Az individuálpszichológiáról röviden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az individuálpszichológiáról röviden"

Átírás

1

2 Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi el térbe. E szociálpszichológiai, humanisztikus beállítódás napjainkban különösen id szer. Az IP a tudományos emberismerethez sok támpontot adott. Adler véleménye: az egyén minden erejével arra törekszik, hogy az embertársaival való együttélés összefüggéseit keresse, s azon belül saját biztonságát megtalálja. De mit l függ életünk biztonsága? Mi határozza meg életünket? Az, hogy milyen célokat t zünk ki magunk elé! S mi áll a cél mögött? A sikerorientáltság! Lássuk ennek IP szemlélet fejl déslélektanát: az újszülött világrajövetelekor egyedül életképtelen, magatehetetlen. A kisgyermek sokszor találja szemben magát a feladatokhoz mért elégedetlenségével; majd növekedvén ismeretei b vülésekor, a világegyetemhez mért parányi mivoltával. Mondhatnánk a kisebbérték ségi érzése velünk fogant. Azonban a gyermek felé sugárzó szeretet, fontosságérzés és bizalom bátorságot ad, egyre nehezebb feladatokra sarkall. Gyermekkortól kezdve tehát az ember törekvése mögött ott áll, hogy ne kelljen kisebbrend nek éreznie magát. Ez ellen küzd, ezt igyekszik kompenzálni. Közben alakul a helyes önértékelés. A feladatok, a munka elvégzése maximális igényességgel történik. Az egyénben pozitív közösségi érzés alakul ki. Formálódik az egészséges, sikeres életstílus.

3

4 Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka pszichoterápia A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE) XIII. Vándorgy lése a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképz Kar, Gyógypedagógus-képz Intézet közös rendezésében A vándorgy lés védnöke: Szabó Gábor, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem rektora március 7. PLENÁRIS ÜLÉSEK SZTE Általános Orvostudomány Kar Oktatási épülete, Szeged, Dóm tér 13. I. emelet REGISZTRÁCIÓ MEGNYITÓ GALAMBOS GÁBOR, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképz Kar dékánja KÖSZÖNT K BUGÁN ANTAL, Debreceni Egyetem, tanszékvezet egyetemi docens, MIPE elnöke GODÓ ENDRÉNÉ, Pest Megyei TEGYESZI igazgatója PUKÁNSZKY BÉLA, Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese, JGYPK Gyógypedagógus-képz Intézet vezet je, egyetemi tanár 3

5 Üléselnök: Vajda Zsuzsanna, egyetemi tanár Csoportos gyermekjátékterápia az ezredfordulón KENDE HANNA, S. F. P. A. kiképz IP-analitikus terapeuta, MIPE tiszteletbeli elnöke hogy az asszony kiteljesedjen, és megszülethessen a gyermek GEORGES MORMIN, a Société Francaise de Psychanalyse Adlérienne S. F. P. A. (Francia Adleri Pszichoanalitikus Egyesület) elnöke KÁVÉSZÜNET Nevelés, képzés, gondozás a bajor gyermekintézményekben (Bölcs de/óvoda) mérleg, perspektívák, kihívások BETTINA HOFER, Katholische Fachakademie für Sociálpädagogik, München A gyógypedagógiai megsegítés mint többszint intervenció SZABÓ ÁKOSNÉ, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar f igazgatója, f iskolai tanár EBÉDSZÜNET Üléselnök: Pukánszky Béla, egyetemi tanár Aichhorntól György Júliáig az individálpszichológia aktualitása a gyermekvédelemben VAJDA ZSUZSANNA, Miskolci Egyetem, Neveléstudományi Tanszék, egyetemi tanár Pszichésen beteg szül k gyermekeinek pszichoszociális helyzete és a támogató szociális hálózatok IRMGARD SCHROLL-DECKER, Fachhochschule Regensburg KÁVÉSZÜNET 4

6 Agressziós késztetés: az agresszivitástól a gyöngédségig YANNICK LE JAN, Société Francaise de Psychanalyse Adlérienne (Francia Adleri Pszichoanalitikus Egyesület) f titkára A többségi iskolákban tanító pedagógusok mentálhigiénés állapotának változása az integráció kapcsán KENDERESSY KATALIN, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar, f iskolai adjunktus PETRÓCZI ERZSÉBET, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképz Kar Gyógypedagógus-képz Intézet f iskolai tanár, Pest Megyei TEGYESZI, pszichológus RICK KÁVÉZÓJA állófogadás Helyszín: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképz Kar, Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Díszterem Zongorán közrem ködik: Bocskai István 5

7 2008. március 8. SZEKCIÓK (15 perces el adások) SZTE Juhász Gyula Pedagógusképz Kar, Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Délel tti szekciók GYÓGYPEDAGÓGIA ( ) A kisebb képesség gyermekek bizonyos körülmények között teljesen elvesztik bátorságukat. Tehát meg kell védenünk ket a túlzott kisebbérték ség-érzést l, amelyet egyikünk sem tud sokáig elviselni. (Adler: Életismeret) Szekcióvezet : Gácser József, nyugalmazott f iskolai tanár Multikulturális szempontok a tanulásban akadályozott gyermekek pedagógiájában VARGA IMRE, Szeged Id skori pszichés problémák értelmileg akadályozott személyeknél RADVÁNYI KATALIN, Budapest Az integrációtól az inklúzióig SZUROMI ISTVÁN, Szeged A gyógypedagógus helye a kistérségi általános iskolákban Mi így oldjuk meg! Integráltan tanuló sajátos nevelési igény gyermekek ellátása GURDONNÉ KOVÁCS HELGA, Szentes Gyógypedagógia és gyermekvédelem KENDERESSY KATALIN, Budapest Normál intellektus és mégis iskolai kudarcok HEGED S ANITA, Szeged A fogyatékos személyiség megítélése a kezdetekt l a befogadásig GÁL ANIKÓ, Szeged 6

8 ISKOLAI NEVELÉS ( ) Az emberiség azért találta fel az iskolát, mert a család nem volt képes arra, hogy a gyermekeket kell képpen felkészítse a társadalmi életfeladatokra (Adler: Életismeret) Szekcióvezet : Farkas Olga, f iskolai tanár Emberi jogi nevelés pedagógiai és módszertani megközelítések FARKAS OLGA, Szeged Nevelésfilozófia a bátorító nevelésr l KARIKÓ SÁNDOR, Szeged Individuálpszichológia és bölcsesség SZÉLESNÉ FERENCZ EDIT, Veszprém A bátorító nevelés fontossága a 6 14 éves korú gyermekek fejlesztésében FAZEKAS ATTILÁNÉ, Szeged Önismeretet segít osztályf nöki órák BENCZE KINGA, Gy r Az integrált testnevelés órák megvalósulásának esélyei TÓVÁRI FERENC, Pécs A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényez k vizsgálata HATVANI ANDREA, TASKÓ TÜNDE, Eger GYERMEKVÉDELEM ( ) beilleszkedési zavarokat a kisebbérték ség érzés és a fölényre való törekvés társadalmi következményei idézik el. (Adler: Életismeret) Szekcióvezet : Godó Endréné, Pest Megyei TEGYESZI igazgatója ER és ALÁZAT IP a rendszerszemlélet gyakorlatban, avagy a segít k segítése MAJOR ZSOLT BALÁZS, Budapest 7

9 Speciális szükséglet gyermekek vizsgálatai során szerzett tapasztalatok RÓNASZÉKI ÉVA, Fót Mozgásban a lélek a mozgás- és táncterápia, mint esély és lehet ség a gyermekvédelmi szakellátásban ALMÁSI KRISZTINA, Budapest Gyermekpszichodráma a gyermekjólétiben VERES JÚLIA, HORVÁTH ANDREA, Budapest Különleges szükséglet fogyatékos gyermekek nevelése lakásotthonokban PAPPNÉ ZOMI TÍMEA, Pécs Tapasztalatcsere Yannick Le Jan (Párizs) és a magyar gyermekvédelmi szakemberek között ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ( ).valamennyi életprobléma alapjában véve társadalmi probléma. (Adler: Életismeret) Szekcióvezet : Pukánszky Béla, egyetemi tanár Az iskolai szociális munka múltja, jelene és jöv je Magyarországon Miért nincs legális iskolai szociális munka Magyarországon? JANKÓ JUDIT, SZÉKESFEHÉRVÁR Hátrányos helyzet problémás helyzet iskolai szociális munka (Alternatívák a mentális problémák kezelésére a szociális munka eszközeivel) SZABÓ ÁGNES, Szeged Kinek az inge? pillanatfelvétel az iskolai ifjúságvédelem helyzetér l KÓNYA GIZELLA, Makó A gyermek megismerésének lehet ségei és módszerei NAÁRNÉ MÉSZÁROS ERIKA, Makó 8

10 Tapasztalatcsere Irmgard Schroll-Decker (Regensburg), Bettina Hofer (München) szociálpedagógusok és a magyar iskolai szociális munkások között TERÁPIA ( ) mintha a másik helyzetében volnánk, a kérdés megfejtését csak a közösségérzés fényében találhatjuk meg (Adler: Emberismeret) Szekcióvezet : Kárpáti Gyöngyvér, ideggyógyász-pszichoterapeuta f orvos, MIPE tiszteletbeli elnöke A gyengédségigényt l a pszichoterápiáig KÁRPÁTI GYÖNGYVÉR, Budapest Csecsem k a pszichoterápiában BIRIZLÓ-SZABÓ IRÉN, Szolnok Az IP szemlélet a családterápiában egy eset kapcsán ARANY ZOLTÁN, DÖBÖR ÁGOTA, Szeged Individuálpszichológia, depresszió, terápia ZSIGÓ MARIETTA, Kiskunhalas A veszteség okozta szorongások megjelenése gyermekek pszichodráma játékában PINTERICS JÁNOS, Budapest Tapasztalatcsere Georges Mormin (Anguleme) és a magyar terapeuták között EBÉDSZÜNET 9

11 Délutáni szekciók ÓVODAPEDAGÓGIA ( ) Az óvoda szociális intézmény, ahol szociális problémák jelentkeznek...itt alkalmazkodni kell a közösség szabályaihoz. A gyermek akkor érzi jól magát, ha a kis közösségben hasznossá tudja tenni magát, ez pedig csak akkor lehetséges, ha társai iránt legalább olyan érdekl dést tanúsít, mint önmaga iránt. (Adler: Életismeret) Szekcióvezet : Fáyné Dombi Alice, f iskolai tanár Életesemény-elemzés mint az egyénre szabott tanácsadás eszköze FÁYNÉ DOMBI ALICE, Szeged Az IP bátorító pedagógiájának napi gyakorlata az óvodánkban BOROSNÉ HODOP MÁRIA, STASZNYI PÉTERNÉ, Budapest A csodadoktor a gyermekpszichodráma támasznyújtó ereje videomozaik egy játszó óvodáscsoport történéseib l BARTSCH ÉVA, KENÉZ JUDIT, Budapest Bátorító nevelés a kisgyermekek f tevékenységében, a játékban (kérdésfeltevés az óvodában szül knek gyermekeknek) SZEMERÉDI ETELKA, Budapest Olyan szül, pedagógus kapcsolatok, melyek segítik a gyermeket abban, hogy egészséges személyiséggé váljon SZERI ISTVÁNNÉ, Szeged Tapasztalatcsere Bettina Hofer (München) szociálpedagógus és a magyar óvodapedagógusok között 10

12 INDIVIDUÁLPSZICHPOLÓGIA EGYÉB TERÜLETEKEN ( ) A közösségérzés hatása alatt bizonyos fokig szívesen fogadjuk el mások befolyását (Adler: Emberismeret) Szekcióvezet : Csorba János, egyetemi docens Kisebbérték ségi érzés vizsgálata serdül pszichiátriai betegek csoportjaiban CSORBA JÁNOS, Budapest, SZ. FERENCZ EDIT, Veszprém Adler a mai pszichoszomatika tükrében PINTERICS JÁNOS, Budapest Fejl dés-pszichopatológiai megközelítések az individuálpszichológiában CSOMORTÁNI ZOLTÁN, Szeged Érzelmi kapcsolatok véd és/vagy ártó szerepe a lelki kiégés alakulásában HEGED S KATALIN, Budapest, KOVÁCS MARIANN, Szeged BÁTORÍTÁS A GYAKORLATBAN M HELYMUNKA ( ) El adás és gyakorlati bemutató a résztvev k közrem ködésével BENCZÉNÉ TÍMÁR IRÉN, Gy r SZAKMAI ÉS MAGÁNÉLETI SZEREPEK ÉS SZEREP- KONFLIKTUSOK M HELYMUNKA ( ) NAGYNÉ BEJCZY EM KE, Salgótarján A csoportmunkában lehet ség nyílik a saját teend k megfogalmazására az IP módszerek segítségével. 11

13 HALLGATÓI SZEKCIÓ ( )...nem tudják felismerni a társadalmilag értelmes élet szükségességét és hasznosságát, jelentkeznek az intellektuális kísér jelenségek (Adler:Életismeret.) Szekcióvezet : Varga Imre, f iskolai docens Individuálpszichológia és pedagógiai gyakorlat SZABÓ ÉVA KLÁRA, Szeged Arithmophobia: a számolástól való kóros félelem létezésének feltárása esettanulmányokkal és felméréssel SVRAKA TAMÁSNÉ, Budapest Fogyatékosság és individuálpszichológia SZLOVENSZKI ORSOLYA, Szeged A n i szerepváltozás és gyermeknevelés PUKÁNSZKY JUDIT, Szeged Hátrányos helyzet tanulók integrációját segít mentori munka tapasztalatai SZABÓ DIÁNA, Szeged KÁVÉSZÜNET ZÁRÓ KEREKASZTAL Szemléletváltás a hazai és nemzetközi gyakorlatban Arra a kérdésre, hogy egyik ember a másik emberre mily módon hathat, az individuálpszichológia értelmében úgy felelhetünk, hogy ez a közösségi kapcsolat körébe vágó jelenség (Adler: Emberismeret) Moderátor: MAJOR ZSOLT BALÁZS pszichológus Résztvev k: Bugán Antal, Kende Hanna, Bettina Hofer, Yannick Le Jan, Georges Mormin, Irmgard Schroll-Decker 12

14 Pszichológia és film LÁSZLÓ ILONA, Baja Kiégés elkerülhetetlen? PETRÓCZI ERZSÉBET, Szeged Poszterek Fotel vagy Karfa Gyakorlat és eszközközpontú nevelés-módszertani kézikönyv gyermekvédelemben, gyermek és lakásotthonban dolgozók számára MAJOR ZSOLT BALÁZS, MÉSZÁROS KATALIN, TATÁRNÉ KAPUS ÉVA, Budapest Az ember fejl dése SZABÓ MIHÁLY NOVODOMSZKI ORSOLYA, Szeged Értelmileg akadályozott emberek nevelése, élete HATOS GYULA, Budapest Dühszelídít k könyve tanári kézikönyv KECSKEMÉTI MOLNÁR MÁRIA, Wellington (Új-Zéland) 13

15

16 Mozgásban a lélek a mozgás- és táncterápia, mint esély és lehet ség a gyermekvédelmi szakellátásban ALMÁSI KRISZTINA Budapest El adásom célja, hogy felhívja a figyelmet a mozgás- és táncterápiára, a módszer használatának létjogosultságára és fontosságára a gyermekvédelmi szakellátás területén is. A m vészeti nevelésr l, a m vészet terápiás hatásairól és a m vészetterápiáról való gondolkodás lehet séget ad arra, hogy ezek közös pontjaira, de a köztük lév különbségre is rávilágítsunk. A mozgás és táncterápia kialakulásának és elméleti hátterének és a módszer alapvet jellemz inek rövid bemutatását követ en szeretnék kitérni a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében nevelked gyermekek, fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek alapvet problémáira. Egyre több speciális szükséglet gyermek szakellátásba kerülése, a velük történ segít és terápiás munka napról-napra újabb kihívásokat eredményez, korszer és hatékony módszerek bevezetését követeli. A szakmai feladatok, a jogszabályok által meghatározott keretek, a gyermekek személyiségállapota és a szakellátásban dolgozó kollégák felkészültsége befolyásolják az önálló élet megkezdésének és folytatásának sikerét. A mozgás- és táncterápia alkalmazása el segíti a preverbális személyiségrétegekhez való hozzáférést, az implicit memória tartományában tárolt korai élmények elérhet ségét, átdolgozását. Ezért szeretném hangsúlyozni a módszer szerepét egy olyan területen, ahol a gyermekek, a fiatalok az elhanyagolás, a bántalmazás, az anyával, a vérszerinti családdal való súlyosan problematikus vagy hiányzó kapcsolat, a családból való kiemelés következményeinek terheit cipelik. A mozgás- és táncterápia lehet ség a segítségre. A mozgás, a tánc esély a változásra, a fejl désre, a gyógyulásra. 15

17 Az IP szemlélet a családterápiában egy eset kapcsán ARANY ZOLTÁN, DÖBÖR ÁGOTA Szeged A szerz k évek óta dolgoznak családokkal, felhasználva az IP szemléletet is. Most egy olyan családterápia folyamatát mutatják be, ahol a szül k gyermekkori kisebbrend ségi érzése, családon belüli pozíciója olyan feln ttkori kisebbrend ségi érzést alakított ki, mely megakadályozta ket saját szül i kompetenciájuk felvállalásában. Szül ként ebb l fakadóan számos kudarc érte ket, minek következtében 3 kamaszkorú gyermeküket veszítették el. A szül i kompetenciában való alacsony hit, és az ebb l fakadó nevelési konfliktusok a serdül kör kezelését lehetetlenné tették a családban. A közös munka célja, a még családban él kiskamasz megtartása, a kommunikáció javítása, valamint a kisfiú önbizalmának és a szül k kompetencia érzésének javítása volt. A folyamatot színesítette két, eltávolodott gyermek visszatérési igénye. Mindkét, már feln tt gyermek más-más életutat járt be azóta, így a családba való visszacsatlakozásuk is eltér volt. A csodadoktor a gyermekpszichodráma támasznyújtó ereje Videomozaik egy játszó óvodáscsoport történéseib l BARTSCH ÉVA, KENÉZ JUDIT Budapest Videófilmünk Kende Hanna gyermekpszichodráma képzésének záró munkájához szolgáló videó felvételek alapján készült. Egy budapesti óvoda 4 6 nagycsoportos gyermekével játszottunk ketten, az intézményben dolgozó logopédus, s egy vendég, képzettsége szerint gyermekorvos-pszichoterapeuta, egy éven keresztül, hetente másfél órát. Minden alkalmat videóra vettünk, s több lehet ségünk volt, hogy melyik gyerek szerepfejl dését kövessük nyomon, milyen fonalon 16

18 f zzük egybe az összegz bemutatást. Virág Teréz, Kenéz Judit pszichoterapeutának szupervizoraként követte nyomon annak a kislánynak terápiáját, akit most f szerepl nek választottunk. segített megérteni ennek a kislánynak (nevezzük Andinak) egy különös játékát. Egyik alakalommal járni tanuló pici gyermeket játszik, újra és újra elesik, s megint felkel. Ekkor hat éves. Édesanyja súlyos csíp ficam miatt, hat évesen tanult meg járni. A gyermekek tudattalanjából olykor felszínre jönnek az el z generációk által megélt traumák. A csoport tagjai valamennyien nehéz családi háttérb l jöttek, fontos volt számukra az a személyes figyelem tör dés, amit e foglalkozásokon t lünk, s egymástól is kaphattak. Andival a csoportos játék keretin belül szinte egy kétszemélyes terápia bontakozott ki. Preverbális regresszióba került, melyben a legelemibb fizikai kontaktust is magába foglaló érzelmi igénye jött felszínre. Fontos a gyermek szükségleteire ráérezni, s a terápiában kielégíteni azt. A testi belekapaszkodási vágy életrekeltésének fontos szerepe van. Andi játékában nyomon követhet volt a benne zajló változás. Eleinte mindig baleset éri t, pl.: mint kis mókus kórházba kerül, egy másik játékban szinte meghal, úgy kell életre varázsolni. A játékban a baleset, betegség, halál, mind részben fizikai, részben pszichikai sérültségére utal-, ( is csíp ficammal születik, sokat van gipszben, operálják, apja születése után kivonul a képb l) s az ennek megfelel fizikai kontaktusban is megnyilvánuló pszichoterápia, a gyengédség, a szeretet lehet vé teszi az újjászületést, az újrakezdést. A bemutatandó film a gyógyító szeretet alcímet is viselhetné, ami a pszichoterápia alapja. Andi fejl dése e folyamat során jól kirajzolódik: a kisbabából feln tt lesz, majd anyaszerepet vállal. Anyaként dédelget aggódó, de nem túl odaadó szül vé válik. Az év vége felé már a gyorsan gyógyuló betegb l lett másokat segít doktor. A videofelvételeken négy különböz foglalkozás anyagából kiragadott jelenetek elevenednek meg: 1. A kis z segítséget hív, mert anyukája súlyosan megsérül, majd meghal. Jönnek a ment k, az anyukát újraélesztik, orvosságot adnak (életelixír), végül az anyukát a csodadoktor meggyógyítja. 2. Itt Andi hat évesen az egy éves kisgyermek mozdulatait utánozza, aki járni tanul. 3. A kisgidát a családjától elrabolja a farkas és meghal. Anyuka (a terapeuta) testvére segítségével, aki varázsfüvet hoz, fel- 17

19 éleszti. A szeretet és babusgatás segít a felélesztésben, helyreáll a családi harmónia. 4. Andi most egy beteg mókust játszik, aki a kórházban ébredezik. Az orvos (a terapeuta) és a varázsló (egy kislány) segítségével sikerül meggyógyulnia. Ezután a mókus feln, lesz a doktor, aki a többieket meggyógyítja, m téteket végez rajtuk. Önismeretet segít osztályf nöki órák BENCZE KINGA Gy r A módszert, amit szeretnék bemutatni, a 2007-es Hollandiában megrendezett ICASSI-n mutatta be egy tanárn. Tanárként és osztályf nökként is nagyon hasznosnak tartottam. Mindannyian tudjuk, hogy az iskola els dleges feladata az oktatás és a nevelés, de sokan elfelejtjük, hogy az iskola ad teret az együttm ködés, a mások megismerése, az empátia, a konfliktuskezelés és a saját viselkedés értelmezésének gyakorlására. Ez a módszer lehet séget ad arra, hogy az osztályközösség tagjai ezt gyakorolhassák. És amit gyakorolnak, azok tulajdonképpen az adleri alapelvek alkalmazása. A módszer másik nagy el nye, hogy ad teret a tanári szabadságnak, kreativitásnak, nem eszközigényes, és végül, de nem utolsó sorban, hogy az osztályf nöki órán fennmaradó akár 10, akár 25 percben is alkalmazható. Bátorítás a gyakorlatban BENCZÉNÉ TIMÁR IRÉN Gy r Az adleri pedagógia, pszichológia fogalmai közé tartozik a bátorítás, de mit is értünk pontosan a bátorításon. Keressük a választ arra is, hogy a bátorítás miben más, miben hat másként, mint a tradicionális pedagógiában használt dicséret, jutalmazás. 18

20 Milyen el feltételek és személyes beállítódás szükséges a bátorításhoz, mit l lesz a bátorítás hiteles, specifikus, egyéni. A m helymunka keretében szeretném kipróbáltatni a résztvev kkel a gyakorlatban is az egyéni er források keresését, a bátorító kommunikációt, a bátorítás használatát. Kipróbálni azt, hogy hogyan is tudjuk megvalósítani mások és ami nem kevésbé fontos, önmagunk bátorítását. Csecsem k a pszichoterápiában BIRIZLÓ-SZABÓ IRÉN Szolnok Hogyan lehet pszichoterápiás hatást elérni egy csecsem nél? Ha sokat sír, vagy nem akar szopni, vagy keveset alszik? Hogyan lehet vele megértetni, hogy másként is kifejezheti kéréseit, jelezheti igényeit? Ezek a kérdések jelent sek a csecsem kkel és családjukkal folytatott pszichoterápiás beavatkozásoknál. A csecsem terápiákban érzékelhetjük leginkább az el retolt páciens eseteit. A születéssel a családi triásznak (apa anya baba) a fizikális valóságban is m ködnie kell. A duális kapcsolatokat át kell alakítani. (apa anya, anya baba) Mikor ki rendel dik alá a diádnak? Ki, hogyan figyel a másikra? Csak a baba mama kapcsolat határozza meg a gyermek állapotát? Az apa anya kapcsolat hogyan vetül a babára? El adásomban ezekre a kérdésekre keresek választ. A nonverbális, a metakommunikatív, a szimbolikus sík els dleges jelentését figyelhetjük meg a csecsem viselkedésének megértésében. A csecsem hollisztikusan, mentális nyelven, a teljesség nyelvén érzékeli a világot, számára ez a valóság síkja, az valóságának síkja. A viselkedésével is a teljességet fejezi ki. Tehát mind az apa, mind az anya tudatos és nem tudatos megnyilvánulásaira reagál a saját tudatos és nem tudatos viselkedésével. Több eseten keresztül szeretném megmutatni e rendkívül szép munkában rejl lehet séget. 19

21 Az IP bátorító pedagógiájának napi gyakorlata az óvodánkban BOROSNÉ HODOP MÁRIA, STASZNYI PÉTERNÉ Budapest Budapesten a III. kerületi Tégla utcai tagóvoda helyi nevelési programja, az adleri individuálpszichológia bátorító pedagógiájára épül. Az IP bátorító pedagógiájának id szer ségét látjuk napjaink társadalmi változásaiban a rohanó, törtet mindennapokban. A szül i aggodalmak növekedését tapasztaljuk: Következményként nem ritkán tapasztalhatjuk, hogy már az óvodás korú gyereket is túlterhelik. A szül kkel töltött id csökken. Ezzel párhuzamosan az elkényeztet nevelés n. Megengedettek-e az érzelmek? Lehetnek-e a gyerekek dühösek, szomorúak, stb., meg tudjuk-e érteni, segíteni, felismerni az érzelmeket, vagy egyszer bb az elfojtást tanítani? Van-e id nk türelmesnek lenni, megismerni a gyerekeket olyannak, amilyenek, elfogadni ket, bízni bennük és bátorítani ket? Az IP szemlélet szerint minden gyerek valamiben kiváló, nagyszer ezt kell er síteni, ezt a pozitív oldalt kihasználva tudjuk segíteni ket más területeken is. Ha bizalomel leggel meg tudjuk nyugtatni a gyerekeket: ha valami nem megy, gyakorolni fogjuk és sikerülni fog (a hibák a barátaink). A bátorító pedagógia jelent sége: úgy viselkedjen a pedagógus, hogy a gyerek érezze, hogy mögötte állnak, bármikor segítséget kérhet, de egyedül is meg tudja oldani a feladatát. A módszer abban segíti a munkát, hogy megtanulhat a pedagógus utasítások helyett kérdésekkel nevelni. A kérdések haszna: er sítik az önfelel sséget, a véleménynyilvánítás szabadságát, a döntési képességet. Az el forduló reménytelen esetek láttán nagyon sokat segít az önbátorítás, hiszen az IP szerint Minden lehet másképp is! (Adler) Az állandó magyarázatok és utasítások helyett a nevel meghallgatja a gyerekek véleményét, és a kívánságaik szerint történnek az események. Nem kényszerül a dönt bíró szerepébe, a gyerekeknek pedig nem kell haragban elválniuk csak azért, mert a feln tt rájuk szól, hogy ne verekedjetek, vagy hagyjátok azt abba. Szabadon használhatjuk és kihasználjuk azt, hogy az óvodás gyerek a mágikus korban van, tehát még minden él és mozog körülötte. Önálló konfliktusmegoldásra ösztönözzük a gyerekeket, de türelmesen segítünk, amíg kö- 20

22 zösen megtalálják a megoldást. Nagyon id szer nek gondoljuk Dreikursnak az 1950-as években írt sorait: Napjainkban a gyerekek elbátortalanító tapasztalatok sorozatának vannak kitéve. A tudatos bátorítás elengedhetetlen ahhoz, hogy ennek ellenállhassanak. Egy gyerek csak akkor siklik ki, ha a bátorságot elvesztette és már nem hisz abban, hogy jóra is képes. A bátorítás azt jelenti, hogy bizalommal legyünk a gyerek iránt. A bátorítás megmutatja a gyereknek egy másik ember belé vetett hitét, amely jelenlegi erejére, képességeire és nemcsak fejl dési lehet ségeire vonatkozik. Ha az ember egy adott helyzetben nem bízik a gyerekben, akkor nem bátorítja t. Fejl dés-pszichopatológiai megközelítések az individuálpszichológiában CSOMORTÁNI ZOLTÁN Szeged Míg az 1970-es évekig a pszichológia a differenciálódás különböz fázisain ment keresztül, addig az 1970-es évekt l kezd d en igény mutatkozott a különböz tudományos részterületek együttm ködésére, eredményeik egyeztetésére. A fejl dés pszichopatológia ennek a törekvésnek a terméke: az akadémikus fejl déslélektan és a klinikai pszichológia-pszichiátria integrációjaként határozható meg, és napjainkban kezdi elérni a megbecsült résztudomány szintjét (Cicchetti, 2006). Vizsgálatainak fókuszában a nem megfelel adaptáció egyéni mintázatainak eredete, a gyermek- és feln ttkori pszichés rendellenességek kialakulásának feltárása, a befolyásoló faktorok megállapítása áll. Bár a gyermek- és feln tt pszichés m ködés min ségi különbségeit szem el tt kell tartani, a fejl dés pszichopatológia ezen konceptuális korlátai ellenére felbecsülhetetlen értékkel bír a prevenció, a pszichoterápiák, és ezeken belül is leginkább a gyermek pszichoterápiák szempontjából (Fonagy, 2006; Vajda, 2006). A konferencia témakörének megfelel en el adásunkban bemutatjuk, hogy az individuálpszichológia milyen területeken érintkezik a fejl dés pszichopatológiai megközelítéssel. A pszichoanalízist már megjelenését l kezdve jellemezték a patogenetikus elméletek. A. Adler elgondolásában a patogenezis szorosan kapcsolódik a gyer- 21

23 mek primer tárgykapcsolatainak sérüléseihez. Az egyik patogén háttértényez ként a szül k elkényeztet magatartását említette (Adler, 1994, 1998), részletesen írt e jelenség a gyermekre illetve a családra gyakorolt következményeir l, valamint a lehetséges terápiás megközelítésekr l. Adler ugyancsak a szül k elkényeztet magatartásával magyarázta az Ödipusz-komplexus megjelenését, és az elkényeztetést tette felel ssé a gyermeki képességek fejl dési elmaradásaiért, amelyek a szervi fogyatékosságok esetén tapasztalhatókhoz hasonlóak. A pedagógiai individuálpszichológia szintén fejl dési patogén tényez nek tekinti a szül k elkényeztet magatartását (Rüedi, 1988; Brezsnyánszky, én.). El adásunk utolsó harmadában kutatási eredményeinkkel szeretnénk illusztrálni, hogy az Adler által leírt patomechanizmusok hogyan figyelhet ek meg nevelési tanácsadói, iskolapszichológiai környezetben. Keresztmetszeti vizsgálatunkban általános iskolai tanúlókat és szüleiket vizsgáltuk kérd íves módszerekkel. Arra kerestünk választ, hogy a szül i túlvéd, elkényeztet nevel i stílus milyen összefüggést mutat különböz gyermekkori szorongási zavarok megjelenésével, a megküzdési stratégiákkal és a szociális kompetenciák fejl désével. Eredményeinkkel rá akarunk mutatni arra, hogy az individuálpszichológiai elméletek alapját képezhetik egy napjainkban meger söd tudományterületnek, a fejl dés pszichopatológiának. Továbbá alá szeretnénk húzni a szül i túlvédés felismerésének és kezelésének jelent ségét az iskolapszichológiai, nevelési tanácsadói, valamint a klinikai gyakorlatban egyaránt. 22

24 Kisebbérték ségi érzés vizsgálata serdül pszichiátriai betegek csoportjaiban CSORBA JÁNOS Budapest SZÉLESNÉ FERENCZ EDIT Veszprém Az individuálpszichológiában centrális jelent ség kisebbérték ségi érzés vizsgálata serdül klinikai beteganyagon. A hipotézisek és az empirikus adatok arra utalnak, hogy úgy a hangulati kórképekben (depresszió), mint szorongásos-neurotikus betegségekben (pánik, agorafóbia, generalizált szorongás, szociális fóbia) az önértékelés csökken, ezért ezekben a kórképekben fokozott kisebbérték ségi érzést várunk, míg a magatartás- és alkalmazkodási zavaroknál hagyományosan az önértékelés kevéssé érintett, vagy patológiája rejtett (felszínes nagyzás kompenzálhatja). A Pannonia dunántúli reprezentatív serdül pszichiátriai felmérés anyagából 8 betegcsoportot választottunk ki (major depresszió, disztímia, szuicid magatartás, pánik-agorafóbia, szociális fóbia, generalizált szorongás, magatartászavar, alkalmazkodási zavar) egy kivételével monodiagnózisú csoportok és a Columbia Depresszió kérd ívhez csatolt kérdéssel érdekl dtünk kortárs, azonos nem serdül kkel kapcsolatos inferioritás-érzésükr l. Várakozásainkkal ellentétben a többváltozós statisztikai modell csak az öngyilkos magatartással kezelt serdül k és az externalizáló zavarok (magatartás- és alkalmazkodászavarok) között mutatott ki szignifikáns eltérést, ill. csak szign. tendenciát a major depressziós és viselkedészavarban szenved csoport között. Hipotézisünk, hogy a depressziós zavarok és a szorongásos zavarok markánsan kifejezettebb kisebbérték ségi érzést fognak mutatni a magatartásban szenved ek gyerekekkel ellentétben, nem igazolódott. További vizsgálatok szükségesek az inferioritás, mint fontos pszichológiai jelenség differenciált megragadásához eltér gyermekpszichiátriai patológiákban. 23

25 Emberi jogi nevelés pedagógiai és módszertani megközelítések FARKAS OLGA Szeged Az európai oktatási miniszterek között tervezett programjában szerepel a demokratikus állampolgárságra és az emberi jogokra nevelés ösztönzése; az Európai Tanács értékeire és normáira támaszkodó oktatási gyakorlat kidolgozása. Hangsúlyos cél a társadalmi kohézió és a befogadás az élethosszig tartó tanulás perspektívájában. Ehhez kapcsolódóan az el adó bemutatja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképz Kar szerepvállalását az id szer oktatási reformok megvalósításában. Ismerteti a kari oktatók részvételének körülményeit a közelmúltban megszervezett, az Európa Tanács által támogatott Emberi Jogi Nevelési Képz k Képzésében; és ezt követ en az európai képzési kultúra helyi meghonosításának jellemz it. Európai szint alapelvek és cselekvési irányvonalak tükrében áttekintést ad a Gyógypedagógus-képz Intézet által meghirdetett emberi jogi nevelés pedagógiai megközelítésér l. Ismerteti az Életmin ség és emberi jogok elnevezés tantárgy tanításakor és tanulásakor használt Kompasz Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez cím könyv módszertani ajánlásait; majd felvázolja a dél-alföldi pedagógusképzés sajátosságaihoz igazított módszertani megoldásokat. Kiemeli, hogy a jó gyakorlatként közreadott eljárás a demokratikus értékek alapelveinek megvalósítását segíti a képzés folyamatában, ahol a jelöltek élményeket szereznek újszer magatartásformákról célirányos tanulási helyzetekben. Az alkalmazott emberi jogi nevelés pedagógiai és módszertani megközelítés hatékonyságát attit dvizsgálatok eredményeinek bemutatásával támasztja alá. A 2005/2006. tanévben, a karon folyó vizsgálatok céljának, elméleti hátterének, módszereinek és az eredmények gyakorlati felhasználásának megismerésével a hallgatóság egy lehetséges választ kap arra, hogy az emberi jogi nevelésre vonatkozó tudás, képességek, értékek és attit dök fejl dését a demokratikus értékeket el térbe helyez tanulási környezet hogyan segíti. 24

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE) XIII.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

MEGHÍVÓ A XIV. VÁNDORGYŰLÉSRE PROGRAM 1 ÉLET STÍLUS EGÉSZSÉG ÉLETIDEÁLOK VÁLTOZÁS AZ ÉLETSTÍLUSOKBAN Helyszín: Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula, Szt.István

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN 2010. November Nyárs Mária Korai fejlesztés és gondozás 0-5 éves korig 3 éves kortól csak abban az esetben, ha óvodába

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS FIGYELEM! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya által üzemeltetett

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai

A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Krisztina Felnőttképzési és Szakképzési Központ A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai Konzulens: Dr.

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi kutatások doktori program Doktori iskola vezetője: Bábosik István D.Sc., egyetemi tanár FAZAKAS

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓ HELYETTES

PÁLYÁZAT IGAZGATÓ HELYETTES PÁLYÁZAT A BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BENEDEK ELEK ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY IGAZGATÓ HELYETTES munkakörének betöltésére Készítette:

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben