SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka

2 Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban Konzulens: Dr. Bodosi Béla Egyetemi docens Készítette: Pengő Julianna Etelka kollégiumi nevelőtanári szak Mesterképzés 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 5 BEVEZETÉS 8 1. Az emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrás speciális jellege Az emberi erőforrás menedzsment definíciója, funkciói, céljai Az emberi erőforrás menedzsment stratégiai megközelítése A szervezeti kultúra szerepe az emberi erőforrás menedzsmentben A BLZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium stratégiai céljai és a szervezeti kultúra közötti összefüggés BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Rövid történeti áttekintés Szerkezeti felépítés TOBORZÁS Toborzási eszközei és módszerei Mit kel tudni a hirdetésről? A toborzás lépései röviden összefoglalva A kiválasztás A kiválasztás folyamata és módszerei A kiválasztás folyamata lépései A BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium beiskolázási folyamatának egy adaptációja Beiskolázás, avagy direkt marketing A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata A toborzás rendszerszemlélete háló diagramon Beléptetés, beillesztés 34 3

4 7. Összegzés, következtetések 35 IRODALOMJEGYZÉK 37 MELLÉKLET sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet 52 4

5 ELŐSZÓ Az Arany János Programok 2000-ben kezdte meg működését a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja(pedagógiai rendszere a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95.. (1) bekezdésének i) pontját veszi alapul). Ez az 5 éves program a hátrányos helyzetű tehetséges, kreatív fiatalokat készíti fel a felsőfokú tanulmányokra óta fut a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja(pedagógiai rendszere a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95.. (1) bekezdésének i) pontját veszi alapul). Az öt éves program célja, hogy minél többen tanuljanak érettségit adó középiskolákban a legszegényebb, leghátrányosabb szülők gyermekei. A 2007/2008-as tanévben indult el a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programja(pedagógiai rendszere az Oktatási és Kulturális Miniszter 9/2008 (III.29.) OKM rendelet 6. és 7. -aiban foglaltak alapján van meghatározva). A 2+2 éves program a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok versenyképes szakmához juttatását vállalja. A programokat futtató középiskolák és kollégiumok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázatokon nyertékel a lehetőséget az Arany János Programokban való részvételre.a tanulók szülői beleegyezéssel, a hirdetményben megjelölt pályázati lapon jelentkezhetnek (1. és 2. sz. melléklet). Mindhárom program a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók számára nyújt segítséget a tanulásban, a pályaválasztásban, a társadalmi beilleszkedésben. A nehéz körülmények között élő fiatalok hatékony pedagógiai támogatás, kiemelt figyelem, speciális segítségnyújtás nélkül, valószínűleg, nem lennének képesek szakmát szerezni, leérettségizni vagy felsőoktatásban továbbtanulni. Minden esetben igazolni kell a halmozottan hátrányos helyzetet(3. sz. melléklet). A három Arany János Program egységet alkot és felöleli a célcsoport csaknem teljes körét: a tehetséges, kreatív, felsőfokú tanulmányokra készülő fiatalokat, az elsősorban leérettségizni szándékozókat és a szakma megszerzését célul kitűző tanulókat. Mindhárom program a kollégiumra épül, annak hagyományosan esélyteremtő, hátránykompenzáló funkciója miatt. Ezért az Arany János Programokban résztvevő középiskolások és szakiskolások számára a kollégiumi bentlakás kötelező. 5

6 Mindhárom Arany János Programnak komplex pedagógiai rendszere van. A programok kiemelt feladatai közé tartozik a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a személyiség- és képességfejlesztés, a szociális hátrányok csökkentése, az egyéni fejlesztési és foglalkozási tervek alapján zajló pedagógiai munka, a pályaorientáció, valamint a szabadidős tevékenységek megszervezése és lebonyolítása. A programokfinanszírozása a költségvetési törvényben meghatározott normatíva szerint történik. A kollégiumi nevelőmunkát a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelettel kiadott Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja, ill. 36/2009. (XII. 23.) OKM módosított rendelet alapján kell megszervezni. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Arany János Programiroda 1 felelős a programok működéséért, koordinálásáért. Munkáját az Oktatási és Kulturális Minisztériummal 2 együttműködve végzi. Az intézménypárok munkáját mentorok segítik és monitorok ellenőrzik. Intézményünkben, a salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: BLSZSZK) Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban, a sikeres pályázatoknak köszönhetően a 2005/2006-os tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (továbbiakban: AJKP), a 2009/2010-es tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programja (továbbiakban: AJKSZP) működik. Nevelőtestületünk határozottan támogatta a program beindítását. Tettük ezt azért, mert a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az évek során növekvő tendenciát mutatott, és a velük való foglalkozás egyre nagyobb kihívást jelentett számunkra. Három éve veszek részt a programban csoportvezető nevelőtanárként, és emellett koordinálom, un. toborzási tevékenységet és így szerves részese is vagyok a beiskolázási folyamatnak is. Az Arany János Programok pedagógiai rendszerének első fázisa a tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata, aminek sikere vagy sikertelensége egyértelműen befolyásolja a Program további kulcsfolyamatainak a működését. (részletes információk: augusztus 15-től a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központon belül működő Nemzeti Tehetség Programiroda látja el ezt a feladatot 2 Emberi Erőforrások Minisztériuma 6

7 Arany János Programok feladat-, cél-, és követelményrendszerében nincs egyértelmű pedagógiai metódus, egységes iránymutatás e területet illetően, így az országban működő 10 AJTP, 11 AJKP, 7 AJKSZP intézményeiben sincs egységesen elfogadott, kidolgozott toborzási, beiskolázási gyakorlat. Ugyan minden intézmény rendelkezik valamilyen ad hoc tervezettel, ami jól vagy nem jól működik, de hiányzik az egységes gondolkodásmód. Az intézmények finanszírozási és működésbeli egzisztenciája a tanulói létszám függvénye, ezért a programok számára a tanulók felkutatása stratégiai kérdés. Az intézmények beiskolázási stratégiákban nagy a pedagógiai szabadság, ennek következtében akár a módszertani különbség is. E különbségeknek nyilván más és más hozadéka van, de nem tisztem ennek hatékonyságát megítélni, Az Arany János Programok egységes módszertana a toborzás területén hiányos, ezért érdekes és izgalmas számomra, hogy intézményünk példája alapján, elméleti és gyakorlati oldalról közelítsem meg a témát, ami segíthet egy egységes gondolkodásmódkialakítására. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Csáki Bélának, a BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium AJKP, AJKSZP mentorának, aki hasznos tanácsaival segítette munkámat, és Dr. Bodosi Béla konzulensnek, aki támogató megjegyzéseivel járult hozzá, hogy a dolgozat ilyen formában elkészülhessen. 7

8 BEVEZETÉS Az Arany János Programban résztvevő kollégiumok számára létfontosságú kérdés a megfelelő létszám kialakítása, ezért csak a megfelelő tanulói bázis adhat garanciát arra, hogy a Program teljesítse küldetését, nem beszélve arról a tényről, hogy maga az intézmény működési léte is kockázatnak van kitéve, hiszen nagyon sok kollégium tevékenysége éppen erre a programra épül(a BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium is ebben a helyzetben van). Ebből az következik, hogy a program közvetlen alanyai, - akik maga a tanulók-,alkotják a program forrását. Tehát,az Arany János (továbbiakban: AJ) kollégiumoknak 3 olyan koncepciót és stratégiát kell kialakítani, hogy ezeket a forrásokat el tudja érni és meg tudja szerezni. Úgy gondolom, hogy ez a tény. az ilyen típusú intézményeket egy olyan gondolkodásra kell, hogy késztesse, ahol a folyamatokbanmeg kell, hogy jelenjenek azok a menedzselési funkciók is, amelyek piaci gondolkodásra emlékeztetnek. Nem túlzás állítani, hogyebben a kontextusban, az érintett intézményeknek, a programjaival és tevékenységrendszerével együtt az emberi erőforrás menedzsment funkcióját kell, hogy betöltsék abban a felfogásban, hogya tanulók képezik az adott intézmények emberi erőforrásait. Ez az összefüggés nagyon hasonlít a vállalatok gazdaság filozófiai gondolkodására, amelyeknek kiválasztási rendszere, egy közgazdasági szemléletű tudományos megalapozottságra épül. Ám,ha kissé elvonatkoztatunk, azaj kollégiumok, - mint intézmények, szervezetek - vállalatoknak is felfoghatók, hiszen e tekintetben egy vállalkozást csinálnak, vagyis a piac (érettségi, szakma megszerzéséhez való igény) mindenkori kihívásaival is szembe kell nézniük.ezért számomra a dolgozó/munkavállaló/tanuló és a vállalat/munkáltató/intézmény, szervezetfogalmak ugyanazt az értelmezést nyerik ebben a gondolkodásmódban. Dolgozatom nyelvezete a vállalati gondolatvilágra, piaci szellemű filozófiájára, ennek a fogalmi rendszerének az adaptációjára épül úgy, hogy egy laikus olvasó számára is világos legyen. Témámban az intézmények humán erőforrás biztosításának kérdéseivel foglalkozom. A humán erőforrás menedzsment összetevői közül két elemet kívánok részletesebben vizsgálni. 3 Az intézmények alatt, továbbiakban az AJ kollégiumokat kell érteni 8

9 Elsőként a toborzást, mint a szervezetek személybiztosításának meghatározó formáját. A másik nagyobb téma a kiválasztás, amely során dől el, hogy ki a leginkább alkalmasabb jelentkező az adott feladatra. A humánerőforrás menedzsmentnek ezt a két szegmensét nem vizsgálhatjuk az előzmény és az azt követő teendők tükre nélkül. Éppen ezért térek ki a dolgozatom alatt az emberi erőforrás tervezésre és a már kiválasztottak beillesztésére az intézményeknél, konkrétan a BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium. példáján keresztül. Dolgozatom célja kettős. Egyrészt egy átfogó, elméleti képet nyújtani, bemutatni a toborzás és kiválasztás módszereit az elméletben, másrészt pedig a téma gyakorlati megvalósulását vizsgálom a kollégiumunk példáján keresztül. További célom meggyőzni az olvasót, hogy az elméletben tanultak átültethetik a gyakorlatba. A dolgozatom szerkezeti felépítésénél azt az utat választottam, hogy párhuzamosan vezetem végig a dolgozat egészén az elméleti információkat a gyakorlati tényekkel. Így minden fejezetben találhatunk majd előbb a szakirodalom által ismertetésre kerülő elméletet,majd ennek a gyakorlati megvalósulását vagy éppen megvalósulásának hiányát az intézményünknél. 9

10 1. Az emberi erőforrás menedzsment 1.1 Az emberi erőforrás speciális jellege Minden intézmény négy alapvető tényező kombinációjával állíthat elő ésértékesíthet termékeket és szolgáltatásokat, ezek: a pénzügyi erőforrások (finanszírozás), az emberierőforrások (tanulói bázis), eljárásokrendszere(aj pedagógiai rendszere) és a piac (érettségi, szakma megszerzéséhez való igény) Erőforrások 4M(money, market, manufacture,man) modellje M1 FINANSZÍROZÁS M3 PEDAGÓGIAI RENDSZER PROJEKTMENEDZSNENT M2 TANULÓK M4 IGÉNYEK (érettségi, szakma, ) 1. ábra Forrás:Gyökér [2001] 18.o 1.2 Az emberi erőforrás menedzsment definíciója, funkciói, céljai Az emberi erőforrás menedzsment a menedzsment azon funkciója, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik, amelynek célja, hogy biztosítsa az alkalmazottak munkaerejének leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében. Alapfeladata a munkavállaló és a munkakörök közötti összhang megteremtése. (Száraz [2004] 27. o.) 10

11 Leggyakrabban úgy szokták definiálni, hogy az emberi erőforrás menedzsment a szervezeti és a szervezetben dolgozó egyének céljainak maximalizálását, az emberi erőforrások hatékony felhasználását célzó programok, funkciók, tevékenységek összessége. (Polónyi [2001] 195. o.) Az emberi erőforrás menedzsment végső célja mindenképpen a szervezeti hatékonyság és eredményesség biztosítása. Szervezetenként változhat az emberi erőforrás hatékonyságának tartalma, ezért az emberi erőforrás menedzsment céljai különbözőek lehetnek (Polónyi [2001] 196.o., Farkas [1997] 32.o.). Egyrészről segítenie kell a szervezetet a céljai elérésében azáltal, hogy jól képzett, jól motivált alkalmazottakat biztosít a szervezet számára és hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit. Biztosítania kell az alkalmazottak elégedettségét és az önmegvalósítás lehetőségét. Továbbá a munkahely és munkahelyi légkör minőségét oly módon kell fenntartania és fejlesztenie, hogy az kívánatossá tegye a szervezeten belüli alkalmazotti létet, mindemellett versenyképes bérszintet is biztosítson. A minőségi termékek előállítása mellett magas teljesítményt kell elérnie. Ellenőrzés alatt kell tartani a munkaerő költséget, a fluktuációt és a hiányzást (Polónyi [2001] 196.o., Farkas [1997] 33.o.). Másrészt az emberi erőforrás menedzsment közvetíti a személyzeti elveket, politikákat minden alkalmazott felé, segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását. Cél a változások menedzselése is, hogy az kölcsönösen előnyös legyen az egyének, a csoportok, a vállalat, és a tágabb környezet számára (Polónyi [2001] 196.o., Farkas [1997] 33.o.). 1.3 Az emberi erőforrás menedzsment stratégiai megközelítése A szakirodalom három tényezőt emel ki, amely miatt az emberi erőforrás stratégiaimegközelítése új lépcsőfoknak számít (Bakacsi [2000] 47.o.): - A felső vezetői nézőpont megjelenése A vezetés mennyire elhivatott a program iránt? - A funkció kritikus szerepe az intézményi versenyképesség növelésében Az intézmény milyen színvonalon képes a feladatok ellátására? - Afunkció integráló szerepének kialakulása Milyen az intézmény szervezeti kultúrája, megítélése? 11

12 A stratégiai humán erőforrás menedzsment: a környezeti és munkavállalói kihívásmegértésére épül és előretekintő befolyásolására történ emberi erőforrás folyamatok ésrendszerek integrált tervezése, működtetése, értékelése és fejlesztése, amely támogatja avállalat stratégiáját, versenyelőnyének megteremtését és megtartását. (Bakacsi [2000] 48. o.) Az EEM stratégiai befolyásoltságát három szempontból vizsgálhatjuk (Poór [2001] o.): - Egyrészt követhet az intézménynövekedési stratégiát, amikor a pedagógiai, személyzeti munkalegnagyobb részét a tanulók ellátási folyamatai teszik ki. - Másrészt létezik stabilitástbiztosító stratégia:ha az intézmény mentálisan alkalmas motivált tanulókat hoz be a rendszerbe, akkor nem kell számolni jelentős létszámcsökkentéssel. - Harmadrészt, pedig jellemző lehet az-átstrukturálás. Itt fontos szempont alétszámkarbantartás, több intézmény. utánkövetési taktikát 4 is alkalmaz. - A személyzeti tevékenység szerepének és azintézményben elfoglalt helyének tisztázásanapjainkban különösen fontos szerepet kap. Egy szervezet csak akkor működhet hatékonyan,eredményesen és tartósan, ha nem csupán alkalmazza az emberi erőforrásait, hanemgazdálkodik is velük. Fejleszti az embereket és felhasználja őket a szervezet stratégiai céljaieléréséhez. 1.4 A szervezeti kultúra szerepe az emberi erőforrás menedzsmentben A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet tagjai által elfogadott, közösenértelmezett feltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Napjainkban a stratégia mellett a szervezeti kultúra is kiemelkedően fontos szerephez jut.az intézmények erős szervezeti kultúrája meghatározza azt a módot, ahogyan az emberekkapcsolatba lépnek a környezettel. Meghatározza az emberek interakcióit és a személyesmagatartásformákat, a domináns értékeket, továbbá kihat a szocializációs folyamatokra, abelső képzésekre, a magatartásfejlesztési programokra, de még a felvételi eljárásokra is. Az ilyen célú elemek afelvételi eljárás során a beilleszkedés biztosításának szempontjából lényegesek. Fontos, hogymennyire tudja a magáénak vallani a jelentkező a szervezet domináns kulturális értékeit,hiszen azintézeti kultúra alakítja ki a közös 4 Nagyobb létszámkeret biztosítása, annak érdekében, hogy a 25 fős létszám mindig megmaradjon. 12

13 motivációt és a játékszabályokat, amelyeket az újalkalmazottaknak meg kell tanulniuk. (Varsányi [1998] o.) Tehát, a kultúra szerepe az emberi erőforrás menedzsmentben igen jelentőssé vált azutóbbi években. Mint láthatjuk, hogy milyen kultúratípust képvisel azadott intézmény, agybanbefolyásolja az emberekkel való interakcióit. Egyerős 5 cégkultúraalkalmas arra, hogy tartósértékrendet formáljon, ami segítséget ad aintézményt értékeinek megőrzéséhez, segít megtartaniaz értékes embereket, közösségeket, megőrizni a legjobb hagyományokat. Ugyanakkor, minthogy a kultúra egyik legfontosabb következménye éppen akiszámíthatóság és a stabilitás, éppen ezért az erős kultúrával szemben a gyenge intézményikultúrának is megvannak a maga előnyei. Ott bizonyul agyenge 6 kultúraelőnyösebbnek, ahola dinamikusan változó környezet kihívásaira adott új válaszokra, rugalmasan változómagatartásra van szükség (Bakacsi [2000] 244.o.). 5 A domináns kultúra azon alapvető értékei, amelyen széles körben osztoznak a szervezetben, és amelynek hatása erőteljes a szervezeti tagok magatartása. 6 Gyenge az a kultúra, ahol a szubkultúrák túlságosan erősek és nincs olyan domináns kultúra, amely integrálhatná azokat. 13

14 1.5 A BLZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium stratégiai céljai és a szervezeti kultúra közötti összefüggés A következőkben a BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium. példáján keresztül kívánom bemutatni, hogy melyek azok az értékek a szervezeti kultúrában, melyek támogatják és lehetővé teszik a kollégiumunk stratégiai céljai elérését, mely célokat a következőképpen lehetne megfogalmazni. Intézményi értékpiramis Stratégiai fegyelem Munkahelyi kíválóság Kreativitás Nyitottság a változásra ALAPPÉRTÉKEK Különbözőségek elfogadása Vezetési stílus (önmegvalósítás) Közvetlenség Felelősségvállalás és megbízhatóság Őszinteség FILOZÓFIAI ÉRTÉKEK Csapatmunka Jogszerűség Bizalom és korrektség Célmegvalósítás UNIVERZÁLIS ÉRTÉKEK 2. ábra Forrás:A BLSZSZK Minőségirányítási Programja alapján (IMIP) 7 Három fő részt tudunk ezek alapján elkülöníteni. Elsőként az alapértékeket, amelyek a kollégium tevékenységét irányító alapvető, kulturális, sarokkövet jelentő értékek, melyek alapul szolgálnak a célok eléréséhez. Ezeknek az értékeknek a széleskörű elfogadása és az 7 A BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, a COMENIUS I. minőségfejlesztési modellt alkalmazta [2007] 14.o 14

15 irántuk való elkötelezettség kulcsfontosságú. A jó hírnév megőrzése, ápolása az intézmény vonzóvá tételének alapköve. Munkahelyi kiválóság tekintetében a Lóri 8 a kollégiumi intézmények mércéje kíván lenni. Következetesen növeli a pedagógiai hatékonyságot és a kreativitást. A stratégiai fegyelem szempontjából fontos a folyamatban lévő stratégiai tervezési folyamat következetes végig vitele, a hosszú távú gondolkodás (5 év), a stratégiai célok következetes gyakorlati végrehajtása, az eredmények folyamatos kiértékelése. Másodikként az alapító filozófia értékeit, amelyek a Lóri individualitását, hagyományait és gyökereit az alapítói filozófia és vezetési stílus teremtette meg, amely visszatükröződik az intézmény fejlődésében és sikereiben. Akülönbözőségek elfogadásával tiszteletben tartja a lokális kultúrákat, ugyanakkor integrálja őket az őszintézményi kultúrájába. A vezetési stílus is egyedülálló. A struktúrában résztvevőknek mozgásteret enged. A harmadik rész, a piramis alsó része az univerzális értékeket tartalmazza. Az intézményen belüli folyamatok menedzselése a korrektségen és a bizalmon alapul. Ennek a korrekt eljárásnak három alappillére van: a felvilágosítás, információcsere, elkötelezettség. 8 Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 15

16 2. BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium A BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium többemeletes épületegyüttese a nógrádi megyeszékhely, Salgótarján központjában, az ún. diákváros részben magasodik ki a környezetéből és csodálatosan illeszkedik a völgyváros UNESCO díjjal kitüntetett modern épületkomplexumainak sorába. A város egyetlen középfokú kollégiuma e tanévben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját. 2.1 Rövid történeti áttekintés A XIX. sz. második felétől a nehézipar (szénbányászat, vas- és acélgyártás, üveggyártás) gyors fejlődésének köszönhetően a kenyeretlen Tarjánból egy modern település nőtt ki, amely 1922-ben városi rangot kapott. A következő évben Salgótarján beindította a Reálgimnáziumi Előkészítő Tanfolyamot, a mai Madách Imre Gimnázium jogelődjét. A társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelően fokozatosan bővült a gimnázium profilja és helyet adott a közgazdasági, gépipari, egészségügyi, építőipari középfokú képzéseknek. Ezek a képzési formák később önállósultak és kialakult a város iskolahálózata. Sürgető igénnyé vált a kollégiumok létrehozása, hiszen a megye szétszórt településszerkezete (127 önkormányzat) és a rossz közlekedési viszonyok lehetetlenné tették a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok középiskolai továbbtanulását. A háború előtti honvédségi laktanya egyik szárnyában már 1948 előtt működött a NÉKOSZ Petőfi Sándorról elnevezett fiúkollégiuma. Szükségessé vált, hogy a Salgótarján környékén és a megyében élő lányok is lehetőséget kapjanak a középiskolai végzettség megszerzésére. Végül az 1948/49-es tanév második felében a fiúkollégiummal közös igazgatás alatt a laktanya tiszti étkezdéjének földszintjén 20 férőhellyel indult be a leánydiákotthon szegényes környezetben, adományokból és a tanulók által hozott felszerelésekből.az iskolarendszer fejlődésével a diákotthon lakóinak létszáma is folyamatosan nőtt. Ennek természetes következménye volt az újabb, nagyobb épületekbe való költözés. Az elnevezés is többször változott: Lorántffy Zsuzsanna Népi Kollégium, Általános és Közgazdasági Gimnázium Diákotthona, Kossuth Zsuzsanna Középiskolás Leányotthon, Május 1. Leánydiákotthon. A kiemelkedő tanulmányi és közösségi munka elismeréséül 1961-ben a diákotthon a megyében elsőként kapta meg a kollégiumi rangot és a Furák Teréz Leánykollégium nevet vette fel. A diákotthonokra az a jellemző, hogy ott még a nevelőgárda irányít. A 16

17 kollégiumban a diákönkormányzat vezetői együttműködnek a nevelőkkel, a fiatalok öntevékenyen szervezik meg szabadidejüket. A kollégiumi élet primér közösségekre épült. A közösség vezetője fogta össze a politikai, a tanulmányi, a kulturális, a fizikai munka, a sport és a szobafelelősök tevékenységét. A társadalmi, kulturális és sportélet területén elért szép eredményeket bizonyítják a kollégium egyikfalát beborító oklevelek, kitűntetések (43 db). Ezek közül sorolok fel néhányat: - A Furák Teréz Leánykollégium az országos kollégiumi versenyen 1974-ben megkapta a KISZ KB Vándorzászlaját és az ezzel járó forint jutalmat. - A kollégiumi mozgalom 30 éves évfordulója alkalmából először Salgótarjánban rendezhették meg a Megyei Kollégiumi Napokat október én. - Kiemelkedő jelentőséggel bírt a Kiváló Kollégiumi minősítés megszerzése 1983-ban. Az 1977-es év fordulópont volt a leánykollégium életében, ugyanis a NOSZF 60. évfordulója tiszteletére egy közel 300 fő befogadására alkalmas, többemeletes, korszerű épületbe, a jelenlegi helyére költözött. A rendszerváltás után 1991-ben az intézmény fenntartójában változás következett be: Salgótarján város átadta a kollégiumot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a hatáskörébe ben a kollégium újra visszavette Lorántffy Zsuzsanna nevét. A jobb kihasználtság érdekében az 1999/2000-es tanévtől a Lorántffy Zsuzsanna Leánykollégium vállalta a középiskolás fiúk befogadását is, tehát koedukálttá vált január 1-től a kollégium neve Lorántffy Zsuzsanna Kollégium lett. A fenntartó döntése alapján szeptember 1-től a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium vette át a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumi feladatait is, és ezzel egyedüli középiskolai kollégiummá vált a városban július 1-től teljes pénzügyi és szakmai önállóságunkat elveszítettük, amikor a bátonyterenyei Fáy András Szakképző Intézménnyel együtt integráltak minket a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba. Így tagintézménnyé váltunk BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium néven. Az előzőekből kiderül, hogy kollégiumunk hat évtizedes fennállása alatt jelentős átalakulásokon ment át. A politikai, ideológiai, társadalmi, gazdasági változások erőteljesen meghatározták helyzetét, tevékenységét. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség mindig igyekezett megfelelni az új kihívásoknak, elvárásoknak. 17

18 2.2 Szerkezeti felépítés Az AJ projekt szerkezete Szakmai Irányító Testület Projektmenedzsment (AJKSZP) Projektmenedzsment (AJKP) Fejlesztő csoport Módszertani fejlesztő csoport Fejlesztő csoport Módszertani fejlesztő csoport Szakmai Irányító Testület 3. ábra Forrás:Csáki Béla mentor (prezentációs anyag) Vezető Tagok Feladatai A jogköre testület A kollégiumi vezető Intézményvezetők, fenntartó, gazdasági vezető A projekt során legalább 3 alkalommal ülések megtartása A projekt megvalósításának nyomonkövetése A felmerült problémák kezelése, beavatkozó intézkedések A projekt értékelése A következő évi projekt előkészítése Kapcsolattartás a projektvezetővel Döntéshozatal: - a projekt egészét illető kérdésekben - a költségek felhasználásban - személyi kérdésekben - saját ügyrendjében Javaslattétel: - a testület üléstervére - infrastruktúrális fejlesztésekre 18

19 Projektmenedzsment Véleményezés: - szakmai beszámolókról - elért eredményekről Vezető Tagok Feladatai A jogköre testület projektvezető = szakmai vezető = kollégiumvezető programfelelősök (iskolai és kollégiumi) A projekt során havonta a projekt ülések megtartása A projekt megvalósításának tervezése A projekt megvalósításának nyomonkövetése Folyamatos adatgyűjtés, elemzés Beavatkozó intézkedések A projekt értékeléséhez adatszolgáltatás A projekt megvalósításnak dokumentálása Kapcsolattartás: - a Szakmai Irányító Testülettel - a Fejlesztő csoportok vezetőivel - civil és szülői szervezetekkel - IPR partnerkörrel - önkormányzatokkal Döntéshozatal: - saját ügyrendjében - a Szakamai Irányító Testület által delegált kérdésekben - a megvalósítás során a szerződés- és költségkereteken belüli bevatkozó intézkedésekben - Javaslattétel: - Szerződéstől és költségkerettől eltérő változtatásokra - Projekt értéklésre - Személyi kérdésekre - PR tevékenység Véleményezés: - szakmai beszámolókról - elért eredményekről Fejlesztő csoport Vezető Tagok csoportvezető Előkészítő év osztályfőnöke, csoportvezetők, fejlesztőpedagógus, 19

20 programfelelősök, projektvezető Feladatai - havonta fejlesztési csoport ülések témáinak megtervezése - fejlesztő tevékenység megvalósítása - a felmerült problémák kezelése - beavatkozó intézkedések A csoport Döntéshozatal: jogköre Módszertani önfejlesztési csoport Vezető Tagok - a fejlesztendő területek egészét illető kérdésekben - személyi kérdésekben - saját ügyrendjében - továbbképzések szervezésében Javaslattétel: - a fejlesztendő tevékenység területének kijelölésében - tanárok kompetenciájának fejlesztésében Véleményezés: - szakmai beszámolókról - elért eredményekről - a fejlesztés hasznosulásáról csoportvezető Óraadó tanárok, Útravaló program mentorai, csoportvezető, fejlesztőpedagógus, programfelelősök Feladatai - tapasztalatok, adatok összegyűjtése a tanulókról - az önfejlesztő csoport programjának összeállítása - folyamatos adatgyűjtés, elemzés - tapasztalatok dokumentálása A testület Döntéshozatal: jogköre - saját ügyrendjében - a beavatkozást érintő intézkedésekben Javaslattétel: - személyi kérdésekben - a módszerek megválasztásában - továbbképzések, esetmegbeszélések szervezése A szerkezeti felépítés hatása az emberi erőforrások kezelésére Érzékelhető az AJ projekt szerkezete erősen sturktúrált, mindenkinek meg van a maga helye,feladat és jogköre. Alapelvárás, hogy a dolgozók a munkakörük ellátásához szükséges képzettséggel, képesítéssel rendelkezzenek. Jelen eljárás célja, a kialakított kapcsolat rendszer segítségével a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás megvalósítható 20

21 legyen, a képzési igények megfogalmazhatók legyenek, s így biztosítható legyen a termék minőségét befolyásoló személyzet képzése, képzettségükről nyilvántartás készüljön, a felelősségi szinteken biztosítva legyen a megfelelő képzés, a rendszeresen és ismétlődően megtartandó oktatás, biztosítva ezzel a munkavégzés minőségét. Fontos feladatként tűzi ki a kollégium és a partneriskolák, hogy dolgozói magukénak vallják a Program által megfogalmazott célkitűzéseit. 3. TOBORZÁS A tanulók toborzása és kiválasztása az emberi erőforrás menedzsment tevékenységei között azért kritikus pont, mert a megfelelő mennyiségű és összetételű tanulói állomány képes azintézmények által kialakított stratégiák és tervek megvalósítására. A toborzás az emberi erőforrás menedzsment azon résztevékenysége, amely során azintézmény/szervezet egy megüresedett helyek (kezdő évfolyamok létszáma) betöltésére törekszik. A toborzás célja az intézmény oldaláról, a szervezet hatékony működésének biztosítása érdekében a hiányt kezelje. Fontos, hogy azokat a tanulókat keressük és vonzzuk, akik azadott intézményben szeretnék elérni céljukat. Minél nagyobb a merítés lehetősége, annál nagyobb a megfelelő tanuló megtalálásának esélye. 3.1 Toborzási eszközei és módszerei A toborzási eszközei spontán jelentkezők fogadása saját adatbank alapján behívások belső munkatársak ajánlásai hirdetések közvetítők ajánlatai börzék nyílt napok ösztönző rendszer alkalmazása szakmai szövetségek ajánlásai kereső cégek igénybevétele A toborzás gyakran alkalmazott formái: az országos, területi, vagy helyi lapokban, szaklapokban, hirdetési lapban, országos-, vagy kábeltelevízióban, rádióban vagy az 21

22 interneten. Ha ismert a megcélzott csoport társadalmi és szociális helyzete, esetleg földrajzi elhelyezkedése, az elvárt képességi szint, akkor kerülhet sor a megfelelő hirdetési módszer kiválasztására, ahol mérlegelik a hirdetés nézettségét, a média példányszámát, az olvasottságát, az olvasói kör összetételét. A toborzás módszerei Belső forrásból: A program jellege miatt ez a módszert nem alkalmazható. Külső forrásból Spontán jelentkezők Munkaügyi központok Munkatársi ajánlási programok (Személyes kapcsolatok) Szakmai gyakorlat, szakdolgozat, iskolai toborzás Állásbörzék, karrierfórumok Online módszer - Internetes álláskínáló/ kereső site-ok Professzionális cégek alkalmazása Sajtóhirdetés Spontán jelentkezők (utcai szórólap) - Utcáról betévedők (véletlenszerűen, nem hirdetés hatására) - Szórólap alapján besétálók - Hirdetőtáblák, utcai hirdetések alapján jelentkezők Előnye: olcsó (ingyenes), azok jelentkeznek, akik valóban ott akarnak tanulni Hátránya: Nem pontosan tervezhető, a kritériumokat nem ismerik a jelentkezők, ezért sok időt és pénzt igényel a kiválasztásuk Munkaügyi központok- - Álláshirdetés: aktuális, ill. potenciális munkanélküliek - Feladatuk: a munkanélküliek elhelyezése (esetünkben ez ajánlásokat jelenthet) Előny: költségkímélő (ingyenes), szempontok megadása alapján előszelekciót végez, a munkavállalók hátrányos helyzetükből adódóan nem nagyigényűek Hátrány: a munkanélküliségből eredő emberi problémák felvállalása (bizalomvesztés, önbizalom hiánya, bizonytalanság) 22

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Toborzás - Álláskeresés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 55-62 Vázlat A hiány betöltésnek módozatai A kiválasztás folyamata A toborzás célja módszerei

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat természetrajza Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat fogalma Hosszú múltra tekint vissza Ma: a külső forrásból történő toborzás egyik típusa Kemény G.: A

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Toborzás. Daruka Eszter 2015 tavasz

Vállalatgazdaságtan. Toborzás. Daruka Eszter 2015 tavasz Vállalatgazdaságtan II. Toborzás Daruka Eszter 2015 tavasz A mai menü Áttekintés, ellenőrző kérdések EEM modell A hiány betöltésnek módozatai A toborzás-kiválasztás folyamata A toborzás célja és módszerei

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja!

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja! MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS szolgáltatás leírás ahogy a Viapan Group csinálja! A Viapan Groupról röviden A Viapan Group egy márkanév, garancia a minőségi szolgáltatásra. Cégcsoportunk több HR szolgáltató cégből

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők!

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők! Tisztelt Szülők! Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gyermekük számára továbbtanulási céllal valamely ünket választották. Iskolánk iránti töretlen és növekvő népszerűségét jelzi, hogy a tavalyi 600

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A felvételi menedzsment jó gyakorlata a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban

A felvételi menedzsment jó gyakorlata a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban Arany János Tehetséggondozó Program 85 Havasi Beáta A felvételi menedzsment jó gyakorlata a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban Bevezetés Kollégiumunk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan sok tekintetben

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Tóth István Mit keresek? Embert foglalkoztatási terv Munkát álláskeresési terv Dr. Gyökér Irén - Emberi erőforrás menedzsment MBA 2 Humánerőforrás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén Az álláskeresés és önéletrajz 2 * Álláskeresés Kell világos stratégia, mit keresek? Hol vannak ezek? Kreativitás! Folyamatos munkaerő-piaci figyelés. Önértékelés Erősségek, gyengeségek: Lehetőségek, veszélyek

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben