Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, 1989-2008"

Átírás

1 Lázár György 1 A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, A rendszerváltást megelőzően gyakorlatilag teljesen értelmetlen lett volna Magyarországon (és a többi volt szocialista országban is) munkaerő-piaci prognózisokat készíteni, hiszen a kereslet mindenkor pontosan kellett, hogy egyezzen a kínálattal. A munkaerő túlkínálatot a korábbi rendszer túlfoglalkoztatással, a termelékenység csökkentésével tüntette el. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban azonban egyre nyíltabbá lett a korábban hivatalosan nem létező, marginális munkanélküliség és a bekövetkező gazdasági válság jelentősen felgyorsította a munkanélküliek számának növekedését. Kezdetben még folytatódott a strucc-politika, munkanélküli segély helyett meghosszabbított felmondási időre fizetett bérről és újraelhelyezkedési támogatásról beszéltünk, de egyre nyilvánvalóbb lett, hogy ez a politika nem tartható tovább, elkerülhetetlen a munkanélküliség nyílt megjelenése és gyors növekedése. A rendszerváltással egyidőben, azzal gyakorlatilag párhuzamosan sikerült kialakítani és bevezetni Magyarországon a rövid távú munkaerő-piaci prognózisok rendszerét őszén egy világbanki projekt keretében egy négytagú magyar delegáció 2 látogatott meg több fejlett országot, egyebek között azzal a céllal, hogy megkeressük és tanulmányozzuk az egyes országokban alkalmazott rövid távú előrejelzési eljárásokat, majd ezt követően kiválasszuk, és hazai alkalmazásra adaptáljuk a legalkalmasabbnak ítélt módszereket. A meglátogatott országok közül - némi szerencsével - Svédországban találtuk meg a legígéretesebb megoldásokat, ahol a svéd munkaügyi szervezet (az AMS) évente kétszer végzett egy felmérést a svéd munkaadók körében, azzal a céllal, hogy az eredmények felhasználásával készítsenek egy-egy rövid távú előrejelzést, hogy az AMS fel tudjon készülni a következő évi feladatainak ellátására és a költségvetésének megtervezésére. 1 / Lázár György a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (és jogelődjei) Statisztikai és Elemzési Főosztályának a vezetője volt februárjától 2007 júniusáig. Az ő nevéhez fűződik a rövid távú munkaerő-piaci prognózisok kezdeményezése és bevezetése Magyarországon. 2 / A delegáció tagjai voltak: Dr. Munkácsy Ferenc (akkor a MÜM h. államtitkára, később az MKB humánpolitikai igazgatója), Váradi Béla (akkor minisztériumi főov., jelenleg a MOL humánpolitikai vezérigazgatóhelyettese), Dr. Simkó János ( akkor a BAZ megyei Munkaügyi Központ ig. helyettese) és Lázár György. A meglátogatott országok a következők voltak: Svédország, USA, Franciaország.

2 2 A tanulmányutak után azonnal megkezdtük a felkészülést a rövid-távú prognózis-felmérések hazai bevezetésére. Az országos bevezetést megelőzően két megye vállalkozott (Borsod és Csongrád) a módszer kipróbálására. A próba felmérések 1990 őszén és 1991 tavaszán zajlottak le, a svéd minta alapján készített rövid, körülbelül 3 oldalas kérdőív alkalmazásával. Az első magyar kérdőíveket és a felmérés során alkalmazandó módszertant Lázár György dolgozta ki. A kísérleti felmérések pozitív tapasztalatai alapján rendkívül gyorsan felkészültünk az országos bevezetésre októberében már sor került az első országos elmérésre, amikor 19 megyében és a fővárosban egyidejűleg megtörtént a felmérés, majd elkészültek a megyei/fővárosi és országos összefoglalók is. A felmérésben résztvevő kollégák felkészítése két lépésben történt. Az országos központban (a jelenlegi Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogelődjénél) megtörtént a megyei/fővárosi prognózis-felelősök felkészítése és elkészült az a módszertani útmutató, amely részletesen ismertette a személyes lekérdezést végző kollégák feladatait, az eredmények kiértékelésének módszereit és az elkészítendő prognózisösszefoglalók tartalmát is. A munkában résztvevő többi kolléga felkészítését a prognózis felelősök biztosították. A megyei munkaügyi központokban és a kirendeltségeken dolgozó kollégák az újszerű feladatot nagy lelkesedéssel végezték és nagyon hamar beletanultak. Kialakult egy egészséges verseny is, hogy ki tud jobb, pontosabb megyei prognózist készíteni és ki tud jobb, tartalmasabb prognózis-összefoglalót, elemzést írni. Mire az országos bevezetés megtörtént, már viharos gyorsasággal nőtt a munkanélküliek száma. Az januári népszámlálás szerinti mintegy 100 ezres szám három év alatt kb. hatszorosára nőtt és elején a tendenciák továbbvezetésével kalkuláló elemzők az év végére már 1,5 milliós munkanélküliséget jósoltak. Ilyen körülmények között került sor az márciusi prognózis-felmérésre, amelyet közvetlenül megelőzően az februári zárónapon már meghaladta a 700 ezret a regisztrált munkanélküliek száma. A szakértők 1 1,5 milliós előrejelzéseivel szemben az márciusi prognózis-felmérés eredményeinek országos összesítése, többek nagy meglepetésére csak ezres előrejelzést mutatott az év végére. Még nagyobb volt azonban a meglepetés, amikor bejött ez a prognózis, sőt az év végére már némi csökkenés mutatkozott a februári csúcshoz képest a regisztrált munkanélküliek számában. Igaz, hogy a magyar gazdaság akkori állapotában mi csak háromnegyed éves prognózisra mertünk vállalkozni, ellentétben a mintául szolgáló

3 3 svédekkel, ahol egy és negyedév volt a prognózis időhorizontja, viszont egy sokkal stabilabb gazdaságban. A 90-es évek elején Magyarországon a vállalkozások vezetői azt mondták, hogy 3 napra sem látnak előre és ennek ellenére ebben a nagyon nehéz időszakban a ¾ éves előrejelzések, amit 3-4 ezer munkaadó megkérdezése alapján készítettünk, kitűnően beváltak. Fontos esemény volt a rövid távú prognózisaink fejlődésében, hogy 1993-tól bekapcsolódott a munkába dr. Székely Judit 3. Az ő irányítása alatt mind komplexebb lett a prognózis, a kérdőívek kiegészültek a vállalati gazdálkodás egészére és a vállalatok konjunkturális helyzetére vonatkozó kérdésekkel. Ennek megfelelően a kérdőívek fokozatosan hosszabbak lettek, az eredeti három oldalas kérdőív végül 7-8 oldalasra hízott. Ugyanakkor nagy előnye volt ennek a fejlesztésnek, hogy a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó kérdések immár nem a levegőben lógtak, hiszen a munkaerővel való gazdálkodás természetesen szorosan összefügg a vállalkozások termelési és pénzügyi gazdálkodásának eredményességével és kilátásaival. A 90-es évek végén már rá sem lehetett ismerni a magyar prognózis-felmérésben az ötletadó svéd mintára. Ezt az akkoriban hozzánk látogató svéd szakértők is megjegyezték, akik igen nagyra értékelték az általunk kialakított és működtetett módszertant. A prognózis-felmérésünk egyik legfontosabb jellemzője kezdettől fogva a személyes megkérdezésen alapuló módszer volt. Ez természetesen hatalmas mennyiségű munkát jelent, amit a Foglalkoztatási Szolgálat szakemberei egész 2003-ig évente kétszer (és azóta évente egyszer) végeztek el munkaköri feladatként. A másik fontos sajátosság - különösen a magyar gazdaságnak ebben a nagyon nehéz időszakában - a felmérések félévenkénti megismétlése volt. A gyors ismétlés egyrészt nagyon gyors kontrollt jelent az előző előrejelzéshez képest, másrészt azt, hogy az egyes előre nem látható világgazdasági események hatásával nagyon gyorsan lehet számolni így, és korrigálni a korábbi előrejelzéseket. 3 / Akkoriban Székely Judit elemző közgazdászként dolgozott a Statisztikai és Elemzési Főosztályon. Néhány évvel később az OMK főigazgatójának tanácsadója lett, majd főigazgató-helyettes illetve igazgató az átalakult Munkaügyi Módszertani Központnál. Ezt követően a Munkaügyi Minisztériumban kezdett dolgozni, ahol előbb főcsoportfőnök, majd helyettes államtitkár lett, de mindezek közben is foglalkozott a prognózissal és egészen 2003-ig ő készítette az országos összefoglaló elemzést. Jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára, és bár munkája és elfoglaltsága már nem engedi meg, hogy személyesen készítse az összefoglaló elemzéseket, a munka irányításában továbbra is aktív részt vállal.

4 4 Harmadik fontos módszertani jellemzője ezeknek a felméréseknek a rétegzett mintavétel. Abból a felismerésből kiindulva, hogy teljes képtelenség lenne minden munkaadót megkérdezni, sőt, igazán reprezentatív mintákat sem lehet venni (amelyek a kisebb területi egységekre és ágazatokra is reprezentatívak lennének), kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a legnagyobb cégeket lehetőleg teljeskörűen bevegyük a mintába, majd a kisebb létszámkategóriákba tartozó cégek felé haladva fokozatosan csökkenő mintavételi arányokkal dolgozzunk. Ennek nagy előnye, hogy így lehet egy viszonylag kisebb mintával a legnagyobb foglalkoztatotti létszámot átfogni, ugyanakkor a mintavételi módszer miatti torzítás jórészt kiküszöbölhető azzal, hogy a mintavételi arányok reciprokával, mint súlyokkal, létszámnagyság-kategóriánként differenciált teljeskörűsítést alkalmazunk. A kizárólag statisztikai céllal készülő felmérésekhez képest a munkaerő-piaci prognózisnak van egy sajátossága: nevezetesen az, hogy a kérdezőbiztosok a munkaügyi szervezet munkatársai nemcsak kérnek információkat, hanem adnak is. Tájékoztatják a munkaadókat az ÁFSZ szolgáltatásairól, a munkaadók által igénybe vehető támogatásokról és igény esetén a rendelkezésre álló szabad munkaerőről. Szükség esetén ismertetik a különböző aktív eszközök alkalmazásának jogszabályi és egyéb feltételeit is. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kezdettől fogva nem az volt az egyetlen célja, hogy régiónként és országosan számszerű előrejelzés készüljön a regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról. Nem túlzás azt mondani, hogy a további célok és a prognóziskészítés melléktermékei sokszor fontosabbak voltak, mint a számszerű előrejelzés. Az egyik legfontosabb melléktermék már a 90-es évek közepétől kezdve az úgynevezett szakmapozíciós mátrix 4. Ebben eleinte csak azt mutattuk ki, megyénként és országosan is, hogy mely szakmákban várhatók nagyobb arányú leépítések és melyekben várhatók jelentősebb bővítések. Emellett külön vizsgáltuk azt is, hogy milyen szakmákban keresnek a megkérdezett vállalkozások pályakezdőket. Később a vizsgálat kibővült a tartósan betöltetlen álláshelyekkel, majd azzal is, hogy milyen szakmákban jellemző a külföldi munkaerő alkalmazása. A kutatás-sorozat másik nagyon fontos melléktermékének az ÁFSZ kirendeltségei vállalati kapcsolatainak ápolását és fejlesztését tekinthetjük. Sajnos a kirendeltségeknek, számtalan egyéb feladatuk mellett, mind kevesebb idejük marad a rendkívül fontos vállalati 4 Az országos szakmapozíciós táblázatokat, amelyekre alapozva az úgynevezett munkaerő-piaci barométer készül, kezdettől fogva Príma Vilmosné állította össze, akinek egyébként a prognózis felvételek országos koordinálásában is nélkülözhetetlen szerepe és elévülhetetlen érdemei vannak a kezdetektől fogva.

5 5 kapcsolattartásra. Az évente kétszeri illetve most már csak egyszeri kötelező személyes megkeresés sokszor az egyetlen alkalom arra, hogy a szervezet fontos ügyfeleivel találkozzanak és a prognózis felmérés ürügyén megbeszéljék a mindkét felet érintő fontos ügyeket, egyebek között a vállalkozások munkaerő igényeit is. Végül talán kissé meglepő, de az egyik legfontosabb melléktermék a munkaadókkal jól kommunikáló sok-sok munkatárs kiképzése, és a kitűnő prognózis összefoglalókat készítő, folyamatosan fejlődő szakemberek az egyes megyékben és régiókban. Ugyanis sok igazság van abban az ismert mondásban, hogy a kutatás fő terméke maga a kutató, vagyis az az ember, aki a kutatások sorozatán keresztül megedződve és folyamatosan fejlődve mindinkább alkalmassá válik arra, hogy a jövőben felmerülő problémákat is meg tudja oldani. A központilag kialakított módszertan, az országosan egységes kérdőív és a megyei összefoglalók egységes váza mellett fontos szerepe és tere maradt az egyéni kezdeményezéseknek is. Kezdettől fogva a megyei szakértők feladata és felelőssége volt a minta kiválasztása (az egységes elvek betartásával) és bizonyos mértékig az összefoglaló prognózis elkészítésének módszere is. Egyes megyék a teljes sokaságra súlyozást ágazatonkénti súlyokkal oldották meg, mások a létszámnagyságot vették alapul, de olyanok is voltak, akik mind a két módszert használták és összehasonlították a két eljárás eredményeit. Olyan kolléga is akadt, aki nem elégedett meg azzal, hogy az időhorizont végére készítsen prognózist, hanem a teljes időintervallum minden egyes hónapjára készített előrejelzéseket és az idő előrehaladtával így folyamatosan tudta ellenőrizni az eredményeket. A prognózisaink kiváló beválásának eredményeként több neves hazai kutatóintézet elállt attól, hogy saját munkaerő-piaci előrejelzést készítsen. Ehelyett egyszerűen átvették a prognózis felvétel adatait és ezzel egészítették ki saját gazdasági előrejelzéseiket. Arra is hamar rájöttek sokan, hogy a prognózis felméréshez kapcsolt kiegészítő adatfelvételekkel rendkívül egyszerűen, gyorsan és olcsón lehet több ezer vállalattól hasznos információkat kapni az őket érdeklő témakörökben ig a következő fontosabb kiegészítő felvételek, kérdőívblokkok kapcsolódtak a prognózis felmérésekhez: márciusában Tímár János professzor és munkacsoportja javaslatára készült kiegészítő kérdőív, amelynek célja a különböző foglalkozási csoportok jövőbeli keresletének vizsgálata volt, az általuk készített közép- illetve hosszú-távú előrejelzés megalapozásához;

6 márciusában munkaügyi kutatók szervezettséggel kapcsolatos kérdései; szeptemberében a vállalkozási helyzetre és a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó kérdőív blokk; márciusában a KSH kérésére az Eurostat-nak a vállalatoknál folyó képzési tevékenység megismerésére vonatkozó kérdőíve (CVTS= Continuous Vocational Training Survey); őszén a BME ifjúsági szervezetének kiegészítő kérdőíve, amely a műszaki végzettségű fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megismerését célozta; szeptemberében a szakképzettek rövid-, közép- és hosszútávon várható munkaerő-piaci keresletét szakma (FEOR számok) mélységben felmérő kérdőív blokk; szeptemberében a KSH kérésére az Eurostat üres álláshelyek adatfelvétel (Vacancy Survey) kérdőíve, amely az adatgyűjtés első próbafelvételét is jelentette. - a szeptembertől februárig végrehajtott felvételhez ágazatonként más-más kiegészítő kérdőív készült, amelyek az egyes ágazatokra jellemző foglalkozások szerint tudakolták a munkaerő-piac rövid- és középtávú keresletét; őszén bekerültek a felvételbe az MKIK GVI konjunktúra kérdései és a tanulószerződésekre vonatkozó kérdések. Ezek a kiegészítő kérdések később megjelentek a és októberi adatfelvételek kettébontott adatlapjain is. A fél évig elhúzódó őszi felvétel volt az egyik oka annak, hogy sajnos elmaradt a márciusi felmérés. A legközelebbi adatfelvételre 2004 őszén került sor, s ezt az apropót használtuk fel arra, hogy átálljunk az évente egyszeri, őszi prognózis-felmérésre. Ezzel egyidejűleg természetesen az időhorizontot is ki kellett tolni, így azóta nem a következő háromnegyed évre vonatkozóan, hanem egy és negyed évre vonatkozóan kérdezzük a vállalatok foglalkoztatási terveit. Emiatt természetesen csak ritkábban lehet korrigálni az előrejelzéseket, viszont megmaradt bizonyos mértékig az, hogy két egymást követő felvétel időhorizontja részben átfedi egymást, hiszen az egyes évek október hónapjában nem csak a következő évre vonatkozóan tartalmaznak kérdéseket, hanem a tárgyévben várhatóan is, ami értelemszerűen egyben kontrollját jelenti az előző év októberében készült előrejelzéseknek.

7 7 A évi átállást két egymástól teljesen független dologgal lehet indokolni (az elhúzódó őszi felvételen kívül): - A 90-es évek elejéhez képest konszolidálódott a magyar gazdaság, így már nem elképzelhetetlen, hogy fél évvel hosszabb időhorizontra vonatkozó kérdések is értelmesek legyenek. - Egy EU-s twinning projekt keretében, egy dán szakértő javaslata alapján, 2003-tól beindult egy negyedévenkénti úgynevezett munkaerő-gazdálkodási felmérés, előbb csak a projektben résztvevő 20 kirendeltségnél, majd fokozatos bővülés után 2005 januártól már az ország valamennyi kirendeltségi körzetében. Az egylapos, egyszerű kérdőívvel dolgozó negyedéves felmérés mellett túlzás lett volna félévenként egy jóval nagyobb felmérést is lebonyolítani. Érdekességképpen érdemes elmondani, hogy az őszén Svédországban látott félévenkénti felmérésre néhány évvel később egy dániai tanulmányút során azt hallottuk a dán szakértőktől, akik már akkor is sok-sok éve végeztek negyedévenkénti felméréseket, hogy a svédek tőlük vették az ötletet, csak átállították félévenkéntire. Ezek után most ott tartunk Magyarországon, hogy a svédektől vett ötlet alapján készülnek - csak most már évenként - a prognózis-felmérések és ezzel párhuzamosan - dán mintára - a sokkal egyszerűbb negyedévenkénti felmérések is. A negyedévesnél az egylapos kérdőíven kívül jelentős könnyítés a kirendeltségeink számára az is, hogy ez nem személyes megkérdezésre épül, hanem on-line formában, és így nagymértékben automatizált. A 2004-ben bevezetett évenkénti prognózis-felvételekre, a Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés keretében, 2005-től az MKIK GVI-vel együttműködésben kerül sor. A őszi felvételnél még csak kiegészült a prognózis kérdőív a GVI kérdéseivel, és az országos elemzést a Minisztérium és a GVI szakértői is együtt készítették. A és évi prognózis-felvételeknél annyi változás történt, hogy a kérdezés átdolgozott, két részre bontott kérdőívekkel zajlottak le. A kérdőív első részét, amely lényegében tényadatokra (és majdnem tényadatokra) vonatkozik, a vállalatok töltik ki, a második rész, amely a cégvezetők várakozásaira, szándékaira vonatkozó kérdéseket tartalmazza, továbbra is személyeses kerül lekérdezésre.

8 8 A évi felvételt megelőzően valamennyi prognózis-felvételt (a két próbafelvételt nem számítva összesen 27 db-ot) a munkaügyi kirendeltségek rögzítették, és megyei szinten a megyei munkaügyi központok szakértői dolgozták fel, elemezték. A rögzítő programokat és a megyei feldolgozó programokat minden esetben Grad Sándor, az FSZH (illetve jogelődjei) informatikusa készítette. Ugyancsak az ő feladata volt az országos feldolgozások elkészítése is. A és a évi felvételnél, a két részre bontott kérdőíveken kívül, további fontos változások is történtek. - Az adatrögzítést és a feldolgozást a minisztérium megbízása alapján a GVI végezte; - A megyei illetve (2007-től) régiós feldolgozásokat a GVI az interneten bocsátotta a megyék, illetve a régiók rendelkezésére; - A GVI készítette el ezekben az években az országos feldolgozásokat és elemzéseket is; - A feldolgozásokon kívül a GVI kifejlesztett egy interaktív lekérdező rendszert is, Magyar Munkaerőpiaci Prognózis névvel (http://mmpp.hu), amelyen az adatfelvételek eredményei érhetők el bárki számára; - Az eredményeket az SZMM és a MKIK vezetése évente közös sajtótájékoztatón mutatja be. A 2005-től kezdődően az egyik legfontosabb változás az volt, hogy a GVI saját kérdezőbiztosai alkalmazásával sikerült jelentősen megnövelni a megkérdezett munkaadók számát, a korábbi cégről 2006-ban mintegy 6000-re, 2007-ben pedig már 8000-re. A GVI kérdezői zömmel mikro- és kisvállalkozásokat kerestek fel, jórészt a középmagyarországi régióban. Ily módon egyszerre két régi problémát is sikerült megoldani. Egyrészt jelentősen nőtt a kis cégek aránya a mintában, amelyek az alkalmazott mintavételi eljárás miatt eddig erősen alulreprezentáltak voltak, másrészt megoldódott az a korábbi nehézség, hogy Közép-Magyarországon (és ezen belül elsősorban a fővárosban) a munkaügyi központok és kirendeltségeik dolgozói az itt működő óriási számú vállalkozás miatt csak jóval kisebb mintavételi aránnyal tudtak dolgozni, mint a megyék általában. Fontos változás volt az is, hogy a minisztérium és a GVI javaslatára 2006-ban és 2007-ben is kimaradt a közös adatfelvételekből a költségvetési intézmények lekérdezése, azzal a megfontolással, hogy a költségvetési szférában végrehajtott illetve végrehajtandó leépítésekről e nélkül is pontos információink lesznek. Sajnos ez a feltevés 2006-ban nem

9 9 állta meg a helyét és 2007-ben is valószínűsíthető volt, hogy nem lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz, legalábbis nem a számunkra szükséges területi és ágazati részletezettségben. Ennek a problémának a megoldása érdekében az ÁFSZ 2007-ben úgy határozott, hogy egy kisebb adatfelvételt hajtunk végre a közszférában, mintegy 1000 intézmény megkérdezésével. Így a megyei és a régiós szinten elkészülő elemzések kiegészíthetők lesznek ennek eredményeivel. A GVI 2007-ben hozzáfogott az immár 16 éve készített prognózis-felvételek eredményeit tartalmazó hatalmas adatvagyon feldolgozásához és hozzáférhetővé tételéhez. Ennek a munkának az első eredményei megtalálhatók a Magyar Munkaerőpiaci Prognózis honlapján (http://mmpp.hu ). A kézirat lezárva:

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!)

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) Az adatszolgáltató megnevezése:....

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás A sajtótájékoztató bemutató anyaga 2007. január 11. 9:00 óra, Budapest, V., Kossuth tér 6-8. 503 1 Tartalom A Munkaerőpiaci Prognózis adatfelvételének néhány

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Az előrejelzés szempontjai 1. A munkapiac leírása és foglalkoztatási igények előrejelzése. 2. Az oktatási igények

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK Az MKIK GVI 2015. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei MKIK Székház, 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

KÉRDŐÍV (2-9 FŐT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE)

KÉRDŐÍV (2-9 FŐT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE) NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET KÉRDŐÍV (2-9 FŐT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE) Rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúrakutatás 2014. SZEPTEMBER

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

ELŐSZÓ Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával tizenöt éve indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján

Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Budapest, 2013 Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Busch

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben