Vezetıi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér- és partnervárosokban 2010-ben. Ez a jelentıs számú esemény három kategóriába sorolható: támogatott programok, társprogramok és regionális társprogramok. Támogatottnak minısülnek a pénzbeli támogatásban részesült kulturális kezdeményezések, ide tartoznak a 2009-ben kiírt civil pályázaton nyertes projektek is. Társprogramok a pécsi intézmények pénzbeli támogatásban nem részesülı kiemelt programjai, illetve amelyek nem az EKF szervezésében és lebonyolításában valósultak meg, de annak értékrendjét elfogadva ahhoz csatlakozva, az EKF erkölcsi támogatása mellett kerültek befogadásra. Regionális társprogramként szerepelnek a Péccsel partnervárosi megállapodást kötı települések kiválasztott programjai, a DDRFÜ által a DDOP /D számú pályázaton eredményesen szereplı városok programjai, valamint a volt pályázó városok által szervezett rendezvények. A megvalósult 600 projektbıl 95 civil. Támogatott programok: 2700 esemény, ebbıl kb. 400 civil Társprogramok: pécsi, regionális és országos programok 1900 esemény 1

2 2 A program megvalósítása során igénybe vett források: Pécs MJV, program (városi keret) 1 Pécs MJV, program (civil keret) 2 EU Melina Mercouri díj 3 Oktatási és Kulturális Minisztérium, program 4 Összesen programforrás: Ft Ft Ft Ft Ft A források nagy része a június 5-én aláírt négyoldalú (PMJV-OKM-Hungarofest- Pécs2010 Menedzsmentközpont) EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Európa Kulturális Fıvárosa 2010 program megvalósításával kapcsolatos feladatokról c. dokumentumban rögzítettek alapján állt rendelkezésre, ehhez adódott az Európai Bizottság által megítélt Melina Mercouri-díjjal járó 1,5 millió euró. 1 A városi keretbıl támogatott programok felsorolása az 1. sz. mellékletben 2 A civil keretbıl támogatott programok felsorolása a 2. sz. mellékletben 3 A MM keretbıl támogatott programok felsorolása a 3. sz. mellékletben 4 Az OKM keretbıl támogatott programok felsorolása a 4. sz. mellékletben 2

3 3 A támogatott projektek között keretek, sorozatok, fesztiválok is szerepeltek, amelyek kibontásával a programok száma többszörösére emelkedett (pl.testvér és partnervárosi programok, Világsztárok Pécsett, Tavaszi Fesztivál, Cirkusz- és Utcaszínházi Fesztivál, civil programok közül: Kiskarácsonytól Adventig egyházzenei sorozat, Határtalan Misztérium, CINKE programok, Nádor Galéria kiállításai, stb.). Az évad során a csatlakozni kívánó társprogramok és regionális programok száma is jelentısen nıtt, ezek között is szép számmal voltak fesztiválok, sorozatok (A Magyar Kultúra Hete Komló, Gastroblues Fesztivál - Paks, Versek városa játékos városom, PTE Nyitott Egyetem, stb.). A megvalósult programok mőfajilag igen széles skálán mozogtak, mind a mővészeti ágak (zene, tánc irodalom, képzımővészet, stb.), mind a jellege (beszélgetés, elıadás, kiállítás, vetítés, konferencia, pályázat, stb.) tekintetében. Az alábbi ábra a támogatott események mőfaji megoszlását mutatja. 3

4 4 Pécs a 2010-es év során olyan kiemelkedı kulturális programkínálattal várta a helyieket és az idelátogatókat, melyre azelıtt sem mennyiségben, sem minıségben nem volt példa. Új térhasználat, új mőfajok, új típusú együttmőködési formák meghonosítása, a kreatív ipari erık hatékonyabb kihasználása, a Déli Kulturális Övezet gazdag bemutatása, új témák új szempontok középpontba helyezése, új arculatú fesztiválok létrehozása ezek azok az eredmények és lehetıségek, melyek Pécs városát hosszú távon sikeressé tehetik, hogy megvalósíthatóvá váljék a kulturális léptékváltás. Nemzetközi együttmőködések, partnervárosi kapcsolatok keretében és azon túl is számtalan rendezvény jött létre, 56 országból érkeztek külföldi tudósok, mővészek, mővek Pécsre, Európa Kulturális Fıvárosába. Volt és leendı EKF-ekkel, testvérvárosainkkal együttmőködve, a világ jelentıs elıadóinak meghívásával sikerült a közönség számára értékes és szórakoztató produkciókat biztosítani. A Déli Kulturális Övezettel, valamint a török és német testvér EKF városokkal való együttmőködések jelentették a prioritást A pécsi rendezvények mintegy 230 helyszínen 5 közel 200 programgazda 6 lelkiismeretes és megfeszített munkája nyomán valósultak meg. A szervezık 5 Helyszínek felsorolása az 5. sz. mellékletben 6 A Programok szervezıinek névsora a 6. sz. mellékletben található. 4

5 5 felkészültségük és gyakorlatuk szerint igen különböztek egymástól. Professzinális, mőkedvelı és teljesen civil szervezıdés, magánszemély is megtalálható volt közöttük. tevékenységük összehangolása, a lehetı legjob eredmény elérése érdekében gyümölcsözı együttmőködési modellek alakultak ki szinte a teljes várost átfogva: városi kulturális intézmények és EKF Menedzsment között civil kulturális szervezetek és és EKF Menedzsment között programgazda szevezetek és az EKF felelıs projektmenedzserei között EKF Menedzsment és a résztvevı hivatalok, hatóságok között (Holding, rendırség, tőzoltóság, stb.) A létrejött produkciók, megvalósított pályázatok, megjelent kiadványok, lezajlott közösségi események tervezése, elıkészítése, lebonyolítása során folyamatos volt az együttmőködés a fent említett szereplık között. A kialakult munkakapcsolatok, információáramlási rendszerek az EKF egyik nagy hozadékát jelentik, mely a jövıben is segítheti a kulturális szektor zökkenımentes, összehangolt mőködését. A kultúrfıvárosi évad adatainak feldolgozása és elemzése alapján 7 a látogatók, érdeklıdık száma megközelíti az egymillió fıt. Természetesen a látogatók számában nagy szórás mutatkozik, a néhány fıs beszélgetésektıl a százezres nagyságrendő pécs2.eu honlap látogatottságáig. Leglátogatottabb a szabadtéri kiállítások után a Munkácsy Trilógia volt 60 ezres nézıszámmal, ezt követik a fiatal korosztály számára szervezett nagy fesztiválok (Fishing on Orfő 40E, EFOTT 30E) majd az ingyenes szabadtéri rendezvények. A támogatott események látogaottságát a következı ábra szemlélteti: 7 A feldolgozottság mértéke kb. 80 %, egyrészt mert a minisztériumi keretbıl finanszírozott programok elszámolási határideje még nem járt le, másrészt a társprogramoknak nincs beszámolási kötelezettségük ezért ezek adatai részlegesen állnak rendelkezésre. 5

6 6 A programok részletes értékelésének nyomán Pécs kulturális kínálata minıségének, sokszínőségének és vonzerejének megırzése és fejlesztése érdekében az alábbi programokat javasoljuk a jövıben is: Kult-utca 2010 kulturális program-folyam egész évben Pécs belvárosában Nádor Galéria 2010 évi mővészeti programjai A Zene Ünnepe ART-PARA-FESZTIVÁL Bázisprogram - "Töltsük meg a teret!" Cinepécs - Német Filmhét CinePécs Diákfilmfesztivál Cinepécs Török Filmhét Cirkusz- és Utcaszínház Fesztivál Csillagok, csillagok (Évszakok égen és földön) Essen-Pécs Wind Music Északi Várfalsétány - Piknik Kert Eszék-Újvidék-Pécs Jazzhíd Fesztiválcserék - SING! Day of Song Flamenco Fiesta - Egy hónap a flamenco jegyében Frankofón hét Határtalan város - Határtalan Színház 6

7 7 ICWiP CinePécs Nemzetközi Filmfesztivál Ördögkatlan Összmővészeti Fesztivál Improvizatio - Creatio Nemzetközi Szimpózium Liszt Ferenc emlékére Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó Játékos Pécs- lépten nyomon színház Jeune Création Européenne (JCE) biennálé Kelet-nyugati Átjáró - Balkán Világzenei Fesztivál és IV. Találkozó a Balkán kapujában Kiskarácsonytól Adventig - Egyházzenei hangversenyek 12 pécsi templomban Krétakör Majális - városterápiás akciósorozat Lengyel-Magyar Barátság Napja Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó Nemzetközi Ifjúsági Kórus Workshop Nyitott Templomok napja Örökség Fesztivál - Pécsi Napok Pécsi Egyetemi Napok Pécsi Folknapok Pécsi Irodalmi Fesztivál Pécsi Nemzetközi Felnıttbáb-fesztivál Pécsi Tavaszi Fesztivál Pécsi Zsidó napok Pécsiek, Pécsiekrıl, Pécsieknek - koncertsorozat a város szélén PLACCC Privatelektro Open Air Headphone Fesztivál Program Retextil közösségi-mővészeti akciók és RE-FORM fesztivál Rockmaraton Fesztivál Sétatér Fesztivál Siketek Világnapja Fesztivál SNI- Sajátos Nézıpontot Igényel- elıadóest Synoptic Vizioaudiális Mővészeti Találkozó SZÍNERİ léptékváltás Színes Kavalkád - "Cigánynak Születtem" Szomszédünnep Térzenék és táncházak Pécs belvárosában Utazás a török félhold körül Varázskert-Utczabál Városfoglalás Világsztárok Pécsett sorozat Writers in residence Pécs, február 17. 7

8 8 1. PÉCS2010 EKF programokról kivonat a zárókönyvhöz elkészült összesítésbıl Bármilyen összefoglaló csak ízelítıt adhat abból, amit 2010-ben Pécs városa átélt. A már-már közhelyszerő vélekedés, hogy Pécs a kultúra városa, tovább árnyalódott: Pécs nem csupán a hagyományos kultúra, hanem az innovációra képes kultúra városa is, ahová érdemes idırıl idıre visszatérni. A készülés ideje Pécs kulturális életének aktív szereplıi, a civil szervezetektıl a városi intézményeken át a pécsi, vagy pécsi kötıdéső mővészekig a felvezetı évek során számtalan helyzetben bizonyították, hogy komolyan vették a kihívást. Nyílt ötletpályázatok és az EKF-program mővészeti vezetıinek meghívásos pályázatai nyomán ki-ki a maga területén sorra megfogalmazta, hogy milyen célt szeretne elérni 2010-ig, hogyan kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Pécs sikeres kulturális fıváros lehessen. A felvezetı évek során az EKF-pályázat egy-egy tematikus középpontot jelölt ki minden évre, fı célja mégis inkább az volt, hogy 2010-re nemzetközi mércével mérve is eredményes kulturális projektek induljanak el a városban, a városfalon belüli és a nemzetközi kapcsolatok egyidejő fejlesztésével, új típusú együttmőködési formák kialakításával és Pécs kreatív erıinek hatékonyabb kihasználásával. Az EKF-program tétje Pécs számára a sikeres kulturális évadon jóval túlmutat: egy leszakadó régió központjaként a kulturális iparhoz kapcsolódó nagy befektetések és fejlesztések célja a régió és Pécs adottságainak jobb érvényesítése, a fiatalok Pécsrıl való elvándorlásának megállítása, a kulturális ipar és a turizmus fellendítése. Új térhasználat, új mőfajok A határtalan város címő pályázati anyag egyik kifejezett célja volt, hogy a pécsiek újra felfedezzék a városiasságot, és elkezdıdjön a közterek vidám és szelíd átalakítása. Az EKF-évvel ez a cél, úgy tőnik, maradéktalanul be is teljesült. A közterek átadásával elkezdıdött a térfoglalás, olyan mőfajok, programok kerültek utcára, melyek korábban hagyományos keretek között, kulturális intézményekben leltek otthonra. A közterekhez való viszony átalakult, és maguk a közterek is átminısültek, olykor színtérré, olykor kiállítótérré, olykor pedig mőalkotássá. Az egyes mővészeti események átvándoroltak magánterekbe, színtérré alakítva például egy magánlakást, egy udvart, vagy egy eldugott utcarészletet. A térfoglalás 2010-ben igen feltőnıen vette kezdetét: az Ilotopie társulat színesre festett emberei elfoglalták Pécs belvárosát, performanszaik, utcaszínházi elıadásaik erıs felütését adták a nagy hagyományokkal bíró Frankofón Hétnek, és rámutattak a köztér eddig kiaknázatlan lehetıségeire. A Placcc Pécs színházat csempészett a magánlakásokba, a szétesı betonpaneleket játékos 8

9 9 táblaképekké alakította, a szocializmus málladozó hagyatékába köztéri festményeket rejtett, melyeket a nézık egy kalandtúra során, térképpel a kezükben fedezhettek fel. A mővészek és építészek közremőködésével megvalósult program Uránváros újraértelmezését adta. A Király utca egyik foghíjtelkén felépített civil kezdeményezéső Varázskert köztéri kávéházként, kocsmaként, színházként, nyitott mőhelyként és nem utolsó sorban találkozóhelyként tavasztól késı ıszig mini mővészeti komplexumként vonzotta a pécsieket. Az ugyancsak civil kezdeményezéső Kultutca tavasztól kezdıdıen egész éven át szervezte programjait. A Ferencesek utcájában lakók és a bolttulajdonosok összefogásából egy új kulturális projekt született. Egyik elsı projektjük, a majális láttatta elıször, hogy hogyan is képzelték el kicsiben a kulturális léptékváltást. A majális klasszikus ünnepét egy új, hangsúlyosan a gyerekekre koncentráló játékos ünneppé alakították, ahol felfestett ugróiskola, sámlimozi, baba-motorverseny, az utcán kialakított játszótér várta a családokat. A Kultutca a földre festett jelekkel tisztelgett az utca arculatát meghatározó figurák az utcazenész, az antikvárius kutyája, a virágárus, vagy az utca arculatának megújításán dolgozó építész, Pelényi Margit elıtt. A kertvárosi Nyitott kapuk programsorozata a fenti párdarabja lehetne, ahol magánporták udvarai nyíltak meg és fogadtak be kulturális rendezvényeket. A Franciaországból származó Szomszédünnep, melyet Magyarországon elıször Pécsett rendeztek meg, az utcákat, a belsı udvarokat változtatta ünnepi helyszínekké. Egymást kevésbé vagy jobban ismerı szomszédokat hívott egy asztal mellé, hogy egy közösen elfogyasztott vacsora, egy pohár bor, egy tál sütemény mellett beszélgessenek. A Szomszédünnep célkitőzése, hogy mini közösségeket erısítsen meg vagy hozzon létre, Pécsett maradéktalanul sikerült. A Piknik Parkkal és az Olvasóligettel egy a fentiekkel ellentétes irányú mozgás alakította át a tereket, ezúttal nem az utcát vagy a magánteret, hanem a kulturális örökség emblematikus helyszíneit nyitotta meg a mindennapi tevékenységek számára. Az Olvasóligetbe bárki betérhetett, hogy egy nyugágyon fekve vagy egy hintaágyon ringatózva átadhassa magát a leghétköznapibb tevékenységnek, az olvasásnak. Az Északi Várfalsétányt Piknik Parkra keresztelték át a játékos programszervezık, s a világörökségi helyszínek eme kiemelt színterét a gyerekek vehették birtokba, ahol tavasztól ıszig kreatív foglalkoztató tér, belvárosi játszótér várta ıket. Az Angliából útjára induló Play Me, I'm Yours! utcazongora-projekt során Pécs különbözı pontjain elhelyezett zongorákon, amelyeket elızıleg képzımővészek installáltak és láttak el kézjegyükkel, bárki szabadon játszhatott. Sok esetben kiállítások foglalták el a köztereket, olyan hagyományt honosítva meg ezzel, amire 2010 elıtt nem nagyon volt példa Pécsett. A Városfoglalás 9

10 10 Ilyenek voltunk kiállítása pécsi emberek privát történelmeit tárta az utcán kószálók elé. A házfalakra kifüggesztett molinók nélkül soha nem tudták volna meg a Pécsre utazók, hogy például a világ egyik legnagyobb építésze és formatervezıje, Breuer Marcell a Széchenyi Gimnázium diákja volt. A MobilArt szervezıi távol a belvárostól Pécs különbözı pontjaira szerveztek kiállítást. A mozgatható paravánoknak köszönhetıen azokhoz is közelebb vihettek egy-egy kiállítást, akik nem járnak napi szinten a belvárosban. A 21 párbeszéd meglévı mőalkotásokat állított új helyzetbe, és nem szokványos köztéri alkotásokkal, akciókkal késztette együttgondolkodásra, véleményformálásra az utca emberét. A Synoptic (elızıekben 'Szemlétek' Fesztivál) 2004 óta évente megvalósuló rendezvény Pécsett, amelynek témája idén a nyomkövetés volt. Az érdeklıdık térképes programfüzettel a kezükben fedezhettek fel különleges, nyugodt, forgalommentes tereket, ahol médiamővészeti installációkat helyeztek el a szervezık. A Nádor Galéria programsorozata kiemelkedı példája annak, hogy hogyan lehet egy valaha szebb napokat látott emblematikus épületet, a legendás Nádor Szállót innovatív módon, a pécsi kortárs mővészet remekeivel megtöltve Pécs egyik legfrekventáltabb új mővészeti intézményévé tenni. Ebben nem kis szerepe volt az itt zajló, ugyancsak pécsi szervezıdéső, az Építészet és kontextus keretei között mőködı EL AWAY projektnek. Patartics Zorán programgazda kulturális programokat, fórumokat szervezve, honlapot üzemeltetve, a Menni vagy maradni kérdés mentén hívta párbeszédre a pécsieket. Az EKF programban fontos szerepet kaptak mindazok a kulturális, tudományos események, amelyek a 2000 éves város kulturális és épített örökségére, és a képzımővészetben megvalósuló innovációra alapoztak. A Dél-Dunántúli Építész Kamara és partnerei, a PTE Pollack Mihály Mőszaki Kar, a Kommunikációs és Médiatudományi Tanszék és a Mővészeti Kar rendezvénysorozata, az Építészet és kontextus az építészet, a társtudományok és a mővészetek körében kínált egyedülállóan gazdag tematikát. A Breuer Pécsett/Oda-vissza és a Victor Vasarely Mővészeti pályázatokkal a szervezık célja az újszerő megközelítésmódokat felhasználó köztéri mőalkotások létrejöttének ösztönözése volt. A Kulturális Város Után címő konferencia az év egyik legjelentısebb szakmai fórumának bizonyult, ahol élvonalbeli nemzetközi, szakmai és akadémiai résztvevık vizsgálták Közép- és Délkelet-Európa megváltozott gazdasági, politikai, társadalmi klímájában a kulturális városfejlesztés lehetıségeit, korlátait, megmaradt és új relevanciáit. Pécs vendégszeretete Az eredeti EKF-pályázat, A határtalan város a Trieszttıl Tuzlán át Temesvárig húzódó déli kulturális övezetnek a nyugatitól eltérı kulturális tapasztalatát kívánta megmutatni. Pécs kapuváros lévén páratlanul gazdag képét tudta adni a horvát 10

11 11 és szerb képzımővészetnek, gondoljunk csak Sokolić Vesna vagy Davor Vrankić kiállítására, vagy a kortárs szerb fotográfiát bemutató nyújtó Ígéret földje címő kiállításra. A Bácska-Balkán címő darabbal érkezı osztrák Teatro Caprile vajdasági történeteket hozott Pécsre. A Kelet-Nyugati Átjáró ugyancsak a Balkán mővészetérıl és a Balkánnal kapcsolatos tudományos kutatások eredményeirıl adott minden korábbinál árnyaltabb képet. A PánBalkán Art Pikniken és a Balkán Világzenei Fesztiválon hazai és külföldi elıadókat (Szerbiától Románián át Törökországig) hallgathatott a nagyközönség, míg a Találkozó a Balkán kapujában címő konferencia a kulturális különbözıség és a vendégszeretet hívószavain keresztül folytatott párbeszédet Európáról és a Balkánról. Az év során számtalan román, szerb és török mővész lépett fel a városban, és a testvérvárosi kapcsolatokat is szorosabbra lehetett főzni. Kolozsvár vagy Zágráb napja ugyancsak árnyalta a szomszédos országokról, és errıl a két nagyszerő városról alkotott képet. A 2010-es év egyik legemlékezetesebb színházi elıadása, az Élektra Nagyszebenbıl érkezett, és bizonyította, hogy a Nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti Színház Európa egyik legjobbika. A pécsiek talán soha nem tudták volna meg, hogy milyen nagyszerő zenét játszik a román Mahala Rai Banda vagy a Fanfare Shavale, a török Mercan Dede, vagy a Jazzmozdony nagyszerő román zenészei, ha nincs ez az év, mely Pécs vendégszeretetét minden korábbinál nyilvánvalóbbá tette déli szomszédai felé. A 2010-es év másik két kulturális fıvárosa, Isztambul és a Ruhr-vidék is számos programmal volt jelen Pécsett. Ha csak az Utazás a török félhold programjaira, a Török Filmhétre, a nagyszerő Kabakçi-győjtemény pécsi kiállítására, a Golden Routes programsorozatra gondolunk, máris fel tudunk idézni néhány momentumot ebbıl a páratlanul gazdag kultúrából. Az Utazó irodalmi szalon Szófia, Bukarest, Bécs, Velence, Zürich, Essen és Brüsszel után érkezett Pécsre, hogy felolvasóestekkel, workshoppal, kiállítással és koncertekkel népszerősítse a török kultúrát. A Hollandiából érkezı Repülı gyepszınyeg, melyet Kertvárosban terítettek ki, arra a kérdésre kereste a választ, hogy miképpen tudnak a legkülönbözıbb emberek együtt élni és tevékenykedni egy közös térben. A perzsaszınyeghez hasonló óriás-mőfüves alkotáson bárki helyet foglalhatott és piknikezhetett. Pécs, a Ruhr-vidéki Duisburg és az oroszországi Perm European Accents in Perm- Duisburg-Pécs címmel szervezett közös programsorozatot, mely során aktív partnerséget építettek ki a három város mővészei, kulturális menedzserei és kulturális intézményei között. Pécs azon testvérvárosaiból, amelyek már viselték az Európa Kulturális Fıvárosa címet, valamint a 2010-es kulturális fıvárosokból 25 fıs gyermekcsapatok érkeztek Pécsre, hogy tovább fessék és varrják a Barátság határok nélkül projekt lobogóját, ezzel is jelezve a határokon átnyúló együttmőködés fontosságát. A Writers in Residence ösztöndíj-programnak köszönhetıen 2007 szeptemberétıl 2010 júniusáig 22 európai író alkothatott Pécsett. Az írók többek között 11

12 12 Romániából, Szlovéniából, Luxemburgból, Ukrajnából, Szerbiából és Törökországból érkeztek egy-egy hónapra Pécsre. A programot a 22xPécs címő többnyelvő antológia zárta. Az év során olyan külföldi mővészek is érkeztek Pécsre, akik meglévı mővészeti intézményekkel együttmőködve, helyi mővészekkel közösen hoztak létre felejthetetlen produkciókat. A Magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely Pécsett tartott bemutatót, így a közönség Nagy Józsefet nemcsak mint világhírő koreográfust, de mint táncost is köszönthette. A magyarkanizsai elıadások díszleteinek és jelmezeinek elkészítésében pécsi képzımővészek is közremőködtek. Frenák Pál társulatával lépett fel Pécsett, olyan nagyszerő pécsi mővészeket vonva be a közös munkába mint Uhrik Dóra vagy Lovas Pál. A megtisztelı helyzet, hogy a Frenák Pál Társulat elıadását, akárcsak magyarkanizsai mőhely esetében, a pécsi közönség láthatta elsıként, csak tovább növelte a tánc amúgy sem elhanyagolható presztízsét a városban. A Pécsi Balett hírnevét az új-zélandi koreográfus, Cameron McMillan öregbítette. A nemzetközileg elismert alkotó a Pécsi Balett 50 éves évfordulójára készített bemutató elıadást koreografálta. A Pannon Filharmonikusok Világsztárok Pécsett sorozata meghívására a zenei élet olyan csillagai érkeztek a városba mint a magyar származású hegedőmővész, zeneszerzı és karmester, Oliver von Dohnanyi, a török zongoramővész, Fazil Say, a párizsi Notre-Dame orgonistája, Olivier Latry vagy az orosz hegedőmővész és karmester, Maxim Vengerov. Pécs, a fesztiválváros Sokszor megfogalmazódott a felvezetı évek során, hogy a kulturális fıvárosi cím nem jelentheti kizárólag azt, hogy egy esztendın át fesztiválok sorát szervezik majd a városban. Mégis, 2006 után Pécs már létezı, hagyományos és gazdag fesztiváljai mellett több olyan kezdeményezés is elindult, amelyek új témák vagy szempontok középpontba helyezésével egyedi arculatú, új fesztiválokat hoztak létre. Talán az egyik legjobb példa erre a Kelet-Nyugati Átjáró volt. Ez a programsorozat világzenei koncertek, konferencia-elıadások, beszélgetések, mővészeti események segítségével hozta közelebb a Balkán kulturális világát. A szintén 2007-ben útnak indult PAGE (Pécs Ars GEometrica) Fesztivál is jelentıs eseménnyé nıtte ki magát, amely az EKF-pályázat egy másik célkitőzését, a mővészetek és a tudomány közötti határterületek bemutatását valósította meg re a kis pécsi fesztivál olyan nemzetközi rangot vívott ki magának, hogy a kulturális fıváros évben vendégül láthatta a Bridges Világkonferenciát. A Matematikai összefüggések a mővészetben, a zenében, a tudományban és a kultúrában alcímet viselı nemzetközi konferencia ma a világ egyik legjelentısebb szakmai fóruma, amelynek célja a címben foglalt interdiszciplináris kapcsolódási lehetıségek, hidak bemutatása, illetve népszerősítése a nagyközönség számára is. A török kor emlékei meghatározóak Pécs kultúrájában. A török kultúrát bemutató tematikus fesztivál szervezése ezért magától értetıdı kezdeményezés volt. A 12

13 13 szervezık már 2007-tıl lehetıséget kaptak arra, hogy évente megszervezzék az Utazás a török félhold körül fesztivált ben Kurd zenészek, táncosok, szakácsok, isztambuli underground rock- és jazz-zene, kortárs film- és fotómővészek érkeztek Pécsre. Ziya Azazi a dzsámi elıtt járta dervistáncát, a városháza tornyából pedig több mint háromszáz év távlatából felcsendült a müezzin éneke. A fesztivál egyik legrangosabb eseményét Fazil Say fellépése jelentette. A XX. század egyik legnagyobb zongoramővészeként aposztrofált török mővész a Pannon Filharmonikusokkal muzsikált közösen. Pécs város hosszú távú célja, hogy a filmipar egyik fontos központja legyen. Ennek érdekében hozták létre Pécsett a Dél-Dunántúli Regionális Filmalapot az EKF felvezetı évei során. A Filmalap szervezésében megvalósuló CinePécs Filmfesztivál a 2010-es zsőrijének elnöke Jirzi Menzel volt, a dokumentumfilmes zsőrit pedig Szomjas György vezette. A régió legnagyobb filmes eseményén 18 versenyfilm, több mint hatvan filmvetítés, premierek, szakmai programok és filmmaraton, valamint a filmszakma jeles képviselıi várták a közönséget. Az év során a fesztiválhoz kapcsolódóan még három tematikus filmes eseményt is rendeztek, a Pécsi Nemzetközi Diákfilmfesztivált, valamint a Török és a Német filmhetet ben a város máshonnan érkezı, új fesztiválokat is befogadott, olyanokat, amelyek szervezıi úgy gondolták, Pécs kiváló helyszínt tud biztosítani rendezvényeiknek. A Fringe Fesztivált magyarországi története során elıször rendezték meg vidéki városban. A helyszínválasztás ezúttal több mint ideálisnak bizonyult. A tehetségkutató fesztivál kiszemelt színhelyei Pécs méreteibıl adódóan könnyen bejárhatóak voltak, s ebbıl fakadón talán ez volt az EKF-megnyitó után az elsı olyan esemény, amely az egész a várost megmozgatta. A város egy másik különleges vendége volt a Krétakör Alapítvány, akik arra vállalkoztak, hogy egy rendhagyó fesztivál happening keretében feldolgozzák Pécs ipari múltjának egyik történetét. A Krétakör színház Pécs bányász múltjának egyik emblematikus helyszínén, a város szélén álló, romjaiban is impozáns ipari mőemlékben és környékén a Széchenyi István aknánál szervezett majálist. A happening szereplıinek pécsieket kértek fel, középiskolai diákokat, fúvós bányászzenekarok tagjait és megannyi pécsi fiatal mővészt, alkotót. Több hónapon át tartó tréning során jött létre az Utópia Kollégium címő performansz. A programban részt vevı pécsi fiatalok, amellett, hogy egy rendkívül izgalmas folyamatban vehettek részt Magyarország egyik legkiválóbb színházi rendezıjének, Schilling Árpádnak a vezetésével, egyben megismerték, értelmezték szőkebb környezetük múltját is. Pécsett 2010-ben nem csak a köztér újfajta használata és az új tematikájú fesztiválok megjelenése lehetett szembetőnı, hanem az is, ahogyan az új mőfajok is otthonra leltek. A Cirkusz és Utcaszínház Fesztivállal (CUF) egy új mőfaj, és egyúttal egy új fesztivál is meghonosodott a városban. A cirkuszról azelıtt csak, mint hagyományos, a cirkuszi sátor keretei között élı mőfajról gondolkodhattak a pécsiek. A Kossuth téren fellépı lengyel KTO színház, az esıt fakasztó Bängditos, vagy a Széchenyi 13

14 14 tér felett lebegı argentin Grupo Puja! árnyalta a hagyományos cirkusz-képet, és megismertette a helyieket az új cirkusz és az utcaszínház fogalmával, ahol cirkusz, (tánc)színház és burleszk elemei keverednek gyümölcsözı módon. A Tuniszi Cirkusziskola és a párizsi CNAC, a Francia Cirkuszakadémia pedig egy hagyományosnak korántsem nevezhetı téren, az egykori Boccaccio helyén felállított cirkuszsátorban kápráztatta el a közönséget az új cirkusz egy-egy emlékezetes darabjával. Az interaktív utcaszínházi játékok három hétvégén át töltötték meg a belvárosi utcákat olyan produkciókkal, amelyekben a legkisebbektıl a legidısebbekig mindenki részt vehetett. Az új cirkusz mellett a kabaré, a varieté mőfaja is helyett kapott az EKF programjában. Ennio Marchetto áprilisi fellépése után az augusztusban érkezı La Clique öt egymást követı elıadásának elsöprı sikere bizonyította, hogy a pécsiek igencsak vevık a kabaré, a show és a színház eme sajátos keverékére is. Az elıadások fényét emelte a helyszín, a 30-as évek Berlinjét idézı tükörsátor, mely hasonló volt ahhoz, ahol a világhírő elıadás 2004-ben megszületett. A cirkusz új irányzatainak nyári sikere alapozta meg a novemberi Cirkusz a színházban! kétnapos mini-fesztivál jó fogadtatását. Az Ausztráliából érkezı Circa és az angol The Tiger Lillies Freakshow a táncszínház, a színház és az opera mőfajait vegyítették akrobatikus, cirkuszi elemekkel. A Tiger Lillies elıadása a perifériára szorultakat, a valamilyen testi fogyatékossággal élıket tette fıszereplıvé, történeteik szókimondó megéneklése olyan új aspektust mutatott meg életükrıl, amit a pécsi színházba járók ezidáig nem láthattak. A 2010-es év során minden eddiginél nagyobb számban láthatott a közönség olyan produkciókat, amelyek a fogyatékosságot tematizálták, vagy fogyatékossággal élı mővészek közremőködésével készültek. Az Arts in Difference programsorozat workshopja, kiállítása és színházi elıadása, vagy a Fogyatékkal Élık Világnapja alkalmából Pécsett vendégszereplı Baltazár Színház és a fogyatékkal élı mővészek munkáit bemutató Mővészetünk a kommunikáció címő kiállítás tovább árnyalták a fogyatékosságról alkotott, olykor elıítéletes képet. A kulturális fıváros program civil kezdeményezései is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy fogyatékkal élı emberek is a társadalom teljes értékő tagjának érezhessék magukat, és az esélyegyenlıség ne puszta szlogen legyen. A CandoCo társulat vendégszereplése és közös mőhelymunkája fogyatékkal élı pécsiekkel, a Siketek Világnapja, az SNI konferencia és az Art Parafesztivál is egy elıremutató közös munka kezdetét jelezte. Pécs és a régió nagy hagyománnyal bíró, sokszor több évtizedes múltra visszatekintı fesztiváljai is különleges módon készültek a 2010-es évre. A balkáni, déli kapcsolódások újrafelfedezésén túl a szervezık minden eddiginél színvonalasabb, a minıséget leginkább szem elıtt tartó programsort állíthattak össze. 14

15 15 A busójárás népszokása mára a régió egyik legismertebb karneváljává vált, amelyre az EKF évad alkalmával még többen voltak kíváncsiak, hiszen 2009 végén az UNESCO az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára is felvette az eseményt. A Frankofón Hétnek közel két évtizedes hagyománya van Pécsett ben a Ilotopie francia utcaszínházi társulat meglepı produkciója és számos kiváló elıadás mellett Pécs megismerkedhetett a belga Stéphanie Blanchoud-val is, aki Trafikban adott felejthetetlen koncertet. A Pécsi Tavaszi Fesztivál háromnapos nemzetközi jazz-hétvégéjével érkezett meg a világklasszisok elsı hulláma: Rhoda Scott és együttese és Leroy Jones az Egyesült Államokból, a Mezzoforte Izlandról, Matt Bianco pedig Nagy- Britanniából. Felsorolni is nehéz volna, ami ez után következett a tavaszi fesztivál teltházas koncertjein és elıadásain, de ki kell, hogy emeljük a leginkább emlékezetes elıadásokat: a The King's Singers fellépését a Pécsi Bazilikában, Bill T. Jones és Arnie Zane tánctársulatának elıadását a Kamarában és Richard Bona vagy Rost Andrea koncertjeit a POTE Aulában. A Pécsi Tudományegyetem PEN-jét (Pécsi Egyetemi Napok) ma már joggal tekinthetjük a hazai könnyőzenei fesztiválszezon hagyományos nyitóakkordjának. A pécsi fesztiválon 2008-ban tízezer, 2010-ben már közel húszezer fiatal vett részt. A nemzetközi együttmőködéseknek köszönhetıen számos olyan elıadó szerepelt az EKF-évben, akik fıvárosi rangot adtak a pécsi rendezvénynek, az EU-Japan Festnek köszönhetıen például a japán DJ Crush-t ismerhette meg a pécsi közönség. A sor a francia Les Touffes Krétiennes-nel és a Zenzile-lel, majd az amerikai Tito & Tarantulával és a The Toasters-zel folytatódott. Pécs a magyar könnyőzenei élet egyik legfontosabb vidéki központja. A PEN-nel kezdıdıen szinte egész nyáron egymást érték a jobbnál jobb könnyőzenei koncertek és fesztiválok. Ezek a programok tették széles körben népszerővé az EKF programjait a fiatalok körében. A Batta Dem V. Pécsi Nemzetközi Reggae Fesztivál, a Fishing on Orfő Az Alterfeszt fiatalok ezreit vonzotta Pécsre és környékére. Dephazz orfői koncertje felejthetetlen emléke marad a 2010-es nyárnak. A Sétatér Fesztiválon az Izraeli Sheketak fergeteges show-val, a francia Babylon Circus zenekar magával ragadó zeneiséggel nyőgözték le a közönséget. A tradicionális koreai zenét és táncot a hip-hop mőfajával ötvözı Last For One & DoDo Fusion Harmony kiváló koncertet adott, majd b-boying battle-ra, utcai-tánc csatára hívták ki a pécsi táncosokat. A kiegyenlített küzdelem sokakat meglepett, hiszen sokan csak itt tudták meg, hogy Pécsen a break dance nemzetközi szinten is elismert mővelıi élnek. A Zene Ünnepe, a Pécsi Folk&Roll Fesztivál, a X. Rockmaraton és az EFOTT után sem lankadt az érdeklıdés. Az EFOTT-on és a Rockmaratonon is minden eddigi nézıszámot megdöntve mintegy hatvanezren vettek részt. Az ICWiP (International Culture Week in Pécs) Közép-Európa és az Alpok-Adria térség egyik legismertebb és legnépszerőbb egyetemi tematikus ifjúsági fesztiválja. Az EKF-év alkalmából a rendezvény a Balkán régiót állította a központba, és olyan sztárokat hozott Pécsre, mint a szerb Goran Bregović Wedding and Funeral Orchestra és a Zbogom Brusli. Ugyanitt mutatták be a

16 16 es év három kulturális fıvárosának Pécs Ruhr-vidék Isztambul Zenekaraván (Karawane 2010) címő világzenei projektjét. Az Ördögkatlan Összmővészeti Fesztivál 2010-ben immár harmadik alkalommal öt napon át, számtalan helyszínen, számtalan programmal és mőfajjal várta a katlanlakókat" a Villány és Nagyharsány között elterülı Ördögárok kis falvaiban. A Pécs Cantat-ra mintegy másfélezer profi dalnok érkezett a világ minden tájáról, hogy az utcákon, tereken, templomokban, történelmi emlékhelyeken adjanak ingyenes hangversenyeket. A legnépszerőbb eseménynek a közös éneklés bizonyult: estérıl estére a Dóm téren több ezer ember kottával a kezében együtt énekelt. A Pécs Cantathoz hasonlóan a július elején megrendezett Magyar Fúvószenei Nagydíj szabadtéri koncertjeit és mazsorett felvonulásait is nagy lelkesedéssel fogadták a pécsi lakosok. Két sikeres nagykoncertre is sor került a kulturális évad során. Július 13-án a Pécsi EXPO-Centerben 5000 ember elıtt adott koncertet Seal, a háromszoros Grammydíjas soul és R&B elıadó. A nyár csúcspontját mégis a szintén világhírő Orquesta Buena Vista Social Club koncertje jelentette, akik a varázslatos hangú Omara Portuondóval léptek fel augusztus 10-én a pécsi Dóm téren több mint tízezer ember elıtt. A korán érkezı szerencsések a Dóm téren, a késıbben érkezık pedig a színpad háta mögött elhelyezett óriás kivetítın kísérhették figyelemmel a csodálatos koncertet, amelyrıl a kubai zenekar tagjai úgy nyilatkoztak, hogy ez volt turnéjuk legspirituálisabb elıadása, ahol érezték a város lüktetését. Természetesen nem csak zenei nagyprogramok zajlottak az EKF égisze alatt, hiszen 2010-ben is Pécsett rendezték meg a hazai színház ünnepét, a POSZT-ot, amely jóval az EKF elıtt már országos jelentıségő fesztivállá nıtte ki magát. Fiatal testvérének a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozónak fejlıdése viszont az EKF felvezetı éveihez kötıdik. A fesztivált 2010-ben negyedik alkalommal szervezték meg, s az EKF évében a kortárs táncmővészet legjavát hozták el Pécsre. A hazai nagy balettársulatok mellett többek között fellépett Pécsett a kanadai Compagnie Marie Chouinard, a francia Ballet Preljocaj, az izraeli Vertigo Dance Company, a japán Hiroaki Umeda, a szlovéniai Ballet Maribor, és a kubai DanzAbierta. A Sétatér Fesztivál ıszi párja az Örökség Fesztivál, ahol a szervezık a hangsúlyt hagyományosan Pécs épített és szellemi kulturális örökségére helyezik. A zenei kínálat itt is kiemelkedı volt, a Dóm téren többek között a romániai Mahala Rai Banda és a Budapest Saxophone Quartet is koncertezett Vukán György vendégjátékával. A fesztivál részeként megrendezett IV. Bordal Világfesztiválra Európán kívülrıl, Dél-Amerikából és Afrikából is érkeztek énekesek. Pécs, a képzımővészet városa 16

17 17 A Pécs2010 programnak nem csak lehetısége, de kötelessége is volt országos és nemzetközi szinten megismertetni mindazt az értéket, mellyel Pécs városa e mővészeti ágban megalapozta egyre növekvı hírnevét. A helyi múzeumi győjtemények, melyeknek már elismert rangjuk van a szakmában, megújított kiállítási helyszíneken kerültek a nyilvánosság elé. Victor Vasarely a hatvanas évek végén szülıvárosának adományozta több száz mővét, amit ma már a felújított Múzeum utcában lehet megtekinteni. Az állandó kiállítást májusban Pierre Vasarely, a Fondation Vasarely elnöke nyitotta újra. Az ünnepi alkalmat a Janus Pannonius Múzeum, a PTE Média- és Alkalmazott Mővészeti Intézet és a Marseille-Provence 2013 együttmőködésével létrehozott produkciók és egy olyan tárlat kísérte, amelyen Pécsi Tudományegyetem és az Aix-en Provence-i École Supérieure d'art jelenlegi és volt hallgatóinak munkái kerültek bemutatásra. Gyugyi László mőgyőjtı több mint 600 Zsolnay porcelánból álló győjteményét 2010 szeptembere óta látogathatja a nagyközönség az egykori Sikorski-villában, a Zsolnay Kulturális Negyedben. Állandó tárlataink megismertetése nemcsak a határokon belül, hanem nemzetközi szinten is fontos feladat volt. December közepéig például az isztambuli Pera múzeumban vendégeskedtek Csontváry Kosztka Tivadar képei. A múzeum látogatóinak újdonságot jelentettek ezek a munkák, hiszen Csontváry alkotásait Európában ezidáig csak a mővészet iránt elkötelezetten érdeklıdık ismerték. Pécs a magyarországi mővészeti kiállítások hagyományainak fényében is példa nélküli, nemzetközi színvonalú kiállításokkal ünnepelte a 2010-es évet. Ezek a kiállítások költségvetésüket, a bemutatott tárgyak jelentıségét, mennyiségét és a kölcsönzı múzeumok számát tekintve is minden idık legnagyobb pécsi múzeumi vállalkozásainak tekinthetık. A Pécsi Galéria szervezésében Munkácsy Mihály monumentális Krisztus-trilógiáját több mint érdeklıdı tekintette meg a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma dísztermében. A Janus Pannonius Múzeum megújult Modern Magyar Képtárában, nyílt meg a Huma Kabakçı győjtemény címő, a modern török festészet remekeibıl válogató kiállítás. A Mővészettıl az életig címő rendkívüli kiállításon képzımővészeti alkotások, festmények, grafikák, szobrok, valamint építészeti tervek, makettek, fotók, bútorok, színpad- és jelmeztervek, fényképes és szöveges dokumentumok, filmek együttese mutatta be a 20. század talán legnagyobb nemzetközi hatású mővészeti iskoláját, a Bauhaust. Az irányzat hallgatói és tanárai között különösen 17

18 18 sok magyar, közöttük számos pécsi származású mővész is megtalálható volt. A kiállítás ötven külföldi és magyar köz- és magánygyőjteménybıl válogatott, sok mőtárgyat külföldrıl hoztak haza. Egy ebben a formájában eddig még sehol sem látott, Európában is kiemelkedı tárlat állt így össze. Erre talán a legjobb bizonyíték, hogy Pécs után közvetlenül a Berlini Bauhaus-Archiv adott otthont a kiállításnak. A 2010-es év egyik legkiemelkedıbb eseménye volt a Cézanne és Matisse bővöletében a Nyolcak Európája címő centenáriumi kiállítás a Papnövelde utcai újonnan kialakított kiállítótérben. A kiállítás célja a Nyolcak festıcsoport 100 évvel ezelıtti munkásságának átfogó igényő bemutatása volt. A Nyolcak mővészeit inspiráló, illetve párhuzamos európai törekvések felvillantása olyan mesterek, mint Cézanne vagy Matisse Magyarországon még nem látott mőveinek kiállításával egyúttal hozzájárult ahhoz is, hogy elhelyezhessük a csoport tevékenységét a korabeli európai mővészet egészében. Pécs kulturális intézményei, a képzımővészet teljesítményeinek hazai megismertetésen túl, intenzív cserekiállítások megszervezésével hoztak létre szakmailag igényes bemutatkozásokat. Ilyen volt például a "Meeting Point 2.," Nemzetközi Képzımővészeti Biennálé, Jiří Pelcl és a tanítványai cseh designkiállítás, Alfons Mucha a grafika mestere címő tárlat vagy éppen a Plakátok / Posters 2010 nemzetközi plakátkiállítás. A Zsolnay-örökség mellett Pécs egy másik ipari kuriózuma Angster József orgonaépítı öröksége. Erre az örökségre épült az Angster cég történetét, az Angster családot ismertetı rendkívül gazdag tárlat. A képzımővészet legújabb irányzatait Pécsett mőködı kulturális egyesületek, galériák hozták közel a látogatókhoz. A Parti Galéria Változások-sorozata, a Hattyúház, a NemArt Galéria és a Dinamika Galéria provokatív és újszerő kiállításai mind a kortárs képzı és mediális mővészetek izgalmát adták. Az európai gondolatok legátfogóbb, legfrissebb bemutatója kétségkívül a fiatal kortárs európai alkotókat felvonultató utazó-biennálé, a Jeune Creation Européenne (JCE) volt az egykori Munkácsy utcai rendelıintézet üresen álló épületében. Gondoljuk csak át, mennyi bemutatnivalója van egy olyan városnak, ahol két Kossuth-díjas, egy Kiváló Mővész, két Érdemes Mővész, kilenc Munkácsy Mihálydíjas és öt Ferenczy Noémi-díjas él, dolgozik vagy tanít. A képzımővészet pécsi mesterei-sorozat ezt az értéket kívánta felmutatni: Bencsik István, Gellér B. István, Lantos Ferenc és Pinczehelyi Sándor mővészetét neves mővészettörténészek által írt monográfiákkal, illetve kiállításokkal mutatta be. Pécsett az ország talán legjobb Mővészeti Szakközépiskolája és Magyarország egyetlen tudományegyetemi keretek között mőködı Mővészeti Kara és Doktoriskolája is nagy számban bocsát ki tehetséges fiatalokat, akiknek nagy 18

19 19 része nem csak itthon, hanem külföldön is nevet szerzett már. A Farbmalerei reduktív festészeti kiállítás, a DLA jubileumi kiállítás, a Keserü Ilona nevével fémjelezett Színerı-léptékváltás sorozat, a Közelítés Mővészeti Egyesület legjobb munkáiból válogató kiállítása, a Kicsi Nagy. a Pécs-Baranya Mővészeinek Társaságának kiállítása például komoly ízelítıt adott a régió kortárs mővészetébıl. Pécs, a civil kurázsi városa A kulturális év minden eddiginél nagyobb lehetıséget kínált arra, hogy a másokkal összekötı múlt, a másokéval azonos hitek, álmok, érdekek, célok szorosabban kötıdjenek egymáshoz. Az EKF program kiemelt figyelmet fordított a pécsi polgárra, annak közösségi életfeltételeire, életmódjára, a közös hagyományokra és értékekre, ezzel is segítve a civil közösségek autonómiájának fejlıdését, önszervezıdésre épülı törekvéseiket. A felvezetı években és 2010-ben is a civil közösségek szervezésében megvalósuló kulturális programok különleges mővészeti értékeket mutattak be és reprezentálták az alulról építkezı kulturális együttmőködések eredményeit. A civilek folyamatos és kitartó munkája tükrözıdik abban, hogy jellemzıen nem pontszerő eseményeket, hanem hónapokon vagy a teljes éven átívelı programsorozatokat valósítottak meg. Az Origo ház CINKE programjának eseményei ırzik és folyamatosan élénkítik az ország és Pécs amatır mővészeinek alkotókedvét. A Gyükési Kápolnapok irodalmi-zenei programokkal tartotta fenn az érdeklıdést Gyükés legkiemelkedıbb történeti és közösségi helye, a Szent Bertalan Kápolna iránt. A civil szervezetek mellett a különbözı pécsi nemzetiségek és a felekezetek is mind színvonalas programokkal mutatkoztak be az EKF év során. Újdonság volt a korábbi évekhez képest a március végi Görög Fesztivál és az októberben megszervezett Pécsi Zsidó Napok. Az EKF civil pályázatának köszönhetıen az elsı flamenco-tematikájú fesztivált a Pécsi Flamenco Egyesület hozhatta létre Magyarországon. Egy hónapon át tartó programjaik közül a legnagyobb sikere a La Kati Compañia elıadásának volt, amelyen Inhof Katalin La Kati flamenco táncmővész és koreográfus mellett Manuel Alejandro Montero flamenco gitármővész és zeneszerzı, valamint David Hornillo flamenco énekes is fellépett. A Kiskarácsonytól Adventig címet viselı sorozat 12 hangversenyén minden esetben egyedi, a helyi hagyományokhoz illı egyházzenei mővek szólaltak meg, a város 12 templomában. 19

20 20 A VII. Országos Nyugdíjas Színjátszó Találkozó az idısebb korosztály aktív kulturális kikapcsolódását, az ország különbözı területein élı nyugdíjas közösségek találkozási lehetıségét biztosította a kulturális fıvárosban. A mese az életünk, azaz mesés életünk címő projekt példaértékő, hiszen a keleti városrész kulturális közegében, egy saját erıbıl létrehozott közösségi parkban keltette életre a szociálisan hátrányos helyzető társadalmi rétegeket is megszólító családi eseményt, a Mesenapot. A gyermekhospice területe társadalmi tabu, azonban a Szemem Fénye Alapítvány programjaival megmutatta a pécsi lakosság és a szakma nyitottságát. A Pécs2010 programban több civil szervezet mőködött külön-külön és együtt, hogy új kulturális helyszínként keltse életre a belvárostól távolabb fekvı olyan városrészeket, mint Borbálatelep, Gyükés, Hird, Kertváros, Mecsekszabolcs, Meszes, Somogy, Uránváros, vagy Vasas. Az Életre keltett falak Pécsett projekt szinte együtt született a pécsi kulturális fıvárossal. A program a nicaraguai mural painting komplex közösségfejlesztı módszert ismertette meg fiatalokkal. A hatalmas falfelületeket ékesítı mővek az esélyegyenlıség és a kultúrák közötti találkozás témáit dolgozta fel. A természettudomány szerelmeseinek a Csillagok, csillagok program, a honismeretben jártasaknak az Évezredek öröksége - városismereti-mőveltségi játék szerzett örömöt. Sokakat vonzott a III. Kocka verseny és találkozó, a Táj-Ék" - Mővészet a természetben, természet a mővészetben program és a monumentális I. Pécsi Nemzetközi Hadi-, Technikatörténet Jármő- és Modellkiállítás. Az ifjúsági korosztály széles rétegének jelentett hasznos idıtöltést és szerzett maradandó élményeket a Virtuális utazás a múltból a jövıbe" vetélkedı, a Képírás - Pécsi Fotószakkör programja, a Versben élı Pécs, vagy az Európai Parlament Modell VIII. Nemzeti Ülése. 20

21 21 2. A nemzetközi kapcsolatokról Az elsı negyedévben kiemelt feladat volt a 2010-es programok népszerősítése, Pécs és a régió megismertetése, a város és térség kulturális értékeinek közvetítése. Ehhez kapcsolódóan külföldön és itthon is több nemzetközi vonatkozású esemény zajlott. A Pécs2010 EKF program II. negyedévi nemzetközi tevékenységében hangsúlyos szerepet kaptak a Pécs testvér- és partnervárosi kapcsolatai révén szervezett programok és együttmőködések, különös hangsúllyal a Déli Kulturális Övezetre. Mindemellett számos rendezvény zajlott a másik két es EKF város közremőködésével Pécsett és külföldön is. A Magyar Kulturális Intézetek Európa több pontján is bekapcsolódtak a pécsi kulturális évad népszerősítésébe. A nyitó ünnepséget követıen az év további részében is fokozott nemzetközi figyelem fordult Pécs felé, számos külföldi újságíró, szakmai csoport látogatta meg a várost, és kapott tájékoztatót a Pécs2010 EKF projektrıl és a kulturális évad eseményeirıl. A Pécs2010 EKF program III. negyedévében számos magas színvonalú kulturális program zajlott Pécsett nemzetközi részvétellel, és vonzott városunkba külföldrıl is kulturális szakembereket, magas rangú politikusok és diplomatákat. Számos delegáció, újságíró érkezett azzal a céllal, hogy megismerkedjen a kulturális fıváros programjaival és a beruházási projektekkel. Pécs számos testvérvárosa, partnervárosa képviseltette magát az EKF programjainak sorában, ezzel párhuzamosan pedig továbbra is kiemelt fontosságú volt Pécs népszerősítése, megismertetése nemzetközi rendezvényeken. A Pécs2010 EKF program nemzetközi aktivitása az utolsó negyedévben fıként az elsı negyedévben fıként a Déli Kulturális Övezet partnereitıl- beérkezı programjavaslatok megvalósítását helyezte elıtérbe a tervezett programok és események mellett. A turizmus fellendülése mellett, az utolsó negyedévben is élénk volt az érdeklıdés mind az újságírók és kulturális terület résztvevıi részérıl, mind a diplomácia részérıl. A programok mellett a figyelem középpontjában már az EKF program hosszú távú eredményei, a beruházások kerültek, melyek közül a Kodály Központ megnyitójára meghívott országos és nemzetközi vendégek az Európa Kulturális Fıvárosa Program protokoll záróeseményén vehettek részt. Nemzetközi vonatkozású események 21

22 22 o A nemzetközi kapcsolatok területén 2010 I. negyedév kiemelkedı eseménysorozata volt a 2010-es EKF városokban szervezett megnyitó ünnepségek január 9-én a Ruhr2010 program nyitotta a sort, Nagy Csaba alpolgármester és Szalay Tamás kulturális igazgató képviselték Pécset. Egy nappal késıbb a pécsi nagyszabású ünnepségen közel harminc külföldi delegáció vett részt a testvérvárosokból és EKF városokból, a horvát és szerb kulturális miniszter is megtisztelte részvételével az eseményt. Isztambul egy héttel késıbb nyitotta kapuit, Dr. Páva Zsolt polgármester úr Ruzsa Csaba ügyvezetı igazgató és Szalay Tamás kulturális igazgató kíséretében január 16- án látogatott el a török fıvárosba. o Az kulturális évad indításának fontos eseménye volt a Linz 09-tıl történt staféta átvétel Bécsben január 7-én a Collegium Hungaricumban Dr. Páva Zsolt polgármester úr részvételével. o Grüne Woche (Berlin, január ) a Pécs2010 bemutatkozása Európa legnagyobb mezıgazdasági és élelmiszeripari fogyasztói vásárán. o Nagyköveti találkozó Pécsett (január 20.) Dr. Páva Zsolt polgármester úr azzal a céllal hívta a meg az EU Magyarországra akkreditált nagyköveteit, hogy átfogó tájékoztatást nyújtson az EKF jelenlegi állásásról, programkínálatáról. A résztvevıknek alkalmuk nyílott városnézés keretében az EKF beruházások megtekintésére is. A találkozón részt vett Vujity Tvrtko EKF nagykövet is. o Találkozó Berlinben az Európai Parlament, az Európai Bizottság, valamint a három idei kulturális fıváros képviselıinek részvételével (február 4.). Doris Pack, a parlament kulturális bizottságának elnöke arról is bejelentést tett, hogy az európai kulturális fıvárosok kiválasztási rendszerét átalakítják, valamint elismeréssel szólt Pécs pályázatáról, valamint kulturális fıvárosi törekvéseirıl, és jelezte, hogy 2010-ben Pécsre kíván látogatni. o Velencében a karnevál ideje alatt február 15-én megrendezett nemzetközi sajtótájékoztató keretében tájékoztatta De Blasio Antonio, Pécs MJV polgármesterének EKF-megbízottja az érdeklıdıket a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa programról. o International Evening (február 20.) zajlott a PTE ÁOK szervezésében Pécsett, melyen a több ezer külföldi orvostanhallgató mellett az általuk képviselt nemzetek nagykövetségei is képviseltették magukat. o Február között a világhírő Szarajevói Téli Fesztiválon pécsi mővészek is bemutatkoztak. Február 21-én nemzetközi sajtótájékoztató zajlott a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa programról Dr. Páva Zsolt polgármester úr és Szalay Tamás kulturális igazgató részvételével, majd a Trio Enigma együttes adott 22

23 23 koncertet, a Közelítés Egyesület közremőködésével pedig gyönyörő vizuális hatásokat kiváltó fényfestéssel kápráztatták el a pécsi mővészek a szarajevói közönséget. A MAK Galériában Video art Pécs - rövid történetek címmel nyílt meg a Közelítés Egyesület kiállítása február között. Február 22-én a Pécsi Balett, február 23-án a Neofolk zenekar lépett fel. o Kaleidoscope Pécs2010: kiállítás pécsi képzımővészek munkáiból Brüsszelben. A kiállítást február 24-én Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke és Dr. Páva Zsolt polgármester úr nyitották meg az Európai Parlament épületében (az anyag január 15-étıl a Brüsszeli Magyar Intézetben, március folyamán pedig Namurben, Pécs testvérvárosában került kiállításra). o A kétszeres olimpiai bajnok címmel rendelkezı Pannon Volán Zrt. Bartók Béla Férfikara február 27. és március 5. között az American Choral Directors Assotiation (Amerikai Kóruskarnagyok Szövetsége) konferenciáján vett részt Minneapolisban, majd az EKF nagyköveteként a kórus négy koncertet is adott Wisconsin és Minnesota államokban. o ITB Berlin, március Pécs (miként 2009-ben is), a berlini International Tourism Bourse (ITB) nevő, a világ egyik legnagyobbnak számító turisztikai szakvásárán képviseltette magát. A szervezık pódiumbeszélgetést szerveztek Európa Kulturális Fıvárosairól, melyen Pécset Szalay Tamás kulturális igazgató képviselte, a vásáron Ruzsa Csaba ügyvezetı igazgató is részt vett. o Március 15-i ünnepségségek külföldön: Essenben Dr. Révész Mária, a Kulturális Bizottság elnöke és Szalay Tamás kulturális igazgató vettek részt az ottani magyarság által szervezett ünnepségen, míg Strasbourgban Simon Ágnes, a Pécs2010 EKF program nemzetközi kapcsolatainak vezetıje tartott elıadást a Magyar Kulturális Egyesület rendezvényén. o Március 18. és 21. között rendezték meg Európa legnagyobb irodalmi fesztiválját, a Lipcsei Könyvvásárt. Dalos György Berlinben élı magyar író kapta a könyvvásár Európai népek közötti megértés díját. Március 18-án Dalos György, Závada Pál, a pécsi Méhes Károly és a hazánkban élı Wilhelm Droste mellett Szalay Tamás kulturális igazgató is részt vett azon a pódiumbeszélgetésen, amelyen bemutatták a Pécs - Utazás vargabetőkkel címő, Wilhelm Droste által összeállított antológiát. Ebben magyar szerzık Péccsel összefüggı írásai olvashatók német fordításban. o Az Európa Kulturális Fıvárosa program 25 éves évfordulójának megünneplése Brüsszelben (március ) - Az Európai Bizottság konferencia, kiállítás és fogadás megrendezésével tette emlékezetessé ezt a jeles évfordulót. A program keretében a részvevık áttekinthették az elmúlt 25 év eredményeit, és elemezték a program jövıbeni kilátásait. A konferenciát José Manuel Barroso elnök és Jack Lang nyitotta meg, aki az egykori görög kulturális 23

24 24 miniszterrel, a néhai Melina Mercourival együtt az Európai Kulturális Fıvárosok program alapötletének kidolgozója volt. A pécsi eredményeket, terveket Ruzsa Csaba ügyvezetı igazgató ismertette, a Pécs2010 EKF program pedig információs standon mutatkozhatott be programkínálatával a nagyszámú érdeklıdı számára. o Bordeaux-ban március között Interférences Hongroises címmel zajlott magyar kulturális hét, melynek eseményei között szerepelt a Pécs2010 EKF programról és a Pannon Borrégióról szóló elıadás, valamint a Vylyan Pincészet kezdeményezésére indult projekt keretében elkészült mővészi hordók bemutatása. o Eszék város delegációja Krešimir Bubalo polgármester vezetésével május 3-án látogatott Pécsre. A delegációt fogadta Dr. Páva Zsolt polgármester úr, a Pécs2010 EKF program képviseletében pedig Szalay Tamás folytatott egyeztetéseket a két város kulturális évadban zajló együttmőködéseirıl. o Pécs város és a Pécs2010 EKF program közös bemutatkozása május 6-9. között zajlott Kolozsváron fotókiállítással, zenei és táncos programokkal, EKF információs pulttal. A Pécs2010 EKF programot Szalay Tamás kulturális igazgató képviselte. o Tuzla Ravennai Mozaik Kiállítás megnyitó. A pécsi kiállítást követıen május 17-én Tuzlában, Ravenna testvérvárosában nyílt meg a tárlat. A megnyitón Simon Ágnes, a Pécs2010 EKF program nemzetközi kapcsolatainak vezetıje mondott köszöntıt Pécs képviseletében. o május között került megrendezésre Újvidéken a MañArt 10 Magyar kulturális napok a Hungarofest Égtájak Iroda, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának és Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának támogatásával, és a Magyar Köztársaság Belgrádi Nagykövetségének koordinálásával. A rendezvénysorozaton a Pécs2010 EKF program standdal és kulturális programokkal is képviseltette magát. Fellépett a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, Góbi Rita Társulata, és Zsolnay-ékszerkiállítás is nyílt. o Pula: Pécs testvérvárosaként két kiállítással is gazdagította a 2010-es évadot a horvát partner: Duško Marušić Čiči fotómővész alkotásaiból nyílt kiállítás a pécsi Mővészetek és Irodalom Házában április 13-án. Az eseményen - a mővész mellett - részt vett Boris Miletic, Pula polgármestere, valamint Vera Radolovic alpolgármester. 24

25 25 Városképek, térpraktikák és identitáskoordináták - ÁTVÁLTOZÁSOK/ A VÁROS FELTÉRKÉPEZÉSE 3 címmel nyílt kiállítás a Hattyúházban június 17- én. o A pécsi Horvát Fıkonzulátussal kialakított együttmőködés keretében Dubrovnikból érkezett trió koncertezett április 30-án Pécsett a Mővészetek és Irodalom Házában. o Május elején Dr. Páva Zsolt polgármester úr és Ruzsa Csaba, a Pécs2010 Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója is részt vett a Sanghaji Világkiállításon, ahol kiváló alkalom nyílt a pécsi kulturális évad népszerősítésére. Ezt követıen ellátogattak Baranya testvérmegyéjének központjába, Hangzhou városába, ahol ugyancsak kiemelt figyelem övezi a kulturális fıvárosi eseményeket. o Kínába utazott a Mecsek Táncegyüttes is, hogy magas színvonalú és nagy sikerő fellépéseikkel a Világkiállításon és Hangzhouban is a pécsi és magyar kultúrát népszerősítsék. o Június 6-7. között Terracinában, Pécs testvérvárosában került sor az EKF program népszerősítésére Dr. Páva Zsolt polgármester úr és Szalay Tamás kulturális igazgató részvételével. o Az Ábrahám karaván május 3-án indult - a három 2010-es kulturális fıvárost összekötve - Essenbıl Pécsen át Isztambulba, hogy a különbözı vallások és kultúrák közötti toleranciát és egyetértést hirdesse. A karaván május 6-án és 7-én járt Pécsett, és többek között Mayer Mihály megyéspüspök részvételével a három vallást szimbolizáló fémöntvény elhelyezésére került sor az Ágoston téren. o Június 3-6. között került megrendezésre a!sing - Day of song (Énekelj - dal napja) nagyszabású fesztivál Essenben, melyen a Bartók Béla Férfikar képviselte Pécset nagy sikerrel. A három kulturális fıváros - Pécs, Isztambul és Essen - egyesült" a hatvanötezer fıt befogadó Veltins stadionban felállított színpadon. Kilencezer énekes dalolt közösen a megaprodukcióban, a három kulturális fıváros kórusai mellett rengeteg kórus, szólóénekes lépett fel, akiket elsısorban Németország szegleteibıl hívtak meg. o A Pécsett nagy sikerrel megrendezett Pécs, Fünfkirchen, Pečuh - A soknemzetiségő város tér(idı)képe kiállítás utazott tovább, és nyílt Ulmban június közepén. A kiállítás bevezetéseként május közepén ugyancsak Ulmban pódiumbeszélgetésre került sor Szalay Tamás kulturális igazgató részvételével. o A Bóbita Bábszínház május elején A 3 kismalac és a farkasok címő elıadással lépett fel a XIII. Isztambuli Nemzetközi Bábfesztiválon. 25

26 26 o Az Isztambuli Európai Egyetemi Színházi Fesztivál amatır egyetemi színjátszó csoportok fesztiválja ben Pécset a Janus Egyetemi Színház képviselte a május elején megrendezett eseményen. o Nyolc európai nagyváros: Szófia, Bukarest, Bécs, Velence, Zürich, Essen és Brüsszel mellett Pécsre is megérkezett az Irodalmi utazószalon, melynek keretében május között török írók és mővészek közremőködésével felolvasások, workshopok és koncertek váltották egymást. o A június között zajlott az Isztambuli Utcafesztivál. Az összmővészeti fesztivál keretében a város utcáin és közterein felállított szabadtéri színpadokon pécsi fellépık nagy sikerő zenei és táncos produkcióit élvezhette a török közönség. o A Karlsruhei Európai Kulturális Napok 2010-ben 20. alkalommal került megrendezésre a Stuttgarti Magyar Intézet közremőködésével. A tematikus fesztivál díszvendége idén Pécs, Európa Kulturális Fıvárosa és Budapest, Magyarország fıvárosa volt. A fesztivált ünnepi keretek között április 17- én a Magyar Állami Operaház vendégjátéka nyitotta meg a karlsruhe-i Badeni Tartományi Színházban. Pécset Szalay Tamás kulturális igazgató képviselte. o Pécs április elején kapott bemutatkozási lehetıséget Turkuban, a Helsinki Magyar Intézet szervezésében. A gazdag programsorozatban szerepelt képzımővészet, zene, kortárs tánc, valamint filmmővészet. A megnyitón Pécs város üdvözletét dr. Révész Mária, Pécs város Kulturális Bizottsága elnöke tolmácsolta. o Pécs Beach Bécsben: A bécsi Collegium Hungaricum szervezésében a Strandbar Herrmann homokos partján május elejétıl két héten keresztül pécsi DJ-k, a rakpartra vetített lézershow, a pécsi és a magyar zenei élet legváltozatosabb arcait bemutató koncertek várták a bécsi közönséget. o Turkuban, a 2011-es EKF városban került sor június között az EKF városok hálózatának soron következı ülésére. A Pécs2010 EKF programot Szalay Tamás kulturális igazgató, és Simon Ágnes, a nemzetközi kapcsolatok vezetıje képviselte. o A Marseille-Provence 2013 projekt szorosan kapcsolódik Aix-en-Provence városához, a Vasarely Alapítvány székhelyéhez. Ennek köszönhetıen egyre intenzívebb az együttmőködés: Május 21-én Pierre Vasarely, a Vasarely Alapítvány elnöke, egyben a Pécs2010 EKF program védnöke látogatott Pécsre a Vasarely Múzeum, és a Victor Vasarely hatása címmel ugyanekkor nyílt kortárs kiállítás megnyitójára. 26

27 27 A Victor Vasarely hatása címő kiállítás zárása alkalmából június 19-én szervezett programon a Marseille-Provence 2013, a Pécs2010 EKF program és a Vasarely Alapítvány támogatásával francia mővészek mőködtek közre. Június 25-én Aix-en-Provence városában került sor a Vasarely Alapítvány Igazgató Tanácsának ülésére, és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. közremőködésével felújított Vasarely szobor avatójára, melyen Dr. Kunszt Márta alpolgármester asszony és Simon Ágnes, a Pécs2010 EKF program nemzetközi kapcsolatainak vezetıje vett részt. o Páva Zsolt polgármester vezetésével pécsi küldöttség utazott április 29-én Milánóba, hogy részt vegyen a Milánói Scala Simon Boccanegra címő elıadásán, amelynek címszerepét a Pécs2010 EKF program fıvédnöke, Plácido Domingo alakította. Az elıadás után fogadást és sajtóbeszélgetést szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a Pécs2010 EKF programsorozat rendezvényeire. Az eseménye részt vett Ruzsa Csaba a Pécs2010 Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója is. o Július 9.: Újvidéki polgármester látogatása - Atelje 61 faliszınyeg kiállítás - Szivárvány Gyermekház o Július 9.: Újvidéki Gyerekszínház elıadása - Dina és a Felhı, Pécsi Ifjúsági Központ. Az elıadás az Újvidék-Pécs testvérvárosi programok keretében valósult meg. o Július 9-10.: Fritz Pleitgen a Ruhr2010 ügyvezetı igazgatója Pécsre látogatott. A vendéget fogadta Ruzsa Csaba, a Pécs2010 EKF program ügyvezetı igazgatója, Szalay Tamás kulturális igazgató és Girán János, Pécs M.J. Város kabinetvezetıje. o Július : Elıadás a Hágeni Egyetemen. A Hágeni Egyetem felkérésére, Szalay Tamás az EKF kulturális igazgatója elıadást tartott a mővészeti programokról. Beszámolt az év eddigi eredményeirıl, és felvázolta az év hátralévı részében megrendezésre kerülı kulturális programokat. o Július 18.: Pécs2010 részvétele a A40 Still-Leben Ruhrschnellweg" Ruhr2010-es programon. Ruhr2010 program által megrendezett programon vett részt külön standdal a Pécs2010 EKF program Essenben. Az A40-es autópálya 60 kilométerén asztalból hoztak létre a szervezık egy platformot kultúrák, nemzetek, generációk találkozása számára. A helyszínen délelıtt 11-tıl délután 17 óráig több mint 3 millió érdeklıdı fordult meg. 27

28 28 o Július 22.: A Vila Ensemble részvétele a 13. Európai Ifjúsági Kultúrhéten. Az Újvidéki együttes fellépése a Újvidék-Pécs testvérvárosi programok keretében valósult meg. o Augusztus 11.: "Human Landscapes" - Emberi Tájak kiállítás a EU Literature Goes to Turkey, Turkish Literature Goes to EU program keretében a pécsi Mővészetek és Irodalom Házában. A projekt az Isztambuli Goethe Intézet szervezésében, és a Pécs2010 Menedzsment Központ közremőködésével jött létre. o Augusztus 24.: Davor Vrankić képzımővész kiállítása. A kiállítás Eszék és Pécs testvérvárosi kapcsolatának keretében valósult meg a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program Déli Kulturális Övezettel kialakított együttmőködésének kiemelkedı képzımővészeti eseményeként. A megnyitón részt vett Krešimir Bubalo, Eszék Város polgármestere, valamint Dr. Páva Zsolt, Pécs M.J. Város polgármestere is. o Szeptember 9.: LIPA énekkar fellépése Pécsett. Eszék és Pécs testvérvárosi kapcsolatának keretében valósult meg a Miroslav Krleža Horvát-Magyar Oktatási Központ, Horvát Köztársaság Pécsi Fıkonzulátusa és a Pécsi Horvát Színház közremőködésével. o Szeptember 10.: A Ruhr2010 EKF Program Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója, Hanns-Dietrich Schmidt látogatott Pécsre o Szeptember 11.: A Victor Vasarely Nemzetközi Mővészeti Pályázat a Köztéri Mővészetért" pályázat eredményhirdetése. A Dél-Dunántúli Építész Kamara által meghirdetett pályázat legjobb pályamőveibıl nyílt kiállítás záróeseményén derült ki, hogy kik nyerték a pályázatokat, és mely mővek valósulhatnak meg Pécs közterein. Az eredményhirdetésen részt vett Pierre Vasarely, a Vasarely Alapítvány elnöke, és Dr. Páva Zsolt, Pécs M.J. Város polgármestere is. o Szeptember 15: Zágráb napja Pécsett. Zágráb, Pécs testvérvárosa adott ízelítıt zenei, képzımővészeti és színházi életébıl: A Žar Ptica Gyerekszínház Félelem az Acacia utcában elıadással szerepelt, bemutatkozott az újonnan megnyitott Kortárs Mővészeti Múzeum és az ott kiállított videóinstallációk, a Zágrábi Zeneakadémia nemzetközileg elismert diákjai is koncerteztek. A Zágráb-nap alkalmából találkozott a baranyai megyeszékhelyen dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Milan Bandic, Zágráb polgármestere. o Szeptember 17.: Arts in Difference kiállítás megnyitó. Kiállítás nyílt az Art & Marges Múzeum (Brüsszel) és a Pécsi Tudomágyegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája Reuter-győjteményébıl a program keretében. A megnyitón a vendégeket köszöntötte többek között Emir Kir, miniszter, a Brüsszel Fıváros Régió Francia Közösségi Bizottsàg Testületének tagja és Dr. Páva Zsolt, Pécs M.J. Város polgármestere. 28

29 29 o Szeptember : Pécsre látogatott a budapesti Német Nagykövetség szervezésében a Bundestag Kulturális Bizottságának delegációja. o Szeptember : Arad Napja Pécsen. Arad és Pécs, valamint az Arad Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottságainak találkozója zajlott szeptember között, melyen többek között részt vett Dr. Páva Zsolt, Pécs M.J. Város polgármestere, Bognár Levente, Arad Város alpolgármestere, Bilinger Bruno bizottsági elnök valamint Dr. Révész Mária bizottsági elnök is. o Szeptember : IV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. A nemzetközileg kiemelkedı eseményen számos külföldi társulat lépett fel. Aliza Bin-Noun izraeli és Darja Bavdaž Kuret szlovén nagykövet asszony is ellátogatott Pécsre, hogy a hazájukat képviselı elıadásokat megtekintsék. o Szeptember 23.: Engedetlenek kiállítás. Az "Engedetlenek" címő kiállítás Pécsi és Krakkó együttmőködésének köszönhetıen jött létre a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program hivatalos részeként. o Szeptember : Házelnökök találkozója Essenben. Dr. Kövér László házelnök úr szeptember között Essenbe látogatott, hogy részt vegyen az Európa Kulturális Fıvárosa 2010 projektben érintett parlamenti elnökök találkozóján Prof. Dr. Norbert Lammak úrral, a Német Bundestag elnökével, valamint Mehmet Ali Sahinal a Török Nagy Nemzetgyőlés elnökével közösen. A delegáció tagja volt Szalay Tamás, a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program kulturális igazgatója is. o Szeptember : Amerigo Tot szoboravató Rómában. Magyar-olasz mővészek egy tonna súlyú, bronz-acél kompozícióját avatták fel Amerigo Tot születésének századik évfordulóján Rómában szeptember 27-én. A kétméteres szobrot a magyar-olasz Fondéria Mővészeti Egyesület tizenegy mővésze készítette, Róma fıpolgármestere, Gianni Alemanno és Pécs polgármestere, Dr. Páva Zsolt közösen adta át az olasz fıváros VI. kerületében, a Casilino negyedben De Sanctis villa szoborparkjában. o Szeptember 28.: Ioan NemŃoi román üvegmővész kiállításának megnyitója. Ioan NemŃoi nemzetközileg elismert román üvegmővész munkáiból nyílt kiállítás szeptember 28-án Pécsett a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban. A közönséget köszöntötte többek között Kelemen Hunor miniszter (Román Mővelıdési és Kulturális Örökség Minisztériuma), és dr. Páva Zsolt, Pécs M.J. Város polgármestere. o Szeptember október 1.: Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának látogatása Pécsen. A négytagú küldöttséget Tıkés László, az Európai Parlament alelnöke vezette. A program részeként a delegáció tagjai olyan közéleti szereplıkkel találkoztak, akik részt vettek a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa programjainak szervezésében, így többek között Dr. Páva Zsolttal, Pécs M.J. Város polgármesterével, a pécsi Kulturális Bizottság 29

30 30 képviselıivel, a Pécs2010 Menedzsmentközpont munkatársaival, továbbá megtekintették a Pécs2010 EKF program legfontosabb beruházásait is. o Október 3-10.: Temporary City - pecs2010szék. A "Pécs2010szék" az egyetemi hallgatóknak kiírt Temporary City - Ideiglenes Város" német, török, magyar városépítészeti pályázat nyertes projektje volt Pécsett. A három helyszínen, Duisburgban, Isztambulban és Pécsett megrendezett esemény és a "Temporary City - Ideiglenes Város" elnevezés a StadtBauKultur NRW kezdeményezése, Németországból. Az installáció a Pécs Európa Kulturális Fıvárosa hivatalos programja volt, melyet nemzetközi résztvevık nyitottak meg. o Október 5-30.: Horvát kortárs szobor kiállítás. A kiállítás a Horvát fıkonzulátus, a Pécs/Sopianae Kft. és a Mővészeti Marketing Kommunikációs Kft. közremőködésével jött létre, tizenhét horvát mővész több mint ötven alkotásából. A három évtizedbıl válogatott szobrok betekintést nyújtottak Horvátország szobrászmővészetébe. A kiállítást Pécs polgármestere mellett a horvát Kulturális Miniszter nyitotta meg. o Október 6-7.: Golden Routes. Az Isztambul2010 Program és a Pécs2010 Program egyik közös projektje, mely két napos programsorozaton keresztül állított emléket a Pécsen járt történetíróról, Evliya Çelebirıl. A workshopon kívül két török zenekar koncertjén keresztül is bemutatták a tradicionális török idıket. o Október 7-24.: Vesna Sokolic kiállítása a Vasváry-házban. A Déli Kulturális Övezet egyik legaktívabb partnere, Eszék, kezdeményezésére került Pécsre a kiállítás a Horvát Szépmővészeti Társaság és az Eszéki Szépmővészeti Galéria támogatásával. A kiállítás megnyitóján maga Vesna Sokolic is részt vett. A program a Testér- és Partnervárosi Programokon belül jött létre. o Október 12.: Kinka Rita zongoraestje. Újvidék és Pécs testvérvárosi együttmőködésének eredményeképpen adott koncertet az Újvidéki Mővészeti Akadémia tanára. A program a Testér- és Partnervárosi Programokon belül jött létre. o Október : EuropCom Konferencia, Brüsszel. Szalay Tamás Pécs városát képviselve elıadást tartott a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program megvalósulásáról. Bemutatta a felvezetı évek tevékenységét, valamint prezentációja során felvázolta a 2010-es év kulturális programjait. Ezen kívül beszámolt az EKF hatásáról a 2010-es évben, mind turisztikai mind gazdasági tekintetben. A konferenciára meghívott elıadóként érkezett. o Október 19.: Aleksandar Tasić és Zoran Krajišnik koncertje. Újvidék és Pécs testvérvárosi együttmőködésének keretében valósult meg a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program Déli Kulturális Övezettel kialakított együttmőködésének eseményeként. 30

31 31 o Október 20 December 20.: Csontváry Kosztka Tivadar kiállítás Isztambulban. A kiállítás megrendezésére az Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa programsorozat keretében, a Pécs és Isztambul közötti egyik legkiemelkedıbb együttmőködésnek köszönhetıen került sor. A megnyitón részt vett Szıcs Géza, kultúráért felelıs államtitkár, és külön magyar sajtódelegáció. o Október 29 november 12.: Ígéret Földje fotókiállítás a Vasváry-házban. A nyolc kortárs szerb mővész kiállítása a Szerb Kulturális Minisztériumnak köszönhetıen jött létre a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program hivatalos részeként. o November 5.: Brüsszeli EKF értékelı cég megbízottjainak látogatása. A Brüsszeli Bizottság által az ECORYS cég lett megbízva a 2010-es EKF programok kiértékelésével. Ennek céljából a cég két képviselıje látogatott Pécsre, melynek keretén belül Ruzsa Csabával, a Mővészeti Marketing Kommunikációs Kft. ügyvezetı igazgatójával, találkoztak. Programjukba a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Tudásközpont látogatása mellett a Balkán Világzenei Fesztivál is szerepelt. Második személyes látogatásuk folytatása februárban várható. o November 14.: Az újvidéki Svetozar Marković vegyeskar és a Mecsek kórus közös koncertje. Pécs és Újvidék testvérvárosi együttmőködésének keretében valósult meg a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program hivatalos részeként a Cella Septichorában. o November : Belgrádi kulturális és turisztikai szakemberek látogatása Pécsen. A szerb szakemberek magyarországi tanulmányútjukon Budapest mellett Pécsen is töltöttek két napot, mely során prezentációt hallgathattak meg Ruzsa Csaba tolmácsolásában, meglátogattak több múzeumot és az EKF beruházásokat. Szakmai találkozókon részt vett Hegyi Zsuzsa, Bozóky Anita és Hoppál Péter, a Pécs MJV Kulturális Bizottság elnöke. o December 8-10.: Europaische Kulturhapstadte interkulturell: Luxemburg und die Grosregion, das Rurhgebiet und Isztambul konferencia. Szalay Tamás az EKF kulturális igazgatója Luxemburgban Essen és Isztambul mellett a Pécs városát mutatta be,mint Európa Kulturális Fıvárosát. A prezentációk után pódiumbeszélgetés keretében folytatódott a konferencia, ahol a meghívott elıadók és vendégek kérdéseket tettek fel a három kultúrfıváros képviselıinek. o December 10.: Maribor2012 EKF menedzsmentjének látogatása. A 2012-ben EKF címet viselı Maribor frissen felállt menedzsmentje csapatépítı és tapasztalatcsere célú látogatása során találkoztak Ruzsa Csabával és a Mővészeti Marketing Kommunikációs Kft. kommunikációs és nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkatársaival, továbbá megtekintették a Pécs2010 EKF program legfontosabb beruházásait is. o December 16.: Kodály Központ megnyitója és az EKF cím átadása. A Pécs2010 EKF program nagyberuházásaként épült Kodály Központ megnyitóján 31

32 32 országos és nemzetközi protokoll vendégek mellett részt vettek az EKF program partnereinek képviselete a jó kapcsolat további ápolásának elérése érdekében. A házat Schmitt Pál köztársasági elnök, Szıcs Géza, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium kultúráért felelıs államtitkára és Páva Zsolt, Pécs polgármestere közösen nyitotta meg. A gálamősor keretében eozinból készült különleges EKF-láncot kaptak a jövı évi kulturális fıvárosok, Turku és Tallinn képviselıi. A láncot Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Hanns-Dietrich Schmidttel, a Ruhr2010 nemzetközi igazgatójával, és Şekib AVDAGIC-csal, az Isztambul 2010 Igazgatótanácsának elnökével adta át. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra egyedi termékét a jövıben - mint egy stafétát - az éppen regnáló kulturális fıvárosok adják egymásnak. o December : Ruhr2010 EKF program záróeseménye. Szalay Tamás, mint az EKF kulturális igazgatója részt vett Essenben az Essen2010 Európa Kulturális Fıvárosa program záróeseményén, mint meghívott vendég, a Pécs2010 Európa Fıvárosa Kulturális igazgatója. o December 19.: Isztambul2010 EKF program záróeseménye. Neumayer Petra, mint az EKF nemzetközi kapcsolatokért felelıs menedzser vett részt az Isztambul2010 EKF Program záróján, képviselve Pécs városát. 32

33 33 3. A Pécs2010 program marketing és kommunikációs tevékenysége Kommunikációs stratégia fıbb irányai 2010-ben: Imázs és kulturális programok kommunikációja Napi szintő sajtóközlemények Kiemelt témában rendszeresen sajtótájékoztató Kiemelt (Highlight) programok országos szintő kommunikációja egységes és egymásra épülı kommunikációs terv imázskampány 2010-ben a bevezetı Irány Pécs kampány Tavaszi kampány: A tavasz Pécsett / Nálunk kezdıdik! Nyári kampány: Minden hangszeren játszunk İszi kampány: Fedezd fel az ısz színeit Pécsett! támogatott és társprogramok kommunikációs területen történı segítése médiafelületek biztosításával Honlap folyamatos töltése (magyar angol német horvát) Turisztikai szervezetekkel való együttmőködés a nemzetközi kommunikációban IRÁNY PÉCS PROMÓCIÓS KAMPÁNY ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ ÓRIÁS ADATBÁZIS A városmarketing területén eddig még sosem látott egyedülálló kampány indult 2009 decemberében. Elindult az Iránytő elnevezéső pécsi, valamint az Irány Pécs! országos promóciós kampány, amely az egész ország lakosságához eljuttatja a Pécs2010 EKF program hírét. A kampány során Budapesten és 20 vidéki nagyvárosban közel 70 helyszínen (színházak, felsıoktatási intézmények, közterület, hipermarketek) Irány Pécs! stand felállításával és 400 ezer személyes kontaktusteremtéssel képviselték kiképzett hostessek a Pécs2010 EKF programot. A kampány célja volt: - város imázs kialakítása, - EKF program és turisztikai üzenetek eljuttatása, - országos kultúrafogyasztók adatbázisának létrehozása. A két hónap alatt ez által közel en regisztráltak a Pécs2010 hírlevél listájára. AZ ARCULAT TOVÁBB FEJLESZTÉSE, ESEMÉNY KOMMUNIKÁCIÓ A Bauhaus ihlette logót megtartva, a továbbfejlesztett arculati kézikönyv olyan egységes arculatot tartalmazott, amely mind a kulturális programok, mind a Pécs2010 vonatkozású egyéb megjelenések, programok kapcsán iránymutatást adott. A színvilág megváltozott, a Zsolnay eozin zöld lett az uralkodó szín, valamint a 33

34 34 Zsolnay kút bikafeje, mint szimbólum, jelent meg a kreatív anyagokon, amellyel a Zsolnay Kulturális Negyed piacra történı bevezetését illetve Pécs város hosszú távú kommunikációját kívántuk megalapozni, elısegíteni. Az új arculati kézikönyv egységes rendben kezelte az összes megjelenı vizuális tartalmat, eredménye egy kiemelkedı minıségő vizuális kultúra és rendezett kommunikáció, 160 különbözı alkalmazásra készített kreatív tervek összessége, amelyet minden kommunikációs szereplı és támogatott rendezvény kötelezıen használt. A plakátok, kiadványok egységes arculattal, de a rendezvény sajátosságait integrálva jelenítették meg a Pécs2010 EKF programot. A programszervezıkkel való együttmőködés folyamatos volt, hogy a támogatott programok kommunikációja a lehetı leghatékonyabb legyen. A szerzıdés mellékletét képezı marketingkommunikációs terv alapján a programszervezıkkel folyamatos egyeztetések zajlottak. A 2009-ben véglegesült Pécs2010 arculat kötelezı használatát a szerzıdésben rögzítettük, melyet a programgazdák eseményeik kommunikálásában használtak (meghívók, plakátok stb.) Molinók, roll-up-ok kihelyezése rendezvények helyszínére. Rendezvények megnyitása, résztvevık köszöntése. Szórólapok és szóróajándékok biztosítása a rendezvények résztvevıinek. Sajtóhírben médiumok tájékoztatása, rádiómősorban riport a szervezıkkel. Programok felhelyezése a weboldalra, illetve rendelkezésre álló egyéb kommunikációs felületeken és kitelepülések alkalmával is kommunikáltuk ıket. Igény szerint a programhoz kapcsolódó közös sajtótájékoztató szervezése. KIADVÁNYOK A Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa programjainak megismertetéséhez nagyban hozzájárult, hogy a projektévben bruttó 180 millió Ft-os keret állt rendelkezésre nyomdai termékek elıállítására. E keretbıl összesen Ft-ot használtunk fel. Darabszámot tekintve összesen db terméket állítottunk elı. A kiadványokkal kapcsolatos igényeket felmértük, optimalizáltuk. Számításba vettük a helyi, regionális és országos Infopont Hálózat, az ország jelentısebb Tourinform irodáinak, a helyi hotelek, éttermek, városi oktatási és kulturális intézmények, utazási irodák, szerzıdéses partnerek (pl. taxi társaságok), országos MOL kút-hálózat, valamint a jelentıs turisztikai kiállítások (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs) és fesztiválok igényeit. (ez több százezres nagyságrendet jelent) 34

35 35 A projektrıl és a programokról változó tartalommal készültek a tájékoztató kiadványok és eltérı terjesztésben kerültek az adott célcsoportokhoz. Projektkönyv 2009 decemberében elkészült a 2010-es projektkönyv, 25 ezer magyar és 10 ezer angol nyelven. Tartalma a 2010-es kulturális rendezvények mellett felöleli a Pécs2010 EKF program egészét. Van programod! c. leporelló Az egész éves programsort tartalmazta (rendezvény neve, helye, idıpontja, rövid leírása, programgazda honlapja). Már az év legelején 26 ezer db magyar nyelvő, 10 ezer db angol, 5 ezer db német és 2 ezer db horvát készült és került felhasználásra. Terjesztés: az Infopont-hálózatnál, különbözı eseményeken, rendezvényeken, külképviseleteken. Lakossági tájékoztató kiadvány (megjelenés 4 alkalommal) Méret: A4 Megjelenés: január április ( db) május-június ( db) július augusztus ( db) szeptember december ( db) Terjesztés: pécsi postaládába 70 infopont (helyi, regionális és országos) Rendezvények Mol kutak Mősorfüzet A5 mérető szóróanyag Megjelenés: január április ( magyar, angol) május-június ( magyar, angol) július augusztus ( magyar, angol) szeptember december ( magyar, angol) Terjesztés: Infopontok (helyi, regionális és országos) Pécsi szállodák Rendezvények Mol kutak Tourinform irodák országszerte 35

36 36 Szórólap Megjelenés: havonta példányban Méret: LA4 mérető szórólap. Terjesztés: Infocards táblák (regionálisan fıbb turisztikai helyszíneken) Infopontok Pécsi vendéglátóhelyeken Pécsi szállodák 150 MOL kút Infopontok Pécsi szerzıdéses taxi társaságok (Volán Taxi, Euró Taxi) Est lapok különszám (megjelenés, 3 alkalommal) Magazin jellegő Est lapok különszám jelent meg 2010-ben 3 alkalommal (Fringe Fesztivál, Pécsi Nyár, Pécsi İsz különszám) a Pécs2010 EKF programról, amelybıl a már kialakult terjesztési hálózatukon túl hozzánk is eljuttattak. Pédányszám: db/alkalom Kincs, ami van Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009 decemberében adta ki e Pécsrıl szóló kiadványt 15 ezer példányban. Pécs értékeit dolgozza fel az EKF projekt tükrében. Turisztikai kiadványok A Magyar Turizmus Zrt ben megjelent Pécs2010 EKF címő nagy sikert aratott, A4 mérető kiadványa EKF finanszírozásból újraszerkesztve, 4 oldal programajánlóval ismét kiadásra került 2010-re, magyar, angol, német, horvát és spanyol nyelven, több tízezer példányban. Az MT Zrt. Külképviseleteivel közös marketingakciók során, turisztikai kiállításokon, nemzetközi megjelenések alkalmával, külföldi delegációk tájékoztatására használtuk. Városi turista térkép A helyi TÉDÉEM szervezettel együttmőködve már 2009-ben EKF finanszírozással készült Pécs térkép. Ez frissített tartalommal 2010-ben újra kiadásra kerül: Magyar angol: db Magyar német: db Terjesztés: Infopont hálózat Hotelek Rendezvények 36

37 37 Egy példa az egyedi programkommunikációs eszközre: Legyezı Júliusban példányban készült legyezı, az egyik felén imázskommunikáció, a másik felén programok szerepeltek. Elsısorban a nyári nagyrendezvények (Buena Vista Social Klub, Goran Bregovic koncert, Cirkusz- és Utcaszínházi Fesztivál) idején került kiosztásra. Könyvek A Pécs2010 EKF program keretén belül, az egyes programokhoz kapcsolódóan több könyv került kiadásra: 1. Zsolnay Aranykora: A világhírő és 2010 szeptemberétıl Pécsett megcsodálható Gyugyi-győjteményt bemutató könyv elkalauzolja az olvasót a legendás gyár aranykorába. 2. Pálffy István: Egy kis hazai, Pécs Európa Kulturális Fıvárosa 2010: A népszerő televíziós személyiség kötetébıl humorral átitatott, színes, rövid ismertetıkön keresztül rajzolódik ki Pécs múltja és jelene, fotók segítségével. 3. A Magyarok a Bauhausban címő gyönyörő könyvet a hasonló címet viselı, az esztendı egyik legjelentısebb tárlatának megnyitóján mutatták be Pécsett. 4. A Köz Tér Köz címő albumból az összes pécsi közterekkel kapcsolatos beruházást megismerheti az olvasó, a tájékozódást és a témában való elmélyülést érdekes interjúk, látványtervek, fotók teszik még érdekesebbé. 5. A kulturális fıváros antológiája: Pécs - Ein Reise- und Lesebuch (Pécs - Úti- és olvasókönyv) címő kötetben jeles magyar szerzık Péccsel összefüggı írásai olvashatók német fordításban. 6. Gellér B. István monográfia: Gellér B. István grafikus, festı- és szobrászmővész november 26-án megnyílt életmő-kiállításához reprezentatív, páratlan esztétikai igényességgel kivitelezett monográfia is társult 7. Nyolcak: A Cézanne és Matisse bővöletében a Nyolcak centenáriumi kiállítást tudományos igényő, magyar, illetve angol nyelvő katalógus kíséri, mely a Nyolcak csoport képzımővészeti tevékenysége mellett annak szellemi hátterét, elméleti, filozófiai nézeteit, szépirodalmi és zenei kapcsolatait is bemutatja. 37

38 xPécs: A között megrendezett Writers in Residence programban 22 európai író vett részt, az alkotók Pécsrıl írt naplóiból született a 22xPécs címő antológia, mely különleges, szubjektív nézıpontokból mutatja be a baranyai megyeszékhelyet 9. A város mindörökké: A két fotómővész, Cseri László és Körtvélyesi László közhelyes témákat és megközelítéseket teljesen mellızı, sajátos szemlélető felvételeibıl összeállított kiadvány szépnek és szerethetınek láttatja Pécset 10. PÉCS A kultúra vonzásában: A színes, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány mely a Pécs2010 EKF program zárókönyve a kulturális léptékváltás folyamatát dokumentálja, miközben bemutatja a közelmúlt eredményeit és felvillantja a jövı kínálatát. 11. Pécs gyerekeknek: Az elsısorban helyieknek készült kötet segítségével a évesek játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel a várost. A könyvet forgatva a Pécsre látogató családoknak is kalanddá válhat a városnézés, hiszen a szerzık aktív cselekvıként számítanak az olvasókra. PÉCSI KÖZTERÜLETI MEGJELENÉSEK: A pécsi közterületi megjelenések kiegészítik, illetve helyben is felhívják a figyelmet a Pécs2010 EKF programra Köszöntı és elköszönı táblák a ki- és bevezetı utakon Nagy felülető molinók és közterületi óriás táblák Jármőreklám a forgalmasabb buszjáratokon Posta reklámoszlopok - programplakátok Hirdetési oszlopok - programplakátok Buszvárók - programplakátok Városi sportcsarnokban molinó és hirdetı tábla Mőjégpálya molinók MÁV és Volán pályaudvar Iránymutató és hirdetı tábla és köszöntı molinó Volán és Euro Taxik felmatricázása Pécs2010 EKF zászló pécsi intézményeken (oktatási és kulturális intézmények, egyéb közintézmények) TURISZTIKA Vendégforgalmi adatok A statisztikák alapján elmondhatjuk, hogy a turizmus, illetve a vendégforgalom területén 2010-ben folyamatos növekedés mutatkozott. 38

39 ben összesen vendég ( külföldi, belföldi) vendégéjszakát ( külföldi, belföldi) töltött el. Ez a vendégforgalom tekintetében 25,7 %-os, a vendégéjszakák számát vizsgálva 27,5 %-os növekedést jelent az elızı évhez képest. A vendégek 27,8 %-a külföldrıl érkezett hozzánk, 72,2%-uk belföldrıl. A vendégforgalom növekedésének intenzitása azonban a hazai és külföldi vendégek tekintetében eltérı: A belföldi vendégéjszakák száma januárban az elızı évi forgalom 69,3%-a volt csupán. Az elsı pozitív érték májusban volt tapasztalható, amikor is +5,9%-kal nıtt a vendégéjszakák száma; ezt követıen júniusban +26,6%, júliusban +29,3%, augusztusban +25,6%, szeptemberben +44,4 %, októberben +25,5 %, novemberben +43,8% és decemberben +23,8 %. A külföldi vendégforgalom a januári gyengébb kezdéstıl eltekintve (a 2009-es januári forgalom 89,7%-a) folyamatosan erısödik. A növekedést jelzı hónapok mérıszámai: február +29,3%, március +33,9%, április +60,6%, május +102,2%, június +36,2%, július +51,8%, augusztus +85%, szeptember +112,8%, október +160,4%, november +112,6 % és december +32,8 %. A pécsi kistérség fı küldı országai: Németország, Ausztria, Olaszország, USA és Franciaország. Az év elsı 10 hónapjában a legdinamikusabb növekedés a délszláv államokban tapasztalható (Szerbia 549,5%, vendégéjszaka és Szlovénia 447,3%, vendégéjszaka), és ıket követi Ausztria január-október TOP10 küldı országa a vendégéjszakák számát tekintve: 1. Németország vendégéj 166,4% 2. Ausztria v.é. 302,9% 3. Olaszország v.é. 178,7% 4. USA v.é 169% 5. Franciaország v.é 119% 6. Románia v.é. 200,4% 7. Nagy Britannia v.é. 155,3% 8. Horvátország v.é. 165% 9. Hollandia v.é. 121,9 % 10. Szerbia v.é. 549,5 % A tartózkodási idı januártól kezdve folyamatosan növekszik, átlagosan 20%-os növekedés tapasztalható a legfontosabb küldı országokból. Összegségében 1,9 39

40 40 nap az átlagos tartózkodási idı, ezen belül pedig a külföldi átlagos tartózkodási idı 2,3 nap, míg a belföldi 1,8 nap. Vendégforgalom- vendég éjszakák- hónapokra lebontva Pécs: Hónapok Vendégek száma Vendégéjszakák száma külföld belföld összesen külföld belföld összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Vendégek száma Pécsett 2009/ január február március április május június július augusztus szeptember október november december Vendégek száma 2009-ben (belföld, külföld összesen) Vendégek száma 2010-ben (belföld, külföld összesen) Forrás: KSH, Magyar Turizmus Zrt, Pécsi TÉDÉEM Nonprofit Kft. 40

41 41 Vendégéjszakák száma Pécsett 2009/ január február március április május június július augusztus szeptember október november december Vendégéjszakák száma ben (belföld, külföld összesen) Vendégéjszakák száma ben (belföld, külföld összesen) Forrás: KSH, Magyar Turizmus Zrt, Pécsi TÉDÉEM Nonprofit Kft. Kapcsolattartás a Kereskedelmi szálláshelyekkel: 2010-ben 42 pécsi kereskedelmi szálláshellyel voltunk folyamatos kapcsolatban. Minden hónapban biztosítottunk a szálláshelyek részére Pécs2010-es kiadványainkból, illetve a TÉDÉEM Pécs Turisztikai Nonprofit Kft-vel közösen elkészített térképbıl. A folyamatos kiadvány biztosítás mellett, elektronikus úton is tájékoztatást küldtünk minden kiemelt programunkkal kapcsolatban. A pécsi szálláshelyeken kívül folyamatosan kapcsolatban álltunk Bikallal és a Villány- Siklós borúttal is. A borút részére minden hónapban biztosítottunk kiadványt, így Villány és Siklós környékén számos helyre eljuttatjuk információs anyagainkat. Villányban a szálláshelyeken felül különbözı vendéglátóhelyekre is biztosítottunk kiadványainkból: Günzer Pincészet, Malatinszky Kúria, Matias Pincészet, Gere Tamás & Zsolt Pincészete. Kapcsolattartás a partner vendéglátóhelyekkel: 19 partner vendéglátóhelyet láttunk el folyamatosan, havi rendszerességgel Pécs2010-es kiadványokkal, emellett db tányéralátétet biztosítottunk partnereink számára. Országos Tourinform irodákkal történı kapcsolattartás: A Magyar Turizmus Zrt. közremőködésével országos szinten 33 Tourinform irodába jutott el a kiadványainkból magyar-, illetve angol nyelven. A Pécsi Tourinform irodával együttmőködve pedig a Baranya megyei Tourinformok kiadványelosztását is biztosítani tudtuk. A Magyar Turizmus Zrt. közremőködésével emellett az ország 150 Mol kútjába is rendszeresen juttattunk el kiadványokat. 41

42 42 SAJTÓ 2010-ben egyedülálló lehetıség adódott Pécs és Magyarország számára, hiszen a város az Európa Kulturális Fıvárosa projekt változatos programkínálata révén, folyamatos hazai és nemzetközi publicitás mellett mind kulturális, mind turisztikai szempontból vonzó célponttá válhatott. A Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program egész évben kiemelt médiapublicitást kapott január 1. és november 30. között összesen 7939 belföldi és 1642 külföldi megjelenést regisztráltunk a városról és a programról. Kiemelt hazai médiajelenlét, növekvı érdeklıdés a programok iránt A megnyitót követıen a belföldi megjelenések egyre inkább a programokhoz kapcsolódtak; ez az arány a nyári, programokban legaktívabb idıszakban volt a legmagasabb. Az ıszi/téli hónapokban is alapvetıen az eseményekkel, és egyre hangsúlyosabban az EKF-hez kapcsolódóan megvalósult beruházások jövıbeli hasznosításával foglalkozott a média. Egyértelmően kijelenthetı, hogy a sajtó a nyár közepétıl egyre nagyobb arányban a rendezvénysorozat sikereirıl írt. Az év során több mint 20 alkalommal, egy-egy kiemelkedı, országos és nemzetközi érdeklıdésre is számot tartó rendezvény kapcsán tudatosan kialakított stratégia mentén tematikus sajtónyilvános programok, sajtóutak valósultak meg. A gondosan elıkészített és lebonyolított események révén a sokszínő programkínálatban minden újságíró megtalálhatta azokat a programokat, melyek az ıt és célközönségét leginkább érdekelhették, így személyes érdeklıdésen és élményeken alapuló, minıségi média-megjelenések születhettek a legkülönbözıbb események kapcsán egész évben. Hazai szinten a változatos programkínálat ismertetése és népszerősítése volt a cél, a megjelenések idıbeli eloszlása alapján pedig megállapítható, hogy a tudósítások száma a kiemelt eseményekhez igazodott. A legnagyobb médiaérdeklıdés a nyitóeseményt, a SEAL koncertet, a Munkácsy kiállítást, a Bauhaus kiállítást, a 42

43 43 Cirkusz-és Utcaszínház Fesztivált, valamint a Szomszédünnep és a PLACCC Pécs programjait övezte. Az évad során rengeteg híradásban és cikkekben tudósítottak a pécsi eseményekrıl, ezek között számos pozitív hangvételő, elismerı megjelenésrıl is beszámolhatunk. Az év folyamán a beruházásokkal szemben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program kulturális vonulata. Nemzetközi médiaérdeklıdés A Pécs2010 Európa Kulturális Fıváros programmal a legtöbbet a másik két kulturális fıváros Németország (38%) és Törökország (11%), valamint az angol (18%) és a határon túli, magyar (11%) nyelvő média foglalkozott. 43

44 44 A város neve Európa kulturális térképén Nemzetközi szinten a város nevének bevezetése, értékeinek megismertetése volt az elsıdleges cél. Miután a város a külföldi közönség számára is valamelyest ismertté, és legfıképpen beazonosíthatóvá vált, már sokkal hatékonyabban lehetett kommunikálni magukat a programokat, illetve Pécs hosszú távú céljait. A tudatos hálózatépítés révén 2010 tavaszától jelentıs mértékben fellendült az érdeklıdés Pécs iránt. Sikerült a lehetı legnagyobb célközönséget lefedni, eljuttatni Pécs és az EKF program hírét itthon és szerte a nagyvilágban oly módon, hogy ma már Pécs városának neve és EKF-címe egybeforrt. A pécsi mővészeknek is számos megjelenési lehetıségük volt itthon és külföldön egyaránt az idei évben, megállapíthatjuk, hogy ezzel hosszú távú kapcsolatok, együttmőködések szövıdtek nemzetközi szinten is. PÉCS2010 HONLAP A pecs2010.hu internetes oldal folyamatosan, a növekvı érdeklıdés és a felhasználói igényekhez igazodva bıvült az év során. Április óta a magyar, angol mellet már német és horvát nyelven is elérhetı volt. Az oldal a 2010-es évben közel látogatót regisztrált, 139 országból. A napi látogatottság 1000 és 3000 között mozgott. A látogatók több mint 1,5 millió oldalt tekintettek meg (átlagosan 4,1-et), és közel 4 percet töltöttek a honlapon egy-egy látogatás alkalmával. A látogatók közel 85%-a belföldi, a többi külföldi volt. A leggyakoribb külföldi látogatás Németországból, Ausztriából, Romániából, Nagy-Britanniából, Franciaországból és Hollandiából érkezett a honlapra. HÍRLEVÉL 44

45 45 A Hírlevél és programsoroló a honlap megjelent híreibıl, valamint az elkövetkezı idıszak programjaiból tartalmazott válogatást májusától a programok számának hirtelen emelkedésével a hírlevél új struktúrával jelentkezett, amely áttekinthetıbben mutatta be, hívta föl figyelmet a programokra. Ezen túl Pécsrıl, és a program számára kiemelkedı fontosságú eseményekrıl tudósított. Hírlevélre regisztráltak száma: fı (Irány Pécs kampánnyal győjtött regisztráltak) Hírleveleket kéthetes bontásban, a programok számával arányosan több tematika szerint küldtük ki, az angol sajtónak küldött számokkal együtt 22 darabot. KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK A rajongók száma összesen közel fı az Iwiw, a Facebook és a Twitter EKF profilokon. A program hatékony, tervezett közösségi kommunikációja májustól indult, a legnagyobb figyelmet a Pécs2010 program közösségi kommunikációjában a Facebook kapta. A felhasználók számában a 2010-es év végére átlépte a 15 ezres rajongószámot. Hazánkból legtöbben Budapestrıl (több mint 7 ezren), Pécsrıl (kb. 2 ezer), illetve Szegedrıl (kb. 700), a külföldi városok közül pedig leginkább Bécsbıl, Londonból, illetve Rómából lájkolták 100 körüli rajongószámokkal az oldalt. Ezek közül közel 11 ezren havonta közvetlenül megtekintették, felhasználták a profil tartalmait. Az oldal nemcsak számaiban, de minıségében is impozáns: számtalan, a programmal és a várossal kapcsolatos pozitív bejegyzést tettek a rajongók. A Pécs2010 Iwiw profil több mint embert ért el, akik a programokhoz kapcsolódóan idıszakosan jutnak információhoz. A közösségi média háttereként az Index.hu-hoz kapcsolódó blog.hu blogportálon a pecs2010.blog.hu oldalon blogot üzemeltettünk, amely elsı sorban az online médiában és blogoszférában, és az erre a célra üzemeltetett, különbözı tartalmakhoz érkezı beszámolókat jelenített meg végére megsokszorozódott a bejegyzések száma, amelynek köszönhetıen a tényleges indulástól (2010. július 1.) közel látogatót regisztráltunk. RENDEZVÉNYEKEN TÖRTÉNİ MEGJELENÉSEK Pécs2010 EKF programok: 2010-ben közel 600 program több, mint 4000 eseményét látogathatta meg a közönség. A projekteken belül színházi produkciókon, kiállításokon, koncerteken is részt vehettek a kultúrakedvelık, a nyári idıszak miatt jelentıs számban szabadtéren valósultak meg a rendezvények, hangsúlyt kaptak a fesztiválok. Számos olyan Pécs2010 EKF támogatott rendezvényt, fesztivált szerveztek Pécsett, melynek nemcsak helyi, hanem országos és nemzetközi hírértéke volt. 45

46 46 Helyi és regionális: ben több mint 500 helyi és regionális rendezvényen jelentünk meg, néhány a jelentısebbek közül: Mohácsi Busójárás, Utazás Kiállítás Pécs, M6/M60 autópálya ünnepélyes átadása, Pécsi Egyetemi Napok, POSzT, Sétatér Fesztivál, Harkányi Gyógyfürdı Fesztivál, Europe Mania, Szomszédünnep, Seal koncert, Komlóért Expo, Örökség Fesztivál, Cirkusz- és Utcaszínházi Fesztivál, Rockmaraton. Több mint 180 alkalommal vettünk részt országos szintő rendezvényeken. Néhány közülük, melyeken információs standdal kitelepültünk, és lehetıséget biztosítottunk a személyes kapcsolatépítésre: Utazás Budapest, IV. Utazási Börze Szakkiállítás- Szeged, Utazás és Szabadidı 2010 idegenforgalmi szakkiállítás és vásár Debrecenben, Fishing on Orfő, Magyar polgármesterek VIII. Világtalálkozója, Sziget Fesztivál, Hungarikum Fesztivál, Füredi Anna Bál, Ördögkatlan Fesztivál, Gyugyi győjtemény ünnepélyes átadása, Pécs2010 Tabu Old Timer Kupa. A hazai vásárokon a megjelenés a TÉDÉEM Nonprofit Kft-vel való együttmőködés keretében valósult meg. A legfontosabb belföldi turisztikai megjelenés március 4-7. között a budapesti Utazás 2010 vásár volt, amely a Dél-Dunántúllal közösen, mintegy 117 nm-en valósult meg. A Pécs2010 Európa Kulturális Fıvárosa program megjelenése az Utazás 2010 Kiállításon presztízs értékő, belföldi díszvendég státuszban jelent meg, melyet a Hungexpo a média felületein teljes kommunikációjában megjelenített szeptemberéig közel 320 alkalommal jutott el a Pécs2010 EKF program híre nemzetközi eseményekre. Ezek közül az alábbiakon kiemelt hangsúlyt kapott a Pécs2010 EKF program: Szarajevói Téli Fesztivál, Grüne Woche, Kolozsvári Turisztikai Vásár, 25 éves az EKF rendezvény Brüsszelben, Kaleidoscope Pécs2010 kiállítás az Európai Parlamentben, Shanghai Világkiállítás, Pécs Beach Bécsben, Londoni Temze Fesztivál (a Londoni Magyar Kulturális Intézet képviseletében), Pécs Napja Aradon, Still-Life A40 az esseni autópályán. Csontváry kiállítás Isztambulban, BuchWien, Frankfurti Könyvvásár. A Magyar Turizmus Zrt-vel való együttmőködés révén a Pécs2010 EKF program több, turisztikai szempontból kiemelt küldı országban rendezett jelentıs nemzetközi turisztikai vásáron is megjelent: Ausztriában a Ferien-en (Bécs), a Tourist-on (Linz), a Ferien Messe-n (Graz); Németországban a CMT-n (Stuttgart) az ITB-n (Berlin), a Reise Camping-en (Essen), a F.R.E.E-n (München), valamint Szerbiában a Belgrádi Turisztikai Vásáron. INFOPONT-HÁLÓZAT, FEJLESZTÉS HÁROM SZINT: HELYI (VÁROSI), REGIONÁLIS, ORSZÁGOS A Pécs2010 Infopontok funkciói az év elırehaladtával felcserélıdtek, változtak. I. funkciója: tájékoztatás a programokról, 46

47 47 II. funkció: turisztikai információk III. funkció: tájékoztatás a beruházásokról az új létesítmények mőködésérıl. IV. funkció: értékesítés (jegyek, ajándéktárgyak, nyomtatott anyagok) Egyéb: a fentieken túl foglalkoznak önkéntesek toborzásával, közönségszervezéssel. Városi szint: Év végéig 5 infopont mőködött Pécs különbözı városrészeiben. A központi Pécs2010Infopont Pécsett a Széchenyi tér 7. szám alatt mőködik és a hét minden napján nyitva tart. Július óta a nyitvatartási idı lényegesen megváltozott, annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják venni a szolgáltatásainkat. Július 15- tıl a Széchenyi téri Infopont egy új funkciót is kapott, a Tüke és Pécsi Nyugdíjas kártyákat készíti el és adja ki az érdeklıdıknek. Március 16-án nyitott a Pécs Plázában új infopontunk, mely szintén a hét minden napján várta az érdeklıdıket. Pécsett március 1-tıl az Árkád Bevásárlóközpont központi információjánál is kérhetı volt Pécs2010 EKF tájékoztatás, valamint a MÁV pécsi állomásán is a helyi turisztikai szervezettel való együttmőködés keretében lehetıséget kaptunk az EKF program bemutatására. Regionális szint: Az UMAS programnak köszönhetıen a régió 16 helyszínén mőködött Pécs2010 Infopont: Balatonföldvár, Bátaszék, Bóly, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Kaposvár, Komló, Mohács, Nagyatád, Orfő, Paks, Sásd, Szakadát, Szekszárd és Szigetvár településeken április havától a regionális Infopontok látogatói statisztikát készítenek valamint havi beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek. A feldolgozott eredmények alapján, nyomon követjük az Infopontok tevékenységét, eddigi tapasztalatait, erıs és gyenge pontjait. Az esetleges gyenge pontok esetében visszacsatolásokkal, a hatékony együttmőködés érdekében pedig újabb feladatok meghatározásával javítjuk saját folyamatainkat is. 47

48 48 Regionális Infopontok összesen Látogatók száma (fı) Átlag napi látogatottság Április ,4 Május ,1 Június ,3 Július ,1 Augusztus ,0 Szeptember ,0 Október ,0 November ,5 December ,4 Országos szint: A Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) 44 tagintézményében nyíltak infopontok: Sárospatak, Budapest (7), Dunaújváros, Békéscsaba, Komárom, Debrecen, Tiszaújváros, Miskolc (2) Kazincbarcika, Eger, Székesfehérvár, Keszthely, Gyöngyös, Pápa, Salgótarján, Siófok, Kecskemét, Kiskunhalas, Cegléd, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Lajosmizse, Vác, Balassagyarmat, Nyírbátor, Ózd, Érd, Várpalota, Nyíregyháza (2), Kalocsa, Veszprém, Szombathely, Bonyhád, Kecskemét, Pécs. Az együttmőködés országosan példaértékő kulturális szereplık közötti együttmőködés. Ezen hálózat kialakítása és menedzselése is egyik pillére 2010 után az új kulturális intézményeknek, hiszen országos szinten elérhetıvé tesszük a potenciális kultúrafogyasztókat és erıs szakmai kapcsolatokat teremtünk február 25-én, Budapesten a Váci utca 40-ben egy önálló Pécs2010 Infópont nyílt. Az infópont a hét minden napján nyitva tartott, 4 kollégánk várta az ide érkezı érdeklıdıket. A helyi tarifás információs telefonszámunkat (06/ ) a pesti infópontos munkatársak kezelték. A budapesti Westendben is kialakításra került egy Pécs2010 infopont. A helyszíni megjelenés keretében a Pécs2010 EKF program szerepelt az információs terminálokon, honlapon, kihelyezésre kerültek molinók. Személyesen pedig a Westendben dolgozó hostessek adtak információt, akik áprilistól napi 8 órában (12-20 óra között) tájékoztatták az érdeklıdıket az EKF programokról. 48

49 49 A budai Várban május 14-én csatlakozott a Pécs2010 InfoPont hálózathoz a magánkézben lévı Napkereszt Galéria is, amely a kulturális programok népszerősítésén, szóróanyagainak terjesztését túl kortárs, pécsi kötıdéső alkotók mőveibıl rendezett idıszakos tárlatokat. A helyszín különösen kiemelkedı, hiszen a Budapesti Turisztikai Hivatal hivatalos adatai szerint 2009-ben 5,4 millió ember látogatott el Budapestre, s a turisták 95-97%-a megtekintette a budai Várnegyedet. ÉRTÉKESÍTÉS Jegyértékesítés: 2010 tavaszán indult el az együttmőködés, az országos hálózattal rendelkezı Ticket Express-szel. A jogi szabályozásnak megfelelıen a programgazdák eldönthették, hogy kívánnak-e élni a lehetıséggel vagy sem. Amennyiben a programgazda belépett az egységes jegyértékesítési rendszerbe az Infopontokon on-line módon is lehetıség volt a jegyrendelésre. Azon programgazdáknak, akik nem kívántak élni a lehetıséggel, biztosítottuk, hogy az infópontjainkban értékesítjük nyomtatott jegyeiket, és ezt minden kommunikációs anyagban, csatornán és honlapunkon közzé tettük. Ajándéktárgyak értékesítése: A pécsi infopontokon a megvásárolható termékek skálája jelentısen bıvült. A korábbi termékek mellett (Jövıkı, Pécs2010 EKF pólók, sapkák, projektkönyv, pályázati könyv, kitőzık, tollak, vászontáska, hátizsák) a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Pécs2010 program kapcsán fejlesztett termékei is szélesítik a kínálatot (3 féle bordugó, csésze, ékszerdoboz, illetve a most már mindenki számára elérhetı eozin Pécs2010 kitőzı). Több, a Pécs2010 program keretében megjelenı kiadvány is megvásárolható az Infopontokon: a fiatal korosztálynak szóló Pécs gyerekeknek címő könyv, valamint Pálffy István által írt Egy kis hazai Pécs Európa Kulturális Fıvárosa 2010 címő könyv, a szeptember 1-én a Zsolnay Kulturális Negyedben megnyílt Gyugyi-kiállítás tárgyait bemutató könyv. Helyi vállalkozók önálló termékfejlesztéssel is jelentkeztek, amelynek eredményeként több Pécshez vagy az EKF programhoz köthetı, bizományos termék érhetı el az Infopontjainkban, pl. a Pécsi Lexikon, Kalmár Lajos Pécs panoráma és Pécs Andante c. könyvei és 2011-es naptára, Pécs útikönyv, négy, a Bauhaushoz kapcsolódó könyv, játékos idegenvezetéssel a várost bemutató Quize Guid nevő kiadvány. 49

50 50 KÉPZÉSEK: A 2008-ban indult képzés folytatódott: A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Tanács decemberi ülésén terjesztette fel támogatásra, majd a szociális és munkaügyi miniszter döntésében hagyta jóvá az EKF programhoz kapcsolódó Speciális Komplex Képzési Program kiterjesztését és támogatását Ft értékben a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprészének a szakképzésért és felnıttképzésért felelıs miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó évi központi kerete terhére. A képzı szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzést a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. nyerte meg. A program 2010 áprilisában közel 600 fı részvételével elindult, és ısszel fejezıdött be. A képzés célcsoport specifikus, résztvevıi azok közül kerültek ki, akik a város és a Pécs2010 EKF program arcai, azaz akikkel a lakosság és az idelátogató vendégek, turisták városszerte találkozhatnak. Ide tartoznak a rendırök, mentısök és katasztrófavédelem munkatársai, a kereskedelemben és vendéglátóiparban foglalkoztatottak, a Pécs2010 EKF program önkéntesei, taxisok, múzeumok, közgyőjtemények, kulturális intézmények dolgozói. Emellett lehetıség nyílt a korábbi projekt résztvevıi számára, hogy további nyelvi képzéseken tanuljanak, illetve nyelvvizsgát tegyenek. A képzés során mindenki kapott Pécs2010 EKF ismeretek képzést, amit egy-egy kiemelt csoport magasabb óraszámban tanult; illetve szinte mindenki részt vett kommunikációs képzésen (ezen belül protokoll és etikai ismeretek is szerepeltek), valamint nyelvi képzésen (elsısorban angol, illetve német nyelven). 3 OKJ-s képzés közül is lehetett választani, amelyek aktívan hozzájárulnak a Pécs2010 EKF program sikeréhez, továbbá a résztvevık is könnyebben tudnak alkalmazkodni a munkaerı piaci változásokhoz. A parkgondozó képzés célja a városszépítés volt, amely hozzájárul a megújult közterek és parkok rendezettségének és vonzerejének megtartásához; a rendezvénybiztosító képzés a programok megnövekedett száma miatt volt különösen indokolt; valamint a turizmus fellendítését és megtartását célozta a panziós, falusi vendéglátó képzés. MUNKAHELYTEREMTÉS: ÚJ MUNKAHELYEK A SIKERÉRT 2009-ben indult a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (DDRMK), a Pécs M.J.V. Önkormányzata, valamint a Pécs2010 Menedzsmentközpont közös programja, az Új munkahelyek a sikerért program, amely 150 embernek biztosít új munkahelyeket azon szervezeteknél, akik kapcsolódnak a Pécs2010 EKF programhoz. 50

51 51 Az információáramlás elektronikus úton az EKF programokról folyamatos, programplakátok nyomtatva kihelyezésre kerülnek a partnerszervezeteknél, másrészt a kapott információkat a 150 fı elektronikus úton továbbítja partnereinek. Támogattuk az UMAS munkavállalók kapcsolódását a Pécs2010 EKF programhoz, különbözı felhívásokkal és együttmőködési lehetıségekkel, pl.: a regionális társrendezvények számára összeállított védjegyhasználati megállapodások és kommunikációs támogatások. ÖNKÉNTES PROGRAM Az egyéni önkéntesek száma: 780 fı, de ezeken felül voltak csoportos jelentkezések is. Folyamatos volt az önkéntesek felkészítése az adott tevékenységre, ehhez kapcsolódóan az információszolgáltatás, kapcsolattartás az önkéntesekkel és a fogadószervezetekkel. Nagy eredménye a programnak, hogy integrálta az idısebb korosztályt és a fogyatékkal élıket is. A programban nemzetközi önkéntesek - elsısorban a PTE külföldi diákjai - is részt vettek. Önkéntes tevékenységhez kapcsolódó további események: Európai Önkéntes Év rendezvényeihez való kapcsolódás, helyi programok menedzselése Önkéntes Centrumok szakmai találkozóján való részvétel Nagykovácsiban (november 22-23) Gyermekvédelmi Központnak önkéntességgel kapcsolatos csoportos konzultáció (20 fı) Városi önkéntes idegenvezetıi csoport szervezése a Magyar Turizmus Zrt.-vel Önkéntes számítógépes oktatói csapat szervezése nyugdíjas önkénteseknek próbaképzesek elindítása a Nevelık Haza Egyesülettel közösen. Önkéntesség Díj Gálán való részvétel Budapesten, mint pályázó Több nemzetközi konferencián való részvétel és elıadás megtartása (pl. Isztambulban) Önkéntes Zárótalálkozó rendezvényének megszervezésében és lebonyolításában való részvétel (december 13) Az önkéntesek 2010-ben 369 programon munkaórát szántak a Pécs2010 EKF program sikeres megvalósítására. 51

52 52 Ez alapján az önkéntes munkaórák számának alakulása 2010-ben: Önkéntes munkaórák száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december Az önkéntesek által végzett tevékenységek: Szórólapok válogatása és országos Infopont hálózat részére azok összekészítése, dossziék hajtogatása, rendezvény helyszínének bepakolása, Csiga busz felügyelet, jegyellenırzés, csoportos étkeztetés, regisztráció, szórólapozás, takarítás, hostesskedés, vendégek fogadása és terelgetése, kézmőves játszóház, adminisztráció, fordítás, tolmácsolás, kertészkedés, városi idegenvezetés, jegyellenırzés, installáció fel- és lepakolása, csapatok kísérése, szervezıi munka, program lebonyolítói munka, tárlatfelügyelet, tárlatvezetés, honlap feltöltése, csomagok dobozolása, csoportos városnézés, Infopult mőködtetése. KUTATÁS 2010 végén több kutatás is készült a Pécs2010 EKF program által elért eredmények mérésére. Ezek közül az egyik a Kutatópont által végzett országos kutatás, amely 1000 fıs személyes, egy másik a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet 1000 fı telefonos megkérdezésével készült. A kutatások kitérnek többek közt a program ismertségére, a program sikerére, a preferenciákra és a turizmusra is. 52

53 ben Isztambul és Essen mellett Pécs Európa kulturális fıvárosa. Hallott-e Ön errıl? A megkérdezettek 83 százaléka zárt kérdésben meg tudta erısíteni a 2010-es év kulturális fıvárosainak ismertségét. Véleménye szerint az alábbi táblázatban lévık közül - Budapest után melyik az ország második városa? - kulturális jelentıségét tekintve Egy évvel korábban és az idei év végén is Pécset tekintették a fıváros után a legjelentısebb településnek kulturális szempontokból ben a megkérdezettek 56 %-a (2009- ben 35 %-a) adott jobb helyezést az év Európa Kulturális Fıvárosának Debrecennél, Szegednél, Sopronnál és Gyırnél. Melyik város volt az, amelyikrıl a legtöbb információt hallotta idén akár a médiában, akár barátaitól, ismerıseitıl? A megkérdezettek közel fele említette spontán a baranyai megyeszékhelyet, szemben a második helyezett Debrecennel, ami mindössze 8 százalékos jelölést kapott. Az eredményeken az sem 53

54 54 változtat sokat, ha a válaszadók 7 vidéki települést tartalmazó listáról választhatnak. Összességében örül, vagy nem örül a Pécs Európa Kulturális Fıvárosa rendezvénysorozatnak? Tízbıl 8 ember egyáltalán nem, vagy alig talál kivetnivalót a rendezvénysorozatban (a megkérdezettek 77 százaléka kifejezetten, vagy inkább örömmel fogadta). A skála középsı válaszlehetıségét, így az inkább semleges véleményt a magyarok 13 százaléka választotta. Az országos kutatás során alig találkoztunk a rendezvénysorozatot elutasító válaszadókkal. A Pécs Európa Kulturális Fıvárosa rendezvénysorozat javítja Magyarország külföldi megítélését, az ország imázsát. A megkérdezettek 81%-a gondolja úgy, hogy a Pécs2010 EKF program javítja Magyarország megítélését, az ország imázsát, az egyet nem értık száma mindössze 4%. A Pécs2010 EKF program megítélése a 2-3 évvel ezelıtti állapothoz képest 2,3% 9,8% Pozitív irányba változott 19,8% 68,1% Nem változott Negatív irányba változott Nem tudja megítélni 54

Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód. Költségek

Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód. Költségek Időpont Utazás helye Utazás célja Utazási mód Költségek 2009. június 21-24. Poitiers/ részvétel a SESAME Regionális Fővárosok éves közgyűlésén 2009. július 9. Tuzla/Bosznia- Hercegovina részvétel Tuzla

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 2.sz. melléklet VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI A VVNP Szervezıje a Janus Pannonius Múzeum, mely ellátja a Pályázat mőködtetésével kapcsolatos

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa

Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa Pécs2010 Európa Kulturális lis Fővárosa Célok Európa Kulturális Fővárosa: Kulturális alapú városfejlesztési stratégia Kulturális léptékváltás Pécs pozicionálása Kreatív ipar fejlesztése: művészeti innováció

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) June 09.

CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) June 09. CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) 2011. June 09. Az OSI támogatásával megvalósuló idei fesztiválunk alapvetõ célkitûzése a roma kultúra minél szélesebb körû megismertetése,

Részletesebben

2016. évi belvárosi közterület-használat

2016. évi belvárosi közterület-használat 2016. évi belvárosi közterület-használat 2016. január 8. Total Art Egyesület "Királyi Karnevál" Király utca 24. - Színház tér - Széchenyi tér - Színház tér 2016. február 6. Közterület-használat státusza:

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának 3/2016.(01.13.) számú h a t á r o z a ta Pécs Megyei Jogú Város 2016. évi rendezvényekhez kötődő közterület-használat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 15-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/112-37/2010 TÁRGY: A 2010. ÉVI PROGRAM VÁROSI KERETÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 583/2009. (11.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE 2011. évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése PÉCS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A VÁROS V BEMUTATÁSA az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése színházak, múzeumok, fesztiválok,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2012. március. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ információs napok a 2012. évi jogszabályi változásokról 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - A kisebbségekért felelős német államtitkár látogatása

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2010-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2010-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA a Magyarországon 2010-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A Magyar Kongresszusi Iroda (MKI) partnerei közremőködésével 2010-ben is figyelemmel

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Magyarországon 1991-ben német segítséggel került elıször megrendezésre Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb cukrászati, sütıipari szakkiállítása.

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

EURÓPAVONAT 2006 7 ORSZÁG 7 VASÚTÁLLOMÁS 1 EURÓPA 8 NAP ALATT

EURÓPAVONAT 2006 7 ORSZÁG 7 VASÚTÁLLOMÁS 1 EURÓPA 8 NAP ALATT EURÓPAVONAT 2006 7 ORSZÁG 7 VASÚTÁLLOMÁS 1 EURÓPA 8 NAP ALATT EURÓPA NEM KÖZHELY! EURÓPA KÖZTÉR! EURÓPAFESZTIVÁL PÉCS 2010 JEGYÉBEN PÉCS, INDÓHÁZ TÉR 2006. 04. 26. Az Európavonat 2006 a MitOst Egyesület,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezetı Úr!

Tisztelt Osztályvezetı Úr! I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Német vásárok vonzerejének titka -Titka?

Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Bajai Ernı újságíró, kommunikációs tanácsadó Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2012. november 14. Személyes tapasztalataim Tizennyolc külföldi

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység Összes elosztható keret: 1.100.000.- Elnyerhetı támogatás mértéke: 20.000. - 120.000.- Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására 2013. Sorszám 1.* 2. 3. 4. 5. 6. Iktatószám 323/2013. 352/2013.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Majnay Gábor Mővelıdési és Sport Osztály Osztályvezetı úr részére

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. S. Farkas Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a 2014. évi Kocsonyafesztivál Kazincbarcika városában történő megrendezésére és a szükséges

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben