BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA"

Átírás

1 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204

2 Szervezeti filozófiánk: Az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szóló 67. bekezdésében megfogalmazott feladatok biztosítása, azon túlmenően olyan szeretetteljes, gondoskodó, biztonságot nyújtó légkör kialakítása, mely valóban családpótló szerepet tölt be az intézmény ellátottai számára. Célunk, hogy az igénybe vevők részére olyan testi-lelki szükséglet kielégítést tudjunk biztosítani, amellyel hozzájárulunk időskoruk szebbé, tartalmasabbá tételéhez. Intézményünk alkalmazottai azt a szemléletet követik, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, azok az intézményen belül érvényesüljenek, és olyan humanizált környezetben élhessenek, mely az egyén autonómiáját elfogadja és integrációját minden eszközzel segíti. Intézményi filozófiánk alappillére az értékteremtés, a felhalmozódó tudás, tapasztalat és értékek közvetítése. Küldetésünk középpontjában az ember szeretete, tisztelete, segítése, megbecsülése áll! Az elnevezésben szerepel az otthon szó. Ez nem csak a lét és anyagi biztonságot, valamint ellátást jelent, hanem az idősek szeretetteljes légkörben találnak otthonra. Szeretném, ha otthonunkban az idősek derűsek, megelégedettek lennének, éreznék a segítő gondoskodást. Mert bárhogy is, bármilyen erőfeszítéseket teszünk is minden élet véges. Lakóinkat a sírig kell kísérni, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen út vezet odáig. A jól működő otthon képes szépet és jót, biztonságot, megnyugvást, szeretetet, kellemes öregkort és védett aggkort nyújtani. Az öregség ne az élet vége, hanem koronája legyen. (Dr. Hárdi István) Obecsei István SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket, A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, A ráncos, eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket, Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket, Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek! Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat, Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, Én nagyon kérlek benneteket, szeressétek az öregeket!

3 Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek! S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek! Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket! Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...5. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJÁT, FELADATÁT: A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSÁT, MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJÁT AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMÁT, MÓDJÁT, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁIT, KÖRÉT, RENDSZERESSÉGÉT, GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGÉT, TARTALMÁT AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁT A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJÁT AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKAT...5 I. A. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE:...5 I. B. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZÉKHELYE:...5 I. C. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELEPHELYE:...5 I. D. ALAPÍTÓ ÉS IRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE:...5 I. E. KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE:...5 I. F. FENNTARTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE:...5 I. G. AZ INTÉZMÉNY FORMÁJA ÉS TÍPUSA:...6 I. H. ELLÁTÁSI TERÜLETE:...6 II. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA...6. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ALAPELVEK A SZOLGÁLTATÁS FELADATA A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA ELLÁTÁSI, SZOLGÁLTATÁSI KAPACITÁSOK AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ SZOLGÁLTATÁSOK: A BEKÖLTÖZÉS KÖVETKEZMÉNYKÉNT VÁLTOZÁS TAPASZTALHATÓ A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN: MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJAI:... III. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI...2 IV. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁJA, KÖRE, RENDSZERESSÉGE, GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA...4

4 . A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA DEMENS BETEGEK ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY DEMENS FÉRŐHELYEINEK MEGOSZLÁSA A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI MÓDJA FIZIKAI ELLÁTÁS A FELADATELLÁTÁS TARTALMA, FORMÁI A FELADATELLÁTÁS MÓDJA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS HIGIÉNÉS TEVÉKENYSÉG SZAKORVOSI ELLÁTÁS ÁPOLÁS KÓRHÁZI ELLÁTÁS GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS A DEMENS BETEGEK ÁPOLÁSÁNAK FŐBB TERÜLETEI MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS ÚJ LAKÓ FOGADÁSÁNAK ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁLATAI A MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS KERETÉBEN VÉGZETT FELADATAINK TÁRSAS KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE KAPCSOLAT A CSALÁDDAL KAPCSOLAT A TÁRSADALOMMAL MENTÁLIS GONDOZÁS VESZTESÉGÉLMÉNY FELDOLGOZÁSA A KÖRNYEZET ÁRTALMAINAK MEGELŐZÉSE FOGLALKOZTATÁS DEMENS BETEGEK MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁSA HITÉLET GYAKORLÁSA REHABILITÁCIÓ - EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS...33 V. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA...34 VI. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK AZ ELLÁTOTTAK JOGAI: A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A KAPCSOLATTARTÁSHOZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉSI JOG A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉHEZ FŰZŐDŐ JOG A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAI...37 VII. A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA...37 VIII. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK...37

5 I. Általános szabályok A Baglyaskő Idősek Otthona, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről /2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet) 5/A. () bekezdése alapján a következők szerint határozza meg a szakmai programját. A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét, ennek érdekében megállapítsa:. A szolgáltatás célját, feladatát:.. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,.2. Más intézményekkel történő együttműködés módját. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői. 3. A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát. 4. Az ellátás igénybevételének módját. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. a. a. A költségvetési szerv megnevezése: Baglyaskő Idősek Otthona I. b. A költségvetési szerv székhelye: 302 Salgótarján, Petőfi út I. c. A költségvetési szerv telephelye: 300 Salgótarján Füleki út 52. I. d. Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 054 Budapest, Akadémia út 3. I. e. Középirányító szerv neve, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest,Visegrádi utca 49. I. f. Fenntartó szerv neve, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest,Visegrádi utca 49.

6 I. g. Az intézmény formája és típusa: Formája: Székhelyen: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Telephelyen: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Típusa: idősek otthona időskorúak gondozóháza I. h. Ellátási területe: Idősek Otthona tekintetében Nógrád Megye Időskorúak gondozóháza tekintetében: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával aláírt szolgáltatási szerződés szerint elsősorban Salgótarján Város, szabad kapacitás esetén: Nógrád megye. A szakmai program hatálya - Időbeli hatály: A szakmai program a fenntartói jóváhagyása napján lép hatályba. A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén szintén módosítani kell. - A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. - A szakmai program területi hatálya az Intézményre terjed ki. A szakmai program nyilvánossága A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: - kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján, - Az Idősek Otthona internetes weboldalán. - A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell II. A szolgáltatás célja, feladata. A szolgáltatás célja Idősek Otthona: Az alapító szándéka szerint, a jogszabályokban, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az ellátást igénylők részére az önellátó képességük szintjének megtartására és fejlesztésére irányuló szakellátás biztosítása. Az ellátás biztosításánál érvényesüljenek a szakmai és jogszabályi irányelvek, összhangban és előtérbe helyezve az ellátást igénylő ápolási-gondozási szükségletével. Az Idősek átmeneti ellátás célja, hogy az ellátást igénylő, védett biztonságos és szeretetteljes környezetben, a lehetőségekhez képest önálló és tartalmas életet éljen. Szolgáltatásaink pedig a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi- lelki funkciók helyreállítását, képességének javítását szolgálja annak érdekében, hogy képesek legyenek önmaguk ellátására, és visszakerülhessenek otthonukba.

7 .. Alapelvek Az intézményben élők, otthonuknak érezzek az intézményt, maximálisan biztosított legyen a komfortérzet és a zavartalan együttélés. Fontos alapelv, hogy minden ellátottat egyenlőnek kell tekinteni a gondoskodás során. Az ellátást igénybevevők emberi méltóságának biztosítása, a személyes szabadságának megőrzése. Az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az ellátottaknak, akiknek ezen alapelv érvényesítése nélkül hátrányaik súlyosan növekednének (demenciában szenvedők, fogyatékkal elő, illetve gondnokolt személyek) A ingatlanon belüli az ellátások szintjei, típusai egymásra épülve biztosítják a nappali, átmeneti és a tartós bentlakást nyújtó intézményi szolgáltatásokat. 2. A szolgáltatás feladata Az intézmény feladata hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működését szakmailag megalapozó dokumentumoknak, így: a jelen szakmai programnak az alapító okiratnak a szervezeti és működési szabályzatnak házirendnek a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, és a feladat ellátási követelményeknek. Az intézmény gondozási részlegeiben elhelyezettek teljes körű ellátásra jogosultak, amely a szakmai rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározottak szerint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást. Az idősek ápoló-gondozó részlegében elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt indokolt esetben 8. életévét betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Itt kapnak helyet az ágyhoz kötött teljes körű ápolásra, gondozásra szoruló, sok esetben mozgássérült lakók Az időskori demenciában szenvedők ellátását a székhelyen és telephelyen a többi ellátottól elkülönített gondozási részleg működtetésével biztosítjuk. Felügyeletüket, gondozásukat megfelelő felkészültségű ápoló-gondozó személyzettel látjuk el. A demens ellátottak számára kiszámítható, biztonságos környezetet, speciális szakápolást, mentálhigiénés ellátást, biztosítunk. Idősek átmeneti ellátása: Az idős emberek egy része nem képes különböző okok miatt naponta bejárni az idősek klubjába, de gondozásuk, felügyeletük saját lakásukon nem megoldott. Egészségi állapotuk miatt kórházi ápolásra még/már nem szorulnak, tartós otthoni elhelyezést nem igényelnek, vagy ilyen férőhelyre várakoznak, esetleg az otthoni ápolást végző családtag átmenetileg akadályoztatva van a feladat ellátásában, és ez indokolja az átmeneti intézményi elhelyezést. Ez az ellátási forma átmeneti megoldást jelenthet a házisegítségnyújtás, az idősek tartós bentlakásos ellátása, vagy a kórház között. Az átmeneti elhelyezést nyújtó formák közül itt a viszonylagos önellátási képességgel bírók láthatók el. Az intézmény működésének lényege, hogy az igénybevevő nem szakad el teljesen otthonától, lakását, ingatlanát és annak berendezéseit a biztos otthont megtartja, módja és lehetősége

8 van a családi- baráti kapcsolatok fenntartására, azok ápolására. Az intézmény a benntartózkodás ideje alatt teljes körű ellátást biztosít 0 fő részére. Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése érdekében szakszerűségen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, gondozást biztosítunk. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók életminőségét azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik. 3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A Szakmai program illeszkedik Salgótarján Megyei Jogú Város szolgáltatástervezési koncepciójához, igazodik a szükségletekhez és megfelelő minőséggel szolgálja a kitűzött célok megvalósítását. A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményekre, az idősek otthonára és a bentlakást is biztosító ellátásokra, mivel jelentős azoknak az időseknek, a száma, akik számára életkoruk, egészségi állapotuk miatt mar nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, falugondnoki szolgáltatás). A programban foglalt gyakorlati ápolás-gondozás elsődleges feladat a szükségletek körében, az ellátottak fizikai igényének kielégítése, ezeket a biztonsági igények, szeretet, bizalom, az önbecsülés és az önmegvalósítás iránti szükségletek követik. A feladatellátás 24 órás, folyamatos szolgálattal, szolgáltatással valósul meg. Az intézményben folyó gondozási tevékenység alatt a szolgáltatást igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális életvezetési segítség nyújtása történik, amely során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátottak emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek. Az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő humanizált környezet biztosítja. 3.. Ellátási, szolgáltatási kapacitások Az idősek otthont nyújtó ellátását és a gondozóházi szolgáltatás a Petőfi úti székhelyen 2-4 ágyas szobákban, a Füleki úti telephelyen 2-3 ágyas szobákban, együttesen három gondozási részlegben összesen 224 (székhely: 40 - idősek otthoni ellátása, 0 időskorúak gondozóháza, telephely: 74) férőhelyen biztosított. Ezen belül, a Petőfi úti székhelyen valamint a Füleki úti telephelyen a fokozott ápolási igényű, demens ellátottak számára elkülönítetten (számukra biztonságos módon) biztosított az ápolás-gondozás, összesen 04 férőhelyen. Az általános és a hospice ellátást igénylők részére 0, az átmeneti ellátást igénybevevők részére 0 férőhely áll rendelkezésre. A Petőfi úti székhelyen a szobákban elhelyezésre kerültek speciális magasságú emelhető fejvéggel, vízhatlan matraccal és ágyneműtartóval kialakított ágyak. A Füleki úti telephelyen hagyományos betegágyak állnak rendelkezésre. A lakószobákban személyenként éjjeliszekrények, beépített szekrények, fali polcok, lámpák kerültek elhelyezésre. A Petőfi úti székhelyen a földszinti szobákhoz terasz, az emeleti szobákhoz erkély tartozik. Minden szobában van nővérhívó, telefon, kábel TV és internet hálózat. A lakószobákhoz a mozgáskorlátozottak által is használható akadálymentes fürdőszoba biztosítja a kényelmet.

9 Az akadálymentes közlekedés az intézmény egészében megoldott. Az intézmény Petőfi úti székhelyén a belső udvarokban lehetőség nyílik a mozgáskorlátozott és a demens ellátottak levegőztetésére, szabadtéri programok szervezésére. Belső udvar Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatások: - Fodrászszolgáltatás működik Petőfi úti székhelyen és a Füleki úti telephelyen, a borotválás díjmentes, a fodrász szolgáltatásért térítést kell fizetni, melynek összege a lakót terheli. Pedikűrös és gyógymasszőr igénybevételére lehetőség van a lakók igényéhez igazodóan a Petőfi úti székhelyen és a Füleki úti telephelyen. A szolgáltatásért járó kedvezményes díjat a szolgáltatást igénybevevő, illetve a hozzátartozó fizeti meg. Az intézmény Petőfi úti székhelyén hétfőtől szombatig büfé működik, amely a helyben történő vásárlást teszi lehetővé. Az intézményben nyilvános telefonkészülékek állnak rendelkezésre az ellátottak részére. Baglyaskő Galéria működik a Petőfi úti székhelyen, mely festő-és foto kiállításoknak ad helyet. Nyitvatartási ideje a Házirendben szabályozott. internet igény szerint

10 Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az (továbbiakban: Szt.) 67.. () bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára: fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására. az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira. a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá A beköltözés következményként változás tapasztalható a következő területeken: szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén, kortárscsoportba kerülve megszűnik az izoláció, felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák, javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek, az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés, baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik, javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyüktől. 4. Más intézményekkel történő együttműködés módja Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: Az intézmény fenntartójával, Az országban illetve a határokon kívüli szociális bentlakásos intézményekkel, Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatalával, Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, Egyházakkal, Nógrád Megye településeinek önkormányzataival Civil szervezetekkel, Megyei és városi bírósággal, Ellátott jogi képviselővel, NRSZH, Rendőrséggel, A megyében működő alapszolgáltatást nyújtó intézményeivel

11 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával Közoktatási intézményekkel (iskolák, óvodák) Egészségügyi Intézményekkel (Kórházzal, házi orvosokkal) Közművelődési intézményekkel 4.. Az együttműködés módjai: Együttműködés az intézmény fenntartójával Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a: költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a szakmai program szerint működésre. Az élelmezést érintően külön megállapodás szabályozza az együttműködést. Együttműködés más szociális alapszolgáltatásokkal és bentlakásos intézményekkel Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új módszerekről, eredményekről. Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatalával gondnokság alá helyezés, környezettanulmány elkészítése, gondnokolt ügyében való közreműködés. működési engedélyek engedélyezés, felügyeleti ellenőrzés Egyházzal való együttműködés adományok szervezése és célzott szétosztása, hitélet gyakorlása feltételeinek megteremtése, kórházban ápolt ellátottak számára lelki vigasz nyújtása. programok közös szervezése, lebonyolítása, Civil szervezetekkel Célja az idősek otthonában élők életminőségének javítása. programok közös szervezése, lebonyolítása, adományok gyűjtése és fogadása. Megyei és Városi Bírósággal: az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés. Rendőrséggel: Felvilágosító előadások tartása, filmvetítés a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan Az együttműködés módja - telefon, , - személyes találkozók, - szakmai konferenciák, - tapasztalat és cserelátogatások, - közös kulturális rendezvények szervezése

12 III. Az ellátandó célcsoport jellemzői A társadalmi öregedés jelensége európai és hazai szinten is jól dokumentált jelenség. Magyarországon 990-ben a 65 éves és idősebb népesség aránya 3,2 százalékot tett ki, és ez 2009-re 6, 4 százalékra növekedett. A népesség előre számítások szerint 2050-re 29,4 százalék, 2060-ra 3,9 százalék lesz az idősebb korosztályok aránya. A demográfiai öregedés, az alacsony termékenység, és a várható élettartam növekedésének következménye. A magyar férfiak, és nők, születéskor várható élettartama elmarad az európai átlagtól. Különösen a férfiak kilátásai rosszak, hiszen a születéskor várható élettartam az ő esetükben 69, 8 év. A nők mutatója lényegesen kedvezőbb, 77, 8 év. A várható élettartam nem csupán a nemek szerint, hanem társadalmi rétegenként is erősen differenciált. Az iskolai végzettség illetve a végzett munka jellege erősen meghatározza az életkilátásokat. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, vagy a szellemi munkát végzők, lényegesen hosszabb életre számíthatnak, mint az alacsonyabb végzettségűek, vagy fizikai munkát végzők. Napjainkban nem jellemző, hogy több generáció együtt él, ha mégis, akkor az, sokkal inkább kényszer, mint szabad választás eredménye. A generációk közötti kapcsolatok lazulása abban is megnyilvánul, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik pénzben, vagy természetben támogatják szüleiket. A társadalom idősekről alkotott képe ellentmondásos. Bizonyos vonatkozásokban azt lehet mondani, hogy a fiatalabb generációk toleránsabbak az idősebbekkel, mint a korábbi években, míg más tekintetben csökkent az idősebbek társadalmi elismertsége. A fiatalabb generációk ma kevésbé érzik azt, hogy az idősebbek be akarnak avatkozni az életükbe, ugyanakkor például az idősek munkatapasztalata a korábbi évekhez képest leértékelődött. A magyar népesség egészségi állapota közismerten rossz. Ez az idősebb korosztályokra különösen jellemző, 202-ben a 65 évnél idősebb korosztály 55 százaléka számolt be arról, hogy a mindennapi tevékenységét akadályozó egészségi problémája van. Az országon belül különösen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Nógrád, Komárom Esztergom, Heves és Jász- Nagykun- Szolnok megyékben a halandóság szintje magasabb az országos átlagnál. A területi differenciák mögött a halandóság társadalmi különbségei állnak, tehát a regionális különbségek az egyes megyék népességének összetételében, a lokális munkalehetőségekben, az életszínvonalban, az infrastrukturális és egészségügyi intézményi ellátottságban fennálló különbségeket, illetve az ezekhez társuló halandósági különbségeket tükrözik. A háztartások összetételének és a családok struktúrájának változásai ellenére a háztartások és a családok segítő kapcsolatok vizsgálata pozitív mérleget mutat, vagyis működnek a családon belüli segítő kapcsolatok. Ám ezt folyamatosan veszélyezteti a szendvicsgeneráció (vagyis a középső generáció) nehéz helyzete, akiknek a gyerekeikkel szembeni kötelezettsége mellett az idős szülők segítése is fontos, miközben félnek a munkanélkülivé válástól. A kapcsolat fenntartását illetve betegség esetén az ápolást-gondozást megnehezíti az a tény, hogy egyre kevesebben élnek az idős szülők közelében. A családi kapcsolatok fenntartásának és működőképességének igen fontos szerepe van a mentális állapot javításában, mivel a családon belüli segítség elérhetősége növeli a biztonságérzetet. A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait. A hagyományos modell szerint a család, a legkisebb társadalmi egység anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. A családi célokat tekintve a reproduktív, a szexuális, a gazdasági és az oktatási cél valamikor mindegyikre jellemző volt. Ez ugyan napjainkra változott, de különösen a gyermek fejlődése érdekében - továbbra is fontos a család által nyújtott pszichológiai támasz. A hagyományos családmodell átalakulóban van. Rohamosan csökken a házasságban élők és a családban vállalt gyerekek száma. A lakosság jelentős része elszegényedett, aminek a

13 munkanélküliség növekedése az egyik alapvető oka. Sok családban hamarosan a harmadik generáció nő fel munka nélkül. A nógrádi térség legjellemzőbb demográfiai trendje a megye lakosságának tartós és folyamatos csökkenése. A népességszám-csökkenés egyik oka a természetes népmozgalmi folyamatok kedvezőtlen alakulása, emellett a migrációs adatok is tartósan negatív egyenleget mutatnak. Valószínűleg a helyi képzettebb, iskolázottabb lakosságnak a rendszerváltás után is nagyobb esélye és több lehetősége volt az elköltözésre a kedvezőbb adottságú régiókba, míg a kistelepülések, zömmel szegényebb, képzetlenebb tömegeinek nem volt lehetősége elköltözni a gazdaságilag jobb mutatókkal rendelkező régiókba. Nógrád megye lakónépessége a KSH adatai szerint 202-ben 99 ezer fő volt, mely mintegy kétezer fővel alacsonyabb az egy évvel korábbi létszámnál. Megnevezés Népesség száma,(ezer fő) Eltartottsági ráta, (%) Öregedési index, (%) Ezer lakosra jutó élve születések aránya Ezer lakosra jutó Halálozások aránya természetes szaporodás, fogyás ,6% 4,7% 9, ,7% 6,4% 8, ,2% 9,0% 9, 3,0 2,9 3, -4,0-4, -4,0 KSH 202) December 3. A népesség fogyásával párhuzamosan folytatódott a lakosság elöregedése. A tartósan reprodukciós szint alatti termékenységből és a várható élettartam emelkedéséből adódóan a gyermekkorú és a fiatal népesség folyamatosan csökken, és az idősek száma növekszik. A jelenlegi korstruktúra és a folytatódó öregedés miatt a további népességcsökkenés elkerülhetetlen, a termékenység és a halandóság javulása esetén azonban lassulhat. Intézményünkben ellátást igénybevevők szociális jellemzői ( én):

14 Az új ellátottak esetében rendkívül megromlott egészséget és mentális állapotot regisztráltunk a bekerüléskor. Zömében fekvőbetegek, rendkívül csekély, vagy teljesen hiányzik az önellátó képesség legkisebb mértéke is. Számában megemelkedett a beköltözők között a szellemileg leépültek száma. Teljes ellátást igénylők a lakók 70%-a, részben önellátó a lakók 30% a. IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. A feladatellátás szakmai tartalma Az intézmény székhelyén és egy telephelyén látja el szakmai feladatait. Területi elhelyezkedése kedvező, a főúthoz közel, gépkocsival és tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Az épületek környezete parkosított, örökzöld cserjék, virágos kertek, sziklakert teszi a környéket hangulatossá. A parkban pihenőpadok vannak, a járdák mellett kapaszkodók könnyítik meg a közlekedést. Ellátottaink részére a székhelyen és a telephelyen biztosított az akadálymentes közlekedés feltétele.

15 Az intézmény gondozási részlegei Intézményünkben az ápoló-gondozó és demens részlegekben 24 ellátottról gondoskodunk. - Férőhelyek megoszlása az intézmény idősek ápoló-gondozó részlegeiben Intézményi egységek Salgótarján Petőfi út Salgótarján Füleki út Összesen: - Ápoló-gondozó férőhelyek Férőhelyek megoszlása az intézmény demens részlegeiben Intézményi egységek Salgótarján Petőfi út Salgótarján Füleki út Összesen: Demens férőhelyek Átmeneti ellátás ápoló-gondozó feladatai 0 férőhelyen biztosítottak. Az intézmény ápoló-gondozó részlegei Salgótarján Petőfi úti székhelyen egy gondozási részlegben 60 férőhelyen, Salgótarján Füleki úti telephelyen egy gondozási részlegben 50 férőhelyen, biztosított az általános ápológondozó tevékenység. Az intézmény egészében rendelkezésre állnak a közösségi együttlétekre, foglalkoztatásra és étkezésre szolgáló helyiségek. Az intézményi ápoló-gondozó férőhelyek megoszlása lakószobák és ágyszám szerint Salgótarján Petőfi út székhely A lakószobák ágyszám szerinti megoszlása gondozási részlegenként Gondozási részleg I. épület földszint általános és átmeneti férőhely I. épület emelet hospice II. átmeneti ellátás. 2 ágyas szoba 3 4 ágyas szoba Összes szobák száma

16 Összesen: Lakóink rendelkezésére álló vizesblokkok tágasak, csúszásmentes padlóburkolóval borítottak és higiénikusan tisztíthatók. Mozgáskorlátozott ellátottaink részére speciálisan kialakított tolókocsival jól megközelíthető kapaszkodóval és nővérhívóval ellátott helyiségek állnak rendelkezésre. Az ellátottak rendelkezésére álló tisztálkodási lehetőségek (fürdőkád, zuhanyzó) gondozási részlegenként Gondozási részleg Fürdőkádak száma Zuhanyzók száma (db) (db) I. épület földszint 8 általános és átmeneti férőhely I. épület emelet hospice 0 Összesen: 2 8 Az ellátottak rendelkezésére álló WC-k megoszlása gondozási részlegenként Gondozási részleg WC helyiségek száma I épület földszint általános és átmeneti 8 fh. I. épület emelet hospice Összesen: 9 Salgótarján Füleki úti telephely A lakószobák ágyszám szerinti megoszlása gondozási részlegenként Gondozási ágyas 2 ágyas szoba 3 ágyas szoba Összes szobák részleg szoba száma III. emelet 8 8 I. emelet 7 7 Földszint 2 3 Mindösszesen: 2 5 8

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben