Állománygyarapodás január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állománygyarapodás. 2015. január"

Átírás

1 Állománygyarapodás január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Czigány Balázs Önkormányzati Társulás, Mészáros T. László: Szeretettel vár Vasvár és a Vasi Hegyhát [Zalaegerszeg] : Foto Europa vk., Zágorhidi Czigány Balázs ovács Géza: Egy felfedezésre váró táj : Vasvár és a Szombathely : MG eresk. és Szolgáltató Hegyhát Bt., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Szerk. Ratkó Lujza Nyíregyháza : Jósa András Múz., 5. Magyarország helységnévtára, Szerk. és kiad. a Magyar irályi özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Hornyánszky Ny., [1944] február Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Gráfik Imre: A nyereg. 2. bőv. kiad. Budapest : Néprajzi Múz., /6 2. Benda Jenő: A béke kálváriaútján : egy újságíró naplója a párizsi békekonferenciáról. [Szerk. és sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv és Zelei Miklós] [Somorja] : Méry Ratio ; [Budapest] : isebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Somlay Gizella: És azután... : életem története a kitelepítés után Pomáz : ráter, Énekek Szent László király tiszteletére. [Szerk. ovács Andrea, Medgyesy S. Norbert] Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, Szilánkok Németh László levelezéséből. Vál. és jegyzeteket írta Németh Ágnes. [Szerk. Gál Mihály] Budapest : Éghajlat vk.,

2 6. Levélben értesítsen engem! ortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. [Szerk., [Budapest] : ossuth : OSZ, a leveleket vál. és sajtó alá rend. Deák Eszter, Zvara Edina] 7. Francia diplomáciai iratok a árpát-medence történetéről, Összeáll., szerk. Budapest : MTA BT Történettud. Int., Ádám Magda. Ford. Barabás József Magyar - francia kapcsolatok, Források. özread. ecskés D. Gusztáv Budapest : MTA BT Történettud. Int., Filep Tibor: A politikai rendőrség Hajdú-Biharban, Debrecen : Szerző, Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. V. : az erdélyi kérdés, ahogy a túlélők látják Marosvásárhely : Mentor., Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején, 1682 [Pécs] : ronosz, : az írott források és az ikonográfia tükrében 12. óka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában. 2. köt. [Budapest] : Timp, Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország : én cigány vagyok, én pedig nem vagyok Budapest : Osiris, Bánffi Dienes elárultatása : levelek, okiratok, korabeli vallomások. Vál., az előszót írta Marosvásárhely : Mentor., és a jegyz. kész. Sebestyén Mihály 15. A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Építőművészek Szövetségének Csütörtöki Budapest : Terc, iskola faluszemináriumán elhangzott beszélgetések válogatott gyűjteménye, Szerkesztő-beszélgetőtárs rizsán András 16. Deák László: Napló, [Sajtó alá rend. emsei István] Budapest : Nap., Ázsiai útinapló, Szerk. Zichy Mihály Budapest : Széphalom önyvműhely : OSZ, Amerikai útinapló, Szerk. Zichy Mihály Budapest : Széphalom önyvműhely : OSZ, A SH önyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. [Szerk. Nemes Budapest : SH vt., Erzsébet] 20. A SH önyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. [Szerk. Nemes Budapest : SH vt., Erzsébet] 21. Szathmári Pap ároly: Erdély képekben olozsvár : riterion, A Maros megyei magyarság történetéből : tanulmányok. 3. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt Marosvásárhely : Mentor.,

3 23. Domonkos László: Elsüllyedt földön : szerémi szerelem Budapest : Unicus, Péntek volt és 23 : kitelepítések között a Vas megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kiállítása. [Szerk. Nagy Mária, Saád József] Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, Babos Rezső: A helyreállított népi műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében [Budapest] : Milani ft., Marosvásárhely történetéből, 3. : tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt Marosvásárhely : Mentor., /3 27. Zentai Tünde: Szigetvidék [Pécs] : Pro Pannonia, eglevich ristóf: A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjoukorban, Szeged ; Szekszárd : Toefl Bt., Lekli Béla: Buda neve Budapest : Éghajlat vk., Szilágyi Zsolt: Homokváros : ecskemét történeti földrajzi látószögek metszetében ecskemét : ecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Pécs története, I. : az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerk. Vonyó József. Szerk. Pécs : Pécs Történeti Alapítvány : ronosz Visy Zsolt., Pécs története, I. : az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerk. Vonyó József. Szerk. Pécs : Pécs Történeti Alapítvány : ronosz Visy Zsolt., Balázs József bibliográfia. Összeáll. Babosi László Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi vt., Berkő Péter: Történetek és vallomások : egy szülész főorvos visszaemlékezései Miskolc : Gazdász-Elasztik ft., Dombrády Lóránd: A legfelsőbb hadúr és hadserege Budapest : airosz, Burány Béla: Hagyaték - első könyv [Budapest] : Nap., Burány Béla: Hagyaték - második és harmadik könyv [Budapest] : Nap., Pazonyi Elek Tibor: Pazonyi Elek Endre életútja. Naplója és levelei tükrében Mölndal (Svédország), Szemadám György: Családtörténet és önéletírás Budapest : Széphalom vműhely,

4 40. nem csak a magam terhét hordom... : Tormay Cécile és a Napkelet. [Szerk. ollarits Budapest : Orpheusz, risztina] 41. Fehér György: Darányi Ignác pályája, Budapest Gondolat, Így él bennem : Szomjas-Schiffert György, [Szerk. Tamás Ildikó] Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút., ármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században : Harsányi Nagy Jakab Budapest : L'Harmattan : Uránia élete Ismeretterjesztő Alapítvány, Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló Budapest : Luther., püspöki szolgálata ( ). 1. köt. 45. Antall József: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall [Piliscsaba] : Mati, József írásaiból születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeáll. apronczay ároly. Sajtó alá rend. Gazda István 46. Író a űzetésben : Mikes elemen. Szerk. Tüskés Gábor Budapest : Universitas, Egy reneszánsz mecénás főúr a századi Erdélyben : Barlabássy Lénárd erdélyi [Šamorín] : Méry Ratio, alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében 49. Rónay László: Mesterek és legendák Budapest : Hungarovox., Pomogáts Béla: A marosvécsi várban : az Erdélyi Helikon íróiról Budapest : Hungarovox., Melkovics Tamás: Felsőbüki Nagy Pál : élete, politikai pályafutása és közéleti Vasszilvágy : M. Nyugat vk., szerepvállalásának jelentősége 52. Szabó Gyula: Jakab Antal küzdelme a megmaradásért : ki lesz az utód? Budapest : Püski, Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették : Budapest : M. Napló, történelmi statisztikai áttekintés a magyar királyi csendőrség felső vezetőiről 54. omárom ismeretlen csillagai : omárom 1848-as történetének históriai félárnyékba omárom : Jókai Mór Városi vt., került szereplői : április 29-én a 20. omáromi napok alatt rendezett történész konferencia előadóinak tanulmányai. [Szerk. iss Vendel] 55. Vadas József: A székkirály : pályakép irály József belsőépítészről Budapest : Scolar, A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal 57. A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal Budapest : Magyar Országos Lvt. ; Győr, 2012 Budapest : Magyar Országos Lvt. ; Győr,

5 58. Rangos famíliák, jeles személyek a századi Dél-Dunántúlon. [Szerk. ult Pécs : MNL Baranya M. Lvt., 72516/6 László, Ódor Imre] 59. A Holokauszt Békés megyei történeteiből : a Magyar Nemzeti Levéltár. június Gyula : Békés M. Lvt., i, gyulai konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Erdész Ádám, ovács Tamás 60. Egy új együttműködés kezdete az évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M /1 Dominkovits Péter és atona Csaba Soproni Lvt. : Budapest : MTA BT Törttud. Int., 61. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 32. Szerk. Szendiné Orvos Erzsébet Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., / A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 32. Szerk. Szendiné Orvos Erzsébet Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., / Tóth risztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1749 Esztergom : MNL omárom-esztergom M / Lvt., 64. Puntigán József: Csontváry és Nógrád Salgótarján : Nógrád M. Lvt., / Tanulmányok Pest megye múltjából, 4. Főszerk. Tóth Judit. Szerk. iss Anita, Rőczei Lívia 66. Nagy Balázs Vince: Padányi Biró Márton veszprémi püspök 1757-ben készíttetett lélekösszeírása Veszprémről. Forráskiadvány 67. Az Esterházy család cseszneki ága : források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez, I. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka 68. Az Esterházy család cseszneki ága : források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez, I. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka 69. Vörös és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa : 1919 vidéken. Szerk. Nagy Szabolcs 70. emendy Géza: Harctéri emlékeim, : a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál 71. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 3., özread. Tóth Péter 72. A árpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és /1945 között. Összeáll. Miszjuk Mihajlo, utassy Ilona. Ford. Csatáry György. Szerk. Á. Varga László 73. A árpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és /1945 között. Összeáll. Miszjuk Mihajlo, utassy Ilona. Ford. Csatáry György. Szerk. Á. Varga László Budapest : MNL Pest Megyei Lvt, /15 Veszprém : Veszprém M. Lvt., /27 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /28 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /28 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /30 Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., /71 Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., /72 Budapest : BFL, 81524/I/2 Budapest : BFL, 81524/I/2

6 74. Urbs : magyar várostörténeti évkönyv. Főszerk. enyeres István Budapest : BFL, /7 75. Lukácsi Zoltán: Szószék és világossága magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás Győr : Győri Egyházm. Lvt., /18 korában. [Szerk. Nemesné Matus Zsanett] 76. Bank Barbara Gyarmati György Palasik Mária: Állami titok : internáló- és Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, kényszermunkatáborok Magyarországon, ibányászott lignitbűnök a Rákosi-korszak egy bányamérnök perének anatómiája. Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, Szerk. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó 78. Toronyi Zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. Ford. Rónay Eszter, Vince Judit Budapest : Magyar Zsidó Lvt., Tóth István: A peremvidék világbirodalma. Szerk. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós [Somorja] : Méry Ratio; [Budapest] : isebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Lengyel András: A mindennapok szemüvegkészítői : sajtótörténeti tanulmányok Budapest : Nap., Bibó István: A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, Isteni fabulák. Az I. és a II. Vatikáni mitográfus. Ford. ulcsár Péter. [Szerk. iss Budapest : Lucidus, István] 83. Speidl Zoltán: Végállomás : Madeira : királykérdés Magyarországon, Budapest : airosz, Borsi-álmán Béla: Nemzetstratégiák : politológiai és társadalom-lélektani esszék, [Šamorín] : Méry Ratio, tanulmányok a román-magyar (francia), a szlovák (cseh)-magyar, a francia-amerikai és a német-francia viszony történetéből. [Szerk. és sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós] 85. Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? azinczytól ossuthig, Budapest : Gondolat, Széphalomtól Turinig 86. Társadalmi riport, Szerk. olosi Tamás és Tóth István György Budapest : TÁRI, Sinkó atalin: Ideák, motívumok, kánonok : tanulmányok a századi képkultúra Budapest : MNG, köréből. Szerk. irály Erzsébet, Róka Enikő 88. Hermann Attila Szanyi Miklós: Csak előre, édes fiam... : a magyar Szent orona Debrecen : Méliusz özp., országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban 89. Marosi Ernő: A romanika Magyarországon Budapest : Corvina,

7 90. Raáb Renáta: Ausztria schleswigi politikája, Budapest : Gondolat, Németh György: A József Attila ör története : FIJA/JA, Budapest : József Attila ör : Prae.hu, [Szerk. Balogh Endre és Gaborják Ádám] 92. Dupka György: Hova tűnt a sok virág... : időutazás az Uralba magyar és német rabok Ungvár : MMI ; Budapest : Intermix, nyomában : történelmi szociográfia 93. A Seuso-kincs és Pannonia : magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsekről. Szerk. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Régészeti Visy Zsolt Tanszék : GeniaNet, Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása : magyar, román és cigány közösségek Csíkszereda : Pro-Print, történelemszemléletének összehasonlító elemzése 95. Borsi-álmán Béla: Megközelítések, II. : tanulmányok, esszék, beszélgetések Budapest : Lucidus, Lengyel Zsolt: Emigráció, szórvány, hungarológia : válogatott írások, Budapest : Ráció., Mák Ferenc: Vesztegzár : Jugoszlávia és utódállamai, Szerbia, Horvátország és Szlovénia magyarságának sorstörténetéből. [Szerk., sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós] 98. Nagy Imre: Öttorony : a pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. [Szerk. Erőss Zsolt] 99. Spengler, Oswald: Válságok árnyékában : filozófiai írások. [Ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó] [Somorja] : Méry Ratio : Pro Minoritate Alapítvány, Pécs : ronosz, Budapest : Noran Libro, Jánoska Antal Horváth Ferenc: Zsugaléria : képeslap és kártya a humor tükrében Budapest : Pont, iss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek : esszék, tanulmányok az Adriától a Baltitengerig Budapest : Nap., Dardot, Pierre Laval, Christian: A globálrezon : a neoliberalizmus múltja és jelene. Budapest : Egyettő., [Ford. Loppert Csaba] 103. Ágh István: idöntött fáink suttogása. Egymás mellett. Virágárok : életrajzi regény. 2. Budapest : Nap., kiad Önazonosság és tagoltságelemzések a kulturális megosztottságról : évkönyv, 2011 [Budapest] : Argumentum, [Szerk. Bárdi Nándor és Tóth Ágnes] 105. Takács Ádám: A fenomén és tárgya : fenomenológiai értelmezések és elemzések Budapest : L'Harmattan, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája, Szerk. és összeáll. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Int., É Gráberné Bősze lára Bulletin, 2012 : National Széchényi Library. [Szerk. Boka László] [Budapest] : OSZ, [2012] P

8 108. Mercurius, 2012 : Országos Széchényi önyvtár. [Szerk. Boka László] [Budapest] : OSZ, [2012] P március Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Agglomerációk, település együttesek. [Szerk. Hidas Zsuzsanna] Budapest : SH, Marosszék parasztvallomásai 1820-ból, 2/B. köt. Sajtó alá rend. Takács Péter Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 30927/2/B Barta János: Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja... : gazdálkodás és társadalom Debrecen : DE Tört. Int., Zemplén megyében a 18. század végén 4. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Debrecen : DE Tört. Int., Szerk. Papp lára, Püski Levente 5. Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút., Ágoston István György: Istentelen állam, harcoló egyház : Tiszáninnen Budapest : airosz, Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére. 1. köt. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák ornél 8. Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére. 2. köt. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák ornél 9. Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris : tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. [Szerk. Bárány Attila, Pósán László] 10. A francia história hazai nagykövete : ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Szerk. Bárány Attila, Györkös Attila, Pallai László 11. Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Orsolya és Forisek Péter 12. Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745, Ford. Imregh Monika. Szerk. Gudor und Botond Budapest ; Debrecen : s. n., Budapest : Debrecen : s. n., Debrecen : Printart-Press ft., Debrecen : DE Tört. Int., Debrecen : DE Tört. Int., Sepsiszentgyörgy : Háromszék Vármegye. : ovászna M. Műv. özp. ; Csíkszereda : Státus,

9 13. Rosch Gábor: Villák, bérházak, telepszerű lakóépületek, szállodák. 1. Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt és Galéria, ormány Gyula: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népesség-, település- és [Újfehértó] : Észak-eletmagyarországi agrárföldrajzi sajátosságai között Gyümölcs utatás-fejlesztési Alapítvány ; 15. ormány Gyula Pethő Ferenc: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztésének története 1945-ig [Nyíregyháza] : NYF, 2011 Újfehértó : Észak-eletmagyarországi Gyümölcs utatás-fejlesztési Alapítvány, Bessenyei almanach : a Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve, [Szerk. Nyíregyháza : Bessenyei Irodalmi Társaság, Csermely Tibor] Bessenyei almanach : a Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve,. [Szerk. Nyíregyháza : Bessenyei Irodalmi Társaság, Csermely Tibor] 19. Tiszaszentmárton. [Szerk. Sallai József] Tiszaszentmárton : Önkormányzat, Tiszaszentmárton. [Szerk. Sallai József] Tiszaszentmárton : Önkormányzat, Barcsay-Amant Zoltán: Eger vár és város régi ábrázolásai Eger : Szent János Ny., Zounuk, 27. : MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szerk. Fülöp Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M /27 Tamás Lvt., János István: Századok öröksége : tanulmányok és esszék Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat : ölcsey Társaság, /15 megye szellemi múltjából. Szerk. Csorba Sándor 24. Céhládától az adatbázisig : új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Szerk. Veszprém : Veszprém M. Lvt., /26 Márkusné Vörös Hajnalka 25. Padányi Bíró Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /31 Sajtó alá rend. Hermann István és Jakab Réka Padányi Bíró Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., / Sajtó alá rend. Hermann István és Jakab Réka Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete onferenciája : Nyíregyháza, Nyíregyháza : Görög atolikus Püspöki 82077/2 27. augusztus 27. [Szerk. Janka György] Lvt., Dominkovits Péter: Javadalmak, javadalmasok, patrónusok : adatok és szempontok Győr : Győri Egyházmegyei Lvt., Sopron szabad királyi város egyháztörténetének, várospolitikájának kutatásához, a 17. század első felében 29. Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1. köt., özread. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög 92800/II/4/1 Véghseő Tamás, atkó Márton Áron atolikus Hittudományi Főiskola, 30. Bethlen Gábor képmása. Szerk. Papp lára, Balogh Judit Debrecen : DE Tört. Int.,

10 31. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi arának története, II., Szerk. Debrecen : DE, Papp lára 32. Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek. [A szöveget gond. András Sándor] Budapest : ortárs, Czigány Magda: Szigetmagyarság londoni magyar sziget : a Szepsi Csombor ör Budapest : ortárs, rövid története 34. Orosz György: Isten igaz igéjében meg nem csalatkozunk : ruszisztikai és Budapest : Lucidus, germanisztikai tanulmányok a vallási néprajz köréből. [Szerk. iss István] 35. Műveltség és társadalmi szerepek : arisztokraták Magyarországon és Európában. Debrecen : DE Tört. Int., Szerk. Bárány Attila et al. 36. Small nations on the borderlines of great powers. Szerk. Attila Bárány, Satu Debrecen : Multiplex Media-Debrecen ft. : Matikainen DE Tört. Int., Waco : a félelem mítoszai : kormányok, összeesküvések konferencia, október Nyíregyháza : NyF Történettud. és , Nyíregyházi Főiskola : absztraktok. Összeáll. Szoboszlai György Filozófiai Int., Információ és társadalom : információtörténeti konferencia, november : Nyíregyháza : NYF Történettud. és Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézet. [Szerk. Reszler Gábor] Filozófia Int., A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II. Rákóczi Ferenctől Budapest : Lukács S. vk., 1942 napjainkig, Összeáll. Lukács József 40. Reménysugár : a felső kereskedelmi iskolák ifjúsági lapja Nyíregyháza, P 41. Történeti tanulmányok, 20. : a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Főszerk. Bárány Attila. [Szerk. Forisek Péter et al.] 42. Történeti tanulmányok, 21. : a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Szerk. Bárány Attila, Papp lára Debrecen : DE Tört. Int., 2012 Debrecen : DE Tört. Int., 2013 P P április Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. A magyar szent korona országainak halandósági táblázata az évi néplálási és az és évek népmozgalmi adatok alapján. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Athenaeum, /11

11 2. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : Athenaeum, /25 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 3. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : Athenaeum, /28 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 4. Fiume hajó- és áruforgalma az évben. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Pesti Ny., /29 5. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : SH, /33 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 6. Fiume hajó- és áruforgalma az évben. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Budapest : Pesti Ny., /34 Statisztikai Hivatal 7. A magyar szent korona országainak évi néplálása. 4. r. A népesség Budapest : Pesti önyvny., /56 foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai. Szerk. és kiad. özponti Statisztikai Hivatal 8. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : SH, /57 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 9. Torda vármegye jegyzőkönyvei. II., özzéteszi: Dáné Veronka olozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 31032/9/2 10. ozma Miklós: A visszacsatolt árpátalja : napló, Szerk. Brenzovics Ungvár : árpátaljai M. ult. Szövets., László 11. Zsidósors árpátalján : a deportálástól az internálásig : Magyar Holokauszt emlékév Budapest ; Ungvár : Intermix, árpátalján. A kárpátaljai zsidóság gettóba zárásának és deportálásának 70. évfordulója kapcsán tartott beregszászi emlékkonferencia anyagai (. április 24.). Szerk. Dupka György, Zubánics László 12. Örökségünk Nyírtelek, : az egészségügyi ellátás története. Szerk. Dankó Mihály Nyírtelek : Összefogás Nyírtelekért Egyesület, 13. Szabó Menyhért: Ópályi írott forrásai : helyismereti - helytörténeti Ópályi : Ópályiak Baráti öre Egyesület : irodalomgyűjtemény. [Szerk. Nagy Zoltán, Erdélyi Miklós] Ópályi özség Önkormányzata, 14.. Szabó Menyhért: Ópályi írott forrásai : helyismereti - helytörténeti Ópályi : Ópályiak Baráti öre Egyesület : irodalomgyűjtemény. [Szerk. Nagy Zoltán, Erdélyi Miklós] Ópályi özség Önkormányzata, 15. Erdélyi okmánytár. 4. köt., : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Budapest : MNL Orsz. Lvt. : MTA BT 70001/II/53 Erdély történetéhez : Jakó Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette Hegyi Géza és W. ovács András Történettud. Int., 16. Törvényes megszállás : szovjet csapatok Magyarországon között. Szerk. Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni 17. Törvényes" megszállásszovjet csapatok Magyarországon között. Szerk. és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár,

12 18. Mérlegen az ember : ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Budapest : MNL, Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről. [Szerk. Ólmosi Zoltán]. [A bev. tanulmányt írta,... összeáll.... ovács Tamás] 19. Baja thj. város évi története a polgármesteri jelentések tükrében. 1. köt. : ecskemét : MNL Bács-iskun M. Lvt., 72004/13 forrásközlés. Összeáll., szerk. emény János Baja thj. város évi története a polgármesteri jelentések tükrében. 2. köt. : ecskemét : MNL Bács-iskun M. Lvt., 72004/13 forrásközlés. Összeáll., szerk. emény János Jusztin Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1690 Salgótarján : MNL Nógrád M. Lvt., 77001/ [Szerk. és a szöveget gond. Hausel Sándor] 22. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 78502/ Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 24. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 25. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 26. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 27. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 28. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 29. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 30. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 31. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 32. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 78502/ / / / / / / / /

13 33. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 34. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 35. Zounuk, 29. : Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve. Szerk. biz. Csönge Attila, Czégény Istvánné, Pozsgai Erika. [A kötet szerzői Bagi Gábor et al.] Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., / Magyarország levéltárai,. [Szerk. Hermann István] Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 38. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 39. Erdész Ádám: A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 40. Lengyel Eszter: Győr Megyei Jogú Város Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 41. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. [Összeáll. Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Németh Ildikó] 42. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. [Írta Áldozó Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, István et al.] 43. Gyenesei József: A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-iskun Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 44. ult László Ódor Imre: A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 45. G. Jakó Mariann apusi risztián Oláh Tamás: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 46. Biernacki arol Varsányi Attila Rotár risztina: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Csongrád Megyei Levéltára 47. Czetz Balázs Gulyás Anita: A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 48. Szendiné Orvos Erzsébet ovács Ilona Szikla Gergő: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 49. ovács Melinda: A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete,

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Támogatásra javasolt pályázatok

Támogatásra javasolt pályázatok azonosítószáma A pályázó települése A pályázó neve címe tal kapcsolatos észrevételek javasolt pályázatok 1 42 BGA-13-HA-01-0217 Szentendre Ferences Gimnázium 2 41 BGA-13-HA-01-0206 Siklós Siklósi Közoktatási

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 1 NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 2 NAGY IMRE- EMLÉKJELEK 3 4 Készült Nagy Imre születésének 115. évfordulójára emlékezéssel Kiadja: A Nagy Imre Társaság Felelős kiadó: Káloczi Kálmán Szerkesztette: Tóth Sándor Müszaki

Részletesebben

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének II.évfolyam 1. szám 2001. április Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje IOF - hírek OBME - hírek a Magyar Menopausa Társaság üdvözlete A Csont- és Ízület Évtizede (2000-2010) Az élô

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni! PROGRAM 2015. július 21., kedd Közmédia sátor 12:00 Szinkronizálj velünk! Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére Cím HRSZ m 2 Bruttó ár Leírás Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben