Állománygyarapodás január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állománygyarapodás. 2015. január"

Átírás

1 Állománygyarapodás január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Czigány Balázs Önkormányzati Társulás, Mészáros T. László: Szeretettel vár Vasvár és a Vasi Hegyhát [Zalaegerszeg] : Foto Europa vk., Zágorhidi Czigány Balázs ovács Géza: Egy felfedezésre váró táj : Vasvár és a Szombathely : MG eresk. és Szolgáltató Hegyhát Bt., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Szerk. Ratkó Lujza Nyíregyháza : Jósa András Múz., 5. Magyarország helységnévtára, Szerk. és kiad. a Magyar irályi özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Hornyánszky Ny., [1944] február Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Gráfik Imre: A nyereg. 2. bőv. kiad. Budapest : Néprajzi Múz., /6 2. Benda Jenő: A béke kálváriaútján : egy újságíró naplója a párizsi békekonferenciáról. [Szerk. és sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv és Zelei Miklós] [Somorja] : Méry Ratio ; [Budapest] : isebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Somlay Gizella: És azután... : életem története a kitelepítés után Pomáz : ráter, Énekek Szent László király tiszteletére. [Szerk. ovács Andrea, Medgyesy S. Norbert] Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, Szilánkok Németh László levelezéséből. Vál. és jegyzeteket írta Németh Ágnes. [Szerk. Gál Mihály] Budapest : Éghajlat vk.,

2 6. Levélben értesítsen engem! ortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. [Szerk., [Budapest] : ossuth : OSZ, a leveleket vál. és sajtó alá rend. Deák Eszter, Zvara Edina] 7. Francia diplomáciai iratok a árpát-medence történetéről, Összeáll., szerk. Budapest : MTA BT Történettud. Int., Ádám Magda. Ford. Barabás József Magyar - francia kapcsolatok, Források. özread. ecskés D. Gusztáv Budapest : MTA BT Történettud. Int., Filep Tibor: A politikai rendőrség Hajdú-Biharban, Debrecen : Szerző, Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. V. : az erdélyi kérdés, ahogy a túlélők látják Marosvásárhely : Mentor., Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején, 1682 [Pécs] : ronosz, : az írott források és az ikonográfia tükrében 12. óka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában. 2. köt. [Budapest] : Timp, Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország : én cigány vagyok, én pedig nem vagyok Budapest : Osiris, Bánffi Dienes elárultatása : levelek, okiratok, korabeli vallomások. Vál., az előszót írta Marosvásárhely : Mentor., és a jegyz. kész. Sebestyén Mihály 15. A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Építőművészek Szövetségének Csütörtöki Budapest : Terc, iskola faluszemináriumán elhangzott beszélgetések válogatott gyűjteménye, Szerkesztő-beszélgetőtárs rizsán András 16. Deák László: Napló, [Sajtó alá rend. emsei István] Budapest : Nap., Ázsiai útinapló, Szerk. Zichy Mihály Budapest : Széphalom önyvműhely : OSZ, Amerikai útinapló, Szerk. Zichy Mihály Budapest : Széphalom önyvműhely : OSZ, A SH önyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. [Szerk. Nemes Budapest : SH vt., Erzsébet] 20. A SH önyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. [Szerk. Nemes Budapest : SH vt., Erzsébet] 21. Szathmári Pap ároly: Erdély képekben olozsvár : riterion, A Maros megyei magyarság történetéből : tanulmányok. 3. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt Marosvásárhely : Mentor.,

3 23. Domonkos László: Elsüllyedt földön : szerémi szerelem Budapest : Unicus, Péntek volt és 23 : kitelepítések között a Vas megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kiállítása. [Szerk. Nagy Mária, Saád József] Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, Babos Rezső: A helyreállított népi műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében [Budapest] : Milani ft., Marosvásárhely történetéből, 3. : tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt Marosvásárhely : Mentor., /3 27. Zentai Tünde: Szigetvidék [Pécs] : Pro Pannonia, eglevich ristóf: A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjoukorban, Szeged ; Szekszárd : Toefl Bt., Lekli Béla: Buda neve Budapest : Éghajlat vk., Szilágyi Zsolt: Homokváros : ecskemét történeti földrajzi látószögek metszetében ecskemét : ecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Pécs története, I. : az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerk. Vonyó József. Szerk. Pécs : Pécs Történeti Alapítvány : ronosz Visy Zsolt., Pécs története, I. : az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerk. Vonyó József. Szerk. Pécs : Pécs Történeti Alapítvány : ronosz Visy Zsolt., Balázs József bibliográfia. Összeáll. Babosi László Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi vt., Berkő Péter: Történetek és vallomások : egy szülész főorvos visszaemlékezései Miskolc : Gazdász-Elasztik ft., Dombrády Lóránd: A legfelsőbb hadúr és hadserege Budapest : airosz, Burány Béla: Hagyaték - első könyv [Budapest] : Nap., Burány Béla: Hagyaték - második és harmadik könyv [Budapest] : Nap., Pazonyi Elek Tibor: Pazonyi Elek Endre életútja. Naplója és levelei tükrében Mölndal (Svédország), Szemadám György: Családtörténet és önéletírás Budapest : Széphalom vműhely,

4 40. nem csak a magam terhét hordom... : Tormay Cécile és a Napkelet. [Szerk. ollarits Budapest : Orpheusz, risztina] 41. Fehér György: Darányi Ignác pályája, Budapest Gondolat, Így él bennem : Szomjas-Schiffert György, [Szerk. Tamás Ildikó] Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút., ármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században : Harsányi Nagy Jakab Budapest : L'Harmattan : Uránia élete Ismeretterjesztő Alapítvány, Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló Budapest : Luther., püspöki szolgálata ( ). 1. köt. 45. Antall József: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall [Piliscsaba] : Mati, József írásaiból születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeáll. apronczay ároly. Sajtó alá rend. Gazda István 46. Író a űzetésben : Mikes elemen. Szerk. Tüskés Gábor Budapest : Universitas, Egy reneszánsz mecénás főúr a századi Erdélyben : Barlabássy Lénárd erdélyi [Šamorín] : Méry Ratio, alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében 49. Rónay László: Mesterek és legendák Budapest : Hungarovox., Pomogáts Béla: A marosvécsi várban : az Erdélyi Helikon íróiról Budapest : Hungarovox., Melkovics Tamás: Felsőbüki Nagy Pál : élete, politikai pályafutása és közéleti Vasszilvágy : M. Nyugat vk., szerepvállalásának jelentősége 52. Szabó Gyula: Jakab Antal küzdelme a megmaradásért : ki lesz az utód? Budapest : Püski, Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették : Budapest : M. Napló, történelmi statisztikai áttekintés a magyar királyi csendőrség felső vezetőiről 54. omárom ismeretlen csillagai : omárom 1848-as történetének históriai félárnyékba omárom : Jókai Mór Városi vt., került szereplői : április 29-én a 20. omáromi napok alatt rendezett történész konferencia előadóinak tanulmányai. [Szerk. iss Vendel] 55. Vadas József: A székkirály : pályakép irály József belsőépítészről Budapest : Scolar, A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal 57. A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal Budapest : Magyar Országos Lvt. ; Győr, 2012 Budapest : Magyar Országos Lvt. ; Győr,

5 58. Rangos famíliák, jeles személyek a századi Dél-Dunántúlon. [Szerk. ult Pécs : MNL Baranya M. Lvt., 72516/6 László, Ódor Imre] 59. A Holokauszt Békés megyei történeteiből : a Magyar Nemzeti Levéltár. június Gyula : Békés M. Lvt., i, gyulai konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Erdész Ádám, ovács Tamás 60. Egy új együttműködés kezdete az évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M /1 Dominkovits Péter és atona Csaba Soproni Lvt. : Budapest : MTA BT Törttud. Int., 61. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 32. Szerk. Szendiné Orvos Erzsébet Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., / A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 32. Szerk. Szendiné Orvos Erzsébet Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., / Tóth risztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1749 Esztergom : MNL omárom-esztergom M / Lvt., 64. Puntigán József: Csontváry és Nógrád Salgótarján : Nógrád M. Lvt., / Tanulmányok Pest megye múltjából, 4. Főszerk. Tóth Judit. Szerk. iss Anita, Rőczei Lívia 66. Nagy Balázs Vince: Padányi Biró Márton veszprémi püspök 1757-ben készíttetett lélekösszeírása Veszprémről. Forráskiadvány 67. Az Esterházy család cseszneki ága : források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez, I. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka 68. Az Esterházy család cseszneki ága : források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez, I. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka 69. Vörös és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa : 1919 vidéken. Szerk. Nagy Szabolcs 70. emendy Géza: Harctéri emlékeim, : a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál 71. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 3., özread. Tóth Péter 72. A árpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és /1945 között. Összeáll. Miszjuk Mihajlo, utassy Ilona. Ford. Csatáry György. Szerk. Á. Varga László 73. A árpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és /1945 között. Összeáll. Miszjuk Mihajlo, utassy Ilona. Ford. Csatáry György. Szerk. Á. Varga László Budapest : MNL Pest Megyei Lvt, /15 Veszprém : Veszprém M. Lvt., /27 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /28 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /28 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /30 Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., /71 Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., /72 Budapest : BFL, 81524/I/2 Budapest : BFL, 81524/I/2

6 74. Urbs : magyar várostörténeti évkönyv. Főszerk. enyeres István Budapest : BFL, /7 75. Lukácsi Zoltán: Szószék és világossága magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás Győr : Győri Egyházm. Lvt., /18 korában. [Szerk. Nemesné Matus Zsanett] 76. Bank Barbara Gyarmati György Palasik Mária: Állami titok : internáló- és Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, kényszermunkatáborok Magyarországon, ibányászott lignitbűnök a Rákosi-korszak egy bányamérnök perének anatómiája. Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, Szerk. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó 78. Toronyi Zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. Ford. Rónay Eszter, Vince Judit Budapest : Magyar Zsidó Lvt., Tóth István: A peremvidék világbirodalma. Szerk. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós [Somorja] : Méry Ratio; [Budapest] : isebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Lengyel András: A mindennapok szemüvegkészítői : sajtótörténeti tanulmányok Budapest : Nap., Bibó István: A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, Isteni fabulák. Az I. és a II. Vatikáni mitográfus. Ford. ulcsár Péter. [Szerk. iss Budapest : Lucidus, István] 83. Speidl Zoltán: Végállomás : Madeira : királykérdés Magyarországon, Budapest : airosz, Borsi-álmán Béla: Nemzetstratégiák : politológiai és társadalom-lélektani esszék, [Šamorín] : Méry Ratio, tanulmányok a román-magyar (francia), a szlovák (cseh)-magyar, a francia-amerikai és a német-francia viszony történetéből. [Szerk. és sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós] 85. Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? azinczytól ossuthig, Budapest : Gondolat, Széphalomtól Turinig 86. Társadalmi riport, Szerk. olosi Tamás és Tóth István György Budapest : TÁRI, Sinkó atalin: Ideák, motívumok, kánonok : tanulmányok a századi képkultúra Budapest : MNG, köréből. Szerk. irály Erzsébet, Róka Enikő 88. Hermann Attila Szanyi Miklós: Csak előre, édes fiam... : a magyar Szent orona Debrecen : Méliusz özp., országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban 89. Marosi Ernő: A romanika Magyarországon Budapest : Corvina,

7 90. Raáb Renáta: Ausztria schleswigi politikája, Budapest : Gondolat, Németh György: A József Attila ör története : FIJA/JA, Budapest : József Attila ör : Prae.hu, [Szerk. Balogh Endre és Gaborják Ádám] 92. Dupka György: Hova tűnt a sok virág... : időutazás az Uralba magyar és német rabok Ungvár : MMI ; Budapest : Intermix, nyomában : történelmi szociográfia 93. A Seuso-kincs és Pannonia : magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsekről. Szerk. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Régészeti Visy Zsolt Tanszék : GeniaNet, Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása : magyar, román és cigány közösségek Csíkszereda : Pro-Print, történelemszemléletének összehasonlító elemzése 95. Borsi-álmán Béla: Megközelítések, II. : tanulmányok, esszék, beszélgetések Budapest : Lucidus, Lengyel Zsolt: Emigráció, szórvány, hungarológia : válogatott írások, Budapest : Ráció., Mák Ferenc: Vesztegzár : Jugoszlávia és utódállamai, Szerbia, Horvátország és Szlovénia magyarságának sorstörténetéből. [Szerk., sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós] 98. Nagy Imre: Öttorony : a pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. [Szerk. Erőss Zsolt] 99. Spengler, Oswald: Válságok árnyékában : filozófiai írások. [Ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó] [Somorja] : Méry Ratio : Pro Minoritate Alapítvány, Pécs : ronosz, Budapest : Noran Libro, Jánoska Antal Horváth Ferenc: Zsugaléria : képeslap és kártya a humor tükrében Budapest : Pont, iss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek : esszék, tanulmányok az Adriától a Baltitengerig Budapest : Nap., Dardot, Pierre Laval, Christian: A globálrezon : a neoliberalizmus múltja és jelene. Budapest : Egyettő., [Ford. Loppert Csaba] 103. Ágh István: idöntött fáink suttogása. Egymás mellett. Virágárok : életrajzi regény. 2. Budapest : Nap., kiad Önazonosság és tagoltságelemzések a kulturális megosztottságról : évkönyv, 2011 [Budapest] : Argumentum, [Szerk. Bárdi Nándor és Tóth Ágnes] 105. Takács Ádám: A fenomén és tárgya : fenomenológiai értelmezések és elemzések Budapest : L'Harmattan, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája, Szerk. és összeáll. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Int., É Gráberné Bősze lára Bulletin, 2012 : National Széchényi Library. [Szerk. Boka László] [Budapest] : OSZ, [2012] P

8 108. Mercurius, 2012 : Országos Széchényi önyvtár. [Szerk. Boka László] [Budapest] : OSZ, [2012] P március Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Agglomerációk, település együttesek. [Szerk. Hidas Zsuzsanna] Budapest : SH, Marosszék parasztvallomásai 1820-ból, 2/B. köt. Sajtó alá rend. Takács Péter Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 30927/2/B Barta János: Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja... : gazdálkodás és társadalom Debrecen : DE Tört. Int., Zemplén megyében a 18. század végén 4. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Debrecen : DE Tört. Int., Szerk. Papp lára, Püski Levente 5. Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút., Ágoston István György: Istentelen állam, harcoló egyház : Tiszáninnen Budapest : airosz, Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére. 1. köt. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák ornél 8. Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére. 2. köt. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák ornél 9. Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris : tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. [Szerk. Bárány Attila, Pósán László] 10. A francia história hazai nagykövete : ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Szerk. Bárány Attila, Györkös Attila, Pallai László 11. Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Orsolya és Forisek Péter 12. Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745, Ford. Imregh Monika. Szerk. Gudor und Botond Budapest ; Debrecen : s. n., Budapest : Debrecen : s. n., Debrecen : Printart-Press ft., Debrecen : DE Tört. Int., Debrecen : DE Tört. Int., Sepsiszentgyörgy : Háromszék Vármegye. : ovászna M. Műv. özp. ; Csíkszereda : Státus,

9 13. Rosch Gábor: Villák, bérházak, telepszerű lakóépületek, szállodák. 1. Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt és Galéria, ormány Gyula: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népesség-, település- és [Újfehértó] : Észak-eletmagyarországi agrárföldrajzi sajátosságai között Gyümölcs utatás-fejlesztési Alapítvány ; 15. ormány Gyula Pethő Ferenc: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztésének története 1945-ig [Nyíregyháza] : NYF, 2011 Újfehértó : Észak-eletmagyarországi Gyümölcs utatás-fejlesztési Alapítvány, Bessenyei almanach : a Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve, [Szerk. Nyíregyháza : Bessenyei Irodalmi Társaság, Csermely Tibor] Bessenyei almanach : a Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve,. [Szerk. Nyíregyháza : Bessenyei Irodalmi Társaság, Csermely Tibor] 19. Tiszaszentmárton. [Szerk. Sallai József] Tiszaszentmárton : Önkormányzat, Tiszaszentmárton. [Szerk. Sallai József] Tiszaszentmárton : Önkormányzat, Barcsay-Amant Zoltán: Eger vár és város régi ábrázolásai Eger : Szent János Ny., Zounuk, 27. : MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szerk. Fülöp Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M /27 Tamás Lvt., János István: Századok öröksége : tanulmányok és esszék Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat : ölcsey Társaság, /15 megye szellemi múltjából. Szerk. Csorba Sándor 24. Céhládától az adatbázisig : új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Szerk. Veszprém : Veszprém M. Lvt., /26 Márkusné Vörös Hajnalka 25. Padányi Bíró Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /31 Sajtó alá rend. Hermann István és Jakab Réka Padányi Bíró Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., / Sajtó alá rend. Hermann István és Jakab Réka Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete onferenciája : Nyíregyháza, Nyíregyháza : Görög atolikus Püspöki 82077/2 27. augusztus 27. [Szerk. Janka György] Lvt., Dominkovits Péter: Javadalmak, javadalmasok, patrónusok : adatok és szempontok Győr : Győri Egyházmegyei Lvt., Sopron szabad királyi város egyháztörténetének, várospolitikájának kutatásához, a 17. század első felében 29. Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1. köt., özread. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög 92800/II/4/1 Véghseő Tamás, atkó Márton Áron atolikus Hittudományi Főiskola, 30. Bethlen Gábor képmása. Szerk. Papp lára, Balogh Judit Debrecen : DE Tört. Int.,

10 31. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi arának története, II., Szerk. Debrecen : DE, Papp lára 32. Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek. [A szöveget gond. András Sándor] Budapest : ortárs, Czigány Magda: Szigetmagyarság londoni magyar sziget : a Szepsi Csombor ör Budapest : ortárs, rövid története 34. Orosz György: Isten igaz igéjében meg nem csalatkozunk : ruszisztikai és Budapest : Lucidus, germanisztikai tanulmányok a vallási néprajz köréből. [Szerk. iss István] 35. Műveltség és társadalmi szerepek : arisztokraták Magyarországon és Európában. Debrecen : DE Tört. Int., Szerk. Bárány Attila et al. 36. Small nations on the borderlines of great powers. Szerk. Attila Bárány, Satu Debrecen : Multiplex Media-Debrecen ft. : Matikainen DE Tört. Int., Waco : a félelem mítoszai : kormányok, összeesküvések konferencia, október Nyíregyháza : NyF Történettud. és , Nyíregyházi Főiskola : absztraktok. Összeáll. Szoboszlai György Filozófiai Int., Információ és társadalom : információtörténeti konferencia, november : Nyíregyháza : NYF Történettud. és Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézet. [Szerk. Reszler Gábor] Filozófia Int., A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II. Rákóczi Ferenctől Budapest : Lukács S. vk., 1942 napjainkig, Összeáll. Lukács József 40. Reménysugár : a felső kereskedelmi iskolák ifjúsági lapja Nyíregyháza, P 41. Történeti tanulmányok, 20. : a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Főszerk. Bárány Attila. [Szerk. Forisek Péter et al.] 42. Történeti tanulmányok, 21. : a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Szerk. Bárány Attila, Papp lára Debrecen : DE Tört. Int., 2012 Debrecen : DE Tört. Int., 2013 P P április Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. A magyar szent korona országainak halandósági táblázata az évi néplálási és az és évek népmozgalmi adatok alapján. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Athenaeum, /11

11 2. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : Athenaeum, /25 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 3. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : Athenaeum, /28 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 4. Fiume hajó- és áruforgalma az évben. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Pesti Ny., /29 5. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : SH, /33 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 6. Fiume hajó- és áruforgalma az évben. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Budapest : Pesti Ny., /34 Statisztikai Hivatal 7. A magyar szent korona országainak évi néplálása. 4. r. A népesség Budapest : Pesti önyvny., /56 foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai. Szerk. és kiad. özponti Statisztikai Hivatal 8. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : SH, /57 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 9. Torda vármegye jegyzőkönyvei. II., özzéteszi: Dáné Veronka olozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 31032/9/2 10. ozma Miklós: A visszacsatolt árpátalja : napló, Szerk. Brenzovics Ungvár : árpátaljai M. ult. Szövets., László 11. Zsidósors árpátalján : a deportálástól az internálásig : Magyar Holokauszt emlékév Budapest ; Ungvár : Intermix, árpátalján. A kárpátaljai zsidóság gettóba zárásának és deportálásának 70. évfordulója kapcsán tartott beregszászi emlékkonferencia anyagai (. április 24.). Szerk. Dupka György, Zubánics László 12. Örökségünk Nyírtelek, : az egészségügyi ellátás története. Szerk. Dankó Mihály Nyírtelek : Összefogás Nyírtelekért Egyesület, 13. Szabó Menyhért: Ópályi írott forrásai : helyismereti - helytörténeti Ópályi : Ópályiak Baráti öre Egyesület : irodalomgyűjtemény. [Szerk. Nagy Zoltán, Erdélyi Miklós] Ópályi özség Önkormányzata, 14.. Szabó Menyhért: Ópályi írott forrásai : helyismereti - helytörténeti Ópályi : Ópályiak Baráti öre Egyesület : irodalomgyűjtemény. [Szerk. Nagy Zoltán, Erdélyi Miklós] Ópályi özség Önkormányzata, 15. Erdélyi okmánytár. 4. köt., : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Budapest : MNL Orsz. Lvt. : MTA BT 70001/II/53 Erdély történetéhez : Jakó Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette Hegyi Géza és W. ovács András Történettud. Int., 16. Törvényes megszállás : szovjet csapatok Magyarországon között. Szerk. Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni 17. Törvényes" megszállásszovjet csapatok Magyarországon között. Szerk. és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár,

12 18. Mérlegen az ember : ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Budapest : MNL, Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről. [Szerk. Ólmosi Zoltán]. [A bev. tanulmányt írta,... összeáll.... ovács Tamás] 19. Baja thj. város évi története a polgármesteri jelentések tükrében. 1. köt. : ecskemét : MNL Bács-iskun M. Lvt., 72004/13 forrásközlés. Összeáll., szerk. emény János Baja thj. város évi története a polgármesteri jelentések tükrében. 2. köt. : ecskemét : MNL Bács-iskun M. Lvt., 72004/13 forrásközlés. Összeáll., szerk. emény János Jusztin Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1690 Salgótarján : MNL Nógrád M. Lvt., 77001/ [Szerk. és a szöveget gond. Hausel Sándor] 22. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 78502/ Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 24. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 25. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 26. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 27. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 28. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 29. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 30. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 31. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 32. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 78502/ / / / / / / / /

13 33. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 34. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 35. Zounuk, 29. : Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve. Szerk. biz. Csönge Attila, Czégény Istvánné, Pozsgai Erika. [A kötet szerzői Bagi Gábor et al.] Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., / Magyarország levéltárai,. [Szerk. Hermann István] Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 38. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 39. Erdész Ádám: A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 40. Lengyel Eszter: Győr Megyei Jogú Város Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 41. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. [Összeáll. Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Németh Ildikó] 42. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. [Írta Áldozó Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, István et al.] 43. Gyenesei József: A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-iskun Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 44. ult László Ódor Imre: A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 45. G. Jakó Mariann apusi risztián Oláh Tamás: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 46. Biernacki arol Varsányi Attila Rotár risztina: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Csongrád Megyei Levéltára 47. Czetz Balázs Gulyás Anita: A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 48. Szendiné Orvos Erzsébet ovács Ilona Szikla Gergő: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 49. ovács Melinda: A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete,

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT Pécs, 2014. június 15-18. 1 2013/2014. TANÉVI LEÁNYOK Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Bács-Kiskun Kecskeméti Művészeti

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben