ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 6/2010. (III.19.) ÖR. ZMJVK 7/2010. (III.19.) ÖR. a évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2 ZMJVK 8/2010. (III.19.) ÖR. a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 45/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 9/2010. (III.19.) ÖR. ZMJVK 10/2010. (III.19.) ÖR. a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló többször módosított 29/2003. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról szóló 63/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 11/2010. (III.19.) ÖR. az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 60/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2006. (II.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 12/2010. (III.19.) ÖR. az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 13/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 13/2010. (III.19.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 14/2010. (III.19.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló többször módosított 19/1997. (V.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 26/2010. sz. hat. ZMJVK 27/2010. sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

3 ZMJVK 28/2010. sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása ZMJVK 29/2010. sz. hat. A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be ZMJVK 30/2010. sz. hat. ZMJVK 31/2010. sz. hat. ZMJVK 32/2010. sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. jegyzett tőkéjének felemelése és alapító okiratának módosítása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizálása ZMJVK 33/2010. sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sportkoncepciója ZMJVK 34/2010. sz. hat. ZMJVK 35/2010. sz. hat. ZMJVK 36/2010. sz. hat. ZMJVK 37/2010. sz. hat. ZMJVK 38/2010. sz. hat. ZMJVK 39/2010. sz. hat. ZMJVK 40/2010. sz. hat. Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola alapító okiratának módosítása Az óvodák alapító okiratainak módosítása Gála Társastáncklub Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő III. Zala Open táncverseny támogatása A Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésével kapcsolatos megállapodás megkötése

4 ZMJVK 41/2010. sz. hat. ZMJVK 42/2010. sz. hat. Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt II. ütem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő önrészének finanszírozása a Fejlesztési Alapból és visszapótlás Pályázat benyújtása a szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén c. KEOP B jelű 2 fordulós pályázati felhívásra ZMJVK 43/2010. sz. hat. A zalaegerszegi 6114 hrsz-ú közút részterületének értékesítése ZMJVK 44/2010. sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása ZMJVK 45/2010. sz. hat. Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés március 11-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Tájékoztató a november 19-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

5 SZEMÉLYI RÉSZ Tárgy: Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba ZMJVK 46/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése március 11-i hatállyal a zalaegerszegi helyi birtokhasznosítási bizottságba megválasztja Sümegi László Zalaegerszeg, Cserfa u. 5. szám alatti lakost. Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Zalaegerszegi irodáját tájékoztassa. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

6 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.), 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet 67. (2) bekezdésének figyelembe vételével a évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési bevételeket eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: Költségvetési pénzforgalmi bevételek: - intézményi működési bevételek eft - önkormányzatok sajátos működési bevétele eft - felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft - önkormányzatok költségvetési támogatása eft - TB alaptól átvett pénzeszközök eft - támogatás értékű bevétel eft - kölcsönök törlesztése eft Pénzforgalom nélküli bevételek: eft Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A R 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Költségvetési kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3), (6), (7) és (8) bekezdések tartalmazzák. (3) A R 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Költségvetési pénzforgalmi kiadások: - személyi jellegű kiadások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - ellátottak pénzbeni juttatásai eft - dologi jellegű kiadások eft - működési támogatások eft - kölcsönnyújtás eft A fenti kiemelt működési előirányzatokon belül eft a céltartalék összege.

7 A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervenkénti, az önkormányzat hivatalának kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A R 2. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A költségvetési hiány összegét eft-ban állapítja meg, melynek jogcímei: Finanszírozási célú bevételek: Értékpapír értékesítés Költségvetés működési hiánya Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírozási célú kiadások: Hitel és kölcsöntörlesztés eft eft eft eft (5) A R 2. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A pénzforgalom nélküli kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege eft, a céltartalék összege eft, melyből a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé eft. (6) A R 2. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét eft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás eft, céltartalék összege eft, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé eft, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdés vonatkozásában kiemelt városfejlesztési beruházásnak tekintendők a 4./1-4./5. és a 4.a/1-4.a/5. sorszámú feladatok. (7) A R 2. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A felújítások célonkénti kiadásainak összegét eft-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás eft, céltartalék összege eft, célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) A R 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. számú melléklete lép. (2) A R 19. és 20. számú melléklete a jelen rendelet 10. és 11. számú mellékleteivel módosul. 3. E rendelet visszamenőlegesen december 31-én lép hatályba. Dr. Kovács Gábor sk. Dr. Gyimesi Endre sk. jegyző polgármester Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a utolsó ei.módosítás xls. Dokumentumban találhatók.

8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2), 10. (1), 26., 32. (3), 37/D. (3), 38. (9), 43/B. (3), 45. (1), 46. (1), 50. (3) és 132. (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában és 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet személyi hatálya kiterjed, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendeleteik, valamint e rendelet másképpen nem rendelkezik (1) Az R. 7. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) A havi rendszerességgel adott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. (2) A normatív, a helyi és a kiegészítő lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. (2) Az R. 7. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik: (3) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatását az adósságkezelés időtartamára kell megállapítani. 3. Az R. 17. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) e rendelet 16. (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában meghatározott ellátás esetében,

9 b) az Szt. 36. (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt megállapodás megkötéséről. 4. Az R a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Részben (25 %-ban) önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátás: alanyi jogú ápolási díj. 5. (1) Az R. 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A közcélú foglalkoztatás időtartama el kell, hogy érje az évi kilencven munkanapot, de nem haladhatja meg az évi kettőszáz napot. Összesen kétszáz napnál hosszabb időre határozott idejű munkaviszonyt abban az esetben lehet létesíteni, ha a foglalkoztató írásban vállalja, hogy megtéríti az önkormányzatnak a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos a) személyi kiadások (állami költségvetés által nem finanszírozott részét, azaz) 5 %-át, valamint b) a munkáltatói kötelezettségekből eredő béren kívüli egyéb költségeket. (2) Az R a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a megtérítési kötelezettségtől eltekinteni akkor lehet, ha a foglalkoztatásra az önkormányzatnak az Szt. 36. (4) bekezdésében meghatározott, évi legalább 90 munkanapos foglalkoztatási kötelezettsége miatt kerül sor. (5) Az Szt. 36. (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladat közcélú munka keretében történő ellátására megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság, társadalmi szervezet vagy gazdálkodó szervezet átvállalja a foglalkoztatásnak az önkormányzatot terhelő 5 %-os költségét. 6. Az R. 33. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kiegészítő lakásfenntartási támogatás havi összege a 32. (2) bekezdésében meghatározott képlet alapján számított összeg és a normatív, illetve az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása összegének a különbözete. Amennyiben a különbözet az Ft-ot nem éri el, legalább Ft összegű támogatást (a továbbiakban: minimum támogatást) kell megállapítani. A normatív, vagy az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatásának és a kiegészítő lakásfenntartási támogatásnak az együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 35 %-át, kivéve, ha a túllépésre a minimum támogatás megállapítása miatt kerül sor.

10 7. (1) Az R. 47. (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. Temetkezési Részlegének tárgyévi számítása alapján évente kerül meghatározásra, melynek összege Ft. (5) A közgyűlés a (4) bekezdésben meghatározott összeg figyelembevételével évente egyszer állapítja meg a temetési segély konkrét összegét, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz. Jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában Temetési segély összege (Ft) 150 % alatt , % , % ,- 8. Az R a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 66. (1) A gyermekvédelmi segély a kérelem benyújtása hónapjának első napjától legfeljebb egy évre állapítható meg. Az egy éves időtartam lejárta után a támogatás iránti kérelmet meg kell újítani. (2) Amennyiben a segély megállapítására a kérelmet a korábbi jogosultság lejártának hónapjában nyújtják be, az új jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az R.: a) címében a többször módosított és a számú szövegrész, b) 20. (1) bekezdés a) pontjában a csökkentett összegű pénzbeli ellátás folyósításának elrendeléséről, szövegrész. (4) Az R. 29. (4) bekezdésében a 30 napon belül szövegrész helyébe a 22 munkanapon belül szöveg lép. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

11 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (III.19) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 45/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 45/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre. (3) A rendelet V. fejezetében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyekre. 2. Az R. 4. (3) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: A kérelemhez mellékelni kell a rendelet 3. (2) bekezdés e) és f) pontjai szerinti szolgáltatás esetén a szociális rászorultságot igazoló iratokat. 3. Az R. 9. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A szociálpolitikai kerekasztal munkájában történő részvétel érdekében csatlakozási nyilatkozat aláírása szükséges, amely nyilatkozat tartalmazza a szervezet nevét, címét, a szervezet képviselőjének nevét, valamint a szervezet tevékenységi körét. 4. Az R. 12. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetőjének kell benyújtani, aki kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát.

12 5. Az R. 17. helyébe a következő rendelkezés lép: 17. Az önkormányzat a nappali ellátás keretében időskorúak és demens személyek nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja. 6. Az R. 29. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A rendelet 3. (2) bekezdés b), c), ic), id), if) pontjában meghatározott ellátási formánál a személyi térítési díj összegét az intézményvezető a 7. számú, az ib) pontjában meghatározott ellátási formánál a 4. számú mellékletben foglalt értékhatárok figyelembevételével csökkentheti. 7. Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 8. Az R. jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki. 9. Az R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az R. a) címében a többször módosított és számú szövegrész, b) 11. (8) bekezdése. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

13 1. melléklet a 8/2010. (III.19.) önkormányzati rendelethez 2. számú melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások intézményi térítési díja I. Gyermekek napközbeni ellátása Ellátási forma Intézményi térítési díj napi összege bölcsőde 288 Ft/fő + 25% ÁFA = 360 Ft/fő bölcsődei ellátáson kívüli gyermekétkeztetés 484 Ft/fő + 25% ÁFA= 605 Ft/fő óvodai napközi otthon 257 Ft/fő + 25% ÁFA = 320Ft /fő általános iskolai napközi otthon általános iskolai menza középiskolai kollégium középiskolai menza 334 Ft/fő + 25% ÁFA = 415 Ft /fő 206 Ft/fő + 25% ÁFA= 260 Ft /fő 548 Ft/fő + 25% ÁFA= 685 Ft/fő 246 Ft/fő+ 25% ÁFA= 305 Ft/fő II. Szociális szolgáltatások II.1. Étkeztetés Intézményi térítési díj napi összege: 400 Ft + 25% Áfa = 500 Ft Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén: 480 Ft + 25% Áfa = 600 Ft II.2. Házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege: 700 Ft

14 II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj: 20 Ft / nap / készülék II.4. Idősek Klubja A nappali tartózkodás intézményi térítési díja: 50 Ft / nap II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása Ellátási kategóriák csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetén Intézményi térítési díj napi összege 50 Ft 550 Ft II.6. Fogyatékkal élők nappali ellátása Ellátási kategóriák csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén napközbeni tartózkodást és egyszeri étkezést igénybevevők esetén napközbeni tartózkodást és háromszori étkezést igénybevevők esetén Intézményi térítési díj napi összege kiskorú esetén Intézményi térítési díj napi összege felnőtt korú esetén 0 20 Ft 260 Ft 700 Ft 420 Ft Ft III. Szociális szakellátások III.1. Idősek Gondozóháza Intézményi térítési díj havi összege: Intézményi térítési díj napi összege: Ft Ft

15 III.2. Idősek Otthona Normatíva kategóriák Intézményi térítési díj havi összege napi összege Demens részlegen ellátott jogosult esetében Ft Ft Emelt szinten ellátott jogosult esetében Ft Ft Átlagos szinten ellátott jogosult esetében Ft Ft Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összege Ft.

16 2. melléklet a 8/2010. (III.19.) önkormányzati rendelethez 7. számú melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: étkeztetés Fizetendő személyi térítési Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában díj napi összege nettó Áfa (%) bruttó 150% alatt Ft alatt 240 Ft Ft 150%-300% Ft 280 Ft Ft 300%-450% Ft 360 Ft Ft 450% felett Ft felett 400 Ft Ft étkeztetés szállítással Fizetendő személyi térítési Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában díj napi összege nettó Áfa (%) Bruttó 150% alatt Ft alatt 320 Ft Ft 150%-300% Ft 360 Ft Ft 300%-450% Ft 440 Ft Ft 450% felett Ft felett 480 Ft Ft A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Fizetendő személyi térítési díj 150% alatt Ft alatt 400 Ft 150%-300% Ft 500 Ft 300%-450% Ft 600 Ft 450% felett Ft felett 700 Ft A Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: Fizetendő személyi térítési díj Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Csak napközbeni tartózkodás Napközbeni tartózkodás és étkezés esetén 150% alatt Ft alatt 350 Ft 150%-300% Ft 400 Ft 300%-450% ft 50 Ft / nap 500 Ft 450% felett Ft felett 550 Ft

17 3. melléklet a 8/2010. (III.19.) önkormányzati rendelethez 4. számú melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez A fogyatékkal élők nappali ellátásáért felnőtt korú fogyatékkal élő által fizetendő személyi térítési díj csökkentésének rendszere Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Fizetendő személyi térítési díj napi összege 100 % alatt Ft alatt 355 Ft % Ft 710 Ft % Ft Ft % Ft Ft % Ft Ft 300 % felett Ft felett Ft

18 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló többször módosított 29/2003. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 55/C. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló többször módosított 29/2003. (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontja szerint; (2) Az R. 3. (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában] k) nem hasznosítható ingatlan: különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, valamint a közös tulajdonú ingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától számított egy évig. 2. (1) Az R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon, a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel ellátva, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályának címezve, a zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani. (2) Az R. 4. (2) bekezdés a), b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A kérelemhez csatolni kell:] a) a rendelet 2. és 3. melléklete szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, továbbá az Szt. 10. (2)-(5) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat vagy azok másolatát, b) a hitelező/szolgáltató által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, d) az Szt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az adós nyilatkozatát, miszerint hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.

19 3. Az R. 5. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:] c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított ellátás esetén az azt megállapító határozat, 4. Az R. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kérelem elbírálásáról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt. 5. (1) Az R. 7. (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó] d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. (2) Az R. 7. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az adósságkezelési szolgáltatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. 6. Az R. 8. (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A tanácsadó a tanácsadás keretében:] g) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak megszegését három munkanapon belül jelzi a Népjóléti Osztály felé. Így különösen, ha az adós: ga) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy gb) az általa vállalt önrész fizetési kötelezettség teljesítése során összesen háromhavi elmaradása keletkezik, illetőleg gc) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget, 7. Az R. 9. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 9. (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint, az Szt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb négyszázezer forint lehet. Az adósságcsökkentési támogatás az Szt. 55. (6) bekezdése kivételével egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (2) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel/szolgáltatóval szerződést köt tartozása megfizetéséről. Az önrész fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében amennyiben rendelkezik lakossági folyószámlával a pénzintézetnél állandó átutalási megbízást ad.

20 (3) Az adósságcsökkentési támogatást az önrész egyösszegben történő megfizetése esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének igazolását követő 10 munkanapon belül, az önrész részletekben történő megfizetése esetén pedig utólag, minden hónap 5. napjáig kell utalni. (4) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt önrész fizetési kötelezettségének teljesítése során összesen háromhavi részlettel elmarad, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget, vagy d) a szolgáltatás igénylése során, illetve a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat közöl. 8. Az R. jelen rendelet 1., 2. és 3. mellékletével egészül ki. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az R. a) címében a többször módosított, a számú és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére szövegrész, b) 7. (3) bekezdésében A vagyonnál vizsgálni kell a forgalomképességet is szövegrész, c) 10. (1) bekezdés b) pontjában A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg szövegrész. (4) Az R. 4. (3) bekezdésében a szerint illetékes illetékhivatalt szövegrész helyébe a szerinti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes Regionális Igazgatóságát szövegrész, 8. (1) bekezdésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szövegrész helyébe a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szövegrész lép. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben