Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 4 Általános tudnivalók... 4 A szociális védelem szerkezete... 8 Finanszírozás... 9 II. fejezet: Egészségügyi ellátások...11 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?...11 Finanszírozott ellátások...11 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...11 III. fejezet: Táppénz...12 Mikor jogosult táppénzre?...12 Finanszírozott ellátások...13 A táppénz igénybevétele...14 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...15 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...16 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...18 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...18 Finanszírozott ellátások...18 A rokkantsági ellátások igénybevétele...19 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...20 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...21 Az öregségi ellátások igénybevétele...23 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...24 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...25 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...26 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...27 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...27 Finanszírozott ellátások...27 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...29 IX. fejezet: Családi ellátások...30 Mikor jogosult családi ellátásokra?...30 Finanszírozott ellátások...31 A családi ellátások igénybevétele...33 X. fejezet: Munkanélküliség...34 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...34 Finanszírozott ellátások...34 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...34 XI. fejezet: Minimumjövedelem...35 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...35 Finanszírozott ellátások...35 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...36 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...37 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...37 Finanszírozott ellátások...37 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele...37 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 3

4 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók A szociális biztonsági ágak Szlovákia szociális védelmi rendszere magában foglalja a betegbiztosítási (egészségügyi biztosítási), a társadalombiztosítási, a nyugdíj-előtakarékossági rendszert, míg ettől független elem a családoknak nyújtott állami szociális támogatás és a szociális segély. Egészségügyi ellátásnak (az egészségbiztosítási törvény rendelkezése alapján) tekinthető minden olyan természetbeni ellátás, amelyet a kötelező szociális védelem címén nyújtanak (jelen esetben a kötelező betegbiztosítás címén), és amely nem tartozik a magánellátások körébe, azaz azon ellátások közé, amelyek tekintetében a beteg közvetlenül az orvosának fizeti meg a költségeket. Ez egy minden lakosra kiterjedő (lakóhellyel való rendelkezésen alapuló) általános egészségügyi ellátási rendszer, amelyet a munkavállalók, a munkáltatók, az önálló vállalkozók és az állam (a gyermekek, a nyugdíjasok, a munkanélküliek stb.) által fizetett kötelező biztosítási járulékokból finanszíroznak. A biztosítottaknak bizonyos esetekben önrészt kell fizetniük. A természetbeni ellátások elsődlegesen gyógykezeléseket, orvosi beavatkozásokat, gyógyszereket, orvostechnikai eszközöket, diétás élelmiszereket, fürdőkúrákat foglalnak magukban, amennyiben rendeletetésük az egészség zavarainak kezelése vagy megelőzése, a fájdalom csökkentése, a megelőzés, a diagnosztikai vizsgálat, a terápia, a rehabilitáció stb. A társadalombiztosítás valamennyi munkavállaló és önálló vállalkozó számára biztosítási fedezetet nyújt, a nemzeti rendőrség testületének, a szlovák információs szolgálatoknak, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, a büntetés-végrehajtási és igazságszolgáltatási szervezetnek, a vasúti rendőrségnek, a vámszerveknek és a hadsereg személyzetének a hadseregen belül keresőtevékenységet folytató (hivatásos katona) tagjait kivéve. A rendőrökre, a hivatásos és kiképzésen lévő katonákra a szociális védelemmel kapcsolatos külön rendelkezések vonatkoznak. Csak a hadsereg vagy a Szlovák Köztársaság fegyveres testülete keretében keresőtevékenységet folytató természetes személy veheti igénybe ezt a sajátos, katonáknak és rendőröknek szóló társadalombiztosítási rendszert. Az e testületekhez való csatlakozás egyik elengedhetetlen feltétele a szlovák állampolgárság. Ezenfelül egy szlovák katona vagy rendőr egyidejűleg nem lehet harmadik ország állampolgára is. Ez természetesen nem vonatkozik a túlélő családtagokra és a túlélő hozzátartozói nyugdíjra (özvegyi nyugdíj, árvasági nyugdíj) való jogosultságukra: állampolgárságuk nem befolyásolja jogosultságaikat. A társadalombiztosítási törvény által meghatározott társadalombiztosítási rendszer a következőket foglalja magában: betegbiztosítás, amely az egészségügyi okokból bekövetkező jövedelemkiesés vagy -csökkenés esetén biztosításként működik, és ideiglenes munkaképtelenség, terhesség és anyaság esetén jövedelmet nyújt; nyugdíjbiztosítás, amely a következő biztosításokat tartalmazza: július 4

5 öregségi biztosítás, amely jövedelmet biztosít az idős személyek számára, és halál esetén nyugdíjat folyósít a túlélő hozzátartozók számára; rokkantsági biztosítás, amely nyugdíjat folyósít a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásával kapcsolatos képességnek a biztosított hosszan tartó egészségügyi problémái okán történő csökkenése vagy elvesztése esetén, valamint a biztosított halála esetén; munkahelyi baleseti biztosítás, amely kiterjed a munkahelyi baleset következtében beálló egészségkárosodásra vagy halálra, a feladatok ellátása során bekövetkező sérülésre (a továbbiakban a munkahelyi balesetekhez hasonlított eset), vagy valamely foglalkozási megbetegedésre; munkanélküli-biztosítás, amely munkanélkülivé válás okán bekövetkező jövedelemkiesés esetén biztosítást, és a munkaviszony megszűnésének esetén jövedelmet nyújt. garanciaalap, amely fedezetet nyújt arra az esetre, ha a munkáltató nem képes a munkavállaló felé fennálló kötelezettségvállalásait megfizetni, továbbá a munkáltató által az alap öregséginyugdíj-előtakarékosság címén fizetendő öregségi biztosítási járulékban felhalmozódó hátraléka esetére. A Szlovák Köztársaság kötelező nyugdíjbiztosítása két elven alapul: a kötelező öregségi biztosításon, amely meghatározott járulékokon alapuló, felosztó-kirovó rendszer, és amelyet a Társadalombiztosítási Pénztár igazgat és a kötelező nyugdíj-előtakarékosságon, amely meghatározott ellátásokat nyújtó tőkefedezeti rendszer, és amelyet nyugdíjigazgatási magántársasságok igazgatnak. A nyugdíj-előtakarékosság egy magánszámlán felhalmozott tartalékból áll, amelynek célja a társadalombiztosítási törvényben előírt öregségi biztosítással együtt, hogy jövedelmet biztosítson a biztosított számára nyugdíjazása idejére, vagy halála esetében a leszármazottai számára. A családoknak nyújtott állami szociális támogatás a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztériumának hatáskörébe tartozik, és elsődlegesen a családoknak nyújtott pénzbeli ellátásokat tartalmaz. E rendszer keretében a jelenlegi jogszabályok haláleseti juttatás és családi támogatás formájában biztosítanak ellátásokat. Az ellátásokat a jogosult kedvezményezetteknek a Munkaügyi, Szociálisés Családügyi Hivatal helyi kirendeltségeinek közvetítésével nyújtják, a Központi Munkaügyi Szociális- és Családügyi Hatóság (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) ellenőrzése mellett. Az eltartott gyermek utáni adójóváírás a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának hatáskörébe tartozik, és azt az adóhatóság közvetítésével nyújtják. A szociális segélyezési rendszer a jogosult kedvezményezetteknek természetbeni és pénzbeli ellátásokat nyújt (a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztériumának hatáskörébe tartozó) Állami Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatalok vagy a helyi hatóságok/önkormányzatok közvetítésével. Ezt a segélyt a súlyos anyagi nehézségekkel küzdő személyeknek és a fizikai fogyatékkal élő személyeknek nyújtják. A segélyek elosztásának megszervezése állami beavatkozást igényel, különösen a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatalokét és a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztériumét, a helyi hatóságokét/önkormányzatokét, és egyes nem állami (harmadik szektorbeli) szervekét július 5

6 Biztosítási tagság A betegbiztosítás az állam által nyújtott biztosítási fedezettel rendelkezők kivételével mindenki számára kötelező. A betegbiztosítás és az öregségi biztosítás a következő személyek számára kötelező: a munkaviszonyban álló személyek, akiknek a munkahelye a Szlovák Köztársaság területén található, vagy egy, a munkáltató által meghatározott ideig azon kívül, ha a Szlovák Köztársaság jogával szemben elsőbbséget élvező nemzetközi szerződések nem rendelkeznek más tagsági rendszerről. A munkavállalói belépési kötelezettséget keletkeztető vagy megszüntető jogi tény a munkavállalói jogállás megszerzése vagy elvesztése. önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek (a továbbiakban: önálló vállalkozók ), akiknek közvetett vagy közvetlen jövedelme vállalkozási tevékenységből, vagy más önálló keresőtevékenységből származik, amint azt a jövedelemadóról szóló jogszabály meghatározza, és e jövedelem meghaladja a teljes munkaidőre meghatározott éves átlagbér 44,2%-át. Az önálló vállalkozónak a betegbiztosítási és nyugdíjbiztosítási rendszerbe történő belépési kötelezettségét keletkeztető vagy megszüntető jogi tény a vállalkozásból vagy más önálló keresőtevékenységből származó közvetett vagy közvetlen jövedelem összege. E jövedelmek összegét általában a folyó év július 1-jén kell bejelenteni a megelőző naptári évre vonatkozóan. Az öregségi biztosításban kötelezően biztosított más személyek: A Szlovák Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező és egy állandó jelleggel a Szlovák Köztársaságban lakó, hat évesnél fiatalabb gyermek teljes munkaidőben történő ellátásáról gondoskodó természetes személyek, akik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egyébként nem biztosítottak, korai öregségi nyugdíjban és rokkantsági nyugdíjban nem részesülnek, és nem érték el a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjbiztosításba történő belépés iránti kérelmet a megfelelő formában be kell nyújtani az illetékes szervezethez; A Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező és egy állandó jelleggel a Szlovák Köztársaságban lakó, hat évesnél idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb, súlyos egészségügyi problémákkal küzdő gyermek teljes munkaidőben történő ellátásáról gondoskodó természetes személyek, akik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként, vagy az 1. pontnak megfelelően nem biztosítottak, korai öregségi nyugdíjban és rokkantsági nyugdíjban nem részesülnek, és nem érték el a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjbiztosításba történő belépés iránti kérelmet a megfelelő formában be kell nyújtani az illetékes szervezethez; A Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően legfeljebb 12 évig pénzbeli ápolási támogatásban részesülő természetes személyek, akik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként, vagy a fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelően nem biztosítottak, korai öregségi nyugdíjban és rokkantsági nyugdíjban nem részesülnek, és nem érték el a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjbiztosításba történő belépés iránti kérelmet a megfelelő formában be kell nyújtani az illetékes szervezethez; a nyugdíjkorhatár elérése vagy a korkedvezményes nyugdíj megállapítása előtt rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek, valamint a munkahelyi baleset címén nyugdíjban részesülő személyek július 6

7 Kötelező jelleggel tagja a munkahelyi balesetbiztosításnak minden, legalább egy személyt akár munkaszerződés, akár egyéb megállapodás alapján foglalkoztató munkavállaló. Kötelező jelleggel tagja a munkanélküli-biztosításnak a kötelező betegbiztosítás minden munkavállaló tagja. A munkanélküli-biztosítás nem vonatkozik a törvény által meghatározott egyes személyekre (például a közfeladatot ellátó állami alkalmazottakra, az ügyészekre, a tűzoltóság és a mentőszolgálat tagjaira), a szabadságvesztéses büntetésüket töltő személyekre vagy az öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban és legalább 70%-os rokkantság esetén rokkantsági nyugdíjban részesülő személyekre. Valamennyi, 16. életévét betöltött természetes személy, aki a Szlovák Köztársaság területén rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy e területen ideiglenes vagy állandó jelleggel tartózkodik, önkéntes betegbiztosítást, öregségi biztosítást és munkanélkülibiztosítást köthet. Az önkéntesen biztosított személy biztosítotti jogállása a belépési dokumentumok benyújtásának napjával kezdődik, és a biztosított törlésének vagy a törlési kérelem benyújtásának a napján szűnik meg. Kötelezően tagja az öregséginyugdíj-előtakarékossági rendszernek (előtakarékossági pillér) minden olyan természetes személy (a rendszerhez önkéntesen csatlakozott személyek is), aki június 30-a után lépett be az öregségi biztosítási rendszerbe, és aki január 1-je előtt nyugdíjbiztosítás címén soha nem volt biztosított a Társadalombiztosítási Pénztárnál (például a Szlovák Köztársaságba keresőtevékenység folytatása céljából érkező külföldi munkavállalók), és akik: a munkavállalók; a kötelező öregségi biztosítási rendszerben biztosított önálló vállalkozók; a Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező és egy állandó jelleggel a Szlovák Köztársaságban lakó, hat évesnél fiatalabb gyermek teljes munkaidőben történő ellátásáról gondoskodó természetes személyek; a Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező és egy állandó jelleggel a Szlovák Köztársaságban lakó, hat évesnél idősebb, hosszan tartó egészségügyi problémákkal küzdő gyermek teljes munkaidőben történő ellátásáról gondoskodó természetes személyek; a Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek kötelezően be kell lépnie az öregségi biztosítási rendszerbe, hogy ápolási támogatásban részesülhessen; az öregségi biztosítási rendszer keretében önkéntes biztosítással rendelkező személyek. Szociális biztonsági azonosító szám (Nemzeti azonosító) Minden, természetes vagy jogi személy által a Társadalombiztosítási Pénztárhoz benyújtott kérelmen, nyilatkozaton vagy dokumentumon kötelezően fel kell tüntetni az érintett személy társadalombiztosítási azonosító számát. Eltérő rendelkezés hiányában egy természetes személy társadalombiztosítási azonosító száma megegyezik a születési számával. Az azonosítószám használatának célja a hatóságokkal folytatott kommunikáció felgyorsítása és a hibák kockázatának csökkentése július 7

8 A szociális védelem szerkezete A Szlovák Köztársaság szociális védelmi rendszere négy ágra oszlik: A két fő ág a betegbiztosítás és a szociális biztonsági biztosítás; a másik kettő a családoknak nyújtott állami szociális támogatás és a szociális segély. Társadalombiztosítás A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásait a Társadalombiztosítási Pénztár igazgatja, amely közigazgatási szerv. A társadalombiztosítás rendszerének egészét szabályozó jogszabályok a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztériumának (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) hatáskörébe tartoznak, amely azonban közvetlenül nem avatkozik bele a Társadalombiztosítási Pénztár tevékenységébe, amely továbbra is felelős az említett ellátásokért. A társadalombiztosításért felelős szerepének keretében a Társadalombiztosítási Pénztár összekötő szervként működik a különböző érintett intézmények és a jogosultak, valamint az Európai Unió és az EGT tagállamai, valamint Svájc között. A Társadalombiztosítási Pénztár regionális ágazati irodákat működtet. Egészségügyi ellátások A természetbeni ellátások nyújtása az Egészségügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotníctva) hatáskörébe tartozik. A kötelező betegbiztosítási rendszer biztosítási fedezetet nyújt az egészségügyi intézményekben nyújtott kezelésekre és bizonyos gyógyszerekre. Ennek biztosítása három betegbiztosítási pénztár feladata, de a polgárok többsége az Általános Betegbiztosító Pénztárnál (Všeobecná zdravotná poisťovňa) rendelkezik biztosítással. A tényleges egészségügyi ellátást települési egészségügyi központok, kórházak, klinikák, szanatóriumok és gyógyfürdők nyújtják. A szociális rendszer állami és magántulajdonban lévő egészségügyi intézményeket is igénybe vesz. Családoknak nyújtott állami szociális támogatás A pénzbeli ellátások biztosítása a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. Ezeket az ellátásokat a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatalon (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) keresztül folyósítják. Az adójóváírás biztosítása a Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financií) hatáskörébe tartozik, igazgatása az adóhivatalok és a vállalatok feladata. Szociális segély A pénzbeli ellátásokat és a természetbeni ellátásokat a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és az önkormányzatok felügyelete alatt nyújtják. Ebben az ellátásban a csökkent munkaképességű személyek, az egy másik személy segítségére szoruló fogyatékkal élők és az anyagilag rászorulók részesülnek. A szociális segélyt a regionális önkormányzatokon, a regionális Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Hivatalokon, az önkormányzati hivatalokon és a nem kormányzati szervezeteken keresztül szervezik július 8

9 Finanszírozás A pénzbeli ellátásokat a járulékokból finanszírozzák és a Munkaügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) felügyelete alatt főként a Társadalombiztosítási Pénztár (Sociálna poisťovňa) nyújtja. A munkavállalók betegbiztosítási, öregségi biztosítási, munkanélküli-biztosítási járulékait a munkavállalók nevében a munkáltató fizeti meg. A betegbiztosítási, öregségi biztosítási és munkanélküli-biztosítási járulékok e munkavállalókat terhelő részét a munkáltató vonja le a munkabérből. Betegbiztosítást a következők fizetnek: a munkavállalók; a munkáltatók; önálló vállalkozók; az állam (a gyermekek, a nyugdíjasok, a munkanélküliek stb. nevében). A betegbiztosítási, öregségi biztosítási és rokkantsági biztosítási járulékot a következő személyek fizetik meg: a munkavállalók; a munkáltatók; a belépésre kötelezett önálló vállalkozók; önkéntes biztosítási rendszer keretében biztosítottak (csak társadalombiztosítás). A fenti Biztosítási tagság cím alatt Az öregségi biztosításban kötelezően biztosított más személyek rész első három pontjában megjelölt személyek öregségi és rokkantsági biztosítási járulékait az állam vállalja át. A Társadalombiztosítási Pénztár vállalja át azon természetes személyek öregségi biztosítási járulékait, akik munkahelyi baleset címén nyugdíjban részesülnek, amíg e személyek nem érik el a nyugdíjkorhatárt, vagy amíg a tekintetükben korkedvezményes öregségi nyugdíjat nem állapítanak meg. Nem kell rokkantsági járulékot és munkanélküli-biztosítási járulékot fizetniük az öregségi biztosítással rendelkező azon személyeknek, öregségi nyugdíjban vagy korai öregségi nyugdíjban részesülnek, és a legalább 70%-os rokkantság esetén rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknek. Ugyanígy nem köteles a rokkantsági és a munkanélküli-biztosítási járulék rá eső részének megfizetésére a munkáltató az öregségi biztosítással rendelkező, öregségi nyugdíjban vagy korai öregségi nyugdíjban részesülő, vagy legalább 70%-os rokkantság esetén rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállalói után. A balesetbiztosítási járulékot a munkáltatónak kell megfizetnie. A munkanélküli-biztosítási járulékot a következők fizetik meg: a munkavállalók; a munkáltatók; az önkéntes biztosítási rendszer keretében biztosított munkanélküliek. A szolidaritási tartalékalapba a következők fizetnek járulékot: július 9

10 a munkáltatók; a kötelező öregségi biztosítási rendszerben biztosított önálló vállalkozók; az öregségi biztosítási rendszer keretében önkéntes biztosítással rendelkező személyek; az állam az adóbevételekből A nyugdíj-előtakarékossági rendszer járulékait a következők fizetik meg: a munkáltatók, a munkavállalók után; a kötelező öregségi biztosítási rendszerben biztosított önálló vállalkozók; a nyugdíjbiztosítási rendszer keretében önkéntes biztosítással rendelkezők. Az állam vállalja át azon személyek nyugdíj-előtakarékossági járulékait, akiknek az öregségi biztosítási járulékait is megfizeti. A Társadalombiztosítási Pénztár vállalja át azon személyek nyugdíj-előtakarékossági járulékait, akiknek rokkantsági nyugdíjat vagy munkahelyi baleset címén nyugdíjat fizet, ha ezek a természetes személyek a nyugdíjjogosultságuk keletkezése előtt már tagjai voltak a nyugdíj-előtakarékossági rendszernek július 10

11 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Minden szlovákiai lakóhellyel rendelkező személy jogosult egészségügyi ellátásra. Az egészségügyi támogatásokat az egészségbiztosítási alaphoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatók folyósítják. Finanszírozott ellátások Kizárólag az egészségügyi intézmények vagy orvosok által végzett szolgáltatásokat fedezi az állami egészségbiztosítási rendszer. A gyógyászati támogatások korlátozott költségmegosztás alapján vehetők igénybe. A betegeknek kiszabott díjak a következők: 1,99 EUR a sürgősségi szolgáltatásokért; 0,17 EUR minden rendelvényért; 0,07 EUR megtett kilométerenként betegszállítás esetén. Nem kell önrészt fizetni a fogyatékkal élő betegek szállítása, a dialízisben, onkológiai vagy szívsebészeti ellátásban részesülő betegek esetében. A gyógyszereket, orvosi eszközöket és diétás termékeket részben vagy teljes egészben téríti meg az állami egészségbiztosítási rendszer (eseti alapon). A fogászati ellátás tekintetében a szerződött fogorvosok közül szabadon lehet választani. A fogászati szolgáltatásokat a betegbiztosítási pénztárak és a szolgáltatók közötti megállapodásban szereplő árak szerint térítik meg. A fogászati vizsgálatért a betegnek nem kell fizetnie. Az előírt normák feletti anyagfelhasználás esetén azonban a teljes költséget a betegnek kell megfizetnie. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Az egészségbiztosítási rendszer tagjaként működő bármely orvost felkeresheti. Első látogatása hallgatólagos megállapodásnak minősül arról, hogy legalább hat hónapig az adott orvos beteglistáján marad. A betegek a szakorvosokat közvetlenül vagy saját orvosuk beutalójával kereshetik fel és szabadon választhatnak a kórházak közül július 11

12 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? A munkavállalók akkor jogosultak pénzbeli betegbiztosítási ellátásra, ha: megfelelnek az adott betegbiztosítási ellátásra való jogosultság feltételeinek a betegbiztosítási biztosítottságuk folyamán, vagy e biztosítottság megszűnésekor a jogosultságok kezelése vagy fenntartása során; a munkaképtelenségből következő keresőképtelenség, a hatályos jogszabályok által meghatározott hozzátartozói körbe tartozó személynek nyújtott ápolás, a tíz évesnél fiatalabb gyermek teljes munkaidejű felügyelete, a szülési szabadság, vagy a gyermek nevelésbe vétele során jövedelmük a betegbiztosítási járulékok kiszámítása tekintetében meghatározott alsó határ alatt marad. A betegbiztosítási rendszerben kötelezően biztosított önálló vállalkozók és az önkéntesen biztosított természetes személyek akkor jogosultak pénzbeli betegbiztosítási ellátásra, ha: megfelelnek az adott betegbiztosítási ellátásra való jogosultság feltételeinek a betegbiztosítási biztosítottságuk folyamán, vagy e biztosítottság megszűnésekor a jogosultságok kezelése vagy fenntartása során; az ellátásra való jogosultságot keletkezető ok bekövetkezése naptári hónapjának utolsó napján az (önkéntes vagy kötelező) belépés és az ellátásra való jogosultság megnyílását megelőző naptári hónap utolsó napja közötti időszak egésze tekintetében megfizették a betegbiztosítási járulékot. A pénzbeli betegbiztosítási ellátások a következők: táppénz (Nemocenské); jövedelempótlás (Náhrada príjmu); beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátás (Ošetrovné); a terhesség és az anyaság alatti kiegyenlítő ellátás (Vyrovnávacia dávka); anyasági ellátás (Materské). Betegbiztosítási juttatások: A munkavállaló akkor jogosult táppénzre, ha betegség vagy baleset következtében ideiglenesen beszünteti a munkát, vagy ha karanténba helyezik (alább csoportosított esetek). A munkavállalók táppénzre való jogosultsága: az ideiglenes munkaképtelenség 11. napján keletkezik; az ideiglenes munkaképtelenség végét követő napon szűnik meg, vagy az öregségi nyugdíj, a korai öregségi nyugdíj vagy legalább 70%-os rokkantság esetén a rokkantsági nyugdíj megállapításának napján. A táppénz folyósításának ideje semmi esetre sem haladhatja meg az ideiglenes munkaképtelenség kezdetétől számított 52 hetet. A betegbiztosítási rendszerben kötelezően biztosított önálló vállalkozók és az önkéntes biztosítási rendszer keretében biztosítottak akkor jogosultak táppénzre, ha ideiglenes munkaképtelenségük elismert és a munkaképtelenség bekövetkezését megelőző két évben legalább 270 napon át biztosítással rendelkeztek. Ezen személyek (a kötelezően július 12

13 biztosított önálló vállalkozók és az önkéntes biztosítási rendszer keretében biztosítottak) esetében a táppénzre való jogosultság: az ideiglenes munkaképtelenség 11. napján keletkezik; az ideiglenes munkaképtelenség végét követő napon szűnik meg, vagy az öregségi nyugdíj, a korai öregségi nyugdíj vagy legalább 70%-os rokkantság esetén a rokkantsági nyugdíj megállapításának napján. A táppénz folyósításának ideje semmi esetre sem haladhatja meg az ideiglenes munkaképtelenség kezdetétől számított 52 hetet. Jövedelempótlás Ezt az ideiglenes munkaképtelenség idejére nyújtott jövedelempótló támogatást (a továbbiakban: jövedelempótló támogatás ) a munkavállaló betegségének első 10 naptári napján a munkáltató finanszírozza saját forrásaiból. Minden munkavállaló jogosult jövedelempótló támogatásra, ha ideiglenesen alkalmatlannak nyilvánították a munkára, betegség vagy baleset következtében karanténba helyezték, és ha megfelel a jogszabályok által adott esetben előírt egyéb feltételeknek. Beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátás A beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátásra való jogosultság megszerzéséhez a biztosítottnak (akár munkavállaló, akár önálló vállalkozó, akár az önkéntes biztosítási rendszer keretében biztosított személy) meg kell felelnie a következő feltételek egyikének: ellátja házastársát, gyermekét, közvetlen felmenőjét vagy házastársa közvetlen felmenőjét, ha ezek egészségi állapotuk következtében harmadik személy által nyújtott állandó ápolásra szorulnak. Ezt a helyzetet orvosi igazolással kell tanúsítani; illetve tíz évesnél fiatalabb gyermeket lát el a következő esetek valamelyikében: a gyermekkel szemben karantént rendeltek el; a gyermek által látogatott szociális, oktatási vagy iskola-előkészítő intézményt az illetékes hatóságok lezárták, vagy annak tekintetében karantént rendeltek el; a gyermekkel általában foglalkozó személy beteg lett, vele szemben karantént rendeltek el, vagy szülés miatt ápolást nyújtó intézménybe vették fel, és ebből kifolyólag nem tudja ellátni feladatát. Finanszírozott ellátások Betegbiztosítási juttatások: A munkavállalók minden naptári napra napi alapbérük 55%-ának megfelelő összegű táppénzben részesülnek. A kötelezően biztosított önálló vállalkozók és az önkéntes biztosítási rendszer keretében biztosítottak minden naptári nap tekintetében részesülnek táppénzben. A támogatás mértéke: az első három napon a járulékok kiszámításának alapjául szolgáló napi jövedelem 25%-a (csak önálló vállalkozók); ezt követően a járulékok kiszámításának alapjául szolgáló napi jövedelem 55%-a (munkavállalók és önálló vállalkozók) július 13

14 A biztosítottak nem halmozhatják a táppénzt az anyasági támogatással. Az ellátások folyósításának időtartama legfeljebb 52 hét. Jövedelempótlás A jövedelempótló támogatás összegét (csak a munkavállalók esetében) egy referenciaidőből és a betegbiztosítási járulékok kiszámolása alapjául szolgáló napi bérből kiindulva kell kiszámítani, ezeket a fent említett betegbiztosítási ellátásokhoz hasonlóan kell meghatározni. A jövedelempótlás összege: az ideiglenes keresőképtelenség első három napján a járulékok kiszámításának alapjául szolgáló napi jövedelem 25%-a; ezt követően a járulékok kiszámításának alapjául szolgáló napi jövedelem 55%-a. A jövedelempótlás az alapbér magasabb százaléka is lehet, ha ezt a hatályos jogszabályokkal összhangban kötött kollektív megállapodások előírják. Mindazonáltal e százalékos arány nem haladhatja meg a 80%-ot. Beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátás A beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátást az elismert családtag vagy a tíz év alatti gyermek ápolásra szorulásának első napjától minden naptári napra folyósítják. Összege a betegbiztosítási járulékok kiszámításának alapjául szolgáló napi jövedelem 55%-a. A beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátást az ápolás szükségességének első napjától folyósítják mindaddig, amíg ez a szükségesség meg nem szűnik; az ellátás tíz napnál hosszabb ideig azonban nem folyósítható. A társadalombiztosítási törvény előírja, hogy a beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátást csak egyszer és egyetlen kedvezményezettnek folyósítják, minden esetben, amikor családtagot vagy tíz év alatti gyermeket ápolnak. A biztosított a beteg hozzátartozó ápolása esetén járó ellátást nem halmozhatja a következőkkel: jövedelempótlás; táppénz; anyasági támogatások. A táppénz igénybevétele A munkaképtelenséget családorvos igazolhatja a betegség első napjától és ez négyhetente felülvizsgálható. Az időközi kifizetések a Társadalombiztosítási Pénztáron keresztül történnek. A munkáltatónak a bérek, díjak, prémiumok, jutalmak vagy a javadalmazás bármilyen más formája tekintetében előírt határidőn belül kell a jövedelempótló támogatást folyósítania a munkavállalói számára, és legkésőbb az azt követő naptári hónap utolsó napján, amely hónap címén támogatást folyósítanak. A munkavállaló és a munkáltató közötti, a jövedelempótlással kapcsolatos jogvitát az illetékes bíróság bírálja el július 14

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

KÉRELEM ápolási díj megállapítására

KÉRELEM ápolási díj megállapítására KÉRELEM ápolási díj megállapítására Azonosítószám: Változat: I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovéniában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Lettországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Lettországban Az Ön szociális biztonsági jogai Lettországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában Az Ön szociális biztonsági jogai Bulgáriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában Az Ön szociális biztonsági jogai Ausztriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben