a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján"

Átírás

1 Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A múzeum kiállításainak kivitelezése, installálása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Középfokú képesítés, dekoratőr, kiállításrendezői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló egyszerű oklevélmásolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

2 A pályázat benyújtásának határideje: április 19. Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2013, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kiállításrendező. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi tárlatvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tárlatvezetői feladatok ellátása. Részvétel a múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvények, kiállítások szervezésében és végrehajtásában. Illetmény és juttatások:

3 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, múzeumi tárlatvezető - 1 év alatti szakmai tapasztalat, Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló egyszerű oklevélmásolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 19. Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2013, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi tárlatvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

4 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, ig szól. Zala megye, 8380 Hévíz, Rákóczi utca A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az igazgató felelős az eltérő telephelyen működő Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és a Fontana Filmszínház törvényes és szakszerű tevékenységéért. Biztosítja a munkavégzés biztonságos feltételeit. Tervezi, szervezi és irányítja az intézményben folyó közművelődési munkát. Folyamatosan korszerűsíti az intézmény szervezeti struktúráját, a fenntartó által meghatározott költségvetésből biztosítja az intézményműködési, személyi és tárgyi feltételeit. Szervezi a városi programokat. Jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat, ügyviteli feladatot lát el. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, -felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési- szervezési, pénzügyi- gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam, - a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, - kiemelkedő közművelődési tevékenység, - vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,- cselekvőképesség, - bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

5 Vezetői: - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - vezetői program (munkáltató vezetésére, fejlesztésére), - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, - képesítést igazoló oklevelek másolata, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Gábor polgármester nyújt, a 83/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZO/101-8/2013, valamint a beosztás megnevezését: Gróf I. Festetics György Műv. Kp., Városi Kt. és Muz. Gyűjt. igazgató/közművelődési szakember munkak. Személyesen: Papp Gábor polgármester, Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül vagy a képviselő-testület első ülésén dönt. A pályázat elbírálásának határideje: június 1. Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat pszichológus munkakör betöltésére.

6 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű ig tartó közalkalmazotti jogviszony Részmunkaidő, heti 20 órás Budapest, 1089, Korányi Sándor utca 3/a. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: TÁMASZ gondozóban pszichológusi feladatok ellátása. Pszichoterápiában való jártasság, és a tevékenység során pszichiátriai betegekkel való foglalkozás elvárt. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, pszichológusi végzettség, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: addiktológiai gondozói gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata Kamarai tagságot igazoló dokumentum A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 18.

7 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kalapos Miklós Péter gondozóvezető főorvos nyújt, a 1/ , vagy a 1/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/8/2013, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók a szakmai vezetővel személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről a szakmai vezető javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Társadalomtudományi Kar Könyvtár könyvtárvezető beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3-tól legfeljebb 5 éves időtartam-ig szól. Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

8 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a könyvtár beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és tudományos munkájának tervezése, szervezése, irányítása; a könyvtár könyv-, szakfolyóirat és média anyagának elsősorban költségvetés szerinti gyarapítása (gyűjtőköri együttműködésben az ELTE karainak könyvtáraival); a könyvtár rendeltetésszerű működésének, a könyvtár főbb feladatainak (különösen állományszervezés, on-line szolgáltatások, kari oktatók publikációs és idézettségi adatainak nyilvántartása stb.) megszervezése, irányítása; a könyvtári munka szakmai fejlesztése; a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), cselekvőképesség, bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőoktatás területén szerzett könyvtárvezetői gyakorlat, több éves könyvtárosi, közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz, a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges), a könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be.

9 A pályázat benyújtásának határideje: május 2. Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/565/4, valamint a beosztás megnevezését: könyvtárvezető. Elektronikus úton ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: május 31. Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei nagykőrösi szakmai egységébe (3 lakásotthonába) pszichológus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szilágyi utca 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A lakásotthonban élő gyermekekkel való terápiás beszélgetések, tanácsadás számukra és az ott dolgozók számára. Egyéni beszélgetések során a személyiségállapot felmérése, majd terápiás terv alapján fejlesztés, segítségnyújtás. Gyermekek vizsgálata, pszichológiai vélemény készítése. Az otthon életében való tevékeny részvétel, a szakmai programban megfogalmazott feladatok alapján.

10 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, pszichológus, Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat, Nagykőrös és környékén élők jelentkezését várjuk A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képzettséget igazoló egyetemi oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 18. Elektronikus úton Perei Lilla igazgató részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: április 26. Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola angolnyelv-tanár munkakör betöltésére.

11 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 tanév ig tartó közalkalmazotti jogviszony Budapest, 1095 Budapest, Mester utca A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nyelvoktatás szakközépiskola kilencediktől tizenkettedik évfolyamáig, érettségi felkészítés, korrepetálás Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, egyetemi angolnyelv-tanári diploma, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: angol nyelvtanári diploma másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban augusztus 21. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 26. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére.

12 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Közszolgálati ügykezelő Ellátandó feladatok: A helyi és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi, bizottsági ülések technikai előkészítése (pl.: sokszorosítás, meghívó-küldés). A számítógépes hangrögzítő és szavazóprogram működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása a képviselő-testület ülésén. Az ülésről készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvek készítése. Közreműködés a döntések nyilvántartásában, a testületi és bizottsági ülések anyagaival kapcsolatos utólagos adminisztratív feladatokban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közszolgálati ügykezelői feladatok ellátása a képviselő-testületek, bizottságok működésével kapcsolatban. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény, valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 27/2012. (VII.6.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Középfokú képesítés, legalább középszintű szakképesítés, gépírói képesítés,

13 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közgazdasági szakközépiskola igazgatási ügyviteli szakán szerzett szakképesítés. Gyorsírástudás. Közigazgatásban szerzett gyakorlat. Ügykezelői alapvizsga megléte. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány. a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz. A végzettsége(ke)t igazoló okiratok(ok) másolata. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban június 3. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas-Szabó András, Babati Gabriella nyújt, a 06/74/ , illetve a 06/74/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I /2013., valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő. Személyesen: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az írásbeli pályázatok alapján - a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását, gépírás, fogalmazási készségük tesztelését követően -, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: május 24. Művel velődési Központ és Könyvtár - Balatonfűzf zfő

14 Művelődési Központ és Könyvtár művelődésszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás út 12. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: programszervezés, programok lebonyolítása, kapcsolattartás civil szervezetekkel Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, művelődésszervező, művelődésszervező - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, hang és fénytechnikai ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

15 ECDL Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikáció, Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű színpadi rutin A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képzettséget igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések (max.5 oldal) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gróf Tibor nyújt, a os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Központ és Könyvtár - Balatonfűzfő címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2013., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes elbeszélgetés A pályázat elbírálásának határideje: április 29. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata XVI.kerület Kertvárosi Egészésgügyi Szolgálata Általános asszisztens

16 munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Budapest, 1163, Tekla utca 2/c. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kommunikációs feladatok,betegek fogadása,adminisztrációs feladatok,vizsgálatoknál való segédkezés,eszközök előkészítése,tisztítása, fertőtlenítése Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Emelt szintű szakképesítés, Ápolói képesítés( OKJ54), Az elmúlt 2 évben legalább 1 évfolyamatos betegellátásban eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, Bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Emelt szintű szakképesítés, Urológiai szakellátásban szerzett gyakorlat Főnix-Pro program ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata Működési engedély (EEKH) másolata

17 Szakdolgozói kamarai tagságot igazoló dokumentum másolata Nyilatkozat büntetlen előéletről, ill. alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány igénylésének igazolása A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: május 8. Elektronikus úton oldalon keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: május 10. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művel velődési Központ és Könyvtár Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár művelődésszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Fő tér 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakmai tevékenységét a művelődésszervezés minden területén kifejti: színházi előadások, koncertek, fesztiválok, találkozók, klubok szervezése, bonyolítása, felügyelete. Kapcsolattartás a város más intézményeivel, illetve civil szervezeteivel.

18 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, művelődésszervező, Közművelődési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Könyvtári és múzeumi tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önállóság, precizitás, kreatív gondolkodásmód, kommunikációs készség., Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban május 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 17. Postai úton, a pályázatnak a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Egészségház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2013, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. vagy

19 Elektronikus úton Lakatos Miklósné részére a címen keresztül vagy Személyesen: Lakatos Miklósné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Egészségház utca 2.. A pályázat elbírálásának határideje: április 18. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya tanulmányi osztályvezető beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, július 01. napjától 3-5 év időtartam-ig szól. Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A megbízandó osztályvezető feladatai közé tartozik: - a Tanulmányi Osztály munkájának irányítása a Kar tisztségviselői és a Dékáni Hivatal vezetője útmutatásai alapján, - felvételi, tanulmányi, záróvizsga, diplomaátadás ügyintézés és tanácsadás megszervezése, irányítása, - oktatásszervezés, tanrend, órarend összeállítása összhangban a Kar szervezeti egységeivel; közreműködés a Karról történő átoktatási tevékenység szervezésében; együttműködés a

20 Külföldi Hallgatók Oktatási Központjával; - tankönyv, jegyzet és oktatási segédanyagok felmérése, tájékoztatás a beszerzés lehetőségeiről; együttműködés a tankönyv- és jegyzetkiadókkal; - tanterem beosztás, bérbeadás szervezése, - részvétel az ETR kari működtetésében, tanácsadás az oktatási szervezeti egységek és hallgatók felé, - tanulmányi statisztikák készítése, oktatói/hallgatói terhelésarányok számítása, adatszolgáltatás biztosítása, - oktatással, tanulmányi munkával, kreditelismeréssel, hallgatói fegyelmi ügyekkel foglalkozó bizottságok munkájának előkészítése, segítése; - részvétel egyetemi tanulmányi szabályzatok megalkotásában, a képesítési követelményeknek megfelelő kari ügyrendek elkészítésében, alkalmazásában, - magyar és idegen nyelvű graduális képzési tartalmak összehangolása, - PhD munkatársak munkájának felügyelete, - oktatásfinanszírozási számítások, felmérések, elemzések készítése, - TDK, demonstrátori, szociális és ösztöndíj rendszer adminisztratív működtetése, pályázatok meghirdetése, döntés-előkészítés, adminisztráció, - oktatási minőségbiztosítási, fejlesztési feladatok ellátása, - mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a közvetlen munkahelyi vezetője vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell: - egyetemi végzettséggel, - angol nyelvből nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt legalább középfokú, aktív nyelvtudással, - magas szintű felhasználói informatikai ismeretekkel (ezen belül kiemelten a Microsoft Excel 2010 ismeretével, adatbázisok kezelésében szerzett tapasztalatokkal). Előnynek számít: közgazdasági vagy orvosi egyetemi végzettség, német nyelvtudás, tanulmányi ügyintézésben szerzett gyakorlat, ETR-ismeretek, oktatásfinanszírozási jártasság. A pályázatnak tartalmaznia kell: - fényképes szakmai önéletrajzot, - motivációs levelet, - végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatát, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány., A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal nyújt, a (62) os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-34/2013., valamint a beosztás megnevezését: tanulmányi osztályvezető. Személyesen: SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt

21 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok rangsorolásra kerülnek és a benyújtott iratok alapján az első 10 főt interjúra hívjuk. A pályázat elbírálásának határideje: június 1. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: SZTE honlapja április 2. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az alkalmazás július 1-től határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban - ügyvivő szakértő munkakörben - történik 3 hónap próbaidő kikötése mellett, az álláshely kizárólag a feltételek megléte esetén tölthető be. Érdeklődni lehet a (62) telefonszámon vagy a címen. Wesley János Többcélú Intézmény - Abaújkér Wesley János Többcélú Intézmény Abaújkér angol-bármely szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű ig tartó közalkalmazotti jogviszony Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3882 Abaújkér, Rákóczi út 8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Angol tanári feladatok ellátása. Illetmény és juttatások:

22 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, angol-bármely szak, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váczi Péterné nyújt, a 47/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Wesley János Többcélú Intézmény - Abaújkér címére történő megküldésével (3882 Abaújkér, Rákóczi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Int7-87+1, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos középiskolai tanár. Elektronikus úton Váczi Péterné részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 31. Laczkó Dezső Múzeum Laczkó Dezső Múzeum Közönségkapcsolati osztály Múzeumped., andragógus, rendezvény szerv., kúlt.man. komplex munkakör munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

23 Veszprém megye, 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Múzeumpedagógiai, andragógiai, rendezvényszervező, kultúrális manager koplex munkakör. 4 vagy 8 órás alkalmazás Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Limbacher Gábor nyújt, a os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Laczkó Dezső Múzeum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Török I. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 438-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumped., andragógus, rendezvény szerv., kúlt.man. komplex munkakör. és Elektronikus úton Friedl Dóra részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: április 25. Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben