TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010. (VI. 17.), az 690/2010. (X. 14.), a 722/2011. (II. 17.), a 821/2012. (V. 17.), a 841/2012. (X. 11.) TF KT sz., a 860/2012. (XII. 20.) TF KT sz., a 862/2013 (II. 21.) TF KT sz. és a 901/2013. (V. 16.) TF KT határozataival Budapest 2013.

2 1. Általános rendelkezések (1) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Testnevelési és Sporttudományi Kar (a továbbiakban: kar) Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat Kari Választmányával (a továbbiakban: HÖK) egyetértésben a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: nftv.), a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: ftv.), továbbá a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), valamint a Szenátus által 105/2008. (X.30.) sz. határozattal elfogadott Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási szabályzata alapján a kar hallgatói részére nyújtható támogatásokról, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítésekről a következő Kari Szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja. (2) A szabályzat hatálya kiterjed a kar valamennyi szervezeti egységére, a kar összes oktató, kutató, és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára, valamint a karral hallgatói jogviszonyban álló személyekre. A karral más jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre a szabályzat hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki. (3) A hallgató szociális alapú ösztöndíjat, illetve doktorandusz ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. (4) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (5) Tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. 2. A hallgatók finanszírozási státusza (1) A karon a hallgatók finanszírozási státusza lehet: államilag támogatott vagy költségtérítéses, mindazon hallgatók esetében, akik a 2012/2013. tanévet, illetve a Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: nftv.) hatályba lépését követően létesítenek jogviszonyt finanszírozási státuszuk lehet: magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges. (2) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. 2

3 3

4 (3) Az nftv. hatályba lépését követően a törvény 47. (7) bekezdése értelmében a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén, a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. (4) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül a 2. (2) bekezdés figyelembe vételével a) az államilag finanszírozott képzésre felvett, és aa) január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonyának keretében tanulmányainak befejezéséig, ab) az 1997/1998-as tanévben január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, amennyiben aba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (a továbbiakban: első alapképzés), vagy abb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon első egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (a továbbiakban: első kiegészítő alapképzés), ac) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében aca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy acb) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy acc) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül, 4

5 ad) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, ada) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy adb) amennyiben e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy adc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy add) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül, ae) bármely szakon költségtérítéses képzésből az egyetem döntése alapján, az egyetemen már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban, valamint b) 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy az ftv. 55. (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben résztvevőnek. (5) Az egyetemen augusztus 31. előtt hallgatói jogviszonyt létesítő, államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatók esetében a finanszírozási státusz meghatározása esetén a 2. (4) adc) és 2. (4) add) pontok közül mindig a hallgató számára kedvezőbbet kell alkalmazni. (6) A 2. (4) b) szerinti hallgatók a további (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítése esetén is folytathatnak államilag támogatott képzést. (7) Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók szerződéséről a 2. számú melléklet rendelkezik. 5

6 3. Egyéni támogatási idő (1) A 2. (4) b) szerinti hallgatók államilag támogatott képzésben tizenkét féléven át folytathatnak tanulmányokat a felsőoktatásban (a továbbiakban: egyéni támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az egyéni támogatási időbe be kell számítani minden megkezdett államilag támogatott félévet, kivéve, ha a kar Tanulmányi és vizsgabizottsága (a továbbiakban: TVB) a hallgató kérelmére, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) 7. (9) bekezdése alapján utólagosan szünetelteti a hallgató hallgatói jogviszonyát. (2) A fogyatékossággal élő hallgató kérésére a kar Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága az intézményi fogyatékos hallgatókat segítő koordinátor véleményének figyelembe vételével meghozott döntése alapján a fogyatékossággal élő hallgató egyéni támogatási ideje legfeljebb 4 félévvel megnövelhető. (3) A részidős képzésben résztvevők, valamint a távoktatású képzésben résztvevők egyéni támogatási ideje az azonos képzésben résztvevőkre egységesen a kar dékánjának döntése alapján az ftv. szerint legfeljebb 4 félévvel meghosszabbítható. (4) Az államilag támogatott PhD vagy DLA képzésben (a továbbiakban: doktori képzés) részt vevő hallgató egyéni támogatási ideje további 6félévvel meghosszabbítható. (5) A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 10 félévet. (6) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó hallgató egyéni támogatási ideje 2 félévvel megnő, ha korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt, és államilag támogatott mesterképzésre vették fel. (7) Ha a 2. (4) b) szerinti hallgató kimerítette a rendelkezésére álló egyéni támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. (8) Az egyéni támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor 1 félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb 3. félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. 6

7 4. Homogén hallgatói csoportok (1) Jelen szabályzat vonatkozásában a hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szól. (2) A homogén hallgatói csoportok kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett továbbá kizárólag tanulmányi eredményeket mérjenek össze. Az így kialakított homogén hallgatói csoportok minimális létszáma 15 fő. (3) Homogén hallgatói csoportokat szakon, szakirányon belül évfolyamonként kell kialakítani. (4) Homogén hallgatói csoportok kialakításánál a legalább 70%-ban azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett tanulmányi eredmények mérhetők össze. (5) A homogén hallgatói csoportok kialakításának módját a HÖK határozza meg, és hozza nyilvánosságra legkésőbb az adott félévet megelőző szorgalmi időszak kezdetéig. 5. Hallgatói juttatások jogcímei (1) A rendeletben rögzített hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források felhasználási jogcímei: (a) teljesítmény alapú ösztöndíj, aa) ab) ac) tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, (b) szociális alapú ösztöndíj: ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, 7

8 be) alaptámogatás, bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, (c) doktorandusz ösztöndíj, (d) egyéb, saját bevétel terhére adható ösztöndíj, (e) az intézményi működési költségek finanszírozására, ea) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, eb) ec) ed) ee) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, kollégium fenntartása, működtetése, kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, a hallgatói önkormányzat működésének támogatása. (2) A hallgatók támogatásai közül a kar az 5. (1) a), 5. (1) b), 5. (1) c) szerinti támogatásokat pénzbeli támogatásként bocsátja a hallgatók rendelkezésére. (3) Az 5. (1) a), 5. (1) ba), 5. (1) bc), 5. (1) bd), 5. (1) c) szerint meghatározott ösztöndíjakat havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. (4) A kartól a hallgatók hallgatói jogviszonyukra tekintettel juttatásokban kizárólag a 5. (1) szerint rögzített jogcímeken részesülhetnek. 6. Hallgatói juttatások előirányzat keretösszegének jogcímek szerinti felosztása és forrásai (1) Az 5. (1) aa) és 5. (1) ac) szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a karral hallgatói jogviszonyban álló hallgatók után biztosított, az ftv (3) a) szerinti támogatás (a továbbiakban: hallgatói normatíva) legfeljebb 64%-át. (2) Az 5. (1) ab) szerint kell felhasználni az ftv (3) bekezdésének f) szerinti támogatás teljes intézményi összegét. 8

9 (3) Az 5. (1) ba és bb), az 5. (1) be), valamint január 31-től az 5. (1) bf) szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók után biztosított: a) a hallgatói normatíva legalább 20%-át, továbbá b) az ftv (3) c) szerinti támogatás (továbbiakban: lakhatási támogatás normatívája) legalább30%-át, és c) az ftv (3) e) szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva) 56%-át. (4) Az 5. (1) ea) szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva intézményi összegének 24%-át. (5) Az 5. (1) eb) szerint a kari hallgatói önkormányzat egyetértésével kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva intézményi összegének 20%-át. (6) Az 5. (1) ec) szerint kell felhasználni az ftv (3) b) szerinti támogatás teljes intézményi összegét. (7) Az 5. (1) ed) szerint kell felhasználni lakhatási támogatás normatívája intézményi összegének legfeljebb 70%-át. (8) Az 5. (1) ee) szerint kell felhasználni a hallgatói normatíva intézményi összegének 1%- át. (9) A hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források jogcímek szerinti előzetes felosztásáról a HÖK elnöksége dönt legkésőbb a tanulmányi időszak 5. hetének végéig. (10) A hallgatók számára a 6. -ban felsorolt keretek terhére nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások igénybevétele feltételeinek megállapításánál a HÖK egyetértési jogot gyakorol. (11) A havonta folyósítandó juttatások kifizetéséről a szorgalmi időszak első hónapjának kivételével legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell intézkedni. 7. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (1) A hallgatók juttatásaival illetve a juttatások keretösszegeivel és forrásaival kapcsolatos egyes feladatok bonyolítására a Kar Működési Rendjének 1. számú melléklete alapján a karon Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: SZEB) működik. 9

10 (2) A SZEB összetétele: a) Elnöke a kar oktató tagjai közül a Kari Tanács által 3 évre választott oktató, b) Alelnöke a SZEB hallgató tagjai közül a HÖK elnöke által 1 évre megbízott hallgató. c) Tagjai: ca) cb) cc) cd) a SZEB elnöke és alelnöke, HÖK elnöke által 1 évre megbízott 4 hallgató, a Tanulmányi Osztály vezetője által delegált 1 munkatárs, a gazdasági igazgató által delegált 1 munkatárs. (3) A SZEB feladatai: a) a hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó pályázati hirdetményének előkészítése, b) a pályázatok meghirdetése a HÖK elnöksége által történt jóváhagyást követően, c) a beérkezett pályázatok előkészítése, javaslattétel a támogatások összegére és azok továbbítása a gazdasági igazgatóhoz, d) nyilvántartás vezetése, amely tartalmazza a javasolt és a SZEB és a gazdasági igazgató által jóváhagyott összegeket, e) a SZEB dönt minden olyan a hallgatók juttatásait érintő kérdésben, melyet a szabályzat nem utal más bizottság hatáskörébe, f) előkészíti jelen szabályzat módosítási javaslatait, g) munkájáról folyamatosan tájékoztatja az egyetem polgárait. (4) A SZEB működésének törvényességi felügyeletét a kar tanulmányi dékánhelyettese látja el. Ha a SZEB jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sért, működését a kar tanulmányi dékánhelyettese felfüggeszti. 8. Tanulmányi ösztöndíj (1) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek tanulmányi eredményük alapján. (2) Tanulmányi ösztöndíjra legalább a hallgatói normatíva kari létszámarány alapján számolt összegének 50%-át kell felhasználni. 10

11 (3) Tanulmányi ösztöndíjban a kar tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesíthető. (4) Tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamra adható. Mértékének kiszámítási módját az 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésékor a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni a jelen szabályzat 4. -a szerint. (6) A tanulmányi ösztöndíjhoz rendelkezésre álló keretösszeget az (5) pont figyelembevételével a homogén hallgatói csoportok között létszámarányosan kell szétosztani. (7) A tanulmányi ösztöndíj összegét az előző aktív félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a) biztosítani kell a 8. (3) pont szerinti feltétel homogén hallgatói csoportok közötti arányos elérésére; b) a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen; c) az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva legalább 5%-át. (8) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a súlyozott átlag. A hallgatókat homogén hallgatói csoportonként az előző aktív félévben elért súlyozott átlaguk szerint kell rangsorolni. Tanulmányi ösztöndíjban csak olyan hallgató részesülhet, aki a megelőző az ösztöndíj számítása során alapul vett félévben legalább a mintatantervben meghatározott, kötelező tárgyakból teljesítendő kreditértéknek megfelelő kreditértékű tárgyat teljesített. (9) A súlyozott tanulmányi átlag (SÁ) meghatározása: Krt J t SÁ =, Kr t ahol Kr t egy adott, a hallgató által felvett tárgy kreditértéke, J t az abból kapott érdemjegy. A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag meghatározásánál a felvett, de nem teljesített tárgy érdemjegyét elégtelennek kell tekinteni. (10) A karra első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. 11

12 (11) A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséhez szükséges adminisztratív teendők elvégzése a kar Tanulmányi Osztályának feladata. Az odaítéléshez szükséges adminisztratív teendőnek minősül különösen: a) a homogén hallgatói csoportok kialakítása évfolyamonkénti, azon belül pedig szakonkénti illetve szakirányonkénti bontásban, b) a homogén hallgatói csoportokon belül a hallgatók rangsorolása, c) a tanulmányi ösztöndíj esetében a rendelkezésre álló keretösszeg elosztása a 6. -ban leírtak szerint, d) a HÖK írásban történő tájékoztatása a regisztrációs hetet követő munkanapon a tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók számáról, a juttatásának mértékéről, illetve a meghatározott évfolyamon belüli szak illetve szakirány átlagáról. (12) Más felsőoktatási intézményből (karról, szakról) átvett hallgató tanulmányi eredményének megállapításakor az ott elért eredményt kell figyelembe venni. Más tekintetben az elbírálás szabályai azonosak a fogadó intézmény hallgatóira vonatkozó szabályokkal. (13) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. (14) A HÖK az elosztás további elveit, az eljárás menetét és határidejét az adott tanév végéig meghatározza és nyilvánosságra hozza. (15) A tanulmányi ösztöndíjról információs csatornáin keresztül a Tanulmányi Osztálytól kapott információk alapján a HÖK ad tájékoztatást. 9. Intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj (1) Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet. (2) Az intézményi szakmai tudományos, közéleti ösztöndíj kerete az ftv (3) a) szerinti támogatás intézményi összegének legalább 5%-a. A keret felosztásáról, valamint az önálló pályázatok elbírálásáról a pályázatok elbírálását követően, a HÖK előterjesztése alapján a gazdasági igazgató jóváhagyásával a SZEB dönt. (3) A tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj egy tanulmányi félévre adható, mely havonta folyósított juttatás. 12

13 (4) Juttatásban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonyú hallgató, aki a) kiemelkedő közéleti tevékenységet végez, b) kiemelkedő szakmai tevékenységet végez, c) kiemelkedő kulturális közösségi munkát végez, d) kiemelkedő tudományos tevékenységet végez, e) kiemelkedő sport- és szabadidős tevékenységet végez. (5) Az intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj keret 10%-a elkülönítendő a demonstrátori tevékenység díjazására. A demonstrátori pályázatok elbírálásának rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az ösztöndíjról a HÖK ad tájékoztatást. (7) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat kizárólag pénzbeli támogatásként, havonta kell biztosítani a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig. (8) A Hallgatói Önkormányzat munkájában részt vevő hallgatók tevékenységük alapján részesülhetnek intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíjban. Az ösztöndíjak mértékét a HÖK elnökének előterjesztése alapján a SZEB határozza meg. 10. A hallgatók szociális helyzetének megítélése (1) A karon állandó bizottságként a hallgatók szociális helyzetének megítélésére a SZEB működik. (2) A szociális alapú ösztöndíjak odaítélésének eljárásrendjét, a hallgatók szociális helyzetét meghatározó pontrendszert, továbbá a pályázati feltételeket a 4. sz. melléklet részletezi. (3) Kérelme esetén a hallgató szociális helyzetét a kari Hallgatói Ösztöndíj Bizottság bírálja el, a 4. sz. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján. Ezen elbírálás eredménye szerint kell megítélni a hallgató szociális helyzetét a részben vagy teljes egészében a szociális helyzet alapján jelen, vagy más egyetemi szabályzat szerint megítélt juttatások és kedvezmények esetén. (4) A SZEB a kiemelten rászoruló hallgatót kérelmére az I., illetve II. rászorultsági csoportba sorolja. A besorolás kizárólag az adott félévre érvényes. 13

14 (5) Kiemelten rászoruló hallgatónak az minősíthető, akit a 4. mellékletben található pontrendszer alapján és a rendelkezésre álló keretösszegtől függően a megállapított egy főre eső nettó jövedelemnél kisebb vagy egyenlő egy főre eső nettó jövedelemmel rendelkezik. (6) Az I. rászorultsági csoportba tartozik az a hallgató, aki a 4. sz. mellékletben meghatározott módon igazolja, hogy a) fogyatékossággal élő, vagy b) egészségi állapota miatt rászorult, vagy c) halmozottan hátrányos helyzetű vagy d) családfenntartó, vagy e) nagycsaládos, vagy f) árva. (7) A II. rászorultsági csoportba tartozik az a hallgató, aki a 4. sz. mellékletben meghatározott módon igazolja, hogy a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. 11. Alaptámogatás (1) Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával leadott kérelmére jogosult, amennyiben a 10. (6)-(7) pontokban meghatározott rászorultsági csoportok valamelyikébe tartozik. (2) Az alaptámogatás összege a) teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 50%-a, b) teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 75%-a. 14

15 (3) Az alaptámogatás odaítélésének eljárásrendjét, a hallgatók szociális helyzetét meghatározó pontrendszert, továbbá a pályázati feltételeket a szociális alapú ösztöndíjak odaítélésének eljárásrendjéről, a hallgatók szociális helyzetét meghatározó pontrendszerről, továbbá a pályázati feltételekről szóló 4. sz. melléklet részletezi. 12. Szakmai gyakorlati ösztöndíj (1) Az 5. (1) bf) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. (2) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. (3) A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. (4) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. 13. Rendszeres szociális ösztöndíj (1) Az a hallgató minősíthető rendszeres szociális ösztöndíjra jogosultnak, aki az adott félévre rendelkezésre álló keretösszegtől függően: a) a megállapított a 4. mellékletben található pontrendszer alapján rangsorolható pályázatot adott be a HÖK-höz, és b) a keretösszegtől függően a HÖK által megállapított egy főre eső nettó jövedelemnél kisebb vagy egyenlő egy főre eső nettó jövedelemmel rendelkezik. (2) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, melynek legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 5%-a. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és az I. rászorultsági csoportba tartozik. 15

16 (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és a) a II. rászorultsági csoportba tartozik, b) a 5. (1) bd) pontban meghatározott ösztöndíjban részesül. (5) A pályázati feltételeket a kar honlapján kell nyilvánosságra hozni. (6) A rendszeres szociális ösztöndíjról a HÖK ad tájékoztatást. 14. Rendkívüli szociális ösztöndíj (1) Rendkívüli szociális ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. (2) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével. (3) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a Hallgatói Ösztöndíj Bizottságához kell eljuttatni, amely azt, a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül, illetve a tanévenként, meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el. (4) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő 8 munkanapon belül intézkedni kell. (5) A rendkívüli szociális ösztöndíjról a HÖK ad tájékoztatást. 15. Bursa Hungarica ösztöndíj (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. 16

17 (2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. (3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj települési önkormányzati részére a hallgatók a vonatkozó jogszabály szerint jogosultak. 16. A szakkollégiumi férőhelyek besorolása és díjai (1) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni. (2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsődlegesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. (3) A besorolás felülvizsgálatát minden év május 30-ig, a HÖK egyetértésével, az illetékes kari szervezeti egységek végzik. (4) Az egyes férőhelyek besorolásáról a kar dékánja és a hallgatói önkormányzat közötti, a tanév kezdetét megelőző május 30-ig megkötendő megállapodás rendelkezik, azzal, hogy a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férőhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 3, vagy annál több fő kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem volt felújítva; b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, ha egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést; c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést; d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férőhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 főnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 10 éven belül volt felújítva. 17

18 (5) A kollégiumi díj havi összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók és az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint az intézményi kollégiumi normatíva éves összegének a) az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a; b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a; c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a; d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a. (6) A megállapított díjakat az érintettek számára június 3-ig közzéteszik. (7) A kollégiumi díjak havi összegéről a 7. számú melléklet rendelkezik. 17. Szakkollégiumi helyek bérlése (1) Kollégiumi férőhelyek bérlésére és működtetésre az ftv (3) c) pont szerinti lakhatási támogatás intézményi összegének legfeljebb 70%-a használható fel. (2) A karon lakhatási támogatásként rendelkezésre álló összeg legfeljebb 70%-a kollégiumi felújításra illetve szükség esetén kollégiumi helyek bérlésére fordítható. A kollégium bérléséről a HÖK egyetértésével a dékán dönt. (3) Jelen szabályzat 15. (1)-(4) bekezdésének alkalmazása során felújítás minden olyan beruházás, amely a kollégium összértékéhez képest meghatározó költségráfordítás során a kollégiumi lakhatási körülményeket javítja, kivéve a kollégium állagmegőrzését célzó ráfordítást. (4) A bérleménynek meg kell felelnie a kollégiumokkal szemben támasztott követelményeknek, és biztosítani kell a rendelet 23. -ában feltüntetett alapszolgáltatásokat. (5) A szükséges kollégiumi férőhelyek bérlésénél, a kollégium felújításánál és a kollégiumi férőhelyek bővítésénél a HÖK-nek egyetértési joga van. 18. Doktorandusz ösztöndíj (1) Doktorandusz ösztöndíjban kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet. 18

19 (2) A doktorandusz ösztöndíj éves összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával. (3) Az aktív félévre bejelentkezett doktoranduszok számára havonta az éves összeg egy tizenketted részét kell kifizetni. (4) A doktorandusz ösztöndíjat kizárólag pénzbeli támogatásként, havonta kell biztosítani a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig. 19. A köztársasági ösztöndíj (1) Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. (2) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (3) Köztársasági ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a két szemeszter alatt legalább 55 kreditpontot szerzett. (4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. (5) A köztársasági ösztöndíj pályázat-elbírálási rendjét az egyetem Szenátusának 87/2007. (VI. 28.) számú határozatával elfogadott A köztársasági ösztöndíj elbírálási rendjének és feltételeinek intézményi szabályzata tartalmazza. 20. Kulturális és sporttevékenység támogatása (1) Kulturális- és sporttevékenység támogatására az ftv (3) e) szerinti támogatás intézményi összegének 20%-a használható fel. (2) Kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, életviteli és tanulmányi életviteli tanácsadás. (3) Sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. 19

20 (4) A támogatás pályázat útján nyerhető el. Pályázatot hallgatók nyújthatnak be. A pályázatot 1 hónappal az igénybevételt megelőzően kell benyújtani a HÖK-höz, amely dönt a támogatásról. 21. Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja (1) A külföldi állampolgárságú hallgatók részére a rendelet a alapján az emberi erőforrás miniszter miniszteri ösztöndíjat adományozhat. (2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a miniszter írja ki. (3) Amennyiben a pályázatot a rendelet értelmében a felsőoktatási intézménybe kell benyújtani, akkor a hallgatók tanulmányi eredménye alapján TVB végzi a pályázatok rangsorolását. (4) A miniszteri ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. (5) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a) a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói normatíva éves összege 15%-ának, b) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói normatíva éves összege 34%-ának, c) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének. 22. Jegyzet- előállításra, elektronikus tankönyvek, tanagyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése (1) Az ftv (3) e) szerinti támogatás intézményi összeg 24%-át az intézmény jegyzetek előállítására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja. (2) A felhasználásról a HÖK és az intézmény fogyatékos hallgatóit segítő koordinátora javaslatát figyelembe véve a dékán rendelkezik, aki évente írásban tájékoztatja a HÖK a felhasználásról. 20

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben