Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja"

Átírás

1 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja 1

2

3 Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálatának szakmai programja 1. Alapadatok: Teljes név: Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány Hivatalos rövid név: ÁGOTA Alapítvány Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt Az ÁGOTA Alapítvány szervezeti formája Kiemelkedően közhasznú magánalapítvány 1.2 Az ÁGOTA Alapítvány gazdálkodási formája Nonprofit alapítvány, mely céljai támogatása érdekében másodlagos jelleggel vállalkozási tevékenységet végezhet. Bevételeit nem osztja fel, hanem az alapító okiratában meghatározott céljaira fordítja. 2. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Alapadatai: Teljes név: ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálat Rövid név: ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Elérhetőségei: Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. Fszt. 1. Telefon: 06-62/ / 121- es mellék 06-30/ e- mail: Az ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Szolgálat vezetője: Balogh Zsolt, szociális munkás Elérhetőségei: 06-62/ / 121- es mellék Irodavezetője: Elérhetőségei: Balog Mária 06-62/ / 121- es mellék +3630/

4 2.1 A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának helye Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 6726 Szeged, Bal fasor 6. Fszt A szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásának ideje Hétköznapokon ig 3. A szaktanácsadói szolgáltatási tevékenységek jogszabályi alapja: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi IX. sz. törvénnyel módosított évi XXXI. törvény. A gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokról, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM. rendelet. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény. A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A számvitelről szóló évi C. törvény. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 4. A szolgáltatótevékenység szakterületi besorolása A szaktanácsadói szolgálat a gyermekvédelmi szakellátások rendszerén belül, a gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében ellátja a gyermekvédelmi szaktanácsadási feladatokat. 5. A szolgáltatótevékenység helye az ÁGOTA Alapítvány szervezeti keretein belül A szaktanácsadói szolgálat az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézményi tevékenységének keretén belül az állami feladatvállalás területéhez tartozik. Alapadatok: Teljes név: Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány Hivatalos rövid név: ÁGOTA Alapítvány 4

5 Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. Elnök: Kothencz János 1.3. Elérhetőségei: Tel./fax:06-30/ A szaktanácsadói szolgálat szervezeti felépítése és munkacsoportjai Vezetés és koordináció: 1 fő szolgálatvezető 1 fő irodavezető 1 fő adminisztrátor Munkacsoportok: Pedagógiai szaktanácsadói csoport Egészségügyi, gyermekpszichológiai és mentálhigiénés szaktanácsadói csoport Tudományos kutatási munkacsoport Felnőttképzési munkacsoport Pályázati tanácsadói munkacsoport Gyermekvédelmi szakellátási jogi munkacsoport 7. A szolgáltatótevékenység célcsoportja Csongrád Megye Gyermekvédelmi Szakellátást nyújtó intézményei 1. Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) Telefax: +36 (62) Web: 2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út /fax: , - Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános 5

6 Iskola Tagintézménye Cím: 6600 Szentes, Deák F. u Tel./fax: 06-63/ , Web: 3. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u Tel.: 62/ SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS Intézményei 4. Dr. Waltner Károly Otthon Cím: 6723 Szeged, Agyagos u. 45. Tel.: Fax: Dr. Waltner Károly Otthon Speciális Fiúgyermekotthon Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 80. Telefon: (62) (62) Dr. Waltner Károly Gyermekotthon Cím: 6723 Szeged, Bölcsőde utca 3 Telefonszám: (62) Továbbiakban Partnerintézmények. 8. A szolgáltatás igénybevételének módja A szaktanácsadói szolgálat szolgáltatásai a célcsoport számára térítésmentesek és önkéntes alapon vehetők igénybe. A szolgáltatás iránt igénnyel élő partnerintézmény munkatársa a rendelkezésre álló kapcsolattartási csatornák valamelyikén keresztül felveszi a kapcsolatot a szaktanácsadói szolgálattal. A szolgálatnál dolgozó koordinációs munkatárs fogadja a beérkező felkérést, majd továbbítja azt a megfelelő munkacsoportnak. A munkacsoport az intézmény felkérésének megfelelő szolgáltatást nyújtja a szakmai programban megfogalmazottak szerint. 6

7 9. A szolgáltató és a Partnerintézmények közötti kapcsolattartás módja Személyesen: a Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 6726 Szeged, Bal fasor 6. szám alatti épületében található irodában munkanapokon 8.00 és óra között Levélben: ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátása Szaktanácsadói Szolgálata, 6726 Szeged, Bal fasor 6. Mobiltelefonon: 06-30/ Vezetékes telefonon: 06-62/ ben: Interneten: 10. A Partnerintézmények és a szaktanácsadást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 11. A Partnerintézménynek joga van: Az egyenlő bánásmódhoz A szaktanácsadó szolgálat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez Adatainak védelméhez Üzleti és szakmai titkainak védelméhez Panaszai megfogalmazásához és kivizsgálásához Véleményei és észrevételei megfogalmazni a szaktanácsadási szolgáltatással kapcsolatban 12. A vezetői feladatokat, szaktanácsadást, kapcsolattartást, illetve adminisztrációt végző személyeknek joguk van: A munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapni Hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat Hogy munkájukat elismerjék Hogy a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra Jogosultak és kötelesek szakmai ismereteiknek a szakma mindenkori fejlődésével összhangban történő folyamatos továbbfejlesztésére 13. A szolgáltatótevékenység célja A szaktanácsadói szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, valamint javaslatokat készít a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. 14. A szaktanácsadói szolgálat küldetése 7

8 Az ÁGOTA Alapítvány alapvető célkitűzése a gyermekvédelem által érintett gyermekek és fiatalok életminőségének és életkilátásának hosszú távú és eredményes javítása, a gyermekvédelemben és annak határterületein közreműködő szakemberek, segítségvállalók és önkéntesek számára nyújtott hatékony és jól használható szakmai támogatás nyújtása által. Minőségpolitikánk sarkalatos pontja a gyermekvédelmi munka szakmai nívójának emelése, a szakma megbecsültségének, elismertségének és hatékonyságának javítása. Szolgálatunk hiteles és megbízható partnere kíván lenni minden megbízójának. Célunk, hogy partnereink elégedettségét növeljük, és a szakmai, etikai és törvényi előírások betartásával minél rugalmasabban tudjunk reagálni a felkérő intézmények igényeire. Építeni kívánunk az aktív ügyfélkapcsolatokra, és a nyílt, közvetlen kommunikációra. Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátása szaktanácsadói szolgálata mélyen elkötelezett a szakmai követelmények teljesítése, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Humánerőforrás terén alapvető célkitűzésünk és elvárásunk az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható és számon kérhető munkavégzés, melyet folyamatos képzéssel, minőségfejlesztéssel és szupervízióval támogatunk. Együttműködő partnereinkkel hosszú távú, kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatra törekszünk. 15. A szolgáltatótevékenység alapelvei Gyermekközpontúság: a szolgáltatótevékenység nyújtása során alapelvünk, hogy tevékenységünk által közvetve vagy közvetlenül a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek gondozásának, nevelésének eredményességét és későbbi társadalmi beilleszkedésének sikerességét javítsuk. Partnerség: a szolgálat a szolgáltatásokat igénybe vevő intézményekkel, szakdolgozókkal egyenrangú, partneri viszony kialakítására és ápolására törekszik Nyilvánosság: a szolgálat szolgáltatási lehetőségeit, annak igénybevételének módját minden potenciális partnere számára nyilvánossá teszi. Esélyegyenlőség: a szolgálat szolgáltatásai minden partnere számára azonos feltételekkel vehetők igénybe. Egyénre szabott szolgáltatás: a szolgálat törekszik minden partnere felkérésének és igényeinek a lehető leginkább személyre (intézményre, intézményei egységre, munkacsoportra) szabott szolgáltatást nyújtani. 8

9 Kommunikáció: a szolgálat törekszik a nyílt és világos kommunikációra, és megteremti annak feltételeit is, hogy a partnerei is szabadon élhessenek e lehetőséggel. Innováció: a szolgálat nyitott a szakterülethez kapcsolódó innovatív módszerek és megoldások megismerése, megismertetése és implementálása iránt. 16. A szolgáltatótevékenység keretében ellátott feladatok A szaktanácsadói szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére segítséget nyújt: a) az intézmény szakmai programja, házirendje elkészítéséhez, b) az intézmény szakmai átalakításának, megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez, c) az intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez, d) továbbképzések szervezéséhez, e) szakmai munkaközösségek működéséhez, f) szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez, g) új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez, h) egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez. 17. A szolgáltatótevékenység módszerei a) A felkérő intézmény szakmai programja, házirendje elkészítésében nyújtott segítségadásban: Megvizsgálja a már meglévő szakmai programot, illetve házirendet Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai program, illetve házirend elkészítéséhez b) A felkérő intézmény szakmai átalakításának megtervezéséhez, illetve kivitelezéséhez nyújtott segítségadásban: Áttekinti a már meglévő szakmai struktúrát, illetve tanácsot nyújt a fejlesztéshez és kivitelezéshez Szükség esetén konzultál az intézmény dolgozóival, illetve a szolgáltatásban érintett felekkel 9

10 Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szakmai javaslatot fogalmaz meg a szakmai átalakítás megtervezéséhez és kivitelezéséhez c) A felkérő intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez nyújtott segítségadásban: Szaktanácsot nyújt az értékeléshez szükséges kritérium és eszközrendszer ki- illetve átdolgozásához Szükség esetén jó mintákat és gyakorlatokat kutat fel és bocsát az intézmény rendelkezésére Szükség esetén gyarapítja az értékelésbe bevont munkatársak értékelésmódszertani ismereteit Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény egész tevékenységének vagy egyes részfeladatainak szakmai értékeléséhez d) A felkérő intézmény számára továbbképzések szervezéséhez nyújtott segítségadásban: Fogadja az intézmény részéről érkező továbbképzési igényeket Naprakész adatbázist tart rendelkezésre a szakterület számára meghirdetett képzésekről Segítséget nyújt a kínált képzésekből a továbbképzési igényekhez illeszthető képzés kiválasztásában Szükség esetén közreműködik a képzést nyújtó intézmény és a felkérő intézmény kapcsolatfelvételében Speciális képzési igények esetén igyekszik felkutatni olyan képzőintézményeket, melyek a különleges továbbképzési igényekre már kidolgozott képzéssel rendelkeznek, illetve vállalják az intézményre szabott képzési programok kidolgozását e) A felkérő intézmény szakmai munkaközösségeinek működéséhez nyújtott segítségadásban: Javaslatokat fogalmaz meg a munkaközösségek működéséhez Szükség esetén felkutatja a munkaközösségek működését segítő képzéseket illetve szakmai támogatási módszereket Szükség esetén külső szakértőt vonhat be a munkaközösség működésének különleges eseteihez Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. műhelymunkák vagy hálózatépítés keretében) 10

11 f) A felkérő intézmény számára szakmai pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséhez és a pályázatok elkészítéséhez nyújtott segítségadásban Fogadja a felkérő intézmények pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit, kéréseit Segítséget nyújt pályázati lehetőségek felkutatásában Naprakész adatbázist tart elérhetően a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban Meglévő fejlesztési, pályázati igény esetén figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és megfelelő kiírás esetén értesíti a felkérő intézményt a pályázatról Szaktanácsot ad a pályázatok kidolgozásához, benyújtásához, kezeléséhez, megvalósításához, elszámolásához, ellenőrzéséhez és lezárásához Biztosítja a hasonló igényekkel, illetve jó gyakorlattal bíró intézményekkel való kapcsolattartási lehetőségeket (pl. hálózatépítés keretében) g) A felkérő intézmény számára új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez nyújtott segítségadásban Monitorozza és számon tartja a megjelenő új szakmai módszereket és eszközöket Megfogalmazott igény esetén megfelelő szakmai módszert, illetve eszközt keres az intézmény számára Támogatást nyújt a módszereket közzétevő szakmai közreműködők megtalálásához, illetve a velük való kapcsolat felvételéhez Segítséget nyújt a szakterület vonatkozó szakirodalmának és kutatási eredményeinek felkutatásához és megismeréséhez h) A felkérő intézmény számára egyéb - a szaktanácsadás keretébe tartozó - az intézmény által igényelt feladatok elvégzéséhez nyújtott segítségadásban Fogadja és megvizsgálja a felkérő intézmény részéről érkező igényeket Szükség esetén külső szakértő bevonásával alakítja ki álláspontját Szakmai javaslatot fogalmaz meg intézmény által megjelölt kérdésben 18. A szaktanácsadói szolgálat szakmai együttműködései és kapcsolatai A szaktanácsadó szolgálat szakmai munkájának ellátása és fejlesztése érdekében szakmai kapcsolatot tart: A Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai intézményeivel A Dél-alföldi Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthonnal A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával a Jogi Segítségnyújtási (Jogklinika) Program keretében Ifjúsági és felnőttképzési szervezetekkel, köztük a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetséggel A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel 11

12 A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel Pályázatkiíró és pályázatkezelő szervezetekkel és intézményekkel (pl. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ESZA Nonprofit Kft.) 19. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése A szolgálat a szakellátást nyújtó intézmények felkérésére hatékony szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, valamint jól használható javaslatokat készít a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. E tevékenység eredményeképpen azt várjuk, hogy: A partnerintézményekben folyó szakmai munka eredményesebbé válik A szakmai munka során felmerülő speciális feladathelyzetek, illetve esetleges nehézségek megoldása sikeresebben valósul meg A partnerintézmények, illetve a tevékenységükhöz támogatást nyújtó személyek, szervezetek és intézmények kapcsolata és együttműködése fejlődik A partnerintézmények ellátásában élő gyermekek életminősége és életkilátása hosszú távon javul A szakterület megbecsültsége, elismertsége és hatékonysága növekszik A gyermekvédelemben tevékenykedő civil szervezetek és állami intézmények együttműködése fejlődik Szeged, június 15. Balogh Zsolt Szolgálatvezető A szakmai programot az ÁGOTA Alapítvány kuratóriuma június 30-i ülésén jóváhagyta. Szeged, július 1. Pál Melinda Kuratóriumi titkár 12

13 ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata Szaktanácsadói Munkacsoportok Pedagógiai Szaktanácsadói Munkacsoport Prof. Dr. Sávai János PhD (GFHF)- A neveléstudományok doktora Kothencz János- pedagógus, Balog Mária- gyógypedagógus hallg. Szécsényi Sándor- pedagógus; a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi. Gyermekvédelmi. Szakszolgálata és Gyermekotthonai Igazgatója Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoport Osváth Viola- klinikai szakpszichológus Dr. Szabó Andrea Balogh Zsolt Tudományos Kutatási Szaktanácsadói Munkacsoport Lőrinci János Kothencz János Felnőttképzési Szaktanácsadói Munkacsoport Pál Melinda Kothencz János Balogh Zsolt Pályázati Tanácsadói Munkacsoport Balog Mária Pál Melinda Gyermekvédelmi Szakellátási Jogi Munkacsoport (Jogklinika- Program) Dr. Hegedűs Andrea Dr. Radoszáv Miklós 13

14 Beszámoló az ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálatának 2010.november 10-ig megvalósított tevékenységeiről Az ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata minden nap 8 és 14 óra között várja megkereséseiket a Bal fasor 6. szám földszintjén lévő irodában. Szaktanácsadói Szolgálatunk megvalósult és folyamatban lévő tevékenységei: TAVASZ-NYÁR: ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A Szaktanácsadói Szolgálat munkáját megelőző előkészítő fázisban ingyenes szakmai kiadványokat juttattunk el Csongrád megyei szakembereknek a TEGYESZ által megadott dolgozói lista alapján. 93 szakember számára adtunk át 186 db könyvet, melyek piaci értéke forint. A módszertani könyveket természetesen ingyen bocsátottuk a kollégák rendelkezésére. Az átadott kiadványok az alábbiak voltak: Szakmai munkát segítő reprezentatív kutatás eredményeit közlő szakirodalom: Kothencz János: Róluk értük I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok ( állami gondoskodásban élők ) társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban- Országos kutatás az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok körében, ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged Szakmai munkát segítő reprezentatív kutatás eredményeit felhasználó, innovatív módszertani kézikönyv: Kothencz János- Kothenczné Osváth Viola- Balog Mária - Pál Melinda - Balogh Zsolt: Róluk értük II. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok ( állami gondoskodásban élők ) pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri megközelíthetősége napjainkban- A KÁSZPEM (Kothenczféle ÁGOTA Szenzitív Pedagogikoterápiás) Módszer, ÁGOTA (Állami 14

15 Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged AUGUSZTUS Szakmai kapcsolati háló építése, erősítése a dél- alföldi régióban : Balogh Zsolt szolgálatvezető augusztus 13-án Szegeden találkozott a dél-alföldi regionális módszertani gyermekotthon vezetőjével, Szabóné Szívos Ildikóval, akivel kölcsönösen bemutatták egymásnak intézményük szolgáltatásait, és feltérképezték a lehetséges kapcsolódási pontokat és együttműködési lehetőségeket az intézmények között. Mindkét intézmény részéről egyértelmű együttműködési szándék nyilvánult meg, melynek eredményeképpen a későbbiekben közös szakmai napok megtartását tervezzük augusztusában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központja adatainak alapján nyilvántartunk egy 738 képzést tartalmazó listát, melyekből a továbbképzési igénnyel fellépő Partnerek számára tudunk szaktanácsadás keretében segítséget nyújtani a választáshoz. A lista tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi területen akkreditált - tehát a továbbképzési rendszerben kreditpontot adó - továbbképzés céljából szervezett tanfolyamokat, szakmai személyiségfejlesztő tréningeket, szakmai műhelyeket, szakmai tanácskozásokat, és szakmai tanulmányutakat mind megyei mind országos szinten augusztusában a nevelőszülők és a TEGYESZ dolgozói kérésére innovatív szakmai módszert kerestünk a nevelői munka hatékonyságának növelése és a családból kiemelt gyermekekkel való munka sikerességének javítása érdekében. Mivel a kollégák a KÁSZPEM Módszer iránt érdeklődnek, összegyűjtöttük, és elérhetővé tettük a Módszer elsajátításához szükséges tudnivalókat SZEPTEMBER tavaszán a TEGYESZ szakdolgozói jelezték intézményünk számára, hogy szükséges lenne egy, kifejezetten a nevelőszülők igényeire kidolgozott továbbképzési program létrehozása. A nevelőszülők kifejezett igénye volt, hogy a képzésen a KÁSZPEM Módszert ismerhessék meg. A Szaktanácsadói Szolgálat ezt jelezte az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézménye (mint a KÁSZPEM Módszer 15

16 márkatulajdonosa) számára, ahol jelzéseink alapján őszére kidolgozták a Nevelőszülői komplex személyiségfejlesztő tréning KÁSZPEM Módszerrel című továbbképzést nevelőszülők számára. A képzés várhatóan decemberére akkreditált lesz. Így képzési igény esetén közvetlenül tudjuk oda irányítani a potenciális résztvevőket. A Partnerintézmények regionális kapcsolattartásának erősítése érdekében Balogh Zsolt szolgálatvezető előjegyezte a Dél-Alföldi Regionális Módszertani Gyermekotthon Bekecs című szaklapját, mely folyamatosan megtekinthető a Szaktanácsadó Szolgálat irodahelyiségében. Továbbá a szaktanácsadói szolgálatnak köszönhetően, ez a publikáció már valamennyi gyermek és lakásotthonba eljut szeptember 07-én a Szaktanácsadói Szolgálat Felnőttképzési Munkacsoportjának képviselője (Pál Melinda) hivatalos látogatást tett a Fővárosi Módszertani TEGYESZ-nél, ahol Dr. Radoszáv Miklós TEGYESZ vezetővel és Both Éva Módszertani intézményvezetővel egyeztettek az intézmények közötti együttműködések lehetséges módozatairól, szolgáltatáscsomagjaikról, valamint a szakterületükön fellelhető, s általuk le nem fedett képzési igényekről (pl. Módszerspecifikus képzések). Az egyeztetés eredményeképpen a egyértelmű együttműködési igény fogalmazódott meg mindkét fél részéről, illetve mindkét intézmény kölcsönösen felajánlotta egymás számára szakmai segítségét. A Csongrád Megyei TEGYESZ kérésére lefolytattuk egy speciálisan a családból kiemelt gyermekek nevelésére kidolgozott módszertan (KÁSZPEM Módszer) oktatását a Hódmezővásárhely, Szabadság téri lakásotthon dolgozói számára, hogy a gyermekotthoni nevelői munkához innovatív módszer átadásával és bevezetésével járuljunk hozzá. A képzés 2010.szeptember 22 én lezárult ( 200 órás képzés volt, melyet ingyen kaptak meg tőlünk a kollégák), melyet minden résztvevő sikeresen teljesített. A képzésen elsajátított módszert folyamatos szupervíziónk mellett elkezdték bevezetni és alkalmazni az érintett gyermekotthonban. Ennek monitorozása a közeljövőben elkezdődik. A Szaktanácsadói Szolgálat vezetője elkészítette azt a szakmai szempontrendszert, mely alapján a gyermekotthonba való bevezetés megvalósulását támogatja szupervíziós folyamat során. 16

17 2010. szeptemberében Szaktanácsadói Szolgálatunk pályázatfigyelési regisztert hozott létre, melyben megtalálhatóak a tematikus és az általános pályázatfigyelési és keresési rendszerek elérhetőségei. E regiszter bármikor elérhető a Szolgálat adatbankjában. Irodavezetőnk napi rendszerességgel figyeli a pályázati oldalakat, a Partnerintézmények számára igénybe vehető pályázati lehetőségek után. A szóba jöhető pályázati lehetőségről (Pályázati téma: Képzőművészeti pályázat állami gondozott gyermekek számára, Kiíró: Roma Galéria Budapest) azonnali kör t kaptak a Partnerek OKTÓBER Szaktanácsadói Szolgálatunk irodavezetője a TEGYESZ-től kapott adatbázis alapján októberében frissítette és aktualizálta a Partnerintézmények adatait (hivatalos megnevezés, intézményegységek, vezetők, elérhetőségek) az intézményekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel során, melyek alapján naprakész adatbázist hozott létre Csongrád megyében a gyermekvédelmi szakellátók körében. Az adatlistát minden egyes Partnerintézmény és egység számára postai úton eljuttatta, hogy az intézmények közötti kapcsolattartást megkönnyítse október 19-én Szaktanácsadói Szolgálatunk Egészségügyi, Gyermekpszichológiai és Mentálhigiénés Szaktanácsadói Munkacsoportja képviseletében Balogh Zsolt a TEGYESZ felkérésére részt vett az újonnan jelentkező nevelőszülők szűrésében. A szolgálatvezető a felvételi elbeszélgetésen interjúztatással segítette a nevelőszülő-jelöltek megismerését, és a nevelőszülői alkalmasságot elbíráló bizottság munkáját október 21-én a TEGYESZ felkérésére összmunkatársi értekezleten mutattuk be a Szaktanácsadói Szolgálat működését, elérhetőségeit, szakmai programját. E találkozáson minden TEGYESZ dolgozó és hivatásos nevelőszülő személyesen is megismerkedhetett munkatársainkkal. Az ÁGOTA Szaktanácsadó Szolgálat bemutatkozó hírlevele és információs anyaga postázásra került október 29- én minden gyermek- és lakásotthon számára (19 egységnek), így írásban is megkapta mindenki a Szaktanácsadó Szolgálat elérhetőségeit és programját. E hírlevelet novemberétől kezdődően havonta tervezzük kiküldeni a Partnerintézményeknek. 17

18 Partner részéről érkezett felkérésre szakmai kerek asztal létrejöttében láttunk el összekötői szerepet októberében. E szakmai találkozón gyermekotthoni vezetők cserélnek tapasztalatot, és egyeztetnek a nevelési felügyelet kérdésében, így támogatva egységes szakmai eljárásmódok kialakulását. A megbeszélésen kialakított szakmai álláspontokat intézményünk rögzíti, és más gyermekotthon-vezetők számára is elérhetővé teszi októberében a TEGYESZ felkérésére szakfordítót kerestünk a Befogadó Otthon házirendjének lefordítására az Otthonba igen gyakran bekerülő külföldi ellátottakkal való kommunikáció megkönnyítése érdekében. A házirendet magyar nyelven átadtuk a fordítóknak, akik az Otthon szempontjából térítésmentesen vállalták a munka elkészítését. A házirend angol fordítása elkészült, és folyamatban van az arab, afgán és szomáliai változat elkészítése is NOVEMBER A Szaktanácsadói Szolgálat a Dél-Alföldi Regionális Módszertani Gyermekotthonnal és a Csongrád Megyei TEGYESZ-szel együttműködve előkészítő munkálatokat végzett, (résztvevők kiértesítése, helyszínbiztosítás, műhelyvezetők felkérése és felkészítése) protokolltervezetet készített a gyermekfelügyelői munka protokolljára módszertani műhelymunkák alapján. E műhelymunkák november 3-án zajlottak 50 fő gyermekfelügyelő részvételével a dél-alföldi régió gyermekotthonaiból. A szakmai protokoll végső véleményezését módszertani levélben kértük a gyermekfelügyelő kollégáktól. Az észrevételek és javaslatok beérkezését követően (2010. november 22. után) egységesített szakmai eljárási protokollt fog kiadni e három együttműködő szervezet a gyermekotthonokban folyó szakmai munka nívójának és eredményességének növelése, valamint az intézményközi együttműködések és tapasztalatcserék élénkítése érdekében. E szakmai műhelymunka során egyben összegyűjtöttük és összegeztük a gyermekfelügyelők képzési tapasztalatait, véleményezték korábbi képzéseik hatékonyságát, hasznosságát, s megfogalmazták képzési és szakmai igényeiket, melyek alapján adekvát képzéseket kereshetünk a kollégáknak. A Műhelymunka sarkalatos pontja volt a kollégák részéről a konferenciákon, szakmai fórumokon való részvétel 18

19 lehetősége, melynek alapján intézményünk is tervez a későbbiekben konferenciaszervezést számukra. Szaktanácsadói Szolgálatunk pályázati munkacsoportja segítséget nyújtott a TEGYESZ felkérésére egy, a TEGYESZ által az ESZA Nonprofit Kft - hez benyújtandó pályázat elkészítésében. A szakmai támogatás a megfelelő képzési program megkeresésétől a pályázati tanácsadásra és a szakmai anyagok elkészítésében nyújtott támogatásra terjedt ki. A pályázat kódja: GYV-SZF , a pályázat kategóriája: Pályázat gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására, B kategória: Nevelőszülők továbbképzésének támogatása. A pályázat kedvező elbírálásban, és 100%-os támogatásban részesült, így a TEGYESZ 2010 őszétől tavaszáig 132 nevelőszülő továbbképzésére kapott lehetőséget, összesen forint értékben. ( a képzést a pályázat finanszírozza, így a fenntartót ez sem terheli) november 03-án a Pályázati Tanácsadói Munkacsoportunk képviselője (Pál Melinda) közös megbeszélésen vett részt a TEGYESZ nevelőszülői hálózatának vezetőjével, Jávor Györgyivel, a TEGYESZ Gazdasági vezetőjével, Gera Edittel és Morvai Mártával, aki a pályázat elkészítésében működött közre. A megbeszélésen egyeztettük a pályázati projekttel kapcsolatos teendőket, közösen tekintettük át a projekt megvalósításának lépéseit, lehetőségeit, időés költségtervét, valamint pályázati jellegű tanácsadással segítettük a pályázati költségvetés elköltésének és a szakmai program megvalósításának szinkronba hozását a nevelőszülők igényeinek és lehetőségeinek megfelelően november 4-én a nevelőszülői tanácsadói munkacsoport megbeszélésén Pályázati Tanácsadói Munkacsoportunk képviselője (Pál Melinda) ismertette a pályázati projektet és tanácsadás keretén belül segítette a projekt operatív megvalósításának megtervezését. Irodánk folyamatosan rögzíti a Partnerek részéről megjelenő továbbképzési igényeket. Mindeddig a nevelőszülői tanácsadók részéről érkezett igény módszer specifikus képzések és kreditpontos szociális továbbképzések megtartására. A tanácsadók számára november 4-én a rendszeres heti munkaértekezletünkön tájékoztatást nyújtottunk az elérhető továbbképzési lehetőségekről, valamint a lehetséges finanszírozás módozatairól is. 19

20 2010. november 9-én Szolgálatvezetőnk a TEGYESZ felkérésére részt vett a Szakszolgálat pszichológusi álláshelyére jelentkező jelöltek felvételi elbeszélgetésén javaslattevőként november 9-én Szolgálatunk gyermekotthoni és lakásotthoni vezetők megkeresésére új típusú gondozási hely meglétére hívta fel a kollégák figyelmét, mely segítségével a gyermekek elhelyezésének lehetőségei gazdagodhatnak. Szaktanácsadói szolgálatunk, folytatja megkezdett munkáját Balogh Zsolt Szolgálatvezető Balog Mária Irodavezető 20

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM Módosított, javított változat Készült: a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján Máriakéménd, 2009. szeptember 30. Bevezető A Máriakéméndi Gyertyaláng

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben