Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja"

Átírás

1 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja 1

2

3 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja 1. Alapadatok: Teljes név: Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány Hivatalos rövid név: ÁGOTA Alapítvány Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt Az ÁGOTA Alapítvány szervezeti formája Kiemelkedően közhasznú magánalapítvány 1.2 Az ÁGOTA Alapítvány gazdálkodási formája Nonprofit alapítvány, mely céljai támogatása érdekében másodlagos jelleggel vállalkozási tevékenységet végezhet. Bevételeit nem osztja fel, hanem az alapító okiratában meghatározott céljaira fordítja. 2. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Alapadatai: Teljes név: ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Rövid név: ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Elérhetőségei: Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. Fszt. 1. Telefon: 06-62/ / 121- es mellék 06-30/ e- mail: Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Szolgálat vezetője: Balogh Zsolt, szociális munkás Elérhetőségei: 06-62/ / 121- es mellék Irodavezetője: Elérhetőségei: Balog Mária 06-62/ / 121- es mellék +3630/

4 2.1 A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának helye Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 6726 Szeged, Bal fasor 6. Fszt A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának ideje Hétköznapokon ig 3. A szaktanácsadói szolgáltatási tevékenységek jogszabályi alapja: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi IX. sz. törvénnyel módosított évi XXXI. törvény. A gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokról, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM. rendelet. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A számvitelről szóló évi C. törvény. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 4. A szolgáltatótevékenység szakterületi besorolása A szaktanácsadói szolgálat a gyermekvédelmi szakellátások rendszerén belül, a gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében ellátja a gyermekvédelmi szaktanácsadási feladatokat. 5. A szolgáltatótevékenység helye az ÁGOTA Alapítvány szervezeti keretein belül A szaktanácsadói szolgálat az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézményi tevékenységének keretén belül az állami feladatvállalás területéhez tartozik. Alapadatok: Teljes név: Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány Hivatalos rövid név: ÁGOTA Alapítvány 4

5 Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. Elnök: Kothencz János 1.3. Elérhetőségei: Tel./fax:06-30/ A szaktanácsadói szolgálat szervezeti felépítése és munkacsoportjai Vezetés és koordináció: 1 fő szolgálatvezető 1 fő irodavezető 1 fő adminisztrátor Munkacsoportok: Pedagógiai szaktanácsadói csoport Egészségügyi, gyermekpszichológiai és mentálhigiénés szaktanácsadói csoport Tudományos kutatási munkacsoport Felnőttképzési munkacsoport Pályázati tanácsadói munkacsoport Gyermekvédelmi szakellátási jogi munkacsoport 7. A szolgáltatótevékenység célcsoportja Csongrád Megye Gyermekvédelmi Szakellátást nyújtó intézményei 1. Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) Telefax: +36 (62) Web: 2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út /fax: , - Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános 5

6 Iskola Tagintézménye Cím: 6600 Szentes, Deák F. u Tel./fax: 06-63/ , Web: 3. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u Tel.: 62/ SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS Intézményei 4. Dr. Waltner Károly Otthon Cím: 6723 Szeged, Agyagos u. 45. Tel.: Fax: Dr. Waltner Károly Otthon Speciális Fiúgyermekotthon Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 80. Telefon: (62) (62) Dr. Waltner Károly Gyermekotthon Cím: 6723 Szeged, Bölcsőde utca 3 Telefonszám: (62) Továbbiakban Partnerintézmények. 8. A szolgáltatás igénybevételének módja A szaktanácsadói szolgálat szolgáltatásai a célcsoport számára térítésmentesek és önkéntes alapon vehetők igénybe. A szolgáltatás iránt igénnyel élő partnerintézmény munkatársa a rendelkezésre álló kapcsolattartási csatornák valamelyikén keresztül felveszi a kapcsolatot a szaktanácsadói szolgálattal. A szolgálatnál dolgozó koordinációs munkatárs fogadja a beérkező felkérést, majd továbbítja azt a megfelelő munkacsoportnak. A munkacsoport az intézmény felkérésének megfelelő szolgáltatást nyújtja a szakmai programban megfogalmazottak szerint. 6

7 9. A szolgáltató és a Partnerintézmények közötti kapcsolattartás módja Személyesen: a Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 6726 Szeged, Bal fasor 6. szám alatti épületében található irodában munkanapokon 8.00 és óra között Levélben: ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátása Szaktanácsadói Szolgálata, 6726 Szeged, Bal fasor 6. Mobiltelefonon: 06-30/ Vezetékes telefonon: 06-62/ ben: Interneten: 10. A Partnerintézmények és a szaktanácsadást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 11. A Partnerintézménynek joga van: Az egyenlő bánásmódhoz A szaktanácsadó szolgálat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez Adatainak védelméhez Üzleti és szakmai titkainak védelméhez Panaszai megfogalmazásához és kivizsgálásához Véleményei és észrevételei megfogalmazni a szaktanácsadási szolgáltatással kapcsolatban 12. A vezetői feladatokat, szaktanácsadást, kapcsolattartást, illetve adminisztrációt végző személyeknek joguk van: A munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapni Hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat Hogy munkájukat elismerjék Hogy a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra Jogosultak és kötelesek szakmai ismereteiknek a szakma mindenkori fejlődésével összhangban történő folyamatos továbbfejlesztésére 13. A szolgáltatótevékenység célja A szaktanácsadói szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, valamint javaslatokat készít a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. 14. A szaktanácsadói szolgálat küldetése 7

8 Az ÁGOTA Alapítvány alapvető célkitűzése a gyermekvédelem által érintett gyermekek és fiatalok életminőségének és életkilátásának hosszú távú és eredményes javítása, a gyermekvédelemben és annak határterületein közreműködő szakemberek, segítségvállalók és önkéntesek számára nyújtott hatékony és jól használható szakmai támogatás nyújtása által. Minőségpolitikánk sarkalatos pontja a gyermekvédelmi munka szakmai nívójának emelése, a szakma megbecsültségének, elismertségének és hatékonyságának javítása. Szolgálatunk hiteles és megbízható partnere kíván lenni minden megbízójának. Célunk, hogy partnereink elégedettségét növeljük, és a szakmai, etikai és törvényi előírások betartásával minél rugalmasabban tudjunk reagálni a felkérő intézmények igényeire. Építeni kívánunk az aktív ügyfélkapcsolatokra, és a nyílt, közvetlen kommunikációra. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálata mélyen elkötelezett a szakmai követelmények teljesítése, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Humánerőforrás terén alapvető célkitűzésünk és elvárásunk az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható és számon kérhető munkavégzés, melyet folyamatos képzéssel, minőségfejlesztéssel és szupervízióval támogatunk. Együttműködő partnereinkkel hosszú távú, kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatra törekszünk. 15. A szolgáltatótevékenység alapelvei Gyermekközpontúság: a szolgáltatótevékenység nyújtása során alapelvünk, hogy tevékenységünk által közvetve vagy közvetlenül a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek gondozásának, nevelésének eredményességét és későbbi társadalmi beilleszkedésének sikerességét javítsuk. Partnerség: a szolgálat a szolgáltatásokat igénybe vevő intézményekkel, szakdolgozókkal egyenrangú, partneri viszony kialakítására és ápolására törekszik Nyilvánosság: a szolgálat szolgáltatási lehetőségeit, annak igénybevételének módját minden potenciális partnere számára nyilvánossá teszi. Esélyegyenlőség: a szolgálat szolgáltatásai minden partnere számára azonos feltételekkel vehetők igénybe. Egyénre szabott szolgáltatás: a szolgálat törekszik minden partnere felkérésének és igényeinek a lehető leginkább személyre (intézményre, intézményei egységre, munkacsoportra) szabott szolgáltatást nyújtani. 8

9 Kommunikáció: a szolgálat törekszik a nyílt és világos kommunikációra, és megteremti annak feltételeit is, hogy a partnerei is szabadon élhessenek e lehetőséggel. Innováció: a szolgálat nyitott a szakterülethez kapcsolódó innovatív módszerek és megoldások megismerése, megismertetése és implementálása iránt. 16. A szolgáltatótevékenység keretében ellátott feladatok A szaktanácsadói szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére segítséget nyújt: a) az intézmény szakmai programja, házirendje elkészítéséhez, b) az intézmény szakmai átalakításának, megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez, c) az intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez, d) továbbképzések szervezéséhez, e) szakmai munkaközösségek működéséhez, f) szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez, g) új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez, h) egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez. 17. A szolgáltatótevékenység módszerei a) A felkérő intézmény szakmai programja, házirendje elkészítésében nyújtott segítségadásban: Megvizsgálja a már meglévő szakmai programot, illetve házirendet Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai program, illetve házirend elkészítéséhez b) A felkérő intézmény szakmai átalakításának megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez nyújtott segítségadásban: Áttekinti a már meglévő szakmai struktúrát, illetve tanácsot nyújt a fejlesztéshez és kivitelezéshez Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel 9

10 Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai átalakítás megtervezéséhez és kivitelezéséhez c) A felkérő intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez nyújtott segítségadásban: Szaktanácsot nyújt az értékeléshez szükséges kritérium és eszközrendszer ki- illetve átdolgozásához Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szükség esetén gyarapítja az értékelésbe bevont munkatársak értékelésmódszertani ismereteit Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez d) A felkérő intézmény számára továbbképzések szervezéséhez nyújtott segítségadásban: Fogadja az intézmény részéről érkező továbbképzési igényeket Naprakész adatbázist tart rendelkezésre a szakterület számára meghirdetett képzésekről Segítséget nyújt a kínált képzésekből a továbbképzési igényekhez illeszthető képzés kiválasztásában Szükség esetén közreműködik a képzést nyújtó intézmény és a felkérő intézmény kapcsolatfelvételében Speciális képzési igények esetén igyekszik felkutatni olyan képzőintézményeket, melyek a különleges továbbképzési igényekre már kidolgozott képzéssel rendelkeznek, illetve vállalják az intézményre szabott képzési programok kidolgozását e) A felkérő intézmény szakmai munkaközösségeinek működéséhez nyújtott segítségadásban: Javaslatokat fogalmaz meg a munkaközösségek működéséhez Szükség esetén felkutatja a munkaközösségek működését segítő képzéseket illetve szakmai támogatási módszereket Szükség esetén külső szakértőt vonhat be a munkaközösség működésének különleges eseteihez Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) 10

11 f) A felkérő intézmény számára szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez nyújtott segítségadásban Fogadja a felkérő intézmények pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit, kéréseit Segítséget nyújt pályázati lehetőségek felkutatásában Naprakész adatbázist tart elérhetően a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban Meglévő fejlesztési, pályázati igény esetén figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és megfelelő kiírás esetén értesíti a felkérő intézményt a pályázatról Szaktanácsot ad a pályázatok kidolgozásához, benyújtásához, kezeléséhez, megvalósításához, elszámolásához, ellenőrzéséhez és lezárásához Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. hálózatépítés keretében) g) A felkérő intézmény számára új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez nyújtott segítségadásban Monitorozza és számon tartja a megjelenő új szakmai módszereket és eszközöket Megfogalmazott igény esetén megfelelő szakmai módszert, illetve eszközt keres az intézmény számára Támogatást nyújt a módszereket közzétevő szakmai közreműködők megtalálásához, illetve a velük való kapcsolat felvételéhez Segítséget nyújt a szakterület vonatkozó szakirodalmának és kutatási eredményeinek felkutatásához és megismeréséhez h) A felkérő intézmény számára egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez nyújtott segítségadásban Fogadja és megvizsgálja a felkérő intézmény részéről érkező igényeket Szükség esetén külső szakértő bevonásával alakítja ki álláspontját Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény által megjelölt kérdésben 18. A szaktanácsadói szolgálat szakmai együttműködései és kapcsolatai A szaktanácsadó szolgálat szakmai munkájának ellátása és fejlesztése érdekében szakmai kapcsolatot tart: A Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai intézményeivel A Dél-alföldi Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthonnal A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával a Jogi Segítségnyújtási (Jogklinika) Program keretében Ifjúsági és felnőttképzési szervezetekkel, köztük a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetséggel A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel 11

12 A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel Pályázatkiíró és pályázatkezelő szervezetekkel és intézményekkel (pl. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ESZA Nonprofit Kft.) 19. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése A szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére hatékony szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, valamint jól használható javaslatokat készít a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. E tevékenység eredményeképpen azt várjuk, hogy: A partnerintézményekben folyó szakmai munka eredményesebbé válik A szakmai munka során felmerülő speciális feladathelyzetek, illetve esetleges nehézségek megoldása sikeresebben valósul meg A partnerintézmények, illetve a tevékenységükhöz támogatást nyújtó személyek, szervezetek és intézmények kapcsolata és együttműködése fejlődik A partnerintézmények ellátásában élő gyermekek életminősége és életkilátása hosszú távon javul A szakterület megbecsültsége, elismertsége és hatékonysága növekszik A gyermekvédelemben tevékenykedő civil szervezetek és állami intézmények együttműködése fejlődik Szeged, június 15. Balogh Zsolt Szolgálatvezető A szakmai programot az ÁGOTA Alapítvány kuratóriuma június 30-i ülésén jóváhagyta. Szeged, július 1. Pál Melinda Kuratóriumi titkár 12

13 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata Szaktanácsadói Munkacsoportok Pedagógiai Szaktanácsadói Munkacsoport Prof. Dr. Sávai János PhD (GFHF)- A neveléstudományok doktora Kothencz János- pedagógus, Balog Mária- gyógypedagógus hallg. Szécsényi Sándor- pedagógus; a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi. Gyermekvédelmi. Szakszolgálata és Gyermekotthonai Igazgatója Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport Osváth Viola- klinikai szakpszichológus Dr. Szabó Andrea Balogh Zsolt Tudományos Kutatási Szaktanácsadói Munkacsoport Lőrinci János Kothencz János Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoport Pál Melinda Kothencz János Balogh Zsolt Pályázati Tanácsadói Munkacsoport Balog Mária Pál Melinda Gyermekvédelmi Szakellátási Jogi Munkacsoport (Jogklinika- Program) Dr. Hegedűs Andrea Dr. Radoszáv Miklós 13

14 Beszámoló az ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálatának 2010.november 10-ig megvalósított tevékenységeiről Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata minden nap 8 és 14 óra között várja megkereséseiket a Bal fasor 6. szám földszintjén lévő irodában. Szaktanácsadói Szolgálatunk megvalósult és folyamatban lévő tevékenységei: TAVASZ-NYÁR: ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A Szaktanácsadói Szolgálat munkáját megelőző előkészítő fázisban ingyenes szakmai kiadványokat juttattunk el Csongrád megyei szakembereknek a TEGYESZ által megadott dolgozói lista alapján. 93 szakember számára adtunk át 186 db könyvet, melyek piaci értéke forint. A módszertani könyveket természetesen ingyen bocsátottuk a kollégák rendelkezésére. Az átadott kiadványok az alábbiak voltak: Szakmai munkát segítő reprezentatív kutatás eredményeit közlő szakirodalom: Kothencz János: Róluk értük I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok ( állami gondoskodásban élők ) társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban- Országos kutatás az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok körében, ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged Szakmai munkát segítő reprezentatív kutatás eredményeit felhasználó, innovatív módszertani kézikönyv: Kothencz János- Kothenczné Osváth Viola- Balog Mária - Pál Melinda - Balogh Zsolt: Róluk értük II. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok ( állami gondoskodásban élők ) pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri megközelíthetősége napjainkban- A KÁSZPEM (Kothenczféle ÁGOTA Szenzitív Pedagogikoterápiás) Módszer, ÁGOTA (Állami 14

15 Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged AUGUSZTUS Szakmai kapcsolati háló építése, erősítése a dél- alföldi régióban : Balogh Zsolt szolgálatvezető augusztus 13-án Szegeden találkozott a dél-alföldi regionális módszertani gyermekotthon vezetőjével, Szabóné Szívos Ildikóval, akivel kölcsönösen bemutatták egymásnak intézményük szolgáltatásait, és feltérképezték a lehetséges kapcsolódási pontokat és együttműködési lehetőségeket az intézmények között. Mindkét intézmény részéről egyértelmű együttműködési szándék nyilvánult meg, melynek eredményeképpen a későbbiekben közös szakmai napok megtartását tervezzük augusztusában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központja adatainak alapján nyilvántartunk egy 738 képzést tartalmazó listát, melyekből a továbbképzési igénnyel fellépő Partnerek számára tudunk szaktanácsadás keretében segítséget nyújtani a választáshoz. A lista tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi területen akkreditált - tehát a továbbképzési rendszerben kreditpontot adó - továbbképzés céljából szervezett tanfolyamokat, szakmai személyiségfejlesztő tréningeket, szakmai műhelyeket, szakmai tanácskozásokat, és szakmai tanulmányutakat mind megyei mind országos szinten augusztusában a nevelőszülők és a TEGYESZ dolgozói kérésére innovatív szakmai módszert kerestünk a nevelői munka hatékonyságának növelése és a családból kiemelt gyermekekkel való munka sikerességének javítása érdekében. Mivel a kollégák a KÁSZPEM Módszer iránt érdeklődnek, összegyűjtöttük, és elérhetővé tettük a Módszer elsajátításához szükséges tudnivalókat SZEPTEMBER tavaszán a TEGYESZ szakdolgozói jelezték intézményünk számára, hogy szükséges lenne egy, kifejezetten a nevelőszülők igényeire kidolgozott továbbképzési program létrehozása. A nevelőszülők kifejezett igénye volt, hogy a képzésen a KÁSZPEM Módszert ismerhessék meg. A Szaktanácsadói Szolgálat ezt jelezte az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézménye (mint a KÁSZPEM Módszer 15

16 márkatulajdonosa) számára, ahol jelzéseink alapján őszére kidolgozták a Nevelőszülői komplex személyiségfejlesztő tréning KÁSZPEM Módszerrel című továbbképzést nevelőszülők számára. A képzés várhatóan decemberére akkreditált lesz. Így képzési igény esetén közvetlenül tudjuk oda irányítani a potenciális résztvevőket. A Partnerintézmények regionális kapcsolattartásának erősítése érdekében Balogh Zsolt szolgálatvezető előjegyezte a Dél-Alföldi Regionális Módszertani Gyermekotthon Bekecs című szaklapját, mely folyamatosan megtekinthető a Szaktanácsadó Szolgálat irodahelyiségében. Továbbá a szaktanácsadói szolgálatnak köszönhetően, ez a publikáció már valamennyi gyermek és lakásotthonba eljut szeptember 07-én a Szaktanácsadói Szolgálat Felnőttképzési Munkacsoportjának képviselője (Pál Melinda) hivatalos látogatást tett a Fővárosi Módszertani TEGYESZ-nél, ahol Dr. Radoszáv Miklós TEGYESZ vezetővel és Both Éva Módszertani intézményvezetővel egyeztettek az intézmények közötti együttműködések lehetséges módozatairól, szolgáltatáscsomagjaikról, valamint a szakterületükön fellelhető, s általuk le nem fedett képzési igényekről (pl. Módszerspecifikus képzések). Az egyeztetés eredményeképpen a egyértelmű együttműködési igény fogalmazódott meg mindkét fél részéről, illetve mindkét intézmény kölcsönösen felajánlotta egymás számára szakmai segítségét. A Csongrád Megyei TEGYESZ kérésére lefolytattuk egy speciálisan a családból kiemelt gyermekek nevelésére kidolgozott módszertan (KÁSZPEM Módszer) oktatását a Hódmezővásárhely, Szabadság téri lakásotthon dolgozói számára, hogy a gyermekotthoni nevelői munkához innovatív módszer átadásával és bevezetésével járuljunk hozzá. A képzés 2010.szeptember 22 én lezárult ( 200 órás képzés volt, melyet ingyen kaptak meg tőlünk a kollégák), melyet minden résztvevő sikeresen teljesített. A képzésen elsajátított módszert folyamatos szupervíziónk mellett elkezdték bevezetni és alkalmazni az érintett gyermekotthonban. Ennek monitorozása a közeljövőben elkezdődik. A Szaktanácsadói Szolgálat vezetője elkészítette azt a szakmai szempontrendszert, mely alapján a gyermekotthonba való bevezetés megvalósulását támogatja szupervíziós folyamat során. 16

17 2010. szeptemberében Szaktanácsadói Szolgálatunk pályázatfigyelési regisztert hozott létre, melyben megtalálhatóak a tematikus és az általános pályázatfigyelési és keresési rendszerek elérhetőségei. E regiszter bármikor elérhető a Szolgálat adatbankjában. Irodavezetőnk napi rendszerességgel figyeli a pályázati oldalakat, a Partnerintézmények számára igénybe vehető pályázati lehetőségek után. A szóba jöhető pályázati lehetőségről (Pályázati téma: Képzőművészeti pályázat állami gondozott gyermekek számára, Kiíró: Roma Galéria Budapest) azonnali kör t kaptak a Partnerek OKTÓBER Szaktanácsadói Szolgálatunk irodavezetője a TEGYESZ-től kapott adatbázis alapján októberében frissítette és aktualizálta a Partnerintézmények adatait (hivatalos megnevezés, intézményegységek, vezetők, elérhetőségek) az intézményekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel során, melyek alapján naprakész adatbázist hozott létre Csongrád megyében a gyermekvédelmi szakellátók körében. Az adatlistát minden egyes Partnerintézmény és egység számára postai úton eljuttatta, hogy az intézmények közötti kapcsolattartást megkönnyítse október 19-én Szaktanácsadói Szolgálatunk Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportja képviseletében Balogh Zsolt a TEGYESZ felkérésére részt vett az újonnan jelentkező nevelőszülők szűrésében. A szolgálatvezető a felvételi elbeszélgetésen interjúztatással segítette a nevelőszülő-jelöltek megismerését, és a nevelőszülői alkalmasságot elbíráló bizottság munkáját október 21-én a TEGYESZ felkérésére összmunkatársi értekezleten mutattuk be a Szaktanácsadói Szolgálat működését, elérhetőségeit, szakmai programját. E találkozáson minden TEGYESZ dolgozó és hivatásos nevelőszülő személyesen is megismerkedhetett munkatársainkkal. Az ÁGOTA Szaktanácsadó Szolgálat bemutatkozó hírlevele és információs anyaga postázásra került október 29- én minden gyermek- és lakásotthon számára (19 egységnek), így írásban is megkapta mindenki a Szaktanácsadó Szolgálat elérhetőségeit és programját. E hírlevelet novemberétől kezdődően havonta tervezzük kiküldeni a Partnerintézményeknek. 17

18 Partner részéről érkezett felkérésre szakmai kerek asztal létrejöttében láttunk el összekötői szerepet októberében. E szakmai találkozón gyermekotthoni vezetők cserélnek tapasztalatot, és egyeztetnek a nevelési felügyelet kérdésében, így támogatva egységes szakmai eljárásmódok kialakulását. A megbeszélésen kialakított szakmai álláspontokat intézményünk rögzíti, és más gyermekotthon-vezetők számára is elérhetővé teszi októberében a TEGYESZ felkérésére szakfordítót kerestünk a Befogadó Otthon házirendjének lefordítására az Otthonba igen gyakran bekerülő külföldi ellátottakkal való kommunikáció megkönnyítése érdekében. A házirendet magyar nyelven átadtuk a fordítóknak, akik az Otthon szempontjából térítésmentesen vállalták a munka elkészítését. A házirend angol fordítása elkészült, és folyamatban van az arab, afgán és szomáliai változat elkészítése is NOVEMBER A Szaktanácsadói Szolgálat a Dél-Alföldi Regionális Módszertani Gyermekotthonnal és a Csongrád Megyei TEGYESZ-szel együttműködve előkészítő munkálatokat végzett, (résztvevők kiértesítése, helyszínbiztosítás, műhelyvezetők felkérése és felkészítése) protokolltervezetet készített a gyermekfelügyelői munka protokolljára módszertani műhelymunkák alapján. E műhelymunkák november 3-án zajlottak 50 fő gyermekfelügyelő részvételével a dél-alföldi régió gyermekotthonaiból. A szakmai protokoll végső véleményezését módszertani levélben kértük a gyermekfelügyelő kollégáktól. Az észrevételek és javaslatok beérkezését követően (2010. november 22. után) egységesített szakmai eljárási protokollt fog kiadni e három együttműködő szervezet a gyermekotthonokban folyó szakmai munka nívójának és eredményességének növelése, valamint az intézményközi együttműködések és tapasztalatcserék élénkítése érdekében. E szakmai műhelymunka során egyben összegyűjtöttük és összegeztük a gyermekfelügyelők képzési tapasztalatait, véleményezték korábbi képzéseik hatékonyságát, hasznosságát, s megfogalmazták képzési és szakmai igényeiket, melyek alapján adekvát képzéseket kereshetünk a kollégáknak. A Műhelymunka sarkalatos pontja volt a kollégák részéről a konferenciákon, szakmai fórumokon való részvétel 18

19 lehetősége, melynek alapján intézményünk is tervez a későbbiekben konferenciaszervezést számukra. Szaktanácsadói Szolgálatunk pályázati munkacsoportja segítséget nyújtott a TEGYESZ felkérésére egy, a TEGYESZ által az ESZA Nonprofit Kft - hez benyújtandó pályázat elkészítésében. A szakmai támogatás a megfelelő képzési program megkeresésétől a pályázati tanácsadásra és a szakmai anyagok elkészítésében nyújtott támogatásra terjedt ki. A pályázat kódja: GYV-SZF , a pályázat kategóriája: Pályázat gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására, B kategória: Nevelőszülők továbbképzésének támogatása. A pályázat kedvező elbírálásban, és 100%-os támogatásban részesült, így a TEGYESZ 2010 őszétől tavaszáig 132 nevelőszülő továbbképzésére kapott lehetőséget, összesen forint értékben. ( a képzést a pályázat finanszírozza, így a fenntartót ez sem terheli) november 03-án a Pályázati Tanácsadói Munkacsoportunk képviselője (Pál Melinda) közös megbeszélésen vett részt a TEGYESZ nevelőszülői hálózatának vezetőjével, Jávor Györgyivel, a TEGYESZ Gazdasági vezetőjével, Gera Edittel és Morvai Mártával, aki a pályázat elkészítésében működött közre. A megbeszélésen egyeztettük a pályázati projekttel kapcsolatos teendőket, közösen tekintettük át a projekt megvalósításának lépéseit, lehetőségeit, időés költségtervét, valamint pályázati jellegű tanácsadással segítettük a pályázati költségvetés elköltésének és a szakmai program megvalósításának szinkronba hozását a nevelőszülők igényeinek és lehetőségeinek megfelelően november 4-én a nevelőszülői tanácsadói munkacsoport megbeszélésén Pályázati Tanácsadói Munkacsoportunk képviselője (Pál Melinda) ismertette a pályázati projektet és tanácsadás keretén belül segítette a projekt operatív megvalósításának megtervezését. Irodánk folyamatosan rögzíti a Partnerek részéről megjelenő továbbképzési igényeket. Mindeddig a nevelőszülői tanácsadók részéről érkezett igény módszer specifikus képzések és kreditpontos szociális továbbképzések megtartására. A tanácsadók számára november 4-én a rendszeres heti munkaértekezletünkön tájékoztatást nyújtottunk az elérhető továbbképzési lehetőségekről, valamint a lehetséges finanszírozás módozatairól is. 19

20 2010. november 9-én Szolgálatvezetőnk a TEGYESZ felkérésére részt vett a Szakszolgálat pszichológusi álláshelyére jelentkező jelöltek felvételi elbeszélgetésén javaslattevőként november 9-én Szolgálatunk gyermekotthoni és lakásotthoni vezetők megkeresésére új típusú gondozási hely meglétére hívta fel a kollégák figyelmét, mely segítségével a gyermekek elhelyezésének lehetőségei gazdagodhatnak. Szaktanácsadói szolgálatunk, folytatja megkezdett munkáját Balogh Zsolt Szolgálatvezető Balog Mária Irodavezető 20

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) szakmai beszámolója 2010. augusztus 09 2011. május 30. 1 ÁGOTA Alapítvány Csongrád

Részletesebben

Szaktanácsadói Szolgálatának Június havi Beszámolója

Szaktanácsadói Szolgálatának Június havi Beszámolója ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. I/18. Tel: 06-62/432-032 06-30/685-44-54 e-mail:

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátás Szaktanácsadói Szolgálatának (ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat) szakmai beszámolója 2011. június 2011. december 1 ÁGOTA Alapítvány Csongrád

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálatának

BESZÁMOLÓ az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálatának ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. Tel: 06-62/432-032/ 116 - os mellék; 06-30/685-44-54

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita A hatékony jogvédelem eszközei I. Jogtudatosítással kapcsolatos feladatok - jogszabályi háttér Gyermekvédelmi törvény: A

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft TÁMOP 5.4.11. NYOLC PONT AZ AUTISTA SZEMÉLYEK ELLÁTÓRENDSZERÉNEK ORSZÁGOS SZINTŰ, KOMPLEX INNOVÁCIÓJA, SZAKMAI TANÁCSADÓ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁVAL TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 Az Európai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében.

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-16299/2011. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának

Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai beszámolója 2011. augusztus 2012. augusztus 1 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei gyermekvédelmi szakellátásának

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az SOS Gyermekfalu budapesti koordinációs irodája GYERMEKVÉDELMI FŐMUNKATÁRS

Az SOS Gyermekfalu budapesti koordinációs irodája GYERMEKVÉDELMI FŐMUNKATÁRS Kedves Hallgatok! Ismét köszönjük Sárkány Ildikónak az álláshírt!! Az SOS Gyermekfalu tobbfele munkakorbe munkatársakat keres! Tudjátok a munkatapasztalatszerzés érdekében esetleg bizonyos időre érdemes

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

ASSOCIATION OF HUNGARIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ASSOCIATION OF HUNGARIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS NEVOSZ Hungary ASSOCIATION OF HUNGARIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS VERBAND DER UNGARISCHEN BILDUNGSEINRICHTUNGEN Magyar Nevelési és Oktatási Intézmények Szövetségének N E V O S Z fő célkitűzése a szociális,

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER-OKTÓBER FŐVÁROSI MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT Tartalom ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKSZOLGÁLAT ERDÉLYBEN ÖNKÉNTESEK A SZAKSZOLGÁLATNÁL ŐSZI AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma Önkéntes jogvédő tevékenysége. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. Protokoll célja Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznúsági jelentés az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa vonatkozó legfontosabb információt tartalmazza, valamint a törvény által előírt kötelező elemeket (költségvetési támogatás felhasználása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben