BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA"

Átírás

1 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204

2 Szervezeti filozófiánk: Az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szóló 67. bekezdésében megfogalmazott feladatok biztosítása, azon túlmenően olyan szeretetteljes, gondoskodó, biztonságot nyújtó légkör kialakítása, mely valóban családpótló szerepet tölt be az intézmény ellátottai számára. Célunk, hogy az igénybe vevők részére olyan testi-lelki szükséglet kielégítést tudjunk biztosítani, amellyel hozzájárulunk időskoruk szebbé, tartalmasabbá tételéhez. Intézményünk alkalmazottai azt a szemléletet követik, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, azok az intézményen belül érvényesüljenek, és olyan humanizált környezetben élhessenek, mely az egyén autonómiáját elfogadja és integrációját minden eszközzel segíti. Intézményi filozófiánk alappillére az értékteremtés, a felhalmozódó tudás, tapasztalat és értékek közvetítése. Küldetésünk középpontjában az ember szeretete, tisztelete, segítése, megbecsülése áll! Az elnevezésben szerepel az otthon szó. Ez nem csak a lét és anyagi biztonságot, valamint ellátást jelent, hanem az idősek szeretetteljes légkörben találnak otthonra. Szeretném, ha otthonunkban az idősek derűsek, megelégedettek lennének, éreznék a segítő gondoskodást. Mert bárhogy is, bármilyen erőfeszítéseket teszünk is minden élet véges. Lakóinkat a sírig kell kísérni, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen út vezet odáig. A jól működő otthon képes szépet és jót, biztonságot, megnyugvást, szeretetet, kellemes öregkort és védett aggkort nyújtani. Az öregség ne az élet vége, hanem koronája legyen. (Dr. Hárdi István) Obecsei István SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket, A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, A ráncos, eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket, Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket, Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek! Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat, Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, Én nagyon kérlek benneteket, szeressétek az öregeket!

3 Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek! S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek! Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket! Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...5. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJÁT, FELADATÁT: A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSÁT, MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJÁT AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMÁT, MÓDJÁT, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁIT, KÖRÉT, RENDSZERESSÉGÉT, GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGÉT, TARTALMÁT AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁT A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJÁT AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKAT...5 I. A. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE:...5 I. B. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZÉKHELYE:...5 I. C. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELEPHELYE:...5 I. D. ALAPÍTÓ ÉS IRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE:...5 I. E. KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE:...5 I. F. FENNTARTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE:...5 I. G. AZ INTÉZMÉNY FORMÁJA ÉS TÍPUSA:...6 I. H. ELLÁTÁSI TERÜLETE:...6 II. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA...6. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ALAPELVEK A SZOLGÁLTATÁS FELADATA A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA ELLÁTÁSI, SZOLGÁLTATÁSI KAPACITÁSOK AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ SZOLGÁLTATÁSOK: A BEKÖLTÖZÉS KÖVETKEZMÉNYKÉNT VÁLTOZÁS TAPASZTALHATÓ A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN: MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJAI:... III. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI...2 IV. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁJA, KÖRE, RENDSZERESSÉGE, GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA...4

4 . A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA DEMENS BETEGEK ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY DEMENS FÉRŐHELYEINEK MEGOSZLÁSA A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI MÓDJA FIZIKAI ELLÁTÁS A FELADATELLÁTÁS TARTALMA, FORMÁI A FELADATELLÁTÁS MÓDJA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS HIGIÉNÉS TEVÉKENYSÉG SZAKORVOSI ELLÁTÁS ÁPOLÁS KÓRHÁZI ELLÁTÁS GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS A DEMENS BETEGEK ÁPOLÁSÁNAK FŐBB TERÜLETEI MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS ÚJ LAKÓ FOGADÁSÁNAK ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁLATAI A MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS KERETÉBEN VÉGZETT FELADATAINK TÁRSAS KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE KAPCSOLAT A CSALÁDDAL KAPCSOLAT A TÁRSADALOMMAL MENTÁLIS GONDOZÁS VESZTESÉGÉLMÉNY FELDOLGOZÁSA A KÖRNYEZET ÁRTALMAINAK MEGELŐZÉSE FOGLALKOZTATÁS DEMENS BETEGEK MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁSA HITÉLET GYAKORLÁSA REHABILITÁCIÓ - EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS...33 V. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA...34 VI. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK AZ ELLÁTOTTAK JOGAI: A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A KAPCSOLATTARTÁSHOZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉSI JOG A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉHEZ FŰZŐDŐ JOG A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAI...37 VII. A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA...37 VIII. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK...37

5 I. Általános szabályok A Baglyaskő Idősek Otthona, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről /2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet) 5/A. () bekezdése alapján a következők szerint határozza meg a szakmai programját. A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét, ennek érdekében megállapítsa:. A szolgáltatás célját, feladatát:.. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,.2. Más intézményekkel történő együttműködés módját. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői. 3. A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát. 4. Az ellátás igénybevételének módját. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat. a. a. A költségvetési szerv megnevezése: Baglyaskő Idősek Otthona I. b. A költségvetési szerv székhelye: 302 Salgótarján, Petőfi út I. c. A költségvetési szerv telephelye: 300 Salgótarján Füleki út 52. I. d. Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 054 Budapest, Akadémia út 3. I. e. Középirányító szerv neve, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest,Visegrádi utca 49. I. f. Fenntartó szerv neve, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest,Visegrádi utca 49.

6 I. g. Az intézmény formája és típusa: Formája: Székhelyen: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Telephelyen: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Típusa: idősek otthona időskorúak gondozóháza I. h. Ellátási területe: Idősek Otthona tekintetében Nógrád Megye Időskorúak gondozóháza tekintetében: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával aláírt szolgáltatási szerződés szerint elsősorban Salgótarján Város, szabad kapacitás esetén: Nógrád megye. A szakmai program hatálya - Időbeli hatály: A szakmai program a fenntartói jóváhagyása napján lép hatályba. A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén szintén módosítani kell. - A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. - A szakmai program területi hatálya az Intézményre terjed ki. A szakmai program nyilvánossága A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: - kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján, - Az Idősek Otthona internetes weboldalán. - A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell II. A szolgáltatás célja, feladata. A szolgáltatás célja Idősek Otthona: Az alapító szándéka szerint, a jogszabályokban, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátása. Az ellátást igénylők részére az önellátó képességük szintjének megtartására és fejlesztésére irányuló szakellátás biztosítása. Az ellátás biztosításánál érvényesüljenek a szakmai és jogszabályi irányelvek, összhangban és előtérbe helyezve az ellátást igénylő ápolási-gondozási szükségletével. Az Idősek átmeneti ellátás célja, hogy az ellátást igénylő, védett biztonságos és szeretetteljes környezetben, a lehetőségekhez képest önálló és tartalmas életet éljen. Szolgáltatásaink pedig a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi- lelki funkciók helyreállítását, képességének javítását szolgálja annak érdekében, hogy képesek legyenek önmaguk ellátására, és visszakerülhessenek otthonukba.

7 .. Alapelvek Az intézményben élők, otthonuknak érezzek az intézményt, maximálisan biztosított legyen a komfortérzet és a zavartalan együttélés. Fontos alapelv, hogy minden ellátottat egyenlőnek kell tekinteni a gondoskodás során. Az ellátást igénybevevők emberi méltóságának biztosítása, a személyes szabadságának megőrzése. Az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az ellátottaknak, akiknek ezen alapelv érvényesítése nélkül hátrányaik súlyosan növekednének (demenciában szenvedők, fogyatékkal elő, illetve gondnokolt személyek) A ingatlanon belüli az ellátások szintjei, típusai egymásra épülve biztosítják a nappali, átmeneti és a tartós bentlakást nyújtó intézményi szolgáltatásokat. 2. A szolgáltatás feladata Az intézmény feladata hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működését szakmailag megalapozó dokumentumoknak, így: a jelen szakmai programnak az alapító okiratnak a szervezeti és működési szabályzatnak házirendnek a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, és a feladat ellátási követelményeknek. Az intézmény gondozási részlegeiben elhelyezettek teljes körű ellátásra jogosultak, amely a szakmai rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározottak szerint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást. Az idősek ápoló-gondozó részlegében elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt indokolt esetben 8. életévét betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Itt kapnak helyet az ágyhoz kötött teljes körű ápolásra, gondozásra szoruló, sok esetben mozgássérült lakók Az időskori demenciában szenvedők ellátását a székhelyen és telephelyen a többi ellátottól elkülönített gondozási részleg működtetésével biztosítjuk. Felügyeletüket, gondozásukat megfelelő felkészültségű ápoló-gondozó személyzettel látjuk el. A demens ellátottak számára kiszámítható, biztonságos környezetet, speciális szakápolást, mentálhigiénés ellátást, biztosítunk. Idősek átmeneti ellátása: Az idős emberek egy része nem képes különböző okok miatt naponta bejárni az idősek klubjába, de gondozásuk, felügyeletük saját lakásukon nem megoldott. Egészségi állapotuk miatt kórházi ápolásra még/már nem szorulnak, tartós otthoni elhelyezést nem igényelnek, vagy ilyen férőhelyre várakoznak, esetleg az otthoni ápolást végző családtag átmenetileg akadályoztatva van a feladat ellátásában, és ez indokolja az átmeneti intézményi elhelyezést. Ez az ellátási forma átmeneti megoldást jelenthet a házisegítségnyújtás, az idősek tartós bentlakásos ellátása, vagy a kórház között. Az átmeneti elhelyezést nyújtó formák közül itt a viszonylagos önellátási képességgel bírók láthatók el. Az intézmény működésének lényege, hogy az igénybevevő nem szakad el teljesen otthonától, lakását, ingatlanát és annak berendezéseit a biztos otthont megtartja, módja és lehetősége

8 van a családi- baráti kapcsolatok fenntartására, azok ápolására. Az intézmény a benntartózkodás ideje alatt teljes körű ellátást biztosít 0 fő részére. Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése érdekében szakszerűségen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, gondozást biztosítunk. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók életminőségét azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik. 3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A Szakmai program illeszkedik Salgótarján Megyei Jogú Város szolgáltatástervezési koncepciójához, igazodik a szükségletekhez és megfelelő minőséggel szolgálja a kitűzött célok megvalósítását. A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményekre, az idősek otthonára és a bentlakást is biztosító ellátásokra, mivel jelentős azoknak az időseknek, a száma, akik számára életkoruk, egészségi állapotuk miatt mar nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, falugondnoki szolgáltatás). A programban foglalt gyakorlati ápolás-gondozás elsődleges feladat a szükségletek körében, az ellátottak fizikai igényének kielégítése, ezeket a biztonsági igények, szeretet, bizalom, az önbecsülés és az önmegvalósítás iránti szükségletek követik. A feladatellátás 24 órás, folyamatos szolgálattal, szolgáltatással valósul meg. Az intézményben folyó gondozási tevékenység alatt a szolgáltatást igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális életvezetési segítség nyújtása történik, amely során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátottak emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek. Az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő humanizált környezet biztosítja. 3.. Ellátási, szolgáltatási kapacitások Az idősek otthont nyújtó ellátását és a gondozóházi szolgáltatás a Petőfi úti székhelyen 2-4 ágyas szobákban, a Füleki úti telephelyen 2-3 ágyas szobákban, együttesen három gondozási részlegben összesen 224 (székhely: 40 - idősek otthoni ellátása, 0 időskorúak gondozóháza, telephely: 74) férőhelyen biztosított. Ezen belül, a Petőfi úti székhelyen valamint a Füleki úti telephelyen a fokozott ápolási igényű, demens ellátottak számára elkülönítetten (számukra biztonságos módon) biztosított az ápolás-gondozás, összesen 04 férőhelyen. Az általános és a hospice ellátást igénylők részére 0, az átmeneti ellátást igénybevevők részére 0 férőhely áll rendelkezésre. A Petőfi úti székhelyen a szobákban elhelyezésre kerültek speciális magasságú emelhető fejvéggel, vízhatlan matraccal és ágyneműtartóval kialakított ágyak. A Füleki úti telephelyen hagyományos betegágyak állnak rendelkezésre. A lakószobákban személyenként éjjeliszekrények, beépített szekrények, fali polcok, lámpák kerültek elhelyezésre. A Petőfi úti székhelyen a földszinti szobákhoz terasz, az emeleti szobákhoz erkély tartozik. Minden szobában van nővérhívó, telefon, kábel TV és internet hálózat. A lakószobákhoz a mozgáskorlátozottak által is használható akadálymentes fürdőszoba biztosítja a kényelmet.

9 Az akadálymentes közlekedés az intézmény egészében megoldott. Az intézmény Petőfi úti székhelyén a belső udvarokban lehetőség nyílik a mozgáskorlátozott és a demens ellátottak levegőztetésére, szabadtéri programok szervezésére. Belső udvar Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatások: - Fodrászszolgáltatás működik Petőfi úti székhelyen és a Füleki úti telephelyen, a borotválás díjmentes, a fodrász szolgáltatásért térítést kell fizetni, melynek összege a lakót terheli. Pedikűrös és gyógymasszőr igénybevételére lehetőség van a lakók igényéhez igazodóan a Petőfi úti székhelyen és a Füleki úti telephelyen. A szolgáltatásért járó kedvezményes díjat a szolgáltatást igénybevevő, illetve a hozzátartozó fizeti meg. Az intézmény Petőfi úti székhelyén hétfőtől szombatig büfé működik, amely a helyben történő vásárlást teszi lehetővé. Az intézményben nyilvános telefonkészülékek állnak rendelkezésre az ellátottak részére. Baglyaskő Galéria működik a Petőfi úti székhelyen, mely festő-és foto kiállításoknak ad helyet. Nyitvatartási ideje a Házirendben szabályozott. internet igény szerint

10 Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az (továbbiakban: Szt.) 67.. () bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára: fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására. az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira. a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá A beköltözés következményként változás tapasztalható a következő területeken: szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén, kortárscsoportba kerülve megszűnik az izoláció, felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák, javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek, az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés, baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik, javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyüktől. 4. Más intézményekkel történő együttműködés módja Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: Az intézmény fenntartójával, Az országban illetve a határokon kívüli szociális bentlakásos intézményekkel, Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatalával, Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, Egyházakkal, Nógrád Megye településeinek önkormányzataival Civil szervezetekkel, Megyei és városi bírósággal, Ellátott jogi képviselővel, NRSZH, Rendőrséggel, A megyében működő alapszolgáltatást nyújtó intézményeivel

11 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával Közoktatási intézményekkel (iskolák, óvodák) Egészségügyi Intézményekkel (Kórházzal, házi orvosokkal) Közművelődési intézményekkel 4.. Az együttműködés módjai: Együttműködés az intézmény fenntartójával Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a: költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, a szakmai program szerint működésre. Az élelmezést érintően külön megállapodás szabályozza az együttműködést. Együttműködés más szociális alapszolgáltatásokkal és bentlakásos intézményekkel Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új módszerekről, eredményekről. Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatalával gondnokság alá helyezés, környezettanulmány elkészítése, gondnokolt ügyében való közreműködés. működési engedélyek engedélyezés, felügyeleti ellenőrzés Egyházzal való együttműködés adományok szervezése és célzott szétosztása, hitélet gyakorlása feltételeinek megteremtése, kórházban ápolt ellátottak számára lelki vigasz nyújtása. programok közös szervezése, lebonyolítása, Civil szervezetekkel Célja az idősek otthonában élők életminőségének javítása. programok közös szervezése, lebonyolítása, adományok gyűjtése és fogadása. Megyei és Városi Bírósággal: az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés. Rendőrséggel: Felvilágosító előadások tartása, filmvetítés a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan Az együttműködés módja - telefon, , - személyes találkozók, - szakmai konferenciák, - tapasztalat és cserelátogatások, - közös kulturális rendezvények szervezése

12 III. Az ellátandó célcsoport jellemzői A társadalmi öregedés jelensége európai és hazai szinten is jól dokumentált jelenség. Magyarországon 990-ben a 65 éves és idősebb népesség aránya 3,2 százalékot tett ki, és ez 2009-re 6, 4 százalékra növekedett. A népesség előre számítások szerint 2050-re 29,4 százalék, 2060-ra 3,9 százalék lesz az idősebb korosztályok aránya. A demográfiai öregedés, az alacsony termékenység, és a várható élettartam növekedésének következménye. A magyar férfiak, és nők, születéskor várható élettartama elmarad az európai átlagtól. Különösen a férfiak kilátásai rosszak, hiszen a születéskor várható élettartam az ő esetükben 69, 8 év. A nők mutatója lényegesen kedvezőbb, 77, 8 év. A várható élettartam nem csupán a nemek szerint, hanem társadalmi rétegenként is erősen differenciált. Az iskolai végzettség illetve a végzett munka jellege erősen meghatározza az életkilátásokat. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, vagy a szellemi munkát végzők, lényegesen hosszabb életre számíthatnak, mint az alacsonyabb végzettségűek, vagy fizikai munkát végzők. Napjainkban nem jellemző, hogy több generáció együtt él, ha mégis, akkor az, sokkal inkább kényszer, mint szabad választás eredménye. A generációk közötti kapcsolatok lazulása abban is megnyilvánul, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik pénzben, vagy természetben támogatják szüleiket. A társadalom idősekről alkotott képe ellentmondásos. Bizonyos vonatkozásokban azt lehet mondani, hogy a fiatalabb generációk toleránsabbak az idősebbekkel, mint a korábbi években, míg más tekintetben csökkent az idősebbek társadalmi elismertsége. A fiatalabb generációk ma kevésbé érzik azt, hogy az idősebbek be akarnak avatkozni az életükbe, ugyanakkor például az idősek munkatapasztalata a korábbi évekhez képest leértékelődött. A magyar népesség egészségi állapota közismerten rossz. Ez az idősebb korosztályokra különösen jellemző, 202-ben a 65 évnél idősebb korosztály 55 százaléka számolt be arról, hogy a mindennapi tevékenységét akadályozó egészségi problémája van. Az országon belül különösen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Nógrád, Komárom Esztergom, Heves és Jász- Nagykun- Szolnok megyékben a halandóság szintje magasabb az országos átlagnál. A területi differenciák mögött a halandóság társadalmi különbségei állnak, tehát a regionális különbségek az egyes megyék népességének összetételében, a lokális munkalehetőségekben, az életszínvonalban, az infrastrukturális és egészségügyi intézményi ellátottságban fennálló különbségeket, illetve az ezekhez társuló halandósági különbségeket tükrözik. A háztartások összetételének és a családok struktúrájának változásai ellenére a háztartások és a családok segítő kapcsolatok vizsgálata pozitív mérleget mutat, vagyis működnek a családon belüli segítő kapcsolatok. Ám ezt folyamatosan veszélyezteti a szendvicsgeneráció (vagyis a középső generáció) nehéz helyzete, akiknek a gyerekeikkel szembeni kötelezettsége mellett az idős szülők segítése is fontos, miközben félnek a munkanélkülivé válástól. A kapcsolat fenntartását illetve betegség esetén az ápolást-gondozást megnehezíti az a tény, hogy egyre kevesebben élnek az idős szülők közelében. A családi kapcsolatok fenntartásának és működőképességének igen fontos szerepe van a mentális állapot javításában, mivel a családon belüli segítség elérhetősége növeli a biztonságérzetet. A családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait. A hagyományos modell szerint a család, a legkisebb társadalmi egység anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. A családi célokat tekintve a reproduktív, a szexuális, a gazdasági és az oktatási cél valamikor mindegyikre jellemző volt. Ez ugyan napjainkra változott, de különösen a gyermek fejlődése érdekében - továbbra is fontos a család által nyújtott pszichológiai támasz. A hagyományos családmodell átalakulóban van. Rohamosan csökken a házasságban élők és a családban vállalt gyerekek száma. A lakosság jelentős része elszegényedett, aminek a

13 munkanélküliség növekedése az egyik alapvető oka. Sok családban hamarosan a harmadik generáció nő fel munka nélkül. A nógrádi térség legjellemzőbb demográfiai trendje a megye lakosságának tartós és folyamatos csökkenése. A népességszám-csökkenés egyik oka a természetes népmozgalmi folyamatok kedvezőtlen alakulása, emellett a migrációs adatok is tartósan negatív egyenleget mutatnak. Valószínűleg a helyi képzettebb, iskolázottabb lakosságnak a rendszerváltás után is nagyobb esélye és több lehetősége volt az elköltözésre a kedvezőbb adottságú régiókba, míg a kistelepülések, zömmel szegényebb, képzetlenebb tömegeinek nem volt lehetősége elköltözni a gazdaságilag jobb mutatókkal rendelkező régiókba. Nógrád megye lakónépessége a KSH adatai szerint 202-ben 99 ezer fő volt, mely mintegy kétezer fővel alacsonyabb az egy évvel korábbi létszámnál. Megnevezés Népesség száma,(ezer fő) Eltartottsági ráta, (%) Öregedési index, (%) Ezer lakosra jutó élve születések aránya Ezer lakosra jutó Halálozások aránya természetes szaporodás, fogyás ,6% 4,7% 9, ,7% 6,4% 8, ,2% 9,0% 9, 3,0 2,9 3, -4,0-4, -4,0 KSH 202) December 3. A népesség fogyásával párhuzamosan folytatódott a lakosság elöregedése. A tartósan reprodukciós szint alatti termékenységből és a várható élettartam emelkedéséből adódóan a gyermekkorú és a fiatal népesség folyamatosan csökken, és az idősek száma növekszik. A jelenlegi korstruktúra és a folytatódó öregedés miatt a további népességcsökkenés elkerülhetetlen, a termékenység és a halandóság javulása esetén azonban lassulhat. Intézményünkben ellátást igénybevevők szociális jellemzői ( én):

14 Az új ellátottak esetében rendkívül megromlott egészséget és mentális állapotot regisztráltunk a bekerüléskor. Zömében fekvőbetegek, rendkívül csekély, vagy teljesen hiányzik az önellátó képesség legkisebb mértéke is. Számában megemelkedett a beköltözők között a szellemileg leépültek száma. Teljes ellátást igénylők a lakók 70%-a, részben önellátó a lakók 30% a. IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. A feladatellátás szakmai tartalma Az intézmény székhelyén és egy telephelyén látja el szakmai feladatait. Területi elhelyezkedése kedvező, a főúthoz közel, gépkocsival és tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Az épületek környezete parkosított, örökzöld cserjék, virágos kertek, sziklakert teszi a környéket hangulatossá. A parkban pihenőpadok vannak, a járdák mellett kapaszkodók könnyítik meg a közlekedést. Ellátottaink részére a székhelyen és a telephelyen biztosított az akadálymentes közlekedés feltétele.

15 Az intézmény gondozási részlegei Intézményünkben az ápoló-gondozó és demens részlegekben 24 ellátottról gondoskodunk. - Férőhelyek megoszlása az intézmény idősek ápoló-gondozó részlegeiben Intézményi egységek Salgótarján Petőfi út Salgótarján Füleki út Összesen: - Ápoló-gondozó férőhelyek Férőhelyek megoszlása az intézmény demens részlegeiben Intézményi egységek Salgótarján Petőfi út Salgótarján Füleki út Összesen: Demens férőhelyek Átmeneti ellátás ápoló-gondozó feladatai 0 férőhelyen biztosítottak. Az intézmény ápoló-gondozó részlegei Salgótarján Petőfi úti székhelyen egy gondozási részlegben 60 férőhelyen, Salgótarján Füleki úti telephelyen egy gondozási részlegben 50 férőhelyen, biztosított az általános ápológondozó tevékenység. Az intézmény egészében rendelkezésre állnak a közösségi együttlétekre, foglalkoztatásra és étkezésre szolgáló helyiségek. Az intézményi ápoló-gondozó férőhelyek megoszlása lakószobák és ágyszám szerint Salgótarján Petőfi út székhely A lakószobák ágyszám szerinti megoszlása gondozási részlegenként Gondozási részleg I. épület földszint általános és átmeneti férőhely I. épület emelet hospice II. átmeneti ellátás. 2 ágyas szoba 3 4 ágyas szoba Összes szobák száma

16 Összesen: Lakóink rendelkezésére álló vizesblokkok tágasak, csúszásmentes padlóburkolóval borítottak és higiénikusan tisztíthatók. Mozgáskorlátozott ellátottaink részére speciálisan kialakított tolókocsival jól megközelíthető kapaszkodóval és nővérhívóval ellátott helyiségek állnak rendelkezésre. Az ellátottak rendelkezésére álló tisztálkodási lehetőségek (fürdőkád, zuhanyzó) gondozási részlegenként Gondozási részleg Fürdőkádak száma Zuhanyzók száma (db) (db) I. épület földszint 8 általános és átmeneti férőhely I. épület emelet hospice 0 Összesen: 2 8 Az ellátottak rendelkezésére álló WC-k megoszlása gondozási részlegenként Gondozási részleg WC helyiségek száma I épület földszint általános és átmeneti 8 fh. I. épület emelet hospice Összesen: 9 Salgótarján Füleki úti telephely A lakószobák ágyszám szerinti megoszlása gondozási részlegenként Gondozási ágyas 2 ágyas szoba 3 ágyas szoba Összes szobák részleg szoba száma III. emelet 8 8 I. emelet 7 7 Földszint 2 3 Mindösszesen: 2 5 8

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető Az LK Oltalom Idősek

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi 3. sztenderd: Teljeskörűminőségi szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele létbiztonságot jelent az ellátást igénybe vevők számára. Ez magában foglalja minden olyan, a mindennapi életvitelhez szükséges

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere Lőwné Szarka Judit ellátottjogi

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben