TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010. (VI. 17.), az 690/2010. (X. 14.), a 722/2011. (II. 17.), a 821/2012. (V. 17.), a 841/2012. (X. 11.) TF KT sz., a 860/2012. (XII. 20.) TF KT sz., a 862/2013 (II. 21.) TF KT sz. és a 901/2013. (V. 16.) TF KT határozataival Budapest 2013.

2 1. Általános rendelkezések (1) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Testnevelési és Sporttudományi Kar (a továbbiakban: kar) Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat Kari Választmányával (a továbbiakban: HÖK) egyetértésben a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: nftv.), a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: ftv.), továbbá a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), valamint a Szenátus által 105/2008. (X.30.) sz. határozattal elfogadott Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási szabályzata alapján a kar hallgatói részére nyújtható támogatásokról, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítésekről a következő Kari Szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja. (2) A szabályzat hatálya kiterjed a kar valamennyi szervezeti egységére, a kar összes oktató, kutató, és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára, valamint a karral hallgatói jogviszonyban álló személyekre. A karral más jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre a szabályzat hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki. (3) A hallgató szociális alapú ösztöndíjat, illetve doktorandusz ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. (4) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (5) Tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. 2. A hallgatók finanszírozási státusza (1) A karon a hallgatók finanszírozási státusza lehet: államilag támogatott vagy költségtérítéses, mindazon hallgatók esetében, akik a 2012/2013. tanévet, illetve a Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: nftv.) hatályba lépését követően létesítenek jogviszonyt finanszírozási státuszuk lehet: magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges. (2) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. 2

3 3

4 (3) Az nftv. hatályba lépését követően a törvény 47. (7) bekezdése értelmében a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén, a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. (4) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül a 2. (2) bekezdés figyelembe vételével a) az államilag finanszírozott képzésre felvett, és aa) január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonyának keretében tanulmányainak befejezéséig, ab) az 1997/1998-as tanévben január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, amennyiben aba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (a továbbiakban: első alapképzés), vagy abb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon első egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (a továbbiakban: első kiegészítő alapképzés), ac) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében aca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy acb) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy acc) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül, 4

5 ad) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, ada) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy adb) amennyiben e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy adc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy add) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül, ae) bármely szakon költségtérítéses képzésből az egyetem döntése alapján, az egyetemen már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban, valamint b) 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy az ftv. 55. (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben résztvevőnek. (5) Az egyetemen augusztus 31. előtt hallgatói jogviszonyt létesítő, államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatók esetében a finanszírozási státusz meghatározása esetén a 2. (4) adc) és 2. (4) add) pontok közül mindig a hallgató számára kedvezőbbet kell alkalmazni. (6) A 2. (4) b) szerinti hallgatók a további (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítése esetén is folytathatnak államilag támogatott képzést. (7) Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók szerződéséről a 2. számú melléklet rendelkezik. 5

6 3. Egyéni támogatási idő (1) A 2. (4) b) szerinti hallgatók államilag támogatott képzésben tizenkét féléven át folytathatnak tanulmányokat a felsőoktatásban (a továbbiakban: egyéni támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az egyéni támogatási időbe be kell számítani minden megkezdett államilag támogatott félévet, kivéve, ha a kar Tanulmányi és vizsgabizottsága (a továbbiakban: TVB) a hallgató kérelmére, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) 7. (9) bekezdése alapján utólagosan szünetelteti a hallgató hallgatói jogviszonyát. (2) A fogyatékossággal élő hallgató kérésére a kar Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága az intézményi fogyatékos hallgatókat segítő koordinátor véleményének figyelembe vételével meghozott döntése alapján a fogyatékossággal élő hallgató egyéni támogatási ideje legfeljebb 4 félévvel megnövelhető. (3) A részidős képzésben résztvevők, valamint a távoktatású képzésben résztvevők egyéni támogatási ideje az azonos képzésben résztvevőkre egységesen a kar dékánjának döntése alapján az ftv. szerint legfeljebb 4 félévvel meghosszabbítható. (4) Az államilag támogatott PhD vagy DLA képzésben (a továbbiakban: doktori képzés) részt vevő hallgató egyéni támogatási ideje további 6félévvel meghosszabbítható. (5) A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 10 félévet. (6) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó hallgató egyéni támogatási ideje 2 félévvel megnő, ha korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt, és államilag támogatott mesterképzésre vették fel. (7) Ha a 2. (4) b) szerinti hallgató kimerítette a rendelkezésére álló egyéni támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. (8) Az egyéni támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor 1 félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb 3. félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. 6

7 4. Homogén hallgatói csoportok (1) Jelen szabályzat vonatkozásában a hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szól. (2) A homogén hallgatói csoportok kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett továbbá kizárólag tanulmányi eredményeket mérjenek össze. Az így kialakított homogén hallgatói csoportok minimális létszáma 15 fő. (3) Homogén hallgatói csoportokat szakon, szakirányon belül évfolyamonként kell kialakítani. (4) Homogén hallgatói csoportok kialakításánál a legalább 70%-ban azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett tanulmányi eredmények mérhetők össze. (5) A homogén hallgatói csoportok kialakításának módját a HÖK határozza meg, és hozza nyilvánosságra legkésőbb az adott félévet megelőző szorgalmi időszak kezdetéig. 5. Hallgatói juttatások jogcímei (1) A rendeletben rögzített hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források felhasználási jogcímei: (a) teljesítmény alapú ösztöndíj, aa) ab) ac) tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, (b) szociális alapú ösztöndíj: ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, 7

8 be) alaptámogatás, bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, (c) doktorandusz ösztöndíj, (d) egyéb, saját bevétel terhére adható ösztöndíj, (e) az intézményi működési költségek finanszírozására, ea) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, eb) ec) ed) ee) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, kollégium fenntartása, működtetése, kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, a hallgatói önkormányzat működésének támogatása. (2) A hallgatók támogatásai közül a kar az 5. (1) a), 5. (1) b), 5. (1) c) szerinti támogatásokat pénzbeli támogatásként bocsátja a hallgatók rendelkezésére. (3) Az 5. (1) a), 5. (1) ba), 5. (1) bc), 5. (1) bd), 5. (1) c) szerint meghatározott ösztöndíjakat havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. (4) A kartól a hallgatók hallgatói jogviszonyukra tekintettel juttatásokban kizárólag a 5. (1) szerint rögzített jogcímeken részesülhetnek. 6. Hallgatói juttatások előirányzat keretösszegének jogcímek szerinti felosztása és forrásai (1) Az 5. (1) aa) és 5. (1) ac) szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a karral hallgatói jogviszonyban álló hallgatók után biztosított, az ftv (3) a) szerinti támogatás (a továbbiakban: hallgatói normatíva) legfeljebb 64%-át. (2) Az 5. (1) ab) szerint kell felhasználni az ftv (3) bekezdésének f) szerinti támogatás teljes intézményi összegét. 8

9 (3) Az 5. (1) ba és bb), az 5. (1) be), valamint január 31-től az 5. (1) bf) szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók után biztosított: a) a hallgatói normatíva legalább 20%-át, továbbá b) az ftv (3) c) szerinti támogatás (továbbiakban: lakhatási támogatás normatívája) legalább30%-át, és c) az ftv (3) e) szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva) 56%-át. (4) Az 5. (1) ea) szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva intézményi összegének 24%-át. (5) Az 5. (1) eb) szerint a kari hallgatói önkormányzat egyetértésével kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva intézményi összegének 20%-át. (6) Az 5. (1) ec) szerint kell felhasználni az ftv (3) b) szerinti támogatás teljes intézményi összegét. (7) Az 5. (1) ed) szerint kell felhasználni lakhatási támogatás normatívája intézményi összegének legfeljebb 70%-át. (8) Az 5. (1) ee) szerint kell felhasználni a hallgatói normatíva intézményi összegének 1%- át. (9) A hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források jogcímek szerinti előzetes felosztásáról a HÖK elnöksége dönt legkésőbb a tanulmányi időszak 5. hetének végéig. (10) A hallgatók számára a 6. -ban felsorolt keretek terhére nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások igénybevétele feltételeinek megállapításánál a HÖK egyetértési jogot gyakorol. (11) A havonta folyósítandó juttatások kifizetéséről a szorgalmi időszak első hónapjának kivételével legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell intézkedni. 7. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (1) A hallgatók juttatásaival illetve a juttatások keretösszegeivel és forrásaival kapcsolatos egyes feladatok bonyolítására a Kar Működési Rendjének 1. számú melléklete alapján a karon Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: SZEB) működik. 9

10 (2) A SZEB összetétele: a) Elnöke a kar oktató tagjai közül a Kari Tanács által 3 évre választott oktató, b) Alelnöke a SZEB hallgató tagjai közül a HÖK elnöke által 1 évre megbízott hallgató. c) Tagjai: ca) cb) cc) cd) a SZEB elnöke és alelnöke, HÖK elnöke által 1 évre megbízott 4 hallgató, a Tanulmányi Osztály vezetője által delegált 1 munkatárs, a gazdasági igazgató által delegált 1 munkatárs. (3) A SZEB feladatai: a) a hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó pályázati hirdetményének előkészítése, b) a pályázatok meghirdetése a HÖK elnöksége által történt jóváhagyást követően, c) a beérkezett pályázatok előkészítése, javaslattétel a támogatások összegére és azok továbbítása a gazdasági igazgatóhoz, d) nyilvántartás vezetése, amely tartalmazza a javasolt és a SZEB és a gazdasági igazgató által jóváhagyott összegeket, e) a SZEB dönt minden olyan a hallgatók juttatásait érintő kérdésben, melyet a szabályzat nem utal más bizottság hatáskörébe, f) előkészíti jelen szabályzat módosítási javaslatait, g) munkájáról folyamatosan tájékoztatja az egyetem polgárait. (4) A SZEB működésének törvényességi felügyeletét a kar tanulmányi dékánhelyettese látja el. Ha a SZEB jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sért, működését a kar tanulmányi dékánhelyettese felfüggeszti. 8. Tanulmányi ösztöndíj (1) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek tanulmányi eredményük alapján. (2) Tanulmányi ösztöndíjra legalább a hallgatói normatíva kari létszámarány alapján számolt összegének 50%-át kell felhasználni. 10

11 (3) Tanulmányi ösztöndíjban a kar tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesíthető. (4) Tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamra adható. Mértékének kiszámítási módját az 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésékor a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni a jelen szabályzat 4. -a szerint. (6) A tanulmányi ösztöndíjhoz rendelkezésre álló keretösszeget az (5) pont figyelembevételével a homogén hallgatói csoportok között létszámarányosan kell szétosztani. (7) A tanulmányi ösztöndíj összegét az előző aktív félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a) biztosítani kell a 8. (3) pont szerinti feltétel homogén hallgatói csoportok közötti arányos elérésére; b) a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen; c) az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva legalább 5%-át. (8) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a súlyozott átlag. A hallgatókat homogén hallgatói csoportonként az előző aktív félévben elért súlyozott átlaguk szerint kell rangsorolni. Tanulmányi ösztöndíjban csak olyan hallgató részesülhet, aki a megelőző az ösztöndíj számítása során alapul vett félévben legalább a mintatantervben meghatározott, kötelező tárgyakból teljesítendő kreditértéknek megfelelő kreditértékű tárgyat teljesített. (9) A súlyozott tanulmányi átlag (SÁ) meghatározása: Krt J t SÁ =, Kr t ahol Kr t egy adott, a hallgató által felvett tárgy kreditértéke, J t az abból kapott érdemjegy. A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag meghatározásánál a felvett, de nem teljesített tárgy érdemjegyét elégtelennek kell tekinteni. (10) A karra első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. 11

12 (11) A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséhez szükséges adminisztratív teendők elvégzése a kar Tanulmányi Osztályának feladata. Az odaítéléshez szükséges adminisztratív teendőnek minősül különösen: a) a homogén hallgatói csoportok kialakítása évfolyamonkénti, azon belül pedig szakonkénti illetve szakirányonkénti bontásban, b) a homogén hallgatói csoportokon belül a hallgatók rangsorolása, c) a tanulmányi ösztöndíj esetében a rendelkezésre álló keretösszeg elosztása a 6. -ban leírtak szerint, d) a HÖK írásban történő tájékoztatása a regisztrációs hetet követő munkanapon a tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók számáról, a juttatásának mértékéről, illetve a meghatározott évfolyamon belüli szak illetve szakirány átlagáról. (12) Más felsőoktatási intézményből (karról, szakról) átvett hallgató tanulmányi eredményének megállapításakor az ott elért eredményt kell figyelembe venni. Más tekintetben az elbírálás szabályai azonosak a fogadó intézmény hallgatóira vonatkozó szabályokkal. (13) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. (14) A HÖK az elosztás további elveit, az eljárás menetét és határidejét az adott tanév végéig meghatározza és nyilvánosságra hozza. (15) A tanulmányi ösztöndíjról információs csatornáin keresztül a Tanulmányi Osztálytól kapott információk alapján a HÖK ad tájékoztatást. 9. Intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj (1) Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet. (2) Az intézményi szakmai tudományos, közéleti ösztöndíj kerete az ftv (3) a) szerinti támogatás intézményi összegének legalább 5%-a. A keret felosztásáról, valamint az önálló pályázatok elbírálásáról a pályázatok elbírálását követően, a HÖK előterjesztése alapján a gazdasági igazgató jóváhagyásával a SZEB dönt. (3) A tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj egy tanulmányi félévre adható, mely havonta folyósított juttatás. 12

13 (4) Juttatásban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonyú hallgató, aki a) kiemelkedő közéleti tevékenységet végez, b) kiemelkedő szakmai tevékenységet végez, c) kiemelkedő kulturális közösségi munkát végez, d) kiemelkedő tudományos tevékenységet végez, e) kiemelkedő sport- és szabadidős tevékenységet végez. (5) Az intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj keret 10%-a elkülönítendő a demonstrátori tevékenység díjazására. A demonstrátori pályázatok elbírálásának rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az ösztöndíjról a HÖK ad tájékoztatást. (7) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat kizárólag pénzbeli támogatásként, havonta kell biztosítani a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig. (8) A Hallgatói Önkormányzat munkájában részt vevő hallgatók tevékenységük alapján részesülhetnek intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíjban. Az ösztöndíjak mértékét a HÖK elnökének előterjesztése alapján a SZEB határozza meg. 10. A hallgatók szociális helyzetének megítélése (1) A karon állandó bizottságként a hallgatók szociális helyzetének megítélésére a SZEB működik. (2) A szociális alapú ösztöndíjak odaítélésének eljárásrendjét, a hallgatók szociális helyzetét meghatározó pontrendszert, továbbá a pályázati feltételeket a 4. sz. melléklet részletezi. (3) Kérelme esetén a hallgató szociális helyzetét a kari Hallgatói Ösztöndíj Bizottság bírálja el, a 4. sz. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján. Ezen elbírálás eredménye szerint kell megítélni a hallgató szociális helyzetét a részben vagy teljes egészében a szociális helyzet alapján jelen, vagy más egyetemi szabályzat szerint megítélt juttatások és kedvezmények esetén. (4) A SZEB a kiemelten rászoruló hallgatót kérelmére az I., illetve II. rászorultsági csoportba sorolja. A besorolás kizárólag az adott félévre érvényes. 13

14 (5) Kiemelten rászoruló hallgatónak az minősíthető, akit a 4. mellékletben található pontrendszer alapján és a rendelkezésre álló keretösszegtől függően a megállapított egy főre eső nettó jövedelemnél kisebb vagy egyenlő egy főre eső nettó jövedelemmel rendelkezik. (6) Az I. rászorultsági csoportba tartozik az a hallgató, aki a 4. sz. mellékletben meghatározott módon igazolja, hogy a) fogyatékossággal élő, vagy b) egészségi állapota miatt rászorult, vagy c) halmozottan hátrányos helyzetű vagy d) családfenntartó, vagy e) nagycsaládos, vagy f) árva. (7) A II. rászorultsági csoportba tartozik az a hallgató, aki a 4. sz. mellékletben meghatározott módon igazolja, hogy a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. 11. Alaptámogatás (1) Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával leadott kérelmére jogosult, amennyiben a 10. (6)-(7) pontokban meghatározott rászorultsági csoportok valamelyikébe tartozik. (2) Az alaptámogatás összege a) teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 50%-a, b) teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 75%-a. 14

15 (3) Az alaptámogatás odaítélésének eljárásrendjét, a hallgatók szociális helyzetét meghatározó pontrendszert, továbbá a pályázati feltételeket a szociális alapú ösztöndíjak odaítélésének eljárásrendjéről, a hallgatók szociális helyzetét meghatározó pontrendszerről, továbbá a pályázati feltételekről szóló 4. sz. melléklet részletezi. 12. Szakmai gyakorlati ösztöndíj (1) Az 5. (1) bf) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. (2) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. (3) A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. (4) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. 13. Rendszeres szociális ösztöndíj (1) Az a hallgató minősíthető rendszeres szociális ösztöndíjra jogosultnak, aki az adott félévre rendelkezésre álló keretösszegtől függően: a) a megállapított a 4. mellékletben található pontrendszer alapján rangsorolható pályázatot adott be a HÖK-höz, és b) a keretösszegtől függően a HÖK által megállapított egy főre eső nettó jövedelemnél kisebb vagy egyenlő egy főre eső nettó jövedelemmel rendelkezik. (2) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, melynek legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 5%-a. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és az I. rászorultsági csoportba tartozik. 15

16 (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és a) a II. rászorultsági csoportba tartozik, b) a 5. (1) bd) pontban meghatározott ösztöndíjban részesül. (5) A pályázati feltételeket a kar honlapján kell nyilvánosságra hozni. (6) A rendszeres szociális ösztöndíjról a HÖK ad tájékoztatást. 14. Rendkívüli szociális ösztöndíj (1) Rendkívüli szociális ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. (2) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével. (3) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a Hallgatói Ösztöndíj Bizottságához kell eljuttatni, amely azt, a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül, illetve a tanévenként, meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el. (4) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő 8 munkanapon belül intézkedni kell. (5) A rendkívüli szociális ösztöndíjról a HÖK ad tájékoztatást. 15. Bursa Hungarica ösztöndíj (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. 16

17 (2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. (3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj települési önkormányzati részére a hallgatók a vonatkozó jogszabály szerint jogosultak. 16. A szakkollégiumi férőhelyek besorolása és díjai (1) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni. (2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsődlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. (3) A besorolás felülvizsgálatát minden év május 30-ig, a HÖK egyetértésével, az illetékes kari szervezeti egységek végzik. (4) Az egyes férőhelyek besorolásáról a kar dékánja és a hallgatói önkormányzat közötti, a tanév kezdetét megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás rendelkezik, azzal, hogy a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férőhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 3, vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem volt felújítva; b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, ha egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést; c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést; d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 10 éven belül volt felújítva. 17

18 (5) A kollégiumi díj havi összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók és az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint az intézményi kollégiumi normatíva éves összegének a) az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a; b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a; c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a; d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a. (6) A megállapított díjakat az érintettek számára június 3-ig közzéteszik. (7) A kollégiumi díjak havi összegéről a 7. számú melléklet rendelkezik. 17. Szakkollégiumi helyek bérlése (1) Kollégiumi férőhelyek bérlésére és működtetésre az ftv (3) c) pont szerinti lakhatási támogatás intézményi összegének legfeljebb 70%-a használható fel. (2) A karon lakhatási támogatásként rendelkezésre álló összeg legfeljebb 70%-a kollégiumi felújításra illetve szükség esetén kollégiumi helyek bérlésére fordítható. A kollégium bérléséről a HÖK egyetértésével a dékán dönt. (3) Jelen szabályzat 15. (1)-(4) bekezdésének alkalmazása során felújítás minden olyan beruházás, amely a kollégium összértékéhez képest meghatározó költségráfordítás során a kollégiumi lakhatási körülményeket javítja, kivéve a kollégium állagmegőrzését célzó ráfordítást. (4) A bérleménynek meg kell felelnie a kollégiumokkal szemben támasztott követelményeknek, és biztosítani kell a rendelet 23. -ában feltüntetett alapszolgáltatásokat. (5) A szükséges kollégiumi férőhelyek bérlésénél, a kollégium felújításánál és a kollégiumi férőhelyek bővítésénél a HÖK-nek egyetértési joga van. 18. Doktorandusz ösztöndíj (1) Doktorandusz ösztöndíjban kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet. 18

19 (2) A doktorandusz ösztöndíj éves összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával. (3) Az aktív félévre bejelentkezett doktoranduszok számára havonta az éves összeg egy tizenketted részét kell kifizetni. (4) A doktorandusz ösztöndíjat kizárólag pénzbeli támogatásként, havonta kell biztosítani a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig. 19. A köztársasági ösztöndíj (1) Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. (2) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (3) Köztársasági ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a két szemeszter alatt legalább 55 kreditpontot szerzett. (4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. (5) A köztársasági ösztöndíj pályázat-elbírálási rendjét az egyetem Szenátusának 87/2007. (VI. 28.) számú határozatával elfogadott A köztársasági ösztöndíj elbírálási rendjének és feltételeinek intézményi szabályzata tartalmazza. 20. Kulturális és sporttevékenység támogatása (1) Kulturális- és sporttevékenység támogatására az ftv (3) e) szerinti támogatás intézményi összegének 20%-a használható fel. (2) Kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, életviteli és tanulmányi életviteli tanácsadás. (3) Sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. 19

20 (4) A támogatás pályázat útján nyerhető el. Pályázatot hallgatók nyújthatnak be. A pályázatot 1 hónappal az igénybevételt megelőzően kell benyújtani a HÖK-höz, amely dönt a támogatásról. 21. Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja (1) A külföldi állampolgárságú hallgatók részére a rendelet a alapján az emberi erőforrás miniszter miniszteri ösztöndíjat adományozhat. (2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a miniszter írja ki. (3) Amennyiben a pályázatot a rendelet értelmében a felsőoktatási intézménybe kell benyújtani, akkor a hallgatók tanulmányi eredménye alapján TVB végzi a pályázatok rangsorolását. (4) A miniszteri ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. (5) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a) a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói normatíva éves összege 15%-ának, b) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói normatíva éves összege 34%-ának, c) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének. 22. Jegyzet- előállításra, elektronikus tankönyvek, tanagyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése (1) Az ftv (3) e) szerinti támogatás intézményi összeg 24%-át az intézmény jegyzetek előállítására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja. (2) A felhasználásról a HÖK és az intézmény fogyatékos hallgatóit segítő koordinátora javaslatát figyelembe véve a dékán rendelkezik, aki évente írásban tájékoztatja a HÖK a felhasználásról. 20

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 1. Általános rendelkezések (1) A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Szenátusa a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 1 E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2012. szeptember 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2011. május 30-i ülésén Módosította a Szenátus

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Elfogadta a Szenátus a 2007. január 30-i ülésén Módosította a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2007.

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2012. november 26. Szabályzat

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről. A rendelet hatálya

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről. A rendelet hatálya 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (Hatályos: 2009.09.23-tól) A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2010. január 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. december 15-i ülésén Módosította a Szenátus

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 19. Elfogadás dátuma: 2014. december 09. Határozat száma: 2014/7/59. Hatálybalépés napja: 2014. december 10-től Felelős személy:

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Verzió 5.0 2015.08.24. TARTALOM 1. A hallgatók költségviselés szerinti besorolása... 3 2. Az államilag támogatott hallgató... 4 3. Az államilag támogatott

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A rendelet hatálya

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A rendelet hatálya 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) V.1.2. számú melléklete Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szenátusa

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről MHK adatbázis 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 29. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 29. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 29. oldal JOGSZABÁLYOK 51/2007. (III. 26.) Korm. r. A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl... 1553

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa május 22-i ülésének határozatai

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa május 22-i ülésének határozatai Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa 2007. május 22-i ülésének határozatai A Kari Tanács tagjai a kiküldött napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták. Dr. Mezey

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2014. október Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképző Főiskola. Hallgatói térítési és juttatási szabályzata. Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola. Hallgatói térítési és juttatási szabályzata. Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3. A Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3.) A Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI- ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA...2 1.2 A TJSZ HATÁLYA...2

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. december Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016 (2016. november 28. napjától hatályos 2. verziószámú

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2009. 2 Bevezetés A Szent István Egyetem (a

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2014. Február Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 1111/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről 2007. január 9. 1 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk zetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk zetendő egyes térítésekről Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2016.09.15.) hatályos állapota. A jelek

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2014. február Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat Általános rendelkezések 104. (1) Jelen fejezet az Ftv., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2015. január Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2015. március

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. december Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. Rész Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezet 1 TARTALOM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A HALLGATÓK KÖLTSÉGVISELÉS SZERINTI BESOROLÁSA...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA egységes szerkezetben A GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Verzió 8.0 2016.05.24. TARTALOM 1. A hallgatók költségviselés szerinti besorolása... 3 2. Az államilag támogatott hallgató... 6 3. Az államilag támogatott

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Tájépítészeti Kar (BCE TájK)

Tájépítészeti Kar (BCE TájK) Tájépítészeti Kar (BCE TájK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) (1) A hallgatói támogatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek: A Kari Tanács: -elfogadja, illetve

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:... cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:.

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:...  cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:. ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elbírálásához 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) Felhívjuk valamennyi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK RENDSZERE II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. ALAPTÁMOGATÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS

Részletesebben

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a vonatkozó jogszabályok a felsőoktatásról szóló, évi CXXXIX. törvény (a tov

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a vonatkozó jogszabályok a felsőoktatásról szóló, évi CXXXIX. törvény (a tov III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj I. A pályázó adatai: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pályázati űrlap 1 Feladási határidő:2010. február 19. péntek Cím:7632. Pécs, Berek utca 15. PTE ETK DJKB

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

III. RÉSZ HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK

III. RÉSZ HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK III. RÉSZ HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK 1. fejezet Az államilag támogatott és költségtérítéses, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendje.

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. III. Hallgatói Követelményrendszer

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. III. Hallgatói Követelményrendszer SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE 105. -hoz Eljáró testületek (1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2009. Bevezetés A Szent István Egyetem (a

Részletesebben

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV Tisztelt Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága! Alulírott (név),. (NEPTUN azonosító), (értesítési

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK 2014/15-ös tanév őszi félévének Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az 51/2007.

Részletesebben

A Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel

A Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata Pécs 2007 2015. január 1. napjától hatályos változat 1 A Pécsi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben