a 2012/2013. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2012/2013. tanévre"

Átírás

1 MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete én

2 T A R T A L O M J E GY Z É K 1. A munkaterv összeállítását meghatározó dokumentumok Fő célkitűzéseink a tanévben Tevékenységünk alappillérei A tanév rendje Tanulmányi versenyek Kulturális versenyek Sport versenyek Rendszeres foglalkozások, programok Értekezletek, tanácskozások Kapcsolattartás a szülőkkel Tűz és munkavédelem Intézményegységek munkatervei AZ ÓVODA ÉS AZ ALSÓ SZAKASZ MUNKATERVE FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE SPECIÁLIS SZAKISKOLA MUNKATERVE OLDI TAGINTÉZMÉNY MUKATERVE PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MUNKATERVE A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE A KORHÁZISKOLA MUNKATERVE Intézményi feladattervek GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT MUNKATERVE ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY SZERVEZÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE TÁMOP /2-003 MUNKATERV Az intézmény külső kapcsolatai MELLÉKLETEK INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERV INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ELLENŐRzÉSI TERVE GAZDASÁGI-TECHNIKAI TERÜLET ELLENŐRZÉSI TERVE ELLENŐRZÉSI TERÜLETEK ÜTEMEZÉSE

3 1. A munkaterv összeállítását meghatározó dokumentumok A közoktatásról szóló évi többször módosított LXXIX. törvény évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről A művelődési és közoktatási miniszter többször módosított 11./1994.(VI. 8.) MKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról A szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú többször módosított 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/13. tanév rendjéről Intézményünk pedagógiai programja, nevelőtestületi értekezletek határozatai Figyelembe vettük továbbá a fenntartó véleményét és elvárásait, az iskolahasználók körének észrevételeit. 2. Fő célkitűzéseink a tanévben A tanév kiemelt feladatai: Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ feladatkörének korszerű és hatékony teljesítése. A pedagógiai szakszolgálati feladatkör: a korai fejlesztés és gondozás, valamint a nevelési tanácsadó feladatainak szakszerű, teljes körű ellátása. Az többségi óvodákban, iskolákban integrált nevelésben részesülő SNI gyermekek együttműködési szerződések alapján történő ellátása. Ennek érdekében az utazó szakember hálózat megszervezése től a TÁMOP /2 pályázati program megvalósítása. EGYMI standard adaptálása: egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer ki építése.. A kiépült szolgáltatási rendszer segítse az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és tegye lehetővé, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat. Az Országos Tanulmányi Verseny szakmai előkészítése, a rendezvény színvonalas megszervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás az Oktatási Hivatal munkatársaival. TÁMOP Iskolai tehetséggondozás és a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázatok megvalósítása a II. félévtől pozitív támogató döntés esetén. Alternatív tananyag feldolgozási és tanítási formák használata. Ennek keretében: projekt témák beépítése a tananyagba, projekt témák feldolgozása. Az értelmileg akadályozott tanulók számára projekt témák kidolgozása és megvalósítása. 3

4 E-tananyagok alkalmazása. A számítástechnika lehetőségeinek mind szélesebb körben történő kihasználása a mindennapi nevelő-oktató munkában. Interaktív táblára készült tananyagok beépítése a tanórai oktatásba. A habilitációs, terápiás és a szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások körének bővítése. Egyéni képességekhez és szükségletekhez igazodó színvonalas szakmai tevékenység valamennyi színtéren és szervezeti formában 3. Tevékenységünk alappillérei Az érvényben lévő oktatáspolitikai dokumentumok alapján kidolgozott és elfogadott pedagógiai programunk és helyi tantervünk. A gyermekek számára legmegfelelőbb ütemben és foglalkoztatási formában történő fejlesztés, melyet alapos tájékozódás, felmérés előz meg a gyermekek tudás-és szocializációs szintjéről, képességekről, adottságokról, erősségekről, valamint a hiányokról. Gondosan tervezett tanórai és tanórán kívüli nevelő-oktató munka, egyéni fejlesztési programok alapján végzett fejlesztő, felzárkóztató, habilitációs és tehetséggondozó foglalkozások. A pályázatokban vállalt intézményi innovációk, szakmai fejlesztések megvalósítása. Nevelési Oktatási folyamatok hatékony, eredményes megszervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése. 4. A tanév rendje A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai A szorgalmi idő: szeptember június 14-ig tart. Az első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 14. (péntek). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap - középiskolákban és a szakiskolákban: május 2. A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. Szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart. Az iskolák január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 4

5 Tanítási szünetek Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda). A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat döntött. Tanítás nélküli munkanapok: A tanítás nélküli munkanapok felhasználása az alábbiak szerint történik: Nevelőtestületi továbbképzés, értekezlet Országos Tanulmányi Verseny MEIXNER-nap (DÖK) Tanulmányi kirándulás (Szakiskola) 2 nap 2 nap 1 nap 1 nap Az általános iskolába a beiratkozás folyamatosan történik a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát követően, munkanapokon az általános munkaidőben. A szakiskolába történő felvételi eljárás Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről szabályozása alapján történik 5

6 5. Ünnepségek, megemlékezések Intézményi szintű ünnepségek, megemlékezések: Tanévnyitó ünnepség ideje: felelős: Orosz Józsefné ig.h., Mangoldné Rajnai Zs. osztályfőnök Old: ideje: felelős: Farkas Judit tagint.vez. Megemlékezés az Aradi vértanuk és október 6. eseményeiről Ideje: felelős: Mangoldné Rajnai Zsuzsanna, Orosz József Koszorúzás: Felelős: Torma János Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának évfordulójáról (október 23.) Mohács: ideje: felelős: Laczkó Éva Old: ideje: felelős: Rachler Edit osztályfőnök Megemlékezés március 15-ről Határidő: Mohács: felelős: Bacheszné Fűrész Klára Old: ideje: felelős: Bohner Csilla osztályfőnök Tanévzáró ünnepség, ballagás Mohács: Óvoda ideje: felelős: Bodáné Tófei Judit gyp. óvónő 6

7 Old: Iskola ideje: felelős: Mangoldné Rajnai Zsuzsanna Kiss Zoltán, Ébert Éva ideje: felelős: Farkas Judit tagint.vez. Intézményegység szintjén szervezett ünnepségek, megemlékezések: Mikulás ünnepség Mohács: ideje: felelős: Bodáné T J, Szabadiné K Á, Berger B. osztályfőnök Old: ideje: felelős: Bohner Anikó. Adventi gyertyagyújtás ideje: ; ; 14, 21; felelős: Schreck Józsefné Karácsonyi ünnepség határidő: felelős: Tukericsné Schvilinger Anikó koll.vez. Old: ideje: felelős: osztályfőnökök Szalagavató ünnepség a szakiskolában határidő: felelős: Windheim Zoltánné A kommunista diktatúrák áldozatairól (február 25.) / szakiskolában / ideje: felelős: osztályfőnökök Farsangi bál az óvodában határidő: felelős: Bodáné T J. gyp. Óvónő 7

8 Farsangi bál határidő: felelős: Kollégium munkaközössége Meixner nap határidő: felelős: Orosz Józsefné Ig.h. Meixner nap és jótékonysági bál határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Porthné Tölgyesi Dóra osztályfőnök A holokauszt áldozatairól (április 16.) / szakiskolában / ideje: felelős: Osztályfőnökök A Föld napja ideje: felelős: Horváth-Somogyi Zs, Rendesné Vezér Andrea osztályfőnökök Anyák napja ideje: Felelős: óvónő és alsós osztályfőnökök Trianon emléknap ideje: felelős: Osztályfőnökök 6. Tanulmányi versenyek Házi tanulmányi verseny lebonyolítása határidő: felelős: Bacheszné Fűrész Klára mk. vezető Megyei tanulmányi verseny határidő: felelős: Orosz Józsefné ig.h 8

9 Országos komplex tanulmányi verseny (továbbjutás esetén) határidő: felelős: Orosz Józsefné ig.h Értelmileg akadályozott II. csoport házi tanulmányi verseny határidő: felelős: Svéger Bálintné, Friedrich-Mészáros Erika osztályfőnök Speciális Szakiskolák Országos Tanulmányi Versenye határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h Szakma Kiváló tanulója (tovább jutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h 7. Kulturális versenyek Vers-és prózamondó házi verseny az alsónak határidő: felelős: Osztályfőnökök Kollégiumi nevelőtanárok Vers-és prózamondó házi verseny a felsőnek határidő: Osztályfőnökök felelős: Kollégiumi nevelőtanárok Vers-és prózamondó házi verseny a szakiskolának határidő: Osztályfőnökök felelős: Kollégiumi nevelőtanárok Felkészülés a meghívásos és a felmenő rendszerű vers-és prózamondó versenyekre (Iregszemcse, Salgótarján, Kiskőrös) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. Farkas Judit tagint.vez. 9

10 Felfénylő szavak regionális szavalóverseny határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. Felfénylő szavak országos szavalóverseny (továbbjutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. II. Tavaszi szél Népdaléneklési verseny határidő: felelős: Fülöpné Gömzsik Csilla Speciális Szakiskolák Kulturális seregszemléje határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h 8. Sport versenyek Mohács: Megyei Sport Nap határidő: felelős: kiírás szerint. Belánné Kovács Beáta, Kiss György testnevelők Mohács-Baja barátságos futballmérkőzés határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Őszi megyei atlétikai verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Megyei labdarúgó bajnokság határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Atlétikai háziverseny szervezése határidő: május hónap felelős: Kiss György testnevelő 10

11 Tavaszi megyei atlétikai verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Országos atlétikai verseny /feljutás esetén! / határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Megyei asztalitenisz verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Őszi megyei kispályás labdarúgó torna megrendezése határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Tavaszi megyei kispályás labdarúgó torna megrendezése határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Országos kispályás labdarúgó torna /feljutás esetén! / határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Dél-dunántúli kispályás labdarúgó torna határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Tanár-diák labdarúgó mérkőzés határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Kapkodd a lábad ügyességi vetélkedő határidő: kiírás szerint felelős: Belánné Kovács Beáta testnevelő Asztalitenisz verseny és pókfoci bajnokság szervezése az iskolában határidő: december, január hónap felelős: Kiss György testnevelő 11

12 Labdarúgó bajnokság, futóverseny, szabadtéri ügyességi versenyek a bentlakásos intézményegység tanulóinak határidő: őszi és tavaszi hónapokban havi program szerint felelős: Faluhelyi Gábor nevelőtanár Asztalitenisz és asztali foci bajnokság, szánkózás és hócsata a bentlakásos intézményegység tanulóinak határidő: téli hónapokban a havi program szerint felelős: Faluhelyi Gábor nevelőtanár Old: MPSz Országos Sporttalálkozó Zánka határidő szeptember felelős: Nagy Tibor ODSE elnök MPSZ atlétikai OB Vác határidő: felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Regionális akadályverseny Zomba határidő: október kiírás szerint felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Regionális atlétikai verseny Old határidő: május 09. felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Regionális játékos vetélkedő Old határidő: május 09. felelős: Nagy Tibor ODSE elnök MPSZ regionális zsinórlabda bajnokság határidő: november felelős: Nagy Tibor ODSE elnök 12

13 9. Rendszeres foglalkozások, programok Egészségnevelési projekt határidő: novermber hónap december hónap (projekt zárása) felelősök: Fülöpné G. Csilla; Rendesné Vezér Andrea; Mangoldné R. Zs. Dr. Hargitainé P. Lívia Bacheszné F. K. Kissné Gy. A. Windheim Zoltánné Bűnmegelőzési előadás határidő: felelős: Sólyom Valéria osztályfőnök Kulturális délután határidő: felelős: április Tukericsné Schvilinger Anikó koll.v. 10. Értekezletek, tanácskozások Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: Az éves munkaterv összeállítása, tantárgyfelosztás, valamint élet-és munkarend elfogadása. határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanévnyitó értekezlet a nem pedagógus állománynak határidő: felelős: Friedrich Péterné gazd.ig.h. Őszi nevelőtestületi értekezlet Téma: határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Félévi osztályozó értekezletek határidő: ; 8; 9; felelős: Orosz Józsefné ig.h. Félévi nevelőtestületi értekezlet: 13

14 Az első félév munkatervi feladatainak értékelése, ellenőrzési tapasztalatok elemző értékelése. határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanév végi osztályozó értekezletek a szakiskolában határidő: felelős: Orosz Józsefné ig.h. Tanév végi osztályozó értekezletek határidő: ; 04; 05; felelős: Orosz Józsefné ig.h. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése, ellenőrzési tapasztalatok összegzése. határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanévzáró értekezlet a nem pedagógus állomány részére: A végzett feladatok értékelése, tanév előkészítés feladatainak meghatározása határidő: felelős: Friedrich Péterné gazd.ig.h. Nevelőtestületi röpértekezletek általában 2 havonként: Aktuális feladatok, tájékoztatás, pedagógiai és szervezési kérdések rövid megbeszélése határidő: havi programban rögzítve felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Operatív vezetői megbeszélés általában határidő: hetente kedden órakor. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Igazgatótanács megbeszélései határidő: kéthavonta havi program szerint felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Iskolaszék tanácskozása határidő: felelős: általában évente 3 alkalommal, havi program szerint Vadon Zsuzsanna titkár 14

15 Országos Tanulmányi Verseny előkészítése Team munkában határidő: havi program szerint felelős: Orosz Józsefné 11. Kapcsolattartás a szülőkkel Családlátogatások az újonnan belépő gyermekek szüleinél, valamint a problémás tanulók estében. határidő: értelemszerű és folyamatos felelős: osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős Hétvégi hazautazások, tanulók visszakísérése alkalmával határidő: értelemszerű felelős: nevelőtanárok, gondozónők, Szülői értekezletek alkalmával évente öt alkalommal: - iskolai összevont szülői értekezlet tanév elején a kollégiumi férőhelyek elfoglalásakor, illetve a tanévnyitó ünnepség után határidő: felelős: Tukericsné Schvilinger Anikó ig.h. Tóthné Schiebelhut Lívia ig. - pályaválasztási szülői értekezlet határidő: felelős: 8. o. vezetői - osztályszintű szülői értekezlet a téli szünet előtti hazautazási napon határidő: felelős: osztályfőnökök - kollégiumi szülői értekezlet határidő: felelős: nevelőtanárok - osztályszintű szülői értekezlet a tavaszi szünet előtti hazautazási napon határidő: felelős: osztályfőnökök 15

16 - kollégiumi szülői értekezlet határidő: felelős: nevelőtanárok - Nyílt napok a munkaközösségek munkaterveiben rögzítettek szerint Fogadó órák: ideje: érdekelt: nevelőtestület osztályfőnökök fogadó órái: heti alkalommal fogadó órák rendje szerint nevelőtanárok: minden hó utolsó péntekén felelős: Orosz Józsefné és Tukericsné Schvilinger Anikó ig. helyettesek Üzenő füzet útján történő értesítések általában az intézmény egészét érintő programok, események kapcsán a havi programban meghatározott témákban, továbbá egyedi esetekben, szükség esetén. határidő: havi program szerint, illetve értelemszerű felelős: nevelőtestület tagjai, beosztás és érintettség szerint 12. Tűz és munkavédelem Tűz- és munkavédelmi oktatás az intézmény valamennyi dolgozójának a tanév indulásakor. határidő: szeptember hónap. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Sisa Tamás tűz-és munkavédelmi szakember Tűz- és munkavédelmi oktatás az év közben újonnan belépőknek. határidő: munkába álláskor haladéktalanul felelős: területfelelős igazgató helyettesek Tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás az iskolában és a szakiskolában az első tanítási napon. (Az oktatás tényét az osztálynaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási nap felelős: osztályfőnökök 16

17 Tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás a bentlakásos intézményegységben az első tanítási héten. (Az oktatás tényét a csoportnaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási hét felelős: nevelőtanárok Technikaórák, testnevelésórák, munkafoglalkozások, sportfoglalkozások, gyakorlati oktatások, üzemlátogatások és kirándulások kapcsán a speciális tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési szabályok betartására fel kell hívni a figyelmet. (dokumentálás a naplóban) határidő: értelemszerű és folyamatos felelős: foglalkozásvezetők Tűzriadó gyakorlása évente egy-egy alkalommal iskolai oktatási időben, illetve a bentlakásos intézményegység működési ideje alatt határidő: az intézmény vezetője által meghatározva felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tűz és- munkavédelmi szemlék negyedévente kerülnek megtartásra. határidő: negyedévente, havi program szerint felelős: Friedrich Péterné gazd.ig.h. Sisa Tamás tűz-és munkavédelmi szakember Az intézmény vezetőjének, valamint helyetteseinek munkaköri feladata a tűz- és munkavédelmi, valamint a baleset megelőzési szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 17

18 13. Intézményegységek munkatervei AZ ÓVODA ÉS AZ ALSÓ SZAKASZ MUNKATERVE A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: Óvónő: Dajka: Bodáné Tófei Judit Muck Józsefné Osztályfőnökök: Értelmileg akadályozott I.csoport: Értelmileg akadályozott II.csoport: Előkészítő 1.osztály -1.osztály: 2.osztály: 3.osztály: 4.osztály: Testnevelő: Osztályban tanítók: Svéger Bálintné Friedrich-Mészáros Erika Szabadiné Kovács Ágnes Horváth-Somogyi Zsuzsanna Simonné Faluhelyi Dalma Porthné Tölgyesi Dóra Belánné Kovács Beáta Rendesné Vezér Andrea Fülöpné Gömzsik Csilla Bukovics Eszter Gyógypedagógiai asszisztens: Földváry Lászlóné 18

19 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG FOLYAMATOSAN ELVÉGZENDŐ FELADATAI ÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉSEK TÉMÁI IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐSÖK MEGJEGYZÉS 2012/2013 tanév minden hónap utolsó hétfője / aktualitástól függően változhat, rendkívüli jelleggel is tartható / 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos Munkaközösségi foglalkozás Segítségnyújtás a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által tervezett felülvizsgálatokhoz Új, illetve jól bevált módszerek, tapasztalatok, ismeretek átadása; Projekt módszer bevezetése: Ősz, Egészségnevelés témában minden osztályban, óvodában Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel Gyermekvédelmi munka a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében Kapcsolattartás valamennyi munkaközösséggel Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szülőkkel, az intézmény gyermekvédelmi felelősével ill. a Családsegítő Szolgálattal Intézményünkbe szakmai gyakorlatra jelentkező gyógypedagógiai asszisztens és főiskolás hallgatók szakmai felkészítésének segítése tanári Alsós munkaközösség tagjai Érdekelt tanulók Alsós munkaközösség tagjai Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Szabadiné Kovács Ágnes Osztályfőnökök Alsós munkaközösség tagjai Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Gyp mentor Adatszolgáltatás, felmérések elkészítése Aktív közreműködés Szülői kérdőívek, családlátogatások, környezettanulmá nyok, pedagógiai jellemzések stb. készítése szükségszerűen Team munkában való részvétel a szakmai és a közös programok megvalósítása terén 19

20 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013. tanév folyamatos 2012/2013. Környezettudatos nevelés a tanórákon és azon kívül is Faliújság szerkesztése az alsós folyosón évszakonként Esztétikus dekoráció készítése Ügyeleti munka pontos ellátására Magatartásverseny meghirdetése az alsó tagozatos tanulóknak, értékelés félévkor és év végén Ért. akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon tanul Friedrich-M. Erika; logopédia szakon :Fülöpné Gömzsik Csilla munkaközösségünk minden tagja továbbképzéseken vesz részt Minőségbiztosítási csoport tagja: Porthné T.Dóra Heti rendszerességgel fogadóórák szülőkkel egyeztetett időpontban Szülői értekezlet szeptemberben, decemberben, májusban, júniusban 1. és 2. évfolyamon iskolaotthonos oktatási forma bevezetése Alsós folyosó Alsós folyosó, óvoda osztályter mek osztályter mek Alsó szakasz tanulói, tanárai Ősz: Fülöpné Gömzsik Csilla Horváth-Somogyi Zsuzsanna; Szabadiné Kovács Ágnes; Tél: Rendesné Vezér Andrea, Friedrich- Mészáros Erika; Simonné Faluhelyi Dalma; Svéger Bálintné Tavasz: Belánné Kovács Beáta Porthné T. Dóra; Földváry Lászlóné; Bukovics Eszter Alsós osztályok, óvónő, dajka Alsós munkaközösség tagjai osztályfőnökök Belánné Kovács Beáta, Friedrich- Mészáros Erika továbbtanulók Utazó gyógypedagógus, diszkalkulia, sindelar, stb. osztályfőnökök, óraadók, óvónő, dajka osztályfőnökök, óraadók, óvónő osztályfőnökök, óraadók Az adott programot szervező és lebonyolító pedagógus Alsós munkaközösség tagjai osztályfőnökök, óraadók, óvónő osztályfőnökök, óraadók, óvónő osztályfőnökök, óraadók Tisztasági őrjárat, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Víz napja. Aktuális események, évfordulók programok Közvetlen környezetünk barátságosabbá tétele Pozitív példa kiemelése folyamatos önfejlesztés 20

21 Munkaközösségi összejövetelek időpontjai és előre látható témái: Augusztus ( , ) Téma: tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése törzslapok adminisztrálása új tanulóknak diákigazolvány, utazási igazolvány igénylése éves munkaterv megbeszélése, feladatvállalások egyeztetése felsős és szakiskolai ügyeleti rend összeállítása Szeptember Téma: tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok tanulmányi kirándulás megbeszélése iskolaotthonos oktatás bevezetése szakkörök ismertetése, új munkarend megbeszélése a délutáni foglalkozásokon tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése törzslap adminisztrálása szakmai nap új tanulóknak diákigazolvány, illetve utazási igazolvány igénylése tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése magatartásverseny meghirdetésének megbeszélése tisztasági őrjárat megszervezése őszi faliújság dekoráció őszi projekt megbeszélése új gyerekek beszoktatása az óvodába tanmenetek leadása Október Téma: tanévkezdéssel összefüggő feladatok, tapasztalatok értékelése statisztika tantárgyi felmérések alapján a problémák megbeszélése fejlesztési tervek leadása október 6 és október 23. tiszteletére rendezett ünnepélyen való részvétel aktuális feladatok, versmondó verseny meghirdetése egészségnevelési projekt feladatai szakmai nap nyílt nap őszi nevelési értekezlet előkészítése 21

22 November Téma: bekapcsolódunk az egészségnevelési hónap feladataiba szavalóverseny meghirdetése bűnmegelőzési előadás megyei sportversenyen való részvétel Advent: gyertyagyújtáson való részvétel egészségnevelési projekt feladatainak megbeszélése téli faliújság dekoráció aktuális feladatok December Téma: egészségnevelési versenyen való részvétel 4. osztály Mikulás ünnepély szervezése Advent: gyertyagyújtáson való részvétel Karácsonyi műsoron való részvétel osztálykarácsony fogadóóra, szülői értekezlet aktuális feladatok Január Téma: félévi osztályozó értekezlet órarend módosítás tankönyvrendelés előkészítése magatartásverseny, tisztasági őrjárat értékelése új órarend bevezetése félévi értesítő elküldése szülőknek aktuális feladatok Február Téma: tankönyvrendelés előkészítése fejlesztési tervek elkészítése felkészülés a Felfénylő szavak regionális szavalóversenyre farsangi bál aktuális feladatok tankönyvrendelés Kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés 22

23 Március Téma: Nőnap ünneplése osztályszinten Március 15-i ünnepélyen való részvétel Víz napja nyílt nap az óvodában nyílt nap az iskolában készülődés Húsvétra fogadóóra, szülői értekezlet tavaszi faliújság dekoráció Felfénylő szavak versmondó verseny Iregszemcse:szervezés aktuális feladatok Április Téma: Meixner napra való felkészülés: - Kapkodd a lábad mohácsi iskolák között Faludi Józsefné emlékére - Az olvasás öröm, olvassunk együtt játékos vetélkedő - Tavaszi szél vizet áraszt -népdaléneklési versenyre való felkészítés Föld napja, játékos feladatok, környezetünk tisztítása aktuális feladatok Május Téma: Anyák napi ünnepségek megszervezése Hangoló műsora Madarak és fák napja aktuális feladatok Országos Tanulmányi Verseny Június Téma: megemlékezés Trianonról év végi osztályozó értekezlet tanulmányi kirándulás sportnap magatartás verseny, tisztasági őrjárat értékelése év végi teendők megbeszélése ballagás az óvodában évzáró, szülői értekezlet 23

24 ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐS MEGJEGYZÉS Tanévnyitó ünnepély, 1.osztályosok köszöntése, ajándékozása Szülői értekezlet Tankönyvek kiosztása Házirend, tűz- és balesetvédelem ismertetése Órarend ismertetése, leírása Alsós ügyeleti rend összeállítása Új gyerekek beszoktatása az óvodába Magatartásverseny indítása Tisztasági őrjárat megszervezése Őszi tanulmányi kirándulás, a hagyományok jegyében Ősz projektben osztályonként őszi téma feldolgozása tanórákon, őszi sarok létrehozása Ősz projekt zárása: bemutató, vetélkedő Munkaközösségi megbeszélés Szükséges tanulói okmányok érvényesítése Tanmenetek, törzslapok leadása, statisztika előkészítése udvar, aula, osztályterem intézmény tanulói, tantestület, óvónő minden pedagógus, osztályfők, tantermek tanulók osztályfőnökök tanári óvoda udvar udvar, játszótér Mohácsi népművészeti műhelyek alsós osztálytermek, folyosó alsós aula, osztályok tanári gazdasági iroda munkaközösség tagjai óvónő, dajka, szülők alsó szakasz tanulói alsó szakasz tanulói óvodások, alsó szakasz tanulói, oszt. fők, gyp asszisztens, óvónő, dajka tanulók, alsós mk. tagjai tanulók, alsós mk. tagjai munkaközösség tagjai Szabadiné Kovács Ágnes Bodáné Tófei Judit Belánné Kovács Beáta, Friedrich M. Erika Szabadiné Kovács Ágnes Fülöpné Gömzsik Csilla, Bodáné Tófei Judit munkaközösség tagjai osztályfőnökök Szabadiné Kovács Ágnes osztályfőnökök érintett pedagógusok tanulók felkészítés az ünnepélyre, iskolaotthonos oktatás bemutatása ügyeleti rend folyamatos nyomon követése, szükség esetén korrigálása óvodai rend megismerése I. félév végén értékelés I. félév végén értékelés tanulók felkészítése a kirándulásra tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanmenetek írása tantárgyanként, 1. osztályban ill. az új tanulóknak új törzslapok kitöltése 24

25 OKTÓBER IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐS MEGJEGYZÉS Okt. 6. isk. szintű megemlékezésen való részvétel Fejlesztési tervek leadása Munkaközösségi megbeszélés, statisztikai adatok egyeztetése október 23. iskolai szintű megemlékezésen való részvétel október 23. óvodai szintű megemlékezése I. emeleti aula Tanári I. emeleti aula óvoda intézmény tanulói, tantestület munkaközösség tagjai intézmény tanulói, tantestület óvodások, óvónő, dajka Szakmai nap érintettek Továbbképzés tanári Őszi nev. ért. tanári gyógypedagógus végzettségűek Minden pedagógus Érintett pedagógusok Minden pedagógus Minden pedagógus Bodáné Tófei Judit Szabadiné Kovács Ágnes, Bukovics Eszter tanulók felkészítése az ünnepélyre havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanulók felkészítése az ünnepélyre Tanulók felkészítése az ünnepélyre TÁMOP 3.1.6/11-2. Utazó gyógypedagógus kompetenciák NOVEMBER IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐS MEGJEGYZÉS Meghirdetet t időpontban Versmondó verseny meghirdetése Kapkodd a lábad! Sport vetélkedő Egészségnevelési nap az alsóban Bűnmegelőzési tájékoztató Udvar Pécs II. emeleti aula alsó szakasz tanulói, alsós osztályfőnökök alsó szakasz tanulói alsó szakasz tanulói, pedagógusai, szervezők Nyílt nap Fsz. aula Érintettek Munkaközösségi megbeszélés Tanári Szabadiné Kovács Ágnes Belánné Kovács Beáta Simonné F. Dalma, Porthné T. Dóra az iregszemcsei szav.vers. témáját vesszük figy. a versek kiadásánál felkészítés a versenyre játékos vetélkedő 3-4. osztály oszt.fők előadás munkaközösség tagja Szavalóverseny Tornaterem alsó szakasz tanulói Adventi gyertyagyújtáson való részvétel I. emeleti aula tanulók, tantestület Szabadiné Kovács Ágnes Szabadiné Kovács Ágnes kollégiumi nevelőtanárok, oszt.fők minden pedagógus TÁMOP /11-2 havi program, aktuális feladatok megbeszélése felkészítés a szavalóversenyre alkalomhoz illő öltözet, fegy. viselkedés tanulók felkészítése 25

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

2009. december 19. (szombat) munkanap

2009. december 19. (szombat) munkanap M U N K A T E R V Feladatterv A vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő oktató munkájához 2009/2010 tanév Összeállította: Vértessomló, 2009. szeptember 01. Hartdégenné Rieder Éva igazgató

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben