a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján"

Átírás

1 Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A múzeum kiállításainak kivitelezése, installálása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Középfokú képesítés, dekoratőr, kiállításrendezői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló egyszerű oklevélmásolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

2 A pályázat benyújtásának határideje: április 19. Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2013, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kiállításrendező. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi tárlatvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tárlatvezetői feladatok ellátása. Részvétel a múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvények, kiállítások szervezésében és végrehajtásában. Illetmény és juttatások:

3 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, múzeumi tárlatvezető - 1 év alatti szakmai tapasztalat, Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló egyszerű oklevélmásolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 19. Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2013, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi tárlatvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indoklási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

4 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, ig szól. Zala megye, 8380 Hévíz, Rákóczi utca A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az igazgató felelős az eltérő telephelyen működő Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és a Fontana Filmszínház törvényes és szakszerű tevékenységéért. Biztosítja a munkavégzés biztonságos feltételeit. Tervezi, szervezi és irányítja az intézményben folyó közművelődési munkát. Folyamatosan korszerűsíti az intézmény szervezeti struktúráját, a fenntartó által meghatározott költségvetésből biztosítja az intézményműködési, személyi és tárgyi feltételeit. Szervezi a városi programokat. Jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat, ügyviteli feladatot lát el. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, -felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési- szervezési, pénzügyi- gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam, - a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, - kiemelkedő közművelődési tevékenység, - vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,- cselekvőképesség, - bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

5 Vezetői: - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz, - vezetői program (munkáltató vezetésére, fejlesztésére), - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, - képesítést igazoló oklevelek másolata, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Gábor polgármester nyújt, a 83/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZO/101-8/2013, valamint a beosztás megnevezését: Gróf I. Festetics György Műv. Kp., Városi Kt. és Muz. Gyűjt. igazgató/közművelődési szakember munkak. Személyesen: Papp Gábor polgármester, Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül vagy a képviselő-testület első ülésén dönt. A pályázat elbírálásának határideje: június 1. Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat pszichológus munkakör betöltésére.

6 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű ig tartó közalkalmazotti jogviszony Részmunkaidő, heti 20 órás Budapest, 1089, Korányi Sándor utca 3/a. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: TÁMASZ gondozóban pszichológusi feladatok ellátása. Pszichoterápiában való jártasság, és a tevékenység során pszichiátriai betegekkel való foglalkozás elvárt. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, pszichológusi végzettség, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: addiktológiai gondozói gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik EEKH által kiadott érvényes működési kártya másolata Kamarai tagságot igazoló dokumentum A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 18.

7 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kalapos Miklós Péter gondozóvezető főorvos nyújt, a 1/ , vagy a 1/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügy Szolgálat címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/8/2013, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók a szakmai vezetővel személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről a szakmai vezető javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Társadalomtudományi Kar Könyvtár könyvtárvezető beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3-tól legfeljebb 5 éves időtartam-ig szól. Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

8 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a könyvtár beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és tudományos munkájának tervezése, szervezése, irányítása; a könyvtár könyv-, szakfolyóirat és média anyagának elsősorban költségvetés szerinti gyarapítása (gyűjtőköri együttműködésben az ELTE karainak könyvtáraival); a könyvtár rendeltetésszerű működésének, a könyvtár főbb feladatainak (különösen állományszervezés, on-line szolgáltatások, kari oktatók publikációs és idézettségi adatainak nyilvántartása stb.) megszervezése, irányítása; a könyvtári munka szakmai fejlesztése; a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), cselekvőképesség, bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőoktatás területén szerzett könyvtárvezetői gyakorlat, több éves könyvtárosi, közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz, a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges), a könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be.

9 A pályázat benyújtásának határideje: május 2. Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/565/4, valamint a beosztás megnevezését: könyvtárvezető. Elektronikus úton ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: május 31. Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei nagykőrösi szakmai egységébe (3 lakásotthonába) pszichológus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szilágyi utca 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A lakásotthonban élő gyermekekkel való terápiás beszélgetések, tanácsadás számukra és az ott dolgozók számára. Egyéni beszélgetések során a személyiségállapot felmérése, majd terápiás terv alapján fejlesztés, segítségnyújtás. Gyermekek vizsgálata, pszichológiai vélemény készítése. Az otthon életében való tevékeny részvétel, a szakmai programban megfogalmazott feladatok alapján.

10 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, pszichológus, Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat, Nagykőrös és környékén élők jelentkezését várjuk A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képzettséget igazoló egyetemi oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 18. Elektronikus úton Perei Lilla igazgató részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: április 26. Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola angolnyelv-tanár munkakör betöltésére.

11 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 tanév ig tartó közalkalmazotti jogviszony Budapest, 1095 Budapest, Mester utca A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nyelvoktatás szakközépiskola kilencediktől tizenkettedik évfolyamáig, érettségi felkészítés, korrepetálás Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, egyetemi angolnyelv-tanári diploma, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: angol nyelvtanári diploma másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban augusztus 21. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 26. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére.

12 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Közszolgálati ügykezelő Ellátandó feladatok: A helyi és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi, bizottsági ülések technikai előkészítése (pl.: sokszorosítás, meghívó-küldés). A számítógépes hangrögzítő és szavazóprogram működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása a képviselő-testület ülésén. Az ülésről készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvek készítése. Közreműködés a döntések nyilvántartásában, a testületi és bizottsági ülések anyagaival kapcsolatos utólagos adminisztratív feladatokban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közszolgálati ügykezelői feladatok ellátása a képviselő-testületek, bizottságok működésével kapcsolatban. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény, valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 27/2012. (VII.6.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Középfokú képesítés, legalább középszintű szakképesítés, gépírói képesítés,

13 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közgazdasági szakközépiskola igazgatási ügyviteli szakán szerzett szakképesítés. Gyorsírástudás. Közigazgatásban szerzett gyakorlat. Ügykezelői alapvizsga megléte. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány. a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz. A végzettsége(ke)t igazoló okiratok(ok) másolata. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban június 3. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas-Szabó András, Babati Gabriella nyújt, a 06/74/ , illetve a 06/74/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I /2013., valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő. Személyesen: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az írásbeli pályázatok alapján - a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását, gépírás, fogalmazási készségük tesztelését követően -, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: május 24. Művel velődési Központ és Könyvtár - Balatonfűzf zfő

14 Művelődési Központ és Könyvtár művelődésszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás út 12. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: programszervezés, programok lebonyolítása, kapcsolattartás civil szervezetekkel Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, művelődésszervező, művelődésszervező - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, hang és fénytechnikai ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

15 ECDL Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikáció, Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű színpadi rutin A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képzettséget igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések (max.5 oldal) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gróf Tibor nyújt, a os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Központ és Könyvtár - Balatonfűzfő címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2013., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes elbeszélgetés A pályázat elbírálásának határideje: április 29. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata XVI.kerület Kertvárosi Egészésgügyi Szolgálata Általános asszisztens

16 munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Budapest, 1163, Tekla utca 2/c. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kommunikációs feladatok,betegek fogadása,adminisztrációs feladatok,vizsgálatoknál való segédkezés,eszközök előkészítése,tisztítása, fertőtlenítése Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Emelt szintű szakképesítés, Ápolói képesítés( OKJ54), Az elmúlt 2 évben legalább 1 évfolyamatos betegellátásban eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, Bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Emelt szintű szakképesítés, Urológiai szakellátásban szerzett gyakorlat Főnix-Pro program ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata Működési engedély (EEKH) másolata

17 Szakdolgozói kamarai tagságot igazoló dokumentum másolata Nyilatkozat büntetlen előéletről, ill. alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány igénylésének igazolása A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: május 8. Elektronikus úton oldalon keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: május 10. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művel velődési Központ és Könyvtár Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár művelődésszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Fő tér 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakmai tevékenységét a művelődésszervezés minden területén kifejti: színházi előadások, koncertek, fesztiválok, találkozók, klubok szervezése, bonyolítása, felügyelete. Kapcsolattartás a város más intézményeivel, illetve civil szervezeteivel.

18 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, művelődésszervező, Közművelődési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Könyvtári és múzeumi tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önállóság, precizitás, kreatív gondolkodásmód, kommunikációs készség., Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban május 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 17. Postai úton, a pályázatnak a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Egészségház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2013, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. vagy

19 Elektronikus úton Lakatos Miklósné részére a címen keresztül vagy Személyesen: Lakatos Miklósné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Egészségház utca 2.. A pályázat elbírálásának határideje: április 18. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya tanulmányi osztályvezető beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, július 01. napjától 3-5 év időtartam-ig szól. Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A megbízandó osztályvezető feladatai közé tartozik: - a Tanulmányi Osztály munkájának irányítása a Kar tisztségviselői és a Dékáni Hivatal vezetője útmutatásai alapján, - felvételi, tanulmányi, záróvizsga, diplomaátadás ügyintézés és tanácsadás megszervezése, irányítása, - oktatásszervezés, tanrend, órarend összeállítása összhangban a Kar szervezeti egységeivel; közreműködés a Karról történő átoktatási tevékenység szervezésében; együttműködés a

20 Külföldi Hallgatók Oktatási Központjával; - tankönyv, jegyzet és oktatási segédanyagok felmérése, tájékoztatás a beszerzés lehetőségeiről; együttműködés a tankönyv- és jegyzetkiadókkal; - tanterem beosztás, bérbeadás szervezése, - részvétel az ETR kari működtetésében, tanácsadás az oktatási szervezeti egységek és hallgatók felé, - tanulmányi statisztikák készítése, oktatói/hallgatói terhelésarányok számítása, adatszolgáltatás biztosítása, - oktatással, tanulmányi munkával, kreditelismeréssel, hallgatói fegyelmi ügyekkel foglalkozó bizottságok munkájának előkészítése, segítése; - részvétel egyetemi tanulmányi szabályzatok megalkotásában, a képesítési követelményeknek megfelelő kari ügyrendek elkészítésében, alkalmazásában, - magyar és idegen nyelvű graduális képzési tartalmak összehangolása, - PhD munkatársak munkájának felügyelete, - oktatásfinanszírozási számítások, felmérések, elemzések készítése, - TDK, demonstrátori, szociális és ösztöndíj rendszer adminisztratív működtetése, pályázatok meghirdetése, döntés-előkészítés, adminisztráció, - oktatási minőségbiztosítási, fejlesztési feladatok ellátása, - mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a közvetlen munkahelyi vezetője vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell: - egyetemi végzettséggel, - angol nyelvből nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt legalább középfokú, aktív nyelvtudással, - magas szintű felhasználói informatikai ismeretekkel (ezen belül kiemelten a Microsoft Excel 2010 ismeretével, adatbázisok kezelésében szerzett tapasztalatokkal). Előnynek számít: közgazdasági vagy orvosi egyetemi végzettség, német nyelvtudás, tanulmányi ügyintézésben szerzett gyakorlat, ETR-ismeretek, oktatásfinanszírozási jártasság. A pályázatnak tartalmaznia kell: - fényképes szakmai önéletrajzot, - motivációs levelet, - végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatát, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány., A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal nyújt, a (62) os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-34/2013., valamint a beosztás megnevezését: tanulmányi osztályvezető. Személyesen: SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt

21 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok rangsorolásra kerülnek és a benyújtott iratok alapján az első 10 főt interjúra hívjuk. A pályázat elbírálásának határideje: június 1. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: SZTE honlapja április 2. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az alkalmazás július 1-től határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban - ügyvivő szakértő munkakörben - történik 3 hónap próbaidő kikötése mellett, az álláshely kizárólag a feltételek megléte esetén tölthető be. Érdeklődni lehet a (62) telefonszámon vagy a címen. Wesley János Többcélú Intézmény - Abaújkér Wesley János Többcélú Intézmény Abaújkér angol-bármely szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű ig tartó közalkalmazotti jogviszony Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3882 Abaújkér, Rákóczi út 8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Angol tanári feladatok ellátása. Illetmény és juttatások:

22 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Egyetem, angol-bármely szak, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váczi Péterné nyújt, a 47/ os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Wesley János Többcélú Intézmény - Abaújkér címére történő megküldésével (3882 Abaújkér, Rákóczi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Int7-87+1, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos középiskolai tanár. Elektronikus úton Váczi Péterné részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 31. Laczkó Dezső Múzeum Laczkó Dezső Múzeum Közönségkapcsolati osztály Múzeumped., andragógus, rendezvény szerv., kúlt.man. komplex munkakör munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

23 Veszprém megye, 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Múzeumpedagógiai, andragógiai, rendezvényszervező, kultúrális manager koplex munkakör. 4 vagy 8 órás alkalmazás Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" Főiskola, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Limbacher Gábor nyújt, a os telefonszámon. Postai úton, a pályázatnak a Laczkó Dezső Múzeum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Török I. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 438-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumped., andragógus, rendezvény szerv., kúlt.man. komplex munkakör. és Elektronikus úton Friedl Dóra részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: április 25. Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Nevelőtanár munkakör betöltésére. határozott idejű tartósan távollévő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém 1 fő bentlakásos intézményi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

MTA Könyvtára. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

MTA Könyvtára. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet MTA Könyvtára A közalkalmazotti jogviszony időtartama: MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye olvasótermi felügyelő határozott idejű 2016. március 31 ig tartó közalkalmazotti

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Segesd-Tarany Általános Iskola angol nyelvtanár határozott idejű 2013.03.18-2013.06.30. ig tartó közalkalmazotti jogviszony Részmunkaidő, heti 12 órás Somogy megye,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Időskorúak Otthona - Tokaj. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Időskorúak Otthona

Időskorúak Otthona - Tokaj. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Időskorúak Otthona Időskorúak Otthona - Tokaj a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Időskorúak Otthona mentálhigénés munkatárs munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatot hirdet Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Nemzetközi és Kommunikációs Igazgatóságán (NKI) felnőttképzés-szervező munkakör betöltésére. határozott idejű 1 év ig tartó

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tinnye Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet művelődési ház közművelődési munkatárs munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Móra Ferenc Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona Speciális Gyermekotthon Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő, vagy Gyermekvédelmi asszisztens

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Széchenyi István Általános Iskola. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Széchenyi István Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola általános iskola angol tanár határozott idejű 20121101-20130630 ig tartó közalkalmazotti jogviszony Pest megye, 2092 Budakeszi, Knáb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára. szabadalmi elbíráló

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára. szabadalmi elbíráló A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - ) Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.10.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Fekete István Általános Iskola és Kollégium Lajosmizse a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Fekete István Általános Iskola és Kollégium Lajosmizse ANGOL NYELVTANÁR

Részletesebben

Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest

Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVTANÁR határozatlan idejű közalkalmazotti

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csokonai Művelődési Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csokonai Művelődési Központ információs A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján ELTE Természettudományi Kar a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tanulmányi Osztályára ügyvivő szakértői /tanulmányi előadó/ A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Kastélydombi Általános Iskola Kastélydombi Általános Iskola angol-magyar szakos általános iskolai tanár határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Teljes munkaidő Budapest, 1188 Budapest, Nemes utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda Főosztályvezető

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Emberi Erőforrások Minisztere Fekete István Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás időtartama: A vezetői

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Utazási ügyintéző

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-11/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola biológia szakos középiskolai tanár A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Bocskai István Általános Iskola - Budapest Bocskai István Általános Iskola - Budapest angol tanár határozott idejű 2012.09.13-2013.06.14. ig tartó közalkalmazotti jogviszony Részmunkaidő, heti 9 órás Budapest,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere J_ Cllf. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Nyírő Gyula Kórház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Nyírő Gyula Kórház Közbeszerzési referens A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 3. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A 3. sz. melléklet 1. pontja alapján: adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör.

A 3. sz. melléklet 1. pontja alapján: adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.12.18

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.12.18 Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.12.18 2015. EüK. 20. szám ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben