Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, 1989-2008"

Átírás

1 Lázár György 1 A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, A rendszerváltást megelőzően gyakorlatilag teljesen értelmetlen lett volna Magyarországon (és a többi volt szocialista országban is) munkaerő-piaci prognózisokat készíteni, hiszen a kereslet mindenkor pontosan kellett, hogy egyezzen a kínálattal. A munkaerő túlkínálatot a korábbi rendszer túlfoglalkoztatással, a termelékenység csökkentésével tüntette el. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban azonban egyre nyíltabbá lett a korábban hivatalosan nem létező, marginális munkanélküliség és a bekövetkező gazdasági válság jelentősen felgyorsította a munkanélküliek számának növekedését. Kezdetben még folytatódott a strucc-politika, munkanélküli segély helyett meghosszabbított felmondási időre fizetett bérről és újraelhelyezkedési támogatásról beszéltünk, de egyre nyilvánvalóbb lett, hogy ez a politika nem tartható tovább, elkerülhetetlen a munkanélküliség nyílt megjelenése és gyors növekedése. A rendszerváltással egyidőben, azzal gyakorlatilag párhuzamosan sikerült kialakítani és bevezetni Magyarországon a rövid távú munkaerő-piaci prognózisok rendszerét őszén egy világbanki projekt keretében egy négytagú magyar delegáció 2 látogatott meg több fejlett országot, egyebek között azzal a céllal, hogy megkeressük és tanulmányozzuk az egyes országokban alkalmazott rövid távú előrejelzési eljárásokat, majd ezt követően kiválasszuk, és hazai alkalmazásra adaptáljuk a legalkalmasabbnak ítélt módszereket. A meglátogatott országok közül - némi szerencsével - Svédországban találtuk meg a legígéretesebb megoldásokat, ahol a svéd munkaügyi szervezet (az AMS) évente kétszer végzett egy felmérést a svéd munkaadók körében, azzal a céllal, hogy az eredmények felhasználásával készítsenek egy-egy rövid távú előrejelzést, hogy az AMS fel tudjon készülni a következő évi feladatainak ellátására és a költségvetésének megtervezésére. 1 / Lázár György a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (és jogelődjei) Statisztikai és Elemzési Főosztályának a vezetője volt februárjától 2007 júniusáig. Az ő nevéhez fűződik a rövid távú munkaerő-piaci prognózisok kezdeményezése és bevezetése Magyarországon. 2 / A delegáció tagjai voltak: Dr. Munkácsy Ferenc (akkor a MÜM h. államtitkára, később az MKB humánpolitikai igazgatója), Váradi Béla (akkor minisztériumi főov., jelenleg a MOL humánpolitikai vezérigazgatóhelyettese), Dr. Simkó János ( akkor a BAZ megyei Munkaügyi Központ ig. helyettese) és Lázár György. A meglátogatott országok a következők voltak: Svédország, USA, Franciaország.

2 2 A tanulmányutak után azonnal megkezdtük a felkészülést a rövid-távú prognózis-felmérések hazai bevezetésére. Az országos bevezetést megelőzően két megye vállalkozott (Borsod és Csongrád) a módszer kipróbálására. A próba felmérések 1990 őszén és 1991 tavaszán zajlottak le, a svéd minta alapján készített rövid, körülbelül 3 oldalas kérdőív alkalmazásával. Az első magyar kérdőíveket és a felmérés során alkalmazandó módszertant Lázár György dolgozta ki. A kísérleti felmérések pozitív tapasztalatai alapján rendkívül gyorsan felkészültünk az országos bevezetésre októberében már sor került az első országos elmérésre, amikor 19 megyében és a fővárosban egyidejűleg megtörtént a felmérés, majd elkészültek a megyei/fővárosi és országos összefoglalók is. A felmérésben résztvevő kollégák felkészítése két lépésben történt. Az országos központban (a jelenlegi Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogelődjénél) megtörtént a megyei/fővárosi prognózis-felelősök felkészítése és elkészült az a módszertani útmutató, amely részletesen ismertette a személyes lekérdezést végző kollégák feladatait, az eredmények kiértékelésének módszereit és az elkészítendő prognózisösszefoglalók tartalmát is. A munkában résztvevő többi kolléga felkészítését a prognózis felelősök biztosították. A megyei munkaügyi központokban és a kirendeltségeken dolgozó kollégák az újszerű feladatot nagy lelkesedéssel végezték és nagyon hamar beletanultak. Kialakult egy egészséges verseny is, hogy ki tud jobb, pontosabb megyei prognózist készíteni és ki tud jobb, tartalmasabb prognózis-összefoglalót, elemzést írni. Mire az országos bevezetés megtörtént, már viharos gyorsasággal nőtt a munkanélküliek száma. Az januári népszámlálás szerinti mintegy 100 ezres szám három év alatt kb. hatszorosára nőtt és elején a tendenciák továbbvezetésével kalkuláló elemzők az év végére már 1,5 milliós munkanélküliséget jósoltak. Ilyen körülmények között került sor az márciusi prognózis-felmérésre, amelyet közvetlenül megelőzően az februári zárónapon már meghaladta a 700 ezret a regisztrált munkanélküliek száma. A szakértők 1 1,5 milliós előrejelzéseivel szemben az márciusi prognózis-felmérés eredményeinek országos összesítése, többek nagy meglepetésére csak ezres előrejelzést mutatott az év végére. Még nagyobb volt azonban a meglepetés, amikor bejött ez a prognózis, sőt az év végére már némi csökkenés mutatkozott a februári csúcshoz képest a regisztrált munkanélküliek számában. Igaz, hogy a magyar gazdaság akkori állapotában mi csak háromnegyed éves prognózisra mertünk vállalkozni, ellentétben a mintául szolgáló

3 3 svédekkel, ahol egy és negyedév volt a prognózis időhorizontja, viszont egy sokkal stabilabb gazdaságban. A 90-es évek elején Magyarországon a vállalkozások vezetői azt mondták, hogy 3 napra sem látnak előre és ennek ellenére ebben a nagyon nehéz időszakban a ¾ éves előrejelzések, amit 3-4 ezer munkaadó megkérdezése alapján készítettünk, kitűnően beváltak. Fontos esemény volt a rövid távú prognózisaink fejlődésében, hogy 1993-tól bekapcsolódott a munkába dr. Székely Judit 3. Az ő irányítása alatt mind komplexebb lett a prognózis, a kérdőívek kiegészültek a vállalati gazdálkodás egészére és a vállalatok konjunkturális helyzetére vonatkozó kérdésekkel. Ennek megfelelően a kérdőívek fokozatosan hosszabbak lettek, az eredeti három oldalas kérdőív végül 7-8 oldalasra hízott. Ugyanakkor nagy előnye volt ennek a fejlesztésnek, hogy a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó kérdések immár nem a levegőben lógtak, hiszen a munkaerővel való gazdálkodás természetesen szorosan összefügg a vállalkozások termelési és pénzügyi gazdálkodásának eredményességével és kilátásaival. A 90-es évek végén már rá sem lehetett ismerni a magyar prognózis-felmérésben az ötletadó svéd mintára. Ezt az akkoriban hozzánk látogató svéd szakértők is megjegyezték, akik igen nagyra értékelték az általunk kialakított és működtetett módszertant. A prognózis-felmérésünk egyik legfontosabb jellemzője kezdettől fogva a személyes megkérdezésen alapuló módszer volt. Ez természetesen hatalmas mennyiségű munkát jelent, amit a Foglalkoztatási Szolgálat szakemberei egész 2003-ig évente kétszer (és azóta évente egyszer) végeztek el munkaköri feladatként. A másik fontos sajátosság - különösen a magyar gazdaságnak ebben a nagyon nehéz időszakában - a felmérések félévenkénti megismétlése volt. A gyors ismétlés egyrészt nagyon gyors kontrollt jelent az előző előrejelzéshez képest, másrészt azt, hogy az egyes előre nem látható világgazdasági események hatásával nagyon gyorsan lehet számolni így, és korrigálni a korábbi előrejelzéseket. 3 / Akkoriban Székely Judit elemző közgazdászként dolgozott a Statisztikai és Elemzési Főosztályon. Néhány évvel később az OMK főigazgatójának tanácsadója lett, majd főigazgató-helyettes illetve igazgató az átalakult Munkaügyi Módszertani Központnál. Ezt követően a Munkaügyi Minisztériumban kezdett dolgozni, ahol előbb főcsoportfőnök, majd helyettes államtitkár lett, de mindezek közben is foglalkozott a prognózissal és egészen 2003-ig ő készítette az országos összefoglaló elemzést. Jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára, és bár munkája és elfoglaltsága már nem engedi meg, hogy személyesen készítse az összefoglaló elemzéseket, a munka irányításában továbbra is aktív részt vállal.

4 4 Harmadik fontos módszertani jellemzője ezeknek a felméréseknek a rétegzett mintavétel. Abból a felismerésből kiindulva, hogy teljes képtelenség lenne minden munkaadót megkérdezni, sőt, igazán reprezentatív mintákat sem lehet venni (amelyek a kisebb területi egységekre és ágazatokra is reprezentatívak lennének), kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a legnagyobb cégeket lehetőleg teljeskörűen bevegyük a mintába, majd a kisebb létszámkategóriákba tartozó cégek felé haladva fokozatosan csökkenő mintavételi arányokkal dolgozzunk. Ennek nagy előnye, hogy így lehet egy viszonylag kisebb mintával a legnagyobb foglalkoztatotti létszámot átfogni, ugyanakkor a mintavételi módszer miatti torzítás jórészt kiküszöbölhető azzal, hogy a mintavételi arányok reciprokával, mint súlyokkal, létszámnagyság-kategóriánként differenciált teljeskörűsítést alkalmazunk. A kizárólag statisztikai céllal készülő felmérésekhez képest a munkaerő-piaci prognózisnak van egy sajátossága: nevezetesen az, hogy a kérdezőbiztosok a munkaügyi szervezet munkatársai nemcsak kérnek információkat, hanem adnak is. Tájékoztatják a munkaadókat az ÁFSZ szolgáltatásairól, a munkaadók által igénybe vehető támogatásokról és igény esetén a rendelkezésre álló szabad munkaerőről. Szükség esetén ismertetik a különböző aktív eszközök alkalmazásának jogszabályi és egyéb feltételeit is. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kezdettől fogva nem az volt az egyetlen célja, hogy régiónként és országosan számszerű előrejelzés készüljön a regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról. Nem túlzás azt mondani, hogy a további célok és a prognóziskészítés melléktermékei sokszor fontosabbak voltak, mint a számszerű előrejelzés. Az egyik legfontosabb melléktermék már a 90-es évek közepétől kezdve az úgynevezett szakmapozíciós mátrix 4. Ebben eleinte csak azt mutattuk ki, megyénként és országosan is, hogy mely szakmákban várhatók nagyobb arányú leépítések és melyekben várhatók jelentősebb bővítések. Emellett külön vizsgáltuk azt is, hogy milyen szakmákban keresnek a megkérdezett vállalkozások pályakezdőket. Később a vizsgálat kibővült a tartósan betöltetlen álláshelyekkel, majd azzal is, hogy milyen szakmákban jellemző a külföldi munkaerő alkalmazása. A kutatás-sorozat másik nagyon fontos melléktermékének az ÁFSZ kirendeltségei vállalati kapcsolatainak ápolását és fejlesztését tekinthetjük. Sajnos a kirendeltségeknek, számtalan egyéb feladatuk mellett, mind kevesebb idejük marad a rendkívül fontos vállalati 4 Az országos szakmapozíciós táblázatokat, amelyekre alapozva az úgynevezett munkaerő-piaci barométer készül, kezdettől fogva Príma Vilmosné állította össze, akinek egyébként a prognózis felvételek országos koordinálásában is nélkülözhetetlen szerepe és elévülhetetlen érdemei vannak a kezdetektől fogva.

5 5 kapcsolattartásra. Az évente kétszeri illetve most már csak egyszeri kötelező személyes megkeresés sokszor az egyetlen alkalom arra, hogy a szervezet fontos ügyfeleivel találkozzanak és a prognózis felmérés ürügyén megbeszéljék a mindkét felet érintő fontos ügyeket, egyebek között a vállalkozások munkaerő igényeit is. Végül talán kissé meglepő, de az egyik legfontosabb melléktermék a munkaadókkal jól kommunikáló sok-sok munkatárs kiképzése, és a kitűnő prognózis összefoglalókat készítő, folyamatosan fejlődő szakemberek az egyes megyékben és régiókban. Ugyanis sok igazság van abban az ismert mondásban, hogy a kutatás fő terméke maga a kutató, vagyis az az ember, aki a kutatások sorozatán keresztül megedződve és folyamatosan fejlődve mindinkább alkalmassá válik arra, hogy a jövőben felmerülő problémákat is meg tudja oldani. A központilag kialakított módszertan, az országosan egységes kérdőív és a megyei összefoglalók egységes váza mellett fontos szerepe és tere maradt az egyéni kezdeményezéseknek is. Kezdettől fogva a megyei szakértők feladata és felelőssége volt a minta kiválasztása (az egységes elvek betartásával) és bizonyos mértékig az összefoglaló prognózis elkészítésének módszere is. Egyes megyék a teljes sokaságra súlyozást ágazatonkénti súlyokkal oldották meg, mások a létszámnagyságot vették alapul, de olyanok is voltak, akik mind a két módszert használták és összehasonlították a két eljárás eredményeit. Olyan kolléga is akadt, aki nem elégedett meg azzal, hogy az időhorizont végére készítsen prognózist, hanem a teljes időintervallum minden egyes hónapjára készített előrejelzéseket és az idő előrehaladtával így folyamatosan tudta ellenőrizni az eredményeket. A prognózisaink kiváló beválásának eredményeként több neves hazai kutatóintézet elállt attól, hogy saját munkaerő-piaci előrejelzést készítsen. Ehelyett egyszerűen átvették a prognózis felvétel adatait és ezzel egészítették ki saját gazdasági előrejelzéseiket. Arra is hamar rájöttek sokan, hogy a prognózis felméréshez kapcsolt kiegészítő adatfelvételekkel rendkívül egyszerűen, gyorsan és olcsón lehet több ezer vállalattól hasznos információkat kapni az őket érdeklő témakörökben ig a következő fontosabb kiegészítő felvételek, kérdőívblokkok kapcsolódtak a prognózis felmérésekhez: márciusában Tímár János professzor és munkacsoportja javaslatára készült kiegészítő kérdőív, amelynek célja a különböző foglalkozási csoportok jövőbeli keresletének vizsgálata volt, az általuk készített közép- illetve hosszú-távú előrejelzés megalapozásához;

6 márciusában munkaügyi kutatók szervezettséggel kapcsolatos kérdései; szeptemberében a vállalkozási helyzetre és a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó kérdőív blokk; márciusában a KSH kérésére az Eurostat-nak a vállalatoknál folyó képzési tevékenység megismerésére vonatkozó kérdőíve (CVTS= Continuous Vocational Training Survey); őszén a BME ifjúsági szervezetének kiegészítő kérdőíve, amely a műszaki végzettségű fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megismerését célozta; szeptemberében a szakképzettek rövid-, közép- és hosszútávon várható munkaerő-piaci keresletét szakma (FEOR számok) mélységben felmérő kérdőív blokk; szeptemberében a KSH kérésére az Eurostat üres álláshelyek adatfelvétel (Vacancy Survey) kérdőíve, amely az adatgyűjtés első próbafelvételét is jelentette. - a szeptembertől februárig végrehajtott felvételhez ágazatonként más-más kiegészítő kérdőív készült, amelyek az egyes ágazatokra jellemző foglalkozások szerint tudakolták a munkaerő-piac rövid- és középtávú keresletét; őszén bekerültek a felvételbe az MKIK GVI konjunktúra kérdései és a tanulószerződésekre vonatkozó kérdések. Ezek a kiegészítő kérdések később megjelentek a és októberi adatfelvételek kettébontott adatlapjain is. A fél évig elhúzódó őszi felvétel volt az egyik oka annak, hogy sajnos elmaradt a márciusi felmérés. A legközelebbi adatfelvételre 2004 őszén került sor, s ezt az apropót használtuk fel arra, hogy átálljunk az évente egyszeri, őszi prognózis-felmérésre. Ezzel egyidejűleg természetesen az időhorizontot is ki kellett tolni, így azóta nem a következő háromnegyed évre vonatkozóan, hanem egy és negyed évre vonatkozóan kérdezzük a vállalatok foglalkoztatási terveit. Emiatt természetesen csak ritkábban lehet korrigálni az előrejelzéseket, viszont megmaradt bizonyos mértékig az, hogy két egymást követő felvétel időhorizontja részben átfedi egymást, hiszen az egyes évek október hónapjában nem csak a következő évre vonatkozóan tartalmaznak kérdéseket, hanem a tárgyévben várhatóan is, ami értelemszerűen egyben kontrollját jelenti az előző év októberében készült előrejelzéseknek.

7 7 A évi átállást két egymástól teljesen független dologgal lehet indokolni (az elhúzódó őszi felvételen kívül): - A 90-es évek elejéhez képest konszolidálódott a magyar gazdaság, így már nem elképzelhetetlen, hogy fél évvel hosszabb időhorizontra vonatkozó kérdések is értelmesek legyenek. - Egy EU-s twinning projekt keretében, egy dán szakértő javaslata alapján, 2003-tól beindult egy negyedévenkénti úgynevezett munkaerő-gazdálkodási felmérés, előbb csak a projektben résztvevő 20 kirendeltségnél, majd fokozatos bővülés után 2005 januártól már az ország valamennyi kirendeltségi körzetében. Az egylapos, egyszerű kérdőívvel dolgozó negyedéves felmérés mellett túlzás lett volna félévenként egy jóval nagyobb felmérést is lebonyolítani. Érdekességképpen érdemes elmondani, hogy az őszén Svédországban látott félévenkénti felmérésre néhány évvel később egy dániai tanulmányút során azt hallottuk a dán szakértőktől, akik már akkor is sok-sok éve végeztek negyedévenkénti felméréseket, hogy a svédek tőlük vették az ötletet, csak átállították félévenkéntire. Ezek után most ott tartunk Magyarországon, hogy a svédektől vett ötlet alapján készülnek - csak most már évenként - a prognózis-felmérések és ezzel párhuzamosan - dán mintára - a sokkal egyszerűbb negyedévenkénti felmérések is. A negyedévesnél az egylapos kérdőíven kívül jelentős könnyítés a kirendeltségeink számára az is, hogy ez nem személyes megkérdezésre épül, hanem on-line formában, és így nagymértékben automatizált. A 2004-ben bevezetett évenkénti prognózis-felvételekre, a Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés keretében, 2005-től az MKIK GVI-vel együttműködésben kerül sor. A őszi felvételnél még csak kiegészült a prognózis kérdőív a GVI kérdéseivel, és az országos elemzést a Minisztérium és a GVI szakértői is együtt készítették. A és évi prognózis-felvételeknél annyi változás történt, hogy a kérdezés átdolgozott, két részre bontott kérdőívekkel zajlottak le. A kérdőív első részét, amely lényegében tényadatokra (és majdnem tényadatokra) vonatkozik, a vállalatok töltik ki, a második rész, amely a cégvezetők várakozásaira, szándékaira vonatkozó kérdéseket tartalmazza, továbbra is személyeses kerül lekérdezésre.

8 8 A évi felvételt megelőzően valamennyi prognózis-felvételt (a két próbafelvételt nem számítva összesen 27 db-ot) a munkaügyi kirendeltségek rögzítették, és megyei szinten a megyei munkaügyi központok szakértői dolgozták fel, elemezték. A rögzítő programokat és a megyei feldolgozó programokat minden esetben Grad Sándor, az FSZH (illetve jogelődjei) informatikusa készítette. Ugyancsak az ő feladata volt az országos feldolgozások elkészítése is. A és a évi felvételnél, a két részre bontott kérdőíveken kívül, további fontos változások is történtek. - Az adatrögzítést és a feldolgozást a minisztérium megbízása alapján a GVI végezte; - A megyei illetve (2007-től) régiós feldolgozásokat a GVI az interneten bocsátotta a megyék, illetve a régiók rendelkezésére; - A GVI készítette el ezekben az években az országos feldolgozásokat és elemzéseket is; - A feldolgozásokon kívül a GVI kifejlesztett egy interaktív lekérdező rendszert is, Magyar Munkaerőpiaci Prognózis névvel (http://mmpp.hu), amelyen az adatfelvételek eredményei érhetők el bárki számára; - Az eredményeket az SZMM és a MKIK vezetése évente közös sajtótájékoztatón mutatja be. A 2005-től kezdődően az egyik legfontosabb változás az volt, hogy a GVI saját kérdezőbiztosai alkalmazásával sikerült jelentősen megnövelni a megkérdezett munkaadók számát, a korábbi cégről 2006-ban mintegy 6000-re, 2007-ben pedig már 8000-re. A GVI kérdezői zömmel mikro- és kisvállalkozásokat kerestek fel, jórészt a középmagyarországi régióban. Ily módon egyszerre két régi problémát is sikerült megoldani. Egyrészt jelentősen nőtt a kis cégek aránya a mintában, amelyek az alkalmazott mintavételi eljárás miatt eddig erősen alulreprezentáltak voltak, másrészt megoldódott az a korábbi nehézség, hogy Közép-Magyarországon (és ezen belül elsősorban a fővárosban) a munkaügyi központok és kirendeltségeik dolgozói az itt működő óriási számú vállalkozás miatt csak jóval kisebb mintavételi aránnyal tudtak dolgozni, mint a megyék általában. Fontos változás volt az is, hogy a minisztérium és a GVI javaslatára 2006-ban és 2007-ben is kimaradt a közös adatfelvételekből a költségvetési intézmények lekérdezése, azzal a megfontolással, hogy a költségvetési szférában végrehajtott illetve végrehajtandó leépítésekről e nélkül is pontos információink lesznek. Sajnos ez a feltevés 2006-ban nem

9 9 állta meg a helyét és 2007-ben is valószínűsíthető volt, hogy nem lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz, legalábbis nem a számunkra szükséges területi és ágazati részletezettségben. Ennek a problémának a megoldása érdekében az ÁFSZ 2007-ben úgy határozott, hogy egy kisebb adatfelvételt hajtunk végre a közszférában, mintegy 1000 intézmény megkérdezésével. Így a megyei és a régiós szinten elkészülő elemzések kiegészíthetők lesznek ennek eredményeivel. A GVI 2007-ben hozzáfogott az immár 16 éve készített prognózis-felvételek eredményeit tartalmazó hatalmas adatvagyon feldolgozásához és hozzáférhetővé tételéhez. Ennek a munkának az első eredményei megtalálhatók a Magyar Munkaerőpiaci Prognózis honlapján (http://mmpp.hu ). A kézirat lezárva:

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Az előrejelzés szempontjai 1. A munkapiac leírása és foglalkoztatási igények előrejelzése. 2. Az oktatási igények

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete A Diplomás Pályakövetés rendszere, működtetése KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Tartalom: 1.) Bevezető 2.) Intézményi

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján

Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Budapest, 2013 Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Busch

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Mag Kornélia Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, a területi adatok kincsestára Gödöllő, 2011. Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

n" - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály

n - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály "Virtuális utazás s a számok tengerén" n" - Online adatbázisok és s kiadványok a KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály www.ksh.hu 1996 óta van honlapunk Jelenlegi a 4. verzió Kinek

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról 2013. június

Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról 2013. június Mérési-értékelési csoport Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 6640 Csongrád, Dob utca 4-8. Beszámoló a mérési-értékelési csoport

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február A javuló és romló pozíciójú foglalkozások országosan és régiónként 2012-ben Országos helyzetkép A 2011. évben a munkaerőpiac tendenciáit

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről A gazdasági válság hatása a megye teljesítményére Az építőipar és a textilipar gyengülése folytatódott

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés 2008

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés 2008 Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés 2008 Budapest, 2008. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2012. MÁJUS 7. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Eredmények. 132fő 13% 58% 92 ügyfél 40 piackutató. Innováció kutatás 2015. NRC - Médiapiac. www.nrc.hu. tartja innovatívnak az online kutatást

Eredmények. 132fő 13% 58% 92 ügyfél 40 piackutató. Innováció kutatás 2015. NRC - Médiapiac. www.nrc.hu. tartja innovatívnak az online kutatást NRC - Médiapiac Innováció kutatás 2015 Innováció kutatás 2015 Eredmények 132fő 13% 58% 92 ügyfél 40 piackutató tartja innovatívnak az online kutatást szerint a mobilkutatás innovatív A kutatás célja Innovációs

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT SZERVEZETEIBEN FOLYÓ MINŐSÉGÜGYI FEJLESZTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT SZERVEZETEIBEN FOLYÓ MINŐSÉGÜGYI FEJLESZTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT SZERVEZETEIBEN FOLYÓ MINŐSÉGÜGYI FEJLESZTÉSRŐL Összeállította: Bartók Mónika, minőségirányítási koordinátor Nagy Eszter, minőségirányítási vezető 1. Előzmények

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2015

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2015 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2015 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2015, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Az alábbi összefoglaló az elemzés legfontosabb eredményeit és megállapításait tartalmazza.

Az alábbi összefoglaló az elemzés legfontosabb eredményeit és megállapításait tartalmazza. Készítette: Varga Katalin 2008. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ a magyarországi hőszivattyú-piacot bemutató elemzésről Az Energia Klub 2008. augusztusában végzett felmérést a hazai hőszivattyú-piacról, melynek

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra

A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra Tóth István János Semjén András (MTA KTI) Válság a munkapiacon és azután Szakmai konferencia, Szirák, 2010. november 5-6. Tartalom

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Előzetes eredmények a KTI kompetencia-adatfelvétel alapján Hermann Zoltán MTA KRTK KTI Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás Szirák,

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben