Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, 1989-2008"

Átírás

1 Lázár György 1 A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, A rendszerváltást megelőzően gyakorlatilag teljesen értelmetlen lett volna Magyarországon (és a többi volt szocialista országban is) munkaerő-piaci prognózisokat készíteni, hiszen a kereslet mindenkor pontosan kellett, hogy egyezzen a kínálattal. A munkaerő túlkínálatot a korábbi rendszer túlfoglalkoztatással, a termelékenység csökkentésével tüntette el. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban azonban egyre nyíltabbá lett a korábban hivatalosan nem létező, marginális munkanélküliség és a bekövetkező gazdasági válság jelentősen felgyorsította a munkanélküliek számának növekedését. Kezdetben még folytatódott a strucc-politika, munkanélküli segély helyett meghosszabbított felmondási időre fizetett bérről és újraelhelyezkedési támogatásról beszéltünk, de egyre nyilvánvalóbb lett, hogy ez a politika nem tartható tovább, elkerülhetetlen a munkanélküliség nyílt megjelenése és gyors növekedése. A rendszerváltással egyidőben, azzal gyakorlatilag párhuzamosan sikerült kialakítani és bevezetni Magyarországon a rövid távú munkaerő-piaci prognózisok rendszerét őszén egy világbanki projekt keretében egy négytagú magyar delegáció 2 látogatott meg több fejlett országot, egyebek között azzal a céllal, hogy megkeressük és tanulmányozzuk az egyes országokban alkalmazott rövid távú előrejelzési eljárásokat, majd ezt követően kiválasszuk, és hazai alkalmazásra adaptáljuk a legalkalmasabbnak ítélt módszereket. A meglátogatott országok közül - némi szerencsével - Svédországban találtuk meg a legígéretesebb megoldásokat, ahol a svéd munkaügyi szervezet (az AMS) évente kétszer végzett egy felmérést a svéd munkaadók körében, azzal a céllal, hogy az eredmények felhasználásával készítsenek egy-egy rövid távú előrejelzést, hogy az AMS fel tudjon készülni a következő évi feladatainak ellátására és a költségvetésének megtervezésére. 1 / Lázár György a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (és jogelődjei) Statisztikai és Elemzési Főosztályának a vezetője volt februárjától 2007 júniusáig. Az ő nevéhez fűződik a rövid távú munkaerő-piaci prognózisok kezdeményezése és bevezetése Magyarországon. 2 / A delegáció tagjai voltak: Dr. Munkácsy Ferenc (akkor a MÜM h. államtitkára, később az MKB humánpolitikai igazgatója), Váradi Béla (akkor minisztériumi főov., jelenleg a MOL humánpolitikai vezérigazgatóhelyettese), Dr. Simkó János ( akkor a BAZ megyei Munkaügyi Központ ig. helyettese) és Lázár György. A meglátogatott országok a következők voltak: Svédország, USA, Franciaország.

2 2 A tanulmányutak után azonnal megkezdtük a felkészülést a rövid-távú prognózis-felmérések hazai bevezetésére. Az országos bevezetést megelőzően két megye vállalkozott (Borsod és Csongrád) a módszer kipróbálására. A próba felmérések 1990 őszén és 1991 tavaszán zajlottak le, a svéd minta alapján készített rövid, körülbelül 3 oldalas kérdőív alkalmazásával. Az első magyar kérdőíveket és a felmérés során alkalmazandó módszertant Lázár György dolgozta ki. A kísérleti felmérések pozitív tapasztalatai alapján rendkívül gyorsan felkészültünk az országos bevezetésre októberében már sor került az első országos elmérésre, amikor 19 megyében és a fővárosban egyidejűleg megtörtént a felmérés, majd elkészültek a megyei/fővárosi és országos összefoglalók is. A felmérésben résztvevő kollégák felkészítése két lépésben történt. Az országos központban (a jelenlegi Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogelődjénél) megtörtént a megyei/fővárosi prognózis-felelősök felkészítése és elkészült az a módszertani útmutató, amely részletesen ismertette a személyes lekérdezést végző kollégák feladatait, az eredmények kiértékelésének módszereit és az elkészítendő prognózisösszefoglalók tartalmát is. A munkában résztvevő többi kolléga felkészítését a prognózis felelősök biztosították. A megyei munkaügyi központokban és a kirendeltségeken dolgozó kollégák az újszerű feladatot nagy lelkesedéssel végezték és nagyon hamar beletanultak. Kialakult egy egészséges verseny is, hogy ki tud jobb, pontosabb megyei prognózist készíteni és ki tud jobb, tartalmasabb prognózis-összefoglalót, elemzést írni. Mire az országos bevezetés megtörtént, már viharos gyorsasággal nőtt a munkanélküliek száma. Az januári népszámlálás szerinti mintegy 100 ezres szám három év alatt kb. hatszorosára nőtt és elején a tendenciák továbbvezetésével kalkuláló elemzők az év végére már 1,5 milliós munkanélküliséget jósoltak. Ilyen körülmények között került sor az márciusi prognózis-felmérésre, amelyet közvetlenül megelőzően az februári zárónapon már meghaladta a 700 ezret a regisztrált munkanélküliek száma. A szakértők 1 1,5 milliós előrejelzéseivel szemben az márciusi prognózis-felmérés eredményeinek országos összesítése, többek nagy meglepetésére csak ezres előrejelzést mutatott az év végére. Még nagyobb volt azonban a meglepetés, amikor bejött ez a prognózis, sőt az év végére már némi csökkenés mutatkozott a februári csúcshoz képest a regisztrált munkanélküliek számában. Igaz, hogy a magyar gazdaság akkori állapotában mi csak háromnegyed éves prognózisra mertünk vállalkozni, ellentétben a mintául szolgáló

3 3 svédekkel, ahol egy és negyedév volt a prognózis időhorizontja, viszont egy sokkal stabilabb gazdaságban. A 90-es évek elején Magyarországon a vállalkozások vezetői azt mondták, hogy 3 napra sem látnak előre és ennek ellenére ebben a nagyon nehéz időszakban a ¾ éves előrejelzések, amit 3-4 ezer munkaadó megkérdezése alapján készítettünk, kitűnően beváltak. Fontos esemény volt a rövid távú prognózisaink fejlődésében, hogy 1993-tól bekapcsolódott a munkába dr. Székely Judit 3. Az ő irányítása alatt mind komplexebb lett a prognózis, a kérdőívek kiegészültek a vállalati gazdálkodás egészére és a vállalatok konjunkturális helyzetére vonatkozó kérdésekkel. Ennek megfelelően a kérdőívek fokozatosan hosszabbak lettek, az eredeti három oldalas kérdőív végül 7-8 oldalasra hízott. Ugyanakkor nagy előnye volt ennek a fejlesztésnek, hogy a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó kérdések immár nem a levegőben lógtak, hiszen a munkaerővel való gazdálkodás természetesen szorosan összefügg a vállalkozások termelési és pénzügyi gazdálkodásának eredményességével és kilátásaival. A 90-es évek végén már rá sem lehetett ismerni a magyar prognózis-felmérésben az ötletadó svéd mintára. Ezt az akkoriban hozzánk látogató svéd szakértők is megjegyezték, akik igen nagyra értékelték az általunk kialakított és működtetett módszertant. A prognózis-felmérésünk egyik legfontosabb jellemzője kezdettől fogva a személyes megkérdezésen alapuló módszer volt. Ez természetesen hatalmas mennyiségű munkát jelent, amit a Foglalkoztatási Szolgálat szakemberei egész 2003-ig évente kétszer (és azóta évente egyszer) végeztek el munkaköri feladatként. A másik fontos sajátosság - különösen a magyar gazdaságnak ebben a nagyon nehéz időszakában - a felmérések félévenkénti megismétlése volt. A gyors ismétlés egyrészt nagyon gyors kontrollt jelent az előző előrejelzéshez képest, másrészt azt, hogy az egyes előre nem látható világgazdasági események hatásával nagyon gyorsan lehet számolni így, és korrigálni a korábbi előrejelzéseket. 3 / Akkoriban Székely Judit elemző közgazdászként dolgozott a Statisztikai és Elemzési Főosztályon. Néhány évvel később az OMK főigazgatójának tanácsadója lett, majd főigazgató-helyettes illetve igazgató az átalakult Munkaügyi Módszertani Központnál. Ezt követően a Munkaügyi Minisztériumban kezdett dolgozni, ahol előbb főcsoportfőnök, majd helyettes államtitkár lett, de mindezek közben is foglalkozott a prognózissal és egészen 2003-ig ő készítette az országos összefoglaló elemzést. Jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára, és bár munkája és elfoglaltsága már nem engedi meg, hogy személyesen készítse az összefoglaló elemzéseket, a munka irányításában továbbra is aktív részt vállal.

4 4 Harmadik fontos módszertani jellemzője ezeknek a felméréseknek a rétegzett mintavétel. Abból a felismerésből kiindulva, hogy teljes képtelenség lenne minden munkaadót megkérdezni, sőt, igazán reprezentatív mintákat sem lehet venni (amelyek a kisebb területi egységekre és ágazatokra is reprezentatívak lennének), kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a legnagyobb cégeket lehetőleg teljeskörűen bevegyük a mintába, majd a kisebb létszámkategóriákba tartozó cégek felé haladva fokozatosan csökkenő mintavételi arányokkal dolgozzunk. Ennek nagy előnye, hogy így lehet egy viszonylag kisebb mintával a legnagyobb foglalkoztatotti létszámot átfogni, ugyanakkor a mintavételi módszer miatti torzítás jórészt kiküszöbölhető azzal, hogy a mintavételi arányok reciprokával, mint súlyokkal, létszámnagyság-kategóriánként differenciált teljeskörűsítést alkalmazunk. A kizárólag statisztikai céllal készülő felmérésekhez képest a munkaerő-piaci prognózisnak van egy sajátossága: nevezetesen az, hogy a kérdezőbiztosok a munkaügyi szervezet munkatársai nemcsak kérnek információkat, hanem adnak is. Tájékoztatják a munkaadókat az ÁFSZ szolgáltatásairól, a munkaadók által igénybe vehető támogatásokról és igény esetén a rendelkezésre álló szabad munkaerőről. Szükség esetén ismertetik a különböző aktív eszközök alkalmazásának jogszabályi és egyéb feltételeit is. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kezdettől fogva nem az volt az egyetlen célja, hogy régiónként és országosan számszerű előrejelzés készüljön a regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról. Nem túlzás azt mondani, hogy a további célok és a prognóziskészítés melléktermékei sokszor fontosabbak voltak, mint a számszerű előrejelzés. Az egyik legfontosabb melléktermék már a 90-es évek közepétől kezdve az úgynevezett szakmapozíciós mátrix 4. Ebben eleinte csak azt mutattuk ki, megyénként és országosan is, hogy mely szakmákban várhatók nagyobb arányú leépítések és melyekben várhatók jelentősebb bővítések. Emellett külön vizsgáltuk azt is, hogy milyen szakmákban keresnek a megkérdezett vállalkozások pályakezdőket. Később a vizsgálat kibővült a tartósan betöltetlen álláshelyekkel, majd azzal is, hogy milyen szakmákban jellemző a külföldi munkaerő alkalmazása. A kutatás-sorozat másik nagyon fontos melléktermékének az ÁFSZ kirendeltségei vállalati kapcsolatainak ápolását és fejlesztését tekinthetjük. Sajnos a kirendeltségeknek, számtalan egyéb feladatuk mellett, mind kevesebb idejük marad a rendkívül fontos vállalati 4 Az országos szakmapozíciós táblázatokat, amelyekre alapozva az úgynevezett munkaerő-piaci barométer készül, kezdettől fogva Príma Vilmosné állította össze, akinek egyébként a prognózis felvételek országos koordinálásában is nélkülözhetetlen szerepe és elévülhetetlen érdemei vannak a kezdetektől fogva.

5 5 kapcsolattartásra. Az évente kétszeri illetve most már csak egyszeri kötelező személyes megkeresés sokszor az egyetlen alkalom arra, hogy a szervezet fontos ügyfeleivel találkozzanak és a prognózis felmérés ürügyén megbeszéljék a mindkét felet érintő fontos ügyeket, egyebek között a vállalkozások munkaerő igényeit is. Végül talán kissé meglepő, de az egyik legfontosabb melléktermék a munkaadókkal jól kommunikáló sok-sok munkatárs kiképzése, és a kitűnő prognózis összefoglalókat készítő, folyamatosan fejlődő szakemberek az egyes megyékben és régiókban. Ugyanis sok igazság van abban az ismert mondásban, hogy a kutatás fő terméke maga a kutató, vagyis az az ember, aki a kutatások sorozatán keresztül megedződve és folyamatosan fejlődve mindinkább alkalmassá válik arra, hogy a jövőben felmerülő problémákat is meg tudja oldani. A központilag kialakított módszertan, az országosan egységes kérdőív és a megyei összefoglalók egységes váza mellett fontos szerepe és tere maradt az egyéni kezdeményezéseknek is. Kezdettől fogva a megyei szakértők feladata és felelőssége volt a minta kiválasztása (az egységes elvek betartásával) és bizonyos mértékig az összefoglaló prognózis elkészítésének módszere is. Egyes megyék a teljes sokaságra súlyozást ágazatonkénti súlyokkal oldották meg, mások a létszámnagyságot vették alapul, de olyanok is voltak, akik mind a két módszert használták és összehasonlították a két eljárás eredményeit. Olyan kolléga is akadt, aki nem elégedett meg azzal, hogy az időhorizont végére készítsen prognózist, hanem a teljes időintervallum minden egyes hónapjára készített előrejelzéseket és az idő előrehaladtával így folyamatosan tudta ellenőrizni az eredményeket. A prognózisaink kiváló beválásának eredményeként több neves hazai kutatóintézet elállt attól, hogy saját munkaerő-piaci előrejelzést készítsen. Ehelyett egyszerűen átvették a prognózis felvétel adatait és ezzel egészítették ki saját gazdasági előrejelzéseiket. Arra is hamar rájöttek sokan, hogy a prognózis felméréshez kapcsolt kiegészítő adatfelvételekkel rendkívül egyszerűen, gyorsan és olcsón lehet több ezer vállalattól hasznos információkat kapni az őket érdeklő témakörökben ig a következő fontosabb kiegészítő felvételek, kérdőívblokkok kapcsolódtak a prognózis felmérésekhez: márciusában Tímár János professzor és munkacsoportja javaslatára készült kiegészítő kérdőív, amelynek célja a különböző foglalkozási csoportok jövőbeli keresletének vizsgálata volt, az általuk készített közép- illetve hosszú-távú előrejelzés megalapozásához;

6 márciusában munkaügyi kutatók szervezettséggel kapcsolatos kérdései; szeptemberében a vállalkozási helyzetre és a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó kérdőív blokk; márciusában a KSH kérésére az Eurostat-nak a vállalatoknál folyó képzési tevékenység megismerésére vonatkozó kérdőíve (CVTS= Continuous Vocational Training Survey); őszén a BME ifjúsági szervezetének kiegészítő kérdőíve, amely a műszaki végzettségű fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megismerését célozta; szeptemberében a szakképzettek rövid-, közép- és hosszútávon várható munkaerő-piaci keresletét szakma (FEOR számok) mélységben felmérő kérdőív blokk; szeptemberében a KSH kérésére az Eurostat üres álláshelyek adatfelvétel (Vacancy Survey) kérdőíve, amely az adatgyűjtés első próbafelvételét is jelentette. - a szeptembertől februárig végrehajtott felvételhez ágazatonként más-más kiegészítő kérdőív készült, amelyek az egyes ágazatokra jellemző foglalkozások szerint tudakolták a munkaerő-piac rövid- és középtávú keresletét; őszén bekerültek a felvételbe az MKIK GVI konjunktúra kérdései és a tanulószerződésekre vonatkozó kérdések. Ezek a kiegészítő kérdések később megjelentek a és októberi adatfelvételek kettébontott adatlapjain is. A fél évig elhúzódó őszi felvétel volt az egyik oka annak, hogy sajnos elmaradt a márciusi felmérés. A legközelebbi adatfelvételre 2004 őszén került sor, s ezt az apropót használtuk fel arra, hogy átálljunk az évente egyszeri, őszi prognózis-felmérésre. Ezzel egyidejűleg természetesen az időhorizontot is ki kellett tolni, így azóta nem a következő háromnegyed évre vonatkozóan, hanem egy és negyed évre vonatkozóan kérdezzük a vállalatok foglalkoztatási terveit. Emiatt természetesen csak ritkábban lehet korrigálni az előrejelzéseket, viszont megmaradt bizonyos mértékig az, hogy két egymást követő felvétel időhorizontja részben átfedi egymást, hiszen az egyes évek október hónapjában nem csak a következő évre vonatkozóan tartalmaznak kérdéseket, hanem a tárgyévben várhatóan is, ami értelemszerűen egyben kontrollját jelenti az előző év októberében készült előrejelzéseknek.

7 7 A évi átállást két egymástól teljesen független dologgal lehet indokolni (az elhúzódó őszi felvételen kívül): - A 90-es évek elejéhez képest konszolidálódott a magyar gazdaság, így már nem elképzelhetetlen, hogy fél évvel hosszabb időhorizontra vonatkozó kérdések is értelmesek legyenek. - Egy EU-s twinning projekt keretében, egy dán szakértő javaslata alapján, 2003-tól beindult egy negyedévenkénti úgynevezett munkaerő-gazdálkodási felmérés, előbb csak a projektben résztvevő 20 kirendeltségnél, majd fokozatos bővülés után 2005 januártól már az ország valamennyi kirendeltségi körzetében. Az egylapos, egyszerű kérdőívvel dolgozó negyedéves felmérés mellett túlzás lett volna félévenként egy jóval nagyobb felmérést is lebonyolítani. Érdekességképpen érdemes elmondani, hogy az őszén Svédországban látott félévenkénti felmérésre néhány évvel később egy dániai tanulmányút során azt hallottuk a dán szakértőktől, akik már akkor is sok-sok éve végeztek negyedévenkénti felméréseket, hogy a svédek tőlük vették az ötletet, csak átállították félévenkéntire. Ezek után most ott tartunk Magyarországon, hogy a svédektől vett ötlet alapján készülnek - csak most már évenként - a prognózis-felmérések és ezzel párhuzamosan - dán mintára - a sokkal egyszerűbb negyedévenkénti felmérések is. A negyedévesnél az egylapos kérdőíven kívül jelentős könnyítés a kirendeltségeink számára az is, hogy ez nem személyes megkérdezésre épül, hanem on-line formában, és így nagymértékben automatizált. A 2004-ben bevezetett évenkénti prognózis-felvételekre, a Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés keretében, 2005-től az MKIK GVI-vel együttműködésben kerül sor. A őszi felvételnél még csak kiegészült a prognózis kérdőív a GVI kérdéseivel, és az országos elemzést a Minisztérium és a GVI szakértői is együtt készítették. A és évi prognózis-felvételeknél annyi változás történt, hogy a kérdezés átdolgozott, két részre bontott kérdőívekkel zajlottak le. A kérdőív első részét, amely lényegében tényadatokra (és majdnem tényadatokra) vonatkozik, a vállalatok töltik ki, a második rész, amely a cégvezetők várakozásaira, szándékaira vonatkozó kérdéseket tartalmazza, továbbra is személyeses kerül lekérdezésre.

8 8 A évi felvételt megelőzően valamennyi prognózis-felvételt (a két próbafelvételt nem számítva összesen 27 db-ot) a munkaügyi kirendeltségek rögzítették, és megyei szinten a megyei munkaügyi központok szakértői dolgozták fel, elemezték. A rögzítő programokat és a megyei feldolgozó programokat minden esetben Grad Sándor, az FSZH (illetve jogelődjei) informatikusa készítette. Ugyancsak az ő feladata volt az országos feldolgozások elkészítése is. A és a évi felvételnél, a két részre bontott kérdőíveken kívül, további fontos változások is történtek. - Az adatrögzítést és a feldolgozást a minisztérium megbízása alapján a GVI végezte; - A megyei illetve (2007-től) régiós feldolgozásokat a GVI az interneten bocsátotta a megyék, illetve a régiók rendelkezésére; - A GVI készítette el ezekben az években az országos feldolgozásokat és elemzéseket is; - A feldolgozásokon kívül a GVI kifejlesztett egy interaktív lekérdező rendszert is, Magyar Munkaerőpiaci Prognózis névvel (http://mmpp.hu), amelyen az adatfelvételek eredményei érhetők el bárki számára; - Az eredményeket az SZMM és a MKIK vezetése évente közös sajtótájékoztatón mutatja be. A 2005-től kezdődően az egyik legfontosabb változás az volt, hogy a GVI saját kérdezőbiztosai alkalmazásával sikerült jelentősen megnövelni a megkérdezett munkaadók számát, a korábbi cégről 2006-ban mintegy 6000-re, 2007-ben pedig már 8000-re. A GVI kérdezői zömmel mikro- és kisvállalkozásokat kerestek fel, jórészt a középmagyarországi régióban. Ily módon egyszerre két régi problémát is sikerült megoldani. Egyrészt jelentősen nőtt a kis cégek aránya a mintában, amelyek az alkalmazott mintavételi eljárás miatt eddig erősen alulreprezentáltak voltak, másrészt megoldódott az a korábbi nehézség, hogy Közép-Magyarországon (és ezen belül elsősorban a fővárosban) a munkaügyi központok és kirendeltségeik dolgozói az itt működő óriási számú vállalkozás miatt csak jóval kisebb mintavételi aránnyal tudtak dolgozni, mint a megyék általában. Fontos változás volt az is, hogy a minisztérium és a GVI javaslatára 2006-ban és 2007-ben is kimaradt a közös adatfelvételekből a költségvetési intézmények lekérdezése, azzal a megfontolással, hogy a költségvetési szférában végrehajtott illetve végrehajtandó leépítésekről e nélkül is pontos információink lesznek. Sajnos ez a feltevés 2006-ban nem

9 9 állta meg a helyét és 2007-ben is valószínűsíthető volt, hogy nem lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz, legalábbis nem a számunkra szükséges területi és ágazati részletezettségben. Ennek a problémának a megoldása érdekében az ÁFSZ 2007-ben úgy határozott, hogy egy kisebb adatfelvételt hajtunk végre a közszférában, mintegy 1000 intézmény megkérdezésével. Így a megyei és a régiós szinten elkészülő elemzések kiegészíthetők lesznek ennek eredményeivel. A GVI 2007-ben hozzáfogott az immár 16 éve készített prognózis-felvételek eredményeit tartalmazó hatalmas adatvagyon feldolgozásához és hozzáférhetővé tételéhez. Ennek a munkának az első eredményei megtalálhatók a Magyar Munkaerőpiaci Prognózis honlapján (http://mmpp.hu ). A kézirat lezárva:

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási zárótanulmány A kutatási programot az

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2015 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 3. rész: Tudnivalók a Központi Statisztikai Hivatalról és az összeírók közreműködésével zajló

Részletesebben

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan mennyit ér a diploma a kétezres években magyarországon? Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan aggodalmat keltett a felsőoktatásban dolgozók, a közvélemény és a felsőoktatással

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány FIATALOK MUNKAERŐPIACI HELYZETE NÉMETORSZÁGBAN, AZ ÁLLAM ÉS A PIACVEZETŐ

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai Budapest, 2009 december 1 2 Tartalom I. A kutatásról... 5

Részletesebben

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, 2008.

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november A k o h é z i ó s p o l i t i k a h a t á s a a v i s e g r á d i o r s z á g o k f o g l a l k o z t a t á s i s z i n t j é r e é s m i n ő s é g é r e É r t é k e l ő j e l e n t é s Budapest, 2010.

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben