetének felülvizsgálatát Ifjúságpolitika Magyarország versenyképességének megteremtéséhez helyzetbe kell hoznunk a fiatalokat, a családalapítás, az otthonteremtés és a munkavállalás területén is. Olyan 8

9 programra van szükségük, amely kellő információt, segítséget biztosít számukra döntéseik meghozatalában. Véleményünk szerint a fiatalok jövője hazánk jövője ezért a fiatalok érdekeiért végsőkig kiálló, megalkuvásmentes képviselet képzelhető el. A KSZSZ-nek az ifjúsági koncepciójával segítenie kell a közszférában dolgozó fiatalok társadalmi, munkahelyi integrációjának megvalósítását, a közéletben való részvételüket, a korszerű tudás, a piacképes szakmai tudás megszerzését, valamint kulturált szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítását. Meg kell vizsgálni a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz (NIT) történő csatlakozás lehetőségét Mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalokban kialakult kép a szakszervezetekről megváltozzon, és szükségességét érezzék a szakszervezethez való tartozásnak A szakszervezeti tagság elöregedése tapasztalható, ezért a fiatal közszolgálati dolgozók számára be kell mutatni a szakszervezetek tevékenységét, céljait, eredményeit és nehézségeit A fiatal korosztály sajátosságaihoz igazodó szervezeti és munkaformákkal, rendezvényekkel kell vonzóvá tenni a szakszervezeti tevékenységet Tudatosítani kell a fiatalokban, hogy a munkahelyhez szervesen hozzá tartozik az érdekképviselet és az érdekvédelem, melynek törvényes eszköze a szakszervezet A fiatalokhoz szóló tagszervező kampány megvalósítására van szükség, együttműködve más szakszervezetekkel, külföldi partner szervezetekkel Az iskolapadból kikerülő korosztályra különös fegyelmet kell fordítani, mivel még nem rendelkeznek sem munkatapasztalattal, sem pedig érdekvédelmi tapasztalatokkal Szakszervezeti taggá válásukhoz az érdekképviseleti munka és a lehetőségek bemutatására van szükség annak érdekében, hogy munkavállalói jogaikkal és kötelességeikkel tisztában legyenek, majd pedig speciális képzést követően, jól képzett munkahelyi, ágazati és országos szakszervezeti vezetővé válhassanak. A cél elérése érdekében a KSZSZ törekszik a sajátos önálló ifjúsági érdekképviseleti szervezeti forma létrehozására Nőpolitika Magyarországon, ezen belül a közszféra foglalkoztatási ágazataiban fontos kérdés a nők és a férfiak jogi és társadalmi egyenlőségének biztosítása. Az elmúlt időszakban kialakított intézményi, jogi és közpolitikai keretek véleményünk szerint nem elégségesek az egyenlőség megvalósításához. Fontosnak tartjuk és képviseljük, hogy a nemek közötti egyenlőség épüljön be a közszférába, szűnjön meg a foglalkoztatási szegregáció, az eltérő bérezés a nők és a férfiak számára egyenlő feltételek legyenek biztosítva minden területen. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése létfontosságú a társadalomban. 9

10 A nők alapvető szerepet játszanak Európa foglalkoztatás és gazdasági növekedésében, képességeikre, tehetségükre szükségünk van társadalmunk gazdasági fejlődéséhez. A nemek közötti bérszakadék, a folyamatos munkaerő-piaci megkülönböztetés hazánkban az esélyegyenlőség hiányának következménye, ami a gyakorlatban elsősorban a nőket érinti. Növelni kell a nők foglalkoztatottsági arányát, összeegyeztetve a családi élet és a munkavégzés lehetőségeit, valamint biztosítani kellene számukra az atipikus munkaformában való foglalkoztatást. 7. A KSZSZ szervezetrendszere, működése és kommunikációja 7.1. A KSZSZ a jövőben is a központi és a területi közigazgatás, az adó és vámhivatal, a társadalombiztosítás, az igazságszolgáltatás és a rendvédelem mértékadó ágazati szakszervezeti szövetsége kíván lenni Az elmúlt években a magyar szakszervezeti mozgalmat negatív kihívások érték a gazdasági-társadalmi átalakulások, valamint a politika részéről, melynek következtében az együttműködés hiánya megrendítette a szakszervezeteket. A KSZSZ elkötelezett a munkavállalók érdekérvényesítő szerepének javítása érdekében hatékonyabbá tenni a szakszervezeti együttműködést és érdekérvényesítést úgy, hogy tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát A KSZSZ a jövőben is politikailag semleges, független szervezet kíván maradni, megőrizve a szakszervezeti mozgalom egyik alapértékét A KSZSZ mint szövetség kövesse az általa képviselt területeken a munkahelyek átalakulását annak szem előtt tartásával, hogy ne szoruljon ki egyetlen helyről sem. Fel kell térképezni a működési területén a szakszervezeti szervezettség helyzetét. Törekedni kell arra, hogy a nem szervezett munkavállalók új tagszervezeteket hozzanak létre. Fontos feladat a taglétszám növelése, ennek érdekében minél előbb a szolgáltató szakszervezet irányába kell elmozdulni. A szolgáltató modell arról szól, hogy erősítsük egy üzleties világban a tagsági összetartozást. A szolgáltatások kiegészítik az alapvető, klasszikus szakszervezeti tevékenységet, így a modern társadalomban a szakszervezeti érdekvédelem valósulhat meg, tagmegtartó célból egyéb szolgáltatásokkal. Közvetett vagy közvetlen pénzeszközök racionális felhasználásával kulturális rendezvényeket, felkészítéseket, tanfolyamokat kell szervezni, amelynek hatására nő a szervezettség. Folyamatosan keresni kell azokat a szociális, gazdasági, egészségügyi lehetőségeket, melyekkel a munkavállalók életkörülményeit pozitívan javítani lehet. A KSZSZ-nek és tagszervezetinek keresni kell a szorosabb együttműködést, a lehetőségek, anyagi eszközök jobb felhasználása érdekében. Kiemelt hangsúlyt kell fordítani a Magyar kormányzat, az Európai Unió, és a SZEF által meghirdetett pályázatok benyújtására A szakszervezeti érdekképviseleti munka szakszerűségét a tisztségviselők kiemelt feladatának tekinti a KSZSZ. Csak jól felkészült, szakmailag erős és erkölcsös tisztségviselők lehetnek méltó képviselői a munkavállalóknak és egyúttal méltó tárgyaló partnerei a munkáltatóknak és a kormányzatnak. 10

11 A szakszervezeti képzés területén folytatni kell a tanfolyamok szervezését. Az új szervezetek képviselői, a fiatal tagok számára rendszeres szakszervezeti képzést kell tartani a vezetői utánpótlás biztosítása érdekében Szakszervezetünknek kiemelt feladatként kell kezelnie az infokommunikációs eszközök használatát a hivatali munkában és a szakszervezeti tevékenységben egyaránt. Elsősorban a szakszervezeti tagságot kell megszólítani, de a lehetőségekhez képest a társadalom felé is nyitni kell. Nagyon fontos feladat a médiaszereplés. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy a közszférát érintő problémákat, véleményünket elmondhassuk a nyilvánosság előtt A választott szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védettségét minden lehetséges eszközzel garantálni kell A KSZSZ vezetőségének az eddigieknél nagyobb támogatást kell nyújtania a tagszervezetek vezetői részére szakmai és munkajogi területen egyaránt Nemzetközi kapcsolatok 8. A KSZSZ kapcsolatai A régió és az EU szintjén is meg kell őrizni a tekintélyünket és erősíteni kell kapcsolatainkat a szakmailag illetékes szakszervezetekkel és egyéb szakmai szervezetekkel, aktívan részt kell vennünk a nemzetközi munkában. A nemzetközi szerepvállalás azonban nem mehet a hazai szakszervezeti munka rovására. A KSZSZ-nek elsősorban az általa képviselt tagság érdekeit kell képviselnie a kormányzati, munkáltatói szervekkel, szervezetekkel folytatott érdemi és eredményorientált tárgyalásokban TUNED (Trade Union s National and European Administration Delegation) - Nemzeti és Európai Közigazgatási Szakszervezetek Küldöttsége februárjában hozta létre az EPSU (Európai Közigazgatási Szakszervezetek Szövetsége) és a CESI (Független Szakszervezetek Európai Szövetsége) azzal a szándékkal, hogy együttműködésükkel hozzájáruljanak egy formalizált szociális párbeszéd kialakulásához az európai közigazgatásban EUROFEDOP (European Federation of Employees in Public Services) Közszolgálati Dolgozók Európai Szövetsége. AZ EUROFEDOP 1966-ban alakult meg Bécsben. Jelenleg 55 közszolgálati szakszervezet tagja Európa 23 országából, többek között Ausztriából, Németországból, Spanyolországból, Angliából, Csehországból, Svájcból. Célja, hogy elősegítse az együttműködést az európai közszolgálati szakszervezetek között és megjelenítse érdekeiket az Európai Unióban. Az EUROFEDOP december 1-vel tagja lett a CESI-nek azzal a céllal, hogy együttműködésüket még szorosabbra fűzzék. A TUNED és az EUROFEDOP által nemzetközi tevékenységünk jelentős mértékben fokozható, amihez elsősorban a nemzetközi fórumokon megjelenni képes, idegen 11

12 nyelveket beszélő aktivistákra lesz szükség. A fiatalok aktivitására ezen a területen kiemelten számítunk Hazai kapcsolatok Jelenleg is meglévő kapcsolataink további erősítésére van szükség annak érdekében, hogy érdekvédelmi tevékenységünk eredményességét és hatékonyságát javítani tudjuk. A KSZSZ kész minden olyan szakszervezeti mozgalommal szorosabb együttműködés kialakítására mellyel összeegyeztettetők a közös érdekek, értékek és célok Az eddigieknél szorosabb együttműködést valósítsunk meg a közszféra partner szervezeteivel, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF), a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetével (MKKSZ), a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével (BRDSZ). Támogatjuk közös fórumok szervezését Folyamatos munkakapcsolatot kell fenntartanunk az ágazati kormányzati vezetéssel, mert csak így lehetünk kellően informáltak, ami a hatékony érdekvédelem alapkövetelménye A tagszervezeteket szövetségi szinten is segíteni kell a hatékony munkahelyi érdekvédelem megvalósításában. --- ooo --- A programot a KSZSZ VIII. Kongresszusa május 10-én elfogadta. 12

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI AZ MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI Budapest, 2012. október 18. 1 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének javaslata a korengedmény rendszerének átalakítására:

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

Előzmények. Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának Állásfoglalása a korkedvezmény rendszerének átalakítására vonatkozóan (2013)

Előzmények. Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának Állásfoglalása a korkedvezmény rendszerének átalakítására vonatkozóan (2013) A Magyar Szakszervezeti Szövetség olyan kormányzati politikát akar, amely révén a nyugdíjrendszer szolidaritási elemekkel bővül. Egyes munkakörök esetében figyelembe kelljen venni a ledolgozott szolgálati

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Program a dolgozói szegénység ellen 2.0

Program a dolgozói szegénység ellen 2.0 Magyar Szakszervezeti Szövetség Program a dolgozói szegénység ellen 2.0 A 4*9% programja, hogy aki dolgozik, legalább egyék 2015.04.14. 0 Előzmény A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2014. szeptemberében

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Programja

A Postás Szakszervezet Programja Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Programja 2005 2010 Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! A Postás Szakszervezet 2005-ben ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját.

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, munkaadói és kormányzati oldala az Európai Unióhoz történő csatlakozással

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

JAVASLATOK A KORMÁNYNAK A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK KERESETI HELYZETÉNEK A JAVÍTÁSÁRA I. JAVASLATOK RÖVID ÉS KÖZÉP TÁVÚ INTÉZKEDÉSEKRE

JAVASLATOK A KORMÁNYNAK A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK KERESETI HELYZETÉNEK A JAVÍTÁSÁRA I. JAVASLATOK RÖVID ÉS KÖZÉP TÁVÚ INTÉZKEDÉSEKRE Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 1146 Budapest, Abonyi u. 31. Telefon: 3384 002 Telefax: 3384 271 E mail: mkksz@mkksz.org.hu Internet: www.mkksz.org.hu

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Zsámbéki Polgármesteri Hivatalban történő végrehajtásáról

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Így, ha egy cég betartja a különböző limiteket és feltételeket, tízezer forintnyi fizetésemelés esetén - kétszázezer forintos bruttó bérrel számolva - a béren kívüli juttatások használatával 2850 forintnyi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Kedves Barátaim! A köztisztviselők ugyanis a törvényi szabályozás szerint csak olyan juttatások közül választhatnak, amelyeket 35,7%-os adó terhel.

Kedves Barátaim! A köztisztviselők ugyanis a törvényi szabályozás szerint csak olyan juttatások közül választhatnak, amelyeket 35,7%-os adó terhel. Kedves Barátaim! A 660 ezer közalkalmazott státuszban dolgozó tisztviselő fizetése 6 éve nem emelkedett. A munkáltató az állam, ezért a függő helyzet miatt a többség nem mer tiltakozni. Anomália: ha valamelyik

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

Felkészült érdekvédelem

Felkészült érdekvédelem Tájékoztató füzet Felkészült érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban című TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 projekt keretében végzett tevékenységről 1 Tartalom 3 ELŐSZÓ

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN Kedves Kollégám! Mivel sem a hazai, sem a nemzetközi HR tevékenység nem élt még meg hasonló gazdasági válságot, annak kezelési módozatait,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) ÉRDEKKÉPVISELETI-ÉRDEKVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) ÉRDEKKÉPVISELETI-ÉRDEKVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) ÉRDEKKÉPVISELETI-ÉRDEKVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI 2012-2016. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ELFOGADTA AZ MKKSZ X. KONGRESSZUSA Budapest,

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben