ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK"

Átírás

1

2 ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK

3 RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Felelõs kiadó Kovács Péter Szerkesztõk Lázár Zsuzsa, Szõcs Edit, Dániel Csaba Szerzõk Lázár Zsuzsa, Szõcs Edit, Dániel Csaba Arculat, borító és számítógépes tördelés Bálint Ferenc Nyomdai munkálatok Incitato Anya és gyereke. Elsõ kiadás. Megjelenik a Communitas Alapítvány támogatásával.

4 ANYA ÉS GYEREKE 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A terhes nõ, valamint a kismama és a munkahely Újszülött gyerekek számára járó egyszeri juttatás Szabadságok... 7 Szülési szabadság Veszélyeztetett anyasági szabadság Beteg gyerek-gondozási szabadság 4. Gyereknevelési szabadság és juttatás Tejpor Családi és fenntartási pótlék Családi pótlék Fenntartási pótlék Feltételek Eljárás Szükséges dokumentumok Fontos tudnivalók 7. Gyerekvédelem Általános jogok Gyámság Az egészséges élethez való jog Az oktatáshoz való jog Hivatásos nevelõszülõ Örökbefogadás 8. Gyerekpénz Ösztöndíjak A szociális ösztöndíj Gimi pénz

5 4 ANYA ÉS GYEREKE 1. A terhes nõ, valamint a kismama és a munkahely viszonya Az állam fontosnak tartja a terhes nõk, valamint a kismamák munkahelyi védelmének biztosítását. Ennek érdekében garantálja az elõbbieknek az egészséges környezetben való munkvégzés jogát. Három nagy kategóriára lehet osztani az eseteket: 1.terhes nõk; 2.kismamák, akik a szülési szabadság lejárta után rögtön visszatérnek munkába, de akik esetében még nem telt el 6 hónap a szülés idõpontjától; 3.szülési szabadság után munkába visszatérõ kismamák, akik még szoptatják csecsemõiket. Amennyiben a három nagy kategóriába besorolt esetekben lévõ anya veszélyes körülmények között dolgozik, a munkáltató köteles ezeket a körülményeket megváltoztatni vagy áthelyezni az anyát, anélkül, hogy a fizetését csökkentené. Ha egyik felsorolt eset sem lehetséges (objektív okok miatt), a terhes nõnek, illetve kismamának joga van veszélyeztetett terhességi szabadságot igényelni. Ennek idõtartama legtöbb 120 nap és egészében vagy részletekben lehet kérni (a családorvos vagy szakorvos írja fel). Figyelem, nem lehet más szabadságokkal halmozni! Fontos tudni, hogy a veszélyeztetett terhességi szabadság kizárólag a munkahelyi körülményekhez kapcsolódik, tehát nem vonatkozik azokra az estekre, amikor egészségügyi problémák merülnek fel a terhesség alatt. A három nagy kategóriába sorolt esetekben az anyát nem kötelezhetik éjszakai mûszak vállalására. Amennyiben az éjszakai mûszak káros az anya egészségére, kérésére a munkáltató köteles nappali mûszakba áthelyezni, ami természetesen nem befolyásolhatja a bérezését. Ha az áthelyezés nem lehetséges, az anya veszélyeztetett terhességi szabadságra jogosult. Ugyanezek az elõírások alkalmazandóak abban az esetben is, ha az anya egészségtelen vagy nehezen viselhetõ körülmények között fejti ki tevékenységét.

6 ANYA ÉS GYEREKE 5 Azon terhes nõk, illetve kismamák esetében, akik kizárólag lábon állva, vagy kizárólag ülve dolgoznak, a munkáltató köteles úgy módosítani a tevékenységüket, hogy alkalmuk legyen pihenõket, szüneteket tartani és ez alatt leülni, illetve mozogni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkáltató köteles áthelyezni a személyt más munkakörbe. Azon terhes nõk esetében, akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetõvé a teljes munkaidõ ledolgozását, a családorvos javaslatára, munkáltató egynegyedével lecsökkentheti a munkaidõt, anélkül, hogy ez a bér csökkenését vonná maga után. Amennyiben a terhesség ideje alatt az orvosi vizsgálatok elvégzése csak munkaidõben történhet meg, a terhes nõ havonta legtöbb 16 órát hiányozhat munkahelyérõl ennek érdekében. Ez a hiányzás nem vonja maga után a bérezés csökkentését. Fontos tudni, hogy a törvény elõír egy kötelezõ, legalább 42 napos szülés utáni szabadságot minden kismama számára. Ez alatt az idõ alatt egyetlen munkáltató sem foglalkoztathatja õt. A munkáltató köteles napi kétszer 1-1 órás szünetet engedélyezni azon kismamáknak, akik még szoptatják csecsemõjüket. Ez az idõtartam magába foglalja az utazáshoz szükséges idõt is. Az anya kérésére ezek a szünetek helyettesíthetõek a munkaidõ napi két órás csökkentésével. Egyik esetben sem befolyásolják a bérezést. A következõ esetekben tilos a munkáltatónak felbontani a munkaszerzõdést: a három nagy kategóriához tartozó nõk esetében, amennyiben a felbontás okai szoros összefüggésben állnak az alkalmazott egészségi állapotával; azon alkalmazottak esetén, akik veszélyeztetett terhességi szabadságon vannak; azon alkalmazottak esetén, akik szülési szabadságon vannak; azon alkalmazottak esetén, akik gyereknevelési szabadságon vannak; azon alkalmazottak esetén, akik beteg gyerek-gondozási szabadságon vannak (7 éven aluli beteg gyerek vagy 18 éven aluli fogyatékos beteg gyerek gondozása érdekében).

7 6 ANYA ÉS GYEREKE A fenti elõírások nem alkalmazhatóak azokban az esetekben, amikor a munkáltató átszervezi a munkahelyet, feladatköröket vagy csõdbe megy. Törvényes keret: 96/2003-as sürgõsségi kormányrendelet, 537/2004-es kormányhatározat, 158/2005-ös sürgõsségi kormányrendelet 2. Újszülött gyerekek számára járó egyszeri juttatás (Alocaþia pentru copiii nou-nãscuþi) A 416/2001-es törvény (Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) elõírja, hogy minden anyának jár az elsõ négy újszülött gyereke után egy 195 lejes (RON) egyszeri juttatás. Ez az összeg január 1-jétõl van érvényben. Ezt a juttatást kérvényezni kell a helyi polgármesteri hivatalnál (ahova az édesanya be van jegyezve, vagy adott esetben, ahol a gyerek született) és a polgármester által kiállított rendelet alapján hagyják jóvá. A kéréshez mellékelni kell a szükséges igazoló okiratokat.

8 ANYA ÉS GYEREKE 3. Szabadságok, juttatások 7 Szülési szabadság A szülési szabadság 126 nap és két részre oszlik: szülés elõtti 63 napos és a szülés utáni 63 napos idõtartam. Erre jogosult minden olyan nõ, aki rendelkezik társadalombiztosítással, illetve azok is, akik nem önhibájukból vesztették el társadalombiztosításukat, amennyiben az elvesztés pillanatától számított 9 hónapon belül szülnek. Ebben az esetben a juttatást a társadalombiztosítás megszûnése elõtti 6 hónapban befizetett összegek alapján számítják. A szülés elõtti, illetve szülés utáni szabadságot egymás közt ki lehet egészíteni úgy, hogy a szülés utáni szabadság legalább 42 nap maradjon. A fogyatékos személyek, kérésre, a terhesség 6. hónapjától igényelhetik a szülési szabadságot. A szülési szabadság alatt járó juttatás bruttó összege a számítási alap 85%-ának megfelelõ pénzösszeg. Veszélyeztetett anyasági szabadság A veszélyeztetett anyasági szabadság minden nõnek járhat, függetlenül attól, hogy teljesítette-e elõtte a kötelezõ befizetési idõszakra vonatkozó elõírásokat vagy sem. Az összeg értéke a számítási alap 75%-a. Beteg gyerek-gondozási szabadság Bármely szülõ vagy gyám kivehet beteg gyerek-gondozási szabadságot, amennyiben 7 évet be nem töltött, illetve a fogyatékos gyerekek esetében a 18 évet be nem töltött gyereke megbetegedett és teljesíti a befizetési idõszakra vonatkozó elõírásokat. Ez évi legtöbb 45 nap lehet, ebben az idõszakban a számítási alap 85%-ának megfelelõ szabadságpénz jár. Szükséges papírok: családorvos által kiállított betegszabadsági bizonylat, illetve esetenként fogyatékossági bizonyítvány.

9 8 ANYA ÉS GYEREKE Mit jelent a számítási alap? Az az összeg, amibõl kiszámolják, hogy mennyi szabadságpénz jár különbözõ esetekben, beleértve a szülési szabadságot, veszélyeztetett anyasági szabadságot. Hogyan számolják ki ezt a számítási alapot? A 12 hónapos kötelezõ befizetési idõszakból számított utolsó 6 hónap átlagos jövedelme, ami a törvény értelmében a szabadságok és juttatások kifizetésének alapjául szolgál. Törvényes keret: 158/2005-ös sürgõsségi kormányrendelet, 96/2003-as sürgõsségi kormányrendelet

10 ANYA ÉS GYEREKE 4. Gyereknevelési szabadság és juttatás január 1-tõl kezdõdõen azon személyek, akik a gyerek születése elõtti 12 hónapban jövedelemadó-köteles jövedelmekkel rendelkeztek, gyereknevelési szabadságra és juttatásra jogosultak. Ezen kedvezményekben addig lehet részesülni, amíg a gyerek be nem tölti a 2 éves kort, illetve a 3 éves kort fogyatékos gyerek esetében. A gyereknevelési szabadságot és juttatást a gyerek bármely szülõje igényelheti. A kedvezményt igényelhetik örökbefogadó szülõk is, illetve olyan személyek, akiknek gondozásában van a gyerek. (Az egyszerûség kedvéért a kedvezményezett személy megnevezésére a továbbiakban a szülõ fogalmát használjuk) Ilyen esetekben, attól a pillanattól számolják visszamenõleg a 12 hónapos befizetési idõszakot, amikortól jóváhagyták az örökbefogadást, az elhelyezést, a gondozást. A gyereknevelési szabadság és juttatás az elsõ 3 gyermek születése és nevelése esetén jár. Jövedelemadó-köteles jövedelemnek számít: fizetés, szabad foglalkozásokból, valamint mezõgazdasági tevékenységekbõl származó jövedelmek. A jogosultság megállapításakor a jövedelemadó-köteles jövedelmek mellett figyelembe vesznek minden olyan helyzetet, amely következtében a személy rendelkezett társadalombiztosítással: munkanélküli segélyben részesült; állandó külföldi kiküldetésen házastársát kísérte; betegszabadságon volt; gyereknevelési szabadságban és juttatásban részesült; más esetek, amikor a személy a társadalombiztosítás kedvezményezettje (kollektív elbocsátás, a törvény érvénybe lépése elõtt szerzõdéses alapon fizetett társadalombiztosítást, stb.).

11 10 ANYA ÉS GYEREKE Amennyiben a gyereknevelési szabadság helyett az erre jogosult személy visszamegy dolgozni (és házastársa sem igényli a gyereknevelési szabadságot és juttatást), akkor a gyereknevelési juttatásra már nem jogosult, viszont havi 300 RON jövedelem-kiegészítésben részesülhet január 1-jétõl ez az összeg 100 RON lesz január 1-jétõl a gyereknevelési szabadság alatt kapott juttatás értéke 800 RON január 1-jétõl a rendszer módosul és a juttatás folyósítása két részre oszlik. A szülõ havi 800 RON helyett havi 600 RON juttatásban fog részesülni, míg a gyerek havi 200 RON kisgyerekpénzt fog kapni 2, illetve 3 éves koráig fogyatékos gyerek esetében. A 200 RON értékû gyerekpénz attól függetlenül jár, hogy a szülõ a gyereknevelési szabadságát tölti vagy visszament dolgozni, és az ennek megfelelõ 100 RON jövedelem-kiegészítést kapja. A gyereknevelési szabadság idõtartama meghosszabbítódik abban az esetben, ha a szabadság ideje alatt még egy gyerek születik, de nem jár dupla gyereknevelési segély. Ha a szülõ visszamegy dolgozni, akkor is csak egy jövedelem-kiegészítés jár. A törvényben elõírt jogokat csak abban az esetben lehet igényelni, ha a szülõ halmozottan teljesíti a következõ feltételeket: román állampolgár, külföldi állampolgár vagy esetleg haza nélküli; állandó vagy ideiglenes lakhelye Románia területén van; együtt lakik a gyerekkel vagy gyerekekkel, és ezek nevelésével, gondozásával foglalkozik. A kérelmezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány; a gyerek születési bizonyítványa, és esetenként a családi könyv (livret de familie); fogyatékos gyerek esetén a fogyatékosságot igazoló dokumentum; az illetékes hatóságok vagy a munkáltató által kiállított bizonyítvány, miszerint a szülõ jogosult a gyereknevelési szabadságra és juttatásra;

12 ANYA ÉS GYEREKE 11 a szülési szabadság utolsó napját bizonyító okirat a szülési pótlék fizetõjétõl vagy saját felelõsségre írt nyilatkozat arról, hogy az anya nem részesül szülési szabadságban és pótlékban; saját felelõsségre írt nyilatkozat arról, hogy a másik szülõ nem részesül gyereknevelési pótlékban és szabadságban vagy jövedelemkiegészítésben; saját felelõsségre írt nyilatkozat arról, hogy a szülõ a gyerek nevelésével foglalkozik; a munkáltató által kiállított bizonyítvány arról, hogy az illetõ szülési szabadságon van; a munkáltató által kiállított bizonyítvány arról, hogy a szülõ jogosult a juttatásra; esetenként egyéb bizonyítványok, dokumentumok. Figyelem! Amennyiben a kérelmezõ önálló gazdasági tevékenységet folytat, minden olyan esetben, amikor munkáltató által kiállított bizonyítványokat kell felmutatni, saját felelõsségre írt nyilatkozatokat kell bemutasson ezek helyett. A juttatást azon polgármesteri hivatalnál kell igényelni, amelyhez a szülõ lakhelye tartozik. Mikortól járnak a juttatások (gyereknevelési juttatás, illetve jövedelem-kiegészítés)? szülési szabadság lejárta után következõ elsõ naptól, amennyiben a kérést az ettõl számított 60 napon belül adja le a szülõ; gyerek születése napjától, amennyiben a kérelmezõ nem jogosult a szülési szabadságra és a kérést 60 napon belül leadja; örökbefogadás, elhelyezés napjától, amennyiben a kérést 60 napon belül iktatták; minden más esetben a kérés iktatásának napjától január 1-tõl a gyerekpénz minden esetben a gyerek születése napjától jár.

13 12 ANYA ÉS GYEREKE Amennyiben a jogosultságban vagy a szülõ munkaviszonyában bármilyen változás következik be, a polgármesteri hivatalhoz kell fordulni ezek regisztrálására és a módosítások végrehajtására. Törvényes keret: 148/2005-ös sürgõsségi kormányrendelet, illetve 1825/2005-ös kormányhatározat

14 ANYA ÉS GYEREKE 5. Tejpor 13 Azon egy évet be nem töltött gyerekek, akik számára nem biztosítható az anyatejhez való hozzáférés, ingyenes tejporra jogosultak. (0 és 6 hónap között napi 100 gramm, 6 és 12 hónap között napi 120 gramm). Milyen esetekben részesülhetnek a kisbabák ingyenes tejporban? az édesanya olyan betegségben szenved, amely gátolja vagy lehetetlenné teszi a kisbaba szoptatását, vagy amely esetében ellenjavallott a szoptatás; az anyatej elégtelensége vagy annak teljes hiánya; örökbefogadott vagy hivatásos nevelõszülõhöz/családhoz elhelyezett gyerek esetében; ha az édesanya elhalálozott. Fontos: a gyerek abban az esetben is kap ingyenes tejport, ha az anya nem rendelkezik társadalombiztosítással. Eljárás A Megyei Egészségügyi Igazgatóság begyûjti a családorvosoktól azon csecsemõk számát, akik nem jutnak megfelelõ mennyiségû anyatejhez. Az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyja és visszaosztja a tejporban részesülõk számát. A receptet a családorvos írja fel, a tejpor folyósítása pedig a helyi önkormányzat feladata. Törvényes keret: 321/2001-es törvény, illetve 267/2006-os, az egészségügyi minisztérium által kibocsátott rendelet.

15 14 ANYA ÉS GYEREKE 6. Családi és fenntartási pótlék (Alocaþia de familie ºi alocaþia de susþinere) Családi pótlék Családi pótlékban részesülnek azon családok, akik együtt élnek és az egy fõre esõ jövedelmük nem haladja meg a havi 168 lejt. Család alatt értendõ: férj, feleség és az eltartásukban levõ 18 év alatti gyerekek. Gyerek alatt értendõ: a szülõk természetes gyereke, örökbefogadott, gondozásban levõ, családi házban élõ, vagy gyámság alá helyezett gyerek. A pótlékot havonta folyósítják, értéke: 34 lej egy gyerekes családok részére 40 lej két gyerekes családok részére; 45 lej három gyerekes család részére; 50 lej négy vagy több gyerekes családok részére. Azon családok esetében, amelyek a 416/2001-es törvény alapján szociális segélyben részesülnek, a családi pótlék összege 25%-kal növekedik. Fenntartási pótlék Fenntartási pótlékban részesülnek azon családok, amelyeket egy szülõ (anya vagy apa), illetve 18 év alatti gyerekek alkotnak, együtt élnek és a család egy fõre esõ havi jövedelme nem haladja meg a 168 lejt. Gyerek alatt értendõ: a természetes gyerek, örökbefogadott, gondozásban levõ, családi házban élõ, vagy gyámság alá helyezett gyerek. Egyedülálló személy alatt a következõk értendõk: nem házas/nincs férjhez menve; özvegy; elvált; a házastársa bírósági döntéssel eltûntnek van nyilvánítva; a házastárs 30 napnál hosszabb elõzetes letartóztatásban van,

16 ANYA ÉS GYEREKE 15 vagy pedig szabadságvesztésre van ítélve, és nem vesz részt a gyerekek nevelésében; nem töltötte be a 18-ik életévét; egy vagy több gyerek gyámjának vagy gondozójának nevezték ki. A pótlékot havonta folyósítják, értéke: 50 lej egy gyerek után; 59 lej két gyerek után; 67 lej három gyerek után; 76 lej négy vagy több gyerek után. Családi vagy fenntartási pótlékban részesül minden olyan román állampolgár, aki Románia területén él vagy más ország állampolgára, de Románia területén van az állandó vagy ideiglenes lakhelye. Azok a családok, akiknek iskoláskorú gyerekük van, csak abban az esetben részesülnek a két segély valamelyikébõl, ha a gyerekük államilag elismert oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Feltételek csak azok a családok részesülnek a pótlékban, akik együtt élnek (férj, feleség és gyerekek) és a gyerekeket a szülõk tartják el. Abban az esetben, ha a házastársak egyike szolgálati ügyben meghatározott idõre kiszálláson van, vagy katonai szolgálatot teljesít, a család együttélésének feltétele teljesített; az egyedülálló szülõk esetében a pótlék kérvényezésének elõfeltétele, hogy az egyedülálló szülõ együtt éljen azokkal a gyerekekkel, akikért a pótlékot kérvényezi; azon 18 év alatti gyerekek esetében, akik más településen járnak iskolába, mint az állandó vagy ideiglenes lakhelyük, de a család eltartásában vannak, a család együttélésének feltétele teljesített. Eljárás A pótlékot kérvényezni kell a helyi polgármesteri hivatalnál. A kérést a család képviselõjének kell leadnia.

17 16 ANYA ÉS GYEREKE Szükséges dokumentumok a család összetételét, a gyerekek jogi helyzetét a családi könyvvel kell igazolni (livret de familie); az olyan helyzetek igazolására, amelyek nincsenek feltüntetve a családi könyvecskében, a család képviselõje felmutatja a szükséges iratokat; az egy fõre esõ jövedelem megállapításánál figyelembe veszik a család összes jövedelmét (társadalombiztosítás, munkanélküli segély, stb.); amennyiben a család tulajdonában földek, vagy más ingó vagy ingatlan javak vannak, a havi jövedelem kiszámításakor figyelembe veszik az ezekbõl származó jövedelmeket; helyszínen igényelhetõ formanyomtatvány. Annak érdekében, hogy a kérvényezõ által leadott dokumentumok, adatok hitelességét bizonyítsák, a polgármester a kérés iktatását követõ 15 napon belül köteles terepfelmérést végeztetni. A terepfelmérést a helyi tanácshoz tartozó szociális munkások végzik. A kérvényezõ köteles minden szükséges információt megadni a terepfelmérést végzõ személyeknek, ellenkezõ esetben úgy tekintik, hogy nem teljesíti a pótlék folyósításához szükséges feltételeket. A polgármester a terepfelmérés elvégzése utáni 5 napon belül köteles a kérvényezõt értesíteni a pótlék odaítélésérõl vagy a kérés elutasításáról. A pótlékot az odaítélés utáni következõ hónaptól folyósítják. A családi vagy fenntartási pótlék jogtulajdonosa a család képviselõje, kedvezményezettjei a család tagjai. A kifizetés postai utalvány vagy bankszámlára való átutalás formájában történik. Ha a család összetételében vagy jövedelmében változás történik, a családi vagy fenntartási pótlék jogtulajdonosa köteles 5 napon belül írásban értesíteni a polgármestert, annak érdekében, hogy a megfelelõ módosításokat végrehajtsák. Amennyiben a családnak iskoláskorú gyerekei vannak, a szülõk kötelesek háromhavonta felmutatni a polgármesteri hivatalnál az ezt iga-

18 ANYA ÉS GYEREKE 17 zoló bizonylatot. A családi és fenntartási pótlék a vakációk idõszakára is jár. Ha az iskolai igazolás háromhavi felmutatási kötelezettségének egyik idõpontja a vakáció idejére esik, akkor elegendõ az igazolást a tanév kezdetén felmutatni. Azok a családok is részesülnek a pótlékból, akiknek a gyereke egészségügyi okok miatt ideiglenesen kimaradt az oktatási rendszerbõl (orvosi igazolás felmutatása). A pótlék kedvezményezettjei azon családok is, ahol olyan fogyatékkal élõ gyerek van, aki nem jár iskolába (fogyatékosságot igazoló dokumentum felmutatása). A pótlék folyósítását a következõ esetekben függesztik fel: az iskolai bizonyítvány fel nem mutatása; arra az idõszakra, amelyre a gyerek hivatásos nevelõszülõnél, vagy pedig állami elhelyezõ központban van; amennyiben a területi hatóság megállapítja, hogy a pótlékot hamis adatok alapján ítélték oda; amennyiben három hónapon keresztül nem vették fel a postai utalványt. Amennyiben a pótlék felfüggesztésétõl számított három hónapon belül a kedvezményezett felmutatja a pótlékra való jogosultságát igazoló bizonyítékokat, a pótlékot újra folyósítják, visszamenõleg a felfüggesztett idõszakra is. A jogtalanul felvett családi vagy fenntartási pótlék teljes összegét visszaveszik. Fontos a kérésbe be kell írni az összes gyereket, függetlenül attól, hogy államilag elismert vagy el nem ismert oktatási intézménybe jár, nincs beiratkozva oktatási intézménybe, vagy már betöltötte a 18. életévét, amennyiben együtt él a családdal; ezeket a személyeket figyelembe veszik a család havi nettó jövedelmének, valamint a család egy fõre esõ havi jövedelmének a megállapításakor is; abban az esetben, ha egy családban több 18 év alatti gyerek van,

19 18 ANYA ÉS GYEREKE de ezek nem mindegyike látogat egy államilag elismert oktatási intézményt, a pótlékot csak a hivatalos oktatásban részesülõ gyerekek száma után számítják ki; a családdal együtt élõ más személyek (rokon, élettárs, stb.) jövedelmét nem számolják bele a család havi nettó jövedelmébe, csak ha ezek gondozói elõjogokkal bírnak a család valamely tagjával szemben. Törvényes keret: 105/2003-as sürgõsségi kormányrendelet, 1539/2003-as kormányhatározat

20 ANYA ÉS GYEREKE 7. Gyerekvédelem 19 Általános jogok A gyerekvédelemmel kapcsolatos szabályozások a 2004-es évi 272- es törvényben, illetve az Egyesült Nemzetek által elfogadott, Romániában az 1990-es évi 18-as törvényben ratifikált Egyezményben találhatók. Kikre vonatkoznak ezek az elõírások? román állampolgársággal rendelkezõ, Romániában tartózkodó gyerekre; román állampolgársággal rendelkezõ, de külföldön tartózkodó gyerekre; állampolgársággal nem rendelkezõ, Románia területén tartózkodó gyerekre; azokra a gyerekekre, akik a menekültekre vonatkozó jogszabály értelmében védelmet kérnek; olyan idegen állampolgárok gyerekeire, akik valamely sürgõsségi okok miatt az ország területén tartózkodnak. A törvények minden gyerekre érvényesek faji, nemi, nyelvi, vallási, politikai, nemzetiségi, etnikai, szociális hovatartozástól, pénzügyi helyzettõl, fogyatékossági foktól, születésnél vagy azután elnyert státusztól függetlenül. A gyerek nevét a szülõk választják, õk azok, akik eljárnak ennek bejegyzése érdekében is. Ugyanakkor a gyereknek jogában áll megõrizni nevét, állampolgárságát, mindenféle külsõ beavatkozás, változás ellenére is (Pl. Abban az estben, ha a szülõk megválnak a román állampolgárságtól, nem kötelezhetik gyereküket, hogy õ is lemondjon errõl). A születést bizonyító igazolványt a szülést bonyolító egészségügyi intézet kell kiállítsa 24 órán belül. Amennyiben a szülés nem egészségügyi intézetben történt, akkor az igazolványt az a családorvos állítja ki, akinek a körzetéhez a szülés helyszíne tartozik, függetlenül attól, hogy az anya mely családorvoshoz tartozik.

21 20 ANYA ÉS GYEREKE A gyereknek joga van megismerni szüleit, rokonait, illetve kapcsolatot fenntartani ezekkel vagy más személyekkel, akikhez érzelmi kapcsolatok fûzik. A gyerek szülei vagy más hozzátartozói nem gátolhatják a gyereket ezen kapcsolatok fenntartásában, kivéve azt az esetet, amikor bírósági határozat születik erre. Minden olyan gyereknek, akit mindkét vagy egyik szülejétõl elválasztottak, joga van kapcsolatot fenntartani mindkét szülejével, amennyiben ez nem ellenkezik a gyerek felsõbbrendû érdekeivel. Bírósági úton ezt a jogot korlátozni lehet, amennyiben ez a kapcsolattartás veszélyes a gyerek fizikai, mentális, lelki, morális vagy szociális fejlõdésére nézve. Ugyanezek az elõírások érvényesek abban az esetben, ha a szülõk különbözõ államban laknak. A gyerek országon belüli vagy más országba való utazása csakis mindkét szülõ beleegyezésével történhet. Amennyiben nincs egyetértés, a bíróság dönt! A gyerek eltûnését a szülõnek vagy más olyan személynek, akire rá volt bízva, 24 órán belül jelentenie kell a rendõrségen! A gyereknek joga van a magán- és családi életének a védelmére. Tilos bármely cselekedet, amely ezeket a jogokat veszélyezteti. Ennek érdekében a 14 éven aluli gyerek nyilvános vitán való részvétele csakis az õ és szülei vagy más hivatalos képviselõje írásos beleegyezésével lehetséges. Ugyanakkor a gyerek szülei vagy egyéb hivatalos képviselõi nem használhatják õt személyes elõnyök megszerzésére, vagy állami hatóságok döntéshozatalának befolyásolására. A gyereknek joga van a szólásszabadsághoz. A szülõk csakis a törvények által szigorúan elõírt esetekben korlátozhatják ezt a jogot. Kötelesek a gyereket informálni, magyarázatokkal szolgálni neki, tanácsokkal ellátni korát és felfogóképességét figyelembe véve, és biztosítani neki, hogy nézõpontját, eszméit, véleményét elmondhassa. Ez a kötelezettség nem csak a szülõkre, hanem a gyerek hivatalos képviselõire, illetve olyan személyekre is vonatkozik, akik gyerekvédelemmel foglalkoznak. A teljes cselekvõképességgel rendelkezõ gyereknek joga van véleményét szabadon kinyilvánítani bármely olyan esetben, ami õt illeti. Bármely jogi vagy adminisztratív eljárásban a gyereket meg kell hallgatni. A

22 ANYA ÉS GYEREKE évet betöltött gyereket kötelezõ meghallgatni, míg a 10 évet be nem töltött gyereket meg kell hallgatni, amennyiben az illetékes hatóság ezt szükségesnek találja. A gyereknek joga van a lelkiismereti- és vallásszabadsághoz. A szülõk továbbadhatják gyerekeiknek vallásos meggyõzõdésüket, viszont nem erõltethetik rájuk. A 14 évet betöltött gyerek vallási hovatartozását csak saját beleegyezésével lehet megváltoztatni, a 16 évet betöltött gyerek pedig szabadon választhatja meg vallási hovatartozását. A gyereknek joga van a gyülekezéshez, formális és informális struktúrákhoz való csatlakozáshoz. Nemzeti, etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartózó gyereknek joga van saját kulturális életét élni, etnikai, vallási hovatartozását kinyilvánítani, saját vallását gyakorolni, anyanyelvén beszélni saját közösségének tagjaival. A gyerek személyiségét és egyéniségét tisztelni kell, nem szabad fizikailag bántalmazni, vagy olyan büntetést kiróni rá, amelyek által fizikai, lelki vagy érzelmi fejlõdése veszélyeztetve lehet. Mindkét szülõ felel a gyerek neveléséért. A szülõk együttesen gyakorolják jogaikat és kötelességeiket, figyelembe véve a gyerek felsõbbrendû érdekeit. Amennyiben a szülõk között nincs egyetértés a gyerek nevelésére vonatkozóan, csakis a bíróság dönthet, meghallgatva mindkét szülõt és szem elõtt tartva a gyerek érdekeit. A gyereket akarata ellenére nem szabad elválasztani szüleitõl, kivéve a törvény által elõírt esetekben és csakis akkor, ha ez a gyerek érdekében történik. Az így született határozatot minden esetben felül lehet vizsgálni. A következõ esetekben csakis a bíróság határozhat: ki lesz az a személy, aki a szülõi jogokat gyakorolja abban az esetben, ha a gyerek ideiglenesen vagy végérvényesen szülõi védelem nélkül marad; milyen módon érvényesülnek a szülõi jogok és kötelességek; a szülõi jogoktól való részleges vagy teljes megvonás; a szülõi jogok visszaállítása.

23 22 ANYA ÉS GYEREKE Gyámság A következõ esetekben helyeznek egy gyereket gyámság alá: ha mindkét szülõje elhalálozott vagy ismeretlenek; a szülõi jogokat megvonták a természetes szülõktõl; bírósági úton halottnak vagy eltûntnek nyilvánították a szülõket; abban az esetben, ha visszavonják az örökbefogadást, és a bíróság ezt találja a legmegfelelõbb megoldásnak. A gyámságról az a bíróság határoz, amely körzetébe a gyerek lakóhelye tartozik, vagy ahol a gyereket megtalálták. Gyámok lehetnek: természetes személyek vagy házastársak. Kizárólagos feltétel, hogy romániai lakosok legyenek, és a törvény értelmében ne legyenek a gyámsággal összeférhetetlen helyzetben. Az eljárás lebonyolításával az a gyerekvédelmi hatóság foglalkozik, amely körzetébe a gyám lakóhelye tartozik. Az egészséges élethez való jog Minden gyereknek joga van az ingyenes orvosi ellátáshoz. A szülõknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a gyerek a legjobb egészségnek örvendjen. Különleges esetekben, például ha a gyerek élete veszélyben van, az orvos elvégezheti a szükséges beavatkozásokat, anélkül hogy erre a gyerek szülei vagy hivatalos képviselõje felhatalmazta volna. Az illetékes orvos köteles rendszeresen látogatni a terhes mamát és a gyereket, míg ez betölti az 1 évet. A gyereknek joga van egy olyan életszínvonalhoz, amely biztosítja számára a fizikai, mentális, szellemi, morális és társadalmi fejlõdést. Ez a szülõk vagy a hivatalos képviselõk feladata. A gyerek szociális védelemben és társadalombiztosításban részesül. Amennyiben a szülõk vagy a hivatalos képviselõk nem tudják ezeket a jogokat kellõképpen biztosítani, az állami intézményeknek segíteniük kell ezen családokat pénzügyi segélyek vagy egyéb támogatások által. A szülõk kötelesek igényelni az illetékes hatóságoktól a különbözõ segélyeket, juttatásokat, kedvezményeket, amelyek a gyerekeknek vagy gyerekes családoknak járnak.

24 ANYA ÉS GYEREKE 23 A helyi önkormányzatok kötelesek tájékoztatni a szülõket és gyerekeket jogaikról, illetve arról, hogyan lehet a különféle juttatásokhoz hozzájutni. A fogyatékos gyerekeknek mindezek mellett joguk van szakszerû ellátásban részesülni. Az oktatáshoz való jog A gyereknek joga van olyan oktatásban részesülni, ami elõsegíti - mindenféle diszkriminációtól mentesen - képességei és személyisége fejlõdését. A szülõk felelõssége és kötelessége, hogy a gyerekük iskoláztatását megválasszák, és a gyereket iskolába írassák. Az oktatási folyamat során a tanár köteles tiszteletben tartani a gyereket, tájékoztatni õt jogairól és ezek érvényesítési módozatairól. Tilos a gyereket testi fenyítésnek alávetni. A gyerek, személyesen vagy hivatalos képviselõje segítségével, megkérdõjelezheti iskolai kiértékelését, panaszával az oktatási intézmény vezetõségéhez fordulhat. Jelen törvény elõírásai 18 éves korig érvényesek, kivéve, ha a fiatal továbbtanul. Ebben az esetben tanulmányai befejezéséig, de legfeljebb 26 éves koráig. Hivatásos nevelõszülõ Hivatásos nevelõszülõ az a természetes személy, aki a 2003/679-es kormányhatározat értelmében erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik, és lakóhelyén folytatott tevékenysége által biztosítja a nála elhelyezett gyerek/ek harmonikus fejlõdéséhez szükséges nevelést, gondozást, iskoláztatást. Hogyan lehet valaki hivatásos nevelõszülõ? Elsõ lépésként az illetékes gyerekvédelmi hatósághoz kell fordulni a következõ iratcsomaggal: formanyomtatvány - helyszínen igényelhetõ; önéletrajz - a modell helyszínen igényelhetõ;

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek 2014 SZÜLÉS GYERMEKKEL OTTHON TÖLTÖTT ÉVEK MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉS A GYERMEK ELLÁTÁSA, TANÍTTATÁSA BETEG GYERMEK NAGYCSALÁD LAKHATÁS UTAZÁS PIHENÉS

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA!

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B1 STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! www.fmm.gov.hu/palyakezdok palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B2 KEDVES FIATALOK! Sikeres start ez most

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben