JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről szeptember 0234

2 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Az ÁSZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósága Nagy József főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Turnheimné Lakos Zsuzsa osztályvezető főtanácsos A helyszíni vizsgálati jelentések feldolgozásában és az összefoglaló elkészítésében közreműködött: Ambrus Lajos számvevő tanácsos tanácsadó dr. Klapcsik László számvevő tanácsos dr. Pál Lehelné számvevő tanácsos Az ellenőrzésben résztvevők névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az ÁSZ által a témában eddig készített jelentések: A helyi önkormányzatok által igényelhető évi központosított előirányzatok felhasználásának ellenőrzése (V-1002/1997. A Parlament számítógépes hálózatán a vizsgálat fájl neve: 0389J000). A helyi önkormányzatok által igényelhető évi központosított előirányzatok felhasználásának ellenőrzése (V-1002/1998. A Parlament számítógépes hálózatán a vizsgálat fájl neve: 9824J000).) A helyi önkormányzatok által igényelhető évi központosított előirányzatok felhasználásának ellenőrzése (V-1002/1999. A Parlament számítógépes hálózatán a vizsgálat fájl neve: 9921J000). A kötött felhasználású és a működési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése (V-1002/2001. A Parlament számítógépes hálózatán a vizsgálat fájl neve: 0122J000). Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 A jelentésben alkalmazott rövidítések: Gyvt. Áht. Kt. Sztv. NKÖM ISM OM ÁSZ TÁH A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ifjúsági és Sportminisztérium Oktatási Minisztérium Állami Számvevőszék Területi Államháztartási Hivatal

4 V /2002. TSZ: 602 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 5 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Központosított előirányzatok A pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása Gyermek és ifjúsági feladatok ellátásának támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok számára Önkormányzati kincstárak támogatása A települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére és a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított állami támogatások Kiegészítő családi pótlék Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása Közcélú foglalkoztatás támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához A pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása A pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása A tanulók tankönyv-vásárlási támogatása A diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A támogatások önkormányzatok által történő ellenőrzése 50 1

5

6 . JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről Bevezetés Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló évi CXXXIII. törvényben a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok finanszírozásához évre összesen ,9 millió Ft normatív, kötött felhasználású támogatást (82 536,9 millió Ft állami támogatást és ,0 millió Ft normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót), valamint ,5 millió Ft központosított előirányzatú költségvetési támogatást biztosított. A helyi önkormányzatoknál a részletes vizsgálat a normatív kötött felhasználású támogatások 11 jogcíméből a költségvetési előirányzatok teljes összegének 72,5%-át kitevő 7 (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógusok szakkönyvvásárlása, tanulók tankönyvvásárlása, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása, lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása) jogcímre terjedt ki, amelyek évi teljesítését a 2. sz. melléklet mutatja be. A központosított előirányzatokhoz kapcsolódóan csak az egyes előirányzatok elosztásához kapcsolódó minisztériumi döntések ellenőrzésére került sor. Ezen előirányzatok teljesítési adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: érvényesült-e az állami támogatások feltételrendszerének jogcímenkénti szabályozása és a kapcsolódó ágazati-szakmai előírások közötti összhang; a központi költségvetésből a meghatározott egyes konkrét feladatokra, illetve célokra biztosított támogatások mennyiben elégítették ki a jogos igényeket; a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e az állami támogatások igénylése, felhasználása és elszámolása; az önkormányzatok belső és intézményi ellenőrzése vizsgálta-e érdemben a támogatások igénylését és elszámolását. A költségvetési támogatások igénybevételének és elszámolásának vizsgálatára az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2.. (5) bekezdése és az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (3) bekezdése 3

7 alapján, döntően törvényességi, szabályszerűségi szempontok szerint a évi zárszámadás ellenőrzéséhez kapcsolódóan került sor. Helyszíni ellenőrzést folytattunk a Pénzügy és a Belügyminisztériumban, illetve egyes központosított előirányzatok elosztásával összefüggésben a Nemzeti Kulturális Örökség, valamint az Ifjúsági és Sportminisztériumban, továbbá az ország 18 megyéjében, összesen 68 települési önkormányzatnál. A Szociális és Családügyi, valamint az Oktatási Minisztériumnak mivel a vizsgált támogatási formákat e helyeken a évi költségvetés tervezésekor már ellenőriztük csak megállapításaink összegzéséről adunk tájékoztatást. A vizsgálat során 119 önkormányzati intézmény témához kapcsolódó ellenőrzését végeztük el. A vizsgálandó önkormányzatok kijelölésénél alapvető szempont volt, hogy az eddig kevésbé ellenőrzött kisvárosok, nagyközségek, községek támogatásigényléséről és felhasználásáról ellenőrzési tapasztalatokat szerezzünk. A vizsgálathoz olyan önkormányzatokat választottunk, amelyeknél az elmúlt években ugyanezekben a témákban, a tárgyévben pedig átfogó ellenőrzést nem végeztünk. A jelentésben példaként megjelölt önkormányzatok az adott megállapítást nagyságrend, területi elhelyezkedés szempontjából reprezentálják. 4

8 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ÁSZ önkormányzati ellenőrzései az elmúlt évek során rendszeresen kiterjedtek az állami támogatások kiegészítő elemeként működő központosított előirányzatok igénylésének és felhasználásának ellenőrzésére, melynek alapján felhívtuk a figyelmet azok önkormányzati forrásszabályozásban betöltött funkcióbeli és az egyes támogatási formák egyéb szabályozásbeli problémáira. Javaslatainkat is figyelembe véve a központosított előirányzatok száma lecsökkent, s mára főleg az önkormányzatok kisebb körét érintő egy-egy probléma megoldását segítik, jórészt pályázati úton. Ezzel egyidejűleg megnövekedett a normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési súlya, így e támogatások igénylése és felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése is kiemelt helyet kapott ellenőrzéseink között. A központosított előirányzatokkal összefüggő vizsgálatunk elsősorban a pályázatot kiíró, azokat elbíráló bizottságok, minisztériumok döntés-előkészítő munkájának szabályszerűségére terjedt ki. Az érintett minisztériumokban ellenőrzött 8 jogcímnél az igénybevétel, a felhasználás és az elszámolás feltételeit meghatározták, a pályázatok feldolgozásába, döntésre való előkészítésébe háttér intézményeket, szakmai kuratóriumokat vontak be. A támogatott célok két minisztérium kivételével a költségvetési törvényben rögzítettekkel azonosak voltak, a támogatás odaítéléséről az arra felhatalmazottak döntöttek. Az Ifjúsági és Sportminisztériumban a gyermek és ifjúsági feladatok támogatására tervezett előirányzat egyharmada esetében a tárcaközi bizottság nem tárgyalta a támogatás felosztását és az nem önkormányzati, hanem minisztériumi feladatok megvalósítását szolgálta. Ezzel megsértették az Áht. azon előírását, amely szerint a fejezeti kezelésű előirányzatok kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatók fel. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzatát sem kizárólag önkormányzati feladatok megoldásához használták fel, ugyanis a NKÖM ebből biztosította az egyházi intézmények hasonló feladatainak támogatását is. A központosított előirányzatok évközi módosításai a tervezés nem kellő megalapozottságára hívják fel a figyelmet. A normatív, kötött felhasználású támogatások elsősorban az önkormányzatok közoktatási és szociálpolitikai feladataihoz rendeltek csak az adott célra felhasználható forrásokat. Az átengedett személyi jövedelemadóból finanszírozott támogatásokat is figyelembe véve a évi 100,7 milliárd Ft-os előirányzatnak a közcélú foglalkoztatás támogatásával együtt 70%-át a szociális jellegű jövedelempótló támogatások, míg közel 15%-át a közoktatáshoz kapcsolódók teszik ki. A szociális jellegű kötött felhasználású normatív támogatások súlya az önkormányzatoknak biztosított költségvetési források között folyamatosan növekszik, ami elsősorban a rendszeres szociális segélyezés jogszabályi feltételrendszerének változásával függ össze. A támogatás elszámolásával összefüggő változások követése és a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok meg- 5

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK oldása nem volt problémamentes. Az ellenőrzés az ellátások helytelen megállapítása, folyósítása, a szabályozástól eltérő igénylés, a közcélú foglalkoztatásnál a bizonylatokkal nem igazolt felhasználás miatt állapított meg az önkormányzati elszámolásokhoz képest eltérést. A gyermekvédelmi támogatás elnevezése január 1-től kiegészítő családi pótlékra módosult, a jogosultság feltételei, a megállapítás szabályai viszont változatlanok maradtak. Az önkormányzatok a vizsgált minta 96%-ában a kiegészítő családi pótlék megállapításánál a központi és helyi szabályokat figyelembe véve jártak el. Az előző évekhez hasonlóan problémát jelentett a nagykorúak támogatására vonatkozó szabályok értelmezése. A Gyvt január 1-jén hatályba lépő módosításánál a korábbi elvek mentén a szabályozás árnyaltabb, az érintettek számára kedvezőbb lett, de a továbbiakban problémát okoz az önkormányzatoknak, hogy különbséget tesz a közoktatásban résztvevő, illetve a felsőfokú tanulmányokat végzők támogatási feltételei között. Ez utóbbiak esetében a hibalehetőség csökkenne, ha nem tennének különbséget a támogattak között a látogatott oktatási intézmény alapján. Az önkormányzatok a veszélyeztetett gyermekeknek a kiegészítő családi pótlékot természetbeni ellátás formájában állapítják meg, amely leggyakrabban a gyermekintézményi térítési díjak kifizetését, a tankönyvek árának kiegyenlítését jelenti. A pénzbeli és természetbeni támogatás különbözetét az önkormányzatok kifizették. Az egyszeri kiegészítő családi pótlékot a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása alapján fizették ki az arra jogosultaknak. A jogosultság feltételeiben bekövetkezett változások figyelemmel kísérése érdekében az önkormányzatok a Gyvt-ben előírt évenkénti felülvizsgálatokat elvégezték, amelyeket megfelelően dokumentáltak. Visszamenőlegesen nem vizsgálták viszont a feltételek elsősorban a jövedelem változásának időpontját, így a bejelentési kötelezettség elmulasztását sem. Az állami hozzájárulás igénylése során az önkormányzatok harmada csak részben felelt meg a jogszabályi követelményeknek. Az ellenőrzött önkormányzatok 72%-a igényelt időskorúak járadéka jogcímen támogatást. A járadékosok számának csökkenése évben is folytatódott. Az ellenőrzött megállapító határozatok 95%-a szabályszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő volt. A feltárt hiányosságok a járadék szabályozástól eltérő mértékére, illetve a havi jövedelem helytelen megállapítására voltak visszavezethetők. Az önkormányzatok az Sztv. által előírtak ellenére teljes körűen nem tettek eleget a hagyatéki teher bejelentési és az ebből származó igényérvényesítési kötelezettségnek. Az indokolt esetek közel felénél történt meg a bejelentés, az elmaradás oka a hibás helyi szabályozás és az előírások téves értelmezése volt. A rendszeres szociális segélyben részesülők aránya az egyes települések között nagyobb eltéréseket mutat, ami nem kis részben az eltérő munkaerőpiaci helyzetre vezethető vissza. Az önkormányzatok a segély iránti kérelem beadásakor figyelemmel kisérték a jogszabályban előírt feltételek teljesülését, de a csatolt mellékletek a vizsgált esetek 40%-ában nem voltak teljes körűek. Az ellátás megállapítása az ellenőrzött minta 90%-ában a szociális törvényben és a helyi rendeletben foglaltak szerint történt. Az önkormányzatok ötöde nem kí- 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK sérte figyelemmel a folyósítás-megszüntetés időpontját érintő jogszabály változást, ezért jogalap nélküli többlet kifizetéseket állapított meg az ellenőrzés. Nem volt teljes körű a segélyezettek Sztv-ben előírt foglalkoztatása, az ellenőrzött létszám 42%-át foglalkoztatták közhasznú vagy közcélú munkával. A munka elmaradásában objektív és szubjektív okok szervezési hiányosságok, a segélyezettek munkára való alkalmatlansága, megfelelő munka hiánya egyaránt közrejátszottak. Az önkormányzatok a foglalkoztatás ideje alatt a segély folyósítását a szabályoknak megfelelően szüneteltették. Az évenként előírt felülvizsgálatot a kiválasztott minta 77%-ában végezték el, annak végrehajtása megfelelő volt. Az indokolt esetekben a jogosulatlanul igénybe vett ellátásokat 4 önkormányzat kivételével visszakövetelték, a visszafizetett összegekre jutó állami támogatást a központi költségvetés felé rendezték. Állami támogatást csak a tényleges segélyezés időtartamára igényeltek, más támogatási jogcímekkel való egyidejű igénybevételre nem került sor. Az önkormányzatok által az aktív korú nem foglalkoztatott segélyezettek számára szervezett közcélú foglalkoztatás kiadásait a központi költségvetés megtéríti. A normatív kötött felhasználású támogatás esetében a foglalkoztatás feltételeit, az elszámolható kiadások körét központilag nem szabályozták, ezt helyileg is csak az ellenőrzött önkormányzatok fele tette meg. Közcélú foglalkoztatást jellemzően település-fenntartási feladatok ellátására szerveztek. Az önkormányzatok 71%-ánál a foglalkoztatás napi 8 órában történt, a munkavégzés ideje 30 naptól egy éven túli időtartamig terjedt. A szervezés-irányítást 91%-ban az önkormányzati hivatalok keretein belül látták el. Szabályozás hiányában eltérő volt 4 önkormányzatnál teljesen hiányzott a munkavégzés teljesítésének dokumentálása. A kifizetési kötelezettséggel terhelt napokról az önkormányzatok közel harmada az előírt nyilvántartást nem vezette, tizedénél az állami hozzájárulás igénylése nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek A támogatást csak a közcélú foglalkoztatás napjaira vették igénybe. Az igénybe vehető támogatási összeget a költségvetési törvény településenként maximálta, ezért voltak olyan önkormányzatok, amelyek keretük kimerülését követően nem tudtak több foglalkoztatást biztosítani. A közcélú munkát szervező 55 önkormányzat a keret 64%-át vette igénybe, amely mögött 4 és 100% közötti felhasználások vannak; a támogatás előirányzatának országos szintű maradványa 43,7%. Az önkormányzatok 56%-a mutatta ki számvitelében elkülönítetten a ráfordításokat. Előírás hiányában az ellenőrzés a munkavégzéssel összefüggésben levő, bizonylatokkal igazolt valamennyi kiadás elszámolását elfogadta, amelyből a bérek és közterhek aránya 90,8%-ot tett ki. Az önkormányzatok a közoktatáshoz kapcsolódó kötött felhasználású támogatásokat alapvetően rendeltetésüknek megfelelő célokra használták fel. E támogatások szabályozása nagyon aprólékos, ugyanakkor nincsenek teljesen összhangban az ágazati, a költségvetési és a beszámolási előírások. A bonyolult, egyes kérdésekben nem egyértelmű szabályozás és annak felületes ismerete a támogatások helyes megállapítását és annak célszerű felhasználását és elszámolását számottevően nehezítette. A támogatások fajlagos mértékének csökkenő tendenciája, vagy nem inflációkövető megállapítása miatt a feladatellátási kötelezettség teljesítéséhez a helyi források eddiginél nagyobb mértékű 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK bevonására volt szükség, ezért a felhasználási kötöttség további fenntartása nem minden jogcímnél szükséges. A támogatási jogcímek mindegyikénél állapított meg hibát, hiányosságot az ellenőrzés. Ennek oka abban keresendő, hogy a támogatási rendszer sokrétű, esetenként még azonos megnevezésű mutatók (pl. pedagóguslétszám) kiszámítására is eltérő és/vagy többféle (jogosultsági, kifizetési) feltételeket tartalmaz. Emellett a felhasználási kötöttség miatt olyan kiterjedt analitikus nyilvántartási rendszerek vezetését igényli, amelyek adatait a számvitel közvetlenül nem biztosítja, s a szabályozást tartalmazó rendelkezések sem adnak mintát, vagy megfelelő leírást azok kialakításához. Az önkormányzatok és intézményeik a személyi feltételeket tekintve sem kellően felkészültek e bonyolult rendszerek hibamentes alkalmazására. Az önkormányzatok elsősorban a mutatószám elszámolására koncentrálva, az intézményi elszámolások nem megfelelő elkészítése, vagy részleges figyelembevétele mellett, a dokumentumok tartalmi ellenőrzése nélkül szerepeltették a támogatások cél szerinti felhasználási összegét az éves költségvetési beszámolóban. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés költségeinek 1997-től bevezetett központi költségvetési támogatása a pedagógusok számára kiemelkedő jelentőségű, hiszen ösztönzést, részleges finanszírozási garanciát, illetve lehetőséget biztosított szaktudásuk korszerűsítésére és fejlesztésére. A támogatás fajlagos összegének csökkentése, a részvételi- és tandíjak dinamikus emelkedése következtében az önkormányzatok és intézményeik biztosították a továbbképzések fedezetének egyre nagyobb hányadát. A költségvetési évhez igazodó egyenletes finanszírozás és a tanévekre készített beiskolázási tervek közötti összhang megteremtése nehézkes, jelentősen növeli a nyilvántartási és elszámolási feladatokat, ezért az önkormányzatok és intézményeik folyamatosan térnek át a költségvetési évi finanszírozásra. A továbbképzést szabályozó kormányrendeletben az ötéves továbbképzési programra, az éves beiskolázási tervre és a támogatásfelhasználás tartalmi követelményeire vonatkozó előírások egy részét a közoktatási intézmények nem tudták megfelelően teljesíteni. Az állami támogatás mutatószámát és annak összegét az önkormányzatok 2/3-a helyesen állapította meg, az intézmények támogatás-felhasználása összességében (96,6%-ban) összhangban volt a jogszabályi feltételekkel. Az átlagos pedagóguslétszám helytelen megállapítása, a korlátozásokat figyelembe nem vevő és a céltól eltérő felhasználás, illetve a feladattal terhelten a következő évre átvitt támogatás megalapozatlansága vagy fel nem használása miatt állapított meg eltéréseket az ellenőrzés. A szűkülő központi támogatási lehetőség mellett a felhasználási szabályok megkötései, valamint az elszámolással és nyilvántartással kapcsolatos gyakorlati problémák felvetik a támogatási jogcím szabályozása egyszerűsítésének és korszerűsítésének szükségességét. A pedagógusok szakkönyvvásárlása támogatásának jelenlegi bonyolult szabályozását a közoktatási intézmények nem ismerik pontosan. Nehézkesen kezelhető és bonyolult a jogosultság alapjául szolgáló számított létszám meghatározása, az évközi lemondási kötelezettség teljesítése, a kifizetési feltételek követése, jelentős adminisztrációval jár a könyvvásárlási számlák összegyűjtése, felülvizsgálata. A szakirodalom a Kt., a kapcsolódó 20/1997. (II.13.) 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Korm. rendelet és az ágazati minisztérium kiadványai és állásfoglalásai szerint egyaránt túlságosan tág és széleskörűen értelmezett fogalom. A jelenlegi feltételek mellett nincs egyértelműen biztosítva, hogy a pedagógusok valóban az általuk oktatott tantárgyakhoz, vagy a továbbtanulásukhoz kapcsolódó szakkönyveket, tanári oktatókönyveket, segédkönyveket vásárolják meg a támogatásból. A mutatószám számításával összefüggő ismeretek hiánya miatt az évközi támogatás lemondási kötelezettségének az érintett önkormányzatok 69%-a nem, vagy csak részlegesen tett eleget, s ezek 41%-a az éves költségvetési beszámolójában sem rendezte maradéktalanul a mutatószám eltérés különbözetét. A számvevők e támogatás mutatószámát az ellenőrzött települések 30%-ánál bírálták felül az önkormányzati elszámoláshoz képest, az eltérések számos okát hozták felszínre. A támogatási lehetőséget az ellenőrzött önkormányzatok 54%- a a szakirodalom tág értelmezési lehetősége ellenére nem használta ki maradéktalanul. A számított pedagóguslétszám helytelen megállapítása, a korlátozásokat figyelembe nem vevő és a céltól eltérő felhasználás, vagy a cél szerinti felhasználás hiánya, illetve a feladattal terhelten a következő évre átvitt támogatás megalapozatlansága miatt állapított meg eltéréseket az ellenőrzés. E jogcímnél eldöntendő kérdés, hogy a támogatás célja a pedagógus oktató munkájához, továbbtanulásához közvetlenül szükséges szakkönyvek beszerzésének elősegítése, vagy a pedagógusok kereset-kiegészítés jellegű, az általános műveltség gyarapítását szolgáló könyvvásárlási lehetőségének biztosítása. A tanulók tankönyvvásárlására biztosított központi költségvetési támogatásból legalább 25%-ot az erre vonatkozó jogszabályok szerint a valós szükségletektől függetlenül tartós tankönyv, segédkönyv (2002-től ajánlott és kötelező olvasmányok) vásárlására kell felhasználni. Ennek az előírásnak, valamint a tanulók szociális helyzetének felmérésével kapcsolatos kötelezettségnek az önkormányzatok, illetve intézményeik 48%-a nem tett eleget. Véleményük szerint a tartós tankönyvekre nincs igény, a tankönyvek nagy részének munkatankönyv jellege, az ábrák, képek cserélődése, más oldalra helyezése nehezíti a korábbi évi kiadású könyvek használatát, s kötésük minősége is megakadályozza a többszöri használatot. A több helyen a helyi források bevonásával, az iskolai tanulók egy részére, vagy teljes körére kiterjesztett ingyenes tankönyvellátás is a tartós tankönyvbeszerzés ellen szól. Az önkormányzatok a központi támogatást differenciálás nélkül adták át intézményeiknek, amelyeknek 67%-a szintén differenciálás nélkül biztosította azt a tanulók részére. Az intézmények egyharmadánál közel azonos arányú volt a tankönyvcsomag árához igazodó és a szociális helyzetet figyelembe vevő elosztás. A tanulók közvetlen tankönyvvásárlási támogatásának átvételére, egységes dokumentálására nincs szabályozás vagy ágazati iránymutatás, ezért a támogatás átvétele sokszor csak közvetett módon volt bizonyítható. Az intézményi könyvbeszerzések okmányokkal történő alátámasztása nem minden intézménynél volt megfelelő. Az ellenőrzött önkormányzatok, illetve intézmények a tankönyv-ellátást számvitelükben nem mutatták ki, mivel nem végeznek kereskedelmi tevékenységet, ennek ellenére a kötelezettségvállalás és a pénzügyi folyamatok átláthatósága érdekében legalább költségvetésen kívüli átfutó té- 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK telként szerepeltetni kellene a pénzügyi lebonyolítást az iskolák költségvetésében. Az állami támogatás mutatószámát és annak összegét az önkormányzatok 52%-a nem az előírásoknak megfelelően állapította meg. A támogatás felhasználása összességében összhangban volt a jogszabályi feltételekkel. A helytelen tanulólétszám alkalmazása, a céltól eltérő felhasználás, vagy a cél szerinti felhasználás hiánya miatt eltéréseket állapított meg az ellenőrzés. Az önkormányzatok és intézményeik a mutatószám alapján őket megillető támogatási összeget csak 97,2%-ban tudták kihasználni annak ellenére, hogy négyötödük további a támogatási összeg 56%-át kitevő helyi forrásokat biztosított a tanulók tankönyv ellátásának támogatásához. A tankönyvtámogatás társadalmi elfogadottsága miatt a felhasználási kötöttség további fenntartása nélkül is elérheti célját e támogatási forma. Az önkormányzatok a diáksporttal kapcsolatos helyi szabályokat, az elszámolható költségek körét, a vezetendő nyilvántartás tartalmát, formáját nem alakították ki. A támogatás az intézményi költségvetésekben jellemzően nem szerepelt elkülönítetten. A felhasználásról nyilvántartást nem vezettek, a cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges bizonylatokat az ellenőrzés részére gyűjtötték ki. A szabályozásból nem állapítható meg, hogy a kötött felhasználású normatív támogatásból finanszírozhatók-e felhalmozási kiadások, milyen arányban, milyen feltételek teljesülése mellett. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a támogatás 70-90%-át a testnevelő tanárok munkájának díjazására fordították, az állami hozzájárulás a közoktatási törvény szerint kötelezően ellátandó feladat finanszírozását segítette. Az ellenőrzés a mutatószám helytelen megállapítása és/vagy a cél szerinti felhasználás hiánya miatt állapított meg eltéréseket. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása jogcímen rendelkezésre álló központi támogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzatok még nem tettek maradéktalanul eleget a hulladékgazdálkodásról, valamint közszolgáltatási díj megállapításáról szóló jogszabályok alapján előírt rendeletalkotási kötelezettségüknek. Bár a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai a nagyobb településeken január 1-től, a kisebbeken pedig 2003-tól kötelezőek, e támogatás igénybevételének az átmeneti időszakban is feltétele a közszolgáltatásról való szervezett gondoskodás. Annak ellenére, hogy a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása országosan nem túl jelentős vízbázis- és környezetvédelmi szempontból azonban egyaránt kiemelt fontosságú, és a folyamatban levő csatorna beruházásokkal nagyságrendje tovább csökken, nem lehet eltekinteni az igénybevételi feltételek meglététől és a felhasználás dokumentálásától mindaddig, amíg e támogatást felhasználási kötöttséggel biztosítja a központi költségvetés. A nem megalapozott támogatás igénylés és a cél szerinti felhasználás hiánya miatt állapított meg eltéréseket a vizsgálat. A vizsgált támogatási jogcímeket egy település kivételével az ÁSZ korábban nem ellenőrizte az érintett önkormányzatoknál, a könyvvizsgálati jelentések idevonatkozó eltérést nem tártak fel. A felügyeleti és a belső ellenőrzési rendszer elemei nem, vagy nem kielégítően működnek, amelynek okai a nem megfelelő szemléletben, a mennyiségi és a minőségi létszámgondokban jelölhe- 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tők meg. A városi önkormányzatok felügyeleti vagy belső ellenőrzés keretében jelentés, jegyzőkönyv felvételével végeztek ellenőrzéseket, amelyek elsősorban a mutatószám elszámolás helyességének megállapítására terjedtek ki, de nem, vagy csak részlegesen foglalkoztak a cél szerinti felhasználással. A kisebb önkormányzatok belső ellenőrt nem alkalmaztak sem osztott munkakörben, sem társulási formában. A munkafolyamatba épített ügyintézői és a vezetői ellenőrzés nem volt megfelelő hatásfokú, érdemi-tartalmi ellenőrzést nem jelentett. A részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági feladatait az önkormányzatok hivatalai az intézmények vezetőinek bevonásával látják el, ezért e többlépcsős munkafolyamatba épített ellenőrzés rendkívül időigényes. A normatív kötött felhasználású támogatások mindegyikét Ft-ban kell igényelni és elszámolni. Ennek ellenére az egyes jövedelempótló ellátások, valamint a közcélú foglalkoztatás központi támogatásának elszámolását ezer Ft-ban tartalmazza a költségvetési beszámoló 33. űrlapja, míg az 51. űrlapon a többi normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása Ft-ban történik. További ellentmondás, hogy a kötött felhasználású támogatások központi költségvetésbe visszajáró és onnan pótlólag kiutalandó összegeit a két űrlap ellentétes előjellel szerepelteti. Ezek a beszámoló elkészítése, ellenőrzése során gondot okoztak. Az éves költségvetési beszámoló 33. űrlapján szereplő évi normatív kötött felhasználású támogatások eltéréseit a 4. számú melléklet jogcímenként, az 5. számú melléklet önkormányzatonként mutatja be. Felülvizsgálatunkkal az önkormányzatok elszámolásához viszonyítva 6 önkormányzat részére 390 ezer Ft pótlólag kiutalandó, míg 6644 ezer Ft 44 önkormányzat által visszafizetendő. Az 51. űrlapon szereplő vizsgált évi normatív kötött felhasználású támogatások eltéréseit a 6. számú melléklet jogcímenként, a 7. számú melléklet önkormányzatonként mutatja be. Ezek szerint az önkormányzatok elszámolásához viszonyítva 9 önkormányzat részére 144 ezer Ft pótlólag kiutalandó összeget és 50 önkormányzat által 4383 ezer Ft központi költségvetésbe visszafizetendő támogatást állapítottak meg a számvevők. Ezen felül a XII. 31-én feladattal terheltként elszámolt, 28 önkormányzat által évre áthozott 4402 ezer Ft támogatásból a cél szerinti felhasználás hiánya miatt a 8. számú mellékletben részletezet jogcímek szerinti összetételben 6 önkormányzat által 320 ezer Ft központi költségvetésbe visszafizetendő összeg is megállapításra került. A vizsgálati megállapítások alapján több intézkedés megtételét javasoltuk az önkormányzatoknak. Ezek jelentős része a támogatási jogcímekhez kapcsolódó helyi rendeletek, szabályzatok központi szabályozással összhangban lévő pontosítására, az analitikus nyilvántartások kiegészítésére, pótlására, a támogatás igénylés és elszámolás megalapozottságát szolgáló egyeztetések elvégzésére, a felügyeleti és a belső ellenőrzésnek a támogatások elszámolásával kapcsolatos teendőire, a megállapított támogatás eltérések rendezésének szükségességére hívta fel a figyelmet. Az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódóan további javaslatokat tettünk: a szociális ellátások elmaradt felülvizsgálatainak pótlására, a rendszeres szociális segélyezettek esetében a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére, 11

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó 6.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-33//2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2012. évi. törvény. I. Fejezet A ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2012. évi. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

JELENTÉS. a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl

JELENTÉS. a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl JELENTÉS a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl 2001. július 0122 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Öttömös Község Képviselőtestülete 11/2002. (VIII.06.) Ktr. számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben