Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve ( ) felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata"

Átírás

1 Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve ( ) felülvizsgálata

2 2 Tartalom Bevezetés Magyarország gyermekvédelmi rendszere Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Jász-Nagykun-Szolnok megyében A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások Jász-Nagykun-Szolnok 7 megyében. 4. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási rendszer Jász-Nagykun-Szolnok megyében Jogszabályváltozások Nevelőszülői hálózat A gyermekotthonok feladatellátása Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Pályázati eredmények 28 6.A gyermekvédelmi szakellátás SWOT analízise Erőforrások a feladat ellátásához Infrastruktúra Pénzügyi erőforrások Humánerőforrás Az ellátórendszerrel kapcsolatos feladatok Mellékletek 8.1 A nevelőszülői hálózattal kapcsolatos feladatok A gyermekotthonokkal kapcsolatos feladatok. 34 JNSZ Megyei Önkormányzati fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet ellátó intézmények évben hatályos működési engedélyei.. 36 Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke. 38

3 3 Bevezetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1998-ban fogadta el az első középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási tervét, melyben először készült teljes körű áttekintés a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás eredményeiről, nehézségeiről, a továbblépés lehetőségeiről, fejlesztési irányokról. Jelen dokumentum a közötti időszakra vonatkozó szakellátási terv felülvizsgálatát tűzte ki célul, amely egyben a TÁMOP /2-A Alföld szíve - Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése tárgyú pályázat vállalása is egyben. Az aktualizált szakellátási tervben bemutatásra kerül a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi helyzete, mivel ez nagymértékben meghatározza a szakellátást érintő szakma-, képzés- és szervezetfejlesztést. A megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás SWOT analízise megalapozza a fejlesztés főbb irányait, továbbá az előző szakellátási terv megalkotása óta eltelt 2 év jogszabályi és társadalmi változásainak figyelembevételével kerülnek módosításra, részletezésre a december 31-ig megvalósítandó feladatok. Az aktualizálás a meglévő országos, megyei statisztikák adatainak gyűjtésével, az országos szakmai elemzések és a megyei gyermekvédelmi szakellátó intézmények éves beszámolóinak áttekintésével készült. 1.Magyarország gyermekvédelmi rendszere A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek működése során úgy az egyén, mint annak a kisebb - nagyobb közösségei, különböző módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyeket ideiglenesen vagy véglegesen nem tudnak megoldani vagy nem képesek magukról elfogadható szinten gondoskodni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) célja a gyermek- és ifjúságvédelem olyan egységes rendszerének kialakítása, amely garantálja a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesülését a családcentrikus gyermekvédelmi intézmény- és gyámügyi igazgatási rendszer segítségével. A törvény alapvető szemléletváltást, teljes körű reform megvalósítását jelentette, valamint egységes rendszerbe foglalta a gyermekvédelmi ellátásokat. Szabályozta az önkormányzatok és az állam gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, amelyek pénzbeli- és természetbeni ellátásokból, személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátásokból, valamint hatósági intézkedésből állnak.

4 4 A törvény megalkotásával Magyarország megtette a legjelentősebb lépést a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalmazottak és az európai jóléti államok által hirdetett elvárások összehangolása érdekében. A gyermekvédelem működése akkor biztosított, ha - törvényben rögzített - elemei horizontálisan és vertikálisan egymásra, illetve egymás mellé épülnek, különválasztva a szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét. A gyermekvédelmet két nagy területre oszthatjuk: a problémamegelőző, valamint a problémakezelő gyermekvédelemre. Ebben az értelmezésben a problémakezelő gyermekvédelmet a családból történő kiemelés időpontjától számítjuk, amikor a gyermekvédelmi szakellátási elhelyezés valamely formája válik szükségessé. A gyermekvédelmi rendszer elemeit az alábbi ábra foglalja össze. 1 Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes ellátások Hatósági intézkedések Javítóintézet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Védelembe vétel Családba fogadás Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény Utógondozói ellátás elrendelése Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás biztosítása Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet elrendelése Utógondozás elrendelése 1 Forrás: Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika előadása, Eger

5 5 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat Nevelőszülő Gyermekjóléti központ Gyermekotthon Gyermekek napköziben ellátása Bölcsőde Utógondozói ellátások Utógondozói otthon Családi napközi Családi gyermekfelügyelet Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Házi gyermekfelügyelet Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

6 6 2.Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség Jász-Nagykun-Szolnok megyében A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei gyermekvédelmi rendszer potenciális alanyai a megye 18 év alatti népességéből kerülnek ki. A kiskorúak száma és a többi korcsoporthoz viszonyított aránya folyamatosan csökken. A kiskorúak negyede veszélyeztetett, azaz a kiskorú testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Kialakulásához vezető tényezők főleg a családra, szűkebb társadalmi környezetre jellemző elhanyagoló nevelés-gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása (alkohol-, drog-függőség, brutalitás, bűncselekmény). Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztettet kiskorúak aránya 2007-ig folyamatosan 16-17% körüli volt. Ez az adat az országos átlagot (11%) jóval meghaladta óta csökkent a veszélyeztetett kiskorúak megyei aránya, ami feltételezné, hogy kevesebb megyebeli kiskorú élt veszélyeztetve az utóbbi két évben. Ezt azonban nem támasztják alá az alap- és a szakellátásban dolgozó szakemberek tapasztalatai. A csökkenő aránynak több oka is lehetséges. Egyik például, hogy a települési önkormányzatok a helyben megítélhető - veszélyeztetettséghez kötött - pénzbeli ellátások miatt ellenérdekeltek a veszélyeztetetté nyilvánításban. Egy másik ok lehet a gyermekjóléti alapellátásban dolgozók csökkenő száma. Kevesebb családgondozó kevesebb problémás családot tud regisztrálni, felkutatni, segíteni. A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma és aránya megyénkben: Veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) Az összes kiskorú száma (fő) Veszélyeztetett kiskorúak aránya (%) december % december % december ,5% december % december ,5% december % december % A védelembe vétel - mint következmény - szorosan kapcsolódik a veszélyeztetettséghez.

7 7 Védelembe vett kiskorúak számának alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Időpont: Védelembe vett kiskorúak száma (fő) Veszélyeztetett kiskorúak száma (fő) A védelembe vett kiskorúak aránya a veszélyeztetett kiskorúakhoz képest (%) december ,8 % december ,6 % december ,0 % december ,4 % december ,6 % december ,1 % december ,2 % december ,3 % december ,4 % december % december ,7 % december ,4 % Megfigyelhető az a tendencia, hogy a veszélyeztetett kiskorúak egyre nagyobb arányát veszik védelembe. Ezt lehet pozitívan értékelni, úgy hogy a hatósági intézkedés, a védelembe vétel, a fokozott odafigyelés köre egyre jobban kitágul. Ugyanakkor érthető a védelembe vett gyermekek számának emelkedése, ha arra a jogszabálymódosításra gondolunk, hogy a védelembe vett gyermekek után járó családi pótlék 50%-ának felhasználását a hatóság eseti gondnok útján ellenőrzi, meghatározza a felhasználás körét. 3.A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások Jász-Nagykun- Szolnok megyében A megye nehéz gazdasági helyzete és a veszélyeztetett gyermekek magas aránya együttesen nagy kihívást jelent a megye gyermekvédelmi rendszere számára. A preventív gyermekvédelem eredményes működésének kulcsfontosságú intézményei a gyermekjóléti szolgálatok, illetve kisebb településeken a gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személy vagy személyek. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

8 8 A gyermekjóléti szolgáltatás minden településnek kötelező feladata. Jász-Nagykun- Szolnok megyében - egy település kivételével 2 - valamennyi település eleget tett ezen kötelezettségének. A gyermekjóléti szolgálathoz a legtöbb esetben a jelző rendszer irányítja a családokat. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét tekintve koordinátori funkciót teljesít, esetgazdaként működik a család/gyermek érdekében, koordinálja azon szakemberek munkáját, akik segítenek a probléma megoldásában. A szolgálat által végzett szakmai tevékenységek között természetszerűleg nagy számban fordul elő az információnyújtás, a tanácsadás, a családlátogatás, a segítő beszélgetés és a hivatalos ügyintézés, mely a tevékenységek 91%-át teszik ki. A települési önkormányzatok által fenntartott gyermekjóléti szolgálatok munkatársai sokszor tehetetlenül állnak a mélyszegénységben élő családok előtt. Tevékenységük sokszor azért nem éri el a célját, mert a család alapvető létfeltételei nem biztosítottak. A gyermekvédelmi alapellátás kiépültségének és szakmai teljesítőképességének színvonalától függ a gyermekvédelmi szakellátás iránt jelentkező társadalmi szükséglet. Mivel a gyermekvédelmi átmeneti elhelyezési lehetőségek részlegesen épültek ki megyénkben, ezek hiányában a gyermekvédelmi szakellátásba kerülnek azok a gyermekek, akiknek átmeneti elhelyezés keretében megoldható lett volna lakhatásuk, gondozásuk. Átmeneti gondozás Gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülőnél való elhelyezés, gyermekek átmeneti otthona, vagy családok átmeneti otthona biztosítja. Ennek keretében a gyermek teljes körű ellátásáról (lakhatás, ruházat, étkeztetés, egészségügyi ellátás, nevelés, gondozás) kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását a szülő kérelmére, vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel maximum 12 hó kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más jellegű akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozásának keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani olyan gyermek számára, aki a lakóhelyéről önkényesen eltávozott így ellátás és felügyelet nélkül maradt. Az átmeneti gondozásba vétel oka a tapasztalatok szerint elsősorban a szülők kedvezőtlen szociális helyzete, ezt követi az egyéb akadályoztatás, a szülők egészségi körülményei, majd az indokolt távollét. A helyettes szülői hálózat és az átmeneti otthonok a probléma helyben való megoldását segítik elő, hogy megelőzhető legyen a gyermekvédelmi szakellátásba utalás hatósági beavatkozása. 2 Szelevény

9 9 A Gyvt (2) bekezdése alapján december 1-től kezdődően minden település kötelező feladata a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása. Ez megszervezhető a településen önállóan, társulásban vagy ellátási szerződéssel helyettes szülőnél. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ helyettes szülői hálózata 4 helyettes szülője 8 férőhellyel biztosít ellátást. A hálózat ellátási területe: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések közigazgatási területe. A Tiszafüredi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja működtet még helyettes szülői hálózat, ahol három helyettes szülő 6 férőhellyel biztosít szolgáltatást a következő településeknek: Abádszalók, Jászivány, Kunhegyes, Kenderes, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörvény, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 12 fő befogadására alkalmas. A gyermekek átmeneti gondozását végző otthon befogadja a gyermek otthontalanná vált szülőjét is. Ellátási területe: Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, valamint Nádudvar és Törökszentmiklós települések közigazgatási területe. Alattyán községben megszűnt az önálló helyettes szülő működése. Az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülők esetében megállapítható, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ helyettes szülői hálózata helyettes szülői szinte folyamatosan ellátást nyújtanak, míg a többi helyettes szülőnél a működtetők jelzései alapján nem jelentkezik ellátási igény. Megítélésünk szerint ez valójában a rászorulók körében az ellátás tartalmának és céljának hiányos ismeretét, és nem az igények hiányát jelenti. A Gyvt. 94. (3) bekezdés b) és c) pontja alapján január 1-től köteles működtetni gyermekek átmeneti otthonát valamennyi lakos feletti települési önkormányzat, továbbá a lakos feletti települési önkormányzat gyermekek- és családok átmenti otthonát is. A lakosságszám alapján Jászberény, Karcag, Szolnok és Törökszentmiklós települések önkormányzatai kötelezettek gyermekek átmeneti otthonának létesítésére. Közülük Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Jászberény Város Önkormányzata nem látja el ezt a feladatot sem saját intézményében, sem ellátási szerződés keretében. A kistérségek ellátottsága szempontjából a felsorolt települések mellett Kunszentmárton és Tiszafüred kistérségi központokban is indokolt lenne gyermekek átmeneti otthonának működtetése. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona 40 férőhelyes. Ellátási területe a Magyar Köztársaság közigazgatási területe. Ebből adódóan az intézmény kihasználtsága működése óta 100 %-os. A Családok Átmeneti Otthonába került családok igen nehéz élethelyzetben vannak, súlyos, megoldhatatlannak látszó lakhatási problémával küzdenek. A családgondozóknak ebben a helyzetben kell a családokat segíteni. Ösztönözni kell őket

10 10 arra, hogy fennálló lakhatási és egyéb problémájuk megoldásában aktívan vegyenek részt, hiszen ebben az intézmény csak átmenetileg jelent megoldást. Az intézményben dolgozó szakemberek munkája évről-évre nehezebb, a felmerülő problémák egyre mélyebbek, összetettebbek. Ezért az intézmény számos civil szervezettel, szakemberekkel, segítőkkel igyekszik építeni kapcsolatait, mivel az összetett problémák megoldásában csak a családgondozó és a család együttműködése már kevés. 4. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási rendszer Jász-Nagykun-Szolnok megyében december 31-én összesen 865 fő él a megyei gyermekvédelmi szakellátó rendszerben. Ebből 157 fő nagykorú, 708 fő kiskorú. A kiskorúak közül 449 fő nevelőszülőknél (megyei nevelőszülői hálózat és más fenntartó által működtetett nevelőszülői hálózat), 222 fő megyei gyermekotthonban/lakásotthonban, 22 fő ápolástgondozást nyújtó szociális intézményben, 11 fő minisztériumi fenntartású javító intézetben, 4 fő másik megyében él. A szakellátásban élő kiskorúak 85%-a (596 fő) átmeneti nevelésbe vett, 13%-a (103 fő) tartós nevelésbe vett, 2%-a (9 fő) ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorú. Utógondozói ellátásban részesülők közül 59 fő gyermekotthonban, 89 fő nevelőszülőnél, 7 fő albérletben, 2 fő egyéb helyen (pl.: ifjúsági szállás) él. A szakellátásban élők számának változása XII XII XII XII XII XII XII.31 Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők száma összesen Ebből kiskorúak száma Ebből nagykorúak száma Ebből nevelőszülői családban nevelkedő Ebből megyei gyermekotthonban nevelkedők Ebből megyén kívüli gyermekotthonban nevelkedők Örökbefogadásra került Új bekerülők száma

11 11 A nevelőszülőknél és a gyermekotthonokban/lakásotthonokban élők egymáshoz viszonyított arányát szemlélteti az alábbi diagram: Az otthont nyújtó ellátás férőhely megoszlása (összesen 844 férőhely) szeptember 30-án a következők szerint alakul: ig folyamatosan évente 3-9 %-kal csökkent megyénkben az állami gondoskodásban élők száma, amelynek oka az országosan is csökkenő tendenciát mutató születések száma. A évi gazdasági válság hatása a gyermekvédelembe is begyűrűzött ben 10%-kal (30 fő) nőtt a beutalások száma. A beutaltak között sokan testvérek. Öt-hét testvér együttes elhelyezése komoly nehézséget okozott a szakmai vezetésnek ben a növekvő beutalási szám azért nem okozott elhelyezési problémát, mert az újonnan kiképzett hagyományos nevelőszülőknél létrejövő férőhelyek száma és a szakellátásból kikerülők száma ellensúlyozta a magas beutalási számot. Mivel jelentős

12 12 számban hagyták el a szakellátó rendszert nagykorú ellátottak, ezért az év végi ellátotti létszám a év végi adathoz képest csak 5 fős emelkedést mutat. A kismértékű változás összességében az ellátotti létszám stagnálását vetíti előre. Nyugtalanító, hogy a első félévi beutalások száma (114) meghaladta a évben ugyanebben az időszakban történt beutalások számát. Az utóbbi években mintegy 30%-os arányban kerültek a szakellátásba 14 év feletti, magatartási és beilleszkedési zavaros kiskorúak, akik esetében nagy kihívást jelent mind a megfelelő gondozási hely kijelölése, mind a mindennapi nevelési-gondozási tevékenység, a szocializáció. Az ellátotti szerkezet átalakult, növekedett a különleges és a speciális ellátást igénylők aránya, amely az ellátotti létszám 33%-a. A korcsoportok szerinti megoszlás tekintetében folyamatosan magas a éves ellátottak aránya ben a kiskorúak 65%-át tette ki ez a korcsoport. Magas arányuk azt is jelenti, hogy a szakellátásban dolgozók folyamatosan szembe találják magukat a serdülőkori magatartási és pszichés problémákból adódó konfliktusokkal. A gyermekvédelmi szakellátásban élők életkor szerinti megoszlása december 31. (0-3 évesek gyermekotthonában, befogadó otthonban, ápoló-gondozó otthonban és megyén kívüli ellátottak létszáma nélkül) év Nevelőszülői Gyermekotthon, Gyermekotthon, Gyermekotthon, összesen hálózat Szolnok Kisújszállás Tiszaföldvár-Homok Összesen átlag életkor 11,11 14,96 15,16 15,21 12,45

13 13 4.1Jogszabályi változások A Gyvt. egyik alapellátást érintő módosítása kötelező jelleggel írja elő a 2 éve fennálló, sikertelen védelembe vétel esetén a gyámhivatal értesítését (Gyvt. 68. (5) bekezdés b) pontja). Ha a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó összegének legfeljebb 50%-a erejéig a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása legfeljebb egy év időtartamra szólhat. A települési önkormányzat jegyzője - ebben az esetben - a gyermek részére eseti gondnokot rendel ki. A kirendelt eseti gondnok folyamatosan gondoskodik a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználásáról, így különösen ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet és a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni biztosításáról. A kirendelt eseti gondnok az adott hónapra a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótlék felhasználásáról gyermekenként a következő hónap ötödik napjáig elszámol a települési önkormányzat jegyzőjének. A települési önkormányzat jegyzője a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának indokoltságát szükség szerint, de legalább félévente felülvizsgálja. Családi pótlékot érintő változás a szakellátás tekintetében is történt. A Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekotthonban elhelyezett gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek után járó családi pótlék 50%-át január 1-től a teljes körű ellátás kiegészítésére lehet felhasználni. Ez kedvező a csökkenő normatívák szempontjából, de a jogalkotó elsősorban azért tette, hogy az éves viszonylatban felhasználandó családi pótlék adminisztrációjának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályai megegyezzenek - függetlenül attól - hogy a gondozott gyermek kijelölt gondozási helye a Gyvt. vagy az Szt. hatálya alá tartozó intézményben van. A módosítás a gondozott gyermek után járó családi pótlék felhasználási területére, a felhasználás adminisztrációjára, elszámolására és ellenőrzésére vonatkozóan fogalmaz meg új szabályokat, a mértékére nem. Vagyis a módosítás következtében nem változott az Szt. hatálya alá tartozó intézményekben elhelyezett gondozott gyermekek felhasználható családi pótlékának mértéke az előző szabályozáshoz képest, az továbbra is 100%. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknek családi pótlék-kezelési szabályzattal kell rendelkeznie, melyet a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények elkészítettek január 1-jétől a megyei jogú városok önkormányzatainak saját illetékességi területükön ugyanazon gyermekvédelmi szakellátási feladatokat kell ellátniuk, mint a megyei önkormányzatoknak. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben

14 14 ajándékozási szerződéssel a megyei önkormányzat tulajdonába adta a Szolnok, Malom u. 6. IX./37. szám alatti 69,56 m² ingatlant 3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata január 1-től ellátási szerződés keretében vállalta a szolnoki ellátottak normatíván felüli költségeinek havi utalással történő megtérítését. A fél éves átlaglétszámot tekintve 75 szolnoki illetőségű gyermek/fiatal felnőtt ellátása történik a megyei önkormányzat gyermekvédelmi szakellátási rendszerében. A Gyvt ának (5)-(7) bekezdése alapján január 1-től csökkent a nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek/fiatal felnőttek száma. A nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb négy gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja, a korábbi 5 fő helyett. A hivatásos nevelőszülő, ide nem értve a speciális hivatásos nevelőszülőt - saját gyermekeit is beszámítva - legalább három, legfeljebb hét gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja, a korábbi 8 fő helyett. A speciális hivatásos nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb három gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja, a korábbi négy fő helyett. A szabályozás lehetővé teszi, hogy testvérek együttes elhelyezése esetén a létszám emelkedjen. A költségvetést megalapozó törvények módosítása okán módosult a Gyvt ának (2) bekezdése is, amely az utógondozói ellátásra jogosult fiatalok körét határozza meg. A fiatal felnőtt utógondozói ellátásban részesülhet 21 éves koráig, ha létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, 24 éves koráig, ha nappali oktatás szerint tanulmányokat folytat vagy szociális intézménybe várja felvételét, 25 éves korig, ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A fenti szabályozás lényegesen szigorúbb a korábbinál, ami 24 éves korig engedte, hogy utógondozói ellátásban (teljes körű otthont nyújtó ellátásban) részesülhessen még az a nagykorú is, aki nem tanul, nem dolgozik. Az átmeneti időszakot - a év során 21. vagy 24. életévüket elérők március 21-ig kaptak haladékot, hogy felkészüljenek és megteremtsék önálló életük alapjait. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gymr.) január 1-jén hatályba lépett 3. (3) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: (3) Többféle gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató (intézmény) számára - ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató (intézmény) egyúttal nevelőszülői hálózat, helyettes szülői hálózat vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás működtetője - egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szolgáltató (intézmény) esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni, és e rendeletnek az intézményre vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre megfelelően alkalmazni kell. 3 Korábban ez az intézmény utógondozó otthonaként működött. Jelenleg önellátó nagykorúak lakhatását biztosítja külső férőhelyként.

15 15 A Szociális és Gyámhivatal a Gymr. továbbá az egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 320/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet 20. (6) bekezdésében foglaltak alapján, a Gymr. 3. (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően adta ki a működési engedélyt január elsejétől, azaz valamennyi telephely külön működési engedélyt kapott. (1. sz. melléklet) 4.2 Nevelőszülői hálózat A nevelőszülői hálózatban december 31-én 524 ellátott nevelkedett, ami a december 31-i adathoz képest 15 fővel magasabb létszám. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők 60,58 %-a nevelőszülői családokban él. A vizsgált időpontban a nevelőszülői hálózatban 189 nevelőcsalád működött. Ebből 11 család hivatásos nevelőszülőként látja el feladatát. A nevelőcsaládok a megye 38 településén élnek és végzik nevelőszülői tevékenységüket. A működő nevelőszülők számában csökkenés, az elhelyezettek számában növekedés volt az év során, mely utal a nevelőszülői családok feladatainak növekedésére. A több gyermeket nevelő nevelőszülői családok tekintetében a szakemberek részéről fokozott odafigyelés, szükség esetén segítségnyújtás az elvárás. A nevelőszülők életkori összetételét tekintve 39%-uk év közötti, 29%-uk 56 év feletti, 22%-uk év közötti nevelőszülő. Hivatásos nevelőszülők életkorának átlaga ettől magasabb: 55%-uk 56 év feletti. A nevelőszülők jellemzően nyolc osztályos iskolai végzettséggel, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal, kisebb hányaduk érettségivel rendelkezik. Igen alacsony a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma. (A hagyományos nevelőszülők 48%-a 8 osztályt végzett, 32%-a szakiskolai végzettséggel rendelkezik. 15%-uk érettségizett, 4%-uk főiskolai végzettséget szerzett. Hivatásos nevelőszülők között 2 fő 8 általános iskolai osztállyal rendelkezik, 2 fő főiskolai diplomával. 3 fő érettségizett, 4 fő szakiskolai végzettséggel rendelkezik.) A Gyvt. nem támaszt követelményt a nevelőszülőkkel szemben az iskolai végzettséget illetően. Főleg az idős nevelőszülők között fordulhat elő 8. osztály alatti iskolai végzettség is, számuk azonban évről-évre csökken. A nevelőszülők kiválasztásánál törekvés, hogy a leendő nevelőszülő legalább 8. osztályos végzettséggel rendelkezzen. Ennél magasabb követelménnyel nem célszerű fellépni, mert nem lenne jelentkező. Viszont az alacsony képzettség jelentős többletfeladatot ró a segítő szakemberek számára mind a kihelyezett gyermek iskoláztatása, mind a szükséges speciális ellátások területén. A nevelőszülők igen alacsony számban vállalják a törvényes képviselettel és/vagy vagyonkezeléssel járó feladatokat.

16 16 Teljes gyámságot lát el: 17 nevelőszülő, 29 fő kiskorú esetében. Csak törvényes képviseletet lát el: 3 nevelőszülő 5 fő kiskorú esetében. A nevelőszülőknél elhelyezettek 83%-a (436 fő) kiskorú, 17%-a nagykorú. A kiskorúak 12%-a tartós nevelt, 88%-a átmeneti nevelésben részesül. Szükségleteiket tekintve a nevelőszülőknél élők 70%-a normál ellátási szükségletű, 29%-a (152 fő) különleges ellátási szükségletű 4. A különleges ellátási szükségletűek 37%-a (56 fő) életkora miatt, 51 %-a (79 fő) tartós betegség miatt igényel különleges ellátást. A speciális 5 szükségletűek ellátása nem jellemző (1%) a nevelőszülői hálózatban. Bármennyire is törekvés, hogy a legyenek speciális hivatásos nevelőszülők -akik speciális ellátási szükségletű kiskorúakat nevelnek-, a nevelőszülői képzés során megvalósuló pszichológiai vizsgálatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy erre a feladatra több éve nincs alkalmas személy. Utógondozói ellátásban december 31-én 95 fő részesült. Közülük nappali tagozaton tanulmányokat folytatott 75 fő, létfenntartását nem tudta biztosítani 20 fő. Ez utóbbi csoportban jelentős a munkanélküliek és a rokkantnyugdíjasok száma. Közülük sokan a megyei önkormányzat fenntartásában lévő szociális szakellátó rendszerbe kerülnek. A nevelőszülői hálózatban a gondozási napok átlagát tekintve a 2009-es évben 529 ellátott élt, az engedélyezett férőhelyek száma: 571. Nem lehet minden üres férőhelyet feltölteni, mert a gyermekek gondozási helyére vonatkozó javaslat megtételekor több szempontot kell mérlegelni. A nevelőszülőkhöz történő kihelyezést behatárolja az életkoruk, a testvérek együttes elhelyezésének követelménye, mert nem mindig van megfelelő számú üres férőhely adott nevelőszülőnél, továbbá a vérszerinti családtól való 50 km-en belüli elhelyezés is. A év során 88 fő új kihelyezésre került sor nevelőszülői családba. Ebből: - 11 fő közvetlenül a vérszerinti családból, - 32 fő Különleges Gyermekotthonból, - 39 fő Befogadó Otthonból, - 2 fő kórházból, - 1 fő Speciális Gyermekotthonból, - 3 fő más megyéből. A kihelyezésre kerülő gyermekek 34 %-a 3 év alatti, 23%-a 3-6 éves, 19%-a 6-10 éves. Év közben 26 főnek változott a gondozási helye, 14 főnek szűnt meg a gyermekvédelmi gondoskodása úgy, hogy vérszerinti hozzátartozóihoz került, 20 fő az utógondozói ellátás megszűnésével került ki a gyermekvédelmi szakellátásból. Mivel a hálózatba jelentős számban kerülnek 0-6 évesek, a nevelőszülők kiválasztásánál/képzésnél lényeges szempont a 45 évesnél fiatalabb életkor. Nevelőszülői családból 2009-ben 35 fő került másik gondozási helyre. Ebből 26 fő másik nevelőcsaládba, 9 fő lakásotthonba. Az azonnali elhelyezésben szerepe lehet a 4 Értelmi vagy egyéb fogyatékos, tartós betegségben szenvedő, vagy 3 évalatti gyermek. 5 Súlyos pszichés-, disszociális tüneteket mutató, súlyos beilleszkedési zavarokat, vagy antiszociális magatartást tanúsító gyermek.

17 17 nevelőszülő családjában váratlanul felmerülő problémának, vagy gyermek magatartása, pszichés állapota miatt került sor a lakásotthonban történő elhelyezésre év folyamán 15 új nevelőszülő család kezdte meg működését, háztartásukba 35 gyermek elhelyezésére került sor. A nevelőszülőnél nevelkedő kiskorúak közül 33 fő vált nagykorúvá, ebből 29 fő esetében rendelete el a gyámhivatal az utógondozói ellátást. Örökbeadás 17 kiskorúnál fejeződött be. 23 nevelőszülő háztartásából került el valamennyi nevelt gyermek, fiatal. A nevelőszülő a gyámhivatali határozat alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival. A kapcsolattartások megvalósulása 436 fő kiskorú esetében: 190 fő esetében nincs személyes kapcsolattartás. 185 fő esetében rendszeres, 61 fő esetében rendszertelen. A rendszeres kapcsolattartások gyakorisága 67%-ban havi gyakoriságot jelent. Az ellátottak 29%-nál kéthetente, 4%-nál heti kapcsolattartás jellemző: A kapcsolattartások 55%-ban az intézmény területi irodában valósulnak meg. Sajnos nem ideális helyszín a gyermekek és vérszerinti családtagjaik gondtalan beszélgetéseire, közös játékra. 24%-ban egyéb helyszínen, 21%-ban a nevelőcsaládnál történik a találkozás. Minden nevelőszülői tanácsadó területén található két-három olyan nevelőcsalád, amelynél több vérszerinti családból származó gyermeket nevelnek. Emiatt a nevelőszülőnek egy hónapon belül több különböző időpontban és különböző helyszíneken kell biztosítania a családjában nevelkedő kiskorúak megjelenését kapcsolattartásokon. Ez általában 2-3 kapcsolattartási időpontot jelent havonta, de van olyan nevelőcsalád, akinek 6-8 alakalommal kell biztosítania a nevelt gyermekek részvételét a kapcsolattartásokon. Ez már igen nagy terhet jelent egy-egy családnak, különösen akkor, ha a kapcsolattartás helyszínére másik településre kell utazniuk ben a nevelőszülői hálózatból 13 gyermek hazagondozása volt eredményes. A tizennégy gyermek 8 vérszerinti családba lett hazagondozva. 5 nevelőszülői tanácsadó területéről kerültek haza a gyermekek, 9 nevelőcsalád vett részt a hazagondozásban. A hazakerüléshez elengedhetetlen, hogy a vérszerinti szülő rendezni tudja körülményeit, megszüntesse a gyermekek bekerülését kiváltó okokat. Ehhez a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai tudnak segítséget nyújtani a vérszerinti családoknak. A körülmények rendezése mellett a másik elengedhetetlen feltétel a vérszerinti szülő és a gyermek közötti érzelmi kötődés fenntartása, megerősítése. A családgondozók elsődleges feladata a nevelőszülők és a gyermekek felkészítése, illetve a kapcsolattartások irányítása, hogy azok valóban elérjék céljukat. A sikeres hazagondozás harmadik kritériuma az alapellátás és a szakellátás megfelelő együttműködése, az információk átadása: a szakellátásnak visszajelzést kell adnia,

18 18 hogyan zajlanak a kapcsolattartások, vagy éppen az elmaradásról, hogy a gyermekjóléti szolgálat családgondozója meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Ugyanakkor az alapellátásnak tájékoztatnia kell a szakellátást a szülők életkörülményeiben beállt változásokról. Ha a család változtatni tudott a körülményeken, akkor első lépésként intenzívebbé kell tenni a kapcsolattartásokat a hazagondozás érdekében ben - az elmúlt évekhez képest - jelentősen megemelkedett a nevelőszülőnek jelentkezők száma. Sajnálatosan csekély arányban alkalmasak a feladat ellátására jelentkező alkalmas A már működő nevelőszülők a saját környezetükben, ismeretségi körükben tudnak leghitelesebben reklámot csinálni ennek a tevékenységnek. Ezért is fontos, hogy a nevelőszülők példaértékűen végezzék feladatukat, ezáltal felkeltve mások érdeklődését a nevelőszülői munka iránt. Érdemes lehet a jól működő nevelőcsaládok kapcsolati hálóját feltérképezni, van-e olyan személy az ismeretségi körükben, aki érdeklődést mutat a nevelőszülői munka iránt, a szükséges tájékoztatást megadni ezen érdeklődőknek. A potenciális jelentkezők felkutatása során felmerül a családokkal kapcsolatban lévő nem kifejezetten gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek megkeresése, pl. gyermekorvosok, védőnők, tanárok. Ezek a szakemberek ismerik a gondozási-nevelési folyamatokat az adott családnál, rálátásuk van a családok mindennapi életvitelére, és a megfelelő családok figyelmébe ajánlhatják a nevelőszülői tevékenységet. Természetesen a jelentkezés és az alkalmasság konkrét feltételeiről már a nevelőszülő tanácsadók adnak felvilágosítást az érdeklődőknek. Kiemelten fontos, hogy csak azok a jelentkezők mehessenek a tanfolyamra, akik már az induláskor minden törvényi előírásnak megfelelnek, és minden szükséges dokumentációt előzetesen benyújtottak. A kiválasztás több lépcsőben történik: tájékozódó beszélgetés a nevelőszülői tanácsadóval, környezettanulmány a nevelőcsaládnál, pszichológiai alkalmassági 6 Beszámoló a nevelőszülői hálózat évi tevékenységéről.

19 19 vizsgálat, tájékozódás a nevelőcsalád környezetében lévő intézményektől, FIKSZ képzés. A jelentkezők elsőként a nevelőszülői tanácsadóval találkoznak. Ezen a találkozáson a nevelőszülői feladatokról esik szó: mi a jelentkező elvárása, a hálózat mit tud nyújtani, mik a törvényi előírások. Ennek a beszélgetésnek kettős célja van: egyrészt a jelentkező legyen teljesen tisztában a rá váró feladatokkal, illetve a tanácsadó tájékozódjon a jelentkező alkalmasságáról. Ha a tanácsadóban kétely merül fel azt illetően, hogy van-e esélye a jelentkezőnek bekerülni a tanfolyamra, akkor azt közvetíteni kell irányába. Környezettanulmány készítése során további alkalmasságot kizáró tényezőkre derülhet fény. Ezt pontosan vissza kell jelezni az érdeklődőnek. Továbbá fontos, hogy a környezettanulmány minél részletesebben mutassa be a család környezetét. Ez költség megtakarítást és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. A kiválasztás hatékonyságát növeli a jelentkezők pszichológiai alkalmassági vizsgálata. Az esetek többségében megerősíti a jelentkezők alkalmasságát, másrészt feltárja a személyiségben megmutatkozó kizáró okokat. A képzett nevelőszülők adatai: Év Képzést befejező nevelőcsaládok száma Férőhely száma Nem került sor gyermek elhelyezésére Nevelőszülői jogviszonya előtt megszűnt A tárgyévben kiképzett és én még működő családok Ebből engedélyezett férőhelyek én száma fő 2 családnál 2 családnál 8 család 32 fő fő 3 családnál 2 családnál 13 család 35 fő fő 1 családnál 4 családnál 11 család 27 fő fő 2 családnál 5 családnál 10 család 32 fő fő 1 családnál 2 családnál 5 család 13 fő fő 1 családnál - 8 család 21 fő 80 család 161 fő 10 családnál 165 családnál 55 család 160 fő A óta kiképzett nevelőszülők: 68,75 %-a még ma is működő nevelőszülő, 12,5 %-nál nem került sor gyermek kihelyezésére, 28,75 %-nál december 31-ig megszűnt a nevelőszülői jogviszony. Az évenként kötelező 2x6 órás továbbképzést minden évben teljesíti valamennyi nevelőszülő. Ez általában úgy valósul meg, hogy 4-5 helyszínen összesen csoportban vesznek részt a nevelőszülők a továbbképzésen. Ennek keretében tájékoztatást kapnak az őket érintő jogszabályi/szervezeti/adminisztrációs változásokról, valamint tréner segítségével kiscsoportos téma-feldolgozás is történik. Az utóbbi évek témái voltak: az elengedés, serdülő kor, fegyelmezés-büntetés. A visszajelzések azt mutatják, hogy a nevelőszülők hasznosnak ítélik a továbbképzést és várják a képzés időpontját. A nevelőszülők azokat a tanfolyamokat ítélik meg igazán hasznosnak, ahol kevesebb a résztvevők létszáma, így lehetőség nyílik az őszinte, nyílt tapasztalatcserére egymás közt, ekkor a résztvevők aktívan

20 20 bekapcsolódnak a képzés menetébe. Ilyen esetben is fontos a felkészült előadó irányítása, illetve egy olyan szakember jelenléte, aki a különböző problémák gyermekvédelmi szempontból adekvát megoldási módját tudja ismertetni a jelenlevőkkel. Ez a szakember legtöbb esetben a nevelőszülői tanácsadó. Az engedélyezett férőhely és a jelenlegi ellátotti létszám közötti számhoz arányosan szükséges megállapítani a nevelőszülői tanácsadók létszámát. A nevelőszülői tanácsadók 38 településen látják el feladatukat. A nevelőszülői hálózatot működtető intézmény a nevelési díj és az ellátmány célszerű felhasználását folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén tanácsadással segíti. A tanácsadóknak egy-egy nevelőszülőhöz kötelező 3 hetente eljutniuk a nevelőszülői feladat-ellátás segítése, ellenőrzése céljából. Probléma esetén sűrűbben is meglátogatják őket. Emellett végzik a vérszerinti szülőkkel kapcsolatos családgondozást pl.: vizsgálják a gyermek hazakerülésének lehetőségét, együttműködnek a települési gyermekjóléti szolgálat családgondozóival- továbbá utógondozást is ellátnak. Feladatellátásukat a nevelőszülők és a vérszerinti családok területi elhelyezkedése, szórtsága nehezíti. 13 nevelőszülői tanácsadó közül egy fő alapfeladatai ellátásán túl, végzi a nevelőszülőnek jelentkezők alkalmassági szűrését, az alkalmas jelentkezőknek FIKSZ 7 képzést tart, továbbá koordinálja a nevelőszülők évi 2x6 órás kötelező továbbképzését. A működtető a nevelőszülőt családgondozással segíti. A családgondozás során az alábbi alapelveket tartják szem előtt: - a gyermekeknek szükségük van a családjukra, - a gyerekek biztonsága a meghatározó szempont, - a nem megfelelő beavatkozás több kárt okoz, mint hasznot. A családgondozói munkakör különböző leterheltséget jelent a különböző működési területeken dolgozó szakemberek számára. Vérszerinti családoknál tett látogatások száma összesen 2009-ben: Kihelyezést követő kötelező családlátogatások: 88 esetben 32 esetben Nem történt meg a látogatás 14 esetben, melynek okai a következők: fiktív vagy ismeretlen lakcím/tartózkodási hely, a szülő BV-ben van. Időszakos kapcsolattartás előtt vagy alatt végzett családlátogatások száma: 18 esetben Átmeneti nevelés megszüntetése ügyében megvalósult családlátogatások száma: 7 esetben Egyéb okból végzett családlátogatások száma: 31 esetben 2008-ban 156 nevelőcsalád felülvizsgálata történt meg ben 16 család felülvizsgálata volt esedékes. Új elemmel gazdagodott a felülvizsgálat folyamata: a szakemberek írásbeli értékelésének beérkezése után, illetve az esetleges pszichológiai beszélgetést követően esetmegbeszélő értekezletre került sor, ezzel zárult le a kötelező felülvizsgálat folyamata. 7 Felelősség, Információ, Kompetencia Szülőknek

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben