Állománygyarapodás január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állománygyarapodás. 2015. január"

Átírás

1 Állománygyarapodás január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Czigány Balázs Önkormányzati Társulás, Mészáros T. László: Szeretettel vár Vasvár és a Vasi Hegyhát [Zalaegerszeg] : Foto Europa vk., Zágorhidi Czigány Balázs ovács Géza: Egy felfedezésre váró táj : Vasvár és a Szombathely : MG eresk. és Szolgáltató Hegyhát Bt., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Szerk. Ratkó Lujza Nyíregyháza : Jósa András Múz., 5. Magyarország helységnévtára, Szerk. és kiad. a Magyar irályi özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Hornyánszky Ny., [1944] február Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Gráfik Imre: A nyereg. 2. bőv. kiad. Budapest : Néprajzi Múz., /6 2. Benda Jenő: A béke kálváriaútján : egy újságíró naplója a párizsi békekonferenciáról. [Szerk. és sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv és Zelei Miklós] [Somorja] : Méry Ratio ; [Budapest] : isebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Somlay Gizella: És azután... : életem története a kitelepítés után Pomáz : ráter, Énekek Szent László király tiszteletére. [Szerk. ovács Andrea, Medgyesy S. Norbert] Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, Szilánkok Németh László levelezéséből. Vál. és jegyzeteket írta Németh Ágnes. [Szerk. Gál Mihály] Budapest : Éghajlat vk.,

2 6. Levélben értesítsen engem! ortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. [Szerk., [Budapest] : ossuth : OSZ, a leveleket vál. és sajtó alá rend. Deák Eszter, Zvara Edina] 7. Francia diplomáciai iratok a árpát-medence történetéről, Összeáll., szerk. Budapest : MTA BT Történettud. Int., Ádám Magda. Ford. Barabás József Magyar - francia kapcsolatok, Források. özread. ecskés D. Gusztáv Budapest : MTA BT Történettud. Int., Filep Tibor: A politikai rendőrség Hajdú-Biharban, Debrecen : Szerző, Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. V. : az erdélyi kérdés, ahogy a túlélők látják Marosvásárhely : Mentor., Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején, 1682 [Pécs] : ronosz, : az írott források és az ikonográfia tükrében 12. óka Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában. 2. köt. [Budapest] : Timp, Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország : én cigány vagyok, én pedig nem vagyok Budapest : Osiris, Bánffi Dienes elárultatása : levelek, okiratok, korabeli vallomások. Vál., az előszót írta Marosvásárhely : Mentor., és a jegyz. kész. Sebestyén Mihály 15. A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Építőművészek Szövetségének Csütörtöki Budapest : Terc, iskola faluszemináriumán elhangzott beszélgetések válogatott gyűjteménye, Szerkesztő-beszélgetőtárs rizsán András 16. Deák László: Napló, [Sajtó alá rend. emsei István] Budapest : Nap., Ázsiai útinapló, Szerk. Zichy Mihály Budapest : Széphalom önyvműhely : OSZ, Amerikai útinapló, Szerk. Zichy Mihály Budapest : Széphalom önyvműhely : OSZ, A SH önyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. [Szerk. Nemes Budapest : SH vt., Erzsébet] 20. A SH önyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei. [Szerk. Nemes Budapest : SH vt., Erzsébet] 21. Szathmári Pap ároly: Erdély képekben olozsvár : riterion, A Maros megyei magyarság történetéből : tanulmányok. 3. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt Marosvásárhely : Mentor.,

3 23. Domonkos László: Elsüllyedt földön : szerémi szerelem Budapest : Unicus, Péntek volt és 23 : kitelepítések között a Vas megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kiállítása. [Szerk. Nagy Mária, Saád József] Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, Babos Rezső: A helyreállított népi műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében [Budapest] : Milani ft., Marosvásárhely történetéből, 3. : tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt Marosvásárhely : Mentor., /3 27. Zentai Tünde: Szigetvidék [Pécs] : Pro Pannonia, eglevich ristóf: A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjoukorban, Szeged ; Szekszárd : Toefl Bt., Lekli Béla: Buda neve Budapest : Éghajlat vk., Szilágyi Zsolt: Homokváros : ecskemét történeti földrajzi látószögek metszetében ecskemét : ecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Pécs története, I. : az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerk. Vonyó József. Szerk. Pécs : Pécs Történeti Alapítvány : ronosz Visy Zsolt., Pécs története, I. : az őskortól a püspökség alapításáig. Főszerk. Vonyó József. Szerk. Pécs : Pécs Történeti Alapítvány : ronosz Visy Zsolt., Balázs József bibliográfia. Összeáll. Babosi László Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi vt., Berkő Péter: Történetek és vallomások : egy szülész főorvos visszaemlékezései Miskolc : Gazdász-Elasztik ft., Dombrády Lóránd: A legfelsőbb hadúr és hadserege Budapest : airosz, Burány Béla: Hagyaték - első könyv [Budapest] : Nap., Burány Béla: Hagyaték - második és harmadik könyv [Budapest] : Nap., Pazonyi Elek Tibor: Pazonyi Elek Endre életútja. Naplója és levelei tükrében Mölndal (Svédország), Szemadám György: Családtörténet és önéletírás Budapest : Széphalom vműhely,

4 40. nem csak a magam terhét hordom... : Tormay Cécile és a Napkelet. [Szerk. ollarits Budapest : Orpheusz, risztina] 41. Fehér György: Darányi Ignác pályája, Budapest Gondolat, Így él bennem : Szomjas-Schiffert György, [Szerk. Tamás Ildikó] Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút., ármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században : Harsányi Nagy Jakab Budapest : L'Harmattan : Uránia élete Ismeretterjesztő Alapítvány, Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló Budapest : Luther., püspöki szolgálata ( ). 1. köt. 45. Antall József: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall [Piliscsaba] : Mati, József írásaiból születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeáll. apronczay ároly. Sajtó alá rend. Gazda István 46. Író a űzetésben : Mikes elemen. Szerk. Tüskés Gábor Budapest : Universitas, Egy reneszánsz mecénás főúr a századi Erdélyben : Barlabássy Lénárd erdélyi [Šamorín] : Méry Ratio, alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében 49. Rónay László: Mesterek és legendák Budapest : Hungarovox., Pomogáts Béla: A marosvécsi várban : az Erdélyi Helikon íróiról Budapest : Hungarovox., Melkovics Tamás: Felsőbüki Nagy Pál : élete, politikai pályafutása és közéleti Vasszilvágy : M. Nyugat vk., szerepvállalásának jelentősége 52. Szabó Gyula: Jakab Antal küzdelme a megmaradásért : ki lesz az utód? Budapest : Püski, Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették : Budapest : M. Napló, történelmi statisztikai áttekintés a magyar királyi csendőrség felső vezetőiről 54. omárom ismeretlen csillagai : omárom 1848-as történetének históriai félárnyékba omárom : Jókai Mór Városi vt., került szereplői : április 29-én a 20. omáromi napok alatt rendezett történész konferencia előadóinak tanulmányai. [Szerk. iss Vendel] 55. Vadas József: A székkirály : pályakép irály József belsőépítészről Budapest : Scolar, A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal 57. A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal Budapest : Magyar Országos Lvt. ; Győr, 2012 Budapest : Magyar Országos Lvt. ; Győr,

5 58. Rangos famíliák, jeles személyek a századi Dél-Dunántúlon. [Szerk. ult Pécs : MNL Baranya M. Lvt., 72516/6 László, Ódor Imre] 59. A Holokauszt Békés megyei történeteiből : a Magyar Nemzeti Levéltár. június Gyula : Békés M. Lvt., i, gyulai konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Erdész Ádám, ovács Tamás 60. Egy új együttműködés kezdete az évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M /1 Dominkovits Péter és atona Csaba Soproni Lvt. : Budapest : MTA BT Törttud. Int., 61. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 32. Szerk. Szendiné Orvos Erzsébet Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., / A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 32. Szerk. Szendiné Orvos Erzsébet Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., / Tóth risztina: Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1749 Esztergom : MNL omárom-esztergom M / Lvt., 64. Puntigán József: Csontváry és Nógrád Salgótarján : Nógrád M. Lvt., / Tanulmányok Pest megye múltjából, 4. Főszerk. Tóth Judit. Szerk. iss Anita, Rőczei Lívia 66. Nagy Balázs Vince: Padányi Biró Márton veszprémi püspök 1757-ben készíttetett lélekösszeírása Veszprémről. Forráskiadvány 67. Az Esterházy család cseszneki ága : források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez, I. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka 68. Az Esterházy család cseszneki ága : források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez, I. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka 69. Vörös és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa : 1919 vidéken. Szerk. Nagy Szabolcs 70. emendy Géza: Harctéri emlékeim, : a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál 71. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 3., özread. Tóth Péter 72. A árpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és /1945 között. Összeáll. Miszjuk Mihajlo, utassy Ilona. Ford. Csatáry György. Szerk. Á. Varga László 73. A árpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és /1945 között. Összeáll. Miszjuk Mihajlo, utassy Ilona. Ford. Csatáry György. Szerk. Á. Varga László Budapest : MNL Pest Megyei Lvt, /15 Veszprém : Veszprém M. Lvt., /27 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /28 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /28 Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /30 Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., /71 Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., /72 Budapest : BFL, 81524/I/2 Budapest : BFL, 81524/I/2

6 74. Urbs : magyar várostörténeti évkönyv. Főszerk. enyeres István Budapest : BFL, /7 75. Lukácsi Zoltán: Szószék és világossága magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás Győr : Győri Egyházm. Lvt., /18 korában. [Szerk. Nemesné Matus Zsanett] 76. Bank Barbara Gyarmati György Palasik Mária: Állami titok : internáló- és Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, kényszermunkatáborok Magyarországon, ibányászott lignitbűnök a Rákosi-korszak egy bányamérnök perének anatómiája. Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, Szerk. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó 78. Toronyi Zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. Ford. Rónay Eszter, Vince Judit Budapest : Magyar Zsidó Lvt., Tóth István: A peremvidék világbirodalma. Szerk. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós [Somorja] : Méry Ratio; [Budapest] : isebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Lengyel András: A mindennapok szemüvegkészítői : sajtótörténeti tanulmányok Budapest : Nap., Bibó István: A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, Isteni fabulák. Az I. és a II. Vatikáni mitográfus. Ford. ulcsár Péter. [Szerk. iss Budapest : Lucidus, István] 83. Speidl Zoltán: Végállomás : Madeira : királykérdés Magyarországon, Budapest : airosz, Borsi-álmán Béla: Nemzetstratégiák : politológiai és társadalom-lélektani esszék, [Šamorín] : Méry Ratio, tanulmányok a román-magyar (francia), a szlovák (cseh)-magyar, a francia-amerikai és a német-francia viszony történetéből. [Szerk. és sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós] 85. Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? azinczytól ossuthig, Budapest : Gondolat, Széphalomtól Turinig 86. Társadalmi riport, Szerk. olosi Tamás és Tóth István György Budapest : TÁRI, Sinkó atalin: Ideák, motívumok, kánonok : tanulmányok a századi képkultúra Budapest : MNG, köréből. Szerk. irály Erzsébet, Róka Enikő 88. Hermann Attila Szanyi Miklós: Csak előre, édes fiam... : a magyar Szent orona Debrecen : Méliusz özp., országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban 89. Marosi Ernő: A romanika Magyarországon Budapest : Corvina,

7 90. Raáb Renáta: Ausztria schleswigi politikája, Budapest : Gondolat, Németh György: A József Attila ör története : FIJA/JA, Budapest : József Attila ör : Prae.hu, [Szerk. Balogh Endre és Gaborják Ádám] 92. Dupka György: Hova tűnt a sok virág... : időutazás az Uralba magyar és német rabok Ungvár : MMI ; Budapest : Intermix, nyomában : történelmi szociográfia 93. A Seuso-kincs és Pannonia : magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsekről. Szerk. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Régészeti Visy Zsolt Tanszék : GeniaNet, Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása : magyar, román és cigány közösségek Csíkszereda : Pro-Print, történelemszemléletének összehasonlító elemzése 95. Borsi-álmán Béla: Megközelítések, II. : tanulmányok, esszék, beszélgetések Budapest : Lucidus, Lengyel Zsolt: Emigráció, szórvány, hungarológia : válogatott írások, Budapest : Ráció., Mák Ferenc: Vesztegzár : Jugoszlávia és utódállamai, Szerbia, Horvátország és Szlovénia magyarságának sorstörténetéből. [Szerk., sajtó alá rend. Filep Tamás Gusztáv, Zelei Miklós] 98. Nagy Imre: Öttorony : a pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. [Szerk. Erőss Zsolt] 99. Spengler, Oswald: Válságok árnyékában : filozófiai írások. [Ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó] [Somorja] : Méry Ratio : Pro Minoritate Alapítvány, Pécs : ronosz, Budapest : Noran Libro, Jánoska Antal Horváth Ferenc: Zsugaléria : képeslap és kártya a humor tükrében Budapest : Pont, iss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek : esszék, tanulmányok az Adriától a Baltitengerig Budapest : Nap., Dardot, Pierre Laval, Christian: A globálrezon : a neoliberalizmus múltja és jelene. Budapest : Egyettő., [Ford. Loppert Csaba] 103. Ágh István: idöntött fáink suttogása. Egymás mellett. Virágárok : életrajzi regény. 2. Budapest : Nap., kiad Önazonosság és tagoltságelemzések a kulturális megosztottságról : évkönyv, 2011 [Budapest] : Argumentum, [Szerk. Bárdi Nándor és Tóth Ágnes] 105. Takács Ádám: A fenomén és tárgya : fenomenológiai értelmezések és elemzések Budapest : L'Harmattan, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája, Szerk. és összeáll. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Int., É Gráberné Bősze lára Bulletin, 2012 : National Széchényi Library. [Szerk. Boka László] [Budapest] : OSZ, [2012] P

8 108. Mercurius, 2012 : Országos Széchényi önyvtár. [Szerk. Boka László] [Budapest] : OSZ, [2012] P március Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Agglomerációk, település együttesek. [Szerk. Hidas Zsuzsanna] Budapest : SH, Marosszék parasztvallomásai 1820-ból, 2/B. köt. Sajtó alá rend. Takács Péter Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 30927/2/B Barta János: Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja... : gazdálkodás és társadalom Debrecen : DE Tört. Int., Zemplén megyében a 18. század végén 4. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Debrecen : DE Tört. Int., Szerk. Papp lára, Püski Levente 5. Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút., Ágoston István György: Istentelen állam, harcoló egyház : Tiszáninnen Budapest : airosz, Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére. 1. köt. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák ornél 8. Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére. 2. köt. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák ornél 9. Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris : tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. [Szerk. Bárány Attila, Pósán László] 10. A francia história hazai nagykövete : ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Szerk. Bárány Attila, Györkös Attila, Pallai László 11. Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Orsolya és Forisek Péter 12. Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745, Ford. Imregh Monika. Szerk. Gudor und Botond Budapest ; Debrecen : s. n., Budapest : Debrecen : s. n., Debrecen : Printart-Press ft., Debrecen : DE Tört. Int., Debrecen : DE Tört. Int., Sepsiszentgyörgy : Háromszék Vármegye. : ovászna M. Műv. özp. ; Csíkszereda : Státus,

9 13. Rosch Gábor: Villák, bérházak, telepszerű lakóépületek, szállodák. 1. Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt és Galéria, ormány Gyula: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népesség-, település- és [Újfehértó] : Észak-eletmagyarországi agrárföldrajzi sajátosságai között Gyümölcs utatás-fejlesztési Alapítvány ; 15. ormány Gyula Pethő Ferenc: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztésének története 1945-ig [Nyíregyháza] : NYF, 2011 Újfehértó : Észak-eletmagyarországi Gyümölcs utatás-fejlesztési Alapítvány, Bessenyei almanach : a Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve, [Szerk. Nyíregyháza : Bessenyei Irodalmi Társaság, Csermely Tibor] Bessenyei almanach : a Bessenyei Irodalmi Társaság évkönyve,. [Szerk. Nyíregyháza : Bessenyei Irodalmi Társaság, Csermely Tibor] 19. Tiszaszentmárton. [Szerk. Sallai József] Tiszaszentmárton : Önkormányzat, Tiszaszentmárton. [Szerk. Sallai József] Tiszaszentmárton : Önkormányzat, Barcsay-Amant Zoltán: Eger vár és város régi ábrázolásai Eger : Szent János Ny., Zounuk, 27. : MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szerk. Fülöp Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M /27 Tamás Lvt., János István: Századok öröksége : tanulmányok és esszék Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat : ölcsey Társaság, /15 megye szellemi múltjából. Szerk. Csorba Sándor 24. Céhládától az adatbázisig : új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Szerk. Veszprém : Veszprém M. Lvt., /26 Márkusné Vörös Hajnalka 25. Padányi Bíró Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., /31 Sajtó alá rend. Hermann István és Jakab Réka Padányi Bíró Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., / Sajtó alá rend. Hermann István és Jakab Réka Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete onferenciája : Nyíregyháza, Nyíregyháza : Görög atolikus Püspöki 82077/2 27. augusztus 27. [Szerk. Janka György] Lvt., Dominkovits Péter: Javadalmak, javadalmasok, patrónusok : adatok és szempontok Győr : Győri Egyházmegyei Lvt., Sopron szabad királyi város egyháztörténetének, várospolitikájának kutatásához, a 17. század első felében 29. Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1. köt., özread. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög 92800/II/4/1 Véghseő Tamás, atkó Márton Áron atolikus Hittudományi Főiskola, 30. Bethlen Gábor képmása. Szerk. Papp lára, Balogh Judit Debrecen : DE Tört. Int.,

10 31. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi arának története, II., Szerk. Debrecen : DE, Papp lára 32. Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek. [A szöveget gond. András Sándor] Budapest : ortárs, Czigány Magda: Szigetmagyarság londoni magyar sziget : a Szepsi Csombor ör Budapest : ortárs, rövid története 34. Orosz György: Isten igaz igéjében meg nem csalatkozunk : ruszisztikai és Budapest : Lucidus, germanisztikai tanulmányok a vallási néprajz köréből. [Szerk. iss István] 35. Műveltség és társadalmi szerepek : arisztokraták Magyarországon és Európában. Debrecen : DE Tört. Int., Szerk. Bárány Attila et al. 36. Small nations on the borderlines of great powers. Szerk. Attila Bárány, Satu Debrecen : Multiplex Media-Debrecen ft. : Matikainen DE Tört. Int., Waco : a félelem mítoszai : kormányok, összeesküvések konferencia, október Nyíregyháza : NyF Történettud. és , Nyíregyházi Főiskola : absztraktok. Összeáll. Szoboszlai György Filozófiai Int., Információ és társadalom : információtörténeti konferencia, november : Nyíregyháza : NYF Történettud. és Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézet. [Szerk. Reszler Gábor] Filozófia Int., A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II. Rákóczi Ferenctől Budapest : Lukács S. vk., 1942 napjainkig, Összeáll. Lukács József 40. Reménysugár : a felső kereskedelmi iskolák ifjúsági lapja Nyíregyháza, P 41. Történeti tanulmányok, 20. : a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Főszerk. Bárány Attila. [Szerk. Forisek Péter et al.] 42. Történeti tanulmányok, 21. : a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Szerk. Bárány Attila, Papp lára Debrecen : DE Tört. Int., 2012 Debrecen : DE Tört. Int., 2013 P P április Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. A magyar szent korona országainak halandósági táblázata az évi néplálási és az és évek népmozgalmi adatok alapján. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Athenaeum, /11

11 2. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : Athenaeum, /25 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 3. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : Athenaeum, /28 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 4. Fiume hajó- és áruforgalma az évben. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal Budapest : Pesti Ny., /29 5. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : SH, /33 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 6. Fiume hajó- és áruforgalma az évben. Szerk., kiad. Magyar ir. özponti Budapest : Pesti Ny., /34 Statisztikai Hivatal 7. A magyar szent korona országainak évi néplálása. 4. r. A népesség Budapest : Pesti önyvny., /56 foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai. Szerk. és kiad. özponti Statisztikai Hivatal 8. A magyar szent korona országainak évi külkereskedelmi forgalma. Szerk., kiad. Budapest : SH, /57 Magyar ir. özponti Statisztikai Hivatal 9. Torda vármegye jegyzőkönyvei. II., özzéteszi: Dáné Veronka olozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 31032/9/2 10. ozma Miklós: A visszacsatolt árpátalja : napló, Szerk. Brenzovics Ungvár : árpátaljai M. ult. Szövets., László 11. Zsidósors árpátalján : a deportálástól az internálásig : Magyar Holokauszt emlékév Budapest ; Ungvár : Intermix, árpátalján. A kárpátaljai zsidóság gettóba zárásának és deportálásának 70. évfordulója kapcsán tartott beregszászi emlékkonferencia anyagai (. április 24.). Szerk. Dupka György, Zubánics László 12. Örökségünk Nyírtelek, : az egészségügyi ellátás története. Szerk. Dankó Mihály Nyírtelek : Összefogás Nyírtelekért Egyesület, 13. Szabó Menyhért: Ópályi írott forrásai : helyismereti - helytörténeti Ópályi : Ópályiak Baráti öre Egyesület : irodalomgyűjtemény. [Szerk. Nagy Zoltán, Erdélyi Miklós] Ópályi özség Önkormányzata, 14.. Szabó Menyhért: Ópályi írott forrásai : helyismereti - helytörténeti Ópályi : Ópályiak Baráti öre Egyesület : irodalomgyűjtemény. [Szerk. Nagy Zoltán, Erdélyi Miklós] Ópályi özség Önkormányzata, 15. Erdélyi okmánytár. 4. köt., : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Budapest : MNL Orsz. Lvt. : MTA BT 70001/II/53 Erdély történetéhez : Jakó Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette Hegyi Géza és W. ovács András Történettud. Int., 16. Törvényes megszállás : szovjet csapatok Magyarországon között. Szerk. Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni 17. Törvényes" megszállásszovjet csapatok Magyarországon között. Szerk. és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár,

12 18. Mérlegen az ember : ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Budapest : MNL, Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről. [Szerk. Ólmosi Zoltán]. [A bev. tanulmányt írta,... összeáll.... ovács Tamás] 19. Baja thj. város évi története a polgármesteri jelentések tükrében. 1. köt. : ecskemét : MNL Bács-iskun M. Lvt., 72004/13 forrásközlés. Összeáll., szerk. emény János Baja thj. város évi története a polgármesteri jelentések tükrében. 2. köt. : ecskemét : MNL Bács-iskun M. Lvt., 72004/13 forrásközlés. Összeáll., szerk. emény János Jusztin Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1690 Salgótarján : MNL Nógrád M. Lvt., 77001/ [Szerk. és a szöveget gond. Hausel Sándor] 22. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 78502/ Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 24. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 25. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] 26. Nem szabad őket lenézni : a cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. [Szerk. ujbusné Mecsei Éva]. [Vál., jegyz. ellát és a bev. írta Nagy Pál] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 27. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 28. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 29. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 30. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 31. iss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. [Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota] Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg 32. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 78502/ / / / / / / / /

13 33. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 34. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 35. Zounuk, 29. : Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve. Szerk. biz. Csönge Attila, Czégény Istvánné, Pozsgai Erika. [A kötet szerzői Bagi Gábor et al.] Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., / Magyarország levéltárai,. [Szerk. Hermann István] Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 38. ujbusné Mecsei Éva: A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Levéltára 39. Erdész Ádám: A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 40. Lengyel Eszter: Győr Megyei Jogú Város Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 41. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. [Összeáll. Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Németh Ildikó] 42. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. [Írta Áldozó Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, István et al.] 43. Gyenesei József: A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-iskun Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 44. ult László Ódor Imre: A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 45. G. Jakó Mariann apusi risztián Oláh Tamás: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 46. Biernacki arol Varsányi Attila Rotár risztina: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Csongrád Megyei Levéltára 47. Czetz Balázs Gulyás Anita: A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, 48. Szendiné Orvos Erzsébet ovács Ilona Szikla Gergő: A Magyar Nemzeti Levéltár Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 49. ovács Melinda: A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára Budapest : Magyar Levéltárosok Egyesülete,

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona. Országos hatáskörű módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona. Országos hatáskörű módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Rácsok Balázs Orosz Bernadett 3524 Miskolc, Leszih Andor u.4. 46/433-782 modszertan@segelyszervezet.hu

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára.

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára. Meghívó Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, valamint a Gazdaságetika.hu Szerkesztősége meghívja Önt Nemzetpolitika és magyarságtudomány című nemzetközi

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona Módszertani Székhely cím telefonszám e-mail munkatárs 3524 Miskolc, Leszih Andor u.4.

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona Módszertani Székhely cím telefonszám e-mail munkatárs 3524 Miskolc, Leszih Andor u.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Budapest Főváros Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Baranya Megyei Gyermekvédelmi Nevelőszülői Hálózata Országos hatáskörű módszertani családok

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs) Ez a dokumentum a megyék nevének ABC sorrendjében közli a fegyvertartás pszichológiai alkalmassági vizsgálatának helyszíneként kijelölt pszichológiai szaklaboratóriumokat. vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Részletesebben

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97.

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97. Sorszám Megye megnevezése Versenyző neve Évfolyam Elért pontszám 1 Bács-Kiskun megye Pótári Cintia 8 78 2 Baranya megye Kőhegyi Virág 7 82 3 Békés megye Kari Zsófia 8. 87 4 Borsodí-Abaúj- Zemplén megye

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2013. január

Állománygyarapodás. 2013. január Állománygyarapodás. január 1. Magyarország társadalmi atlasza. [Kiad. a] KSH Budapest : KSH, 2012 10235 2. A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010. [Kiad. a] KSH Budapest : KSH, 2012 10236 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben