ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK"

Átírás

1

2 ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK

3 RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Felelõs kiadó Kovács Péter Szerkesztõk Lázár Zsuzsa, Szõcs Edit, Dániel Csaba Szerzõk Lázár Zsuzsa, Szõcs Edit, Dániel Csaba Arculat, borító és számítógépes tördelés Bálint Ferenc Nyomdai munkálatok Incitato Anya és gyereke. Elsõ kiadás. Megjelenik a Communitas Alapítvány támogatásával.

4 ANYA ÉS GYEREKE 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A terhes nõ, valamint a kismama és a munkahely Újszülött gyerekek számára járó egyszeri juttatás Szabadságok... 7 Szülési szabadság Veszélyeztetett anyasági szabadság Beteg gyerek-gondozási szabadság 4. Gyereknevelési szabadság és juttatás Tejpor Családi és fenntartási pótlék Családi pótlék Fenntartási pótlék Feltételek Eljárás Szükséges dokumentumok Fontos tudnivalók 7. Gyerekvédelem Általános jogok Gyámság Az egészséges élethez való jog Az oktatáshoz való jog Hivatásos nevelõszülõ Örökbefogadás 8. Gyerekpénz Ösztöndíjak A szociális ösztöndíj Gimi pénz

5 4 ANYA ÉS GYEREKE 1. A terhes nõ, valamint a kismama és a munkahely viszonya Az állam fontosnak tartja a terhes nõk, valamint a kismamák munkahelyi védelmének biztosítását. Ennek érdekében garantálja az elõbbieknek az egészséges környezetben való munkvégzés jogát. Három nagy kategóriára lehet osztani az eseteket: 1.terhes nõk; 2.kismamák, akik a szülési szabadság lejárta után rögtön visszatérnek munkába, de akik esetében még nem telt el 6 hónap a szülés idõpontjától; 3.szülési szabadság után munkába visszatérõ kismamák, akik még szoptatják csecsemõiket. Amennyiben a három nagy kategóriába besorolt esetekben lévõ anya veszélyes körülmények között dolgozik, a munkáltató köteles ezeket a körülményeket megváltoztatni vagy áthelyezni az anyát, anélkül, hogy a fizetését csökkentené. Ha egyik felsorolt eset sem lehetséges (objektív okok miatt), a terhes nõnek, illetve kismamának joga van veszélyeztetett terhességi szabadságot igényelni. Ennek idõtartama legtöbb 120 nap és egészében vagy részletekben lehet kérni (a családorvos vagy szakorvos írja fel). Figyelem, nem lehet más szabadságokkal halmozni! Fontos tudni, hogy a veszélyeztetett terhességi szabadság kizárólag a munkahelyi körülményekhez kapcsolódik, tehát nem vonatkozik azokra az estekre, amikor egészségügyi problémák merülnek fel a terhesség alatt. A három nagy kategóriába sorolt esetekben az anyát nem kötelezhetik éjszakai mûszak vállalására. Amennyiben az éjszakai mûszak káros az anya egészségére, kérésére a munkáltató köteles nappali mûszakba áthelyezni, ami természetesen nem befolyásolhatja a bérezését. Ha az áthelyezés nem lehetséges, az anya veszélyeztetett terhességi szabadságra jogosult. Ugyanezek az elõírások alkalmazandóak abban az esetben is, ha az anya egészségtelen vagy nehezen viselhetõ körülmények között fejti ki tevékenységét.

6 ANYA ÉS GYEREKE 5 Azon terhes nõk, illetve kismamák esetében, akik kizárólag lábon állva, vagy kizárólag ülve dolgoznak, a munkáltató köteles úgy módosítani a tevékenységüket, hogy alkalmuk legyen pihenõket, szüneteket tartani és ez alatt leülni, illetve mozogni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkáltató köteles áthelyezni a személyt más munkakörbe. Azon terhes nõk esetében, akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetõvé a teljes munkaidõ ledolgozását, a családorvos javaslatára, munkáltató egynegyedével lecsökkentheti a munkaidõt, anélkül, hogy ez a bér csökkenését vonná maga után. Amennyiben a terhesség ideje alatt az orvosi vizsgálatok elvégzése csak munkaidõben történhet meg, a terhes nõ havonta legtöbb 16 órát hiányozhat munkahelyérõl ennek érdekében. Ez a hiányzás nem vonja maga után a bérezés csökkentését. Fontos tudni, hogy a törvény elõír egy kötelezõ, legalább 42 napos szülés utáni szabadságot minden kismama számára. Ez alatt az idõ alatt egyetlen munkáltató sem foglalkoztathatja õt. A munkáltató köteles napi kétszer 1-1 órás szünetet engedélyezni azon kismamáknak, akik még szoptatják csecsemõjüket. Ez az idõtartam magába foglalja az utazáshoz szükséges idõt is. Az anya kérésére ezek a szünetek helyettesíthetõek a munkaidõ napi két órás csökkentésével. Egyik esetben sem befolyásolják a bérezést. A következõ esetekben tilos a munkáltatónak felbontani a munkaszerzõdést: a három nagy kategóriához tartozó nõk esetében, amennyiben a felbontás okai szoros összefüggésben állnak az alkalmazott egészségi állapotával; azon alkalmazottak esetén, akik veszélyeztetett terhességi szabadságon vannak; azon alkalmazottak esetén, akik szülési szabadságon vannak; azon alkalmazottak esetén, akik gyereknevelési szabadságon vannak; azon alkalmazottak esetén, akik beteg gyerek-gondozási szabadságon vannak (7 éven aluli beteg gyerek vagy 18 éven aluli fogyatékos beteg gyerek gondozása érdekében).

7 6 ANYA ÉS GYEREKE A fenti elõírások nem alkalmazhatóak azokban az esetekben, amikor a munkáltató átszervezi a munkahelyet, feladatköröket vagy csõdbe megy. Törvényes keret: 96/2003-as sürgõsségi kormányrendelet, 537/2004-es kormányhatározat, 158/2005-ös sürgõsségi kormányrendelet 2. Újszülött gyerekek számára járó egyszeri juttatás (Alocaþia pentru copiii nou-nãscuþi) A 416/2001-es törvény (Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) elõírja, hogy minden anyának jár az elsõ négy újszülött gyereke után egy 195 lejes (RON) egyszeri juttatás. Ez az összeg január 1-jétõl van érvényben. Ezt a juttatást kérvényezni kell a helyi polgármesteri hivatalnál (ahova az édesanya be van jegyezve, vagy adott esetben, ahol a gyerek született) és a polgármester által kiállított rendelet alapján hagyják jóvá. A kéréshez mellékelni kell a szükséges igazoló okiratokat.

8 ANYA ÉS GYEREKE 3. Szabadságok, juttatások 7 Szülési szabadság A szülési szabadság 126 nap és két részre oszlik: szülés elõtti 63 napos és a szülés utáni 63 napos idõtartam. Erre jogosult minden olyan nõ, aki rendelkezik társadalombiztosítással, illetve azok is, akik nem önhibájukból vesztették el társadalombiztosításukat, amennyiben az elvesztés pillanatától számított 9 hónapon belül szülnek. Ebben az esetben a juttatást a társadalombiztosítás megszûnése elõtti 6 hónapban befizetett összegek alapján számítják. A szülés elõtti, illetve szülés utáni szabadságot egymás közt ki lehet egészíteni úgy, hogy a szülés utáni szabadság legalább 42 nap maradjon. A fogyatékos személyek, kérésre, a terhesség 6. hónapjától igényelhetik a szülési szabadságot. A szülési szabadság alatt járó juttatás bruttó összege a számítási alap 85%-ának megfelelõ pénzösszeg. Veszélyeztetett anyasági szabadság A veszélyeztetett anyasági szabadság minden nõnek járhat, függetlenül attól, hogy teljesítette-e elõtte a kötelezõ befizetési idõszakra vonatkozó elõírásokat vagy sem. Az összeg értéke a számítási alap 75%-a. Beteg gyerek-gondozási szabadság Bármely szülõ vagy gyám kivehet beteg gyerek-gondozási szabadságot, amennyiben 7 évet be nem töltött, illetve a fogyatékos gyerekek esetében a 18 évet be nem töltött gyereke megbetegedett és teljesíti a befizetési idõszakra vonatkozó elõírásokat. Ez évi legtöbb 45 nap lehet, ebben az idõszakban a számítási alap 85%-ának megfelelõ szabadságpénz jár. Szükséges papírok: családorvos által kiállított betegszabadsági bizonylat, illetve esetenként fogyatékossági bizonyítvány.

9 8 ANYA ÉS GYEREKE Mit jelent a számítási alap? Az az összeg, amibõl kiszámolják, hogy mennyi szabadságpénz jár különbözõ esetekben, beleértve a szülési szabadságot, veszélyeztetett anyasági szabadságot. Hogyan számolják ki ezt a számítási alapot? A 12 hónapos kötelezõ befizetési idõszakból számított utolsó 6 hónap átlagos jövedelme, ami a törvény értelmében a szabadságok és juttatások kifizetésének alapjául szolgál. Törvényes keret: 158/2005-ös sürgõsségi kormányrendelet, 96/2003-as sürgõsségi kormányrendelet

10 ANYA ÉS GYEREKE 4. Gyereknevelési szabadság és juttatás január 1-tõl kezdõdõen azon személyek, akik a gyerek születése elõtti 12 hónapban jövedelemadó-köteles jövedelmekkel rendelkeztek, gyereknevelési szabadságra és juttatásra jogosultak. Ezen kedvezményekben addig lehet részesülni, amíg a gyerek be nem tölti a 2 éves kort, illetve a 3 éves kort fogyatékos gyerek esetében. A gyereknevelési szabadságot és juttatást a gyerek bármely szülõje igényelheti. A kedvezményt igényelhetik örökbefogadó szülõk is, illetve olyan személyek, akiknek gondozásában van a gyerek. (Az egyszerûség kedvéért a kedvezményezett személy megnevezésére a továbbiakban a szülõ fogalmát használjuk) Ilyen esetekben, attól a pillanattól számolják visszamenõleg a 12 hónapos befizetési idõszakot, amikortól jóváhagyták az örökbefogadást, az elhelyezést, a gondozást. A gyereknevelési szabadság és juttatás az elsõ 3 gyermek születése és nevelése esetén jár. Jövedelemadó-köteles jövedelemnek számít: fizetés, szabad foglalkozásokból, valamint mezõgazdasági tevékenységekbõl származó jövedelmek. A jogosultság megállapításakor a jövedelemadó-köteles jövedelmek mellett figyelembe vesznek minden olyan helyzetet, amely következtében a személy rendelkezett társadalombiztosítással: munkanélküli segélyben részesült; állandó külföldi kiküldetésen házastársát kísérte; betegszabadságon volt; gyereknevelési szabadságban és juttatásban részesült; más esetek, amikor a személy a társadalombiztosítás kedvezményezettje (kollektív elbocsátás, a törvény érvénybe lépése elõtt szerzõdéses alapon fizetett társadalombiztosítást, stb.).

11 10 ANYA ÉS GYEREKE Amennyiben a gyereknevelési szabadság helyett az erre jogosult személy visszamegy dolgozni (és házastársa sem igényli a gyereknevelési szabadságot és juttatást), akkor a gyereknevelési juttatásra már nem jogosult, viszont havi 300 RON jövedelem-kiegészítésben részesülhet január 1-jétõl ez az összeg 100 RON lesz január 1-jétõl a gyereknevelési szabadság alatt kapott juttatás értéke 800 RON január 1-jétõl a rendszer módosul és a juttatás folyósítása két részre oszlik. A szülõ havi 800 RON helyett havi 600 RON juttatásban fog részesülni, míg a gyerek havi 200 RON kisgyerekpénzt fog kapni 2, illetve 3 éves koráig fogyatékos gyerek esetében. A 200 RON értékû gyerekpénz attól függetlenül jár, hogy a szülõ a gyereknevelési szabadságát tölti vagy visszament dolgozni, és az ennek megfelelõ 100 RON jövedelem-kiegészítést kapja. A gyereknevelési szabadság idõtartama meghosszabbítódik abban az esetben, ha a szabadság ideje alatt még egy gyerek születik, de nem jár dupla gyereknevelési segély. Ha a szülõ visszamegy dolgozni, akkor is csak egy jövedelem-kiegészítés jár. A törvényben elõírt jogokat csak abban az esetben lehet igényelni, ha a szülõ halmozottan teljesíti a következõ feltételeket: román állampolgár, külföldi állampolgár vagy esetleg haza nélküli; állandó vagy ideiglenes lakhelye Románia területén van; együtt lakik a gyerekkel vagy gyerekekkel, és ezek nevelésével, gondozásával foglalkozik. A kérelmezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány; a gyerek születési bizonyítványa, és esetenként a családi könyv (livret de familie); fogyatékos gyerek esetén a fogyatékosságot igazoló dokumentum; az illetékes hatóságok vagy a munkáltató által kiállított bizonyítvány, miszerint a szülõ jogosult a gyereknevelési szabadságra és juttatásra;

12 ANYA ÉS GYEREKE 11 a szülési szabadság utolsó napját bizonyító okirat a szülési pótlék fizetõjétõl vagy saját felelõsségre írt nyilatkozat arról, hogy az anya nem részesül szülési szabadságban és pótlékban; saját felelõsségre írt nyilatkozat arról, hogy a másik szülõ nem részesül gyereknevelési pótlékban és szabadságban vagy jövedelemkiegészítésben; saját felelõsségre írt nyilatkozat arról, hogy a szülõ a gyerek nevelésével foglalkozik; a munkáltató által kiállított bizonyítvány arról, hogy az illetõ szülési szabadságon van; a munkáltató által kiállított bizonyítvány arról, hogy a szülõ jogosult a juttatásra; esetenként egyéb bizonyítványok, dokumentumok. Figyelem! Amennyiben a kérelmezõ önálló gazdasági tevékenységet folytat, minden olyan esetben, amikor munkáltató által kiállított bizonyítványokat kell felmutatni, saját felelõsségre írt nyilatkozatokat kell bemutasson ezek helyett. A juttatást azon polgármesteri hivatalnál kell igényelni, amelyhez a szülõ lakhelye tartozik. Mikortól járnak a juttatások (gyereknevelési juttatás, illetve jövedelem-kiegészítés)? szülési szabadság lejárta után következõ elsõ naptól, amennyiben a kérést az ettõl számított 60 napon belül adja le a szülõ; gyerek születése napjától, amennyiben a kérelmezõ nem jogosult a szülési szabadságra és a kérést 60 napon belül leadja; örökbefogadás, elhelyezés napjától, amennyiben a kérést 60 napon belül iktatták; minden más esetben a kérés iktatásának napjától január 1-tõl a gyerekpénz minden esetben a gyerek születése napjától jár.

13 12 ANYA ÉS GYEREKE Amennyiben a jogosultságban vagy a szülõ munkaviszonyában bármilyen változás következik be, a polgármesteri hivatalhoz kell fordulni ezek regisztrálására és a módosítások végrehajtására. Törvényes keret: 148/2005-ös sürgõsségi kormányrendelet, illetve 1825/2005-ös kormányhatározat

14 ANYA ÉS GYEREKE 5. Tejpor 13 Azon egy évet be nem töltött gyerekek, akik számára nem biztosítható az anyatejhez való hozzáférés, ingyenes tejporra jogosultak. (0 és 6 hónap között napi 100 gramm, 6 és 12 hónap között napi 120 gramm). Milyen esetekben részesülhetnek a kisbabák ingyenes tejporban? az édesanya olyan betegségben szenved, amely gátolja vagy lehetetlenné teszi a kisbaba szoptatását, vagy amely esetében ellenjavallott a szoptatás; az anyatej elégtelensége vagy annak teljes hiánya; örökbefogadott vagy hivatásos nevelõszülõhöz/családhoz elhelyezett gyerek esetében; ha az édesanya elhalálozott. Fontos: a gyerek abban az esetben is kap ingyenes tejport, ha az anya nem rendelkezik társadalombiztosítással. Eljárás A Megyei Egészségügyi Igazgatóság begyûjti a családorvosoktól azon csecsemõk számát, akik nem jutnak megfelelõ mennyiségû anyatejhez. Az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyja és visszaosztja a tejporban részesülõk számát. A receptet a családorvos írja fel, a tejpor folyósítása pedig a helyi önkormányzat feladata. Törvényes keret: 321/2001-es törvény, illetve 267/2006-os, az egészségügyi minisztérium által kibocsátott rendelet.

15 14 ANYA ÉS GYEREKE 6. Családi és fenntartási pótlék (Alocaþia de familie ºi alocaþia de susþinere) Családi pótlék Családi pótlékban részesülnek azon családok, akik együtt élnek és az egy fõre esõ jövedelmük nem haladja meg a havi 168 lejt. Család alatt értendõ: férj, feleség és az eltartásukban levõ 18 év alatti gyerekek. Gyerek alatt értendõ: a szülõk természetes gyereke, örökbefogadott, gondozásban levõ, családi házban élõ, vagy gyámság alá helyezett gyerek. A pótlékot havonta folyósítják, értéke: 34 lej egy gyerekes családok részére 40 lej két gyerekes családok részére; 45 lej három gyerekes család részére; 50 lej négy vagy több gyerekes családok részére. Azon családok esetében, amelyek a 416/2001-es törvény alapján szociális segélyben részesülnek, a családi pótlék összege 25%-kal növekedik. Fenntartási pótlék Fenntartási pótlékban részesülnek azon családok, amelyeket egy szülõ (anya vagy apa), illetve 18 év alatti gyerekek alkotnak, együtt élnek és a család egy fõre esõ havi jövedelme nem haladja meg a 168 lejt. Gyerek alatt értendõ: a természetes gyerek, örökbefogadott, gondozásban levõ, családi házban élõ, vagy gyámság alá helyezett gyerek. Egyedülálló személy alatt a következõk értendõk: nem házas/nincs férjhez menve; özvegy; elvált; a házastársa bírósági döntéssel eltûntnek van nyilvánítva; a házastárs 30 napnál hosszabb elõzetes letartóztatásban van,

16 ANYA ÉS GYEREKE 15 vagy pedig szabadságvesztésre van ítélve, és nem vesz részt a gyerekek nevelésében; nem töltötte be a 18-ik életévét; egy vagy több gyerek gyámjának vagy gondozójának nevezték ki. A pótlékot havonta folyósítják, értéke: 50 lej egy gyerek után; 59 lej két gyerek után; 67 lej három gyerek után; 76 lej négy vagy több gyerek után. Családi vagy fenntartási pótlékban részesül minden olyan román állampolgár, aki Románia területén él vagy más ország állampolgára, de Románia területén van az állandó vagy ideiglenes lakhelye. Azok a családok, akiknek iskoláskorú gyerekük van, csak abban az esetben részesülnek a két segély valamelyikébõl, ha a gyerekük államilag elismert oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Feltételek csak azok a családok részesülnek a pótlékban, akik együtt élnek (férj, feleség és gyerekek) és a gyerekeket a szülõk tartják el. Abban az esetben, ha a házastársak egyike szolgálati ügyben meghatározott idõre kiszálláson van, vagy katonai szolgálatot teljesít, a család együttélésének feltétele teljesített; az egyedülálló szülõk esetében a pótlék kérvényezésének elõfeltétele, hogy az egyedülálló szülõ együtt éljen azokkal a gyerekekkel, akikért a pótlékot kérvényezi; azon 18 év alatti gyerekek esetében, akik más településen járnak iskolába, mint az állandó vagy ideiglenes lakhelyük, de a család eltartásában vannak, a család együttélésének feltétele teljesített. Eljárás A pótlékot kérvényezni kell a helyi polgármesteri hivatalnál. A kérést a család képviselõjének kell leadnia.

17 16 ANYA ÉS GYEREKE Szükséges dokumentumok a család összetételét, a gyerekek jogi helyzetét a családi könyvvel kell igazolni (livret de familie); az olyan helyzetek igazolására, amelyek nincsenek feltüntetve a családi könyvecskében, a család képviselõje felmutatja a szükséges iratokat; az egy fõre esõ jövedelem megállapításánál figyelembe veszik a család összes jövedelmét (társadalombiztosítás, munkanélküli segély, stb.); amennyiben a család tulajdonában földek, vagy más ingó vagy ingatlan javak vannak, a havi jövedelem kiszámításakor figyelembe veszik az ezekbõl származó jövedelmeket; helyszínen igényelhetõ formanyomtatvány. Annak érdekében, hogy a kérvényezõ által leadott dokumentumok, adatok hitelességét bizonyítsák, a polgármester a kérés iktatását követõ 15 napon belül köteles terepfelmérést végeztetni. A terepfelmérést a helyi tanácshoz tartozó szociális munkások végzik. A kérvényezõ köteles minden szükséges információt megadni a terepfelmérést végzõ személyeknek, ellenkezõ esetben úgy tekintik, hogy nem teljesíti a pótlék folyósításához szükséges feltételeket. A polgármester a terepfelmérés elvégzése utáni 5 napon belül köteles a kérvényezõt értesíteni a pótlék odaítélésérõl vagy a kérés elutasításáról. A pótlékot az odaítélés utáni következõ hónaptól folyósítják. A családi vagy fenntartási pótlék jogtulajdonosa a család képviselõje, kedvezményezettjei a család tagjai. A kifizetés postai utalvány vagy bankszámlára való átutalás formájában történik. Ha a család összetételében vagy jövedelmében változás történik, a családi vagy fenntartási pótlék jogtulajdonosa köteles 5 napon belül írásban értesíteni a polgármestert, annak érdekében, hogy a megfelelõ módosításokat végrehajtsák. Amennyiben a családnak iskoláskorú gyerekei vannak, a szülõk kötelesek háromhavonta felmutatni a polgármesteri hivatalnál az ezt iga-

18 ANYA ÉS GYEREKE 17 zoló bizonylatot. A családi és fenntartási pótlék a vakációk idõszakára is jár. Ha az iskolai igazolás háromhavi felmutatási kötelezettségének egyik idõpontja a vakáció idejére esik, akkor elegendõ az igazolást a tanév kezdetén felmutatni. Azok a családok is részesülnek a pótlékból, akiknek a gyereke egészségügyi okok miatt ideiglenesen kimaradt az oktatási rendszerbõl (orvosi igazolás felmutatása). A pótlék kedvezményezettjei azon családok is, ahol olyan fogyatékkal élõ gyerek van, aki nem jár iskolába (fogyatékosságot igazoló dokumentum felmutatása). A pótlék folyósítását a következõ esetekben függesztik fel: az iskolai bizonyítvány fel nem mutatása; arra az idõszakra, amelyre a gyerek hivatásos nevelõszülõnél, vagy pedig állami elhelyezõ központban van; amennyiben a területi hatóság megállapítja, hogy a pótlékot hamis adatok alapján ítélték oda; amennyiben három hónapon keresztül nem vették fel a postai utalványt. Amennyiben a pótlék felfüggesztésétõl számított három hónapon belül a kedvezményezett felmutatja a pótlékra való jogosultságát igazoló bizonyítékokat, a pótlékot újra folyósítják, visszamenõleg a felfüggesztett idõszakra is. A jogtalanul felvett családi vagy fenntartási pótlék teljes összegét visszaveszik. Fontos a kérésbe be kell írni az összes gyereket, függetlenül attól, hogy államilag elismert vagy el nem ismert oktatási intézménybe jár, nincs beiratkozva oktatási intézménybe, vagy már betöltötte a 18. életévét, amennyiben együtt él a családdal; ezeket a személyeket figyelembe veszik a család havi nettó jövedelmének, valamint a család egy fõre esõ havi jövedelmének a megállapításakor is; abban az esetben, ha egy családban több 18 év alatti gyerek van,

19 18 ANYA ÉS GYEREKE de ezek nem mindegyike látogat egy államilag elismert oktatási intézményt, a pótlékot csak a hivatalos oktatásban részesülõ gyerekek száma után számítják ki; a családdal együtt élõ más személyek (rokon, élettárs, stb.) jövedelmét nem számolják bele a család havi nettó jövedelmébe, csak ha ezek gondozói elõjogokkal bírnak a család valamely tagjával szemben. Törvényes keret: 105/2003-as sürgõsségi kormányrendelet, 1539/2003-as kormányhatározat

20 ANYA ÉS GYEREKE 7. Gyerekvédelem 19 Általános jogok A gyerekvédelemmel kapcsolatos szabályozások a 2004-es évi 272- es törvényben, illetve az Egyesült Nemzetek által elfogadott, Romániában az 1990-es évi 18-as törvényben ratifikált Egyezményben találhatók. Kikre vonatkoznak ezek az elõírások? román állampolgársággal rendelkezõ, Romániában tartózkodó gyerekre; román állampolgársággal rendelkezõ, de külföldön tartózkodó gyerekre; állampolgársággal nem rendelkezõ, Románia területén tartózkodó gyerekre; azokra a gyerekekre, akik a menekültekre vonatkozó jogszabály értelmében védelmet kérnek; olyan idegen állampolgárok gyerekeire, akik valamely sürgõsségi okok miatt az ország területén tartózkodnak. A törvények minden gyerekre érvényesek faji, nemi, nyelvi, vallási, politikai, nemzetiségi, etnikai, szociális hovatartozástól, pénzügyi helyzettõl, fogyatékossági foktól, születésnél vagy azután elnyert státusztól függetlenül. A gyerek nevét a szülõk választják, õk azok, akik eljárnak ennek bejegyzése érdekében is. Ugyanakkor a gyereknek jogában áll megõrizni nevét, állampolgárságát, mindenféle külsõ beavatkozás, változás ellenére is (Pl. Abban az estben, ha a szülõk megválnak a román állampolgárságtól, nem kötelezhetik gyereküket, hogy õ is lemondjon errõl). A születést bizonyító igazolványt a szülést bonyolító egészségügyi intézet kell kiállítsa 24 órán belül. Amennyiben a szülés nem egészségügyi intézetben történt, akkor az igazolványt az a családorvos állítja ki, akinek a körzetéhez a szülés helyszíne tartozik, függetlenül attól, hogy az anya mely családorvoshoz tartozik.

21 20 ANYA ÉS GYEREKE A gyereknek joga van megismerni szüleit, rokonait, illetve kapcsolatot fenntartani ezekkel vagy más személyekkel, akikhez érzelmi kapcsolatok fûzik. A gyerek szülei vagy más hozzátartozói nem gátolhatják a gyereket ezen kapcsolatok fenntartásában, kivéve azt az esetet, amikor bírósági határozat születik erre. Minden olyan gyereknek, akit mindkét vagy egyik szülejétõl elválasztottak, joga van kapcsolatot fenntartani mindkét szülejével, amennyiben ez nem ellenkezik a gyerek felsõbbrendû érdekeivel. Bírósági úton ezt a jogot korlátozni lehet, amennyiben ez a kapcsolattartás veszélyes a gyerek fizikai, mentális, lelki, morális vagy szociális fejlõdésére nézve. Ugyanezek az elõírások érvényesek abban az esetben, ha a szülõk különbözõ államban laknak. A gyerek országon belüli vagy más országba való utazása csakis mindkét szülõ beleegyezésével történhet. Amennyiben nincs egyetértés, a bíróság dönt! A gyerek eltûnését a szülõnek vagy más olyan személynek, akire rá volt bízva, 24 órán belül jelentenie kell a rendõrségen! A gyereknek joga van a magán- és családi életének a védelmére. Tilos bármely cselekedet, amely ezeket a jogokat veszélyezteti. Ennek érdekében a 14 éven aluli gyerek nyilvános vitán való részvétele csakis az õ és szülei vagy más hivatalos képviselõje írásos beleegyezésével lehetséges. Ugyanakkor a gyerek szülei vagy egyéb hivatalos képviselõi nem használhatják õt személyes elõnyök megszerzésére, vagy állami hatóságok döntéshozatalának befolyásolására. A gyereknek joga van a szólásszabadsághoz. A szülõk csakis a törvények által szigorúan elõírt esetekben korlátozhatják ezt a jogot. Kötelesek a gyereket informálni, magyarázatokkal szolgálni neki, tanácsokkal ellátni korát és felfogóképességét figyelembe véve, és biztosítani neki, hogy nézõpontját, eszméit, véleményét elmondhassa. Ez a kötelezettség nem csak a szülõkre, hanem a gyerek hivatalos képviselõire, illetve olyan személyekre is vonatkozik, akik gyerekvédelemmel foglalkoznak. A teljes cselekvõképességgel rendelkezõ gyereknek joga van véleményét szabadon kinyilvánítani bármely olyan esetben, ami õt illeti. Bármely jogi vagy adminisztratív eljárásban a gyereket meg kell hallgatni. A

22 ANYA ÉS GYEREKE évet betöltött gyereket kötelezõ meghallgatni, míg a 10 évet be nem töltött gyereket meg kell hallgatni, amennyiben az illetékes hatóság ezt szükségesnek találja. A gyereknek joga van a lelkiismereti- és vallásszabadsághoz. A szülõk továbbadhatják gyerekeiknek vallásos meggyõzõdésüket, viszont nem erõltethetik rájuk. A 14 évet betöltött gyerek vallási hovatartozását csak saját beleegyezésével lehet megváltoztatni, a 16 évet betöltött gyerek pedig szabadon választhatja meg vallási hovatartozását. A gyereknek joga van a gyülekezéshez, formális és informális struktúrákhoz való csatlakozáshoz. Nemzeti, etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartózó gyereknek joga van saját kulturális életét élni, etnikai, vallási hovatartozását kinyilvánítani, saját vallását gyakorolni, anyanyelvén beszélni saját közösségének tagjaival. A gyerek személyiségét és egyéniségét tisztelni kell, nem szabad fizikailag bántalmazni, vagy olyan büntetést kiróni rá, amelyek által fizikai, lelki vagy érzelmi fejlõdése veszélyeztetve lehet. Mindkét szülõ felel a gyerek neveléséért. A szülõk együttesen gyakorolják jogaikat és kötelességeiket, figyelembe véve a gyerek felsõbbrendû érdekeit. Amennyiben a szülõk között nincs egyetértés a gyerek nevelésére vonatkozóan, csakis a bíróság dönthet, meghallgatva mindkét szülõt és szem elõtt tartva a gyerek érdekeit. A gyereket akarata ellenére nem szabad elválasztani szüleitõl, kivéve a törvény által elõírt esetekben és csakis akkor, ha ez a gyerek érdekében történik. Az így született határozatot minden esetben felül lehet vizsgálni. A következõ esetekben csakis a bíróság határozhat: ki lesz az a személy, aki a szülõi jogokat gyakorolja abban az esetben, ha a gyerek ideiglenesen vagy végérvényesen szülõi védelem nélkül marad; milyen módon érvényesülnek a szülõi jogok és kötelességek; a szülõi jogoktól való részleges vagy teljes megvonás; a szülõi jogok visszaállítása.

23 22 ANYA ÉS GYEREKE Gyámság A következõ esetekben helyeznek egy gyereket gyámság alá: ha mindkét szülõje elhalálozott vagy ismeretlenek; a szülõi jogokat megvonták a természetes szülõktõl; bírósági úton halottnak vagy eltûntnek nyilvánították a szülõket; abban az esetben, ha visszavonják az örökbefogadást, és a bíróság ezt találja a legmegfelelõbb megoldásnak. A gyámságról az a bíróság határoz, amely körzetébe a gyerek lakóhelye tartozik, vagy ahol a gyereket megtalálták. Gyámok lehetnek: természetes személyek vagy házastársak. Kizárólagos feltétel, hogy romániai lakosok legyenek, és a törvény értelmében ne legyenek a gyámsággal összeférhetetlen helyzetben. Az eljárás lebonyolításával az a gyerekvédelmi hatóság foglalkozik, amely körzetébe a gyám lakóhelye tartozik. Az egészséges élethez való jog Minden gyereknek joga van az ingyenes orvosi ellátáshoz. A szülõknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a gyerek a legjobb egészségnek örvendjen. Különleges esetekben, például ha a gyerek élete veszélyben van, az orvos elvégezheti a szükséges beavatkozásokat, anélkül hogy erre a gyerek szülei vagy hivatalos képviselõje felhatalmazta volna. Az illetékes orvos köteles rendszeresen látogatni a terhes mamát és a gyereket, míg ez betölti az 1 évet. A gyereknek joga van egy olyan életszínvonalhoz, amely biztosítja számára a fizikai, mentális, szellemi, morális és társadalmi fejlõdést. Ez a szülõk vagy a hivatalos képviselõk feladata. A gyerek szociális védelemben és társadalombiztosításban részesül. Amennyiben a szülõk vagy a hivatalos képviselõk nem tudják ezeket a jogokat kellõképpen biztosítani, az állami intézményeknek segíteniük kell ezen családokat pénzügyi segélyek vagy egyéb támogatások által. A szülõk kötelesek igényelni az illetékes hatóságoktól a különbözõ segélyeket, juttatásokat, kedvezményeket, amelyek a gyerekeknek vagy gyerekes családoknak járnak.

24 ANYA ÉS GYEREKE 23 A helyi önkormányzatok kötelesek tájékoztatni a szülõket és gyerekeket jogaikról, illetve arról, hogyan lehet a különféle juttatásokhoz hozzájutni. A fogyatékos gyerekeknek mindezek mellett joguk van szakszerû ellátásban részesülni. Az oktatáshoz való jog A gyereknek joga van olyan oktatásban részesülni, ami elõsegíti - mindenféle diszkriminációtól mentesen - képességei és személyisége fejlõdését. A szülõk felelõssége és kötelessége, hogy a gyerekük iskoláztatását megválasszák, és a gyereket iskolába írassák. Az oktatási folyamat során a tanár köteles tiszteletben tartani a gyereket, tájékoztatni õt jogairól és ezek érvényesítési módozatairól. Tilos a gyereket testi fenyítésnek alávetni. A gyerek, személyesen vagy hivatalos képviselõje segítségével, megkérdõjelezheti iskolai kiértékelését, panaszával az oktatási intézmény vezetõségéhez fordulhat. Jelen törvény elõírásai 18 éves korig érvényesek, kivéve, ha a fiatal továbbtanul. Ebben az esetben tanulmányai befejezéséig, de legfeljebb 26 éves koráig. Hivatásos nevelõszülõ Hivatásos nevelõszülõ az a természetes személy, aki a 2003/679-es kormányhatározat értelmében erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik, és lakóhelyén folytatott tevékenysége által biztosítja a nála elhelyezett gyerek/ek harmonikus fejlõdéséhez szükséges nevelést, gondozást, iskoláztatást. Hogyan lehet valaki hivatásos nevelõszülõ? Elsõ lépésként az illetékes gyerekvédelmi hatósághoz kell fordulni a következõ iratcsomaggal: formanyomtatvány - helyszínen igényelhetõ; önéletrajz - a modell helyszínen igényelhetõ;

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2008. évről szóló APEH

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekszületési támogatásról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Pétfürdő

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:. Születési neve:. Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:.... Tartózkodási hely:. Társadalombiztosítási

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról I. Családi pótlékra jogosult: (a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/1. sz. melléklete Kollégiumi Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem Kar Beküldési

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 848 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben