A TÁMOP /1 kiírás nyertes pályázói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói"

Átírás

1 A TÁMOP /1 kiírás nyertes pályázói Kompone ns Pályázó neve Tiszvsvári Töélú Kistérségi Társulás Fitlok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Projekt íme FelKeltetİ- rom sládi evonás progrm Tiszvsvári hátrányos helyzető kistérségen A Vásárosnményi Ifjúsági Informáiós Pont szolgálttásink ıvítése. Kmsztér Alpítvány Fitlok z élet küszöén Kék Pont Drogkonzultáiós és Drogmulni Alpítvány Uti Szoiális Segítık e Ngykálló Város Önkormányzt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzt Csládsegítı Szolgált és Pks Város Önkormányzt Legéndi Hgyományırzı, Kulturális és Fluszépítı Békés Megyei Szoiális, Gyermekvédelmi, Rehilitáiós és Módszertni Borsod-Aúj- Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Duni Flottill Gyermek és Ifjúsági Vízitúr City Art Mőhely - A Kék Pont Alpítvány droglterntív progrmj Békásmegyeren "Ez z Ház"! - Hátrányokkl kőzdı fitlok komplex integráióját elısegítı szdidıs közösségi progrm Ttányán "Egy hely mi mindig nyitv áll..." - ifjúsági szolgálttó irod kilkítás Ngykálló Városán. SZÍN-TÉR Iskolán kívüli drogpreveniós és szdidıs progrmok kilkítás és mőködtetése Egeren "ZIP-ZÁR" Zli Integráiós Progrm - Zlegerszeg Pksi Gyermekek Integráiós Progrmj Ifjúsági tájékozttó pontok Nyugt- Cserhátn TÁMASZ-TÉKA A Békés megyei gyermekvédelmi szkellátásn élı 18 éven luli gyermekek és szülık számár. Borsod-Aúj-Zemplén megye nevelıszülıi hálóztán élı gyermekek felzárkózttó és fejlesztı progrmj "KIIP"- Kistérségi Ifjúsági Informáiós és Tnásdó Moil Pont és szolgálttási hálózt kilkítás z Érdi Kistérségen (Százhlomtt, Érd, Támogt ott összeg Megvlósulás helye régió Megvlósulás helye település Észk-Alföld Tiszvsvári Észk-Alföld Vásárosnmény Mgyrország Budpest Mgyrország Budpest Ttány Észk-Alföld Ngykálló Észk- Mgyrország Eger Nyugt- 293 Zlegerszeg Dél- Pks Észk- Mgyrország Legénd Dél-Alföld Dévvány Észk- Mgyrország Miskol Mgyrország Százhlomtt

2 Budpest Fıváros Önkormányztánk Kossuth Zsuzs Gyermekotthon és Áltlános Iskoláj Slgótrjáni Kistérség Töélú Társulás Ds Város Cigány Kiseségi Önkormányzt Compss Európi Ifjúsági Közösségért Tutor Alpítvány, Betegek és Szegények Megsegítéséért Háló Közösségfejlesztı Ktolikus Gyıri Töélú Kistérségi Társulás Hegyháti Szoiális Alpellátási Hálózt z Integráióért Alpítvány SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Humn-Net Szols- Sztmár-Bereg Megyei Humán Erıforrás Fejlesztési Alpítvány Ljosmizse Város Önkormányzt BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT Diósd, Tárnok településeken), kompetenifejlesztéssel és értékteremtı szdidıs progrmokkl. Komplex integráiós progrmok iskei Kossuth Zsuzs gyermekotthonn PONT-ÉRTED progrm Slgótrjáni Kistérség gyermekeiért Dsi Rom Tnod Biske Észk- Mgyrország Slgótrján Mgyrország Ds A jó péld szótlnul tnít Dél- Kposvár Ifjúsági Informáiós Pont létrehozás és mőködtetése Észk- Trnodon 295 Mgyrország Trnod VédıHÁLÓ fitloknk Gyermekek és fitlok integráiós progrmji gyıri kistérségen 505 Sás(d)k klu jövıért! "Fitl generáió érdekéen" Ifjúsági informáiós pont kilkítás és mőködtetése Zléren. A SZITI Ifjúsági Informáiós és Tnásdó Irod szolgálttásink komplex fejlesztése "Jövıkép-Máskép(p) - rom gyermekek és fitlok életesélyeinek növelése" A Ljosmizsei Szolgált preveniós élú gyermekvédelmi pogrmji en. EGYÜTT KÖNNYEBB- Kistérségi összefogássl területen élı hátrányos helyzető gyermekek és sládjik esélyegyenlıségének megteremtése, hátrányik leküzdése és társdlmi eilleszkedésének Mgyrország Budpest Nyugt- Pér Dél- Sásd Nyugt- Zlér Dél-Alföld Szeged Észk-Alföld Nyíregyház Dél-Alföld Ljosmizse Észk- Mgyrország Bátonyterenye

3 segítése érdekéen, szoiális munk eszközeivel. Budpest, XVIII. kerület Pestszentlırin- Pestszentimre Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Esély Mórhlmi Szoiális Mgánlpítvány Budpest Fıváros XV. kerületi Önkormányzt Support Humán Segítı és Szolgálttó Alpítvány Leo Amii 2002 Addiktológii (Kiemelten Közhsznú) Alpítvány Móriz Zsigmond Áltlános Iskol, Speiális Szkiskol, Kollégium, Egységes Gyógypedgógii Módszertni Intézmény, Nevelési Tnásdó, Egységes Pedgógii Szolgált, Gyermekotthon Felsı Kiskunsági és Dunmelléki Töélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szoiális Intézménye Elmétıl Lélekig- Pszihiátrii Betegekért- Alpítvány Somogy Megyei Gyermekvédelmi Tiéd világ, rgdd meg... A XVIII. kerületi veszélyeztetett és hátrányos helyzető év közötti gyermekek sládi kpsoltink erısítése és társdlmi integritásink elısegítése. Szivárvány: gyermekek és fitlok káítószerpreveniós progrmji Mórhlmon Csomópont-Ifjúsági Informáiós Pont kilkítás Gyermekek veszélyeztetettségének és sládok mőködési zvrink megelızését, illetve megszőntetését élzó komplex progrm három településen "SZER-MENTİ" projekt Átmeneti neveltek személyiségfejlesztése, slád vló visszgondozás esélyének növelése gyermek állpotánk fejlesztésével és szülıgyermek kpsolt korrekiójávl, z lpellátás evonásávl Egyenlı eséllyel z élete- Integráiós progrm Kunszentmiklósi Mikrótérség gyermekeiért Deviniák elleni küzdelem, káítószerhsznált és függıség megelızése "Félúton" Nevelıszülıknél nevelkedı gyermekek társdlmi eilleszkedését elısegítı progrmok, vlmint tnulási részképességek zvrát kezelı képzési progrm megvlósítás Somogy Megyéen Mgyrország Budpest Dél-Alföld Mórhlom Mgyrország Budpest Mgyrország Kerepes Dél- Pés Nyugt- Lenti Dél-Alföld Kunszentmiklós Nyugt- Szomthely Dél- Kposvár

4 Ens Város Cigány Kiseségi Önkormányzt Ország Közepe Töélú Kistérségi Társulás Biztos Jövıért Kistérségi Közhsznú Csillgpor Alpítvány Dereen Megyei Jogú Város Önkormányzt Fıpléánii Kritász Alpítvány Komlói Kistérség Töélú Önkormányzti Társulás Csládsegítı és Szolgált Krnslpujtı Község Önkormányzt Rehilitáiós Fogllkozttási és Szoiális Szolgálttó Nonprofit Közhsznú Korlátolt Felelısségő Társság "Feske" Csládok Átmeneti Otthon Tisztrján Cigány Kiseségi Önkormányzt Gond-viselés Nonprofit Kiemelkedıen Közhsznú Kft. Szoionet Dél- i Regionális Módszertni Humán Szolgálttó (Regionális Csládsegítı és Megyei Módszertni Csládsegítı ) Add kezed! Gyermekvédelem z ország közepén Értékes életért- Ifjúsági Informáiós és Tnásdó Szolgálttás létrehozás Szésényi és Blssgyrmti Kistérségeken. Csládmőhely - sládossá válásól fkdó életviteli prolémák kezelése és megelızése "Adj esélyt mgdnk" gyermekvédelmi lp- és szkellátásn részesülı gyerekek és sládjik integráiós esélyének növelése Réve érünk! - fitlok életesélyeiért Rendszer szemlélető komplex prolémkezelés hátrányokkl küzdı sládok és gyermekek számár Integráiós és preveniós progrmok hátrányokkl küzdı gyermekek és sládjik számár Krnslpujtı településen "Útrvló"- Gyermekek és szüleik integráiós progrmj Otthon Mezısáti Kistérségen-térségi összefogás fitlokért Komplex életmód progrm kdállyl élı fitlok számár. Életvitel - slád -munk - jövıkép egysége "Zöld Ösvény" - Progrm sládon elüli érzelmi kpsoltok erısítésére, hátrányos helyzető gyermekek iskoli integráiójánk elısegítésére, strukturált szdidıs tevékenység megvlósításár Észk- Mgyrország Ens Mgyrország Örkény Észk- Mgyrország Blssgyrmt Észk-Alföld Szolnok Észk-Alföld Dereen Dél-Alföld Keskemét Dél- Komló Észk- Mgyrország Krnslpujtı Észk-Alföld Dereen Észk- Mgyrország Tisztrján Mgyrország Budpest Dél- Kposvár

5 Körös-szögi Kistérség Töélú Társulás Pestszentlırin- Pestszentimre Egészségügyi Szolgálttó Nonprofit Kiemelten Közhsznú Kft. Siklós Kistérségi Szoális Szolgálttó Óud-Békásmegyer Önkormányzt ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Jász-Ngykun- Szolnok Megyei Káds György Óvod, Áltlános Iskol, Szkiskol, Egységes Gyógypedgógii Módszertni Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Közért Szolnoki Kistérség Töélú Társulás Humán Szolgálttó Kıányi Somogy Megyei Minorits Nyíregyház Dr. Bly Hermin Mentálhigiénés Alpítvány A Körös-szögi Kistérség Humán Szolgálttó Informáiós Szolgált és Közösségi Tér progrmjink fejlesztése Drogpreveniós progrmok Budpest XVIII. kerületi Hvnn lkótelepen Az elérhetı segítségmoil prevenió hátrányos helyzető gyermekekért "Együtt slád!" Kisújszálláson gyermekvédelmi szkellátásn nevelkedı gyermekek társdlmi integráiójánk elısegítése "VITA" Vái Ifjúsági Informáiós és Tnásdó Szolgált életre hívás közösség és értékteremtı szolgálttások nyújtásávl Együtt Közért - hátrányos helyzető fitlok integráiós progrmj ferenvárosi Közért Közösségi Házn "HERKULES" projekt Komplex progrm hátrányos helyzető gyermekek felzárkózttásár Kıányán Cigány Ifjúsági Informáiós Pontok somogyi hátrányos helyzető kistérségeken igány fitloknk "Nyíregyházán minden gyermek fontos!" ".ENTER" - ALTERNATÍVA irod létrehozás Békéssán Dél-Alföld Szrvs Mgyrország Budpest Dél- Villány Mgyrország Budpest Észk-Alföld Kisújszállás Mgyrország Vá Mgyrország Budpest Észk-Alföld Szolnok Mgyrország Budpest Dél- Kposvár Észk-Alföld Nyíregyház Dél-Alföld Békéss

6 Mgyr Málti Szeretetszolgált Városi Népjóléti Gondozási Szolgált MEGYEI MŐVELİDÉSI ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT MMIK LOGO IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT Retro 73 Ifjúsági és Kulturális Közhsznú Tiszvsvári Város Önkormányzt Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Gyomendrıd Város Cigány Kiseségi Önkormányzt Kiséri Töélú Kistérségi Társulás Keszthely Város Önkormányzt Nyírátor és Vonzáskörzet Töélú Kistérségi Társulás Szoiális és Pedgógii Szolgálttó Domrád Város Önkormányzt "Jelenlét" Ifjúsági Informáiós és Tnásdó Pont kilkítás monori szegény/igány telepen 6 KOMP PROJEKT KOMPromisszumon lpuló, KOMPlex - slád egészére kiterjedı - KOMPetens szkemerek áltl vezetett - egymássl KOMPtiilis KOMPonensek prormrészek, élsoport tgji hátrányink, deviniáink KOMPenzálásár. MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgált ifjúságsegítı munkájánk megújítás, szkmi munk kiterjesztése hátrányos helyzetőek felzárkózttás érdekéen Komplex ifjúsági ellátórendszer mőködtetése Zlegerszegen: Retro 73 Ifjúsági Irod és Diáktny Gyermekek és fitlok droglterntív progrmj Tiszvsvárin Hódmezıvásárhelyi összefogás drogprevenióért "Tedd meg Velünk z elsı lépéseket!" Hátrányokkl küzdı iskolás gyermekek esélyeinek növelése Kiséri Kistérségen "MENTOR" Ifjúsági szolgálttó irod és közösségi központ kilkítás Keszthelyen szoiális és gzdsági szempontól hátrányos helyzető fitlok helyen trtás és integráiój érdekéen. "Együtt járhtó úton"- hátrányokkl küzdı gyermekek és sládjik integráiós esélyeinek növelése nyírátori kistérségen "Esélyt fitloknk!" - Esélyteremtés Mgyrország Monor Nyugt- Nyugt- Várplot Szomthely Zlegerszeg Észk-Alföld Tiszvsvári Dél-Alföld Hódmezıvásárh ely Dél-Alföld Gyomendrıd Nyugt- Kisér Keszthely Észk-Alföld Nyírátor Észk-Alföld Domrád

7 Heves Megyei Önkormányzt Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház Nyíregyház- Kertvárosi Ágosti Hitvllású Evngélikus Egyház Sásdi Töélú Kistérségi Társulás Volt Állmi Gondozottk Országos e Egy Hjón Gyermek- és Ifjúságvédı (Kiemelten Közhsznú) Alpítvány Budpest Fıváros VII. kerület Erzséetváros Önkormányzt Képviselıtestületének Polgármesteri Hivtl Fág Bráti Kör Oroszlány Város Önkormányzt hátrányos helyzető domrádi rom és nem rom fitlok számár A Heves Megyei Önkormányzt Egységes Gyermekvédelmi Intézményének integráiós és tnásdási progrmj "Benned létr" - Cserepesház Zuglói Ifjúsági Irod esélynövelı élztú komplex fejlesztı progrmj A tnyi területen élı hátrányos helyzető gyermekek és fitlok integráiój Nyíregyházán FIGYUSZ A HEGYHÁTRA! - Fitlság, Identitás, Gykorlt, Útkeresés, Szórkozás Hegyháton "Az elsı évek örökké trtnk"- A gyermekszegénység újrtermelıdésének megkdályozás tiszdoi kistérségen "InFóK" projekt - Fókusz Informáiós Szolgált (FISZ) - Pés Érik Cseresznye...! - A Cseresznye Ifjúsági Informáiós és Tnásdó Irod humánszolgálttó szkmi tevékenységének fejlesztése, ıvítése, vlmint z ehhez szükséges HR és infrstruktúr iztosítás HINTA Fágon (Helyi INformáiós és TAnásdó Irod szolgálttásánk kilkítás Fág Bráti Kör áltl 9 éve mőködtetett közösségi téren) Az Oroszlányi térségen felügyelet nélkül sellengı gyerekek és sládjik számár szdidıs progrmok és kompetenijvító szolgálttások szervezése Észk- Mgyrország Eger Mgyrország Budpest Észk-Alföld Nyíregyház Dél- Sásd Észk-Alföld Tiszdo Dél- Pés Mgyrország Budpest Dél- Pés Oroszlány

8 Mezıkövesd Város Önkormányzt Térségi Csládsegítı és Szolgált, Nevelési Tnásdó, Logopédii Intézet Gyomendrıd, Csárdszállás, Huny Mérei Feren Fıvárosi Pedgógii és Pályválsztási Tnásdó Intézet Polip Ifjúsági Sándorflv Város Önkormányzt Szkoly Község Önkormányzt Bj Város Önkormányzt Szoiális Szolgálttási Szolgált Váltó-sáv Alpítvány Hosszúhetény Községi Önkormányzt Észk-Kelet Mgyrországi Szenvedélyetegsége ket Megelızı Budpest XIX. Kerület Kispesti Önkormányzt II. számú Gyermekvédelmi Intézmény, Óvod, Áltlános Iskol "HELYI.ÉRTÉK" A mezıkövesdi Ifjúsági Informáiós Pont infrstruktúrájánk és szolgálttásink fejlesztése "Vkor-progrm" sikerese iskoli krrierért Gyomendrıdön Ifjúsági integráiós szolgálttó irod létesítése fıvárosi és közép-mgyrországi régión. 8 krrl jövı felé - Polip Ifjúsági Irod közösségi, egyéni és szdidıs progrmjink fejlesztéséért! Ifjúsági Informáiós pont és fejlesztı progrmok társdlmi kirekesztettség leküzdéséért. Az innovtív, moil ifjúságért - integráiós progrmok Szkolyn és vonzáskörzetéen "KIKÖT-İ Közösségi Tér- İrngyl" informáiós pont kilkítás, fitlok igényére és ktív evonásár épülı komplex közösségi szolgálttási progrm megvlósítás A hátrányos helyzető iskoláskorú gyermekek és szüleik integráiós esélyének növelése Ifjúsági munk őnelkövetı fitlokkl Helyünk társdlomn ALTERNATÍVA Nyíregyház - Ingyenes Preveniós Tnásdó Irod Áltlános iskoli felsı tgoztos tnulók komplex integráiós progrmj "Esélyt sze jövıért" - A gyermekvédelemen élı gyermekek és fitlok integráiós progrmj Észk- Mgyrország Mezıkövesd Dél-Alföld Gyomendrıd Mgyrország Budpest Dél- Szekszárd Dél- Szekszárd Észk-Alföld Szkoly Dél-Alföld Bj Észk-Alföld Hjdúöszörmén y Mgyrország Budpest Dél- Hosszúhetény Észk-Alföld Nyíregyház Mgyrország Budpest Dél- Ngyszkási

9 HEVES ÉS VIDÉKE BŐNMEGELİZÉSI ALAPÍTVÁNY Okkl-Más-Okkl Ifjúsági "Érted-Együtt" Támogtó Szoiális Pés Megyei Jogú Város Önkormányztánk Esztergár Ljos Csládsegítı és Szolgált S.O.S Krízis Alpítvány Ngyknizs Megyei Jogú Város Önkormányzt Szigetvári Kultúr- és Zöld Zón Regionális Érdekvédelem Alpítvány Hernádnémeti Községi Önkormányzt Miskoli Gyermekvédelmi (Frusk Regionális Htáskörő Módszertni Gyermekotthon) Kiemelkedıen Közhsznú Fehér Bot Alpítvány Szent Márton Crits Alpítvány Alkotmány uti Interktív Drogpreveniós Progrm Itt helyed! Komplex ifjúságfejlesztı munk - közösségi progrmok generálásávl, vlmint egyéni és közösségi kompetenifejlesztıi tevékenységekkel - filtok ismereteinek, képességeinek szélesítése érdekéen "ESÉLYPONT" Ifjúsági szolgálttó irod kilkítás Berettyóújflu városán "Vrázspál" Progrm "KRESZ" - Krízisıl Kivezetı Re-integráiós Szolgálttásrendszer Jövınk z ifjúság - gyermekek és fitlok integráiós progrmji Ngyknizsán Zöld Zer - Ifjúsági Integráiós Progrm Szigetváron Kölyökkukó : lterntív reintegráiós projekt jövı munkválllóiért "Jövıd tét!" - Társdlmi ingtegráiós progrm megvlósítás Hernádnémeti községen "Gyermekotthonól - tnuláson át munk világá" Csládon kívül élı gyermekek és fitlok fejlesztése, társdlmi eilleszkedésük elısegítése. "KI-LÁTÓ? " Komplex ifjúsági progrm z esélyegyenlıségért Nyitv vgyunk! - Komplex progrmsorozt z lsószentmártoni mikrotérség hátrányos helyzető fitlságánk Mgyrország Budpest Észk-Alföld Hjdúnánás Észk-Alföld Berettyóújflu Dél- Pés Mgyrország Budpest Nyugt- Ngyknizs Dél- Szigetvár Észk-Alföld Nyíregyház Nyitott Ház Közhsznú Alpítvány Nyitott Ház Szomthely Megyei Jogú Város Önkormányzt Ifjúsági szolgálttási rendszer fejlesztése Szomthelyen pályválsztás jegyéen Észk- Mgyrország Hernádnémeti Észk- Mgyrország Miskol Észk-Alföld Dereen Dél- Alsószentmárton Észk- Mgyrország Htvn Nyugt- Szomthely

10 Kistelek Környéki Települések Töélú Társulás KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY Ifjúságsegítı Szervezete és Csládsegítı Szolgált Mgyrországi Éjféli Sportjnokság Csládsegítı és Pedgógii Szkszolgált Pelikán Szoiális és Egészségügyi Szolgálttó Közhsznú Non-profit Korlátolt Felelısségő Társság Budpest Fıváros XI. kerület Újud Önkormányzt Brny Megyei Önkormányzt Közegészségügyi, Nrkomán Fitlokt Gyógyító- Fogllkozttó Közlpítvány Somogy Megyei Óvod, Áltlános Iskol, Speiális Szkiskol, Diákotthon és Gyermekotthon "Úton" Ifjúsági- Kulturális Miskol Város Közokttásáért Közlpítvány HÍD - Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között Kisteleki és Blástyi gyermekek integráiós progrmji KONSZENZUS A KORTÁRSAKÉRT IFJÚSÁGSEGÍTİ PROJEKT A FIATALOK INTEGRÁCIÓJÁÉRT AZ EGRI ÉS A HEVESI KISTÉRSÉGEKBEN Dél-Alföld Kistelek Észk- Mgyrország Eger Dorogért dolgozunk Észk-Alföld Hjdúdorog Holdsugár - szoiális sport prevenió Középszolgáltán 363 Mgyrország Szentendre Elzárkózás helyett felzárkózás - komplex prevenió és korrekió - integráiós progrm sárosptki kistérségen "Alterntív klu" létrehozás Jánoshlmi hátrányos helyeztő gyerekek társdlmi integráiójáért "Eséllyel z esélyért" - z újudi fitlok drogpreveniós lterntíváj Droghsznált szempontjáól veszélyeztetett fitlok számár tö szintő preveniós projekt megvlósítás Pésett "Kuls felnıtt élet kpujához" - Somogy Megyei Óvod, Áltlános Iskol, Speiális Szkiskol, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekvédelmi szkellátásán élı gyermekek szoilizáióját elısegítı szkmi profil ıvítése érdekéen "Támsz-Pont" - Ifjúsági Informáiós és Tnásdó irod kilkítás Blkány Városán "Célpontn"- hátrányos helyzető fitlok egyéni és soportos kompeteni fejlesztése Ifjúság HÍDon Észk- Mgyrország Sárosptk Dél-Alföld Jánoshlm Mgyrország Budpest Dél- Pés Dél- Somogyvár Észk-Alföld Blkány Észk- Mgyrország Miskol Észk- Mgyrország Gön

11 Kerekegyház Város Önkormányzt "KIÚT" Szenvedélyetegek GYógyulásáért Közhsznú Alpítvány Homokháti Kistérség Töélú Társulás Csládsegítı és Ngyjom Város Önkormányzt Orosházi Kistérség Töélú Társulás Kistérségi Csurgó Kistérségi Csládsegítı és Szolgált Zli Civil Életért Közhsznú Zli Hztérık e Inno-Motive Regionális Gzdságfejlesztı, Innováió Trnszfer és Képzı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társság Bás-Kiskun Megyei Önkormányzt Dun Menti Egységes Gyógypedgógii Módszertni Intézménye, Óvodáj, Áltlános Iskoláj, Szkiskoláj, Kollégium és Gyermekotthon Brny Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társság Lelkierı Fitlon Fitlokért Mórhlom Város Képviselıtestületének Polgármesteri Hivtl Mórhlom A Vészlejárt Ifjúsági Informáiós és Közösségi Pont fejlesztése Drogmegelızés lterntív módon Homokháti Kistérségen Gyerekek és sládok részére nyújtott preveniós szolgálttások ıvítése Homokháti Kistérségen ALTERNAIV Az Orosházi Kistérség gyermekeiért - Kistérségi szintő egyenlı esélyeket iztosító preveniós progrmok megvlósítás. Megoldások eszköztár ( hátrányos helyzető gyerekek, fitlok integráiós esélyeinek jvításáért) ZEG-ZUG Komplex Ifjúsági Szolgálttások Zlegerszegen "TIPP" - Térségi Ifjúsági Informáiós Pontok Hálózt "INNO-HÁZ" informáiós és tnásdó szolgálttás fejlesztése, összehsonlító modellprogrm pólus város és kistérségi városok ifjúsági együttmőködéséért Agressziókezelés - ékére nevelés vgy ismerd meg mgd, élj ékéen mgddl,emertársidd l,töltsd szdidıdet számodr hsznos, érdekes tevékenységgel Együtt Brny ifjúságáért Open Doors fitlok lterntív konzultáiós és szolgálttó entrumánk létrehozás Dereen Plázán Ifjúsági Informáiós Pont kilkítás és mőködtetése Mórhlom Ifjúsági Házán Dél-Alföld Kerekegyház Dél-Alföld Mórhlom Dél-Alföld Mórhlom Dél- Ngyjom Dél-Alföld Orosház Dél- Csurgó Nyugt- Nyugt- Zlegerszeg Zlszentgrót Dél-Alföld Csongrád Dél-Alföld Dunvese Dél- Pés Észk-Alföld Dereen Dél-Alföld Mórhlom

12 Város Önkormányzt Dél-lföldi Teleházk Regionális Közhsznú e Ifjúsági Informáiós Pontok Hálózt Teleházkn Dél- Alföldön Dél-Alföld Szeged Továi informáiót projektrıl itt tlálhtó:

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik

VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik VÁLTOZ(Z!)ÁS Program fogvatartottaknak és szabadultaknak TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007 Segítő szervezetek és elérhetőségeik Váltó-sáv Alapítvány Budapest, 2012. 1 Tartalomjegyzék Közép-Magyarországi Régió

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Magyarországi országos civil szervezetek demokráciára nevelési tevékenységei

Magyarországi országos civil szervezetek demokráciára nevelési tevékenységei Szervezet neve Célok Fıtevékenység Afrikáért Afroaid Alapítvámy Aktív Állampolgárság Amnesty International ország országi országos civil szervezetek demokráciára nevelési tevékenységei amelyek kifejezetten

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

Jogi programok nyitott kerete

Jogi programok nyitott kerete Jogi programok 80 Jogi programok Jogi programok Jogi programok nyitott kerete 2 980 000 Ft Magyarországon hagyományosan a Soros Alapítvány a legaktívabb adományozó szervezet, amely az emberi jogok és a

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

A Balatoni Régió támogatott ÚMFT projektjei

A Balatoni Régió támogatott ÚMFT projektjei Balatonföldvári Balatonföldvár szervezet Balatonföldvár Város Önkormányzata Balatonföldvári Polgármesteri Hivatal szervezet 15 303 136 Balatonföldvári Balatonföldvár Összpróba Alapítvány Balatonföldvári

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben