ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 6/2010. (III.19.) ÖR. ZMJVK 7/2010. (III.19.) ÖR. a évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2 ZMJVK 8/2010. (III.19.) ÖR. a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 45/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 9/2010. (III.19.) ÖR. ZMJVK 10/2010. (III.19.) ÖR. a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló többször módosított 29/2003. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról szóló 63/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 11/2010. (III.19.) ÖR. az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 60/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2006. (II.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 12/2010. (III.19.) ÖR. az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 13/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 13/2010. (III.19.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 14/2010. (III.19.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló többször módosított 19/1997. (V.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 26/2010. sz. hat. ZMJVK 27/2010. sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

3 ZMJVK 28/2010. sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása ZMJVK 29/2010. sz. hat. A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be ZMJVK 30/2010. sz. hat. ZMJVK 31/2010. sz. hat. ZMJVK 32/2010. sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. jegyzett tőkéjének felemelése és alapító okiratának módosítása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizálása ZMJVK 33/2010. sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sportkoncepciója ZMJVK 34/2010. sz. hat. ZMJVK 35/2010. sz. hat. ZMJVK 36/2010. sz. hat. ZMJVK 37/2010. sz. hat. ZMJVK 38/2010. sz. hat. ZMJVK 39/2010. sz. hat. ZMJVK 40/2010. sz. hat. Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola alapító okiratának módosítása Az óvodák alapító okiratainak módosítása Gála Társastáncklub Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő III. Zala Open táncverseny támogatása A Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésével kapcsolatos megállapodás megkötése

4 ZMJVK 41/2010. sz. hat. ZMJVK 42/2010. sz. hat. Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt II. ütem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő önrészének finanszírozása a Fejlesztési Alapból és visszapótlás Pályázat benyújtása a szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén c. KEOP B jelű 2 fordulós pályázati felhívásra ZMJVK 43/2010. sz. hat. A zalaegerszegi 6114 hrsz-ú közút részterületének értékesítése ZMJVK 44/2010. sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása ZMJVK 45/2010. sz. hat. Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés március 11-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Tájékoztató a november 19-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

5 SZEMÉLYI RÉSZ Tárgy: Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba ZMJVK 46/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése március 11-i hatállyal a zalaegerszegi helyi birtokhasznosítási bizottságba megválasztja Sümegi László Zalaegerszeg, Cserfa u. 5. szám alatti lakost. Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Zalaegerszegi irodáját tájékoztassa. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

6 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.), 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet 67. (2) bekezdésének figyelembe vételével a évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési bevételeket eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: Költségvetési pénzforgalmi bevételek: - intézményi működési bevételek eft - önkormányzatok sajátos működési bevétele eft - felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft - önkormányzatok költségvetési támogatása eft - TB alaptól átvett pénzeszközök eft - támogatás értékű bevétel eft - kölcsönök törlesztése eft Pénzforgalom nélküli bevételek: eft Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A R 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Költségvetési kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3), (6), (7) és (8) bekezdések tartalmazzák. (3) A R 2. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Költségvetési pénzforgalmi kiadások: - személyi jellegű kiadások eft - munkaadókat terhelő járulékok eft - ellátottak pénzbeni juttatásai eft - dologi jellegű kiadások eft - működési támogatások eft - kölcsönnyújtás eft A fenti kiemelt működési előirányzatokon belül eft a céltartalék összege.

7 A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervenkénti, az önkormányzat hivatalának kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A R 2. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A költségvetési hiány összegét eft-ban állapítja meg, melynek jogcímei: Finanszírozási célú bevételek: Értékpapír értékesítés Költségvetés működési hiánya Fejlesztési célú hitelfelvétel Finanszírozási célú kiadások: Hitel és kölcsöntörlesztés eft eft eft eft (5) A R 2. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A pénzforgalom nélküli kiadások összegét eft-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege eft, a céltartalék összege eft, melyből a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé eft. (6) A R 2. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét eft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás eft, céltartalék összege eft, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé eft, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdés vonatkozásában kiemelt városfejlesztési beruházásnak tekintendők a 4./1-4./5. és a 4.a/1-4.a/5. sorszámú feladatok. (7) A R 2. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A felújítások célonkénti kiadásainak összegét eft-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás eft, céltartalék összege eft, célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) A R 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. számú melléklete lép. (2) A R 19. és 20. számú melléklete a jelen rendelet 10. és 11. számú mellékleteivel módosul. 3. E rendelet visszamenőlegesen december 31-én lép hatályba. Dr. Kovács Gábor sk. Dr. Gyimesi Endre sk. jegyző polgármester Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a utolsó ei.módosítás xls. Dokumentumban találhatók.

8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2), 10. (1), 26., 32. (3), 37/D. (3), 38. (9), 43/B. (3), 45. (1), 46. (1), 50. (3) és 132. (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában és 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet személyi hatálya kiterjed, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendeleteik, valamint e rendelet másképpen nem rendelkezik (1) Az R. 7. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) A havi rendszerességgel adott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. (2) A normatív, a helyi és a kiegészítő lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. (2) Az R. 7. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik: (3) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatását az adósságkezelés időtartamára kell megállapítani. 3. Az R. 17. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) e rendelet 16. (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában meghatározott ellátás esetében,

9 b) az Szt. 36. (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt megállapodás megkötéséről. 4. Az R a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Részben (25 %-ban) önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátás: alanyi jogú ápolási díj. 5. (1) Az R. 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A közcélú foglalkoztatás időtartama el kell, hogy érje az évi kilencven munkanapot, de nem haladhatja meg az évi kettőszáz napot. Összesen kétszáz napnál hosszabb időre határozott idejű munkaviszonyt abban az esetben lehet létesíteni, ha a foglalkoztató írásban vállalja, hogy megtéríti az önkormányzatnak a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos a) személyi kiadások (állami költségvetés által nem finanszírozott részét, azaz) 5 %-át, valamint b) a munkáltatói kötelezettségekből eredő béren kívüli egyéb költségeket. (2) Az R a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a megtérítési kötelezettségtől eltekinteni akkor lehet, ha a foglalkoztatásra az önkormányzatnak az Szt. 36. (4) bekezdésében meghatározott, évi legalább 90 munkanapos foglalkoztatási kötelezettsége miatt kerül sor. (5) Az Szt. 36. (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladat közcélú munka keretében történő ellátására megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság, társadalmi szervezet vagy gazdálkodó szervezet átvállalja a foglalkoztatásnak az önkormányzatot terhelő 5 %-os költségét. 6. Az R. 33. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kiegészítő lakásfenntartási támogatás havi összege a 32. (2) bekezdésében meghatározott képlet alapján számított összeg és a normatív, illetve az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása összegének a különbözete. Amennyiben a különbözet az Ft-ot nem éri el, legalább Ft összegű támogatást (a továbbiakban: minimum támogatást) kell megállapítani. A normatív, vagy az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatásának és a kiegészítő lakásfenntartási támogatásnak az együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 35 %-át, kivéve, ha a túllépésre a minimum támogatás megállapítása miatt kerül sor.

10 7. (1) Az R. 47. (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. Temetkezési Részlegének tárgyévi számítása alapján évente kerül meghatározásra, melynek összege Ft. (5) A közgyűlés a (4) bekezdésben meghatározott összeg figyelembevételével évente egyszer állapítja meg a temetési segély konkrét összegét, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz. Jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában Temetési segély összege (Ft) 150 % alatt , % , % ,- 8. Az R a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 66. (1) A gyermekvédelmi segély a kérelem benyújtása hónapjának első napjától legfeljebb egy évre állapítható meg. Az egy éves időtartam lejárta után a támogatás iránti kérelmet meg kell újítani. (2) Amennyiben a segély megállapítására a kérelmet a korábbi jogosultság lejártának hónapjában nyújtják be, az új jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az R.: a) címében a többször módosított és a számú szövegrész, b) 20. (1) bekezdés a) pontjában a csökkentett összegű pénzbeli ellátás folyósításának elrendeléséről, szövegrész. (4) Az R. 29. (4) bekezdésében a 30 napon belül szövegrész helyébe a 22 munkanapon belül szöveg lép. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

11 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2010. (III.19) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 45/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 45/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre. (3) A rendelet V. fejezetében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyekre. 2. Az R. 4. (3) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: A kérelemhez mellékelni kell a rendelet 3. (2) bekezdés e) és f) pontjai szerinti szolgáltatás esetén a szociális rászorultságot igazoló iratokat. 3. Az R. 9. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A szociálpolitikai kerekasztal munkájában történő részvétel érdekében csatlakozási nyilatkozat aláírása szükséges, amely nyilatkozat tartalmazza a szervezet nevét, címét, a szervezet képviselőjének nevét, valamint a szervezet tevékenységi körét. 4. Az R. 12. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetőjének kell benyújtani, aki kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát.

12 5. Az R. 17. helyébe a következő rendelkezés lép: 17. Az önkormányzat a nappali ellátás keretében időskorúak és demens személyek nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja. 6. Az R. 29. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A rendelet 3. (2) bekezdés b), c), ic), id), if) pontjában meghatározott ellátási formánál a személyi térítési díj összegét az intézményvezető a 7. számú, az ib) pontjában meghatározott ellátási formánál a 4. számú mellékletben foglalt értékhatárok figyelembevételével csökkentheti. 7. Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 8. Az R. jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki. 9. Az R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az R. a) címében a többször módosított és számú szövegrész, b) 11. (8) bekezdése. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

13 1. melléklet a 8/2010. (III.19.) önkormányzati rendelethez 2. számú melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások intézményi térítési díja I. Gyermekek napközbeni ellátása Ellátási forma Intézményi térítési díj napi összege bölcsőde 288 Ft/fő + 25% ÁFA = 360 Ft/fő bölcsődei ellátáson kívüli gyermekétkeztetés 484 Ft/fő + 25% ÁFA= 605 Ft/fő óvodai napközi otthon 257 Ft/fő + 25% ÁFA = 320Ft /fő általános iskolai napközi otthon általános iskolai menza középiskolai kollégium középiskolai menza 334 Ft/fő + 25% ÁFA = 415 Ft /fő 206 Ft/fő + 25% ÁFA= 260 Ft /fő 548 Ft/fő + 25% ÁFA= 685 Ft/fő 246 Ft/fő+ 25% ÁFA= 305 Ft/fő II. Szociális szolgáltatások II.1. Étkeztetés Intézményi térítési díj napi összege: 400 Ft + 25% Áfa = 500 Ft Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén: 480 Ft + 25% Áfa = 600 Ft II.2. Házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege: 700 Ft

14 II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi térítési díj: 20 Ft / nap / készülék II.4. Idősek Klubja A nappali tartózkodás intézményi térítési díja: 50 Ft / nap II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása Ellátási kategóriák csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetén Intézményi térítési díj napi összege 50 Ft 550 Ft II.6. Fogyatékkal élők nappali ellátása Ellátási kategóriák csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén napközbeni tartózkodást és egyszeri étkezést igénybevevők esetén napközbeni tartózkodást és háromszori étkezést igénybevevők esetén Intézményi térítési díj napi összege kiskorú esetén Intézményi térítési díj napi összege felnőtt korú esetén 0 20 Ft 260 Ft 700 Ft 420 Ft Ft III. Szociális szakellátások III.1. Idősek Gondozóháza Intézményi térítési díj havi összege: Intézményi térítési díj napi összege: Ft Ft

15 III.2. Idősek Otthona Normatíva kategóriák Intézményi térítési díj havi összege napi összege Demens részlegen ellátott jogosult esetében Ft Ft Emelt szinten ellátott jogosult esetében Ft Ft Átlagos szinten ellátott jogosult esetében Ft Ft Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összege Ft.

16 2. melléklet a 8/2010. (III.19.) önkormányzati rendelethez 7. számú melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: étkeztetés Fizetendő személyi térítési Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában díj napi összege nettó Áfa (%) bruttó 150% alatt Ft alatt 240 Ft Ft 150%-300% Ft 280 Ft Ft 300%-450% Ft 360 Ft Ft 450% felett Ft felett 400 Ft Ft étkeztetés szállítással Fizetendő személyi térítési Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában díj napi összege nettó Áfa (%) Bruttó 150% alatt Ft alatt 320 Ft Ft 150%-300% Ft 360 Ft Ft 300%-450% Ft 440 Ft Ft 450% felett Ft felett 480 Ft Ft A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Fizetendő személyi térítési díj 150% alatt Ft alatt 400 Ft 150%-300% Ft 500 Ft 300%-450% Ft 600 Ft 450% felett Ft felett 700 Ft A Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: Fizetendő személyi térítési díj Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Csak napközbeni tartózkodás Napközbeni tartózkodás és étkezés esetén 150% alatt Ft alatt 350 Ft 150%-300% Ft 400 Ft 300%-450% ft 50 Ft / nap 500 Ft 450% felett Ft felett 550 Ft

17 3. melléklet a 8/2010. (III.19.) önkormányzati rendelethez 4. számú melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez A fogyatékkal élők nappali ellátásáért felnőtt korú fogyatékkal élő által fizetendő személyi térítési díj csökkentésének rendszere Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Fizetendő személyi térítési díj napi összege 100 % alatt Ft alatt 355 Ft % Ft 710 Ft % Ft Ft % Ft Ft % Ft Ft 300 % felett Ft felett Ft

18 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló többször módosított 29/2003. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 55/C. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló többször módosított 29/2003. (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontja szerint; (2) Az R. 3. (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában] k) nem hasznosítható ingatlan: különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, valamint a közös tulajdonú ingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától számított egy évig. 2. (1) Az R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon, a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel ellátva, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályának címezve, a zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani. (2) Az R. 4. (2) bekezdés a), b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A kérelemhez csatolni kell:] a) a rendelet 2. és 3. melléklete szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, továbbá az Szt. 10. (2)-(5) bekezdése szerinti jövedelemigazolásokat vagy azok másolatát, b) a hitelező/szolgáltató által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, d) az Szt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az adós nyilatkozatát, miszerint hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.

19 3. Az R. 5. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:] c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított ellátás esetén az azt megállapító határozat, 4. Az R. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kérelem elbírálásáról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt. 5. (1) Az R. 7. (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó] d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. (2) Az R. 7. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az adósságkezelési szolgáltatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. 6. Az R. 8. (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A tanácsadó a tanácsadás keretében:] g) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak megszegését három munkanapon belül jelzi a Népjóléti Osztály felé. Így különösen, ha az adós: ga) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy gb) az általa vállalt önrész fizetési kötelezettség teljesítése során összesen háromhavi elmaradása keletkezik, illetőleg gc) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget, 7. Az R. 9. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 9. (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint, az Szt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb négyszázezer forint lehet. Az adósságcsökkentési támogatás az Szt. 55. (6) bekezdése kivételével egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. (2) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel/szolgáltatóval szerződést köt tartozása megfizetéséről. Az önrész fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében amennyiben rendelkezik lakossági folyószámlával a pénzintézetnél állandó átutalási megbízást ad.

20 (3) Az adósságcsökkentési támogatást az önrész egyösszegben történő megfizetése esetén a fizetési kötelezettség teljesítésének igazolását követő 10 munkanapon belül, az önrész részletekben történő megfizetése esetén pedig utólag, minden hónap 5. napjáig kell utalni. (4) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt önrész fizetési kötelezettségének teljesítése során összesen háromhavi részlettel elmarad, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban nem tesz eleget, vagy d) a szolgáltatás igénylése során, illetve a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat közöl. 8. Az R. jelen rendelet 1., 2. és 3. mellékletével egészül ki. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az R. a) címében a többször módosított, a számú és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére szövegrész, b) 7. (3) bekezdésében A vagyonnál vizsgálni kell a forgalomképességet is szövegrész, c) 10. (1) bekezdés b) pontjában A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg szövegrész. (4) Az R. 4. (3) bekezdésében a szerint illetékes illetékhivatalt szövegrész helyébe a szerinti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes Regionális Igazgatóságát szövegrész, 8. (1) bekezdésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szövegrész helyébe a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szövegrész lép. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Állampolgársága Lakóhelye

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete a nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Részletesebben

K É R E L E M (A lap) Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... TAJ szám:... Hajléktalanoknál postázási cím:...

K É R E L E M (A lap) Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... TAJ szám:... Hajléktalanoknál postázási cím:... 1. melléklet az 1/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelethez Alulírott K É R E L E M (A lap) Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...... Hajléktalanoknál postázási cím:... Állandó

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb):

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb): 1 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI: 1. a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Név,

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető jogszabályok Hatósági osztály Sárbogárd Város

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására A kérelem

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt 5. melléklet a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez A hivatal tölti ki Irat száma: VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben