Beszámoló. 2010/11-es tanévben végzett. oktató-nevelő munkáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. 2010/11-es tanévben végzett. oktató-nevelő munkáról"

Átírás

1 Gr Gróf Széchenyi István Általános Iskola Jászkarajenő Fő út Tel: 53/ Beszámoló 2010/11-es tanévben végzett oktató-nevelő munkáról Jászkarajenő, 2011.június 27. Készítette: Antalné Petrovics Erika igazgató 1

2 I. HELYZETELEMZÉS 1. Tárgyi feltételek javulása Az alábbi beszerzésekkel bővült az iskolánk infrastruktúrája a 2010/11-es tanévben 1 db MP3-CD lejátszó DVD lejátszó Interaktív tábla projektor Irodai számítógép Iroda-nevelői ajtócsere Interaktív terem kialakítása (riasztó) Táncterem kialakítása Új fénymásoló Pályázati eredmények : Esélyegyenlőségi pályázaton elnyert összeg: Ft Felhasználása továbbképzések, más iskolákban hospitálások útiköltsége, tanszerek, sportfelszerelés szakértői díj, mozilátogatás, színházlátogatás, tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások (Terror Háza,Nemzeti Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum ) néptánc oktatás, sport támogatások (labd.,tollaslabda), fejlesztő játékok beszerzése, középiskolai előkészítők óradíja,bútorbeszerzés,függönyök Pedagógus illetménykiegészítés: Ft Informatika pályázat összege Ft Felhasználása :interaktív tábla, projektor, számítógép, irodai szoftver TÁMOP-drámapedagógiai nevelés (főpályázó a budapesti Marczibányi Téri Művelődési Központ, iskolánk konzorciumi tag ) 2*40 fő budapesti kirándulás, intézménylátogatás, ősszel és tavasszal színházi nevelési drámapedagógiai foglalkozások helyben, honfoglalás játszóház (további bevétel: Ft bérleti díjat fizettek a művelődési ház használatáért ) Teljesítmény-motivációs pályázat összege: Ft Felhasználása: az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetése érdekében többletfeladatot vállaló pedagógusok támogatása 2

3 Elbírálásra váró pályázatok Beilleszkedési,magatartási,tanulási zavarral küzdő tanulók ellátásának támogatása Határtalanul Kárpátaljai kirándulás 2012-ben 2. Személyi feltételek : Pedagógusok Teljes munkaidőben: 20 Részmunkaidőben: 2 Óraadó: 1 Nem pedagógusok 1 fő iskolatitkár 1 fő hivatalsegéd (+ 3 fő 4órában) 1 fő fűtő-karbantartó (nyugdíjazás szerződés június 30-ig) 1 gyógypedagógiai (felsőfokú szakképzés) 1 pedagógiai asszisztens (óvodapedagógus) o GYES-en van Nagyné Fekete Andrea, GYES utáni szabadságát tölti Varga Péterné (szabadsága után jogviszonya megszűnik, helyére nem kívánok felvenni senkit). o Tanév során nyugdíjba vonult: Fazekas János és Fazekas Ferencné o Az elmúlt 4 évben az alkalmazottak száma 6 fővel csökkent. Jelenleg csak 1 közalkalmazotti jogviszonyban lévő hivatalsegédünk van (Herédi Kálmánné), amely betegség és szabadság esetén komoly nehézséget okoz. o Június 30-tól nincs fűtő és karbantartó alkalmazottunk. Mindkét esetben a közoktatási törvényben előírtak nem teljesülnek. 3

4 Tanulói létszám adatok: Tanuló létszám: 220 Napközis tanulók száma 47 Étkező tanulók száma : 123 Hátrányos helyzetű tanulók : 137 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók : 84 Továbbtanulók száma: gimnázium 5 szakközépiskola 7 szakiskola 12 speciális szakiskola 5 Első osztályba beíratottak száma 20 fő, a nem Jászkarajenőre beíratott nagycsoportosok száma 2 fő, ebből 1 Kőröstetétlenre, 1 Szolnokra iratkozott be. 3. A tanév szervezeti rendje: 1., 5., 7., 8. évfolyamon -2 osztály, a 2., 3., 4., 6., évfolyamon -1 osztály működött SNI tagozaton 3 összevont csoport Napközis ellátási helyen -2 csoport volt. o Egyéb csoportok: középiskolai előkészítők (magyar, matematika, angol tantárgyakból) szakkörök (angol, tehetséggondozó, matematika, természetismeret, énekkar) fejlesztő csoportok (szakértői vizsgálati eredmények alapján) korrepetálási csoportok tömegsport ECDL számítógépes vizsgafelkészítés A csoportok kihasználtsága igen magas volt ebben a tanévben is. 4

5 II A MUNKATERVEBEN VÁLLALT FELADATAINK TELJESÍTÉSE 1. Oktató munkánk eredményessége Tanulmányi eredmények alsó tagozat ( % ) Tanulmányi átlagok felső tagozaton : Társadalomtudományi tantárgyak: 3,14 Természettudományi tárgyak : 3,13 Készségtárgyak : 4,33: Iskolai átlag : 3,53 Országos kompetencia-mérés eredményei (2010.május 26-i mérés ) Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. Szövegértés 8. saját községi országos

6 Tanulmányi versenyek Helyi versenyek :alsós, angol, vers és prózamondó, komplex természetismeret Térségi versenyek:dánszentmiklós,tiszajenő, Albertirsa, Nyársapát,Cegléd,Szolnok Megyei és országos szervezésű versenyek : Mogyoród,Salgótarján,Marcali,Budapest Levelezős versenyek Körzeti verseny mezei futás (szervezés) Sport versenyek: labdarúgás,kézilabda,mezei futás,tollaslabda EREDMÉNYEK ( mellékelve a táblázat ) Ezúton is megköszönöm az önkormányzatnak és a Jászkarajenői Mezőgazdasági Zrt-nek a gyerekek utaztatásához nyújtott nagy segítséget. 2. Minőségirányítási rendszer működtetése (részletes jelentés mellékelve) 3 pedagógus teljesítményének teljes körű értékelése Teljesítményük : 89 %, 92 % és 95 % - minősítésük kiválóan alkalmas ( % kiválóan alkalmas ) 2 fő hivatalsegéd teljesítményének értékelése Teljesítményük: 74 % - minősítésük alkalmas (60-79 % alkalmas ) belső mérési rendszer működtetése (tanulók teljesítményének mérése félévkor és év végén ) partneri elégedettség mérése (tanulók, szülők, alkalmazottak véleményének összegyűjtése) A képviselők számára kiküldött kérdőíveket az előző testületből 5-en, a jelenlegiből 3-an juttatták vissza, köszönöm az észrevételeket, javaslatokat. Eredmények összesítése és összevetése az előző mérés eredményeivel (2 évente kell mérni a partnereink elégedettségét. Maximum 2008/ /2011. elérhető pont Dolgozói elégedettség 90 69,26 72,10 Partneri elégedettség ,41 160,2 Társadalmi kihatás Oktatási-nevelési eredmények Összesen 500 pont 398,67 391,3 6

7 3. Képesség kibontakoztató integrációs pedagógiai rendszer működtetése Iskolánk 5.éve pályázik rendszeresen ennek a rendszernek a működtetésére és minden évben jelentős összegű támogatást kapunk erre a célra. Ennek felhasználása kötött,rendeletben rögzítik mire kell és lehet felhasználni. Legfontosabb feladatok: o Belső hospitálások (37 bemutató órát tartottak a pedagógusok ) o Óvoda iskola átmenet segítése ( 4 program szervezése a leendő 1.osztályosoknak, kölcsönös óralátogatások - az óvónők és tanítónők megnézték egymás munkáját ) o 3 havonta szöveges értékelése a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljesítményének,szülőkkel személyes konzultáció o Továbbképzés Drámapedagógiai módszer alkalmazása a tanórákon ( teljes tantestület ) o Illetménykiegészítés felosztása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató pedagógusoknak munkaköri feladatok kiegészültek o Intézményi önértékelés elkészítése, megküldése az Országos Integrációs Hálózatnak o Szabadidős programok szervezése o Családlátogatások o Szociális hátrányok enyhítése 4. Tankötelezettség teljesítésével összefüggő feladatok Elsősök beiskolázása A településen élő 6.életévüket betöltött, iskolaérett gyermekek szeptember 1-én megkezdték tanulmányaikat. 26 tanuló normál tagozaton, a szakértői vélemény alapján 2 sajátos nevelési igényűek tagozatán. Középiskolai beiskolázás Mint a statisztikai adatokból is kitűnt, minden 8. évfolyamos tanuló szándékozik továbbtanulni, ez kötelességük is, hiszen a 18. életévük betöltéséig tankötelesek. A tanulók 50 %-a érettségit adó középiskolában tanul tovább. Minden tanulót az általa megjelölt 1.helyen vettek fel. 7

8 Mulasztások Új jogszabályt alkalmaztunk a mulasztások tekintetében JELENTŐS VISSZAESÉS! 50 igazolatlan mulasztott órát elérte 9 tanuló, ebből 3 tanuló esetében már felfüggesztésre került a családi pótlék folyósítása. 10 órát mulasztott 36 tanuló Normál Normál előző SNI SNI jelenleg év jelenleg Előző év Igazolt óra Igazolatlan óra főre jutó átlag igazolatlan nap 0,5 nap 2 nap 6 nap 12 nap 5. Gyermekvédelmi munka HH tanulók azonosítása HHH tanulók azonosítása, szülői értekezlet a mulasztásokkal kapcsolatban családlátogatások HHH-s értékelések kapcsán közös családlátogatás osztályfőnökökkel cipős doboz akció szervezése nevelési tanácsadói vizsgálatok intézése értesítések, felszólítások kézbesítése folyamatosan Jegyzői intézkedés alkalmával tárgyalásokon részvétel Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal Tanszerek, tornafelszerelések beszerzése Tanulók kísérete vizsgálatokra 6. Nevelési feladatok teljesítése o ügyelet megerősítése o egészséges életmódra nevelés egészség nevelési napok, drog prevenciós órák 8.évfolyamon, testi erőnlét fejlesztése (tömegsport, sportnap, túrák, úszás ), fizikai fittség mérése 8

9 o környezettudatos nevelés (papírgyűjtés, túrák, Zöld Béka-próba, szemétszedés) o kapcsolattartás a szülőkkel (tanév során 3 szülői értekezlet, 3 fogadóóra,nyílt órák) o Nemzeti és iskolai ünnepélyek szervezése (névadónkhoz kapcsolódó évfordulók október 6., október 23.,március 15., június 4.) o Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása A tanév szabadidős programjai voltak : művészeti oktatás sport: tollaslabda, Suli Foci program, karate kerékpártúra, természetvédelmi séta a Kutyakaparó csárdánál és környékén emlékfutás- október 6. Kézmosás Napja projekt nap 150 éves a település Halloween party Szolnok- színházlátogatás - János vitéz Egészségnevelési napok Karácsonyi készülődés - hagyományőrző délután farsang Múzeumlátogatások: Terror Háza, Nemzeti Múzeum, Rádiómúzeum Széchenyi Napok Te Szedd! hulladékgyűjtési akció részvétel az Élőlánc a Parlament körül rendezvényen anyák napi műsorok tanulmányi kirándulások Nemzeti Összefogás Napja mozi látogatás 2 alkalommal Szolnokon jutalomkirándulás Diákönkormányzati nap 9

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Híradó A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja Bemutatkozik a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A tartalomból

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben