1. Munka: Magyarországon munkát csak 15 éves kor után lehet vállalni ill. dolgozót alkalmazni ben a foglalkoztatottak száma fõ volt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Munka: Magyarországon munkát csak 15 éves kor után lehet vállalni ill. dolgozót alkalmazni. 1997 -ben a foglalkoztatottak száma 3 646 000 fõ volt."

Átírás

1 1. Munka: Magyarországon munkát csak 15 éves kor után lehet vállalni ill. dolgozót alkalmazni ben a foglalkoztatottak száma fõ volt. Ebbõl alkalmazott Alkalmazásban állók nettó átlag keresete Ft volt, bruttó Ft. Az alkalmazásban állók 34%-a dolgozik Budapesten és környékén, átlag nettó keresetük Ft/hó, 66%-uk a másik 6 régióban, átlag nettó keresetük Ft/hó. Összesen vállalkozás van Magyarországon, ebbõl 1 9 fõs , 0 fõs és ismeretlen létszámú A minibálbér Ft/hó. A munka törvénye nagyon komplikáltan hangzik, a másodlagos kérdésekben egyértelmû, konkrét és félreérthetetlen. Az elsõdleges kérdésekben, mint felmondás indoka, nagyon tág teret hagy az interpretációra. Gyakorlatilag semmi sem védi a munkavállalót attól, hogy valós ok nélkül felmondjanak neki. A törvényben két cikkely tárgyalja a munkavállaló beleszólási jogát a vállalat mûködésébe: a szakszervezetekrõl szóló cikkely és a sztrájk jogról szóló. A munkavállalók jogosultak a munkaszervezeten belül szakszervezetet létrehozni, melynek joga, hogy a munkavállalókat az élet és munkakörülményeiket érintõ jogairól és kötelezettségeirõl tájékoztassa, valamint képviselje õket a munkáltatóval szemben illetõleg az állami szervezetek elõtt. Mindenkinek joga van sztrájkolni, ha a munkáltatóval történõ 7 napi egyezkedés után nincs eredmény, vagy ha a sztárjkolók hibáján kívül nem volt egyezkedés. A törvényben az is pontosan meg van határozva, hogy mely területeken pl. fegyveres erõk, nem lehet sztrájkolni. A sztrájk idõtarma alatt fizetés nem jár. Valójában a Mo.-i szakszervezetek csak az állami szférában léteznek, valamint azoknál a nemrég privatizált vállalatoknál, ahol azelõtt már megalakultak. (pl. Magyar Államvasutak). A létezõ szakszervezetek formálisan mûködnek és korruptak. A magánszférában nem alakulnak szakszervezetek, mert az emberek félnek attól, hogy elveszíthetik munkájukat. Nincs semmi beleszólásuk a vállalat mûködésébe, a döntéshozatalba. Ennek a félelemnek egyik fõ oka a rendszerváltás óta fokozatosan növekvõ munkanélküliség ban hivatalosan munkanélkülit regisztráltak, a foglalkoztatottak 7,9%-át. Azonban Harrach Péter szociális és családjogi miniszter szerint 459 ezer a munkanélküliek száma, ami 8,9%-a a foglalkoztatottaknak, és 71%-uk visszesõ. Valójában a munkanélküliek száma még ennél is több, 10% fölötti. A munkanélküliek 90%-a év közötti, 81%-uk nem rendelkezik középfokú végzettséggel. A tartós munkanélküliek közül fõnek nem volt semmilyen jövedelme. 77%-a azért vált munkanélkülivé, mert felmondtak neki, vagy megszûnt a vállalat. A munkanélküli segély átlag összege havonta Ft, amely 1évig jár, majd fél évig a munkanélküli járulék, aztán szigorú feltételekhez kötve a jövedelempótló támogatás. A munkanélküliek TB ellátásra jogosultak. A munkanélküliség felszámolására a kormánynak nincs semmilyen megoldási javaslata, próbálják a statisztikai adatokat megszépíteni és ezért a munkanélkülieknek, valamint a rászorulóknak felajánlják a közhasznú munka lehetõségét ig ember vett részt közhasznú munkában. E célra 10 milliárd Ft-ot költött az állam. Magyországon nyugdíjas él, átlag nyugdíjuk ban Ft/hó volt. A minimál nyugdíj 1999-ben Ft. Öregségi nyugdíjra jogosult mindenki, aki 62. életévét betöltötte és min. 20 év munkaviszonnyal rendelkezik. Valamint aki 1991 január eljsejéig betöltötte férfi esetében a 60., nõ esetében az 55. életévét és min.10 év munkaviszonnyal rendelkezik. Öregségi résznyugdíjat kap az, aki minimum 15 év munkaviszonnyal rendelkezik, vagy aki 1990 dec.31. és 1993 július 1-e között betöltötte férfiak esetében a 60., nõknél az 55. életévét és min. 10 év munkaviszonnyal rendelkezik. Nyugdíj kiszámítása: 10 év munkaviszony után átlag fizetés 33%-a, 11 év után 35%-a..20 év után 53%-a 30 év után 68%-a 40 év után 80%-a. A nyugdíjasok gazdasági helyzete egyre romlik, a havi nyugdíjból lehetetlen megélni, ezért sok nyugdíjas kényszerül munkára. A vállakozásokban fõ nyugdíjas. A Humanista Párt javaslatai: Számunkra az emberi élet a legfontosabb érték, ezért gyökeresen új koncepcióra van szükség a munka témájában. Számunkra a munkavállaló által hozott kockázat vállalás sokkal nagyobb prioritást élvez, mint a tõke kockázatvállalása. Míg a munkás az életét, egészségét, valamint családja életét kockáztatja, addig a tõkés a pénzét. Ezt az abszurd viszonyt meg kell változtatni. El kell érnünk, hogy a vállatoknál a munkavállalók min. 51%-a tulajdonossá váljon. Ezért: Az egy hónapra jutó minibálbér, a minimál nyugdíj és a munkanélküli segély megállapításánál új koncepció bevezetését javasoljuk, mely nem csupán az ember fizikai szükségleteit veszi figyelembe, (étel, lakás, stb.) hanem az igazán emberi léthez szükséges feltételek biztosítását

2 (szórakozás, sportolás, nyaralás stb.). Minden Magyar állampolgárnak alanyi jogon jár havi Ft. Tehát nem lehet ennél kevesebb egyik munkavállaló fizetése sem, egyik nyugdíjas nyugdíja sem és a munkanélküli segély sem. Ezt törvénybe kell foglalni. Ezt az alapbért kötelezõ érvényûen növeli a minden egyes gyerek után járó 10%, valamint albérlet esetén az albérletre fizetendõ összeg, melyek a havi bér részét képezik. Adókedvezmény bevezetését javasoljuk minden olyan vállalat részére, amely: lehetõvé teszi a munkavállalóknak, hogy a vállalat tulajdonosaivá válljanak, valamint részt vegyenek a vállalat vezetésében és irányításában, az elsõdleges kérdésekre vonatkozóan. alternatív munkalehetõségeket biztosít és új koncepciókat dogoz ki a munkavállalásra vonatkozóan (pl. rövidebb munkaidõ stb.) a nyereséget visszafordítja a vállalat fejlesztésébe, valamint új munkahelyek létrehozására nyereségük egy részét a munkavállalók fejlõdését és kibontakozását elõsegítõ programokba fekteti Minden vállalat köteles szakszervezteket létrehozni, melyek vezetõit a munkavállalók választják, és akiket bármikor vissza lehet hívni vezetõi posztjukból, ha azt a dolgozók 51%-a úgy kívánja. A vállalat vezetõsége nem dönthet felmondási ügyekben, erre csakis a demokratikusan választott szakszervezetnek van hatásköre. 2.Bevándorlás és menekültek. Magyarországra 1988-tól érkeznek menekültek. Elsö körben a volt Szovjetunió államaiból, Romániából, majd a háború kitöresekor Jugoszláviából érkeztek tömegesen menekültek, Kinából és Vietnamból érkeztek még jelentös számban,az arab országokból fõleg irakaiak és kurdok, Afrikából a háborus zónákból között kb külföldi érkezett M.O.-ra 99%romániai,volt-szovjet államokbeli és volt-jugoszláv államokbeli a maradék 1% avilág többi részébõl.a hiányos nyilvántartásból kifolyólag jelentõs részükrõl nem lehet tudni, hogy letelepedtek vagy továbbmenteke.1998-ban ezek az arányok jóval kiegyenlitetebbek. A magyar törvények az 1951.évi genfi egyezményre és a 1967.évi genfi jegyzetekre épülnek, amely egyezményt a magyar kormány ben írta alá, területi korlátozással, ami ebben az esetben azt jelenti,hogy szinte kizárólag európai országokból fogadnak menekülteket.(addig szinte semmilyen szabályozás nem volt a menekültek helyzetére vonatkozólag).ezen egyezmény alapján e törvény alapján két státuszt lehet kérni: - meneküljogot,azok kérhetnek akik megalapozottan félnek a fajuk, vallásuk, nemzeti hovatartozásuk, politikai meggyõzõdésük és meghatározott társadalmi csoporthoz való hovatartozásuk miatti üldöztetéstõl, ezt M.o. azzal a korlátozással vezettek be, melyszerint azok akiknek itt tartózkodása sérti az állam biztonságát, a közrendet vagy a közegészségügyet serti, viszont ezen fogalmakat a törvényben nem szabályozták. - befogadott státuszt,azaz ideiglenes menedékre szoruló személy, azok kérhetik akiknek az országában háború van. Mindkét esetben hiteltérdemlöen kell bizonyítania származását. Az elutasítás gyakran igen szükszavú, nem tudta igazolni az elmondottakat,elõfordult, hogy ennyi sem. Ha valaki menedék jogot kér és azt nem kapja meg a befogadott státuszt sem kapja utána még ha megfelel annak feltételeinek.aki egyik statuszt sem kapja meg visszatoloncolják vagy más országok külügyi képviseletein kérvényezhetik, hogy fogadják.a kérelmezök 2%-a kapja meg a menekült státuszt és 5%-a a befogadott státuszt. Amíg státusza tisztázódik menekülttáborkban helyezik el öket, amelyek zsúfoltak és nem hagyhatják el és gyakran a személzet bánasmódja sem kielégítõ. Ha befogadottként elismerik az állami és karitativ szervezetek fenntartásában müködö ideiglenes szállásokon helyezik el öket amelyek a törvényben elõírt jogokat, egészségügyi ellátás, étkeztetés, iskolai -óvodai elhelyezés, igen hézagosan teljesítik. Ha menekült státuszt kapott maradhat a táborban és akkor jogosult ingyenes nyelvtanuklásra, orvosi ellátásra, ingyenes étkeztetésre és 1200 Ft -os támogatásra hetente, elhagyhatja a tábort, de csak külön engedéllyel.a gyakorlatban ezek a jogok is minimálisan teljesülnek.ha van rokona ismerõse aki fogadja mehet, de rendszeresen jelentkeznie kell a teületileg illetékes idegenrendészeti hivatalban. A továbbiakban munkavállalási engedély szerzése igen körülmenyes mivel a kérvényhez szükséges papírok és igazolások a benyújtástól a döntésig elhúzódó idö alatt lejárnek és újra be kell szerzni öket.a törvényben 8 napon belül kell dönteni a gyakorlatban viszon ez elhúzódhat akár 5 hónapig. Bevándorlási kérelmet az adhat be aki legalább 3 éven át megszakítás nélkül jogszerüen tartózkodik M.o.-on és itteni lakhatása és megélhetése biztosított.családegyesítés céljából kérelmezõknek nem kell azt megelõzöen 3 évig itt tartózkodni.elbírálási idõ 120 nap. A gyakorlatben a határidõt nem tartják be, illetve a lakhatás és megélhetés fogalmait tisztázó egységes joggyakorlat nincs, úgyhogy

3 elõfordul, hogy azt fogadnak el amit akarnak, elég erös a korrupció.a magyar származás és a családegyesítés egyértelmüen kedvezöbb preferencia. A Humanista Párt javaslatai: Általában a bevándorlási és menekültügyi torvényeket és jogszabályokat öszhangba kell hozni az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és minden embernek lehetõvé tenni, hogy ott éljen ahol akar.addig is legsürgõsebben:: -az adminisztrációt felgyorsítani és leegyszerüsíteni,(nyomtatványok minden nyelven, tolmácsok minden fogadóállomásra.) -a menekülttáborokban megfelelõ körülményeket biztosítani, -utiokmányokat, munkavállalási engedélyt és szükséges iratokat gyorsabban kiadni, hogy segítsék a beiileszkedésüket. 3. Gazdasági Integráció Magyarország április 1-jén nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. A csatlakozási tárgyalások március 31-én kezdődtek meg. A csatlakozás eredetileg tervezett időpontja január 1, ám azóta mind az EU, mind pedig magyar szakértők részéről több utalás történt arra, hogy az időpont eltolódhat. A csatlakozás főbb kritériumai: 1. Működő piacgazdaság 2. Megfelelési képesség az Unión belüli piaci versenynek 3. Stabil demokrácia, a jogállam, az emberi és a kisebbségi jogok érvényesülése Az EU közös piacán belüli, 4 szabadság elve : Az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása. Maastrichti kritériumok: - Az államadósság nem lépheti túl a GDP 60 %-át. - Az adott ország inflációs rátája legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a 3 legalacsonyabb inflációs rátát felmutató EU-tagállamból képzett átlagot. (Ez 1997-ben 2,7 % volt.) - A költségvetési hiány maximuma a GDP 3 %-a. Néhány gazdasági tény: - Magyarország központi költségvetésének hiánya 1997-ben a GDP 4,6 %-a volt. - Az infláció 1997-ben 18 %, 1998-ban 13,5 % volt. - A magyar import az EU-ból (az összes importból) 40,1 % volt 1993-ban, és 73,6 % 1998-ban. - A magyar export az EU-ba (az összes exportból) 46,5 % volt 1993-ban, és 71,2 % 1997-ben. - Jelentősen nőtt a külföldi tőkebefektetések aránya. - Az energiaárak folyamatosan emelkednek, hogy megközelítsék a piaci szintet. - A mezőgazdaság több mint 90 %-a magántulajdonban van. A magyar kormány megtett és tervezett intézkedései a feltételek teljesítése érdekében: - A kormány 2002-re tervezi az infláció 4 %-ra való leszorítását. Ehhez szerintük szigorú költségvetés szükséges, valamint az, hogy a reálbérek lassabban növekedjenek, mint a termelékenység. - Az egészségügy reformja a kormány állásfoglalása szerint azért szükséges, mert az egészségügy mindig túllépi a költségvetési kereteket. Az államháztartás egyensúlyának megteremtése érdekében fokozni kell az egészségügy hatékonyságát azáltal, hogy a szolgáltatást nyújtók tudatos költséggazdálkodást folytatnak. - A szociálpolitikai jutattások reformja azzal a céllal, hogy biztosítva legyen a szociális biztonság, de a szociálpolitikai kiadások részaránya az állami kiadások között csökkenjen. - Oktatási reform: nagyobb hangsúly a munkaerőpiaci igények kielégítésére. A felsőoktatási intézmények átszervezése (azaz iskolák összevonása). - Az állami szektor súlyának csökkentése, az állami vállalatok támogatásának csökkentése. Intézkedések történtek annak érdekében, hogy csökkenjen az állami ellenőrzés a társadalmi és gazdasági életben. (Például a Magyar Nemzeti Bank független jogállása.) - Nyugdíjreform: 3 pilléres nyugdíjrendszer került bevezetésre. Egy kötelező közös alap, egy kötelező magán nyugdíjszámla és egy önkéntes magán nyugdíj pénztár. Szigorításokat terveznek: - szűkíteni fogják a korai nyugdíjba vonulás utáni ellátásokat, - szigorúbb feltételek vonatkoznak majd a rokkantnyugdíj megítélésére.

4 Külpolitika: óta Magyarország csatlakozott az EU összes külpolitikai állásfoglalásához. (Például Jugoszláviával, az indiai illetve pakisztáni kísérleti atomrobbantásokkal kapcsolatban.) - A teljes jogú tagság esetén Magyarország összes, külkereskedelemre vonatkozó szabályozása helyébe automatikusan az EU szabályozások lépnek, ám ez nem fogja jelentősen módosítani Magyarország külkereskedelmét. Az áruk szabad áramlása: - Az EU kifogásolta Magyarország közbeszerzési törvényét, amely garantált árelőnyt biztosít a belföldi vállakozásoknak. Ezért a közbeszerzési törvényt idén módosítani akarják, hogy a belföldi vállakozások garantált előnye megszűnjön. A szolgáltatások szabad áramlása: - Törvénymódosítás eredményeképpen külföldi bankok fiókot alapíthatnak, megteremtődtek az univerzális bankrendszer feltételei. Belügyi és igazságügyi szabályok: - Az EU különös súlyt fektet a külső határok védelmével és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogszabályokra, ezért szükségesnek tartja a rendőrség hatékonyságának javítását (több pénz és szakmai képzés által). - Az EU megkérdőjelezi a magyar kormány privatizációbarátságát, kevesebb hatósági beleszólást akar például az energia szektorban. A munkaerő szabad áramlása: - Bizonyos EU tagországok átmeneti halasztást kérnek bizonyos feltételek teljesítésére, így például néhány ország korlátozni szeretné a munkaerő szabad mozgását, mert félnek, hogy hirtelen olcsó munkások tömegei áramlanak be hozzájuk. - Magyarországnak 2 fő konfliktusa van az EU feltételeinek teljesítésével, a munkaerő illetve az áruk szabad áramlásával kapcsolatban: 1. Jelenleg külföldiek nem vásárolhatnak magyar termőföldet, és ez nem tetszik az EU-nak. 2. Magyarország kérelmezte, hogy átmenetileg eltérhessen az úgynevezett schengeni szabályzattól, azaz az EU külső határ-ellenőrzési szabályaitól, mégpedig a határon túli magyar kisebbségek érdekében. Az EU válasza: Magyarországnak nagyon fontos szárazföldi határai vannak, amelyeken túl ráadáasul jóval alacsonyabb az emberek életszínvonala, ezért az EU nem venné szívesen, ha Magyarország megpróbálna eltérni a határ-ellenőrzési szabályoktól. Magyarország legnehezebb alkuja: a mezőgazdaság 1. Az EU azt tervezi, hogy szűkíti a mezőgazdasági termelőknek juttatandó támogatásokat. 2. Kimutatható, hogy az EU Magyarországra irányuló agrárexportja azon termékek esetében nőtt dinamikusabban, amelyek az EU részéről export-visszatérítésben részesültek. Vagyis a magyar termelők a belső piacról való kiszorulásának egyik oka az EU-agrártermékek nagyarányú támogatottsága volt. Ugyanakkor a magyar agrárexportőröknek a harmadik piacokon kellett az EU megtámogatott versenyelőnyével megküzdeniük. 3. A tagjelöltek abban reménykednek, hogy az EU támogatási alapjaihoz a teljes jogú tagság birtokában fognak hozzájutni. Ugyanakkor az EU-hoz való alkalmazkodás legsúlyosabb költségei a tagság előtt jelentkeznek. Az új versenyhelyzetben, az új követelményektől várhatóan megroppannak a magyar agrárágazatok, ám az EU nem garantálja, hogy az ezt kompenzáló kifizetésekre Magyarország is jogosult. Az Agenda 2000 nem jelöl ilyen kompenzációs forrást az új tagok agrártermelői számára, azzal az indokkal, hogy a kompenzáció azoknak a (fejlettebb) országoknak jár, akik kénytelenek belső áraikat csökkenteni. Az újonnan csatlakozó, kevésbé fejlett országokban viszont az EU-tagság a belső árak emelkedését hozza - kompenzáció tehát nem jár a termelőknek. 4. Teljes jogú tagság esetén Magyarország vámbevételei (beleértve az agrártermékek utáni bevételeket is) csökkenni fognak, de teljes egészében az EU közös költségvetésébe fognak befolyni. Általánosságban: Az EU szorgalmazza, hogy minden csatlakozó teljes egészében elfogadja a közösségi szabályrendszert ( acquis communautaire ), de nem feltétlenül akar minden jogot megadni az újonnan csatlakozóknak, arra hivatkozva, hogy ezt nem tudnák finanszírozni. Magyarország egyébként még nem készített átfogó hatáselemzéseket a tagság következményeiről. A Humanista Párt javaslata az európai integrációval kapcsolatban A humanisták a globalizálódást és ezen belül a regionális egységekbe való tömörülést egy olyan történelmi folyamat részének tekintik, melynek során az emberiség az egyetemes emberi nemzet létrehozásához közelít. Ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely arra irányul, hogy elhárítsa

5 az akadályokat (például a vám- és országhatárokat) az egyetemes emberi nemzet elôl, feltéve, hogy ezek a törekvések minden résztvevô ország lakosságának valós érdekeit szolgálják. Európa regionális egységének jelenleg egyetlen intézményesült formája van, ez pedig az Európai Unió. Az EU követelményei súlyos terheket rónak Magyarországra, és a gyors gazdasági fellendülés érdekében tett intézkedések veszélyeztetik a lakosság szociális biztonságát. Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen feltételt szabhasson a csatlakozással kapcsolatban, vagyis hogy megvédhesse a lakosság hosszútávú érdekeit az EU piaci, gazdasági érdekeivel szemben, ezért a Humanista Párt nem támogatja Magyarország csatlakozását az EU-hoz. A Humanista Párt azt javasolja, hogy az EU-hoz való feltétlen ragaszkodás helyett Magyarország keressen más lehetôséget egy valós európai integrációra. A jelenlegi, központosított európai hatalom érdekeinek kiszolgálása helyett Magyarországnak arra kellene törekednie, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen különbözô európai országokkal annak érdekében, hogy valóban kölcsönös, és hosszútávon is a kölcsönös segítséget és a lakosság szociális biztonságát garantáló megállapodásokat kössön. Javasoljuk ezen kívül olyan, független szakértôkbôl álló bizottságok felállítását, melyek alapos hatáselemzést készítenek az EU-ról illetve az európai integráció alternatív lehetôségeirôl. Mivel a lakosság jelenleg kevéssé informált az EU mûködésérôl illetve Magyarország csatlakozásának valós következményeirôl, javasoljuk a független szakértôi vélemények széleskörû publikálását. 4. DEMOKRÁCIA Párt alapításához legalább 10 alapító tag szükséges. Tagja lehet nem magyar állampolgár is, tisztségviselője nem. Ha a párt két egymást követő országgyűlési választáson nem vett részt, akkor elveszti legalitását. Az országgyűlési képviselők száma 386. A közvetlenül választott országgyűlési képviselők száma 322, listáról 58 -en jutnak be a parlamentbe. A jelöléshez legalább 750 ajánlási szelvény szükséges. Területi listát állíthat az a párt amely legalább a választókerületek egynegyedében jelöltet állított. Országos lista állításához legalább 7 területi választókerületi lista szükséges. A szavazás érvényes, ha a választók több mint fele részt vett a szavazáson. Az lesz a képviselő, aki megszerzi a szavazatok több mint felét. Nem magyar állampolgár nem jelöltetheti magát. Az állami finanszírozású médiák a választáson jelöltet állító pártok választási felhívását azonos feltételek mellett legalább egyszer ingyenesen közli. A kisebbségek (100 éve honos Mo.-on, tagjai magyar állampolgárok) helyi választásokon alakíthatnak önkormányzatot közvetlen választás útján. Fővárosi és országos önkormányzatukat a már megválasztott képviselők választják. A köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, az Alkotmány bíróság 11 tajgát (nem lehetnek párt tagok), a Legfelsőbb bíróság elnökét, a Legfőbb Ügyészt,. Az Országos Rádió és Televízió testületet az Országgyűlés választja. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, valamint a hivatásos bírákat is. A törvényeket az Országgyűlés hozza. A Legfelsőbb Ügyészség gondoskodik az állampolgárok jogainak védelméről. Az ügyészeket a Legfőbb ügyész nevezi ki. A közszolgálati médiák finanszírozása az állami költségvetésből történik, szabadsága ezáltal korlátolt. A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, az állami költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által a törvény alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magánszemélyek vagy jogi személyek vagyoni hozzájárulásából, a párt meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és egyszemélyes KFT adózott nyereségéből képződik. A párt nem fogadhat el hozzájárulást más államtól vagy névtelen adományozótól. Az állami költségvetésből az e célra elkülönített alapból 25%-ot kapnak az Országgyűlési pártok, a fennmaradó 75%-ot az első fordulóban leadott szavazatok arányában osztják szét, a min. 1%-ot elért pártok között. A népszavazás kitűzéséhez 200 ezer választópolgár kezdeményezése (aláírása) szükséges, valamint a köztársasági-elnök vagy a kormány kezdeményezheti. Aláírást 4 hónapig lehet gyűjteni. 100 ezer aláírás esetén a népszavazás kiírását elrendelheti a Kormány és az országgyűlési képviselők egyharmada. Nem lehet népszavazás tárgya : költségvetés, költségvetés végrehajtása, központi adónemek és illetékek, vámok, helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról. Nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, ill. az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról. Az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről. Az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésekről. Az Országgyűlés feloszlatásáról. A Kormány programjáról. A hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot

6 kihirdetéséről. A fegyveres erők külföldi vagy az országon belüli alkalmazásáról. A helyi önkormányzati képviselőtestületének feloszlatásáról. A közkegyelem gyakorlásáról. Helyi népszavazás tárgya nem lehet a képviselőtestület ill. a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdés. Egy témában évente egyszer lehet népszavazást tartani. A humanista javaslat: A politikai felelősség törvényének megalkotása ami lehetővé teszi az emberek számára a képviselők visszahívhatóságát. A média törvény biztosítsa, hogy a választásokon induló pártok és jelöltek azonos lehetőséget kapjanak programjuk bemutatására. Az Országgyűlési képviselőket, a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt a minisztereket, a Legfelsőbb bírát, a hivatásos bírákat, a Legfőbb Ügyészt és az Alkotmány bíróság tagjait közvetlen szavazással kell megválasztani. Csakis ez biztosíthatja a három hatalmi ág egymástól való függetlenségét. A népszavazással kapcsolatos törvény módosítása: 100 ezer aláírás legyen szükséges népszavazás kiírásához. Biztosítani kell a megfelelő és sokszínű informálást a népszavazás tárgyát alkotó témákban. Itt fontosnak tartjuk, hogy egy-egy témával kapcsolatban maguk az aláírást kezdeményezők nyilváníthassák ki nézőpontjaikat és eljuttathassák információikat mindenkihez a legszélesebb körű információs lehetőségeken keresztül. Ebben az időszakban helyi szinten lakossági fórumokat kell tartani, ahol az emberek kérdéseikre válaszokat kaphatnak és megvitathatják az adott témát. A közszolgálati médiák függőségét meg kell szüntetni, hogy az ne váljon az aktuális politikai hatalom eszközévé, ezért javasoljuk olyan testület felállítását, amelyet nem a hatalmon lévő politikai pártok delegáltjai, hanem az emberek által választottak alkotnak. Visszahívhatóságukat ugyanúgy, mint a politikai képviselők esetében törvény által lehetővé kell tenni. A kissebségek meghatározását, miszerint a Magyarországon 100 éve honos kisebbségek alakíthatnak önkormányzatokat, el kell törölni, hiszen az elmúlt 10 évben, amióta Magyarországra egyre távolabbi országokból is érkeznek emberek sokféle kisebbségi csoport szenved joghiányt ezen meghatározás következtében. A kisebbségeknek biztosítani kell a létszámuknak megfelelő képviseletet ez pedig minden olyan népcsoportra, nemzetiségre vonatkozik aki Magyarországon él és önkormányzatot akar alakítani. Biztosítani kell, hogy a kisebbségi képviselők részévé váljanak az ország törvény és jog alkotásának, hiszen jelenleg csak formális, azaz kulturális jellegűek. Ugyanakkor a kisebbségi önkormányzatokat országos szinten is, úgy, mint ahogy jelenleg helyi szinten, közvetlenül az emberek kell, hogy megválaszthassák. Minden 16. életévét betöltött magyar állampolgár szavazóképes legyen. 5. Magyarország részvétele nemzetközi szervezetekben Magyarország nemzetközi szervezetekben való részvétele szorosan összefügg az EU-hoz való csatlakozás feltételeinek megteremtésével. Az ország számos nemzetközi szervezetnek tagja (ENSZ, EBESZ, WTO, CEFTA, WEU - associated partner, IMF), ám az alábbiakban az ország politikai és gazdasági életét jelen pillanatban leginkább befolyásoló három szervezetrõl szólunk (NATO, OECD, WORLD BANK) november 16-án népszavazás volt Magyarországon a NATO csatlakozásról, a szavazásra jogosultak 49,24%-a vett részt a szavazáson, ebbõl 85% igennel, 15% nemmel szavazott ben várható a csatlakozás érvénybe lépése. Mo. számára a NATO-hoz való csatlakozás tulajdonképpen az EU csatlakozás elõfeltétele március elejére várható a csatlakozás ratifikálása. A népszavazást megelõzõen egyoldalúan, kizárólag a csatlakozás vélt elõnyeirõl tájékoztatták a lakosságot. A feltételek, melyeket teljesítenie kell az országnak elsõsorban a haderõ átalakítását, a kompatibilitás megteremtését, a polgári és katonai rendszerek összehangolását jelenti. Azon kötelezettségeken kívül, melyeket minden tagország vállal a csatlakozással Mo. számára elsõsorban anyagi megterhelést jelent. A következõ 13 évre elõreláthatólag az összköltség 3 milliárd USD lesz, amely évente 220 millió USD. Ez egy aktív lakosra évi 380 USD. Bizonyos felmérések szerint 4%-nál magasabb éves átlagos gazdasági növekedés mellett ezek a terhek különösebb gond nélkül elviselhetõek lesznek, hiszen még a legnehezebb ig terjedõ idõszakban is a teljesítménytöbblet 95%-a gazdasági fejlsztésre, az életszínvonal növelésére lenne fordítható és csak 5%-át kellene védelmi kiadásokra költeni. 2-4%- os gazdasági növekedés esetén komoly terhek hárulnának a társadalomra. 2%-nál alacsonyabb növekedés estén pedig a költségek szinte elviselhetetlenek, hiszem a többlet teljesítmény 20% - át

7 viszik el a védelmi kiadások. A NATO tagság feltétele a jogharmonizáció, melyhez az alkotmányon kívül számos más törvényt módosítania kellene Mo-nak. (Pl. a szövetségi kötelezettségek hatékony teljesítése érdekében a különbözõ NATO felkérésre vonatkozó döntéseket ne a parlament, hanem a kormány hozza meg ). Emellett számos más, katonai, szolgálati, rendészeti stb. törvényt is módosítani kell együttmûkõdési az OECD-vel kötött megállapodás, 1993-tagfelvételi kérelem, 1996-csatlakozás. A csatlakozás az EU csatlakozás tulajdonképpeni elõfeltétele. (A Magyarországi tõkeberuházások 95%-a OECD országból származik.) A tagsággal lehetõvé vált, hogy csatlakozzunk a Nemzetközi Energia Ügynökséghez és a Nukleáris Energia Ügynökséghez.. Ahhoz, hogy a csatlakozás elõfeltételeinek eleget tegyünk elsõsorban három területen, a devizaszabályozás, az adópolitika és a környezetpolitika területén kellett megfelelnünk bizonyos elvárásoknak. A csatlakozás következtében elsõsorban a pénzügyi liberalizáció feltételére való tekintettel hatályon kívül kellet helyezni bizonyos kormányrendeleteket, és megteremteni a feltételeit annak, hogy külföldi pénzintézetek hazai fiókot alapíthassanak, valamint külföldi vállalatok 10%-nál nagyobb részesedést szerezhessenek Magyarországon bejegyzett pénzintézetekben. A csatlakozással kapcsolatos feltételekhez továbbá módosítani kellett azon törvény javaslatot, mely tiltja, hogy külföldiek termõföldet vásároljanak Mo-n. ( ezért nem írtak ki 1997-ben ezzel kapcsolatban népszavazást, az összegyûjtött, a szavazás kiírásához szükséges 200ezer aláírás ellenére sem ) óta Mo. tagja a Világbanknak. Az elmúlt 16 évben a Világbank közel 40 különbözõ magyarországi programot fiananszírozott, több mint 3 és fél milliárd dollár értékben. A rendszerváltás óta a magyar kormány gazdaságpolitikai intézkedései követték a Világbank által elõírt lépéseket, majd 1994 és 98 között a Világbank befolyása rendkívül agresszíven és céltudatosan jelenik meg a kormánypolitikában. A kölcsönszerzõdésekben meghatározott pontos feltételek nem publikusak, csak a keretfeltételekrõl lehet információt szerezni: (SAL, Structural Adjustment Loan), állami vállalatok privatizációja ütemezésének és módjának meghatározása, a liberalizált import növelése 80%-ra, termelõi, beruházási, fogyasztási és lakástámogatások csökkentése, költségcsökkentõ intézkedések és szélesebb körû díjazás, privatizáció az egészségügyben és az oktatásban. A feltételek hiányos teljesítése miatt 1994-ben beszüntették a kölcsönök folyósítását, majd erre válaszul 1995-ben a kormány bevezetett egy stabilizációs csomagot, mely elsõsorban a szociális kiadások megnyirbálásáról szólt: tandíj az egyetemeken, családi juttatások eltörlése stb Budapesti Közlekedési Program, 38 millió USD. A BKV kölcsönt vett fel a Világbanktól, amely kikötötte, hogy a fõvárosi közlekedési monopóliumnak legalább két járatát privatizálni kell Felsõoktatási Reform Program, 150 millió USD. A Világbank a támogatás fejében a pénzügyi racionalizáció szellemében a különbözõ egyetemek összevonását szorgalmazza, ami azt jelentené, hogy az olyan egyetem melyen kizárólag 1 tudományágat oktatnak, a jövõben nem számít majd egyetemnek. A kölcsönöket általában 10 év alatt kell visszafizetni egyenlõ részletekben. Fegyverexport, fegyvergyártás törvények és a valós helyzet A legális fegyvereladásokkal foglalkozó magyar cégek éves exportforgalma mintegy 25 millió dollárt tesz ki, ez egy ezrede a 25 milliárd dolláros világpiacnak. Ezt a forgalmat összesen 25 fegyvergyártással foglalkozó cég bonyolítja. Az eladásra vonatkozó engedélyeket a Gazdasági Minisztérium adja ki. Az engedélyek nem örökérvényûek, idõrõl idõre meg kell õket újítani. Bár es kormányrendelet kizárja a dél-szláv területekre vonatkozó embargó kijátszását, az elmúlt években Mo. neve több illegális és dél-szláv rendeltetésû fegyverügylet kapcsán is szóba került. Például: a magyar kormány tudtával hazai gyártású géppisztolyokat adtak el horvát biztonsági erõknek Magyarországon át szállítottak Szlovéniába 120 tonna kínai fegyvert, amelyet segélyszállítmánynak álcáztak, a fogadó fél a boszniai muzulmán kormány volt A HP nézõpontja és javaslata: Hosszútávon a tömbmentes politikát, valamint a leszerelést támogatjuk. - A lakosság széleskörû, részletes idõben történõ informálása (még a csatlakozási tárgyalások megkezdés elõtt) a különbözõ szervezetekhez való csatlakozás következményeirõl, elsõsorban arról, hogy milyen mértékben és hogyan hat ki ez az emberek életkörülményeire - A csatlakozásról minden esetben népszavazás döntsön, a széleskörû informálás után - Az informálás során a médiában helyet kell biztosítani független szakértõknek, valamint a témával foglalkozó civil szervezeteknek, hogy az érvek és ellenérvek egyenlõ mértékben jelenhessenek meg - A HP támogatja a kölcsönös gazdasági kapcsoltok kialakítását.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM

EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM (Csíkszereda 2006. május 7.) INTEGRÁCIÓ ELMÉLETBEN PREFERENCIÁLIS VÁMÖVEZET: a résztvevők vám- és egyéb kereskedelempolitikai kedvezményeket nyújtanak. Lehet

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben