A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP /1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet"

Átírás

1 A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP /1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet A Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével címő központi képzési program: megyénként megrendezett egy-egy napos általános szakmai konferencia - A modul -, valamint hét speciális szakterület szerinti ( B H képzési modulok) -, regionális szinten szervezett akkreditált továbbképzési tanfolyam lebonyolítását foglalja magába. A megvalósításra kerülı képzési programok célja: A hátrányos helyzető csoportok társadalmi befogadását támogató szolgáltatások modernizációjának támogatása, hatékonyságának növelése a szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a bőnmegelızésben tevékenykedı szakemberek és önkéntesek képzésével, felkészültségük, kompetenciáik fejlesztése, a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások integratív alkalmazásának megismertetésével, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzető ügyfeleik társadalmi és munkaerı-piaci (re)integrációját segíthessék, ösztönözzék, és ennek érdekében képesek legyenek más szervezetekkel való hatékony, integratív együttmőködésre. A képzési tartalmak aktualitását a hazánkban is bevezetésre kerülı szakmapolitikai célkitőzések reformjai adják, melyek elıkészítik a szociális és munkaügyi szolgáltatatók közötti együttmőködési eljárások és formák átalakítását - az integrált szolgáltatásrendszerek bevezetésének irányában. Ezáltal lehetıvé válik a szolgáltatást igénybevevı ügyfelek valódi szükségleteire választ adó, több szolgáltató irányából is követhetı, hatékony problémakezelés és segítségnyújtás rendszerének kiépítése. A képzési programon résztvevık az A általános modul mellett egy, az általuk választott speciális modult végeznek el. A speciális modulokra a jelentkezés feltétele az A általános modulon való igazolt részvétel. Egy jelentkezı esetén csak egy tanfolyami képzés választását van módunk támogatni. A általános modul Társadalmi beilleszkedés - munkaerı-piaci integráció, a szociális és munkaügyi szektor együttmőködésének új kihívásai Az egynapos konferencia jellegő A modul 7 plenáris elıadásból és 2 külön csoportban megvalósított szekcióülésbıl áll, amelyeket országos és megyei szakpolitikusok, a szakma kiemelt szakértıi vezetnek. 1

2 Az A általános modul célja: a speciális modulokra való elméleti felkészítés és ráhangolás, különösen a szociális szolgáltatások modernizációs eszközeinek bemutatása és elterjesztése, valamint a szociális és munkaügyi integrált szolgáltatások és a két szektor közötti együttmőködés hátterének, szükségességének, külföldi tapasztalatainak, a reformok hazai bevezetésének és gyakorlati lehetıségeinek bemutatása, megvitatása az alábbi témakörök alapján: Elıadások 1) A HEFOP központi program hátterének és célkitőzéseinek bemutatása 2) Szükségletek, lehetıségek és források : Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és operatív programja közül a társadalmi befogadás elısegítéséhez kapcsolódó prioritások (és várható pályázati kiírásainak) bemutatása 3) Középpontban a szolgáltatásfejlesztés a szociális ellátórendszer átfogó reformjának szükségessége, fı irányai, intézkedései és várható hatásai 4) Regionális problémák regionális stratégia: hogyan biztosít lehetıséget és forrásokat a helyi fejlesztésekhez a regionális operatív program 5) Szektorok közötti együttmőködés és koordináció a hatékony segítségnyújtás érdekében: szociális és foglalkoztatási szolgáltatások nemzetközi gyakorlata és tapasztalatai 6) Szociális és foglalkoztatási szolgáltatások integrálásának lehetıségei és kihívásai Magyarországon 7) A HEFOP központi program speciális képzési moduljainak bemutatása Szekcióülés (2 csoportban) 8) A szociális szolgáltatások modernizációjának szükségességérıl, lehetıségeirıl és eszközeirıl 9) Az együttmőködés és hálózatépítés lehetıségei és kihívásai a szociális és munkaügyi szolgáltatók között, az integráció kialakítása érdekében A központi program általános moduljának elıadásait a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet és regionális szakemberek tartják. A konferencián (és a képzésen) résztvevı szakemberek megismerik: a szociális ellátórendszer és a szolgáltatások fejlesztésének átfogó reformját meghatározó szükségleteket és folyamatokat, a szervezeti mőködés és az egyes szolgáltatástípusok átalakítását célzó - minıségi standardok bevezetésén alapuló - modernizációs törekvéseket, a valódi szükségleteken alapuló, hatékony és átlátható, igénybevevı, és eredmény-orientált szolgáltatásfejlesztés irányait, a szolgáltatásfejlesztéshez és annak átalakításához az Új Magyarország Fejlesztési Terv és operatív programjai (pl.: regionális operatív programok, TÁMOP, TIOP) által kínált forráslehetıségeket, támo- 2

3 gatási rendszereket, pályázati kereteket 1 - az adott régió sajátosságinak és fejlesztési szükségleteinek figyelembe vételével, valamint a rövidesen bevezetésre kerülı intézkedések, szabályozások várható hatásait. A szakmai tanácskozás ( A modul) lehetıséget biztosít az egyes régiók különbözı szakmai területeirıl érkezı munkatársak találkozására, tapasztalataik cseréjére. A konferencia tervezett elıadásait követı kisebb létszámú szekcióülések külön alkalmat nyújtanak a regionális sajátosságok figyelembe vételével - az ellátórendszer és szolgáltatások átalakításának irányába ható reformok, modernizációs törekvések, illetve az integrált szolgáltatások bevezetését érintı gyakorlati kérdések megválaszolására, megvitatására. A konferencián átadott naprakész ismeretek szükségszerőek és nélkülözhetetlenek lehetnek a szakmai fejlıdést szem elıtt tartó gyakorlati szakember számára. Így a konferencián való részvétel nem csak a speciális modulok bevezetéseként, de önmagában is értékes a résztvevık számára. (Csak az A általános modulra a nem szociális területrıl érkezı szakemberek jelentkezése lehetséges. A szociális területen dolgozók részére az A általános- és egy választott speciális modul sikeres elvégzése a teljesítés feltétele.) Lebonyolításának tervezett idıpontja: március 6. április 26. Helyszíne: a 19 megyeszékhely és Budapest (helyszínenként fı részvételére számítunk). Idıtartama: 1 képzési nap (várhatóan óráig), amely a fent ismertetett plenáris elıadásokat és 1 választható szekcióülést foglal magába. Részvételi díj nincs. A jelentkezık részére igény szerint ingyenes étkezést biztosítunk. Idıpontok és jelentkezési határidık: HELYSZÍN Gyır-Moson-Sopron megye - GYİR Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Könyvtár épület 9024 Gyır, Zrínyi u. 13. Komárom-Esztergom megye - TATABÁNYA Árpád Szálloda 2800 Tatabánya, Fı tér 20. Vas megye - SZOMBATHELY Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ Konferencia terem 9700 Szombathely, Ady tér 5. Fejér megye - SZÉKESFEHÉRVÁR Regionális Munkaerı Képzı Központ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. Zala megye - ZALAEGERSZEG Hotel Balaton 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 2. Veszprém megye VESZPRÉM Betekints Hotel 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi út 4. IDİPONT március március március március március március 22. JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ február A képzés speciális moduljai az egyes szolgáltatástípusoknak megfelelıen külön résztéma keretében ismertetik az adott szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó támogatási és forrásrendszereket 3

4 Somogy megye KAPOSVÁR Klebelsberg Középiskolai Kollégium 7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. Bács-Kiskun megye - KECSKEMÉT Háry Hotel, Háry Konferenciaterem 6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 9. Baranya megye - PÉCS Pécsi Kereskedelmi Központ, Zsolnay terem 7625 Pécs, Majorossy u. 36. Csongrád megye - SZEGED Csongrád Megyei Önkormányzat 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Tolna megye - SZEKSZÁRD Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Békés megye - BÉKÉSCSABA Békés Megyei Önkormányzat Földszinti nagyterem 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Fıváros - BUDAPEST IBS Garden Hotel 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. Jász-Nagykun-Szolnok megye - SZOLNOK Hotel Pelikán Étterem 5000 Szolnok, Jászkürt u. 1. Nógrád megye - SALGÓTARJÁN NSZFI Képzésszervezési Központ 3100 Salgótarján, Kossuth u. 8. Hajdú-Bihar megye - DEBRECEN Híd Alapítvány, II. em. konferencia terem 4025 Debrecen, Miklós u. 18. Heves megye - EGER Megyeháza 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - NYÍREGYHÁZA Hotel Korona, Konferencia terem 4400 Nyíregyháza, Dózsa u. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye - MISKOLC Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Egyetemváros, A6-os épület, XXI-es elıadó Pest megye - BUDAPEST IBS Garden Hotel 1021 Budapest, Tárogató út március március március április április április április április április április április április április április március március 20. Az akkreditált B - H speciális modulok célja: specifikus, célcsoport- és gyakorlat-orientált ismeretek biztosítása a hatékony, aktivitást ösztönzı szociális szolgáltatások kialakításához a szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a bőnmegelızésben dolgozó szakemberek és önkéntesek számára. A speciális modulok fı célkitőzése, hogy az említett résztvevıi kör számára az integrált szolgáltatások kialakításához adjon ismereteket, valamint megismertesse azon szolgáltatásmodernizációs és fejlesztési megközelítéseket, eszközöket, módszereket, melyek az adott szolgáltatási területre adaptálhatóak a támogatott csoportok hatékony társadalmi és munkaerı-piaci (re)integrációja céljából. 4

5 Speciális képzési modulok B modul Szolgáltatásfejlesztés a fogyatékossággal élık foglalkoztatásának elısegítése érdekében (Engedélyszáma: T /2006) C modul Szolgáltatásfejlesztés a hajléktalan emberek foglalkoztatásának elısegítése érdekében (Engedélyszáma: T /2006) D modul Család és munkahely összeegyeztetését szolgáló szolgáltatások fejlesztése (Engedélyszáma: T /2006) E modul Integrált szolgáltatások fejlesztésének intézményvezetıi kérdései (Engedélyszáma: T /2006) A továbbképzési programelem célja / célcsoportja A fogyatékossággal élık szociális ellátásában, valamint a foglalkoztatást segítı szolgálatoknál dolgozó munkatársak és önkéntes segítık kompetenciáinak fejlesztése a társadalmi integrációt és a munkaerı-piaci aktiválást segítı, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. fogyatékossággal élık szociális ellátásában dolgozó szakemberek foglalkoztatás-szervezık, terápiás munkatársak A hajléktalan-ellátás területén dolgozó szociális szakemberek, munkatársak és önkéntesek képzése, kompetenciáinak fejlesztése a hajléktalan emberek foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának elısegítése érdekében, a munkaerı-piaci aktiválást segítı, integrált szolgáltatások fejlesztésének lehetıségével, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. hajléktalan-ellátás területén dolgozó szociális szakemberek A család és munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek, szolgáltatások, intézmények munkatársainak kompetenciafejlesztése a társadalmi integrációt és a munkaerı-piaci aktiválást segítı, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. kisgyermekek napközbeni ellátását célzó szervezetek és intézmények munkatársai és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet A szociális intézményvezetık kompetenciafejlesztése a társadalmi integrációt és a munkaerı-piaci aktiválást segítı, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. szociális intézményvezetık, vezetı-helyettesek gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények vezetıi és helyetteseik 5

6 Speciális képzési modulok F modul Önkormányzatok közremőködése a munkába állást segítı szolgáltatások és ellátások koordinálásában a szociális igazgatásban dolgozók képzése (Azonosító szám: IV/1/2007) G modul Hátrányos helyzető fiatalok munkába állását segítı koordinált szolgáltatások kialakítása (Engedélyszáma: T /2006) H modul Társadalmi kirekesztıdésben veszélyeztetettek, tartós ellátásához munkanélküliek kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (Engedélyszáma: T /2006) A továbbképzési programelem célja / célcsoportja A szociális igazgatásban dolgozók kompetenciafejlesztése a társadalmi kirekesztıdésben veszélyeztetett célcsoportok társadalmi integrációját és a munkaerı-piaci aktiválását segítı, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. szociális igazgatásban dolgozó szakemberek az önkormányzatok szociális ügyekért és foglalkoztatási kérdésekért felelıs vezetıi, az önkormányzatok szociális ügyekben eljáró munkatársai, szociális és foglalkoztatási kezdeményezések és programok vezetıi Minısítése: Akkreditált, a köztisztviselık továbbképzési rendszerét figyelembe véve ( A köztisztviselık továbbképzésérıl és a közigazgatási vezetıképzésrıl szóló 199/1998. (XII. 04.) kormányrendelet keretei által szabályozva) kapott minısítést. Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szervezetek munkatársainak kompetencia fejlesztése a társadalmi integrációt és a munkaerı-piaci aktiválást segítı, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. hátrányos helyzető fiatalokkal, köztük romákkal foglalkozó szervezetek munkatársai bőnmegelızési és áldozatsegítı szakemberek, pártfogó felügyelık Szociális szakemberek, társadalmi kirekesztıdésben veszélyeztetettek számára szolgáltatásokat nyújtó szervezetek munkatársai, valamint a bőnmegelızési és áldozatsegítı szakemberek, pártfogó felügyelık és önkéntesek kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi integrációt és a munkaerı-piaci aktiválást segítı, integratív, a modernizációs eszközöknek megfelelı szolgáltatások kidolgozása és bevezetése érdekében. családsegítı központok és szolgáltatások munkatársai társadalmi kirekesztıdésben veszélyeztetettek, köztük romák, tartós munkanélküliek számára szolgáltatásokat nyújtó szervezetek munkatársai bőnmegelızési és áldozatsegítı szakemberek, pártfogó felügyelık A modulok kisebb mértékben elıadásokból, nagyobb mértékben egyéni ill. kiscsoportos mőhelymunkából, gyakorlati jellegő feladatokból állnak. 6

7 Az egyes képzési modulok tartalmi tematikái az alábbi résztémákat dolgozzák fel az adott képzési (és az általuk elért támogatandó) célcsoport sajátosságainak, szükségleteinek függvényében, elıadások és változatos, a résztvevık mindennapi munkája során is közvetlenül hasznosítható gyakorlatok keretében: 1) Kihívások és tendenciák a társadalmi beilleszkedést elısegítı szolgáltatások tekintetében, az adott célcsoport(ok) területén 2) Helyi/térségi munkaerı-piaci igények felmérése, elemzések készítése a célcsoportok szükségletei és igényei tekintetében 3) Innovatív megközelítések a célcsoport aktivizálásának elısegítésében hazai és külföldi modellek, koncepciók és esetek bemutatása 4) Hálózatépítés, partnerség-építés 5) Szolgáltatási terv készítése, komplex, összehangolt, integratív szolgáltatások kialakítása, a célcsoportok munkaerı-piaci aktivizálása és társadalmi reintegrációja érdekében a) Menedzsment és koordináció, koordinációs mechanizmusok b) Forrásszervezés lehetıségei az új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan c) Összehangolt szolgáltatást támogató helyi informatikai háttér kialakítása d) Szolgáltatások értékelése, minıségbiztosítása A speciális modulok végén (írásban elkészített) számonkérés történik, gyakorlati feladat formájában. Lebonyolításának tervezett idıpontja: május június, valamint szeptember december hónapok Helyszíne: a speciális modulok a jelentkezések függvényében régiónként kerülnek megszervezésre, csoportonként legfeljebb 30 fı részvételével. A képzések pontos idıpontja (elızetes jelentkezések alapján) az általános A modul képzési napjáig kerül kihirdetésre. Idıtartama: 30 óra (gyakorlati feladat alapú számonkéréssel), amely vizsgával együtt 3x2 képzési nap formájában valósul meg. Részvételi díj nincs. A jelentkezık részére igény szerint ingyenes étkezést, valamint szállást biztosítunk. A tanúsítvány kiállításának feltétele legalább 90%-os részvétel a képzési modulon, valamint a képzésen elsajátított elméleti ismereteken alapuló, írásban kidolgozott gyakorlati feladatok elkészítése, amely legalább megfelelt minısítéső. A regisztrációs pontok igazolására az alap és a speciális modul elvégzése után kerül sor, az erre a célra fenntartott formanyomtatványon. Célunk, hogy az elérni és bevonni kívánt munkatársak, szakemberek számára valós szakmai hozadékkal járó, újszerő, - a szolgáltatásfejlesztés irányát meghatározó modernizációs törekvéseket elıtérbe helyezı, egyúttal az igényekhez, szükségletekhez illeszkedı, színvonalas képzéseket kínáljunk, mind az ép, mind a fogyatékkal élı, speciális segítségre szoruló szakemberek számára. Jelentkezési lap letölthetı: tavaszától pedig: Jelentkezés és további információ: a helyileg illetékes megyei módszertani központoknál. 7

8 Elérhetıségük: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "İszi Napfény" Idıskorúak Otthona és Módszertani Intézménye Kapcsolattartó: Bari József Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Kapcsolattartó: Zárol Evelin Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona Kapcsolattartó: Kresák Anna Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Kapcsolattartó: Farkas László Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona Kapcsolattartó: Sashegyi Attila Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon Módszertani Osztálya Kapcsolattartó: Rózsavölgyi Anna Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet Kapcsolattartó: Botka Gáborné Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Kapcsolattartó: Dr. Wappel Lászlóné Hajdúápo, Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Kht Kapcsolattartó: Szincsák Anett Heves Megyei Önkormányzat Idısek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Kapcsolattartó: Bársony András "Fehér Akác" Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Idısek Otthona és Módszertani Intézmény Kapcsolattartó: Kis Katalin Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona Kapcsolattartó: Rácz Tiborné Ezüstfenyı Idısek Otthona Kapcsolattartó: Kaposiné Nagy Zsuzsanna Viktor Speciális Otthon Kapcsolattartó: Solymár Eszter 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u Görcsöny, Hársfa u Békéscsaba, Degré u. 59. Pf.: 286. Bács-Kiskun megye 79/ / Baranya megye 72/ / Békés megye 66/ / Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3860 Encs, 46/ Ady E. u / Budapest, Pesti út Csongrád, Gyöngyvirág u Polgárdi- Tekerespuszta 9086 Töltéstava, Táplánypuszta Budapest Csongrád megye 1/ / / Fejér megye 22/ / Gyır-Moson-Sopron megye 96/ / Hajdú-Bihar megye 4200 Hajdúszoboszló, 52/ Hıforrás u. 105/C Bélapátfalva, Petıfi S. u. 25. Heves megye 36/ / Jász-Nagykun-Szolnok megye 5130 Jászapáti, 57/ Hısök tere 7. Komárom-Esztergom megye 2890 Tata, 34/ Fényes fasor 2. 34/ Bátonyterenye, Makarenkó út Szıdliget, Külterület Pf. 7. Nógrád megye 32/ / Pest megye 27/ /

9 Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye Kapcsolattartó: Mátyásné Dóra Tünde Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Kapcsolattartó: Szilágyi Annamária Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona Kapcsolattartó: Pintér Györgyi Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Kapcsolattartó: Tancsics Dóra Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Kapcsolattartó: Elek Józsefné Zala Megyei Idısek Otthona, Módszertani Otthon Kapcsolattartó: Koller Csilla 7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. Somogy megye 82/ / Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4234 Szakoly, 42/ Hunyadi u / Gyönk, Táncsics u Szombathely, Gagarin u Külsıvat, Béri Balogh Ádám u Zalaegerszeg, Külsıkórház u. 2. Tolna megye 74/ Vas megye Veszprém megye Zala megye 94/ / / / / /

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben