a 2012/2013. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2012/2013. tanévre"

Átírás

1 MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete én

2 T A R T A L O M J E GY Z É K 1. A munkaterv összeállítását meghatározó dokumentumok Fő célkitűzéseink a tanévben Tevékenységünk alappillérei A tanév rendje Tanulmányi versenyek Kulturális versenyek Sport versenyek Rendszeres foglalkozások, programok Értekezletek, tanácskozások Kapcsolattartás a szülőkkel Tűz és munkavédelem Intézményegységek munkatervei AZ ÓVODA ÉS AZ ALSÓ SZAKASZ MUNKATERVE FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE SPECIÁLIS SZAKISKOLA MUNKATERVE OLDI TAGINTÉZMÉNY MUKATERVE PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MUNKATERVE A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE A KORHÁZISKOLA MUNKATERVE Intézményi feladattervek GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT MUNKATERVE ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY SZERVEZÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE TÁMOP /2-003 MUNKATERV Az intézmény külső kapcsolatai MELLÉKLETEK INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSI TERV INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ELLENŐRzÉSI TERVE GAZDASÁGI-TECHNIKAI TERÜLET ELLENŐRZÉSI TERVE ELLENŐRZÉSI TERÜLETEK ÜTEMEZÉSE

3 1. A munkaterv összeállítását meghatározó dokumentumok A közoktatásról szóló évi többször módosított LXXIX. törvény évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről A művelődési és közoktatási miniszter többször módosított 11./1994.(VI. 8.) MKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról A szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú többször módosított 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/13. tanév rendjéről Intézményünk pedagógiai programja, nevelőtestületi értekezletek határozatai Figyelembe vettük továbbá a fenntartó véleményét és elvárásait, az iskolahasználók körének észrevételeit. 2. Fő célkitűzéseink a tanévben A tanév kiemelt feladatai: Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ feladatkörének korszerű és hatékony teljesítése. A pedagógiai szakszolgálati feladatkör: a korai fejlesztés és gondozás, valamint a nevelési tanácsadó feladatainak szakszerű, teljes körű ellátása. Az többségi óvodákban, iskolákban integrált nevelésben részesülő SNI gyermekek együttműködési szerződések alapján történő ellátása. Ennek érdekében az utazó szakember hálózat megszervezése től a TÁMOP /2 pályázati program megvalósítása. EGYMI standard adaptálása: egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer ki építése.. A kiépült szolgáltatási rendszer segítse az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és tegye lehetővé, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat. Az Országos Tanulmányi Verseny szakmai előkészítése, a rendezvény színvonalas megszervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás az Oktatási Hivatal munkatársaival. TÁMOP Iskolai tehetséggondozás és a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázatok megvalósítása a II. félévtől pozitív támogató döntés esetén. Alternatív tananyag feldolgozási és tanítási formák használata. Ennek keretében: projekt témák beépítése a tananyagba, projekt témák feldolgozása. Az értelmileg akadályozott tanulók számára projekt témák kidolgozása és megvalósítása. 3

4 E-tananyagok alkalmazása. A számítástechnika lehetőségeinek mind szélesebb körben történő kihasználása a mindennapi nevelő-oktató munkában. Interaktív táblára készült tananyagok beépítése a tanórai oktatásba. A habilitációs, terápiás és a szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások körének bővítése. Egyéni képességekhez és szükségletekhez igazodó színvonalas szakmai tevékenység valamennyi színtéren és szervezeti formában 3. Tevékenységünk alappillérei Az érvényben lévő oktatáspolitikai dokumentumok alapján kidolgozott és elfogadott pedagógiai programunk és helyi tantervünk. A gyermekek számára legmegfelelőbb ütemben és foglalkoztatási formában történő fejlesztés, melyet alapos tájékozódás, felmérés előz meg a gyermekek tudás-és szocializációs szintjéről, képességekről, adottságokról, erősségekről, valamint a hiányokról. Gondosan tervezett tanórai és tanórán kívüli nevelő-oktató munka, egyéni fejlesztési programok alapján végzett fejlesztő, felzárkóztató, habilitációs és tehetséggondozó foglalkozások. A pályázatokban vállalt intézményi innovációk, szakmai fejlesztések megvalósítása. Nevelési Oktatási folyamatok hatékony, eredményes megszervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése. 4. A tanév rendje A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai A szorgalmi idő: szeptember június 14-ig tart. Az első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 14. (péntek). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap - középiskolákban és a szakiskolákban: május 2. A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. Szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart. Az iskolák január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 4

5 Tanítási szünetek Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda). A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat döntött. Tanítás nélküli munkanapok: A tanítás nélküli munkanapok felhasználása az alábbiak szerint történik: Nevelőtestületi továbbképzés, értekezlet Országos Tanulmányi Verseny MEIXNER-nap (DÖK) Tanulmányi kirándulás (Szakiskola) 2 nap 2 nap 1 nap 1 nap Az általános iskolába a beiratkozás folyamatosan történik a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát követően, munkanapokon az általános munkaidőben. A szakiskolába történő felvételi eljárás Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről szabályozása alapján történik 5

6 5. Ünnepségek, megemlékezések Intézményi szintű ünnepségek, megemlékezések: Tanévnyitó ünnepség ideje: felelős: Orosz Józsefné ig.h., Mangoldné Rajnai Zs. osztályfőnök Old: ideje: felelős: Farkas Judit tagint.vez. Megemlékezés az Aradi vértanuk és október 6. eseményeiről Ideje: felelős: Mangoldné Rajnai Zsuzsanna, Orosz József Koszorúzás: Felelős: Torma János Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának évfordulójáról (október 23.) Mohács: ideje: felelős: Laczkó Éva Old: ideje: felelős: Rachler Edit osztályfőnök Megemlékezés március 15-ről Határidő: Mohács: felelős: Bacheszné Fűrész Klára Old: ideje: felelős: Bohner Csilla osztályfőnök Tanévzáró ünnepség, ballagás Mohács: Óvoda ideje: felelős: Bodáné Tófei Judit gyp. óvónő 6

7 Old: Iskola ideje: felelős: Mangoldné Rajnai Zsuzsanna Kiss Zoltán, Ébert Éva ideje: felelős: Farkas Judit tagint.vez. Intézményegység szintjén szervezett ünnepségek, megemlékezések: Mikulás ünnepség Mohács: ideje: felelős: Bodáné T J, Szabadiné K Á, Berger B. osztályfőnök Old: ideje: felelős: Bohner Anikó. Adventi gyertyagyújtás ideje: ; ; 14, 21; felelős: Schreck Józsefné Karácsonyi ünnepség határidő: felelős: Tukericsné Schvilinger Anikó koll.vez. Old: ideje: felelős: osztályfőnökök Szalagavató ünnepség a szakiskolában határidő: felelős: Windheim Zoltánné A kommunista diktatúrák áldozatairól (február 25.) / szakiskolában / ideje: felelős: osztályfőnökök Farsangi bál az óvodában határidő: felelős: Bodáné T J. gyp. Óvónő 7

8 Farsangi bál határidő: felelős: Kollégium munkaközössége Meixner nap határidő: felelős: Orosz Józsefné Ig.h. Meixner nap és jótékonysági bál határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Porthné Tölgyesi Dóra osztályfőnök A holokauszt áldozatairól (április 16.) / szakiskolában / ideje: felelős: Osztályfőnökök A Föld napja ideje: felelős: Horváth-Somogyi Zs, Rendesné Vezér Andrea osztályfőnökök Anyák napja ideje: Felelős: óvónő és alsós osztályfőnökök Trianon emléknap ideje: felelős: Osztályfőnökök 6. Tanulmányi versenyek Házi tanulmányi verseny lebonyolítása határidő: felelős: Bacheszné Fűrész Klára mk. vezető Megyei tanulmányi verseny határidő: felelős: Orosz Józsefné ig.h 8

9 Országos komplex tanulmányi verseny (továbbjutás esetén) határidő: felelős: Orosz Józsefné ig.h Értelmileg akadályozott II. csoport házi tanulmányi verseny határidő: felelős: Svéger Bálintné, Friedrich-Mészáros Erika osztályfőnök Speciális Szakiskolák Országos Tanulmányi Versenye határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h Szakma Kiváló tanulója (tovább jutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h 7. Kulturális versenyek Vers-és prózamondó házi verseny az alsónak határidő: felelős: Osztályfőnökök Kollégiumi nevelőtanárok Vers-és prózamondó házi verseny a felsőnek határidő: Osztályfőnökök felelős: Kollégiumi nevelőtanárok Vers-és prózamondó házi verseny a szakiskolának határidő: Osztályfőnökök felelős: Kollégiumi nevelőtanárok Felkészülés a meghívásos és a felmenő rendszerű vers-és prózamondó versenyekre (Iregszemcse, Salgótarján, Kiskőrös) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. Farkas Judit tagint.vez. 9

10 Felfénylő szavak regionális szavalóverseny határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. Felfénylő szavak országos szavalóverseny (továbbjutás esetén) határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h. II. Tavaszi szél Népdaléneklési verseny határidő: felelős: Fülöpné Gömzsik Csilla Speciális Szakiskolák Kulturális seregszemléje határidő: kiírás szerint felelős: Orosz Józsefné ig.h 8. Sport versenyek Mohács: Megyei Sport Nap határidő: felelős: kiírás szerint. Belánné Kovács Beáta, Kiss György testnevelők Mohács-Baja barátságos futballmérkőzés határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Őszi megyei atlétikai verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Megyei labdarúgó bajnokság határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Atlétikai háziverseny szervezése határidő: május hónap felelős: Kiss György testnevelő 10

11 Tavaszi megyei atlétikai verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Országos atlétikai verseny /feljutás esetén! / határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Megyei asztalitenisz verseny határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Őszi megyei kispályás labdarúgó torna megrendezése határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Tavaszi megyei kispályás labdarúgó torna megrendezése határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Országos kispályás labdarúgó torna /feljutás esetén! / határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Dél-dunántúli kispályás labdarúgó torna határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Tanár-diák labdarúgó mérkőzés határidő: kiírás szerint felelős: Kiss György testnevelő Kapkodd a lábad ügyességi vetélkedő határidő: kiírás szerint felelős: Belánné Kovács Beáta testnevelő Asztalitenisz verseny és pókfoci bajnokság szervezése az iskolában határidő: december, január hónap felelős: Kiss György testnevelő 11

12 Labdarúgó bajnokság, futóverseny, szabadtéri ügyességi versenyek a bentlakásos intézményegység tanulóinak határidő: őszi és tavaszi hónapokban havi program szerint felelős: Faluhelyi Gábor nevelőtanár Asztalitenisz és asztali foci bajnokság, szánkózás és hócsata a bentlakásos intézményegység tanulóinak határidő: téli hónapokban a havi program szerint felelős: Faluhelyi Gábor nevelőtanár Old: MPSz Országos Sporttalálkozó Zánka határidő szeptember felelős: Nagy Tibor ODSE elnök MPSZ atlétikai OB Vác határidő: felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Regionális akadályverseny Zomba határidő: október kiírás szerint felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Regionális atlétikai verseny Old határidő: május 09. felelős: Nagy Tibor ODSE elnök Regionális játékos vetélkedő Old határidő: május 09. felelős: Nagy Tibor ODSE elnök MPSZ regionális zsinórlabda bajnokság határidő: november felelős: Nagy Tibor ODSE elnök 12

13 9. Rendszeres foglalkozások, programok Egészségnevelési projekt határidő: novermber hónap december hónap (projekt zárása) felelősök: Fülöpné G. Csilla; Rendesné Vezér Andrea; Mangoldné R. Zs. Dr. Hargitainé P. Lívia Bacheszné F. K. Kissné Gy. A. Windheim Zoltánné Bűnmegelőzési előadás határidő: felelős: Sólyom Valéria osztályfőnök Kulturális délután határidő: felelős: április Tukericsné Schvilinger Anikó koll.v. 10. Értekezletek, tanácskozások Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: Az éves munkaterv összeállítása, tantárgyfelosztás, valamint élet-és munkarend elfogadása. határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanévnyitó értekezlet a nem pedagógus állománynak határidő: felelős: Friedrich Péterné gazd.ig.h. Őszi nevelőtestületi értekezlet Téma: határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Félévi osztályozó értekezletek határidő: ; 8; 9; felelős: Orosz Józsefné ig.h. Félévi nevelőtestületi értekezlet: 13

14 Az első félév munkatervi feladatainak értékelése, ellenőrzési tapasztalatok elemző értékelése. határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanév végi osztályozó értekezletek a szakiskolában határidő: felelős: Orosz Józsefné ig.h. Tanév végi osztályozó értekezletek határidő: ; 04; 05; felelős: Orosz Józsefné ig.h. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet A tanév pedagógiai munkájának elemző értékelése, ellenőrzési tapasztalatok összegzése. határidő: felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tanévzáró értekezlet a nem pedagógus állomány részére: A végzett feladatok értékelése, tanév előkészítés feladatainak meghatározása határidő: felelős: Friedrich Péterné gazd.ig.h. Nevelőtestületi röpértekezletek általában 2 havonként: Aktuális feladatok, tájékoztatás, pedagógiai és szervezési kérdések rövid megbeszélése határidő: havi programban rögzítve felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Operatív vezetői megbeszélés általában határidő: hetente kedden órakor. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Igazgatótanács megbeszélései határidő: kéthavonta havi program szerint felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Iskolaszék tanácskozása határidő: felelős: általában évente 3 alkalommal, havi program szerint Vadon Zsuzsanna titkár 14

15 Országos Tanulmányi Verseny előkészítése Team munkában határidő: havi program szerint felelős: Orosz Józsefné 11. Kapcsolattartás a szülőkkel Családlátogatások az újonnan belépő gyermekek szüleinél, valamint a problémás tanulók estében. határidő: értelemszerű és folyamatos felelős: osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős Hétvégi hazautazások, tanulók visszakísérése alkalmával határidő: értelemszerű felelős: nevelőtanárok, gondozónők, Szülői értekezletek alkalmával évente öt alkalommal: - iskolai összevont szülői értekezlet tanév elején a kollégiumi férőhelyek elfoglalásakor, illetve a tanévnyitó ünnepség után határidő: felelős: Tukericsné Schvilinger Anikó ig.h. Tóthné Schiebelhut Lívia ig. - pályaválasztási szülői értekezlet határidő: felelős: 8. o. vezetői - osztályszintű szülői értekezlet a téli szünet előtti hazautazási napon határidő: felelős: osztályfőnökök - kollégiumi szülői értekezlet határidő: felelős: nevelőtanárok - osztályszintű szülői értekezlet a tavaszi szünet előtti hazautazási napon határidő: felelős: osztályfőnökök 15

16 - kollégiumi szülői értekezlet határidő: felelős: nevelőtanárok - Nyílt napok a munkaközösségek munkaterveiben rögzítettek szerint Fogadó órák: ideje: érdekelt: nevelőtestület osztályfőnökök fogadó órái: heti alkalommal fogadó órák rendje szerint nevelőtanárok: minden hó utolsó péntekén felelős: Orosz Józsefné és Tukericsné Schvilinger Anikó ig. helyettesek Üzenő füzet útján történő értesítések általában az intézmény egészét érintő programok, események kapcsán a havi programban meghatározott témákban, továbbá egyedi esetekben, szükség esetén. határidő: havi program szerint, illetve értelemszerű felelős: nevelőtestület tagjai, beosztás és érintettség szerint 12. Tűz és munkavédelem Tűz- és munkavédelmi oktatás az intézmény valamennyi dolgozójának a tanév indulásakor. határidő: szeptember hónap. felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Sisa Tamás tűz-és munkavédelmi szakember Tűz- és munkavédelmi oktatás az év közben újonnan belépőknek. határidő: munkába álláskor haladéktalanul felelős: területfelelős igazgató helyettesek Tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás az iskolában és a szakiskolában az első tanítási napon. (Az oktatás tényét az osztálynaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási nap felelős: osztályfőnökök 16

17 Tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési oktatás a bentlakásos intézményegységben az első tanítási héten. (Az oktatás tényét a csoportnaplóban dokumentálni kell.) határidő: 1. tanítási hét felelős: nevelőtanárok Technikaórák, testnevelésórák, munkafoglalkozások, sportfoglalkozások, gyakorlati oktatások, üzemlátogatások és kirándulások kapcsán a speciális tűz- és munkavédelmi, illetve baleset megelőzési szabályok betartására fel kell hívni a figyelmet. (dokumentálás a naplóban) határidő: értelemszerű és folyamatos felelős: foglalkozásvezetők Tűzriadó gyakorlása évente egy-egy alkalommal iskolai oktatási időben, illetve a bentlakásos intézményegység működési ideje alatt határidő: az intézmény vezetője által meghatározva felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia ig. Tűz és- munkavédelmi szemlék negyedévente kerülnek megtartásra. határidő: negyedévente, havi program szerint felelős: Friedrich Péterné gazd.ig.h. Sisa Tamás tűz-és munkavédelmi szakember Az intézmény vezetőjének, valamint helyetteseinek munkaköri feladata a tűz- és munkavédelmi, valamint a baleset megelőzési szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 17

18 13. Intézményegységek munkatervei AZ ÓVODA ÉS AZ ALSÓ SZAKASZ MUNKATERVE A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: Óvónő: Dajka: Bodáné Tófei Judit Muck Józsefné Osztályfőnökök: Értelmileg akadályozott I.csoport: Értelmileg akadályozott II.csoport: Előkészítő 1.osztály -1.osztály: 2.osztály: 3.osztály: 4.osztály: Testnevelő: Osztályban tanítók: Svéger Bálintné Friedrich-Mészáros Erika Szabadiné Kovács Ágnes Horváth-Somogyi Zsuzsanna Simonné Faluhelyi Dalma Porthné Tölgyesi Dóra Belánné Kovács Beáta Rendesné Vezér Andrea Fülöpné Gömzsik Csilla Bukovics Eszter Gyógypedagógiai asszisztens: Földváry Lászlóné 18

19 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG FOLYAMATOSAN ELVÉGZENDŐ FELADATAI ÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉSEK TÉMÁI IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐSÖK MEGJEGYZÉS 2012/2013 tanév minden hónap utolsó hétfője / aktualitástól függően változhat, rendkívüli jelleggel is tartható / 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos Munkaközösségi foglalkozás Segítségnyújtás a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által tervezett felülvizsgálatokhoz Új, illetve jól bevált módszerek, tapasztalatok, ismeretek átadása; Projekt módszer bevezetése: Ősz, Egészségnevelés témában minden osztályban, óvodában Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel Gyermekvédelmi munka a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében Kapcsolattartás valamennyi munkaközösséggel Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szülőkkel, az intézmény gyermekvédelmi felelősével ill. a Családsegítő Szolgálattal Intézményünkbe szakmai gyakorlatra jelentkező gyógypedagógiai asszisztens és főiskolás hallgatók szakmai felkészítésének segítése tanári Alsós munkaközösség tagjai Érdekelt tanulók Alsós munkaközösség tagjai Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Szabadiné Kovács Ágnes Osztályfőnökök Alsós munkaközösség tagjai Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Alsós munkaközösség tagjai Osztályfőnökök Gyp mentor Adatszolgáltatás, felmérések elkészítése Aktív közreműködés Szülői kérdőívek, családlátogatások, környezettanulmá nyok, pedagógiai jellemzések stb. készítése szükségszerűen Team munkában való részvétel a szakmai és a közös programok megvalósítása terén 19

20 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013 tanév folyamatos 2012/2013. tanév folyamatos 2012/2013. Környezettudatos nevelés a tanórákon és azon kívül is Faliújság szerkesztése az alsós folyosón évszakonként Esztétikus dekoráció készítése Ügyeleti munka pontos ellátására Magatartásverseny meghirdetése az alsó tagozatos tanulóknak, értékelés félévkor és év végén Ért. akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon tanul Friedrich-M. Erika; logopédia szakon :Fülöpné Gömzsik Csilla munkaközösségünk minden tagja továbbképzéseken vesz részt Minőségbiztosítási csoport tagja: Porthné T.Dóra Heti rendszerességgel fogadóórák szülőkkel egyeztetett időpontban Szülői értekezlet szeptemberben, decemberben, májusban, júniusban 1. és 2. évfolyamon iskolaotthonos oktatási forma bevezetése Alsós folyosó Alsós folyosó, óvoda osztályter mek osztályter mek Alsó szakasz tanulói, tanárai Ősz: Fülöpné Gömzsik Csilla Horváth-Somogyi Zsuzsanna; Szabadiné Kovács Ágnes; Tél: Rendesné Vezér Andrea, Friedrich- Mészáros Erika; Simonné Faluhelyi Dalma; Svéger Bálintné Tavasz: Belánné Kovács Beáta Porthné T. Dóra; Földváry Lászlóné; Bukovics Eszter Alsós osztályok, óvónő, dajka Alsós munkaközösség tagjai osztályfőnökök Belánné Kovács Beáta, Friedrich- Mészáros Erika továbbtanulók Utazó gyógypedagógus, diszkalkulia, sindelar, stb. osztályfőnökök, óraadók, óvónő, dajka osztályfőnökök, óraadók, óvónő osztályfőnökök, óraadók Az adott programot szervező és lebonyolító pedagógus Alsós munkaközösség tagjai osztályfőnökök, óraadók, óvónő osztályfőnökök, óraadók, óvónő osztályfőnökök, óraadók Tisztasági őrjárat, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Víz napja. Aktuális események, évfordulók programok Közvetlen környezetünk barátságosabbá tétele Pozitív példa kiemelése folyamatos önfejlesztés 20

21 Munkaközösségi összejövetelek időpontjai és előre látható témái: Augusztus ( , ) Téma: tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése törzslapok adminisztrálása új tanulóknak diákigazolvány, utazási igazolvány igénylése éves munkaterv megbeszélése, feladatvállalások egyeztetése felsős és szakiskolai ügyeleti rend összeállítása Szeptember Téma: tanévkezdéssel kapcsolatos aktuális feladatok tanulmányi kirándulás megbeszélése iskolaotthonos oktatás bevezetése szakkörök ismertetése, új munkarend megbeszélése a délutáni foglalkozásokon tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítésének megbeszélése törzslap adminisztrálása szakmai nap új tanulóknak diákigazolvány, illetve utazási igazolvány igénylése tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztrációk egységesítése magatartásverseny meghirdetésének megbeszélése tisztasági őrjárat megszervezése őszi faliújság dekoráció őszi projekt megbeszélése új gyerekek beszoktatása az óvodába tanmenetek leadása Október Téma: tanévkezdéssel összefüggő feladatok, tapasztalatok értékelése statisztika tantárgyi felmérések alapján a problémák megbeszélése fejlesztési tervek leadása október 6 és október 23. tiszteletére rendezett ünnepélyen való részvétel aktuális feladatok, versmondó verseny meghirdetése egészségnevelési projekt feladatai szakmai nap nyílt nap őszi nevelési értekezlet előkészítése 21

22 November Téma: bekapcsolódunk az egészségnevelési hónap feladataiba szavalóverseny meghirdetése bűnmegelőzési előadás megyei sportversenyen való részvétel Advent: gyertyagyújtáson való részvétel egészségnevelési projekt feladatainak megbeszélése téli faliújság dekoráció aktuális feladatok December Téma: egészségnevelési versenyen való részvétel 4. osztály Mikulás ünnepély szervezése Advent: gyertyagyújtáson való részvétel Karácsonyi műsoron való részvétel osztálykarácsony fogadóóra, szülői értekezlet aktuális feladatok Január Téma: félévi osztályozó értekezlet órarend módosítás tankönyvrendelés előkészítése magatartásverseny, tisztasági őrjárat értékelése új órarend bevezetése félévi értesítő elküldése szülőknek aktuális feladatok Február Téma: tankönyvrendelés előkészítése fejlesztési tervek elkészítése felkészülés a Felfénylő szavak regionális szavalóversenyre farsangi bál aktuális feladatok tankönyvrendelés Kommunista diktatúra áldozataira való emlékezés 22

23 Március Téma: Nőnap ünneplése osztályszinten Március 15-i ünnepélyen való részvétel Víz napja nyílt nap az óvodában nyílt nap az iskolában készülődés Húsvétra fogadóóra, szülői értekezlet tavaszi faliújság dekoráció Felfénylő szavak versmondó verseny Iregszemcse:szervezés aktuális feladatok Április Téma: Meixner napra való felkészülés: - Kapkodd a lábad mohácsi iskolák között Faludi Józsefné emlékére - Az olvasás öröm, olvassunk együtt játékos vetélkedő - Tavaszi szél vizet áraszt -népdaléneklési versenyre való felkészítés Föld napja, játékos feladatok, környezetünk tisztítása aktuális feladatok Május Téma: Anyák napi ünnepségek megszervezése Hangoló műsora Madarak és fák napja aktuális feladatok Országos Tanulmányi Verseny Június Téma: megemlékezés Trianonról év végi osztályozó értekezlet tanulmányi kirándulás sportnap magatartás verseny, tisztasági őrjárat értékelése év végi teendők megbeszélése ballagás az óvodában évzáró, szülői értekezlet 23

24 ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐS MEGJEGYZÉS Tanévnyitó ünnepély, 1.osztályosok köszöntése, ajándékozása Szülői értekezlet Tankönyvek kiosztása Házirend, tűz- és balesetvédelem ismertetése Órarend ismertetése, leírása Alsós ügyeleti rend összeállítása Új gyerekek beszoktatása az óvodába Magatartásverseny indítása Tisztasági őrjárat megszervezése Őszi tanulmányi kirándulás, a hagyományok jegyében Ősz projektben osztályonként őszi téma feldolgozása tanórákon, őszi sarok létrehozása Ősz projekt zárása: bemutató, vetélkedő Munkaközösségi megbeszélés Szükséges tanulói okmányok érvényesítése Tanmenetek, törzslapok leadása, statisztika előkészítése udvar, aula, osztályterem intézmény tanulói, tantestület, óvónő minden pedagógus, osztályfők, tantermek tanulók osztályfőnökök tanári óvoda udvar udvar, játszótér Mohácsi népművészeti műhelyek alsós osztálytermek, folyosó alsós aula, osztályok tanári gazdasági iroda munkaközösség tagjai óvónő, dajka, szülők alsó szakasz tanulói alsó szakasz tanulói óvodások, alsó szakasz tanulói, oszt. fők, gyp asszisztens, óvónő, dajka tanulók, alsós mk. tagjai tanulók, alsós mk. tagjai munkaközösség tagjai Szabadiné Kovács Ágnes Bodáné Tófei Judit Belánné Kovács Beáta, Friedrich M. Erika Szabadiné Kovács Ágnes Fülöpné Gömzsik Csilla, Bodáné Tófei Judit munkaközösség tagjai osztályfőnökök Szabadiné Kovács Ágnes osztályfőnökök érintett pedagógusok tanulók felkészítés az ünnepélyre, iskolaotthonos oktatás bemutatása ügyeleti rend folyamatos nyomon követése, szükség esetén korrigálása óvodai rend megismerése I. félév végén értékelés I. félév végén értékelés tanulók felkészítése a kirándulásra tanórákon a tanmenetnek megfelelően a témák feldolgozása havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanmenetek írása tantárgyanként, 1. osztályban ill. az új tanulóknak új törzslapok kitöltése 24

25 OKTÓBER IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐS MEGJEGYZÉS Okt. 6. isk. szintű megemlékezésen való részvétel Fejlesztési tervek leadása Munkaközösségi megbeszélés, statisztikai adatok egyeztetése október 23. iskolai szintű megemlékezésen való részvétel október 23. óvodai szintű megemlékezése I. emeleti aula Tanári I. emeleti aula óvoda intézmény tanulói, tantestület munkaközösség tagjai intézmény tanulói, tantestület óvodások, óvónő, dajka Szakmai nap érintettek Továbbképzés tanári Őszi nev. ért. tanári gyógypedagógus végzettségűek Minden pedagógus Érintett pedagógusok Minden pedagógus Minden pedagógus Bodáné Tófei Judit Szabadiné Kovács Ágnes, Bukovics Eszter tanulók felkészítése az ünnepélyre havi program, aktuális feladatok megbeszélése tanulók felkészítése az ünnepélyre Tanulók felkészítése az ünnepélyre TÁMOP 3.1.6/11-2. Utazó gyógypedagógus kompetenciák NOVEMBER IDŐPONT TEVÉKENYSÉG HELY RÉSZTVEVŐK FELELŐS MEGJEGYZÉS Meghirdetet t időpontban Versmondó verseny meghirdetése Kapkodd a lábad! Sport vetélkedő Egészségnevelési nap az alsóban Bűnmegelőzési tájékoztató Udvar Pécs II. emeleti aula alsó szakasz tanulói, alsós osztályfőnökök alsó szakasz tanulói alsó szakasz tanulói, pedagógusai, szervezők Nyílt nap Fsz. aula Érintettek Munkaközösségi megbeszélés Tanári Szabadiné Kovács Ágnes Belánné Kovács Beáta Simonné F. Dalma, Porthné T. Dóra az iregszemcsei szav.vers. témáját vesszük figy. a versek kiadásánál felkészítés a versenyre játékos vetélkedő 3-4. osztály oszt.fők előadás munkaközösség tagja Szavalóverseny Tornaterem alsó szakasz tanulói Adventi gyertyagyújtáson való részvétel I. emeleti aula tanulók, tantestület Szabadiné Kovács Ágnes Szabadiné Kovács Ágnes kollégiumi nevelőtanárok, oszt.fők minden pedagógus TÁMOP /11-2 havi program, aktuális feladatok megbeszélése felkészítés a szavalóversenyre alkalomhoz illő öltözet, fegy. viselkedés tanulók felkészítése 25

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben