Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve ( ) felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata"

Átírás

1 Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve ( ) felülvizsgálata

2 2 Tartalom Bevezetés Magyarország gyermekvédelmi rendszere Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Jász-Nagykun-Szolnok megyében A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások Jász-Nagykun-Szolnok 7 megyében. 4. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási rendszer Jász-Nagykun-Szolnok megyében Jogszabályváltozások Nevelőszülői hálózat A gyermekotthonok feladatellátása Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Pályázati eredmények 28 6.A gyermekvédelmi szakellátás SWOT analízise Erőforrások a feladat ellátásához Infrastruktúra Pénzügyi erőforrások Humánerőforrás Az ellátórendszerrel kapcsolatos feladatok Mellékletek 8.1 A nevelőszülői hálózattal kapcsolatos feladatok A gyermekotthonokkal kapcsolatos feladatok. 34 JNSZ Megyei Önkormányzati fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet ellátó intézmények évben hatályos működési engedélyei.. 36 Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke. 38

3 3 Bevezetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1998-ban fogadta el az első középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási tervét, melyben először készült teljes körű áttekintés a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás eredményeiről, nehézségeiről, a továbblépés lehetőségeiről, fejlesztési irányokról. Jelen dokumentum a közötti időszakra vonatkozó szakellátási terv felülvizsgálatát tűzte ki célul, amely egyben a TÁMOP /2-A Alföld szíve - Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése tárgyú pályázat vállalása is egyben. Az aktualizált szakellátási tervben bemutatásra kerül a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi helyzete, mivel ez nagymértékben meghatározza a szakellátást érintő szakma-, képzés- és szervezetfejlesztést. A megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás SWOT analízise megalapozza a fejlesztés főbb irányait, továbbá az előző szakellátási terv megalkotása óta eltelt 2 év jogszabályi és társadalmi változásainak figyelembevételével kerülnek módosításra, részletezésre a december 31-ig megvalósítandó feladatok. Az aktualizálás a meglévő országos, megyei statisztikák adatainak gyűjtésével, az országos szakmai elemzések és a megyei gyermekvédelmi szakellátó intézmények éves beszámolóinak áttekintésével készült. 1.Magyarország gyermekvédelmi rendszere A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek működése során úgy az egyén, mint annak a kisebb - nagyobb közösségei, különböző módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyeket ideiglenesen vagy véglegesen nem tudnak megoldani vagy nem képesek magukról elfogadható szinten gondoskodni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) célja a gyermek- és ifjúságvédelem olyan egységes rendszerének kialakítása, amely garantálja a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesülését a családcentrikus gyermekvédelmi intézmény- és gyámügyi igazgatási rendszer segítségével. A törvény alapvető szemléletváltást, teljes körű reform megvalósítását jelentette, valamint egységes rendszerbe foglalta a gyermekvédelmi ellátásokat. Szabályozta az önkormányzatok és az állam gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, amelyek pénzbeli- és természetbeni ellátásokból, személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátásokból, valamint hatósági intézkedésből állnak.

4 4 A törvény megalkotásával Magyarország megtette a legjelentősebb lépést a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalmazottak és az európai jóléti államok által hirdetett elvárások összehangolása érdekében. A gyermekvédelem működése akkor biztosított, ha - törvényben rögzített - elemei horizontálisan és vertikálisan egymásra, illetve egymás mellé épülnek, különválasztva a szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét. A gyermekvédelmet két nagy területre oszthatjuk: a problémamegelőző, valamint a problémakezelő gyermekvédelemre. Ebben az értelmezésben a problémakezelő gyermekvédelmet a családból történő kiemelés időpontjától számítjuk, amikor a gyermekvédelmi szakellátási elhelyezés valamely formája válik szükségessé. A gyermekvédelmi rendszer elemeit az alábbi ábra foglalja össze. 1 Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes ellátások Hatósági intézkedések Javítóintézet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Védelembe vétel Családba fogadás Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény Utógondozói ellátás elrendelése Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás biztosítása Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet elrendelése Utógondozás elrendelése 1 Forrás: Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika előadása, Eger

5 5 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat Nevelőszülő Gyermekjóléti központ Gyermekotthon Gyermekek napköziben ellátása Bölcsőde Utógondozói ellátások Utógondozói otthon Családi napközi Családi gyermekfelügyelet Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Házi gyermekfelügyelet Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

6 6 2.Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Jász-Nagykun-Szolnok megyében A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei gyermekvédelmi rendszer potenciális alanyai a megye 18 év alatti népességéből kerülnek ki. A kiskorúak száma és a többi korcsoporthoz viszonyított aránya folyamatosan csökken. A kiskorúak negyede veszélyeztetett, azaz a kiskorú testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Kialakulásához vezető tényezők főleg a családra, szűkebb társadalmi környezetre jellemző elhanyagoló nevelés-gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása (alkohol-, drog-függőség, brutalitás, bűncselekmény). Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztettet kiskorúak aránya 2007-ig folyamatosan 16-17% körüli volt. Ez az adat az országos átlagot (11%) jóval meghaladta óta csökkent a veszélyeztetett kiskorúak megyei aránya, ami feltételezné, hogy kevesebb megyebeli kiskorú élt veszélyeztetve az utóbbi két évben. Ezt azonban nem támasztják alá az alap- és a szakellátásban dolgozó szakemberek tapasztalatai. A csökkenő aránynak több oka is lehetséges. Egyik például, hogy a települési önkormányzatok a helyben megítélhető - veszélyeztetettséghez kötött - pénzbeli ellátások miatt ellenérdekeltek a veszélyeztetetté nyilvánításban. Egy másik ok lehet a gyermekjóléti alapellátásban dolgozók csökkenő száma. Kevesebb családgondozó kevesebb problémás családot tud regisztrálni, felkutatni, segíteni. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma és aránya megyénkben: Veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) Az összes kiskorú száma (fő) Veszélyeztetett kiskorúak aránya (%) december % december % december ,5% december % december ,5% december % december % A védelembe vétel - mint következmény - szorosan kapcsolódik a veszélyeztetettséghez.

7 7 Védelembe vett kiskorúak számának alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Időpont: Védelembe vett kiskorúak száma (fő) Veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) A védelembe vett kiskorúak aránya a veszélyeztetett kiskorúakhoz képest (%) december ,8 % december ,6 % december ,0 % december ,4 % december ,6 % december ,1 % december ,2 % december ,3 % december ,4 % december % december ,7 % december ,4 % Megfigyelhető az a tendencia, hogy a veszélyeztetett kiskorúak egyre nagyobb arányát veszik védelembe. Ezt lehet pozitívan értékelni, úgy hogy a hatósági intézkedés, a védelembe vétel, a fokozott odafigyelés köre egyre jobban kitágul. Ugyanakkor érthető a védelembe vett gyermekek számának emelkedése, ha arra a jogszabálymódosításra gondolunk, hogy a védelembe vett gyermekek után járó családi pótlék 50%-ának felhasználását a hatóság eseti gondnok útján ellenőrzi, meghatározza a felhasználás körét. 3.A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások Jász-Nagykun- Szolnok megyében A megye nehéz gazdasági helyzete és a veszélyeztetett gyermekek magas aránya együttesen nagy kihívást jelent a megye gyermekvédelmi rendszere számára. A preventív gyermekvédelem eredményes működésének kulcsfontosságú intézményei a gyermekjóléti szolgálatok, illetve kisebb településeken a gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személy vagy személyek. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

8 8 A gyermekjóléti szolgáltatás minden településnek kötelező feladata. Jász-Nagykun- Szolnok megyében - egy település kivételével 2 - valamennyi település eleget tett ezen kötelezettségének. A gyermekjóléti szolgálathoz a legtöbb esetben a jelző rendszer irányítja a családokat. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét tekintve koordinátori funkciót teljesít, esetgazdaként működik a család/gyermek érdekében, koordinálja azon szakemberek munkáját, akik segítenek a probléma megoldásában. A szolgálat által végzett szakmai tevékenységek között természetszerűleg nagy számban fordul elő az információnyújtás, a tanácsadás, a családlátogatás, a segítő beszélgetés és a hivatalos ügyintézés, mely a tevékenységek 91%-át teszik ki. A települési önkormányzatok által fenntartott gyermekjóléti szolgálatok munkatársai sokszor tehetetlenül állnak a mélyszegénységben élő családok előtt. Tevékenységük sokszor azért nem éri el a célját, mert a család alapvető létfeltételei nem biztosítottak. A gyermekvédelmi alapellátás kiépültségének és szakmai teljesítőképességének színvonalától függ a gyermekvédelmi szakellátás iránt jelentkező társadalmi szükséglet. Mivel a gyermekvédelmi átmeneti elhelyezési lehetőségek részlegesen épültek ki megyénkben, ezek hiányában a gyermekvédelmi szakellátásba kerülnek azok a gyermekek, akiknek átmeneti elhelyezés keretében megoldható lett volna lakhatásuk, gondozásuk. Átmeneti gondozás Gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülőnél való elhelyezés, gyermekek átmeneti otthona, vagy családok átmeneti otthona biztosítja. Ennek keretében a gyermek teljes körű ellátásáról (lakhatás, ruházat, étkeztetés, egészségügyi ellátás, nevelés, gondozás) kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását a szülő kérelmére, vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel maximum 12 hó kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más jellegű akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozásának keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani olyan gyermek számára, aki a lakóhelyéről önkényesen eltávozott így ellátás és felügyelet nélkül maradt. Az átmeneti gondozásba vétel oka a tapasztalatok szerint elsősorban a szülők kedvezőtlen szociális helyzete, ezt követi az egyéb akadályoztatás, a szülők egészségi körülményei, majd az indokolt távollét. A helyettes szülői hálózat és az átmeneti otthonok a probléma helyben való megoldását segítik elő, hogy megelőzhető legyen a gyermekvédelmi szakellátásba utalás hatósági beavatkozása. 2 Szelevény

9 9 A Gyvt (2) bekezdése alapján december 1-től kezdődően minden település kötelező feladata a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása. Ez megszervezhető a településen önállóan, társulásban vagy ellátási szerződéssel helyettes szülőnél. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ helyettes szülői hálózata 4 helyettes szülője 8 férőhellyel biztosít ellátást. A hálózat ellátási területe: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések közigazgatási területe. A Tiszafüredi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja működtet még helyettes szülői hálózat, ahol három helyettes szülő 6 férőhellyel biztosít szolgáltatást a következő településeknek: Abádszalók, Jászivány, Kunhegyes, Kenderes, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörvény, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 12 fő befogadására alkalmas. A gyermekek átmeneti gondozását végző otthon befogadja a gyermek otthontalanná vált szülőjét is. Ellátási területe: Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, valamint Nádudvar és Törökszentmiklós települések közigazgatási területe. Alattyán községben megszűnt az önálló helyettes szülő működése. Az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülők esetében megállapítható, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ helyettes szülői hálózata helyettes szülői szinte folyamatosan ellátást nyújtanak, míg a többi helyettes szülőnél a működtetők jelzései alapján nem jelentkezik ellátási igény. Megítélésünk szerint ez valójában a rászorulók körében az ellátás tartalmának és céljának hiányos ismeretét, és nem az igények hiányát jelenti. A Gyvt. 94. (3) bekezdés b) és c) pontja alapján január 1-től köteles működtetni gyermekek átmeneti otthonát valamennyi lakos feletti települési önkormányzat, továbbá a lakos feletti települési önkormányzat gyermekek- és családok átmenti otthonát is. A lakosságszám alapján Jászberény, Karcag, Szolnok és Törökszentmiklós települések önkormányzatai kötelezettek gyermekek átmeneti otthonának létesítésére. Közülük Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Jászberény Város Önkormányzata nem látja el ezt a feladatot sem saját intézményében, sem ellátási szerződés keretében. A kistérségek ellátottsága szempontjából a felsorolt települések mellett Kunszentmárton és Tiszafüred kistérségi központokban is indokolt lenne gyermekek átmeneti otthonának működtetése. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona 40 férőhelyes. Ellátási területe a Magyar Köztársaság közigazgatási területe. Ebből adódóan az intézmény kihasználtsága működése óta 100 %-os. A Családok Átmeneti Otthonába került családok igen nehéz élethelyzetben vannak, súlyos, megoldhatatlannak látszó lakhatási problémával küzdenek. A családgondozóknak ebben a helyzetben kell a családokat segíteni. Ösztönözni kell őket

10 10 arra, hogy fennálló lakhatási és egyéb problémájuk megoldásában aktívan vegyenek részt, hiszen ebben az intézmény csak átmenetileg jelent megoldást. Az intézményben dolgozó szakemberek munkája évről-évre nehezebb, a felmerülő problémák egyre mélyebbek, összetettebbek. Ezért az intézmény számos civil szervezettel, szakemberekkel, segítőkkel igyekszik építeni kapcsolatait, mivel az összetett problémák megoldásában csak a családgondozó és a család együttműködése már kevés. 4. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási rendszer Jász-Nagykun-Szolnok megyében december 31-én összesen 865 fő él a megyei gyermekvédelmi szakellátó rendszerben. Ebből 157 fő nagykorú, 708 fő kiskorú. A kiskorúak közül 449 fő nevelőszülőknél (megyei nevelőszülői hálózat és más fenntartó által működtetett nevelőszülői hálózat), 222 fő megyei gyermekotthonban/lakásotthonban, 22 fő ápolástgondozást nyújtó szociális intézményben, 11 fő minisztériumi fenntartású javító intézetben, 4 fő másik megyében él. A szakellátásban élő kiskorúak 85%-a (596 fő) átmeneti nevelésbe vett, 13%-a (103 fő) tartós nevelésbe vett, 2%-a (9 fő) ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorú. Utógondozói ellátásban részesülők közül 59 fő gyermekotthonban, 89 fő nevelőszülőnél, 7 fő albérletben, 2 fő egyéb helyen (pl.: ifjúsági szállás) él. A szakellátásban élők számának változása XII XII XII XII XII XII XII.31 Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők száma összesen Ebből kiskorúak száma Ebből nagykorúak száma Ebből nevelőszülői családban nevelkedő Ebből megyei gyermekotthonban nevelkedők Ebből megyén kívüli gyermekotthonban nevelkedők Örökbefogadásra került Új bekerülők száma

11 11 A nevelőszülőknél és a gyermekotthonokban/lakásotthonokban élők egymáshoz viszonyított arányát szemlélteti az alábbi diagram: Az otthont nyújtó ellátás férőhely megoszlása (összesen 844 férőhely) szeptember 30-án a következők szerint alakul: ig folyamatosan évente 3-9 %-kal csökkent megyénkben az állami gondoskodásban élők száma, amelynek oka az országosan is csökkenő tendenciát mutató születések száma. A évi gazdasági válság hatása a gyermekvédelembe is begyűrűzött ben 10%-kal (30 fő) nőtt a beutalások száma. A beutaltak között sokan testvérek. Öt-hét testvér együttes elhelyezése komoly nehézséget okozott a szakmai vezetésnek ben a növekvő beutalási szám azért nem okozott elhelyezési problémát, mert az újonnan kiképzett hagyományos nevelőszülőknél létrejövő férőhelyek száma és a szakellátásból kikerülők száma ellensúlyozta a magas beutalási számot. Mivel jelentős

12 12 számban hagyták el a szakellátó rendszert nagykorú ellátottak, ezért az év végi ellátotti létszám a év végi adathoz képest csak 5 fős emelkedést mutat. A kismértékű változás összességében az ellátotti létszám stagnálását vetíti előre. Nyugtalanító, hogy a első félévi beutalások száma (114) meghaladta a évben ugyanebben az időszakban történt beutalások számát. Az utóbbi években mintegy 30%-os arányban kerültek a szakellátásba 14 év feletti, magatartási és beilleszkedési zavaros kiskorúak, akik esetében nagy kihívást jelent mind a megfelelő gondozási hely kijelölése, mind a mindennapi nevelési-gondozási tevékenység, a szocializáció. Az ellátotti szerkezet átalakult, növekedett a különleges és a speciális ellátást igénylők aránya, amely az ellátotti létszám 33%-a. A korcsoportok szerinti megoszlás tekintetében folyamatosan magas a éves ellátottak aránya ben a kiskorúak 65%-át tette ki ez a korcsoport. Magas arányuk azt is jelenti, hogy a szakellátásban dolgozók folyamatosan szembe találják magukat a serdülőkori magatartási és pszichés problémákból adódó konfliktusokkal. A gyermekvédelmi szakellátásban élők életkor szerinti megoszlása december 31. (0-3 évesek gyermekotthonában, befogadó otthonban, ápoló-gondozó otthonban és megyén kívüli ellátottak létszáma nélkül) év Nevelőszülői Gyermekotthon, Gyermekotthon, Gyermekotthon, összesen hálózat Szolnok Kisújszállás Tiszaföldvár-Homok Összesen átlag életkor 11,11 14,96 15,16 15,21 12,45

13 13 4.1Jogszabályi változások A Gyvt. egyik alapellátást érintő módosítása kötelező jelleggel írja elő a 2 éve fennálló, sikertelen védelembe vétel esetén a gyámhivatal értesítését (Gyvt. 68. (5) bekezdés b) pontja). Ha a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó összegének legfeljebb 50%-a erejéig a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása legfeljebb egy év időtartamra szólhat. A települési önkormányzat jegyzője - ebben az esetben - a gyermek részére eseti gondnokot rendel ki. A kirendelt eseti gondnok folyamatosan gondoskodik a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználásáról, így különösen ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet és a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni biztosításáról. A kirendelt eseti gondnok az adott hónapra a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótlék felhasználásáról gyermekenként a következő hónap ötödik napjáig elszámol a települési önkormányzat jegyzőjének. A települési önkormányzat jegyzője a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának indokoltságát szükség szerint, de legalább félévente felülvizsgálja. Családi pótlékot érintő változás a szakellátás tekintetében is történt. A Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekotthonban elhelyezett gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek után járó családi pótlék 50%-át január 1-től a teljes körű ellátás kiegészítésére lehet felhasználni. Ez kedvező a csökkenő normatívák szempontjából, de a jogalkotó elsősorban azért tette, hogy az éves viszonylatban felhasználandó családi pótlék adminisztrációjának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályai megegyezzenek - függetlenül attól - hogy a gondozott gyermek kijelölt gondozási helye a Gyvt. vagy az Szt. hatálya alá tartozó intézményben van. A módosítás a gondozott gyermek után járó családi pótlék felhasználási területére, a felhasználás adminisztrációjára, elszámolására és ellenőrzésére vonatkozóan fogalmaz meg új szabályokat, a mértékére nem. Vagyis a módosítás következtében nem változott az Szt. hatálya alá tartozó intézményekben elhelyezett gondozott gyermekek felhasználható családi pótlékának mértéke az előző szabályozáshoz képest, az továbbra is 100%. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknek családi pótlék-kezelési szabályzattal kell rendelkeznie, melyet a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények elkészítettek január 1-jétől a megyei jogú városok önkormányzatainak saját illetékességi területükön ugyanazon gyermekvédelmi szakellátási feladatokat kell ellátniuk, mint a megyei önkormányzatoknak. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben

14 14 ajándékozási szerződéssel a megyei önkormányzat tulajdonába adta a Szolnok, Malom u. 6. IX./37. szám alatti 69,56 m² ingatlant 3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata január 1-től ellátási szerződés keretében vállalta a szolnoki ellátottak normatíván felüli költségeinek havi utalással történő megtérítését. A fél éves átlaglétszámot tekintve 75 szolnoki illetőségű gyermek/fiatal felnőtt ellátása történik a megyei önkormányzat gyermekvédelmi szakellátási rendszerében. A Gyvt ának (5)-(7) bekezdése alapján január 1-től csökkent a nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek/fiatal felnőttek száma. A nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb négy gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja, a korábbi 5 fő helyett. A hivatásos nevelőszülő, ide nem értve a speciális hivatásos nevelőszülőt - saját gyermekeit is beszámítva - legalább három, legfeljebb hét gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja, a korábbi 8 fő helyett. A speciális hivatásos nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb három gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja, a korábbi négy fő helyett. A szabályozás lehetővé teszi, hogy testvérek együttes elhelyezése esetén a létszám emelkedjen. A költségvetést megalapozó törvények módosítása okán módosult a Gyvt ának (2) bekezdése is, amely az utógondozói ellátásra jogosult fiatalok körét határozza meg. A fiatal felnőtt utógondozói ellátásban részesülhet 21 éves koráig, ha létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, 24 éves koráig, ha nappali oktatás szerint tanulmányokat folytat vagy szociális intézménybe várja felvételét, 25 éves korig, ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A fenti szabályozás lényegesen szigorúbb a korábbinál, ami 24 éves korig engedte, hogy utógondozói ellátásban (teljes körű otthont nyújtó ellátásban) részesülhessen még az a nagykorú is, aki nem tanul, nem dolgozik. Az átmeneti időszakot - a év során 21. vagy 24. életévüket elérők március 21-ig kaptak haladékot, hogy felkészüljenek és megteremtsék önálló életük alapjait. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gymr.) január 1-jén hatályba lépett 3. (3) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: (3) Többféle gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató (intézmény) számára - ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató (intézmény) egyúttal nevelőszülői hálózat, helyettes szülői hálózat vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás működtetője - egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szolgáltató (intézmény) esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni, és e rendeletnek az intézményre vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre megfelelően alkalmazni kell. 3 Korábban ez az intézmény utógondozó otthonaként működött. Jelenleg önellátó nagykorúak lakhatását biztosítja külső férőhelyként.

15 15 A Szociális és Gyámhivatal a Gymr. továbbá az egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 320/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet 20. (6) bekezdésében foglaltak alapján, a Gymr. 3. (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően adta ki a működési engedélyt január elsejétől, azaz valamennyi telephely külön működési engedélyt kapott. (1. sz. melléklet) 4.2 Nevelőszülői hálózat A nevelőszülői hálózatban december 31-én 524 ellátott nevelkedett, ami a december 31-i adathoz képest 15 fővel magasabb létszám. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők 60,58 %-a nevelőszülői családokban él. A vizsgált időpontban a nevelőszülői hálózatban 189 nevelőcsalád működött. Ebből 11 család hivatásos nevelőszülőként látja el feladatát. A nevelőcsaládok a megye 38 településén élnek és végzik nevelőszülői tevékenységüket. A működő nevelőszülők számában csökkenés, az elhelyezettek számában növekedés volt az év során, mely utal a nevelőszülői családok feladatainak növekedésére. A több gyermeket nevelő nevelőszülői családok tekintetében a szakemberek részéről fokozott odafigyelés, szükség esetén segítségnyújtás az elvárás. A nevelőszülők életkori összetételét tekintve 39%-uk év közötti, 29%-uk 56 év feletti, 22%-uk év közötti nevelőszülő. Hivatásos nevelőszülők életkorának átlaga ettől magasabb: 55%-uk 56 év feletti. A nevelőszülők jellemzően nyolc osztályos iskolai végzettséggel, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal, kisebb hányaduk érettségivel rendelkezik. Igen alacsony a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma. (A hagyományos nevelőszülők 48%-a 8 osztályt végzett, 32%-a szakiskolai végzettséggel rendelkezik. 15%-uk érettségizett, 4%-uk főiskolai végzettséget szerzett. Hivatásos nevelőszülők között 2 fő 8 általános iskolai osztállyal rendelkezik, 2 fő főiskolai diplomával. 3 fő érettségizett, 4 fő szakiskolai végzettséggel rendelkezik.) A Gyvt. nem támaszt követelményt a nevelőszülőkkel szemben az iskolai végzettséget illetően. Főleg az idős nevelőszülők között fordulhat elő 8. osztály alatti iskolai végzettség is, számuk azonban évről-évre csökken. A nevelőszülők kiválasztásánál törekvés, hogy a leendő nevelőszülő legalább 8. osztályos végzettséggel rendelkezzen. Ennél magasabb követelménnyel nem célszerű fellépni, mert nem lenne jelentkező. Viszont az alacsony képzettség jelentős többletfeladatot ró a segítő szakemberek számára mind a kihelyezett gyermek iskoláztatása, mind a szükséges speciális ellátások területén. A nevelőszülők igen alacsony számban vállalják a törvényes képviselettel és/vagy vagyonkezeléssel járó feladatokat.

16 16 Teljes gyámságot lát el: 17 nevelőszülő, 29 fő kiskorú esetében. Csak törvényes képviseletet lát el: 3 nevelőszülő 5 fő kiskorú esetében. A nevelőszülőknél elhelyezettek 83%-a (436 fő) kiskorú, 17%-a nagykorú. A kiskorúak 12%-a tartós nevelt, 88%-a átmeneti nevelésben részesül. Szükségleteiket tekintve a nevelőszülőknél élők 70%-a normál ellátási szükségletű, 29%-a (152 fő) különleges ellátási szükségletű 4. A különleges ellátási szükségletűek 37%-a (56 fő) életkora miatt, 51 %-a (79 fő) tartós betegség miatt igényel különleges ellátást. A speciális 5 szükségletűek ellátása nem jellemző (1%) a nevelőszülői hálózatban. Bármennyire is törekvés, hogy a legyenek speciális hivatásos nevelőszülők -akik speciális ellátási szükségletű kiskorúakat nevelnek-, a nevelőszülői képzés során megvalósuló pszichológiai vizsgálatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy erre a feladatra több éve nincs alkalmas személy. Utógondozói ellátásban december 31-én 95 fő részesült. Közülük nappali tagozaton tanulmányokat folytatott 75 fő, létfenntartását nem tudta biztosítani 20 fő. Ez utóbbi csoportban jelentős a munkanélküliek és a rokkantnyugdíjasok száma. Közülük sokan a megyei önkormányzat fenntartásában lévő szociális szakellátó rendszerbe kerülnek. A nevelőszülői hálózatban a gondozási napok átlagát tekintve a 2009-es évben 529 ellátott élt, az engedélyezett férőhelyek száma: 571. Nem lehet minden üres férőhelyet feltölteni, mert a gyermekek gondozási helyére vonatkozó javaslat megtételekor több szempontot kell mérlegelni. A nevelőszülőkhöz történő kihelyezést behatárolja az életkoruk, a testvérek együttes elhelyezésének követelménye, mert nem mindig van megfelelő számú üres férőhely adott nevelőszülőnél, továbbá a vérszerinti családtól való 50 km-en belüli elhelyezés is. A év során 88 fő új kihelyezésre került sor nevelőszülői családba. Ebből: - 11 fő közvetlenül a vérszerinti családból, - 32 fő Különleges Gyermekotthonból, - 39 fő Befogadó Otthonból, - 2 fő kórházból, - 1 fő Speciális Gyermekotthonból, - 3 fő más megyéből. A kihelyezésre kerülő gyermekek 34 %-a 3 év alatti, 23%-a 3-6 éves, 19%-a 6-10 éves. Év közben 26 főnek változott a gondozási helye, 14 főnek szűnt meg a gyermekvédelmi gondoskodása úgy, hogy vérszerinti hozzátartozóihoz került, 20 fő az utógondozói ellátás megszűnésével került ki a gyermekvédelmi szakellátásból. Mivel a hálózatba jelentős számban kerülnek 0-6 évesek, a nevelőszülők kiválasztásánál/képzésnél lényeges szempont a 45 évesnél fiatalabb életkor. Nevelőszülői családból 2009-ben 35 fő került másik gondozási helyre. Ebből 26 fő másik nevelőcsaládba, 9 fő lakásotthonba. Az azonnali elhelyezésben szerepe lehet a 4 Értelmi vagy egyéb fogyatékos, tartós betegségben szenvedő, vagy 3 évalatti gyermek. 5 Súlyos pszichés-, disszociális tüneteket mutató, súlyos beilleszkedési zavarokat, vagy antiszociális magatartást tanúsító gyermek.

17 17 nevelőszülő családjában váratlanul felmerülő problémának, vagy gyermek magatartása, pszichés állapota miatt került sor a lakásotthonban történő elhelyezésre év folyamán 15 új nevelőszülő család kezdte meg működését, háztartásukba 35 gyermek elhelyezésére került sor. A nevelőszülőnél nevelkedő kiskorúak közül 33 fő vált nagykorúvá, ebből 29 fő esetében rendelete el a gyámhivatal az utógondozói ellátást. Örökbeadás 17 kiskorúnál fejeződött be. 23 nevelőszülő háztartásából került el valamennyi nevelt gyermek, fiatal. A nevelőszülő a gyámhivatali határozat alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival. A kapcsolattartások megvalósulása 436 fő kiskorú esetében: 190 fő esetében nincs személyes kapcsolattartás. 185 fő esetében rendszeres, 61 fő esetében rendszertelen. A rendszeres kapcsolattartások gyakorisága 67%-ban havi gyakoriságot jelent. Az ellátottak 29%-nál kéthetente, 4%-nál heti kapcsolattartás jellemző: A kapcsolattartások 55%-ban az intézmény területi irodában valósulnak meg. Sajnos nem ideális helyszín a gyermekek és vérszerinti családtagjaik gondtalan beszélgetéseire, közös játékra. 24%-ban egyéb helyszínen, 21%-ban a nevelőcsaládnál történik a találkozás. Minden nevelőszülői tanácsadó területén található két-három olyan nevelőcsalád, amelynél több vérszerinti családból származó gyermeket nevelnek. Emiatt a nevelőszülőnek egy hónapon belül több különböző időpontban és különböző helyszíneken kell biztosítania a családjában nevelkedő kiskorúak megjelenését kapcsolattartásokon. Ez általában 2-3 kapcsolattartási időpontot jelent havonta, de van olyan nevelőcsalád, akinek 6-8 alakalommal kell biztosítania a nevelt gyermekek részvételét a kapcsolattartásokon. Ez már igen nagy terhet jelent egy-egy családnak, különösen akkor, ha a kapcsolattartás helyszínére másik településre kell utazniuk ben a nevelőszülői hálózatból 13 gyermek hazagondozása volt eredményes. A tizennégy gyermek 8 vérszerinti családba lett hazagondozva. 5 nevelőszülői tanácsadó területéről kerültek haza a gyermekek, 9 nevelőcsalád vett részt a hazagondozásban. A hazakerüléshez elengedhetetlen, hogy a vérszerinti szülő rendezni tudja körülményeit, megszüntesse a gyermekek bekerülését kiváltó okokat. Ehhez a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai tudnak segítséget nyújtani a vérszerinti családoknak. A körülmények rendezése mellett a másik elengedhetetlen feltétel a vérszerinti szülő és a gyermek közötti érzelmi kötődés fenntartása, megerősítése. A családgondozók elsődleges feladata a nevelőszülők és a gyermekek felkészítése, illetve a kapcsolattartások irányítása, hogy azok valóban elérjék céljukat. A sikeres hazagondozás harmadik kritériuma az alapellátás és a szakellátás megfelelő együttműködése, az információk átadása: a szakellátásnak visszajelzést kell adnia,

18 18 hogyan zajlanak a kapcsolattartások, vagy éppen az elmaradásról, hogy a gyermekjóléti szolgálat családgondozója meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Ugyanakkor az alapellátásnak tájékoztatnia kell a szakellátást a szülők életkörülményeiben beállt változásokról. Ha a család változtatni tudott a körülményeken, akkor első lépésként intenzívebbé kell tenni a kapcsolattartásokat a hazagondozás érdekében ben - az elmúlt évekhez képest - jelentősen megemelkedett a nevelőszülőnek jelentkezők száma. Sajnálatosan csekély arányban alkalmasak a feladat ellátására jelentkező alkalmas A már működő nevelőszülők a saját környezetükben, ismeretségi körükben tudnak leghitelesebben reklámot csinálni ennek a tevékenységnek. Ezért is fontos, hogy a nevelőszülők példaértékűen végezzék feladatukat, ezáltal felkeltve mások érdeklődését a nevelőszülői munka iránt. Érdemes lehet a jól működő nevelőcsaládok kapcsolati hálóját feltérképezni, van-e olyan személy az ismeretségi körükben, aki érdeklődést mutat a nevelőszülői munka iránt, a szükséges tájékoztatást megadni ezen érdeklődőknek. A potenciális jelentkezők felkutatása során felmerül a családokkal kapcsolatban lévő nem kifejezetten gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek megkeresése, pl. gyermekorvosok, védőnők, tanárok. Ezek a szakemberek ismerik a gondozási-nevelési folyamatokat az adott családnál, rálátásuk van a családok mindennapi életvitelére, és a megfelelő családok figyelmébe ajánlhatják a nevelőszülői tevékenységet. Természetesen a jelentkezés és az alkalmasság konkrét feltételeiről már a nevelőszülő tanácsadók adnak felvilágosítást az érdeklődőknek. Kiemelten fontos, hogy csak azok a jelentkezők mehessenek a tanfolyamra, akik már az induláskor minden törvényi előírásnak megfelelnek, és minden szükséges dokumentációt előzetesen benyújtottak. A kiválasztás több lépcsőben történik: tájékozódó beszélgetés a nevelőszülői tanácsadóval, környezettanulmány a nevelőcsaládnál, pszichológiai alkalmassági 6 Beszámoló a nevelőszülői hálózat évi tevékenységéről.

19 19 vizsgálat, tájékozódás a nevelőcsalád környezetében lévő intézményektől, FIKSZ képzés. A jelentkezők elsőként a nevelőszülői tanácsadóval találkoznak. Ezen a találkozáson a nevelőszülői feladatokról esik szó: mi a jelentkező elvárása, a hálózat mit tud nyújtani, mik a törvényi előírások. Ennek a beszélgetésnek kettős célja van: egyrészt a jelentkező legyen teljesen tisztában a rá váró feladatokkal, illetve a tanácsadó tájékozódjon a jelentkező alkalmasságáról. Ha a tanácsadóban kétely merül fel azt illetően, hogy van-e esélye a jelentkezőnek bekerülni a tanfolyamra, akkor azt közvetíteni kell irányába. Környezettanulmány készítése során további alkalmasságot kizáró tényezőkre derülhet fény. Ezt pontosan vissza kell jelezni az érdeklődőnek. Továbbá fontos, hogy a környezettanulmány minél részletesebben mutassa be a család környezetét. Ez költség megtakarítást és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. A kiválasztás hatékonyságát növeli a jelentkezők pszichológiai alkalmassági vizsgálata. Az esetek többségében megerősíti a jelentkezők alkalmasságát, másrészt feltárja a személyiségben megmutatkozó kizáró okokat. A képzett nevelőszülők adatai: Év Képzést befejező nevelőcsaládok száma Férőhely száma Nem került sor gyermek elhelyezésére Nevelőszülői jogviszonya előtt megszűnt A tárgyévben kiképzett és én még működő családok Ebből engedélyezett férőhelyek én száma fő 2 családnál 2 családnál 8 család 32 fő fő 3 családnál 2 családnál 13 család 35 fő fő 1 családnál 4 családnál 11 család 27 fő fő 2 családnál 5 családnál 10 család 32 fő fő 1 családnál 2 családnál 5 család 13 fő fő 1 családnál - 8 család 21 fő 80 család 161 fő 10 családnál 165 családnál 55 család 160 fő A óta kiképzett nevelőszülők: 68,75 %-a még ma is működő nevelőszülő, 12,5 %-nál nem került sor gyermek kihelyezésére, 28,75 %-nál december 31-ig megszűnt a nevelőszülői jogviszony. Az évenként kötelező 2x6 órás továbbképzést minden évben teljesíti valamennyi nevelőszülő. Ez általában úgy valósul meg, hogy 4-5 helyszínen összesen csoportban vesznek részt a nevelőszülők a továbbképzésen. Ennek keretében tájékoztatást kapnak az őket érintő jogszabályi/szervezeti/adminisztrációs változásokról, valamint tréner segítségével kiscsoportos téma-feldolgozás is történik. Az utóbbi évek témái voltak: az elengedés, serdülő kor, fegyelmezés-büntetés. A visszajelzések azt mutatják, hogy a nevelőszülők hasznosnak ítélik a továbbképzést és várják a képzés időpontját. A nevelőszülők azokat a tanfolyamokat ítélik meg igazán hasznosnak, ahol kevesebb a résztvevők létszáma, így lehetőség nyílik az őszinte, nyílt tapasztalatcserére egymás közt, ekkor a résztvevők aktívan

20 20 bekapcsolódnak a képzés menetébe. Ilyen esetben is fontos a felkészült előadó irányítása, illetve egy olyan szakember jelenléte, aki a különböző problémák gyermekvédelmi szempontból adekvát megoldási módját tudja ismertetni a jelenlevőkkel. Ez a szakember legtöbb esetben a nevelőszülői tanácsadó. Az engedélyezett férőhely és a jelenlegi ellátotti létszám közötti számhoz arányosan szükséges megállapítani a nevelőszülői tanácsadók létszámát. A nevelőszülői tanácsadók 38 településen látják el feladatukat. A nevelőszülői hálózatot működtető intézmény a nevelési díj és az ellátmány célszerű felhasználását folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén tanácsadással segíti. A tanácsadóknak egy-egy nevelőszülőhöz kötelező 3 hetente eljutniuk a nevelőszülői feladat-ellátás segítése, ellenőrzése céljából. Probléma esetén sűrűbben is meglátogatják őket. Emellett végzik a vérszerinti szülőkkel kapcsolatos családgondozást pl.: vizsgálják a gyermek hazakerülésének lehetőségét, együttműködnek a települési gyermekjóléti szolgálat családgondozóival- továbbá utógondozást is ellátnak. Feladatellátásukat a nevelőszülők és a vérszerinti családok területi elhelyezkedése, szórtsága nehezíti. 13 nevelőszülői tanácsadó közül egy fő alapfeladatai ellátásán túl, végzi a nevelőszülőnek jelentkezők alkalmassági szűrését, az alkalmas jelentkezőknek FIKSZ 7 képzést tart, továbbá koordinálja a nevelőszülők évi 2x6 órás kötelező továbbképzését. A működtető a nevelőszülőt családgondozással segíti. A családgondozás során az alábbi alapelveket tartják szem előtt: - a gyermekeknek szükségük van a családjukra, - a gyerekek biztonsága a meghatározó szempont, - a nem megfelelő beavatkozás több kárt okoz, mint hasznot. A családgondozói munkakör különböző leterheltséget jelent a különböző működési területeken dolgozó szakemberek számára. Vérszerinti családoknál tett látogatások száma összesen 2009-ben: Kihelyezést követő kötelező családlátogatások: 88 esetben 32 esetben Nem történt meg a látogatás 14 esetben, melynek okai a következők: fiktív vagy ismeretlen lakcím/tartózkodási hely, a szülő BV-ben van. Időszakos kapcsolattartás előtt vagy alatt végzett családlátogatások száma: 18 esetben Átmeneti nevelés megszüntetése ügyében megvalósult családlátogatások száma: 7 esetben Egyéb okból végzett családlátogatások száma: 31 esetben 2008-ban 156 nevelőcsalád felülvizsgálata történt meg ben 16 család felülvizsgálata volt esedékes. Új elemmel gazdagodott a felülvizsgálat folyamata: a szakemberek írásbeli értékelésének beérkezése után, illetve az esetleges pszichológiai beszélgetést követően esetmegbeszélő értekezletre került sor, ezzel zárult le a kötelező felülvizsgálat folyamata. 7 Felelősség, Információ, Kompetencia Szülőknek

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben