tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések"

Átírás

1 A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva

2 Előszó... 2 Bevezetés... 4 A mintavétel módszere... 7 A foglalkoztatott korosztály... 8 A foglalkoztatott korosztály... 9 I. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó tehetségpontok bemutatása Bárka Közhasznú Egyesület, Miskolc Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza Esélyt a képességeknek, Budapest Hibó Tamás Művészeti Alapítvány, Salgótarján Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE), Budapest Kék Bolygó Egyesület, Debrecen Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest Messzehangzó Tábor Alapítvány, Budapest MUSA NOSTRA, PATRÓNUS és Regionális Pedagógiai Kozpont szervezetek, Szlovákia Napkör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetség Műhelye, Budapest Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Románia II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon (SKÁID) Tudor Alapítvány - Budapest Vasvár Úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány, Ózd Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza II. A Tehetségpontok tartalmi, gyakorlati vizsgálata Általános tapasztalatok Működési tapasztalatok Az ellátottak jellemzői Azonosítás, szűrés Programok, tevékenységek, forma, cél Szakmai háttér Meglévő, lehetséges finanszírozási formák Eredmények, az értékelés mutatói Tevékenységek, programok Kapcsolat a családokkal További segítség, igény III. Összegzés

3 Előszó A jelen tanulmány a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, szerveződések elemző bemutatása. A célja, hogy képet készítsen a 2010 magyarországi helyzetéről a tehetségesek ellátásának ezen a lényeges, de sok tekintetben elhanyagolt területén. Sok intézmény foglalkozik a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel, de kevés azoknak a száma, akik tudatosan, a téma szakszerű ismeretében képesek az ellátás rendszerét kialakítani. Ezek közül megint csak kevesebben vannak, akik képesek megfogalmazni, és közreadni munkájuk lényeges elemeit, pedig ez is hozzájárul a tehetséggondozás gyakorlatának fejlődéséhez. Ebben a kötetben azok a tehetségpontok mutatkoznak be, ahol a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel folyó munka tudatos, és közvetíthető. A Géniusz Projekt fő céljai közé tartozik, hogy a tehetséggondozást minél szélesebb körben tudatos tevékenységgé tegye, a jó gyakorlatokat széleskörben megismertesse, és hogy a tehetségek ellátásában résztvevők között minél több kapcsolat alakuljon ki a megfelelő ellátás érdekében. El kell érnünk, hogy a megjelenő tehetségesek mindegyike ellátást kapjon. Egy-egy intézmény nem feltétlenül képes mindenféle téren megfelelni a tehetség szükségleteinek. Ezért lényeges, hogy hálózat jöjjön létre, és az egyes tehetségpontok egymást kiegészítve megtalálják a megoldást minél több tehetség fejlődése számára. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek ellátásában egyelőre elsősorban a már megjelent tehetséget támogatják az intézmények. Azok számára, akik képesek voltak hátrányos helyzetük ellenére képességeiket, teljesítményeiket az átlagos fölé emelni, mindenképpen fontos további lehetőségeket adni. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy számos tehetség kallódik el, és ebben a csoportban jelentősen felülreprezentáltak a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek. A tehetségek megjelenésének két fő területe van, az iskola és a szabadidős foglalkozások. Az iskolai tanításban megjelenő tehetséggondozás mindenkit elér. Ennek természetesen a mindenki számára elérhető tanítás az alapja, és nyitott, sokféleképpen megoldható feladatok, öndifferenciáló módszerek, amelyek segítik a sokféle képesség és készség megjelenését és fejlődését. Ilyen szempontból a mindennapi tanításban résztvevő tehetségpontok tudnak jelentős előrelépést tenni. Másik megoldás a szabadidős tevékenységek széles körének a tehetség szempontjainak is megfelelő szervezése. A jelenleg is meglévő szabadidős tevékenységek, és a most vagy a későbbiekben indulók egyaránt beépíthetik programjukba a tehetséggondozás alapjait. A szabadidős elfoglaltságok gazdagító programmá alakulnak, ha mindegyikben megjelenik az intellektuális vagy egyéb képességek számára a kihívás, a kreativitás és a társas készségek fejlesztése. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek ellátásában a vezető területek a kultúra régi alapjai: a művészetek, stratégiai játékok és a mozgás. Mindezek olyan társas tevékenységek, amelyek általánosan és egy-egy speciális területen is fejlesztő hatásúak lehetnek. Ezért egyetemes a használatuk, mindenféle képességfejlesztésnek alapját jelentik. Szocializációs hatásuk által az egyén személyiségfejlődését is érintik. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 2

4 Az ebben a kötetben megmutatkozó tehetségpontok egyaránt támogatják az iskolai és a szabadidős tevékenységeket. Különböző módon és szinten jelen vannak a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek életében, ami jelentős szocializációs hatást biztosít. Lényegében ezeknek a módszereknek a kiterjesztése hozza meg széleskörben a tehetséghálót, amelyben a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek elkallódásának a veszélye csökken. A jelen tanulmányban mindössze húsz szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó tehetségpont mutatkozik be. Reményem szerint már akár egy év múlva, sokkal több ilyen intézmény lesz, és az ellátás, hálóvá szélesülhet, amelynek hátterében egy mindenki számára elérhető iskolai tanítás a szocio-kulturális hátrányt csökkenti, és nem növeli, ahogy jelenleg, és a gazdagító szabadidős tevékenységek nemcsak a jobb módú családokba születettek lehetősége lesz, hanem mindenkié, aki az átlagosnál jobban akar fejlődni, és többet akar elérni. Zebegény, július 5. Dr. habil. Gyarmathy Éva A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 3

5 Bevezetés A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, szerveződések elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Ezen túlmenően folyamatosan figyelemmel kísérik térségük kiemelkedően tehetséges ám szociális problémákkal küzdő) fiataljait, folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat mentorok, tutorok, támogatók által. A vizsgált műhelyek nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. Munkájukat önkéntes segítőként pedagógus, pszichológus és az informatikai szakemberek segítik. Volt, ahol a tehetségek felkutatására, foglalkoztatására új civil szervezet alakult, vagy egy korábbi hasonló profilú civil szerveződés gondozza őket. Számos önkormányzat, iskola, egyház vállalja magára az összefogás és működtetés feladatát. Minden formáció azonban egyaránt feltételezi, hogy a feladatmegvalósítása a helyi közösség összefogásával valósul meg. A feladat komplexitása és a fiatalok tehetségének sokszínűsége nem engedi azt meg, hogy a tehetségeket valamilyen célprogram, vagy akcióterv csupán néhány, előre gyártott elemet tartalmazó kockájába gyömöszöljük bele. Az újonnan és újonnan felbukkanó, más és más tehetségek segítése új és új eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól működő helyi közösség egészének a kreativitása teremt meg. Egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a tudomány, az oktatás és a köznapi ember is a tehetség kérdésköre felé. Egyre többen ismerik fel, érzik meg, hogy a társadalmi változások felgyorsulásával a régen jól működő megoldások gyakran már nem felelnek meg az újabb és újabb kihívásoknak. Ugyanakkor a tehetség, a kiemelkedő alkotóképesség zavaró is lehet másságával, eltérő útjaival. A tehetség távolról sem azonos a viszonylag könnyen azonosítható és megérthető magas intelligenciával, inkább valamiféle gondolkodási és viselkedési mód, amely alkalmas új utak, új megoldások és új világok megtalálására. A kiadványunkban vizsgált műhelyek fenti feladatok megoldása mellett főként a szociokulturálisan hátrányos helyzetben lévő tehetségek integrálására törekszenek, s amint az majd a tanulmányból kiderül a következő problémákkal néznek szembe: - A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, esetleg alkalmi munka után járó jövedelem. - Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy személyre jutó alapterület. A lakhatási feltételek egészségtelenek, például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén. A felszereltség rossz, például hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek. - A szülők iskolázatlansága: csak általános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni. - A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók például alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvednek. - Nincs család, a gyerek állami gondozott, vagy a fiatal onnan került ki, egyszülős családban nevelkedik, a szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció, illetve távolabbi rokonok élnek együtt. - Legalább az egyik szülő beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátáni, gondozni. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 4

6 Szocio-kulturális hátrány Az alulteljesítők között az egyik legnagyobb és legkevésbé megértett csoport a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek csoportja. Számos tanulmány kimutatta, hogy a tehetséges gyermekek legtöbbje magas szocio-kulturális hátterű SES családból kerül ki (Sears és Sears, 1980; Van Tassel-Baska és Willis, 1988). Van Tassel-Baska (1992) elemzése szerint, jóllehet az alacsony SES kategóriába tartozó gyermekek az iskolai populáció 20%-át alkotják, a sztenderdizált tesztekben csak 4%-uk tud a legmagasabb kategóriában teljesíteni. Az egészen kicsi korban mért intelligenciatesztekben az alacsony szocio-kulturális hátterű gyermekek fejhosszal előbbre vannak jobb körülmények közé született társaiknál. Később az intelligencia mérésében nő a verbális elemek aránya, s változik a helyzet. Az alacsony SES gyermekek hátrányba kerülnek az iskolában is, mert az iskola igazságtalanul bánik a másféle működésű gyermekekkel. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek többé-kevésbé elkülönülő populációt képeznek, és nem az a kérdés, hogy van-e különbség a populációk között, hanem hogy milyen irányú, mértékű és milyen jelentősége van (Jensen, 1972). A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek értelmi képességével és teljesítményével kapcsolatban tehát már igen széleskörű irodalom áll rendelkezésre. Sokkal kevesebb azonban a tehetséges szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek vizsgálatával foglalkozó kutatás, még kevesebb az ezen populáció fejlesztésével kapcsolatos írás, és alig találunk olyan vizsgálatokat, amelyek a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek képességei és személyisége alakulásának megismerésére vonatkozna. A legtöbb vizsgálat a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek azonosítását célozza, és elsősorban a rájuk jellemző tulajdonságok leírását adja (Ehrlich, 1986; Wallace és Adams, 1990). A tulajdonságlisták mindig tartalmazzák az alulteljesítőkre jellemző tulajdonságokat. Így az alulteljesítő gyermek: - krónikusan figyelmetlen, elterelődik, - nem szeret olvasni, nem szereti az írásos feladatokat, - nem teljesíti kötelességeit, - frusztrálják az iskolai követelmények, - alacsony az önértékelése, - a belső kontroll hiányzik, a külső körülményeket okolja kudarcáért, - lázadó vagy visszahúzódó, - érdektelenséget mutat, - mágikus gondolkozású, - nem ismeri a kemény munkát (ha erőfeszítést tesz, még kiderül, hogy nem is olyan nagyszerű, mint amilyennek képzelni akarja magát). Kellmer-Pringle (1970) a tehetséges alulteljesítők jellemzőit két csoportra bontotta, elkülönítette az alulteljesítést és az itt felsorolt tehetséget jelző tulajdonságokat: - kreatív, ha motivált, - gyorsan tanul, - képes megoldani a problémákat, - képes megoldani a provokatív kérdéseket, - kitartó, ha motivált, - jó adottsága van az absztrakt gondolkodásban, - kezdeményező a nyitott végű kérdések megválaszolásában. Frasier (1979) hátrányos helyzetű gyermekeket vizsgálva további jellemzőket tárt fel. Azt találta, hogy hosszú távú céljaik vannak, amelyek korán kifejlődtek bennük, és reálisaknak tűnnek. Ez segíthet azonosításukban. A tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek szerinte is A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 5

7 kreatívak, és főleg a téri-vizuális feladatokban mutatnak kiemelkedő teljesítményeket. A kíváncsiság, a kérdések jelezhetik a tehetséget ezeknél a gyermekeknél. Szerinte a tanároknak erre kellene figyelni, sőt, erre kellene biztatni ezeket a gyermekeket. Speciális programokat javasol kidolgozni a szocio-kulturálisan hátrányos tehetséges gyermekek számára. A mentor szerepét különösen jelentősnek tartja a tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek életében. Néhány tanulmány amely az alulteljesítés oki hátterével foglalkozik, felhívja a figyelmet azokra az oktatási problémákra, amelyek elfordítják a jó képességű, de hátrányos helyzetű gyermeket az iskolától és annak értékeitől. Az iskolai konformitás, a hangsúlyosan konvergens gondolkodási mód az iskola iránti negatív attitűdöket alakíthat ki, és alulteljesítéshez vezethet állapítja meg például Suter és Wolf (1987). A szakirodalom, akár a tehetségelméletek, akár az alacsony SES háttérrel foglalkozó kutatások, akár a csekély vizsgálati eredmény, amely a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel kapcsolatban rendelkezésre áll, a képességek sokféleségének felismerése és elismerése irányába tart. A további kutatások tehát a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének sajátosságait és a kiemelkedő teljesítmények eléréséhez szükséges tényezők megjelenésének lehetőségeit kell, hogy feltárják. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek minél koraibb azonosítása annál is fontosabb, mert ez a populáció is egyre nagyobb lesz. Egyre nagyobb problémát fognak jelenteni, és nem egyszerűen az oktatásban, hanem társadalmi szinten, az iskolai kudarcok nyomán antiszociális irányba tévedt kiváló képességekkel rendelkező szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 6

8 A mintavétel módszere Magyarországon összesen 166 tehetségpont működik. Az adatbázisban hátrányos helyzetű címszóra 51 tehetségpont adatai bukkannak fel. Ezt az 51 tehetségpontot kerestük fel kérdőívünkkel, hogy hű képet kapjunk működésük kezdetétől napjainkig. A megkeresett intézmények/civil szerveződések közül 20 tehetségpont küldött vissza észrevételeit, tapasztalatait összegző válaszát. A beérkező információkat kiadványunkban a tehetségpontok bemutatása után problémakörökre osztva, egységes táblázatokba foglaltuk. Az esetek nagy részében kiderül, maga az intézmény is szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, s ezeken a fogyatékosságokon átküzdve kell mindennapjaikban a perifériára szorult tehetségeket felkutatni, támogatni. A 20 tehetségpont intézményként, illetve civil szerveződésként működik. (A válaszolók 60%- a civil szerveződés egyesület, alapítvány, 40%-a intézmény iskola, pedagógia tanácsadó intézet.) A válaszoló bázisok közül 7 Budapesten, 3 Hajdú-Bihar megyében, 2 Nógrád megyében, 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1 Baranya megyében, 1 Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 1 Komárom-Esztergom megyében, 1 Somogy megyében, 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 1 a romániai Kolozsváron, 1 a szlovákiai Nagykaposon működik. Nagykapos (Szlovákia) Kolozsvár (Románia) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Somogy megye Komárom-Esztergom megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Baranya megye Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád megye Hajdú-Bihar megye Budapest A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 7

9 A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 8

10 A foglalkoztatott korosztály Amint az a táblázatból kitűnik, a tehetségpontok majd mindegyike az általános iskolai korosztály fejlesztésére koncentrál. A válaszadók 50%-a foglalkozik a középiskolás korosztállyal, csupán 2 tehetségpont profiljában jelenik meg a korai, óvodás korú gyermekek tehetségének felkutatása, tehetséggondozása. Intézmény/civil szerveződés A foglalkoztatottak korosztály Bárka Közhasznú Egyesület Miskolc általános iskolás korúak középiskolás korúak Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Jászberény, Kaposvár, Pécs általános iskolás korúak Esély a Képességeknek Program Hibó Tamás Művészeti Alapítvány ISZE Kék Bolygó Egyesület Klebelsberg Középiskolai Kollégium Messzehangzó Tábor Alapítvány Budapest Salgótarján Budapest Debrecen Kaposvár Budapest óvodás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak MUSA NOSTRA, PATRÓNUS és Regionális Pedagógiai Kozpont szervezetek Nagykapos- Vel'ké Kapusany általános iskolás korúak középiskolás korúak Napkör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetség Műhelye Budapest óvodás korúak általános iskolás korúak középiskolás korúak Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tudor Alapítvány Vasvár Úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Cluj-Napoca Berettyóújfalu Budapest Ózd Nyíregyháza általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak általános iskolás korúak középiskolás korúak középiskolás korúak A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 9

11 I. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó tehetségpontok bemutatása A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 10

12 Bárka Közhasznú Egyesület, Miskolc Tehetségpont adatai: Név Bárka Közhasznú Egyesület Ország Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cím 3530 Miskolc, Corvin u. 5. Képviselők, kapcsolattartók: Státusz Kapcsolattartó Név Galambosi Dorottya Ország Magyarország Cím 3530 Miskolc, Corvin u. 5. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Bárka Közhasznú Egyesület A Tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei A "BÁRKA" KHE 2001 novemberében jött létre. Az egyesület megalakulásakor célul tűztünk ki egy tanoda típusú intézmény megalapítását. A Miskolci Tanoda megnyitó ünnepsége október 14-én volt. 25 hátrányos helyzetű gyermek tehetséggondozása, felzárkóztatása, ismeretbővítő, szabadidős tevékenysége kezdődött meg, különböző hazai pályázatok segítségével ben két Európai Uniós támogatással kiírt pályázatot nyertünk meg, Az egyik a HEFOP "B.-A.-Z. Megyei tanoda létesítése, meglévő erősítése" című projekt. A projektnek köszönthetően létrehoztunk még egy tanodát a Miskolctól 20 km-re lévő Ónod községben. Az itteni általános iskolában a gyerekek kb. 40%-a hátrányos helyzetű. Az ónodi önkormányzat helyiséget biztosított számunkra és így megalakult az Ónodi Tanoda, ahova 25 gyermek iratkozott be. A másik megnyert Európai Uniós támogatású pályázat a ROP. Ebből a pályázatból vált lehetővé, hogy a Miskolci Tanodában öt munkanélküli pedagógus, egy reál szakos, egy humán és egy nyelvszakos pedagógus, valamint egy szabadidő szervező és egy rendszergazda kerüljön a tanoda tanári állományába. Együttműködési szerződést kötöttünk az általános és középiskolákkal, a Miskolci Egyetemmel, Erdei iskolával. Az együttműködő iskolák pedagógusaival való kapcsolattartás a gyermekek habitusának, tanulmányi, képességbeli, több irányú információ áramlását szolgálja. A szülőkkel való kapcsolattartás a családi háttér, családi elvárások, megismerése érdekében történik. A Miskolci Tanodában, mind az Ónodi Tanodában oktatás, fejlesztés, tehetséggondozás, hasznos, képességfejlesztő, egyénre szabott szabadidős tevékenységek (versenyek, szakkörök, színház, kézműves foglalkozások ) valósultak meg. A tanulmányi eredményeik javultak, és a tanodára is egyre inkább úgy tekintettek, mint nemcsak tanulási tevékenység színhelye. Két területet részesítettünk -részesítünk - előnyben, ez a számítógépes ismeretek, és az idegen nyelv. Számítógépszobával rendelkezünk, internet elérhetőséggel. Ez időtől vezettük be a nyári pótvizsgára fölkészítést is. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 11

13 Minden évben minden gyermeknek egyéni fejlesztési tervet készítünk szeptemberétől a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszékének egyik gyakorlóiskolája lettünk, hallgatókat fogadunk pedagógiai gyakorlati idejük letöltésére. A két Uniós pályázat végeztével, más pályázati lehetőségek után kellett néznünk, a folyamatos munka érdekében. A marketing tevékenységünk eredményeképpen külföldi támogatóra leltünk a Renovábis szervezet jóvoltából. Így a régi Szondi telep melletti helységből elköltöztünk egy tágas polgári lakásba. Itt is hat pedagógus dolgozik a tanodában, különböző műveltségi területeken. Az intézmény összegzett adottságai: 120 m2 bérelt helyiség, technikai felszereltség, oktató eszközök, programok, megfelelő tanári ellátottság ban bővült tevékenységünk, mert a Megyei Munkaügyi központtól megkaptuk a felnőttoktatási engedélyt. A Bükkszentkereszti Privát Fogadó, és Erdei iskola felkérésére egyesületünk biztosítja az erdei iskola szakmai programját. Folyamatban van egy vidéki tanoda nyitása tehetséggondozó programmal. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Célunk, hogy lehetőségeinkhez képest minél több tehetséges gyermeket segítsünk fejlődésében, gondolkodásban, kibontakozásában, és ez által mielőbb kiteljesíthesse talentumát. saját és környezete örömére. Tehetségdiagnosztika: A tehetségek kiválasztása több lépcsős: iskolai válogatás, tanulmányi versenyek nyertesei, mentorok mérései alapján történik. Pszichodiagnosztikai kiválasztó eljárások alkalmazása pszichológus segítségével Tehetségfejlesztés: Területek: Alsó tagozat: - Magyar nyelv, irodalom, kommunikáció - Matematika -Ének - zene -Környezetismeret, környezetvédelem -Vizuális nevelés Felső tagozat: -Nyelvi készségek ( angol - német ) -Számítástechnika -Magyar nyelv, irodalom, kommunikáció -Középiskolai felkészítő Általános iskolás gyerekek tehetséggondozásának erősítése, mert ez a korosztály ritkábban fordul elő a tehetségpont palettáján. Egyéni fejlesztési terv, egyéni szükségleteknek megfelelő (iskolai tanárok, szülőkkel való egyeztetés alapján) tehetséggondozás, nyomon követés, szükség esetén, szociális gondozással. Innovatív módszerek alkalmazása a gondozás folyamán. Lelki egészség védelem: Olyan légkör kialakítása, ahol cél a feltöltődés, a kiégés megelőzése. Kiscsoportos, lehetőleg egyéni foglalkoztatási módszerek alkalmazása. Információáramlás: a tehetség pont, az iskolák, leendő iskolák, szülők, a Tehetség pontok, Hálózat között Nem elég a tehetséget fölfedezni, ápolni, meg kell tanítani annak hasznosítását is. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 12

14 Tehetség tanácsadás: Heti rendszerességgel tehetség tanácsadás gyermekeknek, tanároknak, szülőknek (beszélgetések, lehetőségek ismertetése, mentorálás, előadások) Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet által biztosított pszichológusok, és az itt működő Tehetséggondozó Hálózati Programhoz csatlakozás. Az Országos Tehetség ponttal szerves egészet alkotni. Galambosi Dorottya - óvónő, tanítónő, OKÉV szakértő Pallainé Stoll Edit - tehetségfejlesztési szakértő, tanítónő, szaktanácsadó Hutter Lili -oktatás, művelődés, szabadidő szervező, szoftverüzemeltető Stemmer Gyöngyi - angol, német, magyar szakos tanár Munkastílus Az eddig is jól bevált civil jelleg folytatása, automatikusan kerüli a "hivatalos" formát A programoknak, mindig iskolán kívüli helyszínen valósítjuk meg. Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk, törekedve az összefüggések megláttatására, a kreativitás előtérbe helyezésére. Egyéni, testreszabott fejlesztést alkalmazunk. Az együttműködések, tapasztalatcserék kiaknázása. Megfelelő szakember ellátás. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 13

15 Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Tehetségpont adatai: Név Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza Ország Magyarország Megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Cím 5100 Jászberény, Déryné út 6. Telefon 70/ Képviselők, kapcsolattartók: Név Sziráki Judit Ország Magyarország Cím 5100 Jászberény, Déryné út 6. Telefon 70/ Megjegyzés Sziráki Judit A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Csányi Alapítvány a Gyermekekért Jászberény Közösségi Háza A tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei Jászberényben 2005 óta működik a Csányi Alapítvány tehetséggondozó programja, mely egyben egy életútprogram. Célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos körülmények között elő gyermekeket támogassa tehetségük kibontakoztatásában, és elősegítse fejlődésüket. A programba dr. Balogh László által összeállított kiválasztási elvek alapján kerülnek be a tanulók 10 éves korban. A tehetséggondozó csoportokban mentorok kísérik figyelemmel a gyermekek fejlődését; egy-egy gyermek alapvető életszakaszainak a végigkísérése keretében segítik a gyermekeket - egyéni fejlesztési tervek és egyéni mentorálás alapján - a szociokulturális hátrányaik leküzdésében, tehetségük kibontakoztatásában. A programelemek kidolgozásában, azok megvalósításában, tehetséggondozásban elismert szakemberek és pedagógusok vesznek részt. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Alapítványunk az intellektuális tehetség fejlesztését tűzte ki célul. Ugyanakkor segítjük támogatottainkat akkor is, ha művészetekben vagy a sportban tehetségesek. Kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelv (angol), nyelvi kompetenciák, kommunikáció, matematikai logika, számítástechnikai ismerete és a személyiség sokoldalú fejlesztésére. Ez utóbbiban a budapesti KÁVA Kulturális Műhely is segíti munkánkat érdekes előadásaival. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink szövegértésének és szövegalkotásának fejlesztésére. Célunk, hogy gyermekeink az általános iskola végére sikeres angol alapfokú nyelvvizsgát tegyenek. Folyamatos tanulási lehetőséget biztosítunk az ECDL vizsgára, való felkészülésre. Minden tanulónk részt vesz legalább egy 30 órás tanulás módszertani tréningen. Nyáron különböző szaktáborokat szervezünk.(dráma, angol nyelvi, életmód, Multicenter, úszás) Egész évben folyamatosak a drámapedagógiai foglalkozásaink. Fejlesztő pedagógusaink részt vehetnek továbbképzéseinken. A rendszeres csoportos és egyéni fejlesztő óráinkon kívül előadá- A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 14

16 sokat szervezünk gyermekeink és szüleik részére, neves előadók részvételével, ellátogatunk kiállításokra, színházi előadásokra; családokkal közös programokon veszünk részt. Angol nyelvből on-line tanulási lehetőséget bíztosítunk tehetséggondozó programunk tagjainak. Csatlakoztunk a Mentors digitális "7 próbából álló "angol nyelvi versenyhez, elindítottuk drogprevenciós projektünket. Nyáron minden diákunk legalább két táborban vesz részt (hazai helyszíneken és teljesítményüktől függően Angliában). Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. A hatásvizsgálatokat neves szakemberek végzik, a hozzánk felvételt nyert diákok intellektuális és pszichológiai fejlődését is ugyancsak ők kísérik figyelemmel. A vizsgálatok eredményei határozzák meg az egyéni fejlesztési tervet. Lelki fejlődésük nehézségeiben pszichológus segítségét kérhetjük. A mentorok elvégezték "A tehetség azonosítása, tehetség tanácsadás közismereti tantárgyakban" tréninget, jelenleg pedig az ELTE TEHETSÉGFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ és TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ szak másodéves hallgatói. Munkánkat segíti (a teljesség igénye nélkül) Kindrusz Pál-mérésügyi szakember, dr. Mező Ferenc, dr. Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettese. Munkastílus Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő foglalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan kerüli a "hivatalos" formát. Emellett kiemelkedően fontosnak értékeljük a tehetségről, és a tehetségfejlesztésről a legújabb kutatási eredmények és módszerek figyelembevételét. Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk (Kooperatív tanítás, projektmódszertan). Nagy hangsúlyt kapnak a programban résztvevő szakemberek személyes és szociális kompetenciái; a kezdeményezőkészség, az együttműködés, a partnerközpontúság, a sokszínűség értékelése, és a csapatszellem. Cél, hogy egy-egy Közösségi Ház a gyermekek számára inspiráló, barátságos, környezetet teremtsen, ahová úgy érkeznek be a délutáni vagy a hétvégi foglalkozásokra mintha második otthonukba jönnének. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 15

17 Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza Tehetségpont adatai: Név Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza Ország Magyarország Megye Somogy megye Cím 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Képviselők, kapcsolattartók: Státusz Kapcsolattartó Név Kovács Judit Ország Magyarország Cím 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Csányi Alapítvány Kaposvár-Nagybajom Közösségi Háza A tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei A Csányi Alapítvány a Gyermekekért célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekeket támogassa tehetségük kibontakoztatásában, és elősegítse fejlődésüket. A gyermekek támogatása 10 éves kortól (5. osztálytól) kezdődik, különböző életszakaszokban és iskolatípusokban (általános iskola felső tagozata, középiskola, egyetem-főiskola) más-más módon és más-más eszközökkel folytatódik, amíg fiatal felnőttként a támogatottak a munkaerőpiacra kerülnek. Ez gyermekenként jelenthet akár évet is. Ezért hívhatjuk a tehetséggondozó programot egy életút programnak is. Az Alapítvány működéséhez kapcsolható térségekben a programba beválogatott gyermekek fejlesztését, életét egy-egy kiscsoportba (12-15 fő) szervezve egy-egy mentor felügyeli. Az Alapítványnak dolgozó szakemberek segítségével ők állítják össze a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, megszervezik az egyéni vagy csoportban történő fejlesztő foglalkozásokat, kulturális és sportprogramokat, kirándulásokat, stb. Ők tarják a kapcsolatot a gyermekek életének főszereplőivel, a szülőkkel, az iskolával. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Intellektuális tehetségfejlesztéssel foglalkozunk, elsősorban az idegen nyelv (angol), nyelvi kompetenciák, kommunikáció, matematikai logika, számítástechnikai ismeretek- és a személyiség sokoldalú fejlesztése területén. A gyerekek életét egy-egy kiscsoportba (12-15 fő) szervezve egy-egy mentor felügyeli. Alapítványnak dolgozó szakemberek segítségével ők állítják össze a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, megszervezik az egyéni vagy csoportban történő fejlesztő foglalkozásokat, kulturális és sportprogramokat, kirándulásokat, stb. Ők tarják a kapcsolatot a gyermekek életének főszereplőivel, a szülőkkel, az iskolával. Munkájuk hatékonyabbá tétele miatt az ELTE tehetségfejlesztő szakára járnak, hogy szakképzett tehetségfejlesztők legyenek. Valamint külső és belső továbbképzések, konferenciákon való részvétel biztosítása, tapasztalatcsere, fórumok rendezése. Az Alapítványba járó gyerekek részére, pedig tantárgyi versenyek, projekt versenyek szervezése, lebonyolítása, szaktáborok, tréningek tartása. Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 16

18 Pedagógiai szempontból a csoportok drámapedagógusai segítségével biztosítjuk a fiatalok személyiségfejlődését. Ezt segítik alapítványunknál a budapesti KÁVA Kulturális Egyesület Színházi nevelési programjai. Pszichológiai értelemben pedig szakemberhez irányítjuk a rászorulókat. Kaposvárról és környékéről három mentor tehetségfejlesztő szakra jár az ELTE-re, hogy még nagyobb szaktudással rendelkezzenek és feladataikat hatékonyabban tudják ellátni. Munkastílus Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő foglalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan kerüli a "hivatalos" jelleget. Nagy hangsúlyt kap a programban résztvevő szakemberek személyes és szociális kompetenciái- empátia, rugalmasság, érzelmi tudatosság, pontos önértékelés, önbizalom, önkontroll, megbízhatóság, lelkiismeretesség, alkalmazkodás, innováció, teljesítménymotiváció, elköteleződés, kezdeményezőkészség, optimizmus, együttműködés, partnerközpontúság, a sokszínűség értékelése, csapatszellem. Emellett azonban fontos a tehetségről, és a tehetségfejlesztésről figyelembe venni a legújabb kutatási eredményeket és módszereket. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 17

19 Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza Tehetségpont adatai: Név Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza Ország Magyarország Megye Baranya megye Cím 7623 Pécs, Lőcse u. 3. Telefon 70/ Képviselők, kapcsolattartók: Státusz Kapcsolattartó Név Orsós Andrea Ország Magyarország Cím 7623 Pécs, Lőcse u. 3. Telefon 70/ A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza A Tehetségpont létrehozásának előzményei, tevékenységei A Csányi Alapítvány a Gyermekekért célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos körülmények között elő gyermekeket támogassa tehetségük kibontakoztatásában, és elősegítse fejlődésüket. A 2007 júniusától működő pécsi Közösségi Ház által is működtetett Életút tehetséggondozó programban egy-egy gyermek alapvető életszakaszainak a végigkísérése keretében segítjük a gyermekeket - egyéni fejlesztési tervek és egyéni mentorálás alapján - a szocio-kulturális hátrányaik leküzdésében, tehetségük kibontakoztatásában. A programelemek kidolgozásában, azok megvalósításában, tehetséggondozásban elismert szakemberek és pedagógusok vesznek részt. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai Jelenleg a Közösségi Ház tevékenysége csak 5 és 6 osztályos tanulókra terjed ki, ezért a Csányi Alapítvány Életút programjából még csak az első modult (10-14 éves kor) elemeit működtetjük. A tanítási időszakokban egyéni és csoportos fejlesztő, gazdagító és szabadidős/ kulturális programjaink vannak, a szünetekben tehetségfejlesztő szaktáborokat szervezünk. Hosszabb időtávot (több hónap) átölelő versenyeket indítunk el. A tanév folyamán, több tréningen vehetnek részt a programunkba járó tanulók. A gyermek programok mellett több alkalommal szervezünk családi programokat, nyilt napokat, közös kirándulásokat Tehetségfejlesztő tevékenységeink elsősorban az intellektuális tehetségfejlesztést helyezik a központba. Állandó kurzusaink vannak idegen nyelv, kommunikáció, matematikai logika, számítástechnika területeken; de minden gyermek részt vesz egy 30 órás tanulásmódszertani tréningen; illetve egész éves - a személyiség sokoldalú fejlesztését előtérbe helyező - drámapedagógiai foglalkozásaink vannak. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 18

20 Ugyanakkor segítjük - érdeklődési körtől és tehetségtípustól függően - a gyermekek művészeti és sport tehetségének kibontakoztatását is. Számos tanulónkat támogatjuk zenei képzettségének megszerezésében. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek meg tanuljanak úszni, ezért programunk úszásoktatást is tartalmaz. Külső és belső továbbképzések, konferenciákon való részvétel biztosítása, tapasztalatcsere, fórumok rendezése, egyedi esetmegbeszélések segítik a munkánkat. Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség Pedagógiai szempontból a csoportok drámapedagógusai segítségével biztosítjuk az érdeklődő fiatalok személyiségfejlődését. Ezt segíti alapítványunknál a budapesti KÁVA Kulturális Egyesület Színházi nevelési programjai. Felmerülő pszichológiai problémák esetén szakemberhez irányítjuk a rászorulókat. Humánerőforrásunk biztosítja a programban részt vevő gyerekek optimális fejlesztését. A Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Házának munkáját országosan elismert szakemberek segítik. A helyi team tagjai: 2 fő drámapedagógus (részmunkaidőben), Nagy Edina mentor; mérési-értékelési szakember (teljes állásban), Orsós Andrea mentor, fejlesztő pedagógus, romológus, aki jelenleg az ELTE tehetségfejlesztő szakértői szakán fejezi be tanulmányait (teljes állásban), 1 fő angol-német szakos tanár (rész munkaidőben), 1 fő informatikus (rész munkaidőben). Munkastílus Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő foglalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan kerüli a "hivatalos" formát. Emellett kiemelkedően fontosnak értékeljük a tehetségről, és a tehetségfejlesztésről a legújabb kutatási eredmények és módszerek figyelembevételét. Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk (Kooperatív tanítás, projektmódszertan). Nagy hangsúlyt kapnak a programban résztvevő szakemberek személyes és szociális kompetenciái; a kezdeményezőkészség, az együttműködés, a partnerközpontúság, a sokszínűség értékelése, és a csapatszellem. Cél, hogy a Közösségi Házunk a gyermekek számára inspiráló, barátságos, környezetet teremtsen, ahová úgy érkeznek be a délutáni vagy a hétvégi foglalkozásokkor, mintha második otthonukba jönnének. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések 19

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben