A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet"

Átírás

1 A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) - a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (4) bekezdése alapján - közzéteszi a évi indítással tervezett továbbképzési programok minősítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a minősítési díjat. A minősítési kérelem (ADATLAP) és a kitöltési útmutató letölthető a weboldalról. A minősítési kérelmet december 30-ig, 3 példányban kell benyújtani az Intézet részére. A pontos címet, a minősítési kérelem benyújtásához a tartalmi és formai követelményekre vonatkozó információkat a mellékelt kitöltési útmutató tartalmazza. A továbbképzési program minősítési díja évben benyújtott kérelmeknél továbbképzés céljából szervezett tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztés esetén Ft, szakmai tanácskozás, hazai vagy külföldi tanulmányút, illetve szakmai műhely esetén pedig Ft. A minősítési díj visszafizetésére nincs mód! A személyes gondoskodást végző személyek minősített továbbképzési programjai tekintetében az adatlapon szereplő információk kerülnek március 31-ig közreadásra a Szociális Közlönyben megjelenő és a weboldalról letölthető, évi minősített továbbképzéseket tartalmazó jegyzékben.

2 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINŐSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél-Dunántúli Regionális Név: Forrásközpont Nonprofit Kft. Helység: Pécs Irányítószám: Megye: Baranya Utca / Házszám: Megye u Telefon: 06-72/ Fax:06-72/ Az intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: (2/2010 (II. 16.) SZMM rendeletben szabályozott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételéről szóló tanúsítvány másolatát mellékelje!) (Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minősítését kérik.) I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelős személy (szervező) adatai: Név: Petrovicsné Takács Rózsa Helység: Pécs Irányítószám: Utca / Házszám: Megye u Fax: 06-72/ Telefon: 06-72/ I. 3. A továbbképzési programot benyújtó besorolása (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!): Szociális intézmény Gyermekjóléti intézmény Gyermekvédelmi intézmény Felsőoktatási intézmény Közoktatási intézmény Egyházi intézmény Gazdasági Társaság x Non-profit szervezet Egyéb: I. 4. A minősítési díj befizetése: A pályázathoz kapcsolódó minősítési díjat a lenti adatok alapján, az Intézet által kiállított és postázott számla kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjen átutalni. Határidőn túli kiegyenlítés esetén a pályázat formai hibásnak minősül! Számlát az alábbi címre kérem kiállítani: Intézmény neve: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Címe: 7621 Pécs, Megye u. 20. A befizetendő összeg: Ft. Dátum: Pécs, november 30. P. H. Kérjük, hogy ez az oldal fénymásolás esetén is külön lapra kerüljön! Cégszerű aláírás

3 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! 1.

4 II. A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK II. 1. A továbbképzési program címe: Pszicho-szociális tanácsadás és szolgáltatások II /2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben minősített, de már lejárt képzésre kéri a program újbóli minősítését: igen X nem (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) A lejárt továbbképzés engedélyszáma: II /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált: igen X nem (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében Alapítási engedélyszám: A program alapítója: A továbbképzés indítási engedélyszáma: II /1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált: igen X nem (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) Akkreditált program esetében A továbbképzés engedélyszáma: II. 3. A továbbképzési program típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó, csak egy típus jelölhető!) II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T) II A 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, és az 1997 évi XXXI. tv. alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény (Az igazoló dokumentum intézményvezető által hitelesített másolatát csatolja!): igen nem (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) II Államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzőhely - feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelőző három éven belül fejezték be. Pl.: szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, óvodapedagógus, bölcsődei szakgondozó. (Az igazoló dokumentum intézményvezető által hitelesített másolatát csatolja!): igen nem (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) Jelölje meg a képzést, képzéseket is: II Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás (S) II Szakmai tanácskozás (K) II Külföldi vagy hazai tanulmányút (U) II Szakmai műhely (M) 2.

5 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! II. 4. A továbbképzési program célja, tartalma (maximum 110 karakter): (Nem lehet azonos a továbbképzési program címével!) A pszichiátriai betegekkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek ismereteinek bővítése az új fejlesztési lehetőségek tekintetében. II. 5. A résztvevő által fizetett részvételi díj: Ft/fő II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása: (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) II Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai műhely esetén: Családvédelem, családgondozás X Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja X Gyermekjóléti alapellátás X Hajléktalan ellátás X Gyermekvédelmi szakellátás X Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása X Idősek szociális ellátása Egyéb, éspedig: II Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén: Szupervízió Esetmegbeszélés Kiégést megelőző tréning Konfliktuskezelő tréning Kommunikációs készségfejlesztő tréning Szervezetfejlesztő tréning Vezetői készségfejlesztő tréning Egyéb, éspedig II. 7. A továbbképzés időtartama: II Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen: óra 100 % az elméleti órák száma: óra % a gyakorlati órák száma: óra % Szakmai személyiségfejlesztés esetén: Szakmai tanácskozás esetén: Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén: óra előadások száma nap Szakmai műhely esetén: 6 fórum II Továbbképzés intenzitása: Havonta egy alkalom, alkalmanként 4 óra időtartamban II A továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 20 % - a. (A képzési formának megfelelően kérjük kitölteni!) A számonkérés módja (Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén szükséges!): Konkrét esettanulmány elkészítése, valamelyik témakörhöz kapcsolódóan, melyet a témakör felelőse értékel. 3.

6 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk: II Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma: (Kitöltése kötelező!) A tervezett létszám Csoport minimum maximum II Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerint: Csoport Tervezett helyszín Az indítás tervezett időpontja 1. Pécs 2012 április II Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint: (A megye kódszámát jelölje x- szel! ) Kód Megye Kód Megye X 1 Baranya 11 Jász Nagykun Szolnok 2 Bács-Kiskun 12 Komárom Esztergom 3 Békés 13 Nógrád 4 Borsod Abaúj Zemplén 14 Pest 5 Budapest 15 Somogy 6 Csongrád 16 Szabolcs Szatmár Bereg 7 Fejér 17 Tolna 8 Győr Moson Sopron 18 Vas 9 Hajdú Bihar 19 Veszprém 10 Heves 20 Zala A megjelölt megye/megyék településein a továbbképzés indításának feltétele minimálisan 15 fő/csoport. (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum létszám!) II Tervezett továbbképzés indítás országosan: igen nem (A megfelelő választ húzza alá!) Országos indítás esetén a továbbképzés indításának feltétele minimálisan fő/csoport. (Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II ben megjelölt minimum létszám!) 4.

7 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! II. 9. A továbbképzés célcsoportja: II Ellátási formák szerint: (A megfelelő kategóriát x-szel jelölje!) Kód Ellátási forma Kód Ellátási forma 1 Szociális étkeztetés X 24 Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó ellátása 39 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat X 44 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 2 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás X 16 Szenvedélybetegek nappali ellátása X 3 Családsegítés X 10 Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó ellátása 80 Támogató szolgálat X 26 Gyermekjóléti szolgáltatás X 15 Fogyatékos személyek nappali ellátása 27 Bölcsőde X 25 Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó ellátása 28 Családi napközi X 85 Utcai szociális munka 29 Házi gyermekfelügyelet X 18 Hajléktalanok nappali ellátása 30 Helyettes szülői hálózat X 22 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye X 31 Gyermekek átmeneti otthona X 23 Hajléktalanok átmeneti otthona X 32 Családok átmeneti otthona X 8 Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó ellátása X 33 Nevelőszülői hálózat 13 Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása X 35 Gyermekotthon 4 Idősek bentlakást nyújtó ellátása X 36 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat X 47 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása X 79 Különleges, speciális gyermekotthon X 17 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Egyéb.. II Munkahelyen betöltött funkció szerint: Szakdolgozó X Magasabb vezető X Középvezető X Tanácsadó X II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelőző igényfelmérés: (Írja le az igényfelmérés módját, eredményét, amennyiben írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdőívet is!) A továbbképzési program kidolgozása a TÁMOP /2-C as kódszámú, Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században elnevezésű projekt megvalósulása mentén és ahhoz kapcsolódva történik, a program elemeinek középpontjában a pályázati konstrukció céljai állnak. ( A konstrukció általános célja a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismereteinek, készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, valamint a szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása. ) A fejlesztési koncepció a konstrukció B) és C) komponensének összekapcsolásával, az ott feltárt szükségletek figyelembe vételével kíván szinergikus előnyöket nyerni. A projekt hatékony megvalósíthatóságának érdekében a projekt kezdetén előzetes igényfelmérésünk és célcsoport-elemzésünk adatait további szisztematikus vizsgálatok révén pontosítjuk, annak érdekében, hogy a kifejlesztendő tartalmak és oktatási anyagok a lehető legjobban illeszkedjenek a felhasználók szükségleteihez. A vizsgálati eredmények a B) komponens keretében elvégzett szükségletfelmérés elemzéséből erednek, tovább erősítve a két komponens szinergiáját. Az említett szükségletfelmérés tapasztalatai az alábbiakban foglalhatóak össze: A SzocioNet DDRMHSZK képzésekért felelős konzorcium tagja a DDRFK a jelenlegi szakmai támogató rendszerek és a jövőbeni igények feltérképezésére szükségletfelmérést készített. A felméréseket egyrészt a TÁMOP 544 (B) Network Együttműködés Tudástár projekt tervezett szolgáltatásainak meghatározásához, a TÁMOP C Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században projekt fejlesztési tevékenységeinek

8 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! kivitelezéséhez, másrészt az akkreditált képzéseink körének megalapozásához használtuk/használjuk fel. A felmérések 2009-ben, valamint az ún. második körös felmérések év végén készültek, az elemzéseket ez év elején végeztük. A legfontosabb választott módszertani eszközeink: Hálózatvizsgálat; Szolgáltatási adatok begyűjtése, elemzése (a szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb objektív adatok, mely a időszakot öleli fel, SZÁIR adatbázis erre adott lehetőséget); Kérdőíves felmérés, mely egyrészt a megkeresett intézmények vezetői, másrészt a szakdolgozói válaszoltak a hozzájuk eljuttatott kérdőívekben (ennek alapja a pályázat során elkészített próbalekérdezés volt); Egyéb szakmai dokumentumok (pl. képzési tervek, szolgáltatástervezési koncepciók, dolgozói elégedettség-mérések, a régió nyertes HEFOP-2.2.-es projektjei, akkreditált továbbképzések szükségletfelmérései) feltérképezése és elemzése. A kérdőívekben adott válaszok arról győzték meg az értékelőt, hogy a szakmai programok/támogató szolgáltatások elvétve jelennek meg a szolgáltatók napi működésében). A leggyakrabban előforduló válaszok: a képzések intézményhez közeli helyszínen kerüljenek megszervezésre (max km), nagyon sokan az ún. intézménybe kihelyezett képzést jelölték; mérsékelt árak (amely a rendelkezésre álló normatívából fedezhető); magas szakmai tudással rendelkező, gyakorló előadók; gyakorlat-orientált képzések, biztosítása, a dolgozók munkaidejéhez alkalmazkodjon. A dolgozói kérdőíves felmérés elsődleges fókusza az intézményekben dolgozó szakemberek szakmai kompetenciák feltérképezése volt. Mind a szociális, mind a gyermekvédelem, gyermekjólét szakterületről elmondható, hogy intézményi szinten a - általában - jogszabályoknak megfelelő a szakdolgozók körében a szakképesítési arány (90%, azonban nagy különbségek vannak az egyes szolgáltatások között, ez 50 % és 100 %). A szakdolgozók egyéni kompetencia-felmérésében a szakmai ismeretek hiányosságait elsősorban az új, korszerű ismeretek -, valamint konkrét egyéni készségek, képességek fejlesztési lehetőségének hiányát nevesítették a kollégák. A szociális területen, a teljesség igénye nélkül, az alábbi szakterületeken jeleztek a kollégák ismeretbeli hiányosságokat: egészségügyi, ápolási, gyógyszertani ismeretek korszerűsítése, jogi, pszichiátriai, pszichológiai, mediációs, pénzügyi, adósságkezelés, financiális, szervezetfejlesztési, mentálhigiénés, kríziskezelés gyakorlata, krízis-prevenció, idősek memória, manuális és kreatív készségek fejlesztése, gerontológiai, hospice, korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos, stb. ismeretek. Egyéni kompetenciafelmérésében a szakmai ismeretek hiányosságait elsősorban az új, korszerű ismeretek -, valamint konkrét egyéni készségek, képességek fejlesztési lehetőségének hiányát nevesítették a kollégák. A teljesség igénye nélkül, készségek, képességek hiányosságai az alábbi területeken jelentkeznek: kommunikációs készség, önismeret, probléma-megoldó készség, tolerancia. alkalmazkodó készség fejlesztése, együttműködés készség fejlesztése, önismeret, elemző készség, krízishelyzetek felismerése, kezelése, empátia, asszertivitás. A részletes elemzés teljes terjedelmében elérhető a honlapon. Az akkreditáltatásban közreműködő Szociális Szolgáltatásokért Egyesület által harmadik éve működtetett Pszicho-szociális Munkacsoport ülésein elhangzott, szociális és gyermekvédelmi szakemberek által tett javaslatokat és véleményeket is figyelembe véve készítettük a műhely tematikáját. 5.

9 A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végző tölti ki! II. 11. A továbbképzési program lebonyolítása során alkalmazandó elégedettség vizsgálat formája és módja: (Amennyiben írásos formában történik, kérjük, csatolja az adatlapot, adatlapokat!) A szakmai műhely önértékelésének formájára az elégedettségi kérdőívet választottuk. Úgy gondoljuk, hogy e kérdőív segítségével megtudhatjuk, hogy a szakmai műhely témája, szervezése és lebonyolítása mennyire ért a meghatározott célcsoport tekintetében ( a kérdőívet a pályázathoz csatoljuk). 6.

10 III. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: (Kérjük, a táblázat minden oszlopát töltse ki a táblázat szükség esetén, további oldalakon folytatható!) A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése Az egyes tartalmi részek óraszáma / időtartama A pszichiátriai betegségekről és betegekről általában... Mitől lesz valaki pszichiátriai beteg? 4 (45-60 perc előadás a fennmaradó időben műhelymunka ) Krízis, krízisintervenció, pszicho-szociális tanácsadás a pszichiátriai betegek vonatkozásában. 4 (45-60 perc előadás a fennmaradó időben műhelymunka ) A pszichiátriai betegek szociális szolgáltatási lehetőségei. Együttműködés a szociális és egészségügyi szolgáltatók között. 4 (45-60 perc előadás a fennmaradó időben műhelymunka ) Az Erfurti modell és a hazai adaptációt célzó pécsi projekt és eredményeinek bemutatása 4 (45-60 perc előadás a fennmaradó időben műhelymunka ) Módszerek/munkaformák egységenként Az előadó/tréner neve, képzettsége, szakterülete előadás, műhelybeszélgetés Dr. Árkovits Amaryl, pszichiáter Mentálhigiénés Intézet Pécs előadás, esetfeldolgozás előadás, esetfeldolgozás A Pécsi Pszicho-szociális Terv prezentációja, műhelybeszélgetés, SWOT analízis Műhelyfelelős: B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Dr. Csürke József tanszékvezető egyetemi adjunktus PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpoltika Tanszék Műhelyfelelős: B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Herold Krisztián szociálpolitikus, közösségi koordinátor INSZI Közösségi Pszichiátriai Ellátás Műhelyfelelős: B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Sándor Andrea módszertani munkatárs Szociális Szolgáltatásokért Egyesület Műhelyfelelős: B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

11 Módszertani lehetőségek a pszichiátriai betegek szükségletfelmérésében 4 (45-60 perc előadás a fennmaradó időben műhelymunka ) Pszichiátriai betegek munkaerő-piaci (re)integrációjának lehetőségei 4 (45-60 perc előadás a fennmaradó időben műhelymunka ) előadás, esetfeldolgozás, diagnózisok, műhelybeszélgetés B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Műhelyfelelős: B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék előadás, műhelybeszélgetés Tálos Tamás szociális munkás, szakmai vezető PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat Műhelyfelelős: B. Dr. Erdős Márta habil. egyetemi docens PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Csatolandó dokumentumok, megjegyzések: Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén csatolandó az előadások részletes tematikája, az előadók szakmai önéletrajza. Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén csatolandó a tréner / trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága, jártasságának igazolása. Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve, a tanácskozásért szakmailag felelős személy szakmai önéletrajza. Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút időbeosztása, a tanulmányútért szakmailag felelős személy szakmai önéletrajza. Szakmai műhely esetén csatolandó a szakmai műhely meghívóterve (a fórumok tervezett időpontjainak meghatározásával) és a programfelelős szakmai önéletrajza, melyben fel kell tüntetni az eddigi műhelyvezetési jártasságot. A személyi feltételek biztosításához minden megjelölt előadó, tréner műhelyvezető saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy a program minősítése esetén abban részt vesz! Egy példányban készül, ami csatolandó az eredeti pályázati anyaghoz! 7.

12 III. 2. A továbbképzés szervezésének tárgyi feltételei: (Részletesen fejtse ki, hogy milyen nagyságú és berendezésű teremben szervezi meg a továbbképzést, pontosan határozza meg a technikai eszközöket!) Terem Technika Egyéb fő befogadására alkalmas terem székekkel Az előadások típusától függően laptop, projektor, ill. flipchart tábla III. 3. A továbbképzésen a résztvevők számára átadott oktatási segédanyagok pl.: jegyzet, kiadvány felsorolása (a segédanyagok egy-egy példányát mellékelje): IV. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE (Terjedelme minimum 15, maximum 25 sor) A szakmai műhely célja a szociális szakembereknek, a pszichiátriai betegek segítésével összefüggő ismereteinek felújítása, hogy ki-ki a saját munkaterületén hasznosítsa azokat, a meglévő szolgáltatások fejlesztésére, illetve új szolgáltatások, közösségi programok indítására. Az interprofesszionális és reflektív gondolkodás, ill. szemlélet, valamint a konkrét segítő tevékenységek hatékonyságának növelése előadásokkal, interaktív műhelybeszélgetésekkel és konkrét esetek feldolgozásával. A műhely célcsoportja a pszichiátriai betegekkel kapcsolatba kerülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek. Főbb tematikai elemek: A kliensek személyiségjegyeinek, betegségük sajátosságainak, betegségtudati problémáinak megismertetése. A pszichiátriai betegek gondozásához kapcsolódó problémák megoldásához segítségnyújtás, a tanácsadás formáinak elsajátítása. A pszichiátriai betegek foglalkoztathatóságának javítása érdekében működő szolgáltatások bemutatása. A szociális szükségletfelmérésben alkalmazható kvalitatív módszerek átadása. Az egészségügyi és szociális intézmények szolgáltatásainak áttekintése, együttműködésük bemutatása, az új szolgáltatások kialakítása lehetőségeinek feltérképezése. A fejlesztési lehetőségek tekintetében, az Erfurti modell bemutatása, mint a pszichiátriai betegek számára szóló szolgáltatási jó gyakorlat; disszeminációjának tartalmát és módszereit a DDRFK már kikísérletezte a TÁMOP (SANSZ) munkaerő-piac fókuszú esélyegyenlőségi projektjében. A hazai adaptáció, a Szociális Szolgáltatásokért Egyesület által működtetett jó gyakorlat bemutatása: 1. Pszichoszociális terv készítése (szükséglet-, igény-, és elégedettség felmérés) 2. A Kompetencia és Tanácsadó Központ működtetése (egyéni és közösségi szolgáltatások) 3. A helyi Pszicho-szociális Munkacsoport működtetése (a három éve együtt dolgozó interprofesszionális együttműködési fórum a Szociális Szolgáltatásokért Egyesület, az INSZI Közösségi Pszichiátriai Ellátás, a Reménység Alapítvány, a PTE-BTK Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszéke, a Forrásközpont, a PMJV Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálata, a Mentálhigiénés Intézet és a Pszichiátriai Klinika közreműködésével) 8.

13 ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A szociális továbbképzés részletes szabályait, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet (továbbiakban rendelet) tartalmazza, amelyet az ADATLAP 2011 kitöltése előtt célszerű gondosan áttanulmányozni! Az ADATLAPOT nyomtatott formában egy eredeti (az eredeti példányon tüntesse fel, hogy eredeti, s csak ehhez csatolja az előadói nyilatkozatokat) és azzal mindenben megegyező két másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példány első oldalát a pályázó intézmény, szervezet aláírási címpéldányán feltüntetett vezetőjének (képviselőjének) szignálnia kell. Az ADATLAP minden példányát, példányonként összefűzve (tűzve, ragasztva, vagy spirálozva) kell benyújtani. Célszerű egy, a benyújtott EREDETI ADATLAPPAL és annak csatolt dokumentumaival benyújtott megegyező példányt megőrizni. Az előzőek szerint előkészített az ADATLAP- ot továbbképzési programonként három példányban kell az alábbi címre eljuttatni: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 3100 Salgótarján Május 1. út 54. Kizárólag a december 30-ig postára adott ADATLAPOK fogadhatók el! Továbbképzési időszakok tapasztalatai: A beérkezett és akkreditált továbbképzési programok áttekintése alapján megállapításra került, hogy bizonyos területeken dolgozó szakemberek számára kevés speciális, konkrétan a szakterületükre, munkakörükre, tevékenységükre vonatkozó továbbképzési program áll rendelkezésre. A lezajlott programok ismeretében, illetve visszajelzések alapján továbbra is megállapítható, hogy országosan is kevés vagy egyáltalán nincs az alábbi ellátási formákban dolgozó szakemberek tevékenységéhez kapcsolódó továbbképzési program: Támogató szolgálat Közösségi pszichiátriai ellátás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Utcai szociális munka Nappali melegedő Családi napközi Helyettes szülői hálózat

14 Nevelőszülői hálózat A meglévő hiányok felszámolása érdekében fontos jelezni a továbbképzést szervezőknek, hogy a fent jelzett ellátási formákban dolgozók továbbképzési igényeinek kielégítése érdekében, ezen ellátási formák számára is szervezzenek továbbképzési programokat.

15 RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ: I. A továbbképzési programot benyújtó adatai I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Azok számára, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minősítését kérik, az adatok feltüntetése mellett csatolandó az 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet alapján a felnőttképzést folytató intézményekről vezetett nyilvántartásba való felvételről szóló tanúsítvány, az alapító okirat, a cégbírósági bejegyzés, illetve a vállalkozói igazolvány másolata. I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelős személy adatai: Azt a kontakt személyt kell megjelölni, aki a szervezési feladatot ténylegesen ellátja, elérhetősége folyamatosan biztosított. A kapcsolattartás miatt szükséges a pontos e- mail elérhetőség is. I. 3. A továbbképzési programot benyújtó besorolása: A megfelelő kategóriát kell megjelölni! I. 4. A minősítési díj befizetése: A pályázat minősítési díját az Intézmény által kiállított és a pályázó által megadott címre elpostázott számla alapján kell átutalni a számla átvételét követő 8 napon belül! Ennek hiányában a program formai hibásnak minősül! Az eredeti pályázat első oldalát a pályázó intézmény aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének (képviselőjének) szignálnia kell! II. A továbbképzési programra vonatkozó adatok II. 1. A továbbképzési program címe: A minősített továbbképzési program a Szociális Közlönyben megjelenő Továbbképzési Jegyzékben ezen a címen szerepel, ezért célszerű rövid, a program tartalmát kifejező címet választani. A továbbképzés címének egyértelműen utalnia kell a választott témakörre, a továbbképzés tartalmára. Ha a program megnevezése túl általános, akkor nem orientálja kellőképpen a továbbképzésre jelentkezőket. II /2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben minősített, de már lejárt képzésre kéri a program újbóli minősítését: Amennyiben a továbbképzési program korábban nem volt minősítve, úgy a nem választ kell bejelölni. Amennyiben a továbbképzés program korábban minősített volt, és a minősítése lejárt, úgy az igen válasz mellett fel kell tüntetni a lejárt továbbképzési program engedélyszámát, ha annak újbóli minősítését a továbbképzés szervezője kéri. A korábban lejárt továbbképzési programot célszerű aktualizálni, hiszen a továbbképzés egyik legfontosabb célja, hogy a szakdolgozók a legfrissebb szakmai ismeretek, módszerek birtokába jussanak.

16 II /1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált: Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a benyújtott program a pedagógus továbbképzésben is akkreditált. II /1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált: Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a benyújtott program az egészségügyi továbbképzésben is akkreditált. II. 3. A továbbképzési program típusa: Továbbképzés típusaként csak egyféle típus jelölhető meg! A jelöletlen, vagy több továbbképzési típus jelölése esetén a pályázat formai hibás! Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén a II vagy a II pont kitöltése kötelező! II Amennyiben a benyújtó a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, vagy az évi XXXI. tv. alapján kijelölt módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézmény, akkor az ezt igazoló dokumentum intézményvezető által hitelesített másolatát csatolja! A dokumentumon kívül csatolni kell a felnőttképzést folytató intézményekről vezetett nyilvántartásba való felvételről szóló tanúsítvány másolatát is. II Amennyiben a benyújtó államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytató képzőhely - feltéve, hogy a legutolsó képzést a továbbképzési program benyújtását megelőző három éven belül fejezte be a képzés szervezését igazoló dokumentum intézményvezető által hitelesített másolatát csatolja! A dokumentumon kívül csatolni kell a felnőttképzést folytató intézményekről vezetett nyilvántartásba való felvételről szóló tanúsítvány másolatát is. E pont hiánytalan kitöltéséhez a megszervezett képzések pontos feltüntetése is szükséges Pl.: szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, óvodapedagógus, bölcsődei szakgondozó. II. 4. A továbbképzési program célja, tartalma: A Továbbképzési Jegyzékben megjelenik a továbbképzési program célja, tartalma, melynek tömör megfogalmazása maximum 110 karakterben segíti a felhasználók eligazodását a változatos kínálaton belül. A program célja nem lehet azonos a program címével, azonban a program céljának, rövid tartalmi leírásának összhangban kell lennie a címmel és a megnevezett célcsoporttal. II. 5. A résztvevő által fizetett részvételi díj: Minősítés esetén a Továbbképzési Jegyzékben ez az összeg kerül közzétételre. A részvételi díj meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a részvételi díj összegétől magasabb összeget az adott évben nem lehet kérni! Módosításra a három éves minősítéssel rendelkező programok esetében a második és harmadik évben nyílik lehetőség.

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12.

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12. M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A B í r á k é s i g a z s á g ü g y i a l k a l m a z o t t a k k é p z é s é n e k m e g ú j í t á s a I n t é z m é n y i S t r a t é g i a 2 0 1 3. s

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben