DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve ZÁRADÉK: Elfogadta: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése november 6a-i ülésén a 317 /2003.(XI.6. ) KH. számú határozatával Módosítva és kiegészítve: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése március 9-i ülésén a.. /2006.(III.9. ) KH. számú határozatával Dunaújváros, március 9. 1

2 Dr. Kálmán András s.k. polgármester l. Bevezetés A közbiztonsághoz, a biztonságos élethez való jogot alkotmányos jogként értelmezve mára bizonyossá vált: az állam nem képes minden esetben magas színvonalon garantálni polgárai számára a (köz) biztonságot, képtelen valamennyi polgárát megvédeni az áldozattá válástól. A közbiztonság nem más, mint a társadalmi együttélés rendjének jogilag szabályozott tényleges állapota. Nemcsak a lakosság hétköznapi életére van hatással, hanem többek között befolyásolja a beruházási szándékot, vagy például az idegenforgalmat is. Mivel a közbiztonsági helyzet nagyrészt problémák összessége, ezért a hatékony reagálás is csak helyben, összefogással valósítható meg. Egyetlen lehetőség marad: felkészíteni a helyi társadalmat a megelőzés lehetséges módjaira, kialakítva az ott élők reális veszély - és felelősségérzetét, elérve, hogy józanul cselekedjenek és veszély esetén ne essenek pánikba. A bűnözés elleni küzdelem egyik módja a bűncselekmények felderítése és az elkövetők bűntető jogi felelősségre vonása. A másik és ez a mi szempontunkból most sokkal lényegesebb, a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok, az elkövetéshez vezető folyamatok megismerése, tanulmányozása. Megállapítható, hogy messze nem elégséges a kormányhatározatokba foglalt szervezeti keretek megléte, mivel a megelőzés többszintű, horizontálisan - és vertikálisan tagolható rendszerben vázolható, szakterületeket átfogó, társadalmi érdekegyeztetés és konszenzus alapján elkészített megelőzési stratégiát feltételez. Helyi szinten is megvalósulhatnak ezek a célok, ha a helyi társadalom morális értékrendje, viszonyrendszere ezt elfogadja, és hosszú távon támogatja. Ma Dunaújvárosban olyan helyi körülményekre alakított stratégiára van szükség, amely konkrét célokat fogalmaz meg. Ehhez a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégia adja a keretet, ami konkrét, pontosan körülhatárolható cselekvési alternatívákat fogalmaz meg. Mindez csak akkor válik hatékonnyá, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg, ami nyitott és befogadó mind a szakmai, tudományos, mind pedig a civil kezdeményezésekre. 2

3 Dunaújváros Megyei Jogú Város széles szakmai-társadalmi bázison megújítja Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepcióját és Cselekvési Tervvel egészíti ki. A megújítás indokai az alábbiak: - Dunaújváros az új autópályával és híddal a társadalmi bűnmegelőzés terén új kihívások elé néz. A koncepció alappillérei közül az gyermek -és ifjúsági bűnözés megelőzése és csökkentése, a településbiztonság, a bűnismétlés illetve az áldozattá válás megelőzése új, eddig nem ismert helyzettel kerül szemben a város nyitottá válásával az Alföld felé és átmenő forgalom szempontjából az autópálya által észak-dél irányban, de leginkább Budapest felé. - A bűnmegelőzési pályázatoknál egyre több pályázat kiíró részesíti előnyben azon településeket, amelyek cselekvési tervvel is rendelkeznek a koncepció mellett. - Új, a bűnmegelőzés a társadalmasítását elősegítő módszereket használtak az előkészítők a munka során, mely hozzájárul ahhoz, hogy minden érintett együttműködő magáénak érezhesse a Koncepciót és a cselekvési tervet. Összesen több mint 30 szakértő vett rész azon a 7 részből álló workshop sorozaton, ahol a megújított koncepció és cselekvési program elkészült. - Új tartalmi elemekkel és megújult szerkezettel gazdagodott a koncepció: - A koncepció szerkezete vizuálisan is megjelenítődik, abból a célból, hogy annak részei és azok kapcsolatai nyilvánvalóbbá váljanak. - Új elem a koncepcióban, hogy horizontális, pilléreken átívelő célokat fogalmaz meg, mint a(z) - Együttműködés és partnerség fejlesztése - Megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás fejlesztése - Jelzőrendszer fejlesztése - Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése - Célcsoportokra vonatkozó információk gyűjtése, elemzése és értékelése A helyzetértékelést egy SWOT elemzés egészíti ki A Városi Rendőrkapitányság friss 5 évre visszanyúló elemzéssel járult hozzá a helyzetértékeléshez. Megújult a demográfiai helyzetre és a munkaerő-piacra vonatkozó helyzetleírás. A Koncepció mellé elkészült a cselekvési terv alapintézkedései és a horizontális célokra pedig elkészültek az intézkedések tartalmi leírásai is. A város biztonsága beavatkozási pillérben a közterületek biztonságának fokozására külön SWOT elemzés készült, kiemelt horizontális, átfogó és közvetlen célokkal. A koncepció átfogóbb és vázlatosabb lett A cselekvési terv tartalmazza a horizontális célokat megvalósító intézkedéseket, melyek mindegyike jótékeny hatással van a bevatkozási területeken tervezet intézkedések hatékonyságára. 3

4 A koncepció és cselekvési terv szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti Beavatkozási területek átfogó célok A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése A település biztonságának növelése A családon belüli erőszak vissza-szorítása Áldozattá válás megelőzése Bűnismétlés megelőzése Közvetlen célok Közvetlen célok Közvetlen célok Közvetlen célok Közvetlen célok Együttműködés és partnerség fejlesztése HO R I Z O N T Á L I S Megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás fejlesztése Jelzőrendszer fejlesztése Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése C É L O K Célcsoportokra vonatkozó információk gyűjtése, elemzése és értékelése Cselekvési Program horizontális célok megvalósítására irányuló intézkedések beavatkozási területek közvetlen céljaira irányuló intézkedések HELYZETÉRTÉKELÉS SWOT Statisztikai elemzések 4

5 I. Helyzetértékelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. A város demográfiai sajátosságai A megyei jogú városok közül Dunaújváros lélekszáma csökkent legjobban a rendszerváltás óta. Az összehasonlítás időpontját jelentő 2001-es évtől Dunaújváros lélekszáma tovább fogyott, immár fő alá csökkent. Demográfiai folyamatok a megyei jogú városokban között Település Népességszám A népesség változása 2001/1990. % Ezer lakosra jutó természetes fogyás / szaporodás vándorlási egyenleg Dunaújváros ,12 % -1,76-6,76 Eger ,41 % -2,62-7,12 Győr ,70 % -1,05-7,58 Hódmezővásárhely ,46 % -4,31-1,32 Kaposvár ,99 % -3,76 3,35 Kecskemét ,75 % -1,80-1,77 Miskolc ,28 % -4,27-11,81 Nagykanizsa ,33 % -4,37-2,72 Nyíregyháza ,40 % -0,68-1,96 Pécs ,76 % -2,99-5,70 Salgótarján ,33 % -4,02-5,93 Sopron ,75 % -1,65 11,98 Szeged ,31 % -2,41-8,18 Székesfehérvár ,88 % -0,92-6,10 Szekszárd ,24 % -2,63-1,60 Szolnok ,33 % -1,95-3,02 Szombathely ,81 % -4,23-3,67 Tatabánya ,89 % -4,15-6,20 Veszprém ,75 % -1,90-7,59 Zalaegerszeg ,91 % -2,75-1,08 Megye jogú városok összesen ,31 % - - Forrás: Grosz A.- Rechnitzer J.: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon (MTA RKK, 2005.) A népesség csökkenésének okai: Negatív vándorlási különbözet. A többi nagyvárosra is jellemző a szuburbanizáció, kiköltözés a környező falvakba. Természetes fogyás. Az élveszületések száma kiugróan alacsony a városban, amit a kistérség némileg ellensúlyoz. A halálozás a városban kedvezőbb, mint a kistérségben és lényegesen kedvezőbb, mint az országban. Az előbbiek következményeként is az egykori fiatalok városa elöregszik. A 60 éves és idősebb népesség aránya jelentősen meghaladja a másik három megyei jogú városét, de a városok országos átlagát is. Feltűnően alacsony a 0-24 évesek létszáma. 5

6 Kistérség Lakónépessé g (fő) Városok népessége Élveszületés (1000 lakosra) Halálozás (1000 lakosra) A belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből Dunaújváros ,2 10,5-2,0 19,7 Székesfehérv ,9 10,6 0,2 18,3 ár Tatabánya ,6 13,4-0,4 19,2 Veszprém ,2 8,9-0,1 17,0 Forrás: KSH, A válások száma Míg a megyei jogú városokban 100 házasságkötésre 64 válás jut, addig Dunaújvárosban 83 (2002-ben). A megelőző években a mutató még rosszabb volt, azóta javulóban van. Magas népsűrűség, növekvő szegregáció: A csökkenő lakosságszám ellenére, a városban a népsűrűség 1003 fő/km2 volt ben, míg a magyarországi városokban (Bp. nélkül) 197 fő. Már a nyolcvanas évek szociológiai kutatásai felhívták a figyelmet a szegregáció problémáira a városban, vagyis a különböző társadalmi csoportok városrészenkénti elkülönülésére. 2. Foglalkoztatottság, munkanélküliség: A dunaújvárosi foglalkoztatottak megoszlása a KSH 2001-es népszámlálása alapján: Dunaújvárosban foglalkoztatott személyek: fő ebből: - dunaújvárosi lakos : fő - vidéki bejáró:7 807 Fő Dunaújvárosban lakó aktív korú népesség 2001-ben: fő Foglalkoztatási ráta: 59 % (Dunaújvárosban foglalkoztatott dunaújvárosi) Foglalkoztatási ráta: 65% (bárhol foglalkoztatott dunaújvárosi lakos) Foglalkoztatott dunaújvárosiak: Fő ebből: - helyben foglalkoztatott: fő - nem helyben foglalkoztatott:2 241 Fő 6

7 53,0% 52,0% Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi 52,3% Bűnmegelőzési 52,1% Koncepciója és Cselekvési Terve Dunaújváros A foglalkoztatottak nem szerint megoszlása Fejér megye 51,0% 53,0% 50,0% 53,0% 52,0% 51,0% 52,3% 52,3% 52,1% 52,1% Dunaújváros Fejér megye Dunaújváros Fejér megye 52,0% 49,0% 51,0% 48,0% 50,0% 49,0% 48,0% 47,7% 47,9% 47,7% 47,9% 50,0% 47,0% 47,0% 49,0% 46,0% 48,0% 45,0% 47,0% 46,0% 45,0% ff ff A foglalkoztatottak kor szerint megoszlása nő 47,7% nő 47,9% 46,0% 35,0% 30,6% 31,1% 45,0% 30,0% 25,0% 25,0%25,3% ff 24,6% 24,1% Dunaújváros Fejér megye nő 20,0% 18,0%17,9% 15,0% 10,0% 5,0% 1,7%1,6% 0,0% x 7

8 53,0% 52,0% Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi 52,3% Bűnmegelőzési 52,1% Koncepciója és Cselekvési Terve Dunaújváros A foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettség szerint megoszlása Fejér megye 51,0% 50,0% 53,0% 49,0% 52,0% 48,0% 51,0% 47,0% 35% 30% 25% 20% 15% 52,3% 23% 20% 33% 28% 52,1% 31% 31% Dunaújváros Dunaújváros 47,7% 17% 15% Fejér megye 47,9% Fejér megye 50,0% 46,0% 10% 49,0% 45,0% 48,0% 5% 0% ff 8 ált vagy kevesebb középiskola érettségi nélkül középiskola érettségivel 47,7% nő egyetem, főiskola 47,9% 47,0% A foglalkoztatottak összevont foglalkoztatási ágak szerint megoszlása 46,0% 60,0% 55,9% 45,0% 50,0% Dunaújváros ff Fejér megye 47,9% 49,4% nő 40,0% 36,8% 30,0% 20,0% 10,0% 7,2% A munkanélküliségi 2,6% jellemzői: 0,0% mező és erdőgazdaság ipar-építőipar szolgáltatás 8

9 A Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségének - a hozzá tartozó 12 településről - a nyilvántartott munkanélküliek száma augusztusában fő. Ebből a dunaújvárosi munkanélküliek száma fő. A nyilvántartottak 35 %-a legfeljebb általános iskolai, - 36 %-a szakmunkás, - 29 %-a pedig magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Az összes nyilvántartott 4,4%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A 45 év felettiek aránya 36 %. A 180 napnál régebb óta regisztráltak aránya 87 %. A regisztráltak között nagyobb arányban vannak jelen,mint a férfiak. Munkaerő-piaci folyamatok: A két legnagyobb foglalkoztató a DUNAFERR és az Önkormányzat évek óta kisebb mértékű, de folyamatos létszámcsökkentéseket hajt végre. A közszféra szintjén - a jelenlegi önkormányzati normatívák, bevételek mellett - nem várható munkahelyteremtés, a Donbass társaság a DUNAFERR tekintetében nem tervez foglalkoztatás bővítést. A rohamosan csökkenő mértékű ifjúsági munkaerőforrás nem helyezi nyomás alá a munkaerő-piac kínálati oldalát. Tömeges és nyílt munkahely-teremtési kényszer nem jelentkezik a városban. Városunkban is jellemző bizonyos szakmákban a szakemberhiány. Ez sokszor a működő vállalkozások bővítését vagy új vállalkozások idetelepülését is nehezíti, gátolja. Dunaújvárosban a legtöbb vidéki munkavállalót a DUNAFERR vállalatcsoportnál foglalkoztatják. Elsősorban a közeli falvakból utaznak, de vannak messzebbről bejárók is, maximum km-ről. A városból elingázók főleg Budapestre, Székesfehérvárra járnak dolgozni. 3. A város építészeti sajátosságai: Dunaújváros több mint db lakásának 95,6%-a magánszemélyek tulajdonában van. A lakások több mint fele (53%) 4-10 emeletes panelépületekben található. A panelelemes építkezések idején a kétszobás lakások építése volt a jellemző, így a panellakások nagy száma miatt a városban kiugróan magas többséget képviselnek a kétszobás lakások (66,5%), melyek között az m2-es lakások a leggyakoribbak. A lakóingatlanok infrastrukturális felszereltsége az átlagnál jobbnak mondható, 94,7%- uk összkomfortos minősítésű, részletesebben: A lakások életkora változatos képet mutat. A téglaépületek többsége az közötti időszakban épült. Az 1960-as években jelentek meg ún. közép- vagy nagyblokkos ill. alacsonyabb (max. 4 emeletes) beton lakóházak, melyeket az 1970-es 9

10 évektől a tízemeletes panelépületek virágkora követett. A 80-as, de különösen a 90-es évektől megszaporodott a kertes családi házas építkezések száma. Ma már a lakásállományba kerülő lakások nagyobbik hányada nagy alapterületű, négy vagy többszobás lakás ill. ház, szemben az országos értékekkel, amely szerint átlagosan ennél lényegesen kisebb részt képviselnek a nagyobb alapterületű, újonnan épített lakások. 3. Kereskedelem A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó száma a városban (14,9 üzlet/1000 lakos) 2001-ben is az országos átlagértékek alatt maradt (városok átlaga: 19 üzlet/1000 lakos). Dunaújváros lakosságát 2001-ben 796 kiskereskedelmi üzlet és 205 vendéglátóhely látta el. A 796 kiskereskedelmi bolt közül 139 ruházati szaküzletként (17,5%), 110 pedig élelmiszer jellegű üzletként ill. áruházként (13,8%) működött. A jelentősebbek közül még 50 vasáru-, festék és üvegszaküzlet (6,3%), továbbá 36 elektromos háztartási cikkeket árusító szaküzlet (4,5%) állt a vásárlók rendelkezésére. Ezek a kategóriák képviselik a teljes piaci kínálaton belül a legnagyobb üzletcsoportokat. Városunkban megjelentek a nagy áruház-láncok bevásárló központjai es adatok szerint 144 kereskedelmi vendéglátóhely - étterem, kávéház, söröző - és 61 munkahelyi vendéglátóhely állt a fogyasztók rendelkezésére Dunaújvárosban óta összességében ugyan csökkent a rendelkezésre álló vendéglátóhelyek száma, mégis 1000 lakosra vetített számuk a nagyobb arányú népességcsökkenés következtében kedvezőbben alakult. A vendéglátóhelyek számának átlagnál magasabb emelkedése ellenére azonban 1000 lakosra még mindig kevesebb szórakozóhely jut, mint ahogy a vidéki átlag mutatja. A kereskedelmi vendéglátóhelyek között 1998 óta lényegesen csökkent az éttermek, cukrászdák egységnyi lakosra vetített száma. Ezzel szemben, valószínűleg az igényeket követve, az országosnál erőteljesebben nőtt a borozók ill. bárok hasonló mutatója. 4. Idegenforgalom: A városban az elmúlt években jelentősen átrendeződött a kereskedelmi szálláshelyek struktúrája. Lényegesen kevesebb szállodai férőhely áll rendelkezésre, teljesen megszűnt a városban a fizetős kempingezés lehetősége és kevesebb lett a panziós férőhelyek száma is. Ellenben a szálláskínálatot színesítve megjelent az egyszerűbb felszereltségű és olcsóbb turistaszállás. Részben ezzel összefüggésben a kereskedelmi szálláshelyek 1000 lakosra jutó vendégeinek a száma lényegesen kisebb (69 vendég/1000 lakos), mint más városok esetében (613 vendég/1000 lakos). A turistaként városunkba látogatók között megnőtt a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya (29,6%), melyben szerepet játszottak a város nemzetközi rendezvényei (konferenciák, sportrendezvények, táncbajnokság stb.) is. 10

11 Turisztikai szolgáltatók Dunaújvárosban: Szolgáltató típusa Db Szálláshely 11 Vendéglátóhely Bár, kocsma 38 Zenés szórakozóhely 3 Cukrászda, fagyizó 8 Melegkonyhás üzlet 31 Egyéb nem melegkonyhás üzlet 69 Összesen:

12 5. A bűnügyi helyzet bemutatása Dunaújváros közterületén elkövetett bűncselekmények adatai 1.táblázat gépkocsiból lopás évi 2002.évi 2003.évi 2004.évi 2005.évi A legnagyobb mértékű közterületi bűncselekmény a gépkocsiból való lopások voltak, bár az évek előre haladtával a száma fokozatosan csökkent. Hiszen még 2001-ben 203 elkövetést regisztráltak, addig 2005-re ez a szám kevesebb mint a fele lett, szám szerint

13 2. táblázat Gépkocsi lopás évi évi évi évi évi A gépkocsi lopások mennyisége három évben közel azonos értéket mutat, csak 2003-ban csökkent az elkövetések száma jelentősebb mértékben, míg 2005-ben ugrásszerű növekedést tapasztalhatunk. 13

14 3. táblázat Garázdaság évi évi évi évi évi A garázdaságból elkövetett bűncselekmények száma 2004-ben volt a legnagyobb mértékű, 79 elkövetés történt. 14

15 4. táblázat Testi sértés évi évi évi évi évi A testi sértések száma a vizsgált öt évben közel azonos értéket mutatott, csupán 2002-ben és 2004-ben volt tapasztalható nagyobb arányú emelkedés. 15

16 5. táblázat Rongálás évi évi évi évi évi A város közterületén történt rongálások mértéke volt a legnagyobb a kiemelt bűncselekmények között. 16

17 6. táblázat Kifosztás évi évi évi évi évi A kifosztások száma a többi vizsgált bűncselekményekhez képest jóval alacsonyabb arányú volt, így 2005-ben nem is regisztráltak ilyen elkövetést Dunaújváros területén. 17

18 7. táblázat Rablás évi 2002.évi 2003.évi 2004.évi 2005.évi Rablások tekintetében 2002 volt a legrosszabb év, 32 bűncselekményt regisztráltak, 2005-ben harmadára esett vissza ez a mérték. 18

19 Dunaújváros közterületén elkövetett kiemelt bűncselekmények adatai évben rongálás 78 kifosztás 0 rablás 10 gépkocsiból lopás 77 testi sértés 20 garázdaság 59 gépkocsi lopás 64 a 2005-ös évről készitett kördiagramból a legnagyobb szeletet a rongálások foglalják el, ezt követi a gépkocsiból való lopások, majd a gépkocsi lopások, a garázdaságok, a testi sértések és a rablások. 19

20 Dunaújváros területén elkövetett bűncselekmények 1. táblázat Személy elleni évi évi évi évi évi A személy elleni bűncselekmények száma a vizsgált öt évben közel azonos mértékű volt, a legkisebb 2001-ben a legnagyobb érték 2003-ban volt. 20

21 2. táblázat Házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni évi évi évi évi évi A házasság-, család-, ifjúság-, és nemi erkölcs elleni elkövetések száma a évben volt a legmagasabb. 21

22 3. táblázat Államigazgatás, igazságszolgáltatás elleni évi évi évi évi évi Az államigazgatás illetve igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények 2001-ben csupán 3 elkövetés volt, ellenben 2002-ben már ez a szám 46 elkövetésre emelkedett, a következő három évben pedig közel azonos értéket mutatott. 22

23 4. táblázat Közrend elleni évi évi évi évi évi A városban elkövetett bűncselekmények közül a második legnagyobb értéket a közrend elleni elkövetések adják, amelybe a kábítószerrel kapcsolatos elkövetések is beletartoznak. A vizsgált öt évben hasonló értéket mutatott az elkövetések száma. 23

24 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények a közrenden belül, 5. táblázat évi évi évi évi évi A kábítószerrel kapcsolatos elkövetések száma arányaiban kis számban jelentkezett a közrend ellen bűncselekményeken belül. 24

25 6. táblázat Gazdasági évi évi évi évi évi A gazdasági jellegű elkövetések száma 2004-ben és 2005-ben emelkedett meg nagyobb mértékben. 25

26 7. táblázat Vagyon elleni évi évi évi évi évi A legnagyobb mértékű bűncselekmények, amely Dunaújváros területén 2001 és 2005 között történt a vagyon elleni elkövetések voltak. 26

27 8. táblázat Közlekedési évi évi évi évi évi Közlekedéshez kapcsolódó bűncselekmények száma fokozatosan emelkedik az elmúlt esztendőkben, 2005-ben volt a legnagyobb számú. 27

28 Dunaújváros területén elkövetett bűncselekmények évben Vagyon elleni 1431 Gazdasági 72 Közlekedési 142 Közrend elleni 296 Államigazgatás, igazságszolgáltatás elleni 20 Házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni 53 Személy elleni 64 Már a táblázatokból is jól kitűnik, hogy a város területén a vagyon elleni bűncselekmények aránya kiugróan magas volt. Nincs ez másképp a 2005-ös évről készített kördiagram esetében sem, hiszen a legnagyobb szeletet ez foglalja el. Ehhez az értékhez képest jóval kisebb mértékű a közrend elleni elkövetések, melybe beletartozik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények is. II. A társadalmi bűnmegelőzés helyzetére vonatkozó kollektív megállapítások 28

29 1. A horizontális célok helyzetállapota Erősség, hogy a partnerség és együttműködés kiépítése megindult a város döntéshozói és tevékenységben érintett partnerek megkezdték a közös felkészülést a feladatra. Fejlesztendő terület a partnerség kiszélesítése és a résztvevők aktivizálása, a munkamegosztás kialakítása. Hiányosságnak nevezhető, hogy nincs önálló szakmai felelőse a társadalmi bűnmegelőzés szervezésének az önkormányzatnál. Nagy lehetőség, hogy a kormányzat az önkormányzati szintű együttműködést is preferálja. A meglévő civil szervezetek társadalmi bűnmegelőzési szerepvállalása gyenge. Veszély e területen nem érzékelhető. A megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás területén a beavatkozás gyakorlata hagyományosan fejlettebb, a megelőzés terén (pl. drogmegelőzés vagy polgárőrség működtetése) néhány fontos lépés már történt, az utógondozás jóformán az - időközben jogi segítségnyújtó szolgálattal és plusz létszámmal megerősített - pártfogói felügyelet munkája jelenti. Mind három terület spektruma - az 5 pillér tekintetében- szélesítésre szorul. Mivel ezen három terület a legpénzigényesebb, így veszélyek tekinthető, hogy az önkormányzat akut forráshiánya. Lehetőség viszont az, hogy a központi pályázatok a megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás területét célozzák meg. A jelzőrendszer általánosan fejletlen minden beavatkozási területen. Megállapítható, hogy alapvetően szándék, akarat, bátorság, védelem, szolidaritás terén tapasztalható társadalmi deficit. Veszély, hogy a kormányzati támogatás (anyagi, jogi háttér) hiányában e horizontális cél helyzete jelentősen nem változhat. A különböző szakemberek közötti kommunikáció, információcsere fejletlenség, az egyik fő oka a jelzőrendszerek fejletlenségének. A megfelelő stratégia és cselekvési program elkészítéséhez szükséges az egyes célcsoportokra vonatkozó információk rendelkezésre állása. Általános tapasztalat, hogy nem áll rendelkezésre a társadalmi bűnmegelőzésben résztvevő partnerek számára a településen élő érintett célcsoportokról helyzetéről megfelelő mennyiségű és frissességű, rendszerezett információ. Erősség a rendőrségi munka, a szociális ellátás, az oktatás terén felhalmozott információ mennyiség, havi települési gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszélések. Lehetőségről és jelenlegi veszélyről nem lehet beszámolni. A lakossági tájékoztatás, kommunikáció nyilvánvalóan addig esetleges és szűk körű, míg az önkormányzat társadalmi bűnmegelőzési koncepciója és cselekvési programja nem társadalmasodik megfelelően. Lehetőség, a lakosság érdeklődése a bűnmegelőzés, veszély a túlzott várakozás a problémák gyors megoldása iránt. Komoly kihívás, a társadalmi bűnmegelőzés fogalmának újszerűsége a lakosság körében. Erőfeszítéseket igényel a média hatékony bevonása a területre. A helyzetértékelés általános jellemzője, hogy a kiindulási helyzet sajátosságának megfelelően inkább gyengeség, hiányosságok dominálják. 29

30 A vertikális beavatkozási területek helyzetállapota: Miután a stratégia végrehajtás kezdetén tart a város jellemző módon a gyengeségek dominálnak a helyzetértékelésben. Nagyon kevés erősséget mondhat magának a város (ugyanúgy mint bármely város az országban), a lehetőség szinte kivétel nélkül abban rejlik, hogy EU-s és kormányzati szinten preferált a társadalmi bűnmegelőzés települési és térségi szintű kezelése. A veszélyek tekintetében a legfontosabb a megépülő M6-os autópálya és a Duna-híd bűnözési szempontból kedvezőtlen hatásai említhetők: városunkat könnyebben elérhetővé és elhagyhatóvá teszik az utazó bűnözők számára. A csonka családok és egyedül álló anyák és idősemberek számának növekedése. Átfogó lélektani probléma és komoly veszély, hogy a lakosság jelentős része a bűnmegelőzést rendőrségi feladatnak tekinti és nem társadalminak illetve az állampolgári jogok követelése mellé nem társul az állampolgári felelősség hangsúlyos egyéni vállalása. A beavatkozási területek közül a közgondolkodásban új területnek minősül a családon belüli erőszak melyet sok esetben még mindig családi belügynek tekint a lakosság - az áldozattá válás megelőzése, áldozat segítés mely akkor válik egyénileg értelmezhetővé, ha valaki maga is áldozat lesz és a bűnismétlés megelőzése, mely alapvetően előítéletektől terhelt. 1. A gyermek- és fiatalkorú bűnözés társadalmi környezetére tett főbb megállapítások Az egyik legnagyobb hiányosság a szabadidő kontrollálatlan eltöltése, a bűnmegelőzési szempontból biztonságos, olcsó szórakozási-szabad időtöltési lehetőségek hiánya. Kevés a száma a fiatalok számára vonzó és egyben kontrollált kisközösségeknek, mint az egyesületek, klubbok, körök, fizikai kultúrált színterek. A szabadidőt érinti a csellengők komplex felmérésének hiánya. A jogismeretre és jogkövetésre való nevelés és közösségi és szülői kontroll fejlesztése elkerülhetetlen. Nagy lehetőséget rejt, a már meglévő civilszervezetek tudatosabb nyitása a korosztály felé. A korosztállyal foglalkozó szakemberek módszertani felkészítése: devianciák korai felismerése, drogmegelőzés, elterelő módszerek alkalmazása, szülő-gyermekszakember hármasának mozgatása, egyéni sikerélményhez való juttatás, egyéni fejlesztés nyújt kihívásokat. Kevés a tehetségkutató és támogató program a korosztályt érdeklő területeken. Hiányosság, hogy a rendőrkapitányságon nincs korosztály-specifikus szervezeti egység és nincs a dunaújvárosi kórházban gyermekpszichiáter. Fejlesztésre szorulnak a törvényben nem szabályozott elterelő, szenvedély betegségeket kezelő programok. Nincs kialakult rendszere a fiatalokra irányuló társadalmi civil utógondozói hálózatnak, akik a szabadságvesztésükből ill. javítóintézeti nevelésből szabadultakkal foglalkoznának. 30

31 Nincs elég mentálhigiénés szakember a korosztályt segítő problémamegoldás, a kommunikációs készség, az önértékelés, a stressz-kezelés, az erőszakmentes kommunikáció és az érdekérvényesítés készségeinek fejlesztésére. Az önkormányzati hatósági ellenőrzés erősítésre szorul az élvezeti cikkeket árusító üzletek, szórakozóhelyek vonatkozásában. A helyi bíróság, ügyészség valamint pártfogói felügyeleti rendszer résztvevői nincsenek kellően bevonva a helyi társadalmi bűnmegelőzési tevékenységbe, különös tekintettel a devianciák kockázati tényezőinek jelzésére és a korai pszichoszociális beavatkozásra. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, gyermekotthonban élő fiatalok családi életre való nevelése nem megoldott. Nincs kialakult modell program. A fiatalkorúakra, fiatal felnőttekre irányuló non-profit szervezetek által végrehajtott (Tud6sz, Tranzit Kid program) programok bűnmegelőzési, partnerségi vonatkozásai fejleszthetők. E területen erőssége a városnak szakmailag megalapozott átfogó iskolai drog és konfliktus megelőzési program. Működnek a városban a fiatalokat az iskolarendszerbe, munkaerőpiacra visszavezető ifjúsági programok. Oktatási intézményekben van kiképzett és elkötelezett pedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, drogkoordinátor, s működik a jelzőrendszer. Kortárs segítő szolgálat működik településünkön. A versenysportnak hagyományai vannak Dunaújvárosban, a sport egyébként is példaértékű. Komplett játszótér rendszerek vannak a városban, melyek egyébként a rongálások miatt felújításra és védelemre szorulnak. 2. A települések biztonságára vonatkozó főbb megállapítások A közterületi társadalmi jelenlét fokozásában komoly tartalékok vannak a rendőrségi és polgárőri együttműködés jó alap a tovább lépésére. A vandalizmus és a rongálás komolyan megterheli a közösségi forrásokat. Általában gond a lakosság környezeti, természeti és kulturális értékek iránti visszafogott érdeklődése és felelősségvállalása. Kiaknázatlan a rendőrkapitányság digitális bűnözési térképe. A közvilágítás bűnmegelőzési célzatú felülvizsgálata és annak fejlesztése is szükséges. Az ebtartással kapcsolatos normák és a kutyaképzés is fejlesztésre szorul. A kábelrendszer bűnmegelőzési szempontból fejleszthető. Nincs önálló felelőse a polgármesteri hivatalban (referens) a bűnmegelőzésnek, közbiztonságnak. Az utcai szociális munka megerősítésre fejlesztésre szorul 31

32 A városban közvilágítási rendszere is felülvizsgálható bűnmegelőzési célzattal. Nincs kialakult módja a városépítészetben a bűnmegelőzésnek, nem jelenik meg a településfejlesztési politikában. További erősítésre szorul a tömegrendezvények szervezése és biztosítása bűnmegelőzési szempontból. Erősítésre szorul a városban az emberi közösségek kialakítása, fejlesztése. Nem kap kellő figyelmet bm-i céllal az idős, egyedülálló korosztály, az időskori szociális ellátás ezen szempontból fejlesztendő. Nincs kialakult rendszere a sebességcsillapító zónák kijelölésére, elsősorban oktatási, egészségügyi és szociális intézmények környezetében, a meglévő zónák száma csekély. Fejlesztésre szorul a lakosság egészében a környezeti, természeti és kulturális értékek megbecsülése, megőrzése (a közterületek tisztasága). Fontos feladat a közterületek közbiztonságának javítása, főként a rendőri jelenét fokozásával A város és mint kistérségi központ szerepe nem elég erős a bűnmegelőzésben. Nagy erősség, hogy városi szintű egyeztető fórumok (közbiztonsági bizottság, KEF), bűnmegelőzési célú civilszervezetek (közbiztonsági közalapítvány, polgárőr szervezetek) működnek településünkön. Megkezdődött a térfigyelő rendszer megvalósítása. A városban működik sebességmérő és rendszámfelismerő eszközök. A város rendelkezik több sebesség csillapító zónával. Erősség, hogy a településen három polgárőrség is működik. Elindult a Szomszédok egymásért Mozgalom Szemmozgalom megszervezése. Fejlett és erős a szociális hálózat. A város szakértői már a Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepció cselekvési programján dolgoznak. Az önkormányzat jelentős (milliós) pénzbeni támogatást nyújt a bűnmegelőzési pályázatokhoz önrészként. Komoly veszély, hogy romlott a közlekedési morál a városban. 3. Családon belüli erőszakra vonatkozó főbb megállapítások Kiemelkedő fontosságú, hogy erősen hiányos a lakosság erőszakmentes konfliktuskezelési képessége, ezen módszerek terjesztése fejlesztésre szorulnak. Felméretlenek azon körülmények, melyek a családon belüli erőszakra hatással vannak. Támogatásra szorul az egyházak és családi élettel foglalkozó civil szervezetek erkölcsfejlesztési és értékközvetítési tevékenysége. Fejlesztendő a családi életre nevelés és mintamutatás is. Átmeneti gondozó intézmények hiányoznak veszélyeztetett anyák, gyermekek részére a városban és utógondozásuk sem megoldott. Komoly 32

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2009 J/11 903 Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységérõl 2009 Országgyűlési Biztos Hivatala 2010

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben