DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve ZÁRADÉK: Elfogadta: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése november 6a-i ülésén a 317 /2003.(XI.6. ) KH. számú határozatával Módosítva és kiegészítve: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése március 9-i ülésén a.. /2006.(III.9. ) KH. számú határozatával Dunaújváros, március 9. 1

2 Dr. Kálmán András s.k. polgármester l. Bevezetés A közbiztonsághoz, a biztonságos élethez való jogot alkotmányos jogként értelmezve mára bizonyossá vált: az állam nem képes minden esetben magas színvonalon garantálni polgárai számára a (köz) biztonságot, képtelen valamennyi polgárát megvédeni az áldozattá válástól. A közbiztonság nem más, mint a társadalmi együttélés rendjének jogilag szabályozott tényleges állapota. Nemcsak a lakosság hétköznapi életére van hatással, hanem többek között befolyásolja a beruházási szándékot, vagy például az idegenforgalmat is. Mivel a közbiztonsági helyzet nagyrészt problémák összessége, ezért a hatékony reagálás is csak helyben, összefogással valósítható meg. Egyetlen lehetőség marad: felkészíteni a helyi társadalmat a megelőzés lehetséges módjaira, kialakítva az ott élők reális veszély - és felelősségérzetét, elérve, hogy józanul cselekedjenek és veszély esetén ne essenek pánikba. A bűnözés elleni küzdelem egyik módja a bűncselekmények felderítése és az elkövetők bűntető jogi felelősségre vonása. A másik és ez a mi szempontunkból most sokkal lényegesebb, a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok, az elkövetéshez vezető folyamatok megismerése, tanulmányozása. Megállapítható, hogy messze nem elégséges a kormányhatározatokba foglalt szervezeti keretek megléte, mivel a megelőzés többszintű, horizontálisan - és vertikálisan tagolható rendszerben vázolható, szakterületeket átfogó, társadalmi érdekegyeztetés és konszenzus alapján elkészített megelőzési stratégiát feltételez. Helyi szinten is megvalósulhatnak ezek a célok, ha a helyi társadalom morális értékrendje, viszonyrendszere ezt elfogadja, és hosszú távon támogatja. Ma Dunaújvárosban olyan helyi körülményekre alakított stratégiára van szükség, amely konkrét célokat fogalmaz meg. Ehhez a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégia adja a keretet, ami konkrét, pontosan körülhatárolható cselekvési alternatívákat fogalmaz meg. Mindez csak akkor válik hatékonnyá, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg, ami nyitott és befogadó mind a szakmai, tudományos, mind pedig a civil kezdeményezésekre. 2

3 Dunaújváros Megyei Jogú Város széles szakmai-társadalmi bázison megújítja Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepcióját és Cselekvési Tervvel egészíti ki. A megújítás indokai az alábbiak: - Dunaújváros az új autópályával és híddal a társadalmi bűnmegelőzés terén új kihívások elé néz. A koncepció alappillérei közül az gyermek -és ifjúsági bűnözés megelőzése és csökkentése, a településbiztonság, a bűnismétlés illetve az áldozattá válás megelőzése új, eddig nem ismert helyzettel kerül szemben a város nyitottá válásával az Alföld felé és átmenő forgalom szempontjából az autópálya által észak-dél irányban, de leginkább Budapest felé. - A bűnmegelőzési pályázatoknál egyre több pályázat kiíró részesíti előnyben azon településeket, amelyek cselekvési tervvel is rendelkeznek a koncepció mellett. - Új, a bűnmegelőzés a társadalmasítását elősegítő módszereket használtak az előkészítők a munka során, mely hozzájárul ahhoz, hogy minden érintett együttműködő magáénak érezhesse a Koncepciót és a cselekvési tervet. Összesen több mint 30 szakértő vett rész azon a 7 részből álló workshop sorozaton, ahol a megújított koncepció és cselekvési program elkészült. - Új tartalmi elemekkel és megújult szerkezettel gazdagodott a koncepció: - A koncepció szerkezete vizuálisan is megjelenítődik, abból a célból, hogy annak részei és azok kapcsolatai nyilvánvalóbbá váljanak. - Új elem a koncepcióban, hogy horizontális, pilléreken átívelő célokat fogalmaz meg, mint a(z) - Együttműködés és partnerség fejlesztése - Megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás fejlesztése - Jelzőrendszer fejlesztése - Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése - Célcsoportokra vonatkozó információk gyűjtése, elemzése és értékelése A helyzetértékelést egy SWOT elemzés egészíti ki A Városi Rendőrkapitányság friss 5 évre visszanyúló elemzéssel járult hozzá a helyzetértékeléshez. Megújult a demográfiai helyzetre és a munkaerő-piacra vonatkozó helyzetleírás. A Koncepció mellé elkészült a cselekvési terv alapintézkedései és a horizontális célokra pedig elkészültek az intézkedések tartalmi leírásai is. A város biztonsága beavatkozási pillérben a közterületek biztonságának fokozására külön SWOT elemzés készült, kiemelt horizontális, átfogó és közvetlen célokkal. A koncepció átfogóbb és vázlatosabb lett A cselekvési terv tartalmazza a horizontális célokat megvalósító intézkedéseket, melyek mindegyike jótékeny hatással van a bevatkozási területeken tervezet intézkedések hatékonyságára. 3

4 A koncepció és cselekvési terv szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti Beavatkozási területek átfogó célok A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése A település biztonságának növelése A családon belüli erőszak vissza-szorítása Áldozattá válás megelőzése Bűnismétlés megelőzése Közvetlen célok Közvetlen célok Közvetlen célok Közvetlen célok Közvetlen célok Együttműködés és partnerség fejlesztése HO R I Z O N T Á L I S Megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás fejlesztése Jelzőrendszer fejlesztése Tájékoztatás, kommunikáció fejlesztése C É L O K Célcsoportokra vonatkozó információk gyűjtése, elemzése és értékelése Cselekvési Program horizontális célok megvalósítására irányuló intézkedések beavatkozási területek közvetlen céljaira irányuló intézkedések HELYZETÉRTÉKELÉS SWOT Statisztikai elemzések 4

5 I. Helyzetértékelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. A város demográfiai sajátosságai A megyei jogú városok közül Dunaújváros lélekszáma csökkent legjobban a rendszerváltás óta. Az összehasonlítás időpontját jelentő 2001-es évtől Dunaújváros lélekszáma tovább fogyott, immár fő alá csökkent. Demográfiai folyamatok a megyei jogú városokban között Település Népességszám A népesség változása 2001/1990. % Ezer lakosra jutó természetes fogyás / szaporodás vándorlási egyenleg Dunaújváros ,12 % -1,76-6,76 Eger ,41 % -2,62-7,12 Győr ,70 % -1,05-7,58 Hódmezővásárhely ,46 % -4,31-1,32 Kaposvár ,99 % -3,76 3,35 Kecskemét ,75 % -1,80-1,77 Miskolc ,28 % -4,27-11,81 Nagykanizsa ,33 % -4,37-2,72 Nyíregyháza ,40 % -0,68-1,96 Pécs ,76 % -2,99-5,70 Salgótarján ,33 % -4,02-5,93 Sopron ,75 % -1,65 11,98 Szeged ,31 % -2,41-8,18 Székesfehérvár ,88 % -0,92-6,10 Szekszárd ,24 % -2,63-1,60 Szolnok ,33 % -1,95-3,02 Szombathely ,81 % -4,23-3,67 Tatabánya ,89 % -4,15-6,20 Veszprém ,75 % -1,90-7,59 Zalaegerszeg ,91 % -2,75-1,08 Megye jogú városok összesen ,31 % - - Forrás: Grosz A.- Rechnitzer J.: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon (MTA RKK, 2005.) A népesség csökkenésének okai: Negatív vándorlási különbözet. A többi nagyvárosra is jellemző a szuburbanizáció, kiköltözés a környező falvakba. Természetes fogyás. Az élveszületések száma kiugróan alacsony a városban, amit a kistérség némileg ellensúlyoz. A halálozás a városban kedvezőbb, mint a kistérségben és lényegesen kedvezőbb, mint az országban. Az előbbiek következményeként is az egykori fiatalok városa elöregszik. A 60 éves és idősebb népesség aránya jelentősen meghaladja a másik három megyei jogú városét, de a városok országos átlagát is. Feltűnően alacsony a 0-24 évesek létszáma. 5

6 Kistérség Lakónépessé g (fő) Városok népessége Élveszületés (1000 lakosra) Halálozás (1000 lakosra) A belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből Dunaújváros ,2 10,5-2,0 19,7 Székesfehérv ,9 10,6 0,2 18,3 ár Tatabánya ,6 13,4-0,4 19,2 Veszprém ,2 8,9-0,1 17,0 Forrás: KSH, A válások száma Míg a megyei jogú városokban 100 házasságkötésre 64 válás jut, addig Dunaújvárosban 83 (2002-ben). A megelőző években a mutató még rosszabb volt, azóta javulóban van. Magas népsűrűség, növekvő szegregáció: A csökkenő lakosságszám ellenére, a városban a népsűrűség 1003 fő/km2 volt ben, míg a magyarországi városokban (Bp. nélkül) 197 fő. Már a nyolcvanas évek szociológiai kutatásai felhívták a figyelmet a szegregáció problémáira a városban, vagyis a különböző társadalmi csoportok városrészenkénti elkülönülésére. 2. Foglalkoztatottság, munkanélküliség: A dunaújvárosi foglalkoztatottak megoszlása a KSH 2001-es népszámlálása alapján: Dunaújvárosban foglalkoztatott személyek: fő ebből: - dunaújvárosi lakos : fő - vidéki bejáró:7 807 Fő Dunaújvárosban lakó aktív korú népesség 2001-ben: fő Foglalkoztatási ráta: 59 % (Dunaújvárosban foglalkoztatott dunaújvárosi) Foglalkoztatási ráta: 65% (bárhol foglalkoztatott dunaújvárosi lakos) Foglalkoztatott dunaújvárosiak: Fő ebből: - helyben foglalkoztatott: fő - nem helyben foglalkoztatott:2 241 Fő 6

7 53,0% 52,0% Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi 52,3% Bűnmegelőzési 52,1% Koncepciója és Cselekvési Terve Dunaújváros A foglalkoztatottak nem szerint megoszlása Fejér megye 51,0% 53,0% 50,0% 53,0% 52,0% 51,0% 52,3% 52,3% 52,1% 52,1% Dunaújváros Fejér megye Dunaújváros Fejér megye 52,0% 49,0% 51,0% 48,0% 50,0% 49,0% 48,0% 47,7% 47,9% 47,7% 47,9% 50,0% 47,0% 47,0% 49,0% 46,0% 48,0% 45,0% 47,0% 46,0% 45,0% ff ff A foglalkoztatottak kor szerint megoszlása nő 47,7% nő 47,9% 46,0% 35,0% 30,6% 31,1% 45,0% 30,0% 25,0% 25,0%25,3% ff 24,6% 24,1% Dunaújváros Fejér megye nő 20,0% 18,0%17,9% 15,0% 10,0% 5,0% 1,7%1,6% 0,0% x 7

8 53,0% 52,0% Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi 52,3% Bűnmegelőzési 52,1% Koncepciója és Cselekvési Terve Dunaújváros A foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettség szerint megoszlása Fejér megye 51,0% 50,0% 53,0% 49,0% 52,0% 48,0% 51,0% 47,0% 35% 30% 25% 20% 15% 52,3% 23% 20% 33% 28% 52,1% 31% 31% Dunaújváros Dunaújváros 47,7% 17% 15% Fejér megye 47,9% Fejér megye 50,0% 46,0% 10% 49,0% 45,0% 48,0% 5% 0% ff 8 ált vagy kevesebb középiskola érettségi nélkül középiskola érettségivel 47,7% nő egyetem, főiskola 47,9% 47,0% A foglalkoztatottak összevont foglalkoztatási ágak szerint megoszlása 46,0% 60,0% 55,9% 45,0% 50,0% Dunaújváros ff Fejér megye 47,9% 49,4% nő 40,0% 36,8% 30,0% 20,0% 10,0% 7,2% A munkanélküliségi 2,6% jellemzői: 0,0% mező és erdőgazdaság ipar-építőipar szolgáltatás 8

9 A Fejér Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi Kirendeltségének - a hozzá tartozó 12 településről - a nyilvántartott munkanélküliek száma augusztusában fő. Ebből a dunaújvárosi munkanélküliek száma fő. A nyilvántartottak 35 %-a legfeljebb általános iskolai, - 36 %-a szakmunkás, - 29 %-a pedig magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Az összes nyilvántartott 4,4%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A 45 év felettiek aránya 36 %. A 180 napnál régebb óta regisztráltak aránya 87 %. A regisztráltak között nagyobb arányban vannak jelen,mint a férfiak. Munkaerő-piaci folyamatok: A két legnagyobb foglalkoztató a DUNAFERR és az Önkormányzat évek óta kisebb mértékű, de folyamatos létszámcsökkentéseket hajt végre. A közszféra szintjén - a jelenlegi önkormányzati normatívák, bevételek mellett - nem várható munkahelyteremtés, a Donbass társaság a DUNAFERR tekintetében nem tervez foglalkoztatás bővítést. A rohamosan csökkenő mértékű ifjúsági munkaerőforrás nem helyezi nyomás alá a munkaerő-piac kínálati oldalát. Tömeges és nyílt munkahely-teremtési kényszer nem jelentkezik a városban. Városunkban is jellemző bizonyos szakmákban a szakemberhiány. Ez sokszor a működő vállalkozások bővítését vagy új vállalkozások idetelepülését is nehezíti, gátolja. Dunaújvárosban a legtöbb vidéki munkavállalót a DUNAFERR vállalatcsoportnál foglalkoztatják. Elsősorban a közeli falvakból utaznak, de vannak messzebbről bejárók is, maximum km-ről. A városból elingázók főleg Budapestre, Székesfehérvárra járnak dolgozni. 3. A város építészeti sajátosságai: Dunaújváros több mint db lakásának 95,6%-a magánszemélyek tulajdonában van. A lakások több mint fele (53%) 4-10 emeletes panelépületekben található. A panelelemes építkezések idején a kétszobás lakások építése volt a jellemző, így a panellakások nagy száma miatt a városban kiugróan magas többséget képviselnek a kétszobás lakások (66,5%), melyek között az m2-es lakások a leggyakoribbak. A lakóingatlanok infrastrukturális felszereltsége az átlagnál jobbnak mondható, 94,7%- uk összkomfortos minősítésű, részletesebben: A lakások életkora változatos képet mutat. A téglaépületek többsége az közötti időszakban épült. Az 1960-as években jelentek meg ún. közép- vagy nagyblokkos ill. alacsonyabb (max. 4 emeletes) beton lakóházak, melyeket az 1970-es 9

10 évektől a tízemeletes panelépületek virágkora követett. A 80-as, de különösen a 90-es évektől megszaporodott a kertes családi házas építkezések száma. Ma már a lakásállományba kerülő lakások nagyobbik hányada nagy alapterületű, négy vagy többszobás lakás ill. ház, szemben az országos értékekkel, amely szerint átlagosan ennél lényegesen kisebb részt képviselnek a nagyobb alapterületű, újonnan épített lakások. 3. Kereskedelem A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó száma a városban (14,9 üzlet/1000 lakos) 2001-ben is az országos átlagértékek alatt maradt (városok átlaga: 19 üzlet/1000 lakos). Dunaújváros lakosságát 2001-ben 796 kiskereskedelmi üzlet és 205 vendéglátóhely látta el. A 796 kiskereskedelmi bolt közül 139 ruházati szaküzletként (17,5%), 110 pedig élelmiszer jellegű üzletként ill. áruházként (13,8%) működött. A jelentősebbek közül még 50 vasáru-, festék és üvegszaküzlet (6,3%), továbbá 36 elektromos háztartási cikkeket árusító szaküzlet (4,5%) állt a vásárlók rendelkezésére. Ezek a kategóriák képviselik a teljes piaci kínálaton belül a legnagyobb üzletcsoportokat. Városunkban megjelentek a nagy áruház-láncok bevásárló központjai es adatok szerint 144 kereskedelmi vendéglátóhely - étterem, kávéház, söröző - és 61 munkahelyi vendéglátóhely állt a fogyasztók rendelkezésére Dunaújvárosban óta összességében ugyan csökkent a rendelkezésre álló vendéglátóhelyek száma, mégis 1000 lakosra vetített számuk a nagyobb arányú népességcsökkenés következtében kedvezőbben alakult. A vendéglátóhelyek számának átlagnál magasabb emelkedése ellenére azonban 1000 lakosra még mindig kevesebb szórakozóhely jut, mint ahogy a vidéki átlag mutatja. A kereskedelmi vendéglátóhelyek között 1998 óta lényegesen csökkent az éttermek, cukrászdák egységnyi lakosra vetített száma. Ezzel szemben, valószínűleg az igényeket követve, az országosnál erőteljesebben nőtt a borozók ill. bárok hasonló mutatója. 4. Idegenforgalom: A városban az elmúlt években jelentősen átrendeződött a kereskedelmi szálláshelyek struktúrája. Lényegesen kevesebb szállodai férőhely áll rendelkezésre, teljesen megszűnt a városban a fizetős kempingezés lehetősége és kevesebb lett a panziós férőhelyek száma is. Ellenben a szálláskínálatot színesítve megjelent az egyszerűbb felszereltségű és olcsóbb turistaszállás. Részben ezzel összefüggésben a kereskedelmi szálláshelyek 1000 lakosra jutó vendégeinek a száma lényegesen kisebb (69 vendég/1000 lakos), mint más városok esetében (613 vendég/1000 lakos). A turistaként városunkba látogatók között megnőtt a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya (29,6%), melyben szerepet játszottak a város nemzetközi rendezvényei (konferenciák, sportrendezvények, táncbajnokság stb.) is. 10

11 Turisztikai szolgáltatók Dunaújvárosban: Szolgáltató típusa Db Szálláshely 11 Vendéglátóhely Bár, kocsma 38 Zenés szórakozóhely 3 Cukrászda, fagyizó 8 Melegkonyhás üzlet 31 Egyéb nem melegkonyhás üzlet 69 Összesen:

12 5. A bűnügyi helyzet bemutatása Dunaújváros közterületén elkövetett bűncselekmények adatai 1.táblázat gépkocsiból lopás évi 2002.évi 2003.évi 2004.évi 2005.évi A legnagyobb mértékű közterületi bűncselekmény a gépkocsiból való lopások voltak, bár az évek előre haladtával a száma fokozatosan csökkent. Hiszen még 2001-ben 203 elkövetést regisztráltak, addig 2005-re ez a szám kevesebb mint a fele lett, szám szerint

13 2. táblázat Gépkocsi lopás évi évi évi évi évi A gépkocsi lopások mennyisége három évben közel azonos értéket mutat, csak 2003-ban csökkent az elkövetések száma jelentősebb mértékben, míg 2005-ben ugrásszerű növekedést tapasztalhatunk. 13

14 3. táblázat Garázdaság évi évi évi évi évi A garázdaságból elkövetett bűncselekmények száma 2004-ben volt a legnagyobb mértékű, 79 elkövetés történt. 14

15 4. táblázat Testi sértés évi évi évi évi évi A testi sértések száma a vizsgált öt évben közel azonos értéket mutatott, csupán 2002-ben és 2004-ben volt tapasztalható nagyobb arányú emelkedés. 15

16 5. táblázat Rongálás évi évi évi évi évi A város közterületén történt rongálások mértéke volt a legnagyobb a kiemelt bűncselekmények között. 16

17 6. táblázat Kifosztás évi évi évi évi évi A kifosztások száma a többi vizsgált bűncselekményekhez képest jóval alacsonyabb arányú volt, így 2005-ben nem is regisztráltak ilyen elkövetést Dunaújváros területén. 17

18 7. táblázat Rablás évi 2002.évi 2003.évi 2004.évi 2005.évi Rablások tekintetében 2002 volt a legrosszabb év, 32 bűncselekményt regisztráltak, 2005-ben harmadára esett vissza ez a mérték. 18

19 Dunaújváros közterületén elkövetett kiemelt bűncselekmények adatai évben rongálás 78 kifosztás 0 rablás 10 gépkocsiból lopás 77 testi sértés 20 garázdaság 59 gépkocsi lopás 64 a 2005-ös évről készitett kördiagramból a legnagyobb szeletet a rongálások foglalják el, ezt követi a gépkocsiból való lopások, majd a gépkocsi lopások, a garázdaságok, a testi sértések és a rablások. 19

20 Dunaújváros területén elkövetett bűncselekmények 1. táblázat Személy elleni évi évi évi évi évi A személy elleni bűncselekmények száma a vizsgált öt évben közel azonos mértékű volt, a legkisebb 2001-ben a legnagyobb érték 2003-ban volt. 20

21 2. táblázat Házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni évi évi évi évi évi A házasság-, család-, ifjúság-, és nemi erkölcs elleni elkövetések száma a évben volt a legmagasabb. 21

22 3. táblázat Államigazgatás, igazságszolgáltatás elleni évi évi évi évi évi Az államigazgatás illetve igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények 2001-ben csupán 3 elkövetés volt, ellenben 2002-ben már ez a szám 46 elkövetésre emelkedett, a következő három évben pedig közel azonos értéket mutatott. 22

23 4. táblázat Közrend elleni évi évi évi évi évi A városban elkövetett bűncselekmények közül a második legnagyobb értéket a közrend elleni elkövetések adják, amelybe a kábítószerrel kapcsolatos elkövetések is beletartoznak. A vizsgált öt évben hasonló értéket mutatott az elkövetések száma. 23

24 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények a közrenden belül, 5. táblázat évi évi évi évi évi A kábítószerrel kapcsolatos elkövetések száma arányaiban kis számban jelentkezett a közrend ellen bűncselekményeken belül. 24

25 6. táblázat Gazdasági évi évi évi évi évi A gazdasági jellegű elkövetések száma 2004-ben és 2005-ben emelkedett meg nagyobb mértékben. 25

26 7. táblázat Vagyon elleni évi évi évi évi évi A legnagyobb mértékű bűncselekmények, amely Dunaújváros területén 2001 és 2005 között történt a vagyon elleni elkövetések voltak. 26

27 8. táblázat Közlekedési évi évi évi évi évi Közlekedéshez kapcsolódó bűncselekmények száma fokozatosan emelkedik az elmúlt esztendőkben, 2005-ben volt a legnagyobb számú. 27

28 Dunaújváros területén elkövetett bűncselekmények évben Vagyon elleni 1431 Gazdasági 72 Közlekedési 142 Közrend elleni 296 Államigazgatás, igazságszolgáltatás elleni 20 Házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni 53 Személy elleni 64 Már a táblázatokból is jól kitűnik, hogy a város területén a vagyon elleni bűncselekmények aránya kiugróan magas volt. Nincs ez másképp a 2005-ös évről készített kördiagram esetében sem, hiszen a legnagyobb szeletet ez foglalja el. Ehhez az értékhez képest jóval kisebb mértékű a közrend elleni elkövetések, melybe beletartozik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények is. II. A társadalmi bűnmegelőzés helyzetére vonatkozó kollektív megállapítások 28

29 1. A horizontális célok helyzetállapota Erősség, hogy a partnerség és együttműködés kiépítése megindult a város döntéshozói és tevékenységben érintett partnerek megkezdték a közös felkészülést a feladatra. Fejlesztendő terület a partnerség kiszélesítése és a résztvevők aktivizálása, a munkamegosztás kialakítása. Hiányosságnak nevezhető, hogy nincs önálló szakmai felelőse a társadalmi bűnmegelőzés szervezésének az önkormányzatnál. Nagy lehetőség, hogy a kormányzat az önkormányzati szintű együttműködést is preferálja. A meglévő civil szervezetek társadalmi bűnmegelőzési szerepvállalása gyenge. Veszély e területen nem érzékelhető. A megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás területén a beavatkozás gyakorlata hagyományosan fejlettebb, a megelőzés terén (pl. drogmegelőzés vagy polgárőrség működtetése) néhány fontos lépés már történt, az utógondozás jóformán az - időközben jogi segítségnyújtó szolgálattal és plusz létszámmal megerősített - pártfogói felügyelet munkája jelenti. Mind három terület spektruma - az 5 pillér tekintetében- szélesítésre szorul. Mivel ezen három terület a legpénzigényesebb, így veszélyek tekinthető, hogy az önkormányzat akut forráshiánya. Lehetőség viszont az, hogy a központi pályázatok a megelőzés, a beavatkozás és az utógondozás területét célozzák meg. A jelzőrendszer általánosan fejletlen minden beavatkozási területen. Megállapítható, hogy alapvetően szándék, akarat, bátorság, védelem, szolidaritás terén tapasztalható társadalmi deficit. Veszély, hogy a kormányzati támogatás (anyagi, jogi háttér) hiányában e horizontális cél helyzete jelentősen nem változhat. A különböző szakemberek közötti kommunikáció, információcsere fejletlenség, az egyik fő oka a jelzőrendszerek fejletlenségének. A megfelelő stratégia és cselekvési program elkészítéséhez szükséges az egyes célcsoportokra vonatkozó információk rendelkezésre állása. Általános tapasztalat, hogy nem áll rendelkezésre a társadalmi bűnmegelőzésben résztvevő partnerek számára a településen élő érintett célcsoportokról helyzetéről megfelelő mennyiségű és frissességű, rendszerezett információ. Erősség a rendőrségi munka, a szociális ellátás, az oktatás terén felhalmozott információ mennyiség, havi települési gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszélések. Lehetőségről és jelenlegi veszélyről nem lehet beszámolni. A lakossági tájékoztatás, kommunikáció nyilvánvalóan addig esetleges és szűk körű, míg az önkormányzat társadalmi bűnmegelőzési koncepciója és cselekvési programja nem társadalmasodik megfelelően. Lehetőség, a lakosság érdeklődése a bűnmegelőzés, veszély a túlzott várakozás a problémák gyors megoldása iránt. Komoly kihívás, a társadalmi bűnmegelőzés fogalmának újszerűsége a lakosság körében. Erőfeszítéseket igényel a média hatékony bevonása a területre. A helyzetértékelés általános jellemzője, hogy a kiindulási helyzet sajátosságának megfelelően inkább gyengeség, hiányosságok dominálják. 29

30 A vertikális beavatkozási területek helyzetállapota: Miután a stratégia végrehajtás kezdetén tart a város jellemző módon a gyengeségek dominálnak a helyzetértékelésben. Nagyon kevés erősséget mondhat magának a város (ugyanúgy mint bármely város az országban), a lehetőség szinte kivétel nélkül abban rejlik, hogy EU-s és kormányzati szinten preferált a társadalmi bűnmegelőzés települési és térségi szintű kezelése. A veszélyek tekintetében a legfontosabb a megépülő M6-os autópálya és a Duna-híd bűnözési szempontból kedvezőtlen hatásai említhetők: városunkat könnyebben elérhetővé és elhagyhatóvá teszik az utazó bűnözők számára. A csonka családok és egyedül álló anyák és idősemberek számának növekedése. Átfogó lélektani probléma és komoly veszély, hogy a lakosság jelentős része a bűnmegelőzést rendőrségi feladatnak tekinti és nem társadalminak illetve az állampolgári jogok követelése mellé nem társul az állampolgári felelősség hangsúlyos egyéni vállalása. A beavatkozási területek közül a közgondolkodásban új területnek minősül a családon belüli erőszak melyet sok esetben még mindig családi belügynek tekint a lakosság - az áldozattá válás megelőzése, áldozat segítés mely akkor válik egyénileg értelmezhetővé, ha valaki maga is áldozat lesz és a bűnismétlés megelőzése, mely alapvetően előítéletektől terhelt. 1. A gyermek- és fiatalkorú bűnözés társadalmi környezetére tett főbb megállapítások Az egyik legnagyobb hiányosság a szabadidő kontrollálatlan eltöltése, a bűnmegelőzési szempontból biztonságos, olcsó szórakozási-szabad időtöltési lehetőségek hiánya. Kevés a száma a fiatalok számára vonzó és egyben kontrollált kisközösségeknek, mint az egyesületek, klubbok, körök, fizikai kultúrált színterek. A szabadidőt érinti a csellengők komplex felmérésének hiánya. A jogismeretre és jogkövetésre való nevelés és közösségi és szülői kontroll fejlesztése elkerülhetetlen. Nagy lehetőséget rejt, a már meglévő civilszervezetek tudatosabb nyitása a korosztály felé. A korosztállyal foglalkozó szakemberek módszertani felkészítése: devianciák korai felismerése, drogmegelőzés, elterelő módszerek alkalmazása, szülő-gyermekszakember hármasának mozgatása, egyéni sikerélményhez való juttatás, egyéni fejlesztés nyújt kihívásokat. Kevés a tehetségkutató és támogató program a korosztályt érdeklő területeken. Hiányosság, hogy a rendőrkapitányságon nincs korosztály-specifikus szervezeti egység és nincs a dunaújvárosi kórházban gyermekpszichiáter. Fejlesztésre szorulnak a törvényben nem szabályozott elterelő, szenvedély betegségeket kezelő programok. Nincs kialakult rendszere a fiatalokra irányuló társadalmi civil utógondozói hálózatnak, akik a szabadságvesztésükből ill. javítóintézeti nevelésből szabadultakkal foglalkoznának. 30

31 Nincs elég mentálhigiénés szakember a korosztályt segítő problémamegoldás, a kommunikációs készség, az önértékelés, a stressz-kezelés, az erőszakmentes kommunikáció és az érdekérvényesítés készségeinek fejlesztésére. Az önkormányzati hatósági ellenőrzés erősítésre szorul az élvezeti cikkeket árusító üzletek, szórakozóhelyek vonatkozásában. A helyi bíróság, ügyészség valamint pártfogói felügyeleti rendszer résztvevői nincsenek kellően bevonva a helyi társadalmi bűnmegelőzési tevékenységbe, különös tekintettel a devianciák kockázati tényezőinek jelzésére és a korai pszichoszociális beavatkozásra. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, gyermekotthonban élő fiatalok családi életre való nevelése nem megoldott. Nincs kialakult modell program. A fiatalkorúakra, fiatal felnőttekre irányuló non-profit szervezetek által végrehajtott (Tud6sz, Tranzit Kid program) programok bűnmegelőzési, partnerségi vonatkozásai fejleszthetők. E területen erőssége a városnak szakmailag megalapozott átfogó iskolai drog és konfliktus megelőzési program. Működnek a városban a fiatalokat az iskolarendszerbe, munkaerőpiacra visszavezető ifjúsági programok. Oktatási intézményekben van kiképzett és elkötelezett pedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, drogkoordinátor, s működik a jelzőrendszer. Kortárs segítő szolgálat működik településünkön. A versenysportnak hagyományai vannak Dunaújvárosban, a sport egyébként is példaértékű. Komplett játszótér rendszerek vannak a városban, melyek egyébként a rongálások miatt felújításra és védelemre szorulnak. 2. A települések biztonságára vonatkozó főbb megállapítások A közterületi társadalmi jelenlét fokozásában komoly tartalékok vannak a rendőrségi és polgárőri együttműködés jó alap a tovább lépésére. A vandalizmus és a rongálás komolyan megterheli a közösségi forrásokat. Általában gond a lakosság környezeti, természeti és kulturális értékek iránti visszafogott érdeklődése és felelősségvállalása. Kiaknázatlan a rendőrkapitányság digitális bűnözési térképe. A közvilágítás bűnmegelőzési célzatú felülvizsgálata és annak fejlesztése is szükséges. Az ebtartással kapcsolatos normák és a kutyaképzés is fejlesztésre szorul. A kábelrendszer bűnmegelőzési szempontból fejleszthető. Nincs önálló felelőse a polgármesteri hivatalban (referens) a bűnmegelőzésnek, közbiztonságnak. Az utcai szociális munka megerősítésre fejlesztésre szorul 31

32 A városban közvilágítási rendszere is felülvizsgálható bűnmegelőzési célzattal. Nincs kialakult módja a városépítészetben a bűnmegelőzésnek, nem jelenik meg a településfejlesztési politikában. További erősítésre szorul a tömegrendezvények szervezése és biztosítása bűnmegelőzési szempontból. Erősítésre szorul a városban az emberi közösségek kialakítása, fejlesztése. Nem kap kellő figyelmet bm-i céllal az idős, egyedülálló korosztály, az időskori szociális ellátás ezen szempontból fejlesztendő. Nincs kialakult rendszere a sebességcsillapító zónák kijelölésére, elsősorban oktatási, egészségügyi és szociális intézmények környezetében, a meglévő zónák száma csekély. Fejlesztésre szorul a lakosság egészében a környezeti, természeti és kulturális értékek megbecsülése, megőrzése (a közterületek tisztasága). Fontos feladat a közterületek közbiztonságának javítása, főként a rendőri jelenét fokozásával A város és mint kistérségi központ szerepe nem elég erős a bűnmegelőzésben. Nagy erősség, hogy városi szintű egyeztető fórumok (közbiztonsági bizottság, KEF), bűnmegelőzési célú civilszervezetek (közbiztonsági közalapítvány, polgárőr szervezetek) működnek településünkön. Megkezdődött a térfigyelő rendszer megvalósítása. A városban működik sebességmérő és rendszámfelismerő eszközök. A város rendelkezik több sebesség csillapító zónával. Erősség, hogy a településen három polgárőrség is működik. Elindult a Szomszédok egymásért Mozgalom Szemmozgalom megszervezése. Fejlett és erős a szociális hálózat. A város szakértői már a Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepció cselekvési programján dolgoznak. Az önkormányzat jelentős (milliós) pénzbeni támogatást nyújt a bűnmegelőzési pályázatokhoz önrészként. Komoly veszély, hogy romlott a közlekedési morál a városban. 3. Családon belüli erőszakra vonatkozó főbb megállapítások Kiemelkedő fontosságú, hogy erősen hiányos a lakosság erőszakmentes konfliktuskezelési képessége, ezen módszerek terjesztése fejlesztésre szorulnak. Felméretlenek azon körülmények, melyek a családon belüli erőszakra hatással vannak. Támogatásra szorul az egyházak és családi élettel foglalkozó civil szervezetek erkölcsfejlesztési és értékközvetítési tevékenysége. Fejlesztendő a családi életre nevelés és mintamutatás is. Átmeneti gondozó intézmények hiányoznak veszélyeztetett anyák, gyermekek részére a városban és utógondozásuk sem megoldott. Komoly 32

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM POLGÁRŐR SZOLGÁLAT FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN OPSZ programindító fórum 2014. 02. 15. ZÁMBÓ PÉTER OPSZ alelnök, zambo.peter1@chello.hu, 06309010218

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben