tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések"

Átírás

1 A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva

2 Előszó... 2 Bevezetés... 4 A mintavétel módszere... 7 A foglalkoztatott korosztály... 8 A foglalkoztatott korosztály... 9 I. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó tehetségpontok bemutatása Bárka Közhasznú Egyesület, Miskolc Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza Esélyt a képességeknek, Budapest Hibó Tamás Művészeti Alapítvány, Salgótarján Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE), Budapest Kék Bolygó Egyesület, Debrecen Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest Messzehangzó Tábor Alapítvány, Budapest MUSA NOSTRA, PATRÓNUS és Regionális Pedagógiai Kozpont szervezetek, Szlovákia Napkör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetség Műhelye, Budapest Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Románia II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon (SKÁID) Tudor Alapítvány - Budapest Vasvár Úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány, Ózd Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza II. A Tehetségpontok tartalmi, gyakorlati vizsgálata Általános tapasztalatok Működési tapasztalatok Az ellátottak jellemzői Azonosítás, szűrés Programok, tevékenységek, forma, cél Szakmai háttér Meglévő, lehetséges finanszírozási formák Eredmények, az értékelés mutatói Tevékenységek, programok Kapcsolat a családokkal További segítség, igény III. Összegzés

3 Előszó A jelen tanulmány a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, szerveződések elemző bemutatása. A célja, hogy képet készítsen a 2010 magyarországi helyzetéről a tehetségesek ellátásának ezen a lényeges, de sok tekintetben elhanyagolt területén. Sok intézmény foglalkozik a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel, de kevés azoknak a száma, akik tudatosan, a téma szakszerű ismeretében képesek az ellátás rendszerét kialakítani. Ezek közül megint csak kevesebben vannak, akik képesek megfogalmazni, és közreadni munkájuk lényeges elemeit, pedig ez is hozzájárul a tehetséggondozás gyakorlatának fejlődéséhez. Ebben a kötetben azok a tehetségpontok mutatkoznak be, ahol a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel folyó munka tudatos, és közvetíthető. A Géniusz Projekt fő céljai közé tartozik, hogy a tehetséggondozást minél szélesebb körben tudatos tevékenységgé tegye, a jó gyakorlatokat széleskörben megismertesse, és hogy a tehetségek ellátásában résztvevők között minél több kapcsolat alakuljon ki a megfelelő ellátás érdekében. El kell érnünk, hogy a megjelenő tehetségesek mindegyike ellátást kapjon. Egy-egy intézmény nem feltétlenül képes mindenféle téren megfelelni a tehetség szükségleteinek. Ezért lényeges, hogy hálózat jöjjön létre, és az egyes tehetségpontok egymást kiegészítve megtalálják a megoldást minél több tehetség fejlődése számára. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek ellátásában egyelőre elsősorban a már megjelent tehetséget támogatják az intézmények. Azok számára, akik képesek voltak hátrányos helyzetük ellenére képességeiket, teljesítményeiket az átlagos fölé emelni, mindenképpen fontos további lehetőségeket adni. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy számos tehetség kallódik el, és ebben a csoportban jelentősen felülreprezentáltak a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek. A tehetségek megjelenésének két fő területe van, az iskola és a szabadidős foglalkozások. Az iskolai tanításban megjelenő tehetséggondozás mindenkit elér. Ennek természetesen a mindenki számára elérhető tanítás az alapja, és nyitott, sokféleképpen megoldható feladatok, öndifferenciáló módszerek, amelyek segítik a sokféle képesség és készség megjelenését és fejlődését. Ilyen szempontból a mindennapi tanításban résztvevő tehetségpontok tudnak jelentős előrelépést tenni. Másik megoldás a szabadidős tevékenységek széles körének a tehetség szempontjainak is megfelelő szervezése. A jelenleg is meglévő szabadidős tevékenységek, és a most vagy a későbbiekben indulók egyaránt beépíthetik programjukba a tehetséggondozás alapjait. A szabadidős elfoglaltságok gazdagító programmá alakulnak, ha mindegyikben megjelenik az intellektuális vagy egyéb képességek számára a kihívás, a kreativitás és a társas készségek fejlesztése. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek ellátásában a vezető területek a kultúra régi alapjai: a művészetek, stratégiai játékok és a mozgás. Mindezek olyan társas tevékenységek, amelyek általánosan és egy-egy speciális területen is fejlesztő hatásúak lehetnek. Ezért egyetemes a használatuk, mindenféle képességfejlesztésnek alapját jelentik. Szocializációs hatásuk által az egyén személyiségfejlődését is érintik. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 2

4 Az ebben a kötetben megmutatkozó tehetségpontok egyaránt támogatják az iskolai és a szabadidős tevékenységeket. Különböző módon és szinten jelen vannak a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek életében, ami jelentős szocializációs hatást biztosít. Lényegében ezeknek a módszereknek a kiterjesztése hozza meg széleskörben a tehetséghálót, amelyben a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek elkallódásának a veszélye csökken. A jelen tanulmányban mindössze húsz szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó tehetségpont mutatkozik be. Reményem szerint már akár egy év múlva, sokkal több ilyen intézmény lesz, és az ellátás, hálóvá szélesülhet, amelynek hátterében egy mindenki számára elérhető iskolai tanítás a szocio-kulturális hátrányt csökkenti, és nem növeli, ahogy jelenleg, és a gazdagító szabadidős tevékenységek nemcsak a jobb módú családokba születettek lehetősége lesz, hanem mindenkié, aki az átlagosnál jobban akar fejlődni, és többet akar elérni. Zebegény, július 5. Dr. habil. Gyarmathy Éva A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 3

5 Bevezetés A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, szerveződések elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Ezen túlmenően folyamatosan figyelemmel kísérik térségük kiemelkedően tehetséges ám szociális problémákkal küzdő) fiataljait, folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat mentorok, tutorok, támogatók által. A vizsgált műhelyek nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. Munkájukat önkéntes segítőként pedagógus, pszichológus és az informatikai szakemberek segítik. Volt, ahol a tehetségek felkutatására, foglalkoztatására új civil szervezet alakult, vagy egy korábbi hasonló profilú civil szerveződés gondozza őket. Számos önkormányzat, iskola, egyház vállalja magára az összefogás és működtetés feladatát. Minden formáció azonban egyaránt feltételezi, hogy a feladatmegvalósítása a helyi közösség összefogásával valósul meg. A feladat komplexitása és a fiatalok tehetségének sokszínűsége nem engedi azt meg, hogy a tehetségeket valamilyen célprogram, vagy akcióterv csupán néhány, előre gyártott elemet tartalmazó kockájába gyömöszöljük bele. Az újonnan és újonnan felbukkanó, más és más tehetségek segítése új és új eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól működő helyi közösség egészének a kreativitása teremt meg. Egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a tudomány, az oktatás és a köznapi ember is a tehetség kérdésköre felé. Egyre többen ismerik fel, érzik meg, hogy a társadalmi változások felgyorsulásával a régen jól működő megoldások gyakran már nem felelnek meg az újabb és újabb kihívásoknak. Ugyanakkor a tehetség, a kiemelkedő alkotóképesség zavaró is lehet másságával, eltérő útjaival. A tehetség távolról sem azonos a viszonylag könnyen azonosítható és megérthető magas intelligenciával, inkább valamiféle gondolkodási és viselkedési mód, amely alkalmas új utak, új megoldások és új világok megtalálására. A kiadványunkban vizsgált műhelyek fenti feladatok megoldása mellett főként a szociokulturálisan hátrányos helyzetben lévő tehetségek integrálására törekszenek, s amint az majd a tanulmányból kiderül a következő problémákkal néznek szembe: - A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, esetleg alkalmi munka után járó jövedelem. - Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy személyre jutó alapterület. A lakhatási feltételek egészségtelenek, például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén. A felszereltség rossz, például hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek. - A szülők iskolázatlansága: csak általános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni. - A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók például alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvednek. - Nincs család, a gyerek állami gondozott, vagy a fiatal onnan került ki, egyszülős családban nevelkedik, a szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció, illetve távolabbi rokonok élnek együtt. - Legalább az egyik szülő beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátáni, gondozni. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 4

6 Szocio-kulturális hátrány Az alulteljesítők között az egyik legnagyobb és legkevésbé megértett csoport a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek csoportja. Számos tanulmány kimutatta, hogy a tehetséges gyermekek legtöbbje magas szocio-kulturális hátterű SES családból kerül ki (Sears és Sears, 1980; Van Tassel-Baska és Willis, 1988). Van Tassel-Baska (1992) elemzése szerint, jóllehet az alacsony SES kategóriába tartozó gyermekek az iskolai populáció 20%-át alkotják, a sztenderdizált tesztekben csak 4%-uk tud a legmagasabb kategóriában teljesíteni. Az egészen kicsi korban mért intelligenciatesztekben az alacsony szocio-kulturális hátterű gyermekek fejhosszal előbbre vannak jobb körülmények közé született társaiknál. Később az intelligencia mérésében nő a verbális elemek aránya, s változik a helyzet. Az alacsony SES gyermekek hátrányba kerülnek az iskolában is, mert az iskola igazságtalanul bánik a másféle működésű gyermekekkel. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek többé-kevésbé elkülönülő populációt képeznek, és nem az a kérdés, hogy van-e különbség a populációk között, hanem hogy milyen irányú, mértékű és milyen jelentősége van (Jensen, 1972). A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek értelmi képességével és teljesítményével kapcsolatban tehát már igen széleskörű irodalom áll rendelkezésre. Sokkal kevesebb azonban a tehetséges szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek vizsgálatával foglalkozó kutatás, még kevesebb az ezen populáció fejlesztésével kapcsolatos írás, és alig találunk olyan vizsgálatokat, amelyek a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek képességei és személyisége alakulásának megismerésére vonatkozna. A legtöbb vizsgálat a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek azonosítását célozza, és elsősorban a rájuk jellemző tulajdonságok leírását adja (Ehrlich, 1986; Wallace és Adams, 1990). A tulajdonságlisták mindig tartalmazzák az alulteljesítőkre jellemző tulajdonságokat. Így az alulteljesítő gyermek: - krónikusan figyelmetlen, elterelődik, - nem szeret olvasni, nem szereti az írásos feladatokat, - nem teljesíti kötelességeit, - frusztrálják az iskolai követelmények, - alacsony az önértékelése, - a belső kontroll hiányzik, a külső körülményeket okolja kudarcáért, - lázadó vagy visszahúzódó, - érdektelenséget mutat, - mágikus gondolkozású, - nem ismeri a kemény munkát (ha erőfeszítést tesz, még kiderül, hogy nem is olyan nagyszerű, mint amilyennek képzelni akarja magát). Kellmer-Pringle (1970) a tehetséges alulteljesítők jellemzőit két csoportra bontotta, elkülönítette az alulteljesítést és az itt felsorolt tehetséget jelző tulajdonságokat: - kreatív, ha motivált, - gyorsan tanul, - képes megoldani a problémákat, - képes megoldani a provokatív kérdéseket, - kitartó, ha motivált, - jó adottsága van az absztrakt gondolkodásban, - kezdeményező a nyitott végű kérdések megválaszolásában. Frasier (1979) hátrányos helyzetű gyermekeket vizsgálva további jellemzőket tárt fel. Azt találta, hogy hosszú távú céljaik vannak, amelyek korán kifejlődtek bennük, és reálisaknak tűnnek. Ez segíthet azonosításukban. A tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek szerinte is A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 5

7 kreatívak, és főleg a téri-vizuális feladatokban mutatnak kiemelkedő teljesítményeket. A kíváncsiság, a kérdések jelezhetik a tehetséget ezeknél a gyermekeknél. Szerinte a tanároknak erre kellene figyelni, sőt, erre kellene biztatni ezeket a gyermekeket. Speciális programokat javasol kidolgozni a szocio-kulturálisan hátrányos tehetséges gyermekek számára. A mentor szerepét különösen jelentősnek tartja a tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek életében. Néhány tanulmány amely az alulteljesítés oki hátterével foglalkozik, felhívja a figyelmet azokra az oktatási problémákra, amelyek elfordítják a jó képességű, de hátrányos helyzetű gyermeket az iskolától és annak értékeitől. Az iskolai konformitás, a hangsúlyosan konvergens gondolkodási mód az iskola iránti negatív attitűdöket alakíthat ki, és alulteljesítéshez vezethet állapítja meg például Suter és Wolf (1987). A szakirodalom, akár a tehetségelméletek, akár az alacsony SES háttérrel foglalkozó kutatások, akár a csekély vizsgálati eredmény, amely a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel kapcsolatban rendelkezésre áll, a képességek sokféleségének felismerése és elismerése irányába tart. A további kutatások tehát a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének sajátosságait és a kiemelkedő teljesítmények eléréséhez szükséges tényezők megjelenésének lehetőségeit kell, hogy feltárják. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek minél koraibb azonosítása annál is fontosabb, mert ez a populáció is egyre nagyobb lesz. Egyre nagyobb problémát fognak jelenteni, és nem egyszerűen az oktatásban, hanem társadalmi szinten, az iskolai kudarcok nyomán antiszociális irányba tévedt kiváló képességekkel rendelkező szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 6

8 A mintavétel módszere Magyarországon összesen 166 tehetségpont működik. Az adatbázisban hátrányos helyzetű címszóra 51 tehetségpont adatai bukkannak fel. Ezt az 51 tehetségpontot kerestük fel kérdőívünkkel, hogy hű képet kapjunk működésük kezdetétől napjainkig. A megkeresett intézmények/civil szerveződések közül 20 tehetségpont küldött vissza észrevételeit, tapasztalatait összegző válaszát. A beérkező információkat kiadványunkban a tehetségpontok bemutatása után problémakörökre osztva, egységes táblázatokba foglaltuk. Az esetek nagy részében kiderül, maga az intézmény is szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, s ezeken a fogyatékosságokon átküzdve kell mindennapjaikban a perifériára szorult tehetségeket felkutatni, támogatni. A 20 tehetségpont intézményként, illetve civil szerveződésként működik. (A válaszolók 60%- a civil szerveződés egyesület, alapítvány, 40%-a intézmény iskola, pedagógia tanácsadó intézet.) A válaszoló bázisok közül 7 Budapesten, 3 Hajdú-Bihar megyében, 2 Nógrád megyében, 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1 Baranya megyében, 1 Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 1 Komárom-Esztergom megyében, 1 Somogy megyében, 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 1 a romániai Kolozsváron, 1 a szlovákiai Nagykaposon működik. Nagykapos (Szlovákia) Kolozsvár (Románia) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Somogy megye Komárom-Esztergom megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Baranya megye Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád megye Hajdú-Bihar megye Budapest A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 7

9 A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 8

10 A foglalkoztatott korosztály Amint az a táblázatból kitűnik, a tehetségpontok majd mindegyike az általános iskolai korosztály fejlesztésére koncentrál. A válaszadók 50%-a foglalkozik a középiskolás korosztállyal, csupán 2 tehetségpont profiljában jelenik meg a korai, óvodás korú gyermekek tehetségének felkutatása, tehetséggondozása. Intézmény/civil szerveződés A foglalkoztatottak korosztály Bárka Közhasznú Egyesület Miskolc általános iskolás korúak középiskolás korúak Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Jászberény, Kaposvár, Pécs általános iskolás korúak Esély a Képességeknek Program Hibó Tamás Művészeti Alapítvány ISZE Kék Bolygó Egyesület Klebelsberg Középiskolai Kollégium Messzehangzó Tábor Alapítvány Budapest Salgótarján Budapest Debrecen Kaposvár Budapest óvodás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak MUSA NOSTRA, PATRÓNUS és Regionális Pedagógiai Kozpont szervezetek Nagykapos- Vel'ké Kapusany általános iskolás korúak középiskolás korúak Napkör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetség Műhelye Budapest óvodás korúak általános iskolás korúak középiskolás korúak Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tudor Alapítvány Vasvár Úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Cluj-Napoca Berettyóújfalu Budapest Ózd Nyíregyháza általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 9

11 I. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó tehetségpontok bemutatása A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 10

12 Bárka Közhasznú Egyesület, Miskolc Tehetségpont adatai: Név Bárka Közhasznú Egyesület Ország Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cím 3530 Miskolc, Corvin u. 5. Képviselők, kapcsolattartók: Státusz Kapcsolattartó Név Galambosi Dorottya Ország Magyarország Cím 3530 Miskolc, Corvin u. 5. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Bárka Közhasznú Egyesület A Tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei A "BÁRKA" KHE 2001 novemberében jött létre. Az egyesület megalakulásakor célul tűztünk ki egy tanoda típusú intézmény megalapítását. A Miskolci Tanoda megnyitó ünnepsége október 14-én volt. 25 hátrányos helyzetű gyermek tehetséggondozása, felzárkóztatása, ismeretbővítő, szabadidős tevékenysége kezdődött meg, különböző hazai pályázatok segítségével ben két Európai Uniós támogatással kiírt pályázatot nyertünk meg, Az egyik a HEFOP "B.-A.-Z. Megyei tanoda létesítése, meglévő erősítése" című projekt. A projektnek köszönthetően létrehoztunk még egy tanodát a Miskolctól 20 km-re lévő Ónod községben. Az itteni általános iskolában a gyerekek kb. 40%-a hátrányos helyzetű. Az ónodi önkormányzat helyiséget biztosított számunkra és így megalakult az Ónodi Tanoda, ahova 25 gyermek iratkozott be. A másik megnyert Európai Uniós támogatású pályázat a ROP. Ebből a pályázatból vált lehetővé, hogy a Miskolci Tanodában öt munkanélküli pedagógus, egy reál szakos, egy humán és egy nyelvszakos pedagógus, valamint egy szabadidő szervező és egy rendszergazda kerüljön a tanoda tanári állományába. Együttműködési szerződést kötöttünk az általános és középiskolákkal, a Miskolci Egyetemmel, Erdei iskolával. Az együttműködő iskolák pedagógusaival való kapcsolattartás a gyermekek habitusának, tanulmányi, képességbeli, több irányú információ áramlását szolgálja. A szülőkkel való kapcsolattartás a családi háttér, családi elvárások, megismerése érdekében történik. A Miskolci Tanodában, mind az Ónodi Tanodában oktatás, fejlesztés, tehetséggondozás, hasznos, képességfejlesztő, egyénre szabott szabadidős tevékenységek (versenyek, szakkörök, színház, kézműves foglalkozások ) valósultak meg. A tanulmányi eredményeik javultak, és a tanodára is egyre inkább úgy tekintettek, mint nemcsak tanulási tevékenység színhelye. Két területet részesítettünk -részesítünk - előnyben, ez a számítógépes ismeretek, és az idegen nyelv. Számítógépszobával rendelkezünk, internet elérhetőséggel. Ez időtől vezettük be a nyári pótvizsgára fölkészítést is. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 11

13 Minden évben minden gyermeknek egyéni fejlesztési tervet készítünk szeptemberétől a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszékének egyik gyakorlóiskolája lettünk, hallgatókat fogadunk pedagógiai gyakorlati idejük letöltésére. A két Uniós pályázat végeztével, más pályázati lehetőségek után kellett néznünk, a folyamatos munka érdekében. A marketing tevékenységünk eredményeképpen külföldi támogatóra leltünk a Renovábis szervezet jóvoltából. Így a régi Szondi telep melletti helységből elköltöztünk egy tágas polgári lakásba. Itt is hat pedagógus dolgozik a tanodában, különböző műveltségi területeken. Az intézmény összegzett adottságai: 120 m2 bérelt helyiség, technikai felszereltség, oktató eszközök, programok, megfelelő tanári ellátottság ban bővült tevékenységünk, mert a Megyei Munkaügyi központtól megkaptuk a felnőttoktatási engedélyt. A Bükkszentkereszti Privát Fogadó, és Erdei iskola felkérésére egyesületünk biztosítja az erdei iskola szakmai programját. Folyamatban van egy vidéki tanoda nyitása tehetséggondozó programmal. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Célunk, hogy lehetőségeinkhez képest minél több tehetséges gyermeket segítsünk fejlődésében, gondolkodásban, kibontakozásában, és ez által mielőbb kiteljesíthesse talentumát. saját és környezete örömére. Tehetségdiagnosztika: A tehetségek kiválasztása több lépcsős: iskolai válogatás, tanulmányi versenyek nyertesei, mentorok mérései alapján történik. Pszichodiagnosztikai kiválasztó eljárások alkalmazása pszichológus segítségével Tehetségfejlesztés: Területek: Alsó tagozat: - Magyar nyelv, irodalom, kommunikáció - Matematika -Ének - zene -Környezetismeret, környezetvédelem -Vizuális nevelés Felső tagozat: -Nyelvi készségek ( angol - német ) -Számítástechnika -Magyar nyelv, irodalom, kommunikáció -Középiskolai felkészítő Általános iskolás gyerekek tehetséggondozásának erősítése, mert ez a korosztály ritkábban fordul elő a tehetségpont palettáján. Egyéni fejlesztési terv, egyéni szükségleteknek megfelelő (iskolai tanárok, szülőkkel való egyeztetés alapján) tehetséggondozás, nyomon követés, szükség esetén, szociális gondozással. Innovatív módszerek alkalmazása a gondozás folyamán. Lelki egészség védelem: Olyan légkör kialakítása, ahol cél a feltöltődés, a kiégés megelőzése. Kiscsoportos, lehetőleg egyéni foglalkoztatási módszerek alkalmazása. Információáramlás: a tehetség pont, az iskolák, leendő iskolák, szülők, a Tehetség pontok, Hálózat között Nem elég a tehetséget fölfedezni, ápolni, meg kell tanítani annak hasznosítását is. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 12

14 Tehetség tanácsadás: Heti rendszerességgel tehetség tanácsadás gyermekeknek, tanároknak, szülőknek (beszélgetések, lehetőségek ismertetése, mentorálás, előadások) Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet által biztosított pszichológusok, és az itt működő Tehetséggondozó Hálózati Programhoz csatlakozás. Az Országos Tehetség ponttal szerves egészet alkotni. Galambosi Dorottya - óvónő, tanítónő, OKÉV szakértő Pallainé Stoll Edit - tehetségfejlesztési szakértő, tanítónő, szaktanácsadó Hutter Lili -oktatás, művelődés, szabadidő szervező, szoftverüzemeltető Stemmer Gyöngyi - angol, német, magyar szakos tanár Munkastílus Az eddig is jól bevált civil jelleg folytatása, automatikusan kerüli a "hivatalos" formát A programoknak, mindig iskolán kívüli helyszínen valósítjuk meg. Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk, törekedve az összefüggések megláttatására, a kreativitás előtérbe helyezésére. Egyéni, testreszabott fejlesztést alkalmazunk. Az együttműködések, tapasztalatcserék kiaknázása. Megfelelő szakember ellátás. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 13

15 Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Tehetségpont adatai: Név Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Ország Magyarország Megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Cím 5100 Jászberény, Déryné út 6. Telefon 70/ Képviselők, kapcsolattartók: Név Sziráki Judit Ország Magyarország Cím 5100 Jászberény, Déryné út 6. Telefon 70/ Megjegyzés Sziráki Judit A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza A tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei Jászberényben 2005 óta működik a Csányi Alapítvány tehetséggondozó programja, mely egyben egy életútprogram. Célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos körülmények között elő gyermekeket támogassa tehetségük kibontakoztatásában, és elősegítse fejlődésüket. A programba dr. Balogh László által összeállított kiválasztási elvek alapján kerülnek be a tanulók 10 éves korban. A tehetséggondozó csoportokban mentorok kísérik figyelemmel a gyermekek fejlődését; egy-egy gyermek alapvető életszakaszainak a végigkísérése keretében segítik a gyermekeket - egyéni fejlesztési tervek és egyéni mentorálás alapján - a szociokulturális hátrányaik leküzdésében, tehetségük kibontakoztatásában. A programelemek kidolgozásában, azok megvalósításában, tehetséggondozásban elismert szakemberek és pedagógusok vesznek részt. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Alapítványunk az intellektuális tehetség fejlesztését tűzte ki célul. Ugyanakkor segítjük támogatottainkat akkor is, ha művészetekben vagy a sportban tehetségesek. Kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelv (angol), nyelvi kompetenciák, kommunikáció, matematikai logika, számítástechnikai ismerete és a személyiség sokoldalú fejlesztésére. Ez utóbbiban a budapesti KÁVA Kulturális Műhely is segíti munkánkat érdekes előadásaival. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink szövegértésének és szövegalkotásának fejlesztésére. Célunk, hogy gyermekeink az általános iskola végére sikeres angol alapfokú nyelvvizsgát tegyenek. Folyamatos tanulási lehetőséget biztosítunk az ECDL vizsgára, való felkészülésre. Minden tanulónk részt vesz legalább egy 30 órás tanulás módszertani tréningen. Nyáron különböző szaktáborokat szervezünk.(dráma, angol nyelvi, életmód, Multicenter, úszás) Egész évben folyamatosak a drámapedagógiai foglalkozásaink. Fejlesztő pedagógusaink részt vehetnek továbbképzéseinken. A rendszeres csoportos és egyéni fejlesztő óráinkon kívül előadá- A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 14

16 sokat szervezünk gyermekeink és szüleik részére, neves előadók részvételével, ellátogatunk kiállításokra, színházi előadásokra; családokkal közös programokon veszünk részt. Angol nyelvből on-line tanulási lehetőséget bíztosítunk tehetséggondozó programunk tagjainak. Csatlakoztunk a Mentors digitális "7 próbából álló "angol nyelvi versenyhez, elindítottuk drogprevenciós projektünket. Nyáron minden diákunk legalább két táborban vesz részt (hazai helyszíneken és teljesítményüktől függően Angliában). Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. A hatásvizsgálatokat neves szakemberek végzik, a hozzánk felvételt nyert diákok intellektuális és pszichológiai fejlődését is ugyancsak ők kísérik figyelemmel. A vizsgálatok eredményei határozzák meg az egyéni fejlesztési tervet. Lelki fejlődésük nehézségeiben pszichológus segítségét kérhetjük. A mentorok elvégezték "A tehetség azonosítása, tehetség tanácsadás közismereti tantárgyakban" tréninget, jelenleg pedig az ELTE TEHETSÉGFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ és TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ szak másodéves hallgatói. Munkánkat segíti (a teljesség igénye nélkül) Kindrusz Pál-mérésügyi szakember, dr. Mező Ferenc, dr. Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettese. Munkastílus Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő foglalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan kerüli a "hivatalos" formát. Emellett kiemelkedően fontosnak értékeljük a tehetségről, és a tehetségfejlesztésről a legújabb kutatási eredmények és módszerek figyelembevételét. Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk (Kooperatív tanítás, projektmódszertan). Nagy hangsúlyt kapnak a programban résztvevő szakemberek személyes és szociális kompetenciái; a kezdeményezőkészség, az együttműködés, a partnerközpontúság, a sokszínűség értékelése, és a csapatszellem. Cél, hogy egy-egy Közösségi Ház a gyermekek számára inspiráló, barátságos, környezetet teremtsen, ahová úgy érkeznek be a délutáni vagy a hétvégi foglalkozásokra mintha második otthonukba jönnének. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 15

17 Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza Tehetségpont adatai: Név Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza Ország Magyarország Megye Somogy megye Cím 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Képviselők, kapcsolattartók: Státusz Kapcsolattartó Név Kovács Judit Ország Magyarország Cím 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza A tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei A Csányi Alapítvány a Gyermekekért célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekeket támogassa tehetségük kibontakoztatásában, és elősegítse fejlődésüket. A gyermekek támogatása 10 éves kortól (5. osztálytól) kezdődik, különböző életszakaszokban és iskolatípusokban (általános iskola felső tagozata, középiskola, egyetem-főiskola) más-más módon és más-más eszközökkel folytatódik, amíg fiatal felnőttként a támogatottak a munkaerőpiacra kerülnek. Ez gyermekenként jelenthet akár évet is. Ezért hívhatjuk a tehetséggondozó programot egy életút programnak is. Az Alapítvány működéséhez kapcsolható térségekben a programba beválogatott gyermekek fejlesztését, életét egy-egy kiscsoportba (12-15 fő) szervezve egy-egy mentor felügyeli. Az Alapítványnak dolgozó szakemberek segítségével ők állítják össze a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, megszervezik az egyéni vagy csoportban történő fejlesztő foglalkozásokat, kulturális és sportprogramokat, kirándulásokat, stb. Ők tarják a kapcsolatot a gyermekek életének főszereplőivel, a szülőkkel, az iskolával. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Intellektuális tehetségfejlesztéssel foglalkozunk, elsősorban az idegen nyelv (angol), nyelvi kompetenciák, kommunikáció, matematikai logika, számítástechnikai ismeretek- és a személyiség sokoldalú fejlesztése területén. A gyerekek életét egy-egy kiscsoportba (12-15 fő) szervezve egy-egy mentor felügyeli. Alapítványnak dolgozó szakemberek segítségével ők állítják össze a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, megszervezik az egyéni vagy csoportban történő fejlesztő foglalkozásokat, kulturális és sportprogramokat, kirándulásokat, stb. Ők tarják a kapcsolatot a gyermekek életének főszereplőivel, a szülőkkel, az iskolával. Munkájuk hatékonyabbá tétele miatt az ELTE tehetségfejlesztő szakára járnak, hogy szakképzett tehetségfejlesztők legyenek. Valamint külső és belső továbbképzések, konferenciákon való részvétel biztosítása, tapasztalatcsere, fórumok rendezése. Az Alapítványba járó gyerekek részére, pedig tantárgyi versenyek, projekt versenyek szervezése, lebonyolítása, szaktáborok, tréningek tartása. Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 16

18 Pedagógiai szempontból a csoportok drámapedagógusai segítségével biztosítjuk a fiatalok személyiségfejlődését. Ezt segítik alapítványunknál a budapesti KÁVA Kulturális Egyesület Színházi nevelési programjai. Pszichológiai értelemben pedig szakemberhez irányítjuk a rászorulókat. Kaposvárról és környékéről három mentor tehetségfejlesztő szakra jár az ELTE-re, hogy még nagyobb szaktudással rendelkezzenek és feladataikat hatékonyabban tudják ellátni. Munkastílus Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő foglalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan kerüli a "hivatalos" jelleget. Nagy hangsúlyt kap a programban résztvevő szakemberek személyes és szociális kompetenciái- empátia, rugalmasság, érzelmi tudatosság, pontos önértékelés, önbizalom, önkontroll, megbízhatóság, lelkiismeretesség, alkalmazkodás, innováció, teljesítménymotiváció, elköteleződés, kezdeményezőkészség, optimizmus, együttműködés, partnerközpontúság, a sokszínűség értékelése, csapatszellem. Emellett azonban fontos a tehetségről, és a tehetségfejlesztésről figyelembe venni a legújabb kutatási eredményeket és módszereket. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 17

19 Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza Tehetségpont adatai: Név Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza Ország Magyarország Megye Baranya megye Cím 7623 Pécs, Lőcse u. 3. Telefon 70/ Képviselők, kapcsolattartók: Státusz Kapcsolattartó Név Orsós Andrea Ország Magyarország Cím 7623 Pécs, Lőcse u. 3. Telefon 70/ A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza A Tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei A Csányi Alapítvány a Gyermekekért célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos körülmények között elő gyermekeket támogassa tehetségük kibontakoztatásában, és elősegítse fejlődésüket. A 2007 júniusától működő pécsi Közösségi Ház által is működtetett Életút tehetséggondozó programban egy-egy gyermek alapvető életszakaszainak a végigkísérése keretében segítjük a gyermekeket - egyéni fejlesztési tervek és egyéni mentorálás alapján - a szocio-kulturális hátrányaik leküzdésében, tehetségük kibontakoztatásában. A programelemek kidolgozásában, azok megvalósításában, tehetséggondozásban elismert szakemberek és pedagógusok vesznek részt. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Jelenleg a Közösségi Ház tevékenysége csak 5 és 6 osztályos tanulókra terjed ki, ezért a Csányi Alapítvány Életút programjából még csak az első modult (10-14 éves kor) elemeit működtetjük. A tanítási időszakokban egyéni és csoportos fejlesztő, gazdagító és szabadidős/ kulturális programjaink vannak, a szünetekben tehetségfejlesztő szaktáborokat szervezünk. Hosszabb időtávot (több hónap) átölelő versenyeket indítunk el. A tanév folyamán, több tréningen vehetnek részt a programunkba járó tanulók. A gyermek programok mellett több alkalommal szervezünk családi programokat, nyilt napokat, közös kirándulásokat Tehetségfejlesztő tevékenységeink elsősorban az intellektuális tehetségfejlesztést helyezik a központba. Állandó kurzusaink vannak idegen nyelv, kommunikáció, matematikai logika, számítástechnika területeken; de minden gyermek részt vesz egy 30 órás tanulásmódszertani tréningen; illetve egész éves - a személyiség sokoldalú fejlesztését előtérbe helyező - drámapedagógiai foglalkozásaink vannak. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 18

20 Ugyanakkor segítjük - érdeklődési körtől és tehetségtípustól függően - a gyermekek művészeti és sport tehetségének kibontakoztatását is. Számos tanulónkat támogatjuk zenei képzettségének megszerezésében. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek meg tanuljanak úszni, ezért programunk úszásoktatást is tartalmaz. Külső és belső továbbképzések, konferenciákon való részvétel biztosítása, tapasztalatcsere, fórumok rendezése, egyedi esetmegbeszélések segítik a munkánkat. Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség Pedagógiai szempontból a csoportok drámapedagógusai segítségével biztosítjuk az érdeklődő fiatalok személyiségfejlődését. Ezt segíti alapítványunknál a budapesti KÁVA Kulturális Egyesület Színházi nevelési programjai. Felmerülő pszichológiai problémák esetén szakemberhez irányítjuk a rászorulókat. Humánerőforrásunk biztosítja a programban részt vevő gyerekek optimális fejlesztését. A Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Házának munkáját országosan elismert szakemberek segítik. A helyi team tagjai: 2 fő drámapedagógus (részmunkaidőben), Nagy Edina mentor; mérési-értékelési szakember (teljes állásban), Orsós Andrea mentor, fejlesztő pedagógus, romológus, aki jelenleg az ELTE tehetségfejlesztő szakértői szakán fejezi be tanulmányait (teljes állásban), 1 fő angol-német szakos tanár (rész munkaidőben), 1 fő informatikus (rész munkaidőben). Munkastílus Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő foglalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan kerüli a "hivatalos" formát. Emellett kiemelkedően fontosnak értékeljük a tehetségről, és a tehetségfejlesztésről a legújabb kutatási eredmények és módszerek figyelembevételét. Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk (Kooperatív tanítás, projektmódszertan). Nagy hangsúlyt kapnak a programban résztvevő szakemberek személyes és szociális kompetenciái; a kezdeményezőkészség, az együttműködés, a partnerközpontúság, a sokszínűség értékelése, és a csapatszellem. Cél, hogy a Közösségi Házunk a gyermekek számára inspiráló, barátságos, környezetet teremtsen, ahová úgy érkeznek be a délutáni vagy a hétvégi foglalkozásokkor, mintha második otthonukba jönnének. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 19

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A sporttehetség fejlesztés. Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen

A sporttehetség fejlesztés. Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen A sporttehetség fejlesztés integratív szemlélete Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen A sporttehetség integratív szemléletű megközelítése A sporttehetség nem egy állandó személyiségvonás Személyes

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

A pedagógusok és az NMPI szerepe

A pedagógusok és az NMPI szerepe A pedagógusok és az NMPI szerepe A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet - Akkreditált Kiváló Tehetségpont - támogató szerepe Bánk, 2014. május 22. Bratinkáné Magyar Éva Régmúlt 1986. A NMPI megalakulása 42

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

TAMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás

TAMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás TAMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás Az általános műveltséget megalapozó 9-10. szakiskolai évfolyamos alulteljesítő tehetséges tanulók esélyteremtő tehetséggondozása 2010 2011. Projektzáró kiadvány Zárókiadvány.indd

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben